Sunteți pe pagina 1din 18

Lucrare pentru obtinerea competentelor

Cuprins
Cuprins.........................................................................................................................................1 Uniunea Europeana .........................................................................................................................2 1.Ideea de Uniune Europeana......................................................................................................2 2.Evoluia istorica........................................................................................................................2 Institutiile Uniunii Europene...........................................................................................................3 Comisia europeana .....................................................................................................................3 1.1.Structura. Comisarii europeni ( numire si demiterea din funcie a acestora).............. 1.2.!tribuiile Comisiei Europene..........................................................................................." 1.3 #unctionarea Comisiei Europene si rolul acesteia in cadrul insutiilor comunitare ........." Consiliul Uniunii Europene.........................................................................................................$ 2.1.%otiune ..............................................................................................................................& 2.2 .Structura Consiliului Uniunii Europene...........................................................................& 2.3.#unctionarea Consiliului Uniunii Europene ....................................................................' 2. . !tributiile Consiliului Uniunii Europene........................................................................' .(arlamentul European.................................................................................................................) 3.1.%otiune si Structura (arlamentului European ...............................................................) 3.2 *esemnare parlamentarilor europeni si statutul acestora. ................................................) 3.3. #unctionarea (arlamentului European +........................................................................1, 3. . !tributiile (arlamentului European ..............................................................................1, Curtea Europeana de -ustitie ....................................................................................................11 .1. .olul Curtii de -ustitie....................................................................................................11 .2 Componenta Curtii de -ustitie..........................................................................................11 .3.#unctionarea Curtii de -ustitie si competenta acesteia ...................................................12 Curtea de Conturi.......................................................................................................................13 ".1. .olul Curtii de conturi ...................................................................................................13 ".2. Structura curtii de conturi ..............................................................................................1 C/%SILIUL EU./(E!%........................................................................................................1 $.1.0ene1a si natura 2uridical aConsiliului European ..........................................................1" $.2.#unctionarea Consiliului European.................................................................................1" $.3..olul Consiliului European ............................................................................................1" #ormule..........................................................................................................................................1$ Conclu1ii ...................................................................................................................................1& 3iblio4rafie................................................................................................................................1&

Lucrare pentru obtinerea competentelor

Uniunea Europeana

1.Ideea de Uniune Europeana


Uniunea Europeana este oo entitate politic56 social5 7i economic56 de1voltat5 8n Europa6 ce este compus5 din 2& 5ri. Este considerat5 a fi o construcie sui generis6 situ9ndu:se 8ntre federaie (o federaie din limba latin5 fdus este un stat format dintr:un num5r de state care au transferat o mare parte din suveranitatea lor unei noi entit5i6 supraordonat5 acestora6 numit5 4uvern central ;federal. <ntr:o federaie6 statutul de auto4uvernare al statelor componente este stabilit prin constituie 7i nu poate fi sc=imbat prin =ot5r9rea unilateral5 a 4uvernului central) 7i confederatie (confederaia este o uniune de state independente sau de unit5i teritoriale autonome6 8nfiinat5 pe ba1a unui acord internaional6 prin care se determin5 condiiile de asociere a statelor 7i de funcionare a acestora). Uniunuea Europeana nu dispune de pesonalitate 2uridica16 ea fiind mai mai de4raba un concept politic decat unul 2uridic6 deoarece nu substitute Comunitatile europene6 ci le in4lobea1a intr:un ansamblu mai lar4 2. Statele membre ale Uniunii Europene isi pot transfera competentele 6la aderare6 doar unei (or4an comunitar6 cum este 3anca Central Europeana6 nu 7i Uniunii Europeane3 *in acest motiv este acceptata e>plicaia conform careia 6pentru a:7i reali1e obiectivele 6Uniunea Europeana utili1ea1a Comunitaile europene 6completate cu formele de cooperare inter4uvernamentale preva1ute de tratate.

??????????????????????????????? 1.-..ideanu6op.cip.62 2@/.Ainca 6*rept comunitar 4eneral 6op.cit.6p." 2...Bunteanu 6op.cit.6p.1,1 3.! se vedea L.Cram6*.*inan6 %.%u4ent(editors)6 op.cit.6p."

2.Evoluia istorica
Aentative de unificare a naiunilor europene au e>istat 8nc5 dinaintea apariiei statelor naionale moderne. !cum trei mii de ani6 Europa era dominat5 de celi6 iar mai t9r1iu a fost cucerit5 7i condus5 de Imperiul .oman6 centrat 8n Bediteran5. !ceste uniuni timpurii au fost 2

Lucrare pentru obtinerea competentelor create cu fora. Imperiul #ranc al lui Carol cel Bare 7i Sf9ntul Imperiu .oman au unit 1one 8ntinse sub o sin4ur5 administraie pentru sute ani. *at5 fiind diversitatea lin4vistic5 7i cultural5 a Europei6 aceste 8ncerc5ri au implicat de obicei ocupaia militar5 a naiunilor6 conduc9nd la instabilitate@ unele 8ncerc5ri6 8ns56 au durat mii de ani 7i au fost 8nsoite de pro4rese economice 7i te=nolo4ice6 a7a cum s:a 8nt9mplat cu Imperiul .oman 8n timpul a7a:numitei (a> .omana. Una dintre primele propuneri pentru o unificare pa7nic5 prin cooperare 7i e4alitatea statutului de membru a fost f5cut5 de Cictor Du4o 8n 1'"1. <n urma catastrofelor provocate de primul 7i al doilea r51boi mondial6 necesitatea form5rii unei (ce a devenit mai t9r1iu) Uniuni Europene a crescut6 din cau1a voinei de a reconstrui Europa 7i de a elimina posibilitatea unui nou r51boi. !cest sentiment a dus 8n cele din urm5 la formarea Comunit5ii Europene a C5rbunelui 7i /elului de c5tre 0ermania (de vest)6 #rana6 Italia 7i 5rile din 3enelu>. !cest lucru a fost posibil prin semnarea 8n aprilie 1)"1 a Aratatului de la (aris6 care care a intrat in vi4uare in iulie 1)"2. (rima uniune vamal5 total56 denumit5 iniial drept Comunitatea Economic European (informal c=iar 7i Piaa Comun)6 a fost creat5 prin Aratatul de la .oma 8n 1)"& 7i implementat5 la 1 ianuarie 1)"'. !ceasta din urm5 s:a transformat 8n Comunitatea European care este 8n pre1ent ;primul pilon; al Uniunii Europene. UE a evoluat dintr:un or4an comercial 8ntr:un parteneriat economic 7i politic. *efinitivarea Uniunii Europene s:a f5cut prin ratificarea de c5tre ansamblul 5rilor membre ale Comunit5ii Europene a Aratatului de la Baastric=t (/landa)6 pe & februarie 1))2. (utem spune asadar ca Uniunea European5 este re1ultatul unui proces de cooperare care a 8nceput 8n anul 1)"16 8ntre 7ase 5ri europene ( #ranta6 Italia6 3el4ia6 0ermania Lu>embur4 Aarile de -os ) si ca in decursul urmatorilor ", de ani au avut loc cinci valuri de e>tindere. iar pre1ent Uniunea Europeana este compus56 dup5 cel de al 7aselea val6 din 2& de state membre ( #ranta6 Italia6 3el4ia6 0ermania Lu>embur4 Aarile de -os:1)"')6 (*anemarca .e4atul Unit Irlanda :1)&3)6 (0recia :1)'1 )6( (ortu4alia6 SpaniaE1)'$)6( !ustria6 #inlanda6 Suedia:1))")6 (Cipru6 Estonia6 Letonia 6Lituania6 Balta 6 (olonia6 .epublica Ce=a 6 Slovacia6 Slovenia6 Un4aria:2,, )6( 3ul4aria6 .omania E 2,,&).

Institutiile Uniunii Europene


Comisia europeana
1.1.Structura. Comisarii europeni ( numire si demiterea din funcie a acestora) 1.2.Atribuiile Comisiei Europene 3

Lucrare pentru obtinerea competentelor 1.3 Funcionarea Comisiei Europene si rolul acesteia in cadrul instituiilor comunitare

1.1.Structura. Comisarii europeni ( numire si demiterea din funcie a acestora)


Comisia Europeana este cea mai ori4ininala dintre institutiile comunitare6formata in preFent din 2" de comisar desemnati de 4uvernele statelor membre pe ba1a competentei lor 4enerale6 si profesionale. Comisia european5 este or4anul e>ecutiv al Uniunii Europene6 av9nd rolul de a 8ntocmi proiecte de le4i 7i de a monitori1a aplicarea acestora. Comisia este un or4an al Comunit5ilor Europene6 independent de statele membre6 avand sediul 3erlaFmont 6 3ru>elles. Aratatul de la %isa" re4lementea1a desemnarea Comisiei Europene astfelG 1) Consiliul European desemnea1a o personalitate ce urmea1a a fi numit presedinte al comisiei:(arlamentul European aproband aceasta desemnare 2) Consiliul U E impreuna cu viitorul presedinte al comisiei desemnea1a comisarii pe ba1a propunerilor venite din partea 4uvernelor naionale

???????????????????????????????? .*enumirea de Comisie Europeana a fost adoptata dupa tratatul de la Baastric=t privind Uniunea europeana6 denumindu:seanterior66Comisia Comunitatilor Europene ".(entru modalitatile de desemnare anterioare tratatului de la %isa si evolutia lor a se vedea *.Leonard .C.*uculescu 6Aratatul dela %isa si reforma institutionala a Uniunii europene 6.*C.nr.3H2,,16p.",

European

3) comisarii impreuna cu presedintele sunt supusi apoi aprobarii (arlamentului ) Comisia Europeana in intre4ime este numita in funcie de Consiliul U.E cu ma2oritatea calificata

Comisarii sunt cetaeni ai statelor membre cate unul din fiecare stat membru numarul lor fiind stabilit de Consiliul U.E cu unanimitate de voturi . Bandatul acestora este de " ani si sunt reeli4ilbili 6 sin4ura institurie care are dreptul de a

Lucrare pentru obtinerea competentelor demite un comisar este Curtea Europeana de -ustiie in timp ce Comisia in intre4ime poate fi demise de parlamentul European prin moiune de cen1ura adoptata cu votul a doua treimi din voturile e>primate si in acelasi timp al ma2oritaii membrilor . Conducerea Comisiei este astfel formata G a) (resedintele Comisiei (actual:-osI Banuel *urJo 3arroso6(ortu4alia) este numit cu $ luni inainte ce mandatul sau sa inceapa iar perioada mandatului sau este e4ala cu cea a Comisiei . (resedintele Comisiei are rol administrativ si protocolar el repre1entant comisia in fata celorlalte instituii comunitare precum si in relatiile cu terii b) Cicepresedinii acestia sunt desemnati de catre presedinte$ din randul comisarilor si sunt in numar de doi6 ei avand rol de suplinire a presedintelui atunci cand este nevoie

1.2.Atribuiile Comisiei Europene


In sarcinile Comisiei Europene intra urmatoarele atributii. a) Atributii in procedura legislative pe ba1a propunerilor inaintate de Comisie6 Consiliul U.E adopta cu impreuna cu (arlamentul sau sin4ur acte normative Comisia are si o putere normativa subordonata Consiliului U.E care ii permite sa e>ecute actele adoptate de Consiliu6 de asemenea poate emite si deci1ii individuale prin care intervine in diferite domenii. b) Atributii de organ executive al Uniunii Europene :comisia este or4anul e>ecutiv al U.E cel care pune in e>ecutare actele emise de Consiliu U.E.6 dispunand de o putere normative proprie putand adopta re4ulamente6 directive6 deci1ii. c) Atributii de reprezentare:aceasta repre1inta Uniunea Europeana in relatiile cu statele nemembre si or4anismele internationale6 in interiorul uniunii ea repre1inta interesul comunitar in
????????????????????????????????? $.Inainte de %isa6 vicepresedintii erau desemnati de Comisie6ca or4an cole4ial 6dintre comisari.

raport cu persoanele fi1ice si 2uridice (e plan e>tern Comisia ne4ocia1a tratatele internationale ne4ociate de Uniune . d)Atributii asupra respectarii tratatelor:Comisia este imputernicita cu ve4=erea respectarii dreptului comunitar de catre statele membre si cele nemembre

1.3 Functionarea Comisiei Europene si rolul acesteia in cadrul insutiilor comunitare


Comisia are sediul la 3ru>elles si se intalneste saptamanal pre1enta comisarilor la sedinta fiind obli4atorie & iar =otararile se iau in pre1enta ma2oritatii membrilor . "

Lucrare pentru obtinerea competentelor #iecare comisar este asistat in activitatea sa de un cabinet format din functionari administrativi Sefii cabinetelor se intalnesc saptamanal pentru a discuta problemele ce necesita intrunirea comisiei si pentru a pre4ati lucrarile acesteia . Caracterul te=nic al comisiei necesita emiterea anuala a unui numar de $,,, de acte normative dintre care nu mai putin de ,,, sunt emise de un comisar sau altul pe ba1a de abilitare . *easemenea comisarii se pot intalni in afara cadrului deliberative din Comisie pt a discuta probleme ur4ente cu c=aracter deosebit . .olul Comisiei este acela de a reali1e interesul comunitar aflat adesea in contradictie cu interesul national al statelor membre ' de a asi4ura respectarea prevederilor tratatelor6 de a iniia proiecte le4islative 7i de a pune 8n practic5 politicile comunitare Independenta comisarilor europeni este o problema de o importanta deosebita6 deoarece ei trebuie sa ia po1itie adesea in fata tendintei de influentare din partea statului care i:a desemnat6 iar pentru a asi4ura independenta acestora tratatele impun anumite obli4atii in sarcina acestora6 cat si a statelor membre

??????????????????????
&. *iscutiile intre comisari au loc de re4ula in en4le1a ale U.E sau france1a cu toate ca documentele oficiale sunt traduse in toate cele 123 limbi oficiale

'. L Carm 6 *.*inan 6 % 6%u4et (editors) 6 op.cit .6 p. &

Consiliul Uniunii Europene

2.1.Notiune 2.2.Structura Consiliului niunii Europene 2.3.Functionarea Consiliului niunii Europene 2.!.Atributiile Consiliului niunii Europene

Lucrare pentru obtinerea competentelor

2.1. otiune
Consiliul Uniunii Europene(inainte de Baastric=t6 al Comunitatilor Europene)6 denumit 7i Consiliul de Mini trii!6 repre1int56 8mpreun5 cu (arlamentul European ramura le4islativ5 a Uniunii Europene . Consiliul Uniunii Europene este principalul or4an le4islativ al Uniunii. Consiliul Uniunii Europene nu este acela7i lucru cu Consiliul Europei6 care este este o or4ani1aie internaional56 complet independent5 de UE. *e asemenea nu trebuie s5 fie confundat cu Consiliul European6 care este o instituie diferit5 a Uniunii Europene6 c=iar dac5 foarte apropiat5 de aceasta. Consiliul Uniunii Europene este unul din or4anele cu putere de deci1ie ale UE. Este deci o parte component5 a puterii le4islative6 a c5rei structur5 se aseam5n5 cu cea a unui sistem bicameral. Consiliul UE repre1int5 statele membre 8n procesul le4islativ6 fiind alc5tuit 8n funcie de sfera politic5 respectiv5 din mini7trii de resort din 4uvernele naionale. Consiliul de mini7tri adopt5 le4ile 8mpreun5 cu (arlamentul European.Sediul acestuia fiind la 3ru>elles

2.2 .Structura Consiliului Uniunii Europene


Consiliul Uniunii Europene este format din repre1entantii 4uvernelor statelor membre . Consiliul se poate alcatui sub doua forme si anume G a) Consiliul general in acest ca1 acesta este compus din ministrii de e>terne ai statelor membre . b) Consilii speciale acestea fiind specializate sau sectoriale atunci cand este compus din ministrii speciali1ati intr:un domeniu sau altul ( a4ricultura6 industrie6 comert ) ???????????????????????????????
).C.3rice:*ela2ou>6 -.(.3rouant6op.cit.6p.$2@ K.Keidenfeld

Institutia este condusa de catre un presedinte desemnat prin rotatie la fiecare $ luni1, dintre repre1entantii statelor membre intr:o ordine prestabilita
11

6astfel in 2,," au fost

Lu>embur4ul si Barea 3ritanie in 2,,$:!ustria si #inlanda 6 iar in 2,,& 0ermania si (ortu4alia. (resedintele Consiliului are misiune a de re1olva compromisurile dificile dintre statele membre si de asemenea el este cel care repre1inta Uninunea in relatiile e>terne6e>primand opinia acesteia in cadrul conferintelor internationale. In politica e>terne el are rolul de a duce la indeplinire deci1iile luate de Consiliul U.E avend deci rol de or4an e>ecutive Consiliul dispune si de un Secretariat 4eneral6 condus din 1))) de "avier #olana Mandariaga ( fost secretar 4eneral al %!A/)

&

Lucrare pentru obtinerea competentelor

2.3.Functionarea Consiliului Uniunii Europene


Consiliu general se intalneste odata pe luna pentru a de1bate probleme le4ate de uniune . Consiliile speciale se reunesc fie odata cu consiliul 4eneral fi atunci cand se impune discutarea unor aspecte ce tin e>pres de un anumit domeniu . Bembrii Consiliului actionea1a la instructiunile statelor membre acestia fiind imputerniciti de 4uvernele acestora cu dreptul d a participa mai multi membrii6insa numai unul are drept de vot . (resedintele Consiliului U.E or4ani1ea1a in tara(2,,&:0ermania 6 (ortu4alia) de ori4ine una din cele doua intalniri anuale ale sefilor de stat si de 4uvern intalnire denumita Consiliul European $ Lucrarile Consiliului sunt convocate de presedintele acestuia sau de unul dintre membrii sau de Comisia Europeana6sedinta desfasurandu:se cu usile inc=is6 insa daca se cade de accord cu unanimitate de voturi sedinta poate fi transmisa si la posturile de televi1iune. Consiliul European discuta probleme le4ate de strate4iile viitoare ale Uniunii6 consiliile specializate se intalnesc in localitati de provincie pentru a sc=imba opinii de probleme concrete.
????????????????????????????????? 1,.La inceput rotatia avea loc in ordine alfabetica 6 ulterior sa sc=imbat sistemul deoarece statele mai mari urmau imediat unele dupa altele e>istand temerea ca statele mari fata de deci1iile luate in timpul presedentiilor successive ale statelor mici. 11.Sc=imbarea presedintelui are loc la 1 ianuarie6respective la 1 iulie a fiecarui an

2.!. Atributiile Consiliului Uniunii Europene


a) Atributii legislative..olul le4islative in Uniune apartine in primul rand Consiliul U.E care adopta acte normative cu forta %uridica obligatorie (directive6 re4ulamente) ce se impune statelor membre6 institutiilor comunitare si de asemenea Consiliului U.E *e asemenea acesta Consiliul poate revizui tratate comunitare si sa ia deci1ii de natura constitutionala( ale4erea parlamentarilor europeni prin sufra4iu universal) . b)!tributii privind politica externa si de securitate comun& in %ustitie si de afaceri externe (Consiliul autori1ea1a desc=iderea ne4ocierilor cu statele asociate in vederea aderarii) c) !tributii de aprobare a bugetului comunitar (al carui proiect este depus de catre comisie 6atributie impartita cu (arlamentul European ) d)!tributii de coordonare a politicilor economice ale Uniunii Europene 6 in special pentru asi4urarea functionarii uniunii economice si monetare

'

Lucrare pentru obtinerea competentelor

.Parlamentul European 3.1.Notiune si Structura "arlamentului European


3.2. #esemnare parlamentarilor europeni si statutul acestora 3.3 Functionarea "arlamentului European $ 3.!Atributiile "arlamentului European

3.1. otiune si Structura "arlamentului European


(arlamentul european este unul din or4anele europene ce a fost preva1ut initial cu denumirea de66Adunare generala Lsi doar din 1)$2 acesta a fost denumit 66 Parlament Lprin aceasta dorindu:se sporirea importantei acestei institutii si aproprierea ei de un parlament national $ (arlamentul European este format din repre1entanti ai statelor membre126pina in 2,, ????????????????????????
. 12.- ..ideau 6 op.cit.6 p61,2 6 %.*eaconu .6 op.cit6 p.)). . . Bunteanu 6op.cit6p.22

avand $2$ de membrii iar din 2,, odata cu intrarea in vi4uare a tratatului de la %isa acesta are &32 de membrii6 iar din 2,,& cand Uniunea numara 2& de state acesta are &'" de membrii. (arlamentul European are trei sediiG la Strasbour46 3ru>elles 7i Lu>embur4. (arlamentraii sunt 4rupati in 4rupuri politice (0rupul Socialistilor Europeni60rupul (artidului Liberal6etc ) cu caracter mi>t sau multinational6 numarul minim pentru formarea unui 4rup parlamentar fiind de 1) membrii daca provin din cel putin " state membre . (arlamentul este condus de un presedinte13(%ans&'ert "oetterin( : noul (re7edinte al (arlamentului European:2,,&)6 1 vicepresedinti :care impreuna cu cei $ c=estori formea1a 'iroul parlamentului European6 or4an e>ecutiveEsi de un secretar 4eneral acestia fiind alesi pe o perioada de 2 ani si 2umatate . Bembrii parlamentului european sunt in acelasi timp si membrii de drept si in unul din cele 2, Comitete1 (comisii ( parlamentare(formatiuni speciali1ate ale institutiei 6ce pre4atesc deci1iile luate de plenul (arlamentului European.

3.2 #esemnare parlamentarilor europeni si statutul acestora.


*esemanrea membrilor parlamentului are loc prin sufra4iu universal direct6 pentru un mandate de " ani urmatoarele ale4eri avand loc in 2,,) 6 la ale4eri participand 2& de state (erioada ale4erilor durea1a 3: 1ile si poate participa orice persoana peste 1' ani

Lucrare pentru obtinerea competentelor Bembrii (arlamentului pot fi in acelasi timp parlamentari europeni si parlamentari nationali dar nu pot fi membrii in 4uvernele nationale sau in institutii comunitare !cestia beneficia1a de imunitate si nu pot fi arestati sau urmariti 2udiciar pe teritoriul altor state .Imunitate parlamentara durea1a pe toata perioada mandatului parlamentar ( *eci1ia Curtii Europene ). In ceea ce priveste salariul unui parlamentar european acesta primeste salariul parlamentarilor din tara de ori4ine 6e>istand astfel o diferenta ma2ora de salari1are intre parlamentarii europeni.1"

??????????????????????????????? 13.-.( -aMue6 (arlament europee6*allo16 (aris61))36p.3 6 -..ideau6op.cit.6p.3,2 1 .-.L.3urban 6Le (arlament europeen6Ed.(.U.#.6 (aris 61))'6traducere in limba romana 6Ed.Beridiane63ucuresti 61))). 1"..Se incearca o uniformi1are a sistemului de plata prin stabilirea unui sistem unic de plata

3.3. Functionarea "arlamentului European $


(arlamentul se intalneste atat atat in sesiune ordinara lunara de cate o saptamana si in sesiune extraordinara& o mare parte a activitatilor desfasurandu:se in comitetele parlamentare cate 2 saptamani pe luna . Sedintele sunt publice6 pre1enta membrilor Consiliului U.E este obli4atorie la sesiunile plenare &de asemenea la ele putant participa si membrii Comisiei Europene . *eci1iile sunt adoptate cu ma2oritatea aboluta a membrilor si iau forma de rezolutii (arlamentul European are trei sediiG la Strasbour4( aici au loc sesiunile plenare )6 3ru>elles(Comitetele (arlamentare ) 7i Lu>embur4( Secretariatul 0eneral ) Lucrarile se desfasoara in cele 23 de limbi oficiale6 traduse simultan 6totodata traducandu:se si documentele oficiale

3.!. Atributiile "arlamentului European

a) Atributi de supraveg)ere si control *de1bate raportul annual 4eneral al Comisiei Europene :de1bate orice problema de politica 4enerala

1,

Lucrare pentru obtinerea competentelor :poate adopta o motiune de cenzura care sa duca la demiterea in bloc a Comisiei Europene &poate adresa interpelari Comisiei Europene sau Consiliului U.E b)Atributii legislative :(arlamentul European emite avi1e ce pot fi facultative6consultative6conforme. c)Atributii bugetare *bu4etul comunitar este adoptata de Consiliul U.E6 la propunerea Comisiei Europene cu avi1ul (arlamentului (acesta aproband de fapt si bu4etul ) :aproba descarcarea de 4estiune a Comisiei 6dupa inc=eierea e>ercitiului bu4etar1$

????????????????????????????????????? 1$.- L.3urban 6 Le parlement europeen6(resses Universitaire de #rance6 (aris6 1))'6p."$

Curtea Europeana de Justitie


!.1. )olul Curtii de *ustitie !.2. Componenta Curtii de *ustitie !.3.Functionarea Curtii de *ustitie si competenta acesteia .

!.1. %olul Curtii de &ustitie


Curtea europeana de 2ustitie cu sediul la +uxembourg este institutia 2urisdictionala ce ve4=ea1a la aplicarea dreptului comunitar6 solutionand disputele dintre statele membre si Comisia Europeana6 dintre institutiile U. E.6 dintre persoane fi1ice si 2uridice si Uniune. Curtea Europeana de -ustitie are misiunea de a asi4ura aplicarea6 interpretarea si respectarea dreptului comunitar pe intre4 teritoriul Uniunii Europene. %u trebuie confundata Curtea Europeana de -ustitie si Curtea Europeana a *repturilor /mului C.E.*./ cu sediul la Strasbour4:or4an creat de Consiliul Europei in ba1a Conventiei Europene a *repturilor /mului

!.2 Componenta Curtii de &ustitie


!ceasta este formata din 2& de %udecatori cate unul pentru fiecare membru 6 fiind asistata de ' avocati generali 6Consiliul avand dreptul sa creasca numarul acestora

11

Lucrare pentru obtinerea competentelor "udecatorii sunt desemnati de Consiliul U.E 6la propunerea statelor membre 6mandatul acestora fiind de $ ani si poate fi reinnoit 6 dar 2umatate din acestia sunt sc=imbati din 3 in 3 ani pentru a asi4ura o anumita continuitate in activitatea Curtii1& Avocatii generali sunt numiti si reinnoiti pe aceleasi principii ca si 2udecatorii si au rolul de a pre1enta public conclu1iile motivate asupra cau1ei in care este obli4atorie pre1enta acestora. *emiterea %udecatorilor si a avocatior generali se face cu votul unanim al celorlalti cole4i atunci cand se considera ca nu mai sunt calificati pentru asi mai e>ercita atributiile .

??????????????????????????? 1&..Sunt sc=imbati fie 136 fie 1 2udecatori6 alternativ

!.3.Functionarea Curtii de &ustitie si competenta acesteia .


(resedintele Curtii (ales prin vot secret de catre ceilalti 2udecatori) al carui mandate este de 3 ani are rolul de a prezida de a pre1ida audierile si deliberarile din Camera de consiliu si de a diri1a activitatea Curtii. -udecatorii sunt a2utati in indeplinirea atributiilor de catre grefieri si referenti 0refierii sunt alesi de catre 2udecatori si au rolul de a asista la audieri de a consemna de1baterile6 tin ar=ivele curtii si deasemenea au si atributii administrative Easi4ura administarrea bu4etului Curtii sub autoritatea presedintelui acestuia 1' . .eferentii lucre1a pe lan4a fiecare 2udecator cate 2 fiind 2uristi de aceeasi nationaliatae cu acesta . ,ormatiuni de lucru ale Curtii de "ustitie Europeana a( Marea Camera -se intruneste atunci cand statul membru sau institutia comunitara parte Curtea 2udeca in plenul sau in ca1urile in care comple>itatea ca1ului dedus 2udecatii o cere . etc. Este compusa din 13 2udecatori ()art.221 C.E.E.6 dupa %isa) b) Camerele * au rolul de a instrumenta cau1ele dar pot avea si atributii de 2udecata6deci1iile lor avand aceeasi forta 2uridica ca si a Curtii.!ceasta 2udeca doar ca1urile mai putin dificile. Sunt compuse din 3 sau " 2udecatori. c) Plenul:atunci cand actiunea vi1ea1a un stat membru sau o institutie comunitara competenta apartine acestuia . 12 in liti4iu o solicita in mod e>pres.

Lucrare pentru obtinerea competentelor (rocedura de 2udecata poate fi contradictorie (fiecare parte is sustine si ar4umentea1a pretentiile)6 publica 6 mixta si inc)izitorie deoarece presupune activitati de instrumentare a cau1ei cu ar fi e>perti1a si audierea martorilor. *eliberarile se iau in Camera de Consiliu la ele participand 2udecatori ce au fost pre1enti la procedura orala 6iar avocatii 4enerali nu participa. Dotararea se ia cu ma2oritatea 1)6iar partile sunt repre1entate in mod obli4atoriu in fata curti6in orice fa1a a procedurii de 2udecata .
????????????????????????????? 1'..! se vedea (.Boreau *efar4es 6op.cit.6p."&@ / Ainca6 *rept comunitar 4eneral 6op.cit.6p.123 1)..Dotararile sunt motivate in fapt si in drept6 si trebuiesc investite cu formula e>ecutorie dupa e>pirarea termenelor de contestare sau dupa solutionarea cailor de atac

Limba in care se desfasoara procesul este de re4ula limba paratului6 dar se poate utili1e si limba de procedura care cel mai des este utili1ata #rance1a Curtea indeplineste doua functii si anume a) o functie %urisdictionala ea putand actiona caG curte constitutionala 2udeca recursurile contra unei institutii comunitare ce nu:si respecta obli4atiile din tratate curte administrative controlea1a le4alitatea actelor comunitare curte de apel 2udeca recursurile impotriva =otararilor date de Aribunalul de (rima Instanta b) o functie consultative aceasta emite avi1e in ca1ul in care se pune problema revi1uirii tratatelor comunitare .

Curtea de Conturi
+.1. )olul Curtii de conturi +.2. Structura curtii de conturi

'.1. %olul Curtii de conturi


Infiintata in 1)&" si avand sediul la Lu>embour4 este cea mai putin cunoscuta dintre institututiile Uniunii Europene 6 statutul de institutie comunitara fiindui atribuit prin Aratatul de la Baastric=t 2,.

13

Lucrare pentru obtinerea competentelor .olul ei este acela de institutie speciali1ata in controlul financiar& e>ercitat asupra institutiilor comunitare6 asupra modului de incasare a veniturilor si de reali1are a c=eltuielilor din bu4etul comunitar . *e asemenea controlea1a mana4ementul financiar al conducerilor institutiilor si or4anismelor comunitare. In activitatea de control6 Curtea poate sa ceara documente sau sa faca propriile investi4atii. ??????????????????????????
2,. *. Ba1ilu6op.cit.6p.133@/ Ainca 6*rept comunitar 4eneral 6oop.cit .6p.)3

Curtii de conturi ii lipseste atributia %urisdictionala6 2urisdictia financiara apartine doar Curtii Europene de -ustitie

'.2. Structura curtii de conturi


Curtea este compusa din cate un repre1entant al fiecarui stat membru6numit pe o perioada de $ luni 6 carui mandate poate fi reinnoit. %umirea se face de catre Consiliul U.E cu ma2oritatea calificata dupa obtinerea avi1ului cu caracter consultative al (arlamentului European sip e ba1a propunerilor inaintate de statele membre. Curtea are un (resedinte ales dintre membrii acestia 6pentru un mandate reinnoibil de 3 ani . Bembrii Curtii de conturi trebuie sa fie independenti in e>ercitarea sarcinilor comunitare6 trebuind sa aiba pre4atirea de specialitate sau sa fi fost membrii ai curtii de conturi nationale.

CONSILIUL EUROPE N
,.1.'ene-a si natura .uridical aConsiliului European ,.2.Functionarea Consiliului European ,.3.)olul Consiliului European

Lucrare pentru obtinerea competentelor

(.1.)ene*a si natura +uridical aConsiliului European


Consiliul European este forul politic suprem al Uniunii Europene. <n cadrul UE acesta este instituia care a promovat 8n mod decisiv procesul de inte4rare european5. In 1)& la #ammit*ul de la (aris presedintele france1 CalerF 0iscard dNEstain4 propune sa fie institutionali1ate forme de organisme de cooperare politica la cel mai inalt nivel sub forma de Consiliu European Consiliul European nu detine putere economica la nivel de U.E6 influenta sa manifestandu:se cu pre4nanta la nivel informal 6deoarece sefii de state si de 4uverne sunt cei care stabiliesc durectiile de urmat in politica uniunii urmand ca instructiunile comunitare in frunte cu Consiliul U.E si Comisia sa puna in aplicare in concret de ministrii de e>terne din statele membre ce formea1a Consiliul U.E forta legislative a uniunii. E>ista doua opinii referitoare la natura 2uridical a Consiliului European G a) .rgan paracomunitar21 denumire ce su4erea1a puterea sporita a acestuia6fiind catali1atorul inte4rarii europene la nivel politic. b) .rgan interguvernamental22 de cooperare fie ca o forma institutionala noua de pre1entare a Consiliului U.E 6fie ca or4an sui 4eneric.

(.2.Functionarea Consiliului European


Consiliul se reuneste de doua ori pe an sau ori de cate ori este nevoie 6sefii de stat sau de 4uverne ai statelor membre6asistati de ministrii de e>terne6precum si de (resedintele Comisiei Europene23 intalnirea fiind condusa de seful de stat sau 4uvern din tara ce detine si presedentia Consiliului U.E(or4ani1area se face de catre Secretarul 0eneral al Consiliului). .euniunea se desfasoara in statul ce detine presedentia Consiliului6 insa la %isa sa decis ca intalnirile de presedintie sa se desfasoare la 3ru>elles6iar cand va avea 2' de membrii 6toate reuniunile sa fie la 3ru>elles.

(.3.%olul Consiliului European


.olul acestuia trebuie privt din mai multe puncte de vedere pentru a fi inteles astfel *eci1iile luate de Consiliu se impun Consiliului U.E care le transforma in norme 2uridice c=iar daca acesta nu are drept de deci1ie 2uridical la nivel comunitar. Uneori problemele mai dificile ale Consiliului U.E sunt lasate spre re1olvare #ummit: urilor Consiliului European.

1"

Lucrare pentru obtinerea competentelor Arebuie preci1at ca acest for European de dialo4 politic nu este nici institutie comunitarar cum este (arlamentu6etc si nici orgam comunitar cu activitate permanenta sau deliberative cum este Comitetul re4iunilor6etc.
?????????????????????? 21. C.Lefter6op.cit.6p.1 " 22 ! se vedea C.Barcu6op.cit.6p."'@ / 3ibere6op.cit6p.&" 23. !ctul Unic European6 art.2

Formule
lim =
x

x3 /3 2 x3 / /2 /3 z z2 z3 + "

x x2 x3

1 2 3

f ( x3 z +" ) a+" b+ '+ d c +d c $+ a + d O, 6 a6 b6 c6 d

1 a + b c+d2 2& 2 " 3 a + d c+b x x2 x3 / /2 /3


)+ x

z z2 z3 + " 1 2 3

( a + b ) [ 26 ']

x =,

x3 /3 = 2

1$

Lucrare pentru obtinerea competentelor

Conclu-ii
Uniunea European a fost si ramane una din cele mai de success creatii din istoria internationala sa dreptului international. In acelasi timp aceasta este o realitate 4reu de inteles datorita comple>itatii raporturilor 2uridce stabilite intre statele membre si institutiile comunitare 6 cat si datotira 66!mbi4uitatii constructiveP pe care o implica aceasta. Este re1ultatul ad9ncirii si amplificarii interdependentelor economice6 ce se desfasoara pe fondul 4lobali1arii economiei mondiale. !ceasta institutie comunitara s:a format si s:a afirmat pe parcursul unui proces evolutiv6 de durata6de trecere de la uniunea vamala la piata comuna si apoi la uniunea economica6iar 8n perspectiva la o uniune politica si militara. !cest proces istoric nu a decurs lin6 din contra6 s:a concreti1at prin manifestarea si re1olvarea unor multiple contradictii si po1itii diver4ente6 e>presii ale diversitatii de interese ale tarilorparticipante. (e acest fond evolutiv6 U.E. si:a dovedit si se dovedeste a fi cea mai viabila forma de inte4rare economica interstatala6 cu urmari po1itive asupra de1voltarii economice si sociale a tuturor tarilor componente6 cu consecinte multiple benefice pe planul relatiilor economice internationale. <n conditiile actuale6 U.E. se constituie 8ntr:un centru economic de mare forta al lumii contemporane6 influent9nd puternic desfasurarea relatiilor economice internationaleG detine po1itii strate4ice 8n sectoarele c=eie ale economiei moderne6 precum si 8n cele traditionale@ dispune de un puternic aparat de cercetare@ este prima putere comerciala a lumii6 detin9nd o pondere 8nsemnata 8n comertul si productia mondiala.

3iblio4rafie

1. ! #uerea 6*rept Comunitar European.(artea 4enerala 6Ed.!ll 3ecQ6 2,,3 2. C Leica6 *rept comunitar 6ed Lumina Le>61))' 3. / Banolac=e 6 *rept Comunitar6 ed a III a reva1uta 6Ed !ll becQ 62,,1 . C Barcu 6 *rept Institutional comunitar.6 ed a II a 6 Ed Lumina le>62,,1 ". * Ba1ilu 6 Inte4rare europeana .*rept comunitar si institutii europene 6 Ed Lumina Le>62,,1 1&

Lucrare pentru obtinerea competentelor $. . Bunteanu 6 *rept European 6 Ed /scar print 6 3ucuresti6 1))$ &. *acian Cosmin *ra4os 6 Uniunea Europeana EInstitutii6 Becanisme 6ed.3 6Ed C.D .3eacQ 63ucuresti 6 2,,&

1'