Sunteți pe pagina 1din 3

FI DE ANALIZ A ACTIVITII / LECIEI

Data

Numele studentului asistat:

Grupa

Tema acti it!"ii

Aprecierea calitativ a corectitudinii urmririi aspectelor didactice Aspecte didactice urmrite Foarte bine Bine Satisfctor

Proiectarea activitii didactice

# d$cumentarea met$dic! %i %tiin"i&ic! # c$rectitudine' claritate %i $pera"i$nalitate (n &$rmularea $)iecti el$r # c$relarea $)iecti el$r cu c$n"inutul *asi+urarea unit!"ii dintre ele, # selectarea' restructurarea %i rela"i$narea l$+ic! a c$n"inuturil$r curriculare' &unc"ie de resursele psi-$l$+ice ale clasei # sta)ilirea strate+iil$r didactice (n c$n&$rmitate ni elul de de. $ltare intelectual! al ele il$r' cu capacit!"ile de (n !"are ale ele il$r %i cu celelalte particularit!"i ale acest$ra # selectarea' pre+!tirea %i al$ri&icarea didactic! a mi/l$acel$r de (n !"!m0nt # captarea aten"iei %i men"inerea ei' crearea un$r m$mente de 0r& # acti area %i reactuali.area un$ra din cun$%tin"el$r anteri$are' (n i.iune

Desfurarea leciei

sistemic! # c$rectitudinea c$n"inutului %tiin"i&ic # perse eren"a (n urm!rirea $)iecti el$r $pera"i$nale # densitatea lec"iei' al$ri&icarea alen"el$r &$rmati e %i in&$rmati e ale c$n"inuturil$r curriculare e-iculate # $r+ani.area %i sistemati.area c$n"inutului' (nl!n"uirea n$"iunil$r' respectarea l$+icii didactice %i a celei %tiin"i&ice # asi+urarea ri+ur$.it!"ii %tiin"i&ice # inte+rarea lec"iei (n sistemul de lec"ii din care &ace parte # al$ri&icarea c$ncep"iei sistemice' reali.area de c$rela"ii intra#%i interdisciplinare # claritatea' accesi)ilitatea %i c$rectitudinea e1plica"iil$r # asi+urarea transparen"ei le+!turii $r+anice dintre cun$%tin"ele te$retice %i aplica"iile l$r practice # adaptarea creati ! a met$del$r %i pr$cedeel$r didactice &$l$site la $)iecti ele %i c$n"inutul lec"iei # crearea de situa"ii de (n !"are care permit aplicarea ac-i.i"iil$r cun$%tin"el$r (n situa"ii di erse # (m)inarea a)il! a di&eritel$r &$rme de acti itate *indi idual!' pe +rupe' (n perec-i/ )in$ame' &r$ntal!, # calitatea strate+iil$r de di&eren"iere %i indi iduali.are a instruirii # +radul de acti i.are a ele il$r' de implicare autentic! (n acti itatea didactic!' (n calitate de c$#participan"i (n pr$cesul cun$a%terii # $lumul %i calitatea interac"iunile: pr$&es$r#ele ' ele #ele ' ele #pr$&es$r ' ele #c$n"inuturi # adaptarea stilului didactic la particularit!"ile clasei' ale +rupel$r de ele i %i c-iar ale &iec!rui ele # spri/inirea e&ecti ! a ele il$r (n demersurile l$r c$+niti e # spri/inirea e&ecti ! a ele il$r (n demersurile l$r metac$+niti e # calitatea mecanismului de &eed#)ac2 c$+niti %i a&ecti ' &$rmati %i sumati # climatul psi-$s$cial instalat (n sala de clas! # atitudinea %i c$nduita (n rela"iile cu

Evaluare

Autoevaluarea (cadrului didactic)

ele ii: atitudinea &a"! de clas!' e1i+en"a' $)iecti itatea' c$municarea er)al! %i n$n er)al!' "inuta +eneral!' dic"ia' claritatea e1prim!rii %i a lim)a/ului' +estica' pre.en"a de spirit' tactul peda+$+ic' capacitatea st!p0nirii de sine # atitudinea creati ! (n reali.area lec"iei %i (n diri/area (n !"!rii' &le1i)ilitatea met$dic! dem$nstrat! # $r+ani.area ra"i$nal! a ta)lei' sc-ema l$+ic! a lec"iei *esen"iali.are' structurare' sistemati.are, # e&icien"a strate+iil$r de e aluare pr$iectate' $p$rtunitatea de a e alua nu d$ar cun$%tin"e' ci %i a)ilit!"i' capacit!"i %i c$mpeten"e # asi+urarea unei e alu!ri c$ntinue %i &$rmati e # (m)inarea &le1i)il! a met$del$r de e aluare tradi"i$nale %i m$derne # pertinen"a pr$)el$r de e aluare' centrarea l$r pe $)iecti ele urm!rite %i pe c$n"inuturi # atitudinea re&le1i ! a cadrului didactic' e1erci"iile de $)ser are' inter$+a"iile retr$specti e %i pr$specti e # capacitatea de aut$anali.! %i aut$e aluare a pr$priil$r presta"ii didactice # $)iecti itatea aut$e alu!rii &iec!rei sec en"e didactice - capacitatea de anticipare a unor strategii de ameliorare a procesului curricular

3EC45AND3I/ 5673I DE A5ELI43A3E A ACTIVITII DIDACTICE 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

5ENT43

6T7DENT