Sunteți pe pagina 1din 6

EMITENT:

GUVERNUL ROMNIEI

n temeiul art. Legea nr. 53/2003 -

ART. 1 e a registrului general de

ART. 2 derilor Legii nr. 53/2003 -

la solicitarea acestora. ncheierea de contracte individuale de mun registrului.

in Romnia. u mai multe persoane

(8) n situa

ART. 3

personal Economic European - SEE;

ilor: numele, prenumele, codul numeric - UE, non-

; altor acte normative;

g) salariul, sporuri cazurilor de suspendare n baza certificatelor medicale; ART. 4 (1) Completar - g) se

irii termenului de 20 de zile

unui act normativ cnd nregistrarea

ART. 5

a) prin completarea onb) prin e-

, transmise de Muncii.

ART. 6 registrul la inspectoratul teritorial

ART. 7

ART. 8 de asolicitarea acestora. -

acte

(3) La solicita elibereze acestuia: a) copii ale documentelor existente n dosarul personal; b) copii ale paginilor din registrul electronic care cuprind nscrierile referitoare la persoana

bilitatea de a

ART. 9 juridice: art. 3 alin. (2) lit. a) - g), cel trziu n ziu

c) necompletarea elementelor contractu

alin. (6); e) completarea registrului cu date eronate sau incomplete;

g) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (8) privind informarea inspectoratelor teritoriale

i) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (7); j) nerespectarea prevederilor art. 7.

rului completat cu toate suma de 50.000 lei; -

- e). i (2) se face cu respectarea:

misiunilor diplomatice, respectiv ale oficiilor consulare;

ilor consulari. ART. 10

erioare. ART. 11

ART. 12

iile publice solicitante.

de control. rt. 4 - 6 se -un protocol de colaborare ncheiat ntre Ministerul ART. 13 161

ART. 14 e la data de 1 august 2011.

artea I, nr. 172 din 22 februarie 2006, cu

PRIM-MINISTRU EMIL BOC

Emil Boc

ConstantinMinistrul afacerilor externe, Teodor Baconschi

Nr. 500. ---------------