Sunteți pe pagina 1din 2

CONTROL EVALUARE Functia de evaluare- control poate fi definita ca ansamblul proceselo prin care performantele firmei, subsistemelor si componentilor

r acesteia sunt masurate si comparate cu obiectivele si standardele stabilite initial, in vederea eliminarii deficientelor constelate si integrarii abaterilo pozitive. Aceasta functie raspunde la intrebarea : cu ce rezultate s-a finalizat munca depusa? Evaluarea inchide deci ciclul procesului de management, premergand previzionarea de noi obiective, efectuarea de reorganizari, etc. Din investigatiile efectuate arezultat ca procesele de evaluare- control, in calitate de functie a managementului implica 4 faze: 1) Masurarea realizarilor ! Compararea realizarilor cu obiectivele si standardele stabilite initial, evidentiind abaterile produse" #! Determinarea cauzelor care au generat abaterile constatate" 4! Efectuarea corecturilor care se impun, inclusiv actionarea, pe masura posibilitatilor asupra cauzelor ce au generat abaterile negative. $entru a fi eficient este necesarca procesul de evaluare- controlsa fie continuu, nelimitandu-se la perioadele de incheiere a planului- an, trimestru, luna, etc. % evaluare eficace se realizeaza de-a lungul perioadelor de indeplinire a obiectivelor planificate, cu intensitate sporita asupra punctelor strategice si in perioade critice, decisive pentru eficacitatea rezultatelor. De asemenea, functia de evaluare-contol trebuie sa aiba intr-o masura cat mai mare un caracter preventiv, deci de preintampinare a deficientelor si, daca acesta s-au produs corectiv. &n intreprinderea moderna, control-evaluare de tip constatativ a disparut fiind inlocuita cu o evaluare a'ata pe analiza relatiilor cauza- efect, cu un control activ, concretizat in decizii si actiuni de conducere eficace. Economia de piata impune o reevaluare a e'ercitarii control-evaluarii care trebuie sa fie mai fle'ibil, mai adaptiv, fara sa piarda insa din rigorozitate. (n accent deosenit trebuie acordat aspectelor de eficienta, efectelor propagate ale deciziilor si actiunilo conducerii agentului economic.

Aceasta functie incheie ciclul de management, continutul si eficacitatea sa conditionand sensibil calitatea de ansamblu a procesului de conducere si in special eficienta muncii depuse de personal pe termen scurt, mediu si lung. Ansamblul proceselor prin care elementele teoretico-metodologice ale )tiin*ei managementului sunt opera*ionalizate in practica sociala reprezint+ managementul )tiin*ific .,onstituirea )tiin*ei managementului a fost -nso*ita si de un proces de poliferare a conducerii )tiin*ifice, care, a)a cum reiese din defini*ia de mai sus, prezint+ un pronun*at caracter aplicativ si concret. $ractic, managementul stiintific consta in munca de zi cu zi a conduc+torilor care-si desfasoara activitatea la toate nivelurile ierarhice din firma. .ire)te, nu tot ce fac conduc+torii reprezint+ management )tiin*ific, ci numai acea parte a muncii lor care se fundamenteaz+ pe cunoa)terea si aplicarea adecvata a elementelor teoretico-metodologice puse la dispozi*ie de c+tre )tiin*a managementului. ,ealalt+ parte a muncii conduc+torilor apar*ine managementului empiric desf+)urat numai pe baza bunului simt si e'perien*ei, care -nainte de apari*ia )tiin*ei managementului alc+tuit in e'clusivitate con*inutul activit+*ii de management din cadrul tuturor sistemelor sociale.