Sunteți pe pagina 1din 9

proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA HOTRRE cu privire la aprobarea Metodologiei sectoriale de planificare a activitilor de control de ctre Agenia pentru Protecia Consu atorilor nr! """"" din """"""""""""""""""""" #$%&
Monitorul Oficial nr.

n vederea e'ecutrii prevederilor pct! # al Hotr(rii )uvernului nr! *+, din $septe brie #$%& cu privire la aprobarea Metodologiei generale de planificare a controlului de stat asupra activitii de (ntreprin.tor (n ba.a anali.ei criteriilor de risc /Monitorul Oficial al Republicii Moldova0 #$%&0 nr! %+12#$,34+*50 )uvernul HOTRTE: %! 6e aprob Metodologia sectorial de planificare a activitilor de control (n ba.a anali.ei criteriilor de risc de ctre Agenia pentru Protecia Consu atorilor0 confor ane'ei nr! %! #! Agenia pentru Protecia Consu atorilor0 (n ba.a Metodologiei enionate0 va elabora 7i va pre.enta pentru coordonare graficele de control planificat Cancelariei de 6tat confor Hotr(rii )uvernului nr! %,4 din #- februarie #$%& pentru punerea (n aplicarea a prevederilor 8egii nr! %&% din $1!$*!#$%# privind controlul de stat asupra activitii de (ntreprin.tor! &! Prevederile pre.entei Hotr(ri nu e'clud utili.area de ctre Agenia pentru Protecia Consu atorilor a altor criterii de risc0 dec(t cele prev.ute de pre.enta Hotr(re0 care au fost stabilite prin Hotr(rea )uvernului nr! *+, din $- septe brie #$%& cu privire la aprobarea etodologiei generale de planificare a controlului de stat asupra activitii de (ntreprin.tor (n ba.a anali.ei criteriilor de risc!
PRIM-MINISTRU

Iurie LEANC

Contrase nea.9 Viceprim-mini !ru" mini !ru# ec$n$miei

V%#eriu L%&'r

Ane' nr!% la Hotr(rea )uvernului nr"" din"""

METODOLOGIA SECTORIAL (e p#%ni)ic%re % %c!i*i!'+i#$r (e c$n!r$# ,n -%&% %n%#i&ei cri!erii#$r (e ri c (e c'!re A.en+i% pen!ru Pr$!ec+i% C$n um%!$ri#$r /0 Di p$&i+ii .ener%#e %! Planificarea activitii de control 7i supraveg:erea de stat a activitii de (ntreprin.tor se efectuea. (n ba.a anali.ei criteriilor de risc confor 8egii nr!%&% din $1!$*!#$%# privind controlul de stat asupra activitii de (ntreprin.tor0 (n scopul proteciei consu atorilor ( potriva riscului de a ac:i.iiona un produs0 sau un serviciu care ar putea s2i afecte.e viaa0 sntatea0 ereditatea sau securitatea0 ori s2i pre;udicie.e drepturile 7i interesele legiti e #! Esena etodologic a anali.ei (n ba.a criteriilor de risc re.id (n9 %5 distribuirea dup cele ai i portante criterii de risc0 relevante do eniilor de control atribuite Ageniei pentru Protecia Consu atorilor< #5 acordarea puncta;ului corespun.tor dup o scar prestabilit0 acesta fiind raportat la ponderea fiecrui criteriu (n funcie de relevana lui pentru nivelul general de risc! ,! Aplicarea puncta;elor aferente fiecrui criteriu este efectuat pentru fiecare persoan3(ntreprindere supus controlului 7i e ur at de elaborarea clasa entului acestora (n funcie de puncta;ul obinut0 (n corespundere cu nivelul individual de risc esti at! -! =ivelul de risc esti at pentru fiecare persoan deter in nivelul frecvenei 7i intensitii necesare aciunilor de control ce privesc persoana (n cau.! II0 Cri!erii#e (e ri c *! Criteriul de risc su ea. un set de circu stane sau de (nsu7iri ale subiectului 7i3sau obiectului pasibil controlului0 7i3sau raporturilor anterioare ale persoanei controlate cu organul de control0 e'istena 7i intensitatea crora pot indica probabilitatea cau.rii de daune vieii 7i sntii oa enilor0 ediului (ncon;urtor (n ur a activitii persoanei fi.ice sau ;uridice 7i gradul acestor daune! 4! Criteriile de risc sunt grupate (n funcie de subiectul0 obiectul controlului0 raporturile anterioare cu organul de control, numrul de petiii i sesizri nregistrate, domeniile de activitate n economia naional /CAEM50 respectiv ponderate (ntre ele (n funcie de i portana criteriului identificat! Pentru planificarea activitilor de control0 pe l(ng cele & criterii obligatorii stabilite la punctul + a Metodologiei generale de planificare a controlului de stat0 Agenia a stabilit # criterii specifice de risc0 reie7ind din funciile 7i atribuiile sale! Confor etodologiei 7i (n funcie de i portana lor0 criteriile sunt ur toarele9 1) Perioada de activitate a ntreprinderii ) !urata de la data efecturii ultimului control ") #nclcrile depistate la ultimul control $) Petiii i sesizri parvenite n perioada ultimii ani %numrul petiiilor) &) !omeniile de activitate n economia naional 1! 8a planificarea activitilor de control se ine cont9

%5 de volu ul 7i co ple'itatea actelor nor ative 7i legislative la care trebuie s se confor e.e agentul econo ic< #5 de do eniile de activitate pe care le desf7oar (n perioada evalurii< +! Criteriile de risc respect ur toarele principii9 %5 s acopere toate (ntreprinderile pasibile controlului efectuat de Agenie< #5 s fie ba.ate pe infor aie cert0 veridic 7i accesibil &5 s fie ba.ate pe nivelul de risc (n funcie de tipul (ntreprinderii evaluate0 preponderant9 a5 piee< b5 i portatori0 distribuitori /depo.ite5< c5 centre co erciale0 :iper ar>eturi< d5 co er cu a nuntul0 servicii< e5 staii de ali entare cu co bustibil< ,5 la planificare se d prioritate (ntreprinderilor unde au fost depistate neconfor iti la ulti ele controale! %$! 6e consider cu o intensitate sporit de risc (ntreprinderile care nu au fost controlate anterior (n do eniile de control atribuite Ageniei! %%! n funcie de noi prevederi (n legislaie sau de.voltarea de do enii (n activitatea (ntreprinderilor evaluate0 Agenia poate identifica criterii noi pentru evaluarea riscului! %#! Pentru criteriul de risc care indic do eniile de activitate (n econo ia republicii0 acestea sunt identificate confor siste ului naional de clasificare statistic 7i codificare /CAEM Rev!#5 la primul nivel %seciuni)0 care const (n titluri identificate printr2un cod alfabetic 7i al treilea nivel %grupe) care const (n titluri identificate printr2un cod nu eric de trei cifre 7i cuprinde al patrulea nivel /clasa5! %&! Planificarea controlului etrologic legal a i;loacelor de surare utili.ate (n surri din do eniile de interes public0 care sunt stabilite prin lege0 se efectuea. (n activitile persoanelor ;uridice 7i fi.ice care au ca obiect i;loacele de surare 7i surrile (n do eniile specificate! III0 GRADAREA INTENSIT1II RISCULUI %,! )radarea intensitii riscului pe fiecare criteriu de risc0 inclusiv pe criteriile specifice /, 7i -5 se punctea. confor intensitii riscului 7i cuprinde scara valoric respectiv (ntre gradul ini % 7i - gradul a'i de risc! Raionamentul general pentru criteriul obligatoriu de risc /%5 Perioada de activitate a ntreprinderii9 reie7ind din dina is ul cu care sunt puse (n aplicare ai ulte nor e 7i cerine ale legislaiei de do eniu0 (ntreprinderile care activea. pe pia o perioad ai (ndelungat0 sunt ai atente fa de reputaia lor0 dar 7i ur ea. s cunoasc nu ai puin dec(t (ntreprinderile noi (nregistrate sau cele care activea. pe pia o perioad ai scurt de ti p0 pentru a se confor a noilor prevederi! Reie7ind din re.ultatele controalelor anterioare0 gradul de (nclcri depistate difer puin lu(nd (n calcul durata de activitate a agenilor econo ici!Totodat0 (ntreprinderile care activea. pe pia o perioad ai (ndelungat sunt ai confor iste! Raionamentul general pentru criteriul obligatoriu de risc /#5 !urata de la data efecturii ultimului control9 Pe sura cre7terii perioadei de la data ulti ului control cre7te 7i incertitudinea legat de confor area agentului econo ic nor elor 7i cerinelor stabilite0 respectiv (ntreprinderile controlate recent pre.int risc ini co parativ cu cei care n2au fost controlai o perioad ai (ndelungat!

Raionamentul general pentru criteriul obligatoriu de risc /&5 #nclcrile depistate la ultimul control9 (ntreprinderilor unde (n cadrul ulti elor controale au fost depistate (nclcri inore sau n2au fost depistate (nclcri0 li se atribuie gradul ini de risc 7i pot fi e'onerate de ur torul control! ntreprinderile unde au fost depistate (nclcri ce pot pune (n pericol viaa sau sntatea consu atorilor0 sunt supuse supraveg:erii pieei inclusiv prin control de stat0 dar nu ai frecvent dec(t prevede legislaia (n vigoare! Raionamentul general pentru criteriul specific de risc /,5 Petiii i sesizri parvenite n perioada ultimii ani9 cu c(t ai ulte petiii 7i sesi.ri parvin0 cu at(t ai are este incertitudinea legat de confor area agentului econo ic recla at0 atribuind riscul a'i entitilor recla ate ai ult de %$ ori (n ulti ii # ani! Raionamentul general pentru criteriul specific de risc /-5 !omeniile de activitate n economia naional' produsele3serviciile0 care pot pune (n pericol viaa0 sntatea 7i securitatea consu atorului c:iar fiind utili.ate (n condiii nor ale0 necesit a fi supraveg:eate 7i supuse controlului planificat0 respectiv se punctea. confor intensitii riscului 7i cuprinde scara valoric respectiv (ntre gradul % 7i - de risc! Produsele3serviciile care pre.int risc a'i 7i obin valoarea (ntre -$%2%$$$ uniti0 indic cel ai (nalt grad de pondere a riscului! IV0 APLICAREA CRITERIILOR 2N RAPORT CU PERSOANELE 3I4ICE I 5URIDICE %-! ?up ce au fost deter inate criteriile concrete ce vor fi utili.ate 7i ponderea acestora0 se aplic aceste criterii (n raport cu fiecare subiect potenial al controlului0 stabilindu2se edia ponderat a gradelor specifice de risc (n ba.a ur toarei for ule9 unde9 (g @ gradul de risc global asociat cu subiectul potenial al controlului< 1, , n @ criteriile de risc< ) @ ponderea fiecrui criteriu de risc0 unde su a ponderilor individuale va fi egal cu unitatea! ( @ gradul de risc pentru fiecare criteriu! %*! Ponderea pentru fiecare criteriu de risc poate avea relevan diferit (n funcie de do eniul de control0 se deter in confor Metodologiei reie7ind din i portana criteriului de risc! %4! n ur a aplicrii for ulei stabilite0 riscul global va lua valori (ntre #$$ 7i %$$$ de uniti0 unde< a5 persoanele care obin de la #$$ p(n la ,$$ uniti s(nt asociate cu cel ai ic risc @ grupa I de risc< b5 persoanele care obin de la ,$% p(n la -$$ uniti pre.int risc ediu @ grupa II de risc< c5 persoanele care obin de la -$% p(n la %$$$ uniti pre.int risc a'i @ grupa III de risc! %1! n funcie de puncta;ul obinut (n ur a aplicrii for ulei0 s(nt listai subiecii controlului0 (n v(rful clasa entului fiind plasate persoanele care au obinut puncta;ul a'i /%$$$ uniti5! Agenii econo ici din v(rful clasa entului s(nt asociai cu un risc ai (nalt 7i ur ea. a fi supu7i controlului (n od prioritar! %+! n ba.a clasa entului0 organul de control (ntoc e7te proiectul graficului controalelor tri estriale planificate0 pe care (l e'pedia. spre (nregistrare Cancelariei de 6tat0 (n odul 7i ter enul stabilit de )uvern! #$! Clasa entul poate fi utili.at de organul de control pentru stabilirea frecvenei de control reco andate pentru fiecare persoan! Arecvena reco andat poate fi utili.at

pentru prioriti.area controlului inopinat (n ca.ul (n care (n acela7i ti p ai ulte (ntreprinderi cad sub incidena te eiurilor 7i condiiilor stabilite la articolul %+ al 8egii nr!%&% din 1 iunie #$%# privind controlul de stat asupra activitii de (ntreprin.tor! #%! 8a sf(r7itul perioadei pentru care s2a fcut planificarea0 organul de control elaborea. un raport prin care se va deter ina ponderea agenilor econo ici supu7i controlului din nu rul total0 va odifica0 dup ca.0 puncta;ele acordate anterior (n ba.a infor aiei acu ulate (n ur a controlului0 a sc:i brii situaiei (n raport cu data ulti ului control efectuat0 a actuali.rii profilului fiecrei persoane! ##! O odalitate relevant de anali.a (n ansa blu a riscurilor o constituie co asarea celor - criterii (n cau.0 unde su a ponderilor va fi egal cu unitatea / Ane'a la Metodologie5! V0 DISPO4I1II 3INALE #&! Agenia (ntoc e7te tri estrial proiectul )raficului controalelor planificate pentru tri estrul ur tor (n ba.a anali.ei criteriilor de risc pe do eniile de control atribuite! #,! Agenia e'pedia. (n odul stabilit de )uvern0 spre (nregistrare Cancelariei de 6tat proiectul graficului controalelor planificate pentru tri estrul ur tor0 prin inter ediul po7tei electronice! #-! )raficul controalelor se (nregistrea. (n Registrul de stat al controalelor! #*! P(n la finele tri estrului de gestiune0 Agenia aprob graficul controalelor pentru tri estrul ur tor 7i (l public pe pagina sa electronic!

Ane6%

M$(u# (e %!ri-uire % .r%(u#ui (e ri c


#% p#%ni)ic%re% c$n!r$#u#ui (e !%! % upr% %c!i*i!'ii (e ,n!reprin&'!$r ,n -%&% %n%#i&ei cri!erii#$r (e ri c
=r! Criteriului % Criterii Bndicatori )radul de risc pentru fiecare criteriu C , / 7 : ; 9 / 7 : ; 9 / 7 : ; 9 / 7 : ; 9 / Ponderea fiecrui criteriu de risc /D5 -

# Peri$%(% (e %c!i*i!%!e % ,n!reprin(erii

Dur%!% (e #% (%!% e)ec!u'rii u#!imu#ui c$n!r$# 2nc'#c'ri#e (epi !%!e #% u#!imu# c$n!r$#

Pe!iii i e i&'ri p%r*eni!e ,n peri$%(% u#!imii 7 %ni <num'ru#= D$menii#e (e %c!i*i!%!e ,n ec$n$mi% n%+i$n%#e <c$n)$rm CAEM Re*07=

& m%i mu#! (e 78 (e %ni /9-78 (e %ni /8-/9 %ni 9-/8 %ni p,n' #% 9 %ni /7 #uni /-7 %ni 7-: %ni :-9 %ni nu % )$ ! upu c$n!r$#u#ui 2nc'#c'ri#e n-%u )$ ! (epi !%!e" 2nc'#c'ri min$re c%re nu c$n !i!uie c$n!r%*en+ii <% )$ ! ,n%in!%!' pre crip+ie (e ,n#'!ur%re= 2nc'#c'ri min$re c%re c$n !iuie c$n!r%*en+ii c%re p$! >re?u(ici%# (rep!uri#e @i in!ere e#e #e.i!ime %#e per $%nei ,nc'#c'ri pri*in( nee6ecu!%re% pre crip+ii#$r e#i-er%!e %n!eri$r ,nc'#c'ri c%re c$n !i!uie c$n!r%*en+ii ce %!en!e%&' #% *i%+%" 'n'!%!e%" %u ecuri!%!e% per $%nei p,n' #% : pe!iii < (in c%re -%u %(e*eri! p,n' #% 98A= p,n' #% : pe!iii < (in c%re -%u %(e*eri! m%i mu#! (e 98A= ;-/8 pe!iii < (in c%re -%u %(e*eri! p,n' #% 98A= ;-/8 pe!iii < (in c%re -%u %(e*eri! m%i mu#! (e 98A= M%i mu#! (e /8 pe!iii i e i&'ri /80>B /80CB /:07B /:0:B /C0/B /C07B D07B 7D0:B :70:B :70EB :90/B ;/0/B ;90/B;>0/B ;>09B ;>0>B ;C0;B ;C0>B ;E0/B 9:07B 990/B 9907B 990EB 9E07B >;0/B >;0EB >D0/B C;07B CC07B CC0:B E708B

8"/

8"/9

8"78

8"7

8>0/B 8D0/B /80:B /80;B 7;0;B 7>0/B 7>07B 7>09B :70/B ::0/B;>0:B ;>0;B;>0CB ;>0EB ;C0CB 9/0/B C:07B C;0:B CE0/B CE0EB E:07B E90/B E907B E>08B

/:0EB /;0/B /;07B /;0:B /90/B /907B />07B 7:0CB 7907B 790CB ;:07B ;:0:B ;90;B ;C0DB ;C0EB >/0/B >/07B >/0:B >/0EB >D07B >D0:B C/07B C:0/B CC0/B D;0/B D;07BD;0:B

: 8":9

/80/B /807B //08B 780;B 7809B 770/B 7707B 7:0/B 7>0;B 7C0/B 7E0:B :/08B ;907B;90:B ;C09B ;E0:B 970/B 9707BD70EB

/809B /80DB 780:B 7:0:B 7:0;B 7:09B 7:0>B 790/B 790EB 7C0:B 7C0;B 7C09B 7C0EB :70;B ;C0/B ;C07B ;C0:B 9>0/B 9>07B 9>0:B D>0/B D>07B D>0EB DC0/B DC07B DC0:B DC0EB DD0/B DD0EB E:0/B

Ponderea su ar a tuturor criteriilor

Ri cu# .#$-%#

Ane'at la Metodologie

C#% i)ic%re% %c!i*i!'+i#$r (in ec$n$mi% M$#($*ei - CAEM Re*0 7 /a!#$%$59


n!c!a! 9 neclasificate altundeva
Di*i&iune Sec+iune Grup' C#% '

Denumire% ($menii#$r peci)ice

Gr%(u# (e ri c

/ B

&
8>0/ 8D0/

9 INDUSTRIA EFTRACTIV
E6!r%c+i% pe!r$#u#ui -ru! E6!r%c+i% pie!rei" ni ipu#ui @i %r.i#ei

> 7 7
; ; 7 7 9 / / 9 ; / / : : : : : : : / / 9 ; ; ; ; ; 9 9 9 9 : 7 9 : : 9 7 7 ; 7 ;

C
/80/ /807 /80: /80; /809 /80> /80C /80D //08 /:07 /:0: /:0E /;0/ /;07 /;0: /90/ /907 />07 /C0/ /C07 780: 780; 7809 770/ 7707 7:0/ 7:0: 7:0; 7:09 7:0> 7:0C 7;0; 790/ 7907 790C 790E 7>0/ 7>07 7>0; 7>09 7C0/

INDUSTRIA PRELUCRTOARE
Pr$(uc+i%" pre#ucr%re% @i c$n er*%re% c'rnii @i % pr$(u e#$r (in c%rne Pre#ucr%re% @i c$n er*%re% pe@!e#ui" cru !%cee#$r @i m$#u@!e#$r Pre#ucr%re% @i c$n er*%re% )ruc!e#$r @i #e.ume#$r 3%-ric%re% u#eiuri#$r @i % .r' imi#$r *e.e!%#e @i %nim%#e 3%-ric%re% pr$(u e#$r #%c!%!e 3%-ric%re% pr$(u e#$r (e m$r'ri!" % %mi($nu#ui @i pr$(u e#$r (in %mi($n 3%-ric%re% pr$(u e#$r (e -ru!'rie @i % pr$(u e#$r )'in$% e 3%-ric%re% %#!$r pr$(u e %#imen!%re 3%-ric%re% -'u!uri#$r Pr$(uc+i% (e +e '!uri 3ini %re% m%!eri%#e#$r !e6!i#e 3%-ric%re% %#!$r %r!ic$#e !e6!i#e 3%-ric%re% %r!ic$#e#$r (e ,m-r'c'min!e" cu e6cep+i% %r!ic$#e#$r (in -#%n' 3%-ric%re% %r!ic$#e#$r (in -#%n' 3%-ric%re% %r!ic$#e#$r (e ,m-r'c'min!e prin !ric$!%re %u cr$@e!%re T'-'cire% @i )ini %re% piei#$rB )%-ric%re% %r!ic$#e#$r (e *$i%? @i m%r$cGin'rie @i % %r!ic$#e#$r (e G%rn%@%men!B prep%r%re% @i *$p ire% -#'nuri#$r 3%-ric%re% ,nc'#+'min!ei 3%-ric%re% pr$(u e#$r (in #emn" p#u!'" p%ie @i (in %#!e m%!eri%#e *e.e!%#e ,mp#e!i!e 3%-ric%re% ce#u#$&ei" GHr!iei @i c%r!$nu#ui 3%-ric%re% %r!ic$#e#$r (in GHr!ie @i c%r!$n 3%-ric%re% *$p e#e#$r" #%curi#$r" cerne#ii !ip$.r%)ice @i m% !icuri#$r 3%-ric%re% 'punuri#$r" (e!er.en+i#$r @i % pr$(u e#$r (e ,n!re+inere" c$ me!ice @i (e p%r)umerie 3%-ric%re% %#!$r pr$(u e cGimice 3%-ric%re% %r!ic$#e#$r (in c%uciuc 3%-ric%re% %r!ic$#e#$r (in m%!eri%# p#% !ic 3%-ric%re% !ic#ei @i % %r!ic$#e#$r (in !ic#' 3%-ric%re% m%!eri%#e#$r (e c$n !ruc+ii (in %r.i#' 3%-ric%re% %#!$r %r!ic$#e (in cer%mic' @i p$r+e#%n 3%-ric%re% cimen!u#ui" *%ru#ui @i ip $ u#ui 3%-ric%re% %r!ic$#e#$r (in -e!$n" cimen! @i ip $ T'iere%" )% $n%re% @i )ini %re% pie!rei Pr$(uc+i% me!%#e#$r pre+i$% e @i % %#!$r me!%#e ne)er$% e 3%-ric%re% (e c$n !ruc+ii me!%#ice Pr$(uc+i% (e re&er*$%re" ci !erne @i c$n!%inere me!%#iceB pr$(uc+i% (e r%(i%!$%re @i c%&%ne pen!ru ,nc'#&ire cen!r%#' Pr$(uc+i% (e une#!e @i %r!ic$#e (e )ier'rie 3%-ric%re% %#!$r pr$(u e pre#ucr%!e (in me!%# 3%-ric%re% c$mp$nen!e#$r e#ec!r$nice 3%-ric%re% c%#cu#%!$%re#$r @i % ecGip%men!e#$r peri)erice 3%-ric%re% pr$(u e#$r e#ec!r$nice (e #%r. c$n um 3%-ric%re% (e ecGip%men!e (e m' ur'" *eri)ic%re" c$n!r$# @i n%*i.%+ieB pr$(uc+i% (e ce% uri 3%-ric%re% m$!$%re#$r e#ec!rice" .ener%!$%re#$r @i !r%n )$rm%!$%re#$r e#ec!rice @i % %p%r%!e#$r (e (i !ri-u+ie @i c$n!r$# % e#ec!rici!'+ii

7C0: 7C0; 7C09 7C0E 7D07 7D0: 7E0: :/08 :70/ :70: :70; :70E ::0/

3%-ric%re% (e )ire @i c%-#uriB )%-ric%re% (i p$&i!i*e#$r (e c$ne6iune pen!ru %ce !e% 3%-ric%re% (e ecGip%men!e e#ec!rice (e i#umin%! 3%-ric%re% (e ecGip%men!e c% nice 3%-ric%re% %#!$r ecGip%men!e e#ec!rice 3%-ric%re% %#!$r m%@ini @i u!i#%?e (e u!i#i&%re .ener%#' 3%-ric%re% m%@ini#$r @i u!i#%?e#$r pen!ru %.ricu#!ur' @i e6p#$%!'ri )$re !iere Pr$(uc+i% (e pie e @i %cce $rii pen!ru %u!$*eGicu#e @i pen!ru m$!$%re (e %u!$*eGicu#e 3%-ric%re% (e m$-i#' 3%-ric%re% -i?u!erii#$r" imi!%+ii#$r (e -i?u!erii @i %r!ic$#e#$r imi#%re 3%-ric%re% %r!ic$#e#$r pen!ru p$r! 3%-ric%re% ?$curi#$r @i ?uc'rii#$r A#!e %c!i*i!'+i in(u !ri%#e n0c0%0 Rep%r%re% %r!ic$#e#$r )%-ric%!e (in me!%#" m%@ini#$r @i ecGip%men!e#$r

9 9 9 9 / / ; ; 7 / 9 / 7

D
:90/

PRODUC1IA I 3URNI4AREA DE ENERGIE ELECTRIC I TERMIC" GA4E" AP CALD I AER CONDI1IONAT


Pr$(uc+i%" !r%n p$r!u# @i (i !ri-u+i% ener.iei e#ec!rice / / : :

3
;/0/ ;:07 ;:0:

CONSTRUC1II
De&*$#!%re <pr$m$*%re= im$-i#i%r' Lucr'ri (e in !%#%+ii e#ec!rice @i !eGnic$- %ni!%re @i %#!e #ucr'ri (e in !%#%+ii pen!ru c$n !ruc+ii Lucr'ri (e )ini %re

G
;90/ ;907 ;90: ;90; ;>0/ ;>0: ;>0; ;>09 ;>0> ;>0C ;>0E ;C0/ ;C07 ;C0: ;C0; ;C09 ;C0> ;C0C ;C0D ;C0E

COMER1 CU RIDICATA I CU AMNUNTULB 2NTRE1INEREA I REPARAREA AUTOVEHICULELOR I A MOTOCICLETELOR


C$mer+ cu %u!$*eGicu#e 2n!re+inere% @i rep%r%re% %u!$*eGicu#e#$r C$mer+ cu pie e @i %cce $rii pen!ru %u!$*eGicu#e C$mer+ cu m$!$cic#e!e" pie e @i %cce $rii %)eren!eB ,n!re+inere% @i rep%r%re% m$!$cic#e!e#$r Ac!i*i!'+i (e in!erme(iere ,n c$mer+u# cu ri(ic%!% C$mer+ cu ri(ic%!% %# pr$(u e#$r %#imen!%re" %# -'u!uri#$r @i %# !u!unu#ui C$mer+ cu ri(ic%!% %# -unuri#$r (e c$n um C$mer+ cu ri(ic%!% %# ecGip%men!u#ui in)$rm%!ic @i (e !e#ec$munic%+ii C$mer+ cu ri(ic%!% %# %#!$r m%@ini" ecGip%men!e @i )urni!uri C$mer+ cu ri(ic%!% peci%#i&%! %# %#!$r pr$(u e C$mer+ cu ri(ic%!% ne peci%#i&%! C$mer+ cu %m'nun!u# ,n m%.%&ine ne peci%#i&%!e C$mer+ cu %m'nun!u# %# pr$(u e#$r %#imen!%re" -'u!uri#$r @i %# pr$(u e#$r (in !u!un" ,n m%.%&ine peci%#i&%!e C$mer+ cu %m'nun!u# %# c%r-ur%n+i#$r pen!ru %u!$*eGicu#e ,n m%.%&ine peci%#i&%!e C$mer+ cu %m'nun!u# %# ecGip%men!u#ui in)$rm%!ic @i (e !e#ec$munic%+ii ,n m%.%&ine peci%#i&%!e C$mer+ cu %m'nun!u# %# %#!$r pr$(u e c% nice" ,n m%.%&ine peci%#i&%!e C$mer+ cu %m'nun!u# (e -unuri cu#!ur%#e @i recre%!i*e" ,n m%.%&ine peci%#i&%!e C$mer+ cu %m'nun!u# %# %#!$r -unuri" ,n m%.%&ine peci%#i&%!e C$mer+ cu %m'nun!u# e)ec!u%! prin !%n(uri" cGi$@curi @i pie+e C$mer+ cu %m'nun!u# c%re nu e e)ec!ue%&' prin m%.%&ine" !%n(uri" cGi$@curi @i pie+e / ; ; : / 7 7 / / 7 7 9 9 9 / ; / 7 : : / ; 7 ; ; / / / / 9 9 9

H
;E0/ ;E0: ;E09 9/0/ 970/ 9707 9:0/ 9:07

TRANSPORT I DEPO4ITARE
Tr%n p$r!uri in!erur-%ne (e c'#'!$ri pe c%#e% )er%!' A#!e !r%n p$r!uri !ere !re (e c'#'!$ri Tr%n p$r!uri prin c$n(uc!e Tr%n p$r!uri %eriene (e p% %.eri Dep$&i!'ri Ac!i*i!'+i %ne6e pen!ru !r%n p$r!uri Ac!i*i!'+i p$@!%#e (e )'@ur%!e u- $-#i.%!i*i!%!e% er*iciu#ui uni*er %# A#!e %c!i*i!'+i p$@!%#e @i (e curier

I
990/ 9907 990E 9>0/ 9>07 9>0:

ACTIVIT1I DE CA4ARE I ALIMENTA1IE PUBLIC


H$!e#uri @i %#!e )%ci#i!'+i (e c%&%re imi#%re 3%ci#i!'+i (e c%&%re pen!ru *%c%n+e @i peri$%(e (e cur!' (ur%!' A#!e er*icii (e c%&%re Re !%ur%n!e Ac!i*i!'+i (e %#imen!%+ie <c%!erin.= pen!ru e*enimen!e @i %#!e er*icii (e %#imen!%+ie B%ruri @i %#!e %c!i*i!'+i (e er*ire % -'u!uri#$r

IN3ORMA1II I COMUNICA1II

9E07 >/0/ >/07 >/0: >/0E

Ac!i*i!'+i (e re%#i&%re % ,nre.i !r'ri#$r %u(i$ @i %c!i*i!'+i (e e(i!%re mu&ic%#' Ac!i*i!'+i (e c$munic%+ii e#ec!r$nice prin re+e#e cu c%-#u Ac!i*i!'+i (e c$munic%+ii e#ec!r$nice prin re+e#e )'r' c%-#u Ac!i*i!'+i (e c$munic%+ii e#ec!r$nice prin %!e#i! A#!e %c!i*i!'+i (e c$munic%+ii e#ec!r$nice

/ : : : : / /

I
>;0/ >;0E

ACTIVIT1I 3INANCIARE 3INANCIARE I DE ASIGURRI


In!erme(iere m$ne!%r' A#!e %c!i*i!'+i (e in!erme(ieri )in%nci%re" e6c#u i* %c!i*i!'+i (e % i.ur'ri @i )$n(uri (e pen ii

L
>D0/ >D07 >D0: C/07

TRAN4AC1II IMOBILIARE
Cump'r%re% @i *Hn&%re% (e -unuri im$-i#i%re pr$prii 2ncGiriere% @i e6p#$%!%re% -unuri#$r im$-i#i%re pr$prii %u ,ncGiri%!e Ac!i*i!'+i im$-i#i%re pe -%&' (e !%ri)e %u c$n!r%c! Ac!i*i!'+i (e !e !%re @i %n%#i&e !eGnice / : : : : 7 / 7

M
C:0/ C:07 C;07 C;0:

ACTIVIT1I PRO3ESIONALE" TIIN1I3ICE I TEHNICE


Pu-#ici!%!e Ac!i*i!'+i (e !u(iere % pie+ei @i (e $n(%re % $piniei pu-#ice Ac!i*i!'+i )$!$.r%)ice Ac!i*i!'+i (e !r%(ucere cri ' @i $r%#' <in!erpre+i=

N
CC0/ CC07 CC0: CE0/ CE0E D70E

ACTIVIT1I DE SERVICII ADMINISTRATIVE I ACTIVIT1I DE SERVICII SUPORT


Ac!i*i!'+i (e ,ncGiriere @i #e% in. (e %u!$*eGicu#e Ac!i*i!'+i (e ,ncGiriere @i #e% in. (e -unuri per $n%#e @i .$ p$('re@!i Ac!i*i!'+i (e ,ncGiriere @i #e% in. (e %#!e m%@ini" ecGip%men!e @i -unuri !%n.i-i#e Ac!i*i!'+i %#e %.en+ii#$r !uri !ice @i %#e !ur-$per%!$ri#$r A#!e er*icii (e re&er*%re @i % i !en+' !uri !ic' Ac!i*i!'+i (e er*icii up$r! pen!ru ,n!reprin(eri n0c0%0 : / / 7 7 ;

O
D;0/ D;07 D;0:

ADMINISTRA1IE PUBLIC I APRAREB ASIGURRI SOCIALE OBLIGATORII


A(mini !r%+ie pu-#ic' .ener%#'" ec$n$mic' @i $ci%#' Ac!i*i!'+i (e er*icii pen!ru $cie!%!e Ac!i*i!'+i (e pr$!ec+ie $ci%#' $-#i.%!$rie : : : 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 / 9 7 7 7 7

J
D>0/ D>07 D>0E DC0/ DC07 DC0: DC0E DD0/ DD0E

SNTATE I ASISTEN1 SOCIAL


Ac!i*i!'+i (e % i !en+' pi!%#ice% c' Ac!i*i!'+i (e % i !en+' me(ic%#' %m-u#%!$rie @i !$m%!$#$.ic' A#!e %c!i*i!'+i re)eri!$%re #% 'n'!%!e% um%n' Ac!i*i!'+i %#e cen!re#$r (e ,n.ri?ire me(ic%#' Ac!i*i!'+i %#e cen!re#$r (e recuper%re p iGic' @i (e (e&in!$6ic%re" e6c#u i* pi!%#e Ac!i*i!'+i %#e c'mine#$r (e -'!rHni @i %#e c'mine#$r pen!ru per $%ne %)#%!e ,n inc%p%ci!%!e (e % e ,n.ri?i in.ure A#!e %c!i*i!'+i (e % i !en+' $ci%#'" cu c%&%re n0c0%0 Ac!i*i!'+i (e % i !en+' $ci%#'" )'r' c%&%re Ac!i*i!'+i (e % i !en+' $ci%#'" )'r' c%&%re" pen!ru -'!rHni @i pen!ru per $%ne cu (i&%-i#i!'+i A#!e %c!i*i!'+i (e % i !en+' $ci%#'" )'r' c%&%re

R
E708 E:0/ E:07

ART" ACTIVIT1I DE RECREERE I DE AGREMENT


Ac!i*i!'+i (e ?$curi (e n$r$c @i p%riuri Ac!i*i!'+i p$r!i*e A#!e %c!i*i!'+i recre%!i*e @i (i !r%c!i*e

S
E90/ E907 E>08

ALTE ACTIVIT1I DE SERVICII


Rep%r%re% c%#cu#%!$%re#$r @i % ecGip%men!e#$r (e c$munic%+ii Rep%r%+ii (e %r!ic$#e per $n%#e @i (e u& .$ p$('re c A#!e %c!i*i!'+i (e er*icii per $n%#e

S-ar putea să vă placă și