Sunteți pe pagina 1din 12

Cercetare cantitativ

Analiza i interpretarea datelor


Dup culegerea datelor de pe teren i prelucrarea acestora (introducerea lor n baza de date SPSS), urmeaz etapa de analiz a datelor, un proces complex care permite elaborarea unor concluzii cu privire la rezultatele cercetrii. Distribuia frecvenelor i indicatorii statisticii descriptive Datele primare rezultate sunt transformate pentru a putea fi mai bine n elese i interpretate. !n acest scop se vor calcula frecven ele absolute i relative, dispuse ntr"un tabel de distribu ie a frecven elor. ntrebri analizate 1. The overall satisfaction regarding Brasov as tourism destination (v7) #er$ % dissatisfied & ' ( ) #er$ satisfied

*ceast+ scal+ este numeric+ de tip interval ntruct distan ele dintre nivelele scalei sunt egale. , astfel de scal+ permite calcularea mediei artimetice i a indicatorilor variaiei, media putnd fi estimat+ i pentru popula ia total+ care face obiectul cercet+rii.

Tab. 1.1. Statistica descriptiv. Satisfacia turitilor privind Bra ovul ca destina ie turistic.
Statistics -.e overall satisfaction regarding /rasov as tourism destination 0 2ean 2edian 2ode Std. Deviation #ariance #alid 2issing (&1 ( (.)' ).33 ) .)4( .')'

Fi . 1.1. Distribuia frecvenelor privind Braovul ca destinaie turistic.

Din acest tabel reiese faptul c, mediana i valoarea modal se situeaz+ pe nivelul ! al scalei, media fiind de 5"#!$ puncte pe o scal de la % la ). De asemenea au fost calcula i i indicatori precum variana i abaterea standard, care pe baza acestor indicatori se poate face o analiz ntre distribuia rspunsurilor i distribuia normal standard. *ceast compara ie se poate realiza i pe baza graficului de tip .istogram prezentat n fi . 1.1. *stfel curba normal, ataat graficului de ctre programul SPSS indic forma pe care trebuia s o aib distribu ia dac popula ia ar fi fost distribuit normal n raport cu variabila analizat.

Tab. 1.%. Tabelul frecvenelor privind Braovul ca destinaie turistic.


T&e overall satisfaction re ardin Brasov as touris' destination 6re7uenc$ Percent #alid Percent 8umulative Percent & ' #alid ( )"#er$ satisfied -otal 44 2issing -otal S$stem -otal % %4 %93 &(1 (&1 ' % ( ('% .& (.( '1.% )1.' 44.% .1 .& .4 %33.3 .& (.( '1.) )1.: %33.3 .& (.1 (&.& %33.3

Din tabelul frecvenelor, precum i din graficul de tip .istogram prezentat n fi . 1.1., se remarc c cele mai multe rspunsuri (&(1 persoane) au fost n ;urul nivelului ! al scalei, care reprezint varianta foarte satisfcut!. <a aceast ntrebare au fost invita i s rspund to i membrii eantionului, astfel n afara celor &(1 de persoane care au ales varianta foarte satisfcut, %93 de persoane au fost =satisf+cui>, optnd pentru codul (, codul ' fiind ales de %4 persoane, fiind un nivel mediu ntre cele dou capete ale scalei interval i doar % persoan+ a r+spuns c+ este mai puin satisf+cut+. ". #ave $ou ever used a tourist card% (v&.1.) ?es 0o *ceasta este o scal+ nominal+ binar+, care permite calcularea mediei, abaterii standard, varianei i abaterea standard de la media e antioanelor.

Tab. 1.$. Statistica descriptiv pentru analiza utilizrii cardului de turist.


Statistics @ave $ou ever used a tourist cardA 0 2ean Std. Deviation #ariance #alid 2issing ('% 3 .3( .&33 .3(3

n tabelul indicatorilor statisticii descriptive apar num+rul r+spunsurilor valide (('%) i num+rul r+spunsurilor lips+ (3), urmate de indicatorii statistici selectaiB media variabilei este de 3,3(, reprezent nd expresia n valoare relativ+ a procentului r+spunsurilor afirmative. *u fost de asemenea calcula i i indicatorii variaieiB abaterea standard i variana.

Tab. 1.". Tabelul de frecvene pentru analiza utilizrii cardului de turist.


(ave )ou ever used a tourist card* 6re7uenc$ Percent #alid Percent 8umulative Percent 0o #alid ?es -otal (%' %: ('% 4).: (.& %33.3 4).: (.& %33.3 4).: %33.3

Ceferitor la aceast ntrebare nu exist rspunsuri lips, astfel +!#,dintre responden i, adic ma;oritatea, reprezentDnd n valoare absolut "1$ de persoane, au rspuns c nu au folosit un card de turist i doar un procent mic de "#%- " 1, intervieva i E au rspuns afirmativ. *ceast dispropor ie ntre rspunsurile date se observ i din Fi . 1.%. Distribuia frecvenelor privind utilizarea cardului de turist.

Fi . 1.%. Distribuia frecvenelor privind utilizarea cardului de turist.

'. The length of sta$ in Brasov cit$.((1)) * da$ &") da$s * FeeG 2ore t.an a FeeG *ceasta este o scal+ nominal+ cu posibilitate de alegere unic+, singurul indicator al statisticii descriptive care poate fi calculat este valoarea modal+ (=2ode>) i reiese faptul c, valoarea modal se situeaz+ pe nivelul % al scalei.

Tab. 1.!. Statistica descriptiv. .erioada de edere /n Bra ov.


Statistics -.e lengt. of sta$ in /rasov cit$ 0 2ode #alid 2issing ('% 3 &

Tab. 1.0. Tabelul de frecvene. .erioada de edere /n Braov.


T&e len t& of sta) in Brasov cit) 6re7uenc$ Percent #alid Percent 8umulative Percent * da$ &") da$s #alid * FeeG 2ore t.an a FeeG -otal (1 &'9 %%' ') ('% %3.4 )(.: &9.& :.% %33.3 %3.4 )(.: &9.& :.% %33.3 %3.4 9).1 4%.4 %33.3

Din tabelul frecvenelor* avDnd n vedere perioada de edere n /raov, cei mai muli dintre respondeni, %$0 reprezentDnd !".,- din populaia eantionat, au rspuns c au stat ntre &") zile n /ra ov, %0.%- dintre respondeni reprezentDnd n valoare absolut 11$ de persoane, au stat o sptmDn n /raov, "1 de personae a stat o singur zi i doar $! de persoane au stat mai mult de o sptmDn n /raov. ). +ountr$ of residence (( "1.,.) Comanian tourists 6oreign tourists *ceasta este o scal+ nominal+ cu posibilitate de alegere unic+, care permite calcularea mediei, abaterii standard i varian ia.
Tab. 1.1. Statistica descriptiv pentru a afla ata de re edin .
Statistics 8ountr$ of residence 0 2ean Std. Deviation #ariance #alid 2issing (&: ' %.39 .&(' .3)4

n tabelul indicatorilor statisticii descriptive apar num+rul r+spunsurilor valide ((&:) i num+rul r+spunsurilor lips+ ('), urmate de indicatorii statistici selectaiB media variabilei este de %,39, reprezent nd expresia n valoare relativ+ 6

a procentului r+spunsurilor. *u fost de asemenea calcula i i indicatorii varia ieiB abaterea standard i variana.
Tab. 1.,. Tabelul de frecvene pentru a afla ata de reedin.
Countr) of residence 6re7uenc$ Percent #alid Percent 8umulative Percent Comanian tourists #alid 6oreign tourists -otal 2issing -otal 44 (3% &1 (&: ' ('% 4'.3 9.' 44.' .1 %33.3 4'.1 9.' %33.3 4'.1 %33.3

Fi . 1.$. Distribuia frecvenelor privind ara de re edin .

Din tabelul frecvenelor i din Hraficul ".1 se poate observa c, ma;oritatea respondenilor 4'I reprezentDnd n valoare absolut "21 de persoane sunt rezideni romDni i doar i doar %1 dintre respondeni sunt strini.

&. *naliza inferenial &. 1. 3sti'area unei 'edii i a unui procent -abel &.%
Descriptives Statistic ',): ',(( ',1' ',)4 (,33 &,((: %,)9) % 9 ) ' ",%'4 "%,()% ,%%: ,&') Std. Jrror ,31)

Knformation source about /rasov

2ean 4)I 8onfidence Knterval for 2ean )I -rimmed 2ean 2edian #ariance Std. Deviation 2inimum 2aximum Cange Knter7uartile Cange SGeFness Murtosis

<oFer /ound Lpper /ound

Descriptives

Dup cum se poate observa din -abelul %.% la nivelul esantionului media rspunsurilor este de '.): puncte iar la nivelul popula iei putem garanta cu o probabilitate de 4)I c media poate fi cuprinsa n intervalul '.(( pct N '.1'parante$e patrate -abel &.&
Descriptives Statistic ,&' ,%4 ,&1 ,&3 ,33 ,%19 ,(&3 3 % Std. Jrror ,3&3

*re $ou familiarised Fit. t.e concept of tourists cardA

2ean 4)I 8onfidence Knterval for 2ean )I -rimmed 2ean 2edian #ariance Std. Deviation 2inimum 2aximum

<oFer /ound Lpper /ound

Cange Knter7uartile Cange SGeFness Murtosis

% 3 %,'3) ",&41 ,%%: ,&')

Din tabelul &.& rezult c, la nivelul esantionului &'I dintre responden i au raspuns D*, sunt familiariza i cu cardul de turist, iar la nivelul popula iei putemm garanta cu o probabilitate de 4)I ca acest procent poate fi cuprins in intervalul O%4I N &1IP. &.&. *plicarea testului t"Student pentru o medie si un procent @3B media aprecierilor n ceea ce privete imaginea unit ii de cazare este de ( pct pe o scala de la % la ) @%B media aprecierilor n ceea ce privete imaginea unit ii de cazare este diferita de ( pct pe o scala de la % la ). -abel &.&.%
4ne5Sa'ple Statistics Std. Jrror 2ean ,3(&

0 -.e image of accomodation (&1

2ean (,&(

Std. Deviation ,:13

Din -abelul &.&.% putem observa ca media aprecierilor n ceea ce privete imaginea unit ii de cazare este de (.&( .
4ne5Sa'ple Test -est #alue Q ( 4)I 8onfidence Knterval of t.e Difference t -.e image of accomodation ),1:' df (&9 Sig. (&"tailed) ,333 2ean Difference ,&(( <oFer ,%9 Lpper ,''

Datorita faptului ca Sig R 3.3) se accepta ipoteza @% si putem garanta cu o probab de 4)I ca media aprecierilor in ceea ce priveste imaginea unitatilor de ca$are este diferit de ( pct.

@3" 93I din turisti calatoresc in grup (sunt familiarizati cu cardul de turist)

@%" un procent dif de 93I calatoresc in grup (sunt familiarizati cu cardul de turist )
4ne5Sa'ple Test -est #alue Q 3.9 4)I 8onfidence Knterval of t.e Difference t *re $ou familiarised Fit. t.e concept of tourists cardA "%:,(') df ('3 Sig. (&"tailed) ,333 2ean Difference ",'1' <oFer ",(% Lpper ",''

*vand in vedere ca am obtinut la nivelul esantionului un procent de &'I , procentul este mai mic de 93 I. Sig R 3.3) "S @% putem garanta cu o probab de 4)I ca este diferit de, av

$. Aplicarea testului t5Student pentru diferenta dintre % populatiei.

rupuri ale

@% nu exista legatura intre sexul respond si recomandarea unitatii de cazare @3 exista legatura intre sexul respond si recomandarea unitatii de cazare
-abel '.% Statistica descriptiv la nivelul celor dou grupuri
6roup Statistics Std. Jrror 2ean ,3() ,3(1

* destination Fit. a pleasant climate

Hender 2ale 6emale

0 &&3 &%3

2ean (,(' (,(&

Std. Deviation ,99& ,9:&

Media femeilor este de 4.43 si media fem este de ...diferenta fiind mica !n tabelul -abel '.% Statistica descriptiv la nivelul celor dou grupuri, apar indicatorii statisticii descriptive pentru fiecare dintre cele dou grupuri. *stfel la nivelul eantionului au rspuns &%1 brba i media recomandrilor fiind de %.3:, iar pentru cele &3: de femei care au rspuns media este de %.31, ceea ce ne arat c la nivelul eantionului nu exist o diferen destul de mare ntre cele dou medii.

10

-abel '.& -estarea diferenei dintre mediile celor dou grupuri

0u putem garanta cu o probab de 4)I ca mediile celor doua grupe sunt diferite. Procent
6roup Statistics Std. Jrror 2ean ,3'& ,3'3

-ravelling in a group

Hender 2ale 6emale

0 &&% &%3

2ean ,9) ,1(

Std. Deviation ,(1: ,((%

Sig este mai mare decat 3.3) deci se accepta @3

". Aplicarea testului c&i5s7uare pentru le tura dintre doua variabile no'inale.

11

@3 nu exista legatura intre niv veniturilor si sursa de informare @% exista leg intre

3,331 R decat 3.3) se accepta @% putem garanta cu o prob de 4)I ca ezista legatura intre venituri si sursa de informare

12