Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi Facultatea de Construcţii și Instalaţii Master Inginerie Structurală

Structuri de constructii stratificate - Aplicatii -

Masterand Oişte Marian

Iaşi, mai 2013

Lucrarea 1 .

Lucrarea 2 .