Sunteți pe pagina 1din 9

Universitatea Apollonia Iasi Facultatea de Medicina Dentara

Semiologia Sistemului Stomatognat Eroziunea Chimica

STUDENT: Dumitru Mihaela-Georgiana ANUL : III GRUPA : IV

EROZIU EA C!IMICA In afara e !ariile entare "i mo ifi!arile iatrogene# $re!um !a%itatile $re$arate e "tomatolog# $rin!i$alele $ro!e"e !are $ot mo ifi!a morfologia entara "unt a&ra'iunea# atritia# ero'iunea "i fra!tura( Stomatologia mo erna a e%oluat intr-o a e%arata arta "i "tiinta !e-"i $ro$une "a re"taure'e entitia la forma originala u$a eru$tie# !on"i eran u-"e !a intele neu'at are forma fun!tionala i eala( De-a lungul anilor au a$arut o %arietate e !on!e$te geometri!e ale o!lu'iei# iar refa!erea entara a in!e$ut "a urme'e anumite linii "tan ar # fara a tine !ont e %aria&ilitatea !are e)i"ta in "i intre $o$ulatii# $re!um "i la a!ela"i in i%i $e $ar!ur"ul tim$ului( *er!etarile antro$ologi!e# "tu iile e anatomie !om$arata "i fo"ilele au emon"trate !a $ro!e"ele re"$on"a&ile $entru re u!erea %olumului intilor au a!tionat in!a in tim$urile $rei"tori!e( In !on"e!inta# e"te re'ona&il "a "e re!unoa"!a "i "a "e a!!e$te u'ura entara !a un $ro!e"" fi'iologi! normal# "imilar im&atranirii( Mo ifi!arile "tru!turilor ma"ti!atorii !a re'ultat al u'urii re$re'inta a e"ea o a a$tare "i nu o $atologie( Numai !an !a$a!itatea e a a$tare a in i%i ului e"te e$a"ita $atologia %a e%eni e%i enta( A!e"t !on!e$t mo ifi!a intr-o oare!are ma"ura $rin!i$iile "tomatologiei !lini!e( Amitin !a mo ifi!arile $rogre""i%e entare "unt $arte a unui $ro!e" inami! fi'iologi!# tre&uie e%itate inter%entiile "tomatologi!e $remature "i inutile( *u toate a!e"tea# nu "-a a+un" la un !on"en" $ri%in $on erea fie!arei !om$onente etiologi!e in eterminarea ti$arului e a&ra'iune entara( In mo tra itional# in Euro$a e"te a!!e$tata ero'iunea a!i a !a fin fa!torul eterminant( Rolul a&ra'iei# in $arti!ular !ea $rin $eria+ entar# e"te "u&liniat in "$e!ial in Ameri!a e Nor ( De !urin # rolul a!i'ilor in a$aritia a&ra'iunii entare a e%enit mai &ine !uno"!ut# in mare $arte atorita !er!etarilor "tiintifi!e "i a "tu iilor !lini!e( I entifi!area !om$onentelor etiologi!e ale a&ra'iunii entare tinan !ont numai e a"$e!tul !lini! al intelui e foarte ifi!ila( A$lati'area marginelor in!i'ale ale in!i"i%ilor "ugerea'a !a atritia e"te fa!torul etologi! $re ominant( Atun!i !an marginile a$lati'ate "e a"o!ia'a !u "u$rafete e forma !on!a%a#"i alti fa!tori etiologi!i "unt im$li!ate#in "$e!ial ero'iunea(

A&ra'iunea "tratului e)terior al "maltului a fo"t !au'ata e atritie# ar forma entinei a fo"t eterminate mai egra&a e a!tiunea a!i'ilor e!at e a&ra'ia $rin $eria+ entar(

A"$e!tul !on!a% al a!e"tor ti$uri e le'iuni ar $utea fi teoreti! atri&uit unei etiologii $rin a&ra'iune# ar e"te foarte &$utin $ro&a&il "a "e $oata $ro u!e o forta ma"ti!atorie atat e mare in!at "a e'%olte o a"a e $ronuntata a&ra'iune $e fetele o!lu'ale( De a!eea#ma+oritatea "$e!iali"tilor !on"i era !a#in !a'ul le'iunilor in forma e !u$a#ero'iunea entara e"te fa!torul etiologi! $re ominant( Le'iun+ile ero'i%e ale "u$rafetelor nete e entare "e intalne"! in "$e!ial $e "u$rafetele %e"ti&ulare "i a e"ea "e formea'"a in a$ro$ierea le'iunilor !er%i!ale e a&ra'iune( -!lu'al#le'iunile ero"i%e a$ar "u& forma unor !on!a%itati#a"$e!t "$e!ifi! etiologiei a!i e(

A"$e!tul a&ra'iunii $e fetele %e"ti&ulare ale intilor(E)i"ta +un oare!are gra e a&ra'iune !er%i!ala#iar forma in!i"i%ului !entral "u$erior "tang a fo"t mo ifi!ata $rin a&ra'iune(*el mai $ro&a&il# le'iunile $re'inta etiologie a!i a(

.a$tul !a "u&"tanta a!i a e"te re"$on"a&ila $entru a$aritia ero'iunii a fo"t $entru $rima ata e%i entiat la $a!ientii !u tul&urari e alimentatie# $re!um anore)ia "i &ulimia ner%oa"a( Periomilo'a re$re'inta termenul utili'at in tre!ut $entru a e"!rie ti$arul e a&ra'iune entara ero'i%a o&"er%at $e fetele $alatinale ale in!i"i%ilor "u$eriori(

A"$e!tul ero'iunii entare $e fetele $alatinale ale in!i"i%ilor(

E"te a!!e$tat $e "!arta larga !a a"$e!tul e $eriomilo'a#!e "e a"eamana !u $re$aritiile $entru ni"te fatete $alatinale e"te !au'at e a!i'ii ga"tri!i !u $h "!a'ut !are a+ung in !a%itatea orala#fie $rin %ar"aturi#fie $rin regurgitatii(Prin urmare#forma !on!a%a# e lingura a unei le'iuni a&ra'i%e#in i!a in mo !ert fa$tul !a ero'iunea a!i a e"te fa!tor etiologi! a!ti%( TERMINOLOGIE In literatura e "$e!ialitate e)i"ta o in!o"e!%enta in !eea !e $ri%e"te terminologia referitoare la mo ifi!arile entare e natura ne!arioa"a( Termenii e a&ra'iune "i atritie "unt a e"ea folo"iti unul in lo!ul altuia( Termenul e ero'iune e"te folo"it uneori $entru u'ura entara# a e%arata "emnifi!atie fiin e'%oltarea !himi!a a "tru!turii entare( *onfu'ia a$are $ro&a&il eoare!e toate !ele trei ti$uri e le'iuni !u li$"a e "u&"tanta a$ar a e"ea "imultan( .ra!tura e"te un $ro!e" "e$arat# !are are e a"emenea !a re'ultat li$"a e "u&"tanta( Termenul e re u!ere a "tru!turii entare e"te a"tfel folo"it generi!# intru!at a!o$era toate $ro!e"ele !are !on u! la li$"a e "u&"tanta entara( Ero'iunea "tru!turii entare e"te efinit !a o $ier ere "u$erfi!iala e te"ut ur entar atorita unui $ro!e"" !himi! !are nu im$li!a &a!teriile(A"$e!tul !lini! $oate %aria( In ero'iunea generali'ata $oate fi afe!tata intreaga !oroana entara !u o $ier ere a !onturului "u$rafetei !e a$are lu!ioa"a# !u a"$e!t e%ital# fara margini e "malt a"!utite $e ma"ura !e a!e"tea "e rotunge"!( Su$rafata "maltului $oate e%ein relati%e !on!a%e $ana la e)$unere entinei# !an $ro!e"ul e re u!ere entara e"te a!!elerat atorita uritatii "!a'ute a entinei( Se formea'a un a"$e!t e e)!a%atie( A&ra'iunea# atritia "au am&ele "e $ot "u$ra$une $e"te $ro!e"ul e ero'iune# u!an la o re u!ere a!!entuate "i la ifi!utati e iagno"ti!(
0

-ri!e $ro!e" e ero'iune %a fi e)a!er&at a!a intii "unt $eriati !an a!i ul e"te $re"ent in me iul &u!al( A!ea"ta "e intam$la eoare!e eminerali'area "tru!turii entare la"a matri!ea organi!a a entinei "au "maltului li$"ita e "u$ortul anorgani! al ionilor minerali( Peria+ul entar in a!e"t moment %a in e$arta matri!ea organi!a a"tfel in!at reminerali'area nu mai $oate a%ea lo!( Totu"i# a!a intii nu "unt $eriati u$a ,-/ ore e la !on"umul e a!i # "e %or reminerali'a $rin ionii e !al!iu "i fo"fat "ali%ari# "ufi!ient $entru a nu a$area o $ier ere $ermanenta e "tru!tura entara( Alternati%a logi!a e"te "fatuirea $a!ientului "a-"i $erie'e intii inainte e inge"tia e alimente "i &auturi a!i e "i# $e !at $o"i&il# in "ituatii !orni!e# $re!um a!eea a egu"tatorilor e %in "au a !elor !are folo"e"! a$ele e gura fluorurate( Du$a !on"umul e a!i e"te "ufi!ienta !latirea riguroa"a !u a$a "i amanarea $eria+ului !el $utin trei ore( A!e"t "fat nu interfera !u !arioa!ti%itatea# intru!at in a&"enta unei $la!i mature nu "e $ot genera !ariile# iar in e$artarea $la!ii inainte "au u$a ma"a nu e"te rele%anta( E)i"ta o %arietate e fa!tori !himi!i im$li!ati in ero'iune( Da!a nu initia'a ero'iunea# ei $ot !el $utin "a e)a!er&e'e $ro&ema( Pot fi im$li!ate urmatorii fa!tori: E)trin"e!i - Alimente a!i e - 1auturi a!i e - !ola# %in - Me i!amente 2 a!i !lorhi ri!# et!( Intrin"e!i - Regurgitarea a!i ului ga"tri! - Reflu)ul ga"tri! - Voma !roni!a .a!torii e)trin"e!i A!i'ii e origine e)trin"e!a $ro%in in interiorul organi"mului( A!i'ii in u"triali $ot fi tra"$ortati "u& forma ga'oa"a in aerul 'onelor $uterni! $oluate "i $ot $ro%o!a eminerali'area "u$rafetelor %e"ti&ulare ale frontalilor# mai ale" in !a'ul $a!ientilor !u re"$iratie orala( E%olutia ero'iunii $oate fi relati%e lenta# iagno"ti!ul fiin a e"eori ifi!il( - alta "ur"a o !on"tituie o %arietate e alimente "i &auturi a!i e( De e)em$lu# &auturile a!i e in gama *ola 3in!lu"i%e !ele ieteti!e4# "u!urile e fru!te $ot $ro%o!a ero'iuni( Totu"i %ariatiile in i%i uale ale meto elor e !on"um al a!e"tor li!hi e inainte e inghitire $ot u!e la mo ele iferite(
5

Anumite me i!amente "unt e natura a!i a "i tre&uie e !uno"!ut $otentialul lor e eminerali'are $entru a $re%eni $a!ientul( - hi$o"e!retie e a!i ga"tri! $oate fi !om$e"ata $rin a mini"trarea orala e a!i !lorhi ri! !on!entrate# !u in i!atia e a fi &aut $rin $ai( Totu"i e)i"ta ten inta e a tre!e o $arte in a!i in !a%itatea &u!ala $rin $ro!e"ul e inghitire( Ero'iunea $e "u$rafetele orale ale intilor "u$eriori e"te o o%a a a a!e"tei $ro&leme "i e a!eea "e $refera a mini"trarea a!e"tor me i!amente "u& alta forma( .a!torii intrin"e!i A!i ul ga"tri! e"te !el mai fre!%ent a!i intri"e! "i $oate fi a e"ea iferentiat e a!i'ii e)trin"e!i $rin o&"er%area i"tri&utiei ariilor afe!tate( Regurgitarea !roni!a %a afe!ta "u$rafata $alatinala a intilor "u$eriori intru!at "e afla in !alea !ntinutului ga"tri!# in tim$ !e intii inferiori %or fi $rote+ati intru!at%a e lim&a( Totu"i# reflu)ul ga"tri! !roni! $oate u!e la ero'iunea intilor "u$eriori "i inferiori intru!at !om$onentii reflu)ului "unt in forma ga'oa'a "i "e $ot ra"$in i in intreaga !a%itate &u!ala( Tre&uie notat fa$tul !a in $re'enta unui flu) "ali%ar re u" "e %a e)a!er&a efe!tul am&ilor fa!tori# intrin"e!i "i e)trin"e!i( *a$a!itatea e tam$onare "ali%ara e"te !ea mai &una a$arare im$otri%a !ariilor "i ero'iunii# ar folo"irea fre!%enta a a$elor e gura fluorurate# al$i!ate $er"onal "au $rofe"ional# %a a+uta la re u!erea efe!telor no!i%e( Numero"i !er!etatori !on"i era !a a!i'ii re$re'inta !ea mai fre!%&enta !au'a a ero'iunii a!i e# argumentan $rin fa$tul !a !el $utin 678 in $a!ienti $re'inta ma!ar un inte !u le'iune a&ra'i%a e"i a!i'ii ga"tri!i $ro u! ero'iune a!i a# in!i enta regurgitarilor# tul&urarilor e alimentatie "i a al!ooli"mului e"te "!a'uta !om$arati%e !u fre!%enta ero'iunii entare( Gra ul e ri"! al a$aritiei ero'iunii entare e$in e e oi in i!atori $rin!i$ali: 1( $9-ul : ,( titrul unui a!i 3%olumul e &a'a ne!e"ar $entru neutrali'area lui4( Titrul unui a!i e"te !on"i erat !a fiin unn in i!ator mai "en"i&il al gra ului e ri"! in a$aritia ero'iunii a!i e# $e !an $9-ul 2 o ma"ura a !antitatii e ioni e h; rogen intr-o "olutie 2 e"te mai $utin $re!i"( De e)em$lu# a$a !ar&oga'oa"a are un $9 relati% "!a'ut# e a$ro)imati% 0-5( Potentialul "au ero'i% e"te " !a'ut $e !an o &auitura ti$ !ola# !u a!ela"i $ 9 ar a%ea un $otential ero'i% mult mai mare in !au'a !on!entratiei mult mai mare e hi rogen(Alt fa!tor ma+or e ri"! a"o!iat inge"tiei e a!i'i alimentari e"te re$re'entat e fre!%enta !on"umului( -&"er%atiile !lini!e arata !a ti$arul neutrali'arii a!i ului e"te iferit e !el intalnit in !a'ul !ariei entare(
<

"ip de acid alimentar *itri!e "i &auturi :


Lamai Porto!ale Gra$efruit"

p!
,(7 /(6 /(, /(5 /(, ,(/ /(/ 0(/ ,(5 /(, /(1 /(6

Risc de eroziune
*re"!ut *re"!ut *re"!ut *re"!ut Me iu *re"!ut Me iu Re u" Me Me Me Me iu iu iu iu

Alte fru!te:
Struguri *a$"uni Ma!e"e Mere Pere

1auturi a!i ulate:


Ti$ !ola Din !itri!e *eaiuri in !itri!e "au $lante Vin al&

Metode de profilaxie a eroziunii acide Datele e$i emiologi!e arata !a a&ra'iunea entara "i ero'iunea a!i a "e intalne"! in $ro!ent mare la a ultii tineri "i a ole"!enti(Datorita fre!%entei !re"!ute#$re%enirea a&ra'iunii e"te e"entiala( In urma !er!etarilor e la&orator "e !on"i era !a fluorurile in !ontinutul $a"tei e inti au un effe!t &enefi!(Ionii e fluor !re"! uritatea "maltului# generan re'i"tenta la $ro!e"ul e i"olutie a!i a(E)i"ta !ate%a "tu ii in "itu !e !onfirma atele e la&orator# ar $ana a!um nu "-a reali'at ni!i un "tu io !lini! e inter%entie( Unele o&"er%atii !lini!e "i e la&orator arata !a $eria+ul entar efe!tuat ime iat u$a inge"tia alimentelor a!i e !re"te ri"!ul a$aritiei ero'iunii "i a&ra'iunii( Dar utili'area !on!omitenta aa$ei e gura !u fluor are efe!te &enefi!e( De"i nu e)i"ta ni!i un "tu io !are "u"tine !a a$li!atiile fee!%ente e $ro u"e $e &a'a e fluor ar a%ea efe!te $re%enti%e#totu"i re'ultatele "tu iilor referitoare la $rofila)ia !ariei entare arata !um irigatiile orale !u a$a e gura effe!tuate intre $eria+ele entare mare"! i"$oni&ilitatea fluorului "i !on"oli ea'a "tru!tura "u$rafetelor entare( Se re!oman a $a!ientilor !u ri"! !re"!ut ! e a$aritie a ero'iuniii entare "a nu $erie'e intii in $rimele 15-,7 minute u$a !on"umul &auturilor a!i ulate "au al fru!telor( A!tiunea "inergi!a a a!i ului "i a $eria+ului !re"te $otentialul e e'%oltare a le'iunilor e a&ra'iune ero'i%a(

- meto a $re%enti%a $oate fi re$re'entata e mo ifi!area o&i!eiurilor alimentare( Stu iile !lini!e arata !um !on"umul fre!%ent e alimente a!i e !re"te ri"!ul e'%oltarii ero'iunii entare( *u toarte a!e"tea# re'ultatele a!e"tor "tu ii "unt "u"tinute mai egra&a e un ra$ort e a"o!iere "i nu e o relatie !au'a-efe!t( Datorita $ro&lemelor eti!e $e !are le ri i!a# "tu iile e inter%entie !are "a in%e"tighe'e in mo efi!ient rolul $e !are-l +oa!a a!i'ii alimentari# "unt mai ifi!il e reali'at( Unele in%e"tigatii e la&orator# efe!tuate a!um !ati%a ani# arata !a $ro u"ele $e &a'a e !al!iu au !a$a!itatea e a $re%eni ero'iunea a!i a( Mo ul e a!tiune a a!e"tora nu e"te $e e$lin $arifi!at# ar $ro u"ele !are !ontin !a"eina "i !al!iu ofera $rote!tie la e'%oltarea ero'iunii a!i e(Se !on"i era !a a!e"t !om$le)# !a"eina fo"fo$e$ti e 2 fo"fat e !al!iu amorf 3*PP-A*P4# mentine o !on!entratie e ioni e !al!iu "i fo"fat "ufi!ient e mare in!at "a initie'e reminerali'area "maltului( Mai mult# "tu iile e la&orator arata !a *PP-A*P e"te a&"or&it in $eli!ula "ali%ara "i in $la!a entara# !on"tituin a"tfel un re'er%or &ogat in !al!iu "i !ontri&uin la marirea $otentialului e reminerali'are( - alta meto a $re%enti%a !are !re"te re'i"tenta intilor la ero'iunea a!i a !on"ta in a$li!area agentilor a e'i%i entinari ori a materialelor e "igilare la ni%elul intilor !u le'iuni e a&ra'iune "i ero'iune# "igilantii fiin mai re'i"tenti e!at a e'i%ii entinari( Datele !lini!e arata !a o "ingura a$li!are a unui agent a e'i% entinar a"igura $rote!tie $entru o $erioa a e tim$ intre /-< luni( Concluzii E"te re!uno"!ut fa$tul !a a!i'ii +oa!a un rol im$ortant in etiologia a&ra'iunii entare( Din !e in !e mai !lar# "e !onturea'a i eea !a !el mai im$ortant fa!tor etiologi! e"te re$re'entat e o&i!eiurile alimentare# "i nu atat e !antitatea e alimente "au &auturi a!i e ingerata( A e'i%ii entinari "i $ro u"ele $e &a'a e fluor au !a$a!itatea e a !re"te re'i"tenta intelui la ata!ul a!i # in"a "i "!him&area "tan ar elor alimentare $are "a fie un fa!tor $re%enti% la fel e efi!ient(

BIBLIOGRAFIE

1( >(A(?ai oni": L(G(Ri!har " @Di"tru!tii !oronare e natura ne!arioa"aA ,( Re%i"ta @A!tualitati "tomatologi!eA Nr(05#martie ,717 /( Re%i"ta @A!tualitati "tomatologi!eA Nr(06#"e$t( ,717 0( S(Ionita @ -!lu'ia entaraA e ( Di a!ti!a "i Pe agogi!a 1u!ure"ti# 1BB<