Sunteți pe pagina 1din 4

FIA DISCIPLINEI ANALIZA FINANCIAR N BNCI

1. Date despre program 1.1 Instituia de nvmnt superior 1.2 Facultatea 1.# $epartamentul 1.% $omeniul de studii 1.& 'iclul de studii 1.) *ro+ramul de studiu , 'ali"icarea 2. Date despre dis ip!i"# 2.1 $enumirea disciplinei
ANALIZA FINANCIAR N BNCI

Universitatea Babes-Bolyai Facultatea de tiine Economice i estiunea !"acerilor Finane Finane (asterat Bnci i piee de capital

2.2 -itularul activitilor de curs 2.# -itularul activitilor de seminar 2.% !nul de studii 2

B.-/01'E! I2!1 B.-/01'E! I2!1 # 2.) -ipul de evaluare E4amen 2.5 /e+imul disciplinei 2bli +ato riu

2.& 3emestrul

$. %imp&! tota! estimat 'ore pe semestr& a!e a ti(it#)i!or dida ti e* #.1 1umr de ore pe sptmn #.% -otal ore din planul de nvmnt $istribuia "ondului de timp 3tudiul dup manual8 suport de curs8 biblio+ra"ie 9i notie $ocumentare suplimentar n bibliotec8 pe plat"ormele electronice de specialitate 9i pe teren *re+tire seminarii,laboratoare8 teme8 re"erate8 porto"olii 9i eseuri -utoriat E4aminri !lte activiti................................... #.5 -otal ore studiu individual #.7 -otal ore pe semestru #.; 1umrul de credite # %2 din care6 #.2 curs din care6 #.& curs 2 27 #.# seminar,laborator #.) seminar,laborator 2 1% or e

2 & # : 2 : ) 2

7# 12& &

+. Pre o"di)ii 'a o!o &"de este a,&!* %.1 de curriculum

%.2 de competene -. Co"di)ii 'a o!o &"de este a,&!* &.1. de des"9urare a cursului &.2. de des"9urare a seminarului,laboratorului

3tudenii vor "recventa cursul la ora i sala prev<ute prin orarul seciei8 pre<ena "iind urmrit prin sonda= 3tudenii vor "recventa n mod obli+atoriu orele de seminar8 n care se vor re<olva studii de ca< i se vor ntocmi re"erate ce vor "i susinute la "inalul semestrului

.. Compete")e!e spe i/i e a &m&!ate 'ompetene pro"esionale

> 3 cunoasc conceptele i terminolo+ia speci"ice anali<ei "inanciare n bnci > 3 nelea+ modul de or+ani<are i des"urare a activitii de anali< "inanciar n bnci > 3 "ie capabili s rentabili<e<e activitatea bancar > !plicarea principiilor8 normelor i a ri+orilor eticii pro"esionale n propria activitate8 pre<ent i viitoare > 'unoaterea i anali<a teoriilor8 a principiilor ce +uvernea< activitatea de anali< "inanciar n bnci

'ompetene transversale

0. 12ie ti(e!e dis ip!i"ei 'reie3i"d di" gri!a ompete")e!or spe i/i e a &m&!ate* 5.1 2biectivul +eneral al disciplinei 5.2 2biectivele speci"ice

Familiari<area studenilor cu termenii i cate+oriile economice ale anali<ei "inanciare n bnci. $e<voltarea capacitii studenilor de a nele+e modul cum este or+ani<at activitatea de anali< "inanciar n bnci8 "ormarea abilitii necesare pentru a cunoate cum se reali<ea< o activitate bancar rentabil.

4. Co")i"&t&ri 7.1 'urs (etode de predare 2bservaii

(etode i te?nici de anali< "inanciar n bnci !nali<a activelor i pasivelor bancare !nali<a per"ormanei bancare !nali<a "lu4urilor de numerar n bnci

*erle+ere i de<batere *rele+ere *rele+ere *rele+ere i de<batere

) ) ) )

!nali<a riscurilor n bnci

*rele+ere

Biblio+ra"ie6 1. Btrncea I .c8 3tandin+ @ /atin+ n bnci, Editura /isoprint8 'lu=-1apoca8 2:1#8 5od de a esare6 Biblioteca 'entral Universitara8 Biblioteca F3E !A

7.2 3eminar,laborator

(etode de predare

2bservaii

(etode i te?nici de anali< "inanciar n bnci

$e<batere i re<olvare studii de ca< !nali<a static i n dinamic a plasamentelor i resurselor bancare $e<batere i re<olvare studii de ca< !nali<a per"ormanei bancare $e<batere i re<olvare studii de ca< !nali<a "lu4urilor de numerar n bnci /e<olvare studii de ca< 3isteme de ratin+ n bnci $e<batere i re<olvare studii de ca< (etode i te?nici de anali< "inanciar n bnci $e<batere i re<olvare studii de ca<
Biblio+ra"ie6 1. Btrncea I .c8 3tandin+ @ /atin+ n bnci, Editura /isoprint8 'lu=-1apoca8 2:1#8 5od de a esare6 Biblioteca 'entral Universitara8 Biblioteca F3E !A

# # 2 2 % #

7. Coro2orarea8(a!idarea o")i"&t&ri!or dis ip!i"ei & a3tept#ri!e repre,e"ta")i!or om&"it#)ii epistemi e9 aso ia)ii!or pro/esio"a!e 3i a"ga:atori repre,e"tati(i di" dome"i&! a/ere"t program&!&i 3tabilirea coninutului disciplinei !nali<ei "inanciare n bnci s-a "cut prin discu ii cu cadre didactice din alte departamente sau instituii de nvmnt superior Bn cadrul 3/!EFC precum i cu repre<entan i ai mediului de a"aceri din domeniul bancar. 1;. E(a!&are -ip activitate 1:.% 'urs 1:.1 'riterii de evaluare 1:.2 (etode de evaluare 1:.# *ondere n nota "inal

3ubiecte teoretice comple4e /e<olvarea unui studiu de ca<Baplicaie practicC

E4amen teoretic scris

&:D

1:.& 3eminar,laborator

*re<entarea de re"erate /e<olvri studii de ca< *re<ena la seminar

-est pe parcursul semestrului

&:D

1:.) 3tandard minim de per"orman > /eali<area unei lucrri practice Bmono+ra"ieC privind ratin+ul unei bnci $ata completrii 2%.:%.2:1# 3emntura titularului de curs ............................................. 3emntura titularului de seminar .............................................

$ata avi<rii n departament departament ............................................

3emntura directorului de ..............................................................