Sunteți pe pagina 1din 48

S.C. INTERMAT CONSTRUCT S.R.L.

CLUJ NAPOCA Str. EMIL ISAC Nr.4 ; Reg.Com.: J / / Tel. / Fax: +40 ..; Fax: +40 E-mail: ; ROMANIA ========================================================

MANUAL de MANAGAMENT INTEGRAT CALITATE-MEDIU


COD : MMC - 01

Standarde de referinta : SR EN ISO 9001 : 2001, SR EN ISO 14001 : 2005

Editia :

/ Re!i"ia : 0

#ata : 0. $.$00%

Ex. &'.:

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

Ela)*'at: A.'*)at : #IRECTOR /ENERAL

+e'i,i-at:

0'e"e&t1l d*-1me&t e2te .'*.'ietatea SC INTERMAT CONSTRUCT SRL 2i &1 .*ate ,i .1)li-at 2a1 m1lti.li-at3 .a'tial 2a1 i&te4'al3 de-at -1 a.'*)a'ea 2-'i2a a #i'e-t*'1l1i SC INTERMAT CONSTRUCT SRL

SC INTERMAT CONSTRUCT SRL CLU5 NA0OCA

MANUAL #E MANA/EMENT INTE/RAT CALITATE - ME#IU


Cod document: MMC-01 Editia: 1 Revizia :0 / din data:10 1! !00" #a$ina: ! / "1

CUPRINS Prezent re SC IN!ERMA! CONS!RUC! SRL 1. CAPI!OLUL 1. " SCOPUL #I DOMENIUL DE APLICARE AL MANUALULUI SIS!EMULUI DE MANA$EMEN! IN!E$RA! CALI!A!E- MEDIU% 1.1. Istoricul ediiilor i aprobrilor 1.2. Excluderi fa de cerinele SR EN ISO 9001 2001 i SR EN ISO 1!001" 200# 1.$. Scopul %anualului de %ana&e'ent al (alitii i %ediului 1.!. )o'eniu de aplicare &. CAPI!OLUL &. " DOCUMEN!E DE RE'ERIN() *. CAPI!OLUL *. " DE'INI(II #I PRESCUR!)RI 4. CAPI!OLUL 4. " SIS!EM DE MANA$EMEN! AL CALI!)(II !.1. (erine &enerale !.1.1. Or&ani*are !.1.2. +rocesele Siste'ului de %ana&e'ent Inte&rat (alitate, %ediu. !.2. (erine referitoare la docu'entaie !.2.1. -eneraliti !.2.2. %anualul Siste'ului de %ana&e'ent Inte&rat (alitate, %ediu,. !.2.$. (ontrolul docu'entelor !.2.!. (ontrolul .nre&istrrilor +. CAPI!OLUL +. - RESPONSA,ILI!A!EA MANA$EMEN!ULUI #.1. /n&a0a'entul 'ana&e'entului #.2. Orientarea ctre client #.$. +olitica referitoare la calitate DECLARA(IA DE POLI!IC) RE'ERI!OARE LA CALI!A!E% MEDIU A DIREC!ORULUI $ENERAL A SC IN!ERMA! CONS!RUC! SRL #.!. +lanificare #.!.1. Obiecti1ele calitii, 'ediului #.!.2. +lanificarea S%I #.#. Responsabilitate, autoritate, co'unicare #.#.1. Responsabilitate i autoritate #.#.2. (o'unicare intern #.2. /nali*a efectuat de 'ana&e'ent
" % 1 Gene&a'it()i

#.2.2. )ate de intrare ale anali*ei #.2.$. )ate de ieire ale anali*ei -. CAPI!OLUL -. MANA$EMEN!UL RESURSELOR 2.1. /si&urarea resurselor 2.2. Resurse u'ane 2.2.1. -eneraliti 2.2.2. (o'peten, contienti*are, instruire 2.$. Infrastructur 2.!. %ediu de lucru .. CAPI!OLUL .. REALI/AREA PRODUSULUI 3.1. +lanificarea reali*rii produsului 3.2. +rocese referitoare la relaia cu clienii 3.2.1. )eter'inarea cerinelor referitoare la produs 3.2.2. /nali*a cerinelor referitoare la produs 3.2.$. (o'unicarea cu clientul 3.$. +roiectare i de*1oltare
%anual de 'ana&e'ent inte&rat calitate 4 'rdiu %anual de 'ana&e'ent inte&rat calitate 4 'rdiu SR EN ISO 9001 5 2001, SR EN ISO 1!001 4 200# SR EN ISO 9001 5 2001, SR EN ISO 1!001 4 200# (od for'at pa&ina"65!.2.$.502 ed 1 10. 12.200#

SC INTERMAT CONSTRUCT SRL CLU5 NA0OCA

MANUAL #E MANA/EMENT INTE/RAT CALITATE - ME#IU


Cod document: MMC-01 Editia: 1 Revizia :0 / din data:10 1! !00" #a$ina: * / "1

3.!. /pro1i*ionare 3.!.1. +rocesul de apro1i*ionare 3.!.2. Infor'aii referitoare la apro1i*ionare 3.!.$. 7erificarea produsului apro1i*ionat 3.#. +roducie i furni*are de ser1icii 3.#.1. (ontrolul produciei i furni*rii de ser1icii 3.#.2. 7alidarea produciei i furni*rii de ser1icii 3.#.$. Identificare i trasabilitate 3.#.!. +roprietatea clientului 3.#.#. +strarea produsului 3.2. (ontrolul dispo*iti1elor de 'surare i 'onitori*are 3.2.1. E1idena )%% 3.2.2. /c8i*iionarea )%% 3.2.$. 9tili*area, depo*itarea i 'anipularea )%% 3.2.!. +ro&ra'ul de 1erificare i 'onitori*area a )%% 3.2.#. Etalonarea, 1erificarea )%% 3.2.2. (onser1area )%% 3.2.3. Neconfor'iti .n 'etrolo&ie 0. CAPI!OLUL 0. - M)SURARE% ANALI/) #I 1M,UN)!)(IRE :.1. -eneraliti :.2. %onitori*are i 'surare :.2.1. Satisfacia clientului :.2.2. /udit intern :.2.$. %onitori*area i 'surarea procesului :.2.!. %onitori*area i 'surarea produsului :.$. (ontrolul produsului neconfor' :.!. /nali*a datelor :.#. I'buntire :.#.1. ;'buntire continu :.#.2. /ciuni corecti1e :.#.$. /ciuni pre1enti1e 2. ANE3E 1. Or&ani&ra'a 2. <arta proceselor $. =ista procedurilor de siste' !. =ista procedurilor operaionale

%anual de 'ana&e'ent inte&rat calitate 4 'rdiu %anual de 'ana&e'ent inte&rat calitate 4 'rdiu SR EN ISO 9001 5 2001, SR EN ISO 1!001 4 200# SR EN ISO 9001 5 2001, SR EN ISO 1!001 4 200# (od for'at pa&ina"65!.2.$.502 ed 1 10. 12.200#

SC INTERMAT CONSTRUCT SRL CLU5 NA0OCA

MANUAL #E MANA/EMENT INTE/RAT CALITATE - ME#IU


Cod document: MMC-01 Editia: 1 Revizia :0 / din data:10 1! !00" #a$ina: + / "1

PRE/EN!AREA SC IN!ERMA! CONS!RUC! SRL )enu'irea societtii" SC IN!ERMA! CONS!RUC! SRL /dresa societii" >elefon : ;nre&istrare Ia (a'era de (o'er i Industrie " ;nfiinare" SC IN!ERMA! CONS!RUC! SRL este o unitate cu capital pri1at, .nfiinat .n ?... in ba*a art. 1. din Statutul societii, SC IN!ERMA! CONS!RUC! SRL are personalitate 0uridic ro'@n, a1@nd for'a 0uridic de 4o56et te 57 r8497n:ere ;6m6t t8. S57rt 64tor65 S57rt 64tor65 S.C. IN!ERMA! CONS!RUC! S.R.L. s5a .nfiinat pe data de???. din iniiati1a ??, a1@nd ca obiect de acti1itate " 5 construcii ci1ile 5 reparaii, reparaii capitale, consolidri, a'ena0ri, i*olri ;n ceea ce pri1ete structura de personal, aceasta nu a cunoscut 'odificri se'nificati1e, datorit faptului c societatea a in1estit .n for'area profesional a salariailor Societatea dispune de " 5 spaii adec1ate pentru birouri A 5 spaii de depo*itare .nc8ise A 5 spaii de depo*itare di1erse A 5 'i0loace de transport proprii A 5 utila0e i dispo*iti1e pentru execuia tuturor cate&oriilor de lucrri de construcii i instalaii Executarea lucrrilor de construcii se reali*ea* prin inter'ediul ec8ipelor proprii, folosind ec8ipa'entul din dotare, iar .n anu'ite situaii, ec8ipa'ente .nc8iriate. +ortofoliul de prestri ser1icii al or&ani*aiei, cuprinde o &a' lar& de lucrri de construcii. (ontractele derulate de S.(. IN>ER%/> (ONS>R9(> S.R.=. au fost " aB contracte interne pentru " i'per'eabili*ari betoane A turnare pardoseli anticoro*i1e A 8idroi*olatii A ter'oi*olatii A

%anual de 'ana&e'ent inte&rat calitate 4 'rdiu %anual de 'ana&e'ent inte&rat calitate 4 'rdiu SR EN ISO 9001 5 2001, SR EN ISO 1!001 4 200# SR EN ISO 9001 5 2001, SR EN ISO 1!001 4 200# (od for'at pa&ina"65!.2.$.502 ed 1 10. 12.200#

SC INTERMAT CONSTRUCT SRL CLU5 NA0OCA

MANUAL #E MANA/EMENT INTE/RAT CALITATE - ME#IU


Cod document: MMC-01 Editia: 1 Revizia :0 / din data:10 1! !00" #a$ina: " / "1

CAPI!OLUL 1. SCOPUL SI DOMENIUL DE APLICARE AL MANUALULUI DE MANA$EMEN! IN!E$RA! CALI!A!E " MEDIU 1.1. I4tor657; e:6<66;or =6 9ro>8r6;or m n7 ;7;76 E:6<6 1 D t 10.12.200# 1nto5m6t A9ro> t St n: r: :e re?er6n<8 SR EN ISO 9001 2001 SR EN ISO 1!001 200#

1.&. E@5;7:er6 ? <8 :e 5er6n<e;e SR EN ISO 2001/&001% SR EN ISO 14001/&00+ Siste'ul de %ana&e'ent Inte&rat (alitate 4 %ediu i'ple'entat .n cadrul S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR= rspunde cerinelor standardelor de referin SR EN ISO 9001 2001, SR EN ISO 1!001 200# 'ai puin celei le&ate de proiectare i de*1oltare, 3.$, din SR EN ISO 9001 2001. 1.*. S5o97; M n7 ;7;76 :e M n gement Integr t C ;6t te " Me:67 1.*.1. /cest 'anual are scopul de a docu'enta" 5 politica fir'ei .n do'eniul calitii, 'ediului, descriind Siste'ul de %ana&e'ent Inte&rat (alitate 4 %ediu, 5 responsabilitile, autoritile i interdependenele personalului care conduce, efectuea*, 1erific sau anali*ea* acti1itile ce influenea* calitateaA 5 procedurile de siste', care docu'entea* 'odul controlat .n care se desfoar toate acti1itile fir'ei cu influen .n do'eniul calitii, 'ediului, aplicabile standardelor adoptate, SR EN ISO 9001 2001, SR EN ISO 1!001 200#. 1.*.&. >otodat, 'anualul are scopul de a" 5 infor'a utili*atorul intern asupra cerinelor, relaiilor i responsabilitilor eseniale referitoare la calitate si 'ediu, aplicabile ni1elului or&ani*atoric sau co'parti'entului suA 5 infor'a or&anis'ele de certificare asupra Siste'ului de %ana&e'ent Inte&rat (alitate 4 %ediu adoptatA 5 infor'a clienii, Ia cererea acestora, asupra proiectului i caracteristicilor de perfor'an a produsului, c@t i asupra capabilitii or&ani*aiei de a furni*a produse confor'e cu cerinele. 1.*.*. %%I s5a elaborat pentru a a1ea un suport eficient care descrie ele'entele Siste'ului de %ana&e'ent Inte&rat (alitate 4 %ediu i o referin per'anent .n funcionarea acestuia pentru reali*area produselor i ser1iciilor din do'eniul de acti1itate la exi&enele de perfor'an pre1*ute .n =e&ea nr 10 199#, proiecte, caiete de sarcini i prescripiile te8nice .n 1i&oare referitoare la" A - re*isten i stabilitate la solicitri statice i dina'ice inclusi1 cele seis'iceA , - si&urana .n exploatareA C - si&urana la focA D - protecia 'ediuluiA E - i*olarea 8idrofu& i ter'icA 1.*.4. %anualului de %ana&e'ent Inte&rat (alitate 4 %ediu 4 repre*int docu'entul oficial prin care conducerea or&ani*aiei .i definete concepia i 'etodele aplicate pentru" 5 i'ple'entarea aciunilor planificate i siste'atice 1i*@nd asi&urarea satisfacerii cerinelor clienilor i ale prilor interesate precu' i cerinele de re&le'entare, pentru pre1enirea neconfor'itilor de la docu'entaia de referinA 5 do1edirea faptului c responsabilitile tuturor an&a0ailor sunt definite fr a'bi&uiti, resursele adec1ate sunt planificate i asi&urate i procesele sunt inute sub controlA
%anual de 'ana&e'ent inte&rat calitate 4 'rdiu %anual de 'ana&e'ent inte&rat calitate 4 'rdiu SR EN ISO 9001 5 2001, SR EN ISO 1!001 4 200# SR EN ISO 9001 5 2001, SR EN ISO 1!001 4 200# (od for'at pa&ina"65!.2.$.502 ed 1 10. 12.200#

SC INTERMAT CONSTRUCT SRL CLU5 NA0OCA

MANUAL #E MANA/EMENT INTE/RAT CALITATE - ME#IU


Cod document: MMC-01 Editia: 1 Revizia :0 / din data:10 1! !00" #a$ina: % / "1

5 de'onstrarea confor'itii siste'ului de procese care reali*ea* calitatea produselor, cu standardele de referin SR EN ISO 9001 2001, SR EN ISO 1!001 200#. 1.4. Domen67 :e 9;65 re 1.4.1. Siste'ul de %ana&e'ent Inte&rat (alitate 4 %ediu descris .n 'anual se aplic .n do'eniile de acti1itate enu'erate, prin i'plicarea .ntre&ii structuri din or&ani&ra' ca parte inte&rant a acestuia. 1.4.&. %anualul de %ana&e'ent Inte&rat (alitate 4 %ediu este destinat pentru u*ul intern .n cadrul S. (. IN>ER%/> (ONS>R9(> S.R.=. i pentru u* extern pentru a de'onstra capabilitatea or&ani*aiei de a furni*a produse confor'e cu cerinele. 1.4.*. +re1ederile specifice fiecrei funcii din or&ani&ra'a pre*entat .n %anualul de %ana&e'ent Inte&rat (alitate 4 %ediu sunt incluse un fiele posturilor. CAPI!OLUL &. DOCUMEN!E DE RE'ERIN() &.1. SR EN ISO 9000"2001 4 Siste'e de %ana&e'ent al (alitatii. +rincipii funda'entale si 1ocabular. &.&. SR EN ISO 9001"2001 5 Siste'e de %ana&e'ent al (alitatii. (erinte. &.*. SR ISO 1!0#0"1993 5 %ana&e'ent de %ediu. 7ocabular &.4. SR ISO 1!001" 200# 5 Siste'e de %ana&e'ent de %ediu 4 (erinte i &8id de utili*areA Cer6n<e :e reg;ement re: &.+. =e&ea 10 199# 5 =e&e pri1ind calitatea .n construciiA &.-. <-R 102 200$ 4 <otr@re pri1ind stabilirea condiiilor de introducere pe pia a produselor pentru construciiA &... <-R 231 199! pri1ind aprobarea re&ula'entului de control al statului in construciiA &.0. <-R 322 1993 5 <otr@rea de &u1ern pri1ind aprobarea unor re&ula'ente pri1ind calitatea .n construciiA &.2. Ordinul 122 200$ 4 pentru aprobarea -8idului de interpretare a cerinelor eseniale ale construciei, .n 1ederea stabilirii adec1rii la o utili*are pre1*ut a produselor pentru construcii, &.10. %E 001599 2000 4 -8idul diri&intelui de specialitate .n construcii i instalaii. &.11. <-R 92# 199# 4 pentru aprobarea Re&ula'entului de 1erificare i experti*are te8nic de calitate a proiectelor, a execuiei lucrrilor i a construciilor. &.1&. =e&ea nr. #0 1991'odificata cu !#$ 2001 pri1ind autori*area lucrrilor de construciiA &.1*. Re&ula'ent pri1ind conducerea i asi&urarea calitii .n construcii &.14. Re&ula'ent pri1ind stabilirea cate&oriei de i'portan a construciilor &.1+. Re&ula'ent pri1ind ur'rirea co'portrii .n exploatare, inter1eniile .n ti'p i postutili*area construciilor &.1-. Re&ula'ent pri1ind a&re'entul te8nic pentru produse, procedee i ec8ipa'ente noi .n construciiA &.1.. Re&ula'ent de recepie a lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora. &.10. Re&ula'ent de recepie a lucrrilor de 'onta0 utila0e, ec8ipa'ente, instalaii te8nolo&ice i a punerii .n funciune a capacitilor de producie. &.12. Re&ula'ent de 1erificare i experti*are te8nic de calitate a proiectelor, a execuiei lucrrilor i a construciilor &.&0. <-R 23$ 199! 5 <otr@rea pentru aprobarea re&ula'entului de recepie a lucrrilor de construcii si instalaii aferente acestoraA &.&1. =e&ea 1$3 1992 4 =e&ea proteciei 'ediului

%anual de 'ana&e'ent inte&rat calitate 4 'rdiu %anual de 'ana&e'ent inte&rat calitate 4 'rdiu SR EN ISO 9001 5 2001, SR EN ISO 1!001 4 200# SR EN ISO 9001 5 2001, SR EN ISO 1!001 4 200# (od for'at pa&ina"65!.2.$.502 ed 1 10. 12.200#

SC INTERMAT CONSTRUCT SRL CLU5 NA0OCA

MANUAL #E MANA/EMENT INTE/RAT CALITATE - ME#IU


Cod document: MMC-01 Editia: 1 Revizia :0 / din data:10 1! !00" #a$ina: , / "1

*. DE'INI(II #I PRESCUR!)RI *.1. De?6n6t66 >er'enii utili*ai .n %%I i .n celelalte docu'ente ale S%I sunt confor'e cu definiiile din SR EN ISO 9000 2001 i SR EN ISO 1!0#0 199:. +entru ter'enii care nu sunt definii .n aceste standarde s5au folosit definiii preluate din lucrri de specialitate. *.&. !ermen6 49e56?656 SMI *.&.1. !ermen6 re?er6tor6 ; 5 ;6t te - C ;6t te " 'sura .n care un ansa'blu de caracteristici intrinseci .ndeplinete cerinele. - Cer6n<8 " ne1oie sau ateptare care este declarat, .n &eneral i'plicit sau obli&atorie. - S t64? 5<6 5;6ent7;76 " percepie a clientului despre 'sura .n care cerinele clientului au fost .ndeplinite. - C 9 >6;6t te " abilitatea unei or&ani*aii, siste', sau proces de a reali*a un produs care 1a .ndeplini cerinele pentru acel produs. *.&.&. !ermen6 re?er6tor6 ; me:67 - Me:67 4 spatiu in care functionea*a o or&ani*atie si care include" aerul, apa, pa'antul, resursele naturale, flora, fauna, fiintele u'ane si relatiile intre acestea. - A7tor6z t6e :e me:67 4 actul te8nico50uridic prin care sunt stabilite conditiile si para'etrii de functionare ai or&ani*atiei, pentru acti1itatile existente si pentru cele noi, pe ba*a acordului de 'ediu. - A5or: :e me:67 5 actul te8nico50uridic prin care sunt stabilite conditiile de reali*are a unui proiect acti1itati din punct de 1edere al i'pactului asupra 'ediului. - De4e7r6 4 substante re*ultate in ur'a unor procese biolo&ice sau te8nolo&ice, care nu 'ai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile. - De4e7r6 9er657;o 4e 4 deseuri toxice, infla'abile, explo*i1e, infectioase, coro*i1e, radioacti1e sau altele, care introduse sau 'entinute in 'ediu pot dauna acestuia. - Em6466 4 poluanti e1acuati in 'ediu, inclusi1 *&o'ote, 1ibratii, radiatii electro'a&netice si ioni*ante, care se 'anifesta si se 'asoara la sursa de poluare. - PreAen6re 9o;7 r66 4 utili*area unor procese, practici, 'ateriale sau produse care e1ita, reduc sau controlea*a poluarea, care pot include reciclarea, tratarea, 'odificarea proceselor, 'ecanis'elor de control, utili*area eficienta a resurselor si inlocuirea 'aterialelor. *.&.*. !ermen6 re?er6tor6 ; m n gement - S64tem " ansa'blu de ele'ente corelate sau .n interaciune. - S64tem :e m n gement 4 siste' prin care se stabilesc politica si obiecti1ele prin care se reali*ea*a acele obiecti1e. - S64tem :e m n gement 6ntegr t 5 ;6t te me:67 4 siste' de 'ana&e'ent prin care se orientea*a si se controlea*a o or&ani*atie in ceea ce pri1este calitatea in conditiile respsctarii cerintelor de 'ediu definite de SR EN ISO 1!001"200#. - Po;6t65 re?er6to re ; 5 ;6t te 46 me:67 4 intentii si orientari &enerale ale unei or&ani*atii referitoare la calitate si 'ediu asa cu' sunt expri'ate oficial de 'ana&e'entul de la cel 'ai inalt ni1el. - O>6e5t6A ; 5 ;6t t66/me:67;764 ceea ce ur'areste sau este a1ut in 1edere referitor la calitate 'ediu ba*andu5se pe politica or&ani*atiei referitoare la calitate, 'ediu. . - Per?orm nt :e me:67 4 re*ultate 'asurabile de S%C% le&ate de controlul or&ani*atiei asupra aspectelor de 'ediu, ba*ate pe politica de calitate si 'ediu si obiecti1ele acesteia. - O>6e5t6A 49e56?65 :e me:67 Bt6nt :e me:67C 4 cerinta detaliata de perfor'anta cuantificata daca este posibil, aplicabila ansa'blului sau unei parti din or&ani*atie, ce re*ulta din obiecti1ele de 'ediu si care trebuie stabilita si indeplinita pentru atin&erea acestor obiecti1e. - M n gement :e ; 5e; m 6 Dn ;t n6Ae; persoan sau &rup de persoane care orientea* i controlea* o or&ani*aie la cel 'ai .nalt ni1el.
%anual de 'ana&e'ent inte&rat calitate 4 'rdiu %anual de 'ana&e'ent inte&rat calitate 4 'rdiu SR EN ISO 9001 5 2001, SR EN ISO 1!001 4 200# SR EN ISO 9001 5 2001, SR EN ISO 1!001 4 200# (od for'at pa&ina"65!.2.$.502 ed 1 10. 12.200#

SC INTERMAT CONSTRUCT SRL CLU5 NA0OCA

MANUAL #E MANA/EMENT INTE/RAT CALITATE - ME#IU


Cod document: MMC-01 Editia: 1 Revizia :0 / din data:10 1! !00" #a$ina: - / "1

- M n gement 6ntegr t 5 ;6t te " me:67 4 acti1itati coordonate pentru a orienta si coordona o or&ani*atie in ceea ce pri1este calitatea, respectand cerintele de 'ediu definite de SR EN ISO 1!001 200#.. - P; n6?65 re 5 ;6t8<66 " parte a 'ana&e'entului calitii concentrat pe stabilirea obiecti1elor calitii i care specific procesele operaionale necesare i resursele aferente pentru a .ndeplini obiecti1ele calitii. - P; n6?65 re 5 ;6t t66/me:67 4 parte a 'ana&e'entului inte&rat concentrata pe stabilirea corelata a obiecti1elor de calitate, 'ediu si care specifica procesele si resursele aferente necesare pentru a indeplini obiecti1ele calitatii 'ediului.. - Contro;7; 5 ;6t8<66 4 parte a 'ana&e'entului calitii, concentrat pe .ndeplinirea cerinelor referitoare la calitate. - A46g7r re 5 ;6t8<66 " parte a 'ana&e'entului calitii, concentrat pe furni*area .ncrederii c cerinele referitoare la calitate 1or fi .ndeplinite. - Im>7n t t6re 5ont6n7 4 acti1itatea repetata pentru a creste abilitatea de a indeplini cerinte. - E?65 56t te " 'sura .n care sunt reali*ate acti1itile planificate i sunt obinute re*ultatele planificate. - E?656en<8 " relaie .ntre re*ultatul obinut i resursele utili*ate. *.&.+. !ermen6 re?er6tor6 ; org n6z t6e - Org n6z <6e " &rup de persoane i faciliti cu un ansa'blu de responsabiliti, autoriti i relaii deter'inate. - Str75t7r8 org n6z tor658 " ansa'blu de responsabiliti, autoriti i relaii dintre persoane. - In?r 4tr75t7r8 - D or&ani*aie E siste' de faciliti, ec8ipa'ente i ser1icii necesare pentru funcionarea unei or&ani*aii. - Me:67 :e ;75r7 " ansa'blu de condiii .n care se desfoar acti1itatea. - C;6ent " or&ani*aie sau persoan care pri'ete un produs. - '7rn6zor - or&ani*aie sau persoan care furni*ea* un produs. *.&.-. !ermen6 re?er6tor6 ; 9ro5e4 46 9ro:74 - Pro5e4 " ansa'blu de acti1iti corelate sau .n interaciune care transfor' ele'ente de intrare .n ele'ente de ieire. - Pro:74 " re*ultat al unui proces. - Pro6e5t " proces unic care const dintr5un ansa'blu de acti1iti coordonate i controlate, cu dat ( de .nceput i de finali*are, .ntreprins pentru reali*area unui obiecti1 confor' cerinelor, specifice .i care include constr@n&eri referitoare la ti'p, costuri si resurse. - Pro5e:7r8 " 'od specificat de efectuare a unei acti1iti sau a unui proces. *.&... !ermen6 re?er6tor6 ; 5 r 5ter64t656 - C r 5ter64t658 " trstur distincti1. - !r 4 >6;6t te " abilitatea de a reconstitui istoricul, aplicarea sau locali*area a ceea ce este luat .n considerare. *.&.0. !ermen6 re?er6tor6 ; 5on?orm6t te - Con?orm6t te " .ndeplinirea unei cerine. - Ne5on?orm6t te " ne.ndeplinirea unei cerine. - De?e5t " ne.ndeplinirea unei cerine referitoare la o utili*are intenionat sau specificat. - A49e5t :e me:67 4 ele'ent al acti1itatilor, produselor sau ser1iciilor unei or&ani*atii care poate interactiona cu 'ediul. Not : un aspect de mediu semnificativ este un aspect de mediu care are sau poate avea un impact semnificativ asupra mediului. - Im9 5t 479r me:67;76 4 orice 'odificare a 'ediului daunatoare sau benefica, totala sau partiala, care re*ulta in ur'a acti1itatilor, produselor sau ser1iciilor unei or&ani*atii. - A556:ent m Eor 4 un e1eni'ent cu' ar fi o e'isie, un incendiu, o explo*ie, de i'portanta 'a0ora, re*ultat din de*1oltari necontrolate, sur1enite in ti'pul desfasurarii acti1itatii unei or&ani*atii, antrenand
%anual de 'ana&e'ent inte&rat calitate 4 'rdiu %anual de 'ana&e'ent inte&rat calitate 4 'rdiu SR EN ISO 9001 5 2001, SR EN ISO 1!001 4 200# SR EN ISO 9001 5 2001, SR EN ISO 1!001 4 200# (od for'at pa&ina"65!.2.$.502 ed 1 10. 12.200#

SC INTERMAT CONSTRUCT SRL CLU5 NA0OCA

MANUAL #E MANA/EMENT INTE/RAT CALITATE - ME#IU


Cod document: MMC-01 Editia: 1 Revizia :0 / din data:10 1! !00" #a$ina: / / "1

un pericol &ra1, i'ediat pentru sanatatea u'ana 'ediu, in interiorul sau in afara a'plasa'entului si pe parcursul caruia inter1in una sau 'ai 'ulte substante periculoase. - A5<67ne 9reAent6A8 " aciune de eli'inare a cau*ei unei neconfor'iti poteniale sau a altei posibile situaii nedorite. - A5<67ne 5ore5t6A8 " aciune de eli'inare a cau*ei unei neconfor'iti detectate sau a altei situaii nedorite. - Core5<6e " aciune de eli'inare a unei neconfor'iti detectate. *.&.2. !ermen6 re?er6tor6 ; :o57ment t6e - In?orm <6e " date se'nificati1e. - Do57ment " infor'aie .'preun cu 'ediul su suport. - S9e56?65 <6e " docu'ent care stabilete cerine. - M n7 ;7; :e M n gement Integr t 4 docu'ent care descrie siste'ul de 'ana&e'ent inte&rat calitate, 'ediu al unei or&ani*atii. - P; n7; 5 ;6t8<66 " docu'ent care specific ce proceduri i resurse asociate trebuie aplicate, de cine i c@nd pentru un anu'it proiect produs, proces sau contract. - Inreg64tr re " docu'ent prin care se declar re*ultate obinute sau furni*ea* do1e*i ale acti1itilor reali*ate *.&.10. !ermen6 re?er6tor6 ; e@ m6n re - DoA :8 o>6e5t6A8 " date care susin c ce1a exist sau este ade1rat. - In49e5<6e " e1aluare a confor'itii prin obser1are i 0udecare .nsoite dup ca*, de 'surare, .ncercare sau co'parare cu un calibru. - In5er5 re " deter'inare a uneia sau 'ai 'ultor caracteristici .n confor'itate cu o procedur. - Fer6?65 re " confir'are, prin furni*are de do1e*i obiecti1e, c au fost .ndeplinite cerinele specificate. - F ;6: re " confir'are, prin furni*area de do1e*i obiecti1e c au fost .ndeplinite cerinele pentru o anu'it utili*are sau o aplicare intenionate. - An ;6z8 " acti1itate de a deter'ina potri1irea, adec1area, i eficacitatea subiectului .n cau* .n ceea ce pri1ete .ndeplinirea obiecti1elor stabilite. *.&.11. !ermen6 re?er6tor6 ; 7:6t - A7:6t " proces siste'atic, independent i docu'entat .n scopul obinerii de do1e*i de audit i e1aluarea lor cu obiecti1itate pentru a deter'ina 'sura .n care sunt .ndeplinite criteriile de audit. - Progr m :e 7:6t " ansa'blu de unul sau 'ai 'ulte audituri planificate pe un anu'it inter1al de ti'p i orientate spre un scop anu'e. - Cr6ter66 :e 7:6t " ansa'blu de politici, proceduri sau cerine utili*ate ca o referin. - DoAez6 :e 7:6t " .nre&istrri, declaraii ale faptelor sau alte infor'aii care sunt rele1ante .n raport cu criteriile de audit i 1erificabile. - Con4t t8r6 ;e 7:6t7;76 " re*ultatele e1alurii do1e*ilor de audit colectate, .n raport cu criteriile de audit. - Con5;7z66 ;e 7:6t7;76 " re*ultatele unui audit furni*ate de ec8ipa de audit, dup luarea .n considerare a obiecti1elor auditului i a tuturor constatrilor de audit. - C;6ent7; 7:6t7;76 " or&ani*aie sau persoan care solicit un audit. - A7:6t t " or&ani*aie care este auditat. - A7:6tor " persoan care are co'petena de a efectua un audit. - E5G698 :e 7:6t " unul sau 'ai 'uli auditori care efectuea* un audit.

*.&.1&. !ermen6 re?er6tor6 ; 5 ;6t te 9ro5e4e;or :e m847r re - S64tem :e 5ontro; ; m847r8r66: ansa'blu de ele'ente corelate sau care interactionea*a pentru obinerea confir'aii 'etrolo&ice si controlului continuu al procesului de 'surareA - Pro5e4 :e m847r re: ansa'blu de operaii a1@nd ca scop deter'inarea 1alorii unei 'ri'iA
%anual de 'ana&e'ent inte&rat calitate 4 'rdiu %anual de 'ana&e'ent inte&rat calitate 4 'rdiu SR EN ISO 9001 5 2001, SR EN ISO 1!001 4 200# SR EN ISO 9001 5 2001, SR EN ISO 1!001 4 200# (od for'at pa&ina"65!.2.$.502 ed 1 10. 12.200#

SC INTERMAT CONSTRUCT SRL CLU5 NA0OCA

MANUAL #E MANA/EMENT INTE/RAT CALITATE - ME#IU


Cod document: MMC-01 Editia: 1 Revizia :0 / din data:10 1! !00" #a$ina: 10 / "1

- E5G69 ment :e m847r re: 'i0loc de 'surare, softFare, etalon, 'aterial de referina sau aparatura auxiliara sau co'binaii ale acestora necesare pentru a reali*a un proces de 'surareA - C r 5ter64t65 metro;og65 : funcie cu responsabilitate or&ani*ationala pentru definirea si i'ple'entarea siste'ului de control al 'surrii. *.*. Pre457rt8r6 S%I 5 Siste' de %ana&e'ent Inte&rat (alitate 4 %ediu %%I 5 %anualul de %ana&e'ent Inte&rat (alitate 4 %ediu +5S%I - +rocedur a Siste'ului de %ana&e'ent Inte&rat (alitate 4 %ediu +O 4 procedur operaional +Ex 5 +rocedur operaional +( 5 +lanul (alitii (> 4 (onductor >e8nic R>Ex 4 Responsabil >e8nic cu Execuia R%I 4 Repre*entantul %ana&e'entului pentru calitate, 'ediu ((C 4 (o'parti'ent (ontrol (alitate R(C 4 Repre*entantul cu (ontrolul (alitii (G+ 4 (o'parti'ent Guridic 4+ersonal (S 4 (ontabil Hef SS 4 Hef Hantier R/ 4 Responsabilul cu apro1i*ionarea (/ 4 (o'parti'ent /pro1i*ionare 4 /d'inistrati1 )%% 4 )ispo*iti1e de %surare i %onitori*are RN(/ 4 Rapoarte de Neconfor'itate la /uditul Intern RN( 4 Rapoarte de Neconfor'itate +/( 4 +ro&ra'e de /ciuni (orecti1e +/+ 4 +ro&ra'e de /ciuni +re1enti1e +)(/ 4 plan IplanificB, do IexecutB, c8ecJ I1erificB i act Iacionea*B.

CAPI!OLUL 4. SIS!EMUL DE MANA$EMEN! IN!E$RA! CALI!A!E% MEDIU


%anual de 'ana&e'ent inte&rat calitate 4 'rdiu %anual de 'ana&e'ent inte&rat calitate 4 'rdiu SR EN ISO 9001 5 2001, SR EN ISO 1!001 4 200# SR EN ISO 9001 5 2001, SR EN ISO 1!001 4 200# (od for'at pa&ina"65!.2.$.502 ed 1 10. 12.200#

SC INTERMAT CONSTRUCT SRL CLU5 NA0OCA

MANUAL #E MANA/EMENT INTE/RAT CALITATE - ME#IU


Cod document: MMC-01 Editia: 1 Revizia :0 / din data:10 1! !00" #a$ina: 11 / "1

4.1. Cer6nte gener ;e S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR= are stabilit, docu'entat i i'ple'entat un S%I .n confor'itate cu cerinele SR EN ISO 9001"2001, SR EN ISO 1!001"200#.. +rin i'ple'entarea acestor standarde, or&ani*aia .i propune" 5 de'onstrarea aptitudinii de a furni*a produse ser1icii confor'e cu cerinele clienilor precu' i cu cerinele de re&le'entare aplicabile 5 creterea satisfaciei clienilor prin aplicarea eficace a S%I 5 .'buntirea continu a S%I. S%I al S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR= a adoptat abordarea ba*at pe proces pentru toate acti1itile desfurate .n confor'itate cu pre1ederile SR EN ISO 9000 " 2001, SR EN ISO 1!001"200#.. >uturor proceselor S%I li se aplic 'etodolo&ia cunoscut sub nu'ele de K+)(/L + I+lanB M +lanific 4 stabilete obiecti1ele i procesele necesare obinerii re*ultatelor .n concordan cu cerinele clientului i cu politicile or&ani*aieiA ) I)oB M Efectuea* 4 i'ple'entea* proceseleA ( I(8ecJB M 7erific 4 'onitori*ea* i 'soar procesele i produsul, fa de politicile, obiecti1ele i cerinele pentru produs se1iciu i raportea* re*ultateleA / I/ctB M /cionea* 4 .ntreprinde aciuni pentru .'buntirea continu a perfor'anelor proceselor %%I, +5S%I i +Ex descriu procesele identificate .n cadrul S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR= pre*ent@nd" N succesiunea proceselorA N 'odul .n care acestea interacionea*A N criteriile i 'etodele necesare pentru a se asi&ura c operarea i controlul proceselor sunt inute sub controlA N resursele i infor'aiile necesare pentru a susine operarea i 'onitori*area acestoraA N 'etodele pentru 'onitori*area, 'surarea i anali*a proceselorA N aciunile .ntreprinse pentru atin&erea obiecti1elor planificate i .'buntirea continu a proceselorA In scopul atin&erii obiecti1ului prioritar Osatisfacerea cerintelor clientuluiL, conducerea societatii, a decis proiectarea si i'ple'entarea in cadrul or&ani*atiei a unui S%I, a1and ca referinta standardele SR EN ISO 9001 2001 pentru 'ana&e'entul calitatii, SR EN ISO 1!001 1993 pentru 'ana&e'entul 'ediului. +rin inte&rarea celor doua siste'e de 'ana&e'ent s5au obtinut a1anta0ele" 5 siste' unic de docu'ente, aceasta conducand la reducerea 1olu'ului de docu'ente prin si'plificare, e1itarea dublarii infor'atiilor si in special a contradictiilorA 5 abordarea procesuala atat a cerintelor le&ate de calitate cat si a celor de 'ana&e'entul 'ediului per'ite o 'ai buna tinere sub control a proceselor si o i'bunatatire a fluxurilor de acti1itatiA 5 este 'ai usor de inteles si prin aceasta 'ai usor acceptatA 5 per'ite ar'oni*area auditarii celor doua siste'e de 'ana&e'entA 5 ofera o i'a&ine de ansa'blu a siste'ului si prin aceasta stabilirea unor 'asuri de i'bunatatire eficienteA 5 anali*ele efectuate de 'ana&e'ent asupra siste'ului inte&rat per'it stabilirea de 'asuri de i'bunatatire care sa conduca la cresterea capabilitatii or&ani*atiei de a satisface cerintele explicite si i'plicite ale celor doua standarde si prin aceasta de a de'onstra eficacitatea siste'ului.

4.1.1. Org n6z re


%anual de 'ana&e'ent inte&rat calitate 4 'rdiu %anual de 'ana&e'ent inte&rat calitate 4 'rdiu SR EN ISO 9001 5 2001, SR EN ISO 1!001 4 200# SR EN ISO 9001 5 2001, SR EN ISO 1!001 4 200# (od for'at pa&ina"65!.2.$.502 ed 1 10. 12.200#

SC INTERMAT CONSTRUCT SRL CLU5 NA0OCA

MANUAL #E MANA/EMENT INTE/RAT CALITATE - ME#IU


Cod document: MMC-01 Editia: 1 Revizia :0 / din data:10 1! !00" #a$ina: 1! / "1

S%I introdus in or&ani*atie, confor' standardelor SR EN ISO 9001 2001, SR EN ISO 1!001 200# ca principala 'PsurP de adoptare a 'ana&e'entului anticipati1, are o structurP or&ani*atoricP care se suprapune in 'od identic pe structura or&ani*atiei, toate funciile fiind i'plicate in de'ersurile calitPtii. Or&ani*area societatii este pre*entata in or&ani&ra'a inclusa in continutul %%I, I/nexa 1B. 6uncia calitate, cu cele dou co'ponente ale sale 5 asi&urarea calitii i controlul calitii 5 este .ndeplinit .n co'parti'ente funcionale. /uditul intern al S%I este asi&urat prin surse proprii. +e l@n&a structura or&ani*atorica special dedicata proiectarii si i'ple'entarii S%I, .n cadrul societii sunt dese'nate prin deci*ii, persoane colecti1e cu responsabiliti i autoritate .n do'eniul calitii, 'ediului . Re9rezent nt7; m n gement7;76 9entr7 5 ;6t te " me:67 pentru a coordona" 5 punerea in practicP a +oliticii calitPtii, 'ediului 5 docu'entarea, i'ple'entarea si 'onitori*area functionarii S%I si acti1itati de audit intern. Com6tet7; :e m n gement ; 5 ;6t t66% for'at din )irectorul -eneral al S.(. IN>ER%/> (ONS>R9(> S.R.=., Repre*entantul %ana&e'entului, (onductorul >e8nic, (ontabilul Hef 4 care asi&ura definirea si re1i*ia periodica a +oliticii si a strate&iilor de i'ple'entare. Re49on4 >6;66 :e 9ro5e4e 5 9r'aresc perfor'antele procesului, sesi*ea*a disfunctionalitati sau contradictii in desfasurarea procesului, efectuea*a anali*e ale procesului in 1ederea e1aluarii si i'bunatatirii per'anente a acestuia. >ot personalul or&ani*atiei, care efectuea*P si 1erificP acti1itPti ce influentea*P calitatea, 'ediul are responsabilitPti clare, li'ite de co'petentP si autoritate definite in )eci*iile de nu'ire 6isele post aprobate de cPtre )irectorul S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR= Responsabilitatile le&ate de i'ple'entarea cerintelor S%I sunt inte&rate celorlalte atributii de ser1iciu, adau&andu5se astfel insusirea co'ponentei inte&rate Kcalitate 4 'ediu K de catre fiecare functie care contribuie la de'ersurile de*1oltarii S%I in or&ani*atie. 4.1.&. Pro5e4e;e SMI +rocesele identificate in cadrul societatii au fost &rupate in ! cate&orii 'ari si anu'e" 5 procese de 'ana&e'ent 5 procese de ba*a 5 procese suport 5 procese de anali*a, 'asurare, i'bunatatire Ifeed5bacJB PROCESELE DE MANAGEMENT: 1. M n gement Integr t 4 procesul are ca scop stabilirea, i'ple'entarea i .'buntirea continu a S%I proiectat. &. Po;6t65 =6 O>6e5t6Ae;e Dn :omen67; 5 ;6t8<66% me:67;76 4 procesul are ca scop definirea +oliticii .n do'eniul calitii, 'ediului .n confor'itate cu cerinele clienilor, cu ne1oile i ateptrilor tuturor prilor interesate. *. P; n6?65 re SMI 4 procesul are ca scop stabilirea i planificarea Obiecti1elor &enerale i specifice pe funcii i ni1eluri rele1ante .n 1ederea reali*rii +oliticii declarate i a S%I. 4. Re49on4 >6;6t te% 7tor6t te =6 5om7n65 re 4 procesul are ca scop stabilirea responsabilitilor i a autoritii de deci*ie pentru toate funciile i'plicate .n conducerea, i'ple'entarea, 'eninerea .n funciune, 'onitori*area re*ultatelor i .'buntirea continu a funcionrii S%I, co'unicarea ctre tot personalul or&ani*aiei a tuturor datelor, infor'aiilor necesare pentru desfurarea acti1itilor i sarcinilor care le re1in .n condiiile specificate .n docu'entele aprobate. +. An ;6z e?e5t7 t8 :e m n gement 4 procesul are ca scop e1aluarea eficacitii i eficienei S%I .n 1ederea .'buntirii continuie a acestuia.
%anual de 'ana&e'ent inte&rat calitate 4 'rdiu %anual de 'ana&e'ent inte&rat calitate 4 'rdiu SR EN ISO 9001 5 2001, SR EN ISO 1!001 4 200# SR EN ISO 9001 5 2001, SR EN ISO 1!001 4 200# (od for'at pa&ina"65!.2.$.502 ed 1 10. 12.200#

SC INTERMAT CONSTRUCT SRL CLU5 NA0OCA

MANUAL #E MANA/EMENT INTE/RAT CALITATE - ME#IU


Cod document: MMC-01 Editia: 1 Revizia :0 / din data:10 1! !00" #a$ina: 1* / "1

-. M n gement7; re47r4e;or 4 procesul are ca scop planificarea S%I i .'buntirea acestuia prin asi&urarea resurselor u'ane, financiare, 'ateriale. PROCESE DE BAZ: .. E@e57<6 ;75r8r6;or :e 5on4tr75<66 4 procesul are ca scop asi&urarea .n condiii controlate a operaiunilor de execuie a I%+ER%E/QI=IR/RI QE>O/NE, >9RN/RE +/R)OSE=I /N>I(ORORI7E, <I)ROIRO=/>II, >ER%OIRO=/>II .n condiii de si&uran, calitate i econo'icitate. (ondiiile controlate se refer la definirea responsabilitilor, asi&urarea resurselor, docu'entelor nor'ati1e, a 1erificrilor, 1alidrilor, 'onitori*rilor, inspeciilor, .ncercrilor i a criteriilor de acceptare a produsului ser1iciului, precu' i a .nre&istrrilor necesare. PROCESE SUPORT: 0. Re; <6 57 5;6ent7; 4 procesul are ca scop deter'inarea cerinelor specificate i nespecificate de client .n 1ederea anali*ei capabilitii or&ani*aiei de a satisface cerinele clientului. 2. Contro; o9er <6on ; 4 procesul are scopul de a preci*a 'odul de abordare al tuturor proceselor acti1itilor din cadrul S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR= astfel .nc@t s asi&ure" 5 confor'area cu cerinele de 'ediuA 5 pre1enirea polurii i conser1area resurselor naturaleA 5 rspunsuri corespun*toare la sc8i'barea cerinelor de 'ediu. i de a se asi&ura c toate acti1itile procesele sunt de*1oltate de o ase'enea 'anier .nc@t ele s produc, pe c@t posibil, c@t 'ai puine i se'nificati1e i'pacturi asupra 'ediului .ncon0urtor. 10. A9roA6z6on re 4 procesul are ca scop asi&urarea cu produse ser1icii confor'e cu cerinele de apro1i*ionare a proceselor de ba* i suport. 11. Contro;7; DMM 4 procesul are ca scop inerea sub control a )%%5urilor din or&ani*aie prin stabilirea 'odului de selectare, identificare, apro1i*ionare a necesarului de )%% i pro&ra'area, &estionarea, utili*area, 1erificarea 'etrolo&ic i .ntreinerea )%%5urilor pentru a de'onstra confor'itatea produsului ser1iciului cu condiiile specificate. PROCESE DE FEED-BACK: 1&. Mon6tor6z re =6 m847r re 4 procesul are ca scop reali*area supra1e&8erii satisfaciei clienilor ca un instru'ent de identificare a do'eniilor pentru .'buntire. 1*. A7:6t 6ntern 4 procesul are ca scop deter'inarea confor'itii cu criteriile de audit i cu cerinele siste'ului stabilit, precu' i dac acesta este i'ple'entat i 'eninut .n 'od eficace. 14. Contro;7; 9ro:747;76 ne5on?orm 4 procesul are ca scop 'onitori*area i tratarea produsului neconfor' re*ultate din procesele S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR=, .n 1ederea li'itrii eli'inrii posibilitilor ca acestea s a0un& la clieni. 1+. An ;6z : te;or 4 procesul are ca scop e1aluarea perfor'anelor .n raport cu obiecti1ele i identificarea *onelor pentru .'buntire. 1-. 1m>7n8t8<6re 5ont6n78 4 procesul are ca scop identificarea i conducerea acti1itilor de .'buntire. 1.. A5<67n6 5ore5t6Ae 4 procesul are ca scop eli'inarea cau*elor neconfor'itilor astfel .nc@t s se pre1in reapariia acestora. 10. A5<67n6 9reAent6Ae 4 procesul are ca scop .'buntirea S%I prin identificarea aciunilor de eli'inare a cau*elor unor neconfor'iti poteniale astfel .nc@t s se pre1in apariia acestora. +rin i'ple'entarea S%I, or&ani*aia ur'rete" 5 de'onstrarea aptitudinii de a furni*a produse ser1icii confor'e cu cerinele clienilor 5 de'onstrarea aptitudinii de a furni*a produse ser1icii confor'e cu cerinele de re&le'entare aplicabile 5 creterea satisfaciei clienilor prin aplicarea eficace a S%I i a .'buntirii continue a acestuia.

%anual de 'ana&e'ent inte&rat calitate 4 'rdiu %anual de 'ana&e'ent inte&rat calitate 4 'rdiu SR EN ISO 9001 5 2001, SR EN ISO 1!001 4 200# SR EN ISO 9001 5 2001, SR EN ISO 1!001 4 200# (od for'at pa&ina"65!.2.$.502 ed 1 10. 12.200#

SC INTERMAT CONSTRUCT SRL CLU5 NA0OCA

MANUAL #E MANA/EMENT INTE/RAT CALITATE - ME#IU


Cod document: MMC-01 Editia: 1 Revizia :0 / din data:10 1! !00" #a$ina: 1+ / "1

In S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR= functionea*a un S%I planificat si docu'entat in confor'itate cu referentialele alese, SR EN ISO 9001 2001, SR EN ISO 1!001 200#" 5 identificarea proceselor necesare S%IA 5 deter'inarea succesiunii si interactiunii acestor procese A 5 deter'inarea criteriilor si a 'etodelor necesare prin care se asi&ur c at@t execuia c@t i controlul acestor procese, sunt eficace A 5 asi&urarea disponibilitatii resurselor i infor'aiilor necesare .n 1ederea execuiei i 'onitori*rii acestor procese A 5 'onitori*area, 'asurarea si anali*a acestor procese A 5 i'ple'entarea de actiuni necesare in 1ederea reali*arii re*ultatelor planificate si i'bunatatirea continua a acestor procese care sunt conduse in confor'itate cu cerintele standardelor de referinta . 6iecare proces identificat este docu'entat prin proceduri de siste' i operaionale. In 1ederea reali*arii i'bunatatirii continue a perfor'antei societatii, 'ana&e'entul ur'areste per'anent daca procesele functionea*a corelat, ca o retea eficace si eficienta. ;n /nexa 2 este pre*entat <arta proceselor i .n /nexa $ sunt pre*entate toate procesele identificate in cadrul societatii cu preci*area cate&oriei din care fac parte, corespondena cu cerinele SR EN ISO 9001"2001, SR EN ISO 1!001"200# si procedurile aplicabile. ;n 1ederea reali*rii .'buntirii continue a perfor'anelor or&ani*aiei, 'ana&e'entul ur'rete per'anent dac procesele funcionea* corelat, ca o reea eficace i eficient. ;n acest sens sunt 'onitori*ate ele'ente de intrare i ieire pentru a 1erifica concordana acestora. +rocesele din cadrul or&ani*aiei, care adau&a 1aloare, sunt acelea de reali*are a lucrarilor ce constituie obiectul de acti1itate al or&ani*atiei, dar toate celelate procese identificate constituie suportul pentru tinerea sub control a procesului principal si pentru continua i'bunatatire a acestuia . >oate procesele din or&ani*atie fie ca sunt interne I ex. auditul intern B sau externe Iex. relatia cu clientul B sunt interconectate astfel incat iesirea unui proces constituie intrare pentru procesul ur'ator . 6iecarui proces i se aplica ciclul +)(/ Iplanifica 5 desfasoara acti1itatea 4 controlea*a 5 actionea*a pentru i'bunatatire pe ba*a conclu*iilor de la fa*a precedenta B, iar in final acest ciclu se aplica intre&ului siste' in sensul i'bunatatirii acestuia. S%I este astfel or&ani*at .nc@t exercit Iprin auditurile interne B un control exi&ent si continuu al tuturor acti1itatilor cu efect asupra calitatii, 'ediului. 4.&. Cer6nte re?er6to re ; :o57ment t6e 4.&.1. $ener ;6t t6 )ocu'entaia S%I are drept scop atin&erea ur'toarelor obiecti1e principale" 5 furni*area de infor'aii adec1ate pentru funcionarea siste'uluiA 5 conser1area experienei acu'ulate i .'prtirea cunotinelorA 9tili*area docu'entaiei S%I contribuie la asi&urarea" 5 confor'itii cu cerinele standardelor de referinA 5 instruirii unitare i adec1ate a personalului propriuA 5 furni*rii de do1e*i obiecti1e pentru de'onstrarea confor'itiiA 5 e1alurii eficacitii i adec1anei S%I i a .'buntirii acestuiaA )ocu'entaia S%I din cadrul or&ani*aiei este structurat astfel" C De5; r <6 :e 9o;6t65 Dn :omen67; 5 ;6t8<66 46 9rote5<6e6 me:67;76. >C M n7 ;7; S64tem7;76 :e M n gement Integr t C ;6t te " Me:67 codificat %%I5xS, IxS 4 ediiaB 5C Pro5e:7r6;e S64tem7;76 :e M n gement Integr t C ;6t te " Me:67 codificate +5S%I5TT, Ixx 4 clau*a standardB :C Pro5e:7r6 o9er <6on ;e% codificate +O5TT, Ixx 4 clau*a standardB eC Pro5e:7r6 :e E@e57<6e, codificate +Ex5xx, Ixx 4 nr. +roceduriiB ?C P; n7r6;e C ;6t8<66% codificate +(,
%anual de 'ana&e'ent inte&rat calitate 4 'rdiu %anual de 'ana&e'ent inte&rat calitate 4 'rdiu SR EN ISO 9001 5 2001, SR EN ISO 1!001 4 200# SR EN ISO 9001 5 2001, SR EN ISO 1!001 4 200# (od for'at pa&ina"65!.2.$.502 ed 1 10. 12.200#

SC INTERMAT CONSTRUCT SRL CLU5 NA0OCA

MANUAL #E MANA/EMENT INTE/RAT CALITATE - ME#IU


Cod document: MMC-01 Editia: 1 Revizia :0 / din data:10 1! !00" #a$ina: 1" / "1

gC Do57mente :e 9; n6?65 re 46 org n6z re GC 1nreg64tr r6 gener te :e 9;65 re :o57mente;or 9re56z te nter6or% 7n:e @@ e4te n7m r7; 9ro5e:7r66 4 7 5; 7z 4t n: r:. )ocu'entaia S%I al S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR= se co'pletea* cu ur'toarele tipuri de docu'ente" - Norm t6Ae teGn65e 9;65 >6;e Dn 5t6A6t te ; - '6=e teGno;og65e 9;65 >6;e Dn 5t6A6t te 4o56et8<66 ; - A;te norme 4 7 norm t6Ae 9;65 >6;e Dn org n6z <6e. 4.&.&. M n7 ;7; 5 ;6t8<66 +re*entul %%I este structurat respect@nd ordinea capitolelor din standardul de referinta SR EN ISO 9001 2001. %%I al S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR= este elaborat de (o'pania de (onsultan i /udit, 1erificat i aprobat de catre )irectorul -eneral al S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR=, data aprobarii fiind data la care acesta intr .n 1i&oare. %%I pre*int ele'entele strate&ice de politic .n do'eniul calitii, 'ediului, stabilite i declarate de conducerea or&ani*aiei, precu' i ele'ente de conducere a calitii. R%I este persoana care se ocup de &estionarea tuturor docu'entelor S%I i'ple'entat .n S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR=, de buna funcionare a acestuia i de controlul .ndeplinirii .ntoc'ai de ctre functiile dese'nate a pre1ederilor din %%I i din +5S%I. (odul %anualului de 'ana&e'ent inte&rat este%%I501 i are ur'toarea se'nificaie" %%I M %anualul de 'ana&e'ent inte&rat calitate 4 'ediu, 01M ediia 1 +ersonalul an&a0at .n cadrul S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR= are obli&aia s cunoasc, s respecte i s contribuie la .'buntirea continu a pre1ederilor %%I referitoare la acti1itatea proprie. %%I este redactat pe suport de 8@rtie for'at /! standardi*at. (oninutul 'anualului este structurat pe capitole, nu'erotate indi1idual. %ultiplicarea i difu*area docu'entelor se face .n 'od controlat, confor' listelor de difu*are, de catre R%I . %%I nu cuprinde infor'atii despre inre&istrari, for'ulare. (oncreti*area datelor din %%I se face in +5 S%I, +O, +Ex, instructiuni, alte docu'ente de operare. 4.&.&.1. $e4t67ne MMI Elaborare R%I este responsabil pentru reali*area %%I, docu'ent principal de proiectare a S%I. Dif !are %%I aprobat de )irectorul &eneral al S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR= este distribuit" 5 6ntern, in confor'itate cu lista de difu*are. /ceasta este a1i*ata de ctre )IRE(>OR, intoc'ita, actuali*ata si pastrata de ctre R%IA 5 e@tern, la solicitarile clientilor sau ale unor or&ane indreptatite a5l solicita, cu aprobarea )irectorului -eneral si insotit de o adresa de inaintare. %anualele sau sectiunile din 'anual solicitate si trans'ise in exterior Isocietati, or&anis'e, institutii, persoaneB 1or fi controlate doar in conditii contractuale. Exe'plarele difu*ate clientilor ca anexa la contractele co'erciale sunt tinute sub control in perioada pre1a*uta in contract. +ersoanele care efectuea*a copii dupa un exe'plar controlat isi asu'a responsabilitatea utili*arii unui docu'ent potential neaplicabil. (opiile executate sunt considerate exe'plare neaprobate iar detinatorii lor nu sunt luati in e1identa pentru difu*area editiilor re1i*uite. Re"i! irea MM# %%I face obiectul 1erificarii anuale efectuate de R%I care asi&ura &estionarea docu'entului. %anualul poate fi, de ase'enea, re1i*uit in decursul a doi ani ca ur'are a unor sc8i'bari or&ani*atorice
%anual de 'ana&e'ent inte&rat calitate 4 'rdiu %anual de 'ana&e'ent inte&rat calitate 4 'rdiu SR EN ISO 9001 5 2001, SR EN ISO 1!001 4 200# SR EN ISO 9001 5 2001, SR EN ISO 1!001 4 200# (od for'at pa&ina"65!.2.$.502 ed 1 10. 12.200#

SC INTERMAT CONSTRUCT SRL CLU5 NA0OCA

MANUAL #E MANA/EMENT INTE/RAT CALITATE - ME#IU


Cod document: MMC-01 Editia: 1 Revizia :0 / din data:10 1! !00" #a$ina: 1% / "1

interne se'nificati1e sau a contextului econo'ic le&islati1 extern. %%I nu poate fi 'odificat decat cu a1i*ul R%I i aprobarea /d'inistratorului. >oate 'odificarile actuali*arile introduse in docu'ent ur'ea*a acelasi traseu de 1erificari, a1i*ari si aprobari ca si docu'entul initial. Ar$i"area MM# Ori&inalele editiilor iesite din u* ale %%I sunt ar8i1ate de ctre R%I. (opiile retrase sunt distruse. Explicitarea ele'entelor S%I se face .n procedurile +5S%I, care constituie docu'ente de referin pentru de'onstrarea co'patibilitii cu condiiile standardelor adoptate, oferind instru'entele necesare 'surrii &radului de i'ple'entare a S%I .n or&ani*aie. /'ploarea procedurilor i ni1elul de detaliere a acestora, depinde de co'plexitatea produsului fu'i*at, de 'etodele utili*ate, de calificrile i de instruirile necesare pentru personalul i'plicat .n efectuarea acti1itii. +rocedurile definesc scopul i obiecti1ele, do'eniul de 1alabilitate, docu'entele de referin, responsabilitile, descrierea procesului Icu', c@nd, unde i de ctre cine este efectuat fiecare operaie, ce 'ateriale, ec8ipa'ente i docu'ente se folosesc i 'odul .n care se controlea* toate acesteaB, .nre&istrrile de calitate, controlul 'odificrilor i difu*area. 4.&.*. Contro;7; :o57mente;or )ocu'entele S%I utili*ate .n cadrul S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR=. sunt inute sub control confor' pre1ederilor procedurii +5S%I5!.2.$. U(ontrolul docu'entelorU . ;n cadrul societatii sunt considerate docu'ente tinute sub control ur'atoarele" 5 %%I si procedurile S%I cerute de standardul de referintaA 5 procedurile operaionaleA 5 planurile calitatiiA 5 standarde, nor'ati1e, re&le'entari le&ale 5 elaborate de or&ani*atii externe abilitate. )ocu'entele sunt elaborate de persoanele responsabile dese'nate si sunt identificate prin denu'ire, cod, re1i*ie si nu'arul exe'plarului difu*at. 7erificarea si aprobarea acestora se face de personal autori*at, .nainte de a fi difu*ate. )ifu*area docu'entelor elaborate .n cadrul societatii se face controlat, de re&ula de catre elaborator, cu a0utorul listei de difu*are, astfel .nc@t editiile .n 1i&oare ale docu'entelor s fie disponibile .n toate locurile .n care se executa acti1itati esentiale pentru functionarea eficace a S%I. )ocu'entele de pro1enienta externa sunt tinute sub control de R%I. 9tili*atorii docu'entelor controlate au responsabilitatea de a retra&e pro'pt docu'entele peri'ate, astfel .nc@t s nu fie posibil utili*area lor din ne&li0ent. %odificarea docu'entelor este facuta de persoane autori*ate de conducerea societatii Ide re&ula de elaboratorB, iar docu'entele 'odificate actuali*ate ur'ea*a acelasi ciclu de 1erificari si aprobari ca si docu'entul ori&inal. Natura si continutul 'odificarilor sunt .nscrise .n =ista de control a re1i*iilor fiecarui docu'ent. R%I pastrea*a o lista de referinta cu toate docu'entele S%I. /ceasta contine infor'atii despre re1i*iile aplicabile pentru fiecare din aceste docu'ente. Re&ulile procedurii au .n 1edere" 5 elaborarea, 1erificarea, aprobarea, difu*area, pstrarea, retra&erea, ar8i1area i distru&erea docu'entelor interne ale S%IA 5 identificarea, difu*area, pstrarea, retra&erea din u*, ar8i1area i distru&erea docu'entelor de pro1enien externA 4.&.4. Contro;7; Dnreg64tr8r6;or

%anual de 'ana&e'ent inte&rat calitate 4 'rdiu %anual de 'ana&e'ent inte&rat calitate 4 'rdiu SR EN ISO 9001 5 2001, SR EN ISO 1!001 4 200# SR EN ISO 9001 5 2001, SR EN ISO 1!001 4 200# (od for'at pa&ina"65!.2.$.502 ed 1 10. 12.200#

SC INTERMAT CONSTRUCT SRL CLU5 NA0OCA

MANUAL #E MANA/EMENT INTE/RAT CALITATE - ME#IU


Cod document: MMC-01 Editia: 1 Revizia :0 / din data:10 1! !00" #a$ina: 1, / "1

+entru a 1erifica functionarea eficienta a S%I si a de'onstra reali*area calitii cerut lucrrilor prin inspectii, incercari, supra1e&8eri, audituri, anali*e, etc., se pastrea*a inre&istrari care sunt conser1ate confor' procedurii de siste' +5S%I5!.2.!. O (ontrolul inre&istrarilor K. Inre&istrarile necesare au fost stabilite a1@ndu5se in 1edere" 5 cerintele contractualeA 5 cerintele le&ale si de re&le'entare 5 functionarea eficace si eficienta a proceselorA si sunt preci*ate in cadrul +5S%I +O +Ex astfel inc@t sa fie acoperite toate cerintele referitoare la inre&istrari preci*ate in standardele de referin. >oate inre&istrarile pri1ind calitatea, 'ediul sunt pastrate in scopul de a do1edi c " 5 lucrarile executate sunt confor'e cerintelor specificate A 5 ofer do1e*i obiecti1e asupra faptului ca ele'entele S%I au fost i'ple'entate corespun*ator, iar daca nu, au fost intreprinse 'asuri pentru corectarea deficientelor A 5 e1aluarea si supra1e&8erea furni*orilor este efectuata in confor'itate cu cerintele pre1a*ute . ;nre&istrarile trebuie s fie li*ibile si identificabile .n raport cu lucrarea procesul la care se refera. Responsabili de procese care pastrea*a inre&istrarile, asi&ura 'i0loacele necesare pentru indosarierea si depo*itarea acestora astfel inc@t sa nu fie posibila pierderea lor. Se 1or asi&ura conditii de pastrare corespun*atoare astfel .nc@t sa se pre1ina deteriorarea sau distru&erea acestora. +erioadele de pastrare si locurile persoanele responsabile sunt 'entionate .n cadrul procedurii de siste' enuntate 'ai sus. (ircuitul inre&istrarilor S%I, re&le'entat prin docu'ente asi&ura co'unicarea intre co'parti'entele si interfetele proceselor. )atele de iesire de la un proces sunt in &eneral date de intrare pentru ur'atorul proces. Sunt stabilite de ase'enea conditiile necesare pentru a se per'ite accesul la inre&istrari. Vinerea sub control al .nre&istrrilor calitii este i'pus i de =e&ea 10 199# pri1ind calitatea construciilor i a Re&ula'entului de recepie a construciilor. CAPI!OLUL +. RESPONSA,ILI!A!EA MANA$EMEN!ULUI +.1. Ang E ment7; m n gement7;76 =a elaborarea, i'ple'entarea i conducerea S%I, )irectorul -eneral al S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR= s5a ba*at pe principii de ba* ale standardelor de referin" 5 orientarea ctre clientA 5 leaders8ipA 5 i'plicarea personaluluiA 5 abordarea procesualA 5 abordarea 'ana&e'entului ca siste' 5 .'buntirea continuA 5 abordarea pe ba* de fapte .n luarea deci*iilorA 5 relaii reciproc a1anta0oase cu furni*orulA 5 an&a0a'ent i politicA 5 planificareA 5 i'ple'entareA 5 'surare i e1aluareA 5 de*1oltare durabilA 5 'ini'i*area riscurilor pentru an&a0ai A 5 a'eliorarea perfor'anelorA
%anual de 'ana&e'ent inte&rat calitate 4 'rdiu %anual de 'ana&e'ent inte&rat calitate 4 'rdiu SR EN ISO 9001 5 2001, SR EN ISO 1!001 4 200# SR EN ISO 9001 5 2001, SR EN ISO 1!001 4 200# (od for'at pa&ina"65!.2.$.502 ed 1 10. 12.200#

SC INTERMAT CONSTRUCT SRL CLU5 NA0OCA

MANUAL #E MANA/EMENT INTE/RAT CALITATE - ME#IU


Cod document: MMC-01 Editia: 1 Revizia :0 / din data:10 1! !00" #a$ina: 1- / "1

5 i'a&ine responsabil pe pia. /1@nd .n 1edere c succesul unui S%I depinde .n 'are 'sur de atitudinea i an&a0a'entul 'ana&e'entului de 1@rf .n acest do'eniu, )irectorul -eneral al S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR= se i'plic direct .n acti1iti ca" 5 .nele&erea necesitilor i ateptrilor actuale i de perspecti1 a clienilor i altor pri interesateA 5 pro'o1area de obiecti1e pentru creterea contienti*rii, 'oti1rii i i'plicrii personaluluiA 5 punerea la dispo*iie a structurii i resurselor necesare pentru reali*area satisfaciei prilor interesateA 5 luarea .n considerare a i'pactului asupra 'ediului &enerat de acti1itile desfurate .n cadrul or&ani*aiei, conser1area resurselor naturale, de'onstr@nd capacitatea de lider i an&a0a'entul su .n aceste acti1itiA 5 e1aluarea riscurilor. /cestea sunt concreti*ate in declaratia de politic .n do'eniul calitii, 'ediului, care repre*inta an&a0a'entul personal al 'ana&e'entului la cel 'ai .nalt ni1el in de'ersurile intre&ii or&ani*atii catre un siste' inte&rat de 'ana&e'ent. )irectorul -eneral all S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR= se an&a0ea* s conduc procesul de de*1oltare i i'ple'entare a S%I precu' i pentru .'buntirea continu a eficacitii acestuia prin" 5 co'unicarea .n cadrul or&ani*aiei a i'portanei satisfacerii cerinelor clientului precu' i ale cerinelor le&ale i a celor de re&le'entareA 5 stabilirea i co'unicarea politicii .n toat or&ani*aiaA 5 efectuarea de anali*e pentru a se asi&ura c sunt stabilite obiecti1ele .n do'eniul calitii si 'ediului. 5 anali*a efectuat de 'ana&e'ent pri1ind i'ple'entarea S%I i a politiciiA 5 efectuarea de anali*e pentru a se asi&ura de disponibilitatea resurselor. +.&. Or6ent re 58tre 5;6ent Orientarea ctre client este unul din principiile S%I al S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR= (onducerea de 1@rf a or&ani*aiei este contient de faptul c aceasta depinde de clienii si i din acest 'oti1 toi an&a0aii trebuie" 5 s .nelea& necesitile actuale i 1iitoare ale clienilorA 5 s .ndeplineasc cerinele clienilorA 5 s se preocupe pentru depirea ateptrilor clienilor. )irectorul -eneral al S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR= asi&ur clienii c ateptrile lor sunt identificate i satisfcute prin i'ple'entarea ur'toarelor aciuni" 5 identificarea i .nele&erea necesitilor i ateptrilor clienilor pentru produs, ter'en de execuie, pre, dependabilitate i cerinele de re&le'entareA 5 asi&urarea unei abordri ec8ilibrate .ntre necesitile i ateptrile clienilor i alte pri interesate Iproprietari, personal, furni*ori, societateBA 5 co'unicarea cerinelor i ateptrilor clienilor la toate ni1elele ierar8ice din cadrul or&ani*aieiA 5 co'unicarea cu clienii, 'surarea satisfaciei lor i i'ple'entarea unor aciuni pentru creterea acesteiaA Recla'atiile pri'ite de la client repre*inta pentru or&ani*atie o i'portanta sursa de infor'atii in 1ederea identificarii potentialului de i'bunatatire a acti1itatii. )eoarece s5a constatat ca foarte 'ulti clienti ne'ultu'iti de calitatea produselor ser1iciilor nu recla'a, s5a initiat un proces de 'onitori*are si 'asurare a satisfactiei clientilor, in scopul de a crea feedbacJ5ul. Infor'atile obtinute sunt utili*ate ca date de intrare pentru reali*area planificarii. (olectarea infor'atiilor referitoare la relatia cu clientul se face din 'ai 'ulte surse. /ceste infor'atii sunt anali*ate, re*ultatele anali*ei fiind utili*ate in scopul i'bunatatirii perfor'antelor or&ani*atiei.
%anual de 'ana&e'ent inte&rat calitate 4 'rdiu %anual de 'ana&e'ent inte&rat calitate 4 'rdiu SR EN ISO 9001 5 2001, SR EN ISO 1!001 4 200# SR EN ISO 9001 5 2001, SR EN ISO 1!001 4 200# (od for'at pa&ina"65!.2.$.502 ed 1 10. 12.200#

SC INTERMAT CONSTRUCT SRL CLU5 NA0OCA

MANUAL #E MANA/EMENT INTE/RAT CALITATE - ME#IU


Cod document: MMC-01 Editia: 1 Revizia :0 / din data:10 1! !00" #a$ina: 1/ / "1

(erinele le&ale i re&le'entrile aplicabile au constituit criteriul de ba* pentru identificarea aspectelor de 'ediu, .ndeosebi a celor care produc un i'pact de 'ediu se'nificati1. +.*. Po;6t65 re?er6to re ; 5 ;6t te (onducerea S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR= are definita si docu'entata politica in do'eniul %ana&e'entului Inte&rat calitate, 'ediu. /ceasta este i'ple'entata si aplicata la toate ni1elurile structurii or&ani*atorice a societatii. Obiecti1ele referitoare la S%I sunt clar definite si au fost alocate resursele necesare pentru indeplinire . )irectorul -eneral al S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR= asi&ura conditiile necesare ca R%I, in1estit cu autoritatea si responsabilitatile necesare, sa isi poata exercita atributiile pri1ind i'ple'entarea i 'eninerea aplicrii cerinelor S%I, precu' i sarcina elaborrii i actuali*rii docu'entelor aferente . )irectorul -eneral al S.(. IN>ER%/> (ONS>R9(> S.R.=. asi&ur c politica referitoare la calitate, 'ediu" aB este adec1at scopului or&ani*aieiA bB este corespun*toare naturii i i'portanei aspectelor i i'pacturilor de 'ediu asociate acti1itilor, produselor, ser1iciilor or&ani*aieiA cB respect pre1ederile le&aleA dB este co'unicat la toate ni1elurile or&ani*aiei i .neleas de .ntre& personalul i'plicatA eB deter'in .'buntirea continuA fB are in 1edere pre1enirea poluriiA +olitica i obiecti1ele acesteia se anali*ea* se'estrial .n cadrul edinelor de anali* efectuat de 'ana&e'ent. 6iecare an&a0at este responsabil pentru i'ple'entarea acestei politici aa cu' .i per'ite po*iia lui din structura or&ani*atoric a or&ani*aiei. I'ple'entarea acestei politici se reali*ea* prin aplicarea i continua .'buntire a S%I.

)ia&ra'a flux" E; >or re /reA6z76re 9o;6t6566 re?er6to re ; 5 ;6t te% me:67%


Responsabiliti )irectorul -eneral al S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR=
%anual de 'ana&e'ent inte&rat calitate 4 'rdiu %anual de 'ana&e'ent inte&rat calitate 4 'rdiu SR EN ISO 9001 5 2001, SR EN ISO 1!001 4 200# SR EN ISO 9001 5 2001, SR EN ISO 1!001 4 200# (od for'at pa&ina"65!.2.$.502 ed 1 10. 12.200#

E=/QOR/RE RE7IR9IRE +O=I>I(W

SC INTERMAT CONSTRUCT SRL CLU5 NA0OCA

MANUAL #E MANA/EMENT INTE/RAT CALITATE - ME#IU


Cod document: MMC-01 Editia: 1 Revizia :0 / din data:10 1! !00" #a$ina: !0 / "1

+rocese

)irectorul -eneral al. S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR= %ana&e'ent 'ediu

S>/QI=IRE OQIE(>I7E etape, ter'ene, indicatori de 'sur,resurse +=/N9RI )E /+=I(/RE la ni1el ierar8ic inferior

+9NERE IN /+=I(/RE

/N/=IR/ E7/=9/RE /(VI9NI

/nali*a efectuat de 'ana&e'ent

%anual de 'ana&e'ent inte&rat calitate 4 'rdiu %anual de 'ana&e'ent inte&rat calitate 4 'rdiu SR EN ISO 9001 5 2001, SR EN ISO 1!001 4 200# SR EN ISO 9001 5 2001, SR EN ISO 1!001 4 200# (od for'at pa&ina"65!.2.$.502 ed 1 10. 12.200#

SC INTERMAT CONSTRUCT SRL CLU5 NA0OCA

MANUAL #E MANA/EMENT INTE/RAT CALITATE - ME#IU


Cod document: MMC-01 Editia: 1 Revizia :0 / din data:10 1! !00" #a$ina: !1 / "1

DECLARA(IA DE POLI!IC) 1N DOMENIUL MANA$EMEN!ULUI IN!E$RA! CALI!A!E- MEDIU% I'ple'entarea S%I i reali*area functionalitii sale au de1enit un i'perati1 prioritar .n politica 'ana&erial pe care o pro'o1' la ni1elul S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR= +rin inte&rarea Siste'ului de %ana&e'ent al (alitatii cu Siste'ul de %ana&e'ent de %ediu, dori' s reali*a' ec8ilibrul .ntre calitatea ser1iciilor oferite, protecia 'ediului .ncon0urtor. F6z67ne S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR= este de a c@ti&a po*iia de lider .n sectorul i'per'eabili*ari betoane, turnare pardoseli anticoro*i1e, 8idroi*olatii, ter'oi*olatii la ni1el national, .n perspecti1a e1oluiei econo'iei ro'@neti. M6467ne S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR= este furni*area de ser1icii .n do'eniul i'per'eabili*ari betoane, turnare pardoseli anticoro*i1e, 8idroi*olatii, .n condiii de deplin securitate at@t pentru factorul u'an c@t i pentru 'ediul .ncon0urtor, la ni1elul cerinelor le&ale i de re&le'entare. 7alorile pe care le i'partasi' pentru reali*area 'isiunii noastre sunt" profesionalis', onestitate si loialitate. ;n centrul preocuprilor noastre se afl per'anent" CALI!A!EA produselor ser1iciilor oferite clienilor notri, .n 1ederea creterii .ncrederii i satisfaciei acestoraA MEDIUL cu resursele lui naturale, care trebuie prote0ate i 1alorificate c@t 'ai eficient. +entru satisfacerea cerinelor partenerilor notri i pentru obinerea perfor'anelor econo'ice, ne an&a0' ca politica .n do'eniul calitii, 'ediului, s fie o co'ponent prioritar a politicii &enerale a or&ani*aiei noastre. /cest an&a0a'ent .l reali*' .n 'od consec1ent prin" 5 orientarea or&ani*aiei ctre satisfacerea .n cea 'ai 'are 'sur a cerinelor clienilor notri 5 .'buntirea continu a S%I 5 confor'area cu cerinele le&ale i re&le'entrile .n 1i&oare aplicabile 5 orientarea or&ani*aiei ctre pre1enirea polurii 'ediului .ncon0urtor prin de*1oltarea 'ana&e'entului resurselor naturale i a deeurilor &enerate de acti1itile specifice 5 antrenarea intre&ului personal in directia reali*arii obiecti1elor 'ana&e'entului inte&rat O>6e5t6Ae;e gener ;e ;e org n6z t6e6 47nt: (ertificarea S%I a or&ani*aiei .n confor'itate cu cerinele standardelor SR EN ISO 9001"2001, SR EN ISO 1!001"200# (resterea increderii si satisfactiei clientilor I'bunatatirea continua a S%I (resterea &radului de constienti*are a personalului in do'eniul calitatii 5 'ediului. DIREC!OR $ENERAL HHHHHHHHHHHHHHH

+.4. P; n6?65 re

SC INTERMAT CONSTRUCT SRL CLU5 NA0OCA

MANUAL #E MANA/EMENT INTE/RAT CALITATE - ME#IU


Cod document: MMC-01 Editia: 1 Revizia :0 / din data:10 1! !00" #a$ina: !! / "1

+.4.1. O>6e5t6Ae;e Dn :omen67; 5 ;6t t66% 9rote5<6e6 me:67;76. In scopul spri0inirii politicii .n do'eniul calitatii, proteciei 'ediului si in concordanta cu aceasta au fost deter'inate obiecti1ele, procesele si resursele necesare indeplinirii acestora. +entru transfor'area politicii in realitate, pri'ul pas a fost fixarea obiecti1elor referitoare la" 5 +erfor'ana produsului ser1iciuluiA 5 (o'petiti1itate ba*ata pe calitateA 5 I'bunatatirea continuA 5 (8eltuieli &enerate de noncalitateA 5 +erfor'antele proceselor de ba*aA +entru atin&erea acestor obiecti1e au fost stabilite" 5 actiunile necesareA 5 resurseleA 5 responsabilitatile si ter'enele la care 1or fi atinse aceste obiecti1e. (ontrolul .ndeplinirii obiecti1elor calitii, 'ediului se efectuea* confor' ur'toarei sc8e'e lo&ice"
%asurarea perfor'antei efecti1e )/ (o'parare re*ultate obtinute cu indicatori planificati Obiecti1ele calitatii, 'ediului

N9 /ctiuni de eli'inare a diferentelor constatate Identificarea proble'ei )ia&nosticarea cau*ei Inlaturarea cau*ei

+.4.&. P; n6?65 re SMI +lanificarea S%I se efectuea* dup identificarea proceselor i a interaciunilor dintre acestea. +rocesele i ele'entele S%I sunt planificate pentru a asi&ura c acesta este eficient, eficace i adec1at scopului su care este" aB s identifice procesele necesare i aplicarea acestora .n .ntrea&a or&ani*aieA bB s deter'ine succesiunea i interaciunea acestor proceseA cB s deter'ine criteriile i 'etodele necesare pentru a se asi&ura c at@t operarea c@t i controlul acestor procese sunt eficaceA dB s se asi&ure de disponibilitatea resurselor i infor'aiilor necesare pentru a susine operarea i 'onitori*area acestor proceseA eB s 'soare i s anali*e*e aceste proceseA fB s i'ple'ente*e aciuni necesare pentru a reali*a re*ultatele planificate i .'buntirea continu a acestor proceseA &B s asi&ure .ndeplinirea politicii i obiecti1elorA +entru reali*area acestui de'ers s5au utili*at date de intrare" 5 Obiecti1ele S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR=A 5 Necesitile i ateptrile clienilor prilor interesateA

SC INTERMAT CONSTRUCT SRL CLU5 NA0OCA

MANUAL #E MANA/EMENT INTE/RAT CALITATE - ME#IU


Cod document: MMC-01 Editia: 1 Revizia :0 / din data:10 1! !00" #a$ina: !* / "1

5 +erfor'antele proceselor produselor, 5 E1aluarea cerinelor le&aleA 5 Oportuniti de .'buntire. )atele de ieire ale planificrii S%I sunt docu'entate .n %%I, +5S%I, +O, +Ex. /ceste docu'ente identific i definesc toate procesele i ele'entele S%I. ;n ur'a reali*rii planificrii a re*ultat" 5 Necesarul de abiliti i cunotine ale S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR=A 5 Resursele financiare i infrastructura necesareA 5 %i0loace de reali*areA 5 ResponsabilitiA 5 >er'ene de reali*areA 5 %etode de .'buntireA 5 Necesiti pentru .'buntire inclusi1 'etodeA 5 )ocu'ente necesare inclusi1 .nre&istrri. /tunci c@nd sunt planificate i i'ple'entate sc8i'bri ale S%I, personalul de conducere care rspunde de aceste proiecte .'preun cu R%I definesc i docu'entea* 'odul .n care 1or fi satisfcute cerinele referitoare la calitate, 'ediu asfel .nc@t inte&ritatea siste'ului s fie 'eninut. Sc8i'brile S%I sunt anali*ate .n cadrul edinelor de anali* efectuate de 'ana&e'ent confor' procedurii de proces, +O5#.2. U/nali*a efectuat de 'ana&e'entU. ;'buntirea S%I este planificat .n edinele de anali* efectuate de 'ana&e'ent. )atele de ieire ale acestei planificri se re&sesc .n procedura operaional, +O509 ;'buntire continu. ;n cadrul S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR=se au .n 1edere trei ni1ele de planificare i anu'e" 5 n6Ae;7; 4tr teg65 care corespunde planificrii S%I confor' celor pre*entate 'ai susA 5 n6Ae;7; me:67 care include planificarea proceselor ce alctuiesc S%I, Iplanurile calitii, procesul de instruire i de*1oltare a co'petenelor personalului, procesul de audit intern, procesul de e1aluare a satisfaciei clientuluiBA 5 n6Ae;7; o9er t6A care cuprinde planificarea acti1itilor produciei prin" &rafice de execuieA +.+. Re49on4 >6;6t te% 7tor6t te 46 5om7n65 re +.+.1. Re49on4 >6;6t te 46 7tor6t te %ana&e'entul la ni1elul cel 'ai inalt are responsabilitatea pentru" 5 a i'ple'enta si de*1olta S%I 5 a i'bunatati continuu eficacitatea acestuiaA 5 a defini politica si obiecti1ele strate&iceA 5 a lua 'asurile necesare ca politica sa fie co'unicata, inteleasa de tot personalul si i'ple'entata. In acest sens, pentru a reusi acestea, 'ana&e'entul la cel 'ai inalt ni1el a stabilit structura or&ani*atorica a or&ani*atiei asa fel inc@t sa se asi&ure co'unicarea in toate directiile, cu toate co'parti'entele. /ceasta structura or&ani*atorica precu' si relatiile de subordonare dintre diferitele functii si co'parti'ente din S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR= sunt repre*entate in or&ani&ra'a inclusa in /nexa 1 a acestui 'anual. In 1ederea stabilirii clare a responsabilitatilor si autoritatilor ce re1in fiecarui an&a0at pentru i'ple'entarea politicii, au fost elaborate fisele de post. /cestea cuprind cerintele pentru studii, experienta si calificare, relatii ierar8ice, functionale, de colaborare repre*entare, atributiile si responsabilitatile fiecarei functii. In afara de stabilirea responsabilitatilor, pentru i'ple'entarea politicii si pentru atin&erea obiecti1elor este necesar ca personalul sa fie constient de i'portanta 'uncii fiecaruia. In acest sens in afara de procesul planificat de instruire a personalului se reali*ea*a un proces de co'unicare interna efectuat bidirectional, obtinandu5se astfel o crestere a responsabili*arii personalului prin incura0area acestuia in luarea deci*iilor.

SC INTERMAT CONSTRUCT SRL CLU5 NA0OCA

MANUAL #E MANA/EMENT INTE/RAT CALITATE - ME#IU


Cod document: MMC-01 Editia: 1 Revizia :0 / din data:10 1! !00" #a$ina: !+ / "1

Re49on4 >6;6t t6;e 9r6n569 ;e;or ?7n5t66 :6n 5 :r7; org n6z t6e6 47nt: +.+.1.1. D6re5tor $ener ; 5 Stabileste si declara politica .n do'eniul calitatii, 'ediului, sntii i securitii profesionale i obiecti1ele referitoare la acestea. 5 /si&ur anali*a politicii referitoare la calitate i 'ediu pentru adec1area continu a acesteia. 5 /loca resursele adec1ate pentru desfasurarea acti1itatilor de 'ana&e'ent, executie si 1erificare pre1a*ute .n docu'entele S%I. 5 E1aluea*a periodic adec1anta S%I adoptat, &radul de i'ple'entare si eficacitate .n funcionare a acestuia. 5 /si&ura aportul functiilor din or&ani*atie la S%I, prin actiuni coerente, .n toate do'eniile de acti1itate ale societatii. 5 Nu'ete prin deci*ie R%I pentru a reali*a coordonarea i controlul funcionrii S%I. 5 /proba %%I, +5S%I, +O, +Ex, +(. 5 /proba ofertele si contractele pentru executia de lucrari, precu' si co'en*ile de apro1i*ionare catre furni*ori. 5 /proba actiunile corecti1e si sau pre1enti1e propuse pentru eli'inarea, respecti1 e1itarea cau*elor neconfor'itatilor. 5 /proba +ro&ra'ele anuale de audit intern si instruire a personalului 5 /proba lista furni*orilor acceptati de societate. 5 /si&ur instruirea .ntre&ului personal, inclusi1 for'area de auditori interni. 5 Repre*int or&ani*aia .n rspunderea 0uridic pentru produsele i ser1iciile li1rate clienilor. 5 /si&ur toate condiiile necesare ec8ipei de audit pentru ca aceasta s5i atin& scopul dia&nosticrii obiecti1e a strii S%I al S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR= - /prob co'en*ile de apro1i*ionare +.+.1.&. Con:758tor7; !eGn65 5 /si&ur dotarea antierului cu 'i0loacele de 'ecani*are, utila0ele i ec8ipa'entele de 1erificare i 'surare necesare executrii produselor i operaiilor confor' specificaiilor din proiectele te8nolo&ice i procedurile de execuie pentru reali*area exi&enelor de perfor'an a lucrrilor executateA 5 Rspunde de i'ple'entarea pre1ederilor S%I .n acti1itile pe care le conduce i care afectea* calitatea, 'ediul, sntatea i securitatea profesional. 5 7erific docu'entele S%I i docu'entaia te8nic 5 +articip la recepia 'aterialelor ec8ipa'entelor apro1i*ionate. 5 /si&ur toate condiiile necesare ec8ipei de audit pentru ca aceasta s5i atin& scopul dia&nosticrii obiecti1e a strii S%I al S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR= 5 +articip la identificarea cau*elor ce deter'in apariia neconfor'itilor i propune soluii. 5 /si&ur interfaa .ntre co'parti'entele funcionale i antier .n scopul aplicrii 'surilor ce se i'pun ca ur'are a acestei anali*eA 5 /si&ur interfaa .ntre clieni i co'parti'entele funcionale sau antier .n 1ederea soluionrii proble'elor te8nice i1iteA 5 /si&ur dotarea co'parti'entelor funcionale cu docu'entaie te8nic i instruciuni de lucruA 5 /nali*ea*a cererile de oferta proiectele de contract din punct de 1edere te8nic. 5 /nali*ea*a si co'pletea*a docu'entatiile pri'ite de la client. 5 /nali*ea*a 'odul de tratare a produselor lucrarilor neconfor'e propus de personalul de inspectie. 5 ;ntoc'ete Ordinele de execuie pentru lucrri 5 (ontrolea* 'odul .n care Heful de Hantier asi&ur, .n toate fa*ele, confor'itatea produselor, proceselor, sau operaiilor, cu specificaiile te8nice i re&le'entrile te8nice .n 1i&oare. +.+.1.*. Cont >6; #e? 5 /plic strate&ia societii .n do'eniile financiar i patri'onial 5 6unda'entea* i propune spre aprobare bu&etul de 1enituri i c8eltuieli

SC INTERMAT CONSTRUCT SRL CLU5 NA0OCA

MANUAL #E MANA/EMENT INTE/RAT CALITATE - ME#IU


Cod document: MMC-01 Editia: 1 Revizia :0 / din data:10 1! !00" #a$ina: !" / "1

5 Or&ani*ea* i coordonea* acti1itile financiar 4 contabile i de &estiune a patri'oniului 5 /si&ur i pro'o1ea* i'a&inea societatii prin 'odul de reali*are a obiectului propriu de acti1itate 5 Reali*ea* sarcinile specifice .n do'eniul propriu de acti1itate .n condiii de calitate i la ter'enele stabilite 5 -estionea* resursele financiare, u'ane, 'ateriale i infor'aionale aferente do'eniului propriu de acti1itate 5 /nali*ea* din punct de 1edere financiar i al condiiilor de plat contractele .nc8eiate cu clienii i furni*orii. 5 Rspunde de aplicarea cu strictee a le&islaiei .n 1i&oare pri1ind contabilitatea 5 Rspunde de reali*area in ter'en si de calitate a lucrrilor ce ii re1inA +.+.1.4. RMI 5 (oordonea*a i'ple'entarea S%I 5 Or&ani*ea* i coordonea* toate acti1itile pentru i'ple'entarea S%I i 'eninerea .n funciune a acestuia. 5 Elaborea*a i operea*a 'odificari .n re&i' controlat %%I, +5S%I, +O, +Ex, +(. 5 (odifica .n 'od unitar toate docu'entele S%I. 5 -estionea* toate docu'entele S%I. 5 Elaborea*a =ista a docu'entelor de pro1enienta interna si externa. 5 )ifu*ea*a controlat toate docu'entele S%I. 5 Retra&e controlat docu'entele S%I, atunci c@nd acestea de1in neaplicabile si sau peri'ateA 5 Efectuea* periodic i ori de c@te ori este ne1oie, anali*e ale eficacitii S%I. 5 +re*int )irectorului -eneral rapoarte pri1ind anali*a S%I i propune aciuni pre1enti1e i corecti1e. 5 )esfoar acti1iti specifice de auditare intern a funciilor din or&ani*aie .n calitate de =ider /uditor sau /uditor. 5 7erific aplicarea aciunilor corecti1e i respectarea ter'enelor aprobate de conducerea or&ani*aiei. 5 Efectuea*a instruirea personalului societatii pe linie de %ana&e'entul (alitatii, %ediului. 5 Stabilete prin contract obli&aiile i rspunderile fiecrei pri pri1ind toate condiiile referitoare la ec8ipa'entele de protecie. 5 Retra&e din ser1iciu i i*olea* ec8ipa'entele de protecie deteriorate. 5 Elaborea*a +ro&ra'ul anual de audit intern si +ro&ra'ul anual de instruire a personalului .n do'eniul S%I. 5 +astrea*a .nre&istrarile specifice acti1itatilor de audit intern. 5 (on1oaca (o'isia de anali*a si tratare a neconfor'itatilor pentru stabilirea solutiei de tratare a produsului neconfor' si pentru deter'inarea cau*ei ce a &enerat neconfor'itatea. 5 Stabileste criterii de acceptare a furni*orilor de 'ateriale, se'ifabricate, prefabricate i ele'ente de construcii si reali*ea*a selectarea acestora. 5 Raportea*a periodic I cel putin se'estrialB sau la cererea expres a directorului, aspectele referitoare la functionarea si eficienta S%I. 5 /si&ur interfee cu controlul extern i cu or&anis'ele de certificare. +.+.1.+. Com9 rt6ment7; Per4on ;/ Re47r4e Um ne 5 /si&ur an&a0area personalului calificat .n funie de specialitatea, aptitudinile solicitate de fia postului i .n condiiile le&ale A 5 Or&ani*ea* desfurarea inter1iurilor i probelor practice pentru personalul nou an&a0at sau pro'o1at. +.+.1.-. #e?7; :e # nt6er 5 /si&ur interfaa .ntre (>Iconducatorul te8nicB i efii punctelor de lucru 5 Intiinea*a (> despre orice neconfor'itate aparut .n ti'pul execuiei lucrrii. 5 Oprete execuia operaiilor la care constat neconfor'iti sau defecte i propune aciuni corecti1e. 5 /si&ur re'edierea neconfor'itilor depistate .n confor'itate cu 'odalitatea de tratare a acestora

SC INTERMAT CONSTRUCT SRL CLU5 NA0OCA

MANUAL #E MANA/EMENT INTE/RAT CALITATE - ME#IU


Cod document: MMC-01 Editia: 1 Revizia :0 / din data:10 1! !00" #a$ina: !% / "1

5 /si&ur re*ol1area, .n ter'enele prescrise, a aciunilor corecti1e. 5 Execut lucrrile .ncredinate .n confor'itate cu cerinele specificate docu'entatia te8nica i .n docu'entele S%I. 5 Execut acti1itile confor' +( .ntoc'it. 5 Se asi&ur c s5au efectuat inspeciile .ncercrile pre1a*ute .n +( i c re*ultatele acestora se .nscriu .n li'itele de acceptare specificate. 5 9tili*ea* nu'ai )%% etalonate 1erificate 'etrolo&ic. 5 Raspunde de trans'iterea tuturor docu'entelor necesare executiei, la punctele de lucru +.+.1... Re49on4 >6;7; teGn65 57 e@e57<6 5 ;n cadrul S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR= aceast funcie este .ndeplinit de (> Rspunde direct de calitatea i confor'itatea lucrrilor la care a fost nu'it .n care sens .i re1in ur'toarele obli&aii" 5 +ropune .nlocuirea Hefilor punctelor de lucru, dac acetia nu asi&ur confor'itatea i calitatea lucrrilorA 5 Efectuea* inspeciile, 1erificrile i .ncercrile pre1*ute .n U+lanurile calitii U din i asi&ur confor'itatea produselor, proceselor i operaiilor cu specificaiile din proiecte i re&le'entrile te8nice .n 1i&oareA 5 ;ntoc'ete .nre&istrrile calitii pre1*ute .n siste'ul de e1iden i asi&ur pstrarea acestora p@n la .ntoc'irea i predarea (rii (onstrucieiA 5 (ontrolea* 'odul .n care Hefii punctelor de lucru asi&ur, .n toate fa*ele, confor'itatea produselor, proceselor, sau operaiilor, cu specificaiile din docu'entatie i re&le'entrile te8nice .n 1i&oareA 5 +articip la efectuarea controlului intern i extern i pune la dispo*iia acestora .nre&istrrile solicitate pentru certificarea calitii lucrrilor pre'er&toare fa*elor controlateA 5 /si&ur eli'inarea neconfor'itilor constatate de controlul inte' i extern prin i'ple'entarea aciunilor corecti1e dispuse i aprobate de conducerea or&ani*aieiA 5 7erific dac ec8ipa'entele de inspecie, 'surare i .ncercare asi&ur fidelitatea pre1*ut .n re&le'entrile te8nice .n 1i&oare i sunt 1erificate 'etrolo&icA +.+.1.0. Com9 rt6ment7; Contro;7; C ;6t8<66 5 Elaborea* pro&ra'ele lunare de 1erificare i .ncercare corelate cu &raficele i pro&ra'ele lunare de producieA 5 /si&ur efectuarea 1erificrilor i .ncercrilor pe parcursul execuiei lucrrilor cu frec1enele pre1*ute .n re&le'entrile te8nice .n 1i&oareA 5 ;ntoc'ete rapoarte de neconfor'itate pentru neconfor'itile identificate i confir' re*ol1area acestoraA 5 +articip la anali*a cau*elor neconfor'itilor i la propunerile de aciuni corecti1eA 5 ;ntoc'ete rapoarte referitoare la calitatea produselor i proceselor executate i le pre*int (> i R%IA 5 ;ntoc'ete rapoarte referitoare la calitatea produselor apro1i*ionate i despre furni*ori pentru e1aluarea capabilitii acestora i 'eninerea pe lista furni*orilor acceptaiA 5 Efectuea* supra1e&8erea te8nic a ec8ipa'entelor de 'surare, i propune 1erificri 'etrolo&ice, calibrri sau reparaii la cele neconfor'e. 5 /si&ur .nc8eierea contractelor cu laboratoare autori*ate pentru .ncercri i 1erificriA 5 7erific respectarea planurilor calitii la fiecare lucrare i efectuarea .nre&istrrilorA 5 7erific aplicarea corect a +Ex, a proiectelor te8nolo&ice i a specificaiilor te8nice i detaliile de execuie i oprete continuarea lucrrilor la care constat neconfor'iti sau defecteA 5 +articip la inspecia final IrecepiaB a lucrrilor executate i 1erific predarea .nre&istrrilor calitii la U(artea construcieiUA +.+.1.2. Re49on4 >6;7; 57 9roA6z6on re 5 /si&ur apro1i*ionarea cu produse confor'e cu specificaiile i prescripiile te8nice .n 1i&oare .n care sens"

SC INTERMAT CONSTRUCT SRL CLU5 NA0OCA

MANUAL #E MANA/EMENT INTE/RAT CALITATE - ME#IU


Cod document: MMC-01 Editia: 1 Revizia :0 / din data:10 1! !00" #a$ina: !, / "1

1. .nc8eie contracte i lansea* co'en*i nu'ai cu furni*ori acceptai, care sunt .nscrii .n listele aprobate de conducerea or&ani*aiei i pentru produse care au a&re'ente te8nice 1alabile e'ise de instituii abilitateA 2. .nscrie .n co'en*ile i contractele lansate la furni*ori specificaiile referitoare la calitate i 'ediu pre1*ute .n proiecteA 5 /si&ur or&ani*area i funcionarea co'isiilor de recepie a produselor apro1i*ionate sau furni*ate de clieniA 5 /si&ur e'iterea U(ertificatelor de &aranieU pentru 'aterialele apro1i*ionate i li1rate la punctele de lucru. 5 /si&ur dotarea depo*itului cu scule, utila0e i ec8ipa'entele necesare la 'anipulri. 5 Raspunde de elaborarea ofertelor contractelor si actelor aditionale si le trans'ite spre aprobare directorului S( 7I)E=I S.R.=. si clientilor. 5 Raspunde de includerea .n oferte contracte a obser1atiilor re*ultate din anali*a docu'entelor precontractuale. 5 +astrea*a toate docu'entele contractuale. 5 =a .ntoc'irea ofertelor i a contractelor pentru lucrri 1erific dac" 1. condiiile din ofert sunt definiti1e i docu'entate prin desene i specificaii .n caiete de sarciniA 2. clientul are preferine neexplicitate .n docu'entaia de ofertareA $. sunt soluionate, prin .nre&istrri corespun*toare, toate condiiile din contracte i specificaiile din proiectele i detaliile de execuie care nu sunt confor'e cu cele din proiectul te8nic i caietele de sarcini .n ba*a crora s5a .ntoc'it ofertaA !. exist capabilitatea satisfacerii specificaiilor sau preferinele clientului sunt confor'e cu pre1ederile le&ale .n 1i&oareA 5 /si&ur contractarea de lucrri nu'ai la construcii autori*ate .n condiiile le&ii nr #0 1990 i pentru care exist proiecte ta'pilate de 1erificatori te8nici atestai. 5 ;ntoc'ete proiectul de contract i soluionea* cu clienii neconcordanele constatate .n ur'a anali*ei proiectului de execuie. 5 /si&ur infor'area conducerii, co'parti'entelor funcionale i a executanilor asupra clau*elor contractuale ne&ociate cu clienii. 5 ;ntoc'ete i actuali*ea* U6iele de anali* a contractelorU. 5 Elaborea* co'en*ile contractele de apro1i*ionare. 5 Raspunde de expri'area clar a condiiilor te8nice care deter'in calitatea produselor, a condiiilor necesare stabilirii confor'itii la recepie .n co'en*ile contractele pe ba*a carora se ac8i*itionea*a produsele de la furni*ori. 5 Rspunde de desfurarea .n bune condiii a acti1itii de recepie i de docu'entare a re*ultatelor. 5 ;nc8eie ,, +rocesul 1erbal de receptie i predare5pri'ire a produsului ser1iciului K cu oca*ia recepiei. 5 7erific la recepia 'aterialelor apro1i*ionate i a produsului ser1iciului, existena ele'entelor de identificare . +.+.1.10. $e4t6on r7; :e m g z6e 5 Efectuea* recepia calitati1 i cantitati1 a produselor apro1i*ionate. 5 Rspunde de introducerea .n spaiul 'a&a*iei nu'ai a produselor recepionate. 5 Rspunde de con1ocarea co'isei de recepie pentru recepia produselor i efectuarea 1erificrilor i .ncercrilor pre1*ute .n re&le'entrile te8nice .n 1i&oare. 5 7erific dac produsele apro1i*ionate au docu'ente de certificare a calitii i specificaiile produselor corespund cu cele din co'en*i sau din prescripiile te8nice 5 /si&ur condiiile de 'anipulare i depo*itare pre1*ute .n nor'e, pentru toate 'aterialele apro1i*ionate, astfel .nc@t acestea s5i pstre*e proprietile cu care au fost li1rate de furni*or. 5 %arc8ea* i etic8etea* produsele. O atenie deosebit se acord produselor .n carantin care 1or fi li1rate la punctele de lucru nu'ai dup ce exist certitudinea confor'itii lor.

SC INTERMAT CONSTRUCT SRL CLU5 NA0OCA

MANUAL #E MANA/EMENT INTE/RAT CALITATE - ME#IU


Cod document: MMC-01 Editia: 1 Revizia :0 / din data:10 1! !00" #a$ina: !- / "1

5 /si&ur spaii de depo*itare separat pentru produsele neconfor'e i .'piedic li1rarea lor la punctele de lucru. 5 +strea* i ine la *i situaia stocurilor, recepia 'aterialelor i e1idena celor din carantin sau neconfor'e. 5 ;'piedic utili*area produselor furni*ate de client la alte lucrri i .n alte scopuri dec@t cele pentru care a fost destinate. 5 Rspunde de 'eninerea ele'entelor de identificare aplicate de furni*ori pe produsele apro1i*ionate . 5 Efectuea* .nre&istrrile i eliberea* certificatele de &aranie pentru produsele distribuite la punctele de lucru. 5 ;ntoc'ete .nre&istrrile calitii pre1*ute .n siste'ul de e1iden i asi&ur pstrarea acestora p@n la .ntoc'irea i predarea (rii (onstruciei. +.+.1.11. #e?7; 97n5t7;76 :e ;75r7 Rspunde direct de calitatea produselor, operaiilor i proceselor executate de for'aiunile din subordine .n care sens are ur'toarele obli&aii. 5 /si&ur or&ani*area locurilor de 'unc i executarea produselor, proceselor i operaiilor confor'e cu specificaiile te8nice, caiete de sarcini i re&le'entrile te8nice .n 1i&oareA 5 Efectuea* 'onitori*area i 'surarea produselor, .nainte de introducerea .n lucrare i nu per'ite utili*area celor neconfor'e sau fr docu'ente de certificare a calitiiA 5 Efectuea* 'onitori*area i 'surarea produselor, proceselor i operaiilor executate, de personalul din subordine .n confor'itate cu U+lanurile calitii U aprobate i asi&ur eli'inarea neconfor'itilor constatateA 5 ;ntoc'ete .nre&istrrile calitii pre1*ute de siste'ul de e1iden i asi&ur pstrarea lor p@n la .ntoc'irea crii construciei i predarea la beneficiarA 5 /si&ur condiiile specifice de depo*itare, 'anipulare i transport pentru produsele, se'ifabricatele i ele'entele de construcii apro1i*ionate la lucrareA 5 /si&ur interfee .ntre for'aiile de lucrtori din subordine cu oca*ia predrii 5 pri'irii fronturilor de lucru .ntre acesteaA 5 /si&ur interfee cu subcontractanii la predarea 5 pri'irea fronturilor de lucruA 5 /si&ur eli'inarea neconfor'itilor constatate de controlul inte' i extern prin aplicarea aciunilor corecti1e dispuse i aprobate de conducerea or&ani*aieiA 5 Efectuea* instruirea personalului din subordine asupra te8nolo&iilor aplicate .n execuia lucrrilor i a nor'elor de securitate a 'uncii specifice acestoraA 5 Rspunde de utili*area de ec8ipa'ente utila0e corespun*toare procesului i cu 'entenana asi&urat. 5 %onitori*ea*a acei para'etri ai procesului pentru care clientul a elaborat criterii de acceptare si .nre&istrea*a re*ultatele obinute. 5 9tili*ea*a personal calificat pentru toate procesele desfasurate. +.+.1.1&. Re49on4 >6;7; 57 metro;og6 5 ;ntoc'ete i ine la *i e1idena )%% i a 1erificrilor 'etrolo&ice. +.+.&. Com7n65 re 6ntern8 ;n cadrul S.(. IN>ER%/> (ONS>R9(> S.R.=. infor'aiile pri1itoare la politica i obiecti1ele referitoare la calitate, 'ediu, docu'entele S%I, eficacitatea S%I i reali*rile sunt difu*ate .ntre&ului personal prin inter'ediul unui proces de co'unicare intern care cuprinde" 5 siste'ul deci*ional de co'unicare Ude sus .n 0osUA 5 co'unicarea Ude 0os .n susU IfeedbacJB prin .ncura0area i i'plicarea acti1 a .ntre&ului personalA 5 co'unicarea infor'aiilor i'portante prin inter'ediul edinelor i instruirilor la locul de 'uncaA 5 prin utili*area panourilor de afia0. )irectorul l S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR= a asi&urat stabilirea relatiilor adec1ate de co'unicare intre functiile din societate pri1ind asi&urarea eficientei S%I.

SC INTERMAT CONSTRUCT SRL CLU5 NA0OCA

MANUAL #E MANA/EMENT INTE/RAT CALITATE - ME#IU


Cod document: MMC-01 Editia: 1 Revizia :0 / din data:10 1! !00" #a$ina: !/ / "1

Infor'atiile pri1ind procesele S%I si 'odul lor de functionare efecti1a sunt co'unicate prin instruirile referitoare la docu'ente, auditurile interne si actiunile corecti1e pre1enti1e. >oate functiile de conducere sunt responsabile pentru stabilirea acelor relaii de co'unicare intern prin care sa trans'it an&a0ailor se'nificaia i i'portana acti1itii pe care acetia o desfoar. (o'unicarea infor'aiilor pri1ind 'odul .n care an&a0aii contribuie la reali*area obiecti1elor, se face cu oca*ia anali*ei anuale a perfor'antei acestora . )eci*iile )irectorului -eneral, politica referitoare la calitate, 'ediu, docu'entele pri1ind strate&ii i directi1e se trans'it .n scris. +lanurile, pro&ra'ele, procedurile, instruciunile de lucru .ntoc'ite de entitile or&ani*atorice se trans'it la execuie prin secretariat, cu nu'r de .nre&istrare. (o'unicarea Ude 0os .n susU este asi&urat prin i'plicarea personalului i co'unicarea infor'aiilor rele1ante pentru funcionarea S%I. Infor'aiile rele1ante pentru funcionarea S%I sunt co'unicate de R% prin edine de co'unicare sau instruire. +.-. An ;6z e?e5t7 t :e m n gement +.-.1.$ener ;6t t6 ;n cadrul S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR= edinele de anali* efectuat de 'ana&e'ent se efectuea* se'estrial. =a anali* particip )irectorul -eneral, ( >, R%I, (S, i in1itai, la care se face referire .n datele de intrare ale anali*ei. /nali*a efectuat de 'ana&e'ent per'ite e1aluarea S%I pentru a se asi&ura c este .n continuare corespun*tor, adec1at i eficace. >ot odat anali*a efectuat de 'ana&e'ent are .n 1edere oportunitile de .'buntire i necesitatea de sc8i'bare a docu'entelor S%I inclusi1 politica i obiecti1ele referitoare la calitate, 'ediu. %odul .n care se desfoar anali*a efectuat de 'ana&e'ent, datele de intrare, datele de ieire i .nre&istrrile sunt descrise .n procedura operaional +O5#.2. U/nali*a efectuat de 'ana&e'ent. +.-.&. D te :e 6ntr re ;e n ;6ze6 /nali*a efectuat de 'ana&e'ent are .n 1edere infor'aii referitoare la" 5 conclu*iile i obser1aiile auditurilorA 5 infor'aii cu pri1ire la satisfacia clienilor, inclusi1 recla'aiile acestoraA 5 controlul proceselor S%I i a produselor neconfor'e 5 stadiul aciunilor corecti1e i pre1enti1e iniiateA 5 stadiul aciunilor dispuse de anali*ele de 'ana&e'ent anterioareA 5 stadiul .ndeplinirii obiecti1elor i a reali*rii aciunilor de .'buntireA 5 sc8i'bri sau .'buntiri ale S%I cerute de cerine de re&le'entare noi, te8nolo&ii sau cerine ale clienilorA 5 factori financiari, sociali sau de 'ediu care pot a1ea i'pact asupra acti1itii or&ani*aieiA +.-.*. D te :e 6e=6re ;e n ;6ze6 )atele de ieire ale anali*ei efectuate de 'ana&e'ent constituie un i'portant instru'ent pentru procesele de .'buntire ale S%I i pot fi" 5 deci*ii de i'buntire a eficacitii S%I i a proceselor saleA 5 deci*ii pentru .'buntirea produsului re*ultate din cerinele clienilorA 5 deci*ii pentru alocare de resurseA /ceste date sunt co'unicate persoanelor i'plicate i conducerii co'parti'entelor responsabile pentru i'pe'entarea aciunilor de .'buntire re*ultate. CAPI!OLUL -. MANA$EMEN!UL RESURSELOR

SC INTERMAT CONSTRUCT SRL CLU5 NA0OCA

MANUAL #E MANA/EMENT INTE/RAT CALITATE - ME#IU


Cod document: MMC-01 Editia: 1 Revizia :0 / din data:10 1! !00" #a$ina: *0 / "1

-.1. A46g7r re re47r4e;or ;n cadrul S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR= sunt identificate i se asi&ur resursele necesare pentru i'ple'entarea i 'eninerea S%I i pentru .'buntirea continu a eficacitii acestuia. O atenie deosebit se acord asi&urrii resurselor necesare pentru creterea satisfaciei clienilor. Identificarea resurselor u'ane, 'ateriale, infor'aionale, financiare i de ti'p se efectuea* de personalul i'plicat .n anali*a contractului i producie. +entru .ndeplinirea obiecti1elor propuse, S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR=, asi&ur resursele necesare prin " 5 nu'irea in functiile de conducere a acti1itatilor de executie si control nu'ai a personalului cu experienta in do'eniu A 5 personal de executie propriu, calificat A 5 utila0e, ec8ipa'ente, scule si dispo*iti1e corespun*atoare tipului de lucrari care se executaA 5 co'pletarea experientei prin instruirea periodica a intre&ului personal participant la reali*area procesului de productie. Resursele i'plicate .n acti1itile de producie, testare i 'entenan a produselor precu' i anali*ele i auditurile S%I presupun" 5 asi&urarea de personal instruitA 5 asi&urarea de personal calificat pentru de*1oltarea i testarea produselorA 5 asi&urarea de personal calificat pentru auditurile interneA 5 elaborarea de proceduri docu'entate pentru efectuarea acti1itilor cu influen asupra calitii si 'ediului. 5 asi&urarea standardelor i re&le'entarilor naionale i internaionale aplicabile pentru te8nolo&iile actualeA 5 asi&urarea de 'ateriale, co'ponente i ec8ipa'ente necesare desfurrii corespun*toare a proceselor de execuie. /dec1area i &estionarea acestor resurse sunt stabilite de )irectorul -eneralr i sunt anali*ate .n cadrul anali*elor efectuate de 'ana&e'ent. -.&. Re47r4e 7m ne -.&.1. $ener ;6t8<6 9na din 'etodele folosite de 'ana&e'ent pentru a i'bunatati eficacitatea si eficienta S%I si i'plicit a or&ani*atiei este aceea de a incura0a i'plicarea si de*1oltarea personalului prin" 5 Instruiri per'anenteA 5 )efinirea responsabilitatilor si autoritatilorA 5 Recunoasteri si reco'penseA 5 (resterea &radului de responsabili*are. +ersonalul ce desfoar acti1iti .n do'eniul calitii, 'ediului este instruit periodic confor' planificrilor. +entru auditor intern se apelea* la instruiri cu personal recunoscut. S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR= asi&ura condiiile referitoare la resurse, asi&ur@nd capabilitatea te8nica necesar, resurse adec1ate, inclusi1 dese'narea personalului instruit, pentru acti1itile de conducere a acti1itilor interne, de execuie si de 1erificare, inclusi1 pentru auditurile interne ale S%I. -.&.&. Com9eten<8% 5on=t6ent6z re% 6n4tr76re (onducerea or&ani*aiei proiectea* posturile i creea* astfel profilul persoanei ce ur'ea* s5l ocupe, identific@nd astfel co'petena necesara. +ersonalul este selectat i an&a0at pe ba*a unor e1aluri ce au .n 1edere criterii bine definite. >otodat sunt efectuate e1aluri periodice ale acti1itii an&a0ailor, pe ba*a crora este pro'o1at sau selectat personalul din anu'ite funcii pentru pro'o1are sau pentru disponibili*are.

SC INTERMAT CONSTRUCT SRL CLU5 NA0OCA

MANUAL #E MANA/EMENT INTE/RAT CALITATE - ME#IU


Cod document: MMC-01 Editia: 1 Revizia :0 / din data:10 1! !00" #a$ina: *1 / "1

;n funcie de necesarul de instruire identificat, sunt alocate resurse pentru efectuarea de cursuri, sta&ii de pre&tire, participri la se'inarii, conferine etc. Eficacitatea acestora este e1aluat .n funcie de beneficiile obinute de fir' .n ur'a acestor aciuni. %ana&e'entul de 1@rf din cadrul or&ani*atiei are con1in&erea ca i'ple'entarea S%I trebuie sa inceapa cu instruirea si constienti*area an&a0atilor de la toate ni1elurile functionale, asa inc@t acestia sa intelea&a cerintele standardelor de referinta i responsabilitile pe care le au. Instruirea personalului se desfoar planificat. In acest sens sunt reali*ate in cadrul or&ani*atiei at@t instruiri profesionale c@t si instruiri in do'eniul calitatii. /ceste instruiri se desfasoara pe ba*a planului anual de instruire care cuprinde infor'atii despre" 5 Obiecti1ele instruiriiA 5 %etode folositeA 5 Resursele necesareA 5 E1aluarea cresterii co'petentei personaluluiA 5 %asurari ale eficacitatii si a i'pactului asupra or&ani*atiei Eficacitatea procesului de instruire este e1aluata fie prin 'i0loace i'ediate Itestari, exa'inariB fie prin ur'arirea i'pactului asupra eficacitatii si eficientei or&ani*atiei. +rin instruire se asi&ur contienti*area personalului cu pri1ire la rele1ana i i'portana acti1itilor sale, cu pri1ire la 'odul .n care contribuie la reali*area obiecti1elor i de i'portana satisfacerii cerinelor clientului i a cerinelor de re&le'entare .n 1i&oare. -estionarea inre&istrarilor pri1ind studiile, instruirile, calificarii personalului or&ani*atiei este asi&urata de R%I. )etalii referitoare la 'odul de desfasurare al procesului de asi&urare a co'petentei, instruirii si constienti*arii personalului sunt pre*entate in procedura operaional, +O52.2. (o'petenta, constienti*are si instruire. -.*. In?r 4tr75t7r O infrastructura corespun*atoare, alaturi de celelalte resurse contribuie in 'od direct la obtinerea produselor ser1iciilor in 'od eficace si eficient. In acest sens in cadrul or&ani*atiei functionea*a un proces de reali*are si 'entinere a infrastructurii necesar pentru reali*area produselor ser1iciilor tin@nd cont de necesitatile si asteptarile partilor interesate. 6unctie de aceste necesitati au fost identificate ele'entele de infrastructura corespun*atoare si s5a asi&urat disponibilitatea acestora. 5 cladiri si spatii de lucru confor'e cu cerinteleA 5 ec8ipa'ente de lucru perfor'ante in confor'itate cu re&le'entarile in 1i&oareA 5 te8nolo&ii infor'atice si de co'unicare utili*ate at@t in reali*area proceselor c@t si in supra1e&8erea I'onitori*areaB acestoraA 5 docu'entaie te8nic de specialitate Istandarde, fie de utili*are, fie te8nice i nor'ati1eBA Ec8ipa'entele, utila0ele i 'i0loacele de transport din dotare sunt supuse unui pro&ra' pre1enti1 de 'entenan .n scopul de a asi&ura" 5 reali*area perfor'anelor funcionale i satisfacerea cerinelor clienilorA 5 ti'pi 'ini'i de nefuncionareA 5 costuri 'ini'e pentru .ntreinere i apro1i*ionare cu piese de sc8i'bA 5 reali*area de calitate a operaiilor pentru care sunt utili*ateA S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR= dispune de calculatoare i pro&ra'e softFare care asi&ur 'onitori*area i prelucrarea datelor pentru" 5 acti1iti le&ate de relaia cu clienii Ioferte pentru participare la licitaii, contractare, situaii de lucrri, decontarea produciei etc.B 5 acti1iti financiare i de &estiuneA 5 etc.

SC INTERMAT CONSTRUCT SRL CLU5 NA0OCA

MANUAL #E MANA/EMENT INTE/RAT CALITATE - ME#IU


Cod document: MMC-01 Editia: 1 Revizia :0 / din data:10 1! !00" #a$ina: *! / "1

In procesul de definire al infrastructurii s5au luat in considerare pe l@n&a proble'e de perfor'anta, disponibilitate, cost, si&uranta si proble'e de 'ediu asociate infrastructurii, cu' ar fi prote0area 'ediului, poluarea si deseurile. -.4. Me:67; :e ;75r7 In scopul de a creste perfor'antele in cadrul or&ani*atiei, 'ana&e'entul de la cel 'ai inal ni1el 'anifesta o reala preocupare pentru asi&urarea conditiilor opti'e de a5si desfasura acti1itatea intre& personalul or&ani*atiei. Se ur'areste crearea unui 'ediu de lucru adec1at din toate punctele de 1edere care sa aiba o influienta po*iti1a asupra 'oti1arii personalului. /1@nd in 1edere ca procesul de executie a construciilor face parte dintr5un do'eniu re&le'entat exista o serie de cerinte care sunt respectate, referitoare la" 5 stabilirea si distribuirea ec8ipa'entului indi1idual de protectia 'unciiA %unca .n construcii se desfoar .n aer liber sau .n spaiile construite, cu 'ediu natural, neferit de externalitati perturbatoare I*&o'ot, 1ibraii, fri&, u'iditate, poluareB, responsabilitatea pstrrii i&ienei i cureniei la locul de 'unc re1ine efului de punct de lucru i fiecrui salariat. +ersonalul de execuie beneficia* de ec8ipa'ent de protecie i de lucru i alte dotri care per'it execuia lucrrilor confor' specificaiilor din caietele de sarcini i pre1ederile re&le'entrilor te8nice .n 1i&oare. +entru execuia lucrrilor speciale I protecii anticoro*i1e, 8idroi*olaiiB se asi&ur condiiile de lucru prin a'ena0ri locale de securitate i 'icrocli'at. CAPI!OLUL .. REALI/AREA PRODUSULUI ..1. P; n6?65 re re ;6z r66 9ro:747;76 )irectorul S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR= asi&ur planificarea i de*oltarea proceselor necesare reali*rii produsului ser1iciului .n concordan cu cerinele celorlalte procese ale S%I.
+lanul calitii )ate de intrare P; n6?65 re A;o5 re :e re47r4e Re ;6z re 9ro:747;76 Contro; +lanul calitii +lanul calitii +lanul calitii )ate de ieire

/ciuni corecti1e /ciuni pre1enti1e

/nali*e efectuate de 'ana&e'ent

P; n6?65 re 4 pe ba*a datelor de intrare Istudii de pia, cerine i su&estii ale clienilor, rapoarte de audit, recla'aii de la clieniB se stabilesc obiecti1ele i 'odalitile prin care se pot atin&e acestea . A;o5 re :e re47r4e 4 i'plic identificarea, reparti*area i disponibili*area resurselor necesare atin&erii obiecti1elor stabilite Iresurse u'ane, resurse 'aterialeB. Re ;6z re 9ro:747;76 / 4erA6567;76 4 se reali*ea* prin 'ateriali*area cu eficiena econo'ic a planificrii i alocrii resurselor. Re*ultatele proceselor corespund prescripiilor i cerinelor specificate prin docu'entaie. Contro;7; 4 de'onstrarea confor'itii cu prescripiile te8nice i cerinele clienilor. An ;6ze e?e5t7 te :e m n gement 4 deter'in &radul de i'ple'entare a S%I i de reali*are a obiecti1elor propuse. )efinirea i docu'entarea 'odului .n care condiiile referitoare la calitate si 'ediu 1or fi satisfcute sunt reali*ate prin +lanul (alitii.

SC INTERMAT CONSTRUCT SRL CLU5 NA0OCA

MANUAL #E MANA/EMENT INTE/RAT CALITATE - ME#IU


Cod document: MMC-01 Editia: 1 Revizia :0 / din data:10 1! !00" #a$ina: ** / "1

Se iau .n considerare ur'toarele " C elaborarea +( de ctre (>, Ipentru acti1itatea de execuieB i aprobarea de ctre )irectorul -eneral, I +( descriu practicile specifice pentru calitatea, resursele i sec1ena corespun*toare reali*rii produsului ser1iciuluiBA >C clarificarea criteriilor de acceptare pentru toate caracteristicile i condiiile, inclusi1 a criteriilor care conin un ele'ent subiecti1A 5C identificarea i elaborarea .nre&istrrilor calitiiA :C capabilitatea or&ani*aiei de a .ndeplini cerinele definite" capabilitate financiar, furni*ori atent selectai, resurse u'ane adec1ate, infrastructur, pro&ra'e softFare adec1ate, nor'e le&ale i re&le'entare utili*ate, ter'enul i data li1rrii. In 1ederea satisfacerii partilor interesate 'ana&e'entul de la cel 'ai inalt ni1el asi&ura functionarea eficace si eficienta a proceselor de ba*a si suport precu' si a retelei de procese asociate. /u fost identificate ur'atoarele procese de ba*a si suport" 5 Execuia lucrrilor de i'per'eabili*are betoane, turnare pardoseli anticoro*i1e, 8idroi*olatii, ter'oi*olatiiA 5 Relaia cu clientul, 5 (ontrol operaional, 5 /pro1i*ionare, 5 (ontrolul )%%. +entru a asi&ura o bun corelare a proceselor se ur'rete, .n &eneral, ca datele de ieire de la un proces s se constituie .n date de intrare pentru unul sau 'ai 'ulte procese. +rocesele sunt docu'entate .n pre*entul %anual, precu' i .n docu'entele S%I, confor' =istei proceselor identificate .n S.(. IN>ER%/> (ONS>R9(> S.R.= . >oate aceste procese se desfoar planificat i pentru ele s5au elaborat proceduri docu'entate. +lanificarea proceselor necesare reali*rii produsului este co'patibil cu cerinele referitoare la celelalte procese ale S%I i'ple'entat .n cadrul S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR= +rin planificarea reali*rii produselor se stabilesc" 5 obiecti1ele calitii, 'ediului, cerinele clientului i cerinele de re&le'entare pentru produsA 5 procesele docu'entate, succesiunea i interaciunea dintre aceste proceseA 5 docu'entaia necesar pentru reali*area produselor Iproceduri, docu'entaie te8nic, etc.B 5 resursele 'ateriale i u'ane, utila0ele, ec8ipa'entele i 'ediul de lucru specifice produsuluiA 5 calificrile specifice pentru personalul de execuie, 'ateriale i ec8ipa'entele utili*ateA 5 acti1itile de 1erificare, 1alidare, 'onitori*are, inspecie i .ncercare specifice produsuluiA 5 criteriile de acceptare a produsuluiA 5 .nre&istrrile necesare pentru a furni*a do1e*i c procesele de reali*are i produsul re*ultat satisfac cerineleA ..&. Pro5e4e re?er6to re ; re; t6 57 5;6ent7; ..&.1. Determ6n re 5er6n<e;or re?er6to re ; 9ro:74 >oate solicitrile clienilor sunt preluate sub for'a docu'entaiei i a actelor adiionale ataate contractelor, .nre&istrate .n ba*a de date a S.(.IN>ER%/> (ONS>R9(> S.R.= i trans'ise )irectorului care reparti*ea* aceste cereri i planific acti1itile specifice. +entru reali*area i li1rarea de produse de cea 'ai bun calitate, asi&urarea satisfaciei clientului cu c8eltuieli 'ini'e la .ntoc'irea contractelor se acord o atenie deosebit identificrii cerinelor explicite i i'plicite referitoare la produs care sunt" 5 cerinele specificate pentru produs incluse .n caietele de sarcini, inclusi1 cele referitoare la li1rare i ser1ice i la decontarea producieiA 5 cerine nespecificate de ctre client dar necesare pentru utili*area specificat sau intenionat, atunci c.nd aceasta este cunoscutA 5 cerine le&ale i de re&le'entare referitoare la produsA 5 alte cerine supli'entare deter'inate de or&ani*aie.

SC INTERMAT CONSTRUCT SRL CLU5 NA0OCA

MANUAL #E MANA/EMENT INTE/RAT CALITATE - ME#IU


Cod document: MMC-01 Editia: 1 Revizia :0 / din data:10 1! !00" #a$ina: *+ / "1

)ocu'entarea cerinelor clientului pri1ind reali*area produsului ser1iciului se reali*ea* prin 6ia de anali* ofert co'and contract. +rin procesul de anali*a a contractului co'en*ii sunt stabilite responsabilitatile si 'odul in care se asi&ur c fiecare cerere de ofert a clienilor este anali*at, in scopul .nele&erii precise a cerintelor expri'ate si i'plicite ale clientilor si c cei i'plicai .n furni*area produselor ser1iciilor solicitate au capabilitatea de a satisface aceste cerine. )e ase'enea, se asi&ura ca orice 'odificare a pre1ederilor contractului este adusa la cunostin, .n ti'p util, celor care ur'ea* s aplice 'odificrile con1enite. Responsabilitatea &enerala a conducerii acti1itatilor de ofertare si contractare, a derularii acti1itatilor, incepind cu pri'irea cererii de oferta co'en*ii si ter'inind cu expirarea perioadei de &arantie a produsului li1rat re1ine R/. ..&.&. An ;6z 5er6n<e;or re?er6to re ; 9ro:74 =a anali*a cererii de oferta co'en*ii se 1erifica daca cerintele clientului sunt clar definite si ele pot fi satisfacute. +entru aceasta, functie de co'plexitatea cererii de oferta co'en*ii, se 1erifica" 5 daca cerintele de perfor'anta pot fi reali*ate din punct de 1edere te8nicA 5 ce standarde sau alte re&le'entari 1or trebui aplicateA 5 care sunt cerintele de calificare ale personalului proceselorA 5 ce criterii de acceptare sunt necesareA 5 ce date si infor'atii trebuie elaborate si sau trans'iseA 5 ce docu'ente si inre&istrari de calitate sunt necesare. +e ba*a docu'entelor de cerere ale clientului si cele re*ultate ca ur'are a anali*ei, se intoc'este oferta contractul care este apoi trans'is clientului. /baterile fata de cererea clientului sunt co'unicate acestuia. %odificarile ofertei contractului Iacte aditionale si alte co'unicari scriseB 1or fi aduse la cunostinta co'parti'entelor responsabile pentru anali*a sau i'ple'entare. %odificarile la contract 1or fi supuse aceluiasi circuit de a1i*ari si aprobari ca si 1arianta initiala a contractului. ;n cadrul acestui proces sunt deter'inate at@t cerinele explicite c@t i cele i'plicite ale clienilor, &enerate de re&le'entrile .n 1i&oare .n do'eniul construciilor. ;n acest sens .nc din fa*a de deter'inare a cerinelor clienilor sunt identificate toate re&le'entrile specifice care trebuie respectate. ..&.*. Com7n65 re 57 5;6ent7; +entru identificarea precis a cerinelor, necesitilor i ateptrilor clienilor, .n cadrul S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR= este i'ple'entat un siste' de co'unicare cu clientul cu pri1ire la" 5 infor'aii referitoare la produs, Iter'inolo&ie, perfor'ane, securitate, fiabilitate, si&uran, confidenialitate, criterii de acceptareBA 5 tratarea proble'elor depistate dup punerea .n oper A 5 anali*a cererilor de ofert, a contractelor sau a co'en*ilor, inclusi1 a'enda'entele la acestea A 5 feed5bacJ5ul de la client, inclusi1 recla'aiile acestuia. (o'unicarea cu clientul se poate face 1erbal, telefonic sau .n scris prin inter'ediul docu'entelor Inotificri, dispo*iii de antier, in1itaii, infor'ri etcB. Infor'aiile obinute pe aceste ci sunt .nre&istrate i anali*ate. ..*. Pro6e5t re 46 :ezAo;t re /ceast cerin nu este aplicabil .n cadrul S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR=, dar nu afectea* abilitatea or&ani*aiei de a satisface cerinele clientului. >e8nolo&iile de reali*are a produsului ser1iciului sunt puse la dispo*itia or&ani*atiei de producatarul de 'aterii pri'e care sunt utili*ate. 7erificarea reali*arii produsului se face prin 'asurare interfa*ica in ti'pul lucrarilor. ..4. A9roA6z6on re

SC INTERMAT CONSTRUCT SRL CLU5 NA0OCA

MANUAL #E MANA/EMENT INTE/RAT CALITATE - ME#IU


Cod document: MMC-01 Editia: 1 Revizia :0 / din data:10 1! !00" #a$ina: *" / "1

..4.1. Pro5e47; :e 9roA6z6on re In cadrul S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR= a fost identificat procesul de apro1i*ionare care este docu'entat .n pre*entul 'anual.. S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR=, pentru a se asi&ura c s5au procurat produse confor'e cu specificatiile de apro1i*ionare c@t i cu cele de re&le'entare, .i planific procesul de apro1i*ionare i .l supune unui control adec1at, lu@nd .n considerare ur'toarele " - e1aluarea i selecia furni*orilor A - specificarea clar a cerinelor de apro1i*ionareA - inspecii i .ncercri la recepia produsului apro1i*ionat, acolo unde este ca*ul. +entru a executa produse de calitate, a reali*a i 'enine cerinele clienilor i a re&le'entrilor le&ale,trebuie ca i produsele apro1i*ionate s fie confor'e cu specificaiile din docu'entatia de sexcutie i caiete de sarcini. +rocesul de apro1i*ionare a produselor presupune respectarea cu'ulati1 ur'toarelor criterii. 5 planificarea apro1i*ionriiA 5 asi&urarea condiiilor de transport, 'anipulare i depo*itare a produselor pentru asi&urarea pstrrii caracteristicilor cu care au fost li1rate de furni*orA 5 selectarea furni*orilorA ..4.1.1. >ransportul produselor se asi&ur cu 'i0loace a'ena0ate corespun*tor pentru a se e1ita de&radarea acestora. ..4.1.&. (ondiiile de depo*itare i 'anipulare pentru produse sunt asi&urate de R/ i Hefii punctelor de lucru. ..4.1.*. Selectarea furni*orilor se face de R/, pe ba*a ofertelor i a capabilitii acestora de a li1ra produse confor'e cu specificaiile i re&le'entrile te8nice .n 1i&oare. ..4.1.4. (riterile de selecie a furni*orilor sunt, dup ca*" 5 Existena la furni*or a unui S%I docu'entat i certificatA 5 Experiena anterioar cu furnituri si'ilareA 5 /nali*a calitii produselor apro1i*ionate, preuri, pro'ptitudine .n li1rare i 1ite* de rspuns la proble'ele aprute A 5 /linierea &a'ei de produse oferite la noutatile te8nice si la standardele de calitate de ulti'a ora A 5 Infor'aii pri'ite de la ali utili*atori ale produselor sau de la laboratoare autori*ateA 5 /cordul furni*orului ca odat cu produsele li1rate s pre*inte datele de inspecie .ncercare, certificatele de confor'itate i a&re'entele te8nice pentru acestea. 5 (lau*e acceptate pentru aplanarea di1er&enelor referitoare la confor'itatea produselor. ;nre&istrrile referitoare la furni*orii acceptai sunt 'eninute la R/, .n =ista furni*orilor acceptai. ;n cadrul procesul de apro1i*ionare cu produse, se ur'rete ca toate produsele apro1i*ionate rele1ante pentru calitatea produsului ser1iciului li1rat, s respecte cerintele calitati1e ale specificatiilor si contractului, s li se cunoasc efectele asupra 'ediului Ise solicita furni*orilor infor'atii despre i'pactul asupra 'ediului pe care il are produsul respecti1B i efectele asupra sntii. ;n procesul de apro1i*ionare se asi&ura ca " 5 'aterialele folosite, ec8ipa'entele te8nice, 1e8icolele au pe cat posibil un i'pact 'ini' asupra 'ediului. 5 'aterialele folosite sunt reciclabile, econo'ice ener&etic, nepoluante, sau contin substante biode&radabile. 7erificarea produselor apro1i*ionate se face pe ba*a receptiei efectuate de co'isiile de receptie confor' co'petentelor stabilite. Selecia furni*orilor de produse si ser1icii, .n cadrul S.(. IN>ER%/> (ONS>R9(> S.R.=, se face pe ba*a criteriilor de capabilitate te8nic, profesional, econo'ic, financiar. ..4.&. In?orm <66 9entr7 9roA6z6on re (entrali*area necesarului de produse i alte furnituri se .ntoc'ete de R/, .n confor'itate cu pro&ra'ele de producie aprobate de conducerea or&ani*aiei.

SC INTERMAT CONSTRUCT SRL CLU5 NA0OCA

MANUAL #E MANA/EMENT INTE/RAT CALITATE - ME#IU


Cod document: MMC-01 Editia: 1 Revizia :0 / din data:10 1! !00" #a$ina: *% / "1

(o'en*ile i contractele de apro1i*ionare se .ntoc'esc de R/. /ceste docu'ente trebuie s conin date care descriu clar produsul co'andat inclu*@nd dup ca*" 5 >ipul, cate&oria, 'odelul, clasa sau alte date de identificare precisA 5 >itlul i ediia standardului de produs, cu specificaii referitoare la proces, inspecie i condiii de calificare a produsuluiA 5 >itlul, nu'rul i ediia standardului internaional referitor la siste'ul calitii, 'ediului aplicabil produsuluiA 5 (erine pentru aprobarea produsului sau ec8ipa'antului. ;nainte de co'unicarea co'en*ilor sau contractelor la furni*or, acestea se 1erific de (S i apoi se se'nea*. ..4.*. Fer6?65 re 9ro:747;76 9roA6z6on t Recepia cantitati1 i calitati1 a produselor apro1i*ionate se efectuea* de ctre co'isia de recepie, nu'it prin deci*ie de )irectorul -eneral. (o'isia de recepie este for'at din" )irector &eneral, (>, R%I, R/ i R(C. =a recepia 'aterialelor (o'isia de Receptie 1erific i confir' .n scris, .n ,, +rocesul 1erbal de recepie 'ateriale aparata0 K, dac" 5 sunt .ndeplinite condiiile de a'balare i transport A 5 'aterialele produsele pri'ite nu pre*int deteriorri A 5 'aterialele produsele sunt .nsoite de ur'toarele docu'ente co'pletate, se'nate i ta'pilate" certificat de calitate declaraie de confor'itate, certificate de &aranie, buletine de .ncercri sau anali*e Idac este ca*ulB i cri te8nice A R(C asi&ur efectuarea inspeciilor confor' specificaiilor, prescripiilor te8nice .n 1i&oare. +entru ec8ipa'entele pentru care se i'pune participarea la inspecii sau alte acti1iti a unor repre*entani ai clientului, acest lucru se specific .n infor'aiile pentru apro1i*ionare. (@nd un dele&at al S. (. IN>ER%/> (ONS>R9(> S.R.=. efectuea* o 1erificare a produsului la sediul furni*orului, aceasta nu .l absol1 de rspunderea li1rrii de produse confor'e i nu exclude respin&erea acestora .n ur'a inspeciei i .ncercrii efectuate la pri'ire. ..+. Pro:75t6e / ?7rn6z re :e 4erA6566 ..+.1. Contro;7; 9ro:75t6e6 / ?7rn6z r66 4erA6567;76 )o'eniul de acti1itate supus certificrii se constituie din procesul de ba* Execuia lucrrilor i'per'eabili*ari betoane, turnare pardoseli anticoro*i1e, 8idroi*olatii, ter'oi*olatii care sunt planificate .n funcie de lucrrile contractate cu clienii de responsabilul de contracte, .n pro&ra'ul de lucrri tri'estriale. +roducia i furni*area de ser1icii se reali*ea* .n condiii controlate i anu'e" 5 dup planificarea lucrrii, R>Ex lucrrilor de construcii elaborea* ac8i*iionea* docu'entele necesare execuiei acesteia Iante'surtoare, proiectul de execuie, planul calitiiB, 5 execuia propriu5*is a lucrrii se reali*ea* cu ec8ipe speciali*ate, calificate i cuprinde procesele de execuieA +rocesul de execuie a lucrrilor i'per'eabili*ari betoane, turnare pardoseli anticoro*i1e, 8idroi*olatii, ter'oi*olatii presupune executarea .n lan a unor operaii i ele'ente. Exi&enele de perfor'an ale lucrarilor fiind deter'inate de confor'itatea acestora si presupun asi&urarea desfurrii proceselor .n condiii controlate prin 'onitori*area i 'surarea pe fa*e de lucrri. (ondiiile controlate pentru producia i furni*area de ser1icii includ" 5 disponibilitatea infor'aiilor care descriu caracteristicile produsuluiA 5 disponibilitatea instruciunilor de lucruA 5 utili*area ec8ipa'entului i asi&urarea 'ediului de lucru adec1atA 5 disponibilitatea i utili*area dispo*iti1elor de 'surare i 'onitori*areA 5 i'ple'entarea 'onitori*rii i 'surriiA 5 i'ple'entarea acti1itilor de eliberare, li1rare i post li1rareA (ontrolul proceselor se efectuea* .n confor'itate cu pre1ederile U+ro&ra'ului de controlU elaborat de conducatorul te8nic i U+lanurile calitiiU .

SC INTERMAT CONSTRUCT SRL CLU5 NA0OCA

MANUAL #E MANA/EMENT INTE/RAT CALITATE - ME#IU


Cod document: MMC-01 Editia: 1 Revizia :0 / din data:10 1! !00" #a$ina: *, / "1

/cestea identific toate punctele de control, inspeciile i 1erificrile care se efectuea* i .nre&istrrile care se .ntoc'esc. Infor'aiile care descriu caracteristicile produsului sunt cuprinse .n docu'entatia te8nica a or&ani*atiei . +rocedurile de execuie, instruciunile de lucru, proiectele i fiele te8nolo&ice se asi&ur de ctre R>Ex .n funcie de specificul lucrrilor. +rocedurile de execuie elaborate coninA 5 Responsabilitile personalului de execuieA 5 Instruciuni de lucru, de utili*are a ec8ipa'entelor i condiii de 'ediu pentru lucruA 5 %onitori*area i 'surarea caracteristicilor .n ti'pul desfurrii proceselorA 5 (riterii de calificare pentru personalul de execuieA Inre&istrrile specifice de execuie, 'onitori*area i 'surarea unei lucrri se re&sesc .n (artea te8nic a construciei care se pastrea* la R>Ex. ..+.&. F ;6: re 9ro5e4e;or :e 9ro:75<6e =6 :e ?7rn6z re :e 4erA6566 ;n 1ederea 1alidrii proceselor de producie, S. (. IN>ER%/> (ONS>R9(> S.R.=." 5 folosete personal instruitA 5 stabilete docu'entele .n ba*a crora se reali*ea* 1alidarea calificarea proceselor de producie prestri ser1iciiA 5 'enine .nre&istrri care de'onstrea* respectarea cerinelor, docu'entaiei de execuie, 1erificri di'ensionale Idosarul lucrriiB. 7alidarea proceselor de Execuia lucrrilor de construcii, Relaia cu clientul, /pro1i*ionare, (ontrolul )%%, (ontrol operaional se face odat cu ter'inarea perioadei de &aranie a lucrrii, la recepia final, conse'n@ndu5se .n +rocesul 1erbal de recepie final a lucrrii. ..+.*. I:ent6?65 re 46 tr 4 >6;6t te Identificarea si trasabilitatea se aplica functie de necesitati atunci cand" 5 cerintele contractuale pre1ad acest lucruA 5 cerintele le&ale si de re&le'entare o i'punA 5 exista 'ateriale poluante, periculoase sau deseuri. %i0loacele de identificare utili*ate in or&ani*atie sunt in confor'itate cu re&le'entarile pre1a*ute in standardele, procedurile si le&islatia in 1i&oare. Ele'entele de identificare utili*ate .n cadrul S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR= sunt ur'toarele" 5 plcute 'etalice de identificareA 5 'arca0e cu 1opseaA 5 buline autocolante 6unctie de tipul produsului identificat, se utili*ea*a 'arca0e de identificare diferite Iidentificare prin nu'ar de co'anda interna, nota de intrare receptie si constatare deficiente, 'arca, seria etcB, care se .nscriu .n .nre&istrrile aferente produsului. /plicarea indepartarea 'arca0ului este facuta de catre persoane dese'nate, autori*ate. 6unctia K>rasabilitateL este aplicata pentru a asi&ura reconstituirea istoricului unui produs ser1iciu ec8ipa'ent docu'ent cu a0utorul inre&istrarilor. /si&urarea trasabilitatii procesului se efectuea*a in 1ederea deter'inarii capabilitatii acestuia raportat la perioadele anterioare, astfel incat, in aceasta ba*a sa se esti'e*e e1olutia Itendinta de e1olutieB a procesului. >rasabilitatea procesului, atat ca procedeu si te8nolo&ie, cat si ca 'od de functionare, este asi&urata de co'parti'entele de productie. >rasabilitatea produsului este efectuata in principal in scopul ur'aririi e1olutiei calitatii produsului furni*at clientului in corelatie cu e1olutia produselor ser1iciilor ac8i*itionate si cu e1olutia capabilitatii procesului.

SC INTERMAT CONSTRUCT SRL CLU5 NA0OCA

MANUAL #E MANA/EMENT INTE/RAT CALITATE - ME#IU


Cod document: MMC-01 Editia: 1 Revizia :0 / din data:10 1! !00" #a$ina: *- / "1

+entru transport intern extern i 'anipulare, 'aterialele de construcii sunt identificate i 'arcate corespun*tor iar 'surile de transport i securitate asi&ur condiiile le&ale pentru excluderea accidentelor. 9tili*atorul este rspun*tor pentru corecta depo*itare i folosire. In cooperare cu furni*orii, se anali*ea*a posibilitatea folosirii pentru a'bala0e a 'aterialelor co'patibile cu 'ediul, care pot fi si 'ateriale reciclabile. Se pastrea*a o e1identa a tuturor produselor periculoase cu care se lucrea*a, se pastrea*a pentru fiecare 6isa te8nica de securitate, cu infor'atiile pri1ind riscurile pe care le presupune si 'odul de lucru, se instruieste personalul cu pri1ire la 'odul de 'anipulare, depo*itare si lucru cu aceste produse. >rasabilitatea docu'entelor si inre&istrarilor este asi&urata de catre responsabilii de procese confor' pre1ederilor procedurilor siste'ului de 'ana&e'ent inte&rat, (ontrolul docu'entelor cod +5S%I5!.2.$. si (ontrolul inre&istrarilor cod +5S%I5!.2.!.. ..+.4. Pro9r6et te 5;6ent7;76 In cadrul proceselor sunt .n&lobate instalaii produse aflate .n proprietatea clientului, .n cadrul S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR= sunt stabilite re&uli de inere sub control a acestora i sunt stabilite responsabilitile persoanelor i co'parti'entelor i'plicate .n desfurarea acti1itilor de 1erificare i dup ca* 'entenana instalaiilor produselor proprietatea clientului. +rin aceasta se asi&ura inte&ritatea produselor proprietatea clientului si utili*area lor pentru scopul pentru care au fost destinate confor' cu specificatiile te8nice si cerintele contractuale. +roprietatea clientului se refera atat la instalatii produse 'ateriale cat si la proprietatea intelectuala Ide ex" proiectele puse la dispo*itie de clientB. (lientul IbeneficiarulB 1a furni*a antreprenorului produsele, ele'entele de construcii i instalaii sau ec8ipa'entele i utila0ele care nu au fost cuprinse .n listele cu cantiti de lucrri din docu'entaia de ofert. ;n aceste ca*uri, co'andarea, contractarea i apro1i*ionarea acestora re1ine beneficiarului i se .nscrie .n clau*ele contractuale. Ec8ipa'entele i utila0ele li1rate de beneficiar direct la in1estiia .n care se .n&lobea*, se 1erific de R>Ex, SS i eful punctului de lucru, la preluarea acestora. Specificaiile din docu'ente trebuie s fie confor'e cu cele din proiect. +rodusele, ele'entele de construcii i instalaii sau ec8ipa'entele i utila0ele furni*ate de clieni, care nu sunt confor'e cu specificaiile din proiect, nu se .ncorporea* sau nu se 'ontea* fr aprobarea scris a proiectantului. Orice neconfor'itate a lucrarilor 'aterialelor puse la dispo*itie de catre client, aparuta la receptia la pri'ire sau pe flux, este adusa la cunostinta clientului, care 1a decide asupra 'odului de tratare a neconfor'itatii. (aracteristicile instalatiilor 'aterialelor precu' si conditiile de pri'ire sunt stipulate in contractul de li1rare a produsului de catre furni*or. +rodusele i ele'entele de construcii i instalaii furni*ate de client se 1erific confor' cu preci*arile din 'anual si re&le'entarile in 1i&oare. )ocu'entaia te8nic de execuie furni*at de client IbeneficiarB, se 1erific de ctre R>Ex pentru a fi co'plet i a .ndeplini cerinele re&le'entrilor le&ale .n 1i&oare. /ceasta 1a fi supus controlului confor' procedurii +5S%I5!.2.$. (ontrolul docu'entelor. +entru orice neconfor'itate constatat la docu'entaia te8nic de execuie furni*at de client se anun .n scris clientul i elaboratorul acesteia. ..+.+. P84tr re 9ro:747;76 >oate produsele sunt pstrate .n condiii confor'e cu specificaiile te8nice, caiete de sarcini i standardele .n 1i&oare. =ucrrile de i'per'eabili*ari betoane, turnare pardoseli anticoro*i1e, 8idroi*olatii, ter'oi*olatii care fac obiectul de acti1itate al S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR=, se execut la client, nefiind necesare 'suri de 'anipulare, depo*itare, a'balare i li1rare a produsului finit. 3.#.#.1. %anipulare 4 transport

SC INTERMAT CONSTRUCT SRL CLU5 NA0OCA

MANUAL #E MANA/EMENT INTE/RAT CALITATE - ME#IU


Cod document: MMC-01 Editia: 1 Revizia :0 / din data:10 1! !00" #a$ina: */ / "1

Or&ani*atia, prin docu'entaia te8nic de execuie, stabilete cerinele pentru ec8ipa'entele de 'anipulare, personalul de execuie, 'odul de prote0are a produsului .n ti'pul acestor acti1iti. %anipularea produselor apro1i*ionate .n 1ederea .n&lobrii .n lucrare, a'balate de furni*or se face astfel .nc@t s nu se produc deteriorri datorit inte'periilor sau oricror altor situaii. +entru produsele apro1i*ionate .n 1rac, 'anipularea se face astfel .nc@t s nu se produc deteriorri datorate inte'periilor sau i'purificri cu alte 'ateriale. %anipularea produselor paleti*ate sau pac8eti*ate se face cu ec8ipa'ente adec1ate tipului de palet i &reutii acestuia. O atentie speciala se acorda 'anipularii, depo*itarii si utili*arii produselor periculoase pentru 'ediu. +entru transport intern extern si 'anipulare, containerele sunt identificate si 'arcate corespun*ator, 'asurile de transport si securitate asi&ura conditiile le&ale pentru excluderea accidentelor de 'ediu. 9tili*atorul este raspun*ator pentru corecta depo*itare si folosire. In cooperare cu furni*orii, se anali*ea*a posibilitatea folosirii pentru a'bala0e a 'aterialelor co'patibile cu 'ediul, care pot fi si 'ateriale reciclabile. 3.#.#.2. )epo*itare )epo*itarea produselor .n 'a&a*ii sau .n spaiile a'ena0ate la punctele de lucru, se face .n condiiile specificate .n proiecte, caiete de sarcini, standarde i prescripiile te8nice .n 1i&oare astfel .nc@t s se e1ite de&radrile datorate inte'periilor, te'peraturii sc*ute, si altor factori. )ocu'entaia te8nic stabilete 'odul de efectuare a 1erificrii 'aterialelor i a inspeciei periodice .n ti'pul depo*itrii i la eliberarea produselor, stipul@nd 'etodele pentru autori*area pri'irii i expedierii din aceast *on. )epo*itarea 'aterialelor apro1i*ionate se face .n spaii corespun*toare, .n depo*it .nc8is, astfel .nc@t 'arca0ele de identificare, Icod, S>/SB s fie uor 1i*ibile, iar scoaterea 'aterialelor s se fac prin 'anipulri 'ini'e. (ate&oriile de 'ateriale i ec8ipa'ente depo*itate te'porar .n cadrul or&ani*aiei se .ncadrea* .n ur'toarele cate&orii " 5 'ateriale i produse recepionate A 5 'ateriale i produse respinse la recepieA - 'ateriale i produse aflate pe fluxul de reali*are a producieiA - 'ateriale i produse neconfor'e. )epo*itul este or&ani*at astfel .nc@t pri'ul 'aterial intrat, s fie i pri'ul ieit iar starea produsului s fie e1aluat la inter1ale corespun*toare. -estionarea e1idenei se face prin 6ia de 'a&a*ie tipi*ate ce conine dup ca* ur'toarele infor'aii " - pro1eniena 'aterialului produsului utili*at A - nu'rul co'en*ii A - calitatea 'ateriilor pri'e 'aterialelor A - cantitateaA - data introducerii .n depo*itA - data scoaterii din depo*it. +ri'irea unui 'aterial produs se face pe ba*a Notei de recepie i constatare diferene iar eliberarea lui se face cu Qon de consu', tipi*at. 3.#.#.$. (onser1are (onser1area este specific produselor apro1i*ionate i este ur'rit p@n la punerea .n oper .n 1ederea e1itrii .nlturrii 'i0loacelor de identificare i .ncadrarea conser1atului .n perioada de 1alabilitate. )up punerea .n oper, conser1area se face confor' indicaiilor din cadrul docu'entaiilor te8nice. +entru pstrarea caracteristicilor calitati1e ale produselor i e1itarea depirii ter'enelor de &aranie, starea acestora se e1aluea* la inter1ale corespun*toare pre1*ute .n standardele de produs.

SC INTERMAT CONSTRUCT SRL CLU5 NA0OCA

MANUAL #E MANA/EMENT INTE/RAT CALITATE - ME#IU


Cod document: MMC-01 Editia: 1 Revizia :0 / din data:10 1! !00" #a$ina: +0 / "1

3.#.#.!. +redare lucrri la beneficiar )up inspeciile i .ncercrile finale sunt luate 'suri pentru protecia produselor respecti1 a lucrrilor. =i1rarea produselor sau .n ca*ul lucrrilor, predarea acestora se face confor' clau*elor contractuale. =ucrrile de i'per'eabili*ari betoane, turnare pardoseli anticoro*i1e, 8idroi*olatii, ter'oi*olatii se execut la client, nefiind necesare 'suri de 'anipulare, depo*itare, a'balare i li1rare a produsului finit. +redarea obiecti1elor de in1estiii pe care S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR= le5a executat, se face confor' Re&ula'entului de efectuare a recepiilor aprobat cu <-R 23$ 9!. ..-. Contro;7; :649oz6t6Ae;or :e m 47r re 46 mon6tor6z re )%%5urile sunt utili*ate de S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR= pentru 'surrile i 'onitori*rile acelor procese care influenea* calitatea sau si&urana .n funcionare a procesului. /cti1itatea de control a )%% are .n 1edere ur'toarele obiecti1e" 5 asi&urarea unifor'itii, exactitii i le&alitii 'surrilor efectuateA 5 asi&urarea le&alitii 'surrilor prin utili*area )%% confir'ate 'etrolo&icA /cti1itatea de control a )%%, se desfoar .n ur'toarele ele'ente principale" 5 stabilirea 'surrilor care sunt necesare a se efectuaA 5 selectarea i ac8i*iionarea )%% .n funcie de pre1ederile procedurilor de execuie pri1itoare la do'eniul de 'surare, 0usteea, fidelitatea, robusteea i durabilitatea acestoraA 5 recepia, ad'inistrarea, identificarea, 'anipularea, i depo*itarea )%%A 5 confir'area 'etrolo&ic a )%% iniial, 1erificarea periodic, 1erificarea dup reparare 4 reali*at la laboratoare de 'etrolo&ie autori*ate de Qiroul Ro'@n de %etrolo&ie =e&alA - asi&urarea utili*rii )%% .n condiii confor'e cu specificaiile i re&le'entrile te8nice aplicabileA 5 asi&urarea e1idenei docu'entelor i .nre&istrrilor referitoare la )%%A +lanificarea 1erificrilor 'etrolo&ice o efectuea* Responsabilul cu acti1itatea 'etrolo&ic de la fiecare punt de lucru, dup ce identific 'surrile care trebuie efectuate, fidelitatea cerut i )%% adec1at. In ba*a datelor de 'ai sus, responsabilul cu acti1itatea 'etrolo&ic .ntoc'ete planurile de 1erificare 'etrolo&ic i le supune a1i*rii SS i aprobrii (>. (> aprob planurile de 1erificare 'etrolo&ic i co'en*ile pentru efectuarea acestora la laboratoare sau instituii speciali*ate. )%% se tri'it la 1erificat cu co'and scris la uniti calificate. >ransportul la i de la unitile care execut .ncercarea se efectuea* cu 'i0loace adec1ate, pentru asi&urarea inte&ritii i fidelitii de 'surare. E1idena )%% i a 1erificrilor 'etrolo&ice se pstrea* de UResponsabilul cu 'etrolo&iaU. CAPI!OLUL 0. M)SURARE% ANALI/) #I 1M,UN)!)(IRE (o'unicare cu clienii O>6e5t6Ae: 0.1. $ener ;6t8<6 (o'unicare cu prile 5+rocesele de'onstrarea de 'surare, anali* i .'buntire din cadrul S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR= au interesate confor'itii .n 1edere colectarea i transfor'area datelor de 'surare i de e1aluare .n date de intrare pentru luarea deci*iilor de .'buntire ba*ate pe fapte. produselorA %/S9R/RE, +rin procesele de 'surare, anali* i .'buntire S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR= asi&ur 5 /N/=IR/ SI reali*area ur'toarelor" de'onstrarea I%Q9N/>/>IRE 5 de'onstrarea confor'itii produselor reali*ateA capabilitii An ;6z e?e5t7 t 5 de'onstrarea capabilitii proceselor S%IA :e m n gement proceselor, 5 e1aluarea satisfaciei clienilorA EA ;7 re 5e1aluarea e1aluarea reali*rii obiecti1elorA e?65 56t8<66 5satisfaciei e1aluarea confor'itii S%I i .'buntirea continu a eficacitii acestuia. meto:e;or :e 5clienilorA autoe1aluarea. m847r re% Meto:e: +rocesele de 'surare, anali* i .'buntire se desfoar dup ur'toarea sc8e'. reali*area
obiecti1elor, 5 e1aluarea confor'itii S%I

(o'unicare intern

inspecii i .ncercriA 5 autoe1aluareA instru'entele calitii 5 te8nici statisticeA

n ;6z8 =6 Dm>7n8t8<6re

SC INTERMAT CONSTRUCT SRL CLU5 NA0OCA

MANUAL #E MANA/EMENT INTE/RAT CALITATE - ME#IU


Cod document: MMC-01 Editia: 1 Revizia :0 / din data:10 1! !00" #a$ina: +1 / "1

Infor'aiile obinute .n ur'a 'surrii i anali*ei se co'unic persoanelor interesate client, personal propriu, pri interesateB. /cestea constituie totodat date de intrare pentru edinele de anali* efectuat de 'ana&e'ent .n care este e1aluat i adec1area i eficacitatea 'etodelor de 'surare anali* i .'buntire utili*ate. %ana&e'entul la cel 'ai inalt ni1el al or&ani*atiei a stabilit 'etodele de 'asurare a perfor'antelor or&ani*atiei pentru a deter'ina daca obiecti1ele planificate au fost reali*ate si daca a fost obtinuta satisfactia partilor interesate. In acest sens se desfasoara o serie de procese de 'asurare si anali*a la ni1elul intre&ii or&ani*atii. In 1ederea obtinerii unor procese de 'asurare si anali*a care sa asi&ure 'asurarea, colectarea, 1alidarea datelor in 'od eficace si eficient s5a a1ut .n 1edere" 5 datele de 'surare s fie transfor'ate .n infor'aii utileA 5 datele re*ultate .n ur'a 'surrii i anali*ei s fie folosite pentru a se stabili prioritile or&ani*aieiA 5 'etodele de 'surare s fie reanali*ate periodicA 5 'surrile satisfaciei clientului s fie considerate 1itale pentru e1aluarea perfor'anelor or&ani*aieiA 5 s fie stabilite i i'ple'entate 'etode adec1ate de co'unicare a infor'aiilor re*ultate din anali*ele de 'surareA 5 infor'aiile re*ultate din astfel de 'surri i e1aluri s fie utili*ate ca ele'ente de intrare pentru anali*a efectuat de 'ana&e'ent .n scopul .'buntirii continue a S%I si i'plicit a perfor'antei or&ani*atieiA 0.&. Mon6tor6z re 46 m 47r re 0.&.1. S t64? 5t6 5;6ent7;76 /1@nd in 1edere i'portanta obtinerii satisfactiei clientului pentru or&ani*atie, se reali*ea*a o 'inutioasa si continua 'onitori*are a perceptiei clientului fata de ser1iciile oferite de or&ani*atie. /ceasta 'onitori*are se reali*ea*a pentru toate cate&oriile de clienti at@t interni c@t si externi. +rocesul de 'onitori*are i 'surare a satisfaciei clientului are ca ele'ente de intrare docu'ente, date sau infor'aii cu pri1ire la" 5 cerinele clientuluiA 5 anali*a contractuluiA 5 infor'aii referitoare la produsA 5 recla'aii ale clientuluiA 5 studiul pieei i a produselor si'ilare ale altor furni*oriA

SC INTERMAT CONSTRUCT SRL CLU5 NA0OCA

MANUAL #E MANA/EMENT INTE/RAT CALITATE - ME#IU


Cod document: MMC-01 Editia: 1 Revizia :0 / din data:10 1! !00" #a$ina: +! / "1

Ele'entele de ieire ale procesului de 'onitori*are i 'surare a satisfaciei clientului repre*int date de intrare ale edinelor de anali* efectuat de 'ana&e'ent.
I'bunatatire continua

Studiul pietei /ciuni corecti1e pre1enti1e pentru creterea &radului satisfaciei clientului

(oncurenta /nali*a satisfactiei clientului

/nali*a efectuata de 'ana&e'ent

/nali*a contractului (=IEN> (o'unicare cu clientul

+RO)9(>IE

(reterea &radului de satisfacie a clientului constituie unul din obiecti1ele calitii stabilite .n ba*a politicii referitoare la calitate. +entru clientii externi 'asurarea si 'onitori*area satisfactiei se reali*ea*a in pri'ul r@nd pe ba*a supra1e&8erii obtinerii confor'itatii cu cerintele contractuale. 9r'arirea satisfactiei asteptarilor clientilor interni se reali*ea*a pe ba*a" 5 auditurilor interne 5 autoe1aluarilor 5 sonda0elor de opinie %odul de desfasurare a acestui proces precu' si interpretarea aprecierea raspunsurilor din c8estionare sunt descrise in procedura operaional, %asurarea satisfactiei clientului cod +O53.!.1.. 0.&.&. A7:6t 6ntern In 1ederea deter'inarii confor'itatii cu docu'entatia, cerintele standardelor de referinta si functionarii S%I, in cadrul or&ani*atiei se desfasoara procesul de audit intern. %ana&e'entul de 1@rf din or&ani*atie utili*ea*a auditul intern ca un i'portant instru'ent pentru deter'inarea punctelor tari si punctelor slabe. /uditurile interne sunt efectuate la inter1ale planificate pentru a deter'ina dac S%I" 5 este confor' cu 'odalitile planificate prin politica referitoare la calitate, 'ediu, sntate i securitate profesionalA 5 este confor' cu cerinele standardelor SR EN ISO 9001 2001, SR EN ISO 1!001 200#. 5 este i'ple'entat i 'eninut .n 'od eficaceA 6rec1enta auditurilor este deter'inata de natura acti1itatilor. In &eneral, fiecare co'parti'ent este auditat cel putin o data pe an. =a deter'inarea frec1entei se iau in considerare si re*ultatele auditurilor precedente. In 1ederea reali*arii unui proces de audit eficace si eficient, acesta se desfasoara pe ba*a principiului +)(/ si anu'e" 5 stabilirea pro&ra'ului de audit Iobiecti1e, responsabiliti, resurse, proceduriBA

SC INTERMAT CONSTRUCT SRL CLU5 NA0OCA

MANUAL #E MANA/EMENT INTE/RAT CALITATE - ME#IU


Cod document: MMC-01 Editia: 1 Revizia :0 / din data:10 1! !00" #a$ina: +* / "1

5 i'ple'entarea pro&ra'ului de audit, 'onitori*area i anali*a pro&ra'elor de audit I'onitori*area i anali*a, identificarea necesitilor pentru aciuni corecti1e pre1enti1eBA 5 identificarea oportunitilor de .'buntireA 5 .'buntirea pro&ra'ului de audit. R% .ntoc'ete i supune aprobrii )irectorului., U+ro&ra'ul anual de audit internU, lu@nd .n considerare" 5 starea i i'portana proceselor S%I care se auditea*A 5 *onele or&ani*aiei care se auditea*A 5 standardele de referin i docu'entele .n ba*a crora se efectuea* auditulA 5 resursele care trebuie alocate audituluiA 5 co'ponena ec8ipei de auditA Necesitatea de a efectua un audit este stabilit de R% a1@nd .n 1edere condiiile specificate. /uditurile interne se iniia* i atunci c@nd au inter1enit 'odificri i'portante .n conducere, or&ani*are, politic i te8nici sau te8nolo&ii, care pot influena S%I. /uditurile de ur'rire se iniia* atunci c@nd se i'pun 'odificri ale docu'entelor S%I i este necesar ur'rirea i'ple'entrii acestora. /uditurile se desfoar confor' planurilor de audit care trebuie s cuprind datele, obiecti1ele, do'eniul i docu'entele necesare pentru in1esti&are i pentru docu'entarea audituluiA (onstatrile, conclu*iile i reco'andrile auditului se pre*int .n raportul de audit care se .ntoc'ete sub conducerea liderului auditor. Neconfor'itile se se'nalea* clar, concis i docu'entate. Ele trebuie s fie identificate .n raport cu condiiile specificate ale standardelor sau altor docu'ente ale S%I . )ocu'entele de audit intern se pstrea* de R%I i se &estionea* confor' pre1ederilor procedurii de siste' +5S%I5!.2.!. (ontrolul .nre&istrrilor. Rapoartele de audituri interne fac parte inte&rant din datele de intrare ale anali*elor efectuate de 'ana&e'ent . %odul de desfurare al acestui proces, responsabilitile i .nre&istrrile ce re*ult sunt descrise .n procedura de siste' /udit intern cod +5S%I5:.2.2. 0.&.*. Mon6tor6z re =6 m847r re 9ro5e4e;or +rocesele identificate i i'ple'entate .n cadrul S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR= sunt 'onitori*ate i 'surate .n confor'itate cu procedurile care descriu procesele respecti1e, iar re*ultatele obinute sunt conse'nate .n .nre&istrrile stabilite de acestea. /cti1itatea de audit intern este instru'entul care asi&ur 'surarea i e1aluarea proceselor i'ple'entate. )atele obinute .n ur'a 'surrii proceselor sunt co'parate cu obiecti1ele stabilite .n etapa de planificare a acestora i .n funcie de re*ultatele obinute sunt stabilite aciunile corecti1e ce se i'pun. Re*ultatele 'surrii proceselor repre*int date de intrare pentru anali*a efectuat de 'ana&e'ent. Succint procesul de 'onitori*are i 'surare a proceselor se desfoar dup ur'toarea sc8e'"

P; n6?65 re 9ro5e4 St >6;6re o>6e5t6Ae m847r >6;e

;%Q9NW>WVIRE (ON>IN9W

+RO(ES

Mon6tor6z re 46 m 47r re 9ro5e4

SC INTERMAT CONSTRUCT SRL CLU5 NA0OCA

MANUAL #E MANA/EMENT INTE/RAT CALITATE - ME#IU


Cod document: MMC-01 Editia: 1 Revizia :0 / din data:10 1! !00" #a$ina: ++ / "1

O>6e5t6Ae; e 4t >6;6te 47nt m 47r >6; eI DA

NU /(>I9NI (ORE(>I7E

An ;6z e?e5t7 t8 :e m n gement

AC!IUNI PREFEN!IFE

0.&.4. Mon6tor6z re =6 m847r re 9ro:747;76 %&'&(&)& M*+ rarea ,i -./er/area 0ro1 +elor la 0ri2ire %surarea i .ncercarea fiecrui produs apro1i*ionat, frec1ena i a'ploarea acestora sunt stabilite .n +( i .n prescripiile te8nice .n 1i&oare. (o'isia de recepie i ((C efectuea* 'surarea i .ncercarea la pri'ire care const .n" 5 anali*area datelor .nscrise pe docu'entele de transport, etic8ete i certificate de calitate e'ise de furni*orA 5 efectuarea inspeciei 1i*uale i prin 'surtori directe .n 1ederea stabilirii confor'itii produselorA sau subcontractanilor i confor' prescripiilor te8nice .n 1i&oare. O atenie deosebit se acord U1ieii de raftU a produselor apro1i*ionate i a condiiilor de depo*itare la punctul de lucru pentru a se e1ita utili*area celor care au ter'enul de &aranie depit sau care s5au deteriorat. %&'&(&'& M*+ rarea ,i -./er/area 0ro1 +elor -. 3i20 l fabri/a4iei ;n cursul execuiei la lucrrile de i'per'eabili*ari betoane, turnare pardoseli anticoro*i1e, 8idroi*olatii, ter'oi*olatii se execut" 5 %surtori pe fa*e de lucrri Ilucrri ce de1in ascunseBA 5 %surtori pe fa*e deter'inanteA )escrierea 'surtorilor i .nre&istrrile care re*ult este fcut .n procedurile de execuie. %&'&(&5& M*+ rarea ,i -./er/area fi.al* a 0ro1 +elor =a lucrrile de i'per'eabili*ari betoane, turnare pardoseli anticoro*i1e, 8idroi*olatii, ter'oi*olatii , recepia o efectuea* U(o'isia de recepieU i'preuna cu beneficiarul, .n ur'toarele etape" 5 recepia la ter'inarea lucrrilorA 5 recepia finalA Nici o lucrare de i'per'eabili*ari betoane, turnare pardoseli anticoro*i1e, 8idroi*olatii, ter'oi*olatii nu 1a fi supus recepiei sau predat beneficiarului .nainte de finali*area tuturor acti1itilor specificate .n planul calitii i proiectele de execuie. Recepia final efectuat de U(o'isia de recepieU i'preuna cu beneficiarul, nu absol1 executantul de responsabilitate .n ca*ul producerii unor daune datorate unor 1icii ascunse ale lucrrilor. ;nre&istrrile 'surtorilor se pstrea* confor' pre1ederilor procedurii (ontrolul .nre&istrrilor, cod" +5 S%I5!.2.!.. 0.*. Contro;7; 9ro:747;76 ne5on?orm

SC INTERMAT CONSTRUCT SRL CLU5 NA0OCA

MANUAL #E MANA/EMENT INTE/RAT CALITATE - ME#IU


Cod document: MMC-01 Editia: 1 Revizia :0 / din data:10 1! !00" #a$ina: +" / "1

(ontrolul produsului neconfor' se efectuea* confor' pre1ederilor procedurii de siste' +5S%I50! (ontrolul produsului neconfor'. +rocedura re&le'entea*" 5 'odul de identificare a produselor neconfor'eA 5 'odul de i*olare, 'arcare, docu'entare i anali*are a produselor neconfor'eA 5 notificarea funciilor i'plicateA 5 docu'entarea anali*elor i deci*iilorA /nali*a produsului neconfor' apro1i*ionat se face de ctre R(C. )ispo*iia referitoare la produsele neconfor'e se ia de ctre co'isia de recepie i R(C, pentru i*olare i identificare i de ctre proiectant pentru dero&ri .naintea execuiei. )ispo*iia pentru operaiile neconfor'e se ia i'ediat dup constatare de ctre R>Ex i SS. )ispo*iia pentru .nlturarea neconfor'itii se d de proiectantul lucrrii i se .nsuete de client IbeneficiarB. )ocu'entaia pentru .nlturarea neconfor'itii se elaborea* de (> i se .nsuete de beneficiar. >oate .nre&istrrile referitoare la produsele sau operaiie neconfor'e se supun controlului confor' procedurii +5S%I5!.2.!. (ontrolul .nre&istrrilor i se anexea* la (artea te8nic a construciei. 0.4. An ;6z : te;or )atele obtinute din 'asurarile proceselor sunt colectate, prelucrate si anali*ate astfel inc@t sa de1ina ba*a prin care se deter'ina adec1anta si eficacitatea S%I si posibilitatile de i'bunatatire. Sunt stabilite ele'entele care trebuie e1aluate, datele care se colectea*a, 'etodele folosite pentru anali*a acestor date. Sunt e1aluate o serie de ele'ente cu' ar fi" - perceptia clientului pri1ind satisfacerea cerintelor sale, - confor'itatea cu cerintele referitoare la produs, - caracteristici ale produselor proceselor. Infor'atiile obtinute in ur'a acestor anali*e se constituie in date de intrare pentru procesul de /nali*a efectuata de 'ana&e'ent in 1ederea aprecierii eficacitatii S%I si luarea 'asurilor de i'bunatatire. +rocesul de anali* a datelor este pre*entat sc8e'atic .n fi&ura ur'toare"
.'buntire continu a eficacitii S%( Po;6t65 =6 o>6e5t6Ae;e 5 ;6t8<66 In4tr76re 9er4on ;7;76 An ;6z 5er6n<e;or 5;6ent7;76 Com7n65 re 57 5;6ent7; A9roA6z6on re Pro:75<6e S t64? 5<6 5;6ent7;76 A7:6t 6ntern Mon6tor6z re =6 m847r re 9ro:74e;or A5t67n6 5ore5t6Ae A5<67n6 9reAent6Ae /nali*a datelor /nali*a efectuat de 'ana&e'ent /ciuni corecti1e pre1enti1e

SC INTERMAT CONSTRUCT SRL CLU5 NA0OCA

MANUAL #E MANA/EMENT INTE/RAT CALITATE - ME#IU


Cod document: MMC-01 Editia: 1 Revizia :0 / din data:10 1! !00" #a$ina: +% / "1

0.+. 1m>7n8t8<6re 0.+.1. 1m>7n8t8<6re 5ont6n78 In cadrul or&ani*atiei exista per'anent preocuparea de a se i'bunatati eficacitatea si eficienta S%I. In acest sens se ur'areste i'bunatatirea continua a proceselor. +rocesul de .'buntire din cadrul S( IN>ER%/> (ONS>R9(> SR= este abordat difereniat pe dou ci i anu'e" - proiecte strate&ice pentru de*1oltarea i perfecionarea unor procese sau produse existente ce ur'ea* a fi re1i*uite sau i'ple'entarea unor produse noiA 5 .'buntirea continu a proceselor i produselor de0a existenteA Stabilirea pro&ra'elor i obiecti1elor de .'buntire sunt ele'ente de ieire a anali*ei efectuate de 'ana&e'ent. +entru a se asi&ura o .'buntire continu a S%I se identific potenialul de .'buntire prin" 5 abaterile constatate la co'paraia dintre 1alorile i'puse i cele reali*ateA 5 re*ultatele auditurilor interne i anali*ele efectuate de 'ana&e'entA 5 c8estionri ale clienilorA 5 recla'aii ale clienilorA +entru transpunerea potenialelor de .'buntire se utili*ea* datele de ieire ale anali*elor efectuate de 'ana&e'ent, .n ba*a crora se .ntoc'esc pro&ra'ele de transpunere, .n felul acesta se asi&ur o prelucrare siste'atic a infor'aiilor i stabilirea unor sarcini concrete, responsabiliti, ter'ene i resursele necesare pentru transpunere. )up i'ple'entarea aciunilor de .'buntire i confir'area lor, aceste .'buntiri se 'enin pe toat durata de execuie a produsului sau pe toat durata procesului. +rocesele sau produsele sunt 'onitori*ate i 'surate pentru deter'inarea 'surii .n care noile cerine sunt .ndeplinite. ;n ca*ul .n care nu s5a reali*at .'buntirea preconi*at se 1or stabili i transpune alte 'suri. 0.+.&. A5t67n6 5ore5t6Ae In cadrul or&ani*atiei sunt initiate actiuni corecti1e cu scopul eli'inarii cau*elor care au &enerat neconfor'itati astfel inc@t sa se pre1ina reaparitia acestora. +lanificarea actiunilor corecti1e se face tin@nd cont de i'portanta proble'elor si de i'pactul potential asupra unor aspecte i'portante" costurile de productie, costurile neconfor'itatii, perfor'antele produsului ser1iciului, satisfactia clientilor si altor parti interesate. )eter'inarea cau*elor neconfor'itatilor se face pe ba*a in1esti&arii 'inutioase a 'ai 'ultor ele'ente Iistoria practicilor de lucru, e1aluarea procedurilor existente, recla'atii ale clientilor, inre&istrari ale calitatiiB. E1aluarea necesitatii de a intreprinde actiuni corecti1e se face functie de" 5 posibilitatea repetarii neconfor'itatiiA 5 cau*e care au &enerat 'ai 'ulte neconfor'itatiA 5 ec8ilibru intre in1estitie, actiunea corecti1a si i'pactul asupra proble'ei considerate. In ur'a anali*elor si e1aluarilor facute se deter'ina initierea actiunii corecti1e la un ni1el adec1at i'portantei proble'ei si pentru e1itarea repetarii acesteia. +rocesul de actiuni corecti1e face parte din procesele de feed5bacJ ale or&ani*atiei, fiind un proces de i'bunatatire. Re*ultatele i'ple'entarii actiunii corecti1e se co'para cu scopurile propuse in 1ederea aprecierii corectitudinii solutiei propuse. )aca re*ultatele sunt corespun*atoare se poate trece la &enerali*area si sau per'anenti*area noii solutii prin adoptarea de noi proceduri, te8nici de lucru, etc. %odul de anali*a a neconfor'itatilor, de initiere a actiunii corecti1e si de anali*a a actiunii corecti1e sunt descrise in procedura de siste' /ctiuni corecti1e cod +5S%I5:.#.2.

SC INTERMAT CONSTRUCT SRL CLU5 NA0OCA

MANUAL #E MANA/EMENT INTE/RAT CALITATE - ME#IU


Cod document: MMC-01 Editia: 1 Revizia :0 / din data:10 1! !00" #a$ina: +, / "1

0.+.*. A5t67n6 9reAent6Ae /ctiunile pre1enti1e se initia*a pentru eli'inarea cau*elor unor neconfor'itati potentiale astfel inc@t sa se pre1ina aparitia acestora. (a si actiunea corecti1a, actiunea pre1enti1a face parte din cate&oria proceselor de feed5bacJ, fiind un i'portant 'i0loc de i'bunatatire. +lanificarea procesului de actiuni pre1enti1e se face siste'atic ba*@ndu5se pe date re*ultate din" 5 anali*a necesitatilor clientilor si a altor parti interesate, 5 anali*a pietii, 5 ele'ente de iesire de la anali*a efectuata de 'ana&e'ent, 5 anali*a datelor, 5 'asurari ale satisfactiei clientilor, 5 'odificari ale le&islatiei. )upa i'ple'entarea actiunilor pre1enti1e acestea sunt 'onitori*ate si inre&istrate re*ultatele, in scopul co'pararii cu obiecti1ele propuse. %odul de initiere al actiunilor pre1enti1e, planificarea si ur'arirea acestora precu' si responsabilitatile ce decur& sunt descrise in procedura de siste' /ctiuni pre1enti1e cod +5S%I5:.#.$..

ANE3E: 1.OR$ANI$RAMA SC IN!ERMA! CONS!RUC! SRL &.JAR!A PROCESELOR *.LIS!A PROCEDURILOR DE SIS!EM 4.LIS!A PROCEDURILOR OPERA!IONALE

ANE3A *.

LIS!A PROCEDURILOR DE SIS!EM NR. CR!. 1 2 $ ! # 2 PROCES (ontrolul docu'entelor (ontrolul inre&istrarilor /udit intern (ontrolul produsului neconfor' /ctiune corecti1a /ctiune pre1enti1e COD PROCEDURA +5S%I5!.2.$. +5S%I5!.2.!. +5S%I5:.2.2. +5S%I5:.$. +5S%I5:.#.2. +5S%I:.#.$.

ANE3A 4. LIS!A PROCEDURILOR OPERA!IONALE

NR. CR!. 1.

PROCES /nali*a efectuata de 'ana&e'ent

COD PROCEDURA +O5#.2.

SC INTERMAT CONSTRUCT SRL CLU5 NA0OCA

MANUAL #E MANA/EMENT INTE/RAT CALITATE - ME#IU


Cod document: MMC-01 Editia: 1 Revizia :0 / din data:10 1! !00" #a$ina: +- / "1

&. *. 4. +. -. .. 0.

/pro1i*ionare Instruire %asurarea satisfactiei clientului /specte de 'ediu -estionarea deseurilor +ro&ra'e de 'ana&e'ent de 'ediu +re&atire pentru situatii de ur&enta si capacitate de raspuns

+O53.!.1. +O52.2. +O5:.2.1. +O510 +O511 +O51# +O512

S-ar putea să vă placă și