Sunteți pe pagina 1din 3

Calculul cifrei de afaceri pentru TVA Andrei Savescu, coordonator Newsletter Taxe si Impozite Actual Cum se calculeaza cifra

de afaceri pentru atingerea plafonului de 35. euro! "ar pentru cel de # . euro! Ce operatiuni intra in calculul celor doua plafoane! $utem vor%i de aceleasi operatiuni atat pentru plafonul de 35. euro, cat si pentru plafonul de # . euro! $entru calculul plafoanelor putem sa luam in considerare cifra de afaceri inscrisa in formularul &Contul de profit si pierdere' (cod ) *! #. Cand ne inregistram in scopuri de T+A! $ersoanele impoza%ile sta%ilite in ,omania ce realizeaza operatiuni taxa%ile si-sau scutite de T+A cu drept de deducere tre%uie sa solicite inregistrarea in scopuri de T+A la organul fiscal competent in momentul in care cifra de afaceri anuala este superioara plafonului de 35. euro. Atentie! $entru persoana impoza%ila care incepe o activitate economica in decursul unui an calendaristic, plafonul de scutire se determina proportional cu perioada ramasa de la infiintare si pana la sfarsitul anului, fractiunea de luna considerandu.se o luna calendaristica intreaga. ). Care este perioada fiscala! $erioada fiscala este aceeasi, indiferent daca este vor%a despre persoane impoza%ile care se inregistreaza in cursul anului sau despre persoane impoza%ile care sunt de/a inregistrate in scopuri de T+A. Adica0 luna calendaristica, daca cifra de afaceri estimata de persoana impoza%ila depaseste plafonul de # . euro, recalculat corespunzator numarului de luni ramase pana la sfarsitul anului calendaristic, respectiv daca in cursul anului calendaristic precedent persoana impoza%ila a realizat o cifra de afaceri care a depasit acest plafon1 trimestrul calendaristic, daca cifra de afaceri estimata de persoana impoza%ila nu depaseste plafonul de # . euro, recalculat corespunzator numarului de luni ramase pana la sfarsitul anului calendaristic, respectiv daca, in cursul anului calendaristic precedent persoana impoza%ila a realizat o cifra de afaceri care nu a depasit acest plafon. Atentie! $ersoana impoza%ila care are o%ligatia depunerii deconturilor trimestriale tre%uie sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de )5 ianuarie inclusiv, o notificare in care sa mentioneze cifra de afaceri din anul precedent, o%tinuta sau, dupa caz, recalculata. "e retinut 2rganele fiscale competente pot apro%a, la solicitarea /ustificata a persoanei impoza%ile, o alta perioada fiscala, respectiv0 semestrul calendaristic, daca persoana impoza%ila efectueaza operatiuni impoza%ile numai pe maximum trei luni calendaristice dintr.un semestru1 anul calendaristic, daca persoana impoza%ila efectueaza operatiuni impoza%ile numai pe maximum sase luni calendaristice dintr.o perioada de un an calendaristic. Solicitarea se va transmite autoritatilor fiscale competente pana la data de )5 fe%ruarie a anului in care se exercita optiunea si va fi vala%ila pe durata pastrarii conditiilor. 3. Ce intra in calculul cifrei de afaceri pentru atingerea plafonului de 35. euro!

Cifra de afaceri care serveste drept referinta pentru atingerea plafonului de 35. euro este constituita din valoarea totala a livrarilor de %unuri si a prestarilor de servicii care ar fi taxa%ile daca nu ar fi desfasurate de o mica intreprindere, efectuate de persoana impoza%ila in cursul unui ancalendaristic. 3a calculul cifrei de afaceri pentru atingerea plafonului de 35. euro vom lua in calcul si operatiunile scutite cu drept de deducere si pe cele scutite fara drept de deducere, daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale, cu exceptia urmatoarelor0 l ivrarile de active fixe corporale sau necorporale1 livrarile intracomunitare de mi/loace de transport noi catre un cumparator care nu ne comunica un cod vala%il de inregistrare in scopuri de T+A. 3ivrarile de active fixe corporale sau necorporale, precum si livrarile intracomunitare de mi/loace de transport noi, nu vor fi luate in considerate la calculul plafonului de 35. euro, indiferent daca acestea sunt sau nu accesorii activitatii principale. Activele corporale fixe reprezinta orice activ detinut pentru a fi utilizat in productia sau livrarea de %unuri ori in prestarea de servicii, pentru a fi inc4iriat tertilor sau pentru scopuri administrative, daca acest activ0 are durata normala de utilizare mai mare de un an1 are valoarea mai mare de #.5 lei. 2 operatiune este accesorie activitatii principale daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii0 realizarea acestei operatiuni necesita resurse te4nice limitate privind ec4ipamentele si utilizarea de personal1 operatiunea nu este direct legata de activitatea principala a persoanei impoza%ile1 suma ac4izitiilor efectuate in scopul operatiunii si suma taxei deducti%ile aferente operatiunii sunt nesemnificative. Asadar, pentru calculul cifrei de afaceri in vederea atingerii plafonului de 35. euro, luam in considerare valoarea totala a livrarilor de %unuri si a prestarilor de servicii reprezentand0 operatiunile taxa%ile care ar fi taxa%ile daca nu ar fi desfasurate de o mica intreprindere1 operatiunile scutite cu drept de deducere, daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale1 operatiunile scutite fara drept de deducere, daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale precum0 6 prestarile de servicii de natura financiar.%ancara1 6 operatiunile de asigurare si de reasigurare1 6 operatiunile de arendare, concesionare, inc4iriere si leasing de %unuri imo%ile1 6 livrarea de constructii, de parti ale acesteia si a terenului pe care este construita1 6 livrarea de terenuri. 7. Ce nu intra in calculul cifrei de afaceri pentru atingerea plafonului de 35. euro! $entru calculul cifrei de afaceri in vederea atingerii plafonului de 35. euro nu vom lua in considerare0 operatiunile scutite cu drept de deducere care sunt accesorii activitatii principale1 operatiunile scutite fara drept de deducere care sunt accesorii activitatii principale1 livrarile de active corporale sau necorporale1 livrarile intracomunitare de mi/loace de transport noi catre un cumparator care nu ne comunica un cod vala%il de inregistrare in scopuri de T+A. 5. Ce intra in calculul cifrei de afaceri pentru atingerea plafonului de # $entru calculul cifrei de afaceri in vederea atingerii plafonului de # . operatiunile taxa%ile1 . euro! euro luam in considerare0

operatiunile scutite cu drept de deducere. 8. Ce nu intra in calculul cifrei de afaceri pentru atingerea plafonului de # . euro!

$entru calculul cifrei de afaceri in vederea atingerii plafonului de # . euro nu luam in considerare0 operatiunile scutite fara drept de deducere a taxei. Concluzie Notiunea de cifra de afaceri are semnificatii diferite, in functie de context. Astfel, operatiunile ce intra in sfera de calcul al cifrei de afaceri pentru atingerea plafonului de # . euro sunt diferite de cele pentru atingerea plafonului de 35. euro. "e asemenea, tre%uie retinut ca nu vom face calculul plafonului in functie de cifra de afaceri o%tinuta prin formularul &Contul de profit si pierdere' (cod ) *.