Sunteți pe pagina 1din 1

Curs 1 Metodologia cercetarii 22.10.

2013 Redactarea unei lucrari de diploma Recomandari stilistice: teza trebuie redactata intr-un limbaj impersonal, caracteristic luctarilor de cercetare. Se e ita !olosirea persoanei 1 singular"plural. #ucrarea trebuie sa !ie clara si concisa,in!ormatiiile or !i orezentate coerent sau corect,intr-o structura logica. Caracteristicile principale ale stilului stiinti!ic sunt: - obiecti itatea -precizia te$tului -unitatea -claritatea -coerenta -coincizia -sobrietatea -accesibilitatea -!orta te$tului este ta de !olosirea erbelor sinu a adj Cadru general- e$igente etice: #ucrarea trebuie sa re!lecte integral munca autorului.surselebibliigra!ice or !i mentionate in lista de re!erinte. Contributiile de sprijin din pattea altor oersoane sauinstitutii or !i mentionate la %multumiri%. &lagiatul reoreezinta un act de contrar conduitei academice Struct.lucrarii de licenta: #ucrarea de licenta are drept ibiecti punerea in e identa a capacitatii absol entului de a initia si realiza in mod independent ocercetare de semni!icatie stiinti!ica. 1. Coperta 2. &agina de titlu 3. Cuprins '. (ntroducerea cuprinde moti atia cercetarii, gradul de noutate al temei abordate, scopul si obiecti ele generale alecercetarii ca!e de mentionat ca titlul trebuie sa corespunda cu cecontine lucrarea. ).&artea generala sau stadiul actual al cunoasterii: capitole care prez cadrulgeneral al temei,acestea nu reorezinta o contrtibutie pers la cercetare. &artea generala este de re!ereat sa !ie cam o treime din lucrare. *.&artea speciala sau contributii personale: a cuprinde capitole care prezinta contributiile personale ale absol entului la tena de cercetare. +re urmatoarele sectiuni: scop si obiecti e, material si metoda, rezultate, discutii. ,reseli in elaborare: absenta unor obiecti e clare sau a unor intrebari e$plicite, ipoteze de cercetare improprii !ara legatura cu oibiecti ele sau intrebarile rcetarii,ipotezeletrebuie sa !ie raspunsurile la care se asteaota absol entul Material si metoda: se descriu populatia tinta, populatia disponibila, modalitatea de esantionare, criterii de includere si e$cludere, metoda de calcul a olumului esantionului, de!inirea ariabilelor, modalitatea de culegere a datelor longitudinal sau trans ersal, tipul studiului -prospecti "retrospecti - , descrierea esantionului. Rezultate: sectiunea de rezultate este dedicata prezentarii rezultatelor si numai rezultatelor cercetarii, Sectiunea de discutii are ca scop interoretarea rezultatelor prezentate in sectiunea precedenta de a comenta si a spune daca scopul a !ost atins sau nu, de a arata aoortul lucrarii medicale la cunostintele actuale si de a aprecia aliditatea rezultatelor, de asemenea se comoara rezultatele cu studii de specialitate iar la s!arsit se elaboreaza noi ipoteze de cercetare. Concluzii: seregasesc doar concluziile absol entului,sesumarizeaza doar cele cu aplicabilitate clinica. Re!erintele"bibliogra!ie: lista tuturor surselor utilizate pentru lucrarea de licenta, acestea pot !i carti, daca sunt sub * se mentioneaza toti daca sunt peste doar primii * cu nr paginii de unde am citat sau sursa electronica care se citeaza ca atare.