Sunteți pe pagina 1din 2

Croitoru Ciprian 1C1

Eroare materiala, Mandat de arestare emis pe durata de 29 de zile, in situatia inculpatului aflat in stare de libertate. Inadmisibilitate Art. 195 C.proc.pen.
Potrivit art. 195 C. Proc. Pen., mentiunile gresite cuprinse intr-un act procedural pot fi indreptate daca inexactitatea este evidenta, in sensul ca rezulta in mod cert din actele cauzei. Procedura este inaplicabila in ceea ce priveste schimbarea datei ce curge de la data punerii effective in executare a mandatului de arestare preventiva. Prin incheierea de sedinta, pronuntata de Tribunalul Iasi, s-a admis propunerea formulate de D.I.I.C.O.T., Serviciul teritorial Iasi si s-a dispus arestarea preventive a mai multor inculpati. In baza art. 195 C.proc.pen., s-a dispus indreptarea erorii material din incheierea si mandatul de arestare preventive intocmite in dosar, in sensul ca, in ce priveste data de la care curge durata arestarii preventive dispuse impotriva unuia din inculpate, s-a inserat de la data incarcerarii acestuia, in locul mentiunii incepand cu data de.. pana la data de Impotriva incheierii a declarant recurs inculpatul S.A., prin aparator, care a criticat incheierea prin care s-a dispus schimbarea datei de la care curge data arestarii preventive, considerand gresit ca o asemenea eroare poate fi indreptata prin procedura prevazuta de art. 195 C.proc.pen. Curtea de Apel a admis recursul declarant de inculpate, a casat incheierea recurata si a respins cererea de indreptare a erorii materiale formulata de procuror. Sub aspectul momentului de la care incepe sa curga perioada celor 29 de zile de arestare preventive a inculpatului, prima instant a facut o apreciere gresita a dispozitiilor art. 149 C.proc.pen, ce impunea ca mandatul de arestare preventive sa

Croitoru Ciprian 1C1 fie valabil incepand cu data incarcerarii inculpatului ce a lipsit la momentul dispunerii masurii de arestare preventive. Intrucat incheierea de luare a masurii arestarii preventive a fost recurata numai de inculpat, in virtutea principiului neagravarii situatiei in propriul recursart. 385 (8) alin 1 C.proc. pen., curtea a mentinut perioada arestarii preventive cuprinse intre pana la., stabilita de prima instanta. Ca urmare a acestei ultime solutii data de instanta, procurorul, cu privire la aceasta eroare trebuie indreptata pe calea recursului impotriva incheierii gresite, nu pe calea procedurii prevazute de art.195.C.proc.pen.