Sunteți pe pagina 1din 1

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE ( INVESTITOR):

NU MODIFICA!
OBIECTIVUL: 999 - N O R M E C O M P U S E X-DEV

FORMULARUL C3

CENTRALIZATORUL CATEGORIILOR DE LUCRARI


--------------------------------------DEVIZUL OFERTA (centralizator):
OBIECTUL: 03 - CONSTRUCTII NOI-IZOLATII
RON
PAG. 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Nr. |
|
Valoarea
|
din care:
|
crt.|
| ( exclusiv TVA ) |-------------------------------------|
|
|
| Contractantul/ |Subantreprenor(SA)|
|
D e n u m i r e a
|
( RON )
|
conducatorul
|sau subantreprenor|
|
|
|
|de specialitate
|
|
|
| (lider asociatie)|
Asociatul 1:
|
|
|
| www.rodev.3x.ro |
|
|
|
|
|
|
----|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------CAP.I. - CLADIRI SI CONSTRUCTII SPECIALE, INSTALATII AFERENTE CONSTRUCTIILOR
SI RETELE DE UTILITATI IN INCINTA
Categoria de lucrari:
------------------------------------Simbolul
Denumirea
1. 999031

VOPSITORII LA CONDUCTE INTER.

mp

8,60

8,60

2. 999032

VOPSITORII LA CONDUCTE EXTERIOR

mp

8,23

8,23

3. 999033 VOPSITORII REZERVOARE INTERIOR

mp

17,79

17,79

4. 999034

VOPSITORII REZERVOARE EXTERIOR

mp

23,39

23,39

5. 999035

HIDROIZOLATIE LA FUNDATII CART+BITU

mp

37,47

37,47

6. 999036

HIDROIZ.CART+BITUM+ZIDARIE PROTECT.

mp

163,94

163,94

7. 999037

HIDROIZOLATIE LA TERASE

mp

44,48

44,48

8. 999038 HIDROIZOLATIE-GURI SCURGERE

bc

299,79

299,79

9. 999039

TERMOIZOLATII LA CONDUCTE

mp

18,87

18,87

TERMOIZOLATIE TERASE BCA+NISIP

mp

379,80

379,80

10. A99031

---------------------------------------------------------------------------------------------------------