Sunteți pe pagina 1din 35

SCOALA CU CLASELE I VIII BATESTI BRAZI, jud.

PRAHOVA

Planificare calendaristic
Clasa a III -a
inst. STANCIU

ANCA

AN COLAR 2011/2012

VIZAT,
_______________________

STRUCTURA ANULUI COLAR 2011 2012


Conform Ordinului nr. 4292/2011 privind structura anului colar 2011-2012, publicat n onitorul Oficial, !art"a # nr. 41$ din 14 iuni" 20 11, inist"rului %ducati"i, C"rc"tarii, &in"r"tului si 'portului "mit" pr"("ntul ordin) Art.1 /(1) *nul colar 2011-2012 ar" +$ d" s,pt,m-ni d" cursuri, nsumand 1.. d" (il" lucr,toar", dup, cum urm"a(,:

SEMESTRUL I
69 zile - 14 sptmni

12 .IX .2011 23.XII .2011

Cursuri Vacana (p"ntru clas"l" din nv,/,m-ntul


primar i 0rup"l" din nv,/,m-ntul pr"colar1.

Cursuri

12 septem rie 21 !"t!m rie 2#11 22 !"t!m rie $# !"t!m rie 2#11 $1 !"t!m rie 2$ de"em rie 2#11

Vacana de iarn

2% de"em rie 2#11 1& i'(u'rie 2#12


103 zile - 21 sptmni

SEMESTRUL al II - lea
16.I.2012 22.VI.2012

Cursuri scoala altfel Vacana de primvar Cursuri


Cercuri pedagogice ar/i, 22 noi"mbri" 2011 2 !uc3"nii

1) i'(u'rie #) 'pri*ie 2#12 #2 'pri*ie #) 'pri*ie 2#12 #+ 'pri*ie 22 'pri*ie 2#12 2$ 'pri*ie 22 iu(ie 2#12 #- septem rie 2#12
Zile libere 4oi, 1 5"c"mbri" 2011 - 6iua 7a/ional,

Vacana de var 2$ iu(ie ,


on"ni

4oi, 1. mai 2012 2 &,ric"ni

ar/i , 1 ai 2012 2 6iua uncii 8uni, 4 #uni" 2012 2 a doua (i d" 9usalii

Marti
Matematic

Clasa a III - a

Joi
Matematic Limba romn Limba romn Limba engle!

Luni
Matematic Op ional "#uca ie ci$ic "#uca ie &i!ic

Limba romn Religie Limba engle!

Miercuri
Limba romn Limba romn Matematic "#uca ie mu!ical "#uca ie &i!ic

Vineri
Limba romn (lectur) tiin e "#uca ie te%nologic "#uca ie pla'tic

SEMESTRUL I
Luna
Sapt.

Septembrie
1 2 3 3

Octombrie
4 5 6 7 7

Noiembrie
8 9 10 11

Decembrie
1 1 1 2 13 14

L M M J V S D

12 13 14 15 16 17 18

1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5

26 27 28 29 30 1 2

3 4 5 6 7 8 9

1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6

1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3

2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0

3 1 1 2 3 4 5 6

7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3

1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0

2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7

28 29 30 1 2 3 4

5 6 7 8 9 1 0 1 1

1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8

19 20 21 22 23 2 4 2 5

SEMESTRUL al II-lea
Luna
Sapt.

Ianuarie
15 16 17 1 7

Februarie
1 8 1 9 2 0 2 1 2 1 2 2

Martie
2 3 2 4 2 5 2 5 2 6

Aprilie
2 7 28 28 29

Mai
30 31 32 32

Iunie
3 3 3 4 35

L M M J V S D

1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2

2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9

3 0 3 1

6 7 1 8 2 9 1 0 1 4 1 1 5 2 3

1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9

2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6

2 7 2 8 2 9

5 6 7 1 8 2 9 1 0 1 4 1 3

1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8

1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5

2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 1

2 9 3 4 5 6 7 8 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5

1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2

2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9

3 0 1 2 3 4 5 6

7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3

1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0

2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 1 0

1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7

1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4

coala altfel zile de odihn

zile libre

cerc pedagogic

vacan

ARIA URRI ULAR!" #IS I$LI%A I. LI.B/ 0I CO.U1ICARE Limba i literat ra r!m"n Limba m!dern 1 #en$lez% II. .ATE.ATIC/ 0I 0TII12E &atematic ' n!aterea medi l i III. O. 0I SOCIETATE (d caie civic )eli$ie IV. ARTE (d caie m zical (d caie pla*tic V. E3UCA2IE 4IZIC/ 0I SPORT (d caie +izic VI. TEH1OLO5II (d caie te,n!l!$ic VII. CO1SILIERE 0I ORIE1TARE Nr. Total ore n tr nc!" co# n VIII. CURRICULU. LA 3ECIZIA 0COLII (d caie pentr *ntate %r' Mini( ore pe )pt(*n %r' Ma+i( ore pe )pt(*n %r' de ore efect,ate pe )pt(*n

$LA% A#RU 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 1-2 2-3 1-2 1 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 0-1 1$ 1-4 1

%UM!R &RE AL& ATE CN CNA CE CES 5 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 -

T&TAL &RE ) 2 % 1 1 1 1 1 2 1 ,

1 1 122

21

Aria curricular : Limb i comunicare Curriculum aprofundat

Numr de ore pe sptmn : 6 h Primul semestru : 81 Al doilea semestru : 117 Manual : Limba (i literatura romn) "#itura Arami') *ucure(ti) 200+ Autori , -u#ora .i il) Cleopatra Mi%ile'cu Auxiliare : 1/ 01 #e!legm tainele te2telor literare34 C/ 5or#c%e'cu) 2/ 0Limba romn 6 7oarte bine3 4 "#itura .aralela 8+ Obiective cadru: 1. 5"(voltar"a capacit,/ii d" r"c"ptar" a m"sa:ului oral; 2. 5"(voltar"a capacit,/ii d" "<primar" oral,; +. 5"(voltar"a capacit,/ii d" r"c"ptar" a m"sa:ului scris =citir"/l"ctur,1; 4. 5"(voltar"a capacit,/ii d" "<primar" scris,. A. Obiective de referin :
1.1. s, s"si("(" s"nsul 0lobal al unui m"sa:, id"ntific-nd asp"ct"l" principal" i d" d"taliu la car" s" r"f"r, un m"sa: oral; 1.2. s, d"duc, s"nsul unui cuv-nt n"cunoscut prin raportar" la m"sa:ul audiat; 1.+. s, s"si("(" cor"ctitudin"a unui "nun/ oral; 1.4. s, s"si("(" mi:loac"l" nonv"rbal" =0"sturi, mimic,1 folosit" n comunicar"; 1.>. s, manif"st" at"n/i" fa/, d" int"rlocutor n dif"rit" situa/ii d" comunicar". 2.1. s, construiasc, t"<t" oral" scurt" p" ba(a unui suport vi(ual dat i / sau a unui plan simplu d" id"i dat *sau a unui plan propriu; 2.2. s, pronun/" clar i cor"ct un m"sa:; 2.+. s, r"d"a prin cuvint" proprii con/inutul unui fra0m"nt dintr-un t"<t citit sau dintr-un m"sa: audiat sau *din texte citite i mesaje audiate; 2.4. s,-i adapt"(" vorbir"a la dif"rit" situa/ii d" comunicar" n func/i" d" part"n"rul d" dialo0; 2.>. s, utili("(" cor"ct n "<pr. oral, propri" "l"m"nt"l" d" construc/i" a comunic,rii studiat"; 2.$. s, manif"st" coop"rar" n dif"rit" situa/ii d" comunicar". +.1. s, id"ntific" "l"m"nt" d" ba(, al" or0ani(,rii t"<tului lit"rar/nonlit"rar n pa0in, +.2. s, d"sprind, id"il" principal" dintr-un t"<t citit +.+. s, cit"asc, n mod conti"nt, cor"ct, *fluent i expresiv un t"<t cunoscut +.4. s, cit"asc, n mod cor"ct un t"<t n"cunoscut +.>. s, r"cunoasc, s"cv"n/"l" narativ" i dialo0at" dintr-un t"<t +.$. s, r"cunoasc, n t"<t" dif"rit" "l"m"nt" d" construc/i" a comunic,rii studiat"; +... s, manif"st" int"r"s p"ntru l"ctura unor t"<t" variat" =lit"rar" sau nonlit"rar"1. 4.1. s, r"sp"ct" r"0ulil" d" d"sp,r/ir" n silab", orto0rafia i punctua/ia ntr-un t"<t propriu; 4.2. s, pov"st"asc, n scris fra0m"nt" dintr-un t"<t citit; 4.+. s, r"dact"(" t"<t" d" mic, ntind"r", /in-nd s"ama d" p,r/il" un"i compun"ri; 4.4. s, r"ali("(" acorduril" 0ramatical" n "nun/uril" r"dactat"; 4.>. s, a"(" cor"ct n pa0in, t"<t"l" scris", r"sp"ct-nd scri"r"a cu alin"at" i spa/iul lib"r ntr" cuvint", scri"r"a cali0rafic, / li(ibil,; 4.$. s, manif"st" int"r"s p"ntru r"dactar"a cor"ct, i n0ri:it, a compun"rilor i a t"<t"lor cu d"stina/i" sp"cial,.

Nr. Uniti de nvare Crt

O.R

Coninuturi

Nr. Ore

Sptmna

Obs.

SEMESTRUL I
1.1 1.+ 2.1 2.2 2.+ +.+ 4.1 4.+ 4.> 4.$

S ne amintim

coala

1.1 1.2 1.+ 1.4 1.> 2.2 2.+ 2.4 2.> 2.$ +.1 +.2 +.+ +.4 +.> +.. 4.1 4.>

- *ctuali(ar"a cunotin/"lor din clasa a ## 2a; - Citir"a, pov"stir"a i transcri"r"a unor t"<t" ; - *"(ar"a n pa0in, a t"<tului tip,rit; - Orto0ram"; - - '"mn" d" punctua/i"; - - *lc,tuir"a un"i compun"ri; &"<t suport) 6#e-teapt-te. ro(*ne78 d" *ndr"i ur"anu - %valuar" ini/ial,. &"<t" suport) /coala din $onoare0 dup, C"(ar !"tr"scu /$ove)tea ,nei cri0 /#o(n,1 Trandafir0 dup, i3ail 'adov"anu Textul literar narativ - *utor,nara/iun",p"rsona:"; - ?ormular"a r,spunsurilor la ntr"b,ri; - !ov"stir"a oral, a t"<tului; - %<primar"a propriilor p,r"ri; - 5"sprind"r"a nv,/,turii unui t"<t. Comunicarea oral i scris - Cart"a) cop"rt", tipuri d" c,r/i, cuprinsul; - &ipuri d" lit"r" d" tipar; - Comunicar"a oral,. Compon"nt"l" comunic,rii oral"; - Comunicar"a prin ima0ini; - Comunicar"a nonv"rbal, =0"sturi, mimic,1; - 5ialo0ul =actuali(ar"1. Construir"a d" dialo0uri n situa/ii concr"t" sau ima0inar" ; - ?ormul" d" pr"("ntar", p"rmisi", solicitar";

12

12

14

3 5 ( 2 ore )

Aria curricular : Matematic i tiine ale naturii Curriculum aprofundat

Numr de ore pe sptmn : 4 h Primul semestru : 54 Al doilea semestru : 77 Manual utilizat : Matemetic) e#itura Arami') *ucure(ti) 200+ Autori , te&an .acearc) Mariana Mogo( Auxiliar : Mate 2000 / 11 9 12) "#/ .aralela 8+) 2011 Obiective cadru: 1. Cunoat"r"a i utili(ar"a conc"pt"lor sp"cific" mat"maticii; 2. 5"(voltar"a capacit,/ilor d" "<plorar"/inv"sti0ar" i r"(olvar" d" probl"m"; +. ?ormar"a i d"(voltar"a capacit,/ii d" a comunica utili(-nd limba:ul mat"matic; 4. 5"(voltar"a int"r"sului i a motiva/i"i p"ntru studiul i aplicar"a mat"maticii n cont"<t" variat".
A. Obiective de referin :
1.1 s, n/"l"a0, i s, utili("(" sist"mul po(i/ional d" formar" a num"r"lor natural" mai mici d"c-t 1 000 000; 1.2 s, scri", s, cit"asc,, s, compar", s, ordon"(", s, fac, "stim,ri folosind num"r" natural" mai mici d"c-t 1 000 000; 1.+ s, "f"ctu"(" op"ra/ii d" adunar" i d" sc,d"r" cu num"r" mai mici d"c-t 10 000) f,r, tr"c"r" p"st" ordin / cu tr"c"r" p"st" ordin; 1.4 s, "f"ctu"(" op"ra/ii d" nmul/ir" i mp,r/ir" cu num"r" natural" mai mici d"c-t 100. 2.1 s, r"cunoasc, i s, d"scri" form" plan" i spa/ial", s, clasific" obi"ct" i d"s"n" dup, crit"rii variat"; 2.2 s, d"scop"r", s, r"cunoasc, i s, utili("(" cor"spond"n/" simpl" i succ"siuni d" obi"ct" sau num"r" asociat" dup, r"0uli dat" variat" ; 2.+ s, "<plor"(" modalit,/i d" "f"ctuar" a nmul/irii sau mp,r/irii n 0-1000 folosind dif"rit" tipuri d" 0rup,ri i r"pr"("nt,ri; 2.4 s, "stim"(" ordinul d" m,rim" al r"(ultatului unui "<"rci/iu cu c"l mult dou, op"ra/ii prin rotun:ir"a num"r"lor p"ntru a limita "roril" d" calcul; 2.> s, "<plor"(" modalit,/i variat" d" a compun" i d"scompun" num"r" natural" mai mici d"c-t 1000 2.$ s, r"(olv" i s, compun, probl"m" d" tipul) @A aBb sau @AaCb, a i b num"r" mai mici ca 1 000, sau d" tipul @cBd; @)cBd und" c 0, d "st" multiplu al lui c, n int"rvalul d" num"r" natural" 0100; 2.. s, folos"asc, simboluri p"ntru a pun" n "vid"n/, num"r" n"cunoscut" n r"(olvar"a d" probl"m" 2.D s, utili("(" instrum"nt" i unit,/il" d" m,sur, standard i nonstandard p"ntru lun0im", capacitat", mas,, timp i unit,/il" mon"tar" n situa/ii variat"; 2.9 s, col"ct"(" dat", s, l" sort"(" i s, l" clasific" p" ba(a unor crit"rii dat", s, l" or0ani("(" n tab"l". +.1 s, "<prim" clar i concis s"mnifica/ia calcul"lor f,cut" n r"(olvar"a un"i probl"m". 4.1 s, manif"st" ini/iativ, n a transpun" dif"rit" situa/ii n cont"<t mat"matic, propun-nd modalit,/i div"rs" d" abordar" a un"i probl"m"; 4.2 s, d"p,"asc, bloca:" n r"(olvar"a d" probl"m", s, caut" prin nc"rcar" - "roar" noi c,i d" r"(olvar";

4.+ s, manif"st" un comportam"nt ad"cvat n r"la/iil" cu col"0ii dintr-un 0rup d" lucru n cadrul activit,/ilor practic" d" r"(olvar" d" probl"m".

Nr. Crt

Uniti de nvare

O. R

Coninuturi

Nr. Ore

Sptmn a

Obs.

SEMESTRUL I
1.1 1.2 1.+ 2.1 2.2 2.> - 7um"r"l" natural" d" la 0 la 1000) formar", citir", scri"r", comparar" i ordonar", rotun:ir"a num"r"lor - *dunar"a i sc,d"r"a f,r, tr"c"r" p"st" ordin, aflar"a t"rm"nului n"cunoscut, probl"m" - *dunar"a i sc,d"r"a cu tr"c"r" p"st" ordin, aflar"a t"rm"nului n"cunoscut, probl"m" - &"rminolo0i" sp"cific,) t"rm"n,sum,, d"sc,(ut, sc,(,tor, r"st, dif"r"n/,, E cu ... mai multF, Ecu....mai pu/inF. - %<"rci/ii; - %valuar" ini/ial,. -?ormar"a, citir"a i scri"r"a num"r"lor natural" d" la 0 la 1000; - Comparar"a i ordonar"a num"r"lor natural" d" la 0 la 1000; - 9otun:ir"a nun"r"lor natural" format" din sut", ("ci i unit,/i; -9"capitular" . %valuar" - &"rminolo0i" sp"cific,) t"rm"n, sum,, d"sc,(ut, sc,(,tor, r"st, dif"r"n/,, E cu ... mai multF, Ecu....mai pu/inF. - %vid"n/i"r"a unor propri"t,/i al" adun,rii =comutativitat"a, asociativitat"a, "l"m"nt n"utru1, f,r, t"rminolo0i"; - *dunar"a i sc,d"r"a n conc"ntrul 0-1000 f,r, i cu tr"c"r" p"st" ordin; - 8"0,tura dintr" adunar" i sc,d"r"; - *flar"a unui num,r n"cunoscut n cadrul unor r"la/ii d" tipul) @ G a B b sau a G @ B b, und" HaF i HbF sunt num"r" natural" n conc"ntrul 0 2 1000 ; - !robl"m" car" s" r"(olv, prin c"l pu/in dou, op"ra/ii; - 9"capitular". %valuar".

Reactuali a! ea cuno"tin#elo!

12

Nume!ele natu!ale $e la 0 la 1000

1.1 1.2 2.2 1.1 1.+ 2.4 2.> 2.$ 2.. +.1 4.1 4.2 4.+

3 ( 3 ore )

A$una!ea "i %c$e!ea nume!elo! natu!ale $e la 0 1000

3 ( o or ) 4 ( 2 ore )

&nmul#i!ea nume!elo! natu!ale 'n concent!ul 0 100

1.1 1.2 1.+ 1.4 2.2 2.+ 2.4 2.> 2.$ +.1 4.1 4.2 4.+

>

&m(!#i!ea nume!elo! natu!ale 'n concent!ul 0 )100

1.4 2.2 2.+ 2.> 2.$ 4.1 4.2 4.+

- &"rminolo0ia sp"cific,)EfactoriF, EprodusF, Ed" at-t"a ori mai mar"F; - !ropri"t,/i) comutativitat"a, asociativitat"a, "l"m"ntul n"utru; - *dunar"a r"p"tat, d" t"rm"ni "0ali; - Inmul/ir"a num"r"lor natural"; - !ropri"t,/i al" op"ra/i"i d" nmul/ir"; - Inmul/ir"a c-nd unul din factori "st" 2;+; 4; >; $; .; D; 9; - Inmul/ir"a c-nd unul din factori "st" 0,1 sau 10; - &abla nmul/irii; - Ordin"a "f"ctu,rii op"ra/iilor; - 9"capitular". %valuar" sumativ,. - Imp,r/ir"a nr.natural" prin sc,d"r" r"p"tat, ; - &"rminolo0ia sp"cific,) Ed"mp,r/itF, Emp,r/itorF, Ed" at-t"a ori mai pu/inF, E:um,tat"F, Etr"im"F, Esf"rtF; - Imp,r/ir"a la 2; la +; la 4; la >; la $;la .;la D; la 9; - &abla mp,r/irii;Imp,r/ir"a 2 op"ra/ia inv"rs, nmul/irii; - 5ivi(iuni al" unui ntr"0) :um,tat", sf"rt, a tr"ia part", a ("c"a part"- r"pr"("nt,ri prin d"s"n"; - Ca(uri sp"cial" d" mp,r/ir"; - 9"capitular"; %valuar".

23

4 ( 2 ore ) 10 ( o or )

-pt. 10 22 n!v. 'erc .ed.

15

10 ( 2 ore ) 14 ( 2 ore )

1 dec. liber

SEMESTRUL AL II LEA
1.4 2.2 2.+ 2.> 2.$ 2.. +.1 4.1 4.2 4.+ - &"rminolo0ia sp"cific,)EfactoriF, EprodusF, Ed" at-t"a ori mai mar"F; - &"rminolo0ia sp"cific,) Ed"mp,r/itF, Emp,r/itorF, Ed" at-t"a ori mai pu/inF, E:um,tat"F, Etr"im"F, Esf"rtF; - *flar"a unui num,r n"cunoscut n cadrul un"i r"la/ii d" tipul @ c B d =folosind tabla nmul/irii1; - !roba nmul/irii i proba mp,r/irii; - Ordin"a "f"ctu,rii op"ra/iilor 2 parant"(" rotund"; - !robl"m" car" s" r"(olv, prin c"l mult dou, op"ra/ii; - J!robl"m" car" s" r"(olv, prin mai mult d" dou, op"ra/ii ; - 9"capitula". %valuar".

&nmul#i!ea "i 'm(!#i!ea nume!elo! natu!ale 'n concent!ul 0 )100

15 16

&nmul#i!ea nume!elo! natu!ale 'n concent!ul 0 1000

1.4 2.2 2.+ 2.> 2.$ 2.. +.1 4.1 4.2 4.+ 1.4 2.2 2.+ 2.> 2.$ 2.. 2.9 +.1 4.1 4.2 4.+

&m(!#i!ea nume!elo! natu!ale 'n concent!ul 0 1000

Elemente intuiti*e $e +eomet!ie

2.1 2.2 2.9 4.2 4.+

- &"rminolo0ia sp"cific,)EfactoriF, EprodusF, Ed" at-t"a ori mai mar"F; - Inmul/ir"a cu o sum, sau o dif"r"n/,; - Inmul/ir"a cu 10 sau 100; - Inmul/ir"a unui nun,r natural d" dou, cifr" cu un num,r d" o cifr,; - Inmul/ir"a unui nr.natural d" tr"i cifr" cu un num,r d" o cifr, ; - %<"rci/ii i probl"m"; - 9"capitular" ; - %valuar". - &"rminolo0ia sp"cific,) Ed"mp,r/itF, Emp,r/itorF, Ed" at-t"a ori mai pu/inF, E:um,tat"F, Etr"im"F, Esf"rtF; - Imp,r/ir"a un"i sum" sau a un"i dif"r"n/" la un num,r d" o cifr, ; - Imp,r/ir"a la 10 sau 100 ; - Imp,r/ir"a unui num,r natural mai mic d"c-t 100 la un num,r d" o cifr, ; - Imp,r/ir"a unui num,r natural mai mic d"c-t 1000 la un num,r d" o cifr, ; - JImp,r/ir"a cu r"st dif"rit d" 0 = ("ro1; - 9"(olvar" d" probl"m" 2 or0ani(ar"a dat"lor n tab"l; - %<"rci/ii i probl"m"; - 9"capitular" ; - %valuar". - !unct" i linii; - !oli0oan"; - &riun03iul; - 5r"ptun03iul i p,tratul; - C"rcul; - Corpuri 0"om"tric"; - #nt"riorul i "<t"riorul un"i fi0ur" 0"om"tric"; - 9"capitular"; - %valuar" sumativ,.

17 19 ( o or )

19 ( 3 ore ) 21 ( 2 ore )

11

21 ( 2 ore ) 24 ( o or)

1 mai liber

10

Nume!ele natu!ale $e la 0 la 1 000 000

1.1 1.2 2.2 2.>

11

O(e!a#ii $e a$una!e "i %c$e!e cu nume!ele natu!ale $e la 0 la 10 000 Unit#i $e m%u!

1.+ 2.4 2.$ 2.. +.1 4.2 4.+

12

1.+ 2.D 2.9 4.+

- ?ormar"a, citir"a i scri"r"a num"r"lor natural" d" la 0 la 1 000 000 ) num"r" natural" scris" cu patru cifr", num"r" natural" scris" cu mai mult d" patru cifr" = ordin" i clas"1; - Comparar"a i ordonar"a num"r"lor natural" d" la 0 la 1000000 - Kirul num"r"lor natural"; - 9"pr"("ntar"a p" a<, a num"r"lor natural"; - 9otun:ir"a num"r"lor natural" cuprins" ntr" 0 i 1 000 000; - 9"capitular"; - %valuar" sumativ,. - &"rminolo0i" sp"cific,) t"rm"n, sum,, d"sc,(ut, sc,(,tor, r"st, dif"r"n/,, E cu ... mai multF, Ecu....mai pu/inF. %vid"n/i"r"a unor propri"t,/i al" adun,rii =comutativitat"a,asociativitat"a, "l"m"nt n"utru1, f,r, t"rminolo0i"; - *dunar"a i sc,d"r"a num"r"lor natural" d" la 0 la 10 000, f,r, tr"c"r" p"st" ordin; - *dunar"a i sc,d"r"a num"r"lor natural" d" la 0 la 10 000, cu tr"c"r" p"st" ordin; - 9"(olvar"a d" probl"m"; - 9"capitular"; - %valuar" sumativ,; - ,sur,ri folosind "taloan" n"conv"n/ional"; - Lnit,/i d" m,surat lun0im"a) m"trul, multiplii i submultiplii =f,r, transform,ri1; - Lnit,/i d" m,surat capacitat"a) litrul, multiplii i submultiplii =f,r, transform,ri1; - Lnit,/i d" m,surat masa corpurilor) Milo0ramul , multiplii i submultiplii =f,r, transform,ri1; - Lnit,/i d" m,sur, p"ntru timp) ora, minutul, (iua, s,pt,m-na, luna, anul; - Lnit,/i mon"tar". on"d" i bancnot") rom-n"ti =l"ul, banul1 / "urop"n" ="uro, c"ntul1;

24 ( 3 ore) 25

- 26 activ. e/tra

10

27 29 ( 3 ore)

1 mai liber

12

29 ( o or) 32

-pt. 30 10 mai 'erc .ed.

1+

Matematica (!in e,e!ci#ii "i (!o-leme Reca(itula!e .inal

1.1 1.2 1.+ 1.4 2.1 2.2 2.$ 2.D +.1 4.1 4.+

- Ltili(ar"a instrum"nt"lor d" m,sur, ad"cvat" ) m"trul, ri0a 0radata, c-ntar, balan/a; - %<"rci/ii i probl"m"; - 9"capitular"; - %valuar". - Op"ra/ii cu num"r" natural" d" la 0 la 1 000 000; - *dunar"a i sc,d"r"a num"r"lor natural" p-n, la 10 000 cu i f,r, tr"c"r" p"st" ordin; - !robl"m" car" s" r"(olv, prin mai mult d" dou, op"ra/ii mat"matic" ; - *flar"a unui num,r n"cunoscut; - Lnit,/i d" m,sur,; - ?i0uri i corpuri 0"om"tric"; - %<"rci/ii i probl"m" prin :oc; - 9"capitular"; - %valuar" final,.

11

33 35

1 i nie liber

Aria curricular : Matematic i tiinte ale naturii Curriculum nucleu

Numr de ore pe sptmn : 1 h Primul semestru : 14 Al doilea semestru : 20 Manual utilizat : Cunoa(terea me#iului) "#itura "' .rint :;< ) *ucure(ti) 200= Autori , 1orina Cu!um) >abriela ?a'iloanc) Mi%aela Ra#u Obiective cadru: 1. In/"l"0"r"a i utili(ar"a n comunicar" a unor t"rm"ni i conc"pt" sp"cific" tiin/"lor naturii; 2. ?ormar"a i d"(voltar"a capacit,/ilor i abilit,/ilor d" "<p"rim"ntar" i "<plorar"/inv"sti0ar" a r"alit,/ii, folosind instrum"nt" i proc"d"" sp"cific"; +. 5"(voltar"a int"r"sului i a r"sponsabilit,/ii p"ntru m"n/in"r"a unui m"diu natural "c3ilibrat, propic" vi"/ii.
Obiective de referin: 1.1 s, indic" as"m,n,ri i d"os"biri dintr" corpuri p" ba(a unor obs"rva/ii proprii; 1.2 s, ordon"(" obi"ct", or0anism", f"nom"n" i "v"nim"nt" p" ba(a unor crit"rii dat"; 1.+ s, comunic" n form" div"rs" obs"rva/ii i compara/ii asupra corpurilor studiat" i asupra "<p"rim"nt"lor r"ali(at"; 1.4 Js descrie proceduri simple, de natur tiinific, utilizate n experimente. 2.1 s, nr"0istr"(" n form, 0rafic, obs"rva/ii al" unor f"nom"n" i proc"s" din m"diul ncon:ur,tor; 2.2 s, m,soar" cu instrum"nt" conv"n/ional" i n"conv"n/ional", compar-nd r"(ultat"l" cu propriil" "stim,ri; 2.+ s, d"rul"(" "<p"rim"nt" simpl" p" ba(a unui plan d" lucru;

2.4 s, aplic" obs"rva/ia ca d"m"rs al cunoat"rii d" tip tiin/ific; 2.> Js respecte re ulile de comunicare i comportamen t ne ociate, n desfurarea activitilor de rup; 2.$ *s confecioneze jucrii ! produse, imit"nd obiecte din mediul nconjurtor. +.1 s, conti"nti("(" "f"ct" al" activit,/ii omului asupra m"diului ncon:ur,tor.

Nr. Crt

Uniti de nvare

O.R

Coninuturi

Nr. Ore

Sptmna

Obs.

SEMESTRUL I
1.1 1.2 2.2 2.+ 2.4 - 9"actuali(ar"a cunotin/"lor din clasa a ##- a; - 8um"a ncon:ur,toar"; - Corpuri) form,, culoar", dim"nsiun"; - Corpuri cu via/, i corpuri f,r, via/,) plant" i animal"; mat"rial" natural" i pr"lucrat". - Ltili(,ri - 't,ri d" a0r"0ar" =solid/lic3id/0a(1 - id"ntificar" n func/i" d" form, i volum ; - %valuar" ini/ial,. - In lum"a plant"lor ; - Lriaii plant"lor; - 9olul compon"nt"lor obs"rvabil" la plant"; r,d,cin,, tulpin,, frun(,, floar", fruct, s,m-n/,; - C"r"al" i plant" t"3nic"; - 8"0um"; - ?lori s,lbatic" i plant" m"dicinal"; - In lum"a animal"lor. - !rincipal"l" 0rup" la animal" =mamif"r", p,s,ri, p"ti, r"ptil", ins"ct"1 - Caract"ristici 0"n"ral" al" animal"lor; - 9olul compon"nt"lor obs"rvabil" i a unor or0an" int"rn" la animal") cap, trunc3i, m"mbr", or0an" d" simt, sc3"l"t; - *nimal" dom"stic" i animal" s,lbatic" ; - 8an/ul vi"/ii ; - 9"capitular" ; - %valuar" sumativ,.

Co!(u!i .! *ia#

16

Co!(u!i cu *ia#

1.1 1.2 1.+ 2.+ 2.4 +.1

7 14

SEMESTRUL AL II LEA
1.1 1.2 - Omul. 'c3"l"tul uman. Or0an"l" d" sim/; - 9olul compon"nt"lor obs"rvabil" i al unor or0an" int"rn" la om) cap, trunc3i, m"mbr", or0an" d" sim/, stomac, pl,m-ni, inim,, rinic3i,

1. Cunoat"r"a i utili(ar"a limba:ului din sf"ra valorilor civic"; 2. Cunoat"r"a i r"sp"ctar"a dr"pturilor copilului, a norm"lor d" comportar" n soci"tat"; +. 5"(voltar"a unor comportam"nt" r"la/ional" privind constituir"a 0rupurilor social"; 4. 5"(voltar"a i manif"star"a unor atitudini favorabil" lu,rii d"ci(iilor i "<prim,rii opiniilor n c""a c" priv"t" activitat"a 0rupurilor din car" fac part". Aria curricular : Om i societate Curriculum nucleu Numr de ore pe sptmn : 1 h Primul semestru : 14 Al doilea semestru : 19 Manual : "#uca ie ci$ic) "#itura Arami') *ucure(ti) 200+ Autori , @umitra Ra#u) >%erg%ina An#rei Obiective cadru:

Obiective de referin: 1.1. s, r"cunoasc, i s, d"scri" n/"l"sul unor t"rm"ni sp"cifici limba:ului civic; 1.2. s, "<prim" oral i n scris "nun/uri simpl" cu r"f"rir" la situa/ii dif"rit" d" via/, cu con/inut civic. 2.1. s, id"ntific" dr"pturil" univ"rsal" al" copilului; 2.2. s, id"ntific" r"0uli cu privir" la raporturil" p"rsoan"i cu Hlucruril"F, cu Hplant"l" i animal"l"F i cu Hc"ilal/i oam"niF. +.1. s, id"ntific" 0rupuril" social" din car" fac" part") famili", 0rup d" pri"t"ni, col"0i "tc; +.2. Js formuleze criterii simple n funcie de care se pot constitui diferite rupuri; +.+. s, d"scop"r" i s, d"scri" ntr-o mani"r, clar, i concis, dif"rit" r"la/ii social" d" 0rup; +.4. s, dov"d"asc, dorin/, d" participar" la activitat"a unor 0rupuri. 4.1. s, formul"(" "nun/uri simpl" pro i contra n solu/ionar"a unor dil"m"; 4.2 Js descrie aciuni care necesit luarea unor decizii i exprimarea unei opinii personale#

Nr. Crt

Uniti de nvare

O.R

Coninuturi

Nr. Ore

Sptmna

Obs.

SEMESTRUL I
1.1 1.2 2.1 - C" ns"amn, s, fim p"rsoan"; - !"rsoana m"a; - !"rsoan"l" din :urul m"u; - !"rsoan" din lum"a ntr"a0,; - !"rsoan"l" cu n"voi sp"cial"; - 9"capitular"; - %valuar". - Incr"d"r"a i lipsa d" ncr"d"r"; - 9"sp"ctul i lipsa d" r"sp"ct; - Cura:ul, frica i laitat"a; - Nun,tat"a i r,utat"a; - 'inc"ritat"a i minciuna; - 9"capitular" ; - %valuar".

/e!%oana

17

T!%tu!i mo!ale ale (e!%oanei

1.1 1.2 2.1 4.1

8 14

SEMESTRUL AL II LEA
Noi "i luc!u!ile
1.1 1.2 2.1 4.1 1.1 1.2 2.2 1.1 1.2 2.1 +.1 +.+ - C" sunt lucruril" @; - 7"voia d" lucruri; - 8ucruri car" n" r"pr"(int,; - !ropri"tat"a i atitudin"a fa/, d" lucruri; - %volu/ia lucrurilor; - C" am nv,/at d"spr" lucruri@ ; - %valuar". - 9aporturil" noastr" cu animal"l" i plant"l"; - *titudin"a noastr, fa/, d" plant" i animal"; - 9"capitular"; - %valuar". - C" sunt 0rupuril" @; - ?amilia; - Orupul d" :oac,; - Orupul colar; - 9"0uli al" 0rupului;

15 21

Noi "i celelalte *ie#uitoa!e

22 25

- 26 activ. e/tra.

>

Noi "i +!u(u!ile

27 33

1 i nie liber

Aria curricular : Arte Curriculum nucleu Numr de ore pe sptmn : 1 h Primul semestru : 14 Al doilea semestru : 20 Obiective cadru: 1. Cunoat"r"a i utili(ar"a mat"rial"lor, a instrum"nt"lor d" lucru i a unor t"3nici sp"cific" art"lor plastic" 2. *nali(a form"lor, a culorilor i a am"st"curilor ac"stora, n m"diul ncon:ur,tor i p" ima0ini; +. Cunoat"r"a i utili(ar"a "l"m"nt"lor d" limba: plastic; 4. %<primar"a prin i d"spr" compo(i/ii plastic".
Obiective de referin: 1.1 s, s"l"ct"(" div"rs" mat"rial" =culori d" ap,, tuuri, cr"ioan", p"nsul", plastilin, "tc.1, n v"d"r"a utili(,rii ac"stora; 1.2 s, asoci"(" t"3nici ad"cvat" mat"rial"lor s"l"ctat" =t"3nici al" culorilor d" ap,, t"3nici mi<t", t"3nici al" cola:ului "tc.1; 1.+*s asocieze adecvat diferite te$nici de modelare, rezultatelor obinute# 2.1 s, compar" culori sau 0rup" d" culori, n func/i" d" locul ac"stora n st"aua culorilor; 2.2 s, compar" tonuril" d" 0ri, n func/i" d" distan/a ac"stora fa/, d" alb i fa/, d" n"0ru; %#& *s asocieze forme, nuane, tonuri din natur cu ima ini plastice# +.1 s, id"ntific" n spa/iul ncon:ur,tor linii n dif"rit" iposta("; +.2 s, valorific" iposta("l" lini"i n r"pr"("nt,ri 0rafic" int"n/ionat"; +.+ s, su0"r"(" form" familiar" din natur, cu a:utorul lini"i; +.4 s, ob/in, p"t" pictural". 4.1 s, compun, spa/iul plastic valorific-nd pot"n/ialul "<pr"siv al dominant"i cromatic", conform propriilor int"n/ii; 4.2 s, valorific" pot"n/ialul constructiv al lini"i n compun"r"a spa/iului plastic; 4.+ s, r"ali("(" compo(i/ii ntr-o dominant, cromatic, int"n/ionat,, folosind linia n dif"rit" iposta(" i pata pictural,; 4.4 s, or0ani("(" spa/iul plastic liniar i cromatic =cu acc"nt p" tratar"a pictural,1, *folosind forme din natur; 4.> s, utili("(" crit"rii "valuativ" n anali(a propriilor "<prim,ri plastic" i a c"lorlal/i ; 4.$ *s modeleze forme din natur i forme eometrice, su er"nd relaia dintre acestea#

Nr. Crt

Uniti de nvare

O.R

Coninuturi

Nr. Ore

Sptmna

Obs.

SEMESTRUL I
- #nstrum"nt" i mat"rial" d" lucru = acuar"l", t"mp"ra, carioca, c"racolor, p"nsula, cr"n0u/", frun(" uscat"1 , compo(i/ii fi0urativ"; - ?olosir"a cor"ct, a mat"rial"lor i instrum"nt"lor d" lucru; - *m"st"cul culorilor p" pal"t, i at"rn"r"a culorii p" suport , fluidi(ar"a; - Compo(i/ii n car" s, "<"rs"(" t"3nici d" lucru i mat"rial" dif"rit"; -&"3nici d" lucru) a1 *cuar"l, b1 &"mp"ra c1 Cola: - *nali(a i apr"ci"r"a lucr,rilor. - Culori primar"; - Culori binar"; ob/in"r"a culorilor din am"st"cul c"lor primar"; - Culori cald") cunoat"r"a s"mnifica/i"i ac"stora; - Culori r"ci) cunoat"r"a s"mnifica/i"i ac"stora; - Ob/in"r"a tonurilor d" 0ri ; - 7uan/" ; - &onuri; - *m"st"cul dintr" culori i nonculori i tonuri; - 5ominanta cromatic,; - %<"rci/ii - :oc d" ob/in"r" a ac"stora; - 9"cunoat"r"a culorilor p" plan, sau r"produc"ri d" art,; - *nali(a i apr"ci"r"a lucr,rilor.

Mate!iale $e luc!u "i .olo%i!ea lo!

1.1 1.2 4.>

1-4

Culoa!ea) Ame%tecu!i

1.1 2.1 2.2

11

5 14

SEMESTRUL AL II LEA
1.1 - !ata pictural, 2 proc"d"" d" r"ali(ar"=fu(ionar", scur0"r" lib"r,, strivir" i pr"sar", diri:ar"a :"tului d" a"r suflat lib"r sau printr-un tub, stropir"a

Aria curricular : Arte Curriculum nucleu Numr de ore pe sptmn : 1 h Primul semestru : 14 Al doilea semestru : 20 Manual : "#uca ie mu!ical) "#itura Arami') *ucure(ti) 200+ Autor , 1o&ica Matei Obiective cadru: 1. Palorificar"a n practica mu(ical, vocal, i instrum"ntal, a "l"m"nt"lor d" limba: mu(ical r"c"ptat"; 2. %<primar"a prin mu(ic,.
Obiective de referin: 1.1 s, r"produc, un r"p"rtoriu d" c-nt"c" r"c"ptat" dup, au(, r"sp"ct-nd c"rin/"l" un"i "misii, intona/ii i dic/ii cor"ct"; '#% Js diversifice micrile prin care evideniaz elementele de limbaj muzical nt"lnite n melodii; 1.+ s, dif"r"n/i"(" auditiv i n c-ntar" calit,/il" sun"tului mu(ical =n,l/im", int"nsitat", durat, i timbru1; '#( Js redea instrumental (bloc)fl*te, xilofon, clape, instrumente specifice zonei etc#+ sunete de nlimi diferite i melodii simple (din folclorul copiilor+; 1.> s, id"ntific" prin audi/i" "l"m"nt" d" limba: mu(ical =timbru, ritm, m"lodi"1; 1.$ s, r"cunoasc, intuitiv mu(ica popular,, r"sp"ctiv mu(ica cult,, n cadrul audi/iilor. 2.1 s, utili("(" nuan/a i t"mpo-ul ad"cvat" n int"rpr"tar"a c-nt"c"lor din r"p"rtoriu, cor"l-ndu-l" cu con/inutul d" id"i al c-nt"cului; 2.2 s, c-nt" la unison i n aran:am"nt" armonico-polifonic" ; 2.+ s, id"ntific" n c-nt"c"l" audiat" sp"cificul r"la/i"i dintr" con/inutul d" id"i i caract"rul m"lodi"i; 2.4 s, c-nt" vocal, cu acompaniam"nt instrum"ntal r"ali(at d" c,tr" cadrul didactic; %#, s, acompani"(" c-nt"c"l" ritmic i m"tric ; 2.$ s, i "<prim" ar0um"ntat pr"f"rin/a p"ntru anumit" c-nt"c", p"ntru un anumit 0"n d" mu(ic,; 2.. s, r"d"a prin onomatop"" i/sau prin sun"t" mu(ical" p"rsona:" lit"rar", f"nom"n" natural" "tc. %#- Js improvizeze scurte melodii#

Nr. Crt

Uniti de nvare

O.R

Coninuturi

Nr. Ore

Sptmna

Obs.

SEMESTRUL I
1

C0nta!ea *ocal

1.1 1.4 2.1 2.2 1.1 1.+ 1.> 1.$ 2.1 2.4 2.> 2..
1.1 1.$ 2.2 2.+ 2..

Ritmul

A/

1enu!i mu icale

- C-ntar" dup, au(; - 5"prind"ri d" c-nt =po(i/ia, "misia natural,, dic/ia1; - 5"prind"ri d" c-ntar" n col"ctiv =ton, s"mnal d" nc"put, sincroni(ar"1. - &actar"a m,surii/'un"tul mu(ical / 9itmul mu(ical; - 5urata d" un timp =d" p,trim"1; - !au(a d" un timp =d" p,trim"1; - 5urata d" o :um,tat" d" timp = d" optim"1; - Combina/ii ritmic" =p,trim" i optim"1; - 5urata d" doi timpi = d" doim" 1; - 'tructuri ritmic"; - *cc"ntul - ,sura d" 2/4; - %valuar" sumativ,. - O"nuri al" folclorului oca(ional) colinda, c-nt"cul d" st"a; - O"nuri mu(ical" d" factur, cult,) valsul, rapsodia; - %valuar" sumativ,.

13

4 11

12 14

SEMESTRUL AL II ) LEA
Melo$ia
4
1.1 1.> 1.$ 1.. 2.2 2.+ 2.4 2.$ 1.+ 1.> 1.$ 2.2 2.$

- 8"0,tura dintr" t"<t i m"lodi" = strofa i r"fr"nul, v"rsul1; - %l"m"nt" d" construc/i" a m"lodi"i) nc"put, sf-rit, r"p"ti/ii ; - In,l/im"a sun"tului mu(ical; - !ortativul si c3"ia 'O8; - %valuar". - 'un"t" vocal"-instrum"ntal"; - Poc"a d" adult i d" copil, voc"a d" f"m"i" i d" b,rbat; - 'olistul i corul;

15 21

>

Tim-!ul

22 25

- 26 activ. e/tra.

Aria curricular: Tehnologii Curriculum nucleu

Numr de ore pe sptmn : 1 h Primul semestru : 14 Al doilea semestru : 20

Obiective cadru: 1. Ltili(ar"a unor t"3nici d" lucru cu div"rs" mat"rial" i ust"nsil"; 2. !roi"ctar"a, conf"c/ionar"a i "valuar"a unor produs" simpl"; +. 5"(voltar"a capacit,/ii d" coop"rar" n scopul r"ali(,rii unui produs; 4. 5"(voltar"a sim/ului practic, al c"lui "st"tic i a r"ponsabilit,/ii p"ntru modificar"a m"diului natural, ca r,spuns la n"voil" i dorin/"l" oam"nilor.

Obiective de referin:

1.1 s, stabil"asc, as"m,n,ri i d"os"biri ntr" corpuri din m"diul apropiat, p" ba(a unor obs"rva/ii proprii; 1.2 s, pr"lucr"(" mat"rial" folosind ust"nsil" ad"cvat" i t"3nici variat"; 1.+ s, utili("(" produs" alim"ntar", n condi/ii ad"cvat" d" i0i"n,.

2.1 s, alc,tuiasc, un plan d" lucru p"ntru a r"ali(a un produs; 2.2 s, conf"c/ion"(" produs" util", folosind mat"rial" i t"3nici variat"; 2.+ s, apr"ci"(" calitat"a produsului finit, raportat la proi"ctul ini/ial.

+.1 s, r"ali("(" produs" col"ctiv" ; +.2 s,-i asum" r"sponsabilit,/i n activitat"a d" 0rup.

4.1 s, valorific" "<p"ri"n/a po(itiv, local, n activit,/il" d" pr"lucrar" a m"diului; 4.2 s, d"scop"r" solu/ii d" valorificar" optim, a mat"rial"lor r"folosibil" n combina/i" cu alt" mat"rial"; 4.+ s identifice surse de poluare, care pot afecta calitatea vieii, atunci c"nd omul modific mediul .

Nr. Crt

Uniti de nvare

O.R

Coninuturi

Nr. Ore

Sptmna

Obs.

SEMESTRUL I
1.1 1.2 2.1 2.2 2.+ +.1 +.2 - !lanul d" lucru p"ntru r"ali(ar"a unui produs; - 7orm" d" prot"c/i" a muncii ; - *c3i(i/ionar"a mat"rial"lor; - Obs"rvar"a, id"ntificar"a, clasificar"a mat"rial"lor din natur,; - !r"0,tir"a mat"rial"lor=pr"sar",uscar", cur,/ar"1; - 'ortar"a mat"rial"lor dup, dif"rit" crit"rii =form,, m,rim", culoar"1; - 9"ali(ar"a unor lucr,ri cu mat"rial" din natur, folosind dif"rit" t"3nici d" lucru)d"cupar" , rup"r", mpl"tir", lipir", vopsir", nnodar", nuruir" ; - *nali(a i autoanali(a lucr,rilor. - Insuiri al" fir"lor i mat"rial"lor t"<til"; - &"3nici combinat") nnodar", nuruir", mpl"tir" manual,, t,i"r",lipir"; - Cus,turi utilitar" =tiv, nasturi1; - %<po(i/i"; - *nali(a i apr"ci"r"a lucr,rilor.

Acti*it#i cu mate!iale $in natu!

16

Acti*it#i cu mate!iale %intetice 2i!e

1.1 1.2 2.1 +.1 +.2

7 14

SEMESTRUL AL II ) LEA
Acti*it#i cu mate!iale %intetice 30!tie Acti*it#i cu mate!iale %intetice Mate!iale
- Caract"ristici, id"ntificar" dup, tipuri,propri"t,/i, 1.1 1.2 "duca/i" "colo0ic, ; 2.1 2.2 - &"3nici d" lucru ) ndoir"a, d"cupar"a, pli"r"a, t,i"r"a, rup"r"ai lipir"a 3-rti"i ; 2.+ +.1 - &"3nica Quillin0; +.2 - %<po(i/i"; -*nali(a i autoanali(a lucr,rilor. - Insuiri al" mat"rial"lor plastic"; 2.1 2.2 - Construc/ii din mat"rial plastic) cu pi"s" 2.+ +.1 "<ist"nt" n com"r/ i din mat"rial" +.2 4.1 r"folosibil"; 4.2 4.+ - *nali(a i apr"ci"r"a lucr,rilor.
- 26 activ e/tra

11

15 - 25

27 - 30

Aria curricular: Educaie fi ic i !port Curriculum nucleu Numr de ore pe sptmn : 2 h Primul semestru : 28 Al doilea semestru : 39 Obiective cadru: 1. "n/in"r"a st,rii optim" d" s,n,tat" a "l"vilor i cr"t"r"a capacit,/ii d" adaptar" a ac"stora la factorii d" m"diu; 2. *rmoni(ar"a propri"i d"(volt,ri fi(ic" i pr"v"nir"a instal,rii abat"rilor posibil" d" la ac"asta; +. %<tind"r"a fondului propriu d" d"prind"ri motric" d" ba(,, aplicativutilitar" i sportiv" "l"m"ntar" i d"(voltar"a calit,/ilor motric" af"r"nt"; 4. !racticar"a ind"p"nd"nt, a "<"rci/iilor fi(ic", a :ocurilor i a dif"rit"lor sporturi; >. anif"star"a spiritului d" "c3ip, i d" ntr"c"r", n func/i" d" un sist"m d" r"0uli acc"ptat".
Obiective de referin: '#'. *s diferenieze factorii favorabili i nefavorabili strii proprii de sntate; 1.2. s, aplic" r"0ulil" d" i0i"n, naint", n timpul i dup, d"sf,urar"a activit,/ilor motric"; 1.+s, pr"vin, produc"r"a unor accid"nt" n proc"sul d" "<"rsar". 2.1. s, adopt" constant, n mod r"fl"<, postura cor"ct, a coloan"i v"rt"bral" Ji a se mentelor corpului n raport cu ac"asta, n situa/ii static" i dinamic"; 2.2. s, apr"ci"(" "volu/ia principalilor indici d" d"(voltar" fi(ic, propri" =tali", 0r"utat", Jperimetre1 d"t"rmina/i. +.1. s, aplic" ad"cvat d"prind"ril" motric" d" ba(, i p" c"l" utilitar-aplicativ" n div"rs" activit,/i motric"; +.2. s, aplic" d"prind"ril" sportiv" "l"m"ntar" sp"cific" disciplin"lor sportiv" pr"dat", n condi/ii d" ntr"c"r"; +.+. s, ac/ion"(" n v"d"r"a cr"t"rii indicilor d" manif"star" a calit,/ilor motric" proprii. 4.1. s, practic" constant, n mod ind"p"nd"nt, "<"rci/iil" fi(ic" r"comandat", n func/i" d" int"r"s"l" i posibilit,/il" proprii. >.1. s, aplic" r"0ulil" cunoscut", n d"sf,urar"a ntr"c"rilor individual" i col"ctiv"; >.2. s,-i adapt"(" comportam"ntul, n r"la/i" cu part"n"rii i cu adv"rsarii, n func/i" d" r"0ulil" stabilit".

Nr. Crt

Uniti de nvare

O.R

Coninuturi

Nr. Ore

Sptmna

Obs.

SEMESTRUL I
Elemente $e o!+ani a!e a acti*it#ilo! (!actice %(o!ti*e
1.+ 1.4 2.1 2.2 2.+ >.1 - ?orma/ii d" adunar"; - *lini"r"a n lini" i n coloan,; - !o(i/iil" dr"p/i i p" loc r"paus; - 9aportul; - Intoarc"ri la st-n0a i la dr"apta d" p" loc; - !ornir" i oprir" din m"rs; - ?ormar"a i str-n0"r"a coloan"i d" 0imnastic,. - !o(i/iil" d" ba(, i d"rivat"; - #nflu"nar"a s"l"ctiv, a aparatului locomotor; - *titudin"a corporal, cor"ct,; - 9"0lar"a ritmului r"spirator n "fort - Compl"<" d" d"(voltar" fi(ic, lib"r"; - %<"rci/ii cor"ctiv" p"ntru atitudini d"fici"nt"; - %valuar". - Pit"(, =vit"(a d" r"ac/i" i d" "<"cu/i", vit"(, d" d"plasar" n condi/ii variat", coordonar"a s"0m"nt"lor i a corpului n spa/iu i timp, coordonar"a n man"vr,ri d" obi"ct"1; - Ind"m-nar" =coordonar"a s"0m"nt"lor i a corpului n spa/iu i timp coordonar"a n man"vr,ri d" obi"ct"1; - ?or/, =for/a dinamic, s"0m"ntar,1; - 9"(ist"n/, =r"(ist"n/a 0"n"ral, la "forturi a"rob"1; - obilitat" i stabilitat" articular,; - !rob, d" control;

1-3

Elemente ale $e *olt!ii .i ice a!monioa%e Calit#i mot!ice $e -a

2.1 2.2 2.+ 1.4 2.4 2.> 2.. +.1 +.4 4.1 4.2

4-7

14

8 - 14

- 4ocuri s"(oni"r".

SEMESTRUL AL II LEA
- "rs =obinuit cu /inuta cor"ct,; variant" d" m"rs) p" v-rfuri, p" c,lc-i", 03"muit, m"rs cu pas fandat, m"rs cu pas ad,u0at i cu dif"rit" po(i/ii al" bra/"lor1; - *l"r0ar" =pasul d" al"r0ar", cu p,strar"a distan/"i, dir"c/i"i i variant" d" al"r0ar") al"r0ar" "rpuit,, cu ocolir" d" obstacol", p"st" obstacol", al"r0ar" cu pai ncrucia/i i ad,u0a/i, al"r0ar" cu p"ndular"a 0amb"i naint", al"r0ar" cu sc3imb,ri d" dir"c/i"1; - ',ritura =p" loc i cu d"plasar", s,rituri cu d"sprind"r" d" p" un picior, s,rituri cu d"sprind"r" d" p" dou, picioar", s,rituri cu tr"c"r" p"st" obstacol", s,rituri la coard,1; - *runcar" i prind"r" d" p" loc =arunc,ri lansat" cu una i dou, m-ini, cu rosto0olir"a obi"ctului p" sol i la distan/,, a(v-rlit" la /int,, la part"n"r, la distan/, arunc,ri lansat", a(v-rlit", mpins", arunc,ri la distan/,, arunc,ri, prind"ri, div"rs" m-nuiri al" min0ii, aruncar"a min0ii din po(i/ia st-nd cu fa/a p" dir"c/ia arunc,rii, ntr"c"ri1 - !rind"ri cu dou, m-ini din autoarunc,ri n sus, n pod"a =sol1, la p"r"t"; - !rob, d" control. - %c3ilibrul =t"3nica d"plas,rii p" supraf"/" n0ust" i n,l/at", variant" d" d"plasar" n "c3ilibru cu

4e(!in$e!i mot!ice $e -a

2.2 +.1 +.2 +.+ 4.1

10

15 - 19

4e(!in$e!i motice

2.2 +.1

18

20 - 28

utilita! a(licati*e

+.2 +.+ 4.1

4e(!in$e!i %(eci.ice 5ocu!ilo! %(o!ti*e

2.2 +.1 +.2 +.+ 4.1

ntoarc"ri 90 i 1D0 0rad" p" parcurs1; - C,/,rar" / cobor-r" =c,,rar"-cobor-r" p" banca d" 0imnastic, nclinat, i c,,rar"-d"plasar" lat"ral,-cobor-r" la scara fi<,1; - %scaladar" =t"3nica "scalad,rii p"st" lada d" 0imnastic,, variant" d" "scaladar"1; - &rac/iun" 2 mpin0"r" =trac/iuni din st-nd, p" p"r"c3i, trac/iuni ntr" mai mul/i "<"cutan/i, mpin0"ri p" p"r"c3i, mpin0"ri ntr" mai mul/i "<"cutan/i1; - &-r-r" =t-r-r" :oas, cu bra i picior opus1; - &ransport =individual, p" p"r"c3i i n 0rup1; - 'p"cific" atl"tismului =al"r0ar"a d" r"(ist"n/,, al"r0ar"a d" vit"(, cu start din picioar", aruncar"a min0ii d" oin, d" p" loc, la distan/,1; - 'p"cific" 0imnasticii) acrobatic" =cump,na p" un 0"nunc3i, s"misfoara,podul d" :os, rul,ri, rosto0olir" naint" din 03"muit n 03"muit1; - 'p"cific" :ocurilor sportiv" = :ocuri dinamic" i pr"0,titoar" sp"cific" fi"c,rui :oc sportiv pr"dat =minibasc3"t, mini-fotbal,1. - 'p"cific" sporturilor s"(oni"r"

11

29 - 35

1 i nie liber

S-ar putea să vă placă și