Sunteți pe pagina 1din 4

Drepturile si obligatiile privind relatiile de munca dintre angajator si salariat

Daca salariatii nu sunt organizati in sindicat sau acestia nu si-au desemnat reprezentanti pentru negocierea colectiva, drepturile de personal se stabilesc prin negociere individuala intre angajator si lucratori, la semnarea contractului individual de munca. Contractele individuale de munca si conventiile de prestari servicii, incheiate intre angajator si lucratori, se inregistreaza la Inspectoratul teritorial de munca. Pentru acordarea drepturilor de personal trebuiesc indeplinite anumite conditii, prevazute in legislatia muncii, astfel angajatorii sunt obligati sa asigure: examen medical la angajare, platit de catre angajator, control medical periodic, platit de catre angajator, concediu medical pentru boala, pentru maternitate, pentru ingrijire copil mic, pentru accident de munca sau boala profesionala, platite, in conditiile legii, echipament individual de protectie acordat gratuit de catre angajator, conform lista nominalizata in anexa la contractul colectiv de munca, materiale igienico-sanitare, acordate gratuit de catre angajator, conform lista nominalizata in anexa la contractul colectiv de munca, alimentatie de protectie, acordata gratuit de catre angajator, conform lista nominalizata in anexa la contractul colectiv de munca, abonament pe mijloacele de transport in comun, pentru drumul dus-intors, de la domiciliu la serviciu, negociabil prin contractul colectiv de munca/ contractul individual de munca, dupa caz, in conditiile legii fiscale, decontare benzina/ motorina, negociabil prin contractul individual de munca, sporuri la salariu pentru anumite categorii de lucratori care desfasoara activitati in conditii deosebite de munca, grele sau periculoase, stres, etc., negociabile prin contractul colectiv de munca/ contractul individual de munca, concediu de odihna platit, in conditiile legii,

zile suplimentare la concediul de odihna, pentru anumite categorii de personal care lucreaza in conditii deosebite de munca, grele sau periculoase, negociabile prin contractul contractul colectiv de munca/ contractul individual de munca, grupe de munca pentru conditii speciale de munca (reducere de maxim 5 ani la vechimea totala in munca), in conditiile legii, ajutor de deces, acordat de catre angajator, negociabil prin contractul colectiv de munca/ contractul individual de munca, tichete de masa (bonuri valorice pentru alimente), acordate de catre angajator in functie de rezultatele financiare ale firmei, negociabil prin contractul colectiv de munca/ contractul individual de munca, tichete de cadouri, tichete de concediu, tichete de crese, etc. (bonuri valorice), acordate de catre angajator in functie de rezultatele financiare, negociabil prin contractul colectiv de munca/ contractul individual de munca, ceaiuri calde pe timp foarte friguros, respectiv apa minerala, sucuri, pe timp de canicula (sau schimbarea programului de lucru in perioade normale din punct de vedere termic, reducerea efortului), acordate gratuit de catre angajator, bilete de odihna si tratament, negociabil prin contractul colectiv de munca/ contractul individual de munca, asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, in conditiile legii, asigurare de accidente, suplimentara, negociabila prin contractul individual de munca, asigurare de sanatate, suplimentara, negociabila prin contractul individual de munca, asigurare de pensie privata, negociabila prin contractul individual de munca, concedii suplimentare/ excursii/ intruniri/ alte manifestatii, platite de firma, in locatii proprii sau inchiriate, acordate ca bonusuri, alte drepturi, negociabil. Cheltuielile efectuate de catre angajator pentru asigurarea securitatii, sanatatii si igienei lucratorilor se inregistreaza in contabilitate in cont separat si sunt deductibile fiscal la calcularea impozitului pe profit, in conditiile legii fiscale. n ceea ce priveste angajatorul, acesta detine urmatoarele drepturi: sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii; sa stabileasca atributiile corespunzatoare fiecarui salariat, n conditiile legii; sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor; sa exercite controlul asupra modului de ndeplinire a sarcinilor de serviciu;

sa constate savrsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern; sa stabileasca obiectivele de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare a realizarii acestora. Legislatia de profil nominalizeaza drepturile de personal pentru care angajatorul are obligatia sa le acorde (pentru acestea fiind prevazute sanctiuni contraventionale conform Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/ 14.07.2006, in cazul neacordarii lor de catre angajator), precum si drepturi de personal care se negociaza prin contractul colectiv de munca, prin contractul individual de munca si care au rolul atragerii si/ sau mentinerii lucratorilor in cadrul firmei. Legislatia muncii mentioneaza drepturile salariatilor la locul de munca/ postul de lucru, pentru care angajatorii au obligatia sa le acorde: dreptul la salarizare pentru munca depusa, dreptul la repaus saptamanal, dreptul la concediu de odihna anual, dreptul la egalitate de sanse, dreptul la demnitate in munca, dreptul la securitate si sanatate la locul de munca/ postul de lucru, accesul la formarea profesionala, dreptul la informatii si consultari, dreptul la protectie in caz de concediere, dreptul la negociere colectiva si/ sau individuala, dreptul de a participa la actiuni colective, dreptul de a constitui sau adera la un sindicat. Totodata, obligatiile salariatului se disting dupa cum urmeaza: obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a ndeplini atributiile ce i revin conform fisei postului; obligatia de a respecta disciplina muncii; obligatia de a respecta prevederile cuprinse n regulamentul intern, n contractul colectiv de munca aplicabil, precum si n contractul individual de munca; obligatia de fidelitate fata de angajator n executarea atributiilor de serviciu; obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii n unitate; obligatia de a respecta secretul de serviciu; alte obligatii prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile. Salariatii nu pot renunta la drepturile care le sunt recunoscute de lege.

Orice tranzactie prin care se urmareste renuntarea la drepturi recunoscute de lege salariatilor sau limitarea acestor drepturi este nula de drept. Angajatorii au obligatia de a informa lucratorii asupra conditiilor de munca, asupra elementelor care privesc desfacerea relatiilor de munca, sa ofere salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca, din contractul individual de munca. Angajatorii au obligatia de a plati contributiile de asigurari sociale, contributiile de asigurari de sanatate si impozitele aflate in sarcina lor, sa infiinteze si sa tina la zi registrul general de evidenta al salariatilor, sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal al salariatilor.