FISA DE EVALUARE A RISCURILOR PENTRU POSTUL/LOCUL DE MUNCA MACELAR

(conform prevederilor art.15 alin. (1) punctual 1 din H.G. nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 1!"2006) #nitatea$ -o5t de lucru $ 0(1*L(, 1.0-.N*N /( '&'/*0#L#& )* 0#N1( 0 %(1/.,& )* ,&'1 &)*N/&%&1(/& 1 %&'( )* *+(L#(,* ( -.'/#L#& )* 0#N1( *c4ipa de evaluare $ %.,0( 1.N1,*/( )* 0(N&%*'/(,* %(1/.,& )* ,&'1 2 )*'1,&*,*7 -(,(0*/,& 1.N'*1&N/( 0(8&0( -,*+&9&6&L( 4 )*1*' )*1*' ; ; )urata e2punerii $3 4"5c4imb N&+*L#L )* ,&'1 274! GL.6(L 1L('( 1L('( )* )* G,(+&: -,.6(6&: /(/* L&/(/* 5 1 1 6

N&+*L )* ,&'1 ;

(ctiuni gre5ite *8*1#/(N/

.mi5iuni

'tropirea cu apa (in timpul actiunii de curatenie) a 5alariatului care efectuea<a operatia de de5picare a carca5elor cu a=utorul fiera5traului electric. %olo5irea fiera5traului electric fara a a5igura curatenia la locul de munca prin inlaturarea gra5imilor 5i a altor obiecte de pe platforme7 in *2ecutare 5copul evitarii de alunecari7 impiedicari etc. defectua5a de -unerea cutitelor in ci<me7 5ub centura 5au operatii infingerea in ma5a 5au in 5talp. *2ecutantul circula cu cutitul in mana #tili<area cutitelor nea5cutite cu lama nefi2ata in maner. 'tationarea in apropierea furcii depilatorului in momentul ridicarii porcului oparit din ca<an. Ne5incroni<ari de operatii &nterventii neautori<ate la reteaua de alimentare cu *fectuarea de energie electrica. operatii )epla5ari7 5tationari in <one periculoa5e nepreva<ute prin )epla5ari cu pericol de cadere de la acela5i nivel 5arcina de munca prin de<ec4ilibrare7 alunecare7 impiedicare. 1omunicari &n timpul taierii animalului e5te di5tra5a atentia accidentogene 5alariatului taietor7 nefiind pa5trata lini5tea in timpul lucrului .miterea unor /aierea animalelor fara a5omarea ace5tora in operatii prealabil. &nlaturarea elementelor de protectie ale Neutili<area ec4ipamentelor de munca. mi=loacelor de Neutii<area ec4ipamentului individual de protectie protectie din dotare (manu5i de protectie etc.)

&/0 :45 <ile )*1*' &/0 :45 <ile &N+(L.G,.&&& )*1*' )*1*' )*1*' &/0 :45 <ile &/0 :45 <ile &/0 :45 <ile &N+(L. G, &&& &/0 :45 <ile

2 ; 2 4 ; ; ; 2 2 2 4 2 2 1

2 2 2 1 1 1 2 2 2 2

2

0 '(,1&N( )* 0#N1(

1 'arcina 5ub"5upradimen5ion ata in raport cu capacitatea e2ecutantului

2 'olicitare fi<ica 'olicitare p5i4ica *fort 5tatic -o<itii de lucru fortate 5au vicioa5e *fort dinamic ,itm de munca mare. .peratii repetitive de ciclu 5curt. 0i5cari functionale ale ec4ipamentelor te4nice : organe de ma5ini in mi5care )epla5ari 5ub efectul gravitatiei7 de5prinderea de pe carlig -roiectare de corpuri 5au particule7 a5c4ii de o5 care 5ar in timpul e2ecutarii operatiei de depi5care a carca5elor cu a=utorul fiera5traului electric. 1ontururi intepatoare7 taioa5e. 'uprafete alunecoa5e. -rin atingere directa (fire nei<olate7 interventii neautori<ate la pri<e7 tablou electric etc.) /emperatura ridicata a aerului in timpul verii /emperatura 5ca<uta a aerului in timpul iernii. #miditatea ridicata a aerului

4 &/0 :45 <ile &/0 :45 <ile &/0 :45 <ile Negli=abil Negli=abil &N+(L. G,. && &/0 :45 <ile &/0 :45 <ile )*1*' &/0 :45 <ile )*1*' Negli=abil &/0 :45 <ile &/0 :45 <ile Negli=abil &/0 45:130 <ile

5 2 2 2 1 1 4 2 2 ; 2 ; 1 2 2 1

6 1 2 2 2 2

; 1 2 2 1 1 2 2

0&>L.(1* )* -,.)#1/&*

%actori de ri5c mecanic

0i5cari periculoa5e

%actori de ri5c electric

'uprafete 5au contururi periculoa5e 1urent electric /emperatura aerului #miditatea aerului 9gomot

1 2 1 1 2 2 1 1 2

0*)&#L )* 0#N1(

%actori de ri5c fi<ic

%actori de ri5c biologic

9gomotul produ5 de animale 5i ec4ipamente te4nice. 6oli infecto:contagioa5e cu tran5mitere de la animale la om

%&'( )* 0('#,& -,.-#'* #nitatea$ Nr. crt. 0 1 %actori de ri5c 1 %olo5irea fiera5traului electric fara a a5igura curatenia la locul de munca prin inlaturarea gra5imilor 5i a altor obiecte de pe platforme7 in 5copul evitarii de alunecari7 impiedicari etc. %&'( )* 0('#,& -,.-#'* Nivel de ri5c 2 0a5uri propu5e -.'/#L )* L#1,# $ 0(1*L(, ,e5pon5abil /ermen 4 *2ecutantul *2ecutantul *2ecutantul 1onducatorul locului de munca 1ond. 5ocietatii 1onducerea 5ocietatii va ac4i<itiona tru5e de prim:a=utor. 'alariatii vor fi in5truiti in vederea acordarii primului:a=utor. 2 -unerea cutitelor in ci<me7 5ub centura 5au infingerea in ma5a 5au in 5talp. 'tropirea cu apa (in timpul actiunii de curatenie) a 5alariatului ce efectuea<a operatia de de5picare a carca5elor cu a=utorul fiera5traului electric. *2ecutantul circula cu cutitul in mana. #tili<area cutitelor nea5cutite cu lama nefi2ata in maner. &n timpul taierii animalului e5te di5tra5a atentia 5alariatului taietor7 nefiind pa5trata lini5tea in timpul lucrului. 1ontururi intepatoare7 taioa5e 2 ,e5pectarea ma5urilor de ''0 5tabilite de conducerea 5ocietatii impreuna cu 5erviciul e2tern de prevenire 5i protectie prin in5tructiuni proprii ,e5pectarea in5tructiunilor de lucru primite de la conducatorul locului de munca. 1ond.locului de munca"'erviciul e2tern *2ecutantul -eriodic -ermanent 5 -ermanent -ermanent -ermanent La anga=are"periodic &ediat

*2ecutantul va a5igura curatenia la locul de munca prin inlaturarea gra5imilor 5i a altor obiecte de pe platforme7 in 5copul evitarii de alunecari7 impiedicari etc. ,e5pectarea ma5urilor de ''0 5tabilite de conducerea 5ocietatii impreuna cu 5erviciul e2tern de prevenire 5i protectie prin in5tructiuni proprii. ,e5pectarea in5tructiunilor de lucru primite de la conducatorul locului de munca. &n5truirea la locul de munca 5i periodica efectuata de catre conducatorul locului de munca conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 1!"2006.

*2ecutantul

-ermanent

4. 5 6

2 2

&n5truirea la locul de munca 5i periodica efectuata de catre conducatorul locului de munca conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 1!"2006. 1onducerea 5ocietatii va ac4i<itiona tru5e de prim:a=utor. 'alariatii vor fi in5truiti in vederea acordarii primului:a=utor.

1onducatorul locului de munca 1onducerea 5ocietatii 1ond.locului de munca"'erviciul e2tern

La anga=are

&mediat -eriodic

;

0

1

2 *2ecutantul care lucrea<a la ma5ina de depilat nu va 5tationa in apropierea furcii depilatorului in momentul ridicarii porcului oparit din ca<an

4 *2ecutantul *2ecutantul *2ecutantul 1onducatorul locului de munca *2ecutantul *2ecutantul 1ond.locului de munca 1onducatorul locului de munca *2ecutantul 1onducerea 5ocietatii 1ond.5ocietatii 1onducerea 5ocietatii 1onducatorul locului de munca 1onducatorul locului de munca *2ecutantul *2ecutantul

5 -ermanent -ermanent -ermanent La anga=are"periodic -ermanent -ermanent -ermanent La anga=are"periodic -ermanent -ermanent -ermanent -ermanent

3

'tationarea in apropierea furcii depilatorului in momentul ridicarii porcului oparit

,e5pectarea ma5urilor de ''0 5tabilite de conducerea 5ocietatii impreuna cu 5erviciul e2tern de prevenire 5i protectie prin in5tructiuni proprii. ,e5pectarea in5tructiunilor de lucru primite de la conducatorul locului de munca. &n5truirea la locul de munca 5i periodica efectuata de catre conducatorul locului de munca conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 1!"2006. ,e5pectarea ma5urilor de ''0 5tabilite de conducerea 5ocietatii impreuna cu 5erviciul e2tern de prevenire 5i protectie prin in5tructiuni proprii. ,e5pectarea in5tructiunilor de lucru primite de la conducatorul locului de munca.

!

Ne5incroni<ari de operatii

'upraveg4erea e2ecutantilor de catre conducatorul locului de munca. &n5truirea la locul de munca 5i periodica efectuata de catre conducatorul locului de munca conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 1!"2006. ,e5pectarea de catre e2ecutant a 5arcinilor din fi5a po5tului7 precum 5i a ma5urilor de ''0 5tabilite de conducerea 5ocietatii. (coperiri cu materiale electroi<olante ale partilor active (i<olarea de protectie) ale in5talatiilor 5i ec4ipamentelor electrice. &ngradiri in carca5e 5au acoperiri cu inveli5uri e2terioare.

&nterventii neautori<ate la reteaua de alimentare cu energie electrica 10

11

-rin atingere directa (fire nei<olate7 interventii neautori<ate la pri<e7 tablou electric etc.)

*2ecutarea interventiilor la in5talatiile electrice trebuie 5a 5e faca numai de per5onal calificat in me5eria de electrician7 autori<at 5i in5truit pentru lucrul re5pectiv. &n5truirea la locul de munca 5i periodica efectuata de catre conducatorul locului de munca conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 1!"2006. &n5truirea la locul de munca 5i periodica efectuata de catre conducatorul locului de munca conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 1!"2006. ,e5pectarea in5tructiunilor de lucru primite de la conducatorul locului de munca. ,e5pectarea ma5urilor de ''0 5tabilite de conducerea 5ocietatii impreuna cu 5erviciul e2tern de prevenire 5i protectie prin in5tructiuni proprii.

La anga=are"periodic La anga=are"periodic -ermanent -ermanent

12

)epla5ari7 5tationari in <one periculoa5e

0 1

1 )epla5ari cu pericol de cadere de la acela5i nivel prin de<ec4ilibrare7 alunecare7 impiedicare

2 2

1onducerea 5ocietatii va monta 5emnali<are de ''0 conform prevederilor H.G. nr. 1.0!1"2006 privind cerintele minime de 5ecuritate 5i 5anatate pentru locul de munca. &n5truirea la locul de munca 5i periodica efectuata de catre conducatorul locului de munca conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 1!"2006. ,e5pectarea ma5urilor de ''0 5tabilite de conducerea 5ocietatii impreuna cu 5erviciul e2tern de prevenire 5i protectie prin in5tructiuni proprii. ,e5pectarea ma5urilor de ''0 5tabilite de conducerea 5ocietatii impreuna cu 5erviciul e2tern de prevenire 5i protectie prin in5tructiuni proprii. ,e5pectarea in5tructiunilor de lucru primite de la conducatorul locului de munca. &n5truirea la locul de munca 5i periodica efectuata de catre conducatorul locului de munca conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 1!"2006. 1onducerea 5ocietatii va acorda7 gratuit7 ec4ipament individual de protectie (*&-). *2ecutantul va purta *&- acordat de conduerea 5ocietatii.

4 1onducerea 5ocietatii 1onducatorul locului de munca *2ecutantul *2ecutantul *2ecutantul 1onducatorul locului de munca 1ond.5ocietatii *2ecutantul *2ecutantul *2ecutantul 1onducatorul locului de munca 1onducerea 5ocietatii 0edicul 5peciali5t de medicina a muncii *2ecutantul

5 -ermanent La anga=are"periodic

14

'uprafete alunecoa5e

2

-ermanent -ermanent -ermanent La anga=are"periodic -ermanent -ermanent -ermanent -ermanent La anga=are"periodic -ermanent

15

/aierea animalelor fara a5omarea ace5tora in prealabil. &nlaturarea elementelor de protectie ale ec4ipamentelor de munca

2

16

1;

Neutili<area ec4ipamentului individual de protectie din dotare (manu5i de protectie etc.)

2

,e5pectarea ma5urilor de ''0 5tabilite de conducerea 5ocietatii impreuna cu 5erviciul e2tern de prevenire 5i protectie prin in5tructiuni proprii. ,e5pectarea in5tructiunilor de lucru primite de la conducatorul locului de munca. &n5truirea la locul de munca 5i periodica efectuata de catre conducatorul locului de munca conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 1!"2006. 1onducerea 5ocietatii va avea inc4eiat7 in permanent7 contract cu un medic 5peciali5t de medicina a muncii.

13

*fort 5tatic

1

*fectuarea e2amenului medical periodic in conformitate cu prevederile H.G. nr. 55"200;7 privind 5upraveg4erea 5anatatii lucratorilor.

-eriodic

(lternarea efortului 5tatic cu cel dinamic.

-ermanent

0

1

2 2

1onducerea 5ocietatii va avea inc4eiat7 in permanenta7 contract cu un medic 5peciali5t de medicina a muncii. *fectuarea e2amenului medical periodic in conformitate cu prevederile H.G. nr. 55"200;7 privind 5upraveg4erea 5anatatii lucratorilor. &n5truirea la locul de munca 5i periodica efectuata de catre conducatorul locului de munca conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 1!"2006. 1onducerea 5ocietatii va avea inc4eiat7 in permanenta7 contract cu un medic 5peciali5t de medicina a muncii. *fectuarea e2amenului medical periodic in conformitate cu prevederile H.G. nr. 55"200;7 privind 5upraveg4erea 5anatatii lucratorilor. 'tabilirea =udicioa5a a normei de munca 1onducerea 5ocietatii va avea inc4eiat7 in permanenta7 contract cu un medic 5peciali5t de medicina a muncii. *fectuarea e2amenului medical periodic in conformitate cu prevederile H.G. nr. 55"200;7 privind 5upraveg4erea 5anatatii lucratorilor.

4 1onducerea 5ocietatii 0edicul 5peciali5t de medicina a muncii 1ond.locului de munca 1onducerea 5ocietatii 0edicul 5pec.de medicina a muncii 1ond.5ocietatii 1onducerea 5ocietatii 0edicul 5pec.de medicina a muncii *2ecutantul *2ecutantul 1onducatorul locului de munca 1onducerea 5ocietatii 1onducerea 5ocietatii 0edicul 5pec. de medicina a muncii

5 -ermanent

1!

-o<itii de lucru fortate 5au vicioa5e

-eriodic

20 21

*fort dinamic .peratii repetitive de ciclu 5curt.

2 1

La anga=are"periodic -ermanent -eriodic -ermanent -ermanent -eriodic -ermanent -ermanent La anga=are"periodic

22

,itm de munca mare

1

2 24 25

0i5cari functionale ale ec4ipamentelor te4nice:organe de ma5ini in mi5care. )epla5ari 5ub efectul gravitatiei7 de5prinderea de pe carlig. -roiecte de corpuri"particule7 a5c4ii de o5 care 5ar in timpul e2ecutarii operatiei de de5picare a carca5elor cu a=utorul fiera5traului electric.

,e5pectarea ma5urilor de ''0 5tabilite de conducerea 5ocietatii impreuna cu 5erviciul e2tern de prevenire 5i protectie prin in5tructiuni proprii. 2 2 ,e5pectarea in5tructiunilor de lucru primite de la conducatorul locului de munca. &n5truirea la locul de munca 5i periodica efectuata de catre conducatorul locului de munca conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 1!"2006. (nga=atorul va acorda apa minerala"ceai fierbinte. 1onducerea 5ocietatii va avea inc4eiat7 in permanenta7 contract cu un medic 5peciali5t de medicina a muncii. *fectuarea e2amenului medical periodic in conformitate cu prevederile H.G. nr. 55"200;7 privind 5upraveg4erea 5anatatii lucratorilor.

/emperaturi e2treme -ermanent -eriodic

26

/emperatura ridicata a aerului in timpul verii"temperatura 5ca<uta a aerului in timpul iernii

1

0

1

2 1onducerea 5ocietatii va avea inc4eiat7 in permanenta7 contract cu un medic 5peciali5t de medicina a muncii.

4 1onducerea 5ocietatii 0edicul 5pec.de medicina a muncii 1ond.5ocietatii *2ecutantul 1onducerea 5ocietatii 0edicul 5pec.de medicina a muncii *2ecutantul

5 -ermanent -eriodic -ermanent -ermanent -ermanent

2;

#miditatea ridicata a aerului.

2

*fectuarea e2amenului medical periodic in conformitate cu prevederile H.G. nr. 55"200;7 privind 5upraveg4erea 5anatatii lucratorilor. 1onducerea 5ocietatii va acorda7 gratuit7 ec4ipament individual de protectie (*&-). *2ecutantul va purta *&- acordat de conducerea 5ocietatii.

23

9gomotul produ5 de animale7 ec4ipamentele te4nice

1

1onducerea 5ocietatii va avea inc4eiat7 in permanenta7 contract cu un medic 5peciali5t de medicina a muncii. *fectuarea e2amenului medical periodic in conformitate cu prevederile H.G. nr. 55"200;7 privind 5upraveg4erea 5anatatii lucratorilor. *2ecutantul va re5pecta urmatoarele reguli$ :la intreruperea lucrului pentru ma5a7 5palarea pe maini 5e face cu apa 5i 5apun7 perie de ung4ii 5i de<infectant? :5palarea pe maini a fumatorilor7 in conditiile de mai 5u57 ori de cate ori fumea<a? : palarea 5i de<infectarea ci<melor (loc 5pecial amena=at)7 la terminarea lucrului.

-eriodic -ermanent

2!

6oli infecto:contagioa5e cu tran5mitere de la animale la om

2

1onducerea 5ocietatii va avea inc4eiat7 in permanenta7 contract cu un medic 5peciali5t de medicina a muncii. *fectuarea e2amenului medical periodic in conformitate cu prevederile H.G. nr. 55"200;7 privind 5upraveg4erea 5anatatii lucratorilor.

1onducerea 5ocietatii 0edicul 5peciali5t de medicina a muncii

-ermanent

-eriodic