Sunteți pe pagina 1din 1

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE ( INVESTITOR):

NU MODIFICA!
OBIECTIVUL: 999 - N O R M E C O M P U S E X-DEV

FORMULARUL C3

CENTRALIZATORUL CATEGORIILOR DE LUCRARI


--------------------------------------DEVIZUL OFERTA (centralizator):
OBIECTUL: 26 - MONTARE TUBURI P.A.F.S.I.N.
RON
PAG. 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Nr. |
|
Valoarea
|
din care:
|
crt.|
| ( exclusiv TVA ) |-------------------------------------|
|
|
| Contractantul/ |Subantreprenor(SA)|
|
D e n u m i r e a
|
( RON )
|
conducatorul
|sau subantreprenor|
|
|
|
|de specialitate
|
|
|
| (lider asociatie)|
Asociatul 1:
|
|
|
| www.rodev.3x.ro |
|
|
|
|
|
|
----|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------CAP.I. - CLADIRI SI CONSTRUCTII SPECIALE, INSTALATII AFERENTE CONSTRUCTIILOR
SI RETELE DE UTILITATI IN INCINTA
Categoria de lucrari:
------------------------------------Simbolul
Denumirea

U.M. = metrul liniar

1. 054111 MONTARE.TUB.PAFSIN.PROBE.D=200MM
242,23
242,23
2. A54111 MONTARE.TUB.PAFSIN.PROBE.D=1000MM
1.327,73
1.327,73
3. 054119 MONTARE.TUB.PAFSIN.PROBE.D=800MM
1.600,66
1.600,66
4. 054118 MONTARE.TUB.PAFSIN.PROBE.D=700MM
648,45
648,45
5. 054117 MONTARE.TUB.PAFSIN.PROBE.D=600MM
939,05
939,05
6. 054116 MONTARE.TUB.PAFSIN.PROBE.D=500MM
680,94
680,94
7. 054115 MONTARE.TUB.PAFSIN.PROBE.D=400MM
500,27
500,27
8. 054114 MONTARE.TUB.PAFSIN.PROBE.D=350MM
275,42
275,42
9. 054113 MONTARE.TUB.PAFSIN.PROBE.D=300MM
387,08
387,08
10. 054112 MONTARE.TUB.PAFSIN.PROBE.D=250MM
325,96
325,96
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Atentie, indicii nu contin pretul tuburilor din poliesteri armati cu fibra de sticla.
Aceste tuburi se procura separat, impreuna cu costul pentru transport si manipulare.