Sunteți pe pagina 1din 2

Tema 2.3: Analiza marimei si corelatiei dintre costurile, consumurile si cheltuielile intreprinderii. 1.

Analiza corelatiilor dintre indicatorii de costuri, in dinamica, la intreprinderea XXX SRL, pentru perioada anilor 2009-2010.

Indicatori 2009 1. Costul Vinzarilor 2. Cheltuieli Operationale 3. Cheltuieli Totale (din situatii financiare) 4. Consumuri si Cheltuieli Operationale (5C; 5Ci) 5. Corelatia dintre CV/CO (1/2) 6. Corelatia dintre CO/CT (2/3) 7. Corelatia dintre CO/CCO (2/4) 8. Corelatia dintre CT/CCO (3/4)

Anii 2010 391462 817342 817342 817342 0,48 1 1 1

Abaterea absoluta +/+ 280523 -9647 -9747 -9647 0,35 0 0 0

Indicele cresterii % 352,8 98,8 98,8 98,8 369,2 100 100 100

110939 826989 827089 826989 0,13 1 1 1

Concluzii: Din calculele efectuate asupra corelatiilor dintre costuri, consumuri si cheltuieli, la intreprinderea SC XXX SRL, pentru perioada anilor 2009-2010 rezulta urmatoarele: 1) Corelatia dintre Costul vinzarilor si Cheltuielile operationale inregistreaza o crestere cu 0,35 unitati, in anul analizat fata de anul de baza, modificarea caruia este influenta de 2 indicatori si anume: a) Cresterea costurilor vinzarilor cu 280523 lei in anul de analiza fata de anul de baza ceea ce inseamna ca costurile materialelor folosite de entitate in procesul de producere si a marfurilor destinate comercializarii, a crescut considerabil;
1

b) Dinamica pozitiva de scadere a cheltuielilor operationale cu -9647 lei in anul de analiza fata de cel de baza ceea ce ne spune despre faptul ca entitatea a reusit sa optimizeze o buna parte din cheltuielile la acest capitol. 2) Corelatia dintre Cheltuielile operationale si Cheltuielile totale a entitatii nu indica schimbari, ceea ce ne vorbeste despre lipasa, la entitatea analizata, a cheltuielilor din activitatea financiara, de investitii si cheltuieli privind impozitul pe venit. 3) Corelatia dintre Cheltuielile operationale si Consumuri si cheltuieli operationale, de asemenia nu s-a modificat in perioada analizata, deoarece entitatea, conform specificului sau de activitate nu detine strocuri de productie in curs de executie si de productie finite, modificarea carora, in perioada analizata, se regaseste in componenta consumurilor si cheltuielilor operationale. 4) Corelatia dintre Cheltuielile totale si Consumuri si cheltuieli operationale, de asemenia nu s-a modificat in perioada analizata, ceea ce ne vorbeste, iarasi, despre lipsa strocurilor de productie in curs de executie si a productiei finite, modificarea carora, in perioada analizata, se regaseste in componenta consumurilor si cheltuielilor operationale, facind inplicabila folosirea acestei corelatii la entitatea respectiva.