Sunteți pe pagina 1din 74

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !

ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

CURS 1 NOIUNI INTRODUCTIVE ALE PSIHOLOGIEI SNTII Apariia psihologiei s ! " ii #a $o%e!i& al psihologiei 'n (arcursul sec lului )I) s-a creat *edicina * dern+ c,nd *ul a - st investi!at, studiat (rin disec#ii i e.a*ene *edicale la nivel s *atic. %ucrarea lui Charles &ar/in 01ri!inea s(eciil r, 12345 descrie te ria ev lu#iei. Aceast+ te rie rev lu#i nar+ a !+sit *ului un l c 6n natur+, a a-ir*at c+ *ul este (arte din natur+, ca s-a dezv ltat din natur+ i c+ este -iin#+ 7i l !ic+. Aceast+ te rie era 6n ac rd cu * delul 7i *edical din d *eniul *edicinei su7liniind c+ *ul are identitate 7i l !ic+ 6nt c*ai (recu* celelalte vie#uit are sau entit+#i 7i l !ice. %a 6nce(utul sec lului )), 7 lile in-ec#i ase (recu* !ri(a, (neu* nia, tu7ercul za c nstituiau cauza cea *ai -recvent+ a * r#ii. &esc (erirea vaccinului i a anti7i ticel r, (recu* i 6*7un+t+#irea i!ienei i 6n!ri8irii *edicale, au dus la un declin al i*( rtan#ei 7 lil r in-ec#i ase (entru 6*7 ln+vire i * arte. 9re(tat, a crescut -recven#a 7 lil r nein-ec#i ase, i anu*e a cel r !enerate de c *( rta*ente d+un+t are s+n+t+#ii. Cu 100 de ani 6n ur*+, cancerul sau 7 lile cardi vasculare erau rare ri cauza decesului. Ast+zi, aceste 7 li, deter*inate i in-luen#ate *ai ales de stilul de via#+, sunt cele *ai c *une cauze ale * r#ii. 'n anii :20, Acade*ia ;a#i nal+ a "tiin#el r din <UA, arat+ ca 8u*+tate dintre (ri*ele 10 cauze de deces sunt (uternic in-luen#ate de stilul de via#+. Psih l !ia s+n+t+#ii s-a n+scut 6n anii :=0 ca reac#ie la serie de -act ri. Cel *ai se*ni-icativ dintre aceti -act ri a - st * di-icarea ti(uril r de 7 li i * di-icarea cauzel r * r#ii, 6n s ciet+#ile industrializate. Anteri r e( cii industrializ+rii, cauze ale * r#ii erau a-ec#iunile (recu* !ri(a, (neu* nia, tu7ercul za, !astr enteritele. 'n cea de-a d ua 8u*+tate a sec lului )), 7 li (recu* cancerul, accidentele vasculare, 7 lile cardi l !ice, 7 ala (ul* nar+ 7structiv+ cr nic+, ca i accidentele de circula#ie, au devenit cauzele (rinci(ale ale decesel r. Acestea din ur*+ sunt 7 li acute sau cr nice i trau*atis*e in-luen#ate de stilul de via#+. Ale!erile cu (rivire la stilul de via#+, (recu* -u*atul, c nsu*ul de alc l, a( rtul ali*entar e.cesiv i sedentaris*ul deter*in+ anual *ili ane de * r#i care ar -i (utut -i (revenite. Psih l !ii din d *eniul s+n+t+#ii au ( rtunitatea s+ intervin+ (entru (reven#ia *ult r dintre aceste decese. Preven#ia, rea7ilitarea, schi*7area c *( rta*ental+ sunt su7iecte ale cercet+rii (sih l !ice i nu *edicale, i de aceea d *eniul (sih l !iei s+n+t+#ii a (ri*it *ult+ aten#ie din interi rul i din a-ara c *unit+#ii tiin#i-ice. Un al d ilea -act r al a(ari#iei acestei disci(line a - st c stul cresc,nd al asisten#ei *edicale. A devenit clar -a(tul c+, (e ter*en lun!, s cietatea nu va (utea s+ 6i (er*it+ 6n!ri8irea *edical+ 7azat+ (e tehn l !ie *edical+ avansat+ c stisit are. 'n acelai ti*(, (sih l !ia de* nstra e-icien#+ 6n (r iectarea i a(licarea interven#iil r c *( rta*entale, care s-au d vedit a -i *ult *ai (u#in c stisit are. <chi*7area stilului de via#+ al a*enil r (entru a (reveni instalarea 7 lil r este *et da (re-erat+. Cel de-al treilea -act r a - st n ul * d de a 6n#ele!e s+n+tatea i 7 ala. <+n+tatea nu *ai este v+zut+ d ar ca a7sen#+ a 7 lii, ci, *ai cur,nd, ca (rezen#a st+rii de 7ine, dei (r -esiunile din s-era *edicinii 6nc+ ader+ la * delul 7i *edical. Acest * del reduce aten#ia nu*ai asu(ra (at l !iei, ne!li8,nd sursele st+rii de 7ine, i (rivete *intea i c r(ul dre(t entit+#i se(arate. 'n interi rul tiin#el r s ciale a avut l c re- r*ulare a unei (aradi!*e, i anu*e s-a trecut de la * delul 7i *edical la * delul 7i (sih s cial, care (rivete s+n+tatea i 7 ala ca rezultat al interac#iunii deter*ina#il r 7i l !ici (sih l !ici i s ciali care i*(lic+ i*( si7ilitatea se(ar+rii *in#ii i c r(ului 6n (r cesul de 6n#ele!ere a (r cesel r le!ate de s+n+tate. <+n+tatea ( ate s+ -ie 6n#eleas+ acu* dre(t un (r dus d 7,ndit 6n * d activ i nu un rezultat al 6nt,*(l+rii. Psih l !ia s+n+t+#ii ad (t+ i ur*eaz+ acest n u * del i a(lic+ *et d l !ie de cercetare avansat+ (entru a dezv+lui rela#iile c *(le.e inerente acestei (aradi!*e 7i (sih s ciale. Aceti > -act ri sunt (rinci(alii deter*inan#i ai a(ari#iei acestui d *eniu 6n interi rul (sih l !iei. 'n <tatele Unite ale A*ericii (ri*a 6nte*eiere - r*al+ a (sih l !iei s+n+t+#ii are l c 6n 19=2, c,nd se 6n-iin#eaz+ divizia >2 0Health Psychology Division5 6n As cia#ia A*erican+ de Psih l !ie. 'n 1924 s-a 6n-iin#at i 6n $ur (a < cietatea $ur (ean+ de Psih l !ia <+n+t+#ii 0$?P< @ European Health Psychology Society5, care des-+ ar+ activitate de dise*inare a rezultatel r cercet+rii 6n d *eniu, (rin c n-erin#ele anuale. %ucr+ri tiin#i-ice 6n d *eniu sunt (u7licate 6n t t *ai nu*er asele 8urnale de s(ecialitate, *ai ales cele de li*7a en!lez+A Health Psychology, Psychology

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

and Health, International Journal of Behavioral Medicine , Journal of Health Psychology, British Journal of Health Psychology, Journal of ccupational Health Psychology , Journal of Health !o""unication, #n$iety% Stress% and !oping, Japanese Health Psychology, Psychology% Health and Medicine. 'o$el&l (iopsihoso#ial Fe r!e $n!el 0191>-19995, (+rintele *edicinei (sih s *atice * derne, ela7 reaz+ 6n 19== * delul 7i (sih s cial (entru studiul interac#iunii dintre *inte i c r(. $n!el a - st unul dintre cei *ai 6nse*na#i s(ecialiti ai disci(linel r a-late la inter-a#a dintre tiin#ele *edicale i cele c *( rta*entale 0Fava, 20005. Acest * del ( stuleaz+ c+ rice stare de 7 al+ sau de s+n+tate este c nsecin#+ a interac#iunii -act ril r 7i l !ici, (sih l !ici i s ciali 0c n-. 9aDl r, 19945. 'n *edicina c nte*( ran+, * delul 7i *edical este din (+cate (red *inant. $l a in-luen#at !,ndirea 6n (ractica *edical+ de sute de ani i sus#ine c+ rice 7 al+ se e.(lic+ (rin (r cese s *atice a7erante, (recu* dezechili7re 7i chi*ice, an *alii neur -izi l !ice. Fact rii (sih l !ici i s ciali sunt c nsidera#i inde(enden#i de acest (r ces al 7 lii. B delul 7i *edical este reduc#i nist de areceA - se - calizeaz+ e.clusiv asu(ra (r cesel r r!anice i*(licate 6n 7 al+, - c nsider+ *intea i c r(ul entit+#i distincte i - ia 6n c nsiderare *ai *ult 7 ala dec,t s+n+tatea $.ist+ -act ri (sih l !ici i s ciali care e.(lic+ de ce, de e.e*(lu, din ase a*eni (redis(ui la anu*ite 7 li, nu*ai d i -ac 7 ala, iar * delul 7i *edical nu ac rd+ aten#ie -act ril r (sih l !ici i s ciali care in-luen#eaz+ trata*entul i vindecarea. Cela#ia *edic-(acient este de ase*enea ne!li8at+ de * delul 7i *edical, dei aceast+ rela#ie c nduce adesea la rezultate di-erite 6n c ndi#iile aceluiai trata*ent *edical c *(etent. Fact rii (sih l !ici i s ciali sunt c nsidera#i *acr sc (ici, iar cei 7i l !ici *icr sc (ici. Pentru a 6n#ele!e cu* interac#i neaz+ aceti -act ri, cercet+rile utilizeaz+ te ria siste*el r, care arat+ c+ t ate nivelele r!aniz+rii 6ntr- entitate sunt le!ate ierarhic unul de altul i c+ schi*7are la un anu*it nivel deter*in+ schi*7are la t ate celelalte nivele. Aceasta 6nsea*n+ c+ (r cesele la nivel *icr sc (ic, (recu* * di-ic+rile celulare, au e-ect la nivel *acr sc (ic i viceversa 09aDl r, 19945. 'n activitatea clinic+ e.ist+ c,teva i*(lica#ii ale * delului 7i (sih s cial. B delul arat+ c+ dia!n sticul ar tre7ui (us #in,ndu-se c nt de interac#iunea tutur r -act ril r 6n (r ducerea st+rii de s+n+tate sau 7 al+. Prescri(#ia (entru trata*ent ar tre7ui, de ase*enea, s+ #in+ c nt de cele trei seturi de -act ri. Pentru aceasta, lucrul 6n echi(+ este e.tre* de i*( rtant. B delul 7i (sih s cial a7 rdeaz+ e.(licit rela#ia *edic-(acient, care ( ate 6*7un+t+#i *ult i utilizarea de c+tre (acient a serviciil r *edicale, e-icacitatea trata*entului i ti*(ul de vindecare. Pute* 6n#ele!e 7iceiurile, c *( rta*entele s+n+t ase ri n cive nu*ai 6n c nte.tul l r (sih l !ic i s cial. &e e.e*(lu, 6n cazul unui * de a-aceri de E0 de ani care a su-erit un in-arct *i cardic, * delul clasic 7i *edical ar a7 rda (r 7le*a sta7ilind trata*entul *edica*ent s adecvat. B delul 7i (sih s cial s-ar interesa de 7iceiurile i (racticile acestui *, care au c ntri7uit la instalarea in-arctului de *i card. 9rata*entul s-ar - caliza (e e.erci#ii -izice, rea7ilitare, training 6n tehnici (entru reducerea stresului i rec *andarea unui (r !ra* care s+ 6l a8ute s+ se lase de -u*at. 'n (lus, ast-el de evaluare ( ate (rivi i c+tre *ediul s+u s cial. <-ar (utea desc (eri, de e.e*(lu, c+ (etrece (rea (u#ine * *ente al+turi de cei se*ni-icativi (entru el 0 e&g. -a*ilia5 i i s-ar rec *anda s+ intensi-ice interac#iunile s ciale ( zitive ca sc ( adi#i nal 6n rea7ilitarea lui. Princi(alele sc (uri ale evalu+rii (sih s ciale suntA

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

a(recierea *+surii 6n care -act rii (sih l !ici sau s ciali sunt i*( rtan#i 6n creterea vulnera7ilit+#ii la 7 li (sihice esti*area in-luen#el r (e care -act rii (sih l !ici le e.ercit+ 6n rec+deri i e.acer7+ri ale si*(t *el r identi-icarea ariil r c,*(ului (sih l !ic sau s cial 6n care e- rturile de trata*ent ( t -i c ncentrate

'n (lus, ast-el de evaluare va (er*ite detectarea z nel r care re(rezint+ un su( rt (entru (acient i care ( ate -i resurs+. %a cei care au (r 7le*e 6n * d re(etat 6n rela#iile inter(ers nale sau dis-unc#ii 6n siste*ul -a*ilial, evaluarea (sih s cial+ ( ate -i unica * dalitate de a le 6n#ele!e (e de(lin situa#ia i a (lani-ica un (arcurs e-icient al trata*entului. 'n interviul (entru evaluarea (sih s cial+, 6ntre7+rile ( t viza eveni*entele cheie i (ers anele se*ni-icative din c (il+ria (acientului sau din via#a de ad lescent ri adult. <e cerceteaz+ dac+ e.ist+ trau*e, (ierderi sau alte *ari (r 7le*e 6n siste*ul -a*ilial al (acientului ri di-icult+#i 6n rela#i narea cu ceilal#i. <urse de stres (entru (acient ( t -i, de ase*enea, i rela#iile c n-lictuale nerez lvate 6n *ediul -a*ilial sau cu alte (ers ane i*( rtante (entru el. 'n interviu ne *ai (ute* interesa i des(re (eri adele di-icile din via#a (acientului, des(re sursele lui de 7ucurie, *ul#u*ire, satis-ac#ie ri de ne-ericire i -rustrare. Chesti nare cu ast-el de 6ntre7+ri, deschise, v r -urniza in- r*a#ii utile 6n evaluarea (sih l !ic+ i s cial+ a (acientului. Bul#i (acien#i a-la#i 6n situa#ii stresante se (rezint+ la *edicul !eneralist curant cu acuze s *atice 0ins *nii, dureri de ca(, si*(t *e !astr -intestinale5. <i*(t *ele s *atice sunt, de ase*enea, de se7it de c *une, 7inuite, i ( t a(+rea chiar i ca r+s(uns la stresuri *in re 0 e&g. durerile de ca(5. Banualul (entru dia!n sticul tul7ur+ril r *entale 0 DSM IG, 199E5 editat de As cia#ia Psihiatril r A*ericani, sau !lasificarea tul'urrilor "entale i de co"porta"ent 0I!D 10, 19925, editat de 1r!aniza#ia B ndial+ a <+n+t+#ii, sunt utilizate *ai ales cu sc (ul descrierii i clasi-ic+rii i se 7azeaz+ (e date care ( t -i 7servate 7iectiv. Inte!r,nd ast-el de date 7servate cu date (sih l !ice i s ciale, 7#ine* rezultate care ( t -i utile 6n deter*inarea ti(ului de trata*ent ( trivit (acientului, 6n s(ecial ti(ul de (sih tera(ie. &u(+ cu* a* *en#i nat anteri r, * delul 7i (sih s cial utilizeaz+ a7 rdare a siste*el r 6n 6ncercarea de a inte!ra as(ectele 7i l !ice, (sih l !ice i s ciale ale c ndi#iei (acientului. 'n * d inerent, aceast+ a7 rdare valideaz+ i*( rtan#a ( ten#ial+ a -act ril r 7i !enetici, (sih l !ici, s ciali i de *ediu 6n dia!n za i trata*entul (acien#il r. De)i!irea psihologiei s ! " ii *i relaiile sale #& al"e $is#ipli!e &e-a lun!ul sec lului )) au a(+rut d *enii care au zdruncinat ideile ( stulate de * delul 7i *edical. &intre acestea sunt *edicina (sih s *atic+, s+n+tatea c *( rta*ental+, *edicina c *( rta*ental+ i *ai recent, (sih l !ia s+n+t+#ii. Medicina psihoso"atic, (ri*a (r v care la adresa * delului 7i *edical, a a(+rut ca rezultat al analizei -+cute de <i!*und Freud asu(ra rela#iei dintre *inte i c r(, 6ntre *inte i 7 ala s *atic+ *ai (recis. &escriind (entru (ri*a dat+ un caz de (arlaitie isteric+, Freud a ar+tat c+ acea stare (at l !ic+ 07ra#ul (aralizat5 era indica#ie a st+rii *entale a individului i c+ senti*ente i e.(erien#e re(ri*ate s-au e.(ri*at su7 - r*a unei (r 7le*e -izice. Aceast+ e.(lica#ie a indicat interac#iunea dintre *inte i c r( i a su!erat c+ starea (sihic+ ( ate -i nu d ar c nsecin#a a celei -izice ci i cauz+ a sa. Sntatea co"porta"ental se cu(+ de *en#inerea s+n+t+#ii i de (revenirea 7 lil r la (ers ane s+n+t ase (rin utilizarea in(uturil r educa#i nale cu sc (ul de a * di-ica stlul de via#+ 0c *( rta*entele5. C lul c *( rta*entului 6n deter*inarea statusului s+n+t+#ii indic+ inte!rare *inte-c r(. Medicin co"porta"ental este un a*estec al *edicinei cu tiin#e c *( rta*entale 0(sih l !ie, s ci l !ie, educa#ie (entru s+n+tate5 care se - calizeaz+ (e trata*entul i (reven#ia 7 lil r, utilizarea tera(iei c *( rta*entale (entru (revenirea diversel r dis-unc#ii -izi l !ice 0e.. hi(ertensiunea arterial+, c *( rta*entul adictiv, 7ezitatea5.

>

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

Psihologia sntii este d *eniul (sih l !iei dedicat in-luen#el r (sih l !ice asu(ra (r cesel r le!ate de s+n+tate, cu* ar -iA cauzele 6*7 ln+virii, reac#iile a*enil r la 6*7 ln+vire, -elul 6n care se 6ns+n+t esc sau cu* 6nva#+ s+ -ac+ -a#+ unei 7 li cr nice i, *ai ales, cu* 6i (+streaz+ s+n+tatea. Psih l !ia s+n+t+#ii se cu(+ de as(ectele (sih l !ice i*(licate 6n eti l !ia i c relatele s+n+t+#ii i 7 lii, 6n (reven#ia i trata*entul 7 lil r, 6n reada(tarea de-a lun!ul un r 7 li i du(+ vindecare i 6n (r * varea s+n+t+#ii. $.ist+ trei 6ntre7+ri (rinci(ale 6n (sih l !ia s+n+t+#iiA 0a5 cine se 6*7 ln+vete i cine 6i *en#ine s+n+tateaH 075 dintre cei 7 lnavi, cine se 6ns+n+t ete i care sunt -act rii care -av rizeaz+ re-acerea s+n+t+#iiH i 0c5 cu* ( ate 7 al+ s+ -ie (revenit+ i 6ns+n+t irea sti*ulat+H Psih l !ia s+n+t+#ii realizeaz+ cercet+ri asu(ra ri!inil r i c relatel r (sih l !ice ale 7 lil r, identi-ic+ antecedente de (ers nalitate i de c *( rta*ent care in-luen#eaz+ (at !eneza anu*it r 7 li, analizeaz+ ad (tarea i *en#inerea c *( rta*entel r -av ra7ile s+n+t+#ii (recu*A - e.erci#iul -izic, - dieta s+n+t as+, - - l sirea (rezervativel r - c ntr lul *edical (eri dic (entru de(istarea (rec ce a a-ec#iunil r - aut e.a*inarea re!ulat+ a s,nil r - i!iena dentar+ i e.(l reaz+ cauzele ad (t+rii i aderen#ei la c *( rta*entele de risc cu* suntA - -u*atul - c nsu*ul e.cesiv de alc l - sedentaris*ul - dieta nes+n+t as+ Pr * varea s+n+t+#ii i (reven#ia 6*7 ln+viril r se a-l+ 6n a!enda cercet+rii i a (racticii 6n #+rile dezv ltate, aa cu* este i creterea calit+#ii serviciil r -erite de siste*ul de s+n+tate.

&u(+ Matara((o% psihologia sntii este su"a contri'uiilor educaionale% tiinifice i profesionale ale psihologiei% pentru pro"ovarea i "eninerea sntii% pentru prevenia i trata"entul 'olilor% pentru identificarea corelatelor etiologice i diagnostice ale sntii i 'olii precu" i pentru )"'untirea )ngri*iri "edicale i a politicii de acordare a )ngri*irii )n siste"ul de sntate pu'lic.
Psih l !ia s+n+t+#ii se cu(+ de t ate as(ectele (sih l !ice ale s+n+t+#ii i 7 lii de-a lun!ul vie#ii. 'n <tatele Unite, s(ecialitii din acest d *eniu sunt centra#i (e "eninerea i pro"ovarea sntii, dezv ltarea la c (ii a c *( rta*entel r e-iciente 6n *en#inerea s+n+t+#ii, as(ecte (recu* e.erci#iile -izice re!ulate, dieta s+n+t as+ etc. 1 alt+ (re cu(are este prevenia i trata"entul 'olilor. Pers anel r cu activit+#i (r -esi nale care i*(lic+ stres crescut li se (rezint+ * dalit+#i (rin care s+ -ac+ -a#+ e-icient, ast-el 6nc,t stresul s+ nu le a-ecteze s+n+tatea. Cu (acien#ii care sunt de8a 7 lnavi, se ur*+rete ada(tarea c,t *ai 7un+ la su-erin#a (e care au i crearea un r 7une de(rinderi 6n a ur*a re!i*ul i trata*entul (rescris. ;u *ai (u#in se*ni-icativ+ este cercetarea etiologiei i corelatelor psihologice ale sntii i disfunciilor. $ti l !ia se re-er+ la ri!inile i cauzele 7 lil r, iar (sih l !ia s+n+t+#ii se intereseaz+ cu (rec+dere de -act rii (sih l !ici i s ciali care c ntri7uie la s+n+tate i 7 al+. Ast-el de -act ri ( t -iA 7iceiurile cu e-ecte i*( rtante asu(ra s+n+t+#ii cu* sunt c nsu*ul de alc l, -u*atul, e.erci#iile -izice * dalit+#ile de coping 6n c ndi#ii de stres Un alt r l al (sih l !iei s+n+t+#ii este anali(a i )"'untirea siste"ului de ocrotire "edical% politicii din interiorul acestui siste" . &e e.e*(lu, este studiat i*(actul (e care 6l au institu#ia, unitatea sanitar+, cadrul *edical asu(ra c *( rta*entului (acientului i sunt - r*ulate rec *and+ri (entru 6*7un+t+#irea cr tirii *edicale.

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

Shelley .aylor arat+ c+ s+n+tatea i*(lic+ starea !eneral+ a r!anis*ului. Psih l !ia se cu(+ de starea *in#ii. Bintea i c r(ul lucreaz+ 6*(reun+ (entru a (r duce s+n+tatea -izic+ i (sihic+, ast-el c+ (sih l !ia s+n+t+#ii aduce c ntri7u#ii i*( rtante ( triv+ (sih tiin#el r *edicale i alte (sihd l *enii !iei. de cercetare au atins su7iecte care ast+zi 6i Anteri de r a(ari#iei l !iei s+n+t+#ii, a(ar#in. &e e.e*(lu, psihologia "edical era (rinci(ala 7ran+ 6ns+rcinat+ cu a(licarea cun tin#el r (sih l !ice 6n (r -esiunile *edicale i cu evaluarea (sih l !ic+ a (acien#il r i a rezultatel r trata*entel r. Bul#i cercet+t ri au studiat psihoso"atica, (aradi!*a (uternic in-luen#at+ de (sihanaliz+, care 6ncerca s+ identi-ice (recurs rii (sih l !ici ai 7 lil r. Acu*, psihologia "edical, cu studiul -act ril r (sih l !ici 6n e.(erien#a 7 lil r, devine t t *ai *ult inte!rat+ (sih l !iei s+n+t+#ii. Medicina co"porta"ental% care ist ric se -unda*enteaz+ (e te riile 6nv+#+rii, a studiat c ndi#iile care * di-ic+ i care *en#in c *( rta*entele de-av ra7ile s+n+t+#ii. Ast+zi, studiul diversel r -en *ene le!ate de s+n+tate si 7 al+ a devenit 7iect al e- rtului c la7 r+ril r interdisci(linare. &u(+ ,alf Sch-ar(er, (sih l !ia s+n+t+#ii este d ar una dintre disci(linele care studiaz+ 6n aceast+ direc#ie, al+turi de *edicin+, -ar*ac l !ie, e(ide*i l !ie, asisten#+ s cial+, educa#ia (entru s+n+tate, s ci l !ie, s+n+tate (u7lic+, etc. Psih l !ia s+n+t+#ii se cu(+ cu as(ectele 7i -(sih -s ciale ale 7 lil r -izice i c ntri7uie la deter*inarea cauzel r, la dia!n stic, la trata*ent i la (revenire. Psih l !ia s+n+t+#ii se 6*(arte 6n d u+ d *enii distincteA stresul i 7 ala (e de (arte, c *( rta*entul s+n+t s i (r tec#ia s+n+t+#ii (e de alt+ (arte.

Relaia $i!"re perso!ali"a"e *i &!ele (oli Ast+zi, i*(actul ne!ativ al stresului (recu* i * dalit+#ile de coping cu stresul i 7 lile sunt 7ine d cu*entate. $.ist+ (inii care sus#in c+ unele (ers ane sunt *ai (redis(use dec,t altele s+ -ac+ anu*ite 7 li. Instalarea anu*it r 7 li (recu* cancerul sau 7 lile c r nariene este deter*inat+ de un nu*+r de -act ri (rintre care i (redis( zi#ia !enetic+. 'n a7sen#a (redict ril r *a8 ri (recu* (rezen#a unei ast-el de 7 li la (redeces ri, caracteristicile (ers nalit+#ii au un r l de se7it de i*( rtant. ? /ard Fried*an de* nstreaz+ c+ strate!iile *alada(tative de coping 6n c n-runtarea cu stresul, e.(ri*area cr nic+ a e* #iil r ne!ative i s+r+cia rela#iil r s ciale 8 ac+ un r l i*( rtant 6n dezv ltarea 7 lil r i 6n!reunarea 6ns+n+t irii du(+ 7 li. &e(resia, stilitatea, -uria i dis(re#ul s-au d vedit as ciate cu * r7iditate *ai crescut+. 9re7uie 6ns+ clari-icat -a(tul c+ e* #iile ne!ative sunt nu d ar (recurs ri ai 7 lil r, ci i c nsecin#e ale acest ra. As cierea dintre cancer i de(resie nu este sur(riz+ (entru ni*eni, av,nd 6n vedere c+ ricine devine de(ri*at c,nd a-l+ c+ are cancer. Cu t ate acestea, studiile (r s(ective au sta7ilit c+ (ers ane stresate, de(ri*ate sau nea8ut rate au un !rad *ai *are de risc dec,t (ers anele vesele, entuziaste. Aceste as cieri se e.(lic+ (rin -a(tul c+ cele dint,i tind s+ dezv lte un siste* i*unitar c *(r *is care nu ( ate -ace -a#+ 7ine a!en#il r in-ec#i i i celulel r tu* rale. Cercet+rile asu(ra cancerului arat+ c+ (ers nalit+#ile care nu e.(ri*+ e* #iile, care sunt de-ensive, re(ri*ate, evitante de c n-lict ( t avea 6n * d s(ecial riscul de a -ace cancer. Unii cercet+t ri au avansat i( teza c+, de e.e*(lu, -u*atul, 6n interac#iune cu -act ri de (ers nalitate (redis( zan#i, are e-ectele n cive asu(ra (l+*,nil r, adic+ nu -u*atul sin!ur c nduce la cancerul de (l+*,ni dac+ individul nu este (redis(us la aceast+ 7 al+ i (rin (ers nalitatea sa. Acesta este un su7iect c ntr versat, dar e.ist+ d vezi 6n s(ri8inul acestei as cieri 6ntre cancer i aa-nu*itul ti( C de c *( rta*ent, caracterizat (rin tr+s+turile de8a enu*erate. ;ev ia crescut+ de rela#ii s ciale ar* ni ase i tendin#a de a nu e.(ri*a e* #iile ( t -av riza 6n decenii instalarea un r tu* ri. Un studiu realizat 6n <(ania la s-,ritul anil r I90 c *(ar+ -e*ei s+n+t ase cu cele cu cancer de s,n. Cele s+n+t ase tind s+ ai7+ sc ruri *ai sc+zute la anti+e"oionalitate i nevoia de ar"onie. Fiind un studiu cr ssec#i nal, el nu arat+ rela#ie de ti( cauz+-e-ect. ;u este e.clus ca dis( zi#iile de (ers nalitate cercetate s+ -ie secundare instal+rii 7 li, *ai cur,nd dec,t s+ 6i (re*ear!+. Cu t ate acestea, este de re#inut c+ unele (aciente au - st inter !ate 6nainte de a-larea dia!n sticului, ast-el c+ sc rurile 6nalte la anti+e"oionalitate nu ( t -i c nsiderate *ai *ult reac#ie instalat+ du(+ a-larea 6ns(+i*,nt+t rului dia!n stic.

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

1 alta cale s(re 7 al+ i deces este atitudinea -av rizant+ (entru instalarea 7 lil r c r nariene. <-a de(istat devre*e 6n anii I=0 c+ cei a*7i#i i, !r+7i#i, c *(etitivi, stili, ner+7d+t ri, a!resivi - ti( A de c *( rta*ent @ sunt *ai (redis(ui la in-arct *i cardic dec,t cei li(si#i de aceste caracteristici, ti(ul J de c *( rta*ent. & u+ studii l n!itudinale realizate 6n <tatele Unite ale A*ericii cu *ii de (artici(an#i (r 7eaz+ -a(tul c+ cei cu ti( A de c *( rta*ent sunt de d u+ ri *ai susce(ti7ili la 6*7 ln+viri c r nariene dec,t cei cu ti( J. 'n studiile acestea au - st c ntr late varia7ilele v,rst+, (resiune arterial+, nivele ale c lester lului i -u*atul. Aceste rezultate au *arcat un 6nce(ut 6n ist ria *edical+, de arece au deter*inat, 6n 1921, recun aterea de c+tre Institutul ;a#i nal al Ini*ii, Pl+*,nil r i <,n!elui 0/ational Heart% 0ung% and Blood Institute 5, a as cierii dintre ti(ul A de c *( rta*ent i 7 lile c r nariene.

$.erci#iu Pentru a clari-ica *ai 7ine di-eren#ele dintre * delul 7i *edical i cel 7i (sih s cial s+ r+s(unde* cel r = 6ntre7+ri care ur*eaz+, 6ntre7+ri su!erate de Kean 1!den de la Universitatea <urreD din Barea Jritanie, 6n *anualul s+u de (sih l !ia s+n+t+#iiA 1. Care sunt cauzele 7 lil rH 2. Cine este res( nsa7il (entru 6*7 ln+vireH >. Cu* ar tre7ui s+ -ie tratate 7 lileH E. Cine este res( nsa7il (entru trata*entH 3. Care este rela#ia dintre s+n+tate i 7 al+H 4. Care este rela#ia dintre *inte i c r(H =. Care este r lul (sih l !iei 6n s+n+tate i 7 al+H
Nr +!"re(are 1

'o$el&l (io%e$i#al J ala este deter*inat+ de dezechili7re (recu* cele 7i chi*ice, de 7acterii, virui, (redis( zi#ii !enetice. Individul este d ar victi*+ a 7 lii, 7 ala -iind c nsiderat+ d ar 6n le!+tur+ cu * di-ic+rile 7i l !ice. Gaccin, interven#ia chirur!ical+, chi*i tera(ie, radi tera(ie 0t ate schi*7+ starea -izic+ a c r(ului5. Cei din interi rul (r -esiei *edicale

'o$el&l (iopsihoso#ial #are s" la (a,a psihologiei s ! " ii J ala este deter*inat+ de un c *(le. de cauze, 7i l !ice 0virui5, (sih l !ice 0c *( rta*ente, credin#e etc.5 i s ciale 0l cul de *unc+, *a8 etc.5. 'ntruc,t c *( rta*entul este un ( si7il -act r eti l !ic, individul ( ate -i res( nsa7il de 7 al+. Pe l,n!+ *i8l acele adresate c *( nentei 7i l !ice, i (rin schi*7+ri c *( rta*entale, (rin 6ncura8area * di-ic+ril r, credin#el r le!ate de 7 al+, *ecanis*el r de c (in!, c *(lian#a *edical+. "i (acientul este res( nsa7il (entru trata*ent. $ste res( nsa7il (entru -elul 6n care 6i ia *edica*ente, 6i * di-ic+ credin#ele i c *( rta*entele. Pacientul nu este v+zut ca victi*+ (asiv+. <+n+tatea i 7 ala nu sunt calitativ di-erite ci se a-l+ (e un c ntinuu*. Indivizii nu sunt -ie s+n+t+i -ie 7 l7avi ci ei se de(laseaz+ (e un c ntinuu* de la s+n+tate la 7 al+ i 6na( i. Bintea i c r(ul interac#i neaz+

<+n+tatea i 7 ala sunt v+zute dre(t calitativ di-eriteA eti ri 7 lnav ri s+n+t s, nu e.ist+ un c ntinuu* 6ntre cele d u+ i( staze. Bintea i c r(ul -unc#i neaz+ inde(endent unul de cel+lalt. Bintea este c nsiderat+ dre(t ceva a7stract, 6n le!+tur+ cu e* #iile i senti*entele, iar c r(ul este v+zut ca *aterie, alc+tuit din ase, *uchi, creier, r!ane. J ala ( ate avea c nsecin#e (sihice dar nu i cauze (sihice. &e e.e*(lu, cancerul ( ate deter*ina de(resia dar starea a-ectiv+ nu este v+zut+ ca av,nd vre le!+tur+ cu instalarea sau cu (r !resul cancerului.

Fact rii (sih l !ici sunt i ele*ente eti l !ice i nu d ar c nsecin#e ale 7 lii.

C&rs&l STRESUL 3I IN4LUENA LUI ASUPRA SNTII 4I5ICE6

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

<tresul este, din (+cate, un c nce(t i*(recis al li*7a8ului uzual, cu care (r ced+* du(+ 7unul (lac. Pute* c nce(e stresul -ie ca in-luen#+ d+un+t are a *ediului 6nc n8ur+t r 0un atac vi lent, in-ec#ie, un val de c+ldur+, un div r#, (ierderea l cului de *unc+ sau ratarea unui e.a*en etc.5, -ie ca reac#ie a r!anis*ului la diverse tensiuni 0de e.e*(lu, reac#iile de alar*+, rezisten#+ i e(uizare 6n cadrul sindr *ului de ada(tare !eneral+, descrise de ?ans <elDe5, -ie ca interac#iune 6ntre r!anis* i *ediu. 9 ate cele trei (ers(ective sunt lar! r+s(,ndite i nici una nu este c rect+ sau -als+. Cea care s-a i*(us 6n ulti*a (eri ad+ este *ai ales ( zi#ia tranzac#i nal+, la 7aza c+reia se a-l+ interac#iune 6ntre situa#ie i (ers an+. C. %azarus *ut+ accentul de la studiile 7i l !ice asu(ra stresului la studiile (sih l !ice, c ntur,nd ceea ce nu*i* ast+zi te ria tranzac#i nal+ asu(ra stresului. De)i!iii7 )or%e $e s"res Bul#i dintre n i au avut e.(erien#e intense (e care le-au (utut c nsidera stresante 0e.. (ierderea cuiva a(r (iat, !ra7a la cul area r ie a se*a- rului, e.a*enul c,nd nu eti t c*ai 7ine (re!+tit sau c,nd nu ai studiat ce tre7uia, (ierderea trenului, zi - arte (l i as+ c,nd aveai 6nt,lnire - arte i*( rtant+, etc.5. Unii dintre cercet+t rii stresului s-au - calizat (e "odificrile fi(iologice (r duse de stres. Fen *enele -izi l !ice !enerate de starea de stres, c,nd r!anis*ul intr+ 6ntr- stare de intens+ activare, le sunt *ult r a*eni 7ine cun scuteA !ura devine uscat+, ini*a 7ate re(ede, *,inile tre*ur+ (u#in, trans(ira#ia devine *ai a7undent+ etc. Al#i cercet+t ri s-au rientat s(re studiul eveni*entel r stresante denu*ite ageni stresori. Printre a!en#ii stres ri se nu*+r+ z! * tul, a!l *era#ia, rela#ie care *er!e r+u, ins(ec#ie sau un c ntr l la l cul de *unc+, schi*7area l cului de *unc+. <tudiul a!en#il r stres ri a a8utat la de-inirea un r c ndi#ii care sunt *ai susce(ti7ile de a (r duce stres dec,t altele, dar cercetarea e.clusiv+ asu(ra a!en#il r stres ri nu ( ate e.(lica (e de(lin e.(erien#a stresului. 1ricare dintre e.(erien#ele *ai sus *en#i nate ( ate -i stresant+ (entru unele (ers ane, dar nu i (entru altele. Pentru cineva, *uzica tare la un vecin ( ate -i un z! * t stresant, 6n ti*( ce (entru altcineva un (rile8 de a -red na rela.at ceea ce ascult+L (ierderea serviciului ar -i tra!edie (entru unii, 6n ti*( ce al#ii ar -i 7ucur i de ( rtunitatea de a *er!e 6n c+utarea unei slu87e *ai satis-+c+t are. B dul 6n care (ers an+ (erce(e un anu*it a!ent cu ( ten#ial stresant -ace ca stresul s+ -ie sau s+ nu -ie e.(eri*entat, tr+it. &e aceea, 6n de-inirea stresului se (une accent (e interac#iunea dintre (ers an+ i *ediu. <tresul este c nsecin#a (r cesului de evaluare (e care 6l -ace (ers anaA evaluarea -a(tului dac+ resursele (ers nale sunt su-iciente (entru a -ace -a#+ cerin#el r *ediului. &u(+ %azarus i F lM*an 0192E, c n-. 9aDl r 19945, stresul este -unc#ie a !radului de adecvare 6ntre (ers an+ i *ediul s+u. 1. Atunci c,nd (ers ana c nsider+ c+ resursele sale sunt *ai *ult dec,t adecvate (entru a -ace -a#+ situa#iil r di-icile, stresul resi*#it este - arte sc+zut. 2. C,nd c nsider+ resursele sale su-iciente (entru a -ace -a#+, dar cu un *are e- rt, atunci ar (utea resi*#i stresul la un nivel * derat. >. C,nd (ers ana c nsider+ (r (riile resurse insu-iciente (entru a -ace -a#+ situa#iei, stresul va -i c nsidera7il *ai *are. &u(+ <. 9aDl r 019925, stresul este (r cesul de evaluare a eveni*entel r ca -iind di-icile, (ericul ase, (r v cat are, etc., (r cesul de a(reciereNevaluare a ( ten#ialului r+s(uns i (r cesul de r+s(uns (r (riu zis la aceste eveni*enteL r+s(unsurile ( t include * di-ic+ri -izi l !ice, c !nitive, e* #i nale, c *( rta*entale. A!en#ii stres ri cu c n ta#ie a-ectiv+ ( zitiv+ !enereaz+ eustresul 6n ti*( ce stresul negativ 1engl& distress2 este deter*inat de a!en#i stres ri cu c n ta#ie ne!ativ+. $ustresul, stresul ( zitiv, a(are atunci c,nd a!en#ii stres ri au se*ni-ica#ie -av ra7il+ (entru individ, declan,nd st+ri a-ective ( zitiveA 7ucurie, e.taz, r,sul 6n h h t, -a(t cu re(ercursiuni ( zitive asu(ra tutur r r!anel r i a(aratel r. 1 a(reciere a(r a(e unani*+ este aceea c+ eustresul este (re*is+ a l n!evit+#ii *ai ales (rin creterea i*unit+#ii antiin-ec#i ase i antitu* rale.

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

Investi!,nd *ecanis*ele -uzi l !ice ale stresului, ?ans <elDe de* nstreaz+ c+ stresul i*(lic+ at,t ada(tare i sti*ulare c,t i uzura r!anis*ului. Pentru a realiza aceast+ distinc#ie <elDe intr duce ter*enii de eustres i distres. Adriana J+7an (rezint+ 6n lucrarea sa, Stres i personalitate sintetizare a acce(#iunil r n #iunil r de eustres i distres 0relu+* sinteza sa 6n ta7elul de *ai 8 s5. Ta(el A##epi&!ile !oi&!ilor $e e&s"res *i $is"res $U<9C$< &I<9C$< <ti*ulare (ti*+, activare < lictare intens+, (relun!it+, su(ra6nc+rcare Ben#ine echili7rul -izic i (sihic Induce * di-ic+ri -izi l !ice i -izi (at l !ice $-ecte sti*ulante de antrenare i ada(tare $-ecte de 6nc rdare i tensi nare, de dezada(tare Ceac#ie acut+ Ceac#ie cr nic+ Activare de scurt+ durat+ Activare de lun!+ durat+ J+7an arat+ c+ dei la nivel c nce(tual aceti d i ter*eni intr duc ideea unui stres ( zitiv necesar i res(ectiv a unui stres ne!ativ, n civ, la nivel (ractic distinc#ia este in (erant+ at,t ti*( c,t evaluarea !rani#ei dintre cele d u+ r+*,ne destul de i*(recis+. 'n ta7elul de *ai 8 s (rezent+* 0du(+ Ia*andescu, 199=5 unele distinc#ii 6ntre eustres i stresul ne!ativ din (unctul de vedere al a!en#il r stres ri, al reac#iil r 6n (lan c *( rta*ental, s *atic, e* #i nal. Ta(el Dis"i!#ii +!"re s"res&l po,i"i8 *i #el !ega"i8 <9C$< ;$FA9IG Calitatea a!en#il r stres ri ;e(l+cu#i, a*enin#+t ri, s licitan#i 9i(uri de reac#ii Furie, ruine, triste#e, li(s+ de s(eran#+, nesi!uran#+ 9i(uri de situa#ii <u(ras licitare, -rustrare, (ierderi *a8 re

$U<9C$< Pl+cu#i, s licitare * derat+ 6ntrun cli*at a-ectiv ( zitiv Jucurie, e.taz, r,s C,ti!uri * rale, -inanciare, surse de u* r, situa#ii (r v cat are 6n care (ers ana are si!uran#a asu(ra c ntr lului, etc. I*un sti*ulare Gas dilata#ie Creterea secre#iei end r-inel r

<iste* i*un A(arat cardi vascular <iste* end crin

Inhi7i#ie Creteri ale tensiunii arteriale 0vas c nstric#ie5 Creterea secre#iei de c tec la*ine i c rtiz l

ActivitateA &a#i e.e*(le de situa#ii !enerat are de eustres i, res(ectiv, distres dintre cele tr+ite de v i sau de (ers ane a(r (iate. &escrie#i la -iecare e.e*(lu a!en#ii stres ri i reac#iile v astre.

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

Si!$ro%&l $e a$ap"are ge!eral

Cele *ai i*( rtante c ntri7u#ii 6n d *eniul studiului asu(ra stresului, le aduce ?ans <elDe 6nce(,nd cu anii :30. $l a studiat ini#ial e-ectele h r* nil r se.uali asu(ra -unc#i n+rii -izi l !ice, iar tre(tat a devenit interesat de e-ectele situa#iil r stresante. A e.(us 7 lani la varia#i a!en#i stres ri, ti*( 6ndelun!at 0e.., -ri! sau c+ldur+ intens+5 i a 7servat reac#ia l r -izi l !ic+. $l a a8uns la c ncluzia c+ t #i a!en#ii stres ri, indi-erent de ti(, (r duceau acelai ti(ar de r+s(uns -izi l !icA %+r!irea z nei c rticale res( nsa7ile de secre#ia adrenalinei Bic rarea !landel r cu r l 6n a(+rarea r!anis*ului Ulcera#ii la nivelul st *acului i du denului

?A;< <$%O$ 190=-1922

'n 1934, ?ans <elDe dezv lt+ c nce(tul s+u de sindro" de adaptare general. $l s(unea c+, atunci c,nd r!anis*ul se c n-runt+ cu un a!ent stres r, se * 7ilizeaz+ (entru ac#iune. Acest e-ect de * 7ilizare este dat rat !landel r secret are de adrenalin+, h r* n cu e-ect sti*ulat r asu(ra siste*ului nerv s si*(atic. Acest r+s(uns este nes(eci-ic 6n le!+tur+ cu a!entul stres r, adic+ ricare ar -i (ri*e8dia, individul va r+s(unde cu acelai (atern -izi l !ic. &ac+ e.(unerea la a!entul stres r este (relun!it+, re(etat+, atunci se (r duce uzur+ a siste*ului.

<indr *ul de ada(tare !eneral+ c n#ine trei -azeA alar% re,is"e! ep&i,are

;ivelul n r*al al rezisten#ei

>

3ig& 3a(ele sindro"ului de adaptare general descris de Hans Selye 1. 'n (ri*a -az+, r!anis*ul intr+ 6ntr- stare de alar*+, se * 7ilizeaz+ (entru 6nt,*(inarea situa#iei (r 7le*atice. 2. 'n a d ua -az+, -aza de rezisten#+, r!anis*ul -ace e- rturi de a -ace -a#+ situa#iei 0e.., (rin c n-runtare5 >. Faza a treia, de e(uizare, a(are c,nd r!anis*ul nu *ai reuete s+ -ac+ -a#+ situa#iei i i-a e(uizat resursele -izi l !ice. Caracteristicile stadiil r sindr *ului de ada(tare !eneral+, du(+ ?ans <elDe

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

1. Ceac#ia de alar*+ Intensi-icarea activit+#ii siste*ului nerv s ve!etativ si*(atic $li*inarea *asiv+ de h r* ni c rtic su(rarenali, 6n s(ecial c rtiz l, Cezisten#a !eneral+ a r!anis*ului scade su7 *edie ?e* ra!ii !astr intestinale Inv lu#ia ti*usului Creterea (er*ea7ilit+#ii *e*7ranel r celulare Ceducerea t nusului *uscular Creterea (resiunii arteriale, a -recven#ei cardiace ?i( ter*ie, hi( !lice*ie Inhi7i#ia <;C Pred *inarea -en *enel r de cata7 lis* 2. <tadiul de rezisten#+ Ada(tarea atin!e nivel (ti* Pred *inarea (r cesel r ana7 lice, de sintez+ 6n !landa c rtic su(rarenal+ 0c rtiz lul - (( h r* n !luc c rtic id5 >. <tadiul de e(uizare Cezisten#a scade din n u su7 *edie Func#iile c rtic adrenale se reduc iar cele *edul adrenale se intensi-ic+ Prevaleaz+ -en *enele de uzur+ i distr -ie, echivalente 6n (arte cu cele din senescen#+ P ate surveni c la(sul sau * artea 'n d *eniul interac#iunii 6ntre stres i 7 al+, <elDe a c nsiderat c+ e(uiz+rile re(etate i (relun!ite ale resursel r 0eta(a a >-a a sindr *ului5 c nduc la * di-ic+ri -izi l !ice care stau la 7aza 7 lil r. <tresul (relun!it i re(etat s-a d vedit a -i i*(licat 6n 7 li (recu* cele cardi vasculare, artrita, hi(ertensiunea, 7 li le!ate de sc+derea i*unit+#ii. B delul lui <elDe a (ri*it ulteri r i serie de critici 0c n-. 9aDl r, 19925 (entru c+A

Atri7uie un r l li*itat -act ril r (sih l !ici, iar cercet+t ri actuali c nsider+ c+ esti*area, a(recierea -+cut+ de su7iect asu(ra a!entului stresant este deter*inant+ 6n a(ari#ia stresului. C nsider+ c+ r+s(unsul la stres este uni- r*, iar studii recente arat+ c+ a!en#i stres ri di-eri#i deter*in+ r+s(unsuri end crine di-erite. 'n (lus, r+s(unsul este in-luen#at de (ers nalitatea, (erce(#ia, (articularit+#ile c nstitu#iei 7i l !ice ale individului. <elDe c nsider+ stresul d ar ca (e un e-ect, ca (e un rezultat, ast-el c+ stresul era evident d ar atunci c,nd sindr *ul !eneral de ada(tare era 6n -unc#ie i ast-el, * delul c n-und+ e.(erien#a stresului cu rezultatele ei.

9e*aA 6n 7aza de-ini#iei dat+ stresului de 9aDl r, ar!u*enta#i cele trei critici de *ai sus Age!ii s"resori psihologi#i A!en#ii stres ri (sih l !ici sunt descrii de <. 9aDl r ca a(ar#in,nd la trei cate! riiA 1. Pri*a cate! rie cu(rinde a!en#ii stres ri care deter*in+ frustrarea, starea e* #i nal+ e.(eri*entat+ de (ers an+ atunci c,nd aceasta este 6*(iedicat+ s+ 6i atin!+ un 7iectiv, s+ realizeze un sc ( 0e.. -rustrare *in r+ @ (resta#ia sla7+ la un e.a*en, -rustrare *a8 r+ @ e.*atricularea, (ierderea serviciului etc.5.

10

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

2. A d ua cate! rie sunt a!en#ii stres ri care !enereaz+ tensiunea e"oional, starea dat+ de c n-runtarea cu res( nsa7ilit+#i care s licit+ (r (riile a7ilit+#i 0e.., un ast-el de a!ent stres r e.(lic+ -a(tul c+ echi(+ este *ai susce(ti7il+ s+ (iard+ acas+ 6ntr-un *eci decisiv dec,t 6n de(lasare5. >. A treia cate! rie de a!en#i stres ri (sih l !ici cu(rinde situa#iile !enerat are de conflict intern, atunci c,nd (ers an+ are de ales 6ntre d u+ sau *ai *ulte variante. Purt %e/in 019>3, c n-. 9aDl r, 19945 identi-ic+ trei ti(uri de c n-lictA A(r (iere-a(r (iere @ c,nd tre7uie s+ ale!e* 6ntre d u+ situa#ii, a*7ele dezira7ile, -av ra7ile 0e.. -e*eile care *en#in ti*( 6ndelun!at (#iunile (entru -a*ilie i carier+5 $vitare-evitare @ c,nd tre7uie s+ ale!e* 6ntre d u+ situa#ii, a*7ele ne-av ra7ile 0e.. c,nd ai de ales s+ *er!i la st *at l ! sau s+ r+*,i cu durerea de din#i5 A(r (iere-evitare @ c,nd si*#i* si*ultan atrac#ie i res(in!ere -a#+ de aceeai situa#ie 0e.. cei care #in diet+ ( t -i atrai de un desert a(etisant i ( t si*#i si*ultan re(ulsie -a#+ de acelai lucru la !,ndul c+ acesta i-ar 6n!r+a5 9e*+A da#i e.e*(le de eveni*ente stresante tr+ite de v i sau de alte (ers ane. 17serva#i, (entru -iecare e.e*(lu, care a - st e-ectul (sih l !ic al a!entului stresant, cu a8ut rul cel r trei cate! rii descrise de <.9aDl r.

Teoria "ra!,a#io!al a s"res&l&i


Aceast+ te rie a - st - r*ulat+ de %azarus 6n anul 1944 6n lucrarea Psychological Stress and the !oping Process i a - st (rezentat+ 6n li*7a r *,n+ de Adriana Ja7an 6n 1992. Prin tranzac#ie se e.(ri*+ -a(tul c+ stresul nu se li*iteaz+ la input sau output, ci el re-lect+ le!+tur+ 6ntre situa#ie schi*7+t are i (ers an+ ra#i nal+, si*#it are i activ+. <tresul (sih l !ic se 7azeaz+ (e evaluarea (e care realizeaz+ (ers ana cu (rivire la rela#ia dintre ea 6ns+i i *ediul 6nc n8ur+t rL aceast+ rela#ie este -ie (r v cat are, -ie a*enin#+t are sau d+un+t are. Evaluarea cognitiv 0en!l. appraisal5 devine ast-el (artea deter*inant+ central+ a stresului. & u+ -a#ete ale acestui (r ces c !nitiv a(ar a(r a(e si*ultanA evaluarea pri"ar, 6n care se veri-ic+ di-icultatea sau !ravitatea situa#iei, i evaluarea secundar, 6n care se cerceteaz+ ( si7ilit+#ile de a st+(,ni, a #ine su7 c ntr l, a rez lva sau a -ace -a#+ situa#iei a(+rute. Cezultatul evalu+rii (ri*are ( ate -i clasi-icat 6n (r v care, a*enin#are i (a!u7+N(ierdere. &ei nu este e.clus s+ a(ar+ si*ultan *ai *ulte eveni*ente, cel (u#in una dintre aceste c !ni#ii va -i d *inant+. Un e.a*en, de e.e*(lu, ( ate -i c nsiderat ca a*enin#+t r, 6ns+ i ca (r v cat r, de arece ( si7ilitatea unui succes sau c,ti! se a-l+ a(r a(e, 6n viit r. $valuarea (rivind (a!u7aN(ierderea se realizeaz+ (rivind un eveni*ent din trecut i c nduce la cu t tul alte e* #ii i * dalit+#i de c (in! 0Kerusale* Q <ch/arzer, 19925. %a 7aza evalu+ril r c !nitive se a-l+ c ndi#ii 7iective, 6ns+ h t+r,t r r+*,ne * dul 6n care su7iectul vede i inter(reteaz+, i nu (eric lele e-ective ale *ediului 6nc n8ur+t r. Aadar, nu caracteristicile (r (riu-zise ale unei (ers ane re(rezint+ e.(erien#a stresului, ci (ers(ectiva (ers nal+, ( ate de- r*at+, asu(ra acel r caracteristici. $valuarea (ri*ar+ se re-er+ (re( nderent la *ediul 6nc n8ur+t r, la l viturile s r#ii, s licit+rile zilnice 0inclusiv cele i*(use (ers nal5 sau la ( rtunit+#i care e.ercit+ anu*it+ atrac#ie, 6n ti*( ce evaluarea secundar+ se 7azeaz+ *ai ales (e caracteristici ale (ers anei, (e c *(eten#ele acesteia, (e re(rezent+rile (rivind val area (ers nal+, (e sc (uri, (e c nvin!eri etc. 1 resurs+ - arte i*( rtant+ 6n (r cesul evalu+rii secundare este c nsiderat+ e.(ectan#a (rivind e-icien#a (ers nal+. Gulnera7ilitatea 6nsea*n+, di*( triv+, un de-icit de resurse 7iective sau su7iective, (entru a st+(,ni situa#ie stresant+. Pers anele care se si*t vulnera7ile v r resi*#i *ai *ult stres i v r rez lva *ai (u#in c nstructiv i (erseverent (r 7le*ele care a(ar. 'n -unc#ie de -elul evalu+ril r, rezult+ a( i di-erite for"e coping. &es(re acestea se va v r7i *ai (e lar! *ai t,rziu. 'n !eneral, %azarus -ace de se7irea 6ntre -unc#ie a copingului rientat c+tre rez lvarea (r 7le*ei i una rientat+ c+tre c ntr lul e* #i nal sau reducerea c nsecin#el r ne!ative e* #i nale. 'n (ri*ul caz, c *( rta*entul tinde s(re rez lvarea (r 7le*ei, 6n cel de-al d ilea s(re a*eli rarea 6nc+rc+turii e* #i nale !enerate de eveni*ent. A*7ele ( t -i *ai *ult sau *ai (u#in ( trivite 6n diverse situa#ii.

11

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

' s&rarea s"res&l&i


Pute*, de e.e*(lu, s+ 6ntre7+* a*enii c,t de 6*( v+ra#i de !reuta#i se si*t sau cu ce l vituri ale s r#ii au - st c n-runta#i de-a lun!ul vie#ii l r. $ste - r*ulare le!iti*+ aceea de a 6ntre7a direct a*enii c,t de stresa#i se si*t, t tui tre7uie s+ lu+* 6n calcul c+ acetia nu au n #iune clar+ asu(ra stresului i nici nu tiu s+ -ac+ di-eren#a 6ntre cele trei (aradi!*e ale cercet+rii 0stresul ca eveni*ent e.tern, ca reac#ie a r!anis*ului i ca interac#iune 6ntre a!en#i stres ri i r!anis*5. &re(t ur*are, (entru cineva, stres *ult ( ate 6nse*na -a(tul de a nu avea un l c de *unc+, iar (entru altcineva -a(tul de a d r*i (r st. $.ist+ nu*er ase scale (sih *etrice care s-au d vedit relativ 7iective i de 6ncredere, 6ns+ a c+r r validitate nu este inc ntesta7il+. 1 scal+ este <cala <tresului Perce(ut - Perceived Stress Scale 0P<<5 a lui C hen, Pa*arcM i Ber*elstein 0192>, apud 9aDl r, 19925. <cala c n#ine 1E a-ir*a#ii cu (rivire la -a(tul de a te si*#i stresat sau ne(re!+tit (entru cerin#e. &e aici rezult+ val are 6nsu*at+ care tre7uie s+ indice !radul stresului resi*#it. &ei aceasta este, cu si!uran#+, una dintre scalele cel *ai des utilizate, ea r+*,ne t tui -+r+ te rie i nedi-eren#iat+. Aceast+ scal+ nu ia 6n calcul -a(tul c+ a*enii atri7uie diversel r eveni*ente i*( rtan#+ de se7it+ (entru d *enii di-erite ale vie#ii, c+ i (r v c+rile, a*enin#+rile sau (a!u7aN(ierderea ( t re(rezenta un stres intens i c+ ti(ul 6ncerc+ril r anteri are i (rezente (entru a -ace -a#+ e.ercit+ anu*it+ in-luen#+ asu(ra tr+irii acute a stresului. Cu c,t scalele care *+s ar+ stresul #in c nt i de si*(t *e cu* ar -i de(resia sau de diverse se*ne ale s+n+t+#ii, cu at,t *ai *ult acestea a*estec+ tr+irea stresului cu ur*+rile i -en *enele lui secundare. 1 * dalitate *ult *ai 7iectiv+ (entru *+surarea stresului c nst+ 6n 6nre!istrarea eveni*entel r di-icile sau chiar tra!ice ale vie#ii. Pierderea *e*7ril r -a*iliei, accidentele, sarcinile, (ierderile l cului de *unc+, div r#urile, schi*7area c lii sau 6*7 ln+virile ( t -i *arcate de e.(erien#a stresului intens i ( t in-luen#a 6n * d dra*atic cursul vie#ii. 9h *as ? l*es i Cichard Cahe 0194=5 au dezv ltat un (r cedeu (e 7az+ de chesti nar, <cala de $valuare a Ceada(t+rii < ciale + Social ,ead*ust"ent ,ating Scale 0<CC<5, care cu(rinde list+ de E> de ast-el de eveni*ente. Au cerut (acien#il r cu di-erite 7 li s *atice s+ enu*ere eveni*ente ( zitive i ne!ative din ulti*ele luni de dinainte de 6*7 ln+vire. 'n -elul acesta, au ela7 rat list+ cu E> de ti(uri de eveni*ente !enerat are de schi*7+ri 6n via#a a*enil r 6n !eneral. <u7iec#i ai altui l t au avut ca sarcin+ evaluarea, (e scal+ cu 100 de (uncte 0 0ife !hange 4nit R %CU5, a nivelului schi*7+rii sau al ada(t+rii s ciale (entru -iecare dintre cele E> de eveni*ente de via#+. Ast-el, -iec+rui eveni*ent i s-a atri7uit val are -i.+ de evaluare care ( ate -i utilizat+ ca indicat r de stres $.. 100 @ * artea (artenerului de via#+L 30 @ c+s+t riaL 11 @ 6nc+lc+ri *in re ale le!ii Cel *ai 6nalt ran! a - st atri7uit * r#ii unui (artener de via#+ 0%CU R 1005, a( i au ur*at div r#ul 0%CU R =>5, des(+r#irile c n8u!ale 0%CU R 435, (edea(sa (rin arest 0%CU R 4>5 etc. Pe ( zi#iile E0, E1, E2 i E> se a-l+ schi*7area 7inuin#el r (rivind ali*enta#ia 0%CU R 135, c ncediul 0%CU R 1>5, Cr+ciunul 0%CU R 125 i *ici 6nc+lc+ri ale le!ii 0%CU R 115. <cala c n#ine i eveni*ente ( zitive, ca de e.e*(lu c+s+t ria 0%CU R 305, de arece aut rii nu ur*+resc d ar eveni*entele ne!ative, ci cheltuiala necesar+ (entru reada(tarea la * di-icarea survenit+ 6n via#+. <cala include de ( triv+ eveni*ente ne!ative 0(ierderea averii5 i ( zitive 0s+r7+t rile de iarn+5. ; ta t tal+ este su*a sc ruril r eveni*entel r de via#+ la anu*it+ (ers an+ 6ntr- anu*it+ (eri ad+ de ti*(L de re!ul+, se evalueaz+ (e ulti*ii d i ani sau (entru ulti*ul an. ? l*es i Cahe au !+sit c+ a*enii care 7#in sc ruri t tale *ai *ari dec,t >00 de (uncte (entru anul (recedent au un risc de cel (u#in d u+ ri *ai *are de a se 6*7 ln+vi dec,t cei care 7#in sc ruri *ai *ici. Cu t ate acestea, *et da este criticat+ de arece 6ns+i (ers ana ar tre7ui s+ decid+ c,t de i*( rtant sau c,t de *ult 6i schi*7+ via#a un eveni*ent care survine 6n via#a sa. 'n acest sens, <aras n, K hns n i <ie!el 019=25 au dezv ltat scal+ a eveni"entelor care s licit+ evalu+ri su7iective. Pers anele indic+ -recven#a cu care a a(+rut -iecare eveni*ent din list+ 6n decursul ulti*el r 4 0sau 125 luni i evalueaz+ 6n -inal intensitatea e.(erien#ei su7iective le!at+ de acel eveni*ent. Instru*ente de acest -el au a(+rut 6ntre ti*( 6n nu*+r *are.

&ei aceast+ *et d+ a *+sur+rii stresului este le!at+ de c nce(tul discuta7il (rivind senz rii de stres, t tui ea 6i va (+stra cu si!uran#+ i 6n viit r i*( rtan#a (entru cercetare (entru c+ aici sunt -+cute

12

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

c *(r *isuri acce(ta7ile 6ntre 7iectivitate i su7iectivitate. &ac+, de e.e*(lu, a-l+* c+ (ers ane care au - st c,ndva victi*ele un r -a(te cri*inale se (rezint+ *ai des la *edic i li(sesc *ai *ult de la l cul de *unc+, atunci aceste ele*ente re(rezint+ indicat ri (uternici (entru ra( rtul c *(licat e.istent 6ntre stres i 7 al+, care necesit+ alte l+*uriri. C rela#ia e*(iric+ 6ntre scalele de ti( eveni*ente de via#+ i indicat rii 7 lil r, se situeaz+ de la circa 0,20 (,n+ la 0,>0, deci nu este de ne!li8at.
C&rs . C9TEVA CONSIDERAII CU PRIVIRE LA RELAIA STRESULUI CU :OLILE Cercet+ri recente asu(ra c nsecin#el r stresului cr nic au i*(us 6n literatur+ un n u c nce(t, i anu*e sindro"ul de e$tenuare 0'urn+out5 caracterizat (rin ep&i,area e%oio!al , -izic+ i *ental+, e.(ri*at+ 6n a(latizare a-ectiv+, $eperso!ali,are 0detaare e.cesiv+ -a#+ de al#ii, ini#ial cu sc (ul aut (r te8+rii dar tre(tat duc,nd (,n+ la dezu*anizare5i s# $erea reali, rilor perso!ale ca ur*are a senti*entel r de inc *(eten#+ i de eec.

J+7an Adriana 019925, ev c,nd (e C nald JurMe i $sther Freen!lass, ca -iind unii dintre aut rii care au i*(us 6n literatur+ c nce(tul de 'urn+out% arat+ c+ acest sindr * rezult+ dintri*(licare de lun!+ durat+ 6n activit+#i (r -esi nale cu a*enii i este 6n !eneral s(eci-ic cadrel r didactice, *edicale i cel r din d *eniul le!islativ. Rol&l s"res&l&i +! (oli !ei!)e#ioase& $.(unerea cr nic+ la a!en#i stres ri *en#ine starea de alar*+ a siste*ului nerv s. Activarea re(etat+ a reac#iei de -u!+ sau lu(t+ a r!anis*ului ( ate !enera sau a!rava 7 li (recu* ast*ul 7r nic,*i!rena, dia7etul, ulcerul !astric, artrita reu*at id+, c lita ulcer as+, hi(ertensiunea arterial+, 7 lile c r nariene. Aceste 7 li erau nu*ite tradi#i nal 7 li (sih s *atice i e.ista asu*(#ia c+ ele sunt cauzate sau a!ravate de -act ri e* #i nali, de e.e*(lu de c n-licte re-ulate. J lile c r nariene sunt cauzate de ater scler z+ care este dat+ de de(unerea de c lester l (e (ere#ii interi ri ai arterel r. <unt studii care au d vedit c+, 6n situa#ii stresante, c ncentra#ia c lester lului 6n s,n!e crete. Rol&l s"res&l&i +! (oli i!)e#ioase. Psih neur i*un l !ia este d *eniul interdisci(linar care studiaz+ rela#ia dintre -act rii (sih l !ici i 7 al+, 6n s(ecial (rin e-ectul -act ril r (sih l !ici asu(ra siste*ului i*unitar. <tresul a-ecteaz+ siste*ul i*unitar (rin inter*ediul creierului i siste*ului end crin. 'n c ndi#ii stresante, hi( tala*usul deter*in+ creterea secre#iei de c rtiz l din !landele c rtic su(rarenale. Acesta * 7ilizeaz+ resursele de ener!ie ale r!anis*ului, dar scade, 6n acelai ti*(, r+s(unsul i*un 0e&g& scade activitatea li*- citel r care 6n * d n r*al atac+ 7acteriile, viruii, celulele canceri!ene i #esuturile str+ine r!anis*ului5. Si%p"o%e $epresi8e *i i!)l&e!a lor as&pra sis"e%&l&i i%&!i"ar . Interac#iunea (uternic+ dintre *inte i c r( a - st 6n ulti*a (eri ad+ investi!at+ i (r 7at+, *ai ales (rin inter*ediul studiil r e-ectuate asu(ra r lului stresului 6n alterarea siste*ului i*unitar. <-a d vedit e.isten#a unei reale le!+turi 6ntre -recven#a i !ravitatea 7 lil r r!anice i nivelul sla7 al a7ilit+#il r de a -ace -a#+ a!en#il r stres ri. <iste*ul i*unitar, cel care a(+r+ r!anis*ul de su7stan#e t .ice i de -act ri (at !eni, inclusiv de celulele *ali!ne care a(ar 6n c r(, este sensi7il la h r* nii neur end crini i la neur trans*i#+t ri i de aceea se c nsider+ c+ are un r l *ediat r i*( rtant 6n cadrul in-luen#ei (e care a!en#ii stres ri e.ercit+ asu(ra a(ari#iei 7 lil r. $.ist+ serie de studii care veri-ic+ sc+derea -unc#iei i*une 6n stare de de(resie, -ie (rin * di-ic+ri h r* nale, -ie (rin inter*ediul un r c *( rta*ente -als ada(tative (recu* c nsu*ul crescut de alc l, -u*atul, ins *nia, * di-ic+rile 6n diet+, c nsu*ul ne8udici s de *edica*ente etc. &ac+ e(is adele de de(resie sunt as ciate cu reducerea i*unit+#ii, atunci ar tre7ui v+zute ca (eri ade de risc i (entru alte 6*7 ln+viri. &ac+ de(resia nu este recun scut+ i a7 rdat+ tera(eutic adecvat, atunci 7 ala, chiar i * artea, ( t s+ a(ar+ ca rezultat, du(+ cu* su!ereaz+ * r7iditatea i

1>

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

* rtalitatea crescut+ la a*eni 6n (ri*ul an du(+ decesul (artenerului de via#+ sau du(+ (ensi nare 0%evD i Prue!er, 19225. INTERACIUNEA ;NTRE CREIER 3I SISTE'UL I'UNITAR. $)I<9S CC$&I;TA P1PU%ACS CS BI;9$A 0FU;&U%5 P1A9$ &$9$CBI;A GU%;$CAJI%I9A9$A %A J1A%S. $)I<9S C$VU%9A9$
"9II;TIFIC$ C1;GI;FS91AC$ CAC$ P%$&$AVS P$;9CU I;F%U$;TA BAK1CS $)$CCI9A9S &$ P<I?ICU% UBA;, A9U9 '; &$9$CBI;AC$A <$G$CI9STII, CU9 "I A I;CI&$;T$I J1%I%1C I;F$CTI1A<$. '; BU%9$ &I; AC$<9$ <9U&II, <9C$<U% <AU I;AJI%I9A9$A &$ A FAC$ FATS <9C$<U%UI, CC$<C FC$CG$;TA "I FCAGI9A9$A J1%I%1C.

'n ulti*ii ani, aten#ia a - st - calizat+ asu(ra *ecanis*el r (rin inter*ediul c+r ra stresul ( ate in-luen#a (r cesul de 6*7 ln+vire, iar siste*ul i*un este e.tre* de i*(licat 6n trans- r*area se*nalel r (sih l !ice 6n se*nale s *atice. <iste*ul i*un 8 ac+ un r l i*( rtant 6n 7 lile in-ec#i ase, aler!ii, cancer. & vezi a*(le arat+ c+ siste*ul i*un este sensi7il la in-luen#a h r* nil r i trans*i#+t ril r neur end crini. Ceactivitatea siste*ului i*un este * di-icat+ de !luc c rtic izi, AC9?, end r-ine, catec la*ine, acetilc lin+, i rice dezechili7rare a -unc#i n+rii siste*ului i*un crete susce(ti7ilitatea la 6*7 ln+vire. $.(eri*entele (e ani*ale de* nstreaz+ creterea -recven#ei tu* ril r i in-ec#iil r din cauza stresului (sihic. $.ist+ serie de (re cu(+ri de cercetare asu(ra siste*ului i*un la *, 6n de(resia *a8 r+. <everitatea i durata 6*7 ln+virii deter*in+ di-eren#e su-icient de *ari 6n -unc#i narea siste*ului i*un, 6nc,t aceste di-eren#e s+ -ie c relate cu * di-ic+ri la nivel h r* nal neur end crin. <iste*ul i*unitar ac#i neaz+ (entru a ne (r te8a de *are varietate de a!en#i (at !eni i de t .ine. Bai 6nt,i, el recun ate aceste ele*ente ca -iind str+ine, iar a( i utilizeaz+ unul dintre *ecanis*ele lui (entru a le eli*ina sau inactiva. C+s(unsul i*un ( ate utiliza antic r(ii sau celulele siste*ului i*un. Antic r(ii, (r dui de li*- cite, inactiveaz+ unii virui i 7acterii. Celulele siste*ului i*un 0e.. celulele 9, ;P, *acr -a!ele5 distru! celulele in-ectate i ne (lazice. Cei *ai *ul#i dintre (acien#ii de(resivi au niveluri crescute ale c rtiz lului 0nu*it i h r* nul stresului5 6n s,n!e i rezisten#+ - arte *are la interven#ia (entru sc+derea (r duc#iei de c rtiz l. C *(ar,nd e-ectul un r *edica*ente care 6n * d n r*al scad (r duc#ia de c rtiz l, s-a 7servat rezisten#a *are la acest *edica*ent la 49 W dintre (acien#ii de(resivi i aceeai rezisten#+ d ar la 9 W dintre (acien#ii l tului de c ntr l. Fact ri (sih l !ici i c *( rta*entali ( t in-luen#a siste*ul i*un, iar siste*ul i*un tri*ite la creier se*nale care ( t * di-ica activitatea neur nal+ i, i*(licit, alte -unc#ii deter*inate de siste*ul nerv s, *ai ales c *( rta*entele, !,ndirea, dis( zi#ia a-ectiv+. <intetiz,nd diversele as(ecte ale in-luen#ei stresului asu(ra r!anis*ului u*an, C . 019=2, apud &erevenc , 19925, le (rezint+ !ru(ate 6n seturi de *ani-est+ri care se in-luen#eaz+ reci(r cA 5& Influene asupra personalitii& A!ita#ie, a!resivitate, a(atie, de(resie, 7 seal+, deziluzie, senti*ent de cul(a7ilitate, irita7ilitate, tensiune (sihic+, aut evaluare ne!ativ+, nerv zitate, alienare. 6& Influene asupra co"porta"entului& Gulnera7ilitate la accidente, de(enden#+ de alc l i narc tice, crize e* #i nale, 7uli*ie sau an re.ie, -u*at e.cesiv, c *( rta*ent i*(ulsiv, tre* r. 7& Efecte cognitive& Inca(acitatea de a lua decizii, li(s+ de c ncentrare, a*nezii, hi(ersensi7ilitate la critici, inhi7i#ie sau 7l ca8 *ental 8& Efecte fi(iologice& ;iveluri crescute ale c rtiz lului 6n s,n!e i urin+, hi(er!lice*ie, tahicardie. Presiunea arterial+ *+rit+, usc+ciune 6n !ur+, hi(ertrans(ira#ie, dis(nee i hi(erventila#ie, valuri de c+ldur+ sau -ri!uri, -ur*ic+turi la e.tre*it+#i. 9& Influene asupra sntii&

1E

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

&reri t racice i d rsale, diaree, verti8e i lein, *ic#iuni, -recvente ce-alei i *i!rene, ins *nii, c *aruri n cturne, i*( ten#+, a*en ree, 7 li (sih s *atice (r (riu-zise. :& Influene asupra capacitii de "unc& %i(s+ de c ncentrare, c n-licte la l cul de *unc+, (r ductivitate sc+zut+, -recvente accidente (r -esi nale, insatis-ac#ie, insta7ilitateN-luctua#ie. 9e*aA crei na#i 6ntr-un scurt eseu descriere a r lului siste*ului end crin 6n rela#ia dintre stres i 7 al+. Utiliza#i i alte surse 7i7li !ra-ice 6n a-ara cursului 0carti, artic le surse de (e internet, etc5 i aceste surse s+ -ie (recizate 6n (arcursul eseului i 6n -inal, la 7i7li !ra-ie. Pro%o8area s ! " ii pri! %a!age%e!"&l s"res&l&i C nsiliul $.ecutiv al <+n+t+#ii i <i!uran#ei din An!lia 0 Health and Safety E$ecutive5 esti*eaz+ c+ stresul de la l cul de *unc+ aduce un (re8udiciu an!a8at ril r i s ciet+#ii de E,12 *iliarde de lire sterline (e an, 6n ur*a ne(rezent+rii la serviciu. %a 7aza acestei esti*+ri se a-l+ (resu(unerea c+ se li(sete de la l cul de *unc+ din cauza stresului 6n *edie 14 zile (e an, ceea ce c res(unde la 4,3 *ili ane de zile de *unc+ (ierdute anual 0<ch/arzer, 200E5. B di-icarea c *( rta*entului de c nsu* de alc l este c nsiderat ca unul din *ai *ulte criterii de succes al un r (r !ra*e de c *7atere a stresului. Accentul *ana!e*entului stresului cade 6ns+ 6n (ri*ul r,nd (e reducerea stresului. C,teva di-eren#ieri sunt aici i*( rtanteA Prevenia pri"ar are ca sc ( reducerea -act ril r de stres, de e.e*(lu *ic rarea cerin#el r de la l cul de *unc+, reducerea (resiunii ti*(ului, a*eli rarea cli*atului din 6ntre(rindere etc. Prevenia secundar se c ncentreaz+ asu(ra rece(tivit+#ii la stres sau reac#iei la stres a an!a8a#il r, 6nt+rind de e.e*(lu c *(eten#ele, -acilit,nd d 7,ndirea strate!iil r (entru a -ace -a#+ stresului sau * di-ic,nd inter(ret+ri dis-unc#i nale cu (rivire la a!entul stres r. Prevenia teriar are dre(t sc ( tratarea si*(t *el r an!a8a#il r i rea7ilitarea cel r care au - st identi-ica#i dre(t cazuri 0victi*e ale stresului5. Printre *+suri se nu*er+, de e.e*(lu, 6nl+turarea as(ectel r (ertur7at are de la l cul de *unc+, crearea (auzel r i s(a#iil r li7ere, de#inerea c ntr lul asu(ra des-+ur+rii (r !ra*ului de *unc+. Cec n-i!urarea activit+#ii de la l cul de *unc+, (r !ra*ul -le.i7il de *unc+ i -le.i7ilitatea 6n des-+urarea activit+#ii de la l cul de *unc+, sta7ilirea sc (uril r, schi*7area r luril r 6n cadrul activit+#ii de la l cul de *unc+, - r*area echi(el r, s(ri8inul s cial i !rati-ica#iile ac rdate 6n * d 8ust sunt ( si7ile (+r#i c *( nente ale acestui !en de (r !ra*e. Ba8 ritatea (r !ra*el r de (revenire a stresului sau de *ana!e*ent al stresului -ac 6ns+ (arte din cate! ria (reven#iei secundare. 9i(ice (entru aceast+ cate! rie sunt antrena*entele de rela.are, chiar dac+ nu sunt cele *ai 7une *et de. Bai cur,nd este v r7a de un c *(le. de ele*ente, care se ( t c *7ina aici, 6n s(ecial ele*ente c !nitiv-c *( rta*entale (recu* c nstruirea ate(t+ril r -av ra7ile (rivind e-icien#a (ers nal+ i a (ti*is*ului, * di-ic+ri c *( rta*ental-c !nitive, antrena*entul c *(eten#el r, rela.area *uscular+. 'ntr- *etaanaliz+ (entru (r !ra*ele de *ana!e*ent al stresului e-ectuate la l cul de *unc+, Gan der PlinM et al. 02001, apud <ch/arzer 200E5 a c nstatat c+ 6n >9 studii la care s-au cercetat criterii de s+n+tate c *(let di-erite, s-au 7#inut 6*7un+t+#iri, dar nu nea(arat cele ur*+rite. Cea *ai *are e-icien#+ au avut- (r !ra*ele care au ur*+rit * di-ic+ri c !nitiv-c *( rta*entale, a( i cele *ulti* dale 6n cadrul c+r ra se d 7,ndesc *ulti(le strate!ii de c *7atere i a( i cele 7azate nu*ai (e tehnici de rela.are. P t e.ista i su7esti*+ri ale *ult r c,ti!uri, dar i *ulte studii -+r+ succes care, r+*,n,nd ne(u7licate, nu sunt luate 6n calcul. 'n 7aza c nstat+ril r realizate (rin inter*ediul studiil r, <ch/arzer c nsider+ c+ se rec *and+ ur*+t area *+sur+ (entru reducerea stresuluiA -erirea de cursuri de instruire, care s+ ai7+ statutul unui curs (entru creterea e-icien#ei i (r * v+rii !enerale a s+n+t+#ii 0e..A lucra#i cu *ai *ult ca(, nu *ai *ult - X/ rM s*arter, n t harder5. Partici(an#ii nu tre7uie s+ ai7+ i*(resia c+ sunt victi*e ale stresului, de*ne de a -i c *(+ti*ite, ci (ers ane inteli!ente, care 6nva#+ s+ -ie (ti*iste i s+ ai7+ succes chiar i atunci c,nd cerin#ele sunt 6nalte. Teh!i#i $e (a, pe!"r& %a!age%e!"&l s"res&l&i

13

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

&u(+ Beichen7au*, cele trei -aze ti(ice ale ric+rui (r !ra* de *ane!e*ent al stresului sunt A 1. 6nv+#area (artici(an#il r s+ identi-ice a!en#ii (r v cat ri de stres 6n e.isten#a l r 2. achizi#i narea de a7ilit+#i de c (in! cu stresul >. (racticarea acest r a7ilit+#i 6n situa#iile stresante #int+ i * nit rizarea e-ectului l r 'n (ri*a eta(+ (artici(an#ii 6nva#+ ce este stresul i des(re -elul cu* acesta (r v ac+ adev+rat+ uzur+ a r!anis*ului. 'i 6*(+rt+esc e.(erien#ele stresante i ast-el se si*t *ai c n- rta7il 7serv,nd c+ nu sunt ei sin!urii care e.(eri*enteaz+ ast-el de tr+iri. $i *ai 6nva#+ de ase*enea c+ stresul este un (r ces de evaluare e-ectuat+ la nivel su7iectiv i nu un in!redient inerent al eveni*entului 6nsui. 'n ti*(ul acestei eta(e, (artici(an#ii sunt 6ncura8a#i s+ * nit rizeze (r (riul c *( rta*ent i s+ 6nre!istreze circu*stan#ele (e care le c nsider+ cele *ai stresante. &e ase*enea 6nre!istreaz+ i e- rturile l r, adesea dezada(tative (entru a -ace -a#+ stresului, cu* ar -i s *nul e.cesiv, *ancatul e.cesiv, (rivitul la televiz r - arte *ult ti*( etc. 'n *ulte ast-el de cursuri (artici(an#ii sunt 6ndru*a#i s+ identi-ice * n l !ul intern n civ, ne!ativ, (entru c+ adesea discursul interi r ne!ativ -aciliteaz+ i (er(etueaz+ stresul. A7ilit+#ile de *ana!e*ent al stresului sunt e.tre* de di-erite i ele includ, tehnici c !nitiv-c *( rta*entale, tehnici de *ana!e*entul ti*(ului, de re!lare c *( rta*ental+ i alte as(ecte (recu* dieta i e.erci#iul. Unele dintre aceste tehnici sunt destinate eli*in+rii eveni*entului stresant sau di*inu+rii lui, 6n ti*( ce altele au ca sc ( reducerea e.(erien#ei su7iective a stresului, -+r+ a se (utea realiza nea(+rat vre * di-icare a eveni*entului 6nsui. CURS / 'ECANIS'E DE COPING Aspe#"e $e)i!i"orii !opin!-ul 0en!l. cope R a -ace -a#+5 este e- rtul c !nitiv i c *( rta*ental (rin care (ers an+ -ace -a#+ 0reduce, st+(,nete sau t lereaz+5 s licit+rile interne iNsau e.terne care 6i de(+esc resursele (ers nale 0F lM*anQ%azarus, 192E, c n-. 9aDl r, 19925. Cela#ia dintre coping i eveni*entul stresant re(rezint+ un (r ces dina*ic. %azarus arat+ c+ (rin coping se realizeaz+ tranzac#ie 6ntre (ers an+, care are un set de resurse, val ri, i *ediu, care are (r (riile lui resurse, cerin#e i c nstr,n!eri. Ast-el, coping-ul nu este ac#iune sin!ular+, ci este un set de r+s(unsuri reci(r ce care se (etrec de-a lun!ul ti*(ului, (rin care (ers ana i *ediul se in-luen#eaz+ reci(r c. &e e.e*(lu, ru(tura unei rela#ii r *antice ( ate avea varietate de ur*+ri, de la reac#ii e* #i nale (recu* triste#ea sau indi!narea, (,n+ la ac#iuni (recu* e- rturile de rec nciliere. Aceste e- rturi de coping v r -i in-luen#ate de -elul 6n care r+s(unde (artenerul 06ncura8are vs& res(in!ere5. &in (r cesul de coping -ac (arte at,t reac#iile e* #i nale (recu* de(resia i -uria, c,t i ac#iunile realizate 6n * d v luntar (entru c n-runtarea cu eveni*entul. Atunci c,nd ne a-l+* 6ntr- situa#ie s licitant+ a*enin#+t are, 6ncerc+rile de a -ace -a#+ ( t servi un r di-erite sc (uri. 'nainte de un e.a*en di-icil, de e.e*(lu, ne (ute* reduce tea*a s(un,ndu-ne c+ succesul nu este chiar at,t de i*( rtantL sau ne (ute* (re!+ti *ai seri s (rin *unc+ intens+. 'nainte de (era#ie chirur!ical+, de e.e*(lu, (ute* lua cal*ante sau ne (ute* in- r*a (rin lecturarea de c+r#i *edicale asu(ra ansel r de succes i a ne(l+ceril r ( st (erat rii. $vident c+ ceea ce !,ndi* sau -ace* 6ntr- situa#ie critic+ este *ai *ult sau *ai (u#in 6n c n- r*itate cu sc (ul, ri *ai *ult sau *ai (u#in e-icient. 'nainte de un e.a*en, este *ai 7ine de cele *ai *ulte ri s+ ne (re!+ti* 7ine, dec,t s+ de- r*+* (erce(#ia L iar 6nainte de (era#ie ar -i *ai 7ine s+ ne a7ate* !,ndurile sau s+ ne liniti*, de arece su7 anestezie sunte* ricu* la dis( zi#ia cun tin#el r de s(ecialitate ale e.(er#il r. Func#ia unei strate!ii de coping este 6ns+ ceva di-erit de e-ectul acesteia. %a 6nce(utul cercet+ril r asu(ra copingului d *inau re(rezent+rile n r*ative, c n- r* c+r ra anu*it+ - r*+ de st+(,nire era c nsiderat+ ca -iind 7un+ i alta ca -iind rea. Ast+zi se descrie *ai 6nt,i neutru * dul 6n care se des-+ ar+ (r cesul de coping i a7ia *ai t,rziu se veri-ic+ e*(iric ce e-ecte rezult+. %azarus di-eren#iaz+ 6ntre copingul rientat s(re rez lvarea de (r 7le*e i coping+ul rientat s(re re!larea e* #i nal+. 'n cazul copingului centrat (e rez lvarea de (r 7le*e% (ers ana ac#i neaz+ 6ntr-un * d care ( ate c nduce direct la 6nde(+rtarea sau di*inuarea (r 7le*ei, realiz,ndu-se

14

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

activitate instru*ental+ 0de e.e*(lu, a se (re!+ti (entru un e.a*en, a 6ncerca s+ -ac+ ceva c nstructiv 6n le!+tur+ cu a!entul stres rA a analiza, a rez lva, a *ini*iza situa#ia stresant+5. Prin aceasta, nu se s(une c+ ac#iunea res(ectiv+ se va -inaliza cu succes. 'n ( zi#ie cu acesta, coping+ul e* #i nal de-inete 6ncerc+rile de a re!la e* #iile a(+rute ca rezultat al eveni*entului res(ectiv, ceea ce se ( ate realiza (rin * n l !uri, reinter(ret+ri, *et de de linitire etc. Func#ia este (rivit+ inde(endent de e-ectul res(ectivului *ecanis* de coping (entru c+ nu ti* cu si!uran#+ ce e-ect va avea. &e *ulte ri, cele d u+ ti(uri se (r duc 6*(reun+. 1 (ers an+ care 6ntre(rinde ceva (entru a di*inua ( luarea - nic+ 6n l calitatea sa ( ate s+ 6i reduc+ -uria, rev lta, dar i s+ ai7+ si*ultan un e-ect asu(ra a!entului stres r. 'n 1920, %azarus i F lM*an au e-ectuat un studiu asu(ra stresului i coping-ului la 100 de (ers ane, ti*( de 12 luni. <u7iec#ii erau intervieva#i lunar asu(ra cel r *ai stresante e.(erien#e din ulti*ul ti*(, iar a( i c *(letau chesti narul cu 44 de ite*i, nu*it YaDs C (in!, (entru a indica !,ndurile i ac#iunile de care -+ceau uz 6n acele 6*(re8ur+ri stresante. Cezultatele au ar+tat c+ a*7ele ti(uri de coping erau - l site 6n situa#ii stresante. B+surarea tre7uie s+ se -ac+ #in,nd c nt de c nte.tul i de (r cesul actual i ar tre7ui s+ se ia 6n c nsiderare c ndi#iile date, s(eci-ice ale tranzac#iei res(ective 6ntre (ers an+ i *ediul 6nc n8ur+t r. Cele 44 de e.(resii ale acestei scale ( t -i su76*(+r#ite 6n (t di*ensiuni sau su7scale. 'n !eneral, (r 7le*ele le!ate de *unc+ -ac a*enii s+ utilizeze * dalit+#i de coping centrate (e rez lvarea de (r 7le*e, iar (r 7le*ele de s+n+tate c nduc la un coping centrat (e e* #ii, ( ate (entru c+ a-ectarea s+n+t+#ii cuiva este un eveni*ent care tre7uie t lerat i nu este necesar+ ac#iunea direct+. 'n situa#iile 6n care se ( ate realiza ceva c nstructiv, este -av rizat coping-ul rientat (e (r 7le*+, iar 6n cele care tre7uie acce(tate, coping-ul centrat (e e* #ii. 'n c ntinuare sunt e.e*(le de a-ir*a#ii din structura instru*entului lui %azarus i F lMan i descrieri (entru -iecare (r ces de coping 6n (arte. 1. !onfruntarea @ se caracterizeaz+ (rin e- rturile cu c n ta#ie a!resiv+ de a schi*7a situa#ia. <u!ereaz+ un anu*it !rad de stilitate i de asu*area riscului. 0*i-a* * 7ilizat cu t ate (uterile (entru sc (ul (e care 6l avea*5 2. Distanarea @ descrie e- rturile de aut detaare -a#+ de situa#ia stresant+, 0e.. A* re-uzat s+ *+ !,ndesc la acest lucru5 >. #utocontrolul @ descrie e- rtul de a re!la (r (riile e* #ii 0e.. ;u a* s(us ni*+nui des(re ceea ce si*#ea*5 E. !utarea suportului social @ caracterizeaz+ e- rtul de a 7#ine su( rt e* #i nal i in- r*a#ii de la alte (ers ane 0A* v r7it cu cineva (entru a a-la *ai *ulte des(re situa#ie5 3. #cceptarea responsa'ilitii @ este scal+ ai c+rei ite*i (era#i nalizeaz+ c ntientizarea (r (riului r l 6n (r 7le*a res(ectiv+ c nc *itent cu 6ncercarea de a (une lucrurile 6n rdine 0B-a* criticat i *-a* certat sin!ur5 4. Evadare;evitare @ !,ndirea ins(irat+ din d rin#e i iluzii sau e- rtul de a evita, de a iei din situa#ie *,nc,nd, 7,nd, -u*,nd, c nsu*,nd dr !uri sau *edica*ente 0Bi-a* d rit ca situa#ia s+ dis(ar+5 =. Planificarea re(olvrii de pro'le"e @ descrie e- rturile deli7erate (entru rez lvarea situa#iei (r 7le*atice i, 6n (lus, a7 rdarea analitic+ a (r 7le*ei 0A* -+cut un (lan de ac#iune i l-a* ur*at5 2. ,eevaluarea po(itiv @ caracterizeaz+ e- rturile de a !+si se*ni-ica#ie ( zitiv+ 6n e.(erien#+ cu e-ecte 7ene-ice asu(ra ev lu#iei (ers nale. 9aDl r arat+ c+ strate!iile de coping caracterizate (rin confruntare, cutarea suportului social i planificarea re(olvrii de pro'le"e sunt *ai *ult le!ate de di*ensiunea copingului le!at+ de (r 7le*+, iar celelalte 3 strate!ii s(eci-ice de coping sunt *ai cur,nd rientate c+tre re!larea e* #i nal+. <e ( ate ca un anu*it ti( de coping s+ ai7+ c nsecin#e 7une (e ter*en scurt, dar du(+ un ti*( *ai 6ndelun!at s+ a(ar+ dis-unc#ii secundare. Aceasta ( ate s+ se 6nt,*(le de e.e*(lu atunci c,nd cineva 6i *en#ine te*( rar c+snicia distrus+, (rin de- r*area realit+#ii 0e.. distan#are, evadare5 i (rin

1=

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

evitarea c n-runt+rii cu realitatea, i a7ia (este ani se d vedete c+ ac#iune instru*ental+, i anu*e div r#ul, ar -i (utut 6ncheia cu succes criza. 'n -inal r+*,ne 6ntre7area, cine h t+r+te dac+ este e-icient *ecanis*ul res(ectiv de coping, (ers ana a-ectat+ sau un 7servat r neutruH 'n cercetare se rec *and+ a -i utilizate t ate sursele dis( ni7ile. &e e.e*(lu, se - l sesc interviuri, evaluarea (artici(an#il r la studiu de c+tre alte (ers ane i *+sur+t ri 7iective, (entru a 7#ine in- r*a#ii asu(ra (r cesului de coping.

Coping-&l proa#"i8
$.ist+ nenu*+rate strate!ii de coping. Pentru a le siste*atiza, au - st -+cute nu*er ase 6ncerc+ri de identi-icare a di*ensiunil r su(ra rd nate. Ast-el, se de se7ete, du(+ cu* a* v+zut de8a coping+ul rientat asu(ra (r 7le*ei de coping+ul rientat asu(ra e* #iei. 1 alt+ de se7ire c nst+ 6n coping+ul ra( rtat la sarcin+ i cel ra( rtat la e* #ie. 'ncerc+rile tradi#i nale de a !+si ast-el de di*ensiuni i*(lic+ un eveni*ent e-ectiv sau stresant din (unct de vedere i( tetic, care -ie a avut de8a l c, -ie va avea l c 6n viit r. Ceea ce li(sete este (artea ( zitiv+ a copingului 6n sensul creterii (ers nale, a st+(,nirii asu(ra *i8l acel r de a rez lva cerin#ele i a rient+rii s(re sc (urile vie#ii. Acce(tarea (entru acestea c nst+ 6n -a(tul c+ via#a 6n !eneral este stresant+ i necesit+ st+(,nire (er*anent+, inclusiv a (r v c+ril r ( zitive i a ansel r. Ca c *(letare a di*ensiunil r ini#iale ale copingului, <ch/arzer de se7ete 6ntre coping reactiv, antici(ativ, (reventiv i (r activ. Clasi-icarea aceasta are la 7az+ a.+ te*( ral+, (recu* i di-erite !rade de certitudine asu(ra eveni*entul stresant incert. !opingul reactiv este rientat s(re 6na( i i c n#ine evalu+ri c !nitive ale (+!u7irii i (ierderii. Celelalte trei ti(uri de coping sunt rientate s(re viit r i c n#in evalu+ri c !nitive ale a*enin#+rii sau ale (r v c+rii.

Certitudine
Coping reactiv Coping anticipativ

Coping proactiv

Pagube/Pierderi din trecut

Ameninri

/ Provocri viitoare

Coping preventiv

4ig6 >.1. Patru ti(uri de coping 6ntr-un siste* 7idi*ensi nal 0<ch/arzer, 200E5. 'n cazul copingului reactiv este v r7a des(re un e- rt de a se descurca cu un eveni*ent care t c*ai s-a 6nt,*(lat, de e.e*(lu c *(ens,nd dauna sau (ierderea. $.e*(le 6n acest sens ( t -iA

Incertitudine

12

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

div r#ul, un accident, un re-uz (r -esi nal, *a8ul sau critica (rin al#ii. !opingul se ( ate rienta c+tre rede-inirea sc (uril r, c+utarea sensului sau re-acerea a ceea ce s-a (ierdut. !opingul anticipativ este -unda*ental di-erit, de arece eveni*entul critic 6nc+ nu a avut l c. 'n acest caz este v r7a des(re un e- rt de a se descurca cu a*enin#are i*inent+ sau care va avea l c cu (r 7a7ilitate - arte *are. $.e*(le 6n acest sens sunt c nsulta#ie la dentist, un e.a*en, a(ari#ie 6n (u7lic, (ensi narea sau res(ectarea unui ter*en de (redare. Pa!u7a sau (ierderea ( t a(+rea 6n cazul 6n care (ers ana nu reuete s+ de#in+ c ntr lul asu(ra acestui risc, adic+ s+ *ini*alizeze, res(ectiv s+ 6nvin!+ (rin e- rt activ a*enin#area. 'n cazul copingului preventiv este v r7a des(re riscuri necun scute din viit rul 6nde(+rtat. $ste incert dac+ eveni*entul critic se va (etrece c,ndva. $.e*(le 6n acest sens sunt ( si7ila (ierdere a unui l c de *unc+, a deveni victi*a unei in-rac#iuni, 6*7 ln+vire, (ierderea cheii l cuin#ei, catastr -+ natural+ sau -ali*entul unei a-aceri. Pentru a se (re!+ti (entru ast-el de riscuri incerte de-a lun!ul vie#ii, a*enii au a d ua cheie, 6ncheie asi!urare, ec n *isesc 7ani, *en#in rela#ii calde i su( rtive cu cei a(r (ia#i i, 6n !eneral, 6i c nstruiesc resurse (entru rice eventualitate. $valuarea unei a*enin#+ri st+ la 7aza c *( rta*entului (reventiv. "i 6n cazul copingului proactiv ave* de-a -ace cu (ers(ectiv+ de lun!+ durat+ i (res+rat cu *ult+ incertitudine. C *( rta*entul este t tui ase*+n+t r cu cel din cazul coping-ului (reventiv. C nstrui* diverse resurse de rezisten#+ cu care s+ ne descurc+* cu succes 6n via#+. 'n acest caz 6ns+, h t+r,t r este caracterul ( zitiv al evalu+rii c !nitive, de arece este v r7a des(re (r v carea (rin sc (urile din via#+ -i.ate de sine 6nsui. !oping+ul nu este 6n acest caz un *ana!e*ent al riscului, ci un *ana!e*ent al sc (ului. 1a*enii nu sunt reactivi, ci (r activi 6n sensul c+ 6i creeaz+ cale c nstructiv+ de ac#iune i cazia (entru dezv ltare i succes. !oping+ul (r activ 6nsea*n+ a tinde s(re 6*7un+t+#iri, a (ti*iza c ndi#iile de via#+ i a crete (er*anent calitatea (r (riil r (er- r*an#e. Bana!e*entul aut re!lat r al sc (ului c n#ine -i.area de sc (uri 6nalte, acce(tarea (r v c+ril r i ur*+rirea (erseverent+ a sc (ului. !opingul (r activ este -av rizat de (erce(#ia unei 7une e-icien#e (ers nale, deci de c nvin!erea (ti*ist+ c+ sunte* ca(a7ili s+ -i.+* sc (uri di-icile i s+ le a(+r+* de eventualele 7ariere, (iedici sau 7stac le care ( t a(+rea.
Cal- <ch/arzer, v r7ind des(re atitudinea (r activ+ arat+ c+ este caracteristic+ de (ers nalitate care are i*(lica#ii asu(ra * tiva#iei i ac#iunii. $ste credin#a 6n ( ten#ialul de schi*7are care ( ate -i realizat+ (entru 6*7un+t+#irea *ediului (r (riu i al cel rla#i. Atitudinea (r activ+ include -a#ete (recu* ( sedarea de resurse, responsa'ilitatea, valorile i vi(iunea. Individul (r activ crede 6n e.isten#a unui nu*+r su-icient de resurse interne sau e.terne. $.ist+ nu*er ase 7unuri, servici, (ers ane, care ( t -i in-luen#ate (entru a s(ri8ini atin!erea 7iectivel r (r (use. Inteli!en#a, cura8ul i t+ria de e.e*(lu, sunt resurse interne care (er*it -i.area sc (uril r i (ersisten#a 6n ur*+rirea realiz+rii l r. Cei cu atitudine (r activ+ 6i asu*+ responsa'ilitatea (entru ( (ria cretere. Cursul e.isten#ei nu este deter*inat nu*ai de - r#e e.terne ci el ( ate -i i ales. ;ici eveni*entele ( zitive i nici cele ne!ative nu ( t -i atri7uite d ar cauzel r e.teri are. &in c ntra, indivizii (r activi se c n-runt+ cu realitatea i ad (t+ viziune echil7rat+ (rivind vina (ers nal+ sau vina alt ra 6n cazul rezultatului ne!ativ. P t -i de se7ite d u+ ti(uri de res( nsa7ilit+#i, res( nsa7ilitatea (entru eveni*ente din trecut i res( nsa7ilitatea (entru in-luen#area cel r din viit r. Cel de-al d ilea ti( de res( nsa7ilitate este esen#ial 6n structura atitudinii (r active. Individul (r activ se centreaz+ asu(ra s lu#i n+rii (r 7le*ei, indi-erent dac+ (r 7le*aa - st !enerat+ de el sau de alte (ers ane. Pers anele cu atitudini (r active sunt cel *ai adesea c nduse de (r (riile valori, 6n c ntrast cu cei care ac#i neaz+ 6n ac rd cu *ediul s cial de a(artene#+. Cu t ate c+ val rile a*enil r sunt in-luen#ate de ceilal#i de-a lun!ul (r cesului de s cializare, a*eni di-er+ du(+ *+sura 6n care e.isten#ele l r de(ind de aceste val ri. 1dat+ ce val rile au - st ineri rizate, ele devin - r#e care c nduc c *( rta*entul indivizil r (r activi. &in (+cate, val rile nu tre7uie nea(+rat s+ -ie acce(ta7ile s cial. 9 t (r activi sunt i cri*inalii i ter ritii care ac#i neaz+ 6n virtutea un r val ri 6n care cred, chiar dac+ acestea sunt antis ciale. 1 alt+ caracetristic+ este vi(iunea. Individul (r activ are i*a!ine, -inalitate i*a!inat+ c+tre care #intete. &in n u, aceast+ viziune nu este nea(+rat dezira7il+ s cial, dar ea este viziune 6n ac rd cu care (ers ana 6i -i.eaz+ 7iectivele. Adesea aceti a*eni au *isiune aut i*(us+ (entru realizarea c+reia acu*uleaz+ resurse, (re6nt,*(in+ ir sirea resursel r i * 7ilizeaz+ - r#ele av,nd un 7iectiv (e ter*en lun! 6n *inte. Atitudinea (r activ+ este un c nstruct (sih l !ic c nectat cu alte varia7ile. 1(ti*is*ul, l cul c ntr lului, aut deter*inarea, e-icien#a (ers nal+ i s(eran#a sunt c relate se*ni-icativ, dei c nce(tual distincte. <ch/arzer a !+sit c rela#ie de 0,34 6ntre atitudinea (r activ+ i e-icien#a (ers nal+ !eneral+. 'n alt studiu a c n-ir*at i( teza c n- r* c+reia atitudinea (r activ+ ar tre7ui s+ -ie inc *(ati7il+ cu 'urn+out-ul.

19

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

As cieri se*ni-icative ne!ative au - st identi-icate 6ntre atitudinea (r activ+ i e(uizarea e* #i nal+ 0-0,345, li(sa de realiz+ri (ers nale 0-0,4>5 i res(ectiv de(ers nalizarea 0-E05.

9rec,nd 6n revist+ studii care vizau coping+ul, A. Ja7an 019925 (recizeaz+ c+ e.ist+ ele*ente c ntr versate, cu* ar -i c ntientizarea sau li(sa c ntientiz+rii cu (rivire la e- rturile de a -ace -a#+. 'n !eneral, coping+ul este c ntientizat, este un r+s(uns c ntient la sti*uli ne!ativi, dar se aut *atizeaz+ dac+ este des (racticat. Unii aut ri au inclus 6n cadrul *ecanis*el r de coping i *ecanis*ele de-ensive descrise de (sihanaliz+ i acest -a(t ar (resu(une acce(atarea li(sei caracterului c ntient i v luntar al e- rturil r de coping. ?ann 01923, apud J+7an 19925 ierarhizeaz+ (r cesele ada(tative ale $u-lui i (laseaz+ copingul la nivel su(eri r, ur*at a( i de *ecanis*e de-ensive care au un !rad arecare de ada(ta7ilitate, cu* ar -i intelectualizarea i situeaz+ la ( lul in-eri r - r*ele n nada(tative, care ar duce la ada(tare i*atur+. A. J+7an arat+ c+ *ecanis*e de a(+rare (recu* ne!area sau re(ri*area ( t -i, 6n anu*ite situa#ii, (r cese de coping c ntiente, de e.e*(lu 6n c n-runtarea cu e* #ie ne!ativ+. <tudiile au d vedit c+ ne!area 7 lii a - st e-icient+ (entru recu(erarea cel r de8a (era#i chirur!ical av,nd a-ec#iuni ne (lazice, 6ns+ a - st e.tre* de ne-av ra7il+ (entrui cei cu aceleai ti(uri de dia!n stice, a-la#i a7ia 6n -aza de inter(retare a si*(t *el r. Adesea se c nstat+ c+ evitarea este e-icient+ (e ter*en scurt, 6n ti*( ce c n-runtarea este e-icient+ (e ter*en lun!. Aadar e-ectul *ai *ult sau *ai (u#in ada(tativ nu este dat de *ecanis*ul de-ensiv sau *ecanis*ul de coping 6n sine ci de situa#ia dat+ sau * *entul 6n care se a-l+ (ers ana. Aut area c *(ar+ 6ntr-un ta7el (e care 6l (relu+* *ai 8 s *ecanis*ele de coping cu cele de-ensive. 9a7el >.1. C *(ararea *ecanis*el r de coping cu cele de-ensive 0A. J+7an, 1992, (.315 'ECANIS'E DE COPING 'ECANSI'E DE4ENSIVE Pr ces c ntient i su7c ntient Pr ces inc ntient Pr duse 6n c ntact cu realitatea Pr duse la inter-a#a dintre eu i id Per*it c n-runtarea cu realitatea &ist rsi neaz+ realitatea I*(lic+ sc ( i (ers(ective I*(lic+ aut *atis*e 1rientarea s(re (rezent i viit r 1rientate s(re trecut Caracter -le.i7il Caracter ri!id, ritualizat Per*it e.(ri*are a-ectiv+ Jl cheaz+ e.(ri*area a-ectiv+ Preced sau succed reac#ia de stres <unt (r cese ( st-a-ective 1rientate s(re c ntr lul stres ril r e.terni sau 1rientate s(re 7l carea (ulsiunil r instinctuale interni interne $-icien#+ situa#i nal+ 1r!anizare ierarhic+A *ature vs. i*ature

O al" $ile% "eore"i# pri8i!$ e)or"&rile $e coping es"e $a# p&"e% #o!si$era coping&l $rep" "r s "&r sa& $oar &! pro#es si"&aio!al6 De*i #i"ea, a&"ori pre#&% '#Crae *i Cos"a7 #are a)ir% # )a $e perso!ali"a"e coping-&l are &! s"a"&" i!$epe!$e!"7 A6 :a(a! <1==>7 p610-? pre,i!" re,&l"a"ele propriei #er#e" ri7 +! #are es"e rele8a" o +!al" aso#iere po,i"i8 +!"re coping-&l si"&aio!al *i #el ge!eral6 Ea s&si!e # oa%e!ii "i!$ s $e,8ol"e &! s"il $e coping #are %o(ili,ea, pre)ere!ial a!&%i"e s"ra"egii $e coping +! #o!)r&!"area #& si"&aii a%e!i! "oare6 E8al&area #opi!g&l&i
$valuarea copingului este chestiune di-icil+ de arece 6n cele din ur*+ nu reac#i n+* ca un aut *at, 6n acelai -el, 6n situa#ii di-erite i 6n * *ente di-erite. 'ntre7area care se (une *ai 6nt,i este cu* reac#i neaz+ cineva -a#+ de (r v c+ri, a*enin#+ri, (+!u7iri sau (ierderi - arte di-eriteH &is(une* (entru aceasta de un arsenal de tactici di-eren#iate sau a(are *ereu, riunde, una i aceeai sche*+ de reac#ieH A( i ur*eaz+ 6ntre7area re-erit are la sta7ilitateA - l si* *ereu acelai set de strate!ii sau *i8l ace sau sunte* ca(a7ili s+ ac#i n+* -le.i7il interindividual i s+ 6ncerc+* sau s+ dezv lt+* 6n c ntinuare serie de tehnici *ai *ult sau *ai (u#in adecvateH 'n -inal, tre7uie s+ ne 6ntre7+* dac+ nu

20

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

e.ist+ i di-eren#e siste*atice dura7ile 6ntre a*eni, unii (re-er,nd s+ sca(e de stres 6ntr-un -el i al#ii, *ai de!ra7+, 6n alt -el. 'n#ele!erea di-eren#el r interindividuale de(inde 6ns+, evident, de -a(tul c+ tre7uie luate 6n calcul si*ultan de se7irile 6ntre situa#ii i cele interindividuale. ;u (rea are sens, de e.e*(lu s+ c *(ar+* e.a*enele, (era#iile, (ierderile (arteneril r i cutre*urele 6ntre c (ii i adul#i, (entru a a-la cu* st+(,nesc e-ectiv a*enii stresul, cu e.ce(#ia eventualit+#ii 6n care s-ar !+si n r*e unitare (entru coping, care se v r d vedi ca -iind universal vala7ile. Aceast+ direc#ie de cercetare a 6nce(ut (rin studierea *ecanis*el r de a(+rare cun scute din (sihanaliz+, (recu* re-ularea, ra#i nalizarea sau (r iectarea, de arece se credea c+ t #i a*enii ar res(in!e 6nc+rc+rile di-icile 6n acest -el inc ntient. 'n (rezent d *in+ t c*ai c nce(#ia c+, 6n cazul copingului, este v r7a des(re (r cese c ntiente sau care ( t -i c ntientizate, ast-el 6nc,t se ( t -eri in- r*a#ii la 7iect des(re acestea. 'n c nc rdan#+ cu aceasta au - st intr duse a(r a(e e.clusiv chesti nare (entru cu(rinderea di-eritel r strate!ii de a -ace -a#+. $.ist+ nu*er ase 6ncerc+ri interesante de evaluare a copingului, 6ns+ -unda*entarea l r te retic+ i calitatea l r (sih *etric+, *ai las+ de d rit. Cele *ai *ulte - r*ul+ri se rienteaz+ asu(ra di*ensiunil r -unda*entale ale copingului, aa cu* au - st avansate de *ul#i te reticieni. &u(+ cu* se tie, c n- r* lui %azarus 019915 se ( ate di-eren#ia coping+ul rientat asu(ra (r 7le*ei de cel rientat asu(ra e* #iei. Bai e.ist+ i distinc#ia 6ntre un stil aten#i nal-c n-runtativ de coping i unul evitant 0Pr hne, 199>, 199=, apud <ch/arzer, 200E5. 'n 8urul acest r d u+ di*ensiuni 7i( lare se !ru(eaz+ cele *ai *ulte 6ncerc+ri de *+surare a c (in!-ului. <uls i Fletcher 019235 au veri-icat 6ntr- *eta-analiz+ nu*er ase desc (eriri i au c nstatat c+ strate!iile de evitare au - st *ai de!ra7+ avanta8 ase (e ter*en scurt, 6n ti*( ce strate!iile de c n-runtare atent+ s-au d vedit a -av ra7ile (e ter*en lun!, dac+ este v r7a des(re ada(tarea i s+n+tatea (sih s cial+. 1 6ncercare interesant+ a - st cea 6ntre(rins+ de Carver, <cheier i Yeintrau7 019295, care au 6ncercat s+ identi-ice serie de tactici dis( zi#i nale de coping. Pr cedeul l r, C1P$, cu(rinde 1E scale (entru *+surarea a t t at,t r - r*e de coping care ( t avea un caracter (re( nderent activ sau (asiv. Chesti narul cu(rinde 3> de a-ir*a#ii, -iecare - r*+ de coping -iind evaluat+ (rin (atru ite*i, cu e.ce(tia coping+ului (rin recur!erea la alc l i *edica*ente, care se *+s ar+ (rintr-un sin!ur ite*. 'n enu*erarea de *ai 8 s, nu*erele dintre (araneteze indic+ ite*ii c n#inu#i de scala res(ectiv+, iar la ane.+ !+si#i instru*entul 6n 6ntre!i*e. 1. coping activ. Gizeaz+ ac#iuni c ncrete care ur*+resc 6nl+turarea stres rului sau di*inuarea e-ectel r lui. 01,1E,>1,E05 2. (lani-icarea. <e re-er+ la rientarea !,ndirii c+tre direc#iile de ac#iune i eta(ele de (arcurs 02,13,>0,E35 >. eli*inarea activit+#il r c ncurente. $valueaz+ tendin#a (ers anel r de a evita distra!erea de la situa#ia (r 7le*atic+ (entru a se (utea rienta i c ncentra *ai *ult asu(ra s lu#i n+rii ei 0>, 14, 22, E25. E. re#inerea de la ac#iune. B+s ar+ (usul tendin#el r i*(ulsive i (re*ature de a ac#i na atunci c,nd situa#ia nu (er*ite. $ste - r*+ de coping activ 6n sensul - caliz+rii (e stres r, dar, 6n acelai ti*(, strate!ie (asiv+ 6n ate(tarea * *entului 6n care circu*stan#ele v r (er*ite ac#iunea 0E, 1=, 29, E>5. 3. c+utarea su( rtului s cial instru*ental. $ste (r cesul (rin care (ers ana caut+ la ceila#i s-aturi, in- r*a#ii sau a8ut r *aterial necesare 6n ac#iunile de a*eli rare a situa#iei. $ste - r*a activ+ de coping 03, 12, >2, EE5. 4. c+utarea su( rtului s cial e* #i nal. Ite*ii identi-ic+ 6n ce *+sur+ (ers ana caut+ su( rt * ral, c+ldur+, acce(tare i 6n#ele!ere de la (rieteni, rude etc. $ste - r*+ de coping - calizat+ (e e* #ie. 04, 19, >>, E45. =. reinter(retarea ( zitiv+. Identi-ic+ tendin#a unei (ers ane de a !+si 7ene-icii chiar 6n situa#ii indezira7ile. Adesea, acest (r cedeu nu are ca e-ect d ar reducerea nivelului stresului, ci ( ate -i i (unct de (lecare (entru un alt !en de ac#iune asu(ra stres rului 0=, 20, >E, E25. 2. acce(tarea. Acest (r cedeu vizeaz+ -ie acce(tarea -a(tului c+ nu este ni*ic de -+cut 6n -a#a a!entului stres r, -ie acce(tarea e.isten#ei a!entului stres r 6n vederea ac#i n+rii asu(ra lui 02, 21, >3, E=5.

21

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

9. ne!area. <e re-er+ la re-uzul de a crede c+ stres rul e.ist+ sau la ac#iunile 6ntre(rinse care i!n r+ stres rul ca i cu* el nu ar e.ista. 011, 2E, >2, 325. 10. desc+rcarea e* #i nal+. B+s ar+ tendin#a (ers anei de a-i reduce nivelul stresului (rin e.(ri*area e* #iil r ne!ative 010, 2>, >=, 315. 11. rientarea s(re reli!ie. Aceast+ scal+ evalueaz+ *+sura 6n care individul a(eleaz+ la a8ut r de la divinitate 6n * *ente incerte sau di-icile. Carver i ceilal#i aut ri ai chesti narului c nsider+ c+ acest (r cedeu ( ate avea *ulti(le -unc#iiA reinter(retare ( zitiv+, c+utarea de su( rt e* #i nal sau - r*+ de coping activ cu un stres r 09, 22, >4, E95. 12. (asivitatea *ental+. <cala identi-ic+ intensitatea strate!iei de a evita c n-runtarea cu (r 7le*a. Pasivitatea *ental+ are l r (rin i*ersia 6n alte activit+#i, vizi narea de -il*e, vizitarea (rietenil r, (racticarea de s( rturi, s *n etc. $ste tendin#a c ntrar+ celei de-inite de (r cedeul nu*it eli*inarea activit+#il r c ncurente 01>, 24, 2=, 3>5. 1>. (asivitatea c *( rta*ental+. B+s ar+ reducerea e- rtului sau a7and narea ric+rui e- rt (entru atin!erea sc (ului. $ste un c nce(t si*ilar celui de nea8ut rare 012, 23, E1, 305. 1E. recur!erea la alc l sau *edica*ente. Acest ite* *+s ar+ intensitatea tendin#ei de a recur!e la *edica#ie an.i litic+ sau la alc l (entru a evita disc n- rtul (sihic rezultat din tr+irea situa#iil r a*enin#+t are. %a a(licarea unui instru*ent (entru evaluarea strate!iil r de coping, se are 6n vedere sc (ul ur*+rit atunci c,nd se - r*uleaz+ c nse*nul, indica#ia dat+ (artici(antului. &ac+ d ri* s+ evalu+* stilul de coping 0copingul ca tr+s+tur+5, v * cere (artici(an#il r s+ s(un+ cu* rec#i neaz+ 6n !eneral atunci c,nd se c n-runt+ cu situa#ii (r 7le*atice. Pentru a evalua copingul situa#i nal, (artici(an#ii la evaluare v r -i s licita#i s+ se !,ndeasc+ la situa#ie s(eci-ic+ (entru care s+ analizeze * dalit+#ile 6n care au reac#i nat. 'ntruc,t dac+ l+s+* -iec+rui (artici(ant ( si7ilitatea de a se !,ndi la ce a!ent stres r d rete el, atunci -iecare va (utea ale!e cu t tul alt ti( de stres r, tre7uie s+ ne a*inti* c+ (r cedeele de coping di-er+ i 6n -unc#ie de situa#ia 6n care ele sunt activate. &e aceea, dac+ a(lic+* chesti nare de coping 6n cadrul cercet+ril r, (ti*+ ar -i utilizarea un r indica#ii unitare (entru t #i (artici(an#ii cu (rivire la ti(ul de a!ent stres r la care s+ re-lecteze. ActivitateA &escrie#i c,t *ai *ulte (r cese (rin care a#i -+cut -a#+ situa#iil r stresante. C *(ara#i ada(tarea la situa#ii de 7 al+ cu cea (e care a#i realizat- 6n 6*(re8ur+ri care cereau s+ 6ntre(rinde#i ceva c ncret. ActivitateA A(lica#i scala (entru strate!ii de c (in! de la Ane.e la d u+ (ers ane - arte cun scute i c *(ara#i rezultatele 7#inute cu ceea ce de8a tia#i des(re (ers ana res(ecitv+. 9e*+A C *(ara#i *ecanis*ele de coping du(+ %azarus i F lM*an i cele descrise de Carver <cheier i Yeintrau7.
ANE@ <cala de c (in! C1P$ 0Carver i c la7 rat rii, 19295. Bai 8 s ave#i enu*erate serie de -raze care e.(ri*+ * dul 6n care a*enii si*t sau ac#i neaz+ c,nd se si*t stresa#i sau se c n-runt+ cu (r 7le*+ !rav+. F,ndi#i-v+ cu* si*#i#i i ac#i na#i du*neav astr+ 6niv+, 6n !eneral, 6n ast-el de situa#ii, i ale!e#i varianta care se ( trivete cel *ai 7ine cazului du*neav astr+. ; ta#i (e - aia de r+s(uns ci-ra A 1 R &e 7icei nu -ac acest lucru 2 R Care ri -ac acest lucru > R Fac une ri acest lucru E R Fac dese ri acest lucru 1.B+ an!a8ez 6n activit+#i su(li*entare care ( t c ntri7ui la rez lvarea (r 7le*ei.

22

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

2.'ncerc s+-*i - r*ulez strate!ie des(re ce a* de -+cut. >.%as de- (arte alte activit+#i (entru a *+ c ncentra asu(ra (r 7le*ei. E.'*i i*(un s+ ate(t * *entul ( trivit (entru a reac#i na. 3.'i 6ntre7 (e a*enii care au trecut (rin e.(erien#e si*ilare ce au -+cut 6n acea situa#ie. 4.<(un cuiva ce si*t. =.Caut ceva 7un 6n ceea ce *i se 6nt,*(l+. 2.'nv+# s+ tr+iesc cu (r 7le*a *ea. 9.Caut a8ut rul lui &u*nezeu. 10.<unt (r st dis(us i 6*i e.teri rizez e* #iile. 11.Ce-uz s+ cred ce s-a 6nt,*(lat. 12.Cenun# la 6ncercarea de a 7#ine ceea ce vreau. 1>.B+ i*(lic 6n *unc+ sau 6n alte activit+#i (entru a-*i a7ate !,ndul de la (r 7le*+. 1E.'*i c ncentrez e- rturile s(re a rez lva 6ntr-un anu*it -el (r 7le*a. 13.'*i -ac un (lan des(re cu* s+ ac#i nez. 14.B+ c ncentrez asu(ra situa#iei care 6*i d+ de -urc+ i dac+ e nev ie las celelalte lucruri *ai 6n v ia l r. 1=.B+ #in de (arte, nu -ac ni*ic, (,n+ c,nd situa#ia nu (er*ite. 12.'ncerc s+ caut su!estii des(re ce ar -i 7ine s+ -ac. 19.'ncerc s+ 7#in su( rt * ral de la (rieteni sau de la rude. 20.'ncerc s+ (rivesc lucrurile (rintr- lu*in+ di-erit+, *ai -av ra7il+ 21.Acce(t c+ -a(tul s-a (etrecut i nu *ai ( ate -i schi*7at. 22.'*i (un s(eran#ele 6n &u*nezeu. 2>.'*i las senti*entele s+ ias+ la iveal+. 2E.'*i s(un c+ nu s-a 6nt,*(lat cu adev+rat. 23.Cenun# s+ *ai lu(t (entru a-*i sc (urile. 24.Ber! a -il*e, *+ uit la 9G +entru a *+ !,ndi *ai (u#in la (r 7le*+. 2=.Pre-er s+ visez la alte lucruri. 22.B+ -eresc de a -i distras de alte !,nduri sau activit+#i. 29.B+ asi!ur c+ nu 6nr+ut+#esc lucrurile ac#i n,nd (rea cur,nd. >0.B+ !,ndesc 7ine la (aii (e care i-a* de -+cut. >1.Fac ceea ce tre7uie -+cut, (as cu (as. >2.G r7esc cu cineva (entru a a-la *ai *ulte des(re situa#ia res(ectiv+. >>.'*i 6*(+rt+esc cuiva senti*entele *ele. >E.'nv+# din lucrurile care *i se 6nt,*(l+. >3.B+ 7inuiesc cu ideea c+ -a(tul s-a (etrecut. >4.'ncerc s+ !+sesc linitea 6n reli!ie. >=.B+ si*t - arte stresat i 6*i e.(ri* senti*entele. >2.B+ c *( rt ca i cu* nu s-ar -i 6nt,*(lat ni*ic. >9.C nsu* alc l sau iau *edica*ente (entru a *+ !,ndi *ai (u#in la (r 7le*+. E0.Ac#i nez direct (entru a s lu#i na (r 7le*a. E1.Ceduc e- rtul (e care 7inuia* s+ 6l de(un 6n rez lvatrea (r 7le*el r. E2.B+ str+duiesc s+ (revin ca alte lucruri s+ se su(ra(un+ 6n e- rturile *ele de a trata (r 7le*a. E>.B+ -eresc s+ ac#i nez (rea re(ede. EE.G r7esc cu cineva care ( ate -ace ceva c ncret le!at de (r 7le*a *ea. E3.B+ !,ndesc cu* a (utea s+ *+ descurc cel *ai 7ine cu (r 7le*a. E4.Caut 6n#ele!ere de la cineva. E=.Acce(t ca realitate -a(tul c+ s-a (etrecut. E2.'ncerc s+ *+ dezv lt ca (ers an+, ca ur*are a acestei e.(erien#e. E9.B+ r ! lui &u*nezeu *ai *ult ca de 7icei. 30.B+ 7inuiesc cu ideea c+ nu ( t s+ *+ descurc cu (r 7le*a i a7and nez 6ncerc+rile. 31.<unt de(ri*at i 6*i dau sea*a de asta. 32.'*i s(un *ie 6nsu*i A nu ( ate -i adev+rat. 3>. & r* *ai *ult ca de 7icei.

CURS 0 SUPORTUL SOCIAL

Suportul social, definiii i dimensiuni < ci l !ul -rancez &urMhei* a 7servat, 6n sec lul al )I)-lea, c+ sinuciderea are l c *ai ales 6n r,ndul cel r cu le!+turi s ciale sla7e. Ast+zi este 7inecun scut -a(tul c+ s+n+tatea *ental+ de-icitar+ este (r 7le*+ *ai ales a cel r cu inte!rare s cial+ sc+zut+. Bai *ult dec,t at,t, l n!evitatea i s+n+tatea -izic+ (ar s+ de(ind+ 6n (arte de -act ri s ciali. 9e ria ataa*entului a lui J /l7D 019495 arat+ c+ ataa*entul e* #i nal ti*(uriu (r * veaz+ un si*# al securit+#ii i sti*+ de sine care au ca

2>

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

e-ect structurarea 7azei (e care indivizii 6n via#a adult+ c nstruiesc rela#ii a-ective dura7ile i securizante. 9er*enul de su( rt s cial este adesea utilizat at,t cu sens de re#ea s cial+, c,t i de inte!rare s cial+. reeaua social re(rezint+ 7aza 7iectiv+ a inte!r+rii s ciale i a su( rtului s cial, nu*+rul de (ers ane din *ediul individului care ar (utea -urniza su( rt integrarea social se re-er+ la structura i nu*+rul rela#iil r s ciale, -recven#a interac#iunil r, iar une ri se re-er+ la (erce(#ia su7iectiv+ a a(artenen#ei la re#eaua res(ectiv+ suportul social se re-er+ la -unc#ia i calitatea rela#iil r s ciale, (recu* dis( ni7ilitatea (erce(ut+ (entru ac rdarea de a8ut r de c+tre ceilal#i sau su( rtul de8a (ri*it. <u( rtul s cial se (r duce 6n cadrul unui (r ces interactiv i este le!at de altruis*, senti*entul 7li!a#iei, (erce(#ia reci(r cit+#ii. <u( rtul s cial ( ate -i (rivit ca resurs+ -urnizat+ de ceilal#i, ca s(ri8in (entru a -ace -a#+ unui stres, ca schi*7 de resurse. 1 distinc#ie i*( rtant+ se -ace 6ntre su( rtul (erce(ut ca -iind dis( ni7il i su( rtul (ri*it. Pri*ul este (r s(ectiv, 6n ti*( ce al d ilea *ai cur,nd retr s(ectiv. ;ev ia de su( rt s cial, * 7ilizarea su( rtului, (erce(erea i rece(#i narea lui di-er+ siste*atic 6n r,ndul ( (ula#iei. Pe l,n!+ circu*stan#ele vie#ii i a!en#ii stres ri, sunt di-eren#e i 6ntre se.e, statusuri *aritale i cate! rii de v,rst+. 'n !eneral, -e*eile au (rieteni *ai a(r (ia#i dec,t 7+r7a#ii de-a lun!ul vie#ii i re#ele s ciale *ai e.tinse. 'n (lus, -e*eile -urnizeaz+ *ai *ult su( rt s cial at,t -e*eil r, c,t i 7+r7a#il r, i (ri*esc 6n schi*7 *ai *ult a8ut r. Ast-el de di-eren#e se e.(lic+ (rin di-eren#ele e* #i nale 6ntre se.e i di-eren#ele 6n e.(ri*area e* #iil r. Indivizii *ai 7ine inte!ra#i s cial (ri*esc *ai *ult su( rt dec,t al#ii. Indivizii iz la#i s cial sunt cu *are risc de * r7iditate i * rtalitate. Inte!rarea s cial+ in-luen#eaz+ instalarea 7 lii, ev lu#ia 7 lii i recu(erarea, re-acerea du(+ 7 al+. Ast-el de c ncluzii s-au - r*ulat 6n studii realizate cu (acien#i a-ecta#i de r+celi 7anale, cancer, ?IG, 7 li cardi vasculare. &e e.e*(lu, inte!rarea s cial+ crete rata su(ravie#uirii la (acien#i care au avut un in-arct *i cardic. 9e riile des(re su( rtul s cial sunt str,ns le!ate de stres i de coping. &e e.e*(lu, evaluarea stresului de(inde de su( rtul s cial dis( ni7il (erce(ut. Bai *ult, * 7ilizarea su( rtului s cial ( ate -i (rivit+ ca *ecanis* de coping. I*( rtan#a su( rtului s cial 6n s+n+tate i 6n 7 al+ a - st su!erat+ de rezultate ale cercet+ril r care su7liniau as cieri se*ni-icative 6ntre 7 li s *atice i *entale i varia7ile (recu* statut s cial, *arital, iz lare s cial+, statut s cial *in ritar, * 7ilizare sau *i!ra#ie !e !ra-ic+. Pasl i c la7 rat rii -ac (ri*ele cercet+ri asu(ra rela#iei dintre stres, 7 al+ i (r cesele (sih s ciale 0Ja7an, 1992, (.1105. Pasl (une 6n circual#ie, 6n 19=4, ter*enul de su( rt s cial. $l de-inete su( rtul s cial ca siste* de rela#ii inter(ers nale caracterizate (rin senti*entul de acce(tare i iu7ire, de sti*+ i a(reciere, de a(artenen#+ la re#ea de c *unicare i 7li!a#ii *utuale, de a8ut r e* #i nal i c ncret 6n (eri ade de criz+. Pa(lan de-inete su( rtul s cial 6n ter*eni de ataa*ent 6ntre indivizi sau 6ntre indivizi i !ru(, care c nduce la 6*7un+t+#irea c *(eten#ei ada(tative 6n situa#ii de stres. C 77 sus#ine c+ su( rtul s cial este in- r*a#ia care 6i deter*in+ (e a*eni s+ cread+ c+ sunt iu7i#i, sti*a#i, val riza#i i c+ a(ar#in unei re#ele de c *unicare i 7li!a#ii *utuale, iar Yills s(une c+ su( rtul s cial este (erce(#ia sau e.(erien#a de a -i iu7it, val rizat, sti*at i senti*entul a(artenen#ei la un *ediu s cial de asisten#+ i 7li!a#ii *utu ale. Cu alte cuvinte su( rtul s cial este su*a resursel r -urnizate individului de ceilal#iA 7unuri, s-aturi, in- r*a#ii utile i sus#inere a-ectiv+. Atunci c,nd ne re-eri* la *ediul s cial este i*( rtant s+ -ace* distinc#ia 6ntre c *( nenta strucural+ i cea -unc#i nal+ a su( rtului s cial. Componenta structural a su( rtului s cial re(rezint+ as(ectul cantitativ al su( rtului s cial, de arece re-lect+ de 7icei nu*+rul de (ers ane (e care le cun ate i cu care interac#i neaz+ un individ 6n *ediul s+u s cial 0-recven#a c ntactel r s ciale, a(artenen#a ca *e*7ru 6ntr- r!aniza#ie etc.5.

2E

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

Componenta funcional se re-er+ la as(ectul calitativ al su( rtului s cial, cel *ai uzual i *ai cun scut, adic+ la resursele (e care a*enii ce a(ar#in unei re#ele s ciale le ac rd+ unei (ers ane care se a-l+ 6ntr- situa#ie (r 7le*atic+. 'n literatura de s(ecialitate, su( rtul s cial este identi-icat ca av,nd trei di*ensiuniA su( rt e* #i nal 0e*(atie, interes (entru (ers ana 6n nev ie, i*a!ine ( zitiv+ des(re (ers ana care s licit+ s(ri8in, ceea ce -ace (e aceasta s+ se si*t+ c *(etent+ i val rizat+5, su( rt centrat (e ac#iune sau instru*ental 0asisten#+ direct+5 i su( rt in- r*a#i nal 0s-aturi, (inii asu(ra ac#iunil r rece(t rului de su( rt5. Suportul emoional se re-er+ la c *( rta*entul de ascultare, la si*(atie i ac rdare de s(ri8in, la a-l -ace (e cel+lalt s+ se si*t+ val r s, iu7it, acce(tat. Acesta este ti(ul de su( rt la care *a8 ritatea a*enil r se !,ndesc atunci c,nd aud cuv,ntul su( rt s cial. Ast-el, (ers ana care (ri*ete su( rt e* #i nal si*te c+ nu este sin!ur+, c+ cel+lalt este (rezent, este !ata s+ 6i -ere s(ri8in, c+ are 6ncredere 6n ea i 6n ca(acitatea sa de a de(+i situa#ia di-icil+. 'ntr- (eri ad+ de stres, a*enii su-er+ adesea i ( t avea st+ri de de(resie, an.ietate, sc+derea sti*ei de sine. Prietenii i -a*ilia ( t ac rda un su( rt e* #i nal (rin asi!urarea (ers anei c+ este i*( rtant+, val r as+ (entru ei, c+ l r le (as+ de ceea ce i se 6nt,*(l+. C+ldura i s(ri8inul -urnizat de ceilal#i ( t a8uta (ers an+ a-lat+ 6ntrsitua#ie de stres, s+ 6i -ac+ -a#+ 6n c ndi#ii *ai securizante. Suportul instrumental sau a8ut rul direct se re-er+ la -erirea unui a8ut r tan!i7il cu* ar -i servicii diverse 6n via#a de zi cu zi, a8ut r -inanciar sau la tre7urile ! s( d+reti. &e e.e*(lu, 6n unele #+ri, du(+ * artea cuiva, -a*iliei 6nd liate i se aduc cad uri care c nstau 6n *,ncare !+tit+. Acest !est d+ de 6n#eles c+ *e*7rii -a*iliei 6ndurerate nu v r tre7ui s+ !+teasc+ (entru ei i *usa-iri, 6ntr-un * *ent 6n care ener!ia i entuzias*ul (entru ast-el de activit+#i sunt sc+zute. Acest ti( de su( rt s cial ( ate -i la -el de rec n- rtant ca i cel e* #i nal, 6ns+ se (are c+ cel *ai adecvat ti( de su( rt este de(endent de situa#ie i de caracteristicile (ers nale ale -iec+rui individ. Suportul informaional se re-er+ la un c *( rta*ent de ac rdare de in- r*a#ii i 6ndru*are 6n vederea s lu#i n+rii unei (r 7le*e cu care se c n-runt+ un individ, un s-at, alt+ * dalitate de a (rivi situa#ie (r 7le*atic+. Prietenii, -a*ilia ( t su!era celui a-lat 6n situa#ia stresant+ anu*ite strate!ii de ac#iune sau 6i ( t -eri (r (riile (inii cu (rivire la (r iectele, (lanurile lui. &e e.e*(lu, dac+ un (r -es r s(une c+ are (r 7le*e la c al+ cu elevii, nu *ai tie cu* s+ -ac+ ast-el 6nc,t lucrurile s+ *ear!+ 7ine, un c le! i-ar (utea -eri n u+ * dalitate de a a7 rda aceast+ situa#ie di-icil+, i-ar (utea s(une cu* -ace el cu elevii s+i ca s+ rez lve situa#iile c n-lictuale. ActivitateA Ale!e#i > situa#ii tr+ite de du*eav str+ 6n care a#i 7ene-iciat de interac#iunea cu *+car (ers an+ din antura8ul du*neav astr+. &escrie#i ce -el de su( rt a#i (ri*it de -iecare dat+ utiliz6nd cele > cate! rii de su( rt descrise *ai sus. Suport social primit versus suport social perceput 1 serie de studii su7liniaz+ e-ectele 7ene-ice ale su( rtului s cial (erce(ut 6n detri*entul su( rtului s cial (ri*it. Suportul social perceput a - st evaluat 6ntre7,nd a*enii 6n ce *+sur+ cred c+ (ers anele din antura8ul l r sunt dis(use s+ le a8ute 6n rez lvarea unei (r 7le*e sau la ter*inarea un r sarcini 6n ! s( d+rie 0e.. 'n ce *+sur+ este s #ia du*neav str+ dis(us+ s+ v+ asculte (r 7le*eleH5. Ceea ce se *+s ar+ este (erce(#ia asu(ra su( rtului dis( ni7il 6n !ru(ul s cial al -iec+rui individ. Suportul social pri"it re(rezint+ a8ut rul (r (riu-zis (e care (ers an+ 6l (ri*ete de la !ru(ul s+u de su( rt 0e.. G-a ascultat cineva (r 7le*eleH G-a -erit cineva un s-at atunci c,nd a#i avut nev ieH5. $.ist+ unele di-icult+#i 6n *+surarea su( rtului (ri*it, care 6n * d 7inuit se realizeaz+ (rin (erce(#ia (ers anei dac+ a (ri*it sau nu su( rt 0e.. 'n ulti*ele > luni a - st cineva care v-a ascultat (r 7le*eleH 'n ulti*ele > luni d ct rul du*neav astr+ v-a -erit in- r*a#ii sau s-aturi des(re cu* s+ v+ 6n!ri8i#iH5, ast-el ceea ce se *+s ar+ de -a(t este d ar (erce(#ia asu(ra (ri*irii de su( rt. <e (are c+ * dalitatea cea *ai adecvat+, care *+s ar+ 6ntr-adev+r su( rtul (ri*it este 7servarea su( rtului

23

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

-erit. 'n ast-el de studii, e.ist+ (ers ane care 7serv+ tranzac#iile su( rtive i c di-ic+ ti(urile de su( rt care sunt - l site, 6ns+ aceste 7serva#ii se e-ectueaz+ de 7icei 6n la7 rat r ceea ce ridic+ se*ne de 6ntre7are asu(ra !radului de !eneraliza7ilitate a datel r 7#inute 6n cadrul acest r studii 7serva#i nale. <u(eri ritatea su( rtului (erce(ut asu(ra su( rtului (ri*it este sus#inut+ de nu*er ase cercet+ri. Perce(#ia su( rtului s cial se 7azeaz+ (e caracteristici de (ers nalitate. Unii a*eni (erce( e.isten#a unui su( rt care este dis( ni7il i ast-el de a*eni sunt c nsidera#i *ai s+n+t i din (unct de vedere (sih l !ic. Un alt as(ect i*( rtant este acela c+ (erce(erea su( rtului s cial este 6n le!+tur+ direct+ cu a7ilit+#ile s ciale, i ast-el a*nii care (erce( su( rtul s cial v r dis(une i de a7ilit+#ile s ciale necesare (entru a s licita acest su( rt. 'n studiile e-ectuate asu(ra su( rtului s cial au - st identi-icate serie de cauze (rinci(ale (entru a e.(lica su(eri ritatea su( rtului (erce(ut -a#+ de cel (ri*it. Une ri su( rtul ac rdat (rea insistent, uz,nd de c *( rta*ente (rea su- cante (entru cel s(ri8init, ( ate -i *ai cur,nd surs+ de stres dec,t una de (r tec#ie 6*( triva stresului. ;u 6nt tdeauna 6ncercarea cuiva de a ac rda s(ri8in este 6n#eleas+ de cel+lalt ca inten#ie 7ene-ic+, ci de *ulte ri este v+zut+ ca 6ncercare de a de#ine c ntr lul i a in-luen#a via#a. <u( rtul s cial (e care *e*7rii unui !ru( 6l -er+ ( ate -i di-erit de su( rtul s cial ate(tat, de su( rtul s cial de care are nev ie (ers an+. &e e.e*(lu, -e*eie care 6i 6*(+rt+ete s #ului ei (r 7le*+ cu care se c n-runt+ ( ate avea nev ie ca acesta s+ 6i -ere su( rt e* #i nal, s+ s(ri8ine, s+ e*(atizeze cu ea, s+ 6n#elea!+, 6ns+ acesta ( ate s+ 6i -ere s lu#ie la (r 7le*a ei, s+ 6i s(un+ cu* s+ rez lve situa#ia, deci un su( rt in- r*a#i nal i ast-el ( t a(+rea c n-licte dat rit+ e.isten#ei un r (erce(#ii di-erite asu(ra nev il r de su( rt s cial 6n cadrul interac#iunil r s ciale. Cela#iile s ciale ( t avea at,t di*ensiune ( zitiv+, c,t i una ne!ativ+, ele ( t -i !enerat are de - r#+ i linitit are, dar ( t -i i surs+ de tensiune, de c n-lict. Aceste ti(uri de interac#iuni ne!ative au - st eviden#iate la (ers anele cu cancer, care sus#in c+ a*enii din antura8ul l r 6ncearc+ s+-i 6ncura8eze, s+-i -ac+ s+ -ie (ti*iti, veseli, s+ vad+ situa#ia 6ntr- *anier+ ( zitiv+, c,nd de -a(t ei ar d ri s+ 6i e.(ri*e alt-el de senti*ente 6n aceste * *ente. 1 alt+ (r 7le*+ le!at+ de s licitarea de su( rt vine din aceea c+, (entru *ul#i a*eni, (rezentarea (r (riil r (r 7le*e 6n -a#a alt ra duce la sc+derea sti*ei de sine, *ai ales dac+ reac#ia cel rlal#i este evaluativ+ sau de neaccce(tare. 9 t (r 7le*atic este i -a(tul c+, adesea, 6n s ciet+#ile dezv ltate c nte*( rane care val rizeaz+ ti*(ul (entru *unc+ - arte *ult, a s licita s(ri8in cuiva este (erce(ut ca un !est (rin care uzezi resursele i aten#ia i ti*(ul acelei (ers ane. P ate -i - l sit r i linitit r (entru (ers an+ s+ tie c+ 6n situa#ii di-icile nu este sin!ur+, c+ e.ist+ (ers ane c+r ra le (as+ de ea, de ceea ce tr+iete, iar aceasta (are a -i *ai util (entru a reduce stresul, dec,t s(ri8inul e-ectiv (ri*it de la ceilal#i *e*7rii ai re#elei s ciale. 4a#"ori #are i!)l&e!ea, s&por"&l so#ial pri%i" *i per#ep&" &i-eren#ele 6ntre se.e au - st adesea 6n aten#ia cercet+t+ril r, i -e*eile au d vedit utilizare *ai 6nalt+ a su( rtului s cial. B+ri*ea re#elei s ciale, -recven#a c ntactel r cu *e*7rii !ru(ului de a(artenen#+, nu*+rul *ai *are de c n-iden#i, !radul *ai ridicat al e*(atiei i, nu 6n ulti*ul r,nd, ca(acitea *ai dezv ltat+ a -e*eil r de a-i e.(ri*a e* #iile sus#in i( tezele a nu*er ase studii care au c nsiderat c+ -e*eile ac rd+ i (ri*esc *ai *ult su( rt s cial dec,t 7+r7a#ii. Ast-el -e*eile (ar s+ ai7+ *ai *ul#i c n-iden#i i s+ -ie, de ase*enea, i *ai des c n-idente. Precu* era de ate(tat, c n-identul (rinci(al 6n cazul -e*eil r este cel *ai adesea alt+ -e*eie, 6n schi*7, 7+r7a#ii v r ale!e 6n e!al+ *+sur+ ca i c n-ident (rinci(al -ie (ers an+ de se. *asculin, -ie de se. -e*inin. <ti*a de sine a - st c relat+ 6n * d re(etat cu su( rtul. Ast-el, (ers anele care au i*a!ine ( zitiv+ des(re ele 6nsele au tendin#a de a -i *ai satis-+cute de rela#iile l r (ers nale. &e ase*enea, studiile arat+ c+ su( rtul s cial i de(resia se !+sesc 6n str,ns+ le!+tur+. Ast-el (ers anele care su-er+ de de(resie au tendin#a de a 7ene-icia *ai (u#in de su( rt s cial, sus#in c+ au *ai (u#ini (rieteni 6n a(r (iere care s+-i a8ute i se declar+ *ai (u#in satis-+cu#i de rela#iile l r cu (rietenii i cu rudele. 'n nu*er ase cercet+ri este sus#inut+ ideea c+ acele (ers ane care (rezint+ si*(t *e de(resive au nev ie de su( rt s cial, dar ceea ce este ( ate *ai i*( rtant este c+ i aceste (ers ane au nev ie s+ -ere a8ut r cel rlal#i, s+ -ie a(reciate i val rizate de *e*7rii re#elei s ciale, ast-el ele reuesc s+ devin+ c ntien#e de ( ten#ialul de care dis(un i 6nva#+ s+ -ie activi i nu (asivi.

24

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

&e ase*enea, se (are c+, dei -e*eile 7ene-iciez+ adesea de *ai *ult su( rt s cial dec,t 7+r7a#ii, nu*er ase studii e-ectuate at,t (e eanti ane clinice, c,t i (e eanti ane c *unitare, d vedesc 6n * d c nstant c+ -e*eile sunt cele care su-er+ cel *ai adesea din cauza de(resiei, chiar de d u+ ri *ai *ult dec,t 7+r7a#ii. Ast-el, 6n ( -ida datel r care sus#in e-ectele ( zitive ale su( rtului s cial asu(ra st+rii (sih l !ice de 7ine, -e*eile sunt 6nc+ dezanvanta8ate 6n -a#a de(resiei. 1 ( si7il+ e.(lica#ie (entru aceast+ situa#ie (arad .al+ ar -i c+ -e*eile sunt adesea *ai de(ri*ate dec,t 7+r7a#ii de arece r lurile l r di-erite le e.(un la un nu*+r *ai *are de a!en#i stres ri 0F ve, 19=2L F ve, 19=25. Al#i cercet+t ri sus#in c+ -e*eile au un !rad *ai ridicat de de(resie nu ca ur*are a e.(unerii la a!en#ii stres ri, ci *ai de!ra7+ (entru c+ sunt *ai vulnera7ile in -a#a e-ectel r n cive ale stresului. Indi-erent de e.(lica#ia (e care ale!e* (entru a 6n#ele!e rela#ia c ntr versat+ dintre !en, su( rt s cial i de(resie, un lucru este evidentA 6n !eneral -e*eile se c n-runt+ cu *ai *ulte c n-licte 6n cadrul !ru(uril r s ciale ca ur*are a !radului *ai *are de i*(licare cantitativ+ i calitativ+ 6n rela#ii. Ast-el, e-ectul ( zitiv al su( rtului s cial i in-luen#a ne!ativ+ a un r c n-licte 6n re#elele *ai nu*er ase (ar s+ se anuleze una (e cealalt+ 6n cazul (ers anel r de se. -e*inin. Alt-el s(us, -act ri care (er*it -e*eil r s+ (ri*easc+ *ai *ult su( rt e* #i nal de la re#elele s ciale ( t, de ase*enea, s+ -av rizeze un !rad *ai ridicat de distres. Cu alte cuvinte, tendin#a -e*eil r de a cu(a *ai des ( zi#ia de c n-idente le e.(une la e.(erien#e stresante i la c n-licte care ( t a(+rea dat rit+ acest r e.(erien#e. 9e*aA (entru -iecare ti( de su( rt s cial, da#i c,te d u+ e.e*(le de su( rt (e care du*neav astr+ l-a#i -erit 6n (arcursul e.(erien#ei du*neav astr+. Analiza#i -act rii care au in-luen#at (ers ana a8utat+ 6n (erce(#ia su( rtului (ri*it de la du*neav astr+, - l sind n #iunile din acest ca(it l.

CURS 1 )a#"orii pro"e#"i8i i!"er!i &ACS <UP1C9U% <1CIA% PC19$K$AVS CU BIK%1AC$ $)9$CI1AC$ P$C<1A;$I, &IBI;UU;& &UCI9A9$A C1;FCU;9SCII ';9C$ I;&IGI& "I AF$;9U% <9C$<1C, GACIAJI%$%$ 9C$CU9$ '; C$GI<9S '; AC$<9 CAPI91% <U;9 C$<UC<$ P<I?1%1FIC$ PC1PCII P$C<1A;$I, CU U; A;UBI9 FCA& &$ <9AJI%I9A9$, &AC "I &$ GACIAJI%I9A9$ <I9UATI1;A%S . LOCUL CONTROLULUI. 9$CB$;U% &$ %1C A% C1;9C1%U%UI $<9$ %A;<A9 &$ C199$C '; 1944 "I &$<$B;$AVS
B1&U% '; CAC$ 1 P$C<1A;S '"I $)P%ICS <UCC$<U% <AU $"$CU% PCI; CAUV$ &$ 9IP I;9$C; <AU $)9$C;, C1;9C1%AJI%$ <AU ;$C1;9C1%AJI%$ . %1CU% C1;9C1%U%UI I;9$C; $<9$ C1;GI;F$C$A CS C$<P1;<AJI%I9A9$A P$;9CU $"$C, B$CI9U% P$;9CU <UCC$< AU 1 PC$A BICS %$FS9UCS CU ';9UBP%AC$A <AU FAC91CII &$ PC$<IU;$ &I; AFACS. %1CU% &$ C1;9C1% $)9$C; <$ C$F$CS %A C1;GI;F$C$A CS <UC<A $G$;IB$;9$%1C 0P1VI9IG$ <AU ;$FA9IG$5 <$ FS<$"9$ '; <1AC9S, &$<9I;, ;1C1C, '; PU9$C$A A%91CA $9C.

&u(+ unii aut ri, %CI ar (utea -i (r tect r 6n stresul (sihic (rin rece(tivitatea crescut+ a (ers anei la in- r*a#iile din *ediu cu val are ada(tativ+, (rin rezisten#a crescut+, (rin rezisten#a la (resiuni e.terne, ca i (rin !radul crescut de an!a8are 6n situa#ie i asu*area res( nsa7ilit+#ii (entru succes i eec. % cul c ntr lului e.tern este as ciat cu (r ( r#ie *ai *are de insatis-ac#ie cu (redis( zi#ie net+ s(re an.ietate i de(resie. E)i#ie!a perso!al per#ep&" . $-icien#a (ers nal+ re(rezint+ credin#ele des(re a7ilitatea de a r!aniza i a e.ecuta activit+#ile necesare (entru (r ducerea unui rezultat (r (us 0Jandura, 199=5. 9e ria e-icien#ei (ers nale v r7ete des(re credin#ele individului le!ate c ntr lul i in-luen#a (e care el le are asu(ra (r (riului c *( rta*ent. &esi!ur, n #iunile de c ntr l (ers nal sau de ini#iativ+ nu erau necun scute (,n+ 6n 19==, c,nd Jandura a scris des(re ele. Fil s -i i (sih l !i (recu* <(in za, ?u*e, % cMe, Yillia* Ka*es, *ai recent Fil7ert CDle, au 6ncercat din r+s(uteri s+ 6n#elea!+ r lul v in#ei 6n c *( rta*entul

2=

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

u*an. 'n (sih l !ie, n #iuni (recu* * tiva#ia intrinsec+, l cul c ntr lului intern sau e.tern, nea8ut rarea 6nv+#at+ sunt rientate s(re (erce(#ia c *(eten#ei (ers nale, a rela#iil r dintre aceste c *(eten#e i e-icien#a (ers nal+, realiz+rile, starea de 7ine (sih l !ic+. Aceste * dele enu*erate nu distin! su-icient de clar 6ntre credin#a c+ un anu*it c *( rta*ent va c nduce la un anu*it rezultat i credin#a 6n ca(acitatea de a (r duce cu succes c *( rta*entul 6n chestiune. Una dintre cele *ai i*( rtante c ntri7u#ii ale lui Jandura 6n artic lul din 19== a - st de-inirea c *(rehensiv+ a acestei n #iuni i 6nc r( rarea ei 6ntr- te rie clar+ a c *( rta*entului. Ideea esen#ial+ a e-icien#ei (ers nale nu era n u+. Ce era n u era su( rtul te retic dat c nce(tului i ri! area e*(iric+ cu care e-icien#a (ers nal+ ( ate -i de atunci 6nc ace e.a*inat+ 0Baddu. i F sselin, 200>5. $-icien#a (ers nal+ nu este tr+s+tur+ i nu ar tre7ui *+surat+ ca tr+s+tur+, ci ea tre7uie s+ se re-ere la d *enii s(eci-ice de interes 0 e&g. a7ilit+#i s ciale, diet+ s+n+t as+, e.erci#iu -izic, a7ilit+#i arit*etice, c ntr l *edical re!ulat etc.5. B+surarea e-icien#ei (ers nale s(eci-ice (entru un d *eniu tre7uie ela7 rat+ ast-el 6nc,t s+ sur(rind+ tr+s+turile *ulti-a#etate ale c *( rta*entului i ale c nte.tului 6n care el se (r duce. Cel care ela7 reaz+ instru*entul tre7uie s+ st+(,neasc+ te ria e-icien#ei (ers nale i s+ -ie un 7un cun sc+t r al d *eniului c *( rta*entului 6n chestiune, inclusiv al ti(uril r de a7ilit+#i necesare acelui c *( rta*ent i al situa#iil r 6n care ( t -i - l site 0Jandura 199=5. $-icien#a (ers nal+ este rezultatul in- r*a#iil r inte!rate din cinci surseA e.(erien#a (r (riei (er- r*an#e a c *( rta*entului vizat, e.(erien#a vicariant+, e.(erien#a i*a!inar+, (ersuadarea ver7al+ i starea a-ectiv+ i -izi l !ic+. Pr (riile n astre perfor"ane 6n realizarea c *( rta*entului sunt cea *ai i*( rtant+ surs+ de in- r*a#ii (entru 6ncrederea 6n e-icien#a (ers nal+. <uccesele 6n a e-ectua un anu*it lucru v r s( ri e-icien#a (ers nal+, 6n ti*( ce eecurile este de ate(tat s+ di*inueze. &u(+ ce s-a c ns lidat (uternic+ 6ncredere 6n e-icien#a (ers nal+ 6n 7aza *ai *ult r succese, un eec cazi nal nu va reui (rea lesne s+ in-luen#eze 8udecata asu(ra e-icien#ei (ers nale. C,nd anu*ite eecuri sunt de(+ite (rin e- rt sus#inut i h t+r,t, este instilat+ 6ncredere r 7ust+ 6n e-icien#a (ers nal+ e.act (rin inter*ediul e.(erien#ei care 6i indic+ individului c+ este ca(a7il s+ st+(,neasc+ i s+ -ac+ -a#+ situa#iei. $-icien#a (ers nal+ este deter*inat+ i de e$periene vicariante, 7servarea c *( rta*entului alt ra i a c nsecin#el r acestui c *( rta*ent. 1a*enii - r*uleaz+ a( i e.(ectan#e cu (rivire la (r (riul c *( rta*ent i la rezultatul lui, 6n -unc#ie de *+sura 6n care se c nsider+ si*ilari cu (ers ana 7servat+. $.(erien#ele vicariante au 6n !eneral in-luen#+ *ai sc+zut+ asu(ra e-icien#ei (ers nale dec,t e.(erien#ele directe. "i (rin i"aginarea unui c *( rta*ent e-icient sau ine-icient 6n situa#ii i( tetice e-icien#a (ers nal+ se ( ate * di-ica. Ast-el de i*a!ini ( t -i ru*ina#ii inadecvate sau ( t -i strate!ii inten#i nate de s( rirea e-icien#ei (ers nale. I*a!inile ( t -i des(rinse din e.(erien#e reale sau vicariante, cu situa#ii si*ilare celei antici(ate, sau ( t -i induse (rin (ersuasiune ver7al+, ca atunci c,nd tera(eutul !hideaz+ clientul 6n cadrul interven#iil r 7azate (e i*a!ina#ie !hidat+, ca 6n desensi7ilizarea siste*atic+ sau * delarea -+r+ e.(unere in vivo. <i*(lul -a(t c+ ne i*a!in+* (e n i -+c,nd ceva 7ine nu ( ate avea aceeai in-luen#+ (recu* e.(erien#a real+ a succesului. 'ncrederea 6n e-icien#a (ers nal+ este in-luen#at+ i de persuasiunea ver'al, adic+ ceea ce al#ii s(un des(re (r (ria n astr+ ca(acitate i (r 7a7ilitate de succes. &ar e-icien#a (ersuasiunii ver7ale 6n a dezv lta 6ncrederea 6n e-icien#a (ers nal+ este in-luen#at+ la r,ndul ei de -act ri (recu* e.(ertiza, credi7ilitatea, atractivitatea sursei, du(+ cu* su!ereaz+ cercetarea 6n (ersuasiune i schi*7are de atitudine. Persuasiunea ver7al+ are e-ect *ai (u#in 6nse*nat asu(ra c nstruirii e-icien#ei (ers nale dec,t e.(erien#a direct+ i cea vicariant+. Strile fi(iologice i e"oionale in-luen#eaz+ e-icien#a (ers nal+ atunci c,nd a*enii au 6nv+#at s+ as cieze sla7a (er- r*an#+ sau eecul, cu sti*ulare -izi l !ic+ aversiv+, iar succesul cu e* #ii (l+cute. Ast-el, dac+ a*enii devin c ntien#i de stare -izi l !c+ ne(l+cut+, ei sunt *ai 6nclina#i s+ se 6nd iasc+ de e-icien#a (ers nal+ dec,t 6ntr- stare ( zitiv+ sau neutr+. 'n * d ase*+n+t r, senza#ii -izi l !ice (l+cute sunt ca(a7ile s+ !enereze 6ncredere 6n ca(acit+#ile individuale de a -ace -a#+ situa#iei 6n curs. 'ntruc,t sti*ularea intens+ de7iliteaz+ (er- r*an#ele de cele *ai *ulte ri, a*enii au tendin#a s+ evalueze sla7 e-icien#a (ers nal+ c,nd se si*t 6nc rda#i i visceral a!ita#i. Ceac#iile de -ric+ !enereaz+ 6n c ntinuare -ric+, (rin antici(area sti*ul+rii -izi l !ice. 9rata*entele care di*inueaz+ sau eli*in+ sti*ularea e* #i nal+ la a*enin#+ri su7iective s( resc e-icien#a (ers nal+ (erce(ut+ i i*(licit *+resc (er- r*an#a c res(unz+t are 0Jandura, 19225.

22

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

$-icien#a (erce(ut+ descrete an.ietatea, de(resia i s( rete (ara*etrii 7ene-ici ai s+n+t+#ii 0Jandura, 19925 ast-el 6nc,t c nce(tul a - st utilizat dre(t varia7il+ cheie 6n (sih l !ia clinic+ i a s+n+t+#ii, i acelai lucru se ( ate s(une i des(re d *eniile educa#i nal, s cial, al dezv lt+rii. Al+turi de (erce(#ia riscului i e.(ectan#ele (rivind ur*+rile unui c *( rta*ent, e-icien#a (ers nal+ (erce(ut+ este utilizat+ (entru (redic#ia ad (t+rii i *en#inerii c *( rta*entel r san !enetice sau a7and narea cel r d+un+t are 0<ch/arzer i Fuchs, 19935. Ro(&s"eea psihologi# . C 7uste#ea 0en!l. hardiness5 este tr+s+tur+ ilustrativ+ (entru rezisten#a la stresul (sihic, (entru e-icien#a *ecanis*el r de coping. C 7uste#ea re(rezint+ a(titudine a individului de a -i ne 7 sit, i*(lic,ndu-se 6n activit+#i diverse cu *ult+ curi zitate, !ust (entru risc i (entru schi*7are. P 7assa 019=95 arat+ c+ r 7uste#ea este c nstela#ie de tr+s+turi de (ers nalitate care -unc#i neaz+ ca resurse ale rezisten#ei 6n c n-runtarea cu eveni*ente stresante. Aceste tr+s+turi sunt *ai ales an!a8area 6n activit+#i, eveni*ente 0the co""it"ent disposition5, c ntr lul e.ercitat asu(ra *ediului i asu(ra sinelui 0the control disposition5i rece(tivitatea la (r v c+ri, la schi*7+ri, credin#a c+ schi*7area este *ai 7un+ dec,t sta7ilitatea, c+ este un sti*ulent al dezv lt+rii (ers nale i nu a*enin#are, un (eric l 0the challenge disposition5. <tresul i 7 ala sunt as ciate, nu*er ase studii de* nstr,nd c rela#ia ( zitiv+ dintre si*(t *e i eveni*ente stresante. <-a de* nstrat c+ r 7uste#ea di*inueaz+ susce(ti7ilitatea (entru instalarea si*(t *el r. Op"i%is%&l6 1(ti*is*ul este tr+s+tur+ e.(l rat+ *ai *ult 6n ulti*ul ti*(. <e c nstat+ c+ (ers anele (ti*iste dezv lt+ strate!ii de coping *ai e-iciente 6n c ndi#ii de stres. <chreier i Carver 6i 6nce( 6n anii I20 cercet+rile, ela7 r,nd un instru*ent (entru evaluarea (ti*is*ului ca dis( zi#ie, adic+ a ate(t+ril r c+ rezultatele v r -i ( zitive. Instru*entul are 12 ite*i i se nu*ete 0ife rientation .est 0%195. <tudiile e-ectuate cu acest instru*ent arat+ c+ (ers anele *ai (ti*iste utilizeaz+ *ai cur,nd strate!ii de coping centrat (e (r 7le*+ i de reevaluare ( zitiv+ i *ult *ai (u#in evadarea @ evitarea. <tudii l n!itudinale arat+ c+ cei cu sc ruri 6nalte la %19 sunt *ai (u#in susce(ti7ili de a dezv lta si*(t *e dec,t cei cu sc ruri sc+zute. 1(ti*is*ul ac#i neaz+ san !enetic at,t (rin *ini*izarea !ravit+#ii eveni*entel r, c,t i (rin su(raesti*area (r (riil r resurse (entru a le -ace -a#+. Al+turi de u* r, el reduce i*(actul eveni*entel r stresante i are val are (redictiv+ (entru l n!evitateL este chiar -act r (redis( zant (entru ev lu#ia -av ra7il+ a un r 7 li (recu* cancerul. 'ntr- cercetare din 19=2, Batlin i <tan! 0c-. Peters n 20005 au trecut 6n revist+ sute de studii care d vedeau c+ li*7a8ul, *e* ria i !,ndirea sunt selectiv ( zitive. &e e.e*(lu, a*enii utilizeaz+ *ai *ulte cuvinte ( zitive dec,t ne!ative, at,t 6n li*7a8ul scris c,t i cel v r7it. 'n a*intirea li7er+, a*enii tind s+ 6i a*inteasc+ *ai *ulte lucruri ( zitive dec,t ne!ative, iar aut evaluarea este cel *ai -recvent *ai 7un+ dec,t heter evaluarea. %azarus C. 0192>5 descie ceea ce el a nu*it Xne!area ( zitiv+ i arat+ c+ ea ( ate -i as ciat+ cu starea de 7ine 6n * *entul a(ari#iei adversit+#ii. A. JecM 0194=5 6nce(e dezv ltarea a7 rd+rii c !nitive a de(resiei ( rnind de la aser#iunea c+ de(resia este caracterizat+ de (ers(ectiv+ ne!ativ+ asu(ra sinelui, e.(erien#ei i vit rului, adica de (esi*is* i li(sa de s(eran#+. &ei ini#ial el c nsider+ de(resivii ca -iind il !ici, iar n nde(resivii ca(a7ili de (r ces+ri ra#i nale de in- r*a#ie, recent 019915, 6ntr-un artic l a(+rut 6n #"erican Psychologist, ad*ite c+ n nde(resivii au ate(t+ri ( zitive nera#i nale le!ate de e.(erien#a actual+ i de viit r. <helleD 9aDl r i K nathan Jr /n 019225 trec 6n revist+ studii des(re iluziile ( zitive. <e d vedete c+ a*enii au 6n !eneral tendin#+N6nclinare ( zitiv+, e.ce(#ie de la aceast+ re!ul+ -+c,nd nu*ai de(resivii i an.i ii. <helleD 9aDl r 019295, 6n cartea sa Positive Illusions (r (une ideea c+ tendin#a a*enil r de a se vedea (e sine 6n cea *ai 7un+ lu*in+ ( si7il+ este se*n al st+rii de 7ine. $a -ace distinc#ie 6ntre (ti*is*ul ca iluzie i (ti*is*ul ca delirA iluzia r+*6ne sensi7il+ la se*nele realit+#ii, 6n ti*( ce delirul nu. Antr ( l !ul %i nel 9i!er, 6n cartea sa pti"is"< .he Biology of Hope, l calizeaz+ (ti*is*ul 6n 7i l !ia s(eciei n astre i ar!u*enteaz+ c+ este una dintre cele *ai de-init rii si ada(tative dintre caracteristicile u*ane. 1(ti*is*ul a - st dezv ltat 6n cursul ev lu#iei al+turi de a7ilit+#ile c !nitive. 1(ti*is*ul a(are atunci c,nd *ul 6nce(e s+ antici(eze, s+ se !,ndeasc+ la ce va -i. 1dat+ ce *ul 6nce(e s+ 6i antici(e viit rul, el se !,ndete i la lucruri 6n-ric +t are (recu* (r (ria * arte. Ceva anu*e tre7uia s+ se dezv lte (entru a c ntracara e-ectul

29

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

(aralizant al acestui ti( de !,nduri i acel ceva a - st (ti*is*ul. &in acest (unct de vedere, (ti*is*ul este inerent 6n alc+tuirea (sihicului u*an i nu este d ar un derivat al alt r caracteristici (sih l !ice. 9i!er a caracterizat (ti*is*ul ca -iind u r de !,ndit, u r de 6nv+#at i (l+cut, iar (sih l !ii ev lu#i niti * derni 6l caracterizeaz+ dre(t un *ecanis* (sih l !ic ev luat 0Juss, 1991, c-. Peters n, 20005. ;u*er ase cercet+ri care au investi!at (ti*is*ul ca tr+s+tur+ individual+ arat+ c+ ricu* a* *+sura (ti*is*ul, el este (uternic le!at de alte caracteristici dezira7ile (recu* -ericirea, (erseveren#a, realiz+rile (r -esi nale, s+n+tatea. Bichael <cheier i Charles Carver 019925 au studiat varia7il+ de (ers nalitate identi-icat+ ca (ti*is* dis( zi#i nalA e.(ectan#a !l 7al+ c+ 6n viit r lucrurileN6nt,*(l+rile 7une v r -i din 7elu!, 6n ti*( ce lucrurileN6nt,*(l+rile rele v r -i din ce 6n ce *ai (u#ine. &u(+ ei, t ate d *eniile activit+#il r u*ane ( t -i e.(ri*ate ca sc (uri, iar c *( rta*entul u*an deter*in+ identi-icarea i ad (tarea un r ast-el de sc (uri, (recu* i ada(tarea activit+#il r 6n -unc#ie de sc (uri. <chreier i Carver 6i c nsider+ * delul ca -iind unul aut re!lat r. 1(ti*is*ul intr+ 6n (r cesul aut re!l+rii atunci c,nd a*enii se 6ntrea7+ asu(ra 7stac lel r care ( t 6*(iedica atin!erea sc (uril r (r (use. Cei (ti*iti cred c+ sc (urile ( t -i atinse i atunci c,nd se a-l+ 6n -a#a di-icult+#il r, 6n ti*( ce (esi*itii nu cred c+ ( t realiza ce i-au (r (us atunci c,nd a(ar i*(edi*ente. Ate(t+rile ( zitive cu (rivire la rezultate ( zitive 0e.. XG i !+si *ain+ cu care s+ a8un! chiar dac+ a* (ierdut trenul 5 sunt su7su*ate X*icului (ti*is*, 6n ti*( ce ate(t+rile *ai a*(le i *ai (u#in s(eci-ice 0e.. XTara n astr+ va deveni *ai (uternic+ i *ai civilizat+.5 a(ar#in (ti*is*ului X*are. 1(ti*is*ul "ic versus (ti*is*ul "are este distinc#ie care ne a*intete de -a(tul c+ (ti*is*ul ( ate -i descris la di-erite !rade de a7stractizare. 1(ti*is*ul *are ( ate -i tendin#+ 7i l !ic+ satis-+cut+ (rin cultur+ i av,nd un c n#inut acce(ta7il s cial. $l duce la rezultate dezira7ile de arece (r duce stare !eneral+ de vi! are i rezilien#+. 'n c ntrast, (ti*is*ul "ic ( ate -i (r dusul 6nv+#+rii (articulare, s(eci-ice unui individ i ist riei luiL duce la rezultate dezira7ile de arece (redis(une la ac#iuni s(eci-ice care sunt ada(tative 6n situa#ii c ncrete. Alt-el s(us, *ecanis*ele care lea!+ (ti*is*ul de rezultate ( ate varia 6n -unc#ie de ti(ul de (ti*is* avut 6n vedere. &e e.e*(lu, una dintre cele *ai n ta7ile c relate ale (ti*is*ului este starea de s+n+tate. Aceast+ le!+tur+ su!ereaz+ *ulti(le alte c ne.iuni, inclusiv r 7uste#ea i*unitar+, a7sen#a dis( zi#iei a-ective ne!ative, c *( rta*entele san !enetice. &istinc#ia (ti*is* "are@ (ti*is* "ic a8ut+ la 6n#ele!erea * dalit+#il r de realizare a diversel r instan#e ale st+rii de 7ine. 9raseul unei 7 li !rave (recu* cancerul sau <I&A este (rezis *ai 7ine de (ti*is*ul "are, care in-luen#eaz+ siste*ul i*unitar i dis( zi#ia, 6n ti*( ce instalarea 7 lil r i susce(ti7ilitatea de a -i victi*a trau*atis*el r de t t -elul sunt (rezise *ai *ult de "icul (ti*is* care se e.(ri*+ (rin inter*ediul c *( rta*entel r i (#iunil r c ncrete le!ate de stilul de via#+. Un as(ect - arte i*( rtant este le!+tura (ti*is*ului cu realitatea. 1(ti*is*ul nerealist, *ai ales 6n le!+tur+ cu riscurile (entru starea de s+n+tate, ( ate -i c stisit r (rin e-ectele ne!li8+rii c nduitel r ele*entare necesare (r * v+rii i *en#inerii s+n+t+#ii. 'n !eneral, (ti*is*ul e.cesiv, *aterializat 6n !,nduri dearte, iluzii, ( ate 6*(iedica (ers ana de la a-i -ace (lanuri c ncrete (entru atin!erea sc (uril r 01etin!en, 1994, apud Peters n, 20005. Cu t ate astea, (rezen#a (ti*is*ului este decisiv+ (entru realizarea de sine. <eli!*an i c la7 rat rii au realizat un (r !ra* de interven#ie cu c (iii din c li. Au (redat utiliz,nd tehnici c !nitiv-c *( rta*entale, av,nd ca sc ( )nvarea opti"is"ului. Cezultatul a - st c+ e(is adele de de(resie ulteri are au - st *ult *ai (u#ine la cei care au (artici(at. ,elaia opti"is"ului i pesi"is"ului cu sntatea $di-icat r (entru rela#ia (ti*is*ului i (esi*is*ului cu s+n+tatea este un studiu cele7ru al lui Peters n, <eli!*an i Gaillant, (u7licat 6n 1922 i (e care 6l v i (rezenta (e succint 6n c ntinuare. Aut rii s-au 6ntre7at dac+ 7iceiurile n astre de a e.(lica eveni*entele ne!ative atunci c,nd sunte* tineri (rezic starea n astr+ de s+n+tate -izic+ *ai t,rziu (e durata vie#iiH C,teva d vezi i*(lic+ -a(tul c+ stilurile e.(licative ar (utea (rezice stare de s+n+tate (r ast+ 6n viit r. &e e.e*(lu, cercet+rile (e ani*ale su!ereaz+ -a(tul c+ eveni*entele ne!ative deter*in+ sla7+ -unc#i nare a i*unit+#ii i *ai *are (r 7a7ilitate de 7 al+. Cercet+rile cu (artici(an#i u*ani su!ereaz+ c+ indivizii care e.(lic+ ast-el de eveni*ente ne!ative (esi*ist au -unc#i nare *ai sla7+ a i*unit+#ii i c+ de-a lun!ul unui an -ac *ai *ulte vizite la d ct r dec,t indivizii care e.(lic+ eveni*entele ne!ative (ti*ist. Peters n i

>0

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

c la7 rat rii au investi!at dac+ indivizii care e.(lic+ eveni*entele ne!ative (esi*ist la 6nce(utul *aturit+#ii su-er+ de *ai *ulte 7 li 6n ti*(ul *aturit+#ii *i8l cii i al celei t,rzii. <tudiul l r a - st l n!itudinal i a ac (erit (eri ad+ de >3 de ani. <tarea de s+n+tate a (artici(an#il r a - st cun scut+ i era 7un+ la 6nce(utul studiului. Au - st utiliza#i 99 de (artici(an#i i au 7ene-iciat de evalu+ri *edicale c tate nu*eric de un internist care nu a avut acces la alt ti( de date des(re (artici(an#i. <tudiul a desc (erit c+ stilul atri7u#i nal este varia7il+ c !nitiv+ care (rezice s+n+tatea de (este d u+ i trei decenii de via#+. <tilul atri7u#i nal este * dul 7inuit 6n care a*enii e.(lic+ eveni*entele ne!ative care li se 6nt,*(l+ 0Peters n Q <eli!*an, 192E5. <unt trei di*ensiuni ale acest r atri7uiri cauzale A sta7ilitate versus insta7ilitate, !l 7alitate versus s(eci-icitate, i internalitate versus e.ternalitate. 1 cauz+ sta7il+ inv c+ un -act r de durat+ *are 0Xn- s+ dis(ar+ nici dat+5, 6n ti*( ce cauz+ insta7il+ este tranzit rie 0Xs-a 6nt,*(lat d ar dat+5. 1 cauz+ !l 7al+ este una care a-ecteaz+ un d *eniu lar! de activit+#i 0X s+-*i dea (este ca( t t ce -ac5, 6n ti*( ce cauz+ s(eci-ic+ este circu*scris+ 0Xnu are nici le!+tur+ cu via#a *ea5. 'n -ine, cauz+ intern+ arat+ c+tre ceva des(re sine 0Xaa sunt eu5, 6n ti*( ce cauz+ e.tern+ este 6ndre(tat+ s(re al#ii sau s(re alte circu*stan#e 0Xe c+ldura de aici5. <tilul atri7u#i nal a a(+rut din re- r*ularea * delului 6nv+#at de nea8ut rare ca un * d de a e.(lica diversitatea de r+s(unsuri a a*enil r cu (rivire la eveni*ente ne!ative inc ntr la7ile 0A7ra*s n, <eli!*an, Q 9easdale, 19=25. 1 (ers an+ care e.(lic+ ast-el de eveni*ente (rin cauze sta7ile, !l 7ale i interne (rezint+ *ai *ulte de-icite severe cauzate de nea8ut rare (e care (ers an+ le e.(lic+ (rin cauze insta7ile, s(eci-ice i e.terne. Aceste de-icite includ (asivitatea, de(resia, sla7+ ca(acitate de rez lvare a (r 7le*el r, sla7+ -unc#ie i*unitar+ i *ai *are * r7iditate 0Pa*en et al., 192=L Baier Q <eli!*an, 19=4L Peters n, 1922L <eli!*an, 19=35. <tilul e.(licativ este un candidat de (ri*+ *,n+ la a -i un (recurs r (sih l !ic al st+ril r 7une sau (r aste de s+n+tate, de arece a-ecteaz+ severitatea de-icitel r care ur*eaz+ eveni*entele aversive inc ntr la7ile. I( teza *a8 r+ a studiului a - st c+ a*enii care au e.(licat eveni*entele ne!ative (esi*ist, cu cauze sta7ile, !l 7ale i interne v r avea dre(t rezultat str+ri de s+n+tate (r ast+ *ai t,rziu 6n ti*(ul vie#ii dec,t cei care e.(lic+ eveni*entele ne!ative cu cauze insta7ile, s(eci-ice i e.terne. <tudiul a 6nce(ut cu *e*7ri s+n+t i *ental i -izic ai (r * #iil r din 19E2 (,n+ 6n 19EE la Universitatea ?arvard. <u7iec#ii ( ten#iali au - st *ai 6nt,i selecta#i (e 7aza succesului acade*ic 0E0W din 6ntre!ul nu*+r de studen#i a - st e.clus5, a( i (e 7aza s+n+t+#ii (sih l !ice i -izice 0al#i >0W au - st e.clui5 i 6n -ine (e 7aza n *inaliz+ril r de c+tre decanii c le!iului a cel r *ai inde(enden#i i s+n+t i indivizi. 'n t tal 6n studiu au - st inclui 242 de tineri. Fiecare su7iect, 6nainte de a7s lvire, a trecut (rintr- e.a*inare -izic+ ela7 rat+ i a c *(letat 7aterie de teste de inteli!en#+ i de (ers nalitate. &u(+ a7s lvire, su7iec#ii au c *(letat chesti nare anuale des(re serviciu, -a*ilie, s+n+tate i aa *ai de(arte. Cezultatele e.a*in+ril r -izice (eri dice ale -iec+rui su7iect, realizate de c+tre (r (rii l r d ct ri sunt de ase*enea dis( ni7ile. Un t tal de 10 a*eni s-au retras din studiu 6n ti*(ul c le!iului i 6nc+ 2 du(+ a7s lvire. Pentru studiul (rezentat, Peters n i c la7 rat rii au studiat 99 de su7iec#i, alei ar7itrar 6n -unc#ie de (ri*a liter+ a nu*elui. A - st analizat r+s(unsul (artici(an#il r la chesti nare cu -inal deschis c *(letate 6n 19E4. $rau 6ntre7+ri des(re e.(erien#ele di-icile din ti*(ul r+z7 iuluiA !e situaii dificile personale ai )nt=lnit 1dori" detalii2% fie c erau sau nu )n lupt% c au avut loc )n relaii cu superiorii sau cu su'ordonaii> 4nde a tre'uit s dai aceste lupte interioare> !=t ai avut dreptate "enin=ndu+v prerea )n aceste situaii> !u" erau acestea legate de "unca sau sntatea du"neavoastr> !e si"pto"e fi(ice sau "entale ai e$peri"entat la acea vre"e> C,nd era descris un eveni*ent ne!ativ i*(lic,nd su7iectul, al+turi de e.(lica#ie cauzal+, a*7ele erau e.trase i scrise 6n -ie. Fiele au - st (rezentate unui nu*+r de E 8udec+t ri, care nu cun teau sursa datel r, i erau str+ini i de in- r*a#ii (rivind strea de s+n+tate a individului, i de alte a-ir*a#ii (e care acesta le -+cuse. Kudec+t rii au c tat -iecare cauz+ (e sc+ri de = (uncte 6n -unc#ie de sta7ilitatea, !l 7alitatea i internalitatea acest ra. C tele au - st calculate 6n *edie 6ntr-un c *(us 06ntre 8udec+t ri, 6ntre eveni*ente i 6ntre di*ensiuni5 ast-el 6nc,t -iecare (artici(ant la studiu a avut un sc r al stilului e.(licativ cu varia#ii 6ntre relativ insta7il i e.tern (,n+ la relativ sta7il, !l 7al i intern. Pentru 99 de (ers ane au - st identi-icate 1102 de eveni*ente ne!ative i un - st identi-icare e.(lica#ii cauzale. <tarea de s+n+tate la (t eta(e de v,rst+ a - st (unctat+ 6n ur*a un r serii de e.a*in+ri -izice de c+tre *edicii (ers nali i c tate de c+tre un internist 6n ur*+t rul -elA 1Rs+n+tate 7un+, n r*alL 2R*ulti(le ne*ul#u*iri *in re, (r 7le*e u are cu s(atele, !ut+, (ietre la rinichi, (r 7le*e cu articula#iile, (r 7le*e cr nice cu urechileL >R7 li cr nice (r 7a7il ireversi7ile -+r+ diza7ilitateL 7 li

>1

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

care nu se re*it c *(let i care (r 7a7il v r (r !resa, de e.e*(lu, hi(ertensiune tratat+, e*-ize* (ul* nar i dia7etL ER 7 li cr nice (r 7a7il ireversi7ile cu diza7ilitate, de e.e*(lu, in-arct *i cardic cu an!in+, (r 7le*e cu s(atele care 6*(iedic+ activitatea n r*al+, hi(ertensiune i 7ezitate e.tre*+, dia7et i artrit+ sever+ i scler z+ *ulti(l+L i 3 R deces. C ta#iile st+rii de s+n+tate au - st dis( ni7ile (entru -iecare su7iect la v,rstele de 23 0v,rsta a(r .i*ativ+ a c *(let+rii chesti narel r de la care au - st e.trase e.(lica#iile cauzale5, >0, >3, E0, E3, 30, 33, i 40. &e la v,rsta de 30 de ani i *ai de(arte internistul a avut la dis( zi#ie teste de urin+ i de s,n!e, electr cardi !ra*+ i investi!a#ie cu raze ) a t racelui (entru *a8 ritatea su7iec#il r. ,e(ultate au indicat c% )n general% a*enii care au e.(licat eveni*entele ne!ative cu cauze sta7ile, !l 7ale i interne la v,rsta de 23 de ani au - st *ai (u#in s+n+t i *ai t,rziu 6n ti*(ul vie#ii dec,t a*enii care au dat e.(lica#ii insta7ile, s(eci-ice i e.terne. Aceast+ c rela#ie s-a *en#inut chiar i atunci c,nd starea ini#ial+ de s+n+tate -izic+ i e* #i nal+ au - st *en#inute c nstante. &u(+ cu* ar -i de ate(tat, starea !eneral+ de s+n+tate s-a 6nr+ut+#it tre(tat cu v,rsta. Au - st c relate sc rurile c *(use ale stilului e.(licativ cu *+sur+t rile 7iective ale st+rii de s+n+tate dis( ni7ile la di-erite v,rste, 6n * d (articular starea de s+n+tate la v,rsta de 23 de ani. <tilul atri7u#i nal este ini#ial neas ciat cu 7 ala -izic+, dar (e *+sur+ ce ti*(ul trece a(are i c rela#ia (resu(us+ 6n i( tez+. ;ivelul cel *ai r 7ust al acesteia a - st atins la v,rsta de E3, la a(r .i*ativ 20 de ani du(+ * *entul evalu+rii stilului e.(licativ. 9a7elul E.1. !orelaii pariale )ntre stilul e$plicativ i starea sla' de sntate VArs"a r parial >0 0,0E >3 0,0> E0 0,1> E3 0,>=ZZZZ 30 0,12Z 33 0,22ZZ 40 0,23ZZZ ;R99. $li*inate (ar#ial sunt starea ini#ial+ de s+n+tate *ental+ i -izic+A Z([.10. ZZ([.03. ZZZ([.02. ZZZZ([.001. Aadar, varia7il+ (sih l !ic+ i anu*e stilul atri7u#i nal (esi*ist (rezice 7 li (este (eri ad+ de d u+zeci i treizeci de ani *ai t,rziu. Predic#ia este un succes chiar atunci c,nd este c ntr lat+ varia7ila s+n+tate la * *entul ini#ial. 'ntruc,t dez7aterile le!ate de in-luen#a (sihicului asu(ra s+n+t+#ii sunt inter*ina7ile, (r 7ele e*(irice sunt a7s lut necesare. <tudiul lui Peters n este un s nda8 e*(iric 6n interi rul acestei c ntr verse, una care ia (artea cel r care sus#in c+ -act rii (sih l !ici ( t in-luen#a s+n+tatea -izic+ i 7 ala. <tilul e.(licativ nu a (rezis starea i*ediat+ de s+n+tate. Acest lucru nu este sur(rinz+t r de arece la 6nce(ut varian#a este redus+. &ar la 6nce(utul *aturit+#ii *i8l cii 0>3-30 ani5, s+n+tatea devine *ai varia7il+, iar -act rii (sih l !ici vin s+ 8 ace un r l, (r 7a7il c ntri7uind la stilul de via#+, la !ri8a -a#+ de sine i la su( rtul s cial. %a s-,ritul acestui interval de v,rst+ 030-40 ani5, rela#ia dintre stilul e.(licativ i s+n+tate *ai scade (u#in i aut rii sus#in c+ nu e.ist+ 6nc+ e.(lica#ie 7un+ (entru acest rezultat. P ate -act rii c nstitu#i nali sau alc lis*ul, sau a*,nd u+, d *in+ (eisa8ul st+rii de s+n+tate, iar -act rii (sih l !ici din tinere#e 8 ac+ un r l *ai *ic ast-el. 1a*enii care -er+ e.(lica#ii sta7ile, !l 7ale i interne (entru eveni*ente ne!ative tind s+ -ie sla7i 6n rez lvarea (r 7le*el r 0All D, Peters n, A7ra*s n, Q <eli!*an, 192E5. Acetia ar (utea e.(eri*enta eveni*ente ne!ative *ai nu*er ase i *ai !rave 6n via#+ de arece nu reuesc nici dat+ s+ 6n+7ue criz+ din -a+. <tarea de 7 al+ *ai !rav+ ( ate -i c nsecin#+ a acest r * di-ic+ri acu*ulate ale vie#ii, dar un alt *ecanis* ( si7il este sin!ur+tatea i li(sa su( rtului s cial. Pers ana care d+ e.(lica#ii ne!ative (entru eveni*entele ne!ative este retras+ din (unct de vedere s cial. C ntactele s ciale de s(ri8in cu ceilal#i ar (utea -i un re*ediu 6*( triva 7 lii 0C 77, 19=45, i ( ate c+ stilul e.(licativ a-ecteaz+ s+n+tatea (e ter*en lun! (rintr- traiect rie inter(ers nal+. 'n -ine, stilul e.(licativ ne!ativ ar (utea a-ecta -unc#ia i*unitar+, -+c,nd *ai (r 7a7ile * r7iditatea i * rtalitatea.

>2

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

Prin anal !ie cu studiile (e ani*ale, a*enii (esi*iti ar (utea avea siste*e i*unitare *ai (u#in c *(etente. &atele de la !ru(ul de cercetare din studiul lui Peters n su!ereaz+ c+ a*enii care dau e.(lica#ii sta7ile, !l 7ale i interne (entru eveni*ente ne!ative au (rezentat i*un su(resie crescut+. Peters n a c ndus investi!a#ie (reli*inar+ des(re ceea ce *ediaz+ c rela#ia dintre stilul e.(licativ i 7 al+ i a desc (erit -a(tul c+ stilul e.(licativ (esi*ist a (rezis eveni*ente de via#+ stresante, 7iceiuri nes+n+t ase i e-icien#a (ers nal+ (entru a * di-ica aceste 7iceiuri 6n 7ine. Acestea, la r,ndul l r, au (rezis s+n+tate *ai sla7+. 'ntr-un alt studiu l n!itudinal, Peters n i %in au desc (erit -a(tul c+ studen#ii (esi*iti din c le!iu care au su-erit de r+celi sau !ri(e au - st *ai (u#in (redis(ui dec,t c le!ii l r (ti*iti s+ -ac+ (ai (entru a-i c *7ate 7 lile, cu* ar -i s+ d ar*+ *ai *ult, s+ 7ea *ai *ulte lichide i s+ scurteze durata activit+#il r. In-luen#a 7idirec#i nal+ 6ntre -iecare dintre aceste varia7ile, s+n+tate i stilul e.(licativ, este (r 7a7il ceva de ate(tat. &ei *ecanis*ele r+*,n s+ -ie investi!ate, este clar c+ (ers ana care, de 7icei, e.(lic+ eveni*entele ne!ative (rin cauze sta7ile, !l 7ale i interne la 6nce(utul *aturit+#ii se su(une unui risc de deteri rare a s+n+t+#ii 6n ti*(ul *aturit+#ii *i8l cii. Ar -i - arte i*( rtant ca (r !ra*ele de (reven#ie ti*(urie s+ ai7+ 6n vedere c rectarea stilului atri7u#i nal 6n sens ( zitiv. 9e*+A P rnind de la e.(lica#iile din curs, - r*ula#i (entru -iecare caracteristc+ de (ers nalitate cu r l (r tect r 6*( triva stresului, c,te un chesti nar cu 3 ite*i. Activitate A Ale!e#i > (ers ane din cercul de cun scu#i a(r (ia#i care au tendin#a s+ -ac+ atri7uiri sta7ile, !l 7ale i interne (entru eveni*ente ne!ative. Analiza#i la aceste (ers ane *+sura 6n care realizeaz+ c *( rta*ente -av ra7ile s+n+t+#ii l r, ( rnind de la un re!i* de via#+ s+n+t s i (,n+ la res(ectarea (rescri(#iil r *edicale 6n situa#ii de 7 al+. Ce*arca#i 6n ce *+sur+ 7serva#iile du*neav astr+ c incid cu c ncluziile studiil r lui Peters n. CURS 2 CO'PORTA'ENTE I'PORTANTE PENTRU SNTATE B di-ic+rile 7ene-ice la nivelul c *( rta*entel r i*( rtante (entru s+n+tate re(rezint+ 7iectivul *a8 r al educa#iei (entru s+n+tate, dar i al (sih l !iei s+n+t+#ii. 1 scurt+ list+ a un r c *( rta*ente se*ni-icative (entru s+n+tate, -ie 7ene-ice, -ie riscante, se ( ate vedea 6n cursul 1, la de-inirea (sih l !iei s+n+t+#ii. F ch*an (r (une de-ini#ie de lucru (entru c *( rta*entele i*( rtante (entru s+n+tate, care include nu d ar ac#iunile deschise, direct 7serva7ile, ci i eveni*entele care se des-+ ar+ la nivel *ental i st+rile e* #i nale, care ( t -i ra( rtate i *+surate. &e-ini#ia lui, incluz,nd deter*inan#i ai c *( rta*entel r, (recu* i c *( rta*entele 6nsele, circu*scrie cu lar!he#e aria c *( rta*entel r i*( rtante (entru s+n+tate !o"porta"entele i"portante pentru sntate 1engl& health eha!ior2 sunt acele atri'ute personale precu" credinele% ateptrile% "otivaiile% valorile% percepiile i alte ele"ente cognitive% caracteristicile de personalitate% inclu(=nd aici strile i trsturile afective i "odelele co"porta"entale% aciuni i o'inuine care sunt legate de "eninerea sntii% recptarea sntii i )"'untirea sntii 1?och"an% 5@A6% p&5:@2& 'n acest ca(it l, n #iunea de c *( rta*ent i*( rtant (entru s+n+tate se va re-eri d ar la c *( rta*ente direct 7serva7ile, cu* sunt -u*atul, e.erci#iul -izic, dieta. I*( rtan#a studierii acest r c *( rta*ente este ar!u*entat+ i de statisticile de* !ra-ice cu (rivire la * r7iditatea i * rtalitatea care au la 7az+ c nduite de-av ra7ile s+n+t+#ii. < cietatea A*erican+ a Cancerului (re-i!ura la 6nce(utul *ileniului > cretere a decesel r dat rate cancerului i ar+ta c+ trei*e din acestea sunt (uternic le!ate de 7ezitate, sedetaris* i nutri#ie. 'n C *,nia, aceste te*e au devenit de *are i*( rtan#+ 6n c nte.tul 6n care se 6nre!istreaz+ creteri ale -recven#ei decesel r din caza tu* ril r ne (lazice. 'n #nuarul de"ografic al ,o"=niei 020045, care (rezint+ nu*+rul decesel r i du(+ cauzele * rtalit+#ii, a-l+* c+, 6n ti*( ce 6n 1920 au - st 299=4 decese dat rate ne (las*el r, 6n 2003 nu*+rul acest ra a 8uns la EE904.

>>

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

4&%a"&l *i re!&!area la )&%a" Fu*atul este c nsiderat cauz+ indirect+ i evita7il+ a decesel r. &u(+ 8u*+tate de sec l de cercet+ri realizate 6n cadrul tiin#el r des(re s+n+tate, este acce(tat, 6n * d inc ntesta7il, -a(tul c+ -u*atul re(rezint+ cauza s(eci-ic+ cea *ai (uternic+ a nu*er ase 7 li !rave. & ar 6n <UA, -u*atul este res( nsa7il anual (entru a(r .i*ativ 133 000 de decese dat rate cancerului i 113 000 decese 6n ur*a a-ec#iunil r c r nariene. 'n !eneral, a(r a(e trei*e dintre decesele dat rate 6*7 ln+virii de cancer se dat reaz+ -u*atului. %a acestea se *ai adau!+ i decesele (r v cate de -u*atul (asiv, (rin inhalarea de-a lun!ul *ai *ult r ani a aerului viciat de -u*ul de #i!ar+ de c+tre *e*7rii -a*iliei i de c+tre c le!ii de serviciu. Fu*ul tutunului c n#ine nu*er ase su7stan#e canceri!ene i atac+ 6nde se7i c+ile res(irat rii. Industria tutunului 6*(iedic+ une ri (u7licarea c nstat+ril r rezultate 6n ur*a cercet+ril r (rivind -u*atul (asiv 01n! Q Flantz, 2000, apud <ch/arzer, 200E5. Ciscul -u*+t ril r de a *uri de cancer este *ai *are dec,t riscul dat rat a-ec#iunil r c r nariene, aceasta 6nse*n,nd c+ ra( rtul 6ntre -u*at i cancer este *ai str,ns, 6ns+ a-ec#iunile c r nariene re(rezint+ cauz+ *ai r+s(,ndit+ a decesului, ast-el 6nc,t i ( nderea cazuril r de deces 6n ur*a a-ec#iunil r ini*ii cauzate de -u*at este - arte *are. Circa trei (+tri*i din cazurile de decese 6n ur*a cancerului la (l+*,ni i (+tri*e din cazurile de decese 6n ur*a a-ec#iunil r ini*ii sunt atri7uite -u*atului. Pe l,n!+ aceasta, cercet+t rii din #+rile dezv ltate sus#in c+ tre7uie s+ se ia 6n c nsiderare i * r7iditatea ridicat+ 6n r,ndul -u*+t ril r, (recu* i de-icitele de (r ductivitate le!ate de aceasta (entru ec n *ia na#i nal+, ast-el 6nc,t s+ se s licite *ereu *+suri t t *ai e-iciente ale c ntr lului tutunului. Cancerul la (l+*,ni a - st, cel (u#in 6n (ri*ul s-ert al acestui sec l, 7 al+ e.tre* de rar+ care, de cele *ai *ulte ri, nici nu era *en#i nat+ 6n *anualele c lare *edicale. &u(+ ce, 6n 191>, a 6nce(ut -a7ricarea industrial+ a #i!+ril r, a a(+rut n u+ * d+ a -u*atului i, a(r .i*ativ 20 de ani *ai t,rziu, a crescut vizi7il inciden#a cancerului la (l+*,ni. &ecesele 6nsele sunt - arte relevante cu (rivire la c nsecin#ele -u*atului, t tui tre7uie s+ lu+* 6n c nsiderare i "or'iditatea& Fu*+t rii sunt 6n !eneral *ai (u#in s+n+t iL acetia su-er+ de nu*er ase 7 li, dintre care, 6nde se7i de 7r nit+ cr nic+, (neu* nie, ulcer !astric i 7 li in-ec#i aseL 6n *edie, c (iii -e*eil r -u*+t are au la natere !reutate *ai *ic+ dec,t c (iii ne-u*+t arel rL *ai a( i, tre7uie s+ ne !,ndi* i la accidentele i r+nile (r v cate 6n ur*a incendiil r. A(recieri e.acte ale ac#iunil r n cive ale -u*atului asu(ra s+n+t+#ii sunt !reu de -+cut, 6ntre altele i (entru c+ *ul#i -u*+t ri ne!li8eaz+ s+n+tatea i din alte (uncte de vedere i, de e.e*(lu, 7eau alc l i ca-ea i (ractic+ *ai (u#in s( rt, ast-el 6nc,t -u*atul nu ( ate -i iz lat ca -iind sin!ura cauz+. 'n sens statistic, -u*atul e.ercit+ ac#iune (rinci(al+ asu(ra s+n+t+#ii, 6ns+ interac#i neaz+ i cu al#i -act ri de risc. Un ast-el de e-ect siner!ic e.ist+ atunci c,nd cei d i -act ri de risc nu nu*ai c+ se c *7in+, ci i interac#i neaz+ *ulti(licativ, a* rs,ndu-se reci(r c. Au - st desc (erite i alte e-ecte siner!ice. PerMins 019235 a desc (erit interac#iune 6ntre -u*at i colesterin% c *7inarea cel r d i -act ri cresc,nd su7stan#ial riscul de a su-eri un in-arct. Acest lucru se ( ate 6nt,*(la dat rit+ -a(tului c+ sinteza c lester lului 7un ar -i di*inuat+ i s,n!ele -u*+t ril r s-ar c a!ula *ai re(ede dec,t cel al ne-u*+t ril r. ;u este clar dac+ e.ist+ un siner!is* al -u*atului i stresului. A*7ii -act ri cresc -recven#a 7+t+il r ini*ii i tensiunea arterial+ i se (are c+, 6n *ulte cazuri, ar e.ista un e-ect *ai *ult dec,t aditiv atunci c,nd se -u*eaz+ 6n situa#ii de stres. &e aceea, acesta este un (unct i*( rtant asu(ra c+ruia tre7uie s+ re-lect+*, de arece -u*+t rii -u*eaz+ cel *ai adesea 6n situa#ii de stres, (entru a se rela.a. Fa(tul c+ -u*atul are sau nu un e-ect rela.ant sau e.citant este deter*inat, (e l,n!+ nu*+rul de #i!+ri -u*ate, i de -act rii c !nitivi, ca de e.e*(lu ate(t+rile (e care (ers an+ le are 6ntr- situa#ie s(eci-ic+ de la -u*at. 'n a-ar+ de aceasta, s-a desc (erit c+ (ers anele cu c *( rta*ent de ti( A, au alte 7inuin#e 6n (rivin#a -u*atului 6n c *(ara#ie cu (ers anele de ti( J, cei dint,i inhal,nd *ai (relun! i ast-el 6n alve lele (ul* nare (+trunde *ai *ult di .id de car7 n. Ac#iunile d vedite alte -u*atului activ i (asiv sunt at,t de *ari, 6nc,t c ntr lul tutunului i *+surile (sih l !ice i (eda! !ice individuale sunt indis(ensa7ile (entru a (r te8a s+n+tatea tutur r.

>E

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

EB"i!$erea )&%a"&l&i6 ;! #i&$a &!ei 8as"e i!)or% ri a pop&laiei7 eBis" +!# )oar"e %&li )&% "ori6 Co!)or% rapor"&l&i $i! 1==> pri8i!$ s ! "a"ea pe!"r& Ger%a!ia7 +! a!&l 1==0 eBis"a& +! Ger%a!ia .1C )&% "ori +! rA!$&l ( r(ailor *i --C )&% "oare +! rA!$&l )e%eilor6 N&% r&l )&% "orilor a s# ,&" p&i! $eDa l&!g&l $e#e!iilor6 ;!ai!"e $e "oa"e7 +!s 7 es"e e8i$e!" # +!$eose(i persoa!ele "i!ere s&!" a"i!se $e a#es" #o%por"a%e!" $e ris#6 4&%a"&l es"e %ai larg r spA!$i" +! rA!$&l pturilor sociale inferioare $e#+" +! rA!$&l p "&rilor so#iale +!al"e6 S"&$ii reali,a"e +! Ger%a!ia #& s#op&l pre8e!iei ara" # !&% r&l ( r(ailor #& (a#ala&rea" #are )&%ea, es"e $e $oar 0EC $i! !&% r&l #elor ) r (a#ala&rea" #are )&%ea, 66 Da# se ia +! #o!si$erare !i8el&l $e preg "ire *i "re!$&l epo#ii $e re!&!are la )&%a"7 a"&!#i se #o!s"a" # !& "oi oa%e!ii a(a!$o!ea, )&%a"&l +! a#ela*i %o$7 #i %ai +!"Ai #ei #& s"&$ii s&perioare6 ;!"rD&! s"&$i& $i! 1==E7 $i! gr&pa persoa!elor #& s"&$ii s&perioare $i! SUA ) #ea& par"e !&%ai 11C )&% "oriF +! #a,&l %e$i#ilor *i $e!"i*"ilor #o"a se si"&a la !&%ai 1EC6 ;! "i%p #e $i)ere!a +! #eea #e pri8e*"e )&%a"&l +!"re seBe se !i8elea, +! %o$ #res#A!$7 se a$A!#e*"e $i)ere!a +!"re p "&rile so#iale *i as")el se prog!o,ea, # )&%a"&l ar p&"ea $ege!ara +!"rD&! #o%por"a%e!" pro(le%a"i# al s&(#&l"&rii p "&rilor so#iale i!)erioare6
$(ide*i l !ia c *( rta*ental+ ne -er+ ast-el de in- r*a#ii di-eren#iate 6n -unc#ie de (+tura s cial+, v,rst+ i se.. 9 tui ast-el de caracteristici de clasi-icare nu tre7uie su7stituite cu -act rii cauzali. 1 (ers an+ nu -u*eaz+ (entru c+ este de se. *asculin, t,n+r i *ai (u#in educat. 'n cazul caracteristicil r de acest -el, este v r7a *ai de!ra7+ de atitudinile c relate c *( rta*entului, (e care le-a* (utea s(eci-ica 6ntr-un * del cauzal ca varia7ile de -undal i c+r ra le-a* (utea atri7ui eventual ac#iune indirect+. Cauza unui c *( rta*ent individual cu* este -u*atul tre7uie c+utat+ 6ntr- serie de s-ere de in-luen#+ situa#i nale i (ers nale, care se situeaz+ *ai a(r a(e de 6nt,*(lare, dec,t aceti -act ri de -undal. Pers ana care este *ai educat+ i *ai *atur+ ( ate avea *ai *ulte e.(erien#e 6n via#a sa care s+ l+*ureasc+ asu(ra riscuril r, ( ate s+ a(recieze *ai 7ine i*( rtan#a (r (riei s+n+t+#i i, din aceste sau din alte * tive, ( ate lua h t+r,rea s+ nu -u*eze. Caracteristicile s ci -de* !ra-ice sunt le!ate din (unct de vedere statistic de alte c ndi#ii ale -u*atului, dintre care deter*inantele cele *ai i*( rtante sunt de natur+ (sih -s cial+. &ei la n i 6n #ar+ studii cu ast-e de statistici nu sunt cun scute, ne (ute* rienta 6ntr- arecare *+sur+ du(+ ci-re ra( rtate de Institutul ;a#i nal de <tatistic+ 0vezi ///.insse.r 5 care indic+ cretere a (r duc#iei de tutun 7rut 6n C *,nia de la 1E200 t ne 6n 1990 la 14=00 t ne 6n 2000 i cretere a i*( rtului la ca(it le (recu* ali*ente, 7+utur+ i tutun de la >0 *ili ane de eur 6n 1990 la 113 *ili ane eur 6n 200E.

'o"i8aia pe!"r& )&%a"6 Da# o persoa! )&%ea, 7 !& )&%ea, 7 sa& !& %ai )&%ea, $e %&l" "i%p7 ea es"e %o"i8a" $e $i8erse pro#ese #are po" )i ierarhi,a"e +! $i8erse s"a$ii6 U! "A! r #are )&%ea, pri%a sa igar are al"e %o"i8e $e#A" a& a$&lii #are )&%ea, $eGa $e #A"e8a ,e#i $e a!i6 S#hHar,er e8o# "eorii #o!)or% # rora s&!" "rei s"a$ii +! pro#es&l $e a$op"are a #o%por"a%e!"&l&i $e )&% "or6 EBis" o )a, $e i!iiere <e!gl6 preparation and initiation?7 &! s"a$i& eBperi%e!"al <e!gl6 learning and disco!er"? *i o )a, $e o(i*!&i! <e!gl6 ha ituation?6 ;! )a,a $e i!iiere7 oa%e!ii se gA!$es# la posi(ili"a"ea $e a )&%a *i )a# pri%ele eBperie!e $e #are $epi!$e $a# 8a &r%a "re#erea la s"a$i&l $e eBperi%e!"are6 ;! "i%p&l a#es"&i s"a$i&7 o persoa! $e8i!e )&% "oare pri! +!#er# ri repe"a"e7 pA! #A!$7 +! #ele $i! &r% 7 +! %&l"e #a,&ri i!"er8i!e o o(i*!&i! *i o $epe!$e! psihi# *i )i,i# 6
9recerea de la (ri*a -az+ la cea de-a d ua se (are c+ este le!at+ de ate(t+rile s ciale, resi*#indu-se t c*ai (resiunea c n- r*it+#ii -a#+ de un !ru( s cial de re-erin#+, 6n ti*( ce trecerea de la -aza a d ua la cea de-a treia este le!at+ *ai *ult de ate(t+rile (rivind ac#iunea 7ine-+c+t are a -u*atului, deci de ate(tarea c+ (rin -u*at ( t -i re!late (r (riile e* #ii. <e (are c+ -u*atul e.(eri*ental a trei (,n+ la (atru #i!+ri atra!e (este 90W dintre tineri 6ntrcurs+ a de(enden#ei de nic tin+, 6n care v r r+*,ne (rini 6n *edie >0 (,n+ la E0 de ani. %e sunt clare are tineril r avanta8ele i dezavanta8ele (e care le aduce -u*atulH 'nainte de a dez7ate as(ectele

>3

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

e* #i nale i c nte.tul s cial, tre7uie s+ arunc+* (rivire asu(ra proceselor cognitive le!ate de -u*at. Pentru aceasta ne a8ut+ te ria c *( rta*entului (lani-icat, care este descris+ 6n cursul 10. C n- r* acestei te rii este nev ie *ai 6nt,i de o intenie co"porta"ental 0inten#i nez s+ *+ a(uc de -u*at de luna viit are5, care se (are c+ (er*ite (rezicerea cu cea *ai *are (r 7a7ilitate a -u*atului e-ectiv. Aceasta este in-luen#at+ de atitudine 0!+sesc c+ este 7ineNr+u s+ -u*ez5 i de nor"a su'iectiv 0cele *ai *ulte (ers ane i*( rtante (entru *ine c nsider+ c+ 0nu5 ar tre7ui s+ -u*ez5. Aceast+ n r*+ su7iectiv+ rezult+ din (r dusul convingerii nor"ative 0(+rin#ii *ei cred c+ 0nu5 ar tre7ui s+ -u*ez5 i starea de pregtire pentru a accepta 06n ce *+sur+ d resc s+ -ac acest lucru, care le-ar (l+cea (+rin#il r *eiH5. Atitudinea rezult+ din (r dusul convingerilor co"porta"entale 0\Fu*atul *-ar rela.a]5 i evaluarea re(ultatului 0\rela.area ar -i 7un+Nrea (entru *ine]5. 'nsui Fish7ein 019225 a realizat lucrare e*i(ric+ 6n care, *ai 6nainte de t ate, au - st c *(arate de se7irile (rivind c !ni#iile 6ntre cei care inten#i neaz+ s+ -u*eze i cei care nu inte#i neaz+ acest lucru. 'n acest sc (, el a - r*ulat 14 a-ir*a#ii des(re c nsecin#e ale -u*atului i a veri-icat (entru aceasta c nvin!erile c *( rta*entale i evaluarea su7iectiv+ a rezultatului. C nsecin#ele alese (entru acest studiu au - st 8u*+tate ( zitive i 8u*+tate ne!ative. Fish7ein a (rezentat aceste c !ni#ii unui nu*+r de 124 de studente la c le!iu, dintre care >4 au *ani-estat inten#ia de a -u*a 6n cur,nd. <-a c *(arat !ru(+ cu inten#ia de a -u*a cu alt+ !ru(+ care nu avea aceast+ inten#ie. C n- r* ate(t+ril r, t ate c nsecin#ele ne!ative au - st clasi-icate de a*7ele !ru(e ca -iind ne!ative, iar cele ( zitive ca -iind ( zitive. Cu t ate acestea, s-a 7servat de se7ire se*ni-icativ+ 6n intensitate a evalu+ril r ( zitive sau ne!ative 6ntre cele d u+ !ru(e de -e*ei. Cine a *ani-estat inten#ia de a -u*a a a(reciat c nsecin#ele ne!ative ca -iind *ai (u#in ne!ative i (e cele ( zitive ca -iind *ai accentuat 7ene-ice dec,t sunt de -a(t. .a'elul& #teptrile privind consecinele fu"atului C nsecin#e ( zitive ale -u*atului 6nl+tur+ tensiunea rela.eaz+ s( rete (uterea de c ncentrare -aciliteaz+ interac#iunile s ciale c nduce la a(recierea cel rlal#i -er+ *,inil r cu(a#ie re!leaz+ !reutatea c r( ral+ e.(erien#+ !ustativ+ (l+cut+ C nsecin#e ne!ative ale -u*atului d+uneaz+ s+n+t+#ii risc s( rit de cancer a-ec#iuni res(irat rii vi!ilen#a s( rit+ a cel rla#i a*eni *ir s al !urii *ir s al hainel r (r v ac+ de(enden#+ este scu*(

A(r a(e t #i tinerii cred c+ -u*atul este nes+n+t s i, cu t ate acestea, - arte *ul#i se a(uc+ de -u*at. 'n acest * *ent de de7ut nu e.ist+ 6nc+ de(enden#+ de nic tin+, deci tre7uie s+ e.iste alte * tive care incit+ la acest c *( rta*ent. Aceste * tive sunt adesea (uternice, de arece (ri*ele #i!+ri nu au !ust 7un. &i*( triv+, acestea (r v ac+ dese ri tuse, a*e#eal+ i stare de r+u. 9 tui, *ul#i tineri 6i dau silin#a s+ de(rind+ -u*atul i nu*ai (arte dintre acetia sunt s(eria#i (entru lun!+ durat+ de (ri*ele e.(erien#e ne!ative. 'n anu*ite cercuri, -u*atul este as ciat cu i*a!ine ( zitiv+, c nduc,nd la trecerea (este !ustul ne(l+cut, cheltuielile -inanciare i (eric lele care a*eni#+ s+n+tatea. I*a!inea s cial+ atractiv+ este ali*entat+ de * delele c *( rta*entale i de (u7licitatea su!estiv+ -+cut+ #i!+ril r. &ac+ un c (il tr+iete (er*anent al+turi de (+rin#i care, dei cun sc n civitatea acestui 7icei, c ntinu+ s+ -u*eze cu (l+cere, atunci el 6n#ele!e c+ -u*atul este arecu* de d rit. Ate(tarea (+rin#il r de a se (utea rela.a sau rec *(ensa (rin -u*at se va trans*ite *ai de(arte (rin * delare c *( rta*ental+. 'n anii c (il+riei, (+rin#ii re(rezint+ cele *ai i*( rtante * dele c *( rta*entale, 6n ti*( ce 6n (eri ada (u7ert+#ii r lul acest ra este (reluat de !ru(ul c (iil r de

>4

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

aceeai v,rst+ sau de c le!ii (u#in *ai *ari. Aceti (arteneri de aceeai v,rst+ sunt recun scu#i ca * dele (entru un stil de viat+ s(eci-ic !enera#iil r. Fenera#ia ur*+t are i*it+ !enera#ia anteri ar+ i (reia * durile de c *( rta*ent care *archeaz+ dru*ul s(re r lul de adult, inclusiv -u*atul i c nsu*ul de alc l. 9inerii se si*t ast-el adul#i i acce(ta#iL * delele sunt i*itate din d rin#a de a deveni (recu* adul#ii. Acest c *( rta*ent i*itativ ( ate surveni *ai *ult sau *ai (u#in de 7un+ v ie. Ate(t+rile s ciale e.(licite ( t -i trans*ise atunci c,nd *e*7rii unui !ru( de re-erin#+ dau de 6n#eles c+ -u*atul -ace (arte din standardul !ru(ului. $.ist+ t tui i !ru(uri de re-erin#+ i*a!inare (e care (ers an+ d ar i le i*a!ineaz+ i care 6l 6ns #esc 6n *ulte !,nduri i ac#iuni. ;u*ai nu*+rul de -u*+t ri dintr-un !ru( de re-erin#+ nu re(rezint+ 6n * d 7li!at riu scal+ a (resiunii la c n- r*itate e.ercitat+ de !ru(ul d *inant. 9re7uie s+ -ace* di-eren#a dintre ate(t+rile trans*ise e.(licit i nev ia su7iectiv+ de c n- r*itate (entru a -i acce(tat. A -i acce(tat de al#ii re(rezint+ 6nc+ din ad lescen#+ surs+ 6nse*nat+ (entru dezv ltarea sti*ei de sine i cel care are !hini nul s+ -ie *e*7ru al unui !ru( 6n care d *nete un standard nes+n+t s, cu !reu va (utea s+-i (un+ rezisten#+ -+r+ s+ atra!+ du(+ sine iz larea s cial+. Peric lul de a ceda (resiunii i*(licite sau e.(licite a !ru(ului la elevii cu senti*ent de aut a(reciere sc+zut, cu tendin#e s(re de(enden#+ s cial+ i cu e.(ectan#e reduse (rivind e-icien#a (ers nal+ 6n (rivin#a a7ilit+#il r s ciale este inevita7il *ai *are 0Jandura, 199=5. 'n situa#ii de stres tinerii se atea(t+ ca -u*atul s+ le uureze starea i 6ncearc+ s+ de(+easc+ (r 7le*ele, a(uc,ndu-se de -u*at. 'n ter*in l !ia lui %azarus 019915, 6n acest caz este v r7a des(re un coping e* #i nal 6n ( zi#ie cu coping-ul instru*ental, 6n care di-icult+#ile 6nt,*(inate sunt de(+ite 6n * d direct i c nstructiv. Fru(ele s ciale de re-erin#+ @ chiar dac+ (r duc n r*e care ( t avea c nsecin#e ned rite asu(ra s+n+t+#ii @ nu sunt 6n nici un caz racil+. $le re(rezint+ c ndi#ie necesar+ de s cializare i sunt surs+ de in- r*a#ii i de *en#inere a val rii care ( t e.ercita de ase*enea, i e-ecte ( zitive. Una i aceiai !ru(+ de re-erin#+ sti*uleaz+, 6n anu*ite circu*stan#e, 6n acelai ti*(, * duri de c *( rta*ent care ( t -i at,t avanta8 ase, c,t i d+un+t are. Ast-el, de e.e*(lu, 6n ur*a unui studiu l n!itudinal e-ectuat asu(ra a 9= de ucenici 7erlinezi, s-a desc (erit c+ 7una inte!rare s cial+ *er!e *,n+ 6n *,n+ cu -u*atul i c nsu*ul de alc l, 6ns+ t t dat+ i cu *ai *ult+ activitate s( rtiv+ 0<ch/arzer, Kerusale* Q Pleine, 19905. Pers anele s litare, di*( triv+, au (rezentat *ai (u#in c *( rta*ente de risc, 6ns+ (e de alt+ (arte, (racticau *ai (u#in s( rt. Aadar tre7uie s+ 6i recun ate* inte!r+rii s ciale a*7ele -e#e. 4a,a $e $epri!$ere *i $epe!$e!a6 B tivele -u*atului se schi*7+ 6n -aza de de(rindere. B tivele anteri are, ca, de e.e*(lu, i*a!inea s cial+ atractiv+ i (resiunea c n- r*it+#ii, (ierd (arte din i*( rtan#+ 6n -av area alt r -act ri, 6n (ri*ul r,nd de(enden#a -izic+ i (sihic+. $.ist+ serie de c nce(#ii di-erite re-erit are la * tivul (entru care a*enii nu ( t renun#a la -u*at. Ast-el, s-au -+cut res( nsa7ile (entru aceasta, (rintre altele, caracteristicile personalitii. ?ans $DsencM sus#ine c+ (ers anele e.travertite d vedesc *ai *are necesitate de sti*ulare e.tern+ (entru a-i *en#ine nivelul (ti* de e.cita#ie. 'n acest sc (, caut+ situa#ii sti*ulative i activit+#i incitante, de care #ine i -u*atul. Pers anele intr vertite di*( triv+, au nev ie de *ai (u#in+ sti*ulare e.tern+, de arece dis(un de8a de un nivel ridicat de e.cita#ie i sunt *ai sensi7ile -a#+ de e.cita#ia senz rial+. Aceste de se7iri nu sunt d 7,ndite, ci sunt 6nn+scute, aadar -u*atul ca de(rindere ( ate -i reali*entat de di-eren#ele !enetice. $.ist+ serie de studii care au desc (erit c rela#iile ( zitive dintre e.traversiune i -u*at, 6ns+ (e 7aza un r ast-el de date nu se ( ate - r*ula c nstatare de cauzalitate. 9e ria lui $DsencM este c nsiderat+ s(eculativ+ i nu i-a !+sit ade(#i. Pe l,n!+ e.traversie, e.ist+ i alte tr+s+turi ale (ers nalit+#ii care au sla7e le!+turi cu -u*atul, ca de e.e*(lu neur ticis*ul i tendin#ele antis ciale, 6ns+, 6n !eneral, n #iunea de (ers nalitate are (arte de sla7 s(ri8in 6n tiin#+, de arece alte * dele -urnizeaz+ 7az+ *ai s lid+ de e.(licare a -u*atului. 1 te rie 7i -(sih l !ic+ vede 6n de(enden#a de nic tin+ cauza -u*atului c ntinuu. C n- r* acestei teorii de reglare a nivelului nicotinei, (ers ana a-ectat+ tre7uie s+-i *en#in+ c nstant nivelul nic tinei i s+ evite si*(t *ele !enerate de reducerea nu*+rului de #i!+ri. 'ntr-un e.(eri*ent, au - st - st distri7uite -u*+t ril r cr nici #i!+ri cu c n#inut *ai *are sau *ai *ic de nic tin+, -+r+ ca (ers anele testate s+ cun asc+ c n#inutul acest ra 0<chachter, 19205. &ei acetia nu tiau dac+ -u*au #i!+ri u are sau tari, t tui, (rin c *( rta*entul l r, inv luntar, reac#i nau la aceast+ di-eren#+ *ascat+. &in #i!+rile u are -u*au 6n *edie, cu 23 W *ai *ult dec,t din cele tari. Acelai aut r a

>=

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

nu*+rat, 6n alt e.(eri*ent, nu*+rul de -u*uri (e care -u*+t rii le tr+!eau din a*7ele ti(uri de #i!+ri i a c nstatat c+ au - st trase *ai *ulte -u*uri dac+ #i!+rile erau s+race 6n nic tin+. 'n alt e.(eri*ent a - st sta7ilit+ val area (?-ului din urin+ 6n le!+tur+ cu -u*atul, du(+ care s-a 7servat c+ nic tina era eli*inat+ (rin urin+. &ac+ val area (?-ului scade su7 anu*it+ val are, deci c n#inutul de acid este ridicat i este eli*inat+ *ult+ nic tin+, ar tre7ui de -a(t s+ -u*eze *ai *ult (entru a c *(ensa aceast+ (ierdere. Pers anele testate au (ri*it 6n cadrul e.(eri*entului ta7lete cu vita*ina C, de arece acestea scad val area (?-ului i *+resc c n#inutul acid din s,n!e. 'ntr-adev+r, cei care (ri*iser+ vita*ina C i-au intensi-icat c nsu*ul de ta7ac 6n c *(ara#ie cu cei care (ri*iseser+ d ar ta7letele (lace7 , -+r+ via*ina C. $.(eri*entele au ar+tat c+ -u*atul servete la re!larea nivelului de nic tin+. Criticii au a-ir*at c+ -u*atul este i reac#ie la stres, tea*+ sau st+ri e* #i nale si*ilare, dar <chachter 7iecteaz+, a-ir*,nd c+ val area (?-ului din urin+ scade i 6n c ndi#ii de stres, ast-el 6nc,t stresul re(rezint+ d ar cauza indirect+, 6n ti*( ce re!larea -izic+ a nic tinei este cauza i*ediat+, direct+, a -u*atului 6nr+it. &ei aceste teste sunt - arte i*(resi nante, ele nu ( t e.(lica su-icient c *( rta*entul. &ac+ ar -i v r7a nu*ai des(re asi*ilarea nic tinei, atunci ar tre7ui s+ -ie indi-erent 6n ce * d (+trunde nic tina 6n c r(. Fu*a de *estecat cu nic tin+, sau su7stitutele transder*ale de nic tin+ 0(lasture (e (iele care eli7ereaz+ c ntinuu nic tin+5 tre7uie s+ a8un!+ s+-i -ac+ (e -u*+t ri s+ renun#e la #i!+ri. &ar aceast+ *et d+ are succes d ar 6n (u#ine cazuri. Cecidiva nu ( ate -i e.(licat+ (rin * delul de re!lare a nic tinei, de arece - tii -u*+t ri devin recidiviti a7ia du(+ s+(t+*,ni, sau chiar luni, du(+ ce nivelul nic tinei a - st de8a zer de - arte *ult ti*(. &eci, enun#urile 7i -(sih l !ice ( t s+ (rezic+ d ar (ar#ial 6n ce circu*stan#e i c,t de *ult -u*eaz+ cineva. Pe l,n!+ aceasta, -u*atul r+*,ne 6nainte de t ate, (r 7le*+ * tivat+ (sih l !ic. %eventhal i ClearD 019205 au dezv ltat un * del *ulti(lu de re!lare. $i v+d cauza (rinci(al+ a -u*atului 6n st+rile su-leteti i cred c+ nic tina este le!at+ ast-el de ele, (rin c ndi#i nare. 'n -aza ini#ial+, -u*atul este * tivat, de e.e*(lu, de nev ia de *+rire a (r (riei val ri i de a(reciere s cial+. Fu*atul duce, 6n *ulte situa#ii, la di*inuarea te*ei s ciale, 6ns+ du(+ un ti*( tea*a revine i, t t dat+, nivelul de nic tin+ scade. As cierea -recvent+ dintre creterea te*ei i sc+derea nivelului nic tinei (r duce reac#ie c ndi#i nat+. 'nt tdeauna c,nd a(are indis( zi#ia e* #i nal+, 6n le!+tur+ cu sc+derea nivelului nic tinei, nev ia de #i!+ri devine - arte (uternic+. ;u e.ist+ nici un du7iu c+ de(enden#a de nic tin+ 8 ac+ un r l esen#ial 6n *en#inerea -u*atului, chiar dac+ ac#i neaz+ 6n acelai ti*( cu -act ri (sih l !ici. 1 d vad+ 6n acest caz c nst+ 6n e.isten#a feno"enelor de sevra*. &e aceasta v r7i* 6n cazul 6n care cineva a -u*at zilnic ti*( de *ai *ulte s+(t+*,ni, a( i a renun#at de dat+ i 6n decurs de zi a(ar *ini* (atru din si*(t *ele ur*+t areA 0a5 nev ia 0craving5 de nic tin+, 075 irita7ilitate, senti*entul de -rustrare sau su(+rare, 0c5 tea*a, 0d5 di-icult+#i de c ncentrare, 0e5 nelinite, 0-5 -recven#+ redus+ a 7+t+il r ini*ii i 0!5 a(etitul *+rit sau creterea 6n !reutate. C,teva dintre aceste si*(t *e ( t -i 6nde(+rtate (rin !u*+ de *estecat cu nic tina, 6ns+ nev ia de a -u*a r+*,ne chiar i atunci, -a(t ce ne tri*ite din n u la * tiva#ia (sih !en+. 9 ate * delele te retice care au - st dezv ltate 6n sc (ul (rezicerii -u*atului c n#in un s,*7ure de adev+r, 6ns+ nici unul nu este 6n stare s+ -urnizeze e.(lica#ie cu(rinz+t are a -en *enului la t ate nivelurile (r cesului de de(enden#+ i 6n t ate situa#iile. %a -u*+t ri interac#i neaz+ di-erite * tive 6n di-erite * *ente 0Asht n Q F ldin!, 1929, apud <ch/arzer, 200E5. Un alt (unct de (lecare este te ria (rivind neur -re!larea (entru care sunt cita#i P *erleau i c la7 rat rii. $i (leac+ de la ideea c+ nic tina * di-ic+ dis( ni7ilitatea -act ril r neur re!lat ri s(eci-ici c *( rta*entului, ast-el 6nc,t -u*atul ( ate -i 6n#eles ca reacie far"acologic de re(olvare a pro'le"elor% care duce la 6*7un+t+#ire a st+rii a-ective. Ast-el de neur -re!ulat ri sunt, de e.e*(lu, acetilc lina, n re(ine-rina, d (a*ina i (i idele end !ene. Acestea duc la a*(li-icarea st+ril r ( zitive 0de e.e*(lu, creterea 7unei dis( zi#ii, s(ri8in 6n rez lvarea (r 7le*el r, 6*7un+t+#irea *e* riei5 i di*inuarea st+ril r ne!ative 0de e.e*(lu, di*inuarea -ricii i 6nc rd+rii, uurare du(+ eli*inarea nic tinei, evitarea creterii 6n !reutate5. Aadar, -u*+t rii 6nr+i#i, (rin c *( rta*entul l r, sunt 6n stare s+-i re!leze *ul#i*e de (r cese neur --izi l !ice, - l sindu-se de -u*at ca de ac#iune -ar*ac l !ic+, de rez lvare. Aceast+ te rie ela7 rat+ l+*urete *ai 7ine dec,t celelalte de(enden#a i di-icultatea eli*in+rii c *( rta*entului, 6ns+ i 6n acest caz c *( nenta (sih l !ic+ este (rezentat+ (rea (e scurt. 'nce(utul -u*atului nu ( ate -i (r !n zat (rin aceast+ te rie.

>2

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

&u(+ -u*at, (ers anele testate ( t su( rta 6n !eneral, *ai u r, z! * tele, se ( t c ncentra *ai 7ine, rez lv+ cu *ai *ult+ aten#ie sarcinile de vi!ilen#+ i 6i aduc *ai 7ine a*inte, 6ns+ aceast+ di-eren#+ este intraindividual% adic+ t ate acestea ar -i (utut -i realizate *ai 7ine dec,t dac+ nu ar -i -u*at. 'n nici un caz nu tre7uie s+ 6n#ele!e* !reit aceste rezultate ale studiil r de la7 rat r, i anu*e nu tre7uie s+ crede* c+ -u*+t rii ar realiza *ai *ulte dec,t ne-u*+t rii. Fu*atul la tinerii care t c*ai se a(uc+ de acesta 6nde(linete 6n (arte alte -unc#ii dec,t la -u*+t rii 7inui#i, *ai vechi. 'n ti*( ce, la 6nce(ut, (red *in+ -unc#iile s ciale, *ai t,rziu sunt cele e* #i nale care (red *in+, 6ns+ 6n a*7ele cazuri este de *en#inut ideea (rivind 6n-runtarea anu*it r s licit+ri din *ediul 6nc n8ur+t r sau a stresului (sihic. 'n acest caz, -u*atul ( ate s+ -ie inserat 6ntr-un ir de * duri de c *( rta*ent din care -ace (arte i ali*enta#ia, c nsu*ul de alc l i de dr !uri, s( rtul i rela.area, deci t ate tehnicile ( si7ile de re!lare Fa(tul c+ -u*atul ( ate servi 6n *ai *ulte sc (uri, a - st ilustrat i de 9 *Mins 01944, 19425. $l a (r (us di-eren#ierea a (atru ti(uri de -u*at i anu*e 0a5 din 7icei, 075 cu nuan#+ ( zitive* #i nal+, 0c5 cu nuan#+ ne!ativ-e* #i nal+ i 0d5 de(endent. Prin fu"tori din o'icei sunt dese*na#i a*enii care nu d 7,ndesc nici (l+cere anu*e 6n ur*a -u*atuluiL acetia s-au a(ucat de -u*at (r 7a7il *ai devre*e din * tive e* #i nale, dar 6ntre ti*( -u*eaz+ din rutin+ i de *ulte ri nu-i dau del c sea*a c+ i-au a(rins #i!ar+. F u"torii cu afectivitate po(itiv sunt aceia care ur*+resc a*(li-ic+ri ( zitive, deci (l+cere, destindere, sti*ulare 'n * d ti(ic acetia -u*eaz+ 6n s cietate i du(+ *as+. 'n cazul fu"torilor cu afectivitate negativ este v r7a des(re re!larea ur*+rit+ 6n cazul st+ril r ne!ative, deci des(re di*inuarea senti*entel r de nerv zitate, a te*ei, nelinitii, vinei sau a 6nc rd+rii. $i -u*eaz+ 6n s(ecial 6n situa#iile de stres. 'n -inal, fu"torii dependeni tr+iesc c ntient (eri ada 6n care nu -u*eaz+L ei sunt at,t de le!a#i de re!larea nic tinei, 6nc,t tiu *ereu c,nd au -u*at ulti*a #i!ar+ i au !ri8+ s+ ai7+ *ereu rezerv+ su-icient+ (entru a nu a8un!e 6ntr- situa#ie de-icitar+. Aceast+ te rie s-a c n-ir*at (ar#ial. %eventhal i Avis 019=45 au e-ectuat un e.(eri*ent i*(re!n,nd #i!+rile 6n #et i usc,ndu-le din n u, 6n aa -el 6nc,t calitatea !ustului s+ se de!radeze (uternic. $i au testat -u*+t rii cu a-ectivitate ( zitiv+ i cei de(enden#i. Cele d u+ !ru(e, du(+ cu* era de ate(tat, au reac#i nat di-erit la #i!+rile acrite de #etA Fu*+t rii rienta#i a-ectiv au (re-erat s+ renun#e la ele, 6n ti*( ce -u*+t rii de(enden#i au -u*at cantitatea 7inuit+. Jest i ?aMstian 019=25 au (rezentat *ul#i*e de situa#ii 6n care nev ia de a -u*a crete i a( i au calculat di*ensiunile care stau la 7az+, cu a8ut rul unei analize -act riale. $i au !+sit 11 -act ri (entru -e*ei i 12 -act ri si*ilari (entru 7+r7a#i. &i*ensiunile situa#iil r desc (erite la -e*ei sunt (rezentate 6n ta7elul de *ai 8 s. 'n le!+tur+ cu renun#area la -u*at i cu (revenirea recidivei se (leac+ de la ast-el de re-lec#ii. &e arece, 6n anu*ite situa#ii, -u*atul 6nde(linete anu*ite -unc#ii, (ers anel r 6n cauz+ tre7uie s+ le (une* aceste situa#ii 6n -a#a chil r i, de -iecare dat+ c,nd 6i a(rind #i!ar+, s+ 6nre!istreze aceste c ntin!en#e. Asu(ra acest ra se va -ace re-erire 6n c ntinuare. 9a7el 3.2. <itua#ii 6n care este declanat -u*atul 1. 'nc rdarea 0c,nd sunte* a!ita#i5, 2. I*a!inea (r (rie 0c,nd d ri* s+ ne si*#i* *ai atractivi5, >. Frustrarea 0c,nd sunte* -rustra#i5, E. Cela.area 0c,nd ne dihni*5, 3. Cutina 0c,nd ne a-l+* cu #i!ar+ 6n !ur+ -+r+ s+ ne aduce* a*inte c+ a* a(rins- 5, 4. < cia7ilitatea 0c,nd cineva -er+ #i!ar+5, =. Indis( zi#ie 0c,nd sunte* ner+7d+t ri5, 2. Plictiseala 0c,nd vre* s+ a(uc+* ceva cu *,inile5, 9. $vitarea hranei 0c,nd d ri* s+ r+*,ne* zvel#i5, 10. 17inuin#a 0du(+ *as+5 11. $.cita#ia 0c,nd ave* nev ie de *ai *ult+ ener!ie5.

>9

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

Fu*atul ca ( si7il+ (#iune de 6n-runtare a situa#iil r c tidiene de stres este c nce(#ie care nu tre7uie s+ r+*,n+ li*itat+ la nivel individual. Aceast+ re-lec#ie se a(lic+ *ai de!ra7+ asu(ra 6ntre!ii ( (ula#ii care tr+iete stresul c lectiv i, ast-el, d vedete dis( ni7ilitate *ai *are s(re -u*at, 6n *+sura 6n care c nte.tul cultural (r * veaz+ i -ace recla*+ -u*atului. Fru(urile de a*eni care se a-l+ 6n situa#ii di-icile de tranzi#ie e-ectueaz+ un ir de ac#iuni de 6n-runtare din care -ace (arte i re!larea e* #iil r inclusiv (rin -u*at. 'n cadrul unui studiu l n!itudinal, Cal- <ch/arzer a chesti nat (este *ie de e*i!ran#i din Ce(u7lica &e* crat+ Fer*an+ care au venit 6n 1929, 6n !eneral ile!al, 6n Jerlinul de Gest, i a c nstatat 6n aceast+ !ru(+ de (ers ane stresate (sihic c te e.tre* de *ari de -u*+t ri, i anu*e =9W la 7+r7a#i i =0W la -e*ei, ceea ce re(rezint+ a(r .i*ativ du7lu -a#+ de cei din Fer*ania de Gest i, de ase*enea, *ai *ult dec,t 6n - sta C&F. 'n acest caz este v r7a des(re ( (ula#ie stresat+ care a tr+it 6n c ndi#ii (recare din (unt de vedere ec n *ic i ( litic i care, (rin -u*at, 6ncercau evadare (ar#ial+. &ac+ 6ntre7+* -u*+t rii de ce -u*eaz+, a-l+* c+ ei *ini*izeaz+ riscurile -u*atului i, de ase*enea, c nsider+ e.tre* de redus+ ansa l r de succes 6ntr- eventual+ tentativ+ de a7and n a -u*atului. Fu*+t rii tiu c+ sunt e.(ui la riscuri (entru s+n+tate (rin c *( rta*entul l r i ( t enu*era 6n cele *ai *ulte cazuri anu*ite 7 li la care sunt (re( nderent vulnera7ili. Bul#i dintre ei ( t -ace esti*are c rect+ a riscului !eneral al * r7idit+#ii sau al * rtalit+#ii -u*+t ril r, 6ns+ 6i su7esti*eaz+ siste*atic (r (ria (ericlitare. Acest cun scut -en *en este dese*nat ca ilu(ia invulnera'ilitii sau distorsiune opti"ist du(+ Yeinstein, ca opti"is" defensiv du(+ <ch/arzer i ca ilu(ie po(itiv du(+ 9aDl r. %e7 vits i <train 019905 au chesti nat 129 de *uncit ri cu az7est 6n le!+tur+ cu * tivul (entru care -u*eaz+ sau nu. Pers anele chesti nate erau c ntiente de -a(tul c+ erau de d u+ ri (ericlitate, dac+, (e l,n!+ -act rii n civi de la l cul de *unc+, *ai c nsu*au i tutun. 'ns+, dintre acetia, -u*+t rii au recun scut c+ atri7uie s+n+tatea i 7 ala 6nt,*(l+rii, deci nu se si*#eau (ers nal res( nsa7ili (entru s+n+tatea l r i aveau atitudine -atalist+ 6n aceast+ (rivin#+. $i res(in!eau la nivel c !nitiv riscurile -u*atului, dar nici nu erau (re!+ti#i, (rintr- in- r*are *ai 7un+, s+-i recun asc+ (r (ria vulnera7ilitate i s+ tra!+ c ncluzii des(re c nsecin#e din aceasta. ActivitateA &iscuta#i cu 3 -u*+t ri (e care 6i cun ate#i i cu 3 (ers ane care nu -u*eaz+ i nu au -u*at nici dat+. Cule!e#i in- r*a#ii des(re ate(t+rile l r cu (rivire la c nsecin#ele -u*atului, -ie (rintr-un interviu standardizat, -ie (rintr-un chesti nar 6n care ei s+ a(recieze !radul de ac rd cu -iecare ite*. Utiliza#i ta7eul 3.1. (entru alc+tuirea instru*entului. C *(ara#i r+s(unsurile 6ntre cele d u+ cate! rii de (ers ane. 9e*+A &iscuta#i cu *+car > (ers ane care au -u*at, dar au a7and nat acest c *( rta*ent de cel (u#in 8u*+tate de an. A-la#i care au - st * dalit+#ile 0ce au !,ndit i ce au -+cut5 (rin care au rezistat tenta#iil r de recidiv+. 'n 7aza r+s(unsuril r (ri*ite, c nstrui#i un te.t-interven#ie de cca 200 de cuvinte (entru -u*+t rii care nu a7and neaz+ -u*atul din cauza te*eril r c+ nu ar rezista tenta#iei de a recidiva.

CURS > PENTRU DATA DE A#"i8i"a"ea )i,i#

.E OCTO':RIE -EE=

A -i 6n (lin+ - r*+ -izic+ este, 6n !eneral c nsiderat a -i un sc ( nu nu*ai (entru avanta8ele (e care le are din (unctul de vedere al s+n+t+#ii, ci i (entru c+ aceasta #ine de i*a!inea a*enil r (lini de via#+ i atractivi. Pers anele active -izic sunt *ai rar su(ra( nderale, sunt *ai (u#in (redis(use la 7 li, tr+iesc *ai *ult i 7ene-iciaz+ de calitate su(eri ar+ a vie#ii -a#+ de (ers anele inactive. Pe de alt+ (arte, un ast-el de * d via#+ este c stisit r, cu alte cuvinte c st+ ti*( i adesea i 7ani i nu este t tal li(sit de (eric l, de arece s( rtul ( ate (r v ca i accident+ri sau chiar cauza * artea. 'n ciuda acest r li*it+ri, e.erci#iul -izic este c nsiderat un c *( rta*ent i*( rtant (entru s+n+tate, (lin de avanta8e. ;u*+rul de a*eni din r,ndul ( (ula#iei care (ractic+ s( rtul 6n * d re!ulat este sc+zut, ceea ce st,rnete 6ntre7area ur*+t areA de ce unii sunt activi i al#ii nu, care sunt deci * tivele cruciale care deter*in+ activitatea -izic+.

E0

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

Prin activitate -izic+ ne re-eri* de -a(t la rice *icare a *usculaturii scheletului (rin care se c nsu*+ ener!ie. Aten#ie, aceasta nu #ine d ar de - t7al, ci i de !r+din+rit i c+ratul sacil r. &ar (rin n #iunea de e.erci#iu -izic 6n#ele!e*, di*( triv+, activitatea -izic+ din ti*(ul li7er. A* (utea ale!e i cuv,ntul s( rt, 6ns+ ahul i (escuitul sunt ti(uri de s( rt care nu c nsu*+ ener!ie. 'n zilele n astre, c,nd v r7i* des(re e-ectele -izi l !ice ale activit+#ii -izice, ne !,ndi* 6n (ri*ul r,nd la antrena*entul aer 7. 'n acest sens tre7uie 6n#eleas+ activitatea -izic+ 6n c ntinuare. E)e#"e i%e$ia"e ale a#"i8i" ii )i,i#e . &ac+ 6ntre7+* s( rtivii ce si*t du(+ antrena*ent, a-l+*, 6n !eneral, c+ starea i*ediat+ de 7ine este intensi-icat+. ;e si*#i* *ai (uternici, *ai 7ine dis(ui, *ai si!uri de sine sau, (ur i si*(lu, 6n - r*+. Aceast+ senza#ie #ine a(r .i*ativ d u+ (,n+ la cinci re 0Jr /n, 19905. Chiar i c,teva s+(t+*,ni de activitate -izic+ sunt su-iciente la *a8 ritatea a*enil r (entru a-i 6*7un+t+#i starea !eneral+. 'nainte s+ ne (une* 6ntre7+ri re-erit are la trans- r*+rile (sihice i la c nsecin#ele (e ter*en lun! 6nre!istrate asu(ra s+n+t+#ii, tre7uie s+ descrie* *ai 6nt,i e-ectele -izi l !ice care sunt *ai de!ra7+ de scurt+ durat+. Antrena*entul aer 7 -av rizez+ -itness-ul cardi vascular de arece *+rete (uternic necesarul de .i!en i, (rin aceasta, deter*in+ siste*ul cardi vascular s+ lucreze *ai *ult. Ini*a tre7uie s+ ( *(eze *ai *ult s,n!e (rin siste*ul vascular. 1 ini*+ antrenat+ este *ai *are i 7ate *ai 6ncet dec,t una neantrenat+. Per- r*an#a 0e-icacitatea5 siste*ului cardi res(irat r este intensi-icat+ (rintrun antrena*ent -izic de durat+. C,ti!ul -itness-ului aer 7 c nst+ (rintre altele 6n -a(tul c+, 6n stare de re(aus, -recven#a 7+t+il r ini*ii este redus+ i c+ scade tensiunea arterial+. Alte as(ecte ale -itness-ului care nu sunt *en#i nate aici sunt - r#a i rezisten#a *usculaturii i -le.i7ilitatea. Bul#i a*eni (ractic+ s( rt (entru a sc+dea 6n !reutate i (entru a 6*7un+t+#i as(ectul c r(ului. Prin antrena*ent, ra( rtul dintre #esutul *uscular i #esutul adi( s devine *ai -av ra7il. 'ns+ este - arte util s+ c *(ens+* sur(lusul de ali*ente (rin *ai *ult s( rt de arece tre7uie s+ lucr+* - arte intens ti*( de c,teva re (entru a arde un s(+# 6*7elu!at. 'n l c s+ arde* cu e- rt ener!ia 7#inut+ (rin ali*enta#ie ar -i *ult *ai si*(lu dac+ a* renun#a de la 6nce(ut la savurarea deserturil r i a snacMs-uril r. &ei 6n (rinci(iu aceast+ te rie este c rect+, e.ist+ t tui i un alt as(ectA * dul arderii cal riil r (rin activitatea -izic+ nu este su-icient (entru a e.(lica e-ectele e.erci#iului -izic asu(ra !reut+#ii c r(ului. <e acce(t+ *ult *ai *ult -a(tul c+ rata schi*7ului *eta7 lic de su7stan#e crete, deci schi*7ul (rinci(al de su7stan#e este intensi-icat ast-el c+ (ute* *,nca *ai *ult -+r+ s+ *+ri* 6n acelai ti*( !reutatea c r(ului. Activitatea -izic+ servete (rin aceasta, indirect, la c ntr lul !reut+#ii 6n cadrul unei re!l+ri t tal 6*7un+t+#ite ale -unc#iil r c r(ului. $.erci#iul -izic nu este un re*ediu !eneral, ci re(rezint+ un ele*ent dintr-un set de *+suri (entru 6*7un+t+#irea i *en#inerea s+n+t+#ii. &e aceasta #ine ali*enta#ia s+n+t as+ (recu* i renun#area la * durile de c *( rta*ent riscant, (recu* -u*atul i c nsu*ul de alc l. <tarea su7iectiv+ de 7ine (e care tr+iesc *a8 ritatea s( rtivil r se e.(lic+ at,t (rin (r cesele (sih l !ice, c,t i (rin cele -izi l !ice care se (r duc 6n ti*(ul -azei active. C n- r* unei i( teze - arte citate, endorfinele ( t (r duce un senti*ent de eu- rie e.cesiv+ 0runner:s hi!h5. $nd r-inele sunt (iate (r (rii c r(ului, care se - r*eaz+ 6n creierul u*an. $le reduc senza#ia de durere, induc stare de 7ine i * di-ic+ starea c ntiin#ei. %a e- rt -izic (uternic !+si* 6n s,n!e un nivel ridicat de ^end r-in+, ceea ce ne -ace s+ ne !,ndi* c+ aceast+ su7stan#+ este res( nsa7il+ (entru starea eu- ric+. Pe de alt+ (arte, d vada cantit+#ii ridicate de end r-in+ 6n s,n!e nu 6nsea*n+ nea(+rat c+ i 6n creier tre7uie s+ -ie ridicat nivelul de end r-in+. &e(resia a - st cercetat+ at,t ca -en *en clinic, c,t i ca tr+s+tur+ de (res nalitate. Un ir de studii a ar+tat c+ la s( rtivi val rile de(resiei erau 6n *edie *ai *ici dec,t la ceila#i, 6ns+ acest -a(t nu indic+ ni*ic des(re le!+turile cauzale. <i*e 0192=5 a e-ectuat un studiu l n!itudinal, 6n cadrul c+ruia 13 (ers ane * derat de(resive au sus#inut un antrena*ent de -itness aer 7. &u(+ -az+ de 7servare de d u+ s+(t+*,ni 0'aseline5 s-au antrenat ti*( de 10 s+(t+*,ni, e-ectu,ndu-se (atru antrena*ente (e s+(t+*,n+. &ei nu a (utut -i c nstatat+ nici cretere a -itness-ului cardi -vascular 0*+surat de er! *etrul 7icicletei5 s-a c nstatat ev lu#ie clar+ 6n d *eniul (sihic. Gal rile *edii ale de(resiei au sc+zut se*ni-icativ de la testul ini#ial 01E0,25 la testul ulteri r 090,E5. <e acce(t+ -a(tul c+ activitatea -izic+ ac#i neaz+ -av ra7il asu(ra toleranei la stres% deci asu(ra ca(acit+#ii de rezisten#+ la su(ras licitare. Aceasta se e.(ri*+ (rintre altele 6n (ara*etri -izi l !ici, ca de e.e*(lu reactivitatea cardi -vascular+ 0tensiunea arterial+, -recven#a 7+t+il r ini*ii,

E1

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

distri7uirea adrenalinei etc5. C n- r* (iniei lui Jr /n 019905, nu a - st adus+ 6nc+ d vada de net+!+duit (rivind creterea t leran#ei la stres dat rit+ -itness-ului, de arece lucr+rile (u7licate (rezint+ (rea *ulte de-icien#e *et dice, 6ns+ Cre/s i %anders 0192=5 au desluit (rintr- *eta-analiz+ c+ (ers anele cu un -itness aer 7 7un reac#i neaz+ *ai (u#in intens la stres dec,t celelalte. <ch/arzer -ace sintez+ 6n ur*+ c+reia a-ir*a c+ antrena*entul aer 7 (r duce 6n !eneral e-ecte (sihice -av ra7ile, -+r+ ca aceasta s+ -ie vala7il (entru -iecare caz 6n (arte. 'n *edie, activitatea -izic+ (r v ac+ di*inuarea -ricii i a st+rii de(resive, (recu* i s( rire a sti*ei de sine. $l su7liniaz+ cu ri!ur zitate tiin#i-ic+ i -a(tul c+ e-ecte la -el de (uternice ( t -i (r duse i (rin alte interven#ii i c+, de -a(t, cauza nu tre7uie s+ se a-le nea(+rat 6n activitatea c r(ului 6nsui, ci ar (utea s+ -ie e.(licat+ (rin distra!erea su7iec#il r de la (re cu(+rile c tidiene sau (rin in-luen#e s ciale. 'n (rezent, sunt 6n discu#ie trei ( si7ile cauzeA activitatea -izic+ *i8l cete 0a5 c ntientizare a c ntr lului, 075 sustra!ere de la eveni*entele c tidiene ne-ericite i 0c5 cazie de c ns lidare a c *( rta*entului res(ectiv 0Jr /n, 1990L Fuchs, ?ahn Q <ch/arzer, 199E5. Fa(tul c+, 6n ziua de azi, se tiu - arte (u#ine lucruri des(re cauzele avanta8el r (sihice ale s( rtului nu di*inuiaz+ i*( rtan#a e-ectel r de* nstrate. &e ase*enea, 6n *edicin+ este curent+ ad*inistrarea de *edica*ente care (r duc un e-ect curativ -+r+ s+ ti* 6nt tdeauna cu e.actitate de ce au e-ect. Cun terea le!+turil r cauzale este d rit+ dar nu i nea(+rat necesar+ (entru a(licarea *+suril r (reventive sau c rect are 6n (ractic+. E)e#"ele eBer#ii&l&i )i,i# as&pra (olilor *i spera!ei $e 8ia . Pers anele care (ractic+ re!ulat activit+#i -izice (rezint+ rat+ *ai sc+zut+ a * rtalit+#ii. 1dini ar+, 7+r7a#ii sedentari care au 6nce(ut s+ (ractice cu re!ularitate s( rtul i care au c ntinuat ti*( de *ai *ul#i ani au tr+it *ai *ult dec,t cei care au r+*as sedentari & Cel *ai 7ine a - st de* nstrat+ le!+tura dintre activitatea -izic+ i cancerul de c l n. 'n zilele n astre, di*( triv+, nu e.ist+ 6nc+ a-ir*a#ii certe 6n (rivin#a le!+turii dintre activitatea -izic+ i celelalte 7 li cancer ase. %a 7+tr,ne#e, *icarea ( ate 6nt,rzia de!radarea -unc#i nal+ a r!anel r (recu* i a a(aratului l c * t r. %a a*enii - arte 6nainta#i 6n v,rst+, care sunt inactivi, (rin (r !ra*e 7ine ada(tate de *icare, se (r duc 6*7un+t+#iri evidente ale ca(acit+#ii -izice -unc#i nale i, (rin aceasta, ale calit+#ii vie#ii. Activitatea -izic+ -er+ (r tec#ie 6*( triva a(ari#iei dia7etului care nu este insulin de(endent. Activitatea -izic+ (r te8az+ 6n s(ecial -e*eile du(+ instalarea *en (auzei 6*( triva de!rad+rii ra(ide a *asei s ase 0 ste ( r z+5. $.erci#iul -izic nu *+rete d ar s(eran#a de via#+, ci i calitatea acesteia, 6n s(ecial (entru c+ a*enii activi sunt *ai (u#in (redis(ui la 7 li cr nice de!enerative i (rezint+ stare !eneral+ *ai 7un+, care le -er+ *ai *ult+ ( -t+ de via#+. 'nce(,nd cu anii :30, cercetarea e(ide*i l !ic+ a sintetizat un ir de desc (eriri care -urnizau i*a!ine - arte clar+ (rivind le!+tura dintre activitatea -izic+ i s(eran#a de via#+. Aceste date se 7azeaz+, (e de (arte, (e *icarea c ndi#i nat+ de activitatea (r -esi nal+, ca de e.e*(lu 6n cazul d cheril r, al -act ril r ( tali sau al -eril r de aut 7uz, iar (e de alt+ (arte, (e activit+#ile din ti*(ul li7er ale -unc#i naril r sau ale - til r studen#i de la c le!iu. &ac+ a* c *(ara (ers anele active cu cele sedentare, sta7ilind riscul * rtalit+#ii (ers anel r sedentare la 10,00, atunci (ers anele active (rezint+ un risc redus de d ar 0,=2. A -i activ 6nsea*n+, 6n acest caz, un c nsu* de ener!ie de (este 2000 de Mcal (e s+(t+*,n+. $.ist+, aadar, le!+tur+ vizi7il+ 6ntre li(sa de *icare i s(eran#a de via#+. &ar este are li(sa de *icare cel *ai *are -act r de risc dac+ este v r7a des(re riscul !eneral al * rtalit+#iiH Aut rii c *(ar+ di-eri#i -act ri de risc (rivind decesul (re*atur i calculeaz+ c,ti!ul 6n ani de via#+ care rezult+ din a7sen#a anu*it r riscuri. %a (ers anele cu v,rste cu(rinse 6ntre >3-=9 de ani, hi(ertensiunea arterial+ s-a d vedit a -i cel *ai i*( rtant -act r de risc. 1 tensiune arterial+ n r*al+ ne asi!ur+ un avanta8 de 2,=2 ani de via#+ -a#+ de (ers anele cu hi(ertensiune arterial+L ca ne-u*+t ri, c,ti!+* 2,24 ani de via#+ -a#+ de -u*+t ri, iar ca (ers ane active c,ti!+* 1,23 ani de via#+ -a#+ de (ers anele sedentare. Cu alte cuvinte, riscul relativ al * rtalit+#ii din li(s+ de *icare este *ai ridicat cu >1W, (rin -u*at cu =>W i (rin hi(ertensiune arterial+ cu =4W -a#+ de (ers anele care nu (rezint+ ast-el de -act ri de risc. &ac+ ne * di-ic+* c *( rta*entul, de e.e*(lu dac+ (r !res+* de la un * d de via#+ sedentar la un c nsu* de ener!ie de (este 2000 Mcal (e s+(t+*,n+, (ute* s+ *ic r+* riscul * rtalit+#ii cu (,n+ la 2EWL (rin renun#area la -u*at, 6l (ute* di*inua cu (,n+ la E>W i, (rin sta7ilizarea tensiunii arteriale, cu (,n+ la E2W 0Pa--en7ar!er i c la7 rat rii s+i, 1990, (a!. E3, apud <ch/arzer, 200E5. Ca alt+ re!ul+ e*(iric+ (ute* re#ine c+ (rin -iecare r+ de s( rt intensiv c,ti!+* d u+ re 6n (lus de via#+, calculat (e 7aza a trei (,n+ la (atru re de s( rt (e s+(t+*,n+. Acestea sunt calcule - arte a7stracte sau 8 curi de ci-re (e 7az+ de *edie (rin - l sirea unui *are set de date

E2

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

(r venite din evaluarea de (ers ane instruite din A*erica de ; rd i nu se a(lic+ la cazurile individuale, 6ns+ desc (eririle de* nstreaz+ clar c,t de (ericul as+ ( ate -i li(sa de *icare, res(ectiv c,t de *are este in-luen#a e.ercitat+ asu(ra riscului * rtalit+#ii d ar (rintr-un si*(lu c *( rta*ent s+n+t s. Un ra le ( ate (+rea (u#in dac+ (retinde* c+ a* c,ti!at d ar 1,23 ani de via#+ (rin activitate -izic+, 6ns+ i*(resia este 6nel+t are, c+ci c,ti!+* nu nu*ai ani de via#+, ci i calitate a vie#ii i *ai *ult+ vitalitate la 7+tr,ne#e. 'n acest -el, cur7a calit+#ii vie#ii nu c 7 ar+ a7ru(t, ci se *en#ine *ai de!ra7+ 6ntr- ( zi#ie riz ntal+. Un nivel ridicat de activitate -izic+ ( ate -i atins (rin *ulte (li*7+ri i (rin urcarea sc+ril r, 6ns+ este *ai 7ine dac+ (e l,n!+ aceasta (ractic+* un s( rt s licitant. &e (e ur*a unui c nsu* de ener!ie la -el de ridicat din (unct de vedere al s+n+t+#ii, (r -it+ *ai *ult acela care e-ectueaz+ de *ai *ulte ri (e s+(t+*,n+ un antrena*ent intensiv, dec,t acela care atin!e acelai nivel de activitate (rin *ai *ult+ *icare d zat+ *ini*al. <-a *+surat nivelul de activitate al unei (ers ane care *er!e (e 8 s *ini* ase *ile 09,4 M*5 (e s+(t+*,n+, urc+ sc+rile >4 de eta8e i (ractic+ activ s( rt. Pentru -iecare r,nd din ta7el a - st calculat+ rata * rtalit+#ii i cea din (ri*ul r,nd a - st dese*nat+ (entru celelalte r,nduri ca scar+ a riscului relativ. Aadar, riscul se reduce -a#+ de (ers anele inactive la 0,49, dac+ (ractic+* s( rt, 6ns+ nu*ai la 0,9>, dac+ ne li*it+* la *ers. Cine e.ercit+ t ate cele trei ti(uri de *icare, 6i ( ate reduce riscul la a(r .i*ativ 8u*+tate 00,3>5.

9a7elul . Ciscul relativ al * rtalit+#ii (r dus de 7 lile cardi -vasculare la 140,9>4 de 7+r7a#i 6n (eri ada cu(rins+ 6ntre 1942 i 19=2 du(+ un studiu al lui Pa--en7ar!er0a(ud <ch/arzer, 200E5. #ctivitatea spt"=nal< Bersul Urcatul sc+ril r <( rt Cisc relativ ;u ;u ;u 10,00 ;u ;u &a 0,49 ;u &a &a 0,=2 &a ;u ;u 0,9> ;u &a ;u 0,44 &a ;u &a 0,E2 &a &a ;u 0,22 &a &a &a 0,3> ?i(ertensiunea arterial+ este un -en *en lar! r+s(,ndit, de care *ul#i (acien#i nu sunt c ntien#i, care 6ns+ este c nsiderat un -act r de risc (entru in-arctul *i cardic i alte 7 li. At,t tentiunea arterial+ diast lic+, c,t i cea sist lic+ ( t sc+dea (,n+ la a(r .i*ativ 10 **?! (rintr-un antrena*ent s( rtiv re!ulat. Pentru hi(ertensiune arterial+ * derat+, cu val ri 6ntre 1E0N90 i 140N103 **?!, s( rtul este (#i nal, 6n ti*( ce (entru tensiune arterial+ - arte ridicat+ este (ri ritar trata*entul *edica*ent s, i a( i antrena*entul. 1 intensitate *edie a antrena*entel r este su-icient+, de arece (,n+ acu* nu a (utut -i de* nstrat nici un avanta8 al antrena*entel r - arte intensive. Aceast+ in- r*a#ie este - arte i*( rtant+ (entru !enera#ia *ai 6n v,rst+, la care at,t hi(ertensiunea arterial+, c,t i li(sa de *icare sunt (re( nderente. 1ste ( r za este 7 al+ de!enerativ+ de care su-er+ 6n * d s(ecial -e*eile 6n v,rst+. 'n acest caz, este v r7a des(re tasare i -ra!ilitate a asel r (entru care, (,n+ acu*, nu a (utut -i desc (erit+ nici cauz+ (articular+. %i(sa de *icare este c nsiderat+ un -act r la lalt+ cu 7+tr,ne#ea, ali*enta#ia de-icitar+ 0li(sa de calciu5, (recu* i di*inuarea h r* nil r se.uali -e*inini la *en (auz+. <cheletul este un #esut viu, care este 6n c ntinu+ trans- r*are i re!enerare (rin activitatea celulel r s ase. Basa s as+ atin!e *a.i*ul la v,rsta de >0-E0 de ani, iar 6n -inal, (r cesul de dezv ltare este st (at i 6nl cuit cu sc+derea *asei s ase. Activitatea -izic+ ac#i neaz+ 6*( triva acestei de!rad+ri, (ers anele active av,nd 6n *edie *ai *ult+ *as+ s as+ dec,t cele sedentare. 9asarea i sl+7irea asel r, deci ste ( r za, re(rezint+ (r 7le*+ (entru *ul#i a*eni 6n v,rst+, de arece la acetia -racturile sunt

E>

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

*ult *ai -recvente dec,t la tineri. Perseveren#a 6n s( rt i ali*enta#ia 7 !at+ 6n calciu nu a8ut+ d ar la (revenirea, ci i la tratarea acestei 7 li. 'n (rezent se tiu (u#ine lucruri des(re in-luen#a antrena*entului -izic asu(ra 7 lil r in-ec#i ase i a cancerului. 'n a*7ele cazuri se acce(t+ c nce(#ia c n- r* c+reia un siste* i*unitar rezistent ( ate 6*(iedica at,t declanarea 7 lii, c,t i te*( riza sau -av riza ev lu#ia acesteia. Activitatea -izic+ re!ulat+ duce la creterea ca(acit+#ii i*un l !ice i la *en#inerea unui !rad de s+n+tate !eneralL e dre(t c+ e-ectul este d ar de di*ensiuni * derate. %i(sesc desc (eriri clinice i*( rtante care s+ de* nstreze c+ (erseveren#a 6n s( rt ( ate 6ntr-adev+r s+ (revin+ 7 lile in-ec#i ase i cancerul. 'n * d n r*al, (ers anele active -izic tr+iesc 6n !eneral *ai s+n+t s, adic+ -u*eaz+ *ai (u#in i se ali*enteaz+ *ai echili7rat. B dul de via#+ ur*at ti*( de *ai *ul#i ani ar tre7ui s+ ai7+ e-ect ( zitiv asu(ra siste*ului i*unitar, 6ns+ -act rul antrena*ent -izic este !reu de distins ca e-ect s(eci-ic. <tudiile e(ide*i l !ice arat+ c+ la (ers anele active -izic riscul de 6*7 ln+vire de cancer de c l n, la s,n i la r!anele !enitale -e*inine este *ai sc+zut, -+r+ s+ se ( at+ c nstata cauza e.act+. Fenul acesta de in- r*a#ii !enereaz+ 6ntre7area de ce nu sunt *ai *ul#i a*eni care s+ -ac+ *ai *ult (entru s+n+tatea l r, ale!,ndu-i un * d de via#+ *ai activ. C,t de e.tins+ este (racticarea s( rtului i ce deter*in+ a*enii s+-l (ractice *ai des i *ai intensivH 'o"i8aia *i par"i#iparea la a#"i8i" i )i,i#e s&si!&"e . &ac+ ne (li*7+* du*inica (rin (arcurile din #+rile cidentale, 6nt,lni* a*eni care (ractic+ 8 !!in!, *er! (e 7iciclet+ i se (li*7+, sau c (ii care se 8 ac+, ceea ce ( ate (r duce i*(resia c+ 6ntrea!a ( (ula#ie este activ+ s( rtiv. C,t de *are este 6ntr-adev+r nu*+rul (ers anel r active 6n r,ndul ( (ula#iei i ce * tive sunt esen#iale (entru (racticarea s( rtului sunt 6ntre7+ri la care cercetarea r+s(unde 6ntr- anu*it+ *+sur+. &ac+ ne (r (une* s+ (artici(+* la un (r !ra* s( rtiv i dac+ v * c ntinua 6n ciuda di-icult+#il r, de(inde de *ul#i*e de -act ri. Acetia se 6*(art 6n caracteristici ale (ers anei, ale *ediului 6nc n8ur+t r sau chiar ale 6ns+i activit+#ii res(ective. Activitatea -izic+ sus#inut+ nu (are s+ -ie deter*inat+ - arte *ult de cun aterea (eric lel r sedentaris*ului asu(ra s+n+t+#ii. Un * d de via#+ s+n+t s 6nt,lni* 6n 8urul n stru d ar la *in ritate a ( (ula#iei. 'n !eneral, activitatea nu este e.(resia unei rutine (e t t (arcursul vie#ii, ci *ai de!ra7+ a unui (r ces * tiva#i nal cu *ulte 6ntreru(eri, decizii i re rient+ri. Practicarea s( rtului la v,rsta adult+ este (redicti7il+ d ar 6n *ic+ *+sur+ (rin e.e*(le 6n -a*ilie sau (rin (artici(are la s( rtul (racticat la c al+. $ dre(t c+ cei care au (artici(at dat+ la un (r !ra* de antrena*ent (r 7a7il c+ v r (artici(a i *ai t,rziu la un ast-el de (r !ra*. Activitatea anteri ar+ este un 7un (r n stic (entru activitatea ulteri ar+. Pe l,n!+ e.(erien#ele anteri are i in- r*a#iile de#inute cu (rivire la e-ectul 7ene-ic al s( rtului, e.ist+ -act rii (sihici care (ar s+ 8 ace un r l *ai i*( rtant 6n ad (tarea i *en#inerea c *( rta*entului 6n discu#ie, ca de e.e*(lu satis-ac#ia (ractic+rii, starea de 7ine de du(+ sau a(recierea s cial+ 6n !ru(a s( rtiv+ res(ectiv+. Bai (u#in de cinci*e din (artici(an#ii la un (r !ra* de antrena*ent declar+ c+ sunt c+l+uzi#i de ideea de (r tec#ie a s+n+t+#ii. Cei care c nsider+ c+ le este a-ectat+ s+n+tatea 6*(+rt+esc din ca(ul l cului *ai (u#in acest !,nd. %a (ers anele active !+si* *ai *are c nvin!ere intern+ (rivind c ntr lul. Acetia c nsider+ deci c+ au via#a 6n (r (riile l r *,ini, c ntrar c nce(#iei c+ (r (riul destin este deter*inat de circu*stan#ele e.terne. Aceast+ idee sea*+n+ cu enun#urile din te ria s cial-c !nitiv+ a lui Jandura 0199=5, care (laseaz+ 6n centru e.(ectan#ele (rivind e-icien#a (ers nal+. C nvin!erea c+ sunte* ca(a7ili s+ ter*in+* un (r !ra* s licitant de antrena*ent -izic re(rezint+ c ndi#ie (entru (lani-icarea, e.ecutarea i *en#inerea unei ast-el de activit+#i. <ch/arzer 0200E5 descrie c+, 6n ur*a unui studiu e-ectuat asu(ra a 1=E de (ers ane cu v,rsta *edie de 44 de ani, BcAuleD, Ker *e, $lavsMD, Bar_uez i Ca*seD 0200>5 au (utut de* nstra i e-ectele de lun!+ durat+ ale e-icien#ei (ers nale asu(ra activit+#ii -izice. &u(+ ce aceste (ers ane au - st i*(licate ti*( de 8u*+tate de an 6ntr-un (r !ra* s( rtiv, s-a *+surat e-icien#a (ers nal+ a l r, care a - st - l sit+ ca (r n stic (entru activitatea -izic+ ulteri ar+. &u(+ 8u*+tate de an i, res(ectiv, du(+ 12 luni, au rezultat (r n sticuri re*arca7ile (entru di-eren#ele individuale (rivind e.erci#iul -izic. Activitatea -izic+ nu a - st (us+ e*(iric 6n c rela#ie d ar cu varia7ilele individuale, ci i cu * dele te retice care s licit+ e.(licarea i (rezicerea c *( rta*entel r i*( rtante (entru s+n+tate. &e e.e*(lu, du(+ "odelul credinelor privind sntatea 0?ealth Jelie--B del5, ev lu#ia unui c *( rta*ent s+n+t s se 7azeaz+ 6n s(ecial 0a5 (e a*enin#area unei 7 li, unde vulnera7ilitatea

EE

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

(erce(ut+ i !ravitatea (erce(ut+ a 7 lii 8 ac+ un r l i*( rtant i 075 (e re-lec#ie asu(ra avanta8el r i cheltuielil r, c n- r* c+reia (r -itul a(lic+rii c *( rta*entului ar tre7ui s+ -ie *ai *are dec,t cheltuielile necesitate de de(+irea 7stac lel r (entru a(licarea acelui c *( rta*ent. <tudiile dis( ni7ile nu au cercetat * delul 6n t talitate, ceea ce de alt-el (are !reu realiza7il, de arece * delul re(rezint+ *ai cur,nd euristic+ dec,t structur+ cauzal+ care s+ ( at+ -i veri-icat+ e.(eri*ental. ;u nu*ai (ers anele sedentare, ci i cele active c nsider+ c+ li(sa de ti*(, accesi7ilitatea insu-icient+, vre*ea ne-av ra7il+ i e- rtul care tre7uie de(us re(rezint+ 7stac le. Pe l,n!+ aceasta, nu se si*t vulnera7ile d ar (ers anele sedentare, ci i cele activeA deci nu se ( ate s(une c+ (ers anele care se c nsider+ vulnera7ile (ractic+ *ai *ult s( rt cu inten#ie (reventiv+. I*( rtan#a vulnera7ilit+#ii (erce(ute a - st su(raesti*at+L *a8 ritatea a*enil r se si*t *ai (u#in vulnera7ili dec,t sunt 6n realitate, iar acest -a(t este e.(resia unui (ti*is* nerealist, care este ada(ta7il 6ntr-adev+r (entru 6n-runtarea vie#ii, dar care este ne( trivit (entru * 7ilizarea a*enil r 6n 7#inerea unui c *( rta*ent s+n+t s *ai c rect. 9e ria s ci c !nitiv+ a lui Jandura 0199=5 s-a d vedit a -i un * del 7un de (redic#ie a activit+#ii -izice. C n- r* acestei te rii, a*enii au anu*ite ate(t+ri care deter*in+ - r*ularea sc (uril r l r i care activeaz+ a7ilit+#ile de aut re!lare. 'n centrul te riei sale se a-l+ e-icien#a (ers nal+, adic+ 6ncrederea (ers anei c+ are ca(acitatea de a dezv lta c *( rta*entul 6n discu#ie. 'n cadrul studiului JCA?B< 0Berlin ,isB #ppraisal and Health Motivation Study 5@ Studiul privind evaluarea riscurilor i "otivaiile referitoare la sntate din Berlin , echi(a de cercet+t ri de la &e(arta*entul de Psih l !ia <+n+t+#ii de la Universitatea %i7er+ din Jerlin a cercetat, de ase*enea, activitatea -izic+ e-ectuat+ de (arte din ( (ula#ia 7erlinez+. $ra v r7a, (rintre altele, des(re (redic#ia e.erci#iului -izic cu a8ut rul varia7ilel r s ci c !nitive culese cu 8u*+tate de an 6nainte. &u(+ cu* se ( ate vedea 6n i*a!inea de *ai 8 s, inten#ia (rivind (racticarea s( rtului (rezicea activitatea ulteri ar+ 00,EE5. Inten#ia, la r,ndul ei, era (r n sticat+ (rin ate(tarea (rivind aut e-icacitatea 00,225 i (rin ate(tarea 6n 7#inerea rezultatel r 00,E25, (recu* i (rin (erce(#ia riscului 00,0E, nese*ni-icativ5. Pe l,n!+ aceasta, e-icien#a (ers nal+ 00,235 (er*itea (rezicerea activit+#ii ulteri are, c n- r* * delului ?APA 0<ch/arzer, 19925.

E)i#ie!a Persoa!l
0,28 0,25

A*"ep" rile pri8i!$ #o!se#i!"ele7 re,&l"a"ele pra#"i# ri eBer#ii&l&i

0,42

Intenia

Activitatea 0,44

0,04

Ris#&l per#ep&"

Fi!. B del s ci c !nitiv de (redic#ie (entru e.erci#iul -izic 0du(+ <ch/arzer, 200E5. 1 situa#ie a7s lut ti(ic+, ce s licit+ schi*7area c *( rta*ental+ 6n s-era e.erci#iului -izic este rea7ilitarea ulteri ar+ restric#iil r *edicale. Pr tec#ia s+n+t+#ii (rin rea7ilitare are ca sc ( 6*7un+t+#irea s(eran#ei de via#+ i a calit+#ii vie#ii, * durile de c *( rta*ent riscant -iind su(ri*ate

E3

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

i (led,nd (entru un stil de via#+ care -av rizeaz+ s+n+tatea. &e arece de(rinderile de via#+ riscante 0de e.e*(lu ali*enta#ia, *icarea, stresul (sih -s cial, dr !urile c tidiene5 au i*( rtan#+ de se7it+ 6n a(ari#ia *ult r 7 li, sunt indicate interven#iile de reducere a -act ril r de risc. 9e*+A Alc+tui#i c,te 3 ite*i (entru -iecare varia7il+ din * delul ?APA al lui Cal(h <ch/arzer 06ncrederea 6n e-icien#a (ers nal+ (entru a -ace s( rt cu re!ularitate, ate(t+rile (rivind rezultatele activit+#ii s( rtive re!ulate, (erce(#ia riscului sedentaris*ului, inten#ia de a -ace s( rt sus#inut re!ulat i -recven#a sauNi intensitatea c *( rta*entului (r (riuzis5 cu (rivire la activitatea de a -ace e.eci#ii -izice sus#inute,6n * d re!ulat. ActivitateA A(lica#i ite*ii c nstrui#i (rin te*a de *ai sus la 2 (ers ane sedentare i d u+ (ers ane care -ac un s( rt 6n * d re!ulat i 7serva#i la ce varia7ile sunt di-eren#ele cele *ai i*( rtante.

CURS = PENTRU DATA DE 2 DECE':RIE -EE= Ali%e!"aia *i #o!"rol&l gre&" ii 9re7uie re*arcat de la 7un 6nce(ut -a(tul c+ ali*enta#ia i c ntr lul !reut+#ii se de se7esc de celelalte c *( rta*ente s+n+t ase 0ca de e.e*(lu activitatea -izic+5 sau riscante 0ca de e.e*(lu -u*atul5 (rin a*7i!uitate, c n#in,nd at,t ele*ente s+n+t ase, c,t i ele*ente riscante. Cu t #ii tre7uie s+ ne hr+ni*, 6ns+ (r 7le*a este cu* ne c *( rt+* -a#+ de su(ra -erta (r dusel r ali*entare -+r+ ca aceasta s+ ne d+uneze. &ez7aterea acestei chestiuni se li*iteaz+ aici asu(ra s ciet+#il r din #+rile industrializate i 7 !ate, de arece 6n lu*ea a treia 0sau chiar i 6n unele !ru(e de-av rizate ale s ciet+#ii n astre5 se (un (r 7le*e t tal di-erite le!ate de ali*enta#ie. 'n lu*ea a treia, su(ra!reutatea este *ai de!ra7+ un -en *en al (+turii s ciale (rivile!iateL ac l 7ezitatea ( ate s+ -ie chiar un si*7 l al nivelului s cial d rit, c+ci arat+ c,t de 7 !a#i sunt indivizii res(ectivi. 'n s ciet+#ile (r s(ere, din c ntra, su(ra!reutatea este 6nt,lnit+ *ai *ult 6n (+turile s ciale de 8 s dec,t 6n cele su(eri are 01r!aniza#ia B ndial+ a <+n+t+#ii, 19925. 1*ul c ntient de s+n+tatea sa i de i*( rtan#a ei nu nu*ai c+ 6i re!leaz+ !reutatea (rin asi*ilarea li*itat+ de cal rii, evit,nd de e.e*(lu (e c,t ( si7il sarea, !+si*ile i zah+rul, ci 6i ale!e hrana c ntientiz,nd i 6nc+rcarea cu su7stan#e t .ice a *ult r ali*ente. C ntr lul !reut+#ii nu este d ar chestiune le!at+ de *,ncare, ci are le!+tur+ de -a(t i cu stilul de via#+. 'n acest caz, activitatea -izic+ 8 ac+ un r l i*( rtant, 6ns+, de arece acest lucru a - st de8a tratat 6ntr-un ca(it l se(arat, aceast+ te*+ tre7uie i!n rat+ 6n acest (ara!ra-. Fiin#ele vii dis(un de *ecanis*e c *(le.e (entru a7s r7#ia ali*entel r i (entru re!larea !reut+#ii. ;ervil r !ustativi, de e.e*(lu, le revine -unc#ia de a di-eren#ia su7stan#ele c *esti7ile de cele nec *esti7ile. <enza#ia de sa#ietate ne indic+ dac+ a* *,ncat destul. <iste*ul (eri-eric de satura#ie re!leaz+ ( -ta de *,ncare cu a8ut rul h r* nil r (ancreasului i ai tractului st *ac-intestin, 6n ti*( ce hrana (+trunde 6n r!anis*. Becanis*ul nerv s central de a7s r7#ie a ali*entel r re!leaz+ siste*ul ali*entar (rin neur (e(tide i al#i neur trans*i#+t ri. Chiar dac+ natura a r!anizat - arte 7ine acest siste*, din (+cate nu -unc#i neaz+ 6nt tdeauna aa cu* ar tre7ui. 1a*enii nu *+n,nc+ *ereu c n- r* le!il r 7i l !ice (rivind ali*enta#ia, de arece in-luen#ele culturale, educa#ia, stresul sau inten#iile s(eci-ice (rezint+ (articularit+#i 6n siste*ul ali*entar, care se ( t r+s-r,n!e asu(ra s+n+t+#ii. Freutatea e.cesiv+ este una din c nsecin#e. Bai 6nt,i tre7uie l+*urit (e scurt ce 6n#ele!e* (rin !reutate e.cesiv+ i de ce re(rezint+ un risc (entru s+n+tate. Freutatea c r(ului este *+rit+ atunci c,nd 6n c r( este de(us+ *ai *ult+ !r+si*e dec,t tre7uie s+ -ie 6n -unc#ie de 6n+l#i*e, !reutate i se.. %a -e*ei, !r+si*ea tre7uie s+ -ie de a(r .i*ativ 20@2=W din #esutul c r(ului, iar la 7+r7a#i de circa 13@22W. ;u*+rul i di*ensiunea celulel r de !r+si*e in-luen#eaz+ !reutatea c r(ului 6n * d h t+r,t r. Tesutul *uscular c,nt+rete *ai *ult dec,t #esutul !ras i de aceea este ( si7il ca (ers an+ s+ c,nt+reasc+ *ai *ult i 6n acelai ti*( s+ -ie *ai sla7+ dec,t n r*al, du(+ cu* 7serv+* une ri la s( rtivi. 'n#ele!erea c rect+ a su(ra!reut+#ii se e-ectueaz+ (rin *+surarea su7 a(+, c,nd (ers an+ se scu-und+ 6ntr-un 7azin (lin cu

E4

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

a(+, d,nd ast-el ( si7ilitatea de a deduce (r ( r#ia (+r#ii de !r+si*e a c r(ului. &e arece aceast+ *et d+ nu este del c la 6nde*,n+, ne 7az+* 6n !eneral (e val rile standardizate din ta7ele. Plec,nd de la anu*it+ 6n+l#i*e i - r*+ a c r(ului se ( ate sta7ili c,t de *are tre7uie s+ -ie !reutatea n r*al+ i ideal+ la 7+r7a#i i la -e*ei. Pentru sta7ilirea n r*el r !reut+#ii c r(ului au - st (r (use di-erite * dalit+#i sau (r cedee de calcul. Pe de (arte, e.ist+ vechea !reutate standard JC1CA, care rezult+ ca di-eren#+ 6ntre 6n+l#i*ea c r(ului 6n centi*etri *inus 100. Cine are de e.e*(lu 1=0 c* 6n 6n+l#i*e ar tre7ui s+ c,nt+reasc+ =0 M!. Aceast+ re!ul+ e*(iric+ duce la !reut+#i relativ *ari, ast-el 6nc,t tre7uie s+ sc+de* din rezultat 6nc+ 10W la 7+r7a#i i 13W la -e*ei (entru a 7#ine !reutatea ideal+. Gal area de *ai sus se c recteaz+ atunci, a8un!,nd la 4> M! la 7+r7a#i i 39,3 M! la -e*ei. Aceast+ !reutate nu este ideal+ dat rit+ standardel r estetice, ci dat rit+ s(eran#ei de via#+ le!ate de aceasta. <tatisticile de asi!ur+ri au calculat la ce !reutate a c r(ului @ 6n ra( rt cu 6n+l#i*ea @ este atins+ cea *ai ridicat+ s(eran#+ de via#+. Ast+zi, cel *ai uzual este inde.ul *asei c r( rale sau J dD Bass Inde. 0JBI5, un ra( rt 6ntre !reutatea c r(ului 06n M!5 i (+tratul 6n+l#i*ii c r(ului 06n *5 L deci cine c,nt+rete 30 M! i are 1,=0 6n 6n+l#i*e are un JBI de 1=,>. C n- r* Y?1 019925 dac+ (ers an+ are un JBI cu(rins 6ntre 12,3 i 2E,9 se c nsider+ c+ are !reutate n r*al+ L dac+ (ers an+ are un JBI cu(rins 6ntre 23,0 @ 29,9 este c nsiderat+ su(ra( nderal+, iar cea cu un JBI ` >0 este (ers an+ cu #esut adi( s (este li*ita n r*al+. Pe aceast+ 7az+, E0W din ( (ula#ia adult+ din #+rile industrializate este su(ra( nderal+ i (,n+ la 20W are #esut adi( s (este li*it+ 0Fried*an, 2000, apud <ch/arzer, 200E5. Freutatea *are a c r(ului re(rezint+ un -act r de risc (entru *ulte 7 li, nu d ar (rin ac#iune direct+, ci i (entru c+ se as ciaz+ cu al#i -act ri de risc, ca de e.e*(lu hi(ertensiunea arterial+ i nivelul (rea ridicat al c lester lului. $.ist+ le!+turi 6ntre !reutatea e.cesiv+ i artrit+, ater scler z+, dia7et, anu*ite ti(uri de cancer, 7 lile c lecistului i cele renale i hi(ertensiunea arterial+ 0Y?1, 19925. Pe l,n!+ aceasta, e.ist+ un risc ridicat la unele interven#ii chirur!icale, la anestezii i la nateri. Aceste riscuri nu se re-lect+ d ar (rin rata * r7idit+#ii, ci i (rin rata * rtalit+#ii. Fe*eile care au un e.ces ( nderal de >0W au de trei ri *ai *ulte anse s+ su-ere de 7 al+ cardi l !ic+ dec,t -e*eile care au !reutate n r*al+L riscul este chiar de cinci ri *ai ridicat dac+ aceste -e*ei *ai i -u*eaz+. Ce(artizarea !r+si*ii 6n c r( ( ate 8uca de ase*enea un r l, deci este i*( rtant dac+ #esutul adi( s este l calizat 6nde se7i 6n z na a7d *enului sau *ai de!ra7+ a c a(sel r i lduril r. Fe*eile au tendin#a de a se 6n!r+a *ai *ult 6n z na lduril r i la c a(sel r 0ti(ul !in id5, iar 7+r7a#ii *ai *ult 6n z na a7d *enului 0ti(ul andr id5. 'n cazul -e*eil r la care !r+si*ea se de(une (e a7d *en s-a desc (erit (redis( zi#ie *ai *are la dia7et, hi(ertensiune arterial+ i 7 li ale c lecistului. 'n cazul (ers anel r cu !r+si*e (e a7d *en, riscul de in-arct cardiac s-a d vedit a -i *ai ridicat. 'n !eneral, 6n cazul !reut+#ii 6n e.ces de ti( andr id e.ist+ un risc *ai ridicat de a su-eri de 7 li ale siste*ului circulat r i de ini*+. 1 alt+ ( zi#ie au P livD i ?er*an 0192=, apud <ch/arzer, 200E5. Acetia 7+nuiesc c+ ur*+rile ne!ative asu(ra s+n+t+#ii nu se e.(lic+ (rin !reutatea 6n (lus, ci (rin *,ncarea e.cesiv+& 'n s(ecial dac+ atitudinea -a#+ de *,ncare duce la varia#ii 6n s-era c *( rta*entului ali*entar, a - st se*nalat (eric lul de hi(ertensiune arterial+, dia7et, 7 li ale siste*ului circulat r cardiac i a-ec#iuni ale c lecistului. C n- r* acestei i( teze, * di-ic+rile !reut+#ii (r duse (rin cure de sl+7ire i (rin revenirea la !reutatea ini#ial+ ar -i cauz+ su(li*entar+ a riscului de 6*7 ln+vire c r nar+. $ste ( si7il ca !reutatea c r(ului s+ nu -ie c nsiderat+ un -act r de risc, ci d ar un indicat r de risc, indic,nd -a(tul c+ (ers an+ *+n,nc+ (rea *ult i nec res(unz+t r i c+ -ace (rea (u#in+ *icare, acetia din ur*+ re(rezent,nd adev+ra#ii -act ri de risc. Ca&,ele s&prapo!$erali" ii. Freutatea (rea *are ( ate s+ a(ar+ atunci c,nd e.ist+ un 7ilan# ( zitiv de ener!ie, deci c,nd se (ri*ete *ai *ult+ ener!ie dec,t se c nsu*+. $.ist+ *ul#i*e de -act ri care in-luen#eaz+ ra( rtul a( rt-c nsu* de ener!ie. 'n ceea ce (rivete a( rtul ener!iei e.ist+ 7iceiurile (rivind *,ncarea i (r cesele de re!lare a senza#iei de - a*e-sa#ietate. 'n ceea ce (rivete c nsu*ul de ener!ie, i*( rtante sunt activitatea -izic+, - r*area c+ldurii i v lu*ul ener!etic de 7az+ 0cantitatea de ener!ie necesar+ 6n re(aus5. 'n cazul (ers anel r * derat su(ra( nderale, celulele de !r+si*e sunt *ari -+r+ ca acestea s+ -ie e.cesiv de *ulte. 'n cazul (ers anel r c r( lente, di*( triv+, celulele de !r+si*e sunt at,t 6n nu*+r *are, c,t i de di*ensiuni *ari. 'ntr-adev+r, nu s-a cercetat su-icient ce deter*in+ a*7ii -act ri, 6ns+ *a8 ritatea desc (eriril r den t+ cauze -a*iliale. P+rin#ii su(ra( nderali au *ai de!ra7+ c (ii su(ra( nderali. Acest lucru ( ate -i c ndi#i nat, -ie !enetic -ie de

E=

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

ali*enta#ie, -ie de a*7ele. Ast-el s-a desc (erit, de e.e*(lu, c+ !e*enii au tendin#a de a -i su(ra( nderali dac+ (r vin din (+rin#i su(ra( nderali, chiar i atunci c,nd sunt crescu#i se(arat 6n *edii -a*iliale - arte di-erite. 17iceiurile le!ate de ali*enta#ia din ti*(ul c (il+riei ti*(urii ( t a*(li-ica (redis( zi#ie ereditar+ de8a e.istent+ s(re cretere e.cesiv+ 6n !reutate. < cializarea -a*ilial+ c ntri7uie la cantitatea i calitatea *,nc+rii. Acest lucru a - st d vedit i la ani*alele de cas+. <ch/arzer ev c+ un studiu al lui Bas n 019=05 care a desc (erit c+ EEW din c,inii cu (r (rietari su(ra( nderali c,nt+reau (rea *ult, 6n ti*( ce d ar 23W din c,inii cu (r (rietari cu !reuate n r*al+ erau su(ra( nderali. Ba8 ritatea c (iil r care *+n,nc+ (rea *ult i -ac (rea (u#in+ *icare devin la *aturitate su(ra( nderali. Aceasta are le!+tur+ cu -a(tul c+ nu*+rul de celule de !r+si*e este sta7ilit *ai ales 6n (ri*ii ani de via#+, in-luen#ele !enetice i cele le!ate de *ediu interac#i n,nd i 6n aceast+ (rivin#+. ;u*+rul *are de celule de !r+si*e -av rizez+ acu*ularea de !r+si*e i (rin aceasta a(ari#ia 7ezit+#ii la adul#i. &ac+ *ai t,rziu, 6n tinere#e, *,nc+* (rea *ult, atunci acest -a(t se r+s-r,n!e *ai *ult asu(ra di*ensiunii celulel r de !r+si*e dec,t asu(ra nu*+rului acest ra. ;ivelul s ci -ec n *ic este c relat ne!ativ cu !reutatea c r(ului, adic+ 6n (+turile s ciale in-eri are !reutatea *edie este *ai *are, 6ns+ aceast+ le!+tur+ se re-er+ la -e*ei, de arece la 7+r7a#i i la c (ii a(ar *ai rar ast-el de di-eren#e 6ntre (+turile s ciale. Fe*eile din (+turile s ciale de *i8l c au interi rizat 6n *+sur+ *ai *are i*a!inea ideal+ (rivind su(le#ea i de(un un e- rt *ai *are (entru a c res(unde acestui ideal, di*inu,ndu-i a( rtul de cal rii i (ractic,nd s( rt. &i-eren#ele de se. 8 ac+ i ele un r l i*( rtant. %a -e*ei, ra( rtul dintre !r+si*e i *uchi este *ai *are. &e arece #esutul !ras este *ai (u#in activ din (unct de vedere *eta7 lic dec,t #esutul *uscular, v lu*ul ener!iei de 7az+ este *ai *ic dec,t la 7+r7a#i. Pe l,n!+ aceasta, de arece -e*eile sunt 6n *edie *ai *ici de 6n+l#i*e, necesit+ *ai (u#in+ ener!ie. %a -e*ei, de-a lun!ul vie#ii e.ist+ trei stadii 6n care se ( ate a8un!e u r la creterea *asei !rase 6n r!anis* i anu*e (u7ertatea, sarcina i *en (auza, 6n ti*( ce la 7+r7a#i, (e (arcursul vie#ii nu e.ist+ * di-ic+ri care s+ cauzeze creterea *asei de !r+si*e. Pentru -e*ei, (resiunea s cial+ i (sihic+ de a r+*,ne sau de a deveni su(le este de se7it de (uternic+, i de aceea e- rturile l r de a sc+dea 6n !reutate sunt de se7it de intense. <tresul nu in-luen#eaz+ d ar cantitatea hranei, ci i ale!erea ali*entel r. Pe (arcursul c *7aterii e* #i nale a stresului, (ers ana stresat+ tinde s(re un c nsu* *ai *are de sare, *ai s+rac 6n cal rii i *ai *ult+ a(+, 6n ti*( ce, 6nc rdat+ -iind, tinde *ai *ult s(re hran+ 7 !at+ 6n cal rii. &e arece *ulte (ers ane su(ra( nderale *+n,nc+ (rea *ult 6n starea de de(resie, se nate !,ndul de a trata *ai de!ra7+ de(resia, dec,t c *( rta*entul ali*entar. Aceasta este e.act ce au -+cut Fuerdan, FlannicM i BcPenna 019295, ad*inistr,nd cel r 2E de (acien#i un *edica*ent antide(resiv 0(r ti(tilin5, -+r+ a le (rescrie diet+. <-a c nstatat 6n -a(t sc+dere se*ni-icativ+ 6n !reutate 6n *edie de 4 Mil !ra*e 6n a(r .i*ativ (atru luni. 'n cadrul unui alt studiu s-a tratat tea*a de - a*e, e-ectu,ndu-se desensi7ilizare siste*atic+ a acesteia. &u(+ un an, 23 de (acien#i su(ra( nderali au (ierdut circa =,3W din !reutatea c r(ului (rin reducerea cal riil r, 6n ti*( ce 10 (ers ane s-au 6n!r+at cu 4,3W. <uccesul a - st e.(licat (rin -a(tul c+ (acien#ii s-au sta7ilizat din (unct de vedere e* #i nal -a#+ de - a*e, ceea ce a 6*7un+t+#it ca(acitatea de rezisten#+. I%por"a!a pe!"r& s ! "a"e a s&(s"a!elor !&"ri"i8e . Psih l !ia s+n+t+#ii se cu(+ (rintre altele i cu * tivele (entru care a*enii nu se ali*enteaz+ adecvat, cun tin#ele i c nvin!erile (e care i leau - r*at 6n (rivin#a su7stan#el r nutritive, -elul cu* ( t -i * tiva#i s+ alea!+ ali*enta#ia ( trivit+ i ce di-icult+#i a(ar c,nd este v r7a des(re res(ectarea re!ulil r sta7ilite de ei 6nii (rivind ali*enta#ia. Bai 6nt,i tre7uie s+ e.(lic+* ce 6n#ele!e* ast+zi (rin ali*enta#ie s+n+t as+. Ali*enta#ia !reit+ de lun!+ durat+ ( ate s+ atra!+ du(+ sine nenu*+rate c nsecin#e asu(ra s+n+t+#ii. A*inti* d ar c,#iva -act riA sarea ( ate s+ in-luen#eze hi(ertensiunea arterial+ i (rin aceasta ( ate s+ *+reasc+ riscul de 6*7 ln+vire c r narian+, (rea *ult+ !r+si*e i c lester l ( t duce la ater scler z+ i la 7 li ale siste*ului circulat r, dar i la tu* ri, zah+rul ra-inat nu d+uneaz+ d ar din#il r, ci c ntri7uie i la dezechili7rarea ali*enta#iei i la a( rtul sc+zut de vita*ineL li(sa de vita*ine i a( rtul de su7stan#e de 7alast ( t -av riza - r*area tu* ril rL alc lul sl+7ete siste*ul i*unitar, iar c -eina sti*uleaz+ reactivitatea cardi vascular+. 'n -inal, tre7uie s+ ne !,ndi* i la -a(tul c+ ali*enta#ia nu deter*in+ d ar s+n+tatea n astr+ -izic+, ci i (e cea (sihic+, su7stan#ele nutritive (ut,nd !enera trans- r*are a st+rii de s(irit. &ac+ este v r7a de (revenirea 7 lil r (rin ali*entarea

E2

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

6n c n- r*itate cu un anu*e sc ( i cu anu*ite su7stan#e nutritive, v r7i*, de ase*enea, des(re ali*enta#ia (reventiv+& &e-a lun!ul ti*(ului, rec *and+rile (rivind ali*enta#ie s+n+t as+ s-au * di-icat. &e (este trei decenii, 6n <UA sunt (r * vate (atru cate! rii de ali*enteA 0a5 !ru(a lactatel r 07r,nz+, unt, la(te, iaurt etc5, 075 !ru(a carne 0carne, (ete, u+ etc5, 0c5 !ru(a -ructel r i le!u*el r i 0d5 !ru(a (,inii i cerealel r. 1 re!ul+ *ai veche (rivind ali*enta#ia ne rec *and+ s+ c nsu*+* zilnic ali*ente din aceste (atru !ru(e, iar ulti*ele d u+ ar tre7ui (re-erate de d u+ ri *ai *ult dec,t (ri*ele d u+. 'ntre ti*(, accentul s-a *utat, du(+ ce au - st de* nstrate tiin#i-ic ur*+rile ne!ative ale !r+si*il r i zah+rului i ur*+rile ( zitive ale un r car7 hidra#i. $- rturile nutri#i nitil r tind s+ 6nl cuiasc+ cele (atru !ru(e de ali*ente (rintr- (ira*id+ a ali*enta#iei % la 7aza c+reia sunt situate ali*entele cu car7 hidra#i c *(leci, 6n s(ecial (,inea inte!ral+, rezul inte!ral, (aste -+in ase inte!rale i cereale. Pe a d ua trea(t+, *ai 6n!ust+, ur*eaz+ le!u*ele i -ructele, (e cea de-a treia trea(t+, (r duse lactate i (r duse din carne i 6n v,r-ul (ira*idei se a-l+ !r+si*ile i dulciurile, care nu ar tre7ui s+ re(rezinte dec,t un *ini* din ali*enta#ie. I!"er8e!ii pe!"r& %o$i)i#area #o%por"a%e!"&l&i ali%e!"ar & Pers anele su(ra( nderale sunt c ntiente de a7aterea l r de la n r*+ i de -a(tul c+ li se a(lic+ 6n !eneral un sti!*at s cial, ast-el 6nc,t sunt su(ra* tivate s+ schi*7e ceva. Fie c+ d ri* s+ c ntr l+* !reutatea (entru a di*inua riscul de in-arct cardiac, -ie i si*(lu (entru a ar+ta *ai 7ine, *+sura de luat este acelaiA ne a7#ine* de la *6ncare i #ine* diet+. Ce ( si7ilit+#i ne stau la dis( zi#ie H 'n ti*(ul unei diete% (e de (arte se reduce cantitatea de ali*ente i (e de alt+ (arte sunt eli*inate anu*ite su7stan#e nutritive i (re-erate altele. Calea cea *ai u ar+ c nst+ d ar 6n reducerea a( rtului de cal rii. Pers anele vizate tre7uie s+ 6nve#e ast-el c,t de 7 !ate 6n ener!ie sunt anu*ite ali*ente i c n- r* acest r date, s+ *+n,nce *ai (u#in. Aceast+ 6n!ustare a (ers(ectivei asu(ra cal riil r nu este s lu#ia ideal+ nici (entru ali*enta#ie s+n+t as+ i nici (sih l !ic. &ac+ cineva se ali*enteaz+ dezechili7rat, de e.e*(lu cu (rea *ulte !r+si*i i zaharuri, nu are nici un sens d ar 6n8u*+t+#irea c nsu*ului de ali*ente. Pers ana tre7uie s+ se rienteze *ai te*einic. $.ist+ *ul#i*e de (r (uneri ra-inate de diet+ care 6*7in+ reducerea cal riil r cu echili7rarea su7stan#el r nutritive. 'n !eneral, e-ectul dietel r este 6ns+ li*itat i de scurt+ durat+. 'n l c s+ #ine* diet+ ti*( de c,teva zile, este *ai util s+ * di-ic+* * dul de ali*enta#ie i de via#+ (e ter*en lun!, (entru a nu intra 6ntr-un ciclu de reducere-cretere a !reut+#ii. 'n * di-icarea c *( rta*entului ali*entar este v r7a, (rintre altele, des(re "anage"entul contingenelor (entru renun#area la c *( rta*entele ali*entare (r 7le*atice i c nstituirea c *( rta*entului c *(etent. C+l+uzit are (entru aceasta a - st lucrarea lui <tuart 0194=5, care a deter*inat (acien#ii su(ra( nderali s+ * di-ice acele tenta#ii din *ediul 6nc n8ur+t r care declanau c *( rta*entul ali*entar ned rit. Au 6nv+#at s+ *+n,nce nu*ai la anu*ite re i 6n anu*ite l curi, s+ renun#e la su7stan#ele nes+n+t ase, d,nd la (arte t t ce nu era 7un (entru ei, cu*(+r,nd de la 6nce(ut alt-el i eli*in,nd ali*entele 7 !ate 6n cal rii. Au - st, de ase*enea, s-+tui#i s+ nu *ai *+n,nce 6n ti*( ce (rivesc la televiz r sau 6n ti*(ul alt r activit+#i din ti*(ul li7er. <uccesele acestui antrena*ent (rin *ana!e*entul c ntin!en#el r au - st *ai *ari dec,t 6n cazul dietel r 7inuite. Pe (arcursul anil r ulteri ri, aceast+ *et d+ a - st cercetat+ 6n c ntinuare, a - st 6*7un+t+#it+ i c *7inat+ cu alte (ractici de diet+. Un ast-el de (r !ra* de * di-icare a c *( rta*entului 6nce(e 6n * d 7inuit cu analiz+ a c *( rta*entului. Pers anele su(ra( nderale 6nva#+ s+ se 7serve atent i s+ c nta7ilizeze siste*atic c *( rta*entul l r -a#+ de ali*enta#ie, n t,nd ce, c,nd, unde i c,t *+n,nc+. Prin aceasta, a-l+ 6n * d c ntient i, adesea, (entru (ri*a ar+, ce de(rinderi de ali*enta#ie au. 'n a d ua eta(+ este v r7a des(re deter*inarea c ntin!en#el r, deci des(re le!+turile dintre c ndi#iile s(eci-ice de declanare i c *( rta*ent. &ac+ ti* 6n ce c ndi#ii ale *ediului 6nc n8ur+t r ne ali*ent+* nec ntr lat, ne (ute* r!aniza *ediul, ast-el 6nc,t aceste is(ite s+ nu *ai a(ar+, sau s+ 6ncerc+* s+ le evit+*. Un alt as(ect c nst+ 6n d *inarea 6nsui (r cesului de ali*enta#ie. Pentru a evita ali*entarea (reci(itat+, (acien#ii 6nva#+ s+ nu*ere 6*7uc+turile i s+ lase tac,*urile du(+ c,teva 6*7uc+turi i *ai 6nt,i s+ *estece 6n linite (,n+ ter*in+. Ast-el de 6ncetiniri care cauzeaz+ di*inuare a asi*il+rii ali*entel r sunt intr duse 6n (artea a d ua a *esei i de -iecare dat+ sunt a*,nate la 6nce(utul *esei, (entru a nu su(ras licita (re*atur (ers anele -l+*,nde cu di-icila sarcin+ de a se c ntr la. Pacien#ii 6nva#+ ast-el s+ savureze *ai c ntient, *,nc,nd *ai 6ncet, i s+ ac rde

E9

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

aten#ie ali*enta#iei. Pe l,n!+ aceasta, sunt sti*ula#i s+ se * tiveze sin!uri, dac+ au reuit s+-i re!leze c *(etent c *( rta*entul ali*entar. C *( nentele esen#iale ale unui ast-el de (r !ra* de * di-icare a c *( rta*entului ali*entar c nstau deci 6n analiza c *( rta*ental+, 6n c ntr lul sti*ulil r i 6n aut * tivare. 'ns+, (e deasu(ra s-a d vedit a -i avanta8 as+ 6*7un+t+#irea unui ast-el de (r !ra* de antrena*ent (entru (ers anele su(ra( nderale (rin alte ele*ente cu* este activitatea -izic+, su( rtul s cial, restructurarea c !nitiv+. 'n acest caz este v r7a des(re * di-icarea * n l !uril r dis-unc#i nale, ca de e.e*(lu v i r+*,ne *ereu !ras (entru c+ t ate 6ncerc+rile *ele de diet+ au euat. &ial !urile interne de acest -el ac#i neaz+ descura8at r i tre7uie 6nl cuite cu a-ir*a#ii c nstructive i anu*e cu s(eran#a rezultatului ( zitiv 0dac+ 6*i * di-ic c *( rta*entul ali*entar, atunci v i sl+7i5 i (rin ate(t+ri (ti*iste (rivind e-icien#a (ers nal+ 0sunt c nvins c+ ( t rezista cu t+rie unui (r !ra* de lun!+ durat+ de * di-icare a c *( rta*entului5. Prin aceste trei c *(let+ri @ *icarea, su( rtul s cial i restructurarea c !nitiv+ @ * di-icarea c *( rta*entului devine un (r !ra* *ulti* dal, cu(rinz+t r, care aduce cu sine succese *ai *ari dec,t t ate a7 rd+rile tradi#i nale de diet+. Acest lucru este vala7il 6ns+ nu*ai atunci c,nd sunt de(use e- rturi siste*atice de a rezista (e (eri ad+ *ai lun!+ i de a evita eecurile. 9e*+A &iscuta#i cu (ers an+ su(ra( nderal+ care a-ir*+ c+ este * tivat+ s+ sl+7easc+. Cealiza#i 6*(reun+ analiz+ a c *( rta*entului cu (rivire la de(rinderile ali*entare i cu (rivire la ele*entele c ntin!ente c *( rta*entului ali*entar. &escrie#i 6n scris in- r*a#iile ast-el 7#inute i a( i - r*ula#i 6n c,teva -raze interven#ie de ti( (rescri(#ie c *( rta*ental+ (rin care s+ * di-ica#i cantitatea de ali*ente in!erate la *as+. 'ns #i#i (rescri(#ia i de ar!u*ente care s+ edi-ice (acientul asu(ra rezultatel r schi*7+rii c *( rta*entale inten#i nate.

CURS 1E TEORII ASUPRA CO'PORTA'ENTELOR I'PORTANTE PENTRU SNTATE C n- r* 1r!aniza#iei B ndiale a <+n+t+#ii, s+n+tatea este stare de 7ine c *(let+ at,t -izic+ c,t i (sihic+ i nu nu*ai a7sen#a 7 lii sau a in-ir*it+#ii. <+n+tatea este stare *ai de!ra7+ relativ+ dec,t a7s lut+ i ( ate -i 6nt tdeauna 6*7un+t+#it+. $.ist+ at,t as(ecte ( zitive c,t i as(ecte ne!ativeL adic+ starea de 7ine i de r+u sunt (+r#i ale aceluiai c nce(t, iar s+n+tatea tre7uie v+zut+ ca un c nce(t h listic de arece *ul#i -act ri sunt relevan#i, incluz,nd as(ecte -izice, e* #i nale, s(irituale, (sih l !ice, s ciale i intelectuale. Acest ca(it l trece 6n revist+ te riile s ci c !nitive asu(ra c *( rta*entel r s+n+t ase i c *( rta*ente cu risc (entru s+n+tate, 6n 7aza lucr+ril r de sintez+ realizate de Jar7ara Ci*er 019905 i &iane JerrD 0200E5. <unt te riile c *( rta*entului individual cele *ai 7ine cun scute i *ai *inu#i s veri-icate e*(iric, (ti*e ca instru*ente de lucru ale (r -esi nitil r 6n (sih l !ia s+n+t+#ii i 6n educa#ia (entru s+n+tate, de arece (uncteaz+ * dalit+#ile de schi*7are a c *( rta*entului. Teoria #re$i!elor lega"e $e s ! "a"e 'n acest (ara!ra- (rezent+* * delul credin#el r le!ate de s+n+tate 0en!l & .he Health Belief Model5, unul dintre (u#inele * dele (sih s ciale care au - st ela7 rate cu sc (ul de a 6n#ele!e c *( rta*entele i*( rtante 6n s(ecial (entru s+n+tate. Pr (us de C senst cM 019445 i dezv ltat ulteri r de JecMer, acest * del a re(rezentat (ri*+ analiz+ a deciziil r 6n ceea ce (rivete

30

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

c *( rta*entele s+n+t ase, care su7liniaz+ c+ decizia ac#iunii este

-unc#ie a (erce(#iei su7iective

des(re a*enin#area ( ten#ial+ asu(ra s+n+t+#ii i des(re c *( rta*entul relevant. P trivit * delului, a*enin#+rile (erce(ute * tiveaz+ a*enii la ac#iune, dar credin#ele des(re ( si7ilele c *( rta*ente deter*in+ un anu*it (lan de ac#iune. A*enin#area este (era#i nalizat+ at,t 6n ter*eni de (erce(#ie a severit+#ii unei anu*ite (r 7le*e de s+n+tate, dar i de (erce(#ia riscului (ers nal sau a susce(ti7ilit+#ii (entru a dezv lta anu*it+ 7 al+. Cu t ate acestea, c *unicare e-icient+ asu(ra riscuril r va tre7ui s+ accentueze a*7ii -act ri (entru a in-luen#a credin#ele ( (ula#iei. C *( rta*entul este deter*inat de se*nale interne 0e.. si*(t *e s *atice5 sau e.terne 0e.. ca*(ania *ass *edia5. Ur*+t arele versiuni ale * delului au inclus *ai *ul#i -act ri, (rintre care * tiva#ia !eneral+ a individului, inten#iile c *( rta*entale, c ntr lul (erce(ut i e-icien#a (ers nal+ (entru realizarea res(ectivului c *( rta*ent.

<everitatea (erce(ut+

<usce(ti7ilitatea (erce(ut+

Garia7ile de* !ra-ice

Jene-iciile (erce(ute

C *( rta*ent

Jarierele (erce(ute

<ti*uli s(re ac#iune


Fi!. 9e ria credin#el r le!ate de s+n+tate Acest * del a - st a(licat (e *ultitudine de c *( rta*ente, cu* ar -iA -u*atul, dieta, aut e.a*inarea s,nil r ca (r cedeu de (reven#ie a cancerului de s,n si - l sirea (rezervativel r. Bai *ulte studii au c n-ir*at (redic#iile * delului, indi-erent dac+ aveau 6n centrul aten#iei c *( rta*ente (recu* res(ectarea unei diete, vaccin+rile, (racticarea se.ului (r te8at sau e.erci#iile re!ulate. Cu t ate acestea, rezultatele au - st c ntradict rii, a(ar,nd i critici aduse * delului, *ai ales des(re a7sen#a r lului -act ril r e* #i nali i a7 rdarea static+ a * delului. Credin#ele acestui * del sunt necesare (entru c *( rta*entele (reventive, dar i celelalte c !ni#ii ( t -i i*(licate 6n sti*ularea acest r c *( rta*ente. &ei c nstructele * delului sunt (redict ri se*ni-icativi ai c *( rta*entului, e-ectele l r sunt de 7icei relativ sc+zute. 1 alt+ sl+7iciune este c+ un nu*+r i*( rtant de deter*inan#i ai c *( rta*entului nu sunt inclui. &e e.e*(lu, * delul nu cu(rinde i ( ten#ialul as(ectel r ( zitive ale anu*it r c *( rta*ente 0(l+cerea -u*atului sau senza#ia at,t de (lacut+ un ra, a c ndusului cu vitez+5, sau an!a8area 6n alte c *( rta*ente, din alte * tive dec,t cele de s+n+tate 0(ers anele care 6ncearc+ s+ sl+7easc+ (entru a ar+ta 7ine i nu (entru un as(ect s+n+t s5.

31

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

Teoria %o"i8aiei pe!"r& pro"e#ie Acest * del dezv ltat de c+tre C !ers 019=35 s-a e.tins, incluz,nd al#i -act ri (rintre care i r lul -ricii. C n- r* acestui * del, deciziile de a ac#i na sunt luate 6n -unc#ie de * tiva#ia (ers anei (entru a se (r te8a. 'n acest -el, * tiva#ia (entru (r tec#ie este v+zut+ ca varia7il+ cu aceleai caracteristici ca i * tivulA declaneaz+, sus#ine i diri8eaz+. Aa cu* se ( ate vedea 6n -i!ura de *ai 8 s, * delul identi-ic+ cinci c *( nente care c nduc c+tre c *( rta*ente s+n+t ase i c+tre inten#iile care le-au (recedat. Pe l,n!+ -ric+, acestea sunt severitatea (r 7le*ei de s+n+tate i susce(ti7ilitatea (ers anei de a dezv lta 7 al+, credin#a cu (rivire la e-icien#a e-ectului ac#iunii i e-icien#a (ers nal+ (e care (erce(e (ers ana 6n le!+tur+ cu (r (ria ca(acitate de a des-+ura ac#iunea res(ectiv+. &in (ers(ectiva de-ini#iei stresului, acest * del cu(rinde varia7ileleA severitate, susce(ti7ilitate i -ric+, care ( t -i (use 6n rela#ie cu evaluarea (ri*ar+, adic+ evaluarea a*enin#+rii (e care re(rezint+ situa#ia stresant+, iar varia7ilele e-icien#a c *( rta*entului i e-icien#a (ers nal+ descriu evaluarea (r (riului coping.

<everitate Predis( zi#ieN susce(ti7ilitate $-icien#a c *( rta*entului $-icien#a (ers nal+ Frica Inten#ii c *( rta*entale

C *( rta*ent

Fi!. 9e ria * tiva#iei (entru (r tec#ie 'n ac rd cu acest * del, *esa8ele care 6i (r (un s+ * deleze schi*7area c *( rta*ental+ ar tre7ui nu d ar s+ s( reasc+ -rica sau credin#ele cu (rivire la (ericul zitatea 7 lii ri la vulnera7ilitatea (ers nal+, ci *ai ales s+ s( reasc+ 6ncrederea (ers anel r 6n e-icien#a (e care c *( rta*entul rec *andat va avea i 6n e-icien#a (ers nal+ cu (rivire la realizarea acelui c *( rta*ent. 'n !eneral, studiile au ar+tat c+ e-icien#a (ers nal+ i e-icacitatea c *( rta*entului au - st (redict rii cei *ai (uternici ai inten#iil r c *( rta*entale. 1 *etaanaliza realizat+ de Fl Dd a studiat 43 de cercet+ri care au utilizat * delul i c ncluzia a - st c+ intensi-icarea susce(ti7ilit+#ii, a severit+#ii, a e-icien#ei (ers nale i a e-icien#ei c *( rta*entului -aciliteaz+ c *( rta*entul sau inten#ia de (unere 6n act a acelui c *( rta*ent. Bilne i c la7 rat rii, realiz,nd alt+ *etaanaliz+ c nstat+ de ase*enea as ciere ( zitiv+ 6nalt+ 6ntre varia7ilele * delului i c *( rta*ent, dar arat+ c+ * delul este de *ai sla7+ utilitate 6n (redic#ia un r c *( rta*ente viit are. Teoria #o%por"a%e!"&l&i pla!i)i#a" &ei credin#ele a*enil r ne a8ut+ destul de *ult s+ (rezice* c *( rta*entele indivizil r, te riile *ai sus (rezentate nu sunt satis-+c+t are su7 as(ectul *+surii 6n care au ac rdat aten#ie

32

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

inten#iil r c *( rta*entale. 9e ria lui Az8en 01923, 1922, apud JerrD, 200E5, nu*it+ te ria c *( rta*entului (lani-icat, 6ncearc+ s+ c releze credin#ele des(re c *( rta*entele i*( rtante (entru s+n+tate direct cu c *( rta*entul i (r (une c nce(tualizarea inten#iil r ca (lanuri de ac#iune (entru atin!erea sc (uril r c *( rta*entale. Inten#iile rezult+ din trei -act ri sau credin#eA atitudinea -a#+ de c *( rta*ent, n r*ele su7iective 0incluz,nd n r*ele s ciale si (resiunile5 i c ntr lul c *( rta*ental (erce(ut 0ceea ce este si*ilar cu e-icien#a (ers nal+5. P trivit te riei, aceti -act ri (rezic inten#iile c *( rta*entale care sunt le!ate, la r,ndul l r, de c *( rta*ent. Cecent, P veD a realizat un studiu asu(ra acestei te rii 6n cadrul dieteiNc *( rta*entului ali*entar, (entru a evalua dac+ c ntr lul c *( rta*ental (erce(ut i e-icien#a (ers nal+ sunt -act ri se(ara#i. <-a 7servat c+ a*7ii -act ri (rezic 7ine inten#ia c *( rta*ental+ de a c nsu*a (r duse cu un c n#inut redus 6n cal rii i 7 !at 6n -ructe i le!u*e, 6ns+ (redict rul cel *ai (uternic este e-icien#a (ers nal+.

Credin#e (rivind rezultatele c *( rta*entului

Atitudinea -a#+ de c *( rta*ent

B tiva#ia (entru c n- r*areN credin#e n r*ative Credin#e le!ate de c ntr l

; r*e su7iective

Inten#ii

C *( rta*ent

C ntr l c *( rta*ental (erce(ut

Fi!. 9e ria c *( rta*entului (lani-icat <tudiile au ar+tat c+ aceast+ te rie (rezice *ultitudine de c *( rta*ente se*ni-icative (entru s+n+tate, incluz,nd aici - l sirea c ntrace(tivel r, aut -e.a*inarea s,nil r, e.erci#iile re!ulate, c nsu*area vita*inel r i - l sirea cre*ei s lare. P trivit lui F din i P M 019945, c *( nentele te riei e.(lic+ a(r .i*ativ E0W din varian#a inten#iil r c *( rta*entale. Bai recent, Ar*ita!e i C nner 020015 au trecut 6n revist+ 123 de studii i au a8uns la c ncluzia c+ te ria e.(lic+ >9W din varian#a inten#iil r c *( rta*entale i 2=W din varian#a c *( rta*ental+. 9e ria c *( rta*entului (lani-icat nu a (ri*it - arte *ulte critici 6n c *(ara#ie te ria credin#el r des(re s+n+tate, 6ns+ unii cercet+t ri, cu* ar <ch/arzer 019925, au ar!u*entat c+ sl+7iciune a te riei este c+ nu include un ele*ent te*( ral, adic+ nu descrie nici rdinea di-eritel r credin#e i nici vre direc#ie a cauzalit+#ii. 'o$el&l "ra!s"eore"i# <sa& al s"a$iilor s#hi%( rii #o%por"a%e!"&l&i? 'n * delele discutate (,n+ acu*, -iecare (ers an+ ( ate -i (lasat+ (e un c ntinuu* de ac#iuni ( si7ile, 6n -unc#ie de (erce(#iile ei asu(ra -act ril r (recu* di*ensiunile riscului, susce(ti7ilitatea sau vulnera7ilitatea (ers nal+, e-icien#a (ers nal+ i aa *ai de(arte. B delele care descriu stadii ale schi*7+rii c *( rta*entale arat+ c+ a*enii str+7at un nu*+r de stadii calitativ distincte 6n (r cesul

3>

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

6n care decid dac+ s+ ad (te sau nu, un n u c *( rta*ent. Yeinstein i c la7 rat rii 019925 au identi-icat (atru (r (riet+#i de-init rii ale te riil r stadiil r schi*7+riiA tre7uie s+ e.iste un siste* de clasi-icare (entru a de-ini stadiile, stadiile tre7uie s+ -ie 6ntr- anu*it+ rdine, tre7uie s+ e.iste 7stac le c *une (entru t #i cei a-la#i 6n acelai stadiu i tre7uie s+ e.iste 7stac le di-erite 6n stadii di-erite.

B delul transte retic 0&iCle*ente i Pr chasMa, 19225 a (ri*it *ult+ aten#ie din (artea literaturii de s(ecialitate. $l se(ar+ (r cesul (rin care (ers an+ decide s+ ac#i neze, 6n cinci stadii, -iecare -iind de-init de c *( rta*entul de (,n+ atunci al (ers anei i de (lanurile de viit r cu (rivire la c *( rta*ent. Ini#ial, * delul a - st c nce(ut (entru tratarea de(enden#ei -a#+ de dr !uri i alc l, dar 6ntre ti*( a - st veri-icat (entru *ulte alte c *( rta*ente i*( rtante (entru starea de s+n+tate. Cele cinci stadii suntA 1. Prec nte*(larea 0(ers ana nu are nici inten#ie s+ ad (te c *( rta*entul res(ectiv5. 2. C nte*(larea 0(ers ana 6nce(e s+ se !,ndeasc+ la ( si7ilitatea de a ad (taNschi*7a c *( rta*entul res(ectiv5. >. Pre!+tirea 0se (re!+tete (entru schi*7area c *( rta*entului 6n viit rul a(r (iat5L E. Ac#iunea 0realizarea c *( rta*entului res(ectiv5L 3. Ben#inerea 0 atin!erea sta7ilit+#ii c *( rta*entului i (revenirea rec+deril r5. Aceste stadii sunt v+zute ca -iind *utual e.clusive. B delul a !enerat *ai *ulte studii e*(irice, -iind a(licat cu succes 6n *ai *ulte d *enii ale s+n+t+#ii, (rintre care c ntr larea !reut+#ii, utilizarea *a* !ra-iei, realizarea e.erci#iil r i (racticarea se.ului (r te8at. 9re7uie n tat -a(tul c+ *a8 ritatea in- r*a#iil r (r vin *ai *ult din studiile trasnversale 0(ers ane di-erite 6n stadii di-erite ale schi*7+rii5 dec,t din studiile l n!itudinale 0aceleai (ers ane din alte stadii5. Ast-el, se cun sc - arte (u#ine din *ecanis*ele cauzale care deter*in+ (r !resul de la un stadiu la altul. Cu t ate c+ cercet+t rii au ar+tat -a(tul c+ a*enii din stadii di-erite - l sesc tehnici di-erite, av,nd (+reri di-erite des(re c *( rta*ent, credin#ele i strate!iile s(eci-ice care deter*in+ avansarea s(re un alt stadiu nu sunt 6n (rezent - arte 7ine identi-icate. B delul transte retic ( ate -i direct a(lica7il de c+tre (racticieni. Pers anele a-late 6n (r cesul schi*7+rii tre7uie s+ ai7e acces la interven#ii adecvate stadiului l r din (r cesul de schi*7are. &e e.e*(lu, dac+ un -u*+t r nu a 6nce(ut s+ se !,ndeasc+ la ce e-ecte are -u*atul asu(ra lui, nu are nici un r st s+ 6i aduce* in- r*a#ii detaliate des(re e-icien#a c *( rta*entului de a7and n a -u*atului, ci ar -i *ai ( rtun s+ crete* c ntientizarea lui cu (rivire la nea8unsurile (ers nale as ciate cu -u*atul i la 7ene-iciile renun#+rii la -u*at

Teoria a&"oregl rii B delul aut re!l+rii al lui %eventhal i al c la7 rat ril r 019==, 19295, este *ai de!ra7+ un * del al credin#el r des(re 7 al+ dec,t al credin#el r des(re s+n+tate, dar 6n * d cert acestea sunt c nce(te 6nrudite. Acest * del este dina*ic i ca(a7il s+ descrie ada(tarea (ers anei la starea de 7 al+. %eventhal (r (une luarea 6n c nsiderare a cinci ti(uri de in- r*a#iiA

3E

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

1. 2. >. E. 3.

Identitatea 7 lii, Cauzele (erce(ute ale 7 lii As(ectele te*( rale ale 7 lii 0e.. durata5 C nsecin#ele ( si7ile i B+sura 6n care 7 ala ( ate -i c ntr lat+ sau vindecat+

B delul este 6*(+r#it 6n trei stadiiA inter(retarea, coping+ul i evaluarea. Pri*ul stadiu se re-er+ la -elul 6n care !,ndesc a*enii des(re 7 al+ i la reac#ia l r e* #i nal+ -a#+ de ea. 'n cel de-al d ilea stadiu, indivizii 6nce( s+ 6ntre(rind+ di-erite ac#iuni le!ate de 7 al+, -ie c n-runt,ndu-se cu (r 7le*ele ridicate de ea 0coping c n-runtativ5, -ie ne!,nd- 0coping evitant5. Cel de-al treilea stadiu i*(lic+ evaluarea strate!iil r de coping utilizate sau a succesului 6n atin!erea sc (ului. 1 (r 7le*+ a acestui * del ar -i aceea c+ *ulte (ers ane nu a8un! 6n ulti*ul stadiu, 6n *are (arte din cauza -a(tului ca sunt rienta#i *ai ales s(re strate!ia de evitare. Cu t ate acestea, * delul este a(reciat de arece studii nu*er ase (r 7eaz+ -a(tul c+ cele cinci c *( nente ale * delului !hideaz+ c *( rta*entul (acientului. B delul s-a d vedid, de ase*enea, util (entru (rezicerea i e.(licarea un r c *( rta*ente le!ate de c *(lian#a *edical+. B delul aut re!l+rii include 6n s(ecial c *( nent+ e* #i nal+, recun sc,nd c+ r+s(unsurile e* #i nale la a*enin#are ( t -i di-erite de r+s(unsurile c !nitive. B delul aut re!l+rii ( ate -i - l sit r 6n s(ecial 6n 6n#ele!erea r+s(unsuril r (acien#il r la si*(t *e. &ezv ltarea te riei aut re!l+rii este 6nc+ 6n aten#ia lui %eventhal i a c le!il r s+i. &e ca*dat+ sunt (u#ine date des(re rezultate i c nstructele te riei nu sunt (e de(lin (era#i nalizate, dar te ria aut re!l+rii are ( ten#ial i ( ate -i relevant+ (entru (racticieni, de vre*e ce ei a8ut+ (acien#ii s+ r+s(und+ adecvat la -act rii de risc i la 7 al+. Li%i"e ale %o$elelor "eore"i#e so#io#og!i"i8e Cu t ate c+ * delele descrise *ai sus ne a8ut+ s+ 6n#ele!e* c *( rta*entele trecute i (rezente i s+ le (rezice* (e cele viit are, tre7uie s+ -i* c ntien#i de li*itele l r. Unii cercet+t ri au identi-icat i (uncte sla7e ale acest r * dele, 6n s(ecial 6n - l sirea l r (entru in-luen#area schi*7+rii c *( rta*entale. Aceste * dele au tendin#a de a sc ate 6n eviden#+ individul ca -iind cel care ia deciziile, ne!li8,nd in-luen#a unui c nte.t s cial *ai lar!. Aceste * dele necesit+ *ai *are 6n#ele!ere a -elului 6n care varia7ilele schi*7+rii c *( rta*entului sunt a-ectate de in-luen#ele s ci culturale. ;u este clar dac+ trans*iterea *esa8el r des(re riscurile c *( rta*entel r tre7uie rientat+ s(re in-luen#area atitudinil r a*enil r, (erce(#iil r n r*el r s ciale relevante sau c+tre credin#ele c ntr lului c *( rta*ental (entru a *a.i*iza e-icacitatea. 1 alta critic+ adus+ acest r * dele 0<utt n, 20025 este aceea c+ ele nu ne -urnizeaz+ un !hida8 - r*al (entru -elul 6n care s+ (r ced+* (entru a * di-ica credin#ele cheie. 1 ast-el de critic+ (are t tui e.a!erat+, av,nd 6n vedere 7 !+#ia de in- r*a#ii 6n literatura de s(ecialitate cu (rivire la (sih tera(iile c !nitiv-c *( rta*entale care sunt 6n *+sur+ s+ (r duc+ restructur+ri c !nitive ada(tative. Al#i critici 0$a!leD i ChaiMen, 199>5 sus#in c+ * delele acestea sunt insu-icient ca(a7ile s+ ne -ere direc#ie 6n ceea ce (rivete ale!erea *esa8el r destinate s+ in-luen#eze anu*ite credin#e i c+ aceasta ar crea seri ase (r 7le*e cel r care 6ncearc+ s+ realizeze desi!nul un r ast-el de interven#ii. ;ici de aceast+ dat+ nu (ute* -i de ac rd cu aceast+ critic+, 6ntruc,t, (entru (r cesul de c rectare a credin#el r dis-unc#i nale, sunt (ai su-icient de clar descrii 6n cadrul (sih tera(iil r care ur*+resc restructur+ri c !nitive 0vezi, de e.e*(lu &a-in iu, 2003, (.42-2>5. Pr+(astia dintre inten#ie i c *( rta*ent este c nsiderat+ cea *ai *are li*it+ a * delel r te retice (entru c *( rta*entele i*( rtante (entru s+n+tate. B delele se 7azeaz+ (e (resu(unerea c+ (redict rul i*ediat i cel *ai i*( rtant al c *( rta*entului este inten#ia de a-l realiza. Inten#iile c *( rta*entale au - st de-inite ca -iind Xaut instruc#iuni (entru a reac#i na 6ntr-un anu*it -el. $le cu(rind at,t direc#ia, c,t i intensitatea deciziei. Cu t ate acestea, s-a ar+tat c+ * delele s ci c !nitive

33

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

sunt (redict ri *ai 7uni ai inten#iil r c *( rta*entale dec,t ai c *( rta*entului 6nsui. <utt n este de (+rere c+ te ria c *( rta*entului (lani-icat ( ate e.(lica (,n+ la 30W din varian#a inten#iil r, 6n c *(ara#ie cu (,n+ la >2W din varian#a c *( rta*entului. 9e*+A Ale!e#i un c *( rta*ent cu i*(act asu(ra s+n+t+#ii. $la7 ra#i scurte chesti nare (entru a veri-ica -iecare dintre te riile s ci c !nitive (rezentate 6n curs i descrie#i (e scurd desi!nul studiului aa cu* l-a#i (utea (lani-ica (entru veri-icarea -iec+rei te rii. ActivitateA Ale!e#i un c *( rta*ent i (reciza#i 6n cadrul -iec+rui stadiu din * delul transte retic, asu(ra c+r r varia7ile din te ria c *( rta*entului (lani-icat ar tre7ui s+ interveni* (entru a schi*7a 0*en#ine5 c *( rta*entul.

CURS 11 ASPECTE PSIHOLOGICE ;N CARDIOPATIA ISCHE'IC CORONARIAN6TIPUL A DE CO'PORTA'ENT C *( rta*entele cu risc cardi vascular sunt cele care s( resc riscul ev lu#iei *aladiei circulat rii cardiace, de e.e*(lu a-ec#iunile c r nariene, res(ectiv in-arctul *i cardic. 'n lista acest ra sunt incluse -u*atul, ali*enta#ia 7 !at+ 6n !r+si*i i sedentaris*ul. J lile ini*ii re(rezint+ cea *ai -recvent+ cauz+ a * rtalit+#ii 6n #+rile industriale. 'n acest caz sunt incluse ta7l uri clinice (recu* hi(ertensiunea arterial+, an!ina (ect ral+, in-arctul *i cardic. J ala nu*it+ cardi (atie ische*ic+ c r narian+ este e.(resia unei 7liter+ri varia7ile, ireversi7ile i de re!ul+ (r !resive a re#elei vasculare c r nariene 0c r nara este artera care iri!+ #esutul ini*ii5, cu c nsecin#e varia7ile, 6n -unc#ie de terit riul cardiac iri!at. $.ist+ ur*+t arele sindr a*e care au su7strat ische*ic c r narianA an!ina (ect ral+, in-arctul *i cardic, tul7ur+rile de rit* i de c nducere, insu-icien#a cardiac+, * artea su7it+. 'n a(ari#ia diversel r - r*e de cardi (atie ische*ic+ c r narian+, stresul (sihic ( ate avea un r l -av rizant, (rin intensi-icarea (r cesului ater scler tic, instalarea un r (r cese tr *7 tice la diverse niveluri. Ar!u*entele e(ide*i l !ice (rivind inciden#a crescut+ a 7 lii 6n r,ndul un r cate! rii de su7iec#i cu 6nc+rc+tur+ stresant+ *a8 r+ sunt c *(letate de studii de la7 rat r ca(a7ile s+ eviden#ieze (r cesele -izi (at l !ice cu r l ische*iant c r narian, care a(ar 6n cursul stresului (sihic. Gasele c r nare ale ini*ii a8ut+, (e l,n!+ altele, la ali*entarea *uchiului ini*ii cu s,n!e, res(ectiv cu .i!en. Pe (arcursul vie#ii se ( ate a8un!e la d u+ ti(uri de as(ecte de!enerative, ater scler za i arteri scler za. 'n cazul ater scler zei este v r7a des(re de(unere de sedi*ente (e (ere#ii interi ri ai arterel rL aceste sedi*ente sunt - r*ate din c lester l i alte li(ide 0!r+si*i 6n s,n!e5. 'n cazul arteri scler zei, care a(are de 7icei 6n acelai ti*(, este v r7a des(re 6n!r are a arterel r ast-el 6nc,t acestea devin *ai (u#in elastice i ( t reac#i na *ai (r st la * di-ic+rile de tensiune care a(ar de e.e*(lu 6n activitatea -izic+. &ac+ aceste d u+ (r cese atac+ arterele c r nare ali*entarea *uchiului ini*ii cu .i!en este (ericlitat+ i (ute* v r7i 6n acest caz de 7 li c r nariene. Aceasta ( ate ev lua ne 7servat+ i nu se ( ate de(ista (rin *et dele standard de dia!n sticare de arece electr cardi !ra*a 0$PF5 c nven#i nal+ s-a d vedit (u#in edi-icat are 6n acest caz a -i d ar. $PF-ul la e- rt i an!i cardi !ra-ia sunt c nsiderate a -i *et de *ai 7une, -+r+ a (utea 6ns+ (revedea 6ntr-un * d satis-+c+t r un in-arct *i cardic. 'n ti*( ce unii (acien#i se (l,n! de dureri cazi nale de (ie(t, la al#ii nu a(are nici un si*(t *, ast-el 6nc,t in-arctul la ini*+ sau atacul cardiac

34

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

( t re(rezenta (ri*a i t t dat+ ulti*a *ani-estare a 7 lii. In-arctul *i cardic 6nsea*n+ necr za #esutului *uscular al ini*ii din cauza 7l c+rii ali*ent+rii cu .i!en. In-arctul de *i card a(are, de 7icei, 6ns #it de un atac de sl+7iciune, !rea#+, su- care, senza#ie de a*e#eal+, sud are rece i dureri de (ie(t, de 7ra# i de u*+r i, 6n a(r a(e 8u*+tate din cazuri, este * rtal. In-arctul *i cardic este (recedat adesea de ische*ii *i cardice *in re, stare * *entan+ 6n care ali*entarea *uchiului ini*ii cu s,n!e este insu-icient+ (entru a satis-ace necesitatea de .i!en. Ische*iile *i cardice sunt c nsiderate a -i un ele*ent i*( rtant de le!+tur+ 6ntre * di-icarea (at l !ic+ a arterel r c r nare i a(ari#ia - r*el r clinice !rave de 7 li c r nariene. &ia!n sticarea * dern+ (rin a(arate * 7ile de $PF -urnizeaz+ date relevante chiar i atunci c,nd (acientul nu si*te nici un si*(t *. Aici se a-l+ arie i*( rtant+ de cercetare 6n (sih l !ia s+n+t+#ii, de arece de* nstrarea le!+turii 6ntre tr+irea stresului i ische*ia *i cardic+ 6nsea*n+ una din c+ile (rinci(ale 6n l+*urirea (r 7le*ei (rivind c ndi#i narea (sihic+ a 7 lil r -izice. &e -a(t, a* (utea ar+ta (rin aceast+ *et d+ c+ stresul (sihic (r v ac+ ische*iile, 6n *+sur+ *ai *are dec,t stresul -izic 0s( rt5. An!ina (ect ral+ este alt+ *ani-est+ri ale 7 lil r c r nariene. $ste v r7a des(re atacuriNcrize care se *ani-est+ (rin dureri 6n (ie(t i su- care i care, de 7icei, se declaneaz+ (rin stres sau (rin activit+#i -izice 6nc rdate. Atacul care se (r duce (rin di*inuarea ali*ent+rii cu s,n!e trece, de 7icei, du(+ c,teva *inute. 'n cazul li(sei de .i!en (e durat+ *ai lun!+ se (r duce distru!erea #esutului, deci in-arctul *i cardic. 'nce(,nd cu 8u*+tatea anil r 40, rata * rtalit+#ii cauzat+ de 7 lile cardiace c r nare a sc+zut c ntinuu 6n <UA, -+r+ a ceda 6ns+ ( zi#ia cea *ai 6nalt+ 6n c *(ara#ie cu celelalte cauze ale * rtalit+#ii. Atunci a - st declarat+ clar n civitatea -u*atului, a c lester lului i a hi(ertensiunii. Acu* se c nsider+ c+ a*ericanii au luat 6n calcul acest *esa8 i i-au schi*7at * dul de via#+. Acest lucru se vede din nu*+rul 6n sc+dere al -u*+t ril r, c nsu*ul di*inuat de !r+si*i ani*ale i * nit rizarea i c ntr larea hi(ertensiunii. &e ca*dat+ (entru #ara n astr+ sunt alar*ante datele des(re creterea *are a ratei * rtalit+#ii din cauza a-ec#iunil r c r narie din 1920 6n 2003. 'n ti*( ce 6n r,ndul 7+r7a#il r * rtalitatea din aceast+ cauz+ a crescut cu 1>3 decese la sut+ de *ii de decese, (entru -e*ei a crescut cu 1>0 decese la suta de *ii de decese 0Panduru i c la7 rat rii, 20045.

Fig. 7.1. Evoluia mortalitii din cauza bolilor coronariene la cele dou sexe n intervalul cuprins ntre 1980 i !00"

!00 250 200 50 00 50 0 %80


!0"5 0"8

2#5"$

240"4

# F

2005

Pe l,n!+ creterea ala*ant+ (entru a*7ele se.e 0*ai *ult dec,t du7larea val rii 6n ti*( de 23 de ani5, sunte* 7li!a#i s+ re*arc+* i avansarea se*ni-icativ+ a * rtalit+#ii -e*inine 6n ra( rt cu cea *asculin+ ca ur*are a acestei (at l !iiA dac+ 6n 1920 rata * rtalit+#ii -e*inine re(rezenta 23W din cea *asculin+, 6n 2003, val area acestui (r cent a avansat la 90W.

3=

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

;u e.ist+ cauze unice (entru 7 lile c r nariene cun scute, ci e.ist+ un ir 6ntre! de -act ri de risc care care in-luen#eaz+ 6n !rade di-erite in-arctul de ini*+. ?i(ertensiunea i nivelul ridicat al c lester lului 6n s,n!e sunt c nsiderati a -i, de e.e*(lu, -act ri (r .i*ali, care, la r,ndul l r, sunt deter*ina#i de al#i -act ri (recu* -u*atul, ali*enta#ia i activitatea -izic+. Aadar, cei din ur*+ -ac (arte de la distan#+ din lan#ul cauzal -+r+ a -i 6ns+ *ai (u#in i*( rtan#i. Al#i -act ri distali sunt, de e.e*(lu, (ers nalitatea, inte!rarea 6n s cietate i (redis( zi#ia !enetic+. Freutatea e.cesiv+ este c nsiderat+ une ri a -i un -act r de risc care, 6ns+, este str,ns as ciat cu hi(ertensiunea, c lester lul i sedentaris*ul i (r 7a7il c+ nu ( ate servi dec,t ca indicat r, -+r+ a e.ercita in-luen#+ inde(endent+ asu(ra ev lu#iei 7 lii. 'n ca(it lul n stru ne intereseaz+ 6ns+ -act rii care #in de (ers nalitate i c *( rta*ent 6n (redic#ia 7 lil r c r nariene, *ai (recis ti(ul A de c *( rta*ent Bedicii interniti Fried*an i C sen*an au 7servat (entru (ri*a dat+ 6n 1939 -recven#+ *are a 7 lil r c r nariene la (ers ane care se *ani-estau ca -iind - arte !r+7ite 0tr+ind cu senti*entul de (resiune a ti*(ului5 i care d+deau d vad+ de stilitate u r de activat. $i au denu*it aceast+ c nduit+, ti( A de c *( rta*ent 0 .ype # Behavior Pattern - 9AJP5. <tudii ulteri are au ar+tat c+ (ers anele s+n+t ase cu aceste *ani-est+ri c *( rta*entale a8un!eau s+ -ac+ *ai t,rziu cardi (atii ische*ice *ult *ai -recvent dec,t cei care nu (rezentau si*(t *ele ti(ului A c *( rta*ental. 9i(ul A de c *( rta*ent a - st de-init ca un c *(le. ac#iune-e* #ie, i*(lic,nd dis( zi#ii c *( rta*entale (recu* a*7i#ia, a!resivitatea, c *(etitivitatea, i*(acien#a, c *( rta*ente s(eci-ice (recu* tensiunea *uscular+, alerta, stilul v cal ra(id i e*-atic, activit+#i realizate 6ntr-un rit* accelerat i r+s(unsuri e* #i nale (recu* iritarea, stilitatea, ( ten#ialul crescut (entru -urie. 9i(ul J de c *( rta*ent a - st c nce(ut ca li(sa 6nsuiril r s(eci-ice ti(ului A i se caracterizeaz+ aadar (rin li(sa senza#iei de (resiune a ti*(ului, a i*(acien#ei, a stilit+#ii. Fried*an 019945 arat+ c+ sunt susce(ti7ili de 6*7 ln+viri c r nariene acei indivizi an!a8a#i 6ntr- lu(t+ relativ cr nic+ (entru a 7#ine un nu*+r nes-,rit de lucruri va! de-inite, 6n cel *ai scurt ti*(, eventual 6*( triva e- rturil r ( trivnice ale alt r (ers ane, din acelai *ediu. Princi(ala di*ensiune, arat+ Fried*an, de-a lun!ul c+reia variaz+ ti(ul A, res(ectiv J, de c *( rta*ent este susce(ti7ilitateaNvulnera7ilitatea (entru 6*7 ln+viri c r nariene. $l descrie ti(ul J ca -iind (r (riu acel ra care *ani-est+ cal*, rela.are, satis-ac#ie, un stil de via#+ linitit. 9i(ul A de c *( rta*ent 09AC5 se caracterizeaz+ de ( triv+ (rin c *( nente evidenteNdeschise i c *( nente *ascate. C *( nenta *ascat+ des(re care el crede c+ este -act rul deter*inant, res( nsa7il (entru declanarea i *en#inerea 9AC, este insecuritatea, insu-icien#a sti*ei de sine. Cea *ai -recvent 7servat+ c *( nent+ deschis+ a 9AC este (resiunea ti*(ului 0i*(acien#a5. Adesea, (resiunea ti*(ului este at,t de intens+, 6nc,t creeaz+ i sus#ine un senti*ent cr nic de iritare sau e.as(erare. Cea de-a d ua *ani-estare c *( rta*ental+ deschis+ a 9AC este stilitatea. $a ( ate -i a* rsata de incidente *+runte 6n cazul acest r a*eni. Prezent+* 6n c ntinuare c *( nentele ti(ului A c *( rta*ental, descrise de Fried*an. CO'PONETA 'ASCAT A TAC Insecuritatea sau sti*a de sine neadecvat+ a - st !reu de de(istat dat rit+ -a(tului c+ (acien#ii cu 9AC se *ani-estat+ a(arent si!uri de ei, 6ncrez+t ri 6n - r#ele (r (rii. Gre*e de zece ani de la de7utul cercet+ril r asu(ra 9AC, ni*+nui nu i-a trecut (rin *inte c+ aceti a*eni erau, 6n esen#+, nesi!uri, cu i*a!ine de sine nec nvena7il+. 1. 1ri!inea insecurit+#ii 6n c (il+rie i ad lescen#+ $a a(are i se dezv lt+ ca ur*are a a7sen#ei (erce(ute a a-ec#iunii e.(ri*ate i ad*ira#iei din (artea (+rin#il r. Fried*an (rezint+ c,teva a-ir*a#ii ale (acien#il r cu 9AC, inclui 6ntr-un studiuA -nu 6*i a*intesc ca *a*a s+ *+ -i 6*7r+#iat sau s+rutat vre dat+ -dac+ *+ certa* cu -ra#ii *ei i era* indisci(lina#i, nu*ai eu (ri*ea* (ede(se i era* certat -daca aducea* carnetul de n te cu un 9, chiar dac+ 6n rest avea* nu*ai de 10, era* tratat ca un cri*inal <enti*entul de insecuritate a(are i *ai t,rziu, 6n c ala (ri*ar+, !i*nazial+. 1 (acient+ de 33 de ani cu 9AC arat+ ca s-a 7ucurat de iu7ire, ad*ira#ie i res(ect din (artea (+rin#il r, dar 6i scrie

32

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

lui C sen*an scris are 6n care ( vestete cu*, la v,rsta de a(te ani, 6nv+#+t area a r,s de inca(acitatea ei de a citi (r ( zi#ie 6n clas+. &u(+ ce au r,s i c le!ii de *ine @ scrie ea @ a* 6ncetat s+ *ai citesc. <u(eri ritatea *ea la arit*etic+ a devenit sc (ul (entru care a* lu(tat. A* c+(+tat atitudine de ti( 0e art eu lora A7ilit+#ile la *ate*atic+ s-au dezv ltat, 6n ti*( ce scrisul i cititul au r+*as 6n ur*+. 1stilitatea dat rat+ di-icult+#il r *ele de a citi e.ist+ i ast+zi. 2. &e*ersuri (entru a c *(ensa li(sa (erce(ut+ a a-ec#iunii C,nd se c ntureaz+ sti*a de sine neadecvat+ dat rit+ atitudinii deval rizat are a (+rin#il r, c (ilul a-ectat caut+ de cele *ai *ulte ri s+ c *(enseze aceast+ a7sen#+ (erce(ut+ (rin ur*+rirea tr+iril r e* #i nale c n- rta7ile 6n a-ara -a*iliei. &ar c (ilul nu caut+ su7stitute e* #i nale de ti(ul iu7irii sau a-ec#iunii de la cei de aceeai v,rst+, ci caut+ res(ect, ad*ira#ie, adesea chiar invidie. Ur*+rete ca atare s+ d 7,ndeasc+ c,t *ai *ulte recun ateri, succese, s+ 6i de(+easc+ (e cei de v,rsta lui. &ar succesele, ric,t de *ari, nu reuesc s+ satis-ac+ e.(ectan#ele *ereu cresc,nde ale su7iectului cu 9AC. Aceasta se dat reaz+ eecului ti*(uriu 6n a a(recia *ai *ult -a(tul de a da i a (ri*i a-ec#iune, dec,t de a acu*ula val ri *ateriale, (utere, statut. Creterea statutului s cial, a (uterii ec n *ice, le accentueaz+, 6n * d (arad .al, di*inuarea sti*ei de sine acest r a*eni,. >. 9e*erile cu (rivire la viit r Insecuritatea cel r cu 9AC este dat+ *ai ales de antici(area (er*anent+ a dezastrel r care s-ar (utea 6nt,*(la 6n viit r. Fried*an d+ e.e*(lul (reedintelui unei *ari c r( ra#ii care nu *er!e la dineul r!anizat 6n cinstea creterii cu >E W a (r -itului anual (entru c+ se !,ndete c+, 6n anul care vine, c r( ra#ia ar (utea s+ nu ai7+ (r -it sau, 6n rice caz, (r -itul s+ scad+. E. <ensi7iltatea *are la critic+ i insensi7ilitatea la laude C sen*an descrie cazul unui (acient, * de tiin#+, care r+*,ne ine.(resiv i ne*icat la -estivitatea la care este (re*iat. XB-a* 6ntre7at de ce @ s(une (acientul. Cred c+ t ate acestea ar -i 6nse*nat ceva dac+ (+rin#ii *ei ar -i - st 6n via#+ i (rezen#i 6n sal+ c,nd a* (ri*it (re*iul. 3. Cela#ia dintre de(resie, an.ietate i insecuritate, la 9AC <ti*a de sine sc+zut+, insecuritatea ( t avea un r l se*ni-icativ 6n declanarea st+ril r de an.ietate i de(resie. Creterea rit*ului activit+#il r (entru *+rirea sti*ei de sine s( rete an.ietatea, iar sc+derea v luntar+ a rit*ului (entru c *7aterea an.iet+#ii inci(iente ( ate accentua insecuritatea, li(sa res(ectului -a#+ de (r (ria (ers an+. CO'PONENTELE DESCHISE ALE TAC <enti*entul de (resiune a ti*(ului, i*(acien#a, este (rinci(ala c *( nent+ deschis+ a 9AC i c nst+ 6n tr+irea (ersistent+ a ideii c+ nu va -i su-icient ti*( (entru a -ace acele lucruri (e care (ers ana cu 9AC si*te c+ tre7uie s+ le -ac+. Aceast+ tensiune se deteri reaz+ adesea 6ntr- variant+ a stilit+#ii, adic+ irita7ilitatea, irasci7ilitatea dat+ de nerealizarea sc (uril r 6ntr- (eri ad+ acce(tat+. Cauze ale i*(acien#ei la 9AC 1. Insecuritatea *ascat+. &at rit+ st+rii e* #i nale neadecvate (e care creeaz+ sti*a de sine sc+zut+, (ers ana cu ti( A de c *( rta*ent -ace e- rturi de a realiza c,t *ai *ulte lucruri, de a se i*(lica 6n c,t *ai *ulte activit+#i. &e arece de *ulte ri calitatea activit+#il r este sc+zut+, sti*a de sine nu crete, ci se accentueaz+ deteri rarea ei. 2. Cultul vitezei. Fried*an c nsider+ c+ viteza de lucru, cultura !ra7ei din s ciet+#ile industriale sunt cauza *a8 r+ a (resiunii ti*(ului. >. %+c *ia. <u7iectul ! nete s+ realizeze c,t *ai *ult, 6n ti*( c,t *ai scurt, s+ (artici(e la c,t *ai *ulte eveni*ente. 9 ate aceste sunt de natur+ s+ accentueze i*(acien#a.

39

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

E. Inca(acitatea de a se a7#ine de la e.cese 6n ac rdarea a8ut rului cr n -a! alt r (ers ane sau alt r r!aniza#ii. 'n zilele n astre se atea(t+ de la (ers anele care c nduc r!aniza#ii (r -esi nale (uternice s+ dea *,n+ de a8ut r alt r r!aniza#ii ale aceleiai c *unit+#i 0clu7uri, echi(e s( rtive, r!aniza#ii de 7ine-acere, etc.5. Pers ana cu 9AC e.(ri*+, *i*ic i v cal, *are ca(acitate de aut deter*inare i decizie i de aceea este c nsiderat+ ca(a7il+ si adecvat+ (entru -unc#ia de c nducere. &in ne-ericire, (ers anele cu 9AC, d rind s+ -ie a(reciate cu rice (re#, !+sesc c+ este - arte !reu s+ re-uze ast-el de cereri. Ca ur*are a nu*er asel r i*(lic+ri, (ers ana a8un!e la c ncluzia c+ ti*(ul nu-i *ai este (rieten, ci ina*ic. Ast-el, senti*entul de (resiune a ti*(ului a(are sau se accentueaz+. 3. Inca(acitatea de a dele!a alte (ers ane. &at rit+ nesi!uran#ei, cei cu 9AJ !+sesc - arte di-icil s+ lase alt r c la7 rat ri unele sarcini. 4. &atele li*it+ inutil aut i*(use. F+r+ s+ ia 6n calcul as(ecte i*(revizi7ile care ( t (ertur7a i 6nt,rzia, (ers anele cu 9AC au tendin#+ irezisti7il+ de a sta7ili date -i.e, (,n+ la care activit+#ile l r v r -i 6ncheiate. 1stilitatea (ers anel r cu 9AC are c,teva - r*e de *ani-estare. 5& ,elaii fa"iliale disfuncionale. Pers ana cu 9AC este inca(a7il+ de a - r*ula ver7al *esa8e (rin care s+ *ani-este a-ec#iunea i ad*ira#ia (entru (artenerul de via#a. Cela#ia de cu(lu este tr+it+ ca c *(eti#ie, rivalitate 6n care cel cu 9AC critic+ (ersistent activit+#ile d *estice ale (artenerului. 'i critica *ereu i c (ilul, c nvins -iind c+ tie e.act ce este *ai 7ine (entru acesta. 6& Pierderea r'drii la volan. Pers anele cu 9AC devin e.tre* de -uri i c,nd a(ar nere!uli 6n tra-ic din cauza 6nt,rzieril r, neres(ect+rii re!ulil r de c+tre al#ii. I*(acien#a se trans- r*+ 6n -urie. 7& Incapacitate cronic de a si"i 'ucurie pentru altcineva . Cei cu 9AC nu reuesc s+ se 7ucure nici (entru succesele cel r *ai a(r (ia#i. "i (r (riile succese sunt (aleative trec+t are (entru sti*a de sine sc+zut+. Insecuritatea se trans- r*+ 6n stilitate (entru c+ este - arte !reu s+ 6i vezi (e al#ii val r i (,n+ c,nd nu te vezi (e tine val r s. 8& Intolerana pentru greelile i o"isiunile altora . Freelile de rice -el ale cel rlal#i 6l -ac lesne (e cel cu ti( A de c *( rta*ent s+ devin+ -uri s. $ste un * d de a -i rece(tiv la rice cazie de redirec#i nare a li(sei de satis-ac#ie -a#+ de sine. 9& /e)ncredere )n altruis". Bul#i dintre cei cu 9AC, su7evalu,ndu-i (r (ria inte!ritate, *ani-est+ sus(iciune -a#+ de * tivele !ener zit+#ii alt r (ers ane 06i sus(ecteaz+ (artenerul de in-idelitate, c (iii de nerecun tin#+ etc.5. 9AC este tul7urare *edical+ i ca ur*are nu se ( ate dia!n stica d ar 6n 7aza intr s(ec#iei la care a(eleaz+ chesti narul 0Fried*an, 19945. $.a*inat rul tre7uie s+ identi-ice nu d ar si*(t *e i tr+s+turi, ci i se*ne -izice sau (sih * t rii care su!ereaz+ (rezen#a 9AC. 1 *et d+ standardizat+ de evaluare a ti(ului A de c *( rta*ent este (u7licat+ in lucrarea lui Fried*an i se nu*ete e.a*inare clinica 6nre!istrat+ vide 0G ideotaped !linical E$a"ination-GC$5. %a ane.a de la cursul 12, !+si#i traducerea acestui instru*ent de evaluare. 'ntr-un studiu c *(arativ care a utilizat GC$, la su7iec#ii cu ti( A de c *( rta*ent s-a 7#inut un rezultat *ediu de 1E4, 6n ti*( ce la cei cu ti( J *edia sc ruril r -inale era 12. &e ase*enea si la stilitate, i*(acien#+, insecuritate, cei cu 9AC 7#in c te se*ni-icativ *ai *ari. Insecuritatea se c releaz+ ( zitiv at,t cu sc rul t tal la GC$, c,t i cu i*(acien#a, res(ectiv stilitatea, se(arat . Caracteristicile (sih l !ice -unda*entale ale ti(ului J de c *( rta*ent sunt sti*a de sine adecvat+ i senti*entul de securitate. Pers ana cu ti( J de c *( rta*ent este descris+ ca av,ndA -A7ilitatea de a d+rui dra! ste i a-ec#iune, dar i de a (ri*i

40

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

-Uurin#a aut ir niei (entru c+ este ca(a7il s+ su( rte ideea c+ eaNel este *ai (u#in (er- r*ant, *ai (u#in e-icient, *ai cara!hi s sau *ai a*uzant dec,t al#ii sau dec,t el 6nsui 6n alte situa#ii. -9i*( (entru a *edita asu(ra sc (uril r sau 7iectivel r l r i a-i a*inti trecutul 0 7inuin#a a*enil r de a-i a*inti (eri dic, realiz+rile, 7ucuriile i satis-ac#iile din trecut *en#ine la acetia sti*+ de sine crescut+ i 6ncrederea c+ v r -ace -a#+ di-icult+#il r 6n viit r5 -9endin#a de a se !,ndi la ti*( ca la un (rieten, nu ca la un ina*ic -Uurin#a de a i!n ra i ierta r+utatea alt ra 0c,nd cineva este 6ncrez+t r 6n sine ( ate *ai u r ierta r+ut+#ile alt ra5 0Fried*an, 19945.

BeDer Fried*an 019945 (rezint+ 6n cartea sa .ype # Behavior Pattern< ItC s Diagnosis and .reat"ent scris are tri*is+ unui tat+ 7+tr,n cu ti( J c *( rta*ental de c+tre -iul s+u, care a (utut s+ 6i 7serve (+rintele vre*e de E0 de ani.
O scurt descriere a lucrurilor pe care le iubesc la tatl meu 5& 6& 7& 8& 9& :& E& A& @& devota"entul su consistent i nestr"utat pentru fa"ilie% )n special dragostea pentru copii i pentru nepoi valorile lui% inclu(=nd autodisciplina i "unca cinstitD capacitatea de a accepta ne"ulu"iri pe ter"en scurt pentru satisfacii pe ter"en lung dragostea% respectul i 'ucuria pentru cunoatere% pentru "inunata co"panie a crilor din 'i'lioteca pe care singur i+a procurat+o cultivarea prieteniilor pentru care a dedicat ti"p i efort% "eninerea prieteniilor apropiate reco"pensat prin dragostea i respectul a "ultor% foarte "ultor prieteni% colegi% ad"iratori capacitatea de a aprecia arta% natura% 'ucuriile si"ple ale fa"iliei capacitatea de a ierta *ignirile pri"ite i opinia clar i sta'il asupra calitilor proprii% asupra propriului talent a'ilitatea )nc=nttoare de a interaciona cu copiii% prietenii% ani"alele din curte% cu viaa )n general% inclusiv arta at=t de dificil de a r=de de el )nsui disponi'ilitatea nedi"inuat de a interaciona viguros% la EF de ani cu viaa% "unca% prietenii%clu'urile% cltoriile i fa"ilia capacitatea de se aco"oda i a accepta dificultile% )ncercrile% provocrile pe care le+au adus inevita'il )n viaa noastr% ti"pul% csniciile% profesiile% relaiile

CURS 1UN 'ODEL DE PROGRA' DE 'ANAGE'ENT AL STRESULUI PENTRU TIPUL A DE CO'PORTA'ENT 'n c ntinuare sunt (rezentate c,teva ele*ente (r (rii unui (r !ra* e-icient de interven#ie du(+ cu* le descrie $thel C sMies 0192=5. Bana!e*entul stresului (entru ti(ul A de c *( rta*ent are dre(t sc ( -urnizarea de *et de de coping n i i 7une 6n -a#a (r 7le*el r de zi cu zi. Pri*ul (as 6n 6nde(linirea acestui #el este 6n#ele!ere clar+ a ceea ce este indezira7il 6n * delele de coping actuale i a * dului 6n care interven#ia (r (us+ va re*edia aceste de-icien#e. $ste i*(eri s necesar ca dia!n sticul i trata*entul s+ -ie e.(ri*ate, (rezentate 6n ter*eni care sunt 6n#elei i acce(ta#i de

41

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

( ten#ialul client. Ac rdul reci(r c 6ntre tera(eut i client asu(ra c nce(tualiz+rii (r 7le*ei este un ele*ent necesar i i*( rtant 6n 6nsui (r cesul de trata*ent. Beichen7au* 019235 a su!erat c+ ele*entul critic 6n rec nce(tualizarea unei (r 7le*e le!ate de stres, -erit+ unui client, nu este vala7ilitatea tiin#i-ic+ 6n sine, ci credi7ilitatea i (lauzi7ilitatea sa (entru client i val area sa euristic+ 6n su!erarea c+il r s(eci-ice de interven#ie. &ia!n z+ i (rescri(#ie &e-inirea (r 7le*ei. <(re de se7ire de alte cate! rii de ( (ula#ie la care s-au utilizat (r !ra*e de *ana!e*entul stresului, ti(ul A nu tr+iete 6n circu*stan#e (rea stresante i nici nu *ani-est+ de-icite 6n resursele de coping la c n-runtarea cu a!en#ii stres ri. <(re de se7ire de stresul ( sttrau*atic al veteranil r din Gietna* sau de de(resia reactiv+ a s #il r v+duvi, (r 7le*a stresului la ti(ul A de c *( rta*ent nu se de-inete cu a8ut rul a!en#il r stres ri ne 7inui#i. Cei cu ti(ul A 6i descriu slu87ele ca -iind e.tre* de s licitante i (resante. Activit+#ile de ti( *ana!erial 6n care cei cu ti( A sunt cel *ai -recvent i*(lica#i sunt *ai (u#in susce(ti7ile de a -i le!ate direct de (r 7le*e -izice i *entale. Cei cu ti(ul A sunt de se7it de c *(eten#i, de(un,nd *ai *ult e- rt 6n *unc+ dec,t al#ii i av,nd rezultate *ai 7une. Atunci c,nd se c n-runt+ cu 7stac le, ei (ur i si*(lu se str+duiesc - arte *ult. 'n ti*( ce al#ii renun#+ la e- rturi, ei c ntinu+ s+ *unceasc+, i!n r,nd 7 seala i chiar si*(t *ele de 7 al+ 6n e- rtul l r de a st+(,ni *ediul. C *(eten#ele de coping ( t -i evaluate nu d ar du(+ e-icien#a realiz+rii sarcinii, ci i du(+ c sturile acestei e-icien#e la nivel individual. $viden#ele su!ereaz+ c+ cei cu ti(ul A de c *( rta*ent ( t cheltui ener!ie *ai *ult dec,t necesar sau ( t cheltui ine-icient 6n (r cesele coping. 'n c *(ara#ie cu indivizii *ai (u#ini reactivi, cei cu ti( A evalueaz+ ca stresante i cele *ai *ici schi*7+ri sau su(+r+ri i reac#i neaz+ la crize *in re la -el de intens ca la cele *a8 re. Bai *ult dec,t at,t, dat rit+ insensi7ilit+#ii l r la se*nele de 7 seal+ i 7 al+, ei sunt *ult *ai 6nclina#i s+ treac+ de la situa#ie stresant+ la alta -+r+ dihn+ i recu(erare. Ast-el, 6n l c s+ * nit rizeze i s+ c ntr leze c nsu*ul de ener!ie, ti(ul A 6i risi(ete ener!ia, * 7iliz,ndu-se ne8usti-icat s+ c,ti!e un 8 c de tenis, s+ rez lve (r 7le*+ de serviciu di-icil+ sau (ur i si*(lu s+ s(u*e!e din cauz+ c+ li-tul *er!e (rea 6ncet. 'n cele din ur*+, e-ectul cu*ulativ al (erce(erii (rea *ult r situa#ii ca -iind stresante i reac#ia (rea intens+ i (rea 6ndelun!at+ ( t c nduce la uzura -izic+, cu* ar -i a(ari#ia a-ec#iunil r c r nariene 0C?& R en!l. !oronary Heart Disease5. Chiar i du(+ scurt+ (eri ad+, cei cu ti(ul A de c *( rta*ent care, a(arent, sunt *ai s+n+t i, *ani-est+ se*ne de 7 seal+. Adesea, aceast+ 7 seal+ (r v ac+ *aladii -iziceA dureri *usculare, de st *ac, de ca(, (r 7le*e cu s *nul. 'n (lan e* #i nal, a(r a(e 6nt tdeauna se 6nt,lnesc st+ri de iritare, de -urie, i, (eri dic, de sl+7iciune i triste#e. Pe deasu(ra, aceast+ stare de tensiune cr nic+ e.(lic+ de ce creterea c nsu*ului de alc l (are s+ -ie un * del de c *( rta*ent al cel r de ti(ul A, s lu#ie de destindere a tensiunii, care de -a(t creeaz+ *ai de(arte necazuri. Pu#ini indivizi cu ti(ul A v+d vre le!+tur+ 6ntre !,nduri, ac#iuni i aceste st+ri de tul7urare -izic+ i e* #i nal+. 'n schi*7, tendin#a este de a 7la*a *ediul (rea s licitant i insu-icient su( rtivL a s(une c+ e-ul are s licit+ri nerez na7ile, un an!a8at nu este c ntiinci s, s #ia nu 6n#ele!e res( nsa7ilit+#ile, *ainile nu -unc#i neaz+ c,nd e nev ie, al#i -eri inc * deaz+ 6n tra-ic i aa *ai de(arte. Une ri este a*uzant+ lu(ta cu aceste 7stac le, 6nsu-le#ite sau nu, dar 6n t ate cazurile individul se si*te *ai de!ra7+ c ndus dec,t c nduc+t r. 9 tui, 6n -iecare caz, s ldatul 7un c ntinu+ s+ *+r+luiasc+, ne#in,nd c nt de a-ec#iunile -izice sau *entale, acesta -iind preul unui stil de via#+ (r ductiv i activ. Ast-el, 6n * dul de coping al ti(ului A sunt d u+ (r 7le*e distincte. Pri*a este reactivitatea e.cesiv+ la (r v c+rile *in re i a!en#ii iritan#i din via#a de zi cu zi. A d ua (r 7le*+, *ult *ai seri as+, este credin#a de neclintit c+ aceast+ hi(er-reactivitate c nstitue c ndi#ie necesar+ (entru realizare i randa*ent. <in!ura cale de a iei din acest cerc este s+ rez lvi 6n (ri*ul r,nd a d ua (r 7le*+, adic+ s+ de* nstrezi c+ * delul 7inuit de coping al ti(ului A este nu nu*ai d+un+t r s+n+t+#ii i st+rii de 7ine, dar c+ el ( ate -i 6*7un+t+#it t c*ai (entru e-icien#+ i (r ductivitate. Cei de ti( A c nsider+, (e 7un+ dre(tate, c+ stresul zilnic -ace (arte inevita7il din via#a -iec+rui *. &ar, t t

42

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

(e 7un+ dre(tate, ei tre7uie s+ se 6ntre7e dac+ i reactivitatea la acest stres este inevita7il+ (recu* v r ei s+ ne -ac+ s+ crede*. A-la#i 6n aceleai situa#ii, indivizii se c *( rt+ di-erit nu nu*ai 6n ceea ce (rivete 6nde(linirea sarcinil r, ci i 6n (rivin#a costurilor de coping i*(licate. 9AC-ul re(rezint+ utilizare ine-icient+ a resursel r (ers nale 6n s licit+ri ce variaz+ *ult 6n i*( rtan#+, r+s(unz,nd invaria7il 6n stilul Xt tul sau ni*ic. 'n c ntrast, *ai e-icient+ utilizare a ener!iei ar (utea -i 7#inut+ (rintesti*are a stresului i (rintr- varietate s( rit+ i -le.i7ilitate 6n r+s(unsurile la stres. A7ilitatea de a 6n#ele!e i de a e.ercita un c ntr l e-ectiv asu(ra !,nduril r, c *( rta*entel r i reac#iil r -izice (er*it individului s+-i s( reasc+ e-icien#a 6n coping, r+s(unz,nd la (r v care sau a*enin#are 6ntr*anier+ care *a.i*izeaz+ e-icien#a r+s(unsului i *ini*izeaz+ tensiunea. Ce*ediul su!erat. <c (ul trata*entului (entru ti(ul 9AC, (rin ur*are, este (ur i si*(lu s+ reduc+ c sturile de coping (rin creterea c ntientiz+rii i a c ntr lului (erce(#iil r i reac#iil r la stres. Indivizii cu ti(ul A de c *( rta*ent i-au de* nstrat a7ilitatea 6n *ana!e*entul *ediului e.tern, dar n ua (r v care este aceea de a 6*7un+t+#i *ana!e*entul resursel r (ers nale. 'n l c s+ r+s(und+ nedescri*inativ i aut *at la t ate (r v c+rile inevita7ile i la a*enin#+rile de zi cu zi, individul va deveni 6n * d ideal i *ai selectiv 6n ale!erea 'tliilor, dar i *ai (rice(ut 6n realizarea sc (uril r cu un c st *ini* 6n (lanul su-erin#el r (ers nale i 6n cel al a-ect+rii rela#iil r cu ceilal#i. Pentru aceasta, sunt i*(licate *ai *ult dec,t 6nv+#area tehnicil r s(eci-ice de coping, (recu* rela.area sau *ana!e*entul ti*(ului. Individul tre7uie s+ rede-ineasc+ criteriul de c *(eten#+ al copingului ast-el 6nc,t acest criteriu s+ includ+ e-icien#a *ana!e*entului (ers nal. C ntrar a ceea ce 9AC ar vrea, ener!ia u*an+ nu este ine(uiza7il+, c nstituind resurs+ (re#i as+, dar li*itat+. 'n c nsecin#+, din (ers(ectiva duratei unei vie#i 6ntre!i, satis-ac#ia i realizarea sunt de (resu(us a -i c,ti!ate *ai cur,nd de (ers an+ care 6i ( ate c nduce e-icient ener!ia c+tre sc (urile sale, dec,t de "arioneta care r+s(unde aut *at, 6ntr-un * d stere ti(, la -iecare (r v care trec+t are. Acce(tarea c nce(tualiz+rii de-icien#el r de c (in! de c+tre (ers anele cu 9AC C nce(tualizarea de-icien#el r de coping i a sc (uril r i*(licite (entru trata*entul (sih l !ic este acce(ta7il+ de c+tre cei cu ti(ul c *( rta*ental A. Acest * del este recun atere a s+n+t+#ii la -el de *ult cu* este un dia!n stic de 7 al+. $l -ace distinc#ie clar+ 6ntre sntoii cu ti( A de c *( rta*ent, care satis-ac r luri s ciale *ulti(le i c *(le.e, i 'olnavii cu ti( A, care nu sunt ca(a7ili s+ -ac+ -a#+ cerin#el r ele*entare ale c nte.tului. Cecun aterea -unc#i n+rii adecvate este c ndi#ie esen#ial+ (entru rice 6ncercare de interven#ie, de arece ti(ul A 6i val rizeaz+ a7ilitatea de a duce la 7un s-,rit ceea ce a 6nce(ut, i, 6n c nsecin#+, clien#ii din aceast+ cate! rie se v r (une cu 6nd,r8ire s+ -ie c nsidera#i 'olnavi cu tip co"porta"ental #, aceast+ cate! rie ne-iind 6n c nc rdan#+ cu (erce(#ia l r des(re ei 6nii. $i ar res(in!e rice trata*ent 7azat (e acce(tarea ini#ial+ a r lului de 'olnav. Ast-el, * delul utilizat evit+ ca(cana as cierii ti(ului c *( rta*ental A cu 7 alaL el nu 6i (r (une tratarea *ecanis*el r er nate de coping% ci 6*7un+t+#irea cel r -unc#i nale, de8a e.istente. Acest (r !ra* scurt de interven#ie ( ate -i - arte e-icient 6n * di-icarea 7iceiuril r (r -und 6nti(+rite 6n cazul cel r cu ti( A t c*ai (entru c+ ei au de* nstrat din (lin a7ilitatea l r de a se c n-runta cu *ulte alte (r v c+ri di-icile. Un al d ilea avanta8 al acestui * del este c+ el nu a"enin sc (urile val rizate de cei cu ti( A de c *( rta*ent, ci caut+ s+ 6*7un+t+#easc+ *et dele - l site (entru atin!erea aceste sc (uri. Bana!e*entul stresului (entru ti(ul A de c *( rta*ent nu este 6ncercare de rec nstruire a individului c n- r* cu !ustul i (re-erin#ele tera(eutului sau cu vreun ideal de (ers nalitate s+n+t as+. &e e.e*(lu, dac+ un client ac rd+ i*( rtan#+ *ai *are realiz+rii (r -esi nale dec,t rela#iil r (ers nale, atunci sc (ul interven#iei nu este s+ a-ecteze aceast+ (re-erin#+ 6n avanta8ul a(r (ierii de -a*ilie. 'n * d si*ilar, cuiva cu un stil de via#+ se.ual+ caracterizat (rin cuceriri *ulti(le nu i se va rec *anda * n !a*ia, sau cuiva 6nne7unit du(+ 8 curi de n r c 6n cazin uri nu i se va i*(une (li*7area 6n aer curat (rin (+dure. <c (ul trata*entului este li*itat la a ar+ta indivizil r cu* s+ - l seasc+ resursele *ai e-icient 6n atin!erea #eluril r i a an!a8a*entel r l r.

4>

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

Cel de-al treilea *are avanta8 al acestui * del este c+ el c nduce la - calizarea asu(ra d 7,ndirii de n i a7ilit+#i, *ai *ult dec,t asu(ra inactivit+#ii i dihnei. Pentru (ers anele cu ti(ul A de c *( rta*ent sunt de8a cun scute caracteristicile acestui c *( rta*ent i riscurile lui. 'n ciuda -a(tului c+ sunt s-+tui#i de *edici i de a(r (ia#i s+ ia *ai u r, ei nu v+d ( si7il+ ast-el de alternativ+ c *( rta*ental+. Pentru un * activ, este de nei*a!inat viata rela.at+ 6ntr-un 7alans ar. &e -a(t, *ul#i indivizi cu ti(ul A care au 6ncercat s+ -ie *ai cu*(+ta#iNd * li, du(+ cu* le-au cerut *edicii sau (artenerii de via#+, au !+sit aceste 6ncerc+ri chiar *ai stresante dec,t 7inuia s+ -ie rutina vie#ii l r de (,n+ atunci. B delul (rezentat aici nu ur*+rete ca ti(ul A s+ devin+ *ai (u#in activ, 6n schi*7, su7liniaz+ (re cu(area activ+ (entru n i (r v c+ri. C nstruirea unui (r !ra* de trata*ent Pre*iza de 7az+ a acestui (r !ra* este c+ nu ( t -i identi-icate dinainte t ate situa#iile 6n care hi(er-reactivitatea la stres s-ar (utea (r duce i nici t ate - r*ele 6n care ( ate a(+rea. Individul tre7uie s+ -ac+ de se7irea 6ntre stresurile ( zitive i cele ne!ative i s+ i*(le*enteze strate!iile de coping (entru a trans- r*a stresul ne!ativ 6n unul ( zitiv. 9i(ul A nu ( ate -i caracterizat ca -iind -+r+ a7ilit+#i de coping, dar cei cu acest stil c *( rta*ental tind s+ *ani-este li(s+ de a7ilit+#i 6n anu*ite d *enii, cu* ar -i reducerea tensiunii -izice. Unul din sc (urile acestui (r !ra* este s+ creasc+ aria a7ilit+#il r vala7ile (rin 6nv+#area un r tehnici s(eci-ice, incluz,nd rela$area "uscular progresiv, c ntr lul c *( rta*entului (rin 6nt,rzierea lui i - calizarea (e c *( rta*ente inc *(ati7ile, a7ilit+#i de c *unicare, restructurare c !nitiv+ i rez lvarea (r 7le*el r. &ar coping+ul e-icient 6nsea*n+ nu d ar a7ilit+#ile res(ective, ci i a ti cu* s+ le - l seti. Bulte (ers ane cu ti( A nu c ntientizeaz+ -elul 6n care se si*t de-a lun!ul unui e(is d stresant i nici e-ectele acest r st+ri asu(ra r!anis*ului, asu(ra st+rii -izice i (sihice. $i nu c ntientizeaz+ relevan#a unei strate!ii anu*e de coping (entru situat#ie stresant+ sau (entru reac#ia la ea i nici nu utilizeaz+. &e aceea sc (ul nu este nu*ai de a-i 6nv+#a (e cei cu ti( A de c *( rta*ent n i strate!ii de coping% dar i s+ -acilit+* utilizarea e-icienta a cel r care de8a e.ist+. 'n ter*eni (era#i nali, 7iectivele acestui (r !ra* ( t -i c ncluzi nate 6n (atru (uncteA 1. <( rirea contienti(rii la nivelurileA -izi l !ic, c *( rta*ental, e* #i nal, c !nitiv i s( rirea c ntientiz+rii situa#iil r la care se (r duc r+s(unsuri dis-unc#i nale. 2. #chi(iionarea de n i strate!ii de coping (rin 6nv+#area de n i tehnici i * 7ilizarea cel r care de8a e.ist+, (entru a evalua i a r+s(unde la ( ten#iali stres ri. >. A7ilitatea de evaluare a e-ectului di-eritel r strate!ii de coping asu(ra st+rii *entale i -izice. E. Practica re(etat+ a n il r * dele de coping 6ntr- i *ai lar!+ varietate de situa#ii (,n+ c,nd acestea devin 7iceiuri. PC1C$<U% &$ ';GSTAC$. Progra"ul este conceput pentru 6F de sesiuni& Durata aceasta a fost selectat ca "a$i"u" tolera'il de ctre cei de tipul #& #chi(iionarea strategiilor de coping se reali(ea( cu pai gradai& Scopul final este divi(at )n "ulte scopuri "ai "ici& #stfel% clienii vor gusta succesul "ai repede i "ai frecvent% iar aceasta )i va "otiva s continue procesul de )nvare& Este "ai uor s te focali(e(i pe r=nd asupra sarcinilor precis definite% )n special atunci c=nd c=nd su'iectul este nefa"iliar i c=nd sunt i"plicate noi "etode de )nvare i noi coninuturi& Pr !ra*ul este divizat 6n 2 * dule. Pri*ul este !eneral, intr ductiv, du(+ care ur*eaz+ c nstruirea a7ilit+#il r de 7az+ (rin 6nv+#area clien#il r s+ * nit rizeze i s+ * duleze reac#iile c !nitive la stres. Ur*+t arele 2 * dule 6nva#+ clien#ii s+ c *7ine i s+ a(lice aceste a7ilit+#i, *ai 6nt,i (rin antici(area stres ril r (redicti7ili, iar a( i (rin rec+(+tarea ra(id+ a c ntr lului du(+ c n-runtarea cu situa#ii stresante neate(tate. Al a(telea * dul e.tinde sc (ul *ana!e*entului (ers nal 6n s-era (l+ceril rA clientul este 6nv+#at cu* s+ 7#in+ dihn+ i recu(erare, (lani-ic,ndu-le.

4E

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

B dulul -inal se centreaz+ asu(ra (revenirii rec+deril rA se c ntientizeaz+ ( si7ilit+#ile de a reveni la vechi 7iceiuri i *et de de a lucra cu aceste rec+deri. 9a7el =.1. <tructura (r !ra*ului 'o$&le 1. Intr ducere 6n (r !ra* 2. Cela.areA Cu* s+ c ntr lezi -izic r+s(unsurile la stres >. Aut c ntr lulA Cu* s+ c ntr lezi r+s(unsurile c *( rta*entale la stres. E. F,ndete (r ductivA Cu* s+ c ntr lezi c !nitiv r+s(unsurile la stres. 3. Fii (re!+titA Cu* s+ antici(ezi i s+ (lani-ici situa#iile de stres (redicti7ile 4. %initete-teA Cu* s+ st (ezi starea de ur!en#+ 6n situa#iile in(redicti7ile de stres. =. &ezv ltarea rezisten#ei la stresA Cu* s+-#i r!anizezi dihna i recu(erarea 2.A(+r+-#i investi#iaA Bana!e*entul stresului ca investi#ie (e ter*en lun!, (entru via#a 6ntrea!+

Depri!$eri pre$a"e Prezentare !eneral+ Aut -* nit rizarea se*nel r de tensiune e* #i nale i -iziceA rela.area *uscular+ (r !resiv+ 0Jernstein Q J rM vec, 19=>L F ld-ried, 19==5 Aut -* nit rizarea se*nel r c *( rta*entale de tensiuneL c *( rta*ente inc *(ati7ile, a7ilit+#i de 6nt,rziere, a*,nare a c *( rta*entel r, a7ilit+#i de c *unicare 0<tuan, 19=E5. Aut -* nit rizarea * n l !ului interi rL restructurarea c !nitiv+ 0JecM,19=4L F ld-ried, 19==L Beichen7au*, 19235. Identi-icarea sursel r de stres care a(ar -recventL antrena*entul de in culare a stresului 0Beichen7au*, 19235. Identi-icarea se*nel r de tensiune e.tre*+L a(licarea c ntr lului -izic, c *( rta*ental, i c !nitivL c ntr lul -uriei 0; vac , 19=35. Identi-icarea activit+#il r (l+cuteL rez lvarea (r 7le*el r. 0&bVurilla Q ;ezu, 1922L F ld-ried Q &avis n, 19=45 Prevenirea recidiv+rii 0Barlatt and F rd n 19235

Pentru cei cu ti( A, *et da acest r (ai ( ate -i !reu de acce(tat, dac+ ei nu v+d rela#ia dintre ceea ce -ac i sc (ul (e care 6l au. <e cere de ( triv+ divizarea (r 7le*aticii acestei interven#ii 6n (ai - arte *ici, (recu* i -urnizarea unei *a(e a 6ntre!ului traseu, ast-el 6nc,t relevan#a -iec+rei (+r#i (entru 6ntre! s+ -ie clar vizi7il+. <e (une la dis( zi#ia clien#i r un *anual cu cele 2 * dule i cu ar!u*ente. Pri*ul ar!u*ent este trecere 6n revist+ a (r !ra*ului i a (r 7le*ei de tratat cu (unctarea sc (uril r trata*entului i rezu*area c n#inutului i *et del r (r !ra*ului. Ur*+t arele = ar!u*ente se re-er+ chiar la * dulele (r (riu-zise, de-inind ceea ce tre7uie 6nv+#at la -iecare * dul i de ce, (recu* i (aii i*(lica#i 6n 6nv+#are. Acest *anual a8ut+ de-a lun!ul sedin#el r din (r !ra*ul de interven#ie la inte!rarea sarcinii actuale, at,t 6n c nte.tul cel r 6nv+#ate (,n+ atunci, c,t i 6n ceea ce i*(lic+ sc (urile viit are. &u(+ 6ncheierea (r !ra*ului, *anualul ( ate -i utilizat (entru reactualizarea e.(erien#el r, in- r*a#iil r, a7ilit+#il r. 'n s(ecial 6n <tatele Unite ale A*ericii se dezv lt+ de c,teva decenii strate!ii de c *7atere a stresului. Acest -a(t se dat reaz+ i un r cauze ec n *iceA (ierderile dat rate c ncediil r *edicale (entru a-ec#iuni !enerate de stres sunt *ai c stisit are dec,t (r !ra*ele de (reven#ie. Bulte institu#ii au decis s+ 6i a8ute ast-el an!a8a#ii (entru a -ace -a#+ chiar a!en#il r stres ri (e care 6i au la serviciu. Ba8 ritatea (r !ra*el r de *ana!e*ent al stresului includ trei *ari -azeA $duca#i nal+. Partici(an#ii 6nva#+ ce este stresul i cu* s+ 6l identi-ice 6n via#a l r.

43

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

&e(rinderea a7ilit+#il r necesare. <e ur*+rete d 7,ndirea a7ilit+#il r i e.ersarea l r. Practica. Punerea 6n (ractic+ 6n via#a real+ a a7ilit+#il r d 7,ndite i * nit rizarea e-icien#ei l r. 'n ti*(ul acestui curs, *anualul scris a8ut+ (artici(antul s+ aeze sarcina curent+ 6n c nte.t. &u(+ intr ducerea !eneral+, aceeai succesiune este - l sit+ 6n celelalte = * duleA identi-icarea (r 7le*ei, 6nv+#area tehnicil r de re*ediere, (unerea 6n a(licare 6ntr- anu*it+ situa#ie i evaluarea e-ectel r i !eneralizarea 6n alte situa#ii. Pentru a - l si * dulul 6n * di-icarea r+s(unsuril r c *( rta*entale la stres, de e.e*(lu, (ers ana 6nva#+ 6nt,i s+ * nit rizeze se*nele c *( rta*entale de tensiune 0e.. ridicarea v cii, 6ntreru(erea, *ai*u#+reala, 6n!hi#irea *,nc+rii re(ede i insu-icient *estecat+, -atul a!resiv etc5. i s+ identi-ice c nsecin#ele ne!ative ale a-i+rii nec ntr late a c *( rta*entului tensi nat 0e.. st *ac -r+*,ntat, stare de nervi, etc5. Ur*+t rul (as este s+ selecteze #intele (entru schi*7are i s+ identi-ice tehnicile e.istente de coping sau s+ 6nve#e altele n i, care ar (utea -i - l site (entru schi*7area acestui c *( rta*ent. &e e.e*(lu, (ers an+ care a d rit s+ schi*7e * dul a!resiv al v cii c,nd v r7ete la tele- n la serviciu se ( ate an!a8a 6n a*,nd u+ aceste c *( rta*ente inc *(ati7ile 0-+c,nd (auz+ (entru rela.are 6nainte de a tele- na sau r+s(unde, v r7ind 6ncet, ascult,nd cu aten#ie cealalt+ (ers an+5 i ate(ta 010 secunde c,nd (ers ana (erce(e c+ are t nalitate a!resiv+5. &u(+ deciderea *et dei (e care s+ - l seasc+, unde i c,nd 0e.. *,ine di*inea#+ la servici, de -iecare dat+ c,nd tele- neaz+5 (ers ana ar (utea -i an!a8at+ 6ntr-un test, * nit riz,nd at,t succesul 6n utilizarea *et dei, c,t i e-ectul -iec+rei schi*7+ri 6n calitatea v cii sale asu(ra st+rii sale, rela#iei cu (ers ana cu care v r7ete, c n#inutului c nversa#iei tele- nice etc. 1dat+ ce (r cesul de * di-icare a unui c *( rta*ent s(eci-ic 6ntr- situa#ie s(eci-ic+ a devenit -a*iliar, (ers ana va e.tinde !radat nu*+rul i c *(le.itatea #intel r c *( rta*entale, dezv lt,nd, i*(le*ent,nd i evalu,nd strate!iile de coping necesare. Aceeai succesiune de 6nv+#are, de la c ntientizarea ini#ial+ la !eneralizara -inal+, este re(etat+ 6n -iecare * dul. Caracteristicile distincte ale (r !ra*ului 1 deviere de*n+ de aten#ie de la (r cedurile c !nitiv-c *( rta*entale este a*estecul dintre -azele de evaluare i trata*ent 6n acest (r !ra*L 6n l c de c *(letarea inventarierii e.haustive a (r 7le*el r de coping ale ti(uril r A 6nainte de 6nce(erea interven#iei, (r cedura - l sit+ aici este de a alterna (r 7le*a identi-ic+rii cu ac#iunea de re*ediere, 6n -iecare * dul. Aceast+ succesiune a - st ad (tat+ (entru rez lvarea eni!*ei 6nt,lnite de tera(eu#ii care lucreaz+ cu cei de t(ul AA (entru a schi*7a c *( rta*entul, indivizii tre7uie s+ c ntientizeze ceea ce este dis-unc#i nal 6n ac#iunile de zi cu zi. Cei *ai *ul#i indivizi cu ti(ul A de c *( rta*ent nu sunt c ntien#I de ceea ce ei e.(eri*enteaz+ sau -ac 6n situa#ii de stres, i chiar *ai *ult de at,t, ei nu d resc s+ devin+ alt-el, de arece sunt c nvini c+ nu este ni*ic de -+cut 6n aceast+ (rivin#+. <e ur*+rete c nstruirea 6ncrederii 6n (r cesul tera(eutic, (rin startul cu *ini*+ aut dezv+luire 0e.. 6nre!istr+ri ale varia#iei tensiunii (sihice5 i, i*ediat, instituirea ac#iunii de re*ediu 0e.. (re!+tirea rela.+rii5. 1dat+ ce (ers ana cu ti( A 6i *+rete 6ncrederea 6n a7ilitatea sa de a schi*7a reac#iile dis-unc#i nale, ea devine, de ase*enea, *ult *ai d rnic+ de a-i 6*7un+t+#i e.isten#a. 1 a d ua caracteristic+ distinct+ a acestui (r !ra* este su7linierea i*( rtan#ei sarcinil r c *( rta*entale sau a Xte*ei (entru acas+. Fiecare sesiune are sarcina c res(unz+t are (entru te*a (entru acas+. 'nt,lnirile tera(eut-client sunt (rev+zute 6n (rinci(al ca -az+ (re*er!+t are Xte*ei (entru acas+. F calizarea (e sarcinile c *( rta*entale re-lect+ c nvin!erea c+ a7ilit+#ile de coping, ca, de -a(t, rice alt+ a7ilitate, ( t -i 6nv+#ate d ar (rin (ractici re(etate i feed'acB+uri c rective. 'n (lus, este i*( rtant ca aceste a7ilit+#i s+ -ie (racticate 6n c ndi#iile i 6n *ediul 6n care ar tre7ui - l site. 'nv+#area *ai 7un+ a coping-ului este *ai 7ine realizat+ c,nd cineva e.(eri*enteaz+ (ractic. ;u este del c un lucru u r s+-i c nvin!i (e cei cu ti( A, (resa#i de ti*(, s+ adau!e 6nc+ cerin#+ n u+ 6ntr- zi 6nc+rcat+. Pr !ra*ul este 6*(+r#it 6n sesiuni. 'n c n#inuturile acest r sesiuni intr+ A ela7 rarea unui 8urnal al tensiunil r -izice, (ractica tehnicil r de rela.are, c ntientizarea tensiunil r c *( rta*entale,

44

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

* di-icarea c *( rta*entului 6ntr- situa#ie ur*at+ de * di-icarea c *( rta*entului 6n c,teva situa#ii, 7servarea c *( rta*entului 6n situa#ii de !ra7+, 8urnalul * n l !ului interi r, * di-icarea c *7inat+ a c *( rta*entului i a * n l !ului interi r, intr ducerea scurtel r rela.+ri, c ntientizarea -act ril r !enerat ri de stres, a(licarea a7ilit+#il r de (revenire a stresului, a7ilit+#i de c *7atere a -rustr+rii, c ns lidarea rezisten#ei la stres, (r te8area c *( rta*entel r 6nv+#ate i (revenirea rec+deril r, *en#inerea c *( rta*entel r * di-icate 6ntr- lu*e neschi*7at+. A(lica#ieA A(lica#i $)ABI;AC$A C%I;ICS A 9IPU%UI A &$ C1BP1C9AB$;9 0vezi instru*entul la Ane.+5 la E (ers ane dintre care 2 s+ -i avut di a!n stic de an!in+ (ect ral+ sau in-arct *i cardic iar 2 s+ -ie s+n+t ase, -+r+ dia!n stice 6n s-era cardi vascular+. C *(ara#i 6ntre cele (atru (ers ane, at,t rezultatele (entru varia7ilele (sih l !ice s(eci-ice ti(ului c *( rta*ental A, c,t i (entru varia7ilele s ci de* !ra-ice i sesiza#i c nc rdan#a rezultatel r du*neav str+ cu in- r*a#iile din curs. 9e*+A Ale!e#i dintre cele E (ers ane de la activitatea rec *andat+ *ai sus, (e aceea cu sc rul cel *ai 6nalt la ti(ul A de c *( rta*ent i analiza#i (entru -iecare dintre cele > tr+s+turi ale 9AC, cauzele s(eci-ice acelei (ers ane. Ce*arca#i de ase*enea i care este tr+s+tura cu ( nderea cea *ai *are 6ntre cele >.
ANE@A E@A'INAREA CLINIC A TIPULUI A DE CO'PORTA'ENT &etectarea mani'estrii impacienei
#.

SI$P%O$& 'I %()S)%*(I #+& I$P#CI&N,&I 1. viteza cu care *er!e, *+n,nc+, !ra7a cu care se ridic+ de la *as+ *er!e#i re(edeH 035 *,nca#i re(edeH 035 &u(+ ce a#i ter*inat de *,ncat v+ ridica#i re(ede de la *as+H 035 2. cei din 8ur 6l s-+tuiesc s+ 6ncetineasc+ rit*ul Cei a(r (ia#i v+ s-+tuiesc vre dat+ s+ 6ncetini#i rit*ul, s+ v+ rela.a#i sau s+ -i#i *ai (u#in !r+7itH >. resi*te ne(l+cere intens+ c,nd tre7uie s+ ate(te la r,nd - G+ deran8eaz+ *ult c,nd tre7uie s+ ate(ta#i la r,nd la cu*(+r+turi, la d ct r, la 7anc+, s+ ate(ta#i chelnerul la restaurantH Se punctea( e$pri"area viguroas a neplcerii E. i*(licarea 6n *ai *ulte actvit+#i si*ultan - 7inui#i s+ (rivi#i la 9G, sau s+ citi#i ziarul i s+ *,nca#i 6n acelai ti*(H 035 --ace#i i alte lucruri 6n ti*( ce v r7i#i la tele- nH 035 -v+ !,ndi#i adesea i la alte lucruri 6n ti*( ce discuta#i cu (artenerulNaH 035 3. su7iectul este c ntient de i*(acien#a sa -crede#i c+ de 7icei v+ !r+7i#i s+ ter*ina#i tre7urileH 4. -recven#a -. redus+ a * *entel r 6n care (ers ana ev c+ a*intiri, c nte*(l+ natura sau viseaz+ cu chii deschii -vi se 6nt,*(l+ adesea s+ v+ a*inti#i eveni*ente din trecut, s+ *edita#i, s+ c nte*(la#i -l rile, c (acii, ani*alele sau (as+rileH Se cotea( rspunsul negativ ptr& toate acestea =. (unctualitate e.tre*+ -dac+ sta7ili#i 6nt,lnire cu cineva la anu*it+ r+, sunte#i 6nt tdeauna ac l , la * *entul sta7ilitH Se punctea( rspunsuri de tip Gnu )nt=r(ii niciodatH% Gsunt acolo la fi$ sau c=teva "inute "ai devre"e H% G# fi cu siguran punctual i "+a )nfuria dac cealalt persoan ar )nt=r(iaH
-. S&$N#+& PSI.O$O%O(II #+& I$P#CI&N,&I 1. v r7irea ra(id+ -su7iectul v r7ete *ai *ult de 1E0 cuvinteN*inut -+c,nd di-icil+ 6n#ele!erea 2. ( stura tensi nat+ -*ic+ri ra(ide, s*ucite, ( stura 6nc rdat+

10

10 1E

10

-E 1E

1E

1E 0

4=

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

>. !r+7ete discursul alt ra -6n ti*( ce ascult+ (e cineva v r7ind individul - l sete re(etitiv inter8ec#ii 0aha, aha5 sau da, da..., cresc,nd i*(licit -recven#a v r7irii celuilalt !hiar i pre(ena nu"ai a acestui si"pto" sugerea( puternic pre(ena .#! E. ridicarea -recvent+ a s(r,ncenel r -a(are de >-10 ri 6n 13-20 *inute 3. ridicarea i c 7 r,rea -recvent+ a unui u*+r sau a a*7il r 0-recven#+ ca la E5 4. tensiunea -acial+ (er*anent+ -*uchii *aseteri i cei -r ntali 6nc rda#i, (le a(ele a(r (iate =. antici(area 6ntre7+rii e.a*inat rului -de trei ri 6n cursul interviului, e.a*inat rul sa - r*uleze 6ntre7+ri (revizi7ile, 6ntr-un rit* lent, s+ le - r*uleze u r 7,l7,it 06,6,6...5 dac de 6 ori din cele 7% su'iectul )ntrerupe e$a"inatorul pentru a+i continua )ntre'area% ite"ul se cotea( 2. (lesc+itul li*7ii (rin des(rinderea ei de incisivii su(eri ri -sunetul este creat (rin se(ararea 7rusc+ a li*7ii de din#i -(artea anteri ar+ a li*7ii a(as+ asu(ra incisivil r su(eri ri atunci c,nd *uchii *asticat ri sunt 6nc rda#i -c,nd aceast+ (resiune devine cr nic+, -a#a anter lateral+ a li*7ii este (er*anent * delat+, u r zi*#at du(+ - r*a ( steri ar+ a din#il r plescit 9 puncteD aspect "odificat al li"'ii 6F puncte 9. ins(irul z! * t s al aerului -su7iectul tra!e aer 6n (ie(t, cu z! * t, 6n ti*( ce v r7ete ra(id 10. -tatul la e.(ira#ie 3 (uncte (entru `R1 dat+ 20 (uncte (entru `R 3 ri 11. cli(itul *in. 23 cli(iri (e *inut 12. trans(ira#ia -acial+ e.cesiv+ 0-runte, 7uza su(eri ar+5 se (uncteaz+ dac+ te*(eratura ca*erei este n r*al+L indic+ activitatea intens+ a siste*ului nerv s si*(atic &etectarea *ani-est+rii stilit+#ii a. Simptome i trsturi ale ostilitii 1. (r 7le*e cu s *nul din cauza -uriei, -rustr+rii Gi se 6nt,*(l+ s+ ad r*i#i !reu din cauza su(+r+rii (e care v-a (r v cat- cinevaH <e (uncteaz+ nu*ai c,nd (acientul relateaz+ c+ se 6nt,*(l+ 6n * d -recvent 2. ne6ncredere 6n altruis* Crede#i c+ cei *ai *ul#i a*eni sunt necinsti#i, sau inca(a7ili s+ 6i a8ute (e al#iiH <e (uncteaz+ r+s(unsul &A >.(ierderea r+7d+rii la v lan &eveni#i iritat la v lanH C,nd c nduce#i, (artenerul de dru* v+ 6ndea*n+ s+ -i#i *ai cal*H Gi se 6nt,*(l+ s+ stri!a#i nerv s la alt -erH &a la ricare din ite*i se c teaz+ E. C *(eti#ie i tensiune *arital+ Ave#i senti*entul c+ s #ul sau s #ia vi se 6*( trivete adesea sau c+ este (rea critic cu dvs.H Se cotea( dac rspunsul este afir"ativ sau dac )n ti"p ce rspunde ridic vocea% )i "odific e$presia feei 3. din#ii str,ni 17inui#i s+ #ine#i din#ii str,niH 4. di-icultate 6n rela#iile cu c (iii C nsidera#i c+ esteNa - st di-icil s+ v+ 6n#ele!e#i cu c (iii dvs. H <e c teaz+ r+s(unsul da, ridicarea t nului, -a#a 6ntunecat+ ricare ar -i r+s(unsul =. irita7ilitatea u r de (r v cat de er rile nese*ni-icative ale alt ra Pute#i s+ 6*i s(une#i ce lucruri v+ su(+r+ sau v+ enerveaz+ -recventH Se cotea( c=nd su'iectul enu"er cu o voce iritat aspecte nese"nificative% legate de oferi%

-E

0 0 -E -E

-E

1E -E 0 /E

1E 0 1E

10

-0 1E 10

42

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

v=n(tori% pot& . Semnale psihomotorii ale ostilitii 1.(i!*enta#ia (eri r7ital+ de( zit (er*anent de *elanin+ 6n 8urul chil r 6n s(ecial 6n z na in-eri ar+ 0este un se*n care su!ereaz+ (uternic 9AC indi-erent de alte se*ne de(istate5 2. stilitatea -acial+ -c ntrac#ia -in+ (er*anent+ a *uchil r (eri r7itali, a cel r din 8urul !urii, a *uchil r *asticat ri -(le a(a su(eri ar+ ridicat+ -ace vizi7il+ ( r#iunea su(eri ar+ a irisului -c 7 r,rea s(r,ncenel r accentuiaz+ i*(resia de (rivire crunt+ -7uzele str,nse >. r,sul stil se cotea( c=nd e$a"inatorul consider r=sul e$plo(iv% f& (go"otos% neplcut prin intensitate% ton sau volu" E. (u*nii st,ni 6n ti*(ul c nversa#iei "=na cu pu"nul str=ns192 'ate pe "as )n ti"p ce vor'ete 15F2 3. retrac#ia ra(id+ a c l#uril r 7uzel r -retrac#ia scurt+, ra(id+, su-icient+ (entru e.(unerea *ar!inil r din#il r 4. retrac#ie ra(id+ a (le a(el r su(eri are 0une ri i in-eri are5 - e.(une ra(id sclera, ( r#iunea al7+ de deasu(ra irisului i de su7 iris =. v cea stil+ -v cea z! * t as+, ne(l+cut+, iritant+, se c teaz+

-0 -0

1E 1E -0 -0 -0

De"e#"area s"i%ei $e si!e !ea$e#8a" 0sunt 2 as(ecte asu(ra c+r ra su7iectul este chesti nat5 1. 2. A-ec#iunea (ri*it+ de la alte (ers ane 03 (uncte5 Putei spune c cele "ai "ulte persoane pe care le cunoatei v )ndrgesc "car puin> C tare 3-;U A-ec#iune su-icient+ sau nec ndi#i nat+ din (artea (+rin#il r 013 (uncte5 Bul#i (acien#i cu 7 li de ini*+ a-ir*+ c+ nu au (ri*it destul+ a-ec#iune din (artea (+rin#il r. &vs. Crede#i c+ a#i - st tratat cu destul+ iu7ire de (+rin#iH >. C tare 13-;U Insecuritatea cu (rivire la as(ecte -inanciare, c+snicie, carier+ 03-10-205 <unte#i i dvs. Ca i al#i a*eni, nesi!ur cu (rivire la (r 7le*ele -inanciare, la carier+, c+snicieH C tare 3-une ri 10-adesea 20-6nt tdeauna In-eri ritatea s cial+ 03-135 <e 6nt,*(l+ ca atunci c,nd intra#i 6ntr- 6nc+(ere unde se a-l+ c le!i de-ai dvs. s+ crede#iN!,ndi#i c+ (rea (u#ini dintre ei ar d ri s+ v r7easc+ sau s+ stea l,n!+ dvs.H !otare 9+uneori 59+adesea 3. In-eri ritate 6n c nversa#ie 03-135 'n c nversa#ia cu >sau *ai *ulte (ers ane vi se 6nt,*(l+ s+ ave#i i*(resia c+ 6i v r7esc *ai *ult unul altuia dec,t du*neav astr+H C tare 3-une ri 10--recvent Ate(t+rile su7iectului cu (rivire la (r (ria 6n* r*,ntare 035 Dac ar fi s v g=ndii la "o"entul "orii% v ateptai ca "ult lu"e s vin la )n"or"=ntare> C tare 3-;u &i-icult+#i 6n a tr+i st+ri de reverie, de reactualizarea a*intiril r (l+cute . F+si#i c+ este di-icil s+ sta#i (ur i si*(lu, s+ visa#i cu chii deschii i s+ trece#i 6n revist+ a*intiri, !,nduri (l+cuteH

E.

4. =.

49

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

2.

C tare 10-&a <enti*entul ascuns al eecului 03-12-205 Yillia* Ka*es scria c+ i dac+ ar e.ista cel *ei -ericit *, cel *ai invidiat de lu*e, (,n+ i la acesta ar e.ista c ntiin#a ascuns+ a eecului. <e ( ate s(une asta 6n cazul du*neav astr+H

CURS 1. CO'PLIANA 'EDICAL

Prin c *(lian#+ se 6n#ele!e, 6n !eneral, realizarea * dalit+#il r c *( rta*entale care sunt sta7ilite (e 7aza unui rdin, a unei (rescri(#ii, rec *and+ri sau n r*e cun scute. Prin c *(lian#+ *edical+ se de-inete res(ectarea (rescri(#iei (ers nalului *edical i se e.(ri*+ !radul de c nc rdan#+ 6ntre indica#iile *edicale i c *( rta*entul (acien#il r, 6ns+ i alte ti(uri de c nduite cu* ar -i c nc rdan#a dintre c *( rta*entul (rivind c nducerea *ainii cu 7li!ativitatea de a (urta centura de si!uran#+. C nce(tul are di*ensiune (articular+ (aternal+, i*(lic6nd asi*etrie 6n rela#ia s cial+ 6ntre cel care (rescrie i cel care res(ect+. Un ter*en sin ni* este i aderen#a 0e.. aderen#a la trata*ent5. %eventhal n teaz+ c+ trecerea c nce(tual+ de la c *(lian#+ la aderen#+ re(rezint+ un (as i*( rtant de la r lurile 7azate (e 7edien#+ la instruc#iuni (entru * delarea activit+#il r aut re!lat are ale (acientului. ; i v * utiliza de ( triv+ ter*enii de c *(lian#a i aderen#+, 6ntruc,t a*7ii ( t -i 6nt,lni#i 6n literatur+. 'n * d ideal, *edicul i (acientul a8un!, (e 7aza unui dial ! ra#i nal, la h t+r,re c *un+ asu(ra (r !ra*ului adecvat de trata*ent (e care (acientul vrea s+ 6l res(ecte. Jine6n#eles c+, de cele *ai *ulte ri, nu se 6nt,*(l+ aa i aici se a-l+ unul dintre *ultele * tive (entru care c *(lian#a re(rezint+ *are (r 7le*+. Pacien#ii nu sunt de re!ul+ aderen#i, sau *ai 7ine zis *+sura 6n care (acien#ii ( t -i c nsidera#i c *(lian#i di-er+ i 6n -unc#ie de de-ini#ia c *(lian#ei. Atunci c,nd este v r7a des(re schi*7area stilului de via#+, a dez 7inuirii de * duri c *( rta*entale cu risc i de c nstruirea un r * duri c *( rta*entale s+n+t ase, c tele aderen#ei sunt i *ai sc+zute. F l sirea (rezervativului, c ntr lul !reut+#ii, activitatea -izic+ i ali*enta#ia (reventiv+ sunt e.e*(le (entru * duri de c *( rta*ent di-icile, -a#+ de care *a8 ritatea cel r a-ecta#i sunt sla7 aderen#i. &in 1942 6nc ace, e.ist+ *ai *ult de 9 000 de titluri 6n literatur+ care c n#in 6n titlu cuv,ntul c *(lian#+. Cu t ate acestea, c *(lian#a r+*,ne (r 7le*+ al c+rei c n#inut (r 7le*atic s licit+ rez lv+ri *ai 7une dec,t cele -erite (,n+ acu*.

' s&rarea #o%plia!ei


Ca 6nt tdeauna 6n tiin#ele s ciale, se -ace distinc#ia 6ntre *et dele 7iective i cele su7iective de evaluare. 'n (rinci(iu, activitatea -izic+, ali*enta#ia, *+surile de (r tec#ie etc. ( t -i 7servate, dei adesea acest lucru (are c *(licat sau i*(ractica7il. &e -a(t, (acien#ii 6nii ar tre7ui s+ tie *ai 7ine dac+ iau *edica*entele (rescrise cu res(ectarea e-ectiv+ a (rescri(#iei. Adesea 6ns+, acetia nu 6n#ele! c rect ceea ce le-a e.(licat *edicul sau *edicul a *is s+ c *unice (erseverent i (e 6n#eles (rescri(#ia. Pacien#ii uit+ adesea s+ ia *edica*entele i, la cerere, nu 6i ( t a*inti c,nd au *is s+ le ia sau nu ( t ra( rta c res(unz+t r. %a aceasta se adau!+ i -a(tul c+ *ul#i (acien#i iau h t+r,ri aut n *e de a-i schi*7a c *( rta*entul de ad*inistrare i nu sunt (re!+ti#i s+ c *unice acest lucru, de arece rela#ia *edic-(acient s-ar (utea trans- r*a 6ntr-un * d ned rit. 'n ra( rt cu aceste realit+#i tre7uie v+zut r+s(unsul la ur*+t arele 6ntre7+ri, la care se ( ate r+s(unde (rin da sau nu A Uita#i une ri s+ v+ lua#i *edica*enteleH, 9er*ina#i une ri ad*inistrarea *ai re(ede dac+ v+ si*#i#i "ai 'ineH, 9er*ina#i une ri ad*inistrarea *ai re(ede dac+ v+ si*#i#i "ai ruH. Ast-el de 6ntre7+ri sunt ti(ice 6n cercetarea c *(lian#ei (rivind utilizarea *edica*entel r. Acestea sunt 6ns+ (rea !l 7ale i se !hideaz+ *ai *ult du(+ atitudinile (acien#il r -a#+ de *edica#ie, 6n l c s+ se !hideze du(+ un c *( rta*ent c ncret din (r cesul st+(,nirii s licit+ril r zilnice. %a aceasta se adau!+ a!ravant re!ula ar7itrar+ a evalu+rii. Un criteriu de neaderen#+ este c nsiderat, de e.e*(lu atunci c,nd la cinci*e din aceste 6ntre7+ri s-a r+s(uns cu nu. Ast-el, se 7#in 6n * d ar7itrar d u+ !ru(e de (acien#i care v r

=0

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

-i clasi-ica#i -ie ca aderen#i, -ie ca neaderen#i. $ste evident c+ ast-el de cercetare ( ate -urniza cun tin#e (rea (u#in val r ase. &ac+ ne h t+r,* (entru *et de su7iective de evaluare, tre7uie s+ (r ced+* *ult *ai di-eren#iat, ceea ce, de cele *ai *ulte ri, s-a i -+cut 6ntre ti*(. A(r a(e 8u*+tate din t ate studiile re-erit are la c *(lian#a (rivind *edica*entele sunt realizate e.clusiv (e 7az+ de chesti nare. Acestea c nduc 6n !eneral la su(raevaluare a aderen#ei 0Peter*ann, 1992, apud <ch/arzer, 200E5. 'n ceea ce (rivete *et dele 7iective, ele sunt adesea i*(ractica7ile. Acestea cu(rind nu*+rarea ta7letel r - l site, d vada nivelului din s,n!e sau urin+, (recu* i ur*+rirea ne*i8l cit+ a lu+ri de *edica*ente sau a ad*inistr+rii de un!uente etc. 1 di-eren#iere ra#i nal+ este cea realizat+ 6n -unc#ie de (r cedeele de *+surare directe sau indirecte, i ea este re-lectat+ de ta7elul realizat de ?as- rd, Jehrend i <an!ha 019925 i reluat de <ch/arzer. 9a7el 2.1. Bet de de cercetare asu(ra c *(lian#ei (rivind *edica*entele 0du(+ ?as- rd, Jehrend Q <an!ha, 1992, apud <ch/arzer, 200E5 Pr cedee directe Pr cedee indirecte 9era(ie 7servat+ direct <iste*e de * nit rizare *edical+ ;ivelul *edica*entel r 6n s,n!e, urin+ Aut evaluare 0chesti nar, interviu5 $valuare inde(endent+ 0chesti nar, interviuL *edici, (ers ane de 6n!ri8ire5 & zarea (r ast+ a *edica*entel r 0e.. nu*+rarea *edica*entel r5 %iste -ar*aceutice & sarele (acien#il r 0(rescri(#iile *edicale 5 Cea *ai 7un+ *et d+ de *+surare este 7serva#ia direct+, de arece 6n acest -el nu se ( ate -ace, (ractic, nici !reeal+. <e 6nre!istreaz+ c,nd i ce *edica*ente iau (acien#ii. Atunci c,nd neaderen#a la trata*ent atra!e du(+ sine ur*+ri -atale (entru (acien#i, ( ate -i necesar s+ se dis(un+ ad*inistrarea su7 7serva#ie.

Ca&,ele !o!#o%plia!ei
Cauzele (entru ne6nde(linirea (rescri(#iil r date de *edic sunt variate. C *( rta*entul vizat ( ate -i (rea c *(le. sau (rea di-icil (entru a -i realizat 6n * d a*+nun#it, re#eaua s cial+ ( ate ac rda (rea (u#in a8ut r sau 6ns+i (ers ana nu este destul de c *(etent+ sau nu are destul+ v in#+. Bedicii (racticieni c nsider+ adesea c+ aderen#a este 6n * d (ri*ar (r 7le*+ care #ine de (ers nalitatea (acientului. Aceast+ c ncluzie !reit+ c res(unde cun scutei er ri a 7servat rului neutru. Pers ana neutr+ care 7serv+ 0de e.e*(lu, *edicul5 (une c *( rta*entul (acientului (e sea*a (ers nalit+#ii acestuia, de arece dis(une de (u#ine alte in- r*a#ii. &in c ntr+, (ers ana care ac#i neaz+ 0(acientul5 6nclin+ s+ decline r+s(underea (entru *iterea c *( rta*entului vizat i atri7uie *ai cur,nd -act ril r le!a#i de situa#iile (rin care a trecut. 1 cauz+ (entru neaderen#+ c nst+ 6n relaia %e$i#Dpa#ie!". &ac+ (acien#ii sunt i*(lica#i *ai *ult 6n (r cesul de luare a unei decizii (entru un trata*ent, crete dis( ni7ilitatea s(re c (erare. <c (urile -i.ate inde(endent necesit+ internalizare (entru a deveni e-iciente 6n ac#iune. C *unicarea 6ntre *edic i (acient ( ate -i de-icitar+ 6n *ai *ulte (uncte. Bedicul tre7uie s+ c *unice rec *and+rile (e 6n#elesul (acientului i c nvin!+t r, iar (acientul tre7uie s+ (reia aceast+ in- r*a#ie cu (recizie i s+ -ie ca(a7il s+ i- a*inteasc+ *ai t,rziu la -el de (recis. 'n !eneral 6ns+, at* s-era din ti*(ul rei de c nsulta#ii este (entru (acient situa#ie s cial+ caracterizat+ (rin 6nc rdare, la care va reac#i na cu un anu*it !rad de nerv zitate i li(s+ de c ncentrare, ceea ce ( ate (re8udicia (r cesul de (relucrare a in- r*a#iil r. 'ntre7area care se (une atunci este dac+ se ( ate - r*a *+car inten#ie 7un+ 6n (rivin#a res(ect+rii rec *and+ril r, av,nd 6n vedere c+ aceast+ c *unicare a(are de la 7un 6nce(ut ca -iind de-icitar+. Chiar i atunci c,nd se - r*eaz+ inten#ia, a(ar ulteri r alte (r 7le*e. Un alt as(ect i*( rtant c nst+ 6n gra$&l $e $i)i#&l"a"e a sar#i!ii , ca de e.e*(lu renun#area la -u*at, - l sirea centurii de si!uran#+ sau ad*inistrarea de trei ri (e zi a (astilel r. $ste relativ si*(lu s+-#i in8ectezi un *edica*ent la intervale *ari de ti*(, 6n ti*( ce, (entru un dia7etic, este cerin#+ (ri* rdial+ s+ realizeze un c ntr l e-ectiv al !lice*iei, din acest c ntr l -+c,nd (arte

=1

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

ali*enta#ia c rect+, *icarea -izic+, *ana!e*entul riscului, a7and nul -u*atului, *edica#ia, testarea !lice*iei i 6n!ri8irea (ici arel r. 'n acest caz este v r7a des(re un e.erci#iu de aut re!lare care (entru a -i st+(,nit s licit+ c *(eten#+ 0Jandura, 199=5. Cu c,t c *(eten#a (rivind aut re!larea 7iectiv+ i su7iectiv+ este *ai *are, cu at,t *ai *are este ansa de a (utea (une rezisten#+ situa#iil r ( trivnice care a(ar (e neate(tate. EBis"e!a &!ei i!"e!ii re(rezint+ (re*isa (entru (r cesele de aut re!lare. Inten#i nalitatea are i*( rtan#+ de se7it+, de arece (e 7aza acestui criteriu (acien#ii se 6*(art 6n d u+ !ru(e, i anu*e cea a cel r care ne!li8eaz+ (asiv i cea a cel r care ne!li8eaz+ activ. &in (ri*a !ru(+ -ac (arte i cei care au uitat (ur i si*(lu rec *andarea. C,teva e.e*(le (entru neaderen#+ activ+ sau inten#i nat+ sunt descrise de <ch/arzer 0200E5, (e care le (rezent+* (e scurt 6n c ntinuare. Un anti7i tic tre7uie ad*inistrat zilnic, dat+ (e zi, ti*( de 10 zile. Un (acient nu resi*te a d ua zi nici 6*7un+t+#ire a si*(t *el r i du7leaz+ d za din (r (rie ini#iativ+. Un alt (acient nu *ai resi*te du(+ (atru zile nici un si*(t * i 6ntreru(e (re*atur ad*inistrarea. Un altul uit+ s+ ia a d ua zi *edica*entul i c *(enseaz+ acest lucru (rin ad*inistrarea unei d ze du7le 6n cea de-a treia zi. 'n s-,rit, du(+ citirea instruc#iunil r de ad*inistrare, unui (acient i se -ace tea*+ de e-ectele secundare i renun#+ de la 7un 6nce(ut la ad*inistrarea acestuia. Aceste (atru cazuri de neaderen#+ inten#i nal+ sunt de se7ite 6n esen#+, t tui au 6n c *un -a(tul c+ (acientul decide 6n 7aza un r re!uli netiin#i-ice s+ * di-ice c *( rta*entul (rescris. ;enu*+rate studii au 6ncercat s+ identi-ice deter*inan#ii s(eci-ici ai aderen#ei (entru a a*(li-ica e-icien#a interven#iil r. <aMett i ?aDnes nu au !+sit nici c rela#ie 6ntre ras+, !en, educa#ie, inteli!en#+, statusul *arital i cu(a#i nal, venit sau etnie i c *(lian#a *edical+. Unele studii au eviden#iat c rela#ii 6ntre starea de s+n+tate, ti(urile de trata*ent i aderen#a. Fradul aderen#ei variaz+ de la c *(le.itatea re!i*ului *edica*ent s la re!i*urile *ai si*(le, acestea din ur*+ -iind as ciate cu niveluri ridicate ale c *(lian#ei. Al#i cercet+t ri au su7liniat i*( rtan#a anu*it r -act ri cu* ar -i rela#ia *edic-(acient i credin#ele (acientului cu (rivire la s+n+tate. ? rne c nsider+ c+ a*enii au anu*ite *ituri des(re *edica*entele care ( t a-ecta !radul de aderen#+, c+ aderen#a este *ulti-act rial+, cu !a*+ lar!+ de deter*inan#i i c+ este *ai 7ine s+ (rivi* ca (e stare i nu ca (e tr+s+tur+, ar!u*ent,nd c+ (acien#ii nu tre7uie c nsidera#i aderen#i sau n n-aderen#i. Bai de!ra7+, ar tre7ui s+ 6n#ele!e* de ce anu*i#i (acien#i (re-er+ anu*ite ti(uri de trata*ente, lucru care i*(lic+ evaluare i 6n#ele!ere a credin#el r a*enil r. ? rne i Yein*an au cercetat *+sura 6n care * delele te retice s ci -c !nitive -er+ e.(lica#ii c *(lete des(re c *( rta*entele s(eci-ice aderen#ei, a8un!,nd la c ncluzia c+ nici un * del nu este universal valid. ? rne 019925 a n tat c+ n n-aderen#a ( ate -i rezultatul d rit de (acient 6n ur*a unui (r ces decizi nal i nu un c *( rta*ent accidental sau ira#i nal. 'n c nc rdan#+ cu aceste in- r*a#ii, & n van i JlaMe au studiat 3E de (acien#i cu 7 li reu*atis*ale i au desc (erit c+ n n-aderen#a a - st un r+s(uns 6n ur*a lu+rii deciziil r. Analiza calitativ+ a interviuril r se*i-structurate a dezv+luit c+ (acien#ii au e.(eri*entat d zarea i te*( rizarea *edica*entel r (entru a -ace -a#+ e-ectel r secundare i au luat deciziile 6n -unc#ie in- r*a#iile culese dintr-un anu*it nu*+r de surse 0*edia, -a*ilie, (rieteni5. 'n !eneral, (acien#ii au vrut *ult *ai *ulte in- r*a#ii des(re 7 ala i trata*entul l r (entru a lua decizie 6n cun tin#+ de cauz+. CaDn r 019925 su!ereaz+ c+ de -erirea in- r*a#iil r ( t 7ene-icia d u+ ti(uri de (acien#i n nc *(lian#iA cei care au nev ie de *ai *ulte in- r*a#ii i cei cu *ult+ -ric+ i cu c nce(#ii care nu le (er*it asi*ilarea in- r*a#iil r. CaDn r a c ncluzi nat ca in- r*a#ia scris+ are un e-ect ( zitiv asu(ra aderen#ei cu c ndi#ia s+ -ie 7ine scris+ i (rezentat+ 6ntr- *anier+ care este e-icace i care * tiveaz+ (acientul (entru c *(lian#+. $l a *ai n tat c+ e-ectele adi#i nale ( t -i 7servate la -erirea in- r*a#iil r (ers nalizate sau individualizate. ? rne a c ncluzi nat c+ aderen#a c *( rta*entel r ( ate -i crescut+ (rin instruc#iuni clare, u r de re#inut i cu re!i* (ers nalizat. Co%plia!a %e$i#al la HIVISIDA ; ile - r*e de trata*ent dau (ers anel r in-estate cu virusul ?IG i 7 lnavil r de <I&A s(eran#a de su(ravie#uire. 9era(iile antiretr virale au *enirea de a c 7 r, 6nc+rc+tura viral+ 0 viral load5. <c (ul tera(iei este acela de a reduce (e c,t de *ult ( si7il 6nc+rc+tura viral+. Acest lucru

=2

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

tre7uie s+ se realizeze (rintr- tera(ie c *7inat+ 0tera(ia antiretr viral+ - arte activ+5 din diverse clase de *edica*ente care 6ncearc+ s+ 6ntreru(+ re(r ducerea viruil r. Aceast+ tera(ie este - arte c *(le.+ i ridic+ (reten#ii e.tre*e la adresa (acien#il r. 9re7uie s+ -ie luate *ai *ulte *edica*ente 0cca. 20 de ta7lete5, zi i n a(te, c n- r* unui rar c *(licat, unele 6nainte de *as+, altele du(+ *as+. Unele tre7uie (+strate 6n -ri!ider. %a acestea se adau!+ diverse e-ecte secundare care (re8udiciaz+ !rav s+n+tatea. 'n acest caz, aderen#a re(rezint+ (r v care (uternic+ (entru (acien#i i cere at,t un *ana!e*ent e-ectiv al 7 lii din (artea siste*ului de 6n!ri8ire, c,t i aut re!lare c *( rta*ental+ c *(etent+ din (artea (acien#il r. C nsecin#ele unei 6ntreru(eri sunt -atale. <e ( ate a8un!e la tul(ini rezistente de virui, ast-el 6nc,t 6nc+rc+tura viral+ s+ -ie *+rit+ 6n c ntinuare i *edica*entele s+ nu *ai ai7+ e-ect. 'n acest caz, este v r7a des(re un trata*ent care dureaz+ 6ntrea!a via#+, care este i scu*( i al c+rui succes nu ( ate -i !arantat. &e aceea, nu este de *irare c+ (acien#ii (rivesc cu sce(ticis* acest trata*ent. Prin *edica#ia (er*anent+, le este a*intit+ 6n (er*anen#+ starea 6n care se a-l+. %uarea *edica*entel r este, de ase*enea, !reu de #inut secret+, ast-el 6nc,t 7 ala este dezv+luit+ se*enil r. C *(le.itatea, durata i intensitatea unei ast-el de tera(ii c *7inate re(rezint+, al+turi de al#i -act ri, 7arier+ *are 6n calea aderen#ei. %a aceasta se adau!+ -a(tul c+ *ulte (ers ane in-estate cu virusul ?IG sunt deviante din (unct de vedere s cial, resi*t stresul situa#iei l r - arte intens, c nsu*+ dr !uri, sunt (esi*iste i de(ri*ate, -recventeaz+ su7culturi i au (u#in+ 6ncredere 6n 6n!ri8irea *edical+. &in cauza c ndi#iil r de via#+ ale acestei cate! rii de (acien#i, interven#iile 6n vederea s( ririi aderen#ei devin strin!ent necesare. $.(licarea naturii 7 lii i a *ecanis*el r de ac#i nare a tera(iei nu sunt su-iciente (entru a crea aderen#a. Un (r cedeu *ulti* dal care de(+ete aceasta, include *+suri (recu* a8ut r tehnic (entru aducerea a*inte 0 engl. electronic pill dispensers5, trainin! (entru *ana!e*ent (r (riu, e.erci#ii (entru recun aterea situa#iil r de *are risc, *ana!e*ent al recidivei, * 7ilizarea re#elei s ciale i c nstruirea 7unel r ate(t+ri (rivind e-icien#a (ers nal+. 'ntr-un studiu e-ectuat de B lassi tis, ;ahas-% (ez, Chun!, %a*, %i i %au 02002, apud JerrD, 200E5, trei*e din varia7ilitatea din cadrul c *(lian#ei (utea -i e.(licat+ (rin ate(t+ri (rea sla7e (rivind e-icien#a (ers nal+ 6n le!+tur+ cu tea*a i indis( zi#ia, 6n ti*( ce su( rtul s cial avea (u#in+ in-luen#+. 'ntr-un alt studiu, ate(t+rile (rivind rezultatul ac#iunii 6*(reun+ cu ate(t+rile (rivind e-icien#a (ers nal+ s-au d vedit a -i (redictive la -e*ei (entru aderen#a (rivind aut ad*inistrarea *edica*entel r. Un *ana!e*ent e-icient din (artea (ers nalului ar tre7ui s+ includ+ i antrenarea a7ilit+#il r de c *unicare ale (ers nalului *edical. Co%plia!a %e$i#al la $ia(e"&l ,ahara" 'n ceea ce (rivete dia7etul, este v r7a des(re 7 al+ de *eta7 lis* care st+ la 7aza tul7ur+ril r 6n -unc#i narea insulinei, un h * n secretat de (ancreas care re!leaz+ *eta7 lis*ul !lucidel r, li(idel r, (r tidel r i *ineralel r din r!anis*. 'n cazul dia7etului de ti( I, care a(are adesea la v,rste tinere, li(sete insulina, ast-el 6nc,t ea tre7uie in8ectat+ de *ai *ulte ri (e zi. 'n cazul dia7etului de ti( II 0dia7etul a*enil r 6n v,rst+5 (r ducerea insu-icient+ de insulin+ ( ate -i in-luen#at+ (rin c *( rta*entele (rescrise de *edicA (acien#ii tre7uie s+ #in+ diet+, s+ -ie activi -izic i, dac+ este cazul, s+ ia *edica*ente. Cerin#ele -a#+ de aceti (acien#i sunt 6n rice caz, 6nalte i c *(le.e. Al+turi de diet+, activitate, interzicerea -u*atului i *edica#ie, este necesar+ c ntr larea zilnic+ a !lice*iei (rin rec ltarea de s,n!e din 7uricul de!etului. 'n a-ar+ de aceasta, (ici arele tre7uie c ntr late 6n * d re!ulat (entru a (utea recun ate din ti*( dac+ se a8un!e la vas c nstric#ii 0*icr an!i (atii5 care, dac+ nu sunt tratate, ( t c nduce 6ntr-un -inal la a*(utare. Pr 7le*ele la nivelul chil r i al rinichil r, (recu* i un risc !eneral crescut de 6*7 ln+viri cardi vasculare sunt riscuri care descriu destul de 7ine situa#ia (acien#il r 7 lnavi de dia7et. Pacien#ii tre7uie deci s+ 6nde(lineasc+ de-a lun!ul 6ntre!ii vie#i cerin#e c *(le.e, (entru a li*ita riscul 6*7 ln+viril r i (entru a *en#ine calitatea vie#ii. C *(lian#a sc+zut+ ( ate avea ur*+ri -atale atunci c,nd se a8un!e, de e.e*(lu, la deviere hi(er!lice*ic+ de *eta7 lis*. 'n ciuda acestui (eric l *are, aderen#a la (acien#ii 7 lnavi de dia7et (are a nu avea val are (rea 6nalt+, 6n s(ecial 6n (rivin#a c *( nentei (rivind dieta. 'n ti*( ce anu*i#i (acien#i st+(,nesc 7ine unele as(ecte ale (r (riului trata*ent, ei nu reuesc t tui s+ re!leze alte as(ecte. &ac+, de e.e*(lu, (acien#ii nu i-au

=>

Curs Psihologia Sntii, anul univeristar 2009-2010, Universitatea Al.I.Cuza, Iai, Facultatea de Psih l !ie i "tiin#e ale $duca#iei, %ect. &r. Daniela Muntele Hendre

(utut reduce sur(lusul de !reutate cu decenii 6nainte de dia!n sticarea cu dia7et, atunci acest lucru nu va -i *ult di-erit nici du(+ dia!n sticarea cu dia7et. C ntiin#a c,ti!at+ (rivind un risc *ai *are de 7 al+ i deces nu este su-icient+ (entru a 7#ine * di-icare radical+ a c *( rta*entului. Aa cu* *ul#i (acien#i care au su-erit in-arcturi sau care au cancer la (l+*,ni nu renun#+ la -u*at 6n ciuda 7 lii !rave, t t aa i *ul#i 7 lnavi de dia7et c ntinu+ stilul riscant de via#+, 6n ciuda inten#iei 7une. &u(+ cu* se tie, (erce(#ia riscului i inten#ia nu sunt su-iciente (entru a c nstrui * tiva#ie (uternic+ (entru schi*7area stilului de via#+. Un -act r esen#ial al * tiva#iei c nst+ 6n e.(ectan#a (rivind e-icien#a (ers nal+, aa cu* au ar+tat diverse lucr+ri de cercetare (rivind aderen#a 6n cazul dia7eticil r. Atunci c,nd cineva crede cu -er*itate c+ ( ate st+(,ni (rin (r (ria (utere c ndi#ii di-icile de via#+, ansele (entru * tiva#ie i c *( rta*ent sunt -av ra7ile. <-a d vedit c+ acest -act r s ci -c !nitiv are de se7it de *ult+ in-luen#+ 6n t ate d *eniile aderen#ei. Psih educa#ia 0c larizarea (acien#il r5 este aadar necesar+ (entru a (utea trans(une (ers anele a-ectate de 7 al+ 6n situa#ia de a -ace -a#+ s licit+ril r c *(le.e. Pe de alt+ (arte, 6n!ri8irea *edical+ i cea (sih s cial+ ( t -i, la r,ndul l r, ast-el c nce(ute 6nc,t s+ -ie di*inuat+ di-icultatea su7iectiv+ (entru (acien#i. 'ncercarea cea *ai e-icient+ de a s( ri aderen#a la (acien#ii 7 lnavi de dia7et a - st de* nstrat+ de-a lun!ul *ai *ult r ani 6n Dia'etes !ontrol and !o"plications .rial, un (r !ra* des-+urat in <UA la Institutul ;a#i nal (entru &ia7et, J li &i!estive i Cenale. Peste 1 E00 de (acien#i care su-ereau de dia7et de ti(ul I au (ri*it 6n!ri8ire intensiv+, vizitele *edicale e-ectu,nduse 6n t ate clinicile c n- r* unui (lan 7ine r!anizat care s-a su(us unui c ntr l (er*anent al calit+#ii. <uccesele au - st *ari, 6ns+ r+*,ne 6ntre7area dac+ ast-el de *+suri c stisit are ( t -i e.tinse i dac+ nu e.ist+ cale *ai ec n *ic+ de a c nvin!e (acien#ii s+-i realizeze un *ana!e*ent (r (riu *ulti(lu. 9e*+A Analiza#i cauzele ners(ect+rii *edica#iei (rescrise sau a unui re!i* de via#+ rec *andat 6n cazul cun scut al cuiva a(r (iat du*neav str+ i scrie#i un scurt ra( rt e.(licativ.

=E

S-ar putea să vă placă și