Sunteți pe pagina 1din 17

reviar teoretic,

exemple si teste de
Clasa a VIII-a

Cuprins:
ALGEBRA GEOMERIE
!
Numere reale
!
Relatii intre puncte, drepte,
plane
"
Functii
"
Proiectii ortogonale pe un plan
#
Ecuatii si inecuatii
#
Calcul de arii si volume
1
Simboluri
MATEMATICE
$im%olul $emni&icatia Exemplu

Mulimea vid Mulimea care nu are nici un element

Reuniune { } { } 7 ; 6 ; ; ! ; " ; ! ; #

$ntersecie { } { } 7 ; 6 ; ; ! ; " ; ! ; #

%i&eren { } { } 7 ; 6 ; ; ! ; " ; ! ; #

$nclu'iune { } { } ; " ; ! ; # ; 1 " ; ! ; #

(partenen { } " ; ! ; # ; 1 #
; P()

$mplicit, ec*ivalent 1+ # ! 7 ! + x x

Re'ult # , # ! + x x

-um
1 " ! # 1

1
+ + + +

x
x

.ricare ar &i
a/, #a este numar par

E0ist

n
m
, m,n+, 1'
b
a
ast&el 2nc3t
1
b
a
n
m

(pro0imativ egal 1#46# "

5l divide
!1
-e divide 1,6

Mai mic sau egal 1+ ! # + x

Mai mare sau egal 1+ ! # + x

7inde, cu valori 2n 8, de&init pe8


+ x
;
B A f 4

$n&init
#
1
lim
+
+
x
x
Rdcina ptrat , 6" t
(AB)
-egmentul ()

Congruent, identic MNP ABC ;

(semenea
()C MNP

Perpendicular ()MN

Paralel
() MN

7riung*i ()C
( ) MN A d ; %istana de la un punct la o dreapta
( ) [ ] ABC P d ; %istana de la un punct la un plan

Numar irrational
!,1168
#
GEOMETRIE
CA*IOL+L: !, RELAII I-RE *+-CE, .RE*E $I *LA-E
Continutul: !,! *uncte, drepte, plane: conventii de desen si de notatie
Punctul este &igura geometrica ce se
aseamana cu o urma lasata de un creion;
Punctul nu are dimensiune;
Punctele se notea'a cu litere mari de tipar4
(, ), C, 8, (
1
, (
#
,8
%reapta este &igura geometrica ce se aseamana cu un
&ir &oarte su9tire per&ect intins;
%reapta are o singura dimensiune : lungimea;
%reptele se notea'a ast&el4 (), )C, 8, d, d
1
, d
2
, 8
Planul este &igura geometrica ce se aseamana cu o pan'a &oarte su9tire
per&ect intinsa;
Planul are doua dimensiuni ; lungimea si latimea;
Planele se notea'a ast&el4 1()C< sau , , , 8
Continutul: !," .eterminarea dreptei
%oua puncte di&erite determina o dreapta=
%reapta () sau d. (d si )d=
7rei puncte situate pe o dreapta se numesc puncte
coliniare4 punctele (, ) si C sunt puncte coliniare=
Continutul: !,# .eterminarea planului
7rei puncte necoliniare determina un plan= %oua drepte concurente determina un plan=
. dreapta si un punct e0terior ei determina un plan= %oua drepte paralele determina un plan=
Continutul: !,/ *iramida: descriere si repre0entare
Patru puncte necoplanare si oricare ! dintre ele necoliniare
&ormea'a o piramida triung*iulara;
%aca avem " sau mai multe puncte coplanare si necoliare si un
altul necoplanar cu primele atunci acestea determina o piramida cu
9a'a4 un patrulater, un pentagon, un *e0agon, etc=;
elementele geometrice a unei piramide4
a< 9a'a piramidei;
9< &ata laterala;
c< muc*ia 9a'ei;
d< muc*ia laterala;
e< inaltimea;
!
&< apotema 9a'ei 1daca 9a'a este un poligon regulat<;
g< apotema piramidei 1daca piramida este dreapta<=
Continutul: !,1 etraedrul re2ulat
7etraedrul regulat este piramida triung*iulara 1regulata
dreapta< cu toate muc*iile congruente=
7oate &etele 1" la numar< sunt triung*iuri ec*ilaterale
congruente=
$n &unctie de lungimea muc*iei > l, ve'i pe &igura
lungimile elementelor geometrice ale tetraedrului regulat;
(ria laterala4
"
!
! !
#
l
A A
f l

;
(ria totala4
!
"
!
" "
#
#
l
l
A A
f t

;
?olumul4
1#
#
!
1#
# !
!
!
6
"
!
!
!
! #
l
l l l
h A
V
b

=
Continutul: !,3 *risma: descriere si repre0entare
*RI$MA *AR+LAERA REG+LAA
.REA*A
9a'ele sunt patrate si plane
paralele;
&etele laterale sunt
dreptung*iuri congruente;
&etele laterale opuse sunt in
plane paralele;
&etele laterale sunt
perpendiculare pe 9a'e;

# # #
# h l d + =
*RI$MA RI+-G4I+LARA REG+LAA
.REA*A
9a'ele sunt triung*iuri
ec*ilaterale si plane paralele;
&etele laterale sunt
dreptung*iuri congruente;
&etele laterale sunt
perpendiculare pe 9a'e=
*RI$MA 4E5AGO-ALA REG+LAA .REA*A
A
B
C
.
E
6
67
A7
B7
C7
.7
E7
l
h
9a'ele sunt *e0agoane regulate si
plane paralele;
&etele laterale sunt dreptung*iuri
congruente;
&etele laterale opuse &ata de centrul
lor sunt in plane paralele;
&etele laterale sunt perpendiculare
pe 9a'e=
"
Continutul: !,8 *aralelipipedul dreptun29ic
Explicatii:
9a'ele sunt dreptung*iuri si plane paralele;
&etele laterale opuse sunt dreptung*iuri congruente;
&etele laterale opuse sunt in plane paralele;
&etele laterale sunt perpendiculare pe 9a'e;

# # # #
c b a d + + ;

( ) ( ) bc ac ab c b a c b a + + + + + + + #
# # # #
;
( )
t
A d c b a + + +
# #
, unde A
t
> aria totala=
Continutul: !,: Cu%ul
Explicatii:
toate cele 6 &ete sunt patrate;
9a'ele sunt patrate si plane paralele;
&etele laterale opuse sunt patrate congruente;
&etele laterale opuse sunt in plane paralele;
&etele laterale sunt perpendiculare pe 9a'e;
; ! !
# # # # #
l d l l l l d + + ;

# #
6 ; " l A l A
t l

;
(@C@) > triung*i ec*ilateral=
Continutul: !,; *o0itii relative a doua drepte in spatiu< relatia de paralelism in spatiu
Explicatii:
a< drepte identice;
9< drepte concurente, { } O d d
# 1
;
c< drepte paralele,

# 1
d d
si coplanare;
d< drepte oarecare,

# 1
d d
si necoplanare;
e
)
e< daca a b si b c ,
atunci si a c.
Continutul: !,!= +n29iurile cu laturile respectiv paralele
Explicatii:
Ca'ul $ ung*iurile sunt congruente;
Ca'ul $$ ; ung*iurile sunt suplementare=
Continutul: !,!! +n29iul a doua drepte in spatiu

Explicatii:
%aca avem dreptele a si b 1necoplanare< si este
necesar sa gasim ung*iul dintre ele, procedam
ast&el4
cautam o dreapta paralela cu una dintre ele si
care are un punct comun cu cealalta
1de e0= b c<;
Ang*iul pe care il &ormea'a dreapta c cu
dreapta a este si ung*iul dintre deptele a si b
1 ung*iul de masura <=
Continutul: !,!" .repte perpendiculare
Explicatii:
%oua drepte 1si necoplanare< sunt perpendiculare
daca ung*iul dintre ele este de 6+
+
=
Fie dreptele a si b necoplanare;
a c<
c b<
a b.
Continutul: !,!# *o0itii relative a unei drepte &ata de un plan
a<
9<
c<
Explicatii:
a< dreapta inclusa in plan, d ;
9< dreapta concurenta cu un plan,
{ }; A d
c< dreapta paralela cu un plan,
d , daca d a si
a
=
Continutul: !,!/ .reapta perpendiculara pe un plan
Explicatii:
%aca dreptele a si b si
b d si a d
(tunci si = d
Teorema: . dreapta perpendiculara pe un plan este perpendiculara pe orice
dreapta inclusa in planul dat=
Continutul: !,!1 .istanta de la un punct la un plan
Explicatii:
distanta de la un punct la un plan este ,,drumul cel mai scurtB de la acel
punct la planul dat;
distanta de la un punct la un plan este lungimea segmentului de dreapta
perpendicular pe planul dat;
PC > distanta de la punctul P la planul daca PC=
Pentru asta este necesar4

'

b b PQ
a a PQ
,
,
6
Continutul: !,!3 Inaltimea piramidei
Explicatii:
inaltimea unei piramide este distanta de la var&ul
acesteia la 9a'a piramidei;
inaltimea unei piramide este perpendiculara dusa
din var&ul piramidei la planul 9a'ei;
in ca'ul unei piramide regulate drepte, piciorul
inaltimii este centrul cercului circumscris 9a'ei=
Continutul: !,!8 *o0itii relative a doua plane
a) b)
c)
Explicatii:
a) plane identice 1suprapuse<;
b) plane paralele 1a
1
b
1
; a
#
b
#
<;
c) plane concurente 1
d
<=
Continutul: !,!: *lane paralele< distanta dintre doua plane paralele
Explicatii:
%aca4

atunci
n b m a
n m b a

'


,
, , ,
;
() este distanta dintre cele doua plane paralele daca4

'

B AB
A AB
,
,
;
%aca

'

B AB
A AB
,
,
atunci cele doua plane sunt paralele=
Continutul: !,!; Inaltimea prismei
Explicatii:
$naltimea unei prisme este distanta dintre 9a'ele
acesteia=
Cand prisma este dreapta, inaltimea este egala cu
muc*ia laterala=
. prisma dreapta in care 9a'ele sunt poligoane
regulate se numeste prisma regulata=
7
Continutul: !,"= $ectiuni paralele cu %a0a in corpurile 2eometrice studiate
Explicatii:
Prin sectionarea unei prisme cu un plan paralel cu 9a'a re'ulta o &igura geometrica congruenta cu cea a
9a'ei= %e e0emplu, la o prisma patrulatera regulata dreapta re'ulta patratul MNPR congruent cu
patratul ()C%=
Prin sectionarea unei piramide cu un plan paralel cu 9a'a re'ulta o &igura geometrica asemenea cu cea a
9a'ei= %e e0emplu, la o piramida patrulatera regulata dreapta re'ulta patratul (@)@C@%@ asemenea cu
patratul ()C%= Mai mult decat atat, re'ulta4
VE
VE
OE
E O
VC
VC
AB
B A
VO
VO @ @ @ @ @ @ @

=
CA*IOL+L: ", *ROIECII OROGO-ALE *E +- *LA-
Continutul: ",! *roiectii de puncte, de se2mente de dreapta si de drepte pe un plan
Explicatii:
Proiectia unui punct pe un plan este un punct= %aca ((@,
(@ este proiectia lui ( pe planul =
Proiectia unui segment de dreapta pe un plan este un segment
de dreapta= %aca ((@, ))@, (@)@ este proiectia lui ()
pe planul =
Proiectia unei drepte pe un plan este o dreapta= %aca ((@,
))@, (@)@ este proiectia lui () pe planul =
Continutul: "," +n29iul dintre o dreapta si un plan< lun2imea proiectiei unui se2ment
Exemplu / aplicatie:
%reapta () nu este paralela cu planul = )C= Ang*iul dintre
dreapta () si planul dat este ung*iul )(C de masura =
%aca )C > 6cm si (C > ,cm, atunci4
=
"
!
,
6

AC
BC
tg
Continutul: ",# eorema celor trei perpendiculare

AB
b B
b
b MB
b AB
a

Continutul: ",/ Calculul distantei de la un punct la o dreapta


,
Exemplu / aplicatie: Fie ()C(@)@C@ o prisma triung*iulara regulate dreapta cu muc*ia 9a'ei de 6
cm si inaltimea de ,cm= sa se a&le distanta de la punctual (@ la dreapta )C=
Rezolvare4 (%)C; ((@1()C<(@%)C=
= 61 @ 61 6" #7 @ @
= ! !
#
! 6
#
!
# # #
cm A AA A A
l
A
+ +

Continutul: ",1 Calculul distantei de la un punct la un plan
Exemplu / aplicatie:
Fie ?()C o piramida triung*iulara regulate dreapta cu () > 1# cm si
inaltimea ?. > 6 # cm= se cere sa se a&le distanta de la punctual . la
planul 1?)C<=
Rezolvare:

[ ] @= @< ; 1 < 1 ;
@ ; @ <; 1
VA OP und! OP VA O d VBC O d
BC VA BC OA ABC VO


= 6 !6 1# #" @ @ ; ! #
6
! 1#
6
!
@
# #
+ + OA VO VA
l
OA
= # #
6
# 1#
6
! # 6 #
@
@
cm
VA
OA VO
OP

Continutul: ",3 Calculul distantei dintre doua plane paralele


Explicatii:
Duam in planul mai multe puncte si co9oram
perpendiculare din aceste puncte pe planul =
-e o9tin mai multe segmente paralele=
Planele &iind paralele, segmentele sunt
congruente=
Dungimea &iecarui segment repre'inta distanta
dintre planele paralele=
Continutul: ",8 +n29i diedru< un29iul plan corespun0ator diedrului
Explicatii:
di!d"ului al #lan unghiul
P b a
a b
m

E F
;
Continutul: ",: +n29iul dintre doua plane
6
Exemplu / aplicatie:
Fie ?()C% o piramida patrulatera regulate dreapta cu () > 1,cm si
inaltimea ?. > 1# cm= -e cere sa se a&le sinusul ung*iului dintre planele
1()C< si 1?)C<=
Rezolvare:
<= 1 < 1 int
; ; <; 1
VBC si ABC #lan!l! "! d unghiul !st!
BC VP BC OP ABC VO

; 6
#
1,
#

AB
OP
= 1 ## 1"" ,1
# #
+ + VO OP VP
=

"
1
1#
sin
! 1

VP
VO

Continutul: ",; *lane perpendiculare


Explicatii:
%aca 4

'


b
b
a
-au4 %oua plane sunt perpendiculare daca masura ung*iului plan al
diedrului celor doua plane este de 6+
+
=
CA*IOL+L: #, CALC+L .E ARII $I VOL+ME
Continutul: #,! *risma triun29iulara re2ulata >descriere, des&asurare, aria laterala, aria totala, volum'
%escriere si des&asurata corpului
1la o scara mai mica<
9a'a este un triung*i
ec*ilateral;
l > latura 9a'ei;
h > inaltimea prismei
Formule:
h A V
A A A
h l h P A
l
A
b
b l t
b l
b

+

#
!
"
!
#
Continutul: #," *risma patrulatera re2ulata >descriere, des&asurare, aria laterala, aria totala, volum'
1+
%escriere si des&asurata corpului
1la o scara mai mica<
9a'a este un patrat;
l > latura 9a'ei;
h > inaltimea prismei;
d > diagonala prismei
Formule:
# # #
#
#
#
"
l h d
h A V
A A A
h l h P A
l A
b
b l t
b l
b
+

+

Continutul: #,# *risma 9exa2onala re2ulata >descriere, des&asurare, aria laterala, aria totala, volum'
A
B
C
.
E
6
67
A7
B7
C7
.7
E7
l
h
%escriere si des&asurata corpului
1la o scara mai mica<
9a'a este un *e0agon regulat;
l > latura 9a'ei;
h > inaltimea prismei
A
B C . E 6 A
B7 C7 .7 E7 67 A7
A7
Baza superioara
Baza inferioara
Formule:
h A V
A A A
h l h P A
l
A
b
b l t
b l
b

+

#
6
#
! !
#
Continutul: #,/ *aralelipipedul dreptun29ic >descriere, des&asurare, aria laterala, aria totala, volum'
%escriere si des&asurata corpului
1la o scara mai mica<
9a'a este un dreptung*i;
a,b,c >dimensiunile
paralelipipedului;
d > diagonala
paralelipipedului
A
B C . A
B7 C7 .7 A7
C
.
C7
.7
A7
Baza superioara
Baza inferioara
Formule:
( )
( )
# # # #
#
#
c b a d
abc V
ac bc ab A
bc ac h P A
ab A
t
b l
b
+ +

+ +
+

Continutul: #,1 Cu%ul >descriere, des&asurare, aria laterala, aria totala, volum'
11
%escriere si des&asurata corpului
1la o scara mai mica<
toate &etele 16< sunt patrate;
l > muc*ia cu9ului;
d > diagonala cu9ului;
are 1# muc*ii=
A B C . A
A7 B7 C7 .7 A7
. C
.7 C7
Formule:
!
6
"
!
#
#
#
l d
l V
l A
l A
l A
t
l
b

Continutul: #,3 *iramida triun29iulara re2ulata >descriere, des&asurare, aria laterala, aria totala, volum'
#
# #
# # #
# # #
#
;

,
_

+
+
+
l
a m
h AO m
a h a
# l
l
b #
%escriere si des&asurata corpului
1la o scara mai mica<
9a'a este un triung*i
ec*ilateral;
l > latura 9a'ei;
h > inaltimea piramidei;
a
b
> apotema 9a'ei;
a
#
> apotema piramidei;
m
l
> muc*ia laterala;
&etele sunt triung*iuri isoscele=
Formule:
!
#
"
!
#
h A
V
A A A
a P
A
l
A
b
b l t
# b
l
b

Continutul: #,8 *iramida patrulatera re2ulata >descriere, des&asurare, aria laterala, aria totala, volum'
%escriere si des&asurata corpului
1la o scara mai mica<
9a'a este un patrat;
l > latura 9a'ei;
h > inaltimea piramidei;
a
b
> apotema 9a'ei;
a
#
> apotema piramidei;
m
l
> muc*ia laterala;
&etele sunt triung*iuri isoscele=
Formule:
!
#
#
h A
V
A A A
a P
A
l A
b
b l t
# b
l
b

1#
#
# #
# # #
# # #
#
;

,
_

+
+
+
l
a m
h AO m
a h a
# l
l
b #
Continutul: #,: *iramida 9exa2onala re2ulata >descriere, des&asurare, aria laterala, aria totala, volum'
#
# #
# # #
# # #
#
;

,
_

+
+
+
l
a m
h AO m
a h a
# l
l
b #
%escriere si des&asurata corpului
1la o scara mai mica<
9a'a este un *e0agon regulat;
l > latura 9a'ei;
h > inaltimea piramidei;
a
b
> apotema 9a'ei;
a
#
> apotema piramidei;
m
l
> muc*ia laterala;
&etele sunt triung*iuri
isoscele=
Formule:
!
;
#
;
#
! !
#
h A
V
A A A
a P
A
l
A
b
b l t
# b
l
b

Continutul: #, ; runc9i de piramida triun29iulara re2ulata


>descriere, des&asurare, aria laterala, aria totala, volum'
1!
#
# #
# # #
# # #
#
; < G G 1
; < 1

,
_


+
+
+
l $
a m
h O A AO m
a a h a
t" l
l
b B t"
%escriere si des&asurata corpului
1la o scara mai mica<
9a'ele sunt triung*iuri
ec*ilaterale;
$ > latura 9a'ei mari;
l > latura 9a'ei mici;
h > inaltimea piramidei;
a
B
> apotema 9a'ei mari
a
b
> apotema 9a'ei mici;
a
t"
> apotema trunc*iului;
m
l
> muc*ia laterala;
&etele sunt trape'e isoscele=
Formule:
( )
( )=
!
;
;
#
;
"
!
;
"
!
# #
b B b B
b B l t
t" b B
l
b B
A A A A
h
V
A A A A
a P P
A
l
A
$
A
+ +
+ +
+


Continutul: #, != runc9i de piramida patrulatera re2ulata
>descriere, des&asurare, aria laterala, aria totala, volum'
#
# #
# # #
# # #
#
; < G G 1
; < 1

,
_


+
+
+
l $
a m
h O A AO m
a a h a
t" l
l
b B t"
%escriere si des&asurata corpului
1la o scara mai mica<
9a'ele sunt patrate;
$ > latura 9a'ei mari;
l > latura 9a'ei mici;
h > inaltimea piramidei;
a
B
> apotema 9a'ei mari
a
b
> apotema 9a'ei mici;
a
t"
> apotema trunc*iului;
m
l
> muc*ia laterala;
&etele sunt trape'e isoscele=
Formule:
H
( )
( )
b B b B
b B l t
t" b B
l
b B
A A A A
h
V
A A A A
a P P
A
l A $ A
+ +
+ +
+


!
;
;
#
; ;
# #
Continutul: #,!! runc9i de piramida 9exa2onala re2ulata
>descriere, des&asurare, aria laterala, aria totala, volum'
1"
#
# #
# # #
# # #
#
; < G G 1
; < 1

,
_


+
+
+
l $
a m
h O A AO m
a a h a
t" l
l
b B t"
%escriere si des&asurata corpului
1la o scara mai mica<
9a'ele sunt *e0agoane
regulate;
$ > latura 9a'ei mari;
l > latura 9a'ei mici;
h > inaltimea piramidei;
a
B
> apotema 9a'ei mari
a
b
> apotema 9a'ei mici;
a
t"
> apotema trunc*iului;
m
l
> muc*ia laterala;
&etele sunt trape'e isoscele=
Baza mica
Baza mare
ata laterala
!uchie laterala
Formule:
( )
( )
b B b B
b B l t
t" b B
l
b
B
A A A A
h
V
A A A A
a P P
A
l
A
$
A
+ +
+ +
+

!
;
;
#
;
#
! !
;
#
! !
#
#
$ectiuni paralele cu %a0a intr- o piramida re2ulata >oricare din cele # studiate'
%aca se duce un plan paralel cu 9a'a, &orma
sectiunii este un patrat 1sau dupa ca' un triung*i
sau un *e0agon< de centrul .@= -e &ormea'a o
piramida mai mica si respectiv un trunc*i de
piramida=
Piramida mai mica este asemenea cu piramida data=
h
#
> inaltimea piramidei mici;
% > inaltimea piramidei mare,
% & h
#
' h
t"
;
h
t"
> inaltimea trunc*iului de piramida;
a
#
> apotema piramidei mici;
a > apotema piramidei mari;
a & a
#
' a
t"
.
a
t"
& apotema trunc*iului de piramida;
a
b
& apotema 9a'ei mici;
a
B
> apotema 9a'ei mari;
m
l#
> muc*ia laterala a piramidei mici;
m
lt"
> muc*ia laterala a trunc*iului de piramida;
m > muc*ia laterala a piramidei mari;
m & m
l#
' m
lt"
.
( > ra'a cercului circumscris 9a'ei mari;
" > ra'a cercului circumscris 9a'ei mici;
i > raportul de asemanare=
i
(
"
m
m
a
a
%
h
AB
B A
l# # #

@ @
! #
@ @
i
V
V
si i
A
A

Continutul: #,!" Cilindrul circular drept (descriere, desfasurare, sectiuni paralele cu baza, sectiuni axiale, aria
laterala, aria totala, volum)
1
%escriere si des&asurata corpului
1la o scara mai mica<
( > ra'a 9a'ei 1 a cilindrului<;
) > generatoarea cilindrului;
h > inaltimea cilindrului;
h > I=
Formule:
h ( V
A A A ) ( A ( A
B l t l B

+
#
#
# ; # ;


.aca se duce un plan paralel cu %a0a &orma sectiunii este
un cerc de ra0a R,
$ectiunea axiala a cilindrului este dreptun29iul ABB7A7,
Continutul: #,!# Conul circular drept (descriere, desfasurare, sectiuni paralele cu baza, sectiuni axiale, aria
laterala, aria totala, volum)
# # #
h ( ) +
%escriere si des&asurata corpului 1la o
scara mai mica<
( > ra'a 9a'ei 1 a conului<;
) > generatoarea conului;
h > inaltimea conului;
Formule:
!
#
#
h (
V
A A A
) ( A
( A
B l t
l
B

%aca se duce un plan paralel cu 9a'a,


&orma sectiunii este un cerc de
centrul .@= -e &ormea'a un con mai
mic si respectiv un trunc*i de con=
Conul mai mic este asemenea cu
conul dat=
h
c
> inaltimea conului mic;
% > inaltimea conului mare,
% & h
c
' h
t"
;
h
t"
> inaltimea trunc*iului de con;
)
c
> generatoarea conului mic;
) > generatoarea conului mare,
) & )
c
' )
t"
;
)
t"
> generatoarea trunc*iului de con;
( > ra'a conului mare;
" > ra'a conului mic;
i > raportul de asemanare=
i
(
"
)
)
%
h
c c

! #
@ @
i
V
V
si i
A
A

Ande4 ( > aria 1laterala sau totala< a conului mare;
(@ > aria 1laterala sau totala< a conului mic;
? > volumul conului mare;
?@ > volumul conului mic=
riun29iul VAB ? sectiunea axiala a conului<
rape0ul ABB7A7 ? sectiunea axiala a trunc9iului de con,
( )
# # #
" ( h )
t" t"
+
Continutul: #,!/ runc9iul de con circular drept (descriere, desfasurare, aria laterala, aria totala,
volum)
16
# # #
< 1 " ( h ) +
%escriere si des&asurata
corpului 1la o scara mai mica<
( > ra'a 9a'ei mari;
r > ra'a 9a'ei mici;
) > generatoarea tr= de con;
h > inaltimea tr= de con;
Formule:
( )
( ) " ( " (
h
V
A A A A
" ( ) A
" A ( A
b B l t
l
b B
+ +

+ +
+

# #
# #
!
;


Continutul: #,!1 $&era: descriere, aria, volumul
%escriere
Sfera este locul geometric
al tuturor punctelor din spatiu
egal departate fata de un
punct fix, O, numit centrul
sferei.
( > ra'a s&erei
Formule:
!
"
"
!
#
(
V
( A

17