Sunteți pe pagina 1din 32

PRINCIPIUL PRECAU!

IEI "I VIITORUL R#SPUNDERII CIVILE

PRINCIPIUL PRECAU!IEI "I VIITORUL R#SPUNDERII CIVILE

$. Un concept singular al r%spunderii civile


Concept juridic nou, care la prima vedere pare o pur% abstrac&ie, a'a-numitul principiu al Precau&iei necunoscut n drept cu dou% decenii n urm% 'i-a luat avnt 'i a devenit n ultimul deceniu o realitate juridic%, contestat% cu pasiune de unii, acceptat% cu entuziasm de al&ii, dar de neocolit. Expresie a r%spunderii ntemeiat% pe incertitudine, principiul precau&iei ntruchipeaz% o fic&iune, o r%spundere f%r% obiect dar care n mod paradoxal s-a impus nu numai n doctrin% dar ntr-o bun% m%sur% 'i n dreptul pozitiv. Idea de baz% este c% pentru c% nimeni nu poate prevedea viitorul, noile riscuri generate de dezvoltarea nest%pnit% a 'tiin&ei 'i tehnicii, trebuie s% existe un remediu al dreptului care s% sanc&ioneze pe cei care nu adopt% un $ comportament apropriat acestei noi situa&ii existen&iale. Principiul a luat na'tere n domeniul dreptului mediului, ramur% de drept aproape la fel de recent%, pentru a invada cmpul juridic si social cu o rapiditate nemaintlnit% n istoria dreptului. Cauzele acestei lovituri de teatru juridic sunt ins% destul de u'or de identificat. L homo sapiens care timp de mai bine de 5 milenii a construit o civiliza&ie cu valorile 'i cusururile ei, dar care se respecta pe ea ns%'i, s-a transformat n ultimele 2 secole n homo economicus 'i, odat% cu trecerea de la societatea industrial% la era tehnologic%, pare s% devin% cu o vitez% nsp%imnt%toare homo catastrophicus. R%spunderea lui moral%, care s-a diluat odat% cu r%spunderea civil%, devine insuficient% atunci cnd este n joc soarta planetei 'i a genera&iilor viitoare. O r%spundere etic% de tip nou devine necesar% pentru c% ra&ionalitatea 'tiin&ei, care intervine brutal n domeniul vie&ii 2 biologice, poate r%sturna nu numai ordinea naturii dar 'i soarta omenirii .
Studiul face parte din lucrarea R%spunderea pentru produsele defectuoase n dreptul comunitar 'i na&ional, n curs de apari&ie la Editura Rosetti. Denis Mazeaud: Responsabilit civile et prcaution in Responsabilit Civile et Assurances Nr. 6 bis/200$. pg. 72 2 Hans Jonas: Le principe de responsabilit , Paris, Cerf, $990, pg.$74
$ *

RRDM $(3)/2004 29

PRINCIPIUL PRECAU!IEI "I VIITORUL R#SPUNDERII CIVILE Muta&ia necesar% din moral% se conjug% ns% cu o ruptur% epistemologic%. Timp ndelungat societatea industrial%, n tradi&ia ma'inist% a secolului al XIX-lea pentru care progresul tehnic era viitorul luminos al omenirii a considerat c% natura este un rezervor inepuizabil de resurse 'i o lad% de gunoi pentru de'eurile exploat%rii acestor resurse n slujba omului 'i a 3 progresului. Secolul al XX-lea a continuat aceast% tradi&ie c%reia i s-au ad%ugat, prin intermediul tehnicii militare, mijloace de distrugere inimaginabile n trecut care prezint% particularitatea de a polua chiar 'i lada cu gunoi mo'tenit% de la un proces de industrializare necontrolat. A fost nevoie ca obiectivul cre'terii cantitative s% ating% o mas% critic% 'i con'tiin&a omeneasc% s%-'i dea seama de capacitatea proprie de auto-distrugere, pentru ca ceva s% nceap% s% se schimbe. Dar schimbarea este lent% 'i problematic%. Natura r%spunde ncet la agresiunea societ%&ii tehnologice 'i devine incapabil% s%-'i m%soare timpul cu acela'i etalon cu care Prometeul dezl%n&uit se lanseaz% la cucerirea universului pierzndu-si pe drum, dac% nu pe calea lactee la care aspir% sim&ul m%surii. Omul a c'tigat mult teren asupra temporalit%&ii naturale 'i temporalitatea uman% tinde s% o nving% pe 4 cea natural% n mod definitiv. n dreptul mediului, unde principiul Precau&iei a v%zut lumina zilei, adic% lumina dreptului, gesta&ia 'i na'terea au avut loc mpreun% cu alte dou% principii: principiul poluatorul pl%te'te 'i principiul Prevenirii. Primul dintre aceste principii se integreaz% ntr-o r%spundere civil% clasic%: exist% un autor care ac&ioneaz% mai mult sau mai pu&in necugetat, ac&iunea lui produce un prejudiciu, ntre ac&iunea autorului 'i prejudiciu exist% o rela&ie de cauzalitate, el trebuie s% pl%teasc%. Principiul Prevenirii se situeaz% pe o treapt% superioar%. El prevede obliga&ia de a interveni nainte ca prejudiciul s% se produc%. Dar acesta este cert 'i rela&ia cauzal% ntre ac&iunea care trebuie mpiedicat% sau omisiunea, pasivitatea care trebuie s% ia sfr'it, este evident%. Cazul al treilea, cel al principiului de care ne ocup%m este mult mai complex. El este unul de anticipare; prejudiciul nu s-a produs, iar eventualitatea producerii lui nu este demonstrat% n mod incontestabil 'i nici demonstrabil%. Riscul este nesigur, realizarea lui este numai posibil%, eventual plauzibil%. Este vorba de o ac&iune preventiv% anticipat% n contextul incertitudinii cu privire la risc, dificil de definit, dar care are totu'i o aplicare n dreptul pozitiv.
3 Nicolas de Sadeleer: Les principes du pollueur payeur, de prvention et de prcaution , Bruxelles, Bruylant/AUF, $999, pg. 37 4 J.P. Delage Une histoire de lcologie, Paris, La Decouverte, $99$, pg. 250

RRDM $(3)/2004 30

PRINCIPIUL PRECAU!IEI "I VIITORUL R#SPUNDERII CIVILE Din punct de vedere juridic r%spunderea civil% clasic% 'i indemnizarea corelativ% este f%r% obiect cnd prejudiciul este incert 'i cnd realizarea riscului ar avea asemenea consecin&e nct repara&ia, revenirea la situa&ia anterioar% este exclus%, prejudiciul prelungindu-se uneori timp de genera&ii, iar dimensiunile lui fiind imprevizibile 'i incalculabile. Integrarea lui n sistemul de drept p%rea dificil% dac% nu imposibil%. Numai c% dreptul este pe cale s% se modifice 'i nu numai dreptul, dar 'i administrarea acestuia. Evolu&ia care marcheaz% trecerea de la modelul unei justi&ii legaliste, formale 'i logice, la o justi&ie teleologic% a c%rei ambi&ie ar fi s% g%seasc% solu&iile adecvate n raport 5 cu obiectivul ales.. este n curs de realizare. ntr-un asemenea proces evolutiv, principiul Precau&iei 'i g%se'te locul.

2. Originile &i aplicarea principiului Precau'iei


Gloria dobndit% n numai dou% decenii de principiul Precau&iei este f%r% precedent. N%scut la nceputul anilor 80, el a ajuns s% eclipseze, n cursul anilor 90, 'i ntr-un context determinat multe alte principii, care au trecut n umbr%. ntr-un timp relativ scurt, el a reu'it s% ocupe att n dreptul interna&ional, ct 'i n cel comunitar, un loc important 'i se extinde f%r% complexe nspre drepturile na&ionale ale statelor dezvoltate. 2.$. Principiul Precau'iei n dreptul interna'ional Procesul afirm%rii principiului Precau&iei a nceput n domeniul polu%rii marine. Pentru prima dat% la o conferin&% cu privire la protec&ia M%rii Nordului mpotriva polu%rii, &%rile riverane au subliniat necesitatea aplic%rii principiului Precau&iei pentru prevenirea devers%rii substan&elor periculoase n Marea Nordului. La sfr'itul deceniului al 9-lea cu ocazia mai multor conven&ii 6 interna&ionale cu privire la protec&ia mediului marin 'i a cursurilor de ap% , (Londra, Helsinki, Paris), principiul Precau&iei a fost enun&at, f%r% ns% a fi formulat 'i definit ntr-un mod satisf%c%tor. El s-a extins destul de repede la celelalte forme de poluare: poluarea atmosferei 'i a solului 'i a fost proclamat ca principiu general al mediului de organiza&iile specializate ale Na&iunilor Unite, cunoscnd o consacrare universal% la Conferin&a pentru Mediu 'i Dezvoltare de la Rio de Janeiro, care-l men&ioneaz% n declara&ia sa din $3 iunie $992 ca instrument juridic neconstrng%tor pentru protec&ia mediului. Consensul a fost dificil de realizat 'i Conferin&a l enun&% de manier% prudent%:

5 Nicolas de Sadeleer: Le statut juridique du principe de Prcaution en droit communautaire: Du slogan la rgle, in Cahiers du droit europen nr. $-2/200$, pg. $$6 6 Printre aceste conven&ii se num%r% 'i Conven&ia de la Sofia din $994 pentru protec&ia durabil% a Dun%rii care evoc% principiul Precau&iei n scopul conserv%rii calit%&ii apei.

RRDM $(3)/2004 3$

PRINCIPIUL PRECAU!IEI "I VIITORUL R#SPUNDERII CIVILE Absen&a certitudinii 'tiin&ifice absolute nu trebuie s% serveasc% de pretext pentru a amna pentru mai trziu adoptarea unor m%suri efective viznd 7 prevenirea degrad%rii mediului. Dup% conferin&a de la Rio n pofida timidit%&ii formul%rii principiului, acesta a fost reluat n majoritatea actelor interna&ionale bilaterale 'i multilaterale cu privire la protec&ia mediului. Datorit% caracterului s%u universal unii autori l 8 consider% o regul% de cutum% al&ii l integreaz% n domeniul cvasi-juridic a 9 ceea ce a fost denumit soft law. Jurispruden&a interna&ional% nu l-a acceptat nc%. Trei hot%rri din cursul anului $997 refuz% s%-l ia n considerare. Astfel n unul din cazuri, refuzul Ungariei de a respecta tratatul cu fosta Cehoslovacie relativ la construc&ia barajului de la Gabcikovo pe Dun%re nu este admis de Curtea Interna&ional% de Justi&ie de la Haga pentru c%: Pericolul evocat ar interveni pe termen lung 'i este incert Orict ar fi de grav, el nu poate fi considerat suficient de $0 sigur 'i deci iminent n $989 . Curtea European% a Drepturilor Omului ntr-o decizie din 26 august $997, privind o plngere mpotriva Consiliului Federal Elve&ian relativ% la prelungirea activit%&ii unei centrale nucleare, consider% c% reclaman&ii nu au stabilit existen&a unei leg%turi directe ntre condi&iile de exploatare ale centralei 'i dreptul de protec&ie a integrit%&ii lor fizice nu au $$ demonstrat existen&a unui pericol nu numai serios dar 'i precis 'i iminent . n sfr'it, prin dou% decizii din $8 august $997, o comisie juridic% a Organiza&iei Mondiale a Comer&ului consider% c% Uniunea European% nu poate recurge la principiul Precau&iei pentru a justifica refuzul s%u de a importa carne, sub pretextul c% animalelor sacrificate li se administraser% hormoni, ntruct riscul pentru s%n%tate nu este identificabil. Paradoxal ns% este faptul c% OMC n tratatul care l fonda ca organiza&ie, ncheiat la Marakesh n $994, men&ioneaz% principiul Precau&iei n dou% acorduri complementare, acordul TBT (Technical Barriers to Trade) 'i acordul SPS $2 (Sanitary and Phytosanitary Sistems).
7 La perspective Communautaire du principe de Prcaution in Revue du March Commun et de l Union Europenne nr. 450, juillet aout 200$, pg. 447 8 Cutuma poate exista 'i n afara dreptului, ea poate avea fort% obligatorie 'i poate nlocui lacunele legii. n acest caz ea nu intr% n conflict cu legea. Vezi Christian Laroumet Droit civil, Introduction ltude du droit civil, Paris, Economica, $995, pg. $83. 9 Nicolas de Sadeleer, op. cit. pg. $39 'i urm. $0 Decizia Cur&ii Interna&ionale de Justi&ie de la Haga (CIJ) din 25, septembrie $997, Hongrie contre Slovaquie, citat de N. de Sadeleer, op. cit. pg. $43. $$ Vz. Nicolas de Sadeleer, op. cit. pg. 43-45 $2 Vz. La perspective Communautaire du principe de Prcaution, art. cit. pg. 449, n Revue du March Commun et de lUnion Europenne, Nr. 450.

RRDM $(3)/2004 32

PRINCIPIUL PRECAU!IEI "I VIITORUL R#SPUNDERII CIVILE 2.2. Aplicarea principiului Precau'iei n dreptul comunitar Articolul $74 al. 2 (anterior $30 R al. 2) al tratatului Comunit%&ii prevede c% Principiile Precau&iei 'i al ac&iunii preventive, principiul corect%rii cu prioritate la surs% a prejudiciilor aduse mediului 'i principiul poluatorul pl%te'te, constituie temeiul politicii comunitare n domeniul mediului. n fapt dac% celelalte principii figurau deja n Actul Unic European din $986, principiul Precau&iei nu a fost introdus n legisla&ia primar% european% dect prin tratatul de la Maastricht n $992. El reu'ise ns% s% le eclipseze pe celelalte dou% principii nc% nainte de consacrarea sa oficial% n dreptul european. Cauza este u'or de n&eles. n cursul deceniului precedent Europa cunoscuse dou% catastrofe greu de imaginat cu c&iva ani n urm%, de'i ele existau deja n germene: cea a sngelui contaminat 'i a vacii nebune n ceea ce prive'te ns% dreptul pozitiv comunitar, de'i nscris n tratat, principiul Precau&iei nu ocup%, n dreptul derivat, locul care i s-ar cuveni. Reglement%rile care fac referire la principiu sunt cu rare excep&ii lipsite de semnifica&ie real%. Ele se refer%, de pild%, la interzicerea importului pe teritoriul UE a pieilor puilor de foc% (bebe phoque), 'i a bl%nurilor provenind din statele unde capturare animalelor carnivore cu capcane cu din&i nu este $3 interzis%. Singurele reglement%ri serioase care invoc% principiul Precau&iei $4 se refer% la evaluarea riscului pentru om 'i mediu a substan&elor periculoase dar mai ales cele legate de biotehnologie, domeniul privilegiat al aplic%rii acestui principiu. Astfel, utilizarea micro-organismelor modificate genetic oblig% pe cei care sunt n cauz% s% evalueze riscurile pentru s%n%tate 'i mediu $5 a activit%&ii lor, chiar dac% acestea nu sunt cunoscute. Trebuie s% remarc%m de asemenea c% directiva din 25 iulie $985 privind produsele defectuoase se situeaz% pe o pozi&ie incompatibil% cu principiul Precau&iei. Introducnd n reglementare riscul de dezvoltare care consider% c% produc%torul nu este r%spunz%tor de prejudiciul cauzat de un produs dac%, la data ie'irii pe pia&% a acestuia, stadiul de dezvoltare al 'tiin&ei 'i tehnicii nu permitea descoperirea defectului, directiva ignor% principiul Precau&iei 'i este n contradic&ie cu dreptul primar, unde principiul a fost introdus n $992 (posterior ns% directivei).

$3 Directiva 83/$29 CEE din 28.03.83 'i respectiv regulamentul nr. 3254/9$ din 4.$$.9$, citate de N. de Sadeleer, op. cit. pg. $47. $4 Directiva 93/67 CEE din 20. 07. 93. $5 Directiva 90/2$9 CEE, precizeaz% c% m%surile de protec&ie cele mai stricte trebuie aplicate, n absen&a unor dovezi conving%toare c% m%suri mai pu&in stricte sunt suficiente.

RRDM $(3)/2004 33

PRINCIPIUL PRECAU!IEI "I VIITORUL R#SPUNDERII CIVILE n $997, cartea verde a Comisiei Europene cu privire la principiile generale ale legisla&iei alimentare din UE men&ioneaz% principiul Precau&iei drept un principiu fundamental de ac&iune n caz de incertitudine 'tiin&ific%. Doi ani mai trziu, Consiliul ntr-o rezolu&ie din aprilie $999, cere Comisiei s% se &in% seama n viitor cu mai mult% diligent% de principiul Precau&iei ndeosebi n domeniul protec&iei s%n%t%&ii consumatorului 'i s% elaboreze liniile directoare $6 pentru aplicarea ct mai corect% a principiului . Se elaboreaz% n acela'i timp un concept nou denumit de analiz% a riscurilor. Comunicarea Comisiei din 200$ se conformeaz% acestei rezolu&ii. Ea arat% c% principiul Precau&iei trebuie aplicat n toate domeniile pentru cvasi-totalitatea $7 situa&iilor de criz% . Recurgerea la principiul Precau&iei presupune existen&a a dou% condi&ii prealabile: i) depistarea riscului poten&ial printr-o verificare 'i evaluare ad hoc, att a riscului n cauz% ct 'i a actorului care-l depisteaz%: asocia&ie, ntreprindere, persoan% privat%, autoritate public%. ii) necesitatea unei evalu%ri 'tiin&ifice chiar dac% rezultatul acesteia se dovede'te a fi incert. n virtutea unei obliga&ii morale, autorit%&ile publice trebuie s% fac% o evaluare complet% privind identificarea pericolului 'i caracterizarea lui. n sfr'it, nu trebuie s% uit%m rezolu&ia cu privire la principiul Precau&iei adoptat% de Consiliul European de la Nisa, care recomand% statelor membre s%-l traduc% in fapte. Evident ns% c% aceste rezolu&ii recomand%ri 'i comunic%ri nu constituie dispozi&ii obligatorii de drept. Ele fac parte din a'a-numitul soft law, 'i pn% n prezent m%surile care s% le pun% n practic% se las% a'teptate. Mai productiv% este jurispruden&a Cur&ii de Justi&ie a Comunit%&ilor Europene (CJCE) care se situeaz% pe pozi&ii net favorabile principiului Precau&iei, pe care-l invoc% n mai multe cazuri. Astfel, ntr-o spe&% din $990, n care reclamantul aducea dovezi 'tiin&ifice cu privire la inocuitatea pentru s%n%tate a 5 hormoni interzi'i de o directiv% a Comisiei, CJCE confirm% directiva pus% n cauz%: pentru c% o m%sur% de precau&ie nu poate fi fondat% numai pe date $8 'tiin&ifice . Ar%tnd c% cea mai plauzibil% explica&ie a bolii Creutzfeld Jacob este encephalopatia bovin% spongiform% 'i invocnd principiul Precau&iei, CJCE confirm% de asemenea o hot%rre a Comisiei care interzicea exportul c%rnii de vac%. CJCE justific% decizia pe temeiul art. $74 din tratat: pentru c%

La perspective Communautaire du principe art citat, pg. 450 Vezi nota precedent% art. citat: application tous azimuths ou trans-sectorielle pour la quasi-totalit de situations de crise. $8 CJCE decizia din $3.$$.$990, Fedesa aff. C-33$/88 rec. I-4023
$7

$6

RRDM $(3)/2004 34

PRINCIPIUL PRECAU!IEI "I VIITORUL R#SPUNDERII CIVILE politica de protec&ie a s%n%t%&ii, bazat% pe principiul Precau&iei este $9 esen&ial% . n decizia sa marismas de Santona, CJCE condamn% Spania pentru c% nu a asigurat conservarea unei zone umide, importante pentru p%s%rile migratoare, neconformndu-se astfel directivei 79/409 CEE privind protec&ia p%s%rilor migratoare. !innd seama de gradul de incertitudine indus de dispari&ia unui habitat natural, ceea ce ar putea provoca o diminuare a num%rului p%s%rilor, 'i invocnd principiul Precau&iei, CJCE a respins argumentele Spaniei care sus&inea c% nici o diminuare a num%rului acestora 20 nu se observase. 2.3. Principiul Precau'iei n dreptul na'ional Vom examina mai pe larg n paginile care urmeaz% situa&ia din dreptul francez care, n cadrul UE, a acordat cea mai mare aten&ie principiului Precau&iei att din punct de vedere doctrinal ct 'i al dreptului pozitiv, binen&eles nu f%r% ezit%ri 'i contradic&ii. Trebuie s% remarc%m ns% c% prestigiul de care se bucur% principiul n dreptul interna&ional chiar dac% el r%mne cel mai adeseori platonic, lucru n bun% parte justificat de absen&a mijloacelor de constrngere, n dreptul intern al statelor dezvoltate, f%r% s% mai vorbim de cel al statelor n curs de dezvoltare, el este 'ov%ielnic 'i aproape inexistent. Acest lucru este evident chiar n domeniul dreptului mediului, domeniu predilect de aplicare a principiului 'i unde el va juca n viitor, n mod incontestabil, un rol major. Ambi&ia lui de a reglementa global luarea deciziilor ntr-o situa&ie de incertitudine, este contracarat% de existenta diverselor grupuri de presiune care 'tiu s%-'i gestioneze cu abilitate interesele. De remarcat este faptul c%, uneori, de'i existent n dreptul na&ional, n special n ramurile de drept care se refer% la s%n%tate 'i securitate, el nu este invocat n mod clar ci ocultat n spatele unor expresii mai benigne. De'i dreptul pozitiv este destul de reticent n men&ionarea lui, jurispruden&a din cteva state dezvoltate ncepe s%-l invoce din ce n ce mai des. Pentru a demonstra aceast% tendin&% vom lua exemplul Germaniei. Germania este prima tar% n care s-a men&ionat 'i aplicat in mod constant, evident cu prec%dere n dreptul mediului, principiul Precau&iei sub denumirea de Vorsorgeprinzip. Jurispruden&a a jucat n procesul afirm%rii principiului n Germania un rol hot%rtor prin aplicarea creatoare a unor texte ale c%ror dispozi&ii nu ar fi ndrept%&it n mod normal asemenea interpret%ri. Aplicarea de c%tre Tribunalul Administrativ Federal 'i de c%tre
$9 CJCE decizia din $2.07.$996 Royaume Uni c. Commision, aff. C $80/96 (vezi nota N. de Sadeleer, op. cit. pg. $46) 20 CJCE, decizia din 2.08.93, Commission c. Espagne, aff. C355/90 rec. I pg. 422$. (vezi N.de Sadeller, op. cit. pg. $48).

RRDM $(3)/2004 35

PRINCIPIUL PRECAU!IEI "I VIITORUL R#SPUNDERII CIVILE Curtea Constitu&ional% a Germaniei n domenii concrete, ca n cazul prejudiciului ipotetic care ar putea fi cauzat prin exploatarea unei centrale pe baz% de carbon pentru producerea energiei electrice nucleare, au creat o tendin&% favorabil%, att introducerii principiului Precau&iei n dreptul pozitiv, ct si in jurispruden&%. Astfel Curtea Constitu&ional% a hot%rt c% no&iunea indeterminat% de precau&ie precum 'i stadiul de dezvoltare al 'tiin&ei 'i tehnicii n vederea aplic%rii principului, trebuie apreciate de c%tre puterea executiv% 'i nu de c%tre justi&ie. Autoriza&iile de func&ionare nu pot fi acordate dect dup% ce 'tiin&a demonstreaz% c% este practic exclus s% se produc% prejudicii. Ele trebuie refuzate atunci cnd exist% dubii pentru c% precau&ia necesar% nu poate fi 2$ limitat% la ceea ce este realizabil din punct de vedere tehnic. Ca urmare a unor hot%rri judec%tore'ti 'ov%ielnice s-a ajuns la concluzia, cel pu&in n domeniul energiei nucleare, c% pentru c% 'tiin&a nu este omniscient%, principiul Precau&iei trebuie s% se aplice la posibilit%&i de daune care nu reprezint% nc% un pericol, dar pentru ca principiul s% nu poat% fi invocat, 22 trebuie ca pericolul 'i riscul s% fie practic excluse. Jurisdic&iile superioare germane au f%cut o aplicare larg% a conceptului de Precau&ie, avansnd dincolo de ceea ce prevedea dreptul pozitiv 'i acordnd judec%torului dreptul unui adev%rat control al deciziei administrative. Solu&ionarea mai multor litigii privind riscurile legate de biotehnologie sau de producerea energiei nucleare au confirmat jurispruden&a de mai sus prin aplicarea ferm% a principiului Precau&iei. Jurispruden&a german% a facilitat integrarea principiului n texte 'i a permis doctrinei s% formuleze un adev%rat principiu juridic. n Germania principiul Precau&iei a devenit astfel un principiu important al dreptului.

2.5. Principiul Precau'iei n dreptul anglo-saxon


Fondat pe jurispruden&% 'i pe precedentul juridic, dreptul englez este reticent dac% nu categoric opus principiilor juridice 'i interpret%rilor teleologice. Astfel tribunalele britanice au respins aplicarea principiului Precau&iei, invocat de reclaman&i pe temeiul unei decizii a CJCE, interpretnd ntr-o manier% sui generis, n spiritul Common Law, decizia Cur&ii de Justi&ie 'i contestnd 23 aplicabilitatea art. $74 al. 2 al TUE.

N. de Sadeleer, op. cit. pg. $54 N. de Sadeleer, op. cit. pg. $56 23 Cazul Duddridge: un cablu electric de nalt% tensiune ngropat n preajma unei 'coli 'i prezentnd un pericol de leucemie. (N. de Sadeleer, op. cit. pg. $64)
22

2$

RRDM $(3)/2004 36

PRINCIPIUL PRECAU!IEI "I VIITORUL R#SPUNDERII CIVILE Spre deosebire de dreptul englez, dreptul american este precursor n materie. n special n domeniul dreptului mediului unde, n cazul speciilor amenin&ate de dispari&ie, exist% o legisla&ie special% n cadrul c%reia principiul Precau&iei, f%r% s%-'i spun% numele, este utilizat cu abilitate (Endangered Species Act). Principiul este aplicat 'i n materie de poluare atmosferic% (Clean Air Act). Jurispruden&a nu este str%in% acestei orient%ri a unei p%r&i a dreptului pozitiv. n repetate rnduri, jurisdic&ii federale americane au dat decizii favorabile Agen&iei Americane pentru protec&ia Mediului (EPA: Environment Protection Agency), pe considerentul c% legea, dar 'i bunul sim& (concept interpretat n spiritul Common Law) cere o reglementare pentru prevenirea riscului, chiar atunci cnd autorul normei nu are certitudinea c% riscul este inevitabil pentru c% a a'tepta certitudinea ar duce la adoptarea de reglement%ri curative, nu 24 preventive. Decizii de acest gen au fost luate mai ales cu privire la poluarea cu plumb (atunci cnd, la timpul respectiv, dovada concret% a pericolului plumbului pentru mediu nu exista nc%) precum 'i cu privire la emisiile de clorur% de vinil 'i alte substan&e care ulterior s-au dovedit cancerigene. Aplicarea principiului n alte domenii ale dreptului este ns% pus% sub semnul ntreb%rii 'i corespunde unei culturi a optimismului opus% angoaselor europene. Autorit%&ile americane se declar% constant mpotriva includerii principiului Precau&iei n conven&iile interna&ionale 'i promoveaz% n locul lui o a'a-numit% abordare de precau&ie (precautionary approach). Cele dou% concep&ii se nfrunt% n cadrul Organiza&iei Mondiale a Comer&ului (OMC), confruntarea avnd ca subiect principal de discordie problema organismelor modificate genetic, domeniu n care USA are de ap%rat interese comerciale majore.

3. O nou% teorie a riscului


Teoria riscului n r%spunderea civil% delictual%, elaborat% la sfr'itul secolului al XIX-lea, ncearc% s% nl%ture culpa autorului faptei ca temei al r%spunderii, instaurnd o r%spundere zis% obiectiv%, n care riscul este un 25 pericol eventual mai mult sau mai pu&in previzibil. Acest sens curent al conceptului, nsu'it de teoria clasic% a r%spunderii civile delictuale, se refer% n acela'i timp la pericol 'i la prejudiciul provocat de evenimentul aleatoriu 'i care afecteaz% valori sau interese cuantificabile. n sensul adoptat de principiul Precau&iei, riscul se refer% doar la posibilitatea producerii unui
24 25

N. de Sadeleer, op. cit. pg. $65. Defini&ia din dic&ionarul francez Le petit Robert este: le risque, danger eventuel plus ou moins prvisible.

RRDM $(3)/2004 37

PRINCIPIUL PRECAU!IEI "I VIITORUL R#SPUNDERII CIVILE eveniment sau a unei serii de evenimente a c%ror important% 'i ntindere material% 'i temporal% r%mn necunoscute. Riscul clasic se caracterizeaz% printr-o anumit% regularitate, previzibilitate 'i posibilitate de a fi cuantificat. El este individualizat ceea ce permite, ntre altele, asigurarea. Riscul nou, introdus n doctrin% dar 'i n filozofia dreptului de principiul Precau&iei, pune n cauz% altfel de raporturi. Ele se desf%'oar% ntre colectivitate 'i mediu sau n interiorul colectivit%&ii dar prejudiciul care s-ar putea produce nu este evaluabil nici reparabil. Incertitudinea domne'te ca o fantom% asupra conceptului 'i a realit%&ii pe care acesta o reflecteaz%. De altfel pentru a avea o imagine adecvat% a diferen&ei ntre cele dou% concep&ii cu privire la risc trebuie s% constat%m c% mentalit%&ile care au stat la baza acestora sunt diferite. ncrederea absolut%, aproape oarb% n meritele 'i posibilit%&ile 'tiin&ei de la sfr'itul secolului al XIX-lea a f%cut loc, un secol mai trziu, ndoielii cu privire la posibilitatea 'tiin&ei de a asigura fiin&ei umane siguran&a, securitatea, pe care ea o resimte din ce n ce mai mult ca o nevoie vital% 'i care este departe de a fi satisf%cut%. Dar de aceast% securitate depinde nu numai viata ei ci 'i cea a colectivit%&ii din care face parte 'i care, din perspectiva globaliz%rii, este si ea global%. Relativitatea cunoa'terii 'tiin&ifice, o incertitudine esen&ial% cu privire la viitorul s%u 'i al spe&ei din care face parte, apas% asupra existentei omului modern ca un blestem. "tiin&a hiper-sofisticat%, hiper-specializat% nu se dovede'te n m%sur% s%-i satisfac% setea de securitate care-l obsedeaz%. Previzibilitatea riscului devine cu totul aleatorie. Nimeni nu a prev%zut riscul hemofilului n fa&a transfuziei, banal% cucerire a 'tiin&ei, dar care se dovede'te incapabil% s-o st%pneasc%. Amatorii de fripturi nu au prev%zut c%, de'i n aparen&% f%r% nici o primejdie, consumul c%rnii de vit% poate avea consecin&e dezastruoase asupra integrit%&ii lor fizice 'i psihice. Evaluarea prejudiciului se dovede'te imposibil%. Ce se va ntmpla dac% efectul de ser% va lua propor&iile pe care le ntrez%resc deja unele Casandre, aparent bine informate, sau dac% un r%zboi atomic s-ar declan'a n mod nea'teptat. 3.$. Rolul autorit%'ii publice n aplicarea principiului Precau'iei Noul tip de risc apare deci ntr-un cadru social determinat 'i globalizant pe 26 care unii autori l-au denumit civiliza&ia riscului . Noua genera&ie a riscurilor este n bun% m%sur% ecologic% 'i se refer% la bunuri colective necomerciale 'i necomercializabile, atunci cnd nu este vorba de integritatea fizic% a unor grupuri de oameni sau a unor colectivit%&i ntregi. Regularitatea 'i
26

Pierre Lagadec: La civilisation du risqu, Paris, Seuil, $98$.

RRDM $(3)/2004 38

PRINCIPIUL PRECAU!IEI "I VIITORUL R#SPUNDERII CIVILE probabilitatea lor este imposibil de prev%zut, ca 'i natura 'i ntinderea prejudiciilor, f%r% s% mai vorbim de cuantificarea unor eventuale desp%gubiri. Cazul accidentului nuclear de la Cernobl este exemplul tip al realiz%rii unui astfel de risc n aceste condi&ii dilema autorit%&ilor publice este multipl%. Cnd pot ele 'i trebuie s% ac&ioneze, cnd riscul se g%se'te nc% n plin% incertitudine sau cnd marja de incertitudine se reduce? Ce strategie trebuie s% adopte: una preventiv% sau una imediat%? Ct timp vor putea ele ntrzia aplicarea unor 27 m%suri? Cum se poate aprecia natura exact% a riscului? Decizia este una politic% cu consecin&e care pot fi 'i ele imprevizibile ca 'i riscul n cauz%. n func&ie de costul m%surilor anticipative 'i de natura prejudiciilor eventuale, acceptate sau de evitat, ireversibile sau u'or de reparat, omul politic dispune de o margine de manevr% extrem de redus%. Strategie imediat% sau ntrziat%, preventiv% sau de precau&ie, autorit%&ile statului se g%sesc ntr-o situa&ie de neinvidiat: o cunoa'tere 'tiin&ific% 'i tehnic% insuficient% i oblig% adeseori s% joace la rulet%. Alegerea este determinat% de o multitudine de factori ntre care interesele economice, cele 'tiin&ifice, cele ale mediului 'i mediatice, se confrunt% ntr-un carusel incontrolabil. O evaluare obiectiv% a riscului este ea posibil%? Valorile ce trebuie ap%rate, diversele interese, presiunea unor grupuri de interese, se ncruci'eaz% 'i fac adeseori ca atitudinea cea mai profitabil% s% fie inac&iunea. Dimensiunile prejudiciului sunt n acest sens hot%rtoare, el trebuie s% fie grav 'i ireductibil, aceste dou% caracteristici fiind cumulative. Dar n ipoteza n care condi&ia este satisf%cut%, m%surile luate, n virtutea principiului Precau&iei trebuie totu'i s% fie propor&ionale, povara lor economic% 'i financiar% nu trebuie s% fie excesiv%. Chestiunea litigioas% a propor&ionalit%&ii adaug% o dificultate suplimentar% alegerii dramatice pe care trebuie s% o fac% autoritatea public%, adic% omul politic. Vom examina pe rnd con&inutul dificult%&ilor aplic%rii principiului Precau&iei, dificult%&i cu care se confrunt% nu numai autorit%&ile publice susceptibile s% ia o decizie, dar 'i juri'tii, doctrina juridic%, 'i mai ales instan&a de judecat%. Principiul Precau&iei se nscrie ntr-o perspectiv% dinamic% f%cnd fa&% unor situa&ii viitoare imprevizibile 'i ireversibile, el implic% ac&iunea sau inac&iunea

27 Dilema este cu adev%rat cornelian%. La nceputul anilor 80 cnd se descoper% contaminarea cu virusul HIV a hemofililor Guvernul francez ntrzie, din considerente economice, stoparea importurilor 'i utilizarea produselor sangvine nepasteurizate ceea ce va avea consecin&e dezastruoase, inclusiv asupra carierei oamenilor politici care au luat aceast% hot%rre.

RRDM $(3)/2004 39

PRINCIPIUL PRECAU!IEI "I VIITORUL R#SPUNDERII CIVILE autorit%&ii, dar acestea trebuie modulate n func&ie de evolu&ia riscurilor: Autorit%&ile decidente trebuie s% 'tie 'i s%-'i poat% revizui hot%rrile. O asemenea schimbare de pozi&ie poate s% duc% la interzicerea aplic%rii hot%rrii adoptate anterior 'i invers. Imprevizibilitatea dicteaz% n mod natural o asemenea atitudine. Dac% prejudiciile de care se ocup% principiul Precau&iei sunt ireversibile 'i imprevizibile, deciziile luate n numele lui nu pot fi dect reversibile. 3.2. Riscuri certe, reziduale &i incerte Riscurile certe sunt riscurile susceptibile s% se produc% 'i a c%ror probabilitate este evaluabil%. Dar un risc nu este oare prin defini&ie aleatoriu 'i concretizarea lui incert%? n calificarea riscului de cert ne referim deci la leg%tura de cauzalitate ntre evenimentul susceptibil s% se produc% 'i 28 prejudiciul presim&it. Astfel nc%lzirea planetei ca urmare a efectului de ser% este un risc care se va produce n mod cert pentru c% el se va realiza dac% emana&iile de gaz vor continua, chiar dac% nu se 'tie cnd 'i cu ce intensitate. La origine, 'i n dreptul mediului unde a ap%rut, principiul Precau&iei avea la baz% un risc cert. El se aplica situa&iilor n care se cuno'tea c% existen&a unui fenomen 'i rela&ia cauzal% ntre acesta 'i un prejudiciu viitor va produce un dezastru de mediu. Procesul de degradare a mediului ncepuse iar riscul continu%rii 'i agrav%rii lui era iminent. Ulterior percep&ia principiului Precau&iei s-a modificat. n prezent, aplicarea lui implic% existen&a unui risc incert. Un caz particular este cel al riscurilor reziduale. Multe din consecin&ele ac&iunii umane sunt imprevizibile 'i interzicerea sau limitarea tuturor ac&iunilor care prezint% un risc este imposibil%. Acest lucru ar compromite anumite activit%&i 'i ar putea mpiedica progresul tehnologic. Condi&ia este ns% ca riscurile n cauz% s% nu fie majore dar imprevizibilitatea realiz%rii lor s% fie major%. Riscurile reziduale sunt prin urmare riscurile ipotetice, bazate pe considera&ii speculative, 29 care sunt excluse din cmpul de aplicare al principiului Precau&iei. ntre cele dou% extreme, riscul cert 'i cel rezidual, se g%sesc riscurile de care se ocup% principiul Precau&iei, riscurile a c%ror posibilitate de realizare este controversat% de 'tiin&%, iar aprecierea lor are loc pe baza unor date care nu sunt total verificabile, dar pentru care exist% o prezum&ie de realizare. M%sura de precau&ie trebuie totu'i s% se sprijine pe un minimum de cunoa'tere, s% aib% o anumit% baz% 'tiin&ific%, dar care n virtutea dinamicii de care am vorbit

28 29

N. de Sadeleer, op. cit. pg. $75. N. de Sadeleer, op. cit. pg. $77

RRDM $(3)/2004 40

PRINCIPIUL PRECAU!IEI "I VIITORUL R#SPUNDERII CIVILE mai sus se va modifica pe parcurs. Leg%tura cauzal% ntre fenomen 'i prejudiciul posibil nu va fi ns% niciodat% stabilit% cu precizie, altfel riscul n cauz% iese din cmpul de ac&iune al principiului Precau&iei. Exemplul tipic al unui astfel de risc este cel pe care-l prezint% organismele modificate genetic a c%ror nocivitate nu este nc% demonstrat% 'tiin&ific dar fa&% de care exist% serioase prezum&ii de nocivitate. 3.3. Justificarea principiului Precau'iei prin caracterul prejudiciului Amploarea prejudiciului care s-ar putea produce prin realizarea riscului incert de care se ocup% principiul Precau&iei constituie principala justificare a acestuia. Fixarea unui prag al prejudiciului ipotetic pentru a evita ca principiul Precau&iei s% se dilueze 'i s% devin% nesemnificativ este una din chestiunile importante de care trebuie s% se &in% seam%. Men&ionnd principiul Precau&iei n declara&ia sa final%, Conferin&a de la Rio de Janeiro evoc% ipoteza producerii unui prejudiciu grav 'i ireversibil. Definirea acestor caracteristici nu este ns% u'oar%. Riscul dispari&iei unei specii printre milioanele de specii existente pe planeta noastr% constituie n cazul realiz%rii lui un prejudiciu grav 'i ireversibil. El ar trece neobservat pentru cvasi-totalitatea locuitorilor globului. Dar aceast% specie disp%rut% poate avea virtu&i necunoscute, din punct de vedere medical de pild%, 'i existen&a ei ar fi putut salva eventual numeroase vie&i omene'ti. Pe de alt% parte, n domeniul mediului, chiar dac% consecin&ele unui risc luat izolat pare f%r% importan&% 'i tolerabil, neprovocnd un prejudiciu grav 'i ireversibil, repetarea 'i adi&ionarea lui cu alte riscuri 'i prejudicii i poate da o amploare neb%nuit%. Riscuri pu&in importante pot prin adi&ionare s% provoace prejudicii majore. De asemenea cuantificarea prejudiciului nu serve'te la nimic ntruct nu este vorba de a indemniza o victim% ci de a reglementa sau interzice o activitate sau o ac&iune care prezint% un risc a c%rui realizare ar putea produce daune incalculabile. Principiul Precau&iei prezint% particularitatea de a lua n considera&ie riscuri nereparabile. n acest sens, ignornd criteriul economic 'i financiar n aprecierea prejudiciului ipotetic, principiul Precau&iei &ine de o abordare nou% care se situeaz% la antipodul r%spunderii civile clasice. Cum trebuie ns% apreciat caracterul grav 'i ireversibil al principiului Precau&iei? Se afl% gravitatea 'i ireversibilitatea la acela'i nivel de importan&%? Pentru a palia dificult%&ile terminologice legate de principiul Precau&iei unii autori propun drept cmp de aplicare a acestuia numai prejudiciile colective care au caracter de catastrof%, ceea ce ar exclude

RRDM $(3)/2004 4$

PRINCIPIUL PRECAU!IEI "I VIITORUL R#SPUNDERII CIVILE prejudiciul individual. Dar deoarece asupra principiului Precau&iei planeaz% n mod suveran incertitudinea 'tiin&ific% cu privire la risc 'i la realizarea acestuia n termeni de prejudiciu, amploarea lui poate oare fi estimat% n mod corect? Principiul Precau&iei se refer% prin defini&ie la ipoteze care nu au fost verificate de experien&%. 3.4. Principiul Precau'iei &i principiul Propor'ionalit%'ii Absen&a unei cuantific%ri n interiorul principiului Precau&iei nu nseamn% ns% absen&a oric%rui calcul n aprecierea oportunit%&ii introducerii acestui principiu ntr-un context social, economic 'i politic dat. Resursele nu sunt niciodat% nelimitate, iar decizia politic% pe care o implic% o m%sur% de precau&ie nu poate face abstrac&ie de aspectul financiar al problemei. Dilema a existat f%r% ndoial% n cazul Cernobl, ea exist% n toate fostele &%ri socialiste care posed% centrale nucleare obsolete 'i nesigure. n virtutea unui principiu al Precau&iei binen&eles, toate aceste centrale ar trebui nchise ct se poate de repede. Nici una din aceste &%ri nu face acest lucru. Ele negociaz% termene ct mai ndep%rtate, promit, ezit% Costurile pe care le implic% schimbarea sistemului energetic r%mn prohibitive. Concluzia care se impune este c% n cazul principiului Precau&iei, costul realiz%rii riscului incert, chiar dac% prejudiciul n cauz% este grav 'i ireparabil se confrunt% cu costul social 'i economic implicat de m%surile de precau&ie necesare pentru a mpiedica eventuala realizare a riscului incert 'i c%, cel mai adeseori, acest din urm% cost are c'tig de cauz%. Dificultatea deciziei nu este mai pu&in covr'itoare. Ea &ine de certitudinea costului 'i de incertitudinea realiz%rii riscului. Curajul necesar pentru a lua o decizie favorabil% principiului Precau&iei este sem%nat cu capcane. Omul politic face ra&ionamente pe termen scurt, calculul solicitat de principiul Precau&iei este unul pe termen lung. Costul m%surilor eventuale este majorat de costul incertitudinii 'i al duratei. Dup% cum vom vedea examinnd cteva cazuri concrete costul inac&iunii comparat cu costul interven&iei de precau&ie pare 3$ omului politic mai pu&in riscant . Recurgerea la principiul Propor&ionalit%&ii,
30

Franois Ewald - La philosophie de la prcaution, op. cit. pg. 396 Dificult%&ile pe care le-ar prezenta aplicarea principiului Precau&iei, n context romnesc de pild%, sar n ochi dac% &inem seama c% m%surile necesare pentru consolidarea cl%dirilor amenin&ate de un nou cutremur sunt aproape inexistente. Ori, n acest caz nu este vorba de un risc incert, iar principiul care ar trebui aplicat de urgen&% este cel al Prevenirii. Problema r%spunderii n acest caz ar trebui de asemenea altfel conturat%. Costul interven&iei de prevenire pare omului politic romn, care d% dovad% de o iresponsabilitate flagrant%, exagerat pe de o parte 'i nesemnificativ pe de alt% parte. Este evident c% el se n'eal%!
3$

30

RRDM $(3)/2004 42

PRINCIPIUL PRECAU!IEI "I VIITORUL R#SPUNDERII CIVILE consacrat de dreptul comunitar primar 'i derivat 'i de jurispruden&a Cur&ii 32 Europene de Justi&ie , atenueaz% aplicarea nenuan&at% a principiului Precau&iei. Aprecierea rezonabil% a riscurilor, invocat% 'i de codul rural francez, apas% cu toat% greutatea intereselor economice n joc asupra principiului Precau&iei. Dac% ne afl%m cu adev%rat pe pragul unei l%rgiri ntr33 adev%r f%r% precedent a r%spunderii trebuie s% constat%m totu'i c% aceast% l%rgire nu poate schimba orientarea fundamental% a societ%&ii n care tr%im 'i care &ine seama n primul rnd de interese economice. Decidentul politic poate compara 'i, dac% m%sura de precau&ie este sau i pare dispropor&ionat% n raport cu alte interese care merit% de asemenea o protec&ie juridic%, decizia va fi defavorabil% principiului Precau&iei. S% recunoa'tem c% tendin&a general% este supra-aprecierea altor interese cu corolarul ei, sub-aprecierea principiului Precau&iei. Legea francez% nr. 95-$0$ din 2.02.$995 cu privire la mediu prevede c%: costul m%surii de precau&ie trebuie s% fie acceptabil din punct de vedere economic. Punerea n practic% a m%surilor de precau&ie nu poate, prin urmare, evita analiza economic% a costurilor pe care le implic%. Dar care costuri sunt din punct de vedere economic acceptabile? Ambiguitatea voluntar% a legislatorului poate pune sub semnul ntreb%rii voin&a real% de a aplica cu adev%rat principiul. Inconvenientele 'i avantajele aplic%rii unei m%suri de precau&ie nu pot ns%, n teorie, s% fac% obiectul unei analize de tipul cost-beneficiu. n practic% ns%'i formula costuri acceptabile din punct de vedere economic, infirm% teza 34 teoretic%. ntr-o judecat% s%n%toas%, principiul Propor&ionalit%&ii nu trebuie s% se limiteze la a cnt%ri costul social 'i economic al m%surii de precau&ie, dar s% &in% seam% 'i de avantajele ne-economice pe care aceste m%suri le pot procura pe termen lung. Ceea ce este ideal nu este ns% 'i fezabil, 'i aceasta nu numai n politic% dar 'i n drept.

4. Principiul Precau'iei &i r%spunderea civil%


La prima vedere exist% o incompatibilitate ntre r%spunderea civil% 'i principiul Precau&iei. Prima este orientat% spre trecut 'i are drept obiect repararea prejudiciilor cauzate unei persoane sau a bunurilor sale, a doua 'i ndreapt%
Guy Isaac: Droit communautaire gnral , Paris, Armand Colin, $999, pg. 42 si $65. Jean Marie Domenach: La responsabilit, essai sur un fondement de civisme, Paris, Hatier, $994 pg. 74. 34 Merit% men&ionat faptul c% jurispruden&a american% consider% c% Clean Air Act trebuie aplicat indiferent de considerente economice (vezi N. de Sadeleer, op. cit. pg. $88 )
33 32

RRDM $(3)/2004 43

PRINCIPIUL PRECAU!IEI "I VIITORUL R#SPUNDERII CIVILE privirea spre viitor pentru a proteja colectivitatea de riscuri majore dar incerte, aleatorii. Exist% ns% autori care consider% c% n acest din urm% caz nu este vorba de a repara un prejudiciu ci un risc, prin urmare dac% crearea unui risc 35 constituie un prejudiciu reparabil, putem vorbi de r%spundere civil%. Ideea unui risc reparabil de'i seduc%toare nu este ns% compatibil%, dup% p%rerea noastr%, cu r%spunderea civil% clasic% unde existen&a unui prejudiciu cert r%mne o condi&ie sine qua non a repara&iei. Dar ndoiala, care impregneaz% via&a omului modern 'i care a subminat certitudinile absolute ale trecutului, creeaz% condi&ii favorabile nu numai pentru crearea unui concept nou ca principiul Precau&iei dar 'i pentru o r%spundere de tip nou. O gestiune a timpului care nu mai poate fi cea de odinioar% ne oblig% s% examin%m cu mai mult% aten&ie intervalul necesar r%spunderii civile clasice pentru a reac&iona, cu procedurile ei greoaie, la necesitatea unor interven&ii rapide care nu sufer% amnare. Acum este adeseori necesar% prevenirea, neutralizarea, eliminarea unor pericole discutabile dar posibile, luarea unor m%suri chiar n condi&ii de incertitudine, 'i aceasta n regim de urgen&%. Pentru c% prejudiciile incerte, dar posibile, au dimensiuni cu totul particulare 'i pentru c%, cel pu&in n principiu, ele nu sunt reparabile. ntr-o asemenea concep&ie, r%spunderea civil% delictual%, trebuie s% p%r%seasc% terenul rigid al dreptului clasic pentru a explora teritoriul virgin al incertitudinii 'i a juca un rol activ n societatea globalizat% de ast%zi. Principiul Precau&iei ar trebui s% dea r%spunderii civile delictuale o orientare ndreptat% spre viitor care s% dep%'easc% orizontul previzibil, tocmai pentru c% imprevizibilul ne amenin&% cu for&e crescnde. n aceast% viziune elementele componente ale r%spunderii si-ar modifica n bun% m%sur% aspectul. 4.$. Principiul Precau'iei &i culpa Culpa este n fapt un comportament anormal, nea'teptat, n conflict cu 36 normele care definesc o conduit% normal%, o v%t%mare a echilibrului social. Culpa poate fi un fapt pozitiv dar 'i o ab&inere de a face. n cadrul principiului de Precau&ie, culpa apare mai curnd n aceast% ultim% postur%. Dar n acela'i timp principiul Precau&iei implic% ndoiala 'i incertitudinea care par pu&in compatibile cu culpa. Ar fi vorba de o nou% concep&ie a pruden&ei care
35 Genevive Pignarre: La responsabilit, dbat autour dune polysmie in RCAss nr. 6 bis/200$, pg. $5 36 Alain Bnabent: Droit civil. Les Obligations, Paris, Montchrestien, $997, pg. 323

RRDM $(3)/2004 44

PRINCIPIUL PRECAU!IEI "I VIITORUL R#SPUNDERII CIVILE merge mai departe 'i examineaz% aleatoriul este culpabil cel care n situa&ie de incertitudine 'i de ndoial% nu a luat m%surile de precau&ie posibile 'i necesare. Faptul de a ac&iona &innd seama de toate cuno'tin&ele verificate de 'tiin&a 'i tehnica momentului nu ar fi suficiente pentru exonerarea de r%spundere. R%spunderea pentru lipsa de precau&ie este o r%spundere pentru culp%. Constat%m c% pe m%sur% ce sfera riscului ia propor&ii 'i se ntinde la numeroase sectoare ale vie&ii sociale, culpa trebuie revizuit% pentru c% 37 g%sirea unui responsabil devine urgent% . n acest sens, datoria de diligent% din dreptul englez (duty of care) de vigilen&%, am putea ad%uga noi pare mai adaptat% situa&iei. Culpa n cadrul principiului Precau&iei ar corespunde unei diligente insuficiente, neglij%rii examin%rii am%nun&ite a tuturor aspectelor diligen&ei pn% la epuizarea lor. Ridicnd 'tacheta, impunnd o datorie de anticipare a riscurilor, o diligent% dus% pn% la consecin&ele ei ultime, principiul redefine'te ntinderea culpei. n dreptul clasic al r%spunderii civile delictuale, imprevizibilitatea constituie o cauz% de exonerare de r%spundere, n timp ce n cadrul unei r%spunderi axat% pe principiul Precau&iei ea nu exonereaz%. n principiu, imprevizibilitatea nu las% loc pentru culp% (nu pot s% fiu vinovat dac% nu 'tiu). Dar 'i aici exist% o margine de exigent%. ntr-o r%spundere bazat% pe principiul Precau&iei numai o imprevizibilitate absolut% ar putea fi exoneratoare. Pe de alt% parte, principiul Precau&iei scoate culpa din letargia unde o scufundase evolu&ia recent% a r%spunderii ntemeiat% pe teoria riscului 'i pe asigurarea generalizat%. El promoveaz% o etic% a pruden&ei n care fiecare dintre noi este solicitat s%-'i revizuiasc% atitudinea n fa&a imprevizibilului, ceea ce d% 38 na'tere la o nou% concep&ie asupra culpei . n orice caz, r%spunderea obiectiv% nu poate fi conceput% coabitnd cu principiul Precau&iei. Privit% din unghiul principiului Precau&iei, r%spunderea civil% nu se poate imagina n absen&a culpei natura acesteia se schimb% ns%, se extinde referindu-se la comportamente adoptate n situa&ii dificil de prev%zut. Aceast% reactivare a culpei, aplicat% indistinct la toate cazurile, ar putea duce la dispari&ia r%spunderii obiective, ceea ce este totu'i de neconceput n societatea de azi, chiar dac% evolu&ia spre o schimbare radical% a temeiului r%spunderii s-ar accelera. O nou% concep&ie asupra culpei, introdus% n doctrina dreptului de c%tre principiul Precau&iei r%mne ns% de necontestat.
37 Catherine Thieberge Libres propos sur lvolution du droit de la responsabilit vers un largissement de la fonction de la responsabilit civile, in Revue Trimestrielle de Droit Civil (RTDC) nr. 3 sept. $999, pg. 572. 38 N. de Sadeleer, op. cit. p. 2$7.

RRDM $(3)/2004 45

PRINCIPIUL PRECAU!IEI "I VIITORUL R#SPUNDERII CIVILE Este culpabil cel care ntr-o situa&ie de incertitudine sau de ndoial%, cu privire la un risc cu consecin&e grave asupra colectivit%&ii, nu adopt% o atitudine de 39 precau&ie . 4.2. Prejudiciul, repara'ia &i principiul Precau'iei Cum se poate evalua un prejudiciu ipotetic? Cum se poate repara un prejudiciu incert? Problema apare de la bun nceput insolubil%. R%spunderea civil% delictual% se limiteaz% s% asigure repararea prejudiciilor reale care s-au produs deja 'i care pot fi evaluate. n concep&ia introdus% n drept de principul Precau&iei dreptul la repara&ie nu poate fi dect incert, a'a cum este prejudiciul ipotetic care ar trebui reparat. Dar dup% cum bine 'tim prejudiciile viitoare, 40 eventuale, ipotetice, nu intr% sub inciden&a r%spunderii civile delictuale. Pentru a fi indemnizat, prejudiciul viitor trebuie, n opinia Cur&ii de Casa&ie franceze, exprimate acum mai bine de jum%tate de secol, s% fie: prelungirea cert% 'i 4$ direct% a unei st%ri de lucruri actuale, susceptibile de estimare imediat% . Aceast% regul% nsu'it% 'i de jurispruden&a romn% este u'or de aplicat atunci cnd prejudiciul viitor nu este dect prelungirea inevitabil% a unui prejudiciu actual. Dar n aceast% ipotez%, el este cert 'i direct, nici o incertitudine nu subzist% cu privire la existen&a sa. Suntem ns% departe de principiul Precau&iei De altfel un regim de r%spundere care 'i-ar ntemeia indemnizarea pe ndoial% 'i incertitudine nu ar putea avea caracter echitabil pentru p%r&ile n cauz%. Exist% prin urmare o contradic&ie logic% ntre r%spunderea civil% delictual% 'i repararea unui prejudiciu viitor 'i incert de care se ocup% principiul Precau&iei. Dar dac% n concep&ia clasic% a r%spunderii civile, repararea unui prejudiciu incert este imposibil% ne putem pune ntrebarea n ce m%sur% un prejudiciu ireversibil 'i care se refer% la res comunes ar putea fi reparabil 'i la ce ar putea servi repararea dac% ea este prin defini&ie imposibil%. n concep&ia clasic% a r%spunderii raportul de cauzalitate trebuie de asemenea s% fie cert. Or, prejudiciul de precau&ie este condi&ionat de cauzalit%&i multiple 'i ncruci'ate a c%ror identificare nu este deloc u'oar%. Adeseori o distan&% important% 'i o perioad% ndelungat% de timp se afl% ntre cauzele multiple 'i efectele acestora. Introducnd n sistemul juridic o modalitate nou% de a concepe timpul 'i acordnd un loc important prezum&iilor, principiul Precau&iei 42 modific% caracterul tradi&ional al raportului de cauzalitate.
Denis Mazeaud art. cit. pg. 74 Philippe le Tourneau, Droit civil. La responsabilit civile, Paris, Dalloz, 2000, pg. 240 4$ Deciza Curtii de Casatie din $ iunie $932 , cit. N. de Sadeleer, op cit. pg. 2$9. 42 Confruntat% cu dificultatea de a stabili o leg%tur% direct% ntre contaminarea produselor sangvine care au fost transfuzate 'i transmiterea virusului HIV jurispruden&a
40 39

RRDM $(3)/2004 46

PRINCIPIUL PRECAU!IEI "I VIITORUL R#SPUNDERII CIVILE 4.3. O nou% r%spundere civil% n ce m%sur% poate cu adev%rat principiul Precau&iei s% constituie temeiul unei noi r%spunderi civile? Exist% autori care consider% c% schimb%rile radicale pe care le tr%im n materie de riscuri create de dezvoltarea 'tiin&ei 'i tehnicii ar trebui s% duc% la o metamorfoz% a structurii tradi&ionale a r%spunderii civile, 43 inapt% s% fac% fa&% noii situa&ii existen&iale . n noile condi&ii r%spunderea civil% nu se mai poate limita la indemnizarea unor prejudicii realizate, ci trebuie s% anticipeze 'i s% elimine riscurile suspecte de a crea prejudicii. Tocmai pentru c% aceste riscuri, dac% s-ar realiza ar fi ireversibile 'i ireparabile. Piatra de ncercare a acestei noi r%spunderi civile ar fi mai pu&in 44 prejudiciul ct actele susceptibile s% le genereze. Obliga&ia de pruden&% 'i de diligent% ar defini de asemenea o nou% structur% a culpei. Culpa cvasidelictual% ar trebui regndit%. Dup% cum am spus mai sus, culpabil ar fi n aceast% ipotez% cel care ntr-o situa&ie de incertitudine sau de ndoial% nu adopt% o atitudine de precau&ie. Obliga&ia de diligent% (duty of care ntr-o accep&ie mai larg%) ar nsemna grija de a nu crea noi pericole, de a supraveghea toate riscurile posibile, chiar cele susceptibile s% aib% loc dup% o lung% perioad% de timp. Obliga&ia de diligent% ar implica mai mult% aten&ie profesional% mai ales n materie de s%n%tate 'i ecologie, detectarea a tot ceea ce poate constitui un pericol poten&ial, controlul sistematic, evaluarea, expertiza tuturor proceselor de produc&ie care genereaz% riscuri importante. Un rol major n aceast% privin&% ar trebui s%-l joace cercetarea 'tiin&ific% cu datoria de a preveni 'i informa ct mai repede. Barierele ntre laboratoare 'i societate trebuie s% dispar%, trebuie s% existe o grij% permanent% de urm%rire, 45 de veghe de vigilen&% de trasabilitate a produselor. Aceast% obliga&ie de informare de urm%rire, de punere n gard% constituie f%r% ndoial% elemente indispensabile ale unei etici de precau&ie. Ea ar putea deveni ntr-o asemenea optic% 'i o obliga&ie sanc&ionat% juridic. Ideea constituirii principiului de Precau&ie n temeiul unei noi r%spunderi civile ntmpin% ns% dificult%&i greu de dep%'it. Stabilirea raportului de cauzalitate n cadrul unei asemenea r%spunderi ar fi greu dac% nu imposibil de stabilit. Ea ar implica o reamenajare radical% a cauzelor de exonerare de r%spundere. For&a major% nu ar putea fi invocat% dect n condi&ii de imprevizibilitate absolut%.
francez%, n imposibilitatea de a obtine proba, a stabilit c%: o prezum&ie de cauzalitate poate fi suficient% n prezen&a unor indicii convergente. 43 Denis Mazeaud, art. cit. pg. 75. 44 Denis Mazeaud, art. cit. pg. 74. 45 Francois Ewald, Christian Gollier, N. de Sadeleer, Le principe de Precaution, Que sais- je, nr. 3596, PUF, 200$, pg. 53.

RRDM $(3)/2004 47

PRINCIPIUL PRECAU!IEI "I VIITORUL R#SPUNDERII CIVILE Culpa victimei ntr-o r%spundere unde victimele r%mn necunoscute nu-'i mai are locul etc. Pe de alt% parte dac% n dreptul clasic al r%spunderii lezarea direct% a persoanei sau a bunurilor sale este o condi&ie indispensabil% angaj%rii r%spunderii civile, iar dreptul la repara&ie nu este recunoscut dect victimei, principiul Precau&iei ignor% aceste aspecte ale r%spunderii. R%spunderea preconizat% de principiul Precau&iei este o r%spundere f%r% prejudiciu 'i f%r% victime, bazat% pe anticiparea unor prejudicii ne-reparabile 'i ireversibile. Este vorba de o r%spundere menit% s% asigure evitarea riscurilor 'i implicit a prejudiciilor majore. Este ea o revolu&ie sau o perversiune a 46 r%spunderii civile delictuale? Aplicarea universal% a unei asemenea forme de r%spundere ar fi profund d%un%toare 'i r%mne n fond imposibil%. Ea 'i poate g%si locul n reglementarea unor sectoare sensibile ale dreptului. Dreptul mediului, unde principiul Precau&iei a luat na'tere continu% s% fie terenul de experimentare a acestei noi forme de r%spundere, care n pofida ambi&iilor declarate avanseaz% destul de lent n dreptul pozitiv. Astfel, regulile tradi&ionale ale r%spunderii civile nu sunt n m%sur% s% asigure o reparare adecvat% a prejudiciului de mediu pentru c% acesta nu este o v%t%mare a unui drept subiectiv ci a unor bunuri comune, res comunes, a c%ror atingere nu constituie n dreptul comun un prejudiciu. Dar 'i n acest domeniu de origine apar alte nuan&e inspirate de principiul Precau&iei. Astfel legea belgian% din 20.0$.$999 privind protec&ia spa&iilor marine face o distinc&ie ntre prejudiciul marin 'i perturbarea mediului marin, acesta din urm% fiind o influen&% 47 negativ% asupra mediului marin care nu constituie ns% un prejudiciu. Dar n ciuda reu'itei sale teoretice, principiul Precau&iei, care se situeaz% la r%scrucea dintre drept, politic% 'i moral%, nu a reu'it nc% s% se impun% n mod conving%tor n dreptul pozitiv. 4.4. Principiul Precau'iei: o r%spundere politic% sau juridic%? Ce este n fond principiul Precau&iei? O defini&ie a acestui principiu pare dificil%. Dar speciali'ti ai dreptului civil nfrunt% cu curaj 'i r%spundere aceast% dificultate. Iat% una din aceste defini&ii: Principiul Precau&iei este atitudinea pe care trebuie s% o adopte orice persoan% care ia o hot%rre cu privire la o activitate despre care se poate presupune, n mod rezonabil, c% comport% un pericol grav pentru s%n%tatea genera&iilor actuale 'i viitoare sau pentru mediu.

Denis Mazeaud, art. cit. pg. 76. Michel Paques Du dommage et de la perturbation dans la loi belge sur la protection du milieu marin n Revista Romn% de Drept al Mediului nr. $/2003, pg. 99.
47

46

RRDM $(3)/2004 48

PRINCIPIUL PRECAU!IEI "I VIITORUL R#SPUNDERII CIVILE Aceste persoane, n special autorit%&ile publice, trebuie s% dea prec%dere imperativelor de s%n%tate 'i de securitate asupra libert%&ilor economice 'i s% 48 reduc% riscul la un nivel acceptabil pentru un cost economic suportabil. F%r% a examina n detaliu aceast% defini&ie s% constat%m c% autorii ei fac un raport comandat de Primul Ministru al Fran&ei cu privire la principiul Precau&iei 'i c% ea con&ine pu&ine elemente juridice. Este vorba de o atitudine 'i nu de o obliga&ie, atitudine pe care trebuie s% o adopte orice persoan% dar n special autorit%&ile publice, 'i care trebuie s% reduc% riscul la un nivel acceptabil din punct de vedere economic. Aceast% ultim% condi&ie relativizeaz% considerabil con&inutul principiului. n continuare raportul enun&% cele zece porunci ale principiului Precau&iei care departe de a se limita la domeniul dreptului, constituie mai curnd un veritabil program de strategie politic% cu privire la o problem% determinat%. Poruncile se refer% la evaluarea riscului, analiza acestuia, compararea consecin&elor diferitelor op&iuni posibile, posibilitatea revizuirii hot%rrii luate, stabilirea unui program de cercet%ri cu privire la incertitudinea riscului, punerea n practic% a dispozitivelor de securitate apropriate, studiul fezabilit%&ii acestora, transparen&a 'i informarea publicului, mbun%t%&irea deciziei politice 'i administrative. Exist% 'i propuneri corelative: crearea unui grup de exper&i independen&i, recunoa'terea dreptului judec%torului civil sau administrativ de a decide n cazul unei amenin&%ri grave pentru s%n%tate, securitate sau mediu, m%suri conservatorii sau de restabilire a situa&iei ini&iale susceptibile de a preveni prejudiciul, obliga&ia fabricantului de a urm%ri produsul n cazul descoperirii unui risc necunoscut, n sfr'it asigurarea indemniz%rii independent de r%spundere prin intermediul fondurilor de garan&ie.

5. Principiul Precau'iei n practic%


Principiul Precau&iei, care dup% cum am v%zut este anticipativ 'i nu prive'te dect spre viitor poate oare invoca o practic%? Practica nseamn% experien&%, iar experien&a nseamn% trecut. n ce m%sur% principiul Precau&iei a trecut prin sita experien&ei? Experien&a este par&ial% 'i trunchiat% din pricina absen&ei sale ferme 'i certe n dreptul pozitiv. "i totu'i n pu&in%tatea vie&ii principiului putem deslu'i ntr-un anume fel propriul s%u viitor. Privind exclusiv spre un orizont incert, ignornd prezentul, principiul Precau&iei poate s% abordeze nu numai un viitor virtual ci 'i un viitor pe cale de a se realiza. Abordnd catastrofa la mijlocul drumului, cnt%rind-o cu mijloacele modeste de care
48 Philippe Kourilsky, Genevive Viney: Le principe de Prcaution. Rapport au Premier Ministre, Paris, Odile Jacob, 2000, pg. 2$6

RRDM $(3)/2004 49

PRINCIPIUL PRECAU!IEI "I VIITORUL R#SPUNDERII CIVILE dispune n prezent, principiul Precau&iei 'i poate g%si ra&iunea de a fi. Trei exemple luate din experien&a recent% a Fran&ei n aceast% materie ne vor servi pentru ilustrarea leg%turii principiului Precau&iei cu practica social% sau mai bine spus medical%, domeniu unde principiul Precau&iei este cel mai solicitat. 5.$. Principiul Precau'iei &i cazul sngelui contaminat Dac% n practic% este imposibil de a evalua 'i eventual de a cuantifica beneficiul pe care l-ar aduce aplicarea principiului Precau&iei la un risc incert oarecare, estimarea impactului aplic%rii principiului este posibil% de manier% indirect%, pornind de la evaluarea 'i cuantificarea unui risc care a survenit dar care ar fi putut fi evitat. Un asemenea risc realizat este cel al contamin%rii post-transfuzionale cu 49 virusul HIV . SIDA ca boal% este cunoscut% prin efectele ei devastatoare, iar transmiterea bolii pe cale sexual% a fost identificat% destul de repede. Istoria contamin%rii prin transfuzie este f%r% ndoial% mai tragic% n parte 'i prin nc%rc%tura ei simbolic%, sngele fiind un element al corpului omenesc care din cele mai vechi timpuri a avut o semnifica&ie religioas% 'i spiritual%. Chiar dac% n prezent s-a estompat, aceast% semnifica&ie continu% s% joace un rol n incon'tientul colectiv 'i ideea impurit%&ii sngelui frapeaz% spiritul omenesc. n $980 apar primii hemofili contamina&i. Epidemia se extinde la alte persoane transfuzate. Destul de repede exist% b%nuiala c% boala a fost transmis% prin snge. ncepnd cu anul $983 se identific% factorii de risc. Persoanele susceptibile s% fie contaminate sunt homosexualii, toxicomanii, hemofilii 'i transfuza&ii. M%sura elementar% de precau&ie care ar fi trebuit luat% era selectarea donatorilor n func&ie de ace'ti factori de risc. Acest lucru se putea face printr-o campanie intens% de informare a publicului, prin chestionare adresate donatorilor etc., m%suri care ar fi dus la auto-excluderea multor donatori susceptibili de a fi purt%tori ai agentului infec&ios. M%sura ntrzie n Fran&a selec&ia donatorilor ncepe abia n $985 iar pentru hemofili, din considerente economice nu se import% n cantit%&i suficiente snge tratat prin nc%lzire, procedeu care distruge virusul. Cei doi sau trei ani de ntrziere se dovedesc fatali: 4000 transfuza&i 'i $250 hemofili sunt contamina&i ntre $980 'i $985. Obi'nuin&a de a nu ac&iona dect pe baza unor cuno'tin&e certe obsesie a cercet%torilor din laboratoarele franceze se dovede'te a avea consecin&e dramatice. n absen&a certitudinii 'tiin&ifice, lipsa select%rii donatorilor apare criminal%.

49 Michel Sitbon: Le cas du sang contamin confront au principe de Prcaution in Le principe de Prcaution, rapport au Premier Ministre, op. cit. pg. 387.

RRDM $(3)/2004 50

PRINCIPIUL PRECAU!IEI "I VIITORUL R#SPUNDERII CIVILE O prim% constatare care se impune este c% n asemenea cazuri trebuie s% se 50 ac&ioneze energic, eventual pe baza unei simple ipoteze . M%suri elementare de precau&ie ar fi trebuit luate: utilizarea autotransfuziei 'i n cazurile grave apelul la donatori cunoscu&i 'i f%r% risc. M%surile luate oricare ar fi acestea pot, n absen&a unei percep&ii de risc real din partea publicului, s% sl%beasc% legitimitatea deciziei: exist% ntotdeauna interese lezate de astfel de decizii care se pricep s% sus&in% c% m%sura este inutil% 'i nelegitim%. Iar legitimitatea deciziei depinde de gradul de cunoa'tere 'tiin&ific% a problemei. Percep&ia lipsei legitimit%&ii justificat% sau nu provoac% contestarea sau ignorarea deciziei de precau&ie. n cazul sngelui contaminat nu se cuno'tea, cel pu&in la nceput, nici agentul contamin%rii, nici perioada de incuba&ie, ceea ce a l%sat cmp liber de ac&iune intereselor economice care s-au gr%bit s% mpiedice luarea unor m%suri rapide 'i energice. Contaminarea cu virusul HIV prin transfuzie a f%cut 'i mai multe victime n Statele Unite: $6.000. "i aici a intervenit, n mod poate 'i mai evident, lipsa de legitimitate a unei decizii de precau&ie care ar fi putut constitui un obstacol n calea r%spndirii bolii. O cultur% a inevitabilit%&ii bolii impregnase comunitatea 5$ hemofililor: transfuzia p%rea un risc grav dar necesar ('i totu'i 65% din hemofili au murit din cauza contamin%rii 'i numai 5% ca urmare a hemofiliei). n pofida dezastrului, spre deosebire de Fran&a, produsele sangvine sunt exceptate de la regulile comune ale r%spunderii pentru produsele 52 defectuoase. Principiul Precau&iei, aplicat n acest domeniu att de sensibil al sngelui contaminat 'i care este aparent refuzat n USA, p%trunde ns% ncet n dreptul englez. O hot%rre recent% a unei instan&e britanice admite plngerea unor contamina&i cu hepatita C care sus&ineau c% precau&ii elementare nu fuseser% luate, n timp ce prtul considera c% evitarea riscului n spe&a dat% era imposibil%. Curtea decide ns% c%: imposibilitatea lu%rii unor m%suri de precau&ie 'i inevitabilitatea riscului sunt elemente ce nu puteau fi luate n 53 considerare 'i admite plngerea reclaman&ilor .

Michel Sitbon, op. cit., pg. 393. George W. Conk: Is there a design defect in the Restatement (Third) of Torts: product Liability in Yale Low Journal, vol. $09, nr. 4/2000, pg. $$$0 52 George W. Conk, art cit. pg $$$2, Ceea ce este greu de crezut este c% Restatement Third propune men&inerea acestei excep&ii. 53 English High Court, april 200$: A and Others v. National Blood Authority and Another citat n Jacqueline Dutheil de la Rosiere RevueTrimestrielle de Droit Civil, nr. 2/2002, pg. 336.
5$

50

RRDM $(3)/2004 5$

PRINCIPIUL PRECAU!IEI "I VIITORUL R#SPUNDERII CIVILE 5.2. Principiul Precau'iei &i cazul vacii nebune Encefalopatia spongiform% bovin% este o boal% nou%, inexistent% acum 20 de ani, creat% practic de om 'i care, printr-un efect bumerang, afecteaz% ast%zi 'i spe&a uman%. ntr-adev%r, recent s-a demonstrat c% boala Creutzfeld-Jacob, o boal% degenerativ% a creierului uman poate fi cauzat% de agentul ESB, prionul. Este o ilustrare modern% a fabulei ucenicului vr%jitor care se crede st%pnul lumii dar se dovede'te incapabil s% st%pneasc% ciclul infernal pe care l-a declan'at din incon'tien&% 'i lips% de precau&ie. Istoria ESB este relativ simpl%. A'a-numita boal% a tremur%turii oii era cunoscut% 'i cercetat% 'tiin&ific nc% din secolul al XVIII-lea. Se credea ns% c% nu este transmisibil% altor specii. Spiritul ntreprinz%tor al omului descoper% ns% c% animalele pot fi hr%nite cu proteine animale 'i c% acest canibalism sui-generis poate fi profitabil pentru c% randamentul creste. Drept urmare resturile din abatoare, mai ales viscerele 'i chiar cadavrele animalelor moarte, sunt utilizate pentru fabricarea de f%ini animale ieftine 'i productive. n cursul anilor 70, pentru cre'terea productivit%&ii, se modific% procedeul de fabrica&ie a acestor f%ini prin mic'orarea temperaturii de fierbere a de'eurilor animale. Descoperirile de mai sus au loc n Anglia, &ara pionier a 'tiin&elor naturii 'i a inven&iilor spectaculoase. Urmarea este cunoscut%. Fiind vorba de o produc&ie de mas% apt% s% recicleze 'i s% disemineze agentul patogen, boala se transmite repede 'i mii de animale sunt infectate cu ESB. Se 'tia totu'i nc% din $970 c% tremur%tura oii era transmisibil% pe cale oral%, deci n principiu 'i alte specii puteau fi afectate. n asemenea condi&ii, evaluarea 'tiin&ific% a procedeului de fabrica&ie 'i nu numai a produsului finit era necesar%. Aplicarea principiului de Precau&ie ar fi implicat o ac&iune cu att mai ferm% 'i mai ampl% cu ct incertitudinea era mai mare. S% preciz%m totu'i c% principiul Precau&iei nu fusese formulat nc%. Dar m%suri elementare de precau&ie ar fi putut fi luate. M%suri de criz% care s% impun% obliga&ii speciale n cadrul unor proceduri precise: obliga&ia utilizatorilor produselor contaminate de a declara autorit%&ilor att existen&a acestora ct 'i a animalelor bolnave de pild%, cu 54 sanc&iuni economice serioase 'i chiar penale n caz de lipsa diligentei. Dar autorit%&ile nu fac nimic. Ele a'teapt% Cresc%torii de vite n loc s% sacrifice 'i s% incinereze animalele bolnave, vnd animalele moarte. Acestea sunt transformate n f%ini revndute cresc%torilor de vite 'i reintr% n ciclul infernal. Carnea contaminat%, interzis% totu'i n Anglia este reorientat% la pre&uri
54 Marie Angle Hermitte, Dominique Dormont Propos pour le principe de Prcaution a la lumire de laffaire de la vache folle in Le principe de Prcaution, Rapport au Premier Ministre, op. cit pg. 35$

RRDM $(3)/2004 52

PRINCIPIUL PRECAU!IEI "I VIITORUL R#SPUNDERII CIVILE derizorii spre export, ca 'i f%inile fabricate din cadavrele animalelor sacrificate, 55 opera&iune realizat% cu indemnizare din partea Uniunii Europene. Pentru a proteja interesele produc%torilor autohtoni se accept% un risc grav, repercutat pe spinarea consumatorilor str%ini. Consecin&ele asupra s%n%t%&ii umane a consumului de carne contaminat% cu agentul ESB nu sunt nc% cunoscute. Cercet%ri medicale fiabile au demonstrat c% mai multe zeci de cazuri ale bolii Creutzfeld Jacob sunt imputabile contamin%rii cu prioni din carnea de vit% consumat% de bolnavi. n raportul c%tre Primul Ministru francez elaborat de juri'ti 'i renumi&i oameni de 'tiin&% cu privire la principiul Precau&iei se fac recomand%ri pentru 56 prevenirea n viitor a unor asemenea catastrofe sanitare : Identificarea unei crize sanitare trebuie s% duc% la declararea st%rii de criz% 'i la adoptarea unui regim juridic adaptat urgen&ei. Revizuire procedurilor noii abord%ri alert% interna&ional%.
57

'i adoptarea unor proceduri de

Acceptarea dreptului de ingerin&% sanitar% Luarea de m%suri efective prin formarea n spiritul principiului Precau&iei a meseriilor n cadrul c%rora asemenea catastrofe s-ar putea produce. Obliga&ia de transparent%, de informare corect% 'i de rapoarte periodice cu privire la riscurile care se pot produce. Controlul jurisdic&ional al deciziilor administrative 'i organizarea unui sistem de expertiz% care s% asigure expertului un statut de independent% 'i de libertate de expresie.

S% remarc%m c% recomand%rile de mai sus se refer% la un risc realizat sau pe cale de a se realiza 'i l abordeaz% a posteriori, preconiznd m%suri mai mult de natur% politic% dect juridic%. Principiul Precau&iei r%mne undeva n umbr%.

Stocuri importante din aceast% carne contaminat% au ajuns direct sau prin intermediari n &%rile din Estul Europei, inclusiv n Romnia. 56 Marie Angle Hermitte et Dominique Dormont op. cit. pg. 385. 57 Noua abordare (new approach sau nouvelle approche) este o metod% de stabilire a unor norme tehnice globale de c%tre Comisia European% pe care &%rile membre 'i candidate sunt obligate s% le aplice n spiritul lor, elabornd ele nsele standarde detaliate.

55

RRDM $(3)/2004 53

PRINCIPIUL PRECAU!IEI "I VIITORUL R#SPUNDERII CIVILE 5.3. Principiul Precau'iei &i organismele modificate genetic (OMG) Biotehnologia este 'tiin&a care a f%cut n ultimele decenii progrese ame&itoare 'i ele continu% nu f%r% primejdii pentru mediu, via&a 'i demnitatea omului: unele evidente 'i evitabile multe ipotetice marcate de semnul incertitudinii. A modifica genetic plante 'i animale pentru a le feri de boli 'i a ob&ine randamente ridicate este o tenta&ie normal% a 'tiin&ei care a reu'it s% o fac% manipulnd moleculele de AND care con&in informa&ia genetic%. Numai c% aceste organisme modificate genetic, fundamental diferite de cele care exist% n natur%, pot genera prejudicii de un tip nou a c%ror impact 'i amploare r%mn pentru moment necunoscute, dar sunt posibile 'i chiar probabile. Riscul este legat de posibilitatea recombin%rii necontrolate 'i necontrolabile a 58 moleculelor de AND modificate genetic . Problema a fost abordat% de institu&iile Uniunii Europene. Exist% dou% directive comunitare care examineaz% riscurile poten&iale pe care le pot prezenta OMG-urile 'i care prev%d un control obligatoriu nu numai a punerii lor pe pia&% dar 'i a cercet%rilor 'tiin&ifice n vederea producerii lor 'i aceasta 59 ncepnd cu primele stadii ale cercet%rii. Atitudinea european% nu este privit% ns% cu bun%voin&% de autorit%&ile americane care consider% c% riscurile prezentate de OMG nu merit% ntrzierea pe care luarea m%surilor (excesive n opinia lor) preconizate de UE le-ar aduce cercet%rilor 'tiin&ifice 'i comer&ului interna&ional. Interesele lor economice n materie de biotehnologie sunt enorme. Exist% f%r% ndoial% o problem% real% de acest gen 'i aplicarea strict% 'i indistinct% a principiului Precau&iei n acest domeniu ar putea contraveni principiului Propor&ionalit%&ii, atunci cnd m%surile sunt dispropor&ionate n 60 raport cu riscurile prezumtive. Dar dincolo de problema propor&ionalit%&ii, adev%rata problem% care implic% o reexaminare a principiului Precau&iei n materie sunt mai curnd implica&iile ei n comer&ul interna&ional. Istoria porumbului transgenic ne arat% n ce m%sur% aplicarea principiului Precau&iei n domeniul biotehnologiei trebuie totu'i s% tin% seam% de rela&iile

Harvey Mead n prefa&a la volumul lEtre humain, lanimal et lenvironnement: dimensions thiques et juridiques spune: Omul ca specie nu a demonstrat nc% nici o capacitate deosebit% de gestiune a propriei bun%st%ri dar el este hot%rt s% intervin% cu mijloace impresionante, pentru a mbun%t%&i, zice el, biosfera unde tr%iesc milioane de specii, c%rora le-au trebuit milioane de ani pentru a ajunge la echilibrul fragil care exista pn% nu demult citat n Marilena Uliescu: La maitrise des risques lis lessor de la bitechnologies n RRDM nr. $/2003, pg.4$. 59 Directiva 90/2$9 'i 90/220 din 23.05.$990 60 N. de Sadeleer. Art. cit. pg. $$7

58

RRDM $(3)/2004 54

PRINCIPIUL PRECAU!IEI "I VIITORUL R#SPUNDERII CIVILE politice dintre state. Aprobnd cultivarea porumbului transgenic, guvernul francez a ignorat principiul Precau&iei. Pe aceast% baz%, mai multe ONG-uri ecologice s-au adresat Consiliului de Stat pentru a cere suspendarea hot%rrii Guvernului. Cererea a fost admis%. De altfel la nivel european unde n special statele nordice sunt foarte atente la problemele legate de biotehnologie, 7 state membre consider% c% Guvernul francez, autoriznd cultura porumbului transgenic, a luat o hot%rre care nu respect% toate garan&iile de securitate. ntr-adev%r, cultura 'i consumul unei plante ca porumbul modificat genetic pot genera riscuri multiple: n domeniul alimenta&iei, al s%n%t%&ii publice, al agriculturii, al mediului. Consumul unor produse provenind din aceste plante pot avea consecin&e pe care 'tiin&a nu le-a descoperit nc% 'i a c%ror inciden&% asupra s%n%t%&ii pot r%mne necunoscute timp ndelungat. Incertitudinea este total%. Recomand%rile f%cute n raportul cerut de Primul Ministru al Fran&ei cu 62 privire la principiul Precau&iei n cazul ESB sunt ntru totul aplicabile tuturor ncerc%rilor de cercetare 'i cultivare a plantelor modificate genetic. n m%sura n care inocuitatea lor ar fi dovedit% (lucru extrem de dificil n stadiul actual de dezvoltare a 'tiin&ei), ie'irea lor pe pia&% ar trebui nso&it% de un cod de utilizare, de controlul 'i urm%rirea lor sistematic% adic% de ceea ce doctrina 63 juridic% a principiului de Precau&ie a denumit biovigilen&a . Cum poate fi ns% aplicat acest concept n absen&a certitudinii 'tiin&ifice. Numai prin precau&ii suplimentare care ar fi trebuit s% mpiedice hot%rrea amintit% mai sus a Guvernului francez. Astfel, modificarea genetic% a porumbului duce la secretarea de c%tre plant% a unei toxine insecticide. Porumbul este protejat mpotriva insectelor d%un%toare 'i randamentul lui cre'te considerabil. Dar unii cercet%tori au emis ipoteza - ntemeiat% pe experien&e anterioare c% dup% mai multe genera&ii s-ar putea produce un mecanism de adaptare a insectelor, ceea ce ar determina r%sturnarea situa&iei, adic% o proliferare a d%un%torilor, 'i ar afecta n mod grav cultura porumbului. Asemenea pericole imprevizibile, cel pu&in n aparen&%, trebuie s% fie contracarate prin evalu%ri 'i gestiuni adecvate ale riscurilor. Procedurile de securitate trebuie s% urmeze parcurgerea a patru etape: culegerea informa&iilor, o riguroas% evaluare a riscurilor naintea disemin%rii acestor organisme, aplicarea condi&iilor indispensabile de securitate si efectuarea supravegherii continue pentru 64 depistarea eventualelor anomalii care pot interveni.
Christine Noiville, Pierre Henri Gouzon: Le Principe de Prcaution et les organismes gntiquement modifis: le cas du mais transgenique, in Le principe de Prcaution, Rapport au Premier Ministre op. cit. pg. 28$. 62 Vezi mai sus pg. 27. 63 Marie Angle Hermitte et Dominique Dormont, op. cit. pg. 329 64 Marilena Uliescu: La Maitrise des risques lis lessor des biotechnologies n RRDM, nr. $ / 2003, pg.49.
6$

6$

RRDM $(3)/2004 55

PRINCIPIUL PRECAU!IEI "I VIITORUL R#SPUNDERII CIVILE O gestiune na&ional% a riscurilor implic% ns% organizare 'i voin&% politic%. Publicat n mai 2003 un raport al Izei Kruszewska semnaleaz% existen&a n Romnia nc% din $999 a culturilor necontrolate de soia, cartofi 'i sfecl% de zah%r modificate genetic. Introducerea n mediu a acestor plante, f%r% informarea 'i consultarea publicului, constituie nu numai o nesocotire a principiului Precau&iei dar 'i o problem% a ader%rii Romniei la UE care 65 interzice astfel de culturi pe teritoriul Comunit%&ii .

CONCLUZII

n condi&iile de evolu&ie contradictorie 'i confuz% a r%spunderii civile delictuale, a luat na'tere n dreptul european un principiu nou menit a palia sau a accentua criza, n func&ie de p%rerile speciali'tilor, 'i care este pe cale de a se transforma ntr-o institu&ie sau un temei juridic al r%spunderii: principiul Precau&iei. Ideea clasic% a 'tiin&ei, ideea cuno'tin&elor adev%rate, sigure 'i argumentate, a fost dep%'it% prin revolu&ia lui Einstein. Indiferent dac% teoria sa este adev%rat% sau fals% ea arat% c% cunoa'terea sigur%, certitudinea, nu este cu putin&%... Reu'im rar s% ghicim adev%rul 'i nu putem fi niciodat% siguri de aceast% reu'it%. Trebuie s% ne mul&umim cu cunoa'terea conjectural% 66 (Vermutungswissen) . Cunoa'terea conjectural%, incertitudinea 'tiin&ei 'i tehnicii cu privire la descoperirile cele mai recente, constituie materia prim% a principiului Precau&iei. Convertit% n termeni juridic, incapacitatea 'tiin&ei de a furniza adev%ruri absolute pe care n fapt nu le-a posedat niciodat% ar putea duce la o muta&ie fundamental% a r%spunderii civile. Este ntr-adev%r aceast% muta&ie pe cale de a se produce?

65 Vz. Romnia invadat% de organismele modificate genetic n RRDM nr. 2/2003, pg. $25. 66 Karl Popper: n c%utarea unei lumi mai bune, Humanitas, $998, p. 49.

RRDM $(3)/2004 56

PRINCIPIUL PRECAU!IEI "I VIITORUL R#SPUNDERII CIVILE "tiin&a dreptului ca 'i dreptul pozitiv avanseaz% uneori prin salturi calitative nea'teptate pentru a face fa&% unei schimb%ri socio-economice de natur% a modifica tradi&ii, concep&ii 'i valori care p%reau eterne dar care nu mai corespund realit%&ii fr%mntat% de dinamica convulsiv% a globaliz%rii 'i a incertitudinii. Aflat% la jum%tatea drumului ntre dreptul pozitiv 'i un teritoriu incert nejuridic, principiul Precau&iei se nscrie ntr-o dialectic% ascendent%, n a'teptarea unei consacr%ri mai precise, care ar putea s% produc% modific%ri profunde n sistemul dreptului. Raportul ntre principiu 'i regula de drept s-ar putea inversa. Aceasta din urm%, n loc s% se inspire din principiu ar putea s%-i 67 confere substan&% 'i autoritate. n cursul ultimelor dou% decenii, consacrat n dreptul interna&ional 'i comunitar, principiul Precau&iei a ajuns s% ocupe un loc central n dreptul mediului 'i un loc interesant n dreptul contemporan. Formulat ns% ntr-o manier% pu&in precis%, lipsit de o definire riguroas%, pozi&ia sa n dreptul pozitiv este contestat%. n pofida aten&iei acordate de doctrin% 'i a proclam%rii lui solemne de c%tre institu&ii interna&ionale, aplicarea lui n practic% r%mne cantonat% ntr-o postur% de ideal nerealizat 'i dificil realizabil n contextul regulilor tradi&ionale ale r%spunderii civile. Acceptarea lui n dreptul pozitiv ar implic% o reform% fundamental% a dreptului care nu este n nici un caz iminent%. Este principiul Precau&iei o rena'tere sau o regresiune a r%spunderii civile, o 68 revolu&ie sau o perversiune a acesteia. Doctrina juridic% din Fran&a nu a pregetat s% treac% n revist% caracterul original al acestui principiu care r%stoarn% principii clasice ale dreptului n materie. Acceptarea necondi&ionat% a principiului ar implica revizuirea cauzelor de exonerare de r%spundere, instituirea unei cauzalit%&i probabile, a unei culpe de precau&ie. Ar fi vorba de o r%spundere f%r% victime, f%r% prejudiciu, f%r% indemnizare. Care este viitorul r%spunderii civile n contextul social 'i juridic perturbat de principiul Precau&iei? Temeinic instalat la grani&a dintre politic% 'i drept, principiul Precau&iei atest%, pentru moment, mai curnd incapacitatea autorit%&ilor statale de a dep%'i cu adev%rat stadiul con'tientiz%rii amenin&%rilor care s-au realizat n ultimele dou% decenii 'i cele care se profileaz% n viitor.

67 68

N. de Sadeleer, op. cit.,. pg. 32$. Denis Mazeaud: Responsabilit civile et precaution, art. cit., pg. 76.

RRDM $(3)/2004 57

PRINCIPIUL PRECAU!IEI "I VIITORUL R#SPUNDERII CIVILE

LA PRINCIPE DE PRCAUTION ET LAVENIR DE LA RESPONSABILIT CIVILE

Lide de base de ce nouveau concept juridique cest que le droit doit apporter un remde aux risques de plus en plus imprvisibles engendrs par le dveloppement mal matris de la science et de la technologie. Constatant que, bien que le principe soit n dans le domaine du droit de lenvironnement, il a envahi rapidement le champ juridique et social gnral, lauteur commence par examiner les origines et la mise en uvre graduelle de ce principe dans les dernires dcennies du sicle pass. Saffirmant dabord dans le droit international, dans le domaine particulier de la pollution marine, il a t consacr la Confrence de Rio de Janeiro ($992), connaissant par la suite une volution la fois fulgurante et vacillante. Ainsi, mme si le trait de Maastricht lintroduit dans le trait, il ne connat pas une conscration dans le droit driv, et la jurisprudence internationale ne le prend que rarement en considration. Invoqu dans maintes rsolutions, recommandations et communications des instances communautaires qui ne contiennent cependant pas des dispositions de droit obligatoires, le principe de prcaution demeure donc cantonn dans le champ juridique incertain de ce quon a appel le soft law, le droit mou. Le droit national, franais, allemand, britannique ou amricain le prend davantage en considration surtout par voie jurisprudentielle, quoique de manire vacillante. La 2 partie de ltude revient au problme de fond en prcisant que le principe de prcaution comporte une nouvelle thorie du risque. En effet, si dans la conception de la responsabilit objective, on essaie de remplacer la faute de lauteur par le danger ou le risque, le prjudice engendr demeurant cependant quantifiable, donc rparable, la philosophie du principe de prcaution vise un vnement incertain que provoquerait un prjudice qui nest ni prvisible ni valuable ni rparable.
e

RRDM $(3)/2004 58

PRINCIPIUL PRECAU!IEI "I VIITORUL R#SPUNDERII CIVILE Ce nouveau type de risque apparat dans un cadre social globalis et comporte en gnral une rponse des autorits publiques dont la situation est peu enviable. Le choix de celles-ci sera dtermin par de facteurs et intrts multiples: conomiques, scientifiques, politiques, mdiatiques sur lesquels plane limpratif de la protection de lenvironnement. La question dramatique de la proportionnalit des mesures prendre y ajoute une difficult supplmentaire. A cet gard, la classification propose par N. de Sadeleer en risques certains, incertains et rsiduels savre utile. Le principe de prcaution tient compte seulement de ces derniers, cest--dire des risques dont la ralisation est invrifiable, la relation de cause effet indmontrable, mais qui produiraient des prjudicies graves, irrversibles et irrparables. La particularit du principe de prcaution consiste surtout dans le fait de prendre en compte des risques qui ne sont pas rparables. Il apparat donc, premire vue, une incompatibilit manifeste entre la responsabilit civile et le principe de prcaution. Si la premire est oriente vers le pass et vise la rparation du prjudice caus une personne ou ses biens, la seconde soriente vers lavenir dans le but de protger la collectivit des risques majeurs mais alatoires. Il sagirait dans ce dernier cas de rparer un risque et non un prjudice ce qui bouleverserait le responsabilit civile classique. Est ce possible? En fait, constate lauteur, il sagit plutt dune responsabilit pour faute, pour une omission, dun manque de diligence dont ltendue serait largie. Ce serait une nouvelle conception de la faute fonde sur une thique de la prudence qui viendrait en contradiction avec la responsabilit objective. Ainsi, le principe de prcaution poserait, selon certains spcialistes du droit, les fondements dune nouvelle responsabilit civile. Cette ide bien que sduisante prsente cependant des difficults majeures. Le rapport de causalit serait presque impossible tablir et les causes dexonration de responsabilit seraient mises en question. Ce serait une responsabilit sans prjudice et sans victimes fonde sur des anticipations invrifiables. Dans cette situation o le principe de prcaution ne peut tre universellement applicable il pourrait trouver son utilit dans la rgulation de secteurs dtermins du droit, comme le droit de lenvironnement, o il a pris dailleurs naissance. En tous cas il demeure pour linstant un concept situ la frontire entre la responsabilit politique et la responsabilit juridique. Cette ide est illustre par la dernire partie de ltude qui aborde la mise en ouvre de ce principe dans des cas concrets. Quil sagisse de la RRDM $(3)/2004 59

PRINCIPIUL PRECAU!IEI "I VIITORUL R#SPUNDERII CIVILE contamination post-transfusion du sang avec le virus SIDA, des effets de lencphalopathie spongiforme bovine (la maladie de la vache folle) ou des organismes gntiquement modifis (OGM) la responsabilit politique sentrecroise avec la responsabilit juridique. Le paradoxe cest que dune part, contrairement aux attentes du public, cest plutt la responsabilit juridique que celle politique qui a donn certains rsultats et, dautre part, quelle est intervenue posteriori dans les conditions de la responsabilit classique, mme si le principe de prcaution ait t invoque. Malgr ces difficults dapplication, ainsi que laffirme un spcialiste de la question, cit par lauteur, lavenir pourra connatre le passage dun modle de justice lgaliste, formelle et logique une justice tlologique o le principe de prcaution trouverait sa place.

RRDM $(3)/2004 60