Sunteți pe pagina 1din 4

Enunuri - Clasa a X-a

28
(Variante Bac, 1999)
27
*
. Fie a, x e (0, ), a = 1. Artai c
3 15 2
4n 1 a
a a
a
n
log x log x ... log x log x
2n 1

+ + + =
+
, n e N
*
.
28
*
. Fie a, b, c, x numere realestrict pozitive i diferite de 1. Artai c a, b, c sunt termeni consecutivi
ai unei progresii geometrice dac i numai dac
a b c
1 1 1
, ,
log x log x log x
sunt termeni consecutivi
ai unei progresii aritmetice. (Variante Bac, 1999)
2.2. Numere complexe
1. Calculai: a) i i
2
i
10
; b) 1 +i +i
2
+ +i
10
. (Variante Bac, 2007)
2. Calculai:
a) ( )( ) ( ) 1 i 1 2i 3 2 i + ; b) ( )( ) ( )( ) 2 i 3 2i 1 2i 2 i + ; c)
1 4i 1 4i
4 7i 4 7i
+
+
+
;
d)
2
1 1
1 i 1 i
| |

|
+
\ .
; e)
( )( )
4
1 2i 3i 1
5
| |
|
\ .
; f)
24
1 i
2
| |
|
\ .
.
(Variante Bac, 2009)
3. Demonstrai c:
a)
25 25
4 3i 4 3i
+ e
+
Z; b)
1 3i 1 3i
1 3i 1 3i
+
+ e
+
R; c)
3
(1 i 3) + eZ;
e)
2 2
(1 i 3) (1 i 3) + + eZ; f) ( )
24
1 i eR. (Variante Bac, 2009)
4. Determinai:
a) partea imaginar a numrului z =
i 2 3
i 3 2

+
; b) partea real a numrului z =
4 i 3
i 2
+

;
c) partea real i partea imaginar ale numrului complex
5 8i
z
8 5i
+
=

;
d) partea imaginar a numrului complex ( ) ( )
10 10
z 1 i 1 i = + + . (Variante Bac, 2007)
5. a) Se consider aeR i numrul complex
a 2i
z .
2 ai
+
=
+
Determinai a pentru care zeR.
b) Determinai aeR astfel nct numrul z =
i 2 1 ) i 1 ( a
1
+ +
s aib partea real egal cu
5
2
.
(Variante Bac, 2008)
6. a) Determinai x, y e R, astfel nct i
i 2 1
y 2
i 2 1
x 2 1
=
+
+
+

+
.
b) Determinai a, b e R, astfel nct s avem egalitatea ib a ) 3 i 1 (
3
+ = . (Variante Bac, 2007)
2.2. Numere complexe

29
7. Determinai forma algebric a numerelor complexe:
a)
102
103
i
i 1
2
2 z +
|
|
.
|

\
|
+
= ; b)
9 2
i 1
i 1
...
i 1
i 1
i 1
i 1
1 z |
.
|

\
|
+

+ + |
.
|

\
|
+

+
+

+ = .
8. Determinai conjugatul numrului i
3
+2. (Variante Bac, 2007)
9. Se consider numrul complex
1 i 3
z .
2
+
=
a) Calculai
1
z .
z
+ b) Artai c
2
z z. = (Variante Bac, 2008)
10. Determinai z e C, dac: a) z +3i = z 6 ;
b) 2z z 3 4i; + = + c)
z 7i
6.
z
+
= (Variante Bac, 2009)
11. Determinai numerele complexe z care verific egalitatea z i z
2
= .
12. Calculai modulele numerelor complexe: z
1
=(3 4i)(1+i);
( ) 2
z 2 1 i 2 1 ; = + +
3
8 i
z ;
7 4i
+
=( )( )
( ) ( ) ( )
2 3 3
4 5 6
z 2 i 3 i ; z 2 3i ; z 2 i 2 i . = + = + = + + (Variante Bac, 2007-2009)
13. Precizai dac exist z e C care s verifice simultan condiiile ,z 1 2i, = 3 i Re z > 5.
(Variante Bac, 1999)
14. Fie z =a +2i, a e R. Calculai ,z,, tiind c ) z z ( i 1 + + e R.
15. Fie z =1 +i +i
2
+ +i
n
, n e N.
a) Dac n = 2010, calculai ,z,. b) Determinai n, astfel nct z e R.
16
*
. Fie z e C, astfel nct (z +i)
10
+(z i)
10
=0.
a) Artai c ,z +i, =,z i,. b) Demonstrai c z e R. (Variante Bac, 2007)
17. Rezolvai n mulimea numerelor complexe ecuaiile: a)
2
z 9; =
b)
2
z 2z 2 0; + = c)
2
z 8z 25 0; + = d) z
2
=2i. (Variante Bac, 2007-2009)
18. Fie z
1
, z
2
soluiile ecuaiei 2z
2
+ z + 50 = 0. Calculai ,z
1
, +,z
2
,. (Variante Bac, 2009)
19. a) Artai c (1 i)
2
=2i.
b) Rezolvai ecuaia iz
2
+(3 +i)z +2 2i =0, z e C.
20. Dac z este o soluie a ecuaiei z
2
+2z +4 =0, artai c
2
8
z 0.
z
= (Variante Bac, 2008)
21. Fie z e C
*
, astfel nct z
2
z + 1 = 0. Calculai:
a)
z
1
z+ ; b) z
3
; c)
100
100
z
1
z + .
22. Fie z e C
*
, astfel nct 1
z
1
z = + .
a) Artai c z
3
=1. b) Calculai z
10
+z
10
.
23
*
. Se consider o e C astfel nct o
2
+o +1 =0.
Enunuri - Clasa a X-a

30
a) Calculai suma S = 1 + o +o
2
+ +o
99
. b) Artai c [(1 + o)
6n+2
+1]
2
o =0.
24. Fie numrul complex
2
3 i 1
z
+
= .
a) Artai c z
2
z + 1 = 0 i z
3
=1.
b) Calculai
k k
k
z z S

+ = , k =1, 2, 3, 4, 5, 6.
c) Artai c P =(z +z
1
)(z
2
+z
2
) (z
99
+z
99
) =2
33
.
25. Rezolvai n mulimea numerelor complexe ecuaiile:
a) t
3
+t
2
+t +1 =0; b) 0 1
i z
1 z 3
i z
1 z 3
i z
1 z 3
2 3
= + |
.
|

\
|

+
+ |
.
|

\
|

+
+ |
.
|

\
|

+
.
(Variante Bac, 1999)
26. Rezolvai n C ecuaiile:
a) x
4
+8x
2
9 =0; b) x
6
+7x
3
8 =0.
27
*
. Determinai cardinalul mulimilor M
2
M
4
i M
12
M
16
, dac M
n
={z e C , z
n
=1}, n e N.

***

28. Determinai a, b e R, tiind c
a) cos i sin cos i sin a ib;
3 3 6 6
t t t t | || |
+ + = +
| |
\ .\ .
b) bi a
4
sin i
4
cos
12
11
sin i
12
11
cos
+ =
t
+
t
t
+
t
. (Variante Bac, 2007)
29. Aflai modulul i argumentul redus ale numerelor complexe:
a) z =(3 +2i)(5 +i); b) z =
i 2
i 3
+

; c) z = ) i 3 )( i 1 )( 3 i 1 ( + + + ; d) z =(1 +i)
3 i 1
i 2

.
30. Considerm numrul complex z =
i 1
3 i 1
+
+
. Scriei n form algebric i n form trigonometric
numrul z. Folosind cele dou scrieri, calculai
12
sin
t
i
12
cos
t
.
31. Determinai modulul i argumentul numrului complex z =
) a sin i a )(cos i 1 ( 2
) a cos i a )(sin 3 i 1 (
+
+
, unde a e R.
32
*
. Fie a e R \ {(2k +1)t, k e Z}. Artai c numrul z =
a sin i a cos 1
a sin i a cos 1
+ +

are partea real zero.
33. a) Determinai forma trigonometric a numerelor complexe i 3 ; i 3 ; i 3 ; i 3 + + .
b)
*
Dac z este un numr complex care are forma trigonometric z = r(cos a + i sin a), determinai
forma trigonometric a numerelor z; z i z.
34. a) Artai c numrul a =
100
4
sin i
4
cos |
.
|

\
| t
+
t
este real. (Variante Bac, 2009)
2.3. Funcii

31
b) Determinai a, b e R, astfel nct (sin 10
0
+i cos 10
0
)
6
=a +bi. (Variante Bac, 2007)
35. a) Determinai partea real a numrului complex
6
) i 3 ( + . (Variante Bac, 2009)
b) Determinai partea imaginar a numrul numrului complex
10
1 i 3
2
| |

|
|
\ .
. (Variante Bac, 2009)
36. Determinai modulul i argumentul redus pentru fiecare dintre numerele:
a)
6
8
) 3 i 1 (
) i 1 (
z
+

= ; b)
8
5
) i 3 (
) i 1 (
z

+
= ; c)
( )
3
5
7
(1 i 3) 1 i
z
( 3 i)
+
=
+
.
37. Dac n e N
*
, artai c:
a)
4
n
cos
2 2
) i 1 ( ) i 1 (
n
n n
t
=
+ +
; b)
6
n
cos 3 2
2
3
i
2
3
2
3
i
2
3
n
n n
t
=
|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|
+ .
38
*
. Artai c (1 + cos a + i sin a)
n
= |
.
|

\
|
+
2
na
sin i
2
na
cos
2
a
cos 2
n n
, n e N
*
i a e R.
39. Determinai valorile lui n e N
*
pentru care numrul z =
n
) i 3 ( + este real pozitiv.
40
*
. Artai c 0
5
8
cos
5
6
cos
5
4
cos
5
2
cos 1 =
t
+
t
+
t
+
t
+ . (Variante Bac, 2008)
41
*
. Rezolvai n C ecuaiile:
a) i 1 z ) 3 i 1 (
6
= + ; b) i(z
3
+2) +3z
3
=4; c)
( )
4 4
3z i 3 z 1 + + = ;
d) (z +i)
4
=(1 +i)
3
; e) z
6
2z
3
+2 =0; f)
2 3 4
1 z z z z 0. + + + + =
2.3. Funcii
1. Determinai domeniul maximal de definiie D al fiecreia dintre urmtoarele funcii:
a) f(x) = ( ) ( ) x x 1 x x 1 + + ; b) f(x) =
( )
2
2
x log 2 x x + ;
c) f(x) =
x 1
x lg
2 x
+
+

; d) f(x) =
1
x
1
2
x 1
+

.
2. a) Considerm funcia f : R R, f(x) =
3
x
1
. Calculai (f f)(512). (Variante Bac, 2009)
b) Fie f : R
*
R, f(x) =
x
1
2 . Calculai (f f) |
.
|

\
|

2
1
.
c) Considerm funcia f : (0, ) R, f(x) =log
2
x. Calculai (f f)(256).
3. Calculai |
.
|

\
|
+ + |
.
|

\
|
+ |
.
|

\
|
+ =
n
1
f
n
1
...
3
1
f
3
1
2
1
f
2
1
) 1 ( f S , n e N
*
, unde
x
) x 1 lg(
) x ( f
+
= , x e (0, ).