Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECTAREA OPIONALULUI LA DISCIPLINA LIMBA ENGLEZ CLASA I, AN COLAR 2010- 2011 STEP BY STEP COLEGIUL ECONOMIC,,HERMES PETROANI DENUMIREA

OPIONALULUI: STEP BY STEP CLASA I DURATA: 1 AN NUMELE I PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC, SPECIALIZAREA PROF. STAN GABRIELA, LIMBA ENGLEZ, GRAD DIDACTIC I ARGUMENT: OPIONALUL PROPUS PE DURATA UNUI AN COLAR ARE CA PRINCIPALE OBIECTIVE ATRAGEREA I ALFABETIZAREA ELEVILOR DE VRST MIC NSPRE INVAREA LIMBII ENGLEZE OFERINDU LE POSIBILITATEA DE A FACE CUNOTIN PRIN INTERMEDIUL UNOR FORMULE CONVERSAIONALE SIPMLE, A DIFERITELOR STRUCTURI DE VOCABULAR, A CNTECELOR I POEZIILOR, ADECVATE NIVELULUI LOR DE STUDIU, A PARTICULARITILOR DE VRST I INDIVIDUALE, CU LIMBA ENGLEZ. PRIMII PAI N INVAREA LIMBII ENGLEZE VOR FI INDRUMAI SI SUPRAVEGHEAI ASTFEL INCT DORINA DE CUNOTERE A LIMBII ENGLEZE S ASIGURE SUCCESUL CONTINURII ACESTUI OPIONAL LA NIVELUL CLASEI A II A. DIVERSITATEA ACTIVITILOR, FOLOSIREA MI!LOACELOR AUDIO VIDEO I A IMAGINILOR VOR CONTRIBUI LA CRETERA INTERESULUI FA DE ACEAST DISCIPLINA DE STUDIU. OBIECTIVE DE REFERIN: O1 S SE FAMILIARIZEZE CU FORMULE DE PREZENTARE N LIMBA ENGLEZ" O# S DENUMEASCA OBIECTE DIN MEDIU FAMILIAR $CASA, COALA, FAMILIA%" O& S DENUMEASC ANIMALE DOMESTICE I SLBATICE" O' SA RASPUNDA LA INTREBARI SIMPLE" O( SA EMITA MESA!E SIMPLE IN LIMBA ENGLEZA. ACTIVITI DE INVARE: AUDIII MUZICALE" E)ERCIII DE REPETARE" !OCURI DIDACTICE" DESENE

RESURSE MATERIALE: MATERIAL AUDIO VIDEO" !OCURI DIDACTICE" PLANE" CRET COLORAT" CARIOC MODALITAI DE EVALUARE: ORAL *+,-./01231, 4315+675" SCRIS /.15381/.1 7,+/ 4.0.,., 951,:. BIBLIOGRAFIE: HERE COMES SUPER BUS1, EDITURA MACMILLAN" ENGLISH ;ITH MAGIC FLASHCARDS" LIMBA ENGLEZ PENTRU CEI MICI, EDITURA CORVIN, DEVA

LISTA DE CONINUTURI: 1. GREETINGS H.55+< G++4 =+/,3,6< G++4 >?., *@354/.,< G++4 >?., A.1*@./< H+B 1/. ?+7C I 1= D3,., A@1,E ?+7< S+,6: H.55+, 0+,6 6++4 >?., 0+,6< FA/. ?+7 05..93,6CG P+.=: FG++4 =+/,3,6<G 2. !AT IS YOUR NAME" ;@1A 30 ?+7/ ,1=.C M? ,1=. 30H H.55+, B@+ 1/. ?+7C I 1= H M? ,1=. 30 H P+.=: FS155?, S155?, A.55 =. A/7.<G #. MY FAMILY F1=35? =.=>./0 P+.=: FM+A@./ 1,4 D1A@./G S+,6: IA/. J+7 S5..93,6CG $. AT T!E NURSERY- SC!OOL T+?0: T@30 30 1 4+55. $*1/, A.44? >.1/, >155% O>K.*A0 3, A@. *5100/++=: *@13/, A1>5., B3,4+B, >++E. %. C!RISTMAS IS !ERE& C1/+5: !3,65. >.550, K3,65. >.550< P+.=: S,+B=1,, 0,+B=1,
2

'. NUMBERS N7=>./0 1 1L O,. 4+55 AB+ 4+550 L.A0 *+7,A< P+.=0: FO,., +,., +,.G. FO,., AB+, A3. =? 0@+.G. (. CLOT!ES AND COLOURS A /.4 *1/, 1 ?.55+B 4/.00, 1 >57. 9.,, 1 >51*E 9.,*35 T@30 30 1 /.4 *1/. ;@1A *+5+7/ 30 A@. 4/.00C T@. 4/.00 30 93,E. T@. >5+70. 30 6/..,. L.A0 *+5+7/ A@. 63/50 *5+A@.0. L.A0 *+5+7/ A@. >+?0 *5+A@.0. ). SEASONS P+.=0: FS9/3,6 30 6/..,G. FS9/3,6 30 *+=3,6<G L.A0 5.1/, 1>+7A 09/3,6< S9/3,6 D5+B./0, >3/40 1,4 3,0.*A0 *. ROOMS AND FURNITURE T@. >.4/++= T@. 53-3,6 /++= T@. E3A*@., 10. MEANS OF TRANSPORT P+.=: FT@. A/13,G 11. ROUND UP