Sunteți pe pagina 1din 5

Referat nr.

Fluxurile turistice internaionale

Bibliografie G. Erdeli,C. Braghina,D. Frasineanu, Geografie economica mondiala ,Ed. Fundaiei Romnia de mine,Bucureti,2

!tudent "n # Gru$a %2& 'eteorologie()idrologie

*urismul re$re+inta ansamblul relaiilor i fenomenelor ce re+ulta din de$lasarea i se,urul tem$orar al $ersoanelor care calatoresc cu sco$ul bine definit de a se destinde i recrea. Flu-urile turistice $resu$un .n $rimul r/nd o de$lasare tem$orara a $ersoanelor .n funcie de dimensiunea cererii,de $otenialul turistic,de distana la care se gasete,de accesibilitatea i de $restigiul $e care .l deine regiunea de $rimire.Ele re$re+inta e-$resia cea mai concreta a acti0itaii turistice."ceasta a cunoscut o de+0oltare mare .n a ##(a ,umatate a sec. 11 2conform 3'*,& mld oameni calatoresc in afara reedinei4.Cea mai mare $arte din acti0itatea turistica re0ine turismului intern a carui de+0oltare difera de la o ara la alta."cesta are 0echi tradiii .n Euro$a Centrala 2El0eia,"ustria,Germania,etc4,Euro$a 'eridionala 2#talia,!$ania4,Euro$a 3ccidentala2Frana,'area Britanie4,.n 5a$onia,!6",etc. *urismul internaional re$re+inta de$lasarea i calatoria unor $ersoane .n afara granielor $t recreere,destindere,cunoatere.!(a de+0oltat $e seama e0oluiei social(economice generale,a democrati+arii relaiilor dintre state,a ridicarii ni0elului de ci0ili+aie."cti0itatea .n acest domeniu a .nce$ut din $erioada interbelica $rin .nfiinarea 6niunii #nternaionale a 3rgani+aiei 3ficiale de *urism 26#33*(%7284 cu sediul la Gene0a.6lterior ea a de0enit 3ragani+aia 'ondiala a *urismului 23'*4 cu sediul la 'adrid.*urismul internaional e s$ecific .n s$ecial arilor de+0oltate."m$loarea cea mai mare se desfaoara .ntre arile Euro$ei,.ntre Euro$a i "merica de 9ord i .ntre "merica de 9ord i Centrala. "cti0itatea turistica internaionala se anali+ea+a $e ba+a unor indicatori ce e-$rima cel mai fidel intensitatea,cantitatea i calitatea turismului."ceti indicatori sunt: ( nr turitilor straini 2stabilit de nr 0i+elor la frontiere sau nr se,ururilor4 ( 0eniturile anuale 2e-$rimate .n ; !6"4 Cele mai ridicate flu-uri internaionale 2< = din sosiri4 se reali+ea+a .n Euro$a de >est,"merica de 9ord,noile ari industriali+ate ale "siei. Cererea turistica internaionala se caracteri+ea+a $rin mari inegalitai i $rintr(o orientare $re$onderenta catre arile de+0oltate.?arile .n curs de de+0oltare sunt .n $rogres la acest ca$itol,ele re$re+ent/nd o treime. De asemenea se remarca tendina de cretere a sosirilor,dar cu o e0oluie diferita."stfel,.ntre anii %7@8(%77@,sosirile au crescut de $este A ori .n "sia de Est i +ona Bacificului s$re deosebire de "sia de !us ce a .nregistrat o cretere de doar A $rocente 2 .@ = ( .@A =4.?arile euro$ene deineau .n %77@ C .& = din sosirile turitilor internaionali.Be Glob sosirile au crescut de la 222 mil.2%7@84 la &88 mil.2%77 4 i la &@8 mil.2%77@4.

3data cu flu-urile turistice s(a modificat i $re$onderena ti$ului de trans$ort."stfel cererea $t trans$ort aerian crete .n detrimentul celui rutier sau fero0iar. 6n alt ca$itol care a e0oluat e re$re+entat de .ncasarile din turism."ceasta,.n $erioada %7<8(%77@,au cunoscut o cretere de %2C.2= faa de cele din e-$orturi,ce au crescut cu doar < .2=. Dn ca+ul destinaiilor turitilor,Euro$a se afla $e $rimul loc cu sosiri de C .&C = din total i .ncasari de 82.<2 =,mai mici dec/t ale "siei de Est i +onei Bacificului."frica i "sia de !ud au sosiri i .ncasari reduse.Be $rimele locuri la .ncasari se situea+a !6",Frana,#talia,Germania i Canada. Contribuia turismului internaional la economia arilor rece$toare de turiti straini 0aria+a .n funcie de regiunea geografica a lumii.De aceea el are un rol determinant .n 'area Caraibilor i .n Euro$a 'eridionala."stfel,se remarca $onderea .ncasarilor din turism faa de cele din e-$ort:2&.7 = ( $t arile din 'area Caraibilor,la %7 = ( "merica de 9ord,%< = ( Euro$a 'eridionala,A.8 = ( "frica de >est,%= ( Euro$a Estica, 8.8 = ( Euro$a >estica,@.< = ( "merica de 9ord.

*urismul internaional $e continente


Europa Creterea sosirilor turistice e inferioara mediei mondiale,scaderea relati0a a cererii turistice e cau+ata de ascensiunea noilor ari turistice,cum ar fi cele din "sia !E ce rastoarna re$artiia internaionala a acti0itaii economice. Dntre %7@ (%77@ nr de turiti internaionali sosii .n Euro$a a crescut 2de la %AA mil. la 2<< mil.4,cu toate ca $onderea .n totalul mondial a sca+ut 2de la C<.%C = la C .&C =4. 'arii emiatori de turiti catre Euro$a sunt tot arile euro$ene 2Germania,'area Britanie,#talia,Frana,3landa,El0eia,!$ania,arile nordice4 dar i !6". Flu-urile turistice care au destinaia Euro$a sunt .ndre$tate s$re Euro$a de !ud i 'eridionala care .n %77@ au .nregistrat @2 = din sosiri,< = din .ncasari,$e $rimele locuri situ/ndu(se Frana,!$ania,#talia. Euro$a dis$une de cele mai mari ca$acitai hoteliere din totalul mondial $e anul %77@ 2&&.@ =4,la oferta hoteliera remarc/ndu(se Euro$a !udica i 3ccidentala 2@@.2 =4.

America Dntre %7@ (%7@@ sosirile au .nregistrat o cretere de la &< mil. la % % mil.,dar $onderea turismului a sca+ut .n aceeai $erioada de la 28.8 = la 2 .% =.3cu$a locul 2 du$a Euro$a.Bre$onderent este aici turismul intra( regional 2@7 = din sosiri(%77@4."ici se gasesc $rimele ari emiatoare de turiti:!6",Canada,'e-ic,"rgentina,Bra+ilia,>ene+uela. Brocentul .ncasarilor 22<.2 = ( %77@4 este mai mare dec/t cel al sosirilor 22 .7 =4.Be l/nga "merica de 9ord 2@@ = din .ncasari,@C = din sosiri4 se remarca i 'area Caraibilor 2%A = din .ncasari,%2 = din sosiri4. "merica de !ud are % = din sosiri i 7 = din .ncasari. Ca$acitaile hoteliere mondiale sunt de A<.8 = 2locul 24,dar cu diferene regionale:"merica de 9ord E <8 =,"merica Centrala E .<C =, 'area Caraibilor E A.%& =. Africa !osirile au un $rocent mic 2A.C = din totalul mondial4,cau+at de de+0oltarea economica redusa,insuficiena infrastructurii de trans$orturi,li$sa mi,loacelor financiare.Brintre a0anta,e s(ar numara: $atrimoniul turistic natural,situarea 2mai ales a "fricii de 9ord4,arile tro$icale se gasesc $e aceleai fuse orare ca i arile euro$ene.Dnsa sosirile au cunoscut totui o uoara cretere 22.7 = ( %7<8 E A.C = ( %77@4.De asemenea a crescut cererea turistica de %A ori .n ultimii %8 ani.Flu-urile au crescut i ele de 2.% ori. Dncasarile sunt sca+ute,doar %.7 = din totalul mondial.3ferta turistica are un $rocent de 2.7 = din totalul mondial 2'aroc i *unisia E &8.8 = F arile din "frica Centrala E %%.% =4. Asia de Est i Sud-Est "ici sunt noile ari turistice:5a$onia,China(G"! )ong Hong 2G"!( Gegiunea administrati0 s$eciala4,!inga$ore,*hailanda,'alaIsia, Ge$. Coreea,Bro0.*aiJan 2China4 i #ndone+ia.Brinci$alele moti0aii turistice sunt:turismul de afaceri 2catre arile industriali+ate4,turismul de loisir 2catre staiunile balneare4,turismul comercial 2catre China(G"! )ong Hong, !inga$ore4. Ka cererea turistica $rimea+a 5a$onia,Ge$.Coreea,*aiJan care .nsumea+a C% mil.sosiri .n %77@,adica %2 = din total.Dn $erioada %7< (%77@ nr sosirilor a crescut de A ori. Brima ara emiatoare din +ona este 5a$onia 2%8.A = din total(%77@4 urmata de !inga$ore 2<.7 =4.

*urismul intra(regional deine @8.7 = din flu-urile turistice internaionale.Dncasarile au cunoscut o cretere ra$ida s$re deosebire de sosiri 2<.A =(%7< E %8.& =(%77@4. Brinci$alele destinaii sunt China i )ong Hong.?arile din +ona Bacificului .nregistrea+a &.A = .n Boline+ia,'elane+ia i 'icrone+ia i C = .n "ustralia i 9oua Leelanda. Dn !inga$ore,*hailanda,#ndone+ia,'alaIsia,Ge$.Coreea 2& =( $rocentul de $rimire4 se .nregistrea+a cele mai mari creteri ale ca$acitaii hoteliere.China()ong Hong i Bro0.*aiJan au un $rocent de A< = la $rimire.De asemenea aici s(au format lanuri hoteliere $recum hotelurile 'andarin,!hanrila,Beninsula. "adar,turismul a de0enit in +ilele noastre o acti0itate la fel de im$ortanta $recum cea desfaurata .n alte sectoare(chei din economia mondiala 2industrie, agricultura, comer4. Fenomenul turistic este e-trem de greu de delimitat deoarece, ca orice acti0itate umana, cade sub incidena studiului interdisci$linar, antren/nd deo$otri0a economiti , geografi, $sihologi i sociologi.