Sunteți pe pagina 1din 13

2. MASURAREA PRESIUNILOR 2.1.

Notiuni generale Presiunea este un parametru de stare dintre cei mai importanti care caracterizeaza starea unui fluid. Ea se defineste ca fiind raportul dintre forta cu care un fluid actioneaza asupra unei suprafete si aria acesteia. intr-un punct al fluidului considerat ca mediu continuu, presiunea este independenta de orientarea suprafetei pe care se exercita, avind aceeasi valoare in toate directiile. Suprafetele orizontale sunt plane de presiune statica egala. in cazul fluidelor inchise intr-un recipient, presiunea este independenta de forma geometrica a acestuia. In interiorul fluidelor fiecare strat serveste drept suport pentru toate straturile de deasupra lui. In cazul lichidelor presiunea determinata de aceste straturi poarta denumirea de presiune hidrostatica. Gazele fiind compresibile, actiunea dintre straturile care le compun face ca densitatea sa fie cu atit mai mare cu cit stratul este plasat mai jos. Prin urmare si presiunea statica a gazului va creste in acelasi sens. in practica, intrucit densitatea gazelor este foarte mica in comparatie cu cea a lichidelor, se poate considera ca presiunea gazelor dintr-un recipient este aceeasi in orice punct al acestuia In natura si in instalatiile tehnice pot exista diferite tipuri de presiuni a! presiunea atmosferica pb. Presiunea exercitata de invelisul gazos care inconjoara globul terestru poarta denumirea de presiune atmosferica sau presiune barometrica. "ceasta variaza cu altitudinea #datorita greutatii aerului!, cu starea vremii #data de deplasarea maselor de aer atmosferic! si cu pozitia geografica de pe globul terestru. $ariatia densitatii aerului functie de presiune a condus la necesitatea de a stabili o presiune de referinta numita presiune normala, aceasta fiind presiunea corespunzatoare nivelului marii la latitudinea de %& o si temperatura de 'o( si care are valoarea p) * +,' mm-g * .'./0& Pa1 b! presiunea absoluta pa. Presiunea absoluta reprezinta presiunea unui fluid considerata fata de zero absolut de presiune. Este presiunea care se utilizeaza in toate relatiile termotehnice1 c! suprapresiunea ps. (ind in instalatiile tehnice presiunea absoluta este mai mare decit presiunea atmosferica, diferenta dintre acestea poarta denumirea de suprapresiune sau presiune manometrica1 d! depresiune p$. (ind in instalatiile tehnice presiunea absoluta este mai mica decit presiunea atmosferica, diferenta dintre acestea poarta numele de depresiune, subpresiune, vacuum sau presiune vacuummetrica. $idul, exprimat in procente din presiunea atmosferica, este

[ 2 ] . #0..!

Suprapresiunea si depresiunea, fiind exprimate in raport cu presiunea atmosferica, se mai numesc si presiuni relative. Presiunile precizate anterior pot fi reprezentate schematic in figura 0.., relatiile de legatura dintre acestea fiind urmatoarele

3ig.0... Schema domeniilor de masurare a presiunilor.

.. in cazul suprapresiunilor pa * pb + ps , #0.0! 0. in cazul depresiunilor pa * pb 4 pv , #0./! e! presiunea statica pst .Presiunea statica reprezinta presiunea care se exercita pe suprafata plana de separare dintre doua mase de fluid aflate in miscare1 f! presiunea totala ptot . 5aca intr-un curent de fluid se introduce un obstacol viteza fluidului devine zero iar intreaga energie cinetica specifica a fluidului se manifesta sub forma de presiune. Presiunea din acest punct de oprire #de stagnare! poarta denumirea de presiune totala1 g! presiunea dinamica pdin . Presiunea dinamica se defineste ca diferenta dintre presiunea totala si cea statica dintr-o sectiune transversala printr-un curent de fluid, pdin * ptot - pst , #0.%! fiind functie de viteza 6 si densitatea a fluidului prin relatia pdin * #0.&!

2.2. Descrierea aparatelor de masurat presiunea (lasificarea aparatelor de masurat presiunea este data in tabelul 0...

a!elul 2.1 Clasificarea aparatelor de masurat presiunea


(riteriul de 7ipul aparatului clasificare 5upa principiul de functionare - cu tub in forma de 8 cu lichid - cu tub si rezervor cu tub vertical cu tub inclinat - micromanometre cu compensare #"s9ania! - cu doua lichide manometrice - diferentiale cu element elastic - cu tub :ourdon - cu membrana - cu capsula - cu burduf cu piston si greutati - simplu - cu piston diferential - cu piston echilibrat - cu traductoare electrice #rezistive, inductive, Electrice tensometrice, piezoelectrice, capacitive! - cu traductoare pneumatice - cu traductoare de presiune utilizate in sistemele de reglare automate

a!elul 2.1. Continuare,


(riteriul de 7ipul aparatului clasificare - cu plutitor (ombinate

- cu tor oscilant - indicatoare de vid - cu clopot - diferentiale 5upa subordonarea metrologica In raport cu presiunea atmosferica - manometre si micromanometre care masoara suprapresiuni - vacuummetre si microvacuummetre care masoara depresiuni - manovacuummetre si micromanovacuummetre care masoara atit suprapresiuni cit si depresiuni 5upa afisarea rezultatului masurat 5upa domeniul de presiune - indicatoare cu indicare continua cu indicare discontinua - inregistratoare - indicatoare- inregistratoare - de presiune relativa #manometre, vacuummetre, manovacuummetre! - de presiune absoluta joasa #de compresie, termoelectrice, cu ionizare, radioactive! 5upa locul - cu indicare locala - etaloane - de lucru

de masurare - cu transmitere la distanta a indicatiei 5upa tipul protectiei - care lucreaza in conditii normale #obisnuite! - cu protectii speciale #impotriva fluidelor corosive, presiunilor pulsatorii, socurilor de presiune, temperaturilor mari, etc.!

a. Aparate cu lichid "vind o constructie simpla, aparatele cu lichid se utilizeaza pe scara larga pentru masurarea presiunilor. Principiul de functionare se bazeaza pe legea fundamentala a hidrostaticii, comparindu-se presiunea de masurat cu presiunea hidrostatica a unei

coloane de lichid #mercur, apa, alcool etilic etc.!. Se utilizeaza pentru masurarea suprapresiunilor #manometre!, depresiunilor #vacuummetre!, suprapresiunilor si depresiunilor #manovacuummetre! si diferentelor de presiune #manometre diferentiale!. .! Aparate cu tub U. (onstructiv, sunt cele mai simple aparate fiind compuse dintr-un suport rigid . pe care sunt fixate cele doua brate ale tubului din sticla 0 si scara gradata / #fig.0.0!.

3ig.0.0. ;anometru cu tub 8.

In cazul majoritatii aparatelor, intreg ansamblul este protejat de o cutie metalica % prevazuta cu sticla de protectie. <a partea superioara se pot prevedea doua robinete de izolare & si un robinet pentru egalizarea presiunilor ,. 5aca nivelul lichidului in ambele ramuri ale tubului este acelasi, presiunea din rezervor va fi egala cu presiunea atmosferica #fig.0./.,a!. (onsiderind echilibrul coloanei de lichid manometric la nivelul "-"= #fig.0./,b!, presiunile din cele doua ramuri, exprimate in unitati de lungime ale coloanei de lichid, vor fi egale rezultind pa * pb + h , #0.,! unde h este presiunea hidrostatica data de greutatea coloanei de lichid dintre cele doua nivele, exprimata in unitati de lungime ale coloanei de lichid. (omparind relatia #0.,! cu relatia #0.0! rezulta h * ps, aparatul masurind in acest caz o suprapresiune. "semanator, montajele din figurile 0./, c, d, servesc pentru masurarea depresiunilor pv respectiv a diferentelor de presiune dintre doua rezervoare p. 0! Aparate cu rezervor si tub vertical. "cestea inlatura inconvenientul care apare la aparatele cu tub 8 datorita necesitatii a doua

3ig.0./. ;oduri de utilizare a tubului 8.

citiri, dificultati care cresc mai ales cind presiunea variaza. Principial, aceste aparate sunt construite la fel ca cele de tip 8, unul dintre tuburi fiind insa inlocuit cu un rezervor de sectiune mult mai mare decit sectiunea celuilalt tub #fig.0.%!.

3ig.0.%. ;anometru cu rezervor si tub vertical.

$aloarea presiunii este data de relatia

p * pa - pb * g h * g h. unde

, #0.+!

h. este nivelul lichidului manometric fata de reperul zero al scarii gradate1 h - diferenta dintre nivelul lichidului din tub si cel din rezervor. in practica se alege 5 > > d astfel incit influenta raportului d0> 50 sa poata fi neglijata.

/! Aparate cu rezervor si tub inclinat. "ceste aparate, numite si micromanometre, se utilizeaza pentru masurarea presiunilor sau a depresiunilor reduse de ordinul milimetrilor coloana de apa. Spre deosebire de aparatele cu rezervor si tub vertical, la aceste aparate tubul este inclinat fata de orizontala cu un unghi putindu-se obtine deplasari mari ale lichidului manometric in tub la presiuni reduse. ?elatia #0.+! este valabila si in cazul acestor aparate. 5in figura 0.& rezulta h. * l sin , #0.@! unde l este lungimea coloanei de lichid din tub fata de reperul zero.

3ig.0.&. ;icromanometru cu tub inclinat. Principiu de functionare.

)eglijind influenta raportului d0 > 50 rezulta p * g h. * g l sin * 9 g l [ )>m0] , #0.A! sau p * 9 l [ mm -0B] , #0..'! unde 9 * sin este o constanta pentru o anumita valoare a unghiului , ea fiind inscrisa pe sectorul circular . al aparatului #fig.0.,! . "paratul se compune dintr-un postament 0 pe care este montat rezervorul / care se afla in comunicatie cu tubul din sticla %. 7ubul se poate roti in plan vertical prin intermediul bucsei &, pozitia acestuia fiind fixata pe sectorul circular . cu ajutorul unei armaturi si a unei tije ,. (u ajutorul suruburilor + si @ si a nivelelor A si .' se realizeaza reglarea la zero a aparatului.

3ig.0.,.;icromanovacuummetru cu rezervor si tub inclinat.

b! Aparate cu element elastic "paratele cu element elastic de masurare au o raspindire larga in cele mai diverse ramuri ale tehnicii avind un domeniu foarte intins de masurare, de la presiuni de ordinul milimetrilor coloana de apa pina la mai mult de .'.''' bar. Sunt in acelasi timp robuste, constructia elementului de masurare precum si manipularea fiind simpla, iar precizia satisfacatoare. Elementul elastic poate fi de tip tub :ourdon #simplu, dublu curbat, elicoidal, spiralat etc.!, membrana, capsula sau burduf. Principiul de functionare al acestor aparate se bazeaza pe deformarea elastica sub actiunea suprapresiunii asupra suprafetei active a unui element de masurare. ;ajoritatea acestor aparate au elementul elastic de tip tub :ourdon #fig.0.+!. Suprapresiunea determina deplasarea capatului liber al tubului . transmitind miscarea prin intermediul unei tije 0 si a unui sistem

3ig.0.+. ;anometru cu tub simplu curbat.

dintat / la un ac indicator % care se deplaseaza in fata unei scari gradate &. ;anometrele cu membrana #fig.0.@! au elementul sensibil constituit dintr-o membrana de otel . cu ondulatii circulare concentrice. Sub actiunea suprapresiunii, membrana se curbeaza in sus iar sub actiunea depresiunii aceasta se curbeaza in jos.

Printr-o tija 0 legata de centrul membranei / si a unui angrenaj %, miscarea se transmite unui ac indicator &.

3ig.0.@. ;anometru cu membrana.

(apsula #fig.0.A!, ca element de masurare, poate fi cu actiune unilaterala sau bilaterala, fiind formata din doua membrane lipite intre ele, care permit deformarea datorita actiunii presiunii.

3ig.0.A. ;odul de lucru a unei capsule manometrice.

:urduful elastic #fig.0..'! se mai numeste si tub ondulat. Este format dintr-un tub cilindric cu ondulatii uniforme. Supus la actiunea presiunilor din interiorul si exteriorul lui, inaltimea acestuia va creste sau va scadea, determinind deplasarea acului indicator.

3ig.0..'. ;odul de lucru a unui element elastic tip burduf pentru manometre.

c! Aparate cu piston si greutati "paratele cu piston si greutati se utilizeaza in special ca aparate etalon datorita performantelor deosebite ale acestora. Principiul de functionare se bazeaza pe legea lui Pascal, presiunea lichidului manometric din interiorul cilindrului . #fig.0...! fiind echilibrata de presiunea data de

3ig.0.... ;anometru cu piston.

piesele calibrate 0, care se aseaza pe talerul / al pistonului %. <a echilibru, valoarea presiunii este data de relatia

, #0...! unde G este suma fortelor corespunzatoare greutatilor pistonului cu taler si a pieselor calibrate asezate pe acesta, in )1 "a 4 aria activa a pistonului, in m01 r., r0 4 raza pistonului respectiv a cilindrului, in m. d! Aparate cu traductoare electrice si pneumatice, Partile principale ale unor astfel de aparate sunt .- elementul sensibil, asupra caruia actioneaza presiunea de masurat, el putind fi element elastic, tub 8, rezervor si tub,

tor oscilant, vase cu plutitor, clopot etc. 1 0- traductorul, care preia de la elementul sensibil marimea rezultata prin aplicarea presiunii de masurat si o converteste intr-o marime electrica sau pneumatica1 /- aparatul de masurat, care masoara valoarea marimii electrice, indicatia fiind data in unitati de presiune. "ceste aparate sunt utilizate indeosebi pentru transmiterea la distanta a indicatiilor. 7raductoarele utilizate pentru masurarea presiunii pot fi rezistive, inductive, tensometrice, piezoelectrice, capacitive, pneumatice, cu radiatii etc.

2.". Mersul lucrarii <ucrarea consta din masurarea diferitelor tipuri de presiuni intilnite in tehnica, prin utilizarea aparatelor de masura montate pe standurile din laborator a! masurarea presiunilor aerului debitat de un compresor, a aburului dintr-o retea, prin intermediul manometrelor cu element elastic de tip :ourdon1 b! masurarea diferentei de presiune data de o diafragma montata pe o conducta de aer, cu ajutorul manometrului cu lichid tip 81 c! masurarea presiunii vacuummetrice dintr-un recipient, presiune realizata de catre o pompa de vid, utilizind manometrul cu lichid de tip 81 d! masurarea presiunii atmosferice cu ajutorul barometrului cu mercur si a barometrului aneroid1 a. masurarea presiunii dinamice la trecerea aerului printr-un canal, prin intermediul micromanometrului cu tub inclinat, precum si a presiunii statice, cu ajutorul manometrului cu lichid tip 8.

2.#. Prelucrarea re$ultatelor $alorile presiunilor masurate cu aparatele indicate mai sus se centralizeaza in tabelul 0.0, in unitatile de masura in care au fost etalonate aparatele de masura, precum si valorile transformate in sistemul international de unitati de masura. Se calculeaza de asemenea, presiunea absoluta in cazurile a, c precum si a presiunii totale in cazul e, de la punctul 0./. a!elul 2.2. Valori masurate si calculate

)r. crt.

7ipul presiunii

Simbol

8nitatea de masura aparat S.I. )>m0 )>m0 )>m0 )>m0 )>m0 )>m0 )>m0 )>m0 )>m0 .

$alori

..

Suprapresiune

pa

0.

5epresiune

Pv

Presiune atmosferica /. #barometrica, locala! pb

%.

5iferenta de presiune

Presiune &. absoluta ,. +. (azul 0 Presiune dinamica (azul . pa pa pdin -

@.

Presiune statica

pst

A.

Presiune totala

ptot