Sunteți pe pagina 1din 16

Rezumat: Studiul de fa a fost prilejuit de modul n care Consiliul Naional de Soluionare a Contestatiilor Bucureti a interpretat textele de lege care

reglementeaz temeiul n care un ofertant, participant n procedura achiziiei publice, poate contesta un act al autoritii contractante care l vatm. egea rom!n care reglementeaz procedura achizi"iei publice este reprezentat de #rdonan"a de urgen" nr. $%&'(() privind atribuirea contractelor de achizi"ie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice *i a contractelor de concesiune de servicii +, respectiv de ,otr!rea de -uvern nr. .'/&'(() pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din #rdonana de urgen" a -uvernului nr. $%&'(() privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice *i a contractelor de concesiune de servicii ', dar *i de alte acte normative conexe. 0rincipiile care guverneaz aceast procedur sunt enun"ate n art. ' alin. 1'2 din #rdonan"a de urgen" nr. $%&'((), procedura achizi"iei publice urm!nd a se desf*ura cu respectarea principiilor nediscriminrii, tratamentului egal, recunoa*terii reciproce, transparen"ei, propor"ionalit"ii, eficien"ei utilizrii fondurilor *i asumrii rspunderii. 3*adar, cu respectarea principiilor anterior enun"ate, autoritatea contractant este obligat, n termen de '/$ de zile de la data deschiderii ofertelor, de a stabili oferta c!*tigtoare, pe baza criteriului de atribuire precizat n anun"ul de participare *i n documenta"ia de atribuire, n condi"iile n care ofertantul respectiv ndepline*te criteriile de selec"ie *i calificare impuse 1art. '(( alin. 1+2 din #rdonan"a de urgen" nr. $%&'(()2. 4otodat, potrivit art. '(% din #rdonan"a de urgen" nr. $%&'((), autoritatea contractant are obliga"ia de a ncheia contractul de achizi"ie public cu ofertantul a crui ofert a fost stabilit ca fiind c!*tigtoare. 5ezult c decizia autorit"ii contractante genereaz n patrimoniul ofertantului declarat c!*tigtor dreptul de a ncheia contractul de achizi"ie public. 0ublicat n 67onitorul oficial al 5om!niei8, partea 9, nr. %+: din +/ mai '((), modificat n mai multe r!nduri, printre cele mai recente dintre modificri numr!ndu;se< egea nr. =)&'(+' pentru punerea n aplicare a egii nr. +$%&'(+( privind Codul de procedur civil. egea nr. =)&'(+' a fost publicat n 67onitorul oficial al 5om!niei8, partea 9, nr. $)/ din $( mai '(+', #rdonan"a de urgen" nr. $+ din +) aprilie '(+$, publicat n 67onitorul oficial al 5om!niei8, partea 9, nr. '$= din '% aprilie '(+$, respectiv #rdonan"a de urgen" nr. $/ din '$ aprilie '(+$, publicat n 67onitorul oficial al 5om!niei8, partea 9, nr. '/+ din $( aprilie '(+$. 2 0ublicat n 67onitorul oficial al 5om!niei8, partea 9, nr. )'/ din '( iulie '((), modificat prin mai multe acte normative, cea mai recent modificare survenind prin ,otr!rea de -uvern nr. +:$ din +) aprilie '(+$, publicat n 67onitorul oficial al 5om!niei8, partea 9, nr. ''= din +. aprilie '(+$. $ 4ermenul a fost modificat de la '( de zile la '/ prin pct. %' al art. 9 din #rdonan"a de urgen" nr. == din '= noiembrie '(+', publicat n 67onitorul oficial al 5om!niei8, partea 9, nr. :'= din +( decembrie '(+'.
1

+. Sigur c o astfel de decizie este susceptibil s fie supus cenzurii, atunci c!nd ceilal"i participan"i la procedur se consider vtma"i printr;un astfel de act al autorit"ii contractante. >e drepturile ofertanilor perdan"i se ocup dispozi"iile art. '// din #rdonan"a de urgen" nr. $%&'((), text care dispune 1alin. 1+22< orice persoan care se consider vtmat ntr-un drept ori ntr-un interes legitim printr-un act al autoritii contractante, prin nclcarea dispoziiilor legale n materia achiziiilor publice, poate solicita, prin contestaie, anularea actului, obligarea autoritii contractante de a emite un act, recunoaterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativjurisdicional, n condiiile prezentei ordonane de urgen , textul enun"at aplic!ndu;se 1a*a cum prevede alin. 1$2 din acela*i text2 oricrui act emis de autoritatea contractant pe parcursul procedurii. 3ceast contesta"ie este naintat at!t Consiliului de Solu"ionare a Contesta"iilor, c!t *i autorit"ii contractante, n termenul de declarare a ei, sub sanc"iunea respingerii ca tardiv. #bservm a*adar c, n cadrul acestei proceduri administrativ ? jurisdic"ionale, ofertantul declarat c!*tigtor nu are ab initio calitatea de parte, contesta"ia solu"ion!ndu; se n contradictoriu cu autoritatea contractant. @ns, art. '=$ alin. 1'2 din #rdonan"a de urgen" nr. $%&'(() prevede c p!n la soluionarea contestaiei de ctre Consiliu, participanii n cadrul aceleiai proceduri de atribuire se pot asocia la contestaie printr;o cerere proprie care trebuie s con"in toate elementele obligatorii ale unei contesta"ii, prevzute la art. '=( alin. 1+2 din #rdonan"a de urgen" nr. $%&'((). 3cesta este textul de lege n temeiul cruia, de regul, ofertan"ii declara"i c!*tigtori dob!ndesc calitatea de parte n cadrul procedurii administrativ jurisdic"ionale. 3stfel fiind conturate datele problemei, dou sunt chestiunile pe care ne;am propus a le lmuri, i anume< ; 0oate ofertantul declarat c!tigtor, n cadrul cererii de intervenie n interes propriu pe care o formuleaz, s invoce, la r!ndul su, alte motive de neconformitate&inaceptabilitate a ofertei contestatorului sau poziia sa se va circumscrie aprrilor formulate de autoritatea contractantA ; @n cazul n care o atare contestaie este admis, care este termenul n care ofertantul declarat c!tigtor, perdant n cea de;a doua evaluare, poate aduce la cunotina CNSC motivele de neconformitate&inaceptabilitate ale ofertei declarate c!tigtoareA 5spunsul la prima ntrebare pare a fi unanim, n optica instanelor de judecat. 3stfel, ntr;o cauz, s;a reinut c cererea de intervenie nu este de natur s confere celui care intervine aceeai poziie procesual ca i a contestatorului. >e altfel, aa cum prevede i art. '=$ alin. ', ceilali participani se pot asocia 8la contestare8 i nu la procedura deschis prin contestaie. # alt interpretare ar duce la nclcarea dispoziiilor legale privind termenele n care trebuie contestate actele autoritii contractante 1>ecizia nr. ':$/&(+.(%.'(+$ a Curii de 3pel Suceava, seia a;99;a de contencios administrativ i fiscal, nepublicat2. >e asemenea, prin decizia CNSC nr. '/')&C%&'/$/&++.(:.'(+' s;a reinut< 8ctigtoarea procedurii nu avea interes s solicite nici pe calea cererii de intervenie

n interes propriu completarea raportului procedurii cu alte motive de neconformitate a ofertei ctigtoare, deoarece este lipsit de relevan dac o ofert este respins pentru unul sau mai multe motive, statutul ei fiind neschimbat.8 3r rezulta din coninutul acestei motivri i n raport de dispoziiile legale ce reglementeaz n sarcina exclusiv a comisiei de evaluare stabilirea caracterului admisibil&conform al unei oferte, c CNSC nu poate cerceta alte motive de neconformitate&admisibilitate ale unei oferte, fr ca autoritatea contractatant 1comisia de evaluare2 s le fi indicat ca atare. @n aceast situaie, n cazul n care ofertantul contestator a fost declarat c!tigtor dup reevaluarea dispus de CNSC, rm!ne acestuia deschis calea contestaiei, n vederea demonstrrii caracterului nelegal al deciziei autoritii contractante. Cu toate acestea, n decizia enunat n preambulul lucrrii, CNSC a reinut 1n mod nelegal i arbitrar, aa cum vom arta n continuare2 n motivarea soluiei de respingere ca nefondat a contestatiei< 8 (...) la 05 0! !0"#, data emiterii $eciziei nr %5#&'(&50, )*+,-. /01.* 2,$1.34,'.* *. avea cunotin despre modalitatea n care a demonstrat asocierea condus de *' 35, 613+ *. e7periena personalului responsabil cu e7ecuia lucrrilor i studiile aferente acestora, motiv pentru care, prin exercitarea propriei voine, a ales s le invoce, din calitatea sa de intervenient, mpotriva contestatorului de la acea data SC UTI GRUP SA n acest context, Consiliul va respinge, ca tardiv ormulate, criticile n cau!, apreciind, n acest sens, c, pentru a i anali!ate pe ond, ar i tre"uit ormulate n cadrul unei contestaii, n termenele prevzute la !58 indice ! din /36 nr #%&!008, conform art !55 din aceeai norm legal -u n ultimul rnd, 'onsiliul va respinge i alegaiile contestatorului, potrivit crora 9la momentul soluionrii cauzei ce a fcut obiectul dosarului nr. /(&'(+$, subscrisa, n calitate de ofertant desemnat c!tigtor, nu puteam formula contestaie 1...2 pentru c ar fi fost respins ca lipsit de interes :, deoarece, con orm art# $%& din 'UG nr# ()*$++,, soluionarea contestaiilor este atri"utul Consiliului, aprecierile contestatorului av-nd un caracter pur speculativ $e altfel,n opinia 'onsiliului, promovarea argumentelor de fond la momentul oportun reprezint dovada interesului pe care contestatorul, n mod e7clusiv, este dator s-l arate n ceea ce privete protejarea drepturilor corelative; n acest sens, motivele invocate urmnd a fi n consonan cu acestea din urm 8

I.

MOTIVELE DE NELEGALITATE ALE ACTULUI CONTESTAT

A. n mod absolut ne ust!"!#at $! %n &o"!da d!s&oz!'!!lo( le)ale *a(t. +,- al!n. *./ d!n OUG n(. 012+334/5 CNSC a a&(e#!at #a "!!nd ta(d!6 "o(mulate #(!t!#!le subs#(!se! #u &(!6!(e la ne%nde&l!n!(ea #e(!n'elo( m!n!me de #al!"!#a(e &(e67zute %n "!$a de date a a#8!z!!e! de #7t(e Aso#!e(ea UTI GRU95 a(7t:nd #7 a#estea a( "! t(ebu!t !n6o#ate &(!nt(;o #ontesta!e "o(mulat7 %n te(menul le)al5 #al#ulat de la data lu7(!! la #unot!n7 des&(e modal!tatea %n #a(e Aso#!e(ea UTI GRU9 a demonst(at e<&e(!ena &e(sonalulu! (es&onsab!l de e<e#u!a lu#(7(!lo( $! stud!!le a"e(ente a#esto(a. B solicitm s constata"i c CNSC a optat pentru o solu"ie atipic *i care nfr!nge dispozi"iile legale anterior enun"ate. 3stfel, potrivit dispozi"iilor art. '=: alin. 1/2 din #C- nr. $%&'((), Consiliul poate respinge contesta.ia ca iind ne ondat, tardiv, lipsit de interes, lipsit de obiect, ca fiind introdus de o persoan fr calitate sau nemputernicit s formuleze contestaia, precum i pe orice alt e7cepie de procedur sau de fond. @n cazul de fa", de*i a respins contesta"ia ca ne"ondat7, din con"inutul deciziei reiese c CNSC a (e"uzat s analizeze cele mai multe sus"ineri, re"in!nd #7 #(!t!#!le au "ost "o(mulate ta(d!6. O(!5 o #ontesta'!e nu &oate "!5 %n a#ela$! t!m&5 $! ta(d!67 $! ne"ondat75 d!s&oz!'!!le le)ale enun'ate ante(!o( ne&e(m!':nd un melan %nt(e #ele dou7 solu'!!. 0otrivit dispoziiilor art. '=: alin. 1+2 din #C- nr. $%&'((), 'onsiliul se pronun mai nti asupra e7cepiilor de procedur i de fond, iar cnd se constat c acestea sunt ntemeiate, nu se mai procedeaz la analiza pe fond a cauzei. Res&!n)e(ea #a ta(d!6 "o(mulate a =#(!t!#!lo(> 1 este o solu'!e #a(e nu se #!(#ums#(!e d!s&oz!'!!lo( a(t. +,- al!n. *./ d!n OUG n(. 012+3345 a#est te<t a(7t:nd #7 doa( #ontesta'!a &oate "! (es&!ns7 #a ta(d!67 $! nu #(!t!#!le d!n #on'!nutul e!5 !a( d!n &un#t de 6ede(e &(o#esual #!6!l nu e<!st7 o =excep.ie a tardivit.ii criticilor> #a(e s7 &oate "! solu'!onat7 #a ata(e. Contesta"ia formulat de subscrisa a fost promovat n termenul pe care art. '/) ' alin. 1+2 din #C- nr. $%&'(() l prescrie *i CNSC era obligat s analizeze pe fond toate criticile din con"inutul ei. n s!tua'!a dat75 67 sol!#!t7m s7 #onstata'! #7 CNSC a ales d!n #u&(!nsul #ontesta'!e! de&us7 de subs#(!sa mot!6ele la #a(e a &utut s7 (7s&und75 &(et!nz:nd #7 sunt ne%nteme!ate $! a !n6o#at un !m&ed!ment &(o#edu(al *#a #el &(!6!nd #a(a#te(ul ta(d!6 al #(!t!#!lo(/ #u &(!6!(e la mot!6ele #a(e e(au %n mod e6!dent %nteme!ate $! #a(e5 da#7 a( "! "ost anal!zate5 a( "! !m&us solu'!a de adm!te(e a #ontesta'!e!.
4

0ag. '. alin. 1$2 >ecizie.

3ceast sus"inere este n considerarea faptului c, *i cu privire la motivul analizat de CNSC *i care ar justifica ndeplinirea condi"iei experien"ei similare prin prisma documentelor care atest 6fuziunea prin ncorporare aflat la paginile )(;)$ din setul su de documente de calificare8/, aceast critic ar fi putut fi apreciat la fel de 6tardiv8 ca *i celelalte, ntruc!t documentele pe care se sprijin ra"ionamentul CNSC au fost cunoscute de contestator la aceea*i dat, data studierii dosarului achizi"iei publice. B. De asemenea5 67 sol!#!t7m s7 #onstata'! #7 %n De#!z!a CNSC n(. 1-02C-2.323..3+.+3?0 nu s;a mot!6at (e"uzul anal!z7(!! a()umentelo( %n sensul #7 am "! "ost obl!)a'! s7 "o(mul7m #ontesta'!e5 #! #7 CNSC este '!nut de l!m!tele #ontesta'!e!4 $! #7 =#e!lal'!> &a(t!#!&an'! se &ot aso#!a =la #ontesta'!e>5 %n s&e'7 #ontesta'!a "o(mulat7 de SC UTI GRU95 nu la &(o#edu(a des#8!s7 &(!n #ontesta'!e=. @n acest context, motivarea CNSC n sensul c am avut cuno*tin" de la data de '+.($.'(+$ de documentele din oferta asocierii condus de C49 -5C0 *i c n acest termen trebuia s formulm contesta"ia este lipsit de orice suport legal, %nt(u#:t5 la +?.30.+3?05 e(am o"e(tan'! de#la(a'! #:$t!)7to(!. n &lus5 %n a#east7 &e(!oad75 nu a "ost luat7 de #7t(e auto(!tatea #ont(a#tant7 o alt7 de#!z!e #a(e s7 "! "ost #omun!#at7 subs#(!se! $! #a(e &utea "a#e ob!e#t al #ontest7(!!. O(!5 #8!a( te<tul &e #a(e CNSC l;a !n6o#at *a(t. +.4+ al!n. *?/ d!n OUG n(. 012+334-/ #ond!'!oneaz7 a##esul la &(o#edu(a adm!n!st(at!6; u(!sd!#'!onal7 de #al!tatea de &e(soan7 67t7mat7. @n condi"iile n care prin 5aportul procedurii nr. '(.'( din +..+'.'(+' am fost declara"i c!*tigtori, a se pretinde la acest moment c ar fi trebuit s formulm contesta"ie mpotriva acestui raport *i s solicitm anularea lui sfideaz regulile unei elementare logici *i ne face s constatm c CNSC a refuzat s;*i exercite atribu"iile, preval!ndu;se de o regul procedural n"eleas n mod impardonabil incorect. Ast"el5 %n a"a(a te(menelo( &(e67zute e<&(es5 le)ea &(e6ede obl!)at!6!tatea e<!sten'e! une! 67t7m7(!5 67t7ma(e #a(e ne este !m&os!b!l de !dent!"!#at5 %n #ond!'!!le %n #a(e auto(!tatea #ont(a#tant7 ne;a de#la(at #:$t!)7to(!.
5 6

0ag. $( >ecizie. 0ag. '( din >ecizia CNSC nr. %:$&C:&/(&(/.('.'(+(. 7 0ag. +( alin. 1'2 din >ecizia Cur"ii de 3pel Suceava nr. ':$/ din (+.(%.'(+$. : 3cest articol dispune< 6persoana vtmat poate sesiza 'onsiliul -aional de *oluionare a 'ontestaiilor n vederea anulrii actului i&sau recunoaterii dreptului pretins ori a interesului legitim, n termen de "0 zile ncepnd cu ziua urmtoare lurii la cunotin, n condiiile prezentei ordonane de urgen, despre un act al autoritii contractante considerat nelegal, n cazul n care valoarea contractului care urmeaz s fie atribuit, estimat conform prevederilor art !# i ale cap ,, seciunea a !-a, este egal sau mai mare dect pragurile valorice prevzute la art 55 alin <!=8.

3bsurdul sus"inerilor CNSC este *i mai evident n condi"iile n care s;ar fi re"inut ca admisibil *i fondat o atare contesta"ie *i am fi c!*tigat procesul intentat autorit"ii contractante, aceasta urm!nd s fie obligat la o nou reevaluare, n condi"iile n care prima ne;a fost favorabil. 3*adar, motivarea. CNSC, prin care se arat c 6 va respinge i alegaiile contestatorului, potrivit crora 9la momentul soluionrii cauzei ce a fcut obiectul dosarului nr 50&!0"#, subscrisa, n calitate de ofertant desemnat ctigtor, nu puteam formula contestaie <>= ar fi fost respins ca lipsit de interes?, deoarece, conform art !@( din /36 nr #%&!008, soluionarea contestaiilor este atributul 'onsiliului; aprecierile contestatorului avnd un caracter pur speculativ8, (e"le#t7 s"!da(ea (e)lement7(!lo( %n mate(!e.

Dste adevrat c solu"ionarea contesta"iei este atributul Consiliului, ns acesta este obligat s procedeze la solu"ionare nu &ot(!6!t 6o!n'e! sale a(b!t(a(e5 #! &ot(!6!t d!s&oz!'!!lo( le)ale5 !n#lus!6 a u(!s&(uden'e! Cu('!! de @ust!'!e a Un!un!! Eu(o&ene5 #a(e (e&(ez!nt7 !z6o( de d(e&t?3 *i, a*a cum am mai specificat, potrivit regulilor logicii. #ri, n toat practica instan"elor, subscrisa nu am identificat o solu"ie de admitere a unei ci de atac declarat de ctre cel care a c!*tigat procesulEEEEE 9ot(!6!t une! u(!s&(uden'e #onstante a Cu('!! de @ust!'!e a Un!un!! Eu(o&ene5 o a#'!une %n anula(e !nt(odus7 de o &e(soan7 "!z!#7 sau u(!d!#7 nu este adm!s!b!l7 de#:t %n m7su(a %n #a(e a#east7 &e(soan7 a(e un !nte(es s7 ob'!n7 anula(ea a#tulu! ata#at++. Un ast"el de !nte(es &(esu&une #a anula(ea a#tulu! ata#at s7 &oat7 a6ea5 %n s!ne5 #onse#!n'e u(!d!#e?+ $! #a a#'!unea s7 &oat7 ast"el adu#e5 &(!n (ezultatul s7u5 un bene"!#!u &7('!! #a(e a !nt(odus;o?0.

0ag. '. >ecizie. Fi care, potrivit dispozi"iilor alin. 1'2 al art. +%: din Constitu ia 5om!niei, ca urmare a aderrii, prevederile tratatelor constitutive ale 3niunii )uropene, precum i celelalte reglementri comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate fa de dispoziiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare. 11 3 se vedea ,otr!rea 4ribunalului din ': septembrie '((%, A',&'omisia, 4;$+(&((, 5ec., p. 99;$'/$, punctul %% *i jurispruden"a citat. 12 3 se vedea ,otr!rea 4ribunalului din +% septembrie +../, .ntillean 1ice Aills i alii&'omisia, 4; %:(&.$ *i 4;%:$&.$, 5ec., p. 99;'$(/, punctul /. *i jurispruden"a citat. 13 3 se vedea n acest sens ,otr!rea Cur"ii din '/ iulie '((', 3nion de +eBuenos .gricultores&'onsiliul, C;/(&(( 0, 5ec., p. 9;))==, punctul '+.
10

9(!n u(ma(e5 este ne#esa( s7 se 6e(!"!#e da#75 %n s&e'75 o e6entual7 anula(e a de#!z!e! ata#ate &oate #(ea un a6anta (e#lamante!?1. #ri, a se aprecia c era n avantajul subscrisei anularea raportului procedurii de atribuire prin care am fost declara"i c!*tigtori reprezint un nonsens. @n virtutea acestor argumente, motivarea Consiliului potrivit creia 6va respinge i alegaiile contestatorului, potrivit crora 9la momentul soluionrii cauzei ce a fcut obiectul dosarului nr. /(&'(+$, subscrisa, n calitate de ofertant desemnat c!tigtor, nu puteam formula contestaie 1...2 pentru ca ar fi fost respins ca lipsit de interes :, deoarece, conform art !@( din /36 nr #%&!008, soluionarea contestaiilor este atributul 'onsiliului, aprecierile contestatorului avnd un caracter pur speculativ?, este lipsit de fundament. Nici nu poate fi vorba de speculaie n a aprecia n sensul acesta, ntruc!t e ste *tiut c un ofertant declarat c!*tigtor n procedura achizi"iei publice nu poate formula contesta"ie n temeiul dispozi"iilor art. '// din #C- nr. $%&'((), unui astfel de demers lipsindu;i o condi"ie esen"ial de exerci"iu, *i anume aceea a interesului, a folosului practic pe care l; ar ob"ine dac ar ini"ia un astfel de demers, fiind evident c no'!un!le de &e(soan7 67t7mat7 $! o"e(tant de#la(at #:$t!)7to( se e<#lud?.. C. Man!e(a %n #a(e a "ost solu'!onat7 #ontesta'!a (e"le#t7 %n#7l#a(ea d(e&tulu! la o &(ote#'!e u(!sd!#'!onal7 e"e#t!675 d(e&t #onsa#(at de no(mele UE *a(t. 1, d!n Ca(ta D(e&tu(!lo( Aundamentale a UE/ $! de u(!s&(uden'a Cu('!! de @ust!'!e a Un!un!! Eu(o&ene?4. De alt"el5 este lesne de obse(6at "a&tul #75 d!n modal!tatea %n #a(e CNSC $!;a mot!6at de#!z!a #ontestat7 &(!n &(ezenta &l:n)e(e5 a#esta nu s;a "e(!t s7 (7s&und7 la #(!t!#!le #a(e au "ost a&(e#!ate #a ne%nteme!ate5 da( a e6!tat5 %n mod absolut ne ust!"!#at $! #u totul abuz!65 s7
14

3 se vedea, >.>. Ferban, .chiziiile publice Curisprudena 'urii )uropene de Custiie, Dditura ,amangiu, Bucure*ti, '(++, p. $((. +/ Fi n literatura de specialitate regsim opinii similare. Cn reputat autor a artat< 6$e altminteri, n sensul ordonanei, prin sintagma persoan care se consider vtmat se nelege persoana care, cumulativ, are sau a avut un interes legitim n legtur cu un anumit contract de achiziie public i care a suferit, sufer sau risc s sufere un prejudiciu, ca o consecin. a actului autorit.ii contractante de natur s produc e ecte /uridice ,ar dac persoana nu este n msur s i justifice un interes legitim i un prejudiciu <suferit, actual sau viitor= vizavi de un anumit act, este firesc ca ea s nu atace la 'onsiliu respectivul act, tiind c aciunii i poate i opus excep.ia lipsei interesului, a pre/udiciului 0i, n continuare, a calit.ii de persoan care se consider vtmat 8. 3 se vedea >. >. Ferban, .chiziiile publice 5eoria i practica jurisdiciei administrative , Dditura ,amangiu, Bucure*ti, '(+', p. ':+. @n acest sens este *i jurispruden"a rom!n. 3 se vedea >ecizia nr. %%.$ din $ noiembrie '((. a Cur"ii de 3pel Craiova, publicat n rezumat n >. >. Ferban, Curispruden comentat n materia achiziiilor publice, Bolumul 99, Dditura Golters HluIer, Bucure*ti, '(+(, p. /:$;/:%. 16 3 se vedea Cauza C;'=.&(., $)0 $eutsche )nergiehandels- und 0eratungsgesellschaft mb2 mpotriva 0undesrepubliD $eutschland, disponibil pe 9nternet, la adresa< http<&&eur;lex.europa.eu& exCriServ& exCriServ.doAuriJCD DK<)'((.CL('=.<5#<,47 .

(7s&und7 %n #on#(et $! %n mod e"e#t!6 #8est!un!lo( ses!zate de subs#(!sa #u &(!6!(e la #a(a#te(ul !na##e&tab!l $! ne#on"o(m al o"e(te! de#la(ate #:t!)7toa(e5 o"e(t7 a&a(!n:nd Aso#!e(!! UTI GRU9 SA. Da#7 u(m7m (a!onamentul u(!d!# &e #a(e se s&(! !n7 mot!6a(ea Cons!l!ulu! se #onstata #7 nu am &utut "! n!#!odat7 %n &oz!'!a de a da e"!#!en'7 d(e&tu(!lo( noast(e &(o#esuale #a(e s7 ne &e(m!t7 s7 #(!t!#7m o"e(ta de#la(at7 #:t!)7toa(e. 3ceasta pentru c la momentul formulrii cererii de intervenie, din postura de ofertant declarat c!tigtor, aceste critici nu au fost analizate, iar, n prezent, prin contestaia formulata mpotriva deciziei de declarare c!tigtoare a ofertei 3socierii C49 -5C0 S3, Consiliul le apreciaz ca fiind tardiv formulate. 3ceasta manier a Consiliului de a raiona din punct de vedere juridic n susinerea deciziei pronunate obstrucioneaz practic accesul la o instan" de judecat, fiind nclcat a*adar d(e&tul la o &(ote#'!e u(!sd!#'!onal7 e"e#t!67. D. De#!5 #onstat:nd nele)al (e"uzul CNSC de a (7s&unde #(!t!#!lo( noast(e5 %n teme!ul d!s&oz!'!!lo( a(t. +-. al!n. *+/?, d!n OUG n(. 012+3345 67 sol!#!t7m s7 obse(6a'! #7: O"e(ta de#la(at7 #:$t!)7toa(e este !na##e&tab!l7B o"e(ta de&us7 de Aso#!e(ea UTI GRU9 nu %nde&l!ne$te #e(!n'ele m!n!me de #al!"!#a(e &(e67zute %n "!$a de date a a#8!z!'!e!. Auto(!tatea #ont(a#tant7 a %n#7l#at d!s&oz!'!!le a(t. 04 al!n. *?/ l!t. b/ d!n CG n(. D+.2+334?-5 (es&e#t!6 &(e6ede(!le a(t. + $! a(t. ?,3?D d!n OUG n(. 012+3345 desemn:nd #:$t!)7to( un o"e(tant #a(e nu a "7#ut do6ada e<&e(!en'e! s!m!la(e.

+=

3cest text de lege prevede< 6,nstana, sesizat cu o plngere mpotriva unei decizii a 'onsiliului -aional de *oluionare a 'ontestaiilor, prin care acesta a soluionat contestaia pe e7cepie, admind plngerea, va desfiina decizia respectiv i va reine cauza spre judecare pe fond cu luarea n considerare a motivelor care au determinat desfiinarea deciziei8. 18 3cest text prevede< 6oferta este considerat inacceptabil n urmtoarele situaiiE b= a fost depus de un ofertant care nu ndeplinete una sau mai multe dintre cerinele de calificare stabilite n documentaia de atribuire sau nu a prezentat, conform prevederilor art "" alin <%=-<5=, documente relevante n acest sens8. +. 0otrivit art. +=( din #C- nr. $%&'(() 1astfel cum era n vigoare acest text la data depunerii ofertelor2, ofertantul are obligaia de a elabora oferta n conformitate cu prevederile din documentaia de atribuire .

O"e(ta desemnat7 #:$t!)7toa(e nu a (es&e#tat &(e6ede(!le (e"e(!toa(e la e<&e(!ena s!m!la(7 a &e(sonalulu! (es&onsab!l &ent(u e<e#u !a lu#(7(!lo( , care se regsesc n fi*a de date, la pag. +), Cap. 999.'.$, Cerina $'(. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Astfel, n timp ce n plngerea subscrisei au fost in ocate moti e concrete !e nelegalitate a !eci"iei pronun#at$ !e %&'%, n ntmpin$rile transmise c$tre subscrisa nu am i!entificat un temei !e !rept care s$ suprime caracterul fun!amentat al ap$r$rilor noastre, ci simple ra#ionamente, f$r$ acoperire legal$( %a atare) Cu privire la ntmpinarea formulat de SC UTI GRUP S.A. Aceast$ intimat$ nu a ar$tat, n concret) * n temeiul c$rei !ispo"i#ii legale o contesta#ie poate fi, n acela+i timp, +i tar!i $, +i nefon!at$, * care ar fi te-tul !e lege care i*ar permite %&'% .sau instan#ei/ s$ resping$ ca tar!i formulate anumite critici, iar pe celelalte s$ le consi!ere formulate n termen +i s$ solu#ione"e, pe fon!, contesta#ia(
20

6@n Mi*a de date a achizi"iei, la punctul 99.'.$2 Capacitatea tehnic *i sau&profesional, cerin"a nr. $, autoritatea contractant a men"ionat urmtoarele< 6Studiile, pregtirea profesional *i calificarea persoanelor responsabile pentru execu"ia lucrrilor< +. 7anager de proiect&5eprezentantul 3ntreprenorului ? experien" profesional n calitate de 7anager&Coordonator de 0roiect sau reprezentant al antreprenorului n lucrri de infrastructur de ap dovedit prin participarea la cel pu"in un proiect similar NOP Not< 0roiect similar nseamn o sta"ie de epurare ape uzate pentru cel pu"in $(.((( 0.D.8, modalitatea de ndeplinire fiind urmtoarea< 6operatorul economic ofertant 1participantul n nume propriu, liderul asocierii *i&sau asocia"ii2 trebuie s completeze declara"iile de mai jos< Mormularul nr. '( 9e(sonalul #8e!e an)a at %n #ont(a#t Mormularul '+ CB 3ngajament de participare @n situa"ia n care la data depunerii ofertei persoana n cauz nu este angajat al ofertantului sau al sus"intorului acestuia, ofertantul va ob"ine din partea persoanei n cauz *i va depune la ofert o declara"ie de participare 1conf. Mormularului ''2. De asemenea5 se 6o( &(ezenta &ent(u "!e#a(e d!nt(e &e(soanele (es&onsab!le &ent(u e<e#u'!a lu#(7(!lo(: * D!&lom7 de !n)!ne( stud!! su&e(!oa(e Q * Certificate profesionale ob"inute 1men"ionate n CB2Q * Do6ada #7 a ma! &a(t!#!&at %n #el &u'!n un #ont(a#t s!m!la( %n #a(e s7 "! de'!nut a#eea$! &oz!'!e8.

'% 012 3405 '(A( nu a ar$tat care ar fi normele .interne sau normele !reptului 0niunii 6uropene/ care ar parali"a argumentele subscrisei referitoare la cerin#a absur!$ instituit$ n sarcina noastr$ !e c$tre %&'%, n sensul c$ ar fi trebuit s$ formul$m contesta#ie mpotriva raportului procedurii de atribuire , prin care am fost !eclara#i c$+tig$tori, ca s$ putem reclama caracterul inacceptabil7neconform al ofertei '% 012 3405 '(A( Astfel, am ar$tat instan#ei c$ !obn!irea calit$#ii !e contestator este strns legat$ !e e-isten#a unei $t$m$ri +i c$ riscam .!ac$ ne anga8am ntr*un astfel !e !emers/ s$ fim cataloga#i ca lipsi#i !e logic$, !incolo !e faptul c$ un astfel !e !emers era sortit e+ecului( Am invocat, a+a!ar, n combaterea aprecierii reali"at$ !e %&'% ca fiin! 9pur speculaie9 argumentul contestatorului cu pri ire la repro+ul !e a nu fi formulat contesta#ie mpotri a unui re"ultat al proce!urii fa orabil, dispo i!iile art. "#$" alin. % din &UG nr. '()"**$ "%+ precum ,i -urispruden! C.U/ ""+ dar ,i doctrina23( Important0 %eea ce %&'% a calificat ca fiin! 9 pur speculaie9 contra ice c:iar practica acestei institu#ii(

21

Art( 2562 !in ;03 nr( 3472006 pre e!e c$) 9.1/ Persoana vtmat poate sesi a Consiliul 1a2ional de Solu2ionare a Contesta2iilor n vederea anulrii actului 3i)sau recunoa3terii dreptului pretins ori a interesului le4itim , n termen !e) a/ 10 "ile ncepn! cu "iua urm$toare lu$rii la cuno<tin=$, n con!i=iile pre"entei or!onan=e !e urgen=$, !espre un act al autorit$=ii contractante consi!erat nelegal, n ca"ul n care aloarea contractului care urmea"$ s$ fie atribuit, estimat$ conform pre e!erilor art( 23 <i ale cap( 22 sec=iunea a 2*a, este egal$ sau mai mare !ect pragurile alorice pre $"ute la art( 55 alin( .2/, b/ 5 "ile ncepn! cu "iua urm$toare lu$rii la cuno<tin=$, n con!i=iile pre"entei or!onan=e !e urgen=$, !espre un act al autorit$=ii contractante consi!erat nelegal, n ca"ul n care aloarea contractului care urmea"$ s$ fie atribuit, estimat$ conform pre e!erilor art( 23 <i ale cap( 22 sec=iunea a 2*a, este mai mic$ !ect pragurile alorice pre $"ute la art( 55 alin( .2/( .(((/9 22 A se e!ea >ot$rrea 1ribunalului !in 28 septembrie 2004, ?%27%omisia, 1*310700, 4ec(, p( 22* 3253, punctul 44 <i 8urispru!en=a citat$( A se e!ea >ot$rrea 1ribunalului !in 14 septembrie 1995, Antillean 4ice ?ills <i al=ii7%omisia, 1*480793 <i 1*483793, 4ec(, p( 22*2305, punctul 59 <i 8urispru!en=a citat$( A se e!ea n acest sens >ot$rrea %ur=ii !in 25 iulie 2002, 0nion !e 5e@uenos Agricultores7%onsiliul, %*50700 5, 4ec(, p( 2*6677, punctul 21( 23 A se e!ea A( A( Berban, Achiziiile publice. Teoria i practica jurisdiciei administrative , 6!itura >amangiu, Cucure<ti, 2012, p( 281(

Astfel, ntr*o situa#ie i!entic$, %&'% a re#inut .prin Aeci"ia nr( 25267%472535 !in 01(08(2012 pe care o ata+$m n e-tras/) 9Consiliul va respinge ca ne ondat e!cepia tardivitii introducerii contestaiei" deoarece asocierea contestatoare" fiind declarat ctigtoare a procedurii cu prilejul primelor 2 evaluri, nu avea interesul s conteste reziltatul procedurii favorabil ei, ctigtoarea procedurii fiind interesat n meninerea actelor ntocmite de autoritatea contractant . #e asemenea" c$%tigtoarea procedurii nu avea interes s solicite nici pe calea cererii de intervenie &n interes propriu completarea raportului procedurii cu alte motive de necon ormitate a o ertei c$%tigtoare" deoarece este lipsit de relevan dac o o ert este respins pentru unul sau mai multe" statutul ei iind neschimbat. Dreptul contestatoarei de a contesta oferta asocierii (... s!a nscut n momentul declarrii acesteia ctigtoare, i nu n momentul respingerii acesteia ca neconform.'() Aceast$ !eci"ie a fost men#inut$ !e %urtea !e Apel Cucure+ti, prin Aeci"ia nr( 3371701(10(2012 .pe care o atas$m, !e asemenea, n e-tras, rele an#$ a n! !oar c:estiunea pri in! 9e-cep#ia tar!i it$#ii criticilor9/( Astfel, %urtea !e Apel Cucure+ti, anali"n! sus#inerile peten#ilor !in acea cau"$, n sensul c$ ar fi trebuit formulat$ o contesta#ie la momentul n care intimata a luat cunostin#$ !e pretinsele nelegalit$#i .!ata accesului la !ocumenta#ia !osarului aferente primelor !ou$ rapoarte ale proce!urii, permis !e %&'%/, a statuat) 9Curtea reine" pe de o parte" c" indiscutabil" e!cepia tardivitii nu vizeaz respectarea termenului legal de contestare a raportului procedurii nr. *+,*,**-(,*../0.(/*( (aspect necontestat)" al treilea raport emis &n cadrul procedurii" ci modul de respectare a acestui termen prin raportare la aspectele eseniale aflate n discuie (aspectele criticate de intimata 12ietels34 prin contestaia administrativ5jurisdicional %i reinute ca &ntemeiate" cel puin &n parte" de C61C" privind modi icarea o ertei tehnice a petentei 9( Anali"n!, a+a!ar, !ispo"i#iile art. "## din &UG nr. '()"**$, %urtea !e Apel Cucure+ti a conclu"ionat c$) '... din analiza logico5sistematic a prevederilor art. (.. alin. *"( %i 7" art. (.0 alin. * %i art. (.0( alin. * din 89: nr. 7),(//0" modi icat %i completat (versiunea &n vigoare la data emiterii actului &n discuie al autoritii contractante)"
24

A se e!ea Aeci"ia nr( 25267%472535 !in 01(08(2012 a %&'% , pag( 26*27

rezult" r echivoc" c pentru a putea ormula contestaie administrativ5 jurisdicional" participantul sau o ertantul la procedura de achiziie public trebuie s aib calitatea de persoan vtmat prin actul autoritii contractante, &n sensul art. (.. alin. ( din acest act normativ" respectiv s i su erit" s su ere sau s ri%te s su ere un prejudiciu ca o consecin a unui act al autoritii contractante" de natur s produc e ecte juridice (ori ca urmare a nesoluionrii &n termenul legal a unei cereri privind respectiva procedur de atribuire). "rin urmare, ct timp ofertantul nu a fost vtmat prin vreun act al autoritii contractante sau prin vreo msur cuprins ntr!un astfel de act, el nu poate formula contestaie administrativ jurisdicional .' Dn acest sens a fost +i practica anterioar$ a %ur#ii !e Apel Cucure+ti in ocat$, !e altfel, n cuprinsul acestei moti $ri, respecti deci ia Cur!ii de Apel 5ucure,ti 6 Sec!ia a 7III a Contencios Administrativ ,i 8iscal. A mai re#inut instan#a c$, atta reme ct nu a fost comunicat$ reo alt$ !eci"ie n leg$tur$ cu oferta contestat$, nu i se poate imputa contestatorului c$ nu a contestat actul autorit$#ii contractante( Dn aceast$ situa#ie se afl$ +i subscrisa, fiin! ina!misibil s$ se consi!ere c$ punctul !e plecare n calculul termenului !e contestare este !ata !e 21(01(2013, !ata stu!ierii !osarului ac:i"i#iei, att timp ct autoritatea contractant$ nu a comunicat reo !eci"ie apt$ a fi contestat$ +i atta reme ct la acea !at$ eram ofertan#i c+tig$tori( Dn !e" oltarea argumentelor enun#ate anterior, a mai re#inut %urtea !e Apel Cucure+ti c$) 9...dac s5ar proceda de maniera solicitat de cele dou petente" &n sensul c" de%i prin decizii de initive al C61C s5a deschis posibilitatea contestrii ulterioare a actului autoritii contractante care va cuprinde msuri cu privire la aspecte &n legtur cu care autoritatea contractant nu a comunicat" anterior" vreo decizie" aspecte ce nu au ost tran%ate prin deciziile C61C &n discuie" totu%i" instana prezent ar trebui s aprecieze ca iind tardiv ormulate criticile legate de aceste din urm aspecte (&n categoria crora intr %i parte din cele criticate de intimata (;) prin contestaia administrativ5jurisdicional)" este evident c, n aceste condiii, s!ar nclca n mod flagrant att dreptul intimatei (# la un proces ec$itabil, prevzut de art. 2% alin. & teza ' din (onstituia )omniei, ct i principiile care stau la baza atribuirii

contractului de ac$iziie public, prevzute de art. 2 alin. 2 din *+, nr. &-.2//0, modificat i completat. )ezult, deci, c n aceste condiii, n mod corect a apreciat (12( ca dreptul intimatei contestatoare (# de a contesta oferta (# s!a nscut n momentul declarrii acesteia ctigtoare, i nu n momentul respingerii ei ca neconform, singura soluie legal i temeinic fiind respingerea ca nefondat a e3cepiei tardivitii contestaiei administrativ jurisdicionale formulat de intimata (# .4 %a un ultim aspect .care rele $, pe !e o parte, inconsec en#a ap$r$rilor reali"ate +i, pe !e alt$ parte, a !eci"iilor pronun#ate/, facem preci"area c$ 9e-cep#ia tar!i it$#ii criticilor9 a fost comb$tut$, n cau"a in ocat$ anterior, !e aceea+i ap$r$tori care acum au in ocat*o, n cau"a anterioar$ au c,ti4at combtnd9o, n cau"a ce face obiectul pre"entei 8u!ec$#i li s*a !at !reptate, !e+i au in ocat +i sus#inut aceast$ e-cep#ie( A+a!ar, niciuna !in ap$r$rile reali"ate prin ntmpinare nu este apt$ s$ pun$ sub semnul ntreb$rii caracterul fun!amentat al argumentelor subscrisei, argumente sus#inute !e practica 8u!iciar$ in ocat$ anterior(

Dn ceea ce pri e+te moti ul in ocat !e subscrisa, +i anume cel referitor la nc$lcarea !reptului la o protec#ie 8uris!ic#ional$ efecti $, !rept consacrat !e art( 47 !in %arta !repturilor fun!amentale a 0niunii 6uropene, intimata nu arat$ care este te-tul !e lege care parali"ea"$ inci!en#a acestui articol, ct vreme niciodat nu au fost anali ate+ pe fond+ ar4umentele subscrisei cu privire la caracterul inacceptabil)neconform al ofertei depus de SC UTI GRUP S.A.

'itua#ia n care ne afl$m poate fi re"umat$ astfel) 1/ Ea momentul n care am fost !eclara#i c+tig$tori nu puteam formula contesta#ie, n al#i termeni, !ac$ autoritatea contractant$ a !escalificat un ofertant pentru un anumit moti , nu puteam solicita anularea proce!urii +i !escalificarea ofertantului pentru un alt moti pentru c$ ar fi nsemnat s$ solicit$m anularea re"ultatului proce!urii fa orabil nou$ .n al#i termeni, era prea devreme/(

2/ %&'% +i instan#a !e 8u!ecat$ au refu"at s$ anali"e"e criticile reali"ate prin cererea !e inter en#ie .!eci"ia ci il$ nr( 2835701(04(2013 a %ur#ii !e Apel 'ucea a/, re#inn! c$ prin cererea !e inter en#ie ceilal#i ofertan#i se pot asocia la contesta#ie, +i nu la proce!ura contest$rii( 3/ Dn momentul n care am !obn!it calitatea !e persoan vtmat s*a apreciat c$ 9criticile sunt tardiv ormulate 9, !eoarece ele trebuiau s$ fac$ obiectul unei contesta#ii la momentul la care autoritatea contractant$ ne*a !eclarat c+tig$tori :;0;< .!eci, este prea t$rziu(/ ;ri, o astfel !e interpretare a te-telor !e lege obstruc#ionea"$, n mo! clar, e-ercitarea !reptului la protec#ie 8uris!ic#ional$ efecti $, !eoarece, sub prete-tul unei astfel !e interpret$ri, C1SC a evitat s$ r$spun!$ unor ntreb$ri care ar trebui s$ primeasc$, prioritar, r$spuns, +i anume) <ste o erta 9T= :>9? 1.A. con orm,acceptabil@ >espect o erta 9T= :>9? 1.A. prevederile documentaiei de atribuire@ A respectat autoritatea contractant prevederile 89: nr. 7),(//0 atunci c$nd a declarat acest o ertant c$%tigtor@ 8 sesizare la #AAB .pe care inten#ion$m s$ o reali"$m/ ar avea ca rspuns c decizia autoritii contractante a ost una legal@ Dn acest conte-t +i ncercn! s$ !eturne"e, n mo! e i!ent, aten#ia instan#ei !e la aceste ntreb$ri, '% 012 3405 '(A( arat$ .pag( 7 alin( 2 !in ntmpinare/ c$ 9doar comisia de evaluare este &ndreptit s stabileasc &n ce msur sunt necesare clari icri sau eventuale completri de documente" pentru a i recunoscut respectarea cerinelor prevzute &n documentaia de atribuire 9( Dns$ acti itatea comisiei !e e aluare ar fi trebuit s$ fie cen"urat$ !e %&'% .care a refu"at s$ e-ercite acest rol, alegn! !in contesta#ie !oar moti ul la care a putut !a un r$spuns +i a e itat s$ anali"e"e celelalte critici, a!mi#n! 9e-cep#ia tar!i it$#ii criticilor9/ ,i trebuie s fie cen urat de instan!a de -udecat+ prin prisma motivelor invocate de subscrisa .pag( 11*14 !in plngere/(

; alt$ interpretare +i o alt$ atitu!ine ar con!uce, in!ubitabil, la nc$lcarea !ispo"i#iilor !reptului 06, n special a Directivei 56.007 (88 privind coordonarea actelor cu putere de lege i a actelor administrative privind aplicarea procedurilor privind cile de atac fa de atribuirea contractelor de ac$iziie public de produse i a contractelor publice de lucrri , act ce pre e!e .art(1 alin( 3/ c$) 9 1tatele membre adopt msurile necesare pentru a asigura c procedurile privind cile de atac sunt accesibile" &n con ormitate cu reglementri detaliate care pot i stabilite de statele membre" cel puin oricrei persoane care este sau a ost interesat de obinerea unui anumit contract public achiziie de produse sau unui contract public de lucrri i care a ost sau risc s ie lezat de o presupus &nclcare9( 1umai n aceast modalitate+ dreptul la o protec!ie -urisdic!ional efectiv este respectat.

II.

Cu privire la ntmpinarea formulat de SC AC/T S.A.

F$ solicit$m s$ constata#i c$ aceast$ intimat$, n calitate !e autoritate contractant$, ulterior circumstan#ierii litigiului +i pre"ent$rii situa#iei !e fapt .pag( 1*4 !in ntmpinare/, se limitea"$ a ar$ta instan#ei) 9 acem precizarea c pentru personalul prezentat &n o ert au ost depuse recomandri %i CC5uri din care reiese c e!periena pro esional a acestora corespunde cu cerinele din i%a de date. Dembrii comisiei de evaluare au apreciat c" pe baza recomandrilor prezentate %i a CC5urilor" e!periena pro esional a personalului propus corespunde cu cerinele din i%a de date' .pct( 4 pag( 5 !in ntmpinare/.

;ri, subscrisa am in!icat n mo! e-pres te-tele !e lege, precum +i cerin#ele !in fi+a !e !ate a ac:i"i#iei ce au fost nc$lcate, fiin! imposibil ca instan#a s$ accepte c$ membrii comisiei !e e aluare pot !eci!e conform propriilor aprecieri ce se situea in afara te=telor de le4e+ cu pri ire la caracterul a!misibil7conform al unei oferte( Ae asemenea, '% A%61 'A arat$ .pct( 5 !in ntmpinare/ c$ 9acest contract ace parte dintr5un ?roiect prioritar strategic din cadrul ?rogramului 8peraional 1ectorial de Dediu" A!a prioritar *" motiv pentru care atribuirea acetui contract are o importan deosebit &n asigurarea implementrii cu succes a &ntregului proiect9(

5reci"$m c$ nu contest$m importan#a proiectului( Tocmai acesta este motivul pentru care respectarea principiului le4alit!ii ar fi trebuit s repre inte obiect de preocupare pe tot parcursul procedurii pentru autoritatea contractant. Dn consecin#$, !ac$ lu$m n calcul interesul public .pe care autoritatea contractant$ l*a in ocat, in!irect/, ar trebui s$ pre ale"e faptul c$ ofertantul !eclarat c+tig$tor a nc$lcat, n mo! $!it, pre e!erile !ocumenta#iei !e atribuire( 1ranspare !in sus#inerea autorit$#ii contractante afirma#ia potri it c$reia nu are importan#$ cine +i cum, important e ca fon!urile s$ fie absorbite( ; astfel !e atitu!ine nu este conform$ cu !ispo"i#iile legale +i este apt$ s$ !uc$ la suspen!area total$ a pl$#ilor, precum +i la !eclan+area proce!urii !e infringement mpotri a statului romn(