Sunteți pe pagina 1din 4

I. 1.

Identificarea postului Numele si prenumele titularului:GHERMAN DANIEL

2. Denumirea postului: Manager roiect !Daca in organigrama d"s. denumirea postului difera de cea din #$R% "a tre&ui sa mentionati in fisa si denumirea din #$R.' (. o)itia in #$R * #od: 2+21,1 !in ca)ul in care denumirea postului din firma d"s. nu se regaseste in #$R% "a tre&ui sa treceti codul din #$R pentru denumirea cea mai apropiata din punct de "edere al sarcinilor si responsa&ilitatilor.' +. Departamentul * locatia: Departament roiecte !Reparti)area se "a face conform marimii% specificului si organigramei firmei.' -. a. &. Ni"elul postului #onducere * coordonare: Middle E.ecutie: Nu este ca)ul

/. Relatiile: a0 Ierar1ice 2control% indrumare% posturi super"i)ate0: 3 se su&ordonea)a: Directorului Departamentului roiecte 3 are in su&ordine: Mem&rii ec1ipei care implementea)a proiectul &0 4unctionale 2cola&orare% pe ori)ontala0: #u managerii sau sefii din celelalte departamente implicate in di"erse fa)e ale implementarii proiectului c0 Repre)entare 2cola&orare% consultanta0: #u clientii% furni)orii si &eneficiarii proiectului ! entru punctele a% & si c se "a tine cont de marimea% specificul si organigrama firmei.' II. Descrierea postului

1. 5copul general al postului #oordonarea eficienta a tuturor acti"itatilor proiectului in "ederea atingerii o&iecti"elor sta&ilite la cele mai inalte standarde de calitate. !in functie de marimea% specificul si organigrama firmei scopul poate diferi. 5copul postului se "a regasi detaliat in o&iectul contractului definit in #IM semnat de parti.' 2. $&iecti"ele postului 3 Asigurarea comunicarii cu partenerii din cadrul proiectului si respectarea o&ligatiilor contractuale care decurg din acordurile de parteneriat. 3 regatirea si organi)area planurilor de acti"itate in cadrul proiectului si asigurarea resurselor necesare pentru atingerea o&iecti"elor proiectului. 3 Administrarea &ugetului proiectului in conformitate cu procedurile interne aplica&ile si cu conditiile finantatorului. 3 6alorificarea si de)"oltarea oportunitatilor pe durata implementarii proiectului. !in functie de marimea% specificul si organigrama firmei o&iecti"ele pot diferi.' (. Descrierea sarcinilor * atri&utiilor * acti"itatilor postului 3 #oordonea)a acti"itatile din cadrul proiectului super"i)and direct ec1ipele te1nice% consultantii si alti cola&oratori implicati. 3 5ta&ileste relatii de cola&orare pe termen lung cu partenerii% clientii% &eneficiarii si finantatorii proiectului. 3 regateste &ugetul si cas13flo73ul proiectului pentru contractele finale in conformitate cu propunerea inaintata% cu comentariile &eneficiarului si cu acti"itatile pre"a)ute a se desfasura in cadrul proiectului% asigurand resursele necesare &unei desfasurari a acestuia. 3 Monitori)ea)a in timp progresul atins fata de o&iecti"ele propuse si redactea)a rapoarte lunare catre finantatori% parteneri si &eneficiari cu respectarea datelor pre"a)ute in contracte. 3 Asigura circulatia informatiei in cadrul proiectului si pentru alte departamente ale organi)atiei% organi)and periodic intalniri cu ec1ipa de proiect si pre)entand proiectul celorlalte departamente. 3 Asigura re)ol"area pro&lemelor aparute in reali)area proiectului si informea)a la timp ec1ipa de management despre pro&lemele aparute si pe care nu le poate re)ol"a la ni"elul sau. 3 Ar1i"ea)a corespun)ator toata documentatia legata de proiect. 3 regateste noi proiecte care "alorifica e.perti)a e.istenta la ni"elul organi)atiei si re)ultatele proiectelor

anterioare si face propuneri de &uget pentru fiecare proiect in parte pe care le inaintea)a spre apro&are Directorului 4inanciar. 3 4ace propuneri de im&unatatire a stilului de lucru pentru a ma.imi)a eficienta atingerii o&iecti"elor propuse. 3 E"aluea)a impactul proiectului si il comunica conducerii% finantatorilor si partenerilor de proiect. 3 5ta&ileste conform structurii organi)atorice si a R$4 sarcinile si responsa&ilitatile personalului din su&ordine% in &a)a fiselor de post. 3 Moti"ea)a ec1ipa de proiect prin comunicare si prin e"aluarea permanenta a su&ordonatilor directi. 3 6erifica ponta8ul lunar pentru personalul din su&ordine si3l transmite Departamentului Resurse 9mane. 3 $rgani)ea)a acordarea concediului de odi1na si a )ilelor li&ere pentru personalul din su&ordine. 3 E.ercita permanent sau temporar% prin delegarea competentelor% acele atri&utii specifice specialitatii sale% sta&ilite prin actul constituti" al societatii sau prin organul deci)ional statutar 2AGA% #A0 in sarcina repre)entantului legal. 3 E.ecuta orice alte dispo)itii date de superiorul ierar1ic in reali)area strategiilor pe termen scurt ale companiei in limitele respectarii temeiului legal. !in functie de marimea% specificul si organigrama firmei sarcinile * atri&utiile * acti"itatile pot diferi.' +. Descrierea responsa&ilitatilor postului a. ri"ind relatiile interpersonale * comunicarea 3 Raspunde de re)ol"area prompta a pro&lemelor de comunicare ce apar in cadrul acti"itatilor proiectului. 3 Raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furni)ea)a informatiile din domeniul sau de acti"itate. 3 Asigura un climat de cola&orare intre toti anga8atii implicati in proiect. 3 Informea)a seful direct de aparitia unor pro&leme importante care pot a"ea impact asupra desfasurarii proiectului. &. 4ata de ec1ipamentul din dotare 3 Respecta procedurile interne legate de utili)area aparaturii din dotare 2softuri% internet% #% copiator etc.0. 3 Raspunde de insusirea si respectarea procedurilor interne legate de utili)area in conditii optime a aparaturii de catre intreg personalul din su&ordine. 3 Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsa&ile pri"ind orice defectiune in functionare a ec1ipamentului cu care isi desfasoara acti"itatea. 3 Respecta procedurile interne legate de utili)area auto"e1iculului pe care3l are in folosinta. c. in raport cu o&iecti"ele postului 3 Raspunde de gestionarea resurselor umane si materiale conform cu planificarea proiectului% precum si de alocarea lor corecta acti"itatilor proiectului. 3 Raspunde de respectarea termenelor sta&ilite prin contracte. 3 Raspunde de "eridicitatea si corectitudinea rapoartelor intocmite pentru finantator% parteneri si &eneficiari. 3 Acorda spri8in in e"aluarea performantelor mem&rilor ec1ipei pe care o conduce. 3 Identifica ne"oile de instruire ale personalului din su&ordine si asigura formarea continua a acestuia. 3 Raspunde de fundamentarea masurilor de moti"are si sanctionare a personalului din su&ordine% participand 2alaturi de persoanele a&ilitate0 la luarea acestor masuri% conform procedurilor interne si pre"ederilor legislati"e in "igoare. 3 Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces. 3 Raspunde de relatia cu partenerii% clientii si &eneficiarii. d. ri"ind securitatea si sanatatea muncii 3 Respecta normele de 5ecuritate si 5anatate in Munca si de 5I si raspunde de insusirea si respectarea acestora de catre toti mem&rii ec1ipei de proiect. 3 Raspunde de efectuarea instruirii la locul de munca si a celei periodice a tuturor anga8atilor din su&ordine. 3 #onsemnea)a re)ultatul instruirii in fisele de instruire indi"iduala% cu indicarea materialului predat% a duratei si a datei instruirii. 3 Raspunde de pastrarea fiselor de instruire indi"iduala ale anga8atilor din su&ordine. 3 Raspunde de luarea la cunostinta si de aplicarea masurilor sta&ilite in urma e"aluarii riscurilor in )onele cu risc ridicat. 3 Raspunde de luarea tuturor masurilor te1nice% organi)atorice% igienico3sanitare sau de alta natura sta&ilite de anga8ator in lanul de pre"enire si protectie in urma e"aluarii riscurilor% pentru asigurarea securitatii si sanatatii anga8atilor din su&ordine. e. ri"ind regulamentele * procedurile de lucru 3 Raspunde de respectarea procedurilor de lucru generale specifice 2programul de lucru% punctualitatea in intocmirea si predarea rapoartelor etc.0. 3 Respecta si asigura cunoasterea si aplicarea Regulamentului Intern si a Regulamentului de $rgani)are

si 4unctionare de catre intreg personalul din su&ordine. 3 Respecta si aplica actele normati"e in "igoare si #ontractul #olecti" de Munca aplica&il. !in functie de marimea% specificul si organigrama firmei responsa&ilitatile postului pot diferi. Atentie: Raspunderea 8uridica generata de nerespectarea o&ligatiilor sta&ilite prin pre)enta se "a sta&ili in conformitate cu pre"ederile legislatiei in "igoare precum si in &a)a procedurilor reglementate in Regulamentul Intern al firmei.' -. #onditiile postului de munca a. rogramul de lucru ; ore si suplimentar cand este ne"oie. <=5e "a asigura corelarea acestor dispo)itii cu acelea ale clau)ei specifice din #IM% precum si cu pre"ederile din ane.ele la RI * ##M la ni"el de unitate referitoare la alternanta turelor% daca este ca)ul% respecti" la programul de lucru inegal.< &. #onditiile materiale 3 am&ientale Nu lucrea)a in conditii am&ientale deose&ite. 3 deplasari 4ace deplasari frec"ente% in afara firmei% in tara si strainatate. 3 spatiu Are &irou propriu. 3 conditii suplimentare 2fac parte din categoria de &eneficii0 >elefon mo&il% #% masina de ser"iciu. c. #onditii de formare profesionala articipa la di"erse traininguri% seminarii% congrese de specialitate etc. d. ?uget Gestionea)a &ugetul de proiect. !#onditiile de la punctele a% &% c si d se decid la ni"elul fiecarei firme in functie de conditiile specifice si de posi&ilitati% precum si de ne"oile pentru postul respecti" in firma.' /. Gradul de autonomie a. Autoritate asupra altor posturi ............. !5e refera la alte posturi decat cele aflate in su&ordinea directa. Autoritatea se sta&ileste in fiecare firma de catre conducere% pentru fiecare post in parte 3 in functie de marimea% specificul si organigrama firmei.' &. Delegare 2inlocuitori% sarcini delegate0 3 inlocuieste pe: 9nul dintre mem&rii ec1ipei de implementare a proiectului sau pe Directorul Departamentului roiecte% cu responsa&ilitati limitate. 3 este inlocuit de: 9nul dintre mem&rii ec1ipei de implementare a proiectului. !De o&icei% fiecare firma sta&ileste si mentionea)a numele persoanei inlocuitoare% cu preci)area responsa&ilitatilor si a sarcinilor pe perioada delegarii.' @. Indicatori de performanta 3 #oeficient de a&sor&tie a &ugetului de peste A-B. 3 Respectarea termenelor planificate in proportie de peste A,B. !in functie de specificul firmei% pot fi utili)ati indicatori diferiti% cu "alori diferite% in limitele responsa&ilitatilor si performantelor cerute de post.' ;. erioada de e"aluare a performantelor ?ianual !5e sta&ileste in functie de sistemul de e"aluare din fiecare firma.' A. E"olutii posi&ile oate a"ansa pe po)itia de Director Departament roiecte. !5e sta&ileste in functie de planificarea carierei din fiecare firma.' III. 5pecificatiile postului 1. Ni"elul de studii 5tudii superioare% de preferat in domeniul de acti"itate pentru care se implementea)a proiectul. !Ni"elul de studii pentru fiecare post difera in functie de specificul si marimea firmei% precum si de ne"oile pentru postul respecti" in firma.' 2. #alificarea necesara 3 #ursuri de speciali)are postuni"ersitare de management. 3 #ursuri de ro8ect Management. 3 #unostinte lim&i straine: engle)a% ni"el a"ansat si e"entual o alta lim&a de circulatie internationala 2france)a% germana0. 3 $perare #: Cord% E.cel% alte programe 3 in functie de proiect. !in functie de specificul si marimea firmei% precum si de ne"oile pentru postul respecti" in firma se pot solicita

si alte calificari * speciali)ari.' (. #ompetentele postului 2pac1et de competente0 3 capacitate de concentrare% anali)a si sinte)aD 3 capacitate de pre"i)iune a e"enimentelorD 3 a&ilitati de negociereD 3 capacitate de a sta&ili relatii% toleranta% calm% perse"erentaD 3 a&ilitati de comunicare interpersonalaD 3 capacitatea de a redacta rapoarte clare si corecteD 3 adapta&ilitate la sarcini de lucru sc1im&atoare% la situatii de cri)aD 3 ec1ili&ru emotional% constanta in atitudiniD 3 capacitate de deci)ie si asumarea responsa&ilitatiiD 3 competente de a lucra in ec1ipaD 3 atitudine po)iti"a si a&ilitati de a mo&ili)a ec1ipa din su&ordineD 3 spirit creati" si ino"ati"D 3 preocupare permanenta pentru ridicarea ni"elului profesional indi"idual si al ec1ipei de proiect. !in functie de specificul si marimea firmei% precum si de ne"oile pentru postul respecti" in firma se pot solicita si alte competente.' +. E.perienta de lucru necesara Minimum ( ani e.perienta in lucrul pe proiecte in domeniul de acti"itate specific. !E.perienta de lucru necesara se sta&ileste de fiecare firma in functie de ne"oile specifice pentru postul respecti".' Data% Numele si semnatura titularului postului% A R$?A> Numele si semnatura superiorului ierar1ic%

Director General