Sunteți pe pagina 1din 1

,umele " 1renumele ele%ulu"

.. ... . lasa a V-a

Anul colar 2013-2014, Semestrul I

Data

TEST DE EVALUARE la MATEMATI ! Un"tatea #e $n%&'are( )*ERA+II U ,UMERE ,ATURALE -II.

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 30 puncte din oficiu.

Su/"ectul I0 om1letea2& s1a'""le l"/ere: 5p 1. Rezultatul calculului 7 044 : 29 este egal cu 5p 2. Sfertul nu!rului 1704 este egal cu . . . 5p 3. Rezultatul calculului 412" : 101 este egal cu 5p $. &i'izorii nu!rului 12 sunt.......................... 5p (. )u!erele de for!a 12 xx di'izibile cu $ sunt .. Su/"ectul II0 *e 3oa"a #e test scr"e'" re2ol%&r"le com1lete( 20p 1. *fectua+i: a, 1( + 1( 2( 47 37 ) - b, 32 3 ( 3( : 2 + "93 :19 ) + 10 3 + 7 c, 7747 : 17 + 24 127- 4" 1" 4 $ 23 13 10 10 17 13 4 $ 3 : 3 + $ + 14 :14 : 2 7 + 3 3 + $ d, ( ) ( ) . .

-30 1uncte.

5p 4. #edia arit!etic a nu!erelor 1$ %i 17 este egal cu.....

-40 1uncte.

5p 2. .fla+i toate nu!erele naturale pe care/ 0!pr+indu1le la 7 ob+ine! c2tul 211. 3.3ie ur!toarele nu!ere naturale: (/ 10/ 1$/ 24/ 23$/ 124$/ 3$70. 5p a, Scrie+i di'izorii a dou nu!ere la alegere %i !ultiplii unui nu!r la alegere. 5p b, 4are dintre aceste nu!ere sunt di'izibile cu 105 &ar cu 2 5 5p c, 4are dintre aceste nu!ere sunt di'izibile cu $5 &ar cu 35

S644*S7