Sunteți pe pagina 1din 4

Drepturile i obligaiile privind relaiile de munc dintre angajator i salariat

Daca salariatii nu sunt organizati in sindicat sau acestia nu si-au desemnat reprezentanti pentru negocierea colectiva, drepturile de personal se stabilesc prin negociere individuala intre angajator si lucratori, la semnarea contractului individual de munca. Contractele individuale de munca si conventiile de prestari servicii, incheiate intre angajator si lucratori, se inregistreaza la Inspectoratul teritorial de munca. Pentru acordarea drepturilor de personal trebuiesc indeplinite anumite conditii, prevazute in legislatia muncii, respectiv in legislatia privind securitatea si ssnatatea in munca a lucratorilor. Aceste drepturi de personal care se nominalizeaza in contractul colectiv de munca si/ sau in contractul individual de munca sunt:

e amen medical la angajare, platit de catre angajator, control medical periodic, platit de catre angajator, concediu medical pentru boala, pentru maternitate, pentru ingrijire copil mic, pentru accident de munca sau boala pro!esionala, platite, in conditiile legii, echipament individual de protectie acordat gratuit de catre angajator, con!orm lista nominalizata in ane a la contractul colectiv de munca, materiale igienico-sanitare, acordate gratuit de catre angajator, con!orm lista nominalizata in ane a la contractul colectiv de munca, alimentatie de protectie, acordata gratuit de catre angajator, con!orm lista nominalizata in ane a la contractul colectiv de munca, abonament pe mijloacele de transport in comun, pentru drumul dusintors, de la domiciliu la serviciu, negociabil prin contractul colectiv de munca/ contractul individual de munca, dupa caz, in conditiile legii !iscale, decontare benzina/ motorina, negociabil prin contractul individual de munca, sporuri la salariu pentru anumite categorii de lucratori care des!asoara activitati in conditii deosebite de munca, grele sau periculoase, stres,
"

etc., negociabile prin contractul colectiv de munca/ contractul individual de munca, concediu de odihna platit, in conditiile legii, zile suplimentare la concediul de odihna, pentru anumite categorii de personal care lucreaza in conditii deosebite de munca, grele sau periculoase, negociabile prin contractul contractul colectiv de munca/ contractul individual de munca, grupe de munca pentru conditii speciale de munca #reducere de ma im $ ani la vechimea totala in munca%, in conditiile legii, ajutor de deces, acordat de catre angajator, negociabil prin contractul colectiv de munca/ contractul individual de munca, tichete de masa #bonuri valorice pentru alimente%, acordate de catre angajator in !unctie de rezultatele !inanciare ale !irmei, negociabil prin contractul colectiv de munca/ contractul individual de munca, tichete de cadouri, tichete de concediu, tichete de crese, etc. #bonuri valorice%, acordate de catre angajator in !unctie de rezultatele !inanciare, negociabil prin contractul colectiv de munca/ contractul individual de munca, ceaiuri calde pe timp !oarte !riguros, respectiv apa minerala, sucuri, pe timp de canicula #sau schimbarea programului de lucru in perioade normale din punct de vedere termic, reducerea e!ortului%, acordate gratuit de catre angajator, bilete de odihna si tratament, negociabil prin contractul colectiv de munca/ contractul individual de munca, asigurare pentru accidente de munca si boli pro!esionale, in conditiile legii, asigurare de accidente, suplimentara, negociabila prin contractul individual de munca, asigurare de sanatate, suplimentara, negociabila prin contractul individual de munca, asigurare de pensie privata, negociabila prin contractul individual de munca, concedii suplimentare/ e cursii/ intruniri/ alte mani!estatii, platite de !irma, in locatii proprii sau inchiriate, acordate ca bonusuri, alte drepturi, negociabil.

Cheltuielile e!ectuate de catre angajator pentru asigurarea securitatii, sanatatii si igienei lucratorilor se inregistreaza in contabilitate in cont separat si sunt deductibile !iscal la calcularea impozitului pe pro!it, in conditiile legii !iscale.
&

'egislatia de pro!il nominalizeaza drepturile de personal pentru care angajatorul are obligatia sa le acorde #pentru acestea !iind prevazute sanctiuni contraventionale con!orm 'egii securitatii si sanatatii in munca nr. (")/ "*.+,.&++-, in cazul neacordarii lor de catre angajator%, precum si drepturi de personal care se negociaza prin contractul colectiv de munca, prin contractul individual de munca si care au rolul atragerii si/ sau mentinerii lucratorilor in cadrul firmei. 'egislatia muncii mentioneaza drepturile salariatilor la locul de munca/ postul de lucru, pentru care angajatorii au obligatia sa le acorde: dreptul la salarizare pentru munca depusa, dreptul la repaus saptamanal, dreptul la concediu de odihna anual, dreptul la egalitate de sanse, dreptul la demnitate in munca, dreptul la securitate si sanatate la locul de munca/ postul de lucru, accesul la !ormarea pro!esionala, dreptul la in!ormatii si consultari, dreptul la protectie in caz de concediere, dreptul la negociere colectiva si/ sau individuala, dreptul de a participa la actiuni colective, dreptul de a constitui sau adera la un sindicat.

.otodat/, obligaiile salariatului se disting dup cum urmeaz: obliga0ia de a realiza norma de munc/ sau, dup/ caz, de a 1ndeplini atribu0iile ce 1i revin con!orm !i2ei postului3 obliga0ia de a respecta disciplina muncii3 obliga0ia de a respecta prevederile cuprinse 1n regulamentul intern, 1n contractul colectiv de munc/ aplicabil, precum 2i 1n contractul individual de munc/3 obliga0ia de !idelitate !a0/ de angajator 1n e ecutarea atribu0iilor de serviciu3

obliga0ia de a respecta m/surile de securitate 2i s/n/tate a muncii 1n unitate3 obliga0ia de a respecta secretul de serviciu3 alte obliga0ii prev/zute de lege sau de contractele colective de munc/ aplicabile.

4alariatii nu pot renunta la drepturile care le sunt recunoscute de lege. 5rice tranzactie prin care se urmareste renuntarea la drepturi recunoscute de lege salariatilor sau limitarea acestor drepturi este nula de drept. Angajatorii au obligatia de a in!orma lucratorii asupra conditiilor de munca, asupra elementelor care privesc des!acerea relatiilor de munca, sa o!ere salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca, din contractul individual de munca. Angajatorii au obligatia de a plati contributiile de asigurari sociale, contributiile de asigurari de sanatate si impozitele a!late in sarcina lor, sa in!iinteze si sa tina la zi registrul general de evidenta al salariatilor, sa asigure con!identialitatea datelor cu caracter personal al salariatilor. 'a cererea salariatilor, angajatorii au obligatia sa elibereze lucratorilor adeverinte con!orm datelor din 678I4A'. 5bligatia angajatorilor de a mentiona in 678I4A' toate sumele incasate de catre lucratori are drept scop eliminarea muncii la gri si a muncii la negru, stiut !iind ca practica unor angajatori de a e!ectua plati 9din mana:, suplimentar salariului mentionat in contractul individual de munca, pentru care salariatul nu semneaza in statul de plata, diminueaza substantial valoarea pensiei viitorului pensionar. 'a sumele incasate de catre lucratori, !ara ca acestea sa !ie evidentiate in scris, angajatorul nu plateste impozitul datorat la bugetul de stat, contributia la bugetul asigurarilor sociale, contributia la !ondul de asigurari de sanatate.