Sunteți pe pagina 1din 35

MEMORIU JUSTIFICATIV

pentru proiectele care nu prevad lucrari de constructii sau modernizari de constructii

SC ELEN-GREEN SRL

CAP.I Date generale

1.1

Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia

S.C. ELEN-GREEN SRL; localitatea RADAUTI, Judeul SUCEAVA; Numar de ordine la Registrul Comerului J21/1000/2009; Cod unic de inregistrare 24971442;

1.2

Scurt istoric al solicitantului

S.C. ELEN-GREN S.R.L. are capital privat si s-a constituit pentru o durata nelimitata in data de 27/02/2009, cu sediul social in localitatea Radauti, judetul Suceava. Numar de ordine la Registrul Comerului J21/1000/2009; Cod unic de inregistrare 24971442; Societate Comerciala, avand Cod CAEN 7414 si telefon fix 0232/222.333. Capitalul social subscris este de 1000,00 RON. Asociat GRIGOROVICI ELENA, imputernicit cu puteri depline. Inca de la infiintare din anul 2009, reprezentantul legal al S.C. ELEN-GREEN S.R.L. din localitatea Radauti, judetul Suceava GRIGOROVICI ELENA, a incheiat contracte de arenda conform Legii 16/1994 cu detinatorii de terenuri de pe teritoriul administrativ al municipiului avand principal obiect de activitate - Cultivarea florilor n.c.a., conform codificarii (Ordin 601/2002) 7414. Necesitatea investitiei rezulta din faptul ca suprafata de teren arabil exploatata de unitatea noastra s-a marit considerabil iar tendinta este de crestere in continuare, numarul de utilaje si masini agricole care pot fi exploatate la parametri normali este redus astfel ca nu poate satisface respectarea verigilor tehnologice si a perioadei optime de executare a lucrarilor specifice fiecarei culturi. 1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului (pentru care solicitantul are

certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara respectivele activitati) S.C. ELEN-GREEN SRL are principalul obiect de activitate - Cultivarea florilor n.c.a., conform codificarii (Ordin 601/2002) 7414, incepnd cu anul 2009.

1.4

Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului: resurse

funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale,etc.

NU ARE Denumire mijloc fix Data achizitiei Valoare neta la data intocmirii ultimului bilant -RON17 000 25 000 50 000 35 000 127 000 Bucati

1.CLDIRI TOTAL 1.1 Birouri 1.2 Magazie unelte i depozitare 1.3 Sera 2.UTILAJE TOTAL 2.1 Tractor TOTAL

10.04.2009 10.04.2009 01.05.2009 30.09.2009

1 1 1 1 5

In scopul imbunatatirii performantei fermei si avind ca obiectiv principal - Cresterea competitivitatii acesteia pe piata, este necesara infiintarea unui parc cu utilaje performante care sa duca la cresterea productivitatii muncii, a profitului si venitului. TERENURI Nr.crt Amplasare Judet/Comuna/ Localitatea 1 SUCEAVA/ Radauti Suprafata totala (mp) Valoarea / Categoria de contabila folosinta - RON4000 mp plantaie 8000 floricol Regim juridic

Proprietate personal

CAP.II Descrierea proiectului


2.1 Denumirea investiiei

Introducerea de tehnologie performanta in cadrul fermei vegetale S.C. ELENGREEN S.R.L prin achizitii de utilaje agricole, localitatea Radauti, judetul Suceava. 2.2 Elaborator (coordonate de identificare)

S.C Expert SRL , Nr. 21, tel.0235478345, mobil: 0723567124, fax. (persoana de contact GRIGOROVICI ELENA); C.U.I 2, Nr de ordine in Registrul Comerului J22/2205/17.07.2008. Activitai principale: Activitai de consultana pentru afaceri si management cod CAEN 7414

2.3

Amplasamentul proiectului (regiunea, judeul, localitatea)

Este situat in Localitatea Radauti, in apropierea pietei de desfacere a judetului Suceava. Suprafata de teren care face obiectul acestui proiect este teren arabil neirigat si se afla pe teritoriul administrativ al localitatii Radauti. S.C. ELEN-GREEN SRL exploateaza terenul pe baza contractelor de arendare in suprafata de 0,4 ha in Localitatea Radauti pe 25 ani. 2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitaii

si oportunitaii investitiei. Se va descrie conformitatea obiectivelor investitiei urmarite prin proiect cu obiectivele masurii si se va preciza capacitatea existenta si capacitatea propusa a se realiza la finalizarea investitiei. Investiia este necesara, dar si oportuna, asa cum rezulta din analizele economicofinanciare prezentate mai jos. Necesitatea investiiei este relevanta prin faptul ca societatea nu dispune in prezent de utilaje. O achiziie de utilaje performante, asa cum isi propune societatea, inseamna economie de materiale, piese de schimb, dar si eficiena in recoltarea productiilor agricole. Pentru proiectele care prevad modernizari/ extinderi, in cadrul unitatilor care sunt in functiune se va prezenta sub forma tabelara:

Investitia/utilajele care se realizeaza pentru adaptarea la standarde Uniunii Europene

Valoarea RON

Standardul la care se face adaptarea ISO 9001

Termenul Termenul de de gratie al realizare a standardului investitiei* 6 luni 12 luni

300000

Societatea isi propune modernizarea activitatii pe care o desfasoara prin dotarea cu utilaje performante, ecologice, utilizand fonduri proprii si credite nerambursabile prin programul FEADR.

Tema proiectului este derularea unei investiii in Comuna Letcani, Judetul Iasi - investiie materializata prin achiziie de: TRACTOR (130 CP), PLUG REVERSIBIL, DISC, ECHIPAMENT PENTRU TRATAMENTE FITOSANITARE. Obiectivul principal propus prin punerea in practica a proiectului este acela de crestere a competitivitatii exploatatiei printr-o utilizare mai buna a factorilor de productie si a resurselor umane, cresterea productivitatii muncii, ridicarea calitatii lucrarilor efectuate, obtinerea unui profit mai mare, obiective care sunt in conformitate cu Obiectivul General al Masurii 121. In cadrul acestui obiectiv se va realiza realiza un parc de masini agricole in urma achizitionarii de utilaje noi, performante care sa fie in concordanta cu potentialul agricol al zonei. Prin aceasta investitie se urmareste modernizarea tehnologiilor de cultura si reducerea costurilor de productie prin diminuarea cheltuielilor cu piesele de schimb, cheltuieli cu combustibili si lubrefianti, cresterea rentabilitatii exploatatiei a viabilitatii economice si a productivitatii, utilizarea optima a factorilor de productie mai ales a fortei de munca, asigurarea unor standarde de viata ridicata pentru membrii asociatiei. Lucrarile mecanice se vor face in perioadele optime prevazute de tehnologiile de cultura ducand la diversificarea productiei si imbunatatirea calitatii produselor agricole si scaderea pierderile la recoltare. Se urmareste deasemenea ca prin punerea in practica a proiectului sa se realizeze valorificarea la maxim a potentialului agricol al zonei, cresterea suprafetelor cultivate precum si conservarea mediului ambiant prin reducerea emisiilor cu efect de sera prin eliminarea surselor de poluare cu vapori toxici de combustibili, gaze de ardere, aditivi nocivi si o mai buna gestionare a deseurilor. Investitia mai urmareste reducerea pierderilor de productie prin utilizarea de utilaje performante, cresterea productivitatii muncii, reducerea costurilor de productie si implicit cresterea eficientei economice pentru fiecare cultura si a fermei pe ansamblu. Terenul arabil exploatat de societatea noastra este rezultat din asocierea liber consimtita a proprietarilor de teren arabil, proprietari care la randul lor participa activ la reluarea procesului de productie in fiecare an. De la infiintarea societatii si pana in prezent nu au existat nici unul din cazuri de retragere a terenului din asociatie. Trebuie mentionat faptul ca an de an proprietari de teren din comunele limitrofe cu posibilitati reduse de al lucra terenul arabil (datorita varstei sau

dotarii inexistente cu masini agricole), depun cereri de inscriere in asociatie, astfel ca suprafata de teren arabil este in continua crestere. Intreaga suprafata de teren arabil este impartita intr-un numar mare de tarlale, fiecare identificata printr-un numar topo si arabil. Aceasta structura permite desfasurarea activitatii de productie in conditii bune, cu respectarea particularitatilor de asolament si izolare in spatiu pentru fiecare cultura in parte.

PROIECTUL ISI PROPUNE ACHIZITIONAREA URMATOARELOR UTILAJE AGRICOLE NECESARE PE O SUPRAFATA DE 1,5 HA, PE BAZA DE 3 OFERTE DE LA FIRME DIFERITE:
Nr. Crt. 1 2 3 Denumire utilaj Nr. buc. 1 1 1

Tractor (130 CP) Plug ,model Multi Master Disc (28 discuri)

Achizitionarea acestora se face avind in vedere : Necesitatea infiintarii parcului auto, incit societatea sa realizeze obiectivele propuse; Necesitatea cresterii productivitatii muncii si realizarea lucrarilor in termenul optim de realizare; Necesitatea imbunatatirii conditiilor de munca; Necesitatea promovarii tehnologiilor de mecanizare a lucrarilor agricole; Necesitatea reducerii costurilor de productie prin reducerea consumurilor de carburanti; Necesitatea asigurarii transportului productiei de pe camp, la depozit.
Terenul arendat in suprafaa de 0,4 ha este amplasat in localitatea Radauti care are un relief de deal, iar produciile medii orientative in funcie de potenial al culturilor cuprinse in Structura culturilor a proiectului sunt cu potenial MEDIU si RIDICAT.

La finalizarea investiiei, se propune a se realiza o crestere a suprafetelor arendate si a produciilor medii, in vederea cresterii veniturilor realizate si extinderea fermei.
Din acest punct de vedere putem considera ca structura culturilor aleasa se incadreaza ca fiind in acord cu potentialul agricol al zonei unde cel putin 75% din structura plantelor de cultura vizate de proiect trebuie sa se incadreze in zona cu potential mediu respectiv ridicat.

2.5

Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii

unitatii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului/standardelor la care se adapteaza. (pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la standardele specifice). Societatea isi propune modernizarea activitatii pe care o desfasoara prin dotarea cu utilaje performante, ecologice, utilizand fonduri proprii si credite nerambursabile prin programul FEADR.

2.6

In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie

modul in care investitia deserveste membrii acesteia, conform prevederilor fiselor masurilor.

Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului.

POTENTIALII FURNOZORI AI SOLICITANTULUI Denumire Adresa Produs Valoare % din total achizitii furnizor de furnizat si aproximativa materii cantitate prime/materiale aproximativa auxiliare/produse fire -RON/servicii ANTHURIUM SC Decora SRL Piata Unirii 6, 7000 47.46 3500 fire judetul Suceava ANTHURIUM SC Floral Design Strada Stefan cel 6750 45.77 2500 fire Mare, Suceava PETROM Suceava Motorina 1000 6.77 Total 14750 100.00 Materiile prime utilizate pe parcursul unui an agricol sunt: rasadurile, pesticidele, ingrasamintele si motorina. Preturile acestora sunt destul de ridicate, in special motorina, ingrasamintele si pesticidele. Datorita cantitatilor mari de astfel de materii prime necesare de-a lungul anului, cheltuielile aferente sunt ridicate si ca urmare se impune utilizarea lor rationala, prin introducerea in exploatare a tehnologiilor moderne si a masinilor performante.

Pentru infiintarea loturilor se va procura butasii inradacinati, in alveole, din categorii biologice superioare de la Institutele de Cercetare si Dezvoltare Agricola care functioneaza pe teritoriul Romaniei, respectiv de la Fundatia EutopiaGardens - www.eutopiagardens.ro , Arad sau www.tulipaplanta.hu , ambele magazine online, cu livrarea inclusa in pret. Aprovizionarea cu bulbi se poate face de la 11 mai i pna la 09 august n cicluri sptmnale. POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI Client (Denumire si Valoare Nr.crt % din vanzari adresa) -RON S.C. TRANDAFIRUL 1 340700 58,07 S.R.L S.C. FLORALAND 2 246000 41,93 S.R.L 3 Alte societati 0 0,00 Total 586700 100,00 De obicei produsele noastre sunt destinate pentru desfacere pe piata interna din zona Moldovei, Iasi. Termenele de plata si de livrare se stabilesc de comun acord intre cele doua parti, preturile se negociaza in functie de pretul pietei si indicii de calitate ai acestora. Productia obtinuta se vande imediat dupa recoltare in functie de cererea lor pe piata.

2.7

Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a

criteriilor de selectie urmarite in implementarea proiectului. Obiectivele generale si obiectivele specifice EG1 Proiectul respecta: conformitatea cu obiectivul general al masurii: cresterea competitivitatii sectorului horticol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare si cu cel puin unul din obiectivele specifice: Obiectivele urmarite prin proiect Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor a) Modernizarea exploatatiei agricole CrizantemaGalbena SRL, prin achizitionarea de utilaje agricole noi, este necesara pentru efectuarea lucrarilor agricole la timp, precum si reducerea costurilor, imbunatatirea rentabilitatii exploatatiei prin cresterea valorii adaugate (VAB), cresterea viabilitatii economice, cresterea productivitatii agricole prin

a) Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea produciei, ajustarea profilului, nivelului si calitaii produciei la cerinele pieei inclusiv a celei ecologice, precum si producerea si utilizarea de energie din surse regenerabile; b) Adaptarea exploataiilor la standardele comunitare; c) Cresterea veniturilor exploataiilor agricole sprijinite; d) Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative in vederea incurajarii fenomenului de asociere.

promovarea progresului tehnic, utilizarea optima a factorilor de productie, asigurarea unor standarde de viata ridicate, in special cresterea veniturilor lucratorilor. Se vor crea noi locuri de munca (doua in primul an al implementarii) pentru cei care vor lucra direct la exploatarea noilor utilaje. O parte din personalul ocupat in acest moment cu activitatile specifice la tratamente chimice, la care ponderea o constituia munca manuala, va putea fi folosit la alte activitati cu risc de imbolnavire redus. De asemenea pentru intretinerea acestor utilaje va fi angajat personal de specialitate (cu pregatire superioara si medie), care va urmari si cresterea eficientei in exploatare. a) Introducerea in exploatare a utilajelor noi, performante, va crea si posibilitatea implementarii noilor tehnologii de cultura, care sa protejeze mediul: reducerea poluarii aerului si solului rezultate prin manipularea materiilor prime, reducerea poluarii solului cu substante chimice de combatere sau cu produse petroliere, eliminarea impactului bolilor profesionale asupra oamenilor ca urmare a manipularii substantelor chimice cu grad ridicat de toxicitate, utilizate la combaterea bolilor si daunatorilor datorita automatizarii procesului de amestecare, dozare, stropire si curatire a masinilor de stropit, etc.

b) Asigurarea unei baze de masini si utilaje agricole performante in vederea maximizarii eficientei activitatilor mecanizate: -consumul redus de combustibil al utilajelor conduce la eliminarea costurilor ocazionate de efectuarea lucrarilor mecanizate si, implicit, reducerea costurilor totale de productie; -utilajele achizitionate prin proiect asigura continuitatea si eficienta efectuarii activitatilor la nivelul fermei; Prin realizarea acestui proiect se urmareste modernizarea parcului de tractoare si masini agricole care implicit va duce la o crestere a calitatii lucrarilor efectuate, la o buna exploatare a timpului de lucru, la respectarea verigilor tehnologice si a momentului optim de efectuare a lucrarilor. De asemenea, se vor putea lua in cultura noi suprafete de teren la cererea proprietarilor din satele limitrofe, ceea ce va determina atragerea unei noi forte de munca din randul proprietarilor de teren arabil. c) Prin utilizarea acestor masini si utilaje, productia pe unitatea de suprafata va putea creste semnificativ (calitativ si cantitativ), ceea ce va duce la o crestere a veniturilor societatii prin valorificarea acesteia, asigurandu-se astfel finantarea culturilor din resurse proprii, eliminandu-se creditele bancare. In urma punerii in practica a proiectului prin achizitionarea utilajelor noi, S.C. CrizantemaGalbena SRL din

Comuna Letcani, Judetul Iasi isi va extinde suprafata exploatata prin incheirea de noi contracte de arenda in anul 2009-2010 pe inca aproximativ 5 ha. In prezent exploateaza 1,5 ha pe raza comunei Letcani , teren proprietate personala.

Atentie! Obiectivul specific privind Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative in vederea incurajarii fenomenului de asociere (d) este indeplinit daca solicitantul este membru al unui grup de producatori, al unei societati cooperative, al unei cooperative agricole, al unei asociatii profesionale cu profil agricol, al unei organizaii de imbunatairi funciare sau este constituit ca societate agricola, grup de producatori, societate cooperativa sau cooperativa agricola. Pentru a dovedi calitatea de membru al unei forme asociative se ataseaza Document emis de catre grupul de producatori / societatea cooperativa / cooperativa agricola/asociatie profesionala cu profil agricol din care sa reiasa ca solicitantul este membru al acesteia insoit de documentul de infiinare a formei asociative.

Pentru explicitarea indeplinirii criteriului de eligibilitate EG2 privind imbunatatirea performantei generale generala se va prezenta sub forma tabelara: Obiectivele generale si obiectivele specifice Obiectivele urmarite prin proiect Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor* a) In alegerea tipului de utilaje, s-a tinut cont in primul rind de specificul zonei de adaptarea acesteia la conditiile de exploatare specifice (sol, panta, clima) avind in vedere ca localitatile se incadreaza in zona de deal, iar suprafata exploatata este amplasata in parcele compacte, unde efectuarea lucrarilor cu utilaje mari este mult mai eficienta. Structura culturilor aleasa se

EG2 - Proiectul sa fie in acord cu: a) potenialul agricol al zonei20 si b) sa demonstreze imbunatairea performanei generale a exploataiei agricole la data darii in exploatare a investiiei:

incadreaza ca fiind in acord cu potentialul agricol al zonei unde cel putin 75% din structura plantelor de cultura vizate de proiect trebuie sa se incadreze in zona cu potential mediu respectiv ridicat. Obiective tehnice: - achiziia de tractoare, combine, masini, utilaje, echipamente etc, care determina cresterea productivitaii muncii, imbunatairea calitaii produselor agricole, introducerea de tehnologii performante, imbunatairea condiiilor de lucru; - construirea si/sau modernizarea cladirilor operaionale care conduc la asigurarea conformitaii cu standardele comunitare; - diversificarea produciei in funcie de cerinele pieei, realizarea de noi produse si introducerea de noi tehnologii . Obiective economico-financiare: - reducerea costurilor de producie si cresterea rentabilitaii economice a exploataiei agricole; - cresterea valorii adaugate brute (VAB ) a exploataiei agricole. - cresterea viabilitaii economice. Obiective de mediu - reducerea emisiilor daunatoare cu efect de sera si o mai buna gestionare a deseurilor rezultate din activitatea de producie; - reducerea emisiilor de amoniac (si a altor gaze), in special in exploataiile de crestere a animalelor prin respectarea standardelor sanitarveterinare, de igiena si de bunastare a animalelor; - asigurarea respectarii cerinelor fitosanitare, ecologice etc.; - cresterea gradului de utilizare a surselor de energie regenerabila si imbunatairea eficacitaii folosirii acestora. Achizitia de utilaje care determina cresterea productivitatii muncii, introducerea de tehnologii performante, imbunatatirea conditiilor de lucru. Achizitionarea acestora se face avind in vedere : - necesitatea infiintarii parcului auto, incit societatea sa realizeze obiectivele propuse; - Necesitatea cresterii productivitatii muncii; - Necesitatea imbunatatirii conditiilor de munca; - Necesitatea promovarii tehnologiilor de mecanizare a lucrarilor agricole; - Necesitatea cresterii veniturilor exploatatiei agricole; - Necesitatea asigurarii transportului productiei de pe camp, la depozit.

* In ceea ce priveste obiectivele economico financiare privind reducerea costurilor de producie si cresterea rentabilitaii economice a exploataiei agricole; cresterea valorii adaugate brute (VAB) a exploataiei agricole in cazul in care prin realizarea investitiei se urmareste indeplinirea acestora este necesar sa descrieti strategia de indeplinire a acestor obiective. Atentie! In vederea indeplinirii obiectivelor de mediu cheltuielile aferente vor fi cuprinse in bugetul indicativ si se refera la investitii impuse prin documentele eliberate de catre autoritatile competente (mediu, sanitar veterinare).

CAP.III Date privind fora de munca si managementul proiectului


3.1 Total personal existent 5

-din care personal de execuie 4 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investiiei prin implementarea acestui proiect numarul locurilor de

3.2

Locuri de munca nou-create

munca nou create va fi de 2 ajungandu-se la un numar total de 7 salariati.

In cadrul societatii activeaza la aceasta data 5 salariati angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata, din care personal de executie total 4.

3.3

Responsabil legal (nume, prenume, functie in cadrul organizatiei,

studii si experienta profesionala), relevante pentru proiect


Responsabil legal - Grigorovici Elena, persoana imputernicita cu puteri depline in S.C. ELEN-GREEN SRL, cu o vechime de 5 ani de experienta in domeniu.

3.4

Descrierea achizitiilor

Realizate prin proiect, repectiv denumirea, numarul, valoarea si caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si, daca e cazul, prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Achizitile trebuie sa fie fundamentate in functie de capacitatea de productie existenta si/sau prognozata.

Nr.crt Denumire/Tip utilaj/echipament

Numar Valoare TVA bucati fara TVA


-RON-RON47230 10094 57324 1 1 248580 53128,6 301708.6

Total cu TVA
-RON295810 63223 359033

1 2

Tractor (130 CP) Plug , model Multi Master


TOTAL

Mecanizarea completa a lucrarilor agricole este conditia hotaratoare in actiunea de valorificare a potentialului biologic al plantelor si animalelor. De asemenea mecanizarea completa a lucrarilor agricole contribuie la sporirea considerabila a productivitatii muncii, la reducerea substantiala a cheltuielilor de productie, la usurarea muncii fizice dar si la atingerea parametrilor de calitate . Se va pune un accent deosebit pe masinile cu un grad de universalitate mare, de puteri unitare mari, cu latimi de lucru cat mai mari pentru a acoperi suprafete tot mai mari dintr-o singura trecere, cu viteze sporite si consumuri specifice de combustibil si materiale tot mai mici. In cadrul tehnologiei prognozate vor fi necesare urmatoarele utilaje: Tractor 130 CP - In vederea atingerii unui nivel comparativ cu al arilor din Uniunea Europeana privind echipamentele tehnice destinate executarii diferitelor lucrari agricole cu o gama variata de utilaje cat si lucrari de transport este necesara achizitionarea unui tractor de peste 100 CP. Traciunea permanenta pe 4 roi si stabilitatea perfecta dau acestor tractoare posibilitatea sa opereze pe orice tip de teren si in orice condiii meteorologice prin efectuarea la timp a

lucrarilor, iar consumul redus de combustibil duce la scaderea costurilor pe unitate de produs. Tractoarele utilizate in agricultura moderna au creat posibilitatea unei mari dezvoltari in productia de alimente a lumii. Cu utilaje de mare productivitate un singur om intr-o singura zi poate efectua tot atatea lucrari agrico1e cat o echipa intreaga intr-o satamana fara mecanizare. Plug Kuhn , model cu 4 trupite, reversibil, extensibil la 5 (4+1) este necesar pentru SC Bursucu SRL in vederea cresterii randamentului la hectar. Alegerea unui plug cu protectie pe antetrupita prin bulon de forfecare ar oferi o mai buna siguranta in exploatarea utilajului agricol si reducerea cheltuielilor cu reparatiile.

Echipament pentru tratamente fitosanitare John Deere model 732 Cu urmatoarele caracteristici : o echipament tractat, roti cu anvelope 300/95R46 Taurus Soil Saver RC95 ; o franare pneumatica ; o ochi de remorcare de 40 mm fix, plat, bara rigida pentru cuplare la bara de tractiune la tractor; o tanc rezervor 3.200 litri ; o rampa otel 24/12m, 6 sectiuni (4-4-4-4-4-4) ; o pompa cu piston/diafragma 280 l/min cu max 15 bar ; o panoul de control al rampei si al supapelor tip EL-4, cu ajutorul prizelor hidraulice ale tractorului (3scv)5 furtune ; o control hidraulic de pliere/depliere, reglaj al inaltimii si inclinarea rampei; o trei seturi de duze in standard, sistem de cuplare tip baioneta a duzelor, protectie anti-picurare cu diafragma; o rezervor clatire 400 litri cu supapa de recirculare, rezervor spalator maini 20 litri cu dispensor de sapun; o dulap special pentru depozitarea costumelor de lucru ; o fabricat in CE (Olanda). Plantele agricole sunt atacate de boli si daunatori care provoaca pagube importante prin diminuarea productiei cantitativ si calitativ. La aplicarea tratamentului prin stropire, uniformitatea depinde de omogenitatea amestecului de substanta activa si apa. Pulverizarea pneumatica consta in aducerea lichidului sub presiune mica ( 0.5-1.7 daN/cm) intr-un curent de aer cu viteza mare ( 80-200 m/s). Lucreaza in agregat cu tractoare de peste 100 CP.

Aceste firme fac eforturi deosebite pentru: perfecionarea constructiv funcionala, cresterea performanelor tehnice si a calitaii lucrarilor efectuate, asigurarea unei protecii sporite a mediului si sanataii utilizatorului, evitarea accidentelor si reducerea efortului operatorului pentru o exploatare optima, cresterea fiabilitaii produselor, reducerea masei, a costurilor de achiziie, intreinere si exploatare. Produsele sunt insoite de Declaratia de conformitatesi Certificat de garantie. In perioada garantiei (18 luni) vanzatorul se angajeaza sa inlocuiasca gratuit piesele sau subansamblele care s-au defectat din vina fabricantului. In post garantie (10 ani) va onora toate solicitarile de interventie cauzate de defectarea produsului, cheltuielile de service urmand a fi suportate de catre client.
Distribuitorul dispune: a. b. masinii resurse tehnice si umane pentru asigurarea service-ului personal calificat care sa asigure instruirea in utitizarea

Produsele care fac obiectul acestei oferte, sunt proiectate conform normelor europene 98/37/CE, securitatea masinilor avand ca baza tehnica standardele specifice fiecarui produs armonizate cu cele europene - si baza legala interna HG 119/2004. Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului. Veriga tehnologica Asolament Prevedere Cu proiect Rotaie programata: premergatoare favorabile leguminoase Sistem convenional Sistem alternativ (aratura) (disc greu pentru paioase, aratura pentru alte culturi) Disc Disc Fara proiect Rotaie intmplatoare Disc + grapa, parial combinator Integral combinator Eficiena sporita cu proiect Spor recolta, spor venit net, reducere risc poluare

Lucrare de baza a solului Lucrare de intreinere a ogorului Pregatire pat germinativ

Reducere cost, meninere calitate sol

Reducere cost, spor venit net

Soiuri / hibrizi Tratament samna Semanat Fertilizare (de baza si de completare) Tratament fito-sanitar premergator Lucrari intreinere (pt. culturi prasitoare) Recoltare Condiionare si depozitare produs Vnzare produs

Clasice Specific difereitelor culturi Semanatoare SP / Sortiment si doze orientative Sortiment si doze orientative Prasit mecanic si parial manual Combine existente Clasic Imediat dupa recoltare

Recente Specific difereitelor culturi Semanatoare SP / Cf. studiu agrochimic executat periodic Cf. avertismente si observaii in cmp Prasit exclusiv mecanic Combine existente Cf. norme de calitate In condiii optime de piaa

Spor producie si calitate Reducere cost, crestere producie, spor venit net, meninere calitate sol Spor producie si calitate Reducere costuri Incadrare in epoca optima Spor pre de vnzare Spor pre de vnzare

CAP.IV Fundamentarea tehnico-economica a tehnologiei de productie la cultura si planul de cultura

4.1

Structura culturilor

S-a considerat pentru perioada previzionata de 5 ani aceeasi structura de culturi insa cu o crestere a suprafetelor cultivate dupa 2 ani de productie. Preturile de valorificare luate in calcul se considera ca ramin constante pe intreaga perioada de prognoza de 5 ani, perioada in care si veniturile raman constante. Productiile la hectar se considera ca sunt constane pe intreaga perioada de prognoza si sunt in limitele potentialului agricol al zonei S.C. TULIPA LANDSCAPESRL a stabilit o structura simpla de culturi rentabile, care se preteaza la conditiile zonei si care asigura o buna rotatie in cadrul asolamentului
STRUCTURA CULTURILOR / ANUL 2009

COMUNA

Muntenii de Jos

CULTURA Anthurium andreanum TOTAL Anthurium andreanum

SUPRAFATA (HA) 0,4

PROD. MED./HA 20000

DENUMIREA SOLEI L.1

TOTAL FIRE/HA 20000

0,4

20000

L.1

20000

TOTAL GENERAL

20000

4.2 Prognozarea productiilor medii Suprafata 0,4 ha ANTHURIUM ANDREANUM TOTAL Previzionat (ha) An 1 An 2 1 1 1 1

An 3 1 1

An 4 1 1

An 5 1 1

PLAN DE CULTURA Previzionat (fire/ha) An 2 An 3 An 4 19700 19650 20100

Productie medie ANTHURIUM

An 1 19500

An 5 20000

Cantitate totala An 1

Previzionat (fire) An 2 An 3 20500 20300

An 4 21000

An 5 21250

ANTHURIUM

20100

Pret

An 1

Previzionat (RON/fire) An 2 An 3 An 4

An 5

ANTHURIUM

14.5

14.7

15.0
Previzionat (RON)

15.2

15.45

Venituri totale An 1 An 2 An 3 An 4 An 5

ANTHURIUM
TOTAL

291450 291450

301350 301350

304500 319200 328312,5 304500 319200 328312,5

4.4

Eficienta economica

Calculul eficienei economice reprezint criteriul dominant al ntregii activiti economice iar utilizarea eficient a diferitelor resurse constituie principalele direcii a programelor economice i sociale. Calculul eficienei economice se poate face n diferite uniti de organizare a exploataiilor agricole pe sectoare de producie sau chiar pe locuri de munc sau ferme. Fiecare sector sau domeniu de activitate se caracterizeaz printr-un anumit sistem de indicatori, care pot fi diferii pe un indicator de eficien a produciei agricole sau indicatori de eficien a investiiilor fcute n agricultur. Fiecare din aceast grup de indicatori prezint o anumit for de comunicare intercondiionndu-se reciproc oferind astfel o anumit imagine sintetic asupra aprecierii eficienei economice. Pentru aprecierea eficienei economice se folosesc o serie de indicatori care se grupeaz n 3 categorii: 1.Indicatori tehnici: se refer la suprafaa cultivat, la producia medie i total, producia marf total i secundar. 2.Indicatori economici: a. cifra de afaceri care reflect potenialul economic al unei ferme i care rezult din nsumarea urmtoarelor elemente: venituri din valorificarea produciei, soldul stocului produciei finite, soldul stocului produciei neterminate, venituri din prestri de servicii, dobnzi pe depozite, rente, chirii. b. cheltuieli totale de exploatare pentru obinerea produciei. c. valoarea adugat V.A.B. este rezultatul diferenei dintre veniturile realizate i consumurile intermediare (cheltuieli materiale) d. valoarea adugat net V.A.N. care se calculeaz prin diferena dintre V.A.B. i amortizarea mijloacelor fixe. 3.Indicatori financiari sunt reprezentai de: a. profitul brut care este egal cu cifra de afaceri minus cheltuieli de exploatare

b. profitul net egal cu profitul brut minus impozitul pe profit. Din profitul net se pltesc dividente la sfritul anului, fondul de dezvoltare, de investiii, fondul de cercetare c. rata profitului. d. costul de producie e. productivitatea muncii exprimat n uniti fizice i valorice

Calculul indicatorilor tehnico-economici Nr. crt. 1 Salarii totale -manuale -mecanice Impozit pe salarii 16% Taxe totale CAS 31% Fond pensii 4% Somaj 4% Fond sanatate 13.5% Cheltuieli materiale Cheltuieli cu aprovizionarea TVA 19% Cheltuieli cu lucr mecanice Amortizarea Irigatii -2 lei/mc Cheltuieli directe Alte cheltuieli directe ( motorina x 4 lei) Cheltuieli indirecte - comune (7% din directe) - generale ( 10% din directe+comune) Total cheltuieli exploatare Venituri vanzare productie Indicatori U.M. Anthurium sp.

lei

4738,28 1954.48 2783.8 758,12 2487,58 1468.86 189.53 189.53 639.66 92935,8 4646,79 17657,72 2784 50 15000 141274,29 3493.72 33905,82 9889,20 24016,62 178673,83 308750,00

2 3

lei lei

4 5 6 7 8 9 10 11 12

lei lei lei lei lei lei lei lei lei

13 14

lei lei

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Cost de productie Pret de livrare Profit brut total Impozit pe profit 16% Profit net Rata profit brut Rata profit net VAB VAN Productivitatea muncii - z.o./fir - fire/z.o.

lei lei lei lei lei % % lei lei

2,95 15,43 130076,17 20812,18 109263,99 72,80 61,15 215814,2 215739,2 0,0008 1217,22

4.5 Fundamentarea neccesarului de muncitori

Deoarece n agricultur se manifest sezonalitate n consumul de zile-om, apare evident faptul c i numrul necesar de executani este variabil pe decade i luni. Specialistul este pus n faa problemei fie de a stabili necesarul de personal muncitor permanent dup intervalul cu solicitare maxim (decad sau lun) ceea ce duce la folosirea incomplet a muncitorilor n celelalte perioade, fie de a stabili necesarul permanent dup un alt nivel (sub cel de solicitare maxim), ceea ce asigur o mai o mai bun folosire a muncitorilor permaneni, dar n perioadele de vrf trebuie s asigure fora de munc temporar. Decizia, depinde, desigur de gradul de sezonalitate, de situaia for de munc n unitate, etc.. Datele necesare: Pentru determinarea numrului de muncitori permaneni, crora s li se asigure posibilitatea de a efectua un numr determinat de z.o./muncitor permanent/an, trebuie cunoscute urmtoarele date: - numrul de z.o. necesar desfurrii proceselor de producie pe fiecare lun (datele se iau din fiele tehnologie ale culturilor); numrul de zile pe lun n care se pot efectua lucrrile; numrul de z.o. propus ca sa fie asigurat pe muncitor permanent timp de un an.

Modul de lucru: 1. Din numrul total de z.o./muncitor permanent/an propus a se realiza, se scade un numr egal cu 24 x n, n care n reprezint un numr de luni cuprins ntre 1 i 11, de regul cu cea mai mare numr de z.o. 2. Se totalizeaz numrul de z.o. din lunile rmase, iar suma se mparte la numrul rmas la scderea din numrul de z.o./an propuse a se realiza a produsului (24 x n), rezultatul fiind numrul de muncitori permaneni. 3. Se determin numrul de z.o. ce revin pe muncitor permanent n fiecare lun, prin mprirea numrului total de z.o. din fiecare lun la numrul de muncitori permaneni rezultat din calcul. Se va avea n vedere ca acest numr s nu depeasc cifra de 24 pe lun. Se totalizeaz aceste zile i se vede dac se realizeaz condiia asigurrii numrului de z.o./muncitor/an propus iniial. 4. Se tatoneaz cu un alt numr de luni (n) pn se obine ctul cel mai mic (reprezentnd numrul de muncitori permaneni) i implicit numrul de z.o./muncitor permanent/an propus iniia. 5 .Pentru lunile neacoperite de muncitori permaneni se va determina numrul de muncitori temporari, prin mprirea, pe fiecare lun a numrului de z.o. rmase disponibile la 24.

Supr. (ha) I I 0 2 2 2 II I 0 2 2 2 Numr zile-om pe luni calendaristice I V 0 2 2 2 X I 0 2 2 2 XI I 0 2 2 2

Total z.o.

Total pe hecta r

Cultura Chrysanthemu m indicum Alte activiti Total general Total recalculat

I 1,00 2zile/h a 0 2 2 2

V 0,2 9 2 2,2 9 2,2 9

VI 3,36 2 5,36 55,3 6

VII 0,35 2 2,35 52,3 5

VIII 10,3 3 2 12,3 3 12,3 3

IX 36. 4 2 38, 4 88. 4

X 0 2 2 5 1

50,73 24 74,73 273,7 3

50,73 24,00 74,73 273,7 3

S-au decalat lucrarile din luna a VII-a in luna a VI-a cu un numr de 50 zile-om.

S-au decalat lucrarile din luna a IX-a n prima decad a lunii a X-a cu un numrde de ~50 zile-om

Calculul necesarului de muncitori permaneni i temporari -

Anthurium sp. - varianta 1.

Ipoteza 1 N=170 (nr.de zile propus pentru a se realiza pe un muncitor/an) n = 2 (nr. de luni cu un consum maxim de for de munc) 170 2 x 24 = 122 zile 3.37+56.53+71.48+51=182.38 182.38 : 122 = 1,5 2 muncitori permaneni

Supr . (ha) I I II I I V luni calendaristice X I XI I

Total z.o.

Total pe hecta r

Specificatia ipoteza nr 1 n=2 z o /ferma z o /muncitor z o /munc perm z o / munc sezonier nr munc sezonieri 1 1 1 1 1

V 0,2 9 24 24 0 0

VI 3,3 6 24 24 33 1

VII 0,3 5 24 24 170 7

VIII 10,3 3 24 24 57 2

IX 36. 4 24 24 47 2

X 5 1 2 4 2 4 2 7 1

2 2 2 0 0

2 2 2 0 0

2 2 2 0 0

2 2 2 0 0

2 2 2 0 0

2 2 2 0 0

113,7 3 156 156 334 14

113,7 3 156 156 223 9

4.6 Fundamentarea necesarului de utilaje

Nr.crt Denumire/Tip utilaj/echipament

Numar Valoare TVA bucati fara TVA


-RON-RON47230 10094 15105 27631 100060 1 1 1 1 4 248580 53128,6 79499 145425 526632,6

Total cu TVA
-RON295810 63223 94604 173056 626693

1 2 3 4

Tractor (130 CP) Plug ,model Multi Master Disc (28 discuri) Echipament pentru tratamente fitosanitare
TOTAL

4.7 Organizarea lucrarilor de combatere a bolilor si daunatorilor De eficacitatea lucrrilor de combatere a bolilor i duntorilor depinde starea de sntate a culturilor, aspectul calitativ precum i cantitatea de produse realizate. Aceast lucrare se poate executa cu diferite mijloace cum ar fi: aviaia utilitar, maini mecanice de stropit sau prfuit, pompe manuale, etc.. Eficiena oricrei lucrri trebuie s respecte urmtoarele etape: -stabilirea numrului de agregate, a formaiei de munc, a necesarului de materiale -organizarea lucrrii; -desfurarea propriu-zis a lucrrii; -controlul calitii lucrrii. Pentru desfsurarea raioanl a lucrrii de combatere trebuie s se determine urmtoarele elemente: 1.Numrul de tractoare i maini necesare pentru executarea lucrrile, sau numrul de agregate 2.Cantitatea de substan ce se folosete la hectar (l kg), cantitatea de soluie ce se folosete pe ntreaga suprafat, suprafaa parcelelor de lucru, distanele dintre punctele de alimenare, numrul de muncitori pentru executarea lucrrii n termen optim, necesarul zilnic de mijloace de transport pentru ap sau soluie. *** Date necesare: 1.Suprafeele i dimensiunile parcelelor 2.Starea de vegetaie a culturilor 3.Relieful 4.Distanele dintre rnduri 5.Capacitatea rezervorului 6.Viteza de deplasare a agregatelor 7.Distana de la care se transport apa, sau distana de la punctul de preparare a soluiei la locul de stropit 8.Norma de munc a muncitorilor pentru preparatul soluiei 9.n cazul tratamentelor cu erbicide trebuie determinate urmtoarele elemente:

-captarea buruienilor dominante, structura i textura solului, adncimea apei freatice, numrul de fertilizri i cantitatea folosit la fertilizare, condiiile pedoclimatice, tehnologiile de aplicare.

*** Modul de lucru: 1.Se determin numrul de mijloace mecanice necesare defurrii lucrrilor n termen optim (13 zile)
N S nP

S = suprafaa total P = productivitatea agregatului n = numrul de zile pentru efectuarea lucrrii (1-3 zile) * Productivitatea agregatului:

B V t H 10.000

B = limea de lucru a agregatului (m) V = viteza de deplasare a agregatului (m/ora) t = durata unei schimb H = coeficientul de utilizare a timpului de lucru 2.Se calculeaz cantitatea total de substan sau soluie pe hectar

N d 100

N = norma de stropit (litri) d = doza (%) 3.Se calculeaz cantitatea total de soluie pe ntreaga suprafa

Q q V n
V = volumul lucrrii n = numrul de stropiri 4.Se determin mrimea parcelelor de lucru

s
S = suprafaa

S N

N = numarul de agregate folosite 5.Se organizeaz locul de munc prin aprovizionarea cu materialele sau produsele chimice necesare punctelor de alimentare. 6.Se calculeaz distana dintre punctele de alimentare

D 2Bt N
B = limea de lucru a agregatului t = numrul curselor dus-ntors pn la golirea complet a rezervorului N = numrul de agregate care lucreaz grupat pe o parcel 7.Numrul de ture dus-ntors
t 10000 Q Y AB2L

Q = capacitatea rezervorului (litri) Y = coeficient de utilizare A = norma de stropit (litri/ha) B = limea de lucru (m) L = lungimea parcelei (m) 8.Se calculeaz cantitatea de soluie ce se va pune la primul punct de alimentare

C QN
Q = capacitatea rezervorului (litri) N = numrul de agregate grupate pe o parcel 9.Se calculeaz cantitatea de soluie necesar pentru celelalte puncte de alimentare

C Q N Y
Y = coeficient de utilizare al rezervorului 10.Se calculeaz numrul de muncitori necesar pentru prepararea soluiei
Nr.muncitori V i PZ

V = volumul lucrrii P = norma de productivitate zilnic a muncitorilor Z = numrul de zile n care se execut lucrarea (1-3 zile) i = numrul de muncitori din formaie

4.8 Pragul de rentabilitate sau punctul critic

Mrimea ratei profitului i a costurilor de producie se afl n strns dependen cu mrimea produciei i a cheltuielilor totale de exploatare dintr-o ferm horticol. n funcie de dinamica cheltuielilor ce contribuie la realizarea cheltuielilor totale de exploatare acestea se mpart n dou categorii: cheltuieli variabile i cheltuieli fixe (constante). Cheltuielile variabile sunt constante ca mrime pe unitatea de produs i volumul lor crete direct proporional cu volumul produciei realizate. n aceast categorie intr lucrrile ce au ca unitate de msur tona, kilogramul, mii butuci, mii litri, mii buci (exemple: lucrarea de ncrcat, descrcat, muuroit, tiere n uscat, dirijat i legatul lstarilor, preparat soluie, recoltat, etc.). Cheltuieli fixe sau constante sunt acele cheltuieli care au o mrime constant la unitatea de suprafa dar sunt variabile la unitatea de produs realizat. n aceast categorie intr lucrrile solului (arat, discuit, prit), administrat ngrminte chimice, stropit cu pesticide, etc.. Punctul critic sau pragul de rentabilitate marcheaz acea dimensiunea a produciei medii la hectar la care ncasrile din valorificarea produciei sunt egale cu cheltuielile totale de exploatare. n acest punct nu se nregistreaz profit dar nici pierderi. Punctul critic sau pragul de rentabilitate se poate determina n dou moduri i anume: fr profit programat i cu profit programat. n vederea obinerii unui profit anticipat, este necesar o sporire a cheltuielilor de producie n scopul obinerii unei producii suplimentare din vnzarea creia se pot acoperi cheltuieli suplimentare ce au fost fcute n cadrul unei exploataii horticole.

Determinarea pragului de rentabilitate sau a punctului critic Tulipa gesneriana Determinarea pragului de rentabilitate fr profit programat Y = Y Y=Ax Y = B x + C Ax =Bx+C x (A-B) = C
Y = venituri totale (lei/hectar) Y = cheltuieli totale de exploatare (lei/hectar) A = preul de vnzare (lei/fir) B = cheltuieli variabile (lei/fir) C = cheltuieli fixe (lei/hectar)

x = producie medie (fire/hectar)

C x A B
x = 40.000 fire A = 15,43 lei/fir

Y = 224.000 lei/ha Y = 188.385 lei/ha

C 40000 fire/ha A B

*** Nivelul produciei de 40000 fire/ha marcheaz punctul critic sau pragul de rentabilitate, n care valoarea veniturilor obinute prin vnzarea acestei cantiti de de flori la preul de 15,43 lei/fire, asigur acoperirea integral a costului de producie. Depirea acestui nivel al produciei (40000 fire/ha) duce la obinerea unui profit, iar scaderea produciei sub acest nivel determin pierderi. Determinarea pragului de rentabilitate cu profit programat Y = Y Y=Ax Y = B x + C + Pr A x = B x + C + Pr x (A-B) = C + Pr Y = venituri totale (lei/hectar) Y = cheltuieli totale de exploatare (lei/hectar) A = preul de vnzare (lei/kg) B = cheltuieli variabile (lei/kg) C = cheltuieli fixe (lei/hectar) x = producie medie (kg/hectar) Pr = profit programat

C Pr A B

x = 20.000 fire A = 15,43 lei/fir Pr = 30.000 lei/ha

Y = 308750 lei/ha Y = 178673 lei/ha

C Pr 20000 fire / ha A B

*** Nivelul produciei de 20.000 fire/ha marcheaz punctul critic sau pragul de rentabilitate, n care valoarea veniturilor obinute prin vnzarea acestei cantiti de flori la preul de 15,43 lei/fir, asigur acoperirea integral a costului de producie, i obinerea unui profit de 30.000 lei/hectar. Depirea acestui nivel al produciei (20.000 fire/ha) duce la obinerea unui profit suplimentar. *** Cheltuielile de producie pe hectar care duc la obinerea acestei cantiti (64.000 fire/ha) sunt: -cheltuieli fixe -cheltuieli variabile -total cheltuieli = 99143,59 lei = 4912,66 lei = 99143.59 + 4912.66 = 104056,25lei

4.9 Previzionarea veniturilor

Se va completa Anexa B1 Prognoza veniturilor si evolutia capacitatii de productie cu vanzarile cantitative si valorice previzionate trimestrial in primii doi ani de activitate dupa care anual.

In cadrul acestei sectiuni se detaliaza prezumtiile (pentru o mai buna intelegere de catre persoanele care citesc studiul) care au stat la baza realizarii previzionarii : gradul de utilizare a capacitatii de productie si modul cum evolueaza acesta in

timp; se va preciza productia fizica existenta si productia fizica estimata in urma realizarii investitiei corelarea dintre vanzarile previzionate, gradul de utilizarea a capacitatii de

productie si precontracte/contracte de vanzare incheiate/in curs de a fi incheiate; modul in care au fost previzionate celelalte venituri prognozate

Se vor detalia veniturile obtinute din alte tipuri de activitati decat cea la care se refera proiectul. (in cazul in care solicitantul obtine venituri si din alte activitati decat cea descrisa prin proiect)

4.10 Previzionarea cheltuielilor

Se va completa Anexa B2 Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie cu valorile previzionate pe categorii de cheltuieli trimestrial in primii doi ani de activitate dupa care anual. In cadrul acestei sectiuni se detaliaza prezumtiile (pentru o mai buna intelegere de catre persoanele care citesc studiul) care au stat la baza realizarii previzionarii : - urmariti corelarea informatiilor furnizate aici cu cele mentionate in celelalte sectiuni ale studiului ; -corelarea dintre cheltuielile previzionate, gradul de utilizarea a capacitatii de productie si precontracte/contracte de cumparare incheiate/in curs de a fi incheiate ; - modul in care au fost previzionate fiecare categorie de cheltuiala ; - orice alte informatii care au stat la baza previzionarii sau influenteaza previzionarea cheltuielilor si au influenta relevanta ; Se vor vor detalia cheltuielile aferente altor tipuri de activitati decat cea la care se refera proiectul. (in cazul in care solicitantul obtine venituri si suporta cheltuieli din alte activitati decat cea descrisa prin proiect)

4.11 Graficul de implementare al proiectului

Grafic de implementare fizica


Luna aIII-a decembrie Luna aIV-a ianuarie Luna aVa februarie Luna aVI-a martie

Activitati Plata serviciilor de consultanta Depunerea dosarului de proiect la OJPDRP Evaluare si selectare Depunerea dosarului de achizitii la OJPDRP Contractare imprumut bancar

Luna I-a 5400

Luna a-II-a 12600

768082 243938

Achizitie Tractor John Deere 6630 59367 Achizitie Grapa rotativa KUHN model HR 403 D Achizitie Echipament pentru tratamente fitosanitare John Deere model 732 Achizitie Scarificator Franquet model Flexipass Depunere cerere de plata la OJPDRP Ajutor nerambursabil FEADR 768082 384081 142710 70403

4.12 Devizul general


DEVIZ GENERAL Privind cheltuielile necesare realizrii achizitionarii de utilaje agricole agricole pentru ferma vegetal

n mii lei/EURO la cursul 4.2897 lei/EURO din data de 20.10.2009


Nr. crt. 1 Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli 2 Valoare (fara TVA) Mii lei 3 Mii euro 4 TVA Mii lei 5 Valoare (inclusiv TVA) Mii lei 6 Mii euro 7

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului 1.1 Obinerea terenului 1.2 Amenajarea terenului 1.3 Amenajri pentru protecia mediului si aducerea la starea initiala TOTAL CAPITOL 1 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului TOTAL CAPITOL 2 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic 3.1 Studii de teren 3.2 Taxe pentru obinerea de avize, acorduri i autorizaii 3.3 Proiectare i inginerie 3.4 Organizarea procedurilor de achiziie 3.5 Consultant 3.6 Asisten tehnic TOTAL CAPITOL 3 4.1 Construcii i instalaii 4.2 Montaj utilaje tehnologice 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale cu montaj 4.4 Utilaje fr montaj i echipamente de transport 4.5 Dotri TOTAL CAPITOL 4 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.1 Organizare de antier 5.1.1. Lucrri de construcii 5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii antierului 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 5.3 Cheltuieli diverse i neprevzute TOTAL CAPITOL 5 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar 6.1 Pregtirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice si teste TOTAL CAPITOL 6 TOTAL GENERAL 200000 1266 95000 2251.12 200000 1266 95000 2251.12 0 0 0 0 0 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiia de baz 0 0 0 0 0

200000

1266

95000 2251.12

DEVIZUL obiectului achizitionarea de utilaje agricole

n mii lei/EURO la cursul 4.2897 lei/EURO din data de 20.10.2009


Nr. crt. 1 Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli 2 Valoare (fr TVA) Mii Mii lei euro 3 4 TVA Mii lei 5 Valoare (inclusiv TVA) Mii lei 6 Mii euro

I. LUCRRI DE CONSTRUCII 1 Terasamente Construcii : rezisten (fundaii, structur 2 de rezisten) i arhitectur ( nchideri exterioare, compartimentri, finisaje) 3 Izolaii 4 Instalaii electrice 5 Instalaii sanitare Instalaii de nclzire, ventilare, climatizare. 6 PSI, radio-tv, intranet 7 Instalaii de alimentare cu gaze naturale 8 Instalaii de telecomunicaii TOTAL I II - MONTAJ 9 Montaj utilaje i echipamente tehnologice TOTAL II III - PROCURARE 10 Utilaje i echipamente tehnologice Utilaje i echipamente de transport 11

Tractor John Deere 6630 243,938 Grapa rotativa KUHN model HR 403 D Disc Kuhn model Discover XS 28 Echipament pentru tratamente fitosanitare John Deere model 732 Scarificator Franquet model Flexipass 59,367 78,015 142,710 70,403 64,100 15,600 20,500 37,500 18,500 46,35 11,28 14,82 27,11 13,38 112,84 112,84 290,287 70,647 92,837 169,824 83,780 707375 707375 76,279 18,564 24,395 44,625 22,015 185878 185878

12 Dotri TOTAL III TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II +TOTAL III

594433 156200 594433 156200

4.13 Finantarea investitiei

Din valoarea total a investiiei de 300000 RON cu TVA, ajutorul public nerambursabil este de 150000 RON (50% din valoarea eligibila).

Sursele propuse pentru realizarea investitiei sunt urmatoarele:


Curs Euro / leu 4.2347 din data de 10.12.2009 . Procent finantare publica = 50 % Cheltuieli eligibile - RON200.000 Euro 47228.8 Cheltuieli neeligibile -RONEuro Total - RON182.593 Euro 47228.8

Ajutor public nerambursabil Sursele de finantare pentru completarea necesarului de finantare din care: - autofinantare - imprumuturi TOTAL PROIECT

200.000 0 200.000 400.000

47228.8 0 47228.8 94457,6

69.385 0 69.385 69.385

18.909 0 18.909 18.909

251.978 0 251.978 434.571

68.668 0 68.668 118.427,5

Solicitantul face imprumut pentru valoarea eligibila a investitiei - respectiv 300000 RON, pentru valoarea TVA solicitantul vine cu contributie proprie. Curs Euro / leu = 4.2200 din data de 12.01.2012 (cursul de schimb Euro/RON publicat pe pagina web a Bancii Central Europene). In estimarea costurilor investiei prin intocmirea bugetului estimativ se va verifica in Baza de date de preturi pe de site-ul APDRP si se vor printa si atasa la cererea de finantare paginile referitoare la bunurile si serviciile incluse in proiect, identificate in baza.

In situatia in care valorile bunurilor/servciilor nu se incadreaza in limitele din Baza de date de preturi, se vor atasa trei oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depasesc valoarea de 50.000 EUR si o oferta pentru categoriile de bunuri/servicii care se incadreaza intre 10.000 EUR si 50.000 EUR. La ofertele de servicii, se vor mentiona si tarifele oare. Trebuie avuta in vedere urmatoarea mentiune:

Cheltuielile aferente inlocuirii unei/unui masini/utilaj/echipament sunt eligibile

NUMAI cand prin investitie se realizeaza cel putin: SAU SAU Se modifica natura productiei Se modifica tehnologia aplicata initial, Creste capacitatea de productie cu cel putin 25% fata de cea initiala (fara proiect),

In cazul echipamentelor, utilajelor s.a. care inlocuiesc pe cele existente in cadrul unei exploataii agricole, nu sunt considerate investiii de simpla inlocuire daca: Echipamentele, utilajele s.a vizate de proiect au o capacitate de producie mai mare cu cel puin 25% faa de capacitatea de producie a echipamentelor, utilajelor s.a pe care le inlocuiesc, iar in cazul studiului de fezabilitate/ memoriului justificativ se descrie necesitatea achiziionarii acestora la noua capacitate Echipamentele, utilajele s.a vizate de proiect schimba natura produciei (ex. Se obtin alte produse) sau tehnologia implicate (ex. Alta tehnologie de cultura Ferma CrizantemaGalbena aplica si in prezent tehnologii moderne, cu un grad de eficienta acceptabil. Totusi, eficienta fermei este afectata in mare masura de insuficienta dotare cu masini agricole. Pe de alta parte, eficienta actuala a fermei poate fi sensibil sporita printr-o serie de masuri tehnologice prevazute in proiectul de fata. Prin realizarea acestui proiect se urmareste modernizarea parcului de tractoare si masini agricole care implicit va duce la o crestere a calitatii lucrarilor efectuate, la o buna exploatare a timpului de lucru, la respectarea verigilor tehnologice si a momentului optim de efectuare a lucrarilor. De asemenea, se vor putea lua in cultura noi suprafete de teren la cererea proprietarilor din satele limitrofe, ceea ce va determina atragerea unei noi forte de munca din randul proprietarilor de teren arabil. In plus, se vor crea premisele utilizarii acestor masini pentru prestari servicii si la societatile agricole limitrofe, cu efect pozitiv asupra veniturilor societatii. Se vor crea noi locuri de munca (5 numai in primul an al implementarii) pentru cei care vor lucra direct la exploatarea noilor utilaje. O parte din personalul ocupat in acest moment cu activitatile specifice. De asemenea pentru intretinerea acestor utilaje va fi angajat personal de specialitate (cu pregatire superioara si medie), care va urmari si cresterea eficientei in exploatare.

Prin utilizarea acestor masini si utilaje, productia pe unitatea de suprafata va putea creste semnificativ (calitativ si cantitativ), ceea ce va duce la o crestere a veniturilor societatii prin valorificarea acesteia, asigurandu-se astfel finantarea culturilor din resurse proprii, eliminandu-se creditele bancare. Totodata, introducerea in exploatare a utilajelor noi, performante, va crea si posibilitatea implementarii noilor tehnologii de cultura, care sa protejeze mediul : reducerea poluarii aerului si solului rezultate prin manipularea materiilor prime, reducerea poluarii solului cu substante chimice de combatere sau cu produse petroliere, eliminarea impactului bolilor profesionale asupra oamenilor ca urmare a manipularii substantelor chimice cu grad ridicat de toxicitate, utilizate la combaterea bolilor si daunatorilor datorita automatizarii procesului de amestecare, dozare, stropire si curatire a masinilor de stropit, etc.

4.14 Valoarea eligibila

Valoarea totala a investitiei inclusiv TVA este de 14099.12 EUR adica 395000 RON;

4.15 Durata de realizare

Investitia se va realiza pe durata a 6 luni incepand de la data semnarii contractului de finantare cu agentia FEADR ;

4.16 Capacitatea de productie

In urma realizarii investitiei, dotarea SC ELEN-GREEN SRL va fi completata cu mai multe utilaje noi, performante : TRACTOR 130 CP, PLUG KUHN , . Aceste masini noi vor intra imediat in procesul tehnologic la realizarea in conditii superioare calitativ si de protectie a mediului a tratamentelor preemergente in vederea semantului culturilor de primavara, respectiv la optimizarea proceselor de manipulare a materialelor vrac si / sau paletizate (seminte, ingrasaminte chimice, etc).