Sunteți pe pagina 1din 3

MASURI DE MEDIU LA ORGANIZAREA DE SANTIER

I. INFORMATII GENERALE Denumirea proiectului: Bene iciar: Ampla!ament: Scopul proiectului : Lucrarile necesare de efectuat pentru punerea in siguranta si reabilitarea lucrarilor de constructii, sunt: - ..
II. ORGANIZAREA DE SANTIER SI A DRUMURILOR DE A""ES: IM#A"TUL ASU#RA MEDIULUI $.%. De!crierea lucarilor nece!are or&ani'arii (e !antier !i (rumurilor (e acee! In vederea realizarii lucrarilor) constructorul va coordona organizarea de santier pentru fiecare obiectiv n parte, cat mai aproape de centrul de desfasurare al lucrarii respective, in functie de terenul pe care beneficiarul il poate pune la dispozitie. Aceste spaii vor fi racordate la energie electric, telefonie, etc. n funcie de necesitile locale. In perimetrul spatiului ales constructorul i va amena!a un depozit de materiale precum i o zon de parcare pentru autove"icule si utila!e. #or fi instalate si un numar suficient de toalete ecologice si pubele pentru deseurile de tip mena!er sau de birou. Nu *or i nece!are (rumuri noi (e acce!) !e *or olo!i cele pree+i!tente. $entru a permite desf urarea fr ntrerupere a lucrrilor, se impune e%ecutarea unor lucrri pregtitoare organizarii de santier i asigurarea mi!loacelor materiale i umane necesare, dupa cum urmeaza: - se cur terenul& - se e%ecuta pregatirea terenului conform prevederilor din proiect& - se e%ecut trasarea i pic"etarea amplasamentului conform planului - se realizeaz aprovizionarea cu materiale i piese, n cantitile i de calitatea cerut prin proiect, astfel nc't s se asigure nceperea i continuitatea lucrrilor& - se asigur utila!ele si dispozitivele de necesare& - se asigur fora de munc specializat& - se utilizeaza cile de acces e%istente i platforma de depozitare a utila!elor si materialelor&

$.$. Impactul or&ani'arii (e !antier a!upra me(iului (n conditiile respectarii disciplinei de santier, nu e%ista riscuri de manifestare a poluarii mediului, iar impactul produs de organizarea de santier va fi unul nesemnificativ, avand in vedere amplasamentele, suprafetele, caracterul temporar. La finalizarea lucrarilor, suprafata afectata de organizarea de santier va fi reconstituita la forma initiala. $.,. Sur!e (e poluanti !i in!talatii pentru retinerea) e*acuarea !i (i!per!ia poluantilor in me(iu in timpul or&ani'arii (e !antier In conditiile in care se vor folosi caile de acces pree%istente si organizarea de santier prevede amena!area de platforme de depozitare a materialelor, de stationare a masinilor si utila!elor, precum si de

cazare a personalului muncitor, sursele de poluare vor fi asociate acestor activitati, respectiv: scapari de materialele de constructie pentru platforme) materialele depozitate pe platforme, producere de deseuri mena!ere. $entru a asigura retentia deseurilor generate de prezenta muncitorilor, dar si de activitati operationale, mentionam asigurarea de: - toalete ecologice, - platforme de deseuri si containerele de colectare selectiva a acestora& preluarea ritmica de catre o firma autorizata& - sticle imbuteliate pentru alimentarea cu apa potabila& - ape uzate mena!ere de la personal vor fi colectate prin dotari de!a e%istente in incinta. *tationarea utila!elor se va realiza pe platforme balastate, fara infiintarea de depozit de combustibil. III. #OLUANTI FIZI"O - ".IMI"I "ARE AFE"TEAZA MEDIUL IN #ERIOADA DE "ONSTRU"TIE Materialele folosite in scopul realizarii lucrrilor .. ............. ..... pot fi urmarite, pe categorii de lucrari . Analiza listei de lucrari si a materialelor ce se vor folosi, permit sa identificam urmatoarele forme de poluare si poluanti: - poluare i'ica prin pierderi accidentale de materiale folosite la e%ecuia lucrrilor in apa)aer sol sol& materialul cel mai des utilizat va fi betonul)cimentul care provoac cre terea coninutului de materii in suspensie& - poluare c/imica prin pierderi accidentale in apa)sol de carburanti folositi pentru masinile si utila!ele necesare lucrarilor& emisii de gaze de esapament in atmosfera& - poluarea onica) temporara - pe durata derularii lucrarilor, va fi produsa de masinile si utila!ele implicate in transportul materialelor si subansamblelor si in efectuarea de lucrari specifice. Nu !e *a &enera poluare electroma&netica. Nu *or e+i!ta germeni sau dispori responsabili de poluarea 0iolo&ica. I1. #OLUAREA ATMOSFERI"A 2.%. Sur!e (e poluare In perioada de constructie sursele de poluare a aerului sunt cele inerente unui santier de mica anvergura: lucrari de decopertare, sapaturi, compactri, turnare betoane. $rincipalii poluanti vor fi particule in suspensie si gaze de esapament de la utila!ele si mi!loacele de transport folosite. +antitatea de no%e emisa si faptul ca este vorba de o sursa temporara duc la concluzia ca impactul asupra atmosferei va fi negli!abil. 2.%. Ec/ipamente (e (epoluare !i e icienta ace!tora ,tila!ele folosite vor fi verificate te"nic periodic pentru a respecta limitele de emisie. In caz de defectiuni se vor lua masuri imediate de remediere) inlocuire, astfel incat impactul sa fie minimalizat. 1II. DESEURI #RODUSE IN TIM#UL "ONSTRUIRII -eziduurile si deseurile rezultate in timpul lucrarilor de constructii-monta! se vor colecta in locuri special amena!ate si vor fi evacuate ritmic de catre e%ecutant, pentru evitarea poluarii zonei. .ipurile de de eu rezultate din e%ecuia lucrrilor de construcii i n perioada de ie ire din funcionare sunt menionate n tabelul de mai !os :

De!euri &enerate Denumire (e3eu

"o( (e3eu

Eliminarea41alori icarea (e3eului

5.%. Mana&ementul (e!eurilor !i mo(ul (e *alori icare4eliminare a ace!tora n perioada de exploatare obiectivele analizate nu sunt generatoare de de euri de nici un tip. n perioada de execuie de eurile generate sunt de dou tipuri, de euri de tip mena!er - co( $6.6,.6% i de euri inerte, nepericuloase, din construcii /clasificate cf. 01 234)56657. 8e eurile de tip mena!er vor fi colectate n pubele metalice i ridicate periodic de o societate specializata. (n ce prive te de eurile, cea mai mare parte va fi valorificat ca material de umplutur n amena!arile prevazute, iar restul vor putea fi depuse in depozite amena!at de de euri nepericuloase. +onstructorul va asigura: +olectarea selectiv a de eurilor rezultate n urma lucrrilor de construcii& 8epozitarea temporar corespunztoare a fiecrui tip de de eu rezultat& 9fectuarea transportului de eurilor n condiii de siguran la agenii economici specializai n valorificarea de eurilor& 9ste interzis arderea ) neutralizarea i abandonarea de eurilor n instalaii, respectiv neautorizate acestui scop. $ersonalul de e%ploatare are obligaia ca n timpul lucrrilor de revizie, ntreinere, reparaii s ia toate msurile pentru a nu polua mediul /solul, subsolul, aerul, apele de suprafa i subterane etc.7 cu materialele rezultate din procesul de munc i)sau al utila!elor de intervenie. 8e eurile reciclabile rezultate n perioada e%ecuiei lucrrii se vor valorifica prin unitti specializate n acest sens, iar cele nereciclabile se vor depozita pe platforma de depozitare a localitii celei mai apropiate. 1III. SOLUTII TE.NI"E #ENTRU #ROTE"TIA SOLULUI Lucrrile de amena!are i organizare de antier se vor e%ecuta cu afectarea unei suprafee minime de teren. *e interzice deversarea pe sol a substanelor periculoase /combustibili, rasini etc.7. Activitile desf urate in perioada de e%ecuie a lucrrilor vor avea un impact direct redus asupra solului manifestat prin pier(eri acci(entale (e car0uran7i 3i4 !au materiale (e con!truc7ie pe !ol. *olutiile prevazute pentru protectia solului sunt: - infiintare de platforme pentru materiale& - evitarea crearii stocurilor pentru perioade indelungate de timp& - alimentarea cu combustibil numai de la unitati specializate, etc

Intocmit) RMI

Apro0at) Director General