Sunteți pe pagina 1din 1

PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR

COMISIA JURIDIC, DE DISCIPLIN I IMUNITI AVIZ asupra Proiectului de Lege privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule n conformitate cu prevederile art.95 i 115 din Regulamentul Camerei Deputailor, republicat, cu modificrile ulterioare, Comisia juridic, de disciplin i imuniti a fost sesizat, spre dezbatere i avizare, n procedur de urgen, cu proiectul de Lege privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, trimis cu adresa nr. PL x 580 din 7 noiembrie 2011 i nregistrat cu nr. 31/1048 din 8 noiembrie 2011. Conform dispoziiilor art.75 alin.(1) din Constituia Romniei, republicat i ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputailor, republicat, Camera Deputailor este Camer decizional. Senatul, n calitate de prim Camer sesizat, a adoptat proiectul de lege n edina din 31 octombrie 2011. Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputailor, republicat, comisia a dezbtut proiectul de lege n edina din 14 noiembrie 2011. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare reglementarea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule i continuarea strategiei de reducere a emisiilor de poluani cu impact asupra mediului, prin aplicarea unei taxe autovehiculelor n raport cu gradul de poluare. Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizrii, expunerea de motive i avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.917/24.08.2011. n urma dezbaterilor, Comisia juridic, de disciplin i imuniti a hotrt, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabil a acestei iniiative legislative. n raport de obiectul i coninutul reglementrii, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Bucureti, 14 noiembrie 2011 PL-x 580/2011

PREEDINTE, Daniel BUDA

SECRETAR, Gabriel ANDRONACHE

Expert, Alexandra Muat