Sunteți pe pagina 1din 26

UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGATIREA PERSONALULUI DIDACTIC

PROIECT
DIDACTICA SPECIALITATII

Coordonator,

Lect. dr. ing. Costica NITUCA

Cursant, ARDELEANU D-tru Daniel

IASI 2008

CUPRINS

I. As ecte teoretice ri!ind roiectarea de"ersului didactic II. Proiectarea de"ersului didactic #E$e" li%icari& a. Studiul programei !olare '. Pla"i#i!area !ale"dari ti!a eme triala c. Proie!tarea u"ei u"itati de $"%atare d. Proie!tarea a!ti%itatii dida!ti!e &a le!tiei' III. (i'liogra%ie

I. As ecte teoretice ri!ind roiectarea de"ersului didactic Proie!tarea demer ului dida!ti! e te o a!ti%itate de #a urata de pro#e or me"ita a a"ti!ipe(e etapele i modalitatile de orga"i(are i de de #a urare !o"!reta a pro!e ului i" tru!ti%)edu!ati%* Pe"tru reali(area u"ei proie!tari dida!ti!e !ore!te+ pro#e orul tre,uie a ra pu"da la o erie de $"tre,ariCe %oi #a!e . Cu !e %oi #a!e . Cum %oi #a!e . Cum %oi ti da!a !eea !e tre,uia #a!ut a #o t #a!ut . Ra pu" ul la a!e te $"tre,ari repre(i"ta de #apt+ o !o"turare a etapelor proie!tarii a!ti%itatii dida!ti!e* Proie!tarea demer ului dida!ti! pe"tru o di !ipli"a te/"i!a au te/"ologi!a pre upu"e0* tudiul programei !olare1 2* pla"i#i!area !ale"dari ti!a1 3* proie!tarea u"itatilor de $"%atare1 4* proie!tarea a!ti%itatii dida!ti!e &a le!tiei'*

I. ). Algorit"ul roiectarii didactice Proie!tarea dida!ti!a pre upu"e urmatorul algoritm). Sta'ilirea o'iecti!elor educationale. O,ie!ti%ele edu!atio"ale u"t eleme"tele !ele mai importa"te $" reali(area proie!tarii dida!ti!e*A!e tea u"t pre!i(ate $" programele !olare+ programe !e u"t !ara!teri(ate !a do!ume"te o#i!iale i o,ligatoriu de par!ur * Pro#e orii tre,uie a ai,a $" %edere+ $" primul r5"d+ o,ie!ti%ele !are !ir!um !riu tru"!/iului !omu"+ partea o,ligatorie a programei !olare i !are %a !o" titui temeiul reali(arii e%aluarii "atio"ale &!apa!itate i ,a!alaureat'* De a eme"ea+ o,ie!ti%ele tru"!/iului !omu" %or !o"tri,ui la !o"turarea pro#ilului de #ormare la #5r itul $"%atam5"tului o,ligatoriu* Pe de alta parte+ $" #u"!tie de de!i(iile !are e %or lua la "i%elul #ie!arei !la e+ !adrele dida!ti!e tre,uie a ti"a !o"t de o,ie!ti%ele !are !o"turea(a !urri!ulum e6ti" + $" !a(urile !la elor !apa,ile de per#orma"ta $" a"umite dome"ii+ ale u"ei moti%atii uperioare pe"tru a!e te di !ipli"e* *. Selectarea si organi+area continuturilor de ,n!atare. A!ea ta etapa !o" ta $" ele!tarea i orga"i(area !o"ti"uturilor $" !o"!orda"ta !u o,ie!ti%ele edu!atio"ale urmarite* A!ti%itatea i" tru!ti% edu!ati%a tre,uie a #ie !e"trata pe o,ie!ti%e i "u pe !o"ti"uturi+ !o"ti"uturile repre(e"t5"d o pu"te de legatura $"tre o,ie!ti%e i ele%i* U" rol importa"t $" ele!tarea i orga"i(area !o"ti"uturilor $l !o" tituie ide"ti#i!area u"itatilor de $"%atare* Ple!5"d de la ide"ti#i!area u"itatilor de $"%atare tre,uie delimitat+ ta,ilit i ordo"at u"itatile tru!turale &!apitole+ u,!apitole+ le!tii'* De a eme"ea+ tre,uie a e ti"a eama de u,ie!tele pe"tru #ie!are le!tie+ prelu!r5"d i ordo"5"d logi! "otiu"ile $" !o"!orda"ta !u po i,ilitatile de a imilare ale ele%ilor i !eri"tele demer ului edu!atio"al* -. Alegerea strategiilor de redare-,n!atare. Strategiile de predare)$"%atare pri%e ! modul de orga"i(are i !o"du!ere a a!tului dida!ti! pri" !o"!orda"ta i $m,i"area e#i!ie"ta a !o"ti"utului $"%atarii !u metodelor de $"%atare+ !u mi7loa!ele dida!ti!e+ !u #ormele de orga"i(are a pro!e ului i" tru!ti%)edu!ati% $" %ederea ati"gerii o,ie!ti%elor propu e* La alegerea trategiilor dida!ti!e tre,uie a e ti"a !o"t de pe!i#i!ul di !ipli"ei+ de parti!ularitatile de %5r ta ale ele%ilor+ pre!um i de tipul de le!tie a,ordat* .. Sta'ilirea "etodelor si te/nicilor de e!aluare. Repre(i"ta partea #i"ala a demer ului de proie!tare dida!ti!a pri" !are pro#e orul %a ma ura e#i!ie"ta $"tregului pro!e i" tru!ti%)edu!ati%* Proie!tarea demer ului e%aluati% %a a%ea $" %edere mome"tul $" !are e reali(ea(a e%aluare &la $"!eputul pro!e ului de predare)$"%atare+ pe par!ur ul derularii ale au la #5r itul demer ului'+ dar i metodele i te/"i!ile de e%aluare* Proie!tarea modulului de reali(are a e%aluarii %a a%ea !a #i"alitate a igurarea u"ui #eed),a!8 de !alitate at5t pe"tru ele%i+ !5t i pe"tru !adrul dida!ti!+ !are+ pe ,a(a prelu!rarii i"#ormatiilor o,ti"ute+ $ i %or regla modul de de #a urare a demer ului dida!ti!* 9" pri%i"ta i" trume"telor de e%aluare e pu" !5te%a $"tre,ariCare u"t o,ie!ti%ele !adru i o,ie!ti%ele de re#eri"ta ale programei !olare+ pe !are tre,uie a le reali(e(e ele%ii . Care u"t per#orma"tele mi"ime+ medii i uperioare pe !are le pot ati"ge ele%ii+

pe"tru a demo" tra !a au ati" a!e te o,ie!ti%e . Care e te pe!i#i!ul !ole!ti%ului de ele%i pe"tru !are $mi propu" e%aluarea . C5"d i $" !e !op e%alue( . Pe"tru !e tipuri de e%aluare opte( . Cu !e i" trume"te %oi reali(a e%aluarea . Cum %oi pro!eda pe"tru !a #ie!are ele% a #ie e%aluat pri" tipuri de pro,e !5t mai %ariate+ a t#el $"!5t e%aluarea a #ie !5t mai o,ie!ti%a i rele%a"ta . Cum %oi #olo i datele o#erite de i" trume"tele de e%aluare admi"i trate+ pe"tru a elimi"a E%e"tualele ,lo!a7e !o" ta"te $" #ormarea ele%ilor i pe"tru a a igura progre ul !olar al #ie!aruia di"tre ei . Ra pu" ul la a!e te $"tre,ari tre,uie a !o"du!a la e%ide"tierea progre ului $"regi trat de ele%i+ ati"g5"du) e $" a!e te #el o,ie!ti%ele propu e $" programa !olara*

I. *. Studiul rogra"elor scolare Do!ume"tele de proie!tare dida!ti!a u"t do!ume"te admi"i trati%e reali(ate de !atre pro#e or dupa o le!turare ate"ta a programei !olare* Programele !olare u"t !e"trate pe o,ie!ti%e:!ompete"te i "u mai tre,uie %i(ata !a o ta,la de materii+ !are a #ie par!ur a $"tr)o a"umita perioada de timp* 9" a!e t e" + pro#e orul tre,uie a ai,a o %edere de a" am,lu a upra $"tregului !urri!ulum alo!at u"ui a" de tudiu+ a !u"oa !a programele di !ipli"elor $"rudite pe"tru o a,ordare i"terdi !ipli"ara a a"umitor teme i a per o"ali(e(e demer ul dida!ti!+ ti"5"d eama de pe!i#i!ul ele%ilor !arora li e adre ea(a* Le!tura programelor !olare tre,uie a !oata $" %aloare relatiile !are e6i ta $"tre o,ie!ti%ele !adru ; o,ie!ti%ele de re#eri"ta ) a!ti%itatile de $"%atare ) !o"ti"uturi i modalitatile de e%aluare* I. -. Plani%icarea calendaristica orientati!a Plani%icarea calendaristica e te u" do!ume"t !olar admi"i trati% !are a o!ia(a eleme"tele programei !olare !u alo!area de timp+ !o" iderata optima de !atre pro#e or+ pe par!ur ul u"ui a" !olar* Pla"i#i!arile !ale"dari ti!e pot #ianuale ) e $"to!me ! pe u" a" de tudiu1 se"estriale ) !o"ti"utul di" pla"i#i!area a"uala e di tri,uie pe eme tre* Pe"tru reali(area pla"i#i!arilor !ale"dari ti!e e re!oma"da par!urgerea etapelor0* ide"ti#i!area u"itatilor de $"%atare1 2* ta,ilirea u!!e iu"ii de par!urgere a u"itatilor de $"%atare1 3* a o!ierea o,ie!ti%e de re#eri"ta ) !o"ti"uturi re pe!ti%+ !ompete"te pe!i#i!e ) !o"ti"uturi1 4* alo!area timpului "e!e ar par!urgerii #ie!arei u"itati de $"%atare* Pla"i#i!arile !ale"dari ti!e pot #i reali(ate por"i"d de la urmatoare ru,ri!atie-

Unitatea scolara00000000000000000000 Pro%esor00000000000000000000000000 Disci lina0000000000000000000000000 Clasa000000Nr. ore1sa ta"2na0000000 Progra"a scolara0000000000000000000 Anul scolar00000000000

Plani%icare calendaristica Se"estrul I3 II U"itatea de i"%atare O,ie!ti%e de re#eri"ta: Compete"te pe!i#i!e 2 Co"ti"uturi Nr*d e ore 4 Sapt* O, *

<

I. .. Proiectarea unitatii de ,n!atare O unitate de ,n!atare !o" tituie o tru!tura dida!ti!a de !/i a i #le6i,ila !e pre(i"ta urmatoarele !ara!teri ti!idetermi"a #ormarea la ele%i a u"ui !omportame"t pe!i#i!+ ge"erat pri" i"tegrarea u"or o,ie!ti%e de re#eri"ta:!ompete"te pe!i#i!e1 e te u"itara di" pu"!t de %edere temati!1 e de #a oara $" mod i temati! i !o"ti"uu pe o perioada de timp1 e #i"ali(ea(a pri" e%aluare >3?@* 9" %ederea proie!tarii u"itatii de $"%atare+ pro#e orul tre,uie a ide"ti#i!e eleme"tele "e!e are demer ului dida!ti!* Pe"tru a!ea ta+ e %or par!urge urmatoarele etape0* ide"ti#i!area o,ie!ti%elor:!ompete"telor+ &9" !e !op %oi #a!e .'1 2* ele!tarea !o"ti"uturilor+ &Ce %oi #a!e .'1 3* a"ali(a re ur elor au a trategiilor dida!ti!e- metode de predare)$"%atare+ mi7loa!e dida!ti!e+ lo!ul de de #a urare a a!ti%itatii dida!ti!e+ #ormele de orga"i(are i de #a urare a a!ti%itatii dida!ti!e+ timp+ &Cu !e %oi #a!e .'1 4* determi"area a!ti%itatilor de $"%atare+ &Cum %oi #a!e .'1 <* ta,ilirea i" trume"telor de e%aluare+ &C5t )a reali(at'* Proie!tul u"ei u"itati de $"%atare poate #i reali(at por"i"d de la urmatoare ru,ri!atie1

Unitatea scolara00000000000000000000 Pro%esor00000000000000000000000000 Disci lina0000000000000000000000000 Clasa000000Nr. ore1sa ta"2na0000000 Progra"a scolara0000000000000000000 Anul scolar0000000000

Proiectul unitatii de ,n!atare U"itatea de $"%atareAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Numarul de ore alo!ateAAAAAAA Co"ti"uturi O,ie!ti%e de re#eri"ta: Compete"te Spe!i#i!e 2 A!ti%itati de i"%atare 3 Re ur e 4 E%aluar e <

I. 4. Proiectarea lectiei Proie!tarea u"ei le!tii e te operatia de ide"ti#i!are a e!%e"telor i" tru!tio"ale !e e derulea(a $" !adrul u"ui timp determi"at+ de o,i!ei+ o ora !olara* Proie!tarea le!tiei pre upu"e par!urgerea u"or etape). 5or"ularea clara a o'iecti!elor o erationale. O,ie!ti%ele operatio"ale i"di!a e#e!tele o, er%a,ile la #5r itul le!tiei* Pe"tru a #i ati" e+ o,ie!ti%ele de re#eri"ta:!ompete"tele pe!i#i!e di" programa !olara+ a!e tea u"t tra" pu e+ la "i%elul le!tiei+ $" o,ie!ti%e operatio"ale a !aror !ara!teri ti!i u"t pre(e"tate $" !ele !e urmea(a e e6prima $" #u"!tie de ele%:!la a de ele%i1 i"di!a o modi#i!are !o"!reta de !omportame"t1 de !riu e#e!te o, er%a,ile1 pre!i(ea(a !o"ditii $" !are e ma"i#e ta !omportame"tul1 pot pre!i(a "i%elul reali(arii* *. Selectarea si anali+a continuturilor. 9"tru!5t !a"titatea de i"#ormatii e te e6trem de mare+ e6i ta te"tatia de a upra$"!ar!a programul ele%ului pri" i"trodu!erea a !5t mai multe "otiu"i di" !5t mai multe dome"ii* 9" !o" e!i"ta+ pro#e orul are ar!i"a de a selecta i de a anali+a di" multitudi"ea de i"#ormatii pe !ele utile ele%ului a t#el $"!5t a ati"ga o,ie!ti%ele:!ompete"tele pre%a(ute $" programa !olara* De a eme"ea+ tot $" ar!i"a pro#e orului !ade i e timarea !apa!itatii #i(i!e i i"tele!tuale a !la ei la !are preda* A adar+ tre,uie e timat "i%elul de pregatire+ i"tere ul $"%atarii+ ritmul de mu"!a al ele%ilor+ pre!um i !apa!itatea "e!e ara tre!erii la u" "i%el uperior de $"%atare a a!e tora* Predarea u"ei di !ipli"e te/"i!e impu"e par!urgerea $" !o"#ormitate !u modelul tii"ti#i!+ pre!um i re pe!tarea logi!ii dida!ti!e* Notiu"ile de pe!ialitate %or #i a t#el re tru!turate i adaptate %5r tei ele%ilor $"!5t a poata #i u or $"tele e i a imilate* A"ali(a !o"ti"utului a!ti%itatii de $"%atare pre upu"eide"ti#i!area !o"ti"uturilor !u o,ie!ti%ele de re#eri"ta:!ompete"tele pe!i#i!e di" programa !olara1 di%i(area i orga"i(area !o"ti"utului1 ta,ilirea ordi"ii de par!urgere a eleme"telor de !o"ti"ut1 ta,ilirea relatiilor di"tre eleme"tele de !o"ti"ut*

-. Anali+a resurselor. A!ea ta pre upu"ea& anali+a a resurselor u"aneparti!ularitatile ele%ilor &"i%elul de !u"o ti"te+ moti%atia $"%atarii+ ritmul de $"%atare'1 !ompete"tele !adrului dida!ti! &!ompete"te de ,a(a ale !adrului dida!ti!+ !ompete"tele $" pe!ialitate+ p i/opedagogi!e i metodi!e pre!um i !ompete"tele p i/orelatio"ale'* '& anali+a a resurselor "ateriale6 mi7loa!e de $"%atam5"t1 mediul de i" truire1 timpul a#ere"t de #a urarii le!tiei* .. Ado tarea strategiei didactice. 9" !opul ati"gerii o,ie!ti%elor operatio"ale #i6ate+ a!tul edu!atio"al pre%ede o trategie dida!ti!a repre(e"tata pri"tr)u" a" am,lu de metode+ mi7loa!e i #orme de orga"i(are a !la ei de ele%i* Alegerea a!e tor trategii e #a!e $" #u"!tie deo,ie!ti%ele operatio"ale1 "atura !o"ti"utului1 parti!ularitatile ele%ilor1 !ompete"tele !adrului dida!ti!1 !o"ditii materiale di" dotare1 timp di po"i,il* 4. E!aluarea instru"entelor si ro'elor de e!aluare. I" trume"tele de e%aluare u"t !o"!epute la $"!eputul a!ti%itatii dida!ti!e &le!tiei' i er%e ! la ma urarea ati"gerii o,ie!ti%elor operatio"ale* E%aluarea tre,uie a #ie !e"trata pe u"itatea de $"%atare+ a #ie $" raport !u o,ie!ti%ele pre%a(ute $" programa !olara i a e%ide"tie(e progre ul $"regi trat de ele% $" raport !u i"e $" u i* Pe"tru proie!tarea u"ei le!tii+ pro#e orul %a ela,ora u" proie!t de le!tie a !arui tru!tura e te pre(e"tat $" !ele !e urmea(a-

A* Date ge"erale de ide"ti#i!are Unitatea scolara00000000000000000000 Pro%esor00000000000000000000000000 Disci lina0000000000000000000000000 Clasa 000000 Nr. ore1sa ta"2na000000 Progra"a scolara0000000000000000000 Anul scolar0000000000

Proiect de lectie

Unitatea de ,n!atare60000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Lectia6 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Ti ul lectiei6 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA00000000000000000000000000 Durata lectiei6 AAAAAAAAAAAAA Locul de des%asurare6 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Co" etenta s eci%ica6 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 O'iecti!e o erationale. La #5r itul le!tiei ele%ii %or #i !apa,iliO ). AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA O *. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 6 O n. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Continutul acti!itatii de instruire Cod C) C* 6 Cn Arii de continut Su'-arii de continut

Diagra"a o'iecti!e-continuturi O'iecti!e1 Continuturi O) O* 7 On C) C* 7 Cn

Metode si rocedee de instruireAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Mi8loace de ,n!ata"2nt6 Cod Denu"irea resurselor "ateriale

B*Co"ti"utul tii"ti#i! al le!tiei AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Bi,liogra#ie [1] ________________________________________________________________________________________________________

C* De #a urarea le!tiei
Evenimentele i nstruirii Continut/ Obiective 1 T i m p $ Strategie didactica i!loace de "orme de invatamant organi#are a activitatii ( )

Activitatea profesorului %

Activitatea elevului &

etode de invatamant '

Evaluare

D* E%aluarea !u"o ti"telor ). 5or"a de e!aluare - ro'a de e!aluare ro riu-+isa ta,ilirea tipului de te t1 ide"ti#i!area o,ie!ti%elor1 ele!tarea !o"ti"uturilor !e urmea(a a #i e%aluate1 !o" truirea itemilor* *. Diagra"a o'iecti!e1ite"i9 -. Etalonul de re+ol!are si uncta8ul entru %iecare ite" #'are"ul de notare&.

Cu"o ti"tele do,5"dite de ele%i pot #i e%aluate pri" di%er e metode* E te i"di!at !a la $"to!mirea pro,elor de e%aluare a e ti"a !o"t pe !5t po i,il de !eri"tele e"umerate mai u + a t#el $"!5t pro!e ul de e%aluare a du!a la !ulegerea u"or i"#ormatii !5t mai utile $" %ederea luarii u"or de!i(ii ulterioare*

II. Proiectarea de"ersului didactic

II. 1. Programa scolara

ELECTRICITATE
Clasa a IX-a Scoala de Arte si Meserii

CURRICULUM DE DEZVOLTARE LOCALA

Specializarea: Lucrator in electrotehnica

AUTOR: prof+ ing+ Ardeleanu ,-tru ,aniel

NOTA DE PREZENTARE .n cadrul Curriculum-ului de ,e#voltare /ocala a fost elaborata programa la modulul teoretic pentru 0Cultura de specialitate1 la clasa a .2-a, Scoala de Arte si eserii, nivelul 1 de calificare, cu denumirea 0Electricitate1+ odulul este conceput sub forma de optional ca disciplina noua, a carei programa nu cuprinde unitati de competenta si continuturi tematice din cadrul celorlalte programe de trunc3i comun si uemea#a a fi parcurs intr-un an de studiu+ 4rograma fiind elaborata dupa modelul celor de trunc3i comun, conform O ECT nr+&((&/%1+5%+$55%+ Continuturile tematice au o structura a6ata atat pe caracterul informativ cat si pe cel aplicativ si e6perimental, permitand elevilor sa-si poata de#volta de#volta, cat mai mult cu putinta, vi#iunea asupra comple6itatii problemelor din domeniul electric si te3nic in general+ 4rin parcurgerea programei acestui modul se urmareste dobandirea competentelor descrise in Standardele de 4regatire 4rofesionala, documente ce stau la ba#a Sistemului 7ational de Calificari 4rofesionale+ 8nitatile de competenta si continuturile tematice a acestei programe sunt capitole, respectiv teme independente care nu sunt studiate in cadrul celorlalte module de trunc3i comun, fiind elaborate numai dupa modelul acestora+ Continutul tematic are drept scop insusirea cunostintelor asupra electricitatii si a aplicatiilor practice ale acesteia, aratanduse ce este electricitatea, cum se produce, cum se transporta si cum poate fi folosita in diferite scopuri casnice si industriale+ Se pre#inta elementele componente ale instalatiilor electrice, materialele folosite pentru constructia lor, conditiile pe care trebuie se le indeplineasca, modalitatile de intretinere si reparare a instalatiilor, indicandu-se masurile de protectie sau de siguranta de care trebuie sa se tina seama in diferite situatii problema+ 4arcurgerea modulului ofera elevilor posibilitatea sa-si insuseasca mai bine necesitatea identificarii problemelor simple, alcatuirea si aplicarea unui plan de re#olvare a problemelor simple, verificarea re#ultatelor obtinute in urma aplicarii planului de re#olvare, astfel incat, in final, toate acestea sa conduca spre re#olvarea anumitor situatii problema intalnite in practica, avand posibilitatea familiari#arii cu diverse re#olvari de probleme+ 7umarul total de ore alocat modulului fiind reparti#at dupa cum urmea#a9 - teorie :(& ore ;$ ore/saptamana2%$saptamani<= Timpul alocat pentru studiul disciplinei este de doua ore pe saptamana, pe care profesorul le poate planifica in ore de predare-invatare, ore de aplicatii si e6perimente sau ore de recapitulare si evaluare+ 4rofesorul inginer are posibilitatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme, in functie de dificultatea acesteia, de nivelul de cunostinte anterioare ale elevilor, de compatibilitatea materialului didactic si de ritmul de invatare si de formare a deprinderilor specific grupului instruit+

COMPETENTE SPECIFICE SI CONTINUTURI

COMPETENTE SPECIFICE

CONTINUTURI

.dentifica probleme simple

Alcatuieste si aplica un plan de re#olvare a unei probleme simple

?erifica re#ultatele obtinute in urma aplicarii planului de re#olvare a unei probleme simple

>eneralitati privind electricitatea9 - materia si structura ei= - e6plicarea fenomenului= - tipuri de campuri electrice si magnetice= - modalitati de producere a electricitatii= - clasificarea centralelor electrice= - principalele marimi electrice si unitatile de masura ale acestora= - procesele care se intalnesc in circuitele electrice= - caracteristicile instalatiilor electrice de lumina si forta= 8tili#arile energiei electrice9 - probleme generale ale instalatiilor electrice= marimi si unitati fotometrice+ Aplicatii cu caracter practic si e6perimental9 - reali#area practica a instalatiilor si circuitelor electric - alegerea materialelor optime functionarii si sigurantei in e6ploatare= - anali#a constructiva si functionala a diferitelor tipuri de aparate electrice din structura unei instalatii sau circuit electric= - studiul instalatiilor electrice de iluminat si forta din gospodariile proprii= 8tili#arile energiei electrice9 - surse electrice de lumina= - corpuri de iluminat= - transformatoare si masini electrice= studiul domeniilor de utili#are a energiei electrice la diversi consumatori casnici si industriali+ - identificarea tipurilor de defecte care apar intr-o instalatie electrica si a cau#elor= - conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca instalatiile electrice= - instructiuniprivind utili#area, intretinerea si repararea instalatiilor electrice de iluminat si forta= - instructiuni privind utili#area, intretinerea si repararea aparatelor electrice din structura unei instalatii

electrice= - masuri de protectia muncii= masuri de prim a!utor la electrocutare+

VALORI SI ATITUDINI
Adaptarea la cerintele pietei m ncii si la dinamica e!ol tiei te"nolo#ice Responsa$ilitatea pentr asi# rarea calitatii prod selor%ser!iciilor Mani&estarea simt l i estetic 'n desi#n( l ind strial Mani&estarea #)ndirii critice si creati!e 'n domeni l te"nic Constienti*area importantei standardi*arii 'n domeni l te"nic

SU+ESTII METODOLO+ICE .ntre competente si continuturi e6ista o relatie biunivoca, competentele determina continuturile tematice iar parcurgerea acestora asigura dobandirea de catre elevi a competentelor dorite+ Activitatea de invatare/instruire utili#ata de cadrul didactic va avea un caracter activ, interactiv si centrat pe elev, cu pondere sporita pe activitatea de invatare si nu pe cea de predare+ etodele recomandate pentru atingerea obiectivelor sunt9 - e6plorative ;vi#ite de documentare, observarea independenta, studiul de ca#, problemati#area<= - e6po#itive ;e6plicatia, descrierea, e6emplificarea<= - metode ba#ate pe actiune ;efectuarea de lucrari practice, !ocul de rol, simularea< Continuturile programei modulului Electricitate trebuie sa fie abordate intr-o maniera diferentiata, tinand cont de particularitatile colectivului cu care se lucrea#a si de nivelul de cunostinte anterioare ale acestuia+ 4entru asigurarea unei logici a intelegerii si invatarii, se vor parcurge continuturile in urmatoarea ordine9 C !osti!te ge!erale "es#re electricitate Ce este electricitatea= Campuri electrice, magnetice si electromagnetice= Cum se produce electricitatea+ Surse electrice= arimi electrice principale si unitati de masura= Curentul continuu si curentul alternativ= Sc3eme de legaturi electrice= Scurtcircuitul electric= Efectele curentului electric= Cum se transporta energia electrica+ I!stalatii electrice la co!s mator

>eneralitati= @ransamentul= ,escrierea instalatiei electrice+ 4arti componente= ateriale folosite in instalatiile electrice= ,iferite tipuri de instalatii electrice= asuri de protectie impotriva tensiunilor de atingere= Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca instalatiile electrice+ A#licatiile electricitatii >eneralitati= Aplicatiile efectului termic= Aplicatiile efectului magnetic= Aplicatiile efectului c3imic= 8tili#arile energiei electrice9 - marimi si unitati fotometrice - surse electrice de lumina $ corpuri de iluminat

MATERIALE NECESARE Folii pentr retroproiector, planse didactice, modele, cataloa#e de componente sa e-trase de catalo#, &ise de acti!itate independenta, 'ndr mar de la$orator, man ale de tili*are, colectii de componente si dispo*iti!e electronice, plat&orme de l cr %mod le e-perimentale, osciloscop c do a spot ri, m ltimetre, #eneratoare de semnal, s rse de c.c., elemente de conectica.

II. *. Plani%icarea calendaristica se"estriala U"itatea !olara- Grup S!olar I"du trial CNi!olae Iorga Negre ti+ 7ud* Va lui Di !ipli"a- Ele!tri!itate &C*D*L*' Pro#e or- i"g* Ardelea"u D)tru Da"iel Cla a- a ID ; a* Nr*ore: aptam5"a- 2 ore Spe!iali(area- Ele!trote/"i!a Programa !olara- nr. A"ul !olar 2??E : 2??F

Plani%icare calendaristica
-: sa a"ani ; * ore1sa t < =: ore U"itatea de O,ie!ti%e de i"%atare re#eri"ta: Compete"te pe!i#i!e 0 2 Co"ti"uturi 3

Re%ol&are "e #ro'leme .dentifica probleme simple

1+ $+ %+ &+ '+ (+ )+ *+ A+

(e!eralitati Ce sete electricitatea= Campuri electrice,magnetice si electromagnet Cum se produce electricitatea+ Surse electrice arimi electrice principale si unitati de masu Curentul continuu si curentul alternative= Sc3eme de legaturi electrice= Scurtcircuitul electric= Efectele curentului electric= Cum se transporta energia electrica

Alcatuieste si aplica un plan de re#olvare a unei probleme simple

1+ $+ %+ &+ '+ (+

I!stalatii electrice la co!s mator >eneralitati= @ransamentul= ,escrierea instalatiei electrice+ 4arti compone ateriale folosite in instalatiile electrice= ,iferite tipuri de instalatii electrice= asuri de protectie impotriva tensiu
3

2 0

)+ Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca electrice= A#licatiile electricitatii ?erifica re#ultatele obtinute in urma aplicarii planului de re#olvare a unei probleme simple 1+ $+ %+ &+ '+ >eneralitati= Aplicatiile efectului termic= Aplicatiile efectului magnetic= Aplicatiile efectului c3imic= 8tili#arile energiei electrice marimi si unitati fotometrice= surse electrice de lumina= corpuri de iluminat I!stalatii electrice la co!s mator A#licatiile electricitatii

Reca#it lare: semestriala si )i!ala

II. -. Proiectarea unitatii de ,n!atare Unitatea scolara/ - Grup S!olar I"du trial CNi!olae Iorga Negre ti+ 7ud* Va lui Disciplina/ Ele!tri!itate &C*D*L*' Pro&esor/ i"g* Ardelea"u D)tru Da"iel Clasa/ a ID ; a* Nr*ore: aptam5"a- 2 ore Speciali*area/ L crator in electrote"nica Pro#rama scolara/ nr. An l scolar 0112 % 0113

nvatare

Proiectul unitatii de

Unitatea de 'n!atare/ Rezolvarea de peobleme N mar l de ore alocate/ 45 ore


Co"ti"uturi O,ie!ti%e de re#eri"ta: i"%atare 0 Compete"te Spe!i#i!e 2 3 Cu"o ti"te ge"erale de pre ele!tri!itate1 E6pli!area #e"ome"elor de produ!ere a ele!tri!itatii1 Cara!tri(area !ampului ele!tri!de#i"ire+ marimi !ara!teri ti!e1 Cara!tri(area !ampului mag"eti!de#i"ire+ marimi !ara!teri ti!e1 Cara!tri(area !ampului ele!tromag"eti!- de#i"ire+ marimi !ara!teri ti!e1 Cla i#i!area ur elor ele!tri!e &ideale i reale'ge"eratoare de !urre"t1 ge"eratoare de te" iu"e1 Produ!erea ele!tri!itatii pri" tra" #ormarea di#eritelor #orme de e"ergie &!/imi!a+ me!a"i!a'1 Ce"trale ele!tri!e- !la i#i!are+ !o" tru!tie+ #u"!tio"are1 De#i"irea i !ara!teri(area marimilor ele!tri!e- &!a"titatea de ele!tri!itate+ !ure"tul ele!tri!+ !o"du!ti,ilitatea i re(i te"ta ele!tri!a+ Pote"tialul ele!tri!+ legatura di"tre te" iu"e+ !urre"t i re(i te"ta+ !aderea de te" iu"e+ puterea ele!tri!a+ e"ergia ele!tri!a* Cure"tul !o"tu"uu-de#i"itie+ mod de produ!ere1 Tipuri de !urre"t alter"ati%e* Ge"erarea !ure"tului alter"ati%e1 Legarea i" erie+ paralel i deri%atie a !ompo"e"telor u"ui !ir!uit ele!tri! De#i"itia i produ!erea !urt!ir!uitului ele!tri!1 E#e!tul termi!1 e#e!tul !/imi!1 e#e!tul mag"eti!1 Tra" #ormatoare ele!tri!e1 Li"ii ele!tri!e de tra" port i di tri,utie* 3 4 < A!ti%itati de Re ur e E%aluare

(e!eralitati 1+ Ce sete electricitatea= $+ Campuri electrice,magnetice si electromagnetice= %+ Cum se produce electricitatea+ Surse electrice= &+ arimi electrice principale si unitati de masura= '+ Curentul continuu si curentul alternative= (+ Sc3eme de legaturi electrice= )+ Scurtcircuitul electric= *+ Efectele curentului electric= A+ Cum se transporta energia electrica+

CS 0

Golii pe"tru retroproie!tor1 Retroproie!tor1 Ha"uale1 Ta,la1 Har8ere

O, er%are a !ure"ta1

CS 2

I"tre,ari orale

CS 3

4 Pla" e1

<

I!stalatii electrice la co!s mator 1+ >eneralitati= (+ @ransamentul= )+ ,escrierea instalatiei electrice+ 4arti componente= *+ ateriale folosite

De#i"irea "otiu"ilor de- retea ele!tri!a+ i" talatie ele!tri!a+ !ir!uit ele!tri!+ !o" ummator ele!tri!+ re!eptor ele!tri!1 De !rierea u"ei i" talatiei ele!tri!e* Parti !ompo"e"te* Ta,louri de di tri,utie1 Cir!uite de lumi"a1 Cir!uite de #orta1 Hateriale ele!troi(ola"te1 Co"du!toare ele!tri!e &i olate+ "ei(olate'1 Alegerea !o"du!toarelor pe"tru i" talatiile i"terioare1

Sta"d !u lu!rari de la,orator Re!eptoare de lumi"a i de #orta Ta,louri de di tri,utie Co"du!toare

O, er%are a !ure"ta1

I"tre,ari orale Lu!rari !ri e

in instalatiile electrice= A+ ,iferite tipuri de instalatii electrice= (+ asuri de protectie impotriva tensiunii )+ Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca instalatiile electrice

Tu,uri prote!toare1 I(olatoare1 Retele de di tri,utie- de !rierea elem"telor tru!turale & talpi+ aparate+ ta,louri de di tri,utie+ !o"toare+ materiale'1 I" talatii de lumi"a1 I" talatii pe"tru !ir!uite !a "i!e1 Prote!tia pri" legarea la pama"t1 Prote!tia pri" legarea la "ul1 Golo irea de te" iu"i "eperi!uloa e

ele!tri!e Golii pe"tru retroproie!tor1 Retroproie!tor1 Ha"uale1 Ta,la1 Har8ere

A!ti%itati pra!ti!e de la,orator

Pla" e1

A#licatiile electricitatii *+ >eneralitati= A+ Aplicatiile efectului termic= 15+ Aplicatiile efectului magnetic= 11+ Aplicatiile efectului c3imic= 1$+ 8tili#arile energiei electrice marimi si unitati fotometrice= surse electrice de lumina= corpuri de iluminat

Lampa ele!tri!a !u i"!a"de !e"ta1 Lampi #luore !e"te tu,ulare1 Lampi ele!tri!e !u %apori de mer!ur de mare pre iu"e i 7oa a pre iu"e1 Aparate ele!trote/"i!e- !la i#i!are+ !o" tru!tie+ utili(are1 Ca i#i!area ma i"ilor ele!tri!e1 Regimurile de #u"!tio"are ale ma i"ilor ele!tri!e1 Eleme"te gal%a"i!e1 A!umulatoare ele!tri!e1 Pri"!ipalele marimi #otometri!e i u"itatilor lor de ma ura- &#lu6ul lumi"o + i"te" itatea lumi"oa a+ ilumi"area i legile ei+ e6!ita"ta lumi"oa a+ lumi"a"ta+ !a"titatea de lumi"a+ e6pu"erea lumi"oa a'

Sta"d !u lu!rari de la,orator Golii pe"tru retroproie!tor1 Retroproie!tor1 Ha"uale1 Ta,la1 Har8ere

O, er%are a !ure"ta1

I"tre,ari orale Lu!rari !ri e

A!ti%itati pra!ti!e de la,orator

II. .. Proiectul de lectie A* Date ge"erale de ide"ti#i!are Unitatea scolara6 Grup S!olar I"du trial CNi!olae Iorga Negre ti+ 7ud* Va lui Disci lina6 Ele!tri!itate &C*D*L*' Pro%esor6 i"g* Ardelea"u D)tru Da"iel Clasa6 a ID ;a Progra"a scolara6 nr. C.D.L Nr.ore e sa ta"2na6 2 ore Anul scolar 2??E : 2??F

Proiect de lectie Unitatea de nvatare: Re*ol!area de pro$leme Lectia: Lampi electrice c incandescenta Tipul lectiei: Com nicare de noi c nostinte urata lectiei: 41 min te Locul de des!asurare: La$orator l de electronica Competenta speci!ica: CS 6 Continutul activitatilor de instruire: Cod Arii de contin t S $(arii de contin t De&initie. Emisia de l mina Lampa c incandescenta normala si c cicl re#enerati! de iod Parametrii caracteristici Rol l & nctional al elementelor componente Reactii si &enomene c"imice si &i*ice Fia$ilitatea lampilor c incandescenta A!anta8ele si de*a!anta8ele lampilor c incandescenta

C7

Clasi&icare

C0 C6

Elemente constr cti!e. Principi de & nctionare. Anali*a comparati!e a lampilor c incandescenta

"biectivele operationale: La s&)rsit l lectiei ele!ii !or &i capa$ili/ " #$ Sa e-plice emisia de l mina la lampile c incandescenta9 " %$ Sa clasi&ice lampile c incandescenta9 " &$ Sa de&ineasca parametrii &otometrici ai lampilor c incandescenta9 " '$ Sa c noasca elementele constr cti!e ale lampilor c incandescenta9

" ($ Sa e-plice & nctionarea lampilor c incandescenta9 O 5. Sa e-plice a!anta8ele si de*a!anta8ele lampilor c incandescenta9

ia)rama obiective-continut: "biective*Continut "# "% "& "' "( "+ C# X X C% C&

X X X X

,etode si procedee de instruire: Con!ersatia, e-plicatia, demonstratia, e-erciti l. ,i-loace de nvatam.nt de uz )eneral: Flipc"art :FC;, mar<ere :M=;, ta$la ecolo#ica :TE;, pi- ri, creioane colorate, caiete de notite. ,i-loace de nvatam.nt speci!ice: Cod M R > Ln Lci enumirea resursei materiale Man al de specialitate Retroproiector Filament de >ol&ram Lampi c incandescenta normale Lampi c incandescenta c cicl re#enerati!e de iod

/valuare: O$ser!are c renta9 E!al are orala9 E!al are scrisa. ? Contin t l stiinti&ic al lectiei C #: Clasi!icare$ /misia de lumina$ Emisia de l mina a acestor i*!oare se datoreste ad cerii la incandescenta a n i &ilament metallic parc rs de c rrent. Ca element de circ it, lampa c incandescenta este n re*itor neliniar, inertial, c o caracteristica dinamica !olt(amper simetrica. Se distin# do a tip ri de lampi electrice c incandescenta/ - lampi incandescente normale9 - lampi incandescente c cicl re#enerati!e de iod. Parametrii !otometrici$ - randamentul optic0 este raport l dintre &l - l ener#etic emis in domeni l !i*i$il al spectr l i si &l - l total al s rsei9

e!ectul vizual util0 se de&ineste ca &iind raport l dintre &l - l l minos estimate in @ati l minosi si &l - l ener#etic core*p n*ator domeni l !i*i$il al spectr l i9 - e!icacitatea luminoasa a sursei0 repre*inta raport l dintre &l - l l minos e-primat in l meni si &l - l ener#etic al s rsei$ Pentr o s rsa reala, indi&&erent de le#ea d pa care & nctionea*a, e&icacitatea l minoasa se de&ineste ca raport l dintre &l - l l minos si p terea totala Pa a$sor$ita de retea/ Unde, Pa A Pe B DP, c Pe(p terea e&ecti!a a s rsei9 DP(pierderi de p tere pe elementele cone-e de circ it :startere, $alast ri, etc.; C %: /lemente constructive$Principiul de !unctionare$ Din p nct de !edere constr cti!e, lampa c incandescenta pre*inta trei parti principale/ 7( 1alonul de sticla0 care poate a!ea &orme di&erite:in & nctie de destinatia lampii; si se reali*ea*a din sticla clara, mata :c asperitati de nat ra c"imica sa mecanica;, laptoasa :c s spensii din o-i*i de t"ori , &os&or;, opala :c incl *i ni de ipsos, talc, o-i*i de pl m$; sa de tip solar :c spectr corectat;. %- Soclul0 care asi# ra le#at ra, mecan ca si electrica, c s port l lampii :&as n#; si poate &i de tip c &ilet :Edison; sa $aionet :S@an;. &- 2ilamentul0 se reali*ea*a din @ol&ram care, comparati!e c alte metale #re & *i$ile, pre*inta o serie de a!anta8e si an me/ ( temperat ara de topire ridicata :6511#r.=;9 ( re*istenta mecanica $ na9 ( !olati*are red sa la temperat re inalte. Pentr e!itarea o-idarii &ilament l i $aloanele lampilor c incandescenta de p tere mica se !idea*a. Lampile c p teri mai mari de C1> a $alon l mpl t c #a* :Ne, Ar, =r, N; si &ilament d $l spiralat, ceea ce permite cresterea temperat rii de l cr :circa 6111#r. =; si implicit dimin area secti nii &ilament l i. Lampile c incandescenta tili*at in mod c rrent in instalatiile de il minat a $alon l de &orma nei s pra&ete i*oterme si se constr iesc pentr tensi ni de 702, 001, 061 V c p teri nitare de ma-im m 0111>. E&icacitatea l minoasa este de cel m lt 06D0C lm%>, ceea ce coresp nde la n randament al s rsei de circa 6,4E, d rata de & nctionare &iind de 7111 ore. Pentr a dimin a !olatili*i*area &ilament l i, in conditiile ameliorarii sensi$ile a caracteristicilor de & nctionare, in $alon l lampii se introd ce n "alo#en :iod, in ltim l timp $rom;, o$tinand (se lampa incandescenta c "alo#eni. Daca in $alon se introd ce, de e-empl , iod se o$tine o lampa c incandescnta c cicl re#enerati! de iod, & nctionarea &iind rmatoarea. ( la temperat ra :0111#r.C; relati!e ridicata a &ilament l i, molec lele de iod disocia*a in atomi/ I0 (((((((0I,

ce se rFaspandesc in $alon l de sticla. ( partic lele de @ol&ram, condensate pe $alon sa a&late in !ecinatatea acest ia, la temperat ri relati!e sca* te :011#r.C; se com$ina c atomii de iod, > B 0I A >I0 re* ltand iod ra de @ol&ram !olatila.

( in !ecinataea &ilament l i iod ra se descomp ne eli$erand @ol&ram l ce se dep ne pe &ilament, iod l ramanand li$er pentr o no a reactie. Cicl l descris de ec atia/ > B 0I AAAAAAAAAAA >I0 Delimitea*a in interior l $alon l i do a *one de temperat ra, separate de o s pra&ata i*oterma de circa 7611#r. C. In e-terior l acesteia s nt preponderente reactiile de &ormare a iod rii de @ol&ram, &enomen ce inlat ra dep nerea metal l i pe $alon l lampii. In interior l s pra&etei i*oterme predomina reactiile de disociere, insotite de concentrarea @ol&ram l i in *ona &ilament l i. C *: A!ali%a com#arati&a a lam#ilor c i!ca!"esce!ta Comparativ cu lampile incandescente normale, cele cu ciclu regenerative de iod, pre#inta o serie de avanta!e, dintre care cele mai importante sunt9 - flu6 luminos practice constant pe toata durata de viata a lampii= - durata de functionare mare ;de circa $555 de ore<si eficacitatea luminoasa ridicata ;$$B$(lm/C< la puteri unitare pana la 15DC= - temperature de culoare ridicata ;$A55gr+E< ce asigura o mai buna redare a culorilor+

D Des&as rarea lectiei/


Evenimentele T

i nstruirii Continut/ Obiective 1

i m p $ 1

Activitatea profesorului %

Activitatea elevului &

in

Sec!enta organi+atorica >eri%icarea te"elor

Ga!e pre(e"ta ele%ilor+ "otea(a ele%ii a, e"ti $" !atalogul !la ei1 #a!e o, er%atii i re!oma"dari+ da!a e te !a(ul* Pri" o"da7+ oli!ita !aietele de teme* Ga!e apre!ieri+ !ore!tari+ u"de e te !a(ul*

Ra pu"d la $"tre,arile pu e de pro#e or+ $ i $" u e ! o, er%atiile i re!oma"darile primate* Cei oli!itati pre(i"ta !aietele de teme* Ceilalti ele%i a !ulta apre!ierile i e%e"tual $ i !ore!tea(a ra pu" urile $" !aietele de teme* A !ulta i de%i" i"tere ati de propu"erea #a!uta* Notea(a $" !aietele de "otite de#i"itia i !la i#i!are lampilor !u i"!a"de !e"ta* Apli!a"d !u"o ti"tele a"terioare+ dup a!e) i "otea(a de#i"itia parametrilor #otometri!i+ dedu! relatiile matemati!e de de#i"itie* Notea(a e6pli!atiile primite i de e"ea(a $" !aietele de "otite !/emele proie!tate pe ta,la * Ele%ul oli!itat pre(i"ta !la i#i!are !eruta* Ceilalti ele%i u"t ate"ti i i"ter%i" u"de e te !a(ul* De a eme"ea+ ele%ii pre(i"ta e6pli!atiile !e li ) au!erut*

C E

Trans"iterea noilor cunostinte Diri8area ,n!atarii C ) ? O )3 O *

15

Propu"e ele%ilor o "oua le!tie* La" i electrice cu incandescenta Pre(i"ta o,ie!ti%ele le!tiei* 9" prima etapa pre(i"ta de#i"itia lampii !u i"!a"de !e"ta i !la i#i!area a!e tora* 9" !o"ti"uare pre(i"ta i e6pli!a parametrii #otometri!i*

E E O C

O'tinerea er%or"antei

Soli!ita u" ele% a pre(i"te !la i#i!area lampilor ele!tri!e !u i"!a"de !e"ta* Soli!ita alti ele%i di" !la a a de#i"ea !a parametrii #otometri!i*

Asigurarea 5EED-(AC@ului

Co"#irma i apre!ia(a ra pu" urile !ore!te ale ele%ilor* Ga!e o, er%atii i !ore!tii+ da!a e te !a(ul*

Reti" apre!ierile i e6pli!atiile uplime"tare*

Diri8area ,n!atarii C * ? O -3 O .3 O4

1,

Pre(i"ta partile pri"!ipale ale u"ei lampi ele!tri!e !u i"!a"de !e"ta i rolu a!e tora* E6pli!a #u"!tio"area #ilame"tului i pre(i"ta proprietatile a!e tuia+ materialele utili(ate* E6pli!a modul de o,ti"ere a lampilor ele!tri!e !u i"!a"de !e"ta !u !i!lu rege"erati%e de iod i #u"!tio"area a!e tora*
*

O, er%a !/ema #a!uta pe ta,la* 9 i "otea(a $" !aiete !/ema i e6pli!atiile primite* Dedu! $mpreu"a !u pro#e orul #u"!tio"area lampilor !u !i!lu rege"erati%e de iodi i "otea(a relatiile de !al!ul i rea!tiile !/imi!e $" !aiete*
,

E O C E

O'tinerea er%or"antei

Soli!ita u" ele% a reali(e(e la ta,la !/ema u"ei lampi !u i"!a"de !e"ta "ormale* Soli!ita alti ele%i di" !la a a e6pli!e modul de #u"!tio"are a !elor doua tipuri de lampi ele!tri!e !u i"!a"de !e"tat* Soli!ita !la a de ele%i a e6pli!e !um e rege"erea(a io"ii de iod** Re tul !la ei u"t oli!itati a #a!a o, er%atii au !ompletari pe margi"ea !elor di !utate*

Ele%ii oli!itati reali(ea(a la ta,la !/emele !erute i le e6pli!a* Ele%ii oli!itati uplime"tar !ome"tea(a i apre!ia(a ra pu" urile !olegilor %eri#i!ati*

C E

Asigurarea 5EED-(AC@ului

Pre(i"ta di" "ou !/emele o#eri"d ele%ilor po i,ilitatea a) i !ore!te(e !/emele reali(ate+ pre!um i e%e"tualele gre eli #a!ute* Apre!ia(a ra pu" urile !ore!te* O#era+ da!a e te !a(ul+ e6pli!atii uplime"tare* Pre(i"ta+ pe !urt+ "otiu"ile predate+ pu"5"d a!!e"t pe "otiu"ile mai di#i!ile i reproie!t5"d #oliile tra" pare"te* Soli!ita ele%ilor a ra pu"da la u"ele i"tre,ari* Dup a!e ele%ii au ra pu" di !uta $mpreu"a !u ele%ii ra pu" urile a!e torat* Core!tea(a+ da!a e te !a(ul+ ra pu" urile gre ite*

Core!tea(a e%e"tualele gre eli di" !aietele de "otite* Reti" apre!ierile i e6pli!atiile uplimetare*

5i$area si consolidarea noilor cunostinte E!aluarea er%or"antei Sec!enta %inala. A recierea

Ele%ii $ i $" u e ! $"!a o data "otiu"ile predate+ #i65"du)le mai ,i"e* Ele%ii ra pu"d la i"tre,arile primite* Reti" e6pli!atiile uplimetare* Core!tea(a ra pu" urile gre ite*

C E

Gormulea(a apre!ieri+ o, er%atii i re!oma"dari*

Reti" apre!ierile+ o, er%atiile i re!oma"darile*

des%asurarii lectiei si a asi"ilarii cunostintelor Pre+entarea te"ei de lucru indi!iduale

Apre!ia(a pri" "ote ra pu" urile ele%ilor moti%5"du)le*

Pre(i"ta !o"ti"utul u"ei $"tre,ari*

Notea(a pro,lema de re(ol%at1 reti" pre!i(arile pro#e orului*

C E

Pre+entarea te"ei de lucru indi!iduale 0 Pre(i"ta !o"ti"utul u"ei $"tre,ari* Notea(a pro,lema de re(ol%at1 reti" pre!i(arile pro#e orului* E6pli!atia+ Co"%er atia Caietul de teme Gro"tala+ I"di%iduala ) Tema pentru acasa 3ntrebare: C m !or &i polari*ate 8oncti nile 87, 80, si 86, la polari*area in!ersa, respecti! polari*area directa G Raspuns:

La polari*area in!ersa 8oncti nile 8 7, si 86, s nt polari*ate in!ers, iar 80, este polari*ata direct. La polari*area directa, 8oncti nile 87, si 86, s nt polari*ate direct, 'n timp ce 8oncti nea 80, este polari*ata in!ers.

,.,ACT.CA S4EC.A/.TAT.. $1
Test de evaluare Cititi c atentie 'ntre$arile si rasp ndeti 'n scris prin 'ncerc irea rasp ns rilor corecte, respecti! completarea spatiilor li$ere/ I#. Tiristor l este n dispo*iti!/ 45( puncte9 a;. capaciti!9 $;. semicond ctor9 c;. re*isti!. I%. Tiristor l are/ 45( puncte9 a;. C strat ri semicond ctoare si 6 8oncti ni9 $;. 6 strat ri semicond ctoare si 0 8oncti ni9 c;. 0 strat ri semicond ctoare si o 8oncti ne I&. Sim$ol l tiristor l i este/ 45( puncte9 a;. $;. c;. I'. Ce se 'nt)mpla c tiristor l daca se aplica o tensi ne U67 8 4 la $ornele anod(catod G #5( puncte9 I(. A!)nd la dispo*itie &olia retroproiector &; sta$iliti e-presia c rent l i anodic/ ' puncte0 I+. Identi&icati marimile electrice ce caracteri*ea*a circ it l din plansa de mai s s/ % puncte0 in o!iciu # punct9 Total #4 puncte 9 #4 :zece;$ ia)rama obiective*itemi "biective*Itemi I# I% I& I' I( I+ "# - "% "& "' "( -

A C 4FO.ECT - ,.,ACT.CA S4EC.A/.TAT.. $$

Raspunsuri si baremul de notare: #$ $; 45( puncte9 %$ a; 45( puncte9 &$ $; 45( puncte9 '$ Daca se aplica o tensi ne UA= H 1 'ntre anod si catod, tiristor l se considera $locat, prin el circ l)nd doar n c rent re*id al in!ers IR de !aloare &oarte mica. Daca tensi nea UA= creste peste o an mita !aloare notata c USTR n mita tensi ne de strap n#ere, at nci aceasta !a cond ce la distr #erea tiristor l i, #5( puncte9 ($ Tin)nd cont de &olia &; se pot scrie relatiile/ IA A IC7 B IC09 I= A IA B I+9

=+ $
5 $$ C CK

I IMI9

=+ $
5 11 C CA

I IMI

Elimin)nd 'ntre cele patr ec atii pe IC7, IC0 si I= re* lta/

() ( ) 1$
5$

1 + + = M MII I CG
A,

La tensi nile anodice in&erioare celei de strap n#ere MA7 si c rent l anodic are e-presia/
5$

( ) 1$

1 + + = CG
A

II I,

' puncte9 +$ A Anod9 = Catod + +rila de comanda9 UA= Tensi nea aplicata 'ntre anod si catod9 IA C rent l care circ la prin anod9 I= C rent l care circ la prin catod9 I+ C rent l in8ectat prin #rila de comanda9 T7 Tran*istor $ipolar de tip pnp9 T0 Tran*istor $ipolar de tip npn9 7, 0 Factori de trans&er ai celor do a tran*istoare9 I?7 C rent l care c irc la prin $a*a tran*istor l i T7. I?0 C rent l care c irc la prin $a*a tran*istor l i T0. IC0 C rent l care c irc la prin colector l tran*istor l i T0. % puncte0 in o!iciu # punct$ Total #4 puncte 9 <ota #4$

III : -i'liogra)ie
A=B Sta"!iu+ H*+ Dida!ti!a po tmoder"a+ Editura U"i%er itatii Su!ea%a+ 2??3* ACB Ga,riela)Carme"+ Oproiu1 Eleme"te de dida!ti!a di !ipli"elor te/"i!e+ Editura Pri"te!/+ 2??3* A)*B Cu!o + C*+ Pedagogie+ Editura Polirom+ Ia i+ 0II=* A-:B Co" iliul Natio"al pe"tru Curri!ulum ; G/id Hetodologi! pe"tru apli!area programelor !olare+ Te/"ologii+ Li!eu te/"ologi!+ pro#il te/"i!+ Editat de Arami Pri"t+ 2??2*

S-ar putea să vă placă și