Sunteți pe pagina 1din 4

CHIMEXPERT EDIIA a VI-a ETAPA III FAZA FINAL SATU MARE 23 25 Aprilie 2010 CLASA a XI-a 1.

1. Prin arderea substanei aromatice A cu masa molecular 108 i 84 carbon !n molecul " se #ormea$ doar %&' i ('&) 8*4 amestec ec+imolecular #ormat din i$omerii substanei A consum o mas de soluie de ,a&( *0- e al cu. a /'0 ! /80 " 410 # 1/4 e '80 2.%aracterul acid crete !n ordinea. a acid acetic" acid o2alic" acid 3ro3ionic" acid #enilacetic ! alcool etilic" acetilen" acid acetic" acid #ormic " acid #enilacetic" acid acetic" #enol" acetilen # acid 4-3entenoic" acid crotonic" acid 4inilacetic" acid acrilic e acid o-toluic" acid 3-toluic" acid m-toluic" acid ben$oic 3. & alc+en i o alc+in cu acelai numr de atomi de carbon !n molecul #ormea$ un amestec !n care ra3ortul 3resiunilor 3ariale Palc+en . Palc+in 5 /.') Dac amestecul are daer 5 1"01" alc+ena este. a butena ! etena " 3ro3ena # 3entena e +e2ena 4. 6ie alcooli mono+idro2ilici saturai A cu /4"78 - o2i en !n molecul si 8 cu 1/"84* +idro en !n molecul )Alcooli A i 8 se 3ot distin e unul de cellalt 3rin. a9 reacia cu ,a b9 reacia cu ,a&( c9 di$ol4are !n a3 d9 culoare e9 nici un rs3uns corect 5. :asa de reacie re$ultat la sul#onarea na#talinei conine !n 3rocente ra4imetrice. 7"14acid ;-na#talinsul#onic" 70- acid <-na#talinsul#onic" 8"08- acid sul#uric nereacionat" 1"'7na#talin nereacionat i restul a3) %oncentraia 3rocentual iniial a acidului #olosit la sul#onare a #ost. a 04! 0*" 08# 0'e 806) =n amestec de acid maleic i acid #umaric se !ncl$ete 3>n la lic+e#iere a3oi se tratea$ cu soluie de ,a&() Este ade4rat c. a an+idrida maleic #ormat reacionea$ ra3id cu ,a&() ! acidul #umaric 3reci3it " an+idrida maleic #ormat 3reci3it # acidul #umaric nu reacionea$ cu ,a&( e acidul #umaric se descom3une !nainte de to3ire 7. ?e des+idratea$10 moli etanol !n 3re$ena a '00 soluie ('?&4 08-) Dac 2 este masa de a3 din soluia iniial i @ masa de a3 din 4asul de reacie la s#ritul 3rocesului atunci. a @ 5 4* 2 ! 2.@ 5 0"'1 " @ 5 2 A 18 # @.2 5 7 . 1 e 2 5 @ 4* 8. Amida care 3rin #ierbere !n soluie a3oas acidulat #ormea$ acid i$obutanoic i etil amin are !n molecul un numr de atomi de carbon 3rimar e al cu. a 1 ! 4 " / # ' e nu e2ist amid care s dea asemenea reacie 9. Acidul ben$oic are Ba 5 *"*C 10-1 ) Dtiind c o soluie de concentraie necunoscut are radul de disociere ; 5 '"17 C10-'" concentraia ionilor +idroniu 3entru aceast soluie este. a 1"8C10-' ! '"17C10-/ " 4"''C10-/ # 0"/7 e 0"0' 10. '08 dintr-un acid or anic este neutrali$at cantitati4 cu 418 soluie %aE&(9' de concentraie /1"4-) ,umele acidului i #racia molar a srii din soluia #inal este. 1

a #ormic i1.' ! etanoic i '.'1 " 3ro3anoic i 1.10 # 3ro3andioic i '.'1 e etandioic i 1.10 11. ?oluia de #eno2id de sodiu tratat cu clorur de acetil a d reacie de substituie la nucleu !n 3o$iiile orto i 3ara ! #ormea$ ben$oat de metil " d reacie de substituie la nucleu !n 3o$iia meta # nu reacionea$ e #ormea$ acetat de #enil 12. Fn radicalul mono4alent '-3enten-4-inil orbitalul monoelectronic a3arine unui atom de carbon. a 3rimar ! secundar " teriar # cuaternar e nular 13. ?e o2idea$ /'"1 4inilacetilen de 3uritate 80- cu 100 soluie B:n& 4 40- ) Dac
randamentul de o2idare al 4inilacetilenei este de *0- atunci masa de a3 nereacionat din soluia de B:n&4 este. a '0/ ! '87"4 " 10*"' # /88 e *0"*1

14. Alde+ida ben$oic este com3onent carbonilic !n reacia de condensare aldolic cu. a di#enilcetona ! 3ro3io#enona " #ormalde+ida # ben$o#enona e '"'-dimetil3ro3ionalde+ida 15) 4 moli licerid consum '0 moli (' 3entru saturare) Glicerida nesaturat se 3oate obine din esteri#icarea unui mol licerina cu. a / moli acid oleic ! ' moli acid 3almitic i 1 mol acid linolenic " ' moli acid oleic i 1 mol acid linolenic # 1 mol acid stearic i ' moli acid linolenic e / moli acid linolenic 16) Intr-un 3a+ar cu '0 ml %%l4 se toarn 10 ml licerin) ?e obser4. a sc+imbarea culorii licerinei ! #ormarea unei soluii incolore # se3ararea a ' straturi e #ormare de 3reci3itat alb " e#er4escen

17. Pentru obinerea 3ara-cre$olului din ben$en se succed reaciile. a alc+ilare"clorurare #otoc+imic" +idroli$ ! sul#onare" alc+ilare" to3ire alcalin"o2idare " alc+ilare" sul#onare" reacie cu ,a&( urmat de to3ire alcalin # reacie cu ,a&(" alc+ilare" sul#onare" o2idare e clorurare la nucleu" +idroli$" alc+ilare urmat de o2idare 18. Ha cracarea metanului cu 4a3ori de a3 se 3ornete de la ' moli %(4 i / moli a3) Dac !n amestecul #inal %& este !n 3rocent molar de 10- atunci numrul total de moli la s#>ritul 3rocesului este. a 1"11 ! *)'1 " 7"1 # 8 e 10 19) 6ie com3uii +alo enai. A- clorur de i$o3ro3ilI 8- clorur de terbutilI %- clorur de ben$ilI D- clorur de 4inilI E- clorur de alil) ,u se obine direct" din +idrocarbura cores3un$toare 3rin reacie de adiie cu (%l" a A i 8 ! A i D " % i E # 8 i D e % i D 20. ?e sul#onea$ 1 moli ben$en cu oleum cu '0- ?&/ liber i re$ult un amestec #inal de 800 #ormat din acid ben$ensul#onic" acid ben$endisul#onic" ben$en nereacionat i o soluie de ('?&4 ) Dac masa soluiei de acid sul#uric re3re$int '/"8'- din masa amestecului #inal atunci concentraia 3rocentual a acestei soluii de acid sul#uric este. a /0"7! *1" 80"'# 48)8e *8"*'

21) 6ie clasele de substane. A-alc+ene" 8-alcooli" %-alc+ine" D-alde+ide" E-aci$i carbo2ilici) Este ade4rat c 3rimul termen al seriei din clasa res3ecti4 este. a solubil !n a3 !n ca$ul claselor A"8"% ! insolubil !n a3 !n ca$ul claselor A"%)E " a$ la tem3eratur obinuit !n ca$ul claselor 8"%"D # a$ la tem3eratur obinuit !n ca$ul claselor A"%"D e lic+id la tem3eratur obinuit !n ca$ul claselor %"D"E 22$ ?ubstana care o2idat cu B'%r'&7 i ('?&4 #ormea$ acid-'-cetobutenoic i acid acetic este. a9 1"1-+e3tadien-4-ol b9 /-etil-'"1 octadien c9 '-metil-'-3enten-1-al # '-etil-'-buten-1-al e9 '"4-+e3tandiol 23. %onine resturi de <- luco$ i are 3ro3rieti reductoare. a $a+aro$a ! malto$a " lacto$a # celobio$a e nici un rs3uns corect 24. =n amestec de etanol i 3ro3anol c>ntrete '7' ) Amestecul este des+idratat cu 00 soluie ('?&4 08- ) Du3 !nde3rtatea alc+enelor se constat o scdere a concentraiei acidului sul#uric la Jumtate din concentraia iniial) Ka3ortul molar etanol . 3ro3anol !n care se a#l cei ' alcooli !n amestec este. a 1.' ! /.' " './ # 1./ e 1.1 25. Alcoolul saturat mono+idro2ilic cu '*"**- & !n molecul #ormea$ cu un acid monocarbo2ilic saturat un ester A) Alcoolul i acidul au aceeai mas molecular) ,umrul esterilor i$omeri cu esterul A E inclusi4 stereoi$omeri 9 este. a 8 ! 0 " 1' # * e 7 26. 6ie aci$ii. A-crotonic" 8-#umaric" %-malonic" D-metacrilic" E-succinic) Este ade4rat c. a A"8"%" sunt nesaturai ! %"D"E" sunt dicarbo2ilici " toi sunt aci$i rai # A" D" E au ,)E)5 ' e toi au caten liniar 27. Dintre toluidine cea mai mare ba$icitate o are. a i$omerul orto ! i$omerul meta " i$omerul 3ara # toate au aceiai ba$icitate e toluidinele nu au caracter ba$ic 28. Etanul este +alo enat cu un amestec de clor i brom) Admi>nd c se #ormea$ doar com3ui +alo enai micti re$ultai din reaciile etanului cu clorul !n ra3ort molar 1.' i etanului cu bromul !n ra3ort molar 1./ atunci numrul i$omerilor +alo enai micti E#r stereoi$omeri9 care se 3ot obine este. a / ! 4 " 1 # ' e * 29. Ha monoclorurarea #otoc+imic a i$obutanului" amestecul de reacie 4a conine. a 3rocent mai mare de clorur de i$obutil ! 3rocente e ale de clorur de i$obutil i clorur de terbutil " 3rocent mai mare de clorur de neo3entil # 3rocent mai mare de clorur de terbutil e 3rocent mai mare de clorur de secbutil 30. Are miros ne3lcut. a butiratul de metil ! butanul " acetalde+ida # acetilena e acroleina +idro2i3olieter din 188

31) Ka3ortul molar #enol . o2id de eten 3entru obinerea a 10*8 #enol dac se lucrea$ cu e2ces '0- o2id de eten este . a '. 11 ! 1. 1' " 1. 8 # ' . 11 e 1 . 14

32. Fntr-un 3a+ar cu oet alimentar se adau c>te4a 3icturi de turnesol" a3oi soluie concentrat de ,a&( !n e2ces) %uloarea din 3a+ar se 4a modi#ica du3 cum urmea$. a 4iolet" rou" albastru ! incolor" incolor" rou " rou" 4iolet" albastru # 3ortocaliu" rou" alben e rou" 3ortocaliu" alben 33. 10 moli amestec alc+in i +idro en reacionea$ #orm>nd 1 moli amestec ce nu decolorea$ a3a de brom) Procentul molar de alc+in din amestecul iniial este. a /0! *0" 70# '1e '034. Alde+ida acetic se 3oate #orma 3rin +idroli$a. a9 acetatului de etil b9 3ro3ionatului de 4inil c9 acetonitrilului d9 acetamidei e9 nici un rs3uns corect 35),u reacionea$ cu alcoolul alilic. a %l' !n %%l4 ! ,a " ,a(%&/ # ('L,i e B:n&4L&(-

36$ Di#erena dintre 4olumul de soluie B:n&4 E('?&49 1, i 4olumul de soluie B'%r'&7 E('?&49 ', care o2idea$ c>te 1 ram de monoalcool 3rimar saturat este 10 ml) Alcoolul o2idat este. a metanol ! etanol " 3ro3anol # butanol e 3entanol 37. Fn ecuaia reaciei. MA B'%r'&7 A a %(/-%&&( N antrac+inon A b %(/-%&&B A c E%(/-%&&9/%r A d ('& a M este #enantren ! a 5 8 " c51 # b5/ e c5* 38. 6ie a enii o2idani% A-reacti4 OollensI 8- (,&/ concentrat I %- reacti4 6e+lin I D- a3 de brom) Gluco$a se 3oate o2ida. a numai cu A i % ! numai cu A"8 i % " numai cu A"% i D # numai cu % i D e cu toi 39. Antrac+inona" +idroc+inona i 3araben$oc+inona au !n comun. a numrul de atomi de carbon !n molecul ! sunt cetone " 3rocentul de +idro en din molecul # mas de o2i en din molecul e nici un rs3uns corect 40. :asa de amestec metanol i etanol a#lai !n ra3ort de mas 1 . 1 care 3oate #i o2idat cu 1 H soluie B:n&4 0"1 : i 0"1 H soluie ('?&4 1- E P 5 1"01 Lml 9 este. a '"4 ! 1"8 " /"41 # 1"' e *"'/ Se dau mase atomice: H-1; C-12; O-16; Na-23; S-32; K-39; Ca-40; Cr-52; M -55

S-ar putea să vă placă și