Sunteți pe pagina 1din 169

EREZIILE APUSULUI

Ieromonah Visarion Moldoveanu

www.mirem.ro

EREZIILE APUSULUI
Despre scrierile i nv#&#turile Sfin&ilor P#rin&i asupra Catolicismului

Ieromonah Visarion Moldoveanu

ISBN 960-243-710-7

Society of Orthodox Studies SPOUDON


Thessalonica - Greece 2007 Printed in Romania

Mul & umim Prea Cucernicului P # rinte

Theodoros Zisis, distins profesor al Facult #& ii de Teologie Ortodox # din Tesalonic, pentru bun # voin & a de a ne acorda dreptul public # rii acestei i binecuvntarea lucr # ri apolo-

getice, spre slava Bisericii Ortodoxe de pretutindeni.

Este un Domn, o Credin&#, un Botez. (Efeseni 4:5) * Iar# Duhul aievea zice c# n cele de apoi vremi, se vor dep#rta mul&i de credin&#, lund aminte la duhuri de n el#ciune i nv#&#turi ale dracilor. (I Timotei 4:1) *

Acestea ar#tndu-le fra&ilor, bun slujitor vei fi lui Iisus Hristos, hr#nindu-te cu cuvintele credin&ei i ale celei bune nv#&#turi, c#reia ai urmat. Iar cele spurcate i b#be ti basme le p#r#se te i te nva&# pe tine c#tre buna credin&#. (I Timotei 4:6-8)

NDEMN LA DISCERN ' MNT

ntocmit sub forma unei colec#ii ortodoxe de scrieri biserice&ti, aceast alc tuire apologetic se apleac asupra acelor cre&tini ortodoc&i care doresc s se mp rt &easc din cugetul Bisericii &i s asculte n acela&i timp sf tuirea Sfin#ilor ntru cele de folos pentru ap rarea adev rului Ortodoxiei mpotriva noilor forme luate de vechile erezii &i p gnisme. Poate mul#i se vor a&tepta s g seasc printre rndurile acestei c r#i cuvinte grele cu n#elesuri anti, pline de fanatice justific ri &i osnditoare atitudini ce anatemizeaz din start orice replic a cititorului. Ei bine, abordarea de fa# este str in acestui duh.

L snd Sfin#ii s ne vorbeasc nep tima& despre religiile Apusului, afl m de fapt cum arat &i unde se g se&te dreaptacredin# apostolic , de ce Biserica este doar una &i ce trebuie s facem pentru a ne uni cu Hristos, primind n acela&i timp simple &i delicate ndemnuri c tre o alegere ntru adev r a propriei con&tiin#e. De altfel, n jurul acestor pov #uiri
6

duhovnice$ti se zide&te ntreaga lucrare. Este, dac vre#i, un manual de nv #are a discern mntului duhovnicesc n aceste tulburate veacuri. )innd calea iubirii ntru adev r &i deslu&ind cu iscusin# ispita religiilor cre&tine, Sfin#ii ne arat cum n Apusul umanist s-a produs n ultimele secole o ngrijor toare schimbare asupra n#elegerii teologice &i a sim#irii duhovnice$ti privitoare la esen#a cre&tinismului apostolic. Noile ispite ale veacului, cu r d cinile adnc nfipte n pofta firii omene&ti c zute, sunt cele care jertfesc teologiile zilelor noastre pe altarul unui dumnezeu universal valabil, un fel de zeitate cu tent hristic ntru care toate confesiunile, sectele, organiza#iile &i grup rile cre&tine &i vor recunoa&te chemarea mesianic . Binen#eles, vorbim aici de un cre&tinism teatral, de o parodie religioas n care joac un fals Hristos cu replici &i minuni mincinoase &i o puzderie de biserici- decor ce ascund &i idolatrizeaz filozofii n care omul este nv #at sistematic cum s se r zvr teasc mpotriva lui Dumnezeu. Arhitec#ii &i slujitorii acestor sisteme religioase, pe ct de diabolice pe att de globalizatoare, &i-au dat seama c supunerea lumii &i ngenuncherea omului nu se mai poate face prin arderea pe rug, prin cuceriri religioase, ateism sau r zboaie politice, ci printr-o nou , subtil &i atr g toare mentalitate religioas n care nu mai este omul vinovat pentru p cat, desfrnare, boal , chin, durere sau moarte, ci vina acestor schingiuiri ale umanit #ii o poart n ntregime jugul prea greu al lui Hristos. Se cere atunci o solu#ie religioas care s elimine ideea de p cat, s desc tu&eze libertatea, iubirea, pacea, progresul, omul, dar mai ales cre&tinismul dur &i nvechit de persoana prea ascetic a lui Iisus Hristos &i nlocuirea Dumnezeului cel R stignit &i nviat
7

cu un christ umanist &i n#eleg tor ce nu mai cere nimic omului dect s cread n ceva, un christ uimit n fa#a progresului &tiin#ific &i prea neputincios naintea ndestul rii materiale. A&a au ap rut cre&tinismele f r de Hristos &i hristo&ii f r de Cre&tin tate. Nu ntmpl tor firele istorice ale eresurilor cre&tine &i p gnismelor ntemeietoare de crezuri, religii &i zei au ajuns ast zi mai mult ca oricnd s -&i nnoade vrfurile prin redescoperirea asem n rilor religioase. +i nu ntmpl tor exist deja n vremurile noastre o organiza#ie care se str duie&te s netezeasc &i s c l uzeasc drumurile tuturor religiilor acestei lumi ntr-un singur punct. Este simplu de n#eles pricina, c ci acela&i duh r u care a aruncat &i la umbra c ruia au crescut semin#ele necredin#elor n lume, neteze&te acum terenul venirii triumfale a Antihristului. Neputnd nimici Biserica lui Hristos, Satan a ales ca n fiecare dintre crezurile p gne&ti &i eretice ale lumii, pe lng crearea unei umbre ale unei false dumnezeiri, a unui hristos deformat, s lase &i cteva porti#e teologice prin care Antihrist s -&i fac la momentul potrivit n chip legal &i corect sim#it chemarea &i prezen#a. n tratarea Catolicismului din prezentul volum vom vedea c sl biciunea st ascuns n spatele virtu#ilor, adic n omul pap &i filozofia umanist . Dar s n#elegem mai bine privind lupta omenirii pentru pace... ntr-o lume n care toate religiile se roag ntr-un glas aceluia&i dumnezeu pentru pace, unde desp r#irea bisericilor este o pricin de r zboi, unde pacea cea dinafar , a lumii, este totuna cu pacea ntru Hristos, ntr-o lume n care prietenia dintre oameni, dintre na#iuni sau renun#area la lupte &i r zboaie nseamn pace - al c rei steag alb flutur de pe vrfurile zidurilor ridicate de rebeliuni, revolu#ii sau reforme de orice fel, ei bine, doar ni&te nebuni mai pot cuteza s i se
8

mpotriveasc . Da, ns cei care afar de mntuirea sufletului &i m rturisirea adev rului nu mai au pentru ce s se mpotriveasc c derii acestei lumi sunt tocmai Sfin#ii, acei binepl cu#i ai lui Dumnezeu care vie#uind n lume tr iesc n afara ei, acei preaferici#i care au g sit cu adev rat pacea cea l untric , a inimii - prin mp#carea cu Dumnezeu &i renfr#&irea cu Hristos. Este adev rat c omenirea zilelor noastre nu nceteaz s -i defaime pe cei ce #in la tr inicia credin#ei ortodoxe &i se opun p cii lume&ti, ca &i cum ace&tia ar fi ni&te fanatici, retrograzi &i devota#i unor forme nvechite. ns Hristos nu a adus lumii &i nici nu a l sat Apostolilor o pace inter-religioas , o pace mondial , o pace a adun rilor ecumeniste sau a unia#iilor cre&tine, o pace care nseamn r zboi cu Hristos, o pace exterioar , lumeasc , omeneasc , p mnteasc , fireasc , ci ns &i Pacea dumnezeiasc care odat dobndit nu mai ndeamn inima la a mai c uta o alt pace n afara ei:Pace v las vou , pacea Mea o dau vou , nu precum d lumea v dau Eu.(Ioan 14.27) Acestea vi le-am gr it, ca ntru Mine pace s ave#i. n lume necazuri ve#i avea; dar ndr zni#i. Eu am biruit lumea. (Ioan 16.33) Toat invazia de p gnism &i erezie ia acum o masc de ortodoxie, de biseric , de cre&tinism - camuflaj sub care se reunesc toate organiza#iile secularizate &i dezgolite de adev rul lui Hristos -, trnd Biserica ntr-o mincinoas unire religioas unde Ortodoxia devine o p rticic mic &i nensemnat n mozaicul universal al p gne&tilor credin#e al turi de hristo&ii grup rilor eretice ale lumii. Cuviosul Serafim Rose adnce&te: Caracterul lumesc al societ #ii a fost l sat s -$i pun amprenta asupra misiunii ortodoxe, care dac ar fi l sat n direc#ia aceasta, ar fi devenit, pur $i simplu, o form de protestantism de rit r s ritean -, adic ar fi p strat cteva aspecte
9

exterioare ortodoxiei, dar n esen#a ei nu ar fi fost practic cu nimic diferit de protestantismul lumesc, devenit religie. Chemarea Bisericii este aceea&i, ndemnnd la a osebi adev rul de minciun , credin#a de necredin# , Biserica de biserici, Ortodoxia de falsele ortodoxii, Hristos de Antihrist. ns o Biseric zdruncinat de negarea nv # turilor Sfin#ilor P rin#i &i de nesocotirea Sfintelor Canoane1, cu o istorie rescris sau uitat 2, cu nv # turile apostolice png rite &i cu scripturile r st lm cite3 este o biseric pe cruce; o biseric hulit de cei ale&i s o apere este o biseric tot mai greu de osebit n vltoarea noilor curente &i filozofii religioase ce promit mntuirea. Dreapta credin# ns nu este o filozofie interesant care se poate adapta anumitor mprejur ri. E un adev r de neclintit care trebuie ap rat cu orice pre#. +i to#i trebuie s fim preg ti#i s ne ap r m la nevoie credin#a, dup dreptarul &i m rturia Sfin#ilor, l murite prin p timirea jertfei de Cruce: Nimeni s nu ne st pneasc n credin#a noastr : nici un mp rat, nici un ierarh, nici un mincinos sinod, nici altcineva, ci numai Unul Dumnezeu, care att prin El ct $i prin ucenicii S i nea fost dat nou (Sfntul Ierarh Marcu al Efesului).
1

n elegem aici ini iativele ecumeniste personale dar f!cute public n numele Bisericii $i al Ortodoxiei ale unor profesori teologi, stare i sau ierarhi de a anula sau ignora anatemele Sfintelor Soboare, de a semna tratate unioniste cu eretici sau p!gni n care se recunosc validitatea tainelor $i dumnezeirea acestora, de a se ruga, a sluji sau a se mp!rt!$i din dragoste laolalt! protestan i, catolici $i ortodoc$i, $i multe alte fapte ce dezbin! Biserica $i am!gesc sufletele simplilor credincio$i. 2 Nici pn! acum Biserica nu se bucur! de canonizarea oficial! a sutelor de martiri $i m!rturisitori ce au p!timit n holocaustul comunist, nici pn! acum nu putem afla adev!rul despre influen ele nefaste ale catolicismului $i comunismului n Romnia din c!r ile de istorie bisericeasc!, nici pn! acum nu am reu$it s! ne reg!sim identitatea apostolic! trecnd ca o turm! de barbari din originile slave n cele latine... 3 Privim cu mult! uimire la noile scripturi $i c!r i de cult ortodoxe publicate cu fondurile $i la ordinul Consiliului Mondial Ecumenic ce con in inser ii sau deform!ri protestante, elimin!ri de pasaje considerate antisemite (a se vedea Prohodul), folosirea limbajului lumesc ce abate de la sensul patristic, ad!ugiri sau cenzuri slugarnice dorin elor de unire ecumenist! (vezi scoaterea Rnduielii de trecere la Ortodoxie a evreilor, protestan ilor $i catolicilor din Molitfelnice) $i multe alte asemenea.

10

Celor ce dezbinnd Biserica ne vor acuza de dezbinare, celor ce iubind erezia ne vor privi cu ur , acelora care de dragul ereticilor vor schimba cele ortodoxe, le vom r spunde precum P rin#ii no&tri din vechime ne-au nv #at: c# ascultarea cu discern#mnt este pn# la p#cat, pn# acolo unde faptele noastre se mpotrivesc voin&ei lui Dumnezeu; c# afar# de Ortodoxie nu este mntuire deoarece la Hristos nu exist# iubire f#r# adev#r i nici adev#r f#r# iubire, iar n afara Ortodoxiei &i a Bisericii lui Hristos noi nu voim a fi, acolo unde &ade urciunea pustiirii prin viclene me&te&ugiri... pr. V. M.

11

ASUPRA CATOLICILOR Sfntul Simeon al Tesalonicului

up al &aptelea Sobor A-Toat -Lumea, alt sobor nu s-a mai f cut dect cel care se nume&te al optulea [cel #inut timpul Sfntului Grigorie Palama, n.n.], pe care catolicii l #in minte. Acest sobor a dat anateme pentru cei ce au ndr znit a zice c dumnezeiescul Duh purcede &i de la Fiul &i a a&ezat a se p zi neschimbate toate ale Sfntului Simbol. Nu &tiu cum catolicii n-au b gat de seam aceasta, &i se pare ns c din trufie &i din n l#area lor au p #it cele care &i pe ngerii cei dinti i-au surpat &i a fost pricinuitoare c derii &i mor#ii ncep toriilor neamului nostru [Adam &i Eva, n.n.]. Deci aceasta a fost pricina marii c deri a bisericii catolicilor, cea dinti urm toare a Simbolului &i nv # turii Apostolilor &i ale P rin#ilor, &i ea era, fiindc nu ascundem adev rul, ntia a tuturor. Noi am vrut &i am dorit s o avem pe dnsa ca ntia, numai s fi p zit neatins semnul adev ratei credin#e. Catolicii ns , n l#ndu-se cu mintea mai mult dect to#i, necugetnd la

Sfntul Simeon Arhiepiscopul Tesalonicului, Tratat, Editura Arhiepiscopiei Sucevei $i R!d!u ilor, anul 2002, vol.I, cap.19, 20, 23, 32,69.

12

cele zise: Cel ce vrea s fie nti, s fie cel din urm dintre to#i4 &i Tot cel ce se va n l#a pe sine se va smeri5. Cu rea c dere au c zut &i zac (vai, vai) pururea din trufie, boala net m duit &i rea a celor care nu vor s se t m duiasc cu poc in#a, nici nu vor ca plecndu-se s se supun Dumnezeiescului Simbol alc tuit de P rin#i prin Dumnezeiescul Duh, ci mai mult vor s ne trag &i pe noi n acea singur nebunie a lor, l udndu-se cu st pnirea marelui Petru, ns cu mpotrivire umbl n poc in#a lui Petru. C ci Petru cu poc in# , cu lacrimi &i cu cea de trei ori m rturisire a dragostei ntru Hristos, nu numai c s-a mpreunat iar &i cu cei dinti Apostoli, dar nc s-a pus naintea lor &i s-a hirotonisit p stor turmei lui Hristos. Catolicii ns l udndu-se a avea de c petenie pe Petru &i n l#ndu-se mai presus de ceilal#i, se fac, pe dn&ii &i pe al#ii, solitori p r sirii dogmelor celor drepte &i altor c deri. Drept aceea, dezbinnd m dularele lui Hristos, s-au f cut mai mult dect to#i c#i s-au pornit oarecnd asupra ei, pricinuitori de v t mare, &i ntr-at#ia ani au dat mii de pricini de sminteal tuturor fra#ilor celor r scump ra#i cu dumnezeiescul snge al lui Hristos [] * Arhiereul: Cel dinti adaos este gre&eala ce-au f cut [latinii] la Sfntul Simbol al credin#ei pentru care P rin#ii au nt rit ca nimic s nu se adauge nici s se scoat . +i pe lng acestea multe altele, dep rtndu-se de obiceiul cel vechi al Bisericii au n scocit de la dn&ii, &i cu un cuvnt mai toate ale Bisericii, c ci latinii aduc la jertfire &i azim ntocmai cu obiceiul iudeilor, dezleag posturile cele date de Apostoli &i de P rin#i, adic miercurea, vinerea, cele dou zile dinti ale
4 5

Marcu. 9, 35. Matei 23, 12.

13

Sfintelor P resimi, &i celelalte posturi date, care dezlegare e cu totul mpotriva obiceiului cre&tinilor &i datelor Sfin#ilor no&tri P rin#i. Pentru aceste posturi &i canonul cel Apostolesc porunce&te &i toat ceata Sfin#ilor au nv #at &i au p zit. Ei postesc n toate smbetele, ceea ce este afar din canonul cel Apostolesc &i peste a&ez mntul P rin#ilor, c ci numai ntr-o smb t zic ei c se cuvine a posti, iar nu ntr-alta, fiindc smb ta e mul#umirea Facerii, precum duminica e a nvierii, &i nchipuire fiind cu adev rat naintea nvierii, pentru c Mntuitorul cu dumnezeiescul suflet mergnd n iad a d ruit slobozirea &i nvierea de care ncredin#at fiind Biserica, n fiecare smb t face cele ce sunt pentru cei ce au adormit ntru credin# . +i nun#ile lor le fac iar &i f r de lege. 'i liturghia o fac ace$ti catolici cu totul schimbat $i afar din rnduial ; nti c o fac cu azim ca $i evreii care aduceau $i pr znuiau cu azimi, pe cnd nou toate ni s-au nnoit. Nou ni s-au dat a aduce pine des vr$it , de vreme ce $i pinea vie#ii Cuvntul lui Dumnezeu des vr$it S-a dat nou , unindu-se fr mnt turii noastre, fiind Dumnezeu des vr$it $i f cndu-Se om des vr$it, pentru aceea Mntuitorul a asem nat mp r #ia $i socotin#a ntrup rii cu aluatul zicnd: Asemenea este mp r #ia cerurilor aluatului, $i celelalte. Apoi nici dimpreun nu slujesc liturghia catolicii, nici dintr-acela$i pahar $i aceea$i pine cuminic pe mirean, precum face Biserica noastr , ci cu alt obicei. Nici Botezul nu-l fac n trei afund turi, ci prin turnare $i f r de mir, nici cuminecare nu dau pruncilor celor boteza#i, nici la al#ii pn ce nu ajung nainta#i n vrst ; $i cei mai mul#i copii ai lor sunt nemirui#i, $i mare parte din ei murind, r mn nemp rt $i#i cu Sfintele Taine, pentru c nu pot vorbi. Nici nu fac hirotonia episcopilor lor la jertfelnic prin punerea minilor, dup vechea rnduial de mai nti a lui Hristos Dumnezeului nostru $i Apostolilor Lui, care ridicndu-'i minile i-a blagoslovit pe ei $i Duhul cel Sfnt pe capetele Apostolilor a $ezut; $i prin punerea minilor arhiereului Lui (zice Pavel) iar nu prin mir $i prin ungere.
14

+i lui Timotei zice: Nu fi nengrijit de darul care #i s-a dat #ie prin punerea minilor mele6. Cei &apte diaconi &i Varnava, &i nsu&i Pavel &i to#i punere de mini au primit. Chiar vorba hirotonie nsemneaz punere de mini. La ei hirotonia nu se face de mai mul#i episcopi, nici prin punerea Evangheliei deschis , precum nva# marele Dionisie, ci un singur episcop dintr-n&ii de multe ori hirotonise&te episcopi, &i cu ungere de mir, afar din rnduiala Apostolilor mai ales dup legea veche. nsu&i de s-ar afla fa# de mai mul#i episcopi ei nu slujesc mpreun cu cel mai mare, c ci nu poate &i de aceea ei nu slujesc mpreun nici hirotonisesc mpreun pe cel ce se hirotonise&te, nici nu e cu putin# s slujeasc mpreun unii cu al#ii, c ci nu le e cu putin# a frnge azima cea sfin#it &i a da mul#imii precum a dat-o Mntuitorul sfin#ind, frngnd &i dnd ucenicilor Astfel toate le-au f#cut mai izvodite i afar# din rnduiala Mntuitorului nostru, a Apostolilor i a ucenicilor Sfin&ilor P#rin&i. Chipul c lug rilor unul fiind, ace&tia n multe p r#i le-au mp r#it &i multe feluri de chipuri c lug re&ti au f cut, pe care nimeni din P rin#i n-au a&ezat, c ci to#i zic c chipul c lug resc numai unul este ca &i Botezul, pentru care &i dumnezeiescul Dionisie nva# , &i de&i numim noi chipul cel mare &i chipul cel mic, cu aceasta nu zicem c sunt dou , ci unul &i acela&i, cel mare &i des vr&it, iar acela pe care i numesc mic, nu e altul dect arvuna celui mare, ncep tura aceluia &i nainte nchipuire, &i pentru neputin# mai pe urm s-a socotit de unii din P rin#i ca o arvun ce se d celui mai mare, &i mai pe urm dup vreme sfr&indu-se n acel dat unic chip al c lug riei. Ace&tia ca &i Origen aducnd un purgatoriu (cur #itor) dogmaticesc a fi sfr&it muncilor mai nainte de munca aceea ntru care se zic a intra cei ce au f cut p cate, spre a-&i pl ti judecata lor pn la ziua de apoi, care nici unul din Sfin#i
6

I Timotei 4, 14.

15

P rin#i n-au rnduit aceasta. Aceasta este mpotrivitoare &i cuvintelor Domnului, care a zis a fi munc ve&nic &i via# ve&nic , schimb &i cuvintele dumnezeiescului Pavel care a zis pentru Sfin#ii cei ce s-au s vr&it n credin# : ns a nu lua pentru noi f g duin#a, pentru ca nu f r noi (zice) s ia s vr$irea de vreme ce $i atunci va fi cea des vr$it nviind noi, lundu-$i fiecare trupul cu care a f cut bun t #ile ori p catele dup faptele lui7. Aceasta este credin#a tuturor sfin#ilor &i nici unul dintrn&ii nu nva# a fi vreo munc mai nainte f r numai a fi n durere &i n locuri f r mngiere sufletele cele p c toase ca ntr-o temni# a&teptnd muncile &i ale drep#ilor n locuri de lumin &i de odihn a&teptnd fericita ndulcire, mpreun cu trupurile. Domnul ns a zis: munc ve&nic precum &i mp r #ie ve&nic . Iar care va zice pentru bogatul, aceasta o zice prga durerii muncilor celor ve&nice, pentru sufletele cele ce au ie&it f r poc in# a c reia munc ncepea arznd cu a sa cuno&tin# , iar nu numindu-se des vr&it sau cur #indu-se mai nainte. C nc nu era hot rrea, adic &i vor merge ace&tia n munca cea ve&nic , iar drep#ii n via# ve&nic , ci la aceasta mai vrtos ntru care s-a cuvenit a se acoperi, ei se nal# iar nu se sfarm cu inima nicicum, fiind #inu#i cu nedurere pentru care i nou# ni se cade a lua aminte de mp#rt# irea cu dn ii, iar mai vrtos i mai ales de desp#r&irea cea mare la credin&#, pentru care i mai multe sminteli s-au f#cut Bisericii precum am zis i mai nainte. Clericul: P rinte! Cum ace&tia pe dn&ii m rindu-se se laud zicnd, cum c papa al lor este ntiul celorlal#i &i c numai el este ntiul &i toate cele de la dnsul trebuiesc a fi primite ca &i de la nsu&i prea nv #atul Petru; &i cum c soborniceasc este numai biserica lor, ca ceea ce este ntia celorlalte, &i pentru aceia numai pe ei singuri se numesc
7

Evrei 11,40.

16

sobornice&ti, iar nu pe al#ii precum &i cu alte asemenea se laud ? Arhiereul: A se l uda, a se f li &i a se n l#a, este precum s-a zis patima trufiei, drept aceea, pentru aceasta mai cu seam ace&tia smeri#i &i sf rma#i sunt cu via# &i cu credin# , c ci Domnul st mpotriva trufa&ilor, precum zice David. ns , ntru ceea ce nsu#i ntrebi, mul#i dintr-ai no&tri &i buni &i f c tori de bun t #i &i nal#i cu cuvintele &i ngere&ti cu mintea, dintre care este &i fericitul Nil al Salunului, adev rat &i drept au nv #at; &i mai nainte de dnsul marele ntre arhierei &i f c torul de minuni Grigorie, care a ru&inat &i stricat n&el ciunea p gnului Varlaam &i a lui Achindin, &i mpreun cu dnsul &i al#i mul#i din cei ale&i de Dumnezeu au scris dumnezeie&te dup cum se cade pentru izvodirile aduse de catolici n dogme &i n Preasfntul Simbol despre care cu trufie gr iesc [] Ca s d m ns aici &i pu#in &tiin# , ct ne este cu putin# , din zilele sfin#ilor, latinii zic c Papa de la Roma este cel dinti (aceasta nu e de mare nsemn tate, nici nu aduce mare v t mare Bisericii), numai arat -l pe dnsul c este n credin#a lui Petru &i fie cel dinti vrf &i cap tuturor &i arhiereu &i mai mare, c ci aceasta este scris pentru patriarhii Romei cei dup vremi &i scaunul acesta este Apostolesc. Arhiereul care st pe scaunul acesta #innd dreapta sl vitoare credin# , se nume&te Diodoh lui Petru, &i nimeni din cei ce cred &i gr iesc drept, la aceasta nu vor gr i mpotriv . Al Doilea Sobor care a dat ntocmai cinstea )arigr deanului, zice curat, c al Romei s fie cel dinti, iar al )arigradului, ntocmai ca al Romei putnd fi, s fie ns al doilea, &i Soborul al Patrulea al celor 630 a a&ezat acela&i Canon pentru cinstea Romanului &i )arigr deanului. Pe nsu&i Leon (care a scris cartea Soborului) P rin#ii Soborului l numesc Apostolesc &i c cuvintele lui s fie primite ca ale lui Petru, &i cartea lui o au numit chipul dreptei sl vitoare credin#e. Asemenea &i al &aselea &i al
17

&aptelea, &i celelalte soboare numesc Apostolesc scaunul acesta &i noi nu stric m hot rrile P rin#ilor. S fie dar papa al dreptei sl vitoare credin#e lui Silvestru, lui Agaton, lui Leon, lui Livesie, lui Martin, lui Grigorie Diodohul, care sunt ai Romei, &i atunci l vom numi pe dnsul Apostolesc &i ntiul altor arhierei &i ne vom pleca lui nu numai ca naintea lui Petru, dar chiar ca naintea Mntuitorului. Iar de nu este cu credin&a urm#tor Sfin&ilor acelora, nici scaunului nu este Diodoh, i nu numai c# nu este Apostolesc, ntiul P#rinte, dar dimpotriv# este pierz#tor i lupt#tor Apostolilor. Drept aceea-mi &i aduc aminte, frate, cum c n Constantinopol fiind, c tre oarecine din partea latinilor care venise a m ntreba, am zis c tre Dumnezeu care mi-a dat a zice de la ai lui Sfin#i pentru Dnsul &i pentru dumnezeie&tile lui dogme. Cea din urm ntrebare a aceluia era: Voi v mp rt $i#i cu arhiereii r s ritului ce se numesc Patriarhi, i pomeni#i n biserici, ei fiind barbari $i ne$tiind ce este cre$tin tatea, iar pe Papa care este foarte nv #at $i pe cuvnt torii lui nu-i primi#i. C tre acesta am zis: Noi nu ne lep d m de Papa nicidecum, $i nici suntem lui nemp rt $i#i. Ci mai vrtos una suntem cu dnsul, precum $i cu Hristos, $i P rinte $i P stor l credem pe dnsul. Dar latinul mirndu-se ntreb# n ce chip e aceasta, de vreme ce pe Papa al lor nu numai nemp#rt# it l avem ci i eretic l numim. Dar eu am r spuns lui: noi cu Papa Petru, Lin, Clement, +tefan, Ipolit, Silvestru, Inochentie, Leon, Agapiton, Martin, Agaton, &i cu cei asemenea acestora Papi &i Patriarhi, mp rt &ire nedesp r#it &i unire ntru Hristos avem, &i nici un cuvnt nu ne va desp r#i pe noi de ace&tia, &i dovedit este aceasta c ci, i serb m pe ace&tia to#i. Dasc lii &i p rin#ii i respect &i le face sfintele lor pomeniri, &i Patriarhii &i Arhiereii cheam pe ace&tia de vreme ce Simbolul Credin#ei acelora noi nestricat l #inem, &i precum s-au botezat ei ne-am botezat,
18

precum s-au hirotonit &i precum &i-au dat lui Hristos sufletele prin Simbol ne d m &i noi. Deci, oricare va fi asemenea acestora cu Simbolul credin#ei, cu via#a &i cu obiceiurile dreptsl vitoarei credin#e, este mp rt &it nou acest P rinte, &i ca pe nsu&i Petru l avem pe dnsul &i ale unirii totdeauna va fi nou &i n vecii vecilor. De vreme ce &i pn la o mie de ani a r mas dreapta sl vitoare credin# a sfin#ilor acelora &i pravoslavia la noi, ar tat este cum c a&a ca &i noi aceia au m rturisit dumnezeiescul Simbol &i aceasta o m rturise&te cu hot rre fiecare Sobor, iar mai ales al &aselea &i al &aptelea Sobor a toat lumea. Iar de cnd s-au ntmplat schimbarea pentru dumnezeiescul Simbol, nu-l mai avem pe Pap# adev#rat nici Apostolesc, nici P#rinte. De vreme ce nu mai g#sim n cei ce se numesc acum Papi, credin&a Apostolului Petru dup# m#rturisire, ci numai cea dup# lep#dare, c# precum Petru nu era Petru nici Apostol, nici cel dinti, lep#dndu-se de Hristos, a a nici cel ce se nume te Pap# nu va fi niciodat# Pap#, neavnd credin&a lui Petru pe care el ca unul ce o iubea cu m#rturisire de trei ori a nt#rit-o, de vreme ce de trei ori sa lep#dat. Cine poate zice c n#elege ceva mai nalt dect Duhul? Ai Duhului sunt P rin#ii &i cele ce sunt n Sfintele Scripturi, &i cum c aceasta este adev rat nsu&i zice: Ispiti#i Scripturile, c ntru dnsele ve#i avea via# ve$nic $i acestea sunt care m rturisesc pentru Mine8. Cine dar ar cuteza afar din Scripturi sau din P rin#i care au avut Duh Sfnt s izvodeasc o alt credin# &i s strice cea ar tat &i descoperit prin Duhul Sfnt P rin#ilor ca &i lui Petru? Au nu prin Duhul Sfnt Dumnezeie&tii P rin#i cei ce s-au luptat pentru Duhul Sfnt, s-au f cut prin mpreun m rturisirea Duhului? Eu zic &i propov duiesc prin Duh, iar cel nu zice a&a, str in este Duhului Sfnt.
8

Ioan 5, 39.

19

Iar nu ca aceia care, sub cuvnt c nu &tiu pruncii cui se mp rt &esc, opresc pruncii de a se cumineca. Vai ce lucru dobitocesc &i f r de cale! Dar pentru ce-i mai &i boteaz ? Sau pentru ce-i unge cu Mir? Cu toate c# mai cu seam# catolicii, precum am n&eles, nici nu-i mai ung la botez i toate ale lor sunt mpotriva Sobornice tii Biserici. Iar, precum cel ce crede drept cu credin# aduce pruncul la Dumnezeu, &i pruncul cel botezat face m rturisirea prin na& credincios, &i se na&te de a doua oar ntru mp r #ia cerului, &i se unge cu Mir &i se des vr&e&te, &i murind este al mp r #iei lui Dumnezeu, tot astfel, prin credincios, s se aduc pruncul &i la Cuminec tur , c ci aceasta este via#a cea ve&nic . +i precum cel ce nu se na&te a doua oar prin ap &i prin Duh, nu va intra ntru mp r #ia cerului, a&a &i cel ce nu va mnca Trupul Fiului Omului (precum a zis nsu&i Domnul) &i nu va bea Sngele Lui, nu va avea via# ve&nic . Acestea am zis vou iubi#ilor pe scurt pentru Sfntul Botez, &i primi#i dup putin# , iar cuvinte mai nalte pentru cele Dumnezeie&ti ve#i auzi de la cei mai nv #a#i.

20

CRIZA BISERICII CA TOLICE * Mihai Urzic# rin poticniri provenite din afar &i din untru, Biserica Catolic str bate ast zi cea mai sumbr perioad din istoria sa. Aceast criz , care s-a tot accentuat din deceniile trecute, este determinat acum de tendin#e moderniste &i de insubordonarea unei nsemnate p r#i a clerului, de apatia religioas a multor credincio&i ai s i, de practici religioase dubioase, nsu&ite n unele cazuri de autorit #ile eclesiastice, de manifest ri &i compromisuri ale unor ierarhi fal de Masonerie &i de iudaism, ca &i de alte ac#iuni condamnabile. n anii din urm mii de preo#i au p r sit clerul catolic pentru a se c s tori, iar al#ii refuz s mai asculte de autoritatea ierarhic 9. Cu deosebire n # rile nordice, un num r din ce n ce mai mare de slujitori ai altarului se agit n favoarea reformei care le-ar permite, n acela&i timp, s r mn n cler ca preo#i deserven#i &i s se c s toreasc , ceea ce
Mihai Urzic!, Biserica i viermii cei neadormi#i, Ed. Anastasia, 1998. n decursul anului 1968, numai n SUA au p!r!sit clerul catolic aproape 500 de preo i, mul i dintre ei n scopul de a se c!s!tori. n acela$i an, n dosarele Congrega iei din Roma se aflau peste 3000 de alte cereri ale unor clerici care doreau ntoarcerea la via a laic!. Aceast! situa ie a continuat $i n alte !ri catolice.
9 *

21

contravine principiului de a nu se administra taina cununiei dup hirotonia preo#ilor. Pe de alt parte, din lipsa de voca#ie a credincio&ilor pentru consacrarea lor n clerul de mir &i din ordinele monahale, s-a ajuns la o situa#ie alarmant n majoritatea # rilor catolice din Occident. Din cauza necredin#ei &i a indiferentismului religios care s-au ab tut peste lumea occidental , Biserica catolic recurge la tot felul de ini#iative &i ac#iuni r u inspirate care, n loc s combat f r cru#are r ul care o macin , o povrnesc tot mai mult pe panta compromisurilor. S-a recurs astfel la introducerea muzicii de jazz n unele biserici din Olanda &i din America Latin , pentru a atrage lumea. De asemenea, dup modelul cinematografelor americane n aer liber, drive-in-movies, pentru automobili&tii care vor s vizioneze filme f r s -&i p r seasc volanul &i canapeaua confortabil , s-a ini#iat n Buffalo, n suburbia ora&ului New York, #inerea unor liturghii drive-in. O fotografie din revista National Catholic Reporter, din septembrie 1969, prezint o asemenea imagine. Pe o estrad , apare, dintr-un grup de turisme, un fel de barac purtnd inscrip#ia: Altar exterior al Parohiei Sfntului Leon. Liturghie duminical . nd r tul unei vitrine care protejeaz o nc pere transportabil , un preot n od jdii sluje&te sfnta liturghie, care se amplific prin megafoane. Potrivit relat rii din revista catolic men#ionat , participan#ii la aceste liturghii de consuma#ie stau relaxa#i n interiorul turismelor, iar cnd preotul exclam Go in peace! (Merge#i n pace!), ei ntorc cheile n contact &i pacea este salvat n huruitul tuturor motoarelor! Pe aceea&i linie nnoitoare de atitudini eclesiastice, cardinalul Suenens, primatul Belgiei, a declarat, ntr-un interviu la Ottawa, c admiterea femeilor n clerul catolic - idee

22

care se vntur n multe cercuri &i care s-a admis de o parte a Bisericii anglicane - ar trebui s fac obiectul unui studiu serios10. Vaticanul a dezlegat lumea credincio&ilor de #inerea posturilor de peste an, considernd c asemenea acte de nfrnare reprezint constrngeri care din cauza mentalit #i veacului nostru, i ndep rteaz pe oameni de la credin# . n actuala criz a Bisericii catolice, un fapt semnificativ l constituie &i tendin#a multor credincio&i de a se disocia de autoritatea bisericeasc . Exist azi - spunea reverendul Thomas Stansky, membru n Secretariatul pentru Unitatea Cre&tinilor din Roma - o schism tacit a unor rebeli care r mn catolici doar cu numele, dar care, n realitate, se ndep rteaz din ce n ce mai mult de Biserica constitu#ional . Iar un episcop american declara: n ultima vreme, s-au conturat dou biserici catolice: o biseric oficial , a papei $i a ierarhiei, $i o biseric liber , care atrage un num r tot mai mare de laici $i preo#i. n acest sens, ziarul Time (22 noiembrie 1968) men#iona: n ajunul conferin#ei semestriale din Washington, din anul 1968, a celor 238 de episcopi catolici din Statele Unite, 3500 de credincio$i s-au pronun#at n sprijinul celor 40 de preo#i locali, sanc#iona#i de cardinalul Patrick O'Boyle pentru c au criticat enciclica papei Paul al VI-lea Humane Vitae. A doua zi ns , un grup de I50 de preo#i au n v lit n sala unde se #inea conferin#a episcopilor $i $i-au manifestat solidaritatea cu preo#ii sanc#iona#i. Catolici proeminen#i din Washington au acordat apoi sprijin unui nou centru bisericesc, grupat n jurul unor preo#i sanc#iona#i, unde s-a organizat un fel de cartier general al protestatarilor catolici. Un alt fapt nea&teptat s-a petrecut n Fran#a, sub pontificatul !ui Paul al VI-lea, prin apari#ia unui antipap , Clement al XV-lea, care a grupat n jurul lui zeci de mii de credincio&i de pretutindeni - din Germania, Elve#ia &i chiar din Canada - veni#i s i se prosterneze. Prin mistific rile lui, acest
10

Service oecumenique de presse et d'information (SOE'PI), nr.7, anul 38, 11 martie 1971, p. 9.

23

caz scandalos a provocat o nou schism n Biserica Romei. Astfel, uzurpatorul papei Paul al VI-lea, Michel Cotten, fost preot n congrega#ia Sacr-Cur, n urma unei viziuni pe care pretinde c a avut-o n Biserica din Sarrebourg, la 7 octombrie 1950, s-a v zut ncoronat ca pap de nsu&i Hristos (?), cu numele de Clement al XV-lea! n 1960 s-a instalat la Clemery (Meurthe-et-Moselle), unde &i-a alc tuit un mic Vatican, cu cincizeci de cardinali &i episcopi de ambele sexe &i cu o grupare de c lug ri#e, excomunicndu-l chiar pe Paul al VIlea, sub nvinuirea de imoralitate11. De&i unui asemenea caz nu i se poate acorda o importan# prea mare, el urmnd se sting de la sine, acest fapt a provocat tulburare printre at#ia credincio&i, m rind &i mai mult confuzia din snul Bisericii Catolice. O alt schism , de alt natur , s-a produs tot sub pontificatul lui Paul al VI-lea, din partea episcopului Marcel Lefbre, fost arhiepiscop de Dakar &i fondator al Fraternit #ii Sacerdotale Sfntul Pius al X-lea, care l-a acuzat pe Paul al VI-lea de mp ciuitorism cu comuni&tii &i de concesii vinovate fa# de Tradi#ia Bisericii Catolice, intervenite prin hot rrile Conciliului Vatican II. Episcopului rebel i s-au al turat tradi#ionali&tii catolici, benedictinii disiden#i, precum &i o frac#iune a Ordinului Carmelit. O situa#ie mai grav &i de o ntindere mai mare zdruncin Biserica Catolic din cauza unei credin#e ndoielnice pe care o manifest o parte a clerului, care las s planeze asupra credincio&ilor tot felul de dubii fal de adev rurile fundamentale ale credin#ei cre&tine: p catul originar este contestat; descenden#a neamului omenesc dintr-un singur cuplu este pus la ndoial ; la fel, fecioria Mariei ca N sc toare de Dumnezeu; ridicarea la cer a Mntuitorului este privit ca o

11

Paris-Match, 6 ianuarie 1973.

24

imagine &i nu ca o realitate; Iisus este considerat doar un profet etc. Asemenea grave abateri au fost consemnate ntr-un amplu document al tradi#ionalilor catolici francezi, constitui#i n asocia#ia religioas Credo, prezentat adun rii plenare a episcopilor francezi n 1976 &i publicat ulterior n lucrarea Les Fumes de Satan. Din acela&i document reiese &i felul del s tor n care se s vr&e&te liturghia &i modul scandalos n care se administreaz Euharistia, oferit celor nespovedi#i, celor de alte confesiuni sau celor bolnavi, prin expedierea Sfintei mp rt &anii prin ramburs po&tal. Din cauza ndep rt rii Bisericii Catolice de la adev rata tradi#ie &i spiritualitate a dreptei credin#e, au ap rut n aceast Biseric &i mari anomalii fa# de Sfnta Tain a spovedaniei. n anumite cazuri, se dau, n mas , dezleg ri depline de p cate sau se pronun# , tot n mas , excomunic ri din motive politice, nc lcndu-se adev ratele ornduiri biserice&ti. A&a s-a ntmplat sub pontificatul papei Pius al XII-lea, cnd cetatea Vaticanului a anun#at c slujba de Pa&ti a acelui an va fi radiodifuzat , iar papa va da binecuvntarea Urbi et Orbi de la balconul bazilicii Sfntul Petru, cu proclamarea iert rii depline a p catelor tuturor acelora care vor asculta, n acea pia# sau la posturile de radio, cuvntarea din acea zi de Pa&ti. n acest fel, zeci de milioane de ascult tori ale acelei emisiuni se puteau considera absolvi#i de toate p catele, f r nici o prealabil cercetare a cugetului, f r nici o rug ciune de poc in# , f r o m rturisire de p cate &i f r nici un eventual canon. Taina spovedaniei era cu totul abolit ! * Din anul 1970, un fenomen religios, cu milioane de adep#i, se manifest n cadrul Bisericii Catolice prin mi&carea de rennoire harismatic . Sub aparen#ele unei religiozit #i de
25

mare spiritualitate cre&tin , aceast mi&care reprezint , n realitate, o grav abatere de credin# . Inspirat din secta penticostarilor americani, cu manifest ri de pretinse harisme, aceast nou sect este constituit n fr #ii de cte zece persoane, nglobate la rndul lor n forma#ii mai mari de sute de membri, fiecare fr #ie sau forma#ie purtnd cte o denumire biblic . Fr #iile sunt organizate din mireni, pe un principiu de autonomie, dar se alc tuiesc &i n comunit #i monastice cu celibatari, b rba#i &i femei, precum &i din persoane c s torite, care au deci familie &i copii. Este de men#ionat c asemenea organiza#ii - mai ales comunit #ile monastice cu b rba#i &i femei n comun, &i cu familii ntregi - nu au existat niciodat n Cre&tinism, ele fiind experien#e noi care aduc o inevitabil sminteal . Aceast mi&care se subordoneaz episcopatelor catolice, c utnd s reediteze via#a primilor cre&tini, dar sub o cu totul alt form . Toate veniturile, salariile, bunurile &i propriet #ile harismaticilor se administreaz n comun, ei ducnd o via# de ob&te. n mod deosebit, mi&carea n#elege s renvie harismele de alt dat , de care pomene&te Apostolul Pavel: darul vindec rilor, al proorociei, al discern mntului &i al glosolaliei (facultatea de a vorbi n limbi necunoscute). Despre aceast ac#iune religioas , anchetat de benedictinul Manteau-Boramy, doctor n teologie &i expert la Vatican II, &i de cardinalul Suenens, primatul Belgiei, papa Paul al VI-lea s-a pronun#at c n perioada critic prin care trece Catolicismul, o asemenea mi&care reprezint la chance de I'Eglise12. Dat fiind amploarea mi&c rii, n 1975 s-a #inut la Roma un congres al harismaticilor, cu 10.000 de reprezentan#i, care au primit binecuvntarea papei, n bazilica Sfntul Petru. n 1978, harismaticii au #inut la Dublin un congres &i mai mare, la
12

Le Point, nr. 275, 26 decembrie 1977.

26

care au luat parte 2 cardinali, 38 de episcopi, 1500 de preo#i &i 30.000 de credincio&i din 75 de # ri13. Ace&ti credincio&i se adun periodic n biserici &i n capele, mai cu seam prin bisericile f r preo#i, din cauza lipsei de slujitori, dar &i n casele lor. n aceste adun ri ei citesc &i comenteaz Biblia, se roag , leg nndu-se cu minile ridicate, &i apoi, n mod spontan, articuleaz sunete armonizate, pronun#ate monoton sau cntate la unison, ntr-o manier medieval . n pauzele dintre aceste manifest ri, cnt cntece moderne, bat din palme, danseaz &i se mbr #i&eaz , socotindu-se fra#i si surori14. Sunt frecvente cazurile cnd unii din ace&ti harismatici vorbesc n limbi arhaice sau moderne, necunoscute lor. Se citeaz astfel cazul unui francez care a vorbit n limba chinez ; sau al unui irlandez care a vorbit unui rabin n ebraic , dezv luindu-i taine din via#a lui trecut , ca &i din cea a tat lui lui15. Alteori s-au produs vindec ri nea&teptate de paralizii, verificate &i de medici16. Aceste fenomene de vorbiri n limbi, de vindec ri spectaculoase sau de preziceri sunt ct se poate de dubioase &i tr deaz prezen#a demonului. Avnd n vedere originea acestei mi&c ri religioase, generat de secta Penticostalilor, rezult c ea poart din capul locului o pecete dubioas . Pastorul metodist Charles Parham, ntemeietorul sectei Penticostalilor, n inten#ia de a renvia harismele, a stabilit condi#ia prin care Duhul Sfnt poate cobor asupra unei, persoane, nvrednicind-o cu anumite harisme, &i anume atunci cnd mai mul#i credincio&i &i pun minile pe capul acelei persoane &i fac o anumit invocare. Deci pe m sur ce harismele s-au tot r rit n cursul timpului, din motive binecuvntate de Dumnezeu, iat c acum adep#ii rennoirii
Le Point, nr. 301, 26 iunie 1978. Andre Mehat, Comment peut-on etre charismatigue?, Seuil, Paris. 15 Les nouveaux mystiques, n Le Point, nr. 275. 16 G. Pierre, Il est vivant, n Revue francaise du Renouveau, 1976.
14 13

27

cred c Duhul Sfnt vine la cerere, n urma unor manifest ri neobi&nuite, dar exhibi#ioniste &i lipsite de orice n l#ime spiritual . Dac Apostolii, printr-o lucrare a Duhului Sfnt, au primit darul de a face minuni &i de a vorbi n limbi, n scopul de a propov dui Evanghelia n rndul attor neamuri p gne, aceasta a avut o ra#iune a momentului - nceputul Cre&tinismului. Iar Apostolii predicau n diferitele limbi ale timpului ntr-o deplin n#elegere a celor ce spuneau, &i nu prin cuvinte bolborosite &i nen#elese, cum se ntmpl harismaticilor. Ct despre prezicerile pe care unii din ace&ti credincio&i le fac n adun rile lor, ele nu se deosebesc cu nimic de acelea ale chiroman#ilor sau a oric rui medium care cade n trans , ntruct sursa inspira#iilor este aceea&i, dubioas &i necurat , &i numai modalitatea manifest rilor difer de la unii la al#ii. Adev ratele preziceri aveau un scop duhovnicesc, &i nu #inte banale, cu demonstra#ii publice. Felul straniu de manifestare, practica rug ciunilor, faptul c se socotesc vrednici a avea pretinse daruri de la Duhul Sfnt, arat c aceast mi&care este o sect , chiar dac ea s-a constituit ca o bisericu# n snul Bisericii Catolice. Adep#ii acestei mi&c ri religioase se afl n primejdia de a aluneca din ce n ce mai jos n r t cirea lor, n m sura n care se socotesc ale&i &i au o ncredere nelimitat n duhul care i inspir . A for#a voin#a divin s trimit Duhul Sfnt pentru a mplini minuni, a folosi n acest scop practici necunoscute, neobi&nuite &i n contradic#ie cu toat Tradi#ia Bisericii &i cu adev rata spiritualitate cre&tin , nseamn nu numai o mare eroare de credin# , ci o alunecare n vr jitorie, sub un impuls demonic. Cu toate acestea, naltul Pontif &i sfetnicii s i au girat mi&carea harismatic , au binecuvntat-o, au ncurajat-o &i au considerat-o un noroc al Bisericii! Fapte tulbur toare, de alt natur , se petrec n snul
28

Bisericii Catolice &i ca urmare a unor ciudate ini#iative ale Vaticanului fa# de lumea protestant . Astfel, pentru a complace protestantismului n scop propagandistic, Biserica Romano-Catolic a ridicat problema eventualei reconsider ri a lui Martin Luther. n acela&i sens, cardinalul Willebrands, pre&edintele Secretariatului pentru Unitatea Cre&tinilor de pe lng Vatican, cu prilejul adun rii protestante din anul 1970, de la Evian, a f cut chiar elogiul marelui reformator. Aceast nea&teptat ie&ire din partea unei asemenea marcante autorit #i catolice a produs o vie reac#ie n unele cercuri clericale romane care, n frunte cu monseniorul Francesco Spadaforo, l-au calificat pe ilustrul cardinal drept eretic. Ac#iuni misionare de o orientare spiritual cu totul gre&it s-au manifestat, n ultima vreme, n Catolicism, &i fa# de mozaism, n vederea convertirii evreilor la Cre&tinism. n acest scop, c utnd s li se niveleze drumul pentru a-i apropia de Biseric &i a le u&ura - dup p rerea Vaticanului - accesul la botez, s-a mers cu ced rile pn la m sluirea unor adev ruri evanghelice &i istorice17. Ca urmare, s-a n#eles s se atenueze ct mai mult r spunderea pe care o poart evreii, ca neam &i ca indivizi, pentru r stignirea Mntuitorului, p cat pe care Hristos nu l-a iertat, ci mai greu l-a acuzat. Aceasta nu nseamn ns c o discriminare cu caracter antisemit ar fi ct de pu#in justificat , ci dimpotriv , ar fi foarte reprobabil . C ci fiecare om este o parte din umanitatea n care se reflect Divinitatea, &i el trebuie iubit cu dragostea cu care Hristos S-a jertfit pentru el. Dar de la aceast atitudine cre&tin , fa# de care se cuvine toat n#elegerea evanghelic , &i pn la a se ar ta ng duin# fa# de spiritul antihristic al iudaismului sau pn la a minimaliza uciderea sacrileg , s vr&it n numele ntregului neam evreiesc &i al urma&ilor s i, este o distan# enorm . C ci blestemul cu care au fost blestema#i preo#ii &i poporul apas &i
17

Declaration sur 1es relations de lEglise avec les religions non chretiennes - la religion juive, n Les Actes du Concile Vatican II, vol. III, pp. 162-165.

29

azi pe fiecare evreu care continu s se lepede de Hristos si s I huleasc numele. Un asemenea punct de vedere, cu care Biserica Ortodox nu va putea fi niciodat de acord, este pe ct de gre&it, pe att de primejdios, prin capitularea n fa#a iudaismului, ca rezultat al infiltra#iilor masonice n mijlocul ierarhiei catolice. O asemenea atitudine las u&a deschis &i altor posibile concesii care se vor face Masoneriei &i angajeaz la r spunderi foarte grave ierarhia Bisericii Catolice. Preten#ia ca evreii s fie absolvi#i de nvinuirea uciderii lui Hristos a fost ridicat , n mai multe rnduri, chiar din mijlocul cercurilor iudaice. n anii din urm , &eful rabin din Romnia spunea: n loc de a mbr #i$a cu dragoste $i recuno$tin# poporul care p streaz curat $i nealterat str vechiul Leg mnt, s-a $optit mereu, fie cavalerilor mbr ca#i n armur de crucia#i, fie monahilor nve$mnta#i n sutan , fie # ranului ne$tiutor, c acest popor e vinovat de deicid. Ruri de snge au curs de pe urma acestei absurde mbin ri de no#iuni, care admite c Dumnezeu poate fi ucis $i dezminte ns $i versiunea faptelor, a$a cum este ea narat de Scriptura cea nou . (...) Trebuie s r sune un zguduitor $i universal Pecavi care s pun cap t absurdelor n scociri ale unui dramatic trecut $i s pun bazele unei nfr #iri18. Deci conform acestui punct de vedere, propriu iudaismului, nu evreii ar trebui s se poc iasc pentru nelegiuitul lor sacrilegiu, ci cre&tinii ar trebui s recunoasc p catul, printr-un zguduitor &i universal Pecavi. Ca un ecou ntrziat de acum dou mii de ani, al nvinuirilor aduse de marele preot de atunci mpotriva lui Hristos, p trunde acum glasul &efului rabin Moses Rosen mpotriva cre&tinilor care nu s-au poc it pentru absurdele lor n scociri despre cei care L-au r stignit pe Domnul. Cnd Iisus a fost dus spre judecat n fala lui Pilat,
18

Dr. Moses Rosen, R!d!cinile Bunului M!slin, din cartea n lumina Torei, 1971, pp. 183185.

30

arhiereii $i b trnii au a##at mul#imile ca s cear pe Baraba, iar pe Iisus s -L piard . (...) To#i au r spuns: S fie r stignit! A zis iar $i Pilat: Dar ce r u a f cut? (...) Nevinovat sunt de sngele Dreptului acestuia. Voi ve#i vedea. Iar tot poporul a r spuns $i a zis: Sngele Lui asupra noastr $i asupra copiilor no$tri! (Mt. 27, 20-25). Iar cnd, la locul numit Cp #na, Iisus a zis: Tat , iart -i, c nu $tiu ce fac, El se referea la osta&ii romani - p gni &i incon&tien#i, care mplineau ordinul execu#iei, f r s -&i dea seama de cele ce f ceau - iar nu la acei care i-au cerut r stignirea &i &i-au luat asupra lor &i a copiilor lor F r delegea acestui sacrilegiu. De na$ fi venit $i nu le-a$ fi vorbit, p cat nu ar avea; dar acum n-au cuvnt de dezvinov #ire pentru p catul lor (In. 15, 22). De nu a$ fi f cut ntrei ei lucr ri pe care nimeni altul nu le-a f cut, p cat nu ar avea; dar acum M-au $i v zut $i M-au urt $i pe Mine $i pe Tat l Meu (In. 15, 24). Iar lui Pilat, Iisus i-a r spuns: De aceea cel ce Ma predat #ie mai mare p cat are (In. 19, 11). Iisus nu i-a iertat. Dar Vaticanul a c utat s circumscrie r spunderea sacrilegiului comis numai la acuzatorii lui direc#i de atunci, absolvind tot restul Israelului de implica#iile acestei F r delegi. Dar pentru c blestemul cu care s-a blestemat norodul a fost rostit de b trnii sinedriului, de preo#i &i de mai marele preot, el a c zut asupra ntregului popor &i nu numai a celor de fa# . Iar dac ar fi s se fac azi un sondaj printre rabinii, c rturarii &i b trnii acestui popor, cu privire la hot rrea luat de nainta&ii lor fa# de Iisus, crede oare Conciliul Vaticanului c s-ar desolidariza ei de acea hot rre sau c ar contesta consecin#ele acelui blestem arhieresc? Iat de ce, evreilor care vor s primeasc botezul credin#ei ortodoxe, Biserica le cere, pe temeiul Tradi#iei, ca la prima catehez s se fac , ntre altele, urm toarele lep d ri, cuprinse n Evhologhiu: M lep d de toat credin#a iudaic $i blestem toat hula lor pe care o au asupra Domnului Iisus Hristos, asupra Preacuratei Maicii Sale asupra tuturor Sfin#ilor $i asupra tuturor cre$tinilor. M lep d de cele ale legii vechi, ca de cele ce acum
31

au trecut, $i de alte obiceiuri evreie$ti, cele de Dumnezeu hulitoare, $i de blestemata lor carte, Talmudul, precum $i de toate t lm cirile acestuia, $i le blestem pe ele. n luna august 1968, a avut loc n America Latin , la Bogota, prima reuniune la scar continental ntre catolici &i evrei, cu participarea a 27 de personalit #i, printre care &i cardinalul Raul Silva Henriquez de Santiago de Chile, dimpreun cu mai mul#i episcopi. Cu aceast ocazie s-au formulat o serie de concluzii mai importante. n ceea ce prive&te comunit #ile religioase, reuniunea a recomandat o colaborare ct mai strns ntre organiza#iile evreie&ti &i cele cre&tine, hot rnd, ntre altele: S se desf $oare o lucrare comun , pe ct posibil mai extins $i unitar , a celor dou confesiuni religioase fa# de necesit #ile umane; s se ncurajeze #inerea reciproc de cursuri, de seminarii $i conferin#e, pe tot cuprinsul continentului latino-american, pe teme specifice, sus#inute de teologi evrei $i cre$tini, care s -$i expun propria religie $i cultur etc. Dar reuniunea de la Bogota a mai hot rt: Revizuirea c r#ilor de texte ale catehismelor, ale manualelor de rug ciuni, ale dic#ionarelor $i enciclopediilor pentru a elimina orice form de prejudiciere reciproc ; promovarea, n ambele comunit #i, a cunoa$terii liturghiilor respective; participarea evreilor $i a cre$tinilor la rug ciuni n comun, servindu-se de Tanas (Vechiul Testament). n acest scop, textele biblice $i de rug ciuni vor fi alese cu grij pentru a se elimina pasajele care se pot preta la controverse, iar pentru rug ciunile n comun va fi preferabil s se utilizeze alte formul ri dect acelea pe care le comport n mod obi$nuit liturghia19. Prin asemenea ini#iative, devenite acte normative pentru Biserica Catolic , se nesocotesc cu totul canoanele apostolice care interzic, sub pedeapsa caterisirii &i a afurisirii, pe acei clerici sau laici care ar face rug ciuni mpreun cu ereticii sau
19

Relations entre 1'Eglise et 1e Judaisme, SOEPI, nr. 6, ianuarie 1969, pp. 20-21.

32

cu cei nl tura#i din ob&tea cre&tinilor20. Dac aceast ac#iune este oprit &i condamnat de Biseric , cu ct mai grav este faptul c asemenea rug ciuni &i formul ri din Vechiul Testament se oficiaz nu cu ereticii, care sunt totu&i cre&tini, ci cu evreii talmudi&ti, desconsidernd canoanelor ecumenice &i, mai mult, cu binecuvntarea oficial a Bisericii! Ct despre revizuirea c r#ilor de texte ale catehismelor, manualelor de rug ciuni etc., n vederea elimin rii oric rei forme de prejudiciere reciproc , aceasta nseamn schimonosirea credin#ei cre&tine n scopul de a fi pe placul mozaismului, adic al Sinagogii Satanei, nseamn a r st lm ci Predaniile Sfin#ilor P rin#i &i a perverti duhul credin#ei cre&tine! Dar ce leg tur poate avea Hristos cu Antihristul? C ci atitudinea iudaizant , adoptat de Biserica Romei, pune din nou n actualitate cteva puncte fundamentale programate de Francmasonerie: Misiunea cea mai important a Francmasoneriei este s glorifice iudaismul (revista francmasonic Symbolisme, iulie 1928). Francmasoneria vrea s fie Super-Biseric , Biserica aceea care le va reuni pe toate (Bulletin du grand Orient, nr. 37); Scopul nostru final este distrugerea pentru totdeauna a catolicismului $i chiar a ideii cre$tine (citat din La revelation, Mgr. de Sgur). n vederea distrugerii Catolicismului, gruparea secret Haute vente urm re&te dispari#ia puterii temporale a papilor &i coruperea Bisericii Catolice21. n afara multiplelor r st lm ciri dogmatice, cultice, canonice &i eclesiastice, care au dus la divergen#e ntre Biserica Ortodox &i cea Romano-Catolic , n ultima vreme s-au ivit altele noi, grave, care s-au ad ugat la cele existente, adncind
20

Sfintele Canoane Apostolice hot!r!sc: Can. 10: Dac! cineva s-ar ruga mpreun! cu cel nl!turat din ob$tea cre$tinilor, chiar n cas!, s! se afuriseasc!. Can. 11: Dac! cineva ar face rug!ciuni cu un preot caterisit, s! se afuriseasc!. Can. 45: Episcopul, preotul care se roag! numai mpreun! cu ereticii s! se afuriseasc!. Can. 64: Dac! un cleric sau laic ar merge la sinagoga iudeilor sau a ereticilor, pentru a se ruga, s! se cateriseasc!. 21 Roger Rebut, op. cit., p. 21.

33

&i mai mult hotarul desp r#itor dintre cele dou Biserici Cre&tine. n situa#ia tulbure existent , s-a mers att de departe cu nen#elegerile &i cu opacitatea, nct s-a ridicat &i anatema care fusese pronun#at alt dat asupra Francmasoneriei. n noaptea de 22 iunie 1971, Biserica Catolic &i Marea Loj a Fran#ei au pus cap t unui secol &i jum tate de interdic#ii, condamn ri &i excomunic ri. Opt sute de fra#i evrei, cre&tini, musulmani &i atei, n frunte cu marele maestru al Marii Loji, serenisimul Pierre Simon, l-au primit cu mare alai, n templul lor de la Paris (Rue de Puteaux), pe monseniorul Daniel Pezeril, consilierul arhiepiscopului de Paris, cardinalul Franois Marty, care a f cut mp carea Bisericii catolice cu Masoneria Marii Loji a Fran#ei. Iar n 1986, n mod surprinz tor, papa Ioan Paul al II-lea s-a dus la sinagoga mare din Roma, ntr-o vizit oficial , nchipuindu-&i c astfel va putea capta bun voin#a talmudic . Marele rabin &i asisten#a l-au primit protocolar, dar rece. Deci ce garan#ie spiritual ar mai putea oferi Biserica Catolic , n condi#iile gravei crize care o fr mnt , pentru deschiderea unui drum luminos, de mp care n duh &i n adev r, cu pravoslavnica Biseric Ortodox , n vederea unirii lor? Numai atunci cnd se va smeri trufia papal &i a conclavului s u ambi#ios, numai atunci se va putea netezi drumul anevoios al mp c rii celor dou Biserici sub lumina Duhului Sfnt. Numai atunci vor putea privi &i fra#ii apuseni cu ochi cura#i &i inima f r vicle&ug, ca &i Nathanael din Evanghelie, spre fra#ii orientali care, cu bra#ele deschise, i a&teapt de o mie de ani cu nelipsit r bdare, pentru ca n aceea&i credin# &i n aceea&i dragoste s nal#e rug ciuni de pream rire lui Dumnezeu, pentru reg sirea lor n Duh &i n Adev r.
34

OMUL ) I DUMNEZEU - OMUL * Sfntul Iustin Popovici

r Dumnezeul-om &i n afara Dumnezeului-om, omul se afl totdeauna n primejdia de a deveni asem n tor cu diavolul, fiindc p catul e totodat &i putere &i chip al diavolului. Robindu-se p catului n afara Dumnezeului-om, omul devine de bun voie asem n tor diavolului, se mpropriaz diavolului: Cel ce s vr$e$te p catul, de la diavolul este (I Ioan 3, 8). Nu trebuie s ne scape din vedere c scopul principal al diavolului este acela de a-l lipsi pe om de asem narea cu Dumnezeu, de a-l dez-divinoumaniza, de a-l dezlipi de Dumnezeu, &i n felul acesta de a-l transforma ntr-o fiin# asem n toare cu el. Antropocentrismul umanist e n esen# diavolocentrism, fiindc att unul ct &i cel lalt nu vor dect un singur lucru: s fie doar n sine &i pentru sine. n felul acesta, ns , ele str mut de fapt pe oameni n mp r #ia mor#ii celei de a doua, unde nu este Dumnezeu, nici ceva din cele ale lui Dumnezeu (Apoc. 21, 8; 20, 14). Toate umanismele europene, de la cel mai primitiv pn la cel mai subtil, de la cel feti&ist pn la cel papal, se ntemeiaz pe credin#a n om, a&a cum este el n datul lui psihofizic &i istoricitatea lui psihofizic . n fapt, toat esen#a
*

Capitol preluat din Biserica Ortodox$ Tesalonic, 1974.

i ecumenismul, Ed. Orthodox Kypseli,

35

oric rui umanism este omul - homo. Redus la ontologia sa, oricare umanism nu este altceva dect hominism (homohominis). Omul este cea mai nalt valoare valoarea total , omul este criteriul cel mai nalt criteriul total: omul este m sura tuturor fiin#elor &i lucrurilor. Aceasta este in nuce, orice umanism, orice hominism. A&adar, toate umanismele, toate hominismele sunt n ultim analiz , de origine idolatr , politeist . Toate umanismele europene, de la cele prerenascentiste, cele renascentiste &i mai departe, cele protestante, filozofice, religioase, sociale, &tiin#ifice, culturale, politice au urm rit &i urm resc nentrerupt, cu &tiin# sau f r &tiin# , un singur lucru: s nlocuiasc credin#a n Dumnezeulom cu credin#a n om, s nlocuiasc Evanghelia Dumnezeuluiom cu evanghelia dup om, filozofia dup Dumnezeul-om cu filozofia cea dup om, cultura dup Dumnezeul-om cu cultura cea dup om, ntr-un cuvnt, s nlocuiasc via#a dup Dumnezeul-om cu via#a cea dup om. +i a&a a fost timp de veacuri, pn cnd n veacul trecut n anul 1870, la Primul Conciliu de la Vatican, toate acestea sau contopit n dogma infailibilit #ii papei. De atunci aceasta a devenit dogma central a papismului. De aceea n zilele noastre la Al Doilea Conciliu de la Vatican s-a tratat &i ap rat att de st ruitor &i de abil intangibilitatea &i imuabilitatea acestei dogme. Dogma aceasta are o nsemn tate ct se poate de epocal pentru ntreaga soart a Europei, mai ales pentru apocalipsa ei, n care deja a p &it. Prin dogma aceasta toate umanismele europene &i-au atins idealul &i idolul: omul a fost declarat divinitate suprem , divinitate universal . Panteonul european umanist &i-a dobndit Zeusul s u. Sinceritatea e limba Adev rului: dogma infailibilit #ii papei din secolul al XIX-lea, respectiv a omului, nu este altceva dect rena&terea p gnismului &i a politeismului, rena&terea axiologiei &i criteriologiei idolatre. Horribile dictu, dar &i urm torul lucru trebuie spus: prin dogma infailibilit #ii papei
36

a fost ridicat la rangul de dogm umanismul nchin tor la idoli, &i n primul rnd cel elin. A fost ridicat la rangul de dogm valoarea universal , a fost ridicat la rangul de dogm criteriul universal al culturii, civiliza#iei, poeziei, filozofiei, artei, politicii &i &tiin#ei eline. +i toate acestea ce sunt? P gn tate ridicat la rangul de dogm . n felul acesta a ajuns s fie dogm autarhia omului european, dup care timp de veacuri au n zuit cu nfocare toate umanismele europene. Dogma infailibilit #ii papei e nietzschean JaSagung (afirmare) a ntregii crea#ii a omului european umanist, acel JaSagung al culturii &i civiliza#iei lui, care prin scopurile &i metodele lor predominant p gne &i politeiste umbresc binevestirea &i porunca Dumnezeului-om: C uta#i mai nti mp r #ia lui Dumnezeu $i dreptatea Lui $i toate (celelalte) se vor ad uga vou (Mt. 6, 33). +i ce nu a proclamat ca scop al existen#ei omene&ti &i ca metod de activitate a omului cultura &i civiliza#ia umanist european ? Dumnezeul-om, Singurul care mntuie&te pe om de p cat, de moarte &i de diavol, Singurul care nve&nice&te &i ndumnezeie&te &i divinoumanizeaz pe om n toate lumile, prescrie r spicat &i limpede c scop primordial al fiin#ei &i al vie#ii omului este s devin des vr&it ca Dumnezeu (Mt. 5, 48). Iar omul umanist european ce nu a tot a&ezat &i consfin#it ca scop al existen#ei omene&ti n locul acestui scop! Este un adev r evanghelic cu neputin# de t g duit: toat lumea zace n r u chiar &i dup nevoin#a Dumnezeului-om n lumea noastr p mnteasc (I In. 5, 19-21). +i nu numai att, ci dup Sfntul Apostol Pavel, diavolul este dumnezeul veacului acestuia (II Cor. 4, 4). ntre o astfel de lume care de bun voie zace n r utate &i omul care urmeaz pe Dumnezeul-om Hristos, nu exist compromis. Cel care urmeaz pe Dumnezeul-om nu poate face compromis n dauna Adev rului Evanghelic, cu omul umanist care justific toate cele ar tate mai nainte &i le ridic la rangul de dogm . Aici este vorba ntotdeauna de cea mai hot rtoare &i
37

definitorie dilem &i alegere: Dumnezeul-om sau omul. Fiindc omul umanist prin toat activitatea lui se eviden#iaz &i se poart ca ac#ionnd autarhic (autosuficient), ca valoare suprem &i m sur suprem . Aici nu exist loc pentru Dumnezeul-om. Ca atare, n mp r #ia umanist locul Dumnezeului-om l ocup Vicarius Christi [Loc#iitorul lui Hristos], iar Dumnezeul-om a fost surghiunit n cer. n orice caz, aceasta este o dez-ntrupare sui generis a Dumnezeului-om Hristos, nu-i a&a? Uzurpnd prin dogma infailibilit #ii n favoarea sa, adic n favoarea omului, toat puterea &i toate drepturile care apar#in numai Dumnezeului-om Domnului Hristos, papa s-a autodeclarat n fapt, Biseric n Biserica papist &i a devenit n ea totul n toate. Un Atot#iitor universal sui generis. De aceea dogma infailibilit #ii papei a &i devenit pan-dogma papismului iar papa nu se poate lep da de ea n nici un chip ct vreme va fi pap al papismului umanist. n istoria neamului omenesc exist trei c deri principale: a lui Adam, a lui Iuda $i a papei. Esen#a c derii n p cat e ntotdeauna aceea&i: voin#a de a deveni bun prin sine, voin#a de a deveni des vr&it prin sine, voin#a de a deveni Dumnezeu prin sine. Dar n felul acesta omul se asimileaz , f r s -&i dea seama, diavolului, fiindc &i acesta a vrut s devin Dumnezeu prin sine nsu&i, s nlocuiasc pe Dumnezeu cu sine nsu&i, &i n aceast ngmfare a lui a devenit dintr-o dat diavol, cu des vr&ire desp r#it de Dumnezeu &i cu totul potrivnic lui Dumnezeu. Tocmai n aceast n&elare de sine plin de trufie const esen#a p catului, p catul universal. n aceasta const &i esen#a diavolului, a c peteniei diavolului - satana. Aceasta nu e altceva dect voin#a de a r mne n firea proprie, de a nu primi n sine altceva dect pe sine. Toat esen#a diavolului este n faptul c nu-L vrea ctu&i de pu#in pe Dumnezeu n l untrul lui, vrea s r mn totdeauna singur, totdeauna cu totul n sine, tot pentru sine, totdeauna nchis ermetic fa# de
38

Dumnezeu &i tot ce apar#ine lui Dumnezeu. +i ce este aceasta? Egoismul &i dragostea de sine mbr #i&ate pentru ntreaga ve&nicie. A&a e n esen#a lui omul umanist: el r mne tot n sine nsu&i, cu sine nsu&i, pentru sine nsu&i, totdeauna nchis cu ndrjire fa# de Dumnezeu. n aceasta const orice umanism, orice hominism. Culmea acestui umanism demonizat este voin#a de a deveni bun cu ajutorul r ului, de a deveni dumnezeu cu ajutorul diavolului. De aici &i f g duin#a f cut n rai de diavolul c tre str mo&ii no&tri: Ve#i fi ca ni$te dumnezei (Fac. 3, 5). Omul a fost zidit de Iubitorul de oameni Dumnezeu ca virtual dumnezeu-om, ca pe temeiul chipului dumnezeiesc pe care l poart fiin#a lui s se zideasc de bun voie prin Dumnezeu ntru Dumnezeu-om. Dar omul prin libera sa alegere a c utat s ajung prin p cat la nep c to&enie, prin diavol la starea de Dumnezeu, &i desigur c urmnd calea aceasta el ar fi devenit un diavol sui generis dac Dumnezeu, prin nesfr&ita Sa iubire de oameni &i dup mare mila Sa, nar fi intervenit f cndu-Se om, adic Dumnezeu-om, aducndu-l astfel pe om la Dumnezeul-om. L-a introdus prin Biseric - Trupul S u n nevoin#a divino-umaniz rii prin sfintele taine &i sfintele virtu#i, &i n felul acesta a dat omului putin#a de a ajunge ntru b rbat des vr$it, la m sura vrstei plinirii lui Hristos (Ef. 4, 13), &i de a-&i atinge astfel menirea sa dumnezeiasc de a deveni de bun voie Dumnezeu-om dup har. Ce este c derea papei dect numai voin#a de a-L nlocui pe Dumnezeul-om cu omul? n lumea noastr omeneasc , dup spusele Sfntului v z tor al tainelor Ioan Damaschin, numai Dumnezeul-om Hristos este singurul lucru nou sub soare.22 +i acesta e ve&nic nou prin Persoana Sa divino-uman , prin nevoin#a Sa divino22

Sfntul Ioan Damaschin, Expunerea exact$ a credin#ei ortodoxe 3,1; PG 94, 984.

39

uman &i prin Trupul S u divino-uman Biserica. ns &i omul numai n Dumnezeul-om este nou, pururea nou, ve&nic nou n toate tr irile sale divino-umane pe calea mntuirii, sfin#eniei, schimb rii la fa# , ndumnezeirii, divino-umaniz rii. n aceast lume p mnteasc toate mb trnesc &i toate mor, numai omul divino-umanizat cel de acela$i trup cu Hristos, &i mbisericit prin Dumnezeul-om, nu mb trne&te &i nu moare, fiindc a devenit un m dular viu &i organic al Sfntului &i ve&nicului Trup divino-uman al lui Hristos, al Bisericii, n care persoana omeneasc se dezvolt &i f r ncetare cre$te cre$terea lui Dumnezeu (Col. 2, 19) ntru b rbat des vr$it, la m sura vrstei plinirii lui Hristos (Ef. 4, 13). Aceasta nseamn c el cre&te &i se dezvolt nesfr&it &i nem surat, potrivit cu dimensiunile cele dup chipul lui Dumnezeu ale Dumnezeie&tii nesfr&iri &i nem rginiri date fiin#ei omene&ti de c tre Domnul Cel n Trei Sori atunci cnd l-a zidit pe om dup chipul lui Dumnezeu. Toate sunt noi n Dumnezeul-om &i prin Dumnezeul-om, El nsu&i n primul rnd, iar n consecin# &i mntuirea, &i nv # tura despre mntuire, &i metoda de mntuire. Este cu totul nou pentru neamul omenesc mesajul Dumnezeului-om: s desp r#im p catul de p c tos, s urm p catul &i s iubim pe p c tos, s ucidem p catul dar s mntuim pe p c tos, s nu identific m pe p c tos cu p catul, s nu ucidem pe p c tos pentru p cat ci s l mntuim de p cat. O pild cutremur toare despre aceasta este femeia prins n adulter. Atotmilostivul Mntuitor a desp r#it p catul femeii de fiin#a ei cea dup chipul lui Dumnezeu, a osndit p catul &i a miluit pe p c toas : Nici eu nu te osndesc; mergi $i nu mai p c tui (In. 8, 11). Aceasta este metoda Ortodoxiei ridicat la rangul de dogm n lucrarea mntuirii p c tosului de p cat metoda Sfintei Tradi#ii n chip de Dumnezeu n#elep#it dezvoltat &i legiuit n Biserica Ortodox de c tre Sfin#ii P rin#i &i

40

formulat cu dumnezeiasc insuflare de c tre Sfntul Simeon Noul Teolog: Binele nu este bine, atunci cnd nu se face bine.23 n lumina acestei evanghelice &i sfinte Tradi#ii ortodoxe e o atrocitate antievanghelic &i anticre&tin a-l omor pe p c tos pentru p cat. Aici nici o inchizi#ie nu se poate declara sfnt . n ultim instan# , toate umanismele omoar pe p c tos pentru p cat, nimicesc pe om mpreun cu p catul fiindc nu l vor pe Dumnezeul-om Care-i singura mntuire a omului &i de p cat, &i de moarte, &i de diavol. Cel ce nu e pentru Dumnezeul-om e prin aceasta mpotriva omului &i este un asasin al omului, prin urmare un sinuciga& c ci l las pe om n deplina putere a p catului, a mor#ii &i a diavolului, de care poate s -l mntuiasc numai Dumnezeul-om &i nimeni altul sub soare. Procednd cu p c tosul n felul acesta, omul umanist n chip inevitabil s vr&e&te o crim : ucide propriul s u suflet, se pred singur iadului, spre ve&nic petrecere laolalt cu diavolul, cu acest ucig tor de oameni dintru nceput (In. 8, 44). Iar prin aceasta mp r #e&te &i st pne&te n mod absolut monstruoasa &i universala dogm etic iezuitoumanist : scopul scuz mijloacele. Ce d omului Dumnezeul-om &i nimeni altul nu i poate da? Biruin#a asupra mor#ii, asupra p catului, asupra diavolului, Via#a Ve&nic , Adev rul Ve&nic, Dreptatea Ve&nic , Binele Ve&nic, Dragostea Ve&nic , Bucuria Ve&nic , ntreaga plin tate a Dumnezeirii &i a des vr&irilor dumnezeie&ti. Vorbind apostole&te, Dumnezeul-om d oamenilor cele ce ochiul nu a v zut $i urechea nu a auzit $i la inima omului nu s-au suit cte a preg tit Dumnezeu celor ce-l iubesc pe El (I Cor. 2, 9; Isaia 64,3; Ieremia 3,6). Cel de-al doilea Conciliu de la Vatican e o rena&tere a tuturor umanismelor europene, o rena&tere de cadavre, fiindc de cnd Dumnezeul-om Hristos este prezent n lumea
Sfntul Simeon Noul Teolog, Cuvntarea 18 i 68. Edi ia Zagoraios, Smirna, 1886, p.105 $i 364.
23

41

p mnteasc , orice umanism este un cadavru. +i a&a stau lucrurile, ntruct Conciliul a r mas cu nc p #nare la dogma infailibilit #ii papei a omului. Privite din punctul de vedere al Dumnezeului-om Celui Ve&nic Viu, al Domnului Iisus istoric, toate umanismele seam n mai mult sau mai pu#in cu ni&te utopii criminale, fiindc n numele omului ucid &i nimicesc pe om n felurite chipuri ca entitate psiho-fizic . Toate umanismele s vr&esc o lucrare nebunesc de tragic : strecoar #n#arul &i nghit c mila, iar prin dogma infailibilit #ii papale lucrarea aceasta a fost ridicat la rangul de dogm . Toate acestea sunt nfrico& toare, nfrico& toare pn la groaza des vr&it . De ce? Fiindc ns &i dogma despre infailibilitatea omului nu este altceva dect cumplitul prohod a oric rui umanism, de la acela al Vaticanului ridicat la rangul de dogm , &i pn la umanismul satanizat al lui Sartre. n panteonul umanist al Europei to#i zeii sunt mor#i, n frunte cu Zeus-ul european. Sunt mor#i pn ce n inima lor ve&tejit va r s ri poc in#a cea cu des vr&ita lep dare de sine, cu fulgerele &i durerile Golgotei sale, cu cutremurele &i schimb rile la fa# ale nvierii sale, cu viforele &i n l# rile ei aduc toare de roade. +i atunci? Atunci nesfr&ite vor fi slavosloviile lor c tre Cel Ce n veci este de via# F c tor &i de minuni Lucr tor Dumnezeul-om, cu adev rat Singurul Iubitor de oameni din toate lumile. Care este inima dogmei cu privire la infailibilitatea papei respectiv a omului? Dez-divino-umanizarea omului. Lucrul acesta l urm resc toate umanismele, chiar &i cele religioase. Toate l ntorc pe om la p gnism, la politeism, la ndoit moarte, duhovniceasc &i fizic . ndep rtndu-se de Dumnezeul-om, tot umanismul s-a preschimbat treptat n nihilism. Lucrul acesta l arat crahul contemporan al tuturor umanismelor n frunte cu papismul, p rintele direct sau indirect, cu voie sau f r voie, al tuturor umanismelor europene. Iar crahul, crahul catastrofal al papismului const n
42

dogma infailibilit #ii papei &i tocmai dogma asta e culmea nihilismului. Prin dogma aceasta omul european a dogmatisit &i hot rt dogma autarhicit #ii (autosuficien#ei) omului european, &i n felul acesta pn la urm a ar tat c nu are nevoie de Dumnezeul-om &i c pe p mnt nu exist loc pentru Dumnezeul-om c ci Vicarius Christi l nlocuie&te n chip des vr&it. n fapt, din dogma aceasta tr ie&te, pe aceasta o urmeaz &i o m rturise&te cu nc p #nare oricare umanism european. Toate umanismele omului european nu sunt altceva, n esen#a lor, dect o r zvr tire necontenit mpotriva Dumnezeului-om Hristos. n toate chipurile cu putin# se s vr&e&te Die Umwertung aller Werte [r sturnarea tuturor valorilor - Nietzche]. Dumnezeul-om este nlocuit pretutindeni cu omul, pe toate tronurile europene se nsc uneaz omul umanismului european. Ca atare, nici nu mai exist un singur Vicarius Christi ci nenum ra#i, deosebindu-se doar la straie, fiindc n ultim instan# , prin dogma despre infailibilitatea papei a fost proclamat infailibil omul n general. De aici &i nenum ra#ii papi din toat Europa &i de la Vatican, &i din protestantism, ntre ei nefiind vreo deosebire esen#ial , fiindc papismul e cel dinti protestantism, precum a spus vizionarul Homiakov. Infailibilitatea este o nsu&ire natural divino-uman &i o func#ie natural divino-uman a Bisericii, n calitatea ei de Trup divino-uman al lui Hristos, al c rui ve&nic cap Adev rul = Atoateadev rul e Cel de-al Doilea Ipostas al Prea Sfintei Treimi, Dumnezeul-om, Domnul Iisus Hristos. Prin dogma despre infailibilitatea papei, papa a fost de fapt declarat drept Biseric &i el, un om, a luat locul Dumnezeului-om. Acesta e triumful final al umanismului, dar este n acela&i timp &i moartea a doua (Apoc. 20, 14; 21, 8) a papismului iar prin el &i cu el, a oric rui umanism. Totu&i, naintea Adev ratei Biserici a lui Hristos care de la ar tarea
43

Dumnezeului-om Hristos exist n lumea noastr p mnteasc ca trup divino-uman, dogma despre infailibilitatea papei este nu numai erezie, ci o panerezie24, fiindc nici o erezie nu s-a ridicat att de radical &i att de integral mpotriva Dumnezeului-om Hristos &i a Bisericii Lui, a&a cum a f cut aceasta papismul prin dogma despre infailibilitatea papei om. Nu exist nici o ndoial c dogma aceasta este erezia ereziilor, chinul chinurilor, o r zvr tire nemaiv zut mpotriva Dumnezeului-om Hristos. Dogma aceasta este, vai, cea mai ngrozitoare surghiunire a Domnului nostru Iisus Hristos de pe p mnt, o nou tr dare a lui Hristos, o nou r stignire a Domnului numai c nu pe crucea cea de lemn, ci pe crucea de aur a umanismului papist. +i toate acestea sunt iad, iad, iad pentru s rmana fiin# p mnteasc ce se nume&te om. Exist oare vreo ie&ire din toate aceste nenum rate iaduri umaniste? Exist oare vreo nviere din toate aceste nenum rate morminte europene? Exist oare leac pentru toate aceste nenum rate boli aduc toare de moarte? Exist , exist , exist : poc in#a. Ea e binevestirea f r de moarte a Evangheliei Dumnezeului-om: poc in#a spre cuno$tin#a adev rului (II Tim. 2, 25). Altminteri nu poate cineva s cread n mntuitoarea Evanghelie a Dumnezeului-om: Poc i#i-v $i crede#i n Evanghelie (Mc. 1, 15). Poc in#a naintea Dumnezeului-om este singurul leac mpotriva p catului, singurul leac universal pentru tot p catul, chiar &i pentru p catul universal. F r ndoial c poc in#a e &i leacul pentru acest p cat suprem al papismului ce e cuprins n trufa&a dogm a infailibilit #ii papei, &i prin aceasta este &i leacul pentru orice p cat al oric rui umanism n parte &i al tuturor umanismelor laolalt . Da, da, da, din p catul att de iubit lui al infailibilit #ii, infailibilul om european, omul european umanist se poate
24

Erezie universal!, n.tr.

44

mntui numai prin poc in#a din toat inima &i schimbarea total la fa# naintea Minunatului &i Atotnduratului &i Atotbunului Domn Iisus Hristos Dumnezeul-om, cu adev rat Singurul Mntuitor al neamului omenesc de tot p catul, de tot r ul, de tot iadul, de tot diavolul, de tot ra#ionalismul umanist, &i ndeob&te de toate p catele pe care nchipuirea omeneasc le poate n scoci. Pentru aceste pricini, to#i sfin#ii de-Dumnezeu-purt tori &i de-Dumnezeu-n#elep#i#i P rin#i ai celor &apte sfinte Sinoade Ecumenice reduc toate problemele din Biserica lui Hristos la problema persoanei Dumnezeului-om Hristos, ca la cea mai mare &i singura valoare suprem pentru orice fiin# omeneasc , fie aceasta pe p mnt sau n vreo alt lume a lui Dumnezeu. Da, pentru ei Dumnezeul-om Hristos este totul &i toate n lumile omene&ti. Omul infailibil &i naintea lui omul cel mai p c tos - smerenia de o parte &i ngmfarea de alta. Privighetoarea cea nentrecut a Evangheliei Dumnezeuluiom, Sfntul Ioan Gur de Aur, bineveste&te: Smerenia este piatra de temelie a filozofiei noastre.25 Smerenia este piatra de temelie a filozofiei noastre despre via# &i lume, despre timp &i ve&nicie, despre Dumnezeu &i Biseric , n timp ce piatra de temelie a oric rui umanism, chiar &i a aceluia ridicat la rangul de dogm , este trufia, credin#a n ra#iunea omului, n mintea &i logica lui. Trufia este boala f r leac a min#ii diavolului. nl untrul ei se g sesc &i din ea izvor sc toate celelalte rele diavole&ti, n timp ce smerenia noastr ne nva# s ne punem n dejdea &i s avem absolut ncredere n sfnta, soborniceasca, divino-uman minte a Bisericii, mintea lui Hristos. Noi avem mintea lui Hristos (I Cor. 2, 16). Noi suntem n Trupul divino-uman al lui Hristos, Biserica Ortodox n care Dumnezeul-om Hristos este totul: &i Capul, &i Trupul, &i Via#a, &i Adev rul, &i Dragostea, &i Dreptatea, &i timpul, &i ve&nicia;
25

Sfntul Ioan Gur! de Aur, PG 51, 312.

45

dar &i noi, prin credin#a n El &i prin via#a n El (Efes. 4, 11-21). Pentru c toate prin El $i n El s-au zidit; $i El este mai nainte de toate $i toate n El viaz ; $i El este Capul trupului Bisericii, ca El s fie ntru toate Cel mai nti (Col. 1, 16-18): El, Dumnezeul-om, &i nu doar omul, ori&icum ar fi acesta. Ecumenismul e numele de ob&te pentru toate pseudocre&tinismele, pentru pseudo-bisericile Europei Apusene. n el se afl cu inima lor toate umanismele europene cu papismul n frunte, iar toate aceste pseudo-cre&tinisme, toate aceste pseudo-biserici nu sunt nimic altceva dect erezie peste erezie. Numele lor evanghelic de ob&te este acela de pan-erezie (erezie universal ). De ce? Fiindc n cursul istoriei feluritele erezii t g duiau sau denaturau anumite nsu&iri ale Dumnezeului-om Domnului Hristos, n timp ce ereziile acestea europene ndep rteaz pe Dumnezeul-om n ntregime &i pun n locul Lui pe omul european. n aceast privin# nu e nici o deosebire esen#ial ntre papism, protestantism, ecumenism &i celelalte secte, al c ror nume este legiune. Dogma ortodox n general &i dogma central despre Biseric n special a fost respins &i nlocuit cu dogma universal eretic latin despre primatul &i infailibilitatea papei, a omului. Din aceast erezie universal s-au n scut &i se nasc f r ncetare alte erezii: Filioque, eliminarea epiclezei, introducerea harului creat, azimele, purgatoriul, depozitul de merite suprarogatorii (prisositoare), nv # tura mecanicist despre mntuire &i prin aceasta nv # tura mecanicist despre via# , papocentrismul, sfnta inchizi#ie, indulgen#ele, uciderea p c tosului pentru p catul s vr&it, iezuistica, scolastica, cazuistica, monarhistica, umanismul social... Dar protestantismul? Este cea mai apropiat &i credincioas odrasl a papismului, care prin scolastica sa ra#ionalist se arunc din erezie n erezie &i se neac f r ncetare n feluritele otr vuri ale r t cirilor eretice. Pe lng asta, trufia papist &i nebunia infailibil domnesc n chip
46

absolut n sufletele credincio&ilor protestantismului, pustiindu-le. n principiu, orice protestant este un pap independent, pap infailibil n toate chestiunile de credin# , iar lucrul acesta duce totdeauna dintr-o moarte duhovniceasc n alta &i nu mai e sfr&it acestei mor#i, fiindc num rul mor#ilor duhovnice&ti ale omului sunt f r num r. A&a stnd lucrurile, ecumenismul papisto-protestant cu pseudo-biserica sa &i cu pseudo-cre&tinismul s u, nu are ie&ire din moarte &i din chin dac nu se va poc i din toat inima naintea Dumnezeului-om Domnul Hristos &i a Bisericii Lui Ortodoxe. Poc in#a este leacul pentru orice p cat, leacul dat fiin#ei omene&ti celei dup chipul lui Dumnezeu, de c tre Singurul Iubitor de oameni. F r de poc in# &i de intrarea n Adev rata Biseric a lui Hristos este un lucru nefiresc &i lipsit de noim s vorbeasc cineva de vreo unire a bisericilor, de dialog al dragostei, de intercommunio. Lucrul cel mai de seam este a deveni omul parte din trupul divino-uman al Bisericii lui Hristos, &i prin aceasta p rta& la sufletul Bisericii Sfntul Duh &i mo&tenitor al tuturor bun t #ilor f r de moarte ale Dumnezeului-om. Dialogul contemporan al dragostei, care se realizeaz n forma unui sentimentalism g unos, este n realitate refuzul pornit din pu#in tatea de credin# al sfin#irii Duhului $i a credin#ei Adev rului (II Tes. 2, 18), adic a singurei iubiri de Adev r (II Tes. 2, 10) mntuitoare. Esen#a dragostei este Adev rul &i dragostea viaz doar umblnd ntru adev r. Adev rul este inima fiec rei virtu#i divino-umane deci &i a dragostei, &i fiecare din acestea arat &i bineveste&te pe Dumnezeul-om Domnul Hristos, Care Singur este ntruparea &i personificarea Adev rului Dumnezeiesc, a Adev rului universal. Dac Adev rul ar fi fost altceva dect Dumnezeulom Hristos, el ar fi fost mic, insuficient, trec tor, muritor. Astfel ar fi fost adev rul dac el ar fi fost un concept, sau o idee, sau o teorie, sau o schem , sau ra#iunea, sau &tiin#a, sau
47

filozofia, sau cultura, sau omul, sau omenirea, sau lumea, sau toate lumile, sau ori&icine, sau ori&ice, sau toate acestea laolalt . Adev rul ns este Persoan &i anume Persoana Dumnezeului-om Hristos, cea de-a doua Persoan a Sfintei Treimi &i, ca atare, el e des vr&it, netrec tor &i ve&nic, fiindc n Domnul Iisus Adev rul &i Via#a sunt de o fiin# : Adev rul ve&nic &i Via#a ve&nic (vezi In. 14, 6; 1, 4-17). Cel ce crede n Domnul Hristos cre&te mereu prin Adev rul Lui n dumnezeie&tile Lui nem rginiri. El cre&te cu toat fiin#a lui, cu toat mintea lui, cu toat inima &i cu tot sufletul lui. n Hristos tr im adev ra#i fiind ntru dragoste, fiindc numai n felul acesta putem s cre$tem n toate ntru Dnsul, Care este Capul, Hristos (Efes. 4, 15). Mai mult, aceasta se nf ptuie&te totdeauna mpreun cu to#i sfin#ii (Efes. 3, 18), totdeauna n Biseric &i prin Biseric , fiindc altminteri omul nu poate s creasc n Acela Care este Capul trupului Bisericii, adic n Hristos. Nem rginitele puteri ce sunt neap rat trebuincioase pentru cre&terea tuturor Cre&tinilor n trupul divino-uman al Bisericii sunt dobndite de c tre Biseric nemijlocit de la Capul ei - Domnul Hristos, fiindc doar El, Dumnezeu &i Domnul, are aceste nenum rate puteri nem rginite &i le iconomise&te n chip n#elept. S nu ne am gim. Exist &i un dialog al minciunii, atunci cnd cei care dialogheaz se n&eal , cu &tiin# sau f r &tiin# , unii pe al#ii. Un astfel de dialog e propriu tat lui minciunii, diavolul, c ci mincinos este &i p rintele minciunii (In. 8, 44). Propriu este &i pentru to#i mpreun -lucr torii lui cei de bun voie sau f r de voie, atunci cnd ei voiesc s realizeze binele lor cu ajutorul r ului, s ajung la adev rul lor cu ajutorul minciunii. Nu exist dialog al dragostei f r dialogul Adev rului. Altminteri, un astfel de dialog e nefiresc &i mincinos. De aceea &i porunca purt torului de Hristos Apostol cere ca dragostea s fie nef #arnic (Rom. 12, 9).
48

Separarea &i diferen#ierea umanist eretic ntre Dragoste &i Adev r este ea ns &i o dovad a lipsei credin#ei divinoumane &i a pierderii echilibrului &i gndirii s n toase duhovnice&ti, divino-umane. n orice caz, aceasta nu a fost niciodat &i nu este calea Sfin#ilor P rin#i. Ortodoc&ii, cu totul nr d cina#i &i ntemeia#i mpreun cu to#i sfin#ii n Adev r &i Dragoste, au &i vestesc din vremurile Apostolilor pn ast zi aceast dragoste mntuitoare divino-uman fa# de lume &i fa# de toate zidirile lui Dumnezeu. Minimalismul moral &i pacifismul umanist g unos al ecumenismului contemporan nu fac dect un singur lucru: v desc r d cinile lor umaniste ftizice, filozofia lor morbid &i etica lor neputincioas cea dup predania oamenilor (vezi Colos. 2, 8). +i mai mult: v desc criza evident a credin#ei lor umaniste n Adev r &i nesim#irea lor dochetist fa# de istoria Bisericii, fa# de continuitatea ei apostolic &i soborniceasc , divino-uman n adev r &i n har. Iar cugetarea ndumnezeit &i gndirea s n toas apostolic &i patristic binevestesc prin gura Sfntului Maxim M rturisitorul adev rul credin#ei divino-umane: Credin#a e temelia n dejdii &i a dragostei... C ci credin#a face nendoielnic nsu&i adev rul. Nu exist nici o ndoial c m sura patristic , mo&tenit de la Apostoli, a dragostei fa# de oameni &i a raporturilor cu ereticii are n ntregime un caracter divino-uman. Lucrul acesta l exprim de Dumnezeu insuflatele cuvinte ale aceluia&i Sfnt: Eu nu doresc ca ereticii s se chinuiasc , nici nu m bucur de r ul lor fereasc Dumnezeu! ci mai degrab m bucur &i mpreun m veselesc de ntoarcerea lor: c ci ce e mai pl cut celor credincio&i dect s vad aduna#i mpreun pe copiii cei risipi#i ai lui Dumnezeu? Nu le scriu nici ndemnndu-v s pune#i asprimea naintea iubirii de oameni nu a& putea s fiu att de s lbatic ci rugndu-v s face#i &i s lucra#i cele bune pentru to#i oamenii cu luare aminte &i cu cercare mult &i
49

f cndu-v tuturor toate, dup cum are nevoie fiecare de voi. Numai un lucru l voiesc de la voi, &i v rog s fi#i aspri &i nendura#i fa# de orice ar putea s ajute la d inuirea credin#ei lor nebune&ti, c ci socotesc ur fa# de oameni &i desp r#ire de dumnezeiasca dragoste ajutorul dat r t cirii eretice&ti spre mai mare pierzanie a celor ce se #in de aceast r t cire. nv # tura Bisericii Ortodoxe a Dumnezeului-om Hristos formulat de c tre Sfin#ii Apostoli, de c tre Sfin#ii P rin#i &i de c tre Sfintele Sinoade cu privire la eretici, este urm toarea: ereziile nu sunt Biseric &i nici nu pot fi Biseric . Ca atare, n ele nici nu pot exista sfinte taine, &i mai cu seam taina Euharistiei aceast tain a tainelor, fiindc tocmai Sfnta Euharistie este totul &i toate n Biseric , nsu&i Dumnezeul-om Domnul Hristos, ns &i Biserica n calitate de trup al Lui &i ndeob&te tot ce este divino-uman. Intercommunio comuniunea cu ereticii n sfintele taine &i ndeosebi n Sfnta Euharistie este cea mai ru&inoas tr dare a Domnului Hristos, tr dare de Iud . +i mai mult, tr dare a ntregii Biserici a lui Hristos, a Bisericii divinoumane, a Bisericii Apostolilor, a Bisericii Sfin#ilor P rin#i, a Bisericii Sfintei Tradi#ii, a Bisericii celei Una. Aici ar trebui omul s -&i opreasc mintea &i con&tiin#a ncre&tinat asupra ctorva sfinte fapte, sfinte binevestiri, sfinte porunci. Mai nainte de toate trebuie s ne ntreb m pe ce ecleziologie, pe ce teologie privitoare la Biseric se ntemeiaz a&a-zisa intercommunio? Fiindc ntreaga teologie ortodox a Bisericii despre Biseric se bazeaz &i se ntemeiaz nu pe intercommunio (reciproc mp rt &ire), ci pe realitatea divino-uman a lui communio, pe comuniunea divinouman , (I Cor. 1, 9; 10, 16-17; II Cor. 13, 13; Evr. 2, 14; 3, 14; I In. 1, 3), n timp ce no#iunea inter-communio (inter-mp rt &ire) este n ea ns &i contradictorie &i cu totul nen#eleas pentru con&tiin#a ortodox soborniceasc . Al doilea fapt, sfnt fapt al
50

credin#ei ortodoxe, este urm torul: n nv # tura ortodox despre Biseric &i Sfintele Taine, singura &i unica Tain este Biserica ns &i, trupul Dumnezeului-om Hristos, n a&a fel c ea este &i unicul izvor &i con#inutul tuturor Sfintelor Taine. n afar de Taina aceasta divino-uman &i a-toate-cuprinz toare a Bisericii care este taina universal , nu exist &i nici nu pot s existe Taine. Ca atare, nu poate exista nici o intercomuniune n ceea ce prive&te Tainele. De aici rezult c numai n Biseric , n aceast unic Tain universal a lui Hristos poate fi vorba despre Taine, fiindc Biserica Ortodox ca Trup al lui Hristos este izvorul &i criteriul Tainelor &i nu viceversa. Tainele nu se pot ridica deasupra Bisericii &i nici nu pot fi considerate n afar de Trupul Bisericii. Pentru aceasta, n conformitate cu cugetul Bisericii Sobornice&ti a lui Hristos &i potrivit cu ntreaga Tradi#ie Ortodox , Biserica Ortodox nu accept existen#a altor taine n afar de ea, nici nu le consider taine, pn la venirea prin poc in# din biserica eretic , adic dintr-o pseudo-biseric n Biserica Ortodox a lui Hristos. Ct vreme cineva r mne n afar de Biseric neunit cu ea prin poc in# , unul ca acesta este pentru Biseric un eretic &i, n chip inevitabil, se g se&te n afara comuniunii mntuitoare: fiindc ce p rt $ie poate fi ntre dreptate $i nelegiuire? Ce p rt $ie poate s fie ntre lumin $i ntuneric? (II Cor. 6, 14). Marele Apostol, cu puterea pe care a primit-o de la Dumnezeul-om, d porunca: De omul eretic, dup una $i a doua sf tuire, desparte-te (Tit. 3, 10). Acela deci, care nu numai c nu se desparte de omul eretic, ci-i d acestuia &i pe Domnul nsu&i n Sfnta Euharistie, se mai g se&te oare n sfnta credin# apostolic &i divino-uman ? Chiar mai mult, ucenicul cel iubit de Domnul Iisus, Apostolul dragostei, d urm toarea porunc : pe omul care nu crede n ntruparea lui Hristos &i nu accept nv # tura evanghelic cu privire la El, ca Dumnezeuom, s nu-l primi#i n cas (II In. 1, 10).
51

Canonul 45 al Sfin&ilor Apostoli porunce&te cu glas de tunet: Episcopul, sau presviterul, sau diaconul, care fie c &i numai se roag mpreun cu ereticii s se afuriseasc ; iar dac le-a ng duit acestora s s vr&easc ceva ca clerici (s s vr&easc cele sfinte) s se cateriseasc . Porunca aceasta este limpede chiar &i pentru o con&tiin# de #n#ar. Oare nu? Canonul 64 al Sfin&ilor Apostoli porunce&te: Dac vreun cleric sau laic intr n sinagoga iudeilor sau a ereticilor ca s se roage, s se cateriseasc &i s se afuriseasc . +i lucrul acesta este limpede chiar &i pentru con&tiin#a cea mai primitiv . Oare nu? Canonul 46 al Sfin&ilor Apostoli: Episcopul sau presviterul care primesc botezul sau jertfa ereticilor, poruncim s se cateriseasc . C ci ce n#elegere poate s fie ntre Hristos &i Veliar? Sau ce parte are credinciosul cu necredinciosul?. Este un lucru b t tor la ochi chiar &i pentru cei lipsi#i de ochi: aceast porunc hot r &te n mod imperativ c nu trebuie s recunoa&tem ereticilor nici o sfnt tain &i c trebuie s le consider m pe acestea ca nevalabile &i lipsite de har. De Dumnezeu insuflatul purt tor de cuvnt al Tradi#iei sobornice&ti, apostolice &i patristice a Bisericii lui Hristos, Sfntul Ioan Damaschin, bineveste&te din inima tuturor Sfin#ilor P rin#i, tuturor Sfin#ilor Apostoli, tuturor Sfintelor Sinoade ale Bisericii urm torul adev r divino-uman: Pinea Euharistiei (Sfintei mp rt &anii) nu este simpl pine, ci e unit cu Dumnezeirea... Cur #indu-ne prin ea, ne unim cu Trupul Domnului &i cu Duhul Lui &i devenim trupul lui Hristos - Biserica... Taina Euharistiei se nume&te mp rt &anie fiindc prin ea ne mp rt &im de Dumnezeirea lui Iisus; &i se nume&te comuniune, &i este cu adev rat astfel, fiindc prin ea intr m n comuniune cu Hristos &i lu m parte la Trupul &i la Dumnezeirea Lui, iar pe de alt parte, prin ea intr m n comuniune unii cu al#ii &i ne unim ntre noi. +i ntruct ne mp rt &im cu to#i dintr-o singur pine, devenim un singur
52

trup &i un singur snge al lui Hristos, &i m dulare unii altora, fiind de un trup cu Hristos. Deci, s ne ferim din toate puterile ca s nu lu m mp rt &anie de la eretici, nici s le d m ereticilor mp rt &anie. Nu da#i cele sfinte cinilor, zice Domnul, $i nici nu arunca#i m rg ritarele voastre naintea porcilor (Mt. 7, 6), ca s nu ne facem p rta&i nv # turii lor gre&ite &i osndei lor, c ci dac este o unire cu Hristos &i a unora cu al#ii, nseamn c ne unim de bun voie cu to#i cei ce se mp rt &esc mpreun cu noi. Unirea aceasta se face de bun voie, iar nu f r congl suirea noastr , c ci un trup suntem to#i, fiindc dintr-o singur pine ne mp rt &im, precum zice Apostolul (I Cor. 10, 17). Nenfricatul m rturisitor al adev rurilor divino-umane al ortodoc&ilor Sfntul Atanasie cel Mare veste&te oamenilor din toate lumile: mp rt &ania de la eretic nstr ineaz pe om de Dumnezeu &i l pred diavolului. n Euharistie, pinea ereticilor nici nu e trupul lui Hristos. Dup m sura deosebirii dintre lumin &i ntuneric, a&a e &i deosebirea dintre mp rt &ania drept sl vitoare &i cea ereticeasc : cea drept sl vitoare lumineaz , cea ereticeasc ntunec , una l une&te cu Hristos iar cealalt cu diavolul, una d via# sufletului iar cealalt l ucide. mp rt &ania din mn eretic este otrav , nu simpl pine.26

Cel de-al treisprezecelea apostol, P!rintele Ortodoxiei Sfntul Atanasie cel Mare, bineveste$te cu n elepciune apostolic! $i p!rinteasc! tot adev!rul despre credin a cea adev!rat!, spunnd c! noi inem aceast! predanie $i nv! !tur! $i credin ! dintru nceput a Bisericii Sobornice$ti, pe care Domnul a dat-o, apostolii au propov!duit-o $i P!rin ii au p!zit-o. C!ci ntru aceast! Biseric! s-a ntemeiat, iar cel ce cade din aceasta nu mai poate fi $i nici nu se mai poate numi cre$tin. (C$tre Serapion, epist. 1, P.G. 26, col. 593 C A).

26

53

R'SPUNS SUS+IN'TORILOR BISERICII LATINE DESPRE NEDREAPTA FAL' A PAPISTA)ILOR CU PRETINSA DEMNITATE A BISERICII LOR Sfntul Ambrozie de la Optina n ziua de azi unii arhierei, preo#i $i mireni ncep s se abat n erezia ecumenismului, catolicismului, protestantismului. Motivnd c derea lor de la credin#a p rin#ilor cu neemanciparea acestor din urm , cu noul duh al vremii $i situa#ia politic , se fac ncerc ri de a introduce n Ortodoxie cte ceva de la catolicism, cte ceva de la protestantism, se r spndesc ndemnuri pentru unificarea tuturor confesiunilor cre$tine. Drept r spuns la acestea pot servi mai jos publicatele scrisori ale p rintelui Ambrozie, lumin tor recunoscut al credin#ei ortodoxe. n lucr rile sale, ndreptate spre demascarea ereziei catolicismului, luteranismului, ct $i a tot protestantismului, cuviosul Ambrozie descoper mortalitatea acestor nv # turi, arat groaznicele urm ri ale dec derii duhovnice$ti de la Ortodoxie. Cuviosul nu obose$te s sublinieze c nu este mntuire n alte confesiuni, nu este alt cale c tre Dumnezeu dect prin credin#a Ortodox . 'i asta o spune nu un om obi$nuit sau chiar un preot, asta o spune un sfnt - acela care cunoa$te adev rul de la nsu$i Dumnezeu. De aceea, blagocestive cititorule, studiind scrisorile cuviosului Ambrozie, prime$te-le pe ele ca pe vocea lui Dumnezeu, ca $i pe piatra unghiular , pe care se cuvine a fi ncercate toate nv # turile $i

n traducerea colectivului revistei EKKLESIA.

54

inova#iile la mod . Ia aminte c ci cuviosul teolog este sfnt, dar sfin#enia multor teologi contemporani este destul de ndoielnic .27 Degeaba se mir unii ortodoc&i de existenta propagand a Bisericii Catolice, de falsa jertfire de sine &i activitatea misionarilor ei &i de st ruin#a surorilor de caritate latine, &i pe nedrept atribuie Bisericii Latine atta importan# , ca &i cum dup dec derea acesteia de la Biserica Ortodox , cea din urm n-ar fi r mas aceea&i, ci are nevoie s se uneasc cu cealalt . Dup o examinare mai am nun#it , p rerea aceasta se dovede&te a fi gre&it ; iar activitatea energic a latinilor nu numai c nu uime&te, ci dimpotriv treze&te compasiune adnc n inimile oamenilor care v d &i pricep adev rul. Biserica Ortodox R s ritean din timpurile Apostolilor &i pn acum respect neschimbate &i nealterate de inova#ii, att nv # tura Evanghelic &i Apostolic , ct &i predania Sfin#ilor P rin#i &i deciziile Soboarelor Ecumenice, la care b rba#ii purt tori de Dumnezeu, strngndu-se din toat lumea, au interzis din toate privin#ele, prin amenin# ri groaznice, orice ad ugire &i scoatere din acestea, sau schimbare, sau mutare, m car cu o iot . Iar Biserica Roman demult s-a dedat la erezii &i nnoiri. nc Vasile cel Mare demasca n aceasta pe unii episcopi ai Romei n epistola sa c tre Eusebiu de la Samosat: Adev rul ei nu-l cunosc $i nici nu vor s -l cunoasc ; cu cei care le vestesc adev rul se ceart , ei n$i$i ns sus#in erezii.28 Apostolul Pavel ne porunce&te s ne ndep rt m de cei afecta#i de erezie, nu s c ut m unirea cu ei, spunnd: De omul eretic, dup ntia $i a doua mustrare, dep rteaz -te, $tiind c unul ca acesta s-a ab tut $i a c zut n p cat, fiind singur de sine osndit (Tit. 3, 10-11). Biserica Ortodox Soborniceasc nu o dat , ci de mai multe ori a ncercat s lumineze Biserica Catolic , dar ultima,
27 28

Preotul Alexii Moroz, din prefa a la edi ia rus! Ep. reg.7

55

nec utnd la toate dovezile adev rate aduse de prima, se nc p #na n felul ei gre&it de gndire &i ac#ionare. nc n secolul &apte a ap rut n Bisericile apusene p rerea gre&it , precum c Duhul Sfnt purcede &i de la Fiul. La nceput mpotriva acestei noi gndiri se ridicau unii papi, numind-o pe aceasta eretic . Papa Damas a&a vorbe&te despre ea n decizia soborniceasc : Cine cuget corect despre Tat l $i Fiul, iar despre Duhul Sfnt nu cuget corect, acela este eretic29. Acela&i lucru l sus#ineau &i al#i papi, Leon al III-lea &i Ioan al VIII-lea. Dar o mare parte a succesorilor lor, ademeni#i de drepturile de ntietate &i g sind n aceasta multe profituri lume&ti pentru sine, au ndr znit s schimbe dogma ortodox despre purcederea Duhului Sfnt, contrar hot rrilor celor &apte Soboare Ecumenice, la fel &i mpotriva evidentelor cuvinte ale Mntuitorului din Evanghelie: Care de la Tat l purcede (In. 15, 26). Dar precum o gre&eal , care nu e considerat eroare, ntotdeauna atrage dup sine pe o alta, &i orice r u na&te alt r u, tot a&a s-a ntmplat &i cu Biserica Roman . Abia a reu&it s apar n Apus aceast p rere gre&it , c Duhul Sfnt purcede &i de la Fiul, c singur a &i dat na&tere la alte r ut #i asem n toare &i a adus cu sine pu#in cte pu#in alte inova#ii, care n mare m sur contrazic Poruncile Mntuitorului ce se arat limpede n Evanghelie, cum ar fi: stropirea n locul cufund rii n taina Botezului, privarea mirenilor de Dumnezeiescul Potir &i mp rt &irea numai cu pine, ntrebuin#area azimelor n locul pinii dospite, excluderea din Liturghie a Dumnezeie&tii chem ri a Atot-Sfntului &i DeVia# -F c torului &i Atot-S vr&itorului Duh. De asemenea a introdus inova#ii, care ncalc ritualurile vechi Apostole&ti ale Bisericii Sobornice&ti, cum ar fi nl turarea pruncilor ce se boteaz de la Mirungere &i
29

Ep. reg. 5

56

mp rt &irea cu Sfintele Taine, nl turarea celor c s tori#i de la preo#ie, recunoa&terea papei ca persoan f r de p cat &i ca nlocuitor al lui Hristos &.a. n acest fel a r zvr tit tot vechiul cin Apostolesc cu privire la s vr&irea aproape a tuturor tainelor &i ierurgiilor Biserice&ti - cinul, pe care l con#inea Sfnta Biseric Ortodox Roman veche, fiind pe atunci una din cele mai cinstite membre ale Sfintei Sobornice&ti &i Apostole&ti Biserici.30 ns eresul principal al Bisericii Romane, nu dup esen# , ci dup ac#iune, este n scocita dogm despre suprema#ia, sau mai bine spus c utarea arogant a ntiet #ii episcopilor Romei asupra celelalte patru Patriarhate R s ritene. Doar pentru aceast ntietate adep#ii Bisericii Romane au pus pe papa lor mai presus de canoanele &i hot rrile Soboarelor Ecumenice, creznd n infailibilitatea lui. Dar n ce fel este aceast infailibilitate a papei, ne m rturise&te istoria nefalsificat . Despre papa Ioan al XXIII-lea se vorbe&te n hot rrea Soborului de la Constan#a, prin care a fost r sturnat acest pap : S-a descoperit c papa Ioan este un nelegiuit nr d cinat $i incorigibil, a fost $i este un criminal, pe drept nvinuit de omor, de otr viri $i alte crime grele, care frecvent $i cu insisten# , n fa#a a diferi#i demnitari duhovnice$ti, sus#inea $i dovedea c sufletul omului se stinge $i moare odat cu trupul omului, asemenea cu sufletele animalelor $i dobitoacelor $i c r posatul nicidecum nu va nvia n ultima zi.31 F r delegile papei Alexandru al VI-lea &i ale fiilor s i au fost ntr-att de ngrozitoare, nct dup p rerea contemporanilor, acest pap se ngrijea de instaurarea pe p mnt a mp r #iei lui veliar, iar nu a lui Dumnezeu. Papa Iuliu al II-lea se hr nea cu sngele cre&tinilor, a##nd n permanen# , pentru atingerea scopurilor sale, vrajba ntre popoarele cre&tine.32 Sunt &i alte multe exemple, care m rturisesc despre marile p cate ale papilor; dar a vorbi
Ep. reg. 5 punct. 12. Ibidem. 32 Convorbiri Duhovnice ti 1858 nr. 41.
31 30

57

despre ele nu este timpul potrivit. Avnd n vedere astfel de m rturii istorice asupra stric rii prin erezii &i despre p catele papilor, ne ntreb m: oare pe drept se laud papi&tii cu pretinsa demnitate a Bisericii Romane? Oare pe drept njosesc Biserica Ortodox R s ritean , care-&i ntemeiaz infailibilitatea sa nu pe o persoan oarecare, ci pe nv # tura Evanghelic &i Apostolic , &i pe canoanele &i hot rrile celor &apte Soboare Ecumenice &i a celor nou Soboare locale? La aceste Soboare au luat parte b rba#i sfin#i &i de Dumnezeu insufla#i din toat lumea, &i au stabilit toate cele referitoare la necesit #ile &i trebuin#ele duhovnice&ti ale Bisericii, n conformitate cu Sfnta Scriptur . De aceea, oare procedeaz corect papista&ii, care pentru scopuri lume&ti pun persoana papei mai presus de canoanele Soboarelor Ecumenice, cinstind pe papa lor ca fiind mai f r de p cat dect acestea? Pentru toate pricinile expuse mai sus, Biserica Soborniceasc de R s rit a pus cap t rela#iilor cu Biserica Roman , ea fiind c zut de la adev r &i de la canoanele Bisericii Ortodoxe Sobornice&ti. Iar episcopii romani, a&a cum au nceput cu mndria, tot cu mndria termin . ncearc s demonstreze, precum c Biserica Soborniceasc Ortodox a dec zut de la Biserica lor. ns aceasta nu numai c nu e adev rat, ci este chiar &i absurd. Adev rul m rturise&te c Biserica Roman a dec zut de la cea Ortodox . Cu toate c papista&ii, de dragul pretinsei drept #i, expun la vedere faptul c patriarhatul lor, n rndul celor cinci, a fost primul &i mai mare peste celelalte; dar asta numai pentru reputa#ia Romei imperiale, iar nu din oarecare autoritate duhovniceasc sau putere peste celelalte patriarhii. Tot pe nedrept au numit &i Biserica lor catolic , adic soborniceasc . Partea niciodat nu poate fi numit ntreg, iar Biserica Roman pn la dec derea ei de la Ortodoxie alc tuia numai a cincia parte din Una Soborniceasc Biseric . Mai ales din aceast cauz Biserica
58

Roman nu trebuie s fie numit catolic , pentru c ea a respins Soboarele Ecumenice, urmnd gre&itelor sale p reri. Unora li se arunc n ochi num rul mare al adep#ilor de pretutindeni ai Bisericii Latine, de aceea cei care nu n#eleg corect adev rul gndesc c poate ar fi mai bine pentru aceast pricin Biserica Latin s se numeasc Universal &i Soborniceasc ? ns aceast p rere este foarte gre&it , fiindc nic ieri n Sfnta Scriptur nu se atribuie un drept duhovnicesc deosebit num rului &i mul#imii. Domnul a ar tat destul de clar c demnitatea adev ratei Biserici Sobornice&ti nu se con#ine n num r &i mul#ime, cnd spune n Evanghelie: Nu te teme, turm mic , pentru c Tat l nostru a binevoit s v dea vou mp r #ia (Lc. 12, 32). Este &i un exemplu n Sfnta Scriptur , care nu e n folosul mul#imii. Dup moartea lui Solomon pe timpul mp r #iei fiului s u s-a mp r#it mp r #ia Israelului &i Sfnta Scriptur prezint zece semin#ii dec zute &i dou semin#ii credincioase f g duin#elor lor, nec zute. De aceea zadarnic Biserica Latin ncearc s demonstreze dreptatea sa prin multa r spndire &i num rul mare al adep#ilor. Distinc#ia Bisericii Universale la Soboarele Ecumenice sfin#ii p rin#i o arat ca fiind cu totul alta, adic , prin Sobor stabilit: a crede ntru Una, Sfnt , Soborniceasc &i Apostoleasc Biseric , iar nu pur &i simplu n Biserica Universal sau de pretutindeni. Cu toate c Biserica Roman are adep#i peste tot n lume, dar a&a cum nu p streaz cu sfin#enie hot rrile Sobornice&ti &i Apostole&ti, ci s-a ab tut spre inova#ii &i cuget ri gre&ite, deloc nu mai apar#ine de Una, Sfnt &i Apostoleasc Biseric . La fel de gre&it cuget &i sus#in torii Bisericii Latine, care consider n primul rnd c dup dec derea Apusului de la Ortodoxie n Biserica Soborniceasc s-a creat un gol. Paguba aceasta demult a fost compensat prin pronia lui Dumnezeu prin ntemeierea la nord a Bisericii Ortodoxe Ruse. n al doilea
59

rnd, ca &i cum pentru prioritatea de mai nainte &i din pricina num rului adep#ilor Bisericii Romane, Biserica Ortodox are nevoie de unirea cu aceasta. Dar una e judecata oamenilor &i alta e judecata lui Dumnezeu. Apostolul Pavel vorbe&te clar: Ce p rt $ie are lumina cu ntunericul? (II Cor. 6, 14), cu alte cuvinte, lumina adev rului lui Hristos cu ntunericul ereziilor niciodat nu poate s aib nimic comun. Latinii ns nu voiesc s lase erezia lor &i st ruie n r t cirea lor, dup cum m rturisesc despre ei cuvintele lui Vasile cel Mare, care se mplinesc n fapt de attea veacuri: Adev rul ei nu-l cunosc $i nici nu vor s -l cunoasc ; cu cei care le vestesc adev rul se ceart , ei n$i$i ns sus#in erezii,33 cum s-a zis mai sus. Cei nclina#i spre latini mai bine ar cugeta la cele spuse n Psalmi: Urt-am adunarea celor ce viclenesc (Ps. 25, 5), &i s comp timeasc pe cei care pentru dominare &i iubire de argin#i, &i alte scopuri lume&ti &i profituri, tulburau aproape ntreaga lume prin intermediul inchizi#iilor &i uneltirile viclene ale iezui#ilor, pn n prezent tulburnd &i jignind pe ortodoc&ii din Turcia prin misionarii s i. Misionarii latini nu se ngrijesc s converteasc la credin#a cre&tin pe turcii b &tina&i, ci se str duiesc s abat de la calea cea dreapt pe ortodoc&ii greci &i bulgari, folosind pentru aceasta diferite mijloace &i &iretlicuri nepl cute lui Dumnezeu. Oare nu-i viclenie aceasta &i nc viclenie de cea r ut cioas ? Cu bun n#elepciune ar fi c utarea unirii cu astfel de oameni? Din aceea&i pricin , face oare s ne mir m de pseudo-st ruin#a &i pseudo-sacrificiul acestor activit #i ale misionarilor latini &i surorilor de caritate? Cu adev rat ace&tia sunt nevoitori jalnici. Ei se str duiesc s aduc lumea nu la Hristos, ci la papa lor. Ce s mai r spund la ntreb rile: Biserica Latin &i alte confesiuni se pot oare numi Ierusalimul cel Nou &i Corabia

33

Idem, op.cit.

60

mntuirii? +i cum s n#elegem Euharistia actualei Biserici Romane? Israelul cel Nou poate fi numit numai Biserica dreptcredincioas , iar cea alterat de cugete eretice, nu poate. Sfntul Ioan Teologul spune: Dintre ai no$tri au ie$it, dar nu erau de-ai no$tri, c#i de-ar fi fost de-ai no$tri, ar fi r mas cu noi; ci ca s se arate c nu sunt to#i de-ai no$tri, de aceea au ie$it (In. 2, 19). +i Sfntul Apostol Pavel spune: Este un Domn, o credin# , un botez (Ef. 4, 5), una e credin#a adev rat &i nu orice credin# e bun , a&a cum gndesc f r judecat cei ce s-au desp r#it de adev rata Biseric , despre care scrie &i Apostolul Iuda: n vremea de pe urm vor fi batjocoritori, umblnd potrivit cu poftele lor nelegiuite. Ace$tia sunt cei ce fac dezbin ri, (oameni) fire$ti, care nu au Duhul (Iuda 1, 18-19). De aceea cei str ini de Duhul Adev rului, cum se vor numi Israelul cel Nou? Sau cum vor fi cuiva ad post de mntuire, cnd nici una nici alta nu pot fi s vr&ite f r harul Sfntului Duh? n Biserica Ortodox se crede c pinea &i vinul n taina Euharistiei se transform prin chemarea &i pogorrea Sfntului Duh. Iar latinii, cum e spus mai sus, au considerat de prisos chemarea aceasta &i au scos-o din liturghia lor. Astfel cel n#eleg tor, singur s n#eleag despre euharistia latin . +i nc o ntrebare: dac , precum e spus, n afar de Sfnta, Soborniceasca &i Apostoleasca Biseric , a&a cum e numit Biserica Ortodox , mntuirea altor confesiuni este pn ntr-att de ndoielnic , atunci de ce n Rusia nu se propov duie&te pe fa# acest adev r? R spunsul la aceasta e foarte simplu &i clar. n Rusia e admis toleran#a fa# de alte credin#e, iar cei de alte credin#e, ca &i ortodoc&ii, ocup la noi func#ii importante: &efii institu#iilor de nv # mnt n marea lor m sur sunt de alt credin# , &efii guberniilor &i a comunelor adesea sunt de alt credin# , comandan#ii de regimente &i batalioane nu arareori sunt de alt credin# . Oriunde n-ar ncepe fa#a duhovniceasc
61

s propov duiasc deschis c n afara Bisericii Ortodoxe nu este mntuire, marii demnitari de alt credin# s-ar sim#i jigni#i. Din cauza acestei situa#ii, clerul pravoslavnic rus a &i c p tat ntr-un fel deprinderea &i tr s tura nr d cinat de a vorbi despre acest subiect pe ocolite. Sau poate c unii din aceea&i pricin &i din cauza ndelungatei comunic ri cu eterodoc&ii, dar &i mai mult de la citirea c r#ilor lor, au &i nceput s gndeasc cu mai mult ng duin# n leg tur cu n dejdea de mntuire &i la celelalte confesiuni. Nec utnd la duhul blnde#ii &i iubirii de pace &i a r bd rii Bisericii Ortodoxe &i a p storilor &i adep#ilor ei, n Apus s-au editat n veacurile de mai nainte de c tre adep#ii diferitelor confesiuni cre&tine, mai ales se editeaz n timpurile noastre, o att de mare mul#ime de c r#i ndreptate mpotriva nv # turii Bisericii R s ritene, c ar fi greu chiar &i s le enumeri, cu att mai mult s le apreciezi dup merit. +i cu toate c astfel de c r#i ndeob&te sunt pline de clevetiri, basme, mustr ri, evidente n scociri &i minciuni, ndeosebi de de&tept ciuni &i uneltiri veninoase, cu scopul evident de a crea n Europa un duh de du&m nie mpotriva Bisericii Ortodoxe, &i mai ales mpotriva patriei noastre, ca zdruncinnd nv # tura Bisericii noastre Ortodoxe, s abat pe adep#ii ei de la calea adev rului: dar a&a cum ele se editeaz cu titluri ademenitoare, n condi#ii pl cute, de o att de mare dichiseal tipografic , nct parc f r s vrei atrag curiozitatea cititorilor, desigur c &i n patria noastr , n care aceste scrieri p trund pe c i negre, se vor g si destui din acei care, avnd o n#elegere de suprafa# despre nv # tura cre&tin , nu vor putea s nu ajung captiva#i de gnduri potrivnice adev rului. ndeosebi sau narmat acum contra ortodoc&ilor scriitorii Bisericii Latine, proclamnd domnia papei &i a Bisericii Romane peste toate guvernele, bisericile particulare &i popoarele lumii. Mai cu seam n prezent de aceasta se ocup iezui#ii n Fran#a, care folosindu-se de r spndirea limbii franceze, se avnt cu un fel
62

de activitate frenetic , prin intermediul scrierilor n aceast limb , s extind ideile lor peste tot, care sunt potrivnice nv # turii &i structurii ierarhice a Bisericii R s ritene, necru#nd n acest sens cele mai monstruoase n scociri, evidentele minciuni &i denaturarea neru&inat a adev rurilor istorice. Mul#i dintre intelectualii ortodoc&i, citind aceste lucr ri n limba francez &i necitindu-le pe ale lor, n rus , despre credin#a ortodox , u&or pot crede minciunilor iscusite n schimbul adev rului, pe care nu-l cunosc.34

n continuare avva Ambrozie, pe cteva rnduri, prezint! $i recomand! o carte ap!rut! la vremea aceea despre atitudinea Bisericii Romane c!tre alte Biserici, atr!gnd aten ia mai ales asupra f!g!duin ei pe care o dau episcopii latini papei lor. Pentru c! cititorii no$tri nu au acces la aceast! carte, noi am omis pasajul respectiv.

34

63

PAPA IOAN PAUL II ACCEPT ' EVOLU + IA Preot Gheorghe Calciu Dumitreasa onform unui articol publicat de Washington Post, Vineri, 25 octombrie 1996, pagina A1 - A14, adunarea anual a Academiei Pontificale de +tiin#e s-a ntrunit miercuri, 23 octombrie 1996, la Vatican, spre a pune la curent curia papal cu ultimele descoperiri ale &tiin#ei. Aceast adunare anual a Academiei ntrune&te cei mai mari savan#i ai lumii, catolici &i necatolici, mul#i dintre ei laurea#i ai Premiului Nobel. Tema principal a acestei ntruniri a fost originea &i evolu#ia vie#ii. Cu aceast ocazie, Papa a transmis un mesaj c tre membrii ntruni#i ai Academiei n care afirm c ultimele cercet ri &tiin#ifice dovedesc c problema evolu#iei este mai mult dect o simpl teorie. Mesajul prin care papa infim Biblia reprezint un pas enorm fa# de o alt enciclic papal de acum 50 de ani, care afirma c teoria evolu#iei este demn de a fi discutat , dar ea r mne nc o problem deschis . Aceast grab a Papei Ioan Paul al II-lea de a infirma Biblia &i nv # tura Sfin#ilor P rin#i ridic o serie de ntreb ri &i zguduie profund lumea cre&tin , catolic &i necatolic , punnd sub semnul ntreb rii

Pr.Gh.Calciu Dumitreasa, Rug$ciune i lumin$ mistic$, Ed.Dacia, 1998.

64

cre&tinismului real al lui Ioan Paul al II-lea. Este adev rat c spre a salva ideea de crea#ie &i pentru a adormi con&tiin#a membrilor Bisericii romano-catolice, profund subminat de materialism &i modernism, de scepticism &i liber cugetare, Papa afirm , n declara#ia sa c tre oamenii de &tiin# , c sufletul uman este creat n chip divin, anume pentru fiecare persoan , $i nu este supus unui proces evolu#ionist. Orice alt nv # tur este incompatibil cu adev rul despre om. +tim c o scrisoare papal nu este integral opera lui; &tim c are tot felul de consilieri &i c el d numai autoritatea pontifical unui asemenea mesaj. Afirma#ia Papei dovede&te, cel pu#in, o nep sare total privind consecin#ele acestei afirma#ii. Lep dnd orice leg tur cu Biblia &i cu nv # tura cristic , el restrnge rolul lui Dumnezeu n crea#ie numai la crearea sufletului. Oare ce a f cut Dumnezeu, vreme de milioane de ani, pn ce materia moart a evoluat spre prima celul vie &i de aici la om? +i cnd S-a hot rt Dumnezeu s ias din amor#ire &i s fabrice n chip divin &i pentru fiecare persoan n parte un suflet? Cnd a ap rut omul de Neanderthal sau Pitecantropus erectus? Cnd a ap rut primul filosof sau primul politician? Ori poate primul teolog iudeu sau catolic? Acest somn divin n timp ce materia se autocrea &i evolua, ni se pare una dintre cele mai eretice teorii, chiar dac neexprimate ca atare, pe care un pap a avut-o vreodat . Ea ne dovede&te, pe de o parte, c Papa are sf tuitori incompeten#i, care nu sunt n stare s gndeasc la consecin#ele neclarit #ilor pe care le las n mesajele papale, sau, pe de alt parte, reaua lor credin# , ca &i, eventual, o anumit incapacitate a Papei de a gndi corect, logic &i teologic. Probabil c , din punct de vedere organizatoric, de mult nu a mai existat un pap att de destoinic &i artizan al unui imperiu eclesiastic ca papa Ioan-Paul al II-lea. Pap intinerant, n ciuda sl biciunii, el c l tore&te mult, ncearc s stimuleze ata&amentul catolicilor fa# de Biseric &i conceptul de sfin#enie
65

papal n inima credincio&ilor. Sim#ind necesitatea unit #ii catolice, Papa Ioan Paul al II-lea a ncercat s nghit toate bisericile greco-catolice, f r menajamente, trimi#nd la grecocatolici ct mai mul#i preo#i de rit romanic. Numai cnd s-a izbit de opozi#ia drz a unit #ilor, care nu n#elegeau ca, dup ce umpluser nchisorile comuniste cu martiri, n scopul supravie#uirii unei Biserici martire, s se vad acum nghi#i#i f r s poat protesta, de c tre Vatican, pierzndu-&i fiin#a proprie. n fa#a acestei opozi#ii, Papa a rechemat pe to#i ace&ti preo#i &i i-a reciclat, dndu-le dreptul de a sluji n ambele rituri: romanic &i oriental. Dar a c utat s introduc n bisericile catolice de rit oriental, cu mult perseveren# , preo#ia de celibat. Pn aici nimic de condamnat, dect un anumit imperialism teologic, dintotdeauna tr s tur esen#ial pentru catolicism. Suspiciunile noastre ncep, pe dovezi foarte precise, din momentul n care Papa ac#ioneaz dur &i apoi cedeaz , sau se arat de la nceput subordonat grupurilor necre&tine. S le lu m la rnd pe cele mai importante: prima este dorin#a Papei. exprimat &i realizat concret n nfiin#area unei m n stiri de maici la Auschwitz, de a se ruga pentru to#i cei mor#i acolo. Se &tie opozi#ia drz f cut de evrei care, la ora aceea, afirmau c n acest lag r muriser patru milioane de cona#ionali ai lor, cifr pe care, f r vreo interven#ie extern cine ar fi avut curajul s numeasc aceast cifr mincinoas , n afar de ei n&i&i? - a fost schimbat la un milion &i patru sute de mii. A fost o polemic n care Papa afirma c acolo au murit polonezi &i #igani &i alte na#iuni care au dreptul la o rug ciune. De la nceput polemica a fost fals pentru c o biseric real nu se roag numai pentru alte neamuri, ci &i pentru evrei. Cert este c Papa a cedat n fa#a presiunii evreie&ti &i m n stirea, att de necesar pe un p mnt blestemat precum cel de la Auschwitz, a fost desfiin#at . Prima sl biciune a Papei. Biruin#a evreilor mpotriva poruncilor
66

divine ale cre&tinismului a crescut &i mai mult puterea interna#ional a evreimii, dnd autoritate poporului evreu de a confisca doliul interna#ional, negnd valoarea suferin#ei cre&tinilor, sporind &i mai mult teama lumii cre&tine de a-&i mai afirma valoarea principiilor sale. Acum un an, am urm rit la televizor un serviciu religios nchinat familiei. Era pe linia nt ririi acestei unit #i mistice care este familia, pentru c Dumnezeu a creat dintru nceput pe b rbat &i pe femeie, pentru a umple p mntul &i a-l st pni, ceea ce Papa neag direct n mesajul s u din octombrie. Dup p rerea Papei, trupul omului este consecin#a evolu#iei oarbe a materiei, iar sufletul a nceput a fi creat de Dumnezeu, cndva, la un timp nedefinit. Toat atmosfera acestei adun ri de rug ciune pentru familie era cu adev rat sacr . Apari#ia Papei a sporit atmosfera mistic . Dac atunci Papa ar fi spus: Iubi#ilor. s ngenunchem n umilin# &i s cerem lui Dumnezeu pace n Bosnia, pace n Orient, biruin#a adev rului cre&tin n aceast lume atacat de diavol din toate p r#ile, sunt convins c s-ar fi petrecut o minune. Acolo erau oameni care ardeau pentru Hristos, chiar dac Papa p rea o flac r stins . n loc de un astfel de ndemn, n momentele cele mai tainice ale rug ciunii, se auzea cte un strig t: Viva Papa! &i mul#imea uitnd de Dumnezeu, ova#iona loc#iitorul Sfntului Petru, n timp ce Papa, cu gesturile oamenilor politici din Est &i Vest, flutura din mini drept mul#umire. Mi-au revenit atunci n minte, cu am r ciune, vizitele de lucru ale conduc torilor comuni&ti sau vizitele lor la locul dezastrelor naturale, unde cel mai important lucru nu era nenorocirea oamenilor, ci preasl virea tiranilor. nconjurat din ce n ce mai mult de rabini &i de oameni de &tiin# atei, de masoni &i alte personaje nefaste, Papa alunec spre agnosticism &i materialism, negnd Biblia f r nici un menajament, reducnd rolul lui Dumnezeu aproape la nimic,
67

n timp ce rolul Papei cre&te infinit, spre distrugerea credin#ei. Cu cteva luni n urm la Vatican, a avut loc un serviciu special pentru cei mor#i n holocaust. Rug ciunea papal s-a limitat aproape exclusiv la holocaustul german. Erau acolo prezen#i reprezentan#ii evreimii, rabini, victime ale holocaustului. Ace&tia se vedeau. Nev zute &i ignorate de Papa &i de cardinali, ca &i de preo#ii care slujeau, erau milioanele, zecile de milioane de victime ale comunismului interna#ional, cei mai mul#i cre&tini ortodoc&i, dar &i necre&tini, budi&ti &i chiar musulmani, c rora Papa le nega dreptul la rug ciune &i la pomenire. Era un Pap care provenea din lumea comunist , din Polonia, &i care la alegerea lui, trezise speran#e &i entuziasm n to#i cre&tinii... La alegerea Papei Ioan Paul al II-lea eram n nchisoarea Aiud. Printre de#inu#ii de drept comun care treceau pe sub fereastra celulei mele de izolare, am aflat c a fost ales un pap polonez. Citisem despre Cardinalul Wi&inski care n jurnalul s u, de&i suferise att, nu reu&ea s se dezbare defel de ideile socialiste. Alegerea Papei mi-a dat o n dejde &i un curaj nou, pentru care i sunt recunosc tor &i acum, cu toate decep#iile ulterioare pentru lumea cre&tin , care nu este numai cea catolic . Atunci am cerut administra#iei nchisorii dreptul de a scrie o scrisoare Papei. O concepusem n gnd, ct mai scurt &i mai concentrat , ca s ncap ntr-o carte po&tal . O dat la &ase luni aveam dreptul s scriu o scrisoare acas . M-am hot rt s renun# la scrisoarea pentru familie, spre a-i scrie Papei. Binen#eles, administra#ia nchisorii m-a privit ca pe un nebun. Eu am insistat &i am declarat greva foamei pn la primirea dreptului de a scrie. Dup zece zile, colonelul Vasile Gheorghe, comandantul Securit #ii, n a c rui grij suprem eram, a venit &i mi-a dat cartea po&tal . amenin#ndu-m c nu voi primi scrisoarea pentru familie. I-am r spuns c &tiam acest lucru de la nceput &i c am ac#ionat n cuno&tin# de cauz . Eram sigur c scrisoarea nu va p r si birourile
68

Securit #ii, dar vroiam s se &tie c cineva din nchisoare, un preot ortodox, a ncercat cu orice risc, s trimit o scrisoare unui pap din # rile comuniste, ca o confirmare a speran#elor noastre. Scrisoarea nu a plecat. Dup eliberarea mea, n timpul domiciliului obligatoriu, printr-o persoan de ncredere, am expediat scrisoarea la Europa Liber , cu rug mintea de a o transmite Papei. Europa Liber spre cinstea celor de acolo, a transmis scrisoarea papei &i a dat-o &i pe post. Scrisoarea a ap rut n multe publica#ii cre&tine &i ziare din Vest. O redau mai jos, spre a dovedi cte speran#e mi-am pus n Papa Ioan Paul al II-lea, &i nu numai eu, ci mai toat cre&tin tatea. Sanctitate, inimile noastre au fost inundate de un val de bucurie divin . Harul Duhului Sfnt s-a pogort peste conclavul cardinalilor. Alegerea Sanctit #ii voastre ca Pap , n aceast epoc crucial pe care o tr im, este o dovad c Dumnezeu iube$te lumea: o dovad n plus c Dumnezeu v-a ales pentru noi to#i. Atunci am auzit glasul Domnului ntrebnd: Pe cine s trimit? Cine va merge pentru mine? (Isaia 6,8) Este o cinste pentru poporul polon faptul c a d ruit lumii mugurul n dejdii noastre de ast zi. Sanctitate, nu uita#i Biserica Oriental n suferin# ! Fiind chemat de Dumnezeu la cea mai eminent dintre sarcini, purtnd n inim durerea poporului c ruia i apar#ine#i, aduce#i-v aminte $i de Bisericile surori din celelalte # ri, c ci noi to#i c ut m pe Hristos $i mntuirea prin El. Noi suntem proscri$i, asupri#i $i arunca#i la marginea societ #ii, dar predic m pe Hristos cu vreme $i f r vreme, dup cuvntul Apostolului. Noi nu suntem biserica oficial , nici nu primim vizitele fr #e$ti ale delega#iilor ecumenice. Ace$ti fra#i nu se apleac asupra r nilor noastre. Ei nu ascult dect ponegririle puse n circula#ie mpotriva noastr . Dar noi st ruim n gndul cel bun, p strnd credin#a n biruin#a dragostei lui Hristos $i a drept #ii divine $i vedem n alegerea Sanctit #ii Voastre zorii binecuvnta#i ai acestei biruin#e. V scriu, Sanctitate, n romne$te, limba poporului meu, ale
69

c rui suferin#e se aseam n celor ndurate de poporul polonez de-a lungul istoriei. E limba n care s-a pl m dit cultura noastr na#ional $i cre$tin , ast zi amenin#at $i stricat , limba n care am p c tuit $i ne-am poc it, limba n care, de veacuri, ne rug m $i slujim Liturghia cre$tin . S r sune ea ast zi pe p mntul Romei, pentru a aduce cu ea am r ciunea $i lacrimile noastre. Binecuvnta#i, Sanctitate, pacea lumii, Bisericile surori $i neamul romnesc. Preot al Bisericii Romne Ortodoxe aflate n suferin# . Gheorghe Calciu Aiud De aceea simt o mare durere c acest Pap , n care ne-am pus attea n dejdi &i care ne confirma n dejdile, acum se dovede&te contradictoriu n gndirea lui teologic &i chiar apostat fa# de Sfnta Scriptur . Mesajul Papei este scris n limba francez &i, referindu-se la enciclica Papei Pius al XII-lea din anul 1950 - Humani Generis - care afirma cu un oarecare dubiu c ipoteza evolu#ionist este o foarte serioas ipotez , Papa Ioan-Paul al II-lea scrie: Ast zi, mi mult dect acum jum tate de secol, noile cuno$tin#e ne determin s cunoa$tem n teoria evolu#iei mai mult dect o ipotez Consecin#ele, nu ra#ionale sau induse, ale rezultatelor muncii $tiin#ifice, f cute separat de unii $i de al#ii, constituie n ele nsele un nsemnat argument n favoarea acestei teorii. Desigur, mesajul Papei a strnit comentarii contradictorii n presa interna#ional &i n grupurile de credin# catolice &i necatolice. David Beyers, Directorul executiv, al Comitetului de +tiin# &i Valori Umane pentru Conferin#a na#ional a Episcopilor Catolici, scrie la rndul lui: Aici este un mare pas: Biserica a trecut de a zice c e$ti liber s accep#i evolu#ia sau orice form de crea#ionism, la a zice c acum noi vom accepta evolu#ia care, oricum, este de facto. Cine mai pune la ndoial evolu#ionismul n Biserica romano-catolic ? Eu cred c
70

nimeni. Iat dar ct de subminat este credin#a catolicilor n Sfnta Scriptur , prin acceptarea infailibilit #ii papale. Discutnd cu un catolic problema mesajului antibiblic al Papei, spre surprinderea mea, mi-a spus c el este de acord cu Papa &i crede c este foarte posibil ca Dumnezeu s fi luat o pereche de maimu#e c rora s le fi suflat n fa# , dndu-le sufletul viu despre care papa afirma c ar fi singurul lucru pe care Dumnezeu l-a f cut &i l mai face nc , pn cnd papalitatea &i va schimba pozi#ia &i n aceast problem . A&adar, mergnd pe ra#ionamentul papal, pentru cineva care trage toate implica#iile din el, ca prietenul meu catolic, primii oameni Adam &i Eva - nu ar fi dect ni&te maimu#e pe care Dumnezeu le-a ales, din milioanele de maimu#e existente, pentru a le da suflet uman. De altfel, presa conservatoare italian a scris cu litere de-o &chioap : Papa spune c ne-am putea trage din maimu# (Il Giornale) sau, n La Republica: Papa a f cut pace cu Darwin. Cercurile fundamentaliste cre&tine, ca &i ortodoc&ii care p streaz ne&tirbit nv # tura Sfintei Scripturi &i tradi#ia Sfin#ilor P rin#i protesteaz mpotriva ereziei papale. Jim Stainbough. de la Institutul pentru Cercetarea Crea#iei din Santee, California, scrie: n termenii $tiin#ei $i ai Bibliei, eu nu $tiu dac Papa este pe deplin con$tient de ceea ce afirm aici. Apoi adaug c afirma#ia papei face lucrul Institutului, pe care Jim l conduce, mult mai dificil, pentru c Papa este o persoan respectat &i un om integru, ceea ce ar putea determina pe mul#i catolici s ia spusele Papei drept adev r evanghelic. A&a s-a ntmplat n Tenessee, unde un paragraf legal, care stabilea c adev rul care trebuie predat n &coli privind crearea lumii este cel din Genez , a fost abrogat anul acesta, dup 70 ani de func#ionare. Iat cum afirma#ia Papei distruge nv # tura Biblic despre crea#ie. Profitnd de dogma infailibilit #ii papale, care pune un om pe aceea&i treapt cu Dumnezeu, Papa Ioan Paul
71

al II-lea a f cut modific ri ale Sfintei Scripturi care, n perioada Sfin#ilor P rin#i &i a luptelor pentru p strarea credin#ei adev rate, stabilit de sinoadele ecumenice, ar fi dus la anatemizarea ereticului f r nici un fel de cru#are. Autoritatea papal , pentru catolici, trece naintea autorit #ii Bibliei &i a Sfintei Tradi#ii. Aceasta este cea mai mare r t cire a vremurilor noastre. Ea poate fi r t cirea cea din urm despre care ne vorbe&te Scriptura. Prima modificare a Scripturii f cut de Papa Ioan Paul al II-lea a fost cea prin care a scos din textul sfnt, sau a modificat, toate versetele care acuzau poporul evreu de uciderea lui Hristos. Poate c cititorii no&tri &i mai amintesc de conflictul dintre profesorul de teologie Marcel Junin din Fran#a, dat n judecat de c tre un fel de lig antidefamatorie evreiasc , asociat cu cardinalul catolic Etchegaray, pentru incitare la ur rasial , deoarece a protestat mpotriva falsific rii textului biblic prin scoaterea sau modificarea versetelor acuzatoare fa# de iudei. Spre cinstea ei, Justi#ia laic l-a achitat pe profesor, n timp ce Biserica catolic i-a dorit condamnarea! Infailibilitatea papal se manifest n mai multe feluri. De data aceasta, Papa este mai &tiutor al adev rului divin dect nsu&i Duhul Sfnt. El &tie ce a f cut Dumnezeu, la nceputul crea#iei - cnd, de fapt, nu acea nimic - &i cnd a nceput s lucreze practic, f cnd sufletele pe care le-a pus, fie n maimu#e, fie n ni&te oameni care au ap rut f r nici un amestec al Tat lui ceresc, ci pe care evolu#ia darwinist i-a pus la dispozi#ia Sa. Adev rul adev rat nu este con#inut n Biblie, ci n teoria lui Darwin &i, mai ales, a darwini&tilor. Ultima ac#iune a Papei, care i-a surprins nepl cut pe exila#ii cubanezi din America &i, probabil. din alte # ri, o constituie cordiala ntlnire dintre el &i ultimul dictator comunist din lumea neasiatic , Fidel Castro (nti la Vatican, apoi chiar n Cuba).
72

Unii catolici, obi&nui#i cu compromisurile politice ale Bisericii lor, n al#i termeni dect cei f cu#i de Bisericile Ortodoxe sub presiune &i teroare, socotesc atitudinea de dragoste a Papei fa# de Castro drept un mare act politic, pentru c numai a&a putea ob#ine pontiful dreptul de a vizita Cuba &i de a extinde imperiul catolic &i n aceast #ar . Se &tie c Papa a contribuit mult la pr bu&irea comunismului r s ritean, iar cu ocazia vizitei sale n Nicaragua, n 1983, a luat atitudine f #i& mpotriva sandini&tilor sus#inu#i de Castro. Pe de alt parte, cubanezii simt o dezn dejde justificat n fa#a acestui compromis papal. n realitate, credin#a nu cunoa&te compromisuri &i numai acomodarea slujitorilor ei la via#a lumii justific teoretic ac#iunile de compromis. Unii cubanezi au fost foarte duri; ei l consider pe Pap un tr d tor pentru c absolv un criminal. Al#ii sunt mai pu#ini duri, dar &i exprim ndoiala n privin#a ac#iunilor papale. Din toate acestea reiese tot mai mult caracterul de Pap politic al lui Ioan Paul al II-lea &i diminuarea evident a caracterului lui de vicar al Sfntului Petru. Privind cu ochii credin#ei spre ereziile veacului nostru, care iau putere de dogm n catolicism datorit autorit #ii papale, care apare mai mare dect a Sfintei Scripturi, dau slav lui Dumnezeu c , f r s am vreun merit, m-a f cut s m nasc ortodox. n felul acesta, m-a scutit de suferin#ele reneg rii acceptate a adev rului credin#ei &i de r t cirile puterii autoritative a organiza#iei unui imperiu ecleziastic n care persoana uman trece naintea lui Dumnezeu &i-a C r#ii Sfinte. S ne rug m lui Dumnezeu &i Mntuitorului Iisus Hristos s p streze n ortodoxie lucrarea necurmat a Sfntului Duh, care ne fere&te de gre&elile dogmatice. n ciuda attor p cate pe care unii ierarhi ortodoc&i le-au s vr&it, doctrina Mntuitorului a r mas ne&tirbit n Biserica noastr drept m ritoare, neatins de modernisme, de aggiornamente, de ajust ri politice ale Sfintei Scripturi &i de
73

primatul unui om fa# de Dumnezeu. Credem &i m rturisim, cu Sfnta Scriptur &i cu Sfnta Tradi#ie, cu hot rrile celor &apte sinoade ecumenice &i cu nv # tura Sfin#ilor P rin#i, c Dumnezeu a creat lumea din nimic, pe regnuri, la timpuri diferite, &i a ncununat crea#ia Sa cu omul, pe care l-a f cut cu o grij special , punnd n el toate elementele universului &i, prin suflarea gurii Sale, sufletul omenesc, a pus n el chipul &i asem narea lui Dumnezeu, care ne-a dat posibilitatea ndumnezeirii prin harul adus de Iisus Hristos, prin patima, moartea &i nvierea Lui. Amin!

74

PECETLUIREA SFNTULUI SINOD DE LA ANUL 1583 - un ndreptar de m rturisire ortodox Ieromonahul Visarion Moldoveanu a anul 1583, Papa Grigorie XIII al Romei a schimbat calendarul iulian, f cnd mai apoi numeroase presiuni asupra Patriarhului Constantinopolului din acea vreme - Ieremia al II-lea (15721579, 1580-1584, 1587-1595), pentru a-l convinge s urmeze nnoirea calendaristic apusean . ns pentru a le ar ta latinilor c fundamentele desp r#irii nu #in numai de m surarea timpului &i pentru a pune cap t presiunilor politice, Patriarhul Ieremia al II-lea a convocat n acela&i an Soborul Bisericii n cetatea Constantinopolului, la care au mai luat parte Patriarhul Silvestru al Alexandriei, Patriarhul Sofronie al Ierusalimului &i mul#i al#ii. Aceast hot rre sinodal numit Pecetluire, trimis c tre toate bisericile ortodoxe locale, arat principalele erezii papale &i le declar ca fiind n afara Bisericii Ortodoxe prin anatemizarea celor care le cred &i le practic . Iat ntregul text al Pecetluirii35:

35

Pentru traducerea exact! s-au folosit manuscrisele grece$ti din Codexul 772 din biblioteca M-rii Sfntul Pantelimon $i mss. Codex 285 al Chiliei Imnul Acatist - Schitul Kapsocalivia din Sfntul Munte Athos.

75

C tre to#i cre&tinii adev ra#i, m dulare ale Sfintei, Sobornice&ti &i Apostole&ti Biserici de R s rit a lui Hristos din Constantinopol &i din tot locul, har, pace &i mil vou de la Atotputernicul Dumnezeu. Nici un pic de tulburare nu a f cut n corabia din vechime furtuna care s-a ridicat din adncuri. +i dac Domnul Dumnezeu, amintit de Noe, nu ar fi binevoit a potoli apele, nu ar fi fost nici o &ans de salvare a ei. n acela&i chip &i mpotriva Corabiei Bisericii Ortodoxe ereticii au ridicat un r zboi nendur tor, noi socotind a fi voia lui Dumnezeu de a l sa urma&ilor prezentul tom mpotriva lor, a&a nct hot rrile cele scrise aici s fie f r doar &i poate n ap rarea Ortodoxiei noastre. Dar pentru ca documentul s nu fie prea mpov r tor (greoi) pentru oamenii simpli, am hot rt a-l pune n opt capete lesnicioase, dup cum se va ar ta. Din Vechea Rom au venit anumi#i oameni care au nv #at acolo s gndeasc latine&te. Dar cel mai r u lucru e c nainte au fost bizantini, n scu#i &i crescu#i prin p r#ile noastre; dar nu numai c &i-au schimbat credin#a, dar au &i ridicat r zboi Ortodoxiei &i adev ratelor nv # turi ale Bisericii de R s rit &i s-au r zvr tit mpotriva lui Hristos nsu&i, mpotriva dumnezeie&tilor Apostoli &i Sfintelor Soboare ale Sfin#ilor P rin#i care ni le-au l sat. Drept pentru care i-am t iat ca ni&te m dulare putrede &i HOT'RM I. De nu ar m rturisi careva cu inima #i cu gura ca m dular al Bisericii de R s rit botezat ortodox c Sfntul Duh purcede numai de la Tat l fiin&ial #i ipostatic, a#a cum Hristos spune n Evanghelie, ci Duhul purcede de la Tat l #i de la Fiul n acela#i timp, unul ca acesta s fie lep dat afar de Biseric #i s fie anatema.
76

II. De nu ar m rturisi careva c n taina Sfintei Liturghii, laicii trebuie s se mp rt #easc odat cu cele dou sfinte p r&i, a Preasfntului Trup #i a Preasfntului Snge, ci s spun c este de ajuns a primi numai trupul pentru c sngele este inclus, chiar dac Hristos le-a sfin&it separat #i le-a d ruit fiec ruia din Apostoli, unul ca acesta s fie anatema. III. De ar spune vreunul c Domnul nostru Iisus Hristos la Cina cea de Tain a folosit azime ca #i evreii #i nu pine dospit , unul ca acesta s fie departe de noi #i sub anatem ca unul ce gnde#te ca un evreu #i vrea s introduc doctrina lui Apolinarie #i a armenilor n Biserica lui Hristos, cu a C rui ncuviin&are l d m de dou ori anatemei. IV. De ar spune careva c atunci cnd Hristos Dumnezeu va veni s judece lumea, El nu va veni s judece sufletele mpreun cu trupurile, ci numai s hot rasc asupra trupurilor, s fie anatema. V. Ori#icine ar spune c atunci cnd mor, sufletele cre#tinilor care s-au poc it n aceast via& dar nu #i-au c#tigat mntuirea merg n Purgatoriu care este un basm grecesc unde focul #i chinurile i purific , #i mai cred c iadul nu este ve#nic a#a cum credea blestematul Origen #i dau din aceast pricin slobozire p catelor, pe unii ca ace#tia i d m anatemei. VI. De ar spune careva c Papa e capul Bisericii #i nu Hristos Dumnezeu, #i c Papa are autoritatea de a trimite n Rai prin scrisorile sale, #i c poate ierta p catele prin plata indulgen&elor, unul ca acesta s fie anatema. VII. Ori#icine nu ar urma hot rrile Bisericii hot rnicite n cele 'apte Soboare Ecumenice #i Sfintele Pa#ti socotite pentru a le urma, ci vrea s urmeze noua inven&ie a pascaliei #i a
77

noului calendar al astronomilor atei papi#ti, #i vor s r st lm ceasc #i s distrug nv & tura #i Predania Bisericii care noi le-am mo#tenit de la Sfin&ii P rin&i, anatema unora ca ace#tia #i s fie ndep rta&i de Biseric #i de mp rt #irea credin&ei. VIII. Rug m pe to&i binecredincio#ii ortodoc#i: r mne&i n credin&a str mo#easc ce-a&i nv &at-o pn acum, n care va&i n scut #i crescut, #i cnd vremurile o vor cere, v rsa&i-v sngele pentru a p stra credin&a mo#tenit de Sfin&ii P rin&i. Lua&i aminte la cele scrise mai nainte #i crede&i c Hristos v va ajuta s le mplini&i. Fie ca umila noastr binecuvntare s fie cu voi cu to&i. Amin. + Ieremia al Constantinopolului + Silvestru al Alexandriei + Sofronie al Ierusalimului (cu tot soborul episcopilor prezen#i la acest Sfnt Sinod) Anul 1583 de la Na#terea Domnului, indictionul XII, 20 noiembrie * Dintotdeauna Biserica Ortodox &i-a f cut m rturisirea de credin# ntemeiat pe hot rrile celor +apte Sfinte Soboare A-Toat -Lumea, pe scrierile canonice ale Sfintei Scripturi &i nv # turile Sfin#ilor P rin#i. Astfel a fost p strat neatins &i transmis nev t mat apostoleasca mo&tenire dogmatic &i liturgic , iar cnd lupii mbr ca#i n blan de oaie au c utat s dezbine p storii &i s sf&ie turma, ortodoc&ii au m rturisit adev rul deschis pn la moarte, sngele mucenicilor ducnd mai departe n istorie crezul Bisericii.
78

Parc vrnd s r scumpere o ndelungat istorie a romnilor, nsngerat de asupririle unui Apus cre&tin, ast zi mai mult ca oricnd suntem asalta#i de str daniile de apropiere &i unire a Catolicismului cu Biserica Ortodox , prin punerea de noi baze teologice &i dogmatice ce privesc o mai larg deschidere a orizonturilor c tre un filon comun al valorilor spirituale. Superficialitatea cu care teologii ortodoc&i trateaz n genere fundamentele ortodoxe la dezbaterile ecumeniste i-au adus inevitabil la adoptarea unor formule teologice confuze &i de compromis prin care au ajuns s justifice naintea mirenilor simpli &i ne&tiutori necesitatea unirii Ortodoxiei cu Catolicismul pe bazele descoperirilor r d cinilor &i a valorilor noastre latine.36 ns adev ratele r d cini istorice sunt legate de anul de gra#ie 1054. Marea Schism# De fapt, ce s-a ntmplat la anul 1054? Romanocatolicismul, f r nici o baz n Sfnta Scriptur &i n Sfnta Tradi#ie apostolic , a sus#inut urm toarele inova#ii doctrinare: primatul papal, erezia Filioque, Imaculata concep#ie adic nv # tura gre&it c Maica Domnului s-a n scut f r p catul originar sau str mo&esc37, nv # tura despre purgatoriu ca loc intermediar dintre rai &i iad, folosirea azimei la Mess n loc de pine dospit cum s-a folosit la Cina cea de Tain &i mai apoi n practica Bisericii din primele veacuri,
36 Dureros este faptul c! impactul catolicismului prin Unia ie n ara noastr! $i tr!darea mai marilor greco-catolici ce a dezbinat $i dezbin! Transilvania de Romnia au fost uitate prea repede de unii ierarhi ortodoc$i care acum $i ntind rznd minile s! se mbr! i$eze cu fii $i urma$ii celor care ne-au d!rmat Bisericile, m!n!stirile $i $colile cu tunul, ne-au vndut str!inilor pe treizeci de argin i $i acum ne tr!sc n mii de procese $i ne defaim! credin a ortodox!, rvnind la cele cteva m!n!stiri, biserici $i p!duri nerevendicate nc!... 37 Sfntul Ioan Maximovici n cartea sa Cinstirea Maicii Domnului n tradi#ia ortodox$ spune c! nv # tura Imaculatei Concep#ii neag biruin#a Fecioarei asupra ispitelor, preschimbnd-o dintr-o biruitoare, c reia i se cuvine s primeasc cununa slavei, ntr-o unealt oarb a voii Dumnezeie$ti.

79

celibatul preo#ilor - ce contravine rnduielii din Biserica primar &i comb tut de Sfntul Pafnutie la Soborul I AToat -Lumea &i altele asemenea, p strate de Catolicism cu mult nd r tnicie pn n zilele noastre. Ne ntreb m, cum oare acum cinci sute sau o mie de ani, inova#iile &i teoriile latine erau socotite de Biserica Ortodoxiei nu numai eretice ci &i profanatoare, iar ast zi acelea&i eresuri sunt propov duite cu senin tate de la altarele ortodoxe pe motivul c sunt p reri nevinovate ce nu afecteaz minimul dogmatic ce ar sta la baza celor dou biserici surori, n timp ce nv # tura P rin#ilor este #inut sub t cere pentru c lezeaz binele ecumenic $i bunele inten#ii de apropiere eclesial . nseamn c &i cei ce propov duiesc binele ecumenic &i cei care ascult orbe&te de acesta &i-au pierdut total crma sufleteasc odat cu adev rul ntru Hristos. Este adev rat c Ortodoxia nu a anatemizat Catolicismul numai dup ce papalitatea arogant a excomunicat Ortodoxia. Ce vor mai mult catolicii? Ce act oficial poate fi mai temeinic dect acesta? Ce altceva poate deschide o pr pastie mai mare ntre Biseric &i Papism? Latinii au lovit Biserica, ar tndu-&i adev rata fa# . Scena delega#ilor apuseni n altarul Bisericii Sfintei Sofia din Constantinopol a fost oficializarea &i confirmarea desp r#irii apusenilor de Biseric . Mai este nevoie de vreun alt act oficial? Nimeni nu l-a dat afar pe Iuda din cei doisprezece Apostoli. A plecat singur, n noapte. Nimeni nu la excomunicat. S-a excomunicat singur. Exist doar o singur n#elegere pentru actul latin de desprindere de Biserica Ortodox : ori Catolicismul este cu adev rat Biserica lui Hristos, ceea ce nseamn c Ortodoxia este anti-ortodox , eretic &i schismatic ; ori Biserica Ortodox este adev rata Biseric , ceea ce-i pune pe apuseni n rndul ereticilor rup#i de Hristos c ci pentru gndirea dreptcredincioas nu exist cale de mijloc. Biserica este Una,
80

nsemnnd c doar una dintre cele dou biserici nceteaz a mai fi Biseric dup anul 1054. Fiecare nu are dect s -&i cerceteze con&tiin#a &i s aleag . Cei ce aleg Ortodoxia arat lep darea papismului. Privit ndeaproape, papismul l pune pe credincios ntr-o fals dilem : dac &i papa &i Biserica sunt la fel de infailibili, cine atunci se face vinovat de nnoirile dogmatice &i c derile pe care Catolicismul le-a recunoscut c le-a ncasat de-a lungul timpului? A accepta vinovat Biserica nseamn a o reduce la o societate uman sau la un partid politic. A alege vinov #ia papismului, nseamn a-i nega autoritatea &i a-l da jos de pe piedestalul de unde st ca uzurpator al tronului lui Hristos. n ntreaga istorie a Bisericii Ortodoxie de dup Marea Schism , Sfin#ii P rin#i nu au v zut desp r#irea Bisericii de papalitate ca o gre&eal . Liturghiile latine erau considerate ca lipsite de harul Duhului Sfnt &i nici un latin convertit nu era primit f r a se reboteza ortodox. Cine din Biserica Ortodox &i n ce timp s-a ridicat mpotriva acestor rnduieli ale Sfin#ilor P rin#i? De ce s se ridice cineva atta timp ct nc &apte Soboare ale Ortodoxiei de dup Marea Schism 38 au nt rit anatemele Bisericii mpotriva catolicismului &i protestantismului. Era o convingere soborniceasc c toat papalitatea nu este Biseric . Latinii erau socoti#i ca reformatori r zvr ti#i, catolicismul fiind primul gen de protestantism ce s-a desp r#it de Biseric , de metanoia Sfin#ilor P rin#i, de dogmele, teologia &i via#a ortodox . Cum puteau P rin#ii cei din vechime, cnd m rturiseau n crez o biseric &i nu dou , a gndi m car despre catolici ca la o biseric sor ? Curios cum s-au sucit ast zi min#ile teologilor, ca cei care vorbesc despre Predania Ortodoxiei &i arat gndirea curat a Bisericii s fie acuza#i de nnoire &i r zvr tire...
38

Vezi mai jos articolul O epistol athonit .

81

Amintim c nc lcarea hot rrilor primelor dou sinoade de la Niceea $i Constantinopol, n care s-au alc tuit cele 12 capete ale Crezului, arunc asupra celor ce nu m rturisesc drept Crezul ortodox anateme de nedezlegat. Chiar dac Patriarhul Athenagoras mpreun cu Papa Paul al VI-lea la 7 decembrie 1965 au ridicat39 reciproc anatemele din 1054, lucrurile nu au revenit la starea dinaintea schismei &i nicidecum se poate reveni la Potirul comun, atta timp ct papismul #ine la acelea&i deosebiri dogmatice, canonice &i cultice ce au provocat Schisma, &i mai mult cu ct n acest r stimp au ap rut dogme catolice noi, mai grave &i mai dep rtate de nv # tura apostolic . Hot rrea Sfntului Sinod de la Constantinopol ntrunit de Patriarhul Ieremia al II-lea la anul 1583 nu las loc vreunui cuvnt de prisos. Dac pn n acel an toate cele ale apusenilor erau socotite erezii &i tratate cu anatemele de rigoare, cu att mai mult ast zi, cnd catolicismul, nnoit mereu cu vreo erezie, na&te o a&a vltoare n care mul#i au fost lesne prin&i. Ortodoxia i ecumenismul n secolul XVI n duhul ecumenismului de ast zi, Protestantismul secolului XVI a ncercat o unire cu ortodoc&ii n dorin#a de a fi recunoscu#i drept biseric , ca mai apoi s -&i poat atribui o descenden# istoric &i r d cin apostolic . Astfel, cu &apte ani naintea pomenitului Sinod, la anul 1576, luteranii din Tbingen au scris patriarhului Ieremia al II-lea afirmnd c luteranismul este adev rata credin# &i c vor s se uneasc cu ortodoc&ii. Pentru a-&i sus#ine cele afirmate ei al turau scrisorii

Protestul la acea vreme al stare ilor din m!n!stirile athonite (ncepnd cu Simonopetra) a fost prompt: au oprit pomenirea patriarhului Athenagoras la slujbele Sfintei Liturghii. Numeroasele caterisiri, expulz!ri $i amenin !rile sus inute de mai-marele Bisericii din Constantinopol a f!cut ca pn! ast!zi lucrurile s! fie inute sub t!cere.

39

82

M rturisirea de la Augsburg din 1530 &i articole ale credin#ei lor, cerndu-i Patriarhului s -&i spun p rerea. Patriarhul le-a trimis o prim scrisoare n care spune: R spunznd, nu v vom spune nimic de la noi, ci din cele 'apte Sinoade ale Bisericii, cu care scrie#i c sunte#i de acord. Vom vorbi urmnd nv # torilor $i teologilor no$tri, pentru c Duhul Sfnt a vorbit prin ei. nv # turile lor vor r mne pururea neschimbate, c ci ele se ntemeiaz pe cuvntul Domnului. Ar tndu-le care este dreapta credin# , Patriarhul Ieremia i-a sf tuit s revin asupra ideilor lor gre&ite: Nu exist dect un singur mod de a corecta gre$eala: urmnd Sfintelor Sinoade $i Canoanelor Apostolice, ntr-un cuvnt, urmndu-L pe Hristos n toate. Nemul#umi#i de r spunsul Patriarhului, care le cerea smerit dar hot rt renun#area la erezii, luteranii i scriu din nou, aducndu-i numeroase acuze. B trnul Patriarh le r spunde: Noi nu ne ap r m cu n#elepciunea omeneasc , ci folosim ca dovad Scriptura, c ci adev rata filozofie nu contrazice niciodat teologia (Col. 2. 8). Deci, fra#ilor, s st m neclinti#i pe stnca credin#ei $i pe Tradi#ia Bisericii $i s nu nl tur m hotarele puse de Sfin#ii P rin#i. Primind o a treia scrisoare, Patriarhul Ieremia al II-lea &i d seama c dialogul nu are cum s rodeasc &i le scrie urm toarele: V cerem ca de acum nainte s nu ne aduce#i o durere $i mai mare, nici s ne mai scrie#i pe acela$i subiect pe care vre#i s l privim diferit de cum au f cut-o P rin#ii Bisericii. Voi i cinsti#i pe ei n cuvinte, dar i respinge#i prin faptele voastre, pentru c ncerca#i s dovedi#i nepotrivite cuvintele lor dumnezeie$ti. n ceea ce ne prive$te, elibera#i-ne de povara dialogului. Mergnd pe c ile voastre, nu ne mai scrie#i despre dogm . Dar cine mai m rturise&te ast zi, asemenea celor din vechime, Ortodoxia? De aceea ecumenismul nu a ap rut n veacul XVIIII ci o sut de ani mai trziu, atunci cnd mai-marii ortodoc&i au spus da ereziilor Apusului...
83

Dac cineva accept ca o erezie s fie oficial numit biseric , indirect i recunoa&te validitatea dogmatic , sfin#enia tainelor, puterea &i harul ca celei Una, Sfinte, Sobornice&ti &i Apostole&ti Biserici. Ar trebui a&adar s accepte ca fiind Biseric &i sectele adventiste, baptiste, reformate, luterane, calvine, dup cum ecumenismul de la nceput s-a str duit s le numeasc . Ar trebui s nu mai fie opreli&ti n mp rt &irea n comun, n slujirea tainelor, n diferen#a dogmelor &i m rturisirea credin#ei. Dar dac toate sunt biserici ale lui Hristos, de ce Catolicismul s-a desprins de Ortodoxie iar Protestantismul de Catolicism? Atunci to#i Sfin#ii P rin#i, Mucenici &i M rturisitori care au murit pentru Ortodoxie au fost cei mai nenoroci#i oameni! To#i m rturisitorii care au nfundat temni#ele austroungare &i comuniste, care au luptat, au f cut minuni &i &i-au v rsat sngele pentru ca Ortodoxia s nu se uneasc cu Catolicismul, oare nu au mers la moarte pentru Hristos? De ce Mucenicii &i M rturisitorii credin#ei sunt v zu#i ast zi, n ochii teologilor ortodoc&i moderni, ca ni&te oameni obscuri, primitivi, ca ni&te fanatici r zvr ti#i &i ie&i#i din min#i care nu au deloc dragoste pentru fra#ii eretici?! Tlh#reasca unire Ce atitudine va trebui s aib simplul ortodox cnd se va trezi peste noapte c lumea se bucur de unirea bisericilor $i c unii ierarhi ai bisericii ortodoxe slujesc, se roag $i se mp rt $esc n cel mai ecumenist chip dimpreun cu papa $i paterii catolici? R spunsu-l g sim privind istoric lucrarea lui Hristos prin Sfin#ii Ortodoxiei. La anul 1439 n cadrul Conciliului de la Ferrara Floren#a, ortodoc&ii au adus prin gura Sfntului Marcu al Efesului toate argumentele scripturistice, sinodale &i patristice care arat purcederea Duhului Sfnt numai de la
84

Tat l40, iar grecii citind din Epistola Sfntului Maxim M rturisitorul c tre preotul Marin din Cipru, au spus latinilor: Dac o primi#i, unirea e f cut ; ns nvrto&area a fost prea mare ca latinii s accepte dreapta credin# 41. Cu toat aceast ngenunchere a teologiei catolice de c tre m rturiile ortodoxe, la 5 iulie 1439 to#i ierarhii &i teologii ortodoc&i, de frica presiunilor politice sau pentru argin#i, au semnat actul tr d tor al unirii bisericilor prin care se accepta doar de c tre ortodoc&i doctrina catolic , inclusiv primatul papal. Singurul care nu a semnat a fost Sfntul Marcu al Efesului, despre care papa Eugeniu al IVlea a spus: Dac R s riteanul nu a semnat, nu am rezolvat nimic. ntor&i la Constantinopol la 1 februarie 1440, ierarhii tr d tori vestesc poporului unirea cu Catolicismul, ns bine-credincio&ii au reac#ionat prompt: de$i era Postul Mare, bisericile au r mas goale, oamenii fugind de ierarhii $i clericii unioni$ti. Ba mai mult, credincio&ii, clerul de mir &i monahii din Sfntul Munte se adunar sub p storirea Sfntului Marcu al Efesului, care (datorit pizmei ierarhilor ortodoc&i unioni&ti este nl turat din scaunul episcopal) propov duia Ortodoxia pretutindeni n Imperiul Bizantin, hirotonind diaconi &i preo#i, construind biserici &i nv #nd credincio&ii s -&i p streze dreapta credin# . La Constantinopol, tr d toarea unire a fost proclamat oficial al 12 decembrie 1452, cnd patriarhul unionist Grigorie III Mammas a slujit cele sfinte mpreun cu legatul pontifical - cardinalul Isidor, avnd un sobor peste 300 de preo#i. La mai pu#in de un an, Bizan#ul c dea n minile musulmanilor

40 41

V voi trimite pe Duhul Sfnt Care de la Tat l purcede (Ioan 15, 26) Sfntul Marcu al Efesului, n a 5-a Prax! a Sinodului din Floren a zice, c!, peste treizeci de Simboale ar fi alc!tuit ereticii mpotriva cuvntului deofiin !.

85

Biserici surori? O alt inova#ie cu care ecumenismul a am git min#ile multor teologi ortodoc&i este teoria bisericilor surori care provine din mai vechea erezie a teoriei ramurilor sau a ramifica#iilor. Aceasta din urm spune c teritoriul real al unei biserici ecumeniste ce se pretinde universal nu poate fi limitat la arealul de acoperire al ortodoxiei, al catolicismului sau al protestantismului; cu toate acestea ns , aceast biseric trebuie s existe undeva n realitatea istoric , dup f g duin#a Mntuitorului. Mergnd pe calea deduc#iilor logice, ace&ti savan#i teologi au ajuns la o grozav concluzie: adev rata biseric ecumenist nu a existat dect virtual timp de dou mii de ani deoarece nu poate fi reprezentat de nici una din cele trei biserici existente luate aparte, ci de toate trei la un loc!! Iar aceast lucrare divin , de unire a celor trei credin#e ntr-una singur , revine automat n responsabilitatea Consiliului Mondial al Bisericilor. Aceast ciudat biseric ecumenist ar fi aidoma arborelui care, avnd o singur r d cin &i un singur trunchi, odat cu cre&terea &i dezvoltarea sa se ramific , a&a nct fiecare ramur are aceea&i tulpin (tradi#ie), se hr ne&te din aceea&i sev (Duhul Sfnt) &i are aceea&i r d cin vital (Hristos). De fapt primind aceast blasfemie, ortodoc&ii ajung s se lepede de nv # tura apostolic &i s t g duiasc sfin#enia &i unicitatea Bisericii Ortodoxe acordnd ntr-un mod liberalist dreptul ca oricine, fie eretic sau schismatic, s se considere membru al bisericii &i s poat primi Sfintele Taine ale Ortodoxiei chiar dac neag f #i& nv # tura ortodox . Iat n ce pr pastie a ra#ionalismului, a umanismului &i a necredin#ei ne-a atras infuzia de teologie apusean n gndirea ortodox . Sfntul Ciprian spune c cel care nu
86

p streaz unitatea bisericeasc nu mpline$te legea lui Dumnezeu, nu p streaz credin#a Tat lui $i a Fiului, nu p streaz via#a $i mntuirea42, unitatea Bisericii Apostolice #innd n primul rnd de m rturisirea aceluia&i crez. Teoria ramurilor &i implicit teologia bisericilor surori nu accept Biserica lui Hristos ca o alc tuire divino-uman pentru c introduce separa#ia &i nedeplin tatea n natura Bisericii, nct aceasta nu mai poate fi cea Una dect dac se une&te cu alte credin#e total contrare. Aceast viziune sociologic despre Biseric s-a mpropriat n concep#ia catolic mai ales dup Conciliul II Vatican (1958-1966), motivnd teologic unitatea cu Papa. Este o teorie secularizant , care se aliniaz cu 43 mondializarea. Vederea ereziilor &i sectelor ca biserici surori este foarte n&el toare deoarece submineaz unitatea de credin# a cre&tinilor ortodoc&i. Din punct de vedere eclesiologic ns , Biserici surori, dup schism , sunt ntre ele numai Bisericile ortodoxe locale, care p streaz &i propov duiesc neschimbat adev rul de credin# apostolic. Iar roadele acestor teologii eretice s-a v zut mai nti prin primirea papei ca patriarh al Romei n Romnia anilor 1999, iar mai apoi prin venerarea sfin#ilor apuseni cnd n luna iunie a anului 2004 mul#imi de cre&tini ortodoc&i romni n frunte cu ierarhi &i clerici s-au bulucit s se nchine bustului din bronz al lui Anton din Padova n untrul c ruia se g sea o limb neputrezit 44 mbr cat n argint, idolul fiind plimbat n procesiuni prin biserici ortodoxe.45

42 43

Sfntul Ciprian al Cartaginei, De catolicae Ecclesiae unitate, 6, P.L. col.504A. Georgios Mantzaridis, Globalizare i universalitate, Ed. Bizantin!, 2002, p.47 44 Limba lui Anton de Padova adevere$te puterea afurisaniei de c!tre Sfintele Soboare ale Ortodoxiei, m!dularul r!mas neputrezit fiind chiar limba cu care a hulit pe Hristos. 45 Este bine s! $tim c! dup! Marea Schism!, semnele v!zute ale harului au ncetat n Apus: catolicii nu mai au sfin i, m!rturie r!mnnd lipsa sfintelor moa$te, aghiasma catolicilor se stric! $i lumina de la Ierusalim nu vine la pa$tile catolic.

87

Martirii romni m#rturisesc n fa#a ncerc rilor habsburgilor care st pneau Transilvania din 1688, pe la mijlocul veacului al XVIII-lea s-au ridicat mpotriva unirii for#ate cu Roma nenum ra#i ap r tori ai dreptei credin#e. Pomenim aici pe mucenicul Oprea Micl u& din S li&tea Sibiului, preotul Moise M cinic din Sibiel, preotul Ioan din Gale&, precum &i ieromonahul Visarion Sarai, care prin puterea cuvntului au nt rit turma cea binecredincioas a nu primi unia#ia latin , spre disperarea tr d torului episcop unit Inochentie Micu, care scria: La ndemnul lui [al Sfntului Visarion, n.n.], n multe locuri poporul nu mai merge la biseric , nu se serve$te de preo#ii uni#i, mor#ii $i-i ngroap f r prohod $i f r mngieri duhovnice$ti, copii #i-i boteaz prin femei b trne $i se ntmpl $i alte pagube duhovnice$ti de felul acesta.46 La rebotezarea latinilor47 ndemna &i sfntul p rinte Nicodim Aghioritul n r spunsul c tre Patriarhul Grigorie al V-lea al Constantinopolului, sf tuind asupra unui c lug r transilv nean molipsit de ntin ciunea latinilor ce a fost botezat prin stropire, ca s fie botezat cu botezul Bisericii noastre de R s rit48 urmnd apoi s primeasc din nou, dup o duhovniceasc sf tuire, &i Taina C lug riei. Pentru nt rirea celor de mai sus s citim &i m rturia despre rebotezarea catolicilor de c tre Cuviosului Paisie de la M n stirea Neam#u: Iar prea cuviosul asupra tuturor celor ce venea de supt st pnirea papii, s vr$ea aceast mare tain a Botezului, f r de nici o mpiedicare sau ndoire, ca pre o prea de
46

Proloagele, vol.I, ziua 21 octombrie, citat prezent numai n c$r#ile tip$rite pn$ n 1998, an dup$ care pasajul a fost scos 47 La Sinodul din Constantinopol (1756) patriarhii ortodoc$i de Alexandria, Ierusalim, dimpreun! cu Chiril al V-lea al Constantinopolului au confirmat oficial practica de pn! atunci a Bisericii: rebotezarea latinilor $i a protestan ilor; n Rusia $i Grecia acela$i lucru era adoptat nc! din anul 1667. 48 Sfntul Ioan Iacob Hozevitul, Hran$ duhovniceasc$, Ed. Lumin! din Lumin!, Bucure$ti, 2000, p.527.

88

nevoie, la mntuirea omului49 &i nc Sunt eretici rmlenii [romano-catolici, n.n.] cu al lor pap ? Bine $tiu c vei zice c sunt eretici, $i de vreme ce sunt eretici, precum $i adev rat sunt, atunci Sfnta noastr Biseric i afurise$te pe dn$ii. 'i pe care Sfnta Biseric i afurise$te, $i eu mpreun cu Biserica, fiul ei fiind, i afurisesc50 iar despre unia#i: C pentru alte r t ciri $i erezii rmlene$ti ce nu se cuvine de acum s $i mai vorbim, cu toate ereziile cele rmlene$ti s-au amestecat $i cu ele se unesc $i unia#ii, precum sufletul de trup. 'i cum le va fi lor n dejde de mntuire? Nicidecum. Numai pentru Botez #i voi vorbi #ie din Scripturi, f r de care nu poate avea nimeni n dejde de mntuire.51 Mai pomenim aici &i m rturisirea ieromonahului Sofronie de la Cioara, care prin diferite scrisori, memorii52 &i proclama#ii a reu&it ca la 18 februarie 1761 la Alba Iulia s adune un Sinod ale c rui hot rri a dat peste cap cei &aizeci de ani de robie p gn , zeci de sate lep dnd unia#ia. Drept urmare, Maria Tereza a mputernicit pe generalul Bukow a distruge cu tunurile cele aproximativ 200 de schituri &i m n stiri care existau pe atunci n Transilvania. n urma acestei barbarii, practic, n-a mai r mas nici urm de via# monahal ortodox , Biserica lui Hristos ducndu-&i crucea prin codrii &i mun#i. Lupta mpotriva unia#ilor catolici a d ruit Ortodoxiei m rturisitori &i mucenici &i a ar tat istoriei c dreapta credin#
Via#a Cuviosului Paisie de la Neam# (Mss 154 din Biblioteca M-rii Neam u), Ed.Trinitas, 1997, p.61. 50 Sfntul Paisie de la Neam , Cuvinte i scrisori duhovnice ti II, Ed. Tipografia Central!, 1998, p.49. 51 Sfntul Paisie de la Neam , Cuvinte i scrisori duhovnice ti I, Ed. Tipografia Central!, 1998 52 n impresionantul Memoriu din anul 1757, credincio$ii ortodoc$i declarau: A venit vremea c ne-am dus la mormintele mor#ilor $i am zis: Ie$i#i mor#i din gropi, s intr m noi de vii, c nu mai putem r bda pedepsele ce ne vin de la popii uni#i $i de la domnii # rii. Pe nime nu-i doare de noi, nici pe domnii cei s se$ti, nici pe domnii cei nem#e$ti, nici pe cei ungure$ti. C toate temni#ele le-au umplut de noi pentru legea noast' cea ortodox $i atta ne-au pr dat, venind cu c tane pe capul nostru, ct nu $tim cu ce o s pl tim por#ia mp ratului.
49

89

iese biruitoare chiar &i atunci cnd toate altarele sale de piatr sunt png rite &i distruse, &i c Biserica lui Hristos va r mne ve&nic , vie &i lucr toare n altarele inimilor celor ce iubesc adev rul lui Dumnezeu. Por&ile Antihristului Sfnta Scriptur nva# C to#i dumnezeii neamurilor sunt draci. (Psalmul 95.5) Nu ntmpl tor firele istorice ale eresurilor cre&tine &i p gnismelor ntemeietoare de crezuri, zei &i religii au ajuns ast zi mai mult ca oricnd s -&i nnoade vrfurile prin re-descoperirea asem n rilor religioase. +i nu ntmpl tor exist deja n vremurile noastre o organiza#ie care se str duie&te s netezeasc &i s c l uzeasc drumurile tuturor religiilor acestei lumi ntr-un singur punct. Este simplu de n#eles pricina, c ci acela&i duh r u care a aruncat &i la umbra c ruia au crescut semin#ele necredin#elor n lume, neteze&te acum terenul venirii triumfale a Antihristului. Neputnd nimici Biserica lui Hristos, Satan a ales ca n fiecare dintre crezurile p gne&ti &i eretice ale lumii, pe lng crearea unei umbre ale unei false dumnezeiri, a unui hristos deformat, s lase &i cteva porti#e teologice prin care Antihrist s -&i fac la momentul potrivit n chip legal &i corect sim#it chemarea &i prezen#a. n acest sens, sl biciunea Catolicismului st tocmai n centrul s u, adic n omul pap &i filozofia ra#ionalistumanist care sus#ine c Dumnezeirea se manifest prin intermediari. Dar pentru a n#elege cum lucreaz mecanismul ispitirii antihristice s vedem mai nti cum se angreneaz n acest sistem roti#ele ra#ionalismului. P catul ra#ionalismului e c nu poate crede n suprara#ional, nu concepe minunea, neag Taina, nu poate explica nvierea sufletului &i nici nu crede ntruparea liturgic . Este teologia mormntului gol, via#a credinciosului necredincios,
90

rvna cre&tinului necre&tin ntr-o lume mhnit de un Hristos ce nu-&i poate demonstra nvierea, o lume n care ns &i ideea de p cat a fost abolit . Mai precis, ra#ionalismul religios este translarea n teologic a sinelui, numit aici infailibilitate, prima treapt c tre zeificarea omului. Ra#ionalismul a n scocit &tiin#a, iar aceasta a pavat omenirii calea nelegiuirii prin falsul sens al cunoa&terii, o cunoa&tere ce mai apoi a mbibat o cultur apostat n care Apusul a nv #at s re-gndeasc &i s ra#ioneze. Prin limbajul ra#ionalismului Apusul a rescris scripturile &i ntreg cre&tinismul, prin ochelarii ra#ionalismului Apusul vede credin#a &i pe Dumnezeu. Paradoxal, n ra#ionalism nu exist continuitate, nimic nu e logic, noul neag vechiul prin perpetua schimbare a dogmelor, a teoriilor &i viziunilor, dar o face la un mod &tiin#ific &i demonstrabil, nct hipnotizeaz min#ile oamenilor ca o magie. Din p cate to#i progresi&tii, reformatorii, f c torii sau nnoitorii de credin#e, to#i ace&ti alchimi$ti spirituali au absolvit la &coala catolicismului, to#i vorbesc limba ra#ionalismului, de aceea n comunele dialoguri teologice se n#eleg de minune unii pe al#ii: C ci va veni o vreme cnd nu vor mai suferi nv # tura s n toas ci dornici s -$i desf teze auzul $i vor gr m di nv # tori dup poftele lor $i $i vor ntoarce auzul de la adev r $i se vor abate c tre basme. (II Timotei 4.3-4) F r nici m car a b nui c preg tesc terenul venirii Antihristului, ace&ti teologi ai ra#ionalismului cre$tin, cu mentalit #i tipizate &i plini de sine sunt u&or de remarcat prin fauna religioas : gr irea le e moale, pres rat cu exagerat c ldur &i vizibil pref c torie, uneori dimpotriv - limbaj de cancelarie func#ion resc, rece &i expeditiv; n predici pacifici &i lacrimogeni, imploratori &i nduio& tori, chiar slugarnici. Totdeauna pozeaz neutri, dar i tr deaz ori o supunere supersti#ioas fa# de putere, legisla#ie, ordin, ori o venerare a tot ce nseamn oficialit #i religioase &i politice, chiar dac prin
91

aceste organiza#ii se aduc prejudicii Bisericii lui Hristos. n Ortodoxie ace&tia evit cu ndrjire orice adunare unde ar trebui s dea l muriri publice despre erezia ecumenist , despre valabilitatea dogmelor ortodoxe ast zi, despre actualitatea &i aplicarea Canoanelor Bisericii, despre nnoirile &i schimb rile n Ortodoxie, despre inova#iile eretice din nv # mntul teologic, precum &i despre noua legisla#ie intern a Bisericii. Iat calea de a r mne ortodox n duh &i adev r, unicul mod de a r mne trup din Trupul Bisericii, dup cuvintele Cuviosului Arhiereu Tit Smedrea: Refuz m a primi ideea c m car una din nv # turile Bisericii ar fi perimate, ori cel pu#in c zute n desuetitudine, $i ca atare supuse revizuirii. Aceasta nseamn a te a$eza pe tine deasupra Bisericii $i opune experien#a ta personal - limitat de contingen#ele fizice - experien#ei infailibile, ve$nice $i c l uzit de Duhul Sfnt, a Bisericii. Niciodat Sfintele Sinoade ale Ortodoxiei n-au afirmat perimarea vreunuia din canoanele formulate mai nainte [] Unii caut s reduc Biserica la m sura lor personal , nu pe sine la m sura Bisericii; $i prin aceasta substituindu-se Bisericii, se situeaz n afara ei, ncetnd de a mai participa la via#a Bisericii, iar cuvntul Sinodului al VII-lea Ecumenic de la Niceea, (787) nt re&te: S nu face#i nici inova#ie, nici omitere n Predania pe care am p zit-o cu evlavie pn acum. Deoarece to#i c#i s-au p strat nl untrul Sfintei Biserici Universale, nu au primit nici adaosuri, nici omiteri. 'i cu mare pedeaps va fi condamnat cel ce va face fie ad ugiri, fie omiteri. ns contrar nv # turilor Bisericii, ace&ti teologi de import ini#iaz programe de nfr #iri cu diferite culte eretice, organizeaz vizite &i tabere ecumeniste cu a&ez minte sociale din Apus; leag rela#ii de prietenie &i ajutorare cu societ #i si funda#ii ce poart nume obscure, n care nu se pomene&te nimic de Hristos &i dreapta credin# , ci doar de pace, reconciliere, convie#uire, egalitate, fraternitate, idealuri omene&ti n care nu se caut mntuirea. Se feresc de
92

r spunsuri clare &i curajoase pentru ap rarea Ortodoxiei, ce ar sup ra pe eretici &i ar mb rb ta pe ortodoc&i. Nu cred n negre&elnicia Bisericii, nici n sfin#enia Sfin#ilor, numindu-i extremi&ti, habotnici, fanatici cuprin&i de delir mistic; nva# c blestemele, anatemele &i afuriseniile sunt: regretabile erori, gre&eli ale istoriei, m rturii ale extremismului fanatic, fapte nechibzuite, atitudini pripite. Aceste considera#ii fac pe ace&ti ortodoc&i s reconsidere, s nnoiasc &i s schimbe Hot rrile celor +apte Sinoade, Dogmele Bisericii &i Canoanele Sfin#ilor P rin#i prin semnarea unor acorduri cu ereticii &i p gnii nchin tori la idoli, consim#iri ce presupun recunoa$teri reciproce de credin# . Promoveaz nnoiri p guboase n Biseric , modificnd, scurtnd &i laiciznd: slujbele, predicile, scrierile, pictura, portul &i graiul monahilor; secularizeaz m n stirile prin modernizare tehnic aduc toare de trnd vie, confort, negrij &i mpr &tiere, ucignd cu totul vie#uirea c lug reasc . Cam acestea sunt cteva din roadele ra#ionalismului n Biserica noastr Ortodox . Catolicismul roman demult robit acestui duh de secularizare, lupt pentru ntemeierea unei mp r #ii universale aici pe p mnt, tinznd la ntemeierea acelei Civitas Dei care s uneasc toat omenirea ntr-o societate religioas cu un singur conduc tor. Dar ntruct papismul pricepe cre&tinismul numai unilateral &i orizontal, ca o nou teocra#ie politic , asemenea celei din Vechiul Testament, catolicismul roman n activitatea sa unionist n-a p &it n calitate de Biseric ci n calitate de stat, de imperiu puternic &i influent care are dreptul sfnt (asemenea Jihadului) de a converti toate neamurile folosindu-se de orice metode. Tocmai am definit aici prima lucrare antihristic a catolicismului. Vorbeam mai sus de metehnele ra#ionalismului, ei bine, odat puse n mi&care aceste armade ale imperialismului religios, ele nu vor mai propov dui cre&tinismul, nici m car
93

catolicismul sau ortodoxia, ci binen#eles, teologia ra#ionalismului, ecumenismul unionist universal prin care lumea dezam git &i dezn d jduit de neputin#a lui Hristos n a o face mai bun , va descoperi un nou dumnezeu, un alt hristos creat de om dup chipul firii omene&ti c zute, un nou mesia care s -i mplineasc dr ce&tile pofte: Antihristul. Deja putem vedea semnele ra#ionalismului n apropierile &i deschiderea Catolicismului fa# de credin#ele p gne. Rupt fiind de Biserica R s ritean , sistemul religios roman devine unul vulnerabil, omenesc, fiind de ajuns o lovitur de gra#ie n coloana vertebral ca ntreg imperiul s se frng . Vorbim aici de pap , un om cu trup de carne ca &i noi, cu patimi &i p cate, a c rui c dere n n&elare este de ajuns ca o ntreag biseric de supu&i s l urmeze n r t cire, dup cum am v zut c s-a petrecut la anul 1054. Iar dac aceast n&elare vine prin insuflarea Antihristului, este u&or de n#eles calea pe care o vor urma atunci latinii. Unde le va fi atunci apusenilor lucrarea trezviei, discern mntul Sfin#ilor P rin#i, asceza trebuincioas n osebirea vedeniilor &i a duhurilor? Departe le vor fi atunci virtu#ile, dep rtate ca &i ortodoxia la care au renun#at de bun voie. Vor vedea atunci cum ortodoc&ii se mpotrivesc valului &i nu vor n#elege de ce. Ra#ionalismul va fi securea care le va t ia capul. Ca tr s turi generale ale cre&tinismelor antihristice, cunoa&tem: - teologie p mnteasc , orientat spre agonisire &i ndestularea trupului, hristo&i neosnditori la iad, ng duitori cu p catele, cu confortul, cu progresul - st ruin# c tre ridicarea mp r #iei cre&tine aici pe p mnt, continua expansiune imperialist n numele lui Hristos mai ales n # rile ortodoxe

94

- teologie &ubred &i controversat , neputincioas n a-&i dovedi continuitatea apostolic , ns sus#inut prin putere politic &i fabuloase investi#ii financiare - apare necesitatea justific rii teologice a finan# rii sistemului prin obligativitatea achit rii zeciuielii (protestantism) sau a indulgen#elor (catolicism) - religii u&oare ce promit o mntuire facil (e de ajuns numai s crezi), f r prea mult osteneal (protestantism) sau acord o a doua &ans prin existen#a purgatoriului (catolicism) - asceza ortodox , nevoin#a duhovniceasc (post, priveghi, rug ciuni, canoane) sunt v zute ca extremism religios, se reneag sau se ignor scrierile sfin#ilor, propria lor sim#ire fiind cea care le arat adev rul - limbaj lumesc, mbibat de ra&ionalism, unde tiin&a este cea care le certific# adev#rul i miracolele credin&ei - implicare activ n unirea religiilor &i puternice surse finan#atoare n ecumenism - vorbesc exagerat de mult despre venirea lui hristos ca mp rat &i preot ce va aduce pacea &i bun starea pe p mnt, lanseaz predic#ii pentru stabilirea apocalipsei, au profe#i &i se ncred n orice fel de viziuni hristice. *

Nu exist# viclenie a vremii mpotriva c#reia Biserica Ortodox# s# nu aib# leac: se ridic# mpotriva celorlalte biserici prin unicitate, se nr#d#cineaz# i cre te n via&a neamului prin sfin&enie, se opune globaliz#rii prin sobornicitate i se ocrmuie te spre adev#r prin ascultarea apostolic# de Hristos.
95

Totdeauna unitatea Bisericii merge dimpreun cu unitatea de credin# &i pururea nv # tura Mntuitorului viaz n nv # tura Apostolilor &i a Sfin#ilor P rin#i. Niciodat nv # mintele Bisericii nu vor fi perimate sau clasate drept ultra-rigoriste, niciodat Soboarele Ortodoxiei nu au contrazis sau exclus vreun canon formulat la Soboarele anterioare, niciodat Sfnta Tradi#ie nu va fi supus revizuirii sau rennoirii moderniste, niciodat nu ne vom a&eza deasupra Bisericii prin mp rt &irea unor experien#e personale ce contrazic experien#a infailibil a Bisericii, niciodat nu vom reduce Biserica la vreo m sura personal sau hot rre statal , c ci atunci cnd vom ncuviin#a cea mai mic dintre acestea eresuri ne vom rupe de Trupul Bisericii &i ne vom face hulitori ai Capului Ei, Mntuitorul &i Domnul nostru Iisus Hristos. Fa# de toate aceste abateri ale latinit #ii de la nv # tura Bisericii apostolice adev rata &i singura Biseric Universal Biserica Ortodox nu dezn d jduie&te &i nutre&te speran#a c pn la urm adev rul va triumfa, iar romano-catolicismul va reu&i, recunoscnd eresul &i n&elarea, s se elibereze de greutatea ap s toare a inova#iilor ce continu s mping Apusul n bezna infailibilit #ii min#ii sale.

96

ROMANO CATOLICII N SPATELE PROPRIILOR DECLARA + II. ASPECTE CARE DEMONSTREAZ ' CINE SUNT EI CU ADEV ' RAT Colectivul revistei Ekklesia Romano-catolicii. Fapte trecute #i actuale ale nesincerit &ii lor rice analist avizat &i sincer dar mai ales apar#innd Bisericii celei dreptm ritoare, poate observa un fapt pe ct de evident, pe att de caracteristic pentru ideologia si politica pe care o desf &oar Vaticanul &i biserica Romei. Anume c , mai ales dup Conciliul Vatican II, teologia romano-catolic se prezint din ce n ce mai activ n mediile ecumenice ca p str toarea, mbog #itoarea Tradi#iei Ortodoxe R s ritene, cu singura deosebire c romano-catolicii s-au manifestat n alt spa#iu geografic &i cultural; n plus, cu cteva excep#ii care &i vor g si ct de curnd o rezolvare facil , esen#a teologiei lor &i scopul final al demersului lor teologic ar fi similar cu al Bisericii Ortodoxe. Aceast teorie a a&a numitelor biserici-surori este bazat pe recunoa&terea de c tre teologii ecumeni&ti a succesiunii apostolice, a tainelor &i a existen#ei harului mntuitor &i sfin#itor n biserica Romei, dac nu n plin tatea lui, m car ntr-o m sur mai mic dect n Biserica Ortodox . Aceasta este opinia pe care curentul ecumenist ncearc s-o
97

impun , n ciuda nenum ratelor dovezi din ntreaga tradi#ie a Bisericii dreptm ritoare dar &i a faptelor concrete promovate de politica de domina#ie universal a Vaticanului. Realitatea este cu totul alta dect ncearc s o acrediteze teologii ecumeni&ti; ace&tia nu &i g sesc nici o sus#inere n Tradi#ia Bisericii Ortodoxe &i nici n Sfnta Scriptur . Sfin#ii P rin#i nu au vorbit niciodat nici de teoria ramifica#iilor (anume c diversele confesiuni cre&tine ar fi ramuri ale unui trunchi comun care este Biserica lui Hristos) &i nici nu au pomenit de recunoa&terea succesiunii apostolice la romano-catolici. Succesiunea apostolic presupune nainte de toate succesiunea n adev r &i nu doar o succesiune formal , istoric , a unei nl n#uiri de episcopi care au ocupat scaunul Romei. Recunoa&terea succesiunii apostolice este o eroare dogmatic &i canonic grosolan dac ea se face f r ca o anume grupare eterodox s revin la ortodoxie. Iat opinia reputatului canonist romn, p rintele profesor Liviu Stan ntr-un articol al s u consacrat tocmai succesiunii apostolice: Este greu s se g seasc n scrierile Sfin#ilor P rin#i ceva care s infirme () paralelismul ntre succesiunea apostolic sacramental $i aceea n credin# a episcopatului sau mai bine zis a preo#iei n totalitatea ei. De altfel, atitudinea vechii Biserici n chestiunea ntreruperii succesiunii apostolice sacramentale prin c derea din credin# , adic prin ruperea succesiunii n credin# , este exprimat $i n hot rrile canonice ale Bisericii $i anume n canoanele 46, 47, 68 apostolice;7.II Ec; 95 Trulan, etc. care prev d rebotezarea ereticilor $i hirotonirea din nou a clericilor acestora de orice grad - episcopi, prezbiteri sau diaconi. () De altfel, cum s-ar putea imagina o succesiune sacramental f r una de credin# ? A admite a$a ceva, nu nseamn oare a ne nchipui sau a ne face iluzia c Mntuitorul ar ng dui ca prin puterea harului sfin#itor, prin puterea preo#iei s se nt reasc $i s se r spndeasc r t cirile, ereziile? Ar fi ns cu neputin# s se conceap c harul preo#iei ar avea $i destina#ia de a servi $i minciuna
98

sau r t cirea, nu numai adev rul, $i c Mntuitorul ar ng dui s fie pus acest har n slujba celor care n ruiesc, iar nu zidesc Biserica? Este evident c harul preo#iei nu poate fi folosit mpotriva credin#ei sau n slujba necredin#ei. De aceea el nu poate s existe la eretici, c ci prezen#a lui la ace$tia, ar nsemna binecuvntarea p catului, sfin#irea sau consacrarea lui. Ca urmare, n nici un chip succesiunea sacramental nu poate exista f r succesiunea n credin# . Recomand m cu c ldur acest articol al pr. prof. Liviu Stan, n care acesta, cu puterea argumenta#iei bazate pe cuvntul Sfin#ilor P rin#i &i pe deciziile Sinoadelor ecumenice &i sinoadelor locale, arat f r putin# de t gad c : Trebuie s se conceap c Biserica ortodox nu este ndrept #it s admit validitatea tainelor unei alte Biserici sau grup ri religioase cre$tine, $i deci nici existen#a succesiunii apostolice n vreuna din acestea, dect dac , fie respectivele, fie unii membri ai lor, ar cere s stabileasc intercomuniune in sacris cu ea, sau s fie primi#i n Ortodoxie. 53 Acestea fiind spuse, vom constata, examinnd cu aten#ie declara#iile &i manifest rile romano-catolicilor, c ei promoveaz nu numai inova#ii periculoase n a&a-zisa lor liturghie dar &i adopt ini#iative demne de a strni un rs general. n spatele declara#iilor lor prietene&ti se reg sesc acelea&i ambi#ii politice lume&ti ca &i n trecut. De aceea, n ciuda declara#iilor lor de iubire fa# de Tradi#ia Ortodox (ca n bulele papale Tertio Milenio Adveniente &i Orientale Lumen), trecerea la dreapta credin# a acelora care se declar cu t rie prietenii Ortodoxiei n mai toate ntlnirile ecumenice, nu se produce. Mul#i din studen#ii no&tri studiaz la Universit #i apusene romano-catolice sau protestante. Strategia romanocatolicilor este veche &i binecunoscut din istorie. Spre exemplu, dac ne aplec m asupra istoriei uniatismului
53

Pr.prof. Liviu Stan, Succesiunea apostolic , Studii Teologice, nr.5-6, 1955.

99

romnesc dar &i asupra acestui fenomen al unia#iei din alte # ri, teologii romano-catolici nu vor fi niciodat de acord dac un student ortodox ce nva# ntr-o universitate apusean le-ar cere, spre exemplu, s treac la romano-catolicism. Ei ns sper ca acel student, odat ntors n #ara sa, mult mai lax &i mai tolerant n ceea ce prive&te acrivia dogmelor &i canoanelor ortodoxe, s accepte la momentul potrivit actul unia#iei cu Roma ca pe ceva u&or de nf ptuit &i ca pe o normalitate. A&a s-a ntmplat &i n veacul XVII, cu primul episcop romn unit, Atanasie Anghel (1698-1701); el a urmat seminarul teologic calvin din Ciugud-Alba &i a izbutit s c&tige prin importante sume de bani bun voin#a guvernatorului Transilvaniei &i a altor dreg tori, iar n septembrie 1697 a plecat n #ara Romneasc , pentru ca s primeasc , potrivit vechiului obicei, darul arhieriei. Se pare c la Bucure&ti se cuno&teau inten#iile catolicilor de a atrage pe romni &i c noul candidat - tn r &i f r mult nv # tur - nu prezenta prea mult ncredere. De aceea a fost #inut la Bucure&ti vreo patru luni, pentru a i se completa nv # tura &i a fi nt rit n Ortodoxie. Desigur c influen#a dogmatic eterodox primit anterior, relativismul s u dogmatic &i sl biciunea sa personal au avut ultimul cuvnt n deciziile sale. Dup semnarea unirii cu Roma, toate promisiunile catolicilor de a u&ura existen#a credincio&ilor noii Biserici unite &i de a avea reprezentare politic , s-au pr bu&it. n plus, n documentul de unire semnat de preo#ii ortodoc&i la 7 octombrie 1698 se stipula c romnii apar#innd Bisericii Unite cu Roma &i vor p stra neatinse s rb torile, calendarul &i Liturghia lor. Ei trebuiau doar s fac ascultare de pap . Noua Biseric Unit cu Roma a ob#inut unele drepturi prin edictele date de mp ratul Leopold n februarie 1699 &i martie 1701. Dar nici unul din aceste privilegii ob#inute pe hrtie nu s-a transpus n practic . Drepturile promise s-au dovedit minciuni grosolane care au generat mai trziu tensiuni sociale &i mult
100

v rsare de snge pe tot parcursul secolului al XVIII-lea. Astfel, interesul prea mare manifestat de c tre ierarhie &i cler pentru avantaje materiale &i drepturi sociale, primnd fa# de p strarea credin#ei, a condus la apostazie, cum de attea ori s-a ntmplat n istorie. Slujbele biserice&ti ale uni#ilor au devenit pas cu pas din ce n ce mai asem n toare cu cele ale romanocatolicilor. S-a ar tat astfel nc o dat c puritatea credin#ei &i ap rarea ei sunt mult mai importante dect ob#inerea unor avantaje lume&ti, fiind ele chiar &i drepturi sociale &i politice. n Transilvania, uniatismul a adus numai ur , snge &i dezbinare ntre cei care au r mas fideli credin#ei str mo&e&ti &i cei care au aderat la biserica unit . Mai mult, chiar ierarhii uni#i n-au fost ntotdeauna asculta#i de c tre Roma; s ne amintim doar de cazul ierarhului unit Inochentie Micu Klein care a murit n mizerie &i dispre# n Italia, cer&ind drepturile sociale multpromise pentru noua biseric unit . n 1761, generalul armatei austriece imperiale, Adolf von Bukow, a distrus cu tunurile n Ardeal - fiind trimis n misiune de mp r teasa Maria Tereza - peste 160 m n stiri &i biserici ortodoxe care refuzau s renun#e la Ortodoxie. Iat cteva doar din metodele cre&tine folosite de catolici pentru a-&i extinde domina#ia geografic pe orizontal . Ca s nu mai vorbim de nenum rate alte exemple asem n toare g site n istoria altor na#ii: cruciadele sngeroase care au culminat cu c derea Constantinopolului sub crucia#i n 1204 &i sl birea iremediabil a puterii militare a Bizan#ului confruntat cu amenin#area turceasc - n aceast cruciad , a IVa, armatele apusene au profanat &i distrus biserici &i catedrale, au jefuit &i nstr inat odoare &i multe sfinte moa&te din loca&urile sfinte ale Constantinopolului. Alt fapt s-a petrecut n istoria Georgiei Evului Mediu: n secolul XIII, regina Rusudan a Georgiei a cerut ajutor din Occident contra invaziei mongole. Ea a scris chiar &i papei din Roma cernd un minim ajutor
101

militar. +i care a fost r spunsul papei? Papa a trimis reginei un ajutor imediat: cinci misionari romano-catolici. Apare ns imediat &i ntrebarea fireasc : cum se mai pot declara romano-catolicii prietenii &i fra#ii Ortodoxiei, cnd ei &i acum ncurajeaz &i-&i nt resc prozelitismul n # rile ortodoxe ale Europei r s ritene? S ne amintim doar Colegiile din Roma deschise pentru greci sau pentru romni, cu scopul declarat s constituie pepiniere pentru viitorii apostoli ai acestor popoare54. Se g sesc de asemenea n Roma &i alte institute f cute pentru a sus#ine o intens propagand catolic n rndul popoarelor din Orient: Institutum Pontificium Orientale (din 1917), Institutul Biblic Pontifical (pentru promovarea uniatismului prin studii $i publica#ii). Din 1921 func#ioneaz la Roma un institut special pentru ru$i, numit Russicum, $i n 1937 la Roma s-a desf $urat primul Congres Interna#ional pentru Orientul Cre$tin55. Aggiornamento n teologia romano-catolic n vremurile de azi, atitudinile ierarhilor &i teologilor romano-catolici devin din ce n ce mai scandaloase. Astfel, ntr-un articol ap rut n The Washington Post, vineri, 25 Octombrie 1996, pagina A1-A14, Academia +tiin#ific Pontifical d dea publicit #ii un document oficial privind tema principal a acelei ntlniri: originile &i evolu#ia vie#ii pe p mnt! Men#ion m c raportul anual al acestei Academii reune&te savan#i renumi#i din ntreaga lume, catolici sau nu, mul#i dintre ei laurea#i ai Premiilor Nobel. +i iat declara#ia apar#innd papei Ioan Paul al II-lea, declara#ie publicat n num rul mai sus amintit din The Washington Post: Ast zi, mai mult dect acum 50 de ani, cuno$tin#ele $tiin#ei moderne ne fac s concluzion m c teoria evolu#ionist este mai mult dect o ipotez Rezultatele cercet rilor $tiin#ifice, nu ra#ionate sau
54 55

Istoria Bisericeasc$ Universal$, vol.II, Edit. IBMBOR, Bucure$ti,1993. Ibidem.

102

induse, ci ntreprinse separat de savan#i, constituie ele nsele un argument major n favoarea acestei teorii. David Beyers, directorul executiv al Comitetului pentru 'tiin# $i Valori Umane din cadrul Conferin#ei Episcopilor Catolici, a spus cu aceast ocazie: Acesta este un pas important: Biserica $i-a schimbat opiniile. Ieri, Biserica spunea c e$ti liber s accep#i evolu#ia sau orice form de crea#ionism. Ast zi Biserica declar c vom accepta evolu#ia care, n orice caz, exist , de facto. Cine se mai ndoie$te ast zi n Biserica Romano-Catolic asupra evolu#iei? Eu cred c nimeni. Iat a&adar cum declara#iile papei &i ale oficialilor catolici neag ntreg referatul scripturistic al Genezei. Ca &i pentru toate ereziile promovate de romano-catolici, aceasta ne face s ne ntreb m cum este posibil s consider m biserica romanocatolic drept biseric sor &i s ne numim cu mndrie fra#i n credin# cu partizanii lui Darwin? +i ceea ce este cu mult mai scandalos, este c declara#ia papei reprezint un r spuns la faimoasa Humani Generis - scrisoarea enciclic dat de papa Pius XII n 1950. n acea enciclic , papa Pius concluziona c teoria evolu#ionist reprezint o serioas ipotez 56. Iat a&adar cum gradul de apostazie al romano-catolicilor cre&te genera#ie cu genera#ie. Dar prima falsificare a Sfintei Scripturi f cut de actualul pap Ioan Paul al II-lea, a fost atunci cnd a omis acele versete care i acuzau pe iudei de r stignirea Mntuitorului Hristos. Mul#i &i amintesc poate de discu#iile strnite n jurul cazului lui Marcel June; el este profesor de teologie n Fran#a &i a fost adus n fa#a justi#iei de c tre o organiza#ie anti-def imare evreiasc asociat cu cardinalul catolic Etchegaray. Motivul invocat a fost instigarea la ur de ras , ntruct profesorul a protestat contra falsific rii Bibliei, prin scoaterea acelor pasaje acuzative n mod direct pentru evrei.57 O personalitate de marc a conciliului Vatican II a fost Jules Isaac. El a lucrat timp
56 57

Rug$ciune i lumin$ mistic$, Pr. Gheorghe Calciu Dumitreasa, Ed. Dacia, Cluj, 1998 Ibidem.

103

de 20 de ani la purificarea bisericii romano-catolice de orice antisemitism. Pe 13 iunie 1960, el a fost primit n audien# de papa Ioan VI; dup aceast ntrevedere cardinalul Augustin Bea a fost ns rcinat s studieze mai bine cum s-ar putea strpi orice urm de antisemitism n biserica romano-catolic . Ca rezultat, pe 20 noiembrie 1964, s-a adoptat o schem de reconciliere a religiei cre&tine cu iudaismul (Leon de Poncins, Judaism and Vatican). Pentru conceperea acestei scheme, cardinalul Augustin Bea (pe numele s u adev rat, Beheim) s-a ntlnit la Roma cu rabinul Abraham J.Herschel, de la Seminarul Evreiesc din New York; n acela&i timp, dr. Nahum Goldmann, &eful Conferin#ei Interna#ionale a Organiza#iilor Evreie&ti, mpreun cu al#i reprezentan#i ai lojei masonice iudaice B'nai B'rith s-au ntlnit la Roma cu papa. Jules Isaac ia cerut papei s se renun#e la acel versete despre patimile Mntuitorului &i despre r stignire, el spunnd: cei patru evangheli$ti au fost ni$te scornitori $i calomniatori ai poporului evreu, f r s aib vreun motiv real. Nici p rin#ii bisericii nu sunt mai buni; ei sunt def im tori plini de otrav , vinova#i de genocid.58 Papa Paul VI, scria la 2 aprilie 1969, dup Conciliul Vatican II c de acum se va propov dui n lume un cre&tinism cosmetizat: Atractiv, pl cut, pozitiv, acceptabil $i amiabil; prieten al vie#ii, al omului $i chiar al lucrurilor lume$ti un cre$tinism indulgent, deschis, liber, desc tu$at de rigiditatea Evului Mediu $i eliberat de interpret ri pesimiste privind oamenii $i obiceiurile lor.59 Contribu#ia lui Augustin Bea la recunoa&terea - adoptat de Conciliul Vatican II - a faptului c evreii nu sunt vinova#i de r stignirea lui Iisus Hristos, a fost nalt apreciat de revista evreiasc The Jewish Sentinel (Chicago, 26 noiembrie 1964). Revista Look, n num rul s u din ianuarie 1966, ap rut dup Conciliul II Vatican, d dea o nalt apreciere cardinalului Augustin Bea &i de asemenea lui Jules Isaac, drept ini#iatori ai
58 59

Jesus et Israel, Genese de l'Antisemitisme, Francmasoneria, pg.49-51, nr.1, 1999. Catholic Family News, Francmasoneria, pg.49-51, nr.1, 1999.

104

acelor decizii luate de Conciliul II Vatican asupra absolvirii evreilor de orice vin privind r stignirea Mntuitorului Iisus Hristos.60 Dup numai 8 ani, Reuniunea Episcopatului Francez adopta la 16 aprilie 1973, n a&a numitele Directive Spirituale, urm toarele patru principii recomandate de biserica romano-catolic : 1. n ciuda refuzului lor de a-L accepta pe Mntuitorul Iisus Hristos ca pe Mesia, mozaismul este ast#zi o binecuvntare pentru ntreaga lume. 2. Iudeii au ast#zi o misiune universal# n lumea ntreag#61 i Biserica cre tin# trebuie s# urmeze acela i plan universal al mntuirii.62 3. Aten&ia comun# att iudeilor ct i cre tinilor este ndreptat# c#tre aceea i er# mesianic#. 4. Mai mult dect aceast# aventur# teologic# a Episcopatului Catolic Francez, este urm#toarea declara&ie a cardinalului Etchegaray despre rela&iile dintre Biserica cre tin# i iudei: aceste rela&ii privesc Biserica nu numai n aspectele ei exterioare, ci i n aspectele ei interne, cum ar fi ns# i defini&ia Bisericii.63 Acela i cardinal vede rela&iile dintre mozaism i Biserica cre tin# ca o asidu# competi&ie ntre cei care nc# l a teapt# pe viitorul Mesia i cei care a teapt# a doua venire a Lui.64 Dup aceste scandaloase considera#ii ale ierarhiei romano-catolice, ne ntreb m dac ace&tia mai pot fi oare numi#i cre&tini; ntreaga imnografie ortodox &i n special cnt rile Postului Mare se refer la pierderea caracterului mntuitor al Legii celei Vechi, odat cu ntruparea, R stignirea, Moartea &i nvierea lui Hristos Iisus, Dumnezeul
Ibidem. Arhim.Serafim Alexiev, Arhim. Jazadjiev, Ortodoxie Sl!tioara, 1997. 62 Ibidem. 63 Idem. 64 Idem.
61 60

i Ecumenism, M!n!stirea

105

cel adev rat. Numai respectarea Legii Vechiului Testament, f r acceptarea lui Iisus Hristos ca pe Fiul Tat lui Ceresc &i Dumnezeu adev rat, nu poate duce la mntuire. Vechiul Testament are desigur importan#a lui covr&itoare, proorocind despre certitudinea venirii lui Mesia. Profe#ii Vechiului Testament vorbesc despre Mntuitorul &i despre mp r #ia Lui, despre Maica Domnului, despre Noul Templu - Biserica lui Hristos - mai str lucitor &i mai plin de slav dect templul iudeilor din Ierusalim. Mesia Hristos a venit deja pentru noi cre&tinii, pe cnd iudeii nc l mai a&teapt ; orbirea &i nvrto&area inimilor lor r mn &i ast zi acelea&i ca pe vremea Mntuitorului. Legalismul, formalismul, r st lm cirea pn la extrem a Legii, persist &i azi ca atunci cnd Mntuitorul i nvinuia pe c rturari &i pe farisei c n#eleg semnele schimb rii timpului privind la cer, cnd e soare sau e nor, dar nu n#eleg semnele plinirii vremii. nsu&i mntuitorul Hristos a spus c El nu a venit s strice Legea, ci s o plineasc . Cu aceea&i semnifica#ie este &i urm torul fragment dintr-un imn ortodox. Acesta confirm credin#a Bisericii Ortodoxe c p strnd numai vechile porunci ale Vechiului Testament &i totodat negnd dumnezeirea persoanei Mntuitorului, a&a cum fac iudeii, reprezint o ve&nic osnd : O, adun tur viclean $i desfrnat (adic sinagoga) de ce #ii Leg mntul dac nu e$ti mo$tenitoarea lui? De ca te lauzi cu Tat l, dac nu ai primit pe Fiul?65 De cnd a nceput studiile sale teologice, papa Ioan Paul al II-lea a fost influen#at de duhul filosofilor necre&tini moderni&ti: Husserl, Kierkegaard, Scheler, Rudolf Steiner &i de asemenea de teoriilor eronate ale lui Hans Urs von Balthasar. Iat un exemplu din declara#iile caracteristice ale papei Ioan Paul al II-lea: Este nevoie s separ m cre$tinismul de forma lui european . Popoarele cu o cultur str veche au dificult #i n a accepta cre$tinismul, ntruct aceast religie le este prezentat n
65

Stihira III pentru Vecernia Marii Luni.

106

formulele ei europene n#elegem c se impune o africanizare, o indianizare, o niponizare a slujbelor noastre cre$tine.66 Teologul ortodox, va vedea, f r ndoial , n aceast declara#ie a papei, gre&eala tipic a catolicilor privind concep#ia despre mntuire, despre Tradi#ie &i despre adev rul mntuitor, anume: c toate acestea sunt numai o chestiune de mo&tenire cultural . Actuala conversie p gn a romano-catolicismului nu a nceput ns cu Conciliul Vatican II. A fost un proces ndelungat, nceput n acel moment cnd s-au introdus primele erori dogmatice n teologia apusean . Nu papa Ioan Paul al IIlea sau predecesorii s i au distrus romano-catolicismul; romano-catolicii n&i&i au ncetat de a mai fi Biseric n momentul n care s-au separat de Trupul cel Unul al Sfintei, Soborniceasc &i Apostoleasc Biseric - Biserica Ortodox . +i ce n#eleg romano-catolicii practic prin aceast adaptare cultural a vie#ii Bisericii? n mai 1985, vizitnd Belgia, papa Ioan Paul al II a declarat c att musulmanii ct &i cre&tinii sunt supu&ii aceluia&i Dumnezeu, utiliznd fiecare c r#ile noastre sfinte corespunz toare. Astfel, papa pare s fi uitat c n una din aceste c r#i sfinte - n Coran, sunt scrise urm toarele blasfemii: Sunt 11 lucruri spurcate - urina, excrementele, sperma, oasele, sngele, cinele, porcul, b rbatul $i femeia ne-musulmani $i treimea.67 +i nc : Cine crede n treime este spurcat precum urina $i fecalele.68. n august 1985 vizitnd Marocul, acela&i pap a afirmat despre credin#a noastr c este comun att cre&tinilor ct &i musulmanilor. Aceste eforturi de a adapta religia cre&tin la obiceiurile &i tradi#iile culturale este foarte fructuoas n Europa mai mult dect n Asia. Pe 20 iunie 1980, o moschee s-a deschis la Lille, ntr-o fost capel dominican . n 1981 o moschee s-a deschis n vechea biseric din Mureaux. Pe 7 decembrie 1982, o alt moschee s-a deschis
66 67

Arhim.Serafim Alexiev, op.cit. Coranul, Articolul 1. 68 Idem, Articolul 2.

107

la Sarcelles. n decembrie 1984, o alt moschee s-a deschis la Roma Religiile p gne asiatice par s beneficieze de aceea&i bun voin# papal . Putem men#iona urm toarele fapte: complimentele adresate reprezentan#ilor budi&ti &i &intoi&ti care au fost primi#i de pap la Tokio n 1981. Laudele aduse libert #ii religioase &i acelor religii care ador natura (vizita papei la Bankok, cnd papa s-a plecat n fa#a &efului spiritual budist) n India, papa &i-a scos pantofii pentru a a&eza o ghirland de flori la mormntul lui Mahatma Gandhi. Cu aceast ocazie, papa a declarat: omul este acea r d cin pe care Biserica trebuie s o cultive, pentru a-$i r mne fidel ei n$i$i +i mai mult: Hindu$ii, budi$tii $i cre$tinii se reunesc pentru a proclama adev rul despre om $i n special privind ap rarea drepturilor omului; pentru a elimina s r cia, foametea, ignoran#a, persecu#iile.69 Putem cu u&urin# s ne ntreb m ce adev ruri comune despre om pot proclama mpreun cre&tinii &i p gnii, n momentul n care ei nu cinstesc aceea&i divinitate. n Europa ac#iunile papei au un efect magistral. n 1985 la Vincennes, s-a inaugurat un templu tibetan, unde au fost consacra#i 10 francezi drept lama &i ntr-un timp scurt au fost consacra#i al#i 14 francezi drept lama tibetani. n Fran#a s-au estimat 30 centre religioase tibetane, la acel moment. n iulie 1987, un ziar local descrie modul de via# a unui lama tibetan &i men#ioneaz c mul#i lama au sosit n Fran#a de la Darjeeling, India. Unul dintre ei &i-a deschis n Fran#a n 1987, n localitatea Plaigne, Templul celor 1000 de Buda. Acesta este cel mai mare templu tibetan din Fran#a &i unele dintre statui au peste 7 metri n n l#ime. Ace&ti c lug ri tibetani tr iesc aparent din dona#ii, ns cum au reu&it ei atunci s ridice un asemenea templu? Pe banii cui?70
69 70

Cine atac! Biserica Romano-catolic!? artic. Internet, Romanian Historical Studies. Ibidem.

108

Este bine &tiut c din trupul stricat al unei credin#e eretice, viermuiesc &i odr slesc noi erezii. Prin urmare vor fi u&or de n#eles urm toarele fapte uimitoare &i scandaloase, nu mai pu#in condamnabile dect faptele istorice despre opulen#a, erorile &i atitudinea departe de smerenia cre&tin a ierarhiei romano-catolice. La numai cteva ore dup nchiderea lucr rilor Conciliul Vatican II, Karol Wojtyla a declarat despre slujbele biserice&ti n Biserica Romano-catolic : totul se va schimba: cuvintele, gesturile, culorile, ve$mintele, imnografia, arhitectura. Problema reform rii Liturghiei este enorm $i e dificil de prev zut cum se va sfr$i.71 Anii urm tori au adus confirmarea acestei decizii. n mai 1980 n Zair, papa a consacrat 8 episcopi la o ceremonie de un milion de participan#i. Preo#ii se leg nau n timp ce mul#imea cnta gloria; dup aceea au cntat n Swahili, Lingala &i Kikongo, acompania#i de chitare, acordeoane &i tamtamuri. Apoi, la un serviciu divin oficiat de pap la Nairobi, ofertorium-ul a fost de fapt, un ritual african: triburi de negri din Kenya au adus co&ule#e cu fructe, o oaie care beh ia, obiecte de artizanat local. Papa nsu&i &i-a a&ezat pe cap faimoasa podoab Masai, de 40 centimetri n l#ime, ornat cu pene, iar pe umeri o mantie Masai ro&ie. n februarie 1982, ultima liturghie a papei n Africa a constat din cntece &i dansuri tradi#ionale africane, similare cu cele pe care le executau triburile africane atunci cnd &i ucideau sclavii n ritualurile lor p gne. Dou luni mai trziu, Reuniunea Na#ional Liturgic a Episcopilor din Volta Superioar a prescris ritualul liturgic, constnd dintr-un amalgam de a&anumite elemente cre&tine din dansuri tradi#ionale, b t i ritmice din palme, strig te de femei, b taia ritmic a tamtamului, pentru a marca fiecare moment mai important. n

71

Idem.

109

Postul Mare, n Vinerea Mare, un grup de dansatori, b rba#i &i femei, trebuie s salute Crucea.72 n mai 1984, papa a celebrat liturghia n Papua - Noua Guinee. Cu aceast ocazie, 250 de dansatori, pe jum tate dezbr ca#i &i purtnd ornamente multicolore, au executat dansurile lor rituale acompaniate de b t i de tobe. n septembrie 1984, papa a hirotonit opt diaconi n Canada. n timpul acestei ceremonii, indigenii au aprins focul sacru, arznd plante pentru a chema Marele Spirit Ke-JemManito, apoi i-au d ruit papei o pan nmuiat n snge proasp t. n 1985, n timpul c l toriei sale n Togo, papa a declarat: Pentru prima dat m-am rugat mpreun cu cei care cred n animism.73 De fapt, n 1985 n Togo, papa a participat la un ritual p gn propriu-zis, nemaiascunzdu-se sub masca unei liturghii cre&tine. Astfel, papa nso#it de vr jitori s-a deplasat ntr-o p dure. Jurnalul L'Osservatore Romano descrie cum papa a acceptat s invoce puterea magic a apei &i a mor#ilor: Papa a executat toate mi$c rile $i gesturile rituale, folosind f in $i ap $i mpr $tiindu-le pe p mnt n mai multe direc#ii. Dup aceea, el nsu$i s-a plecat la p mnt.74 E important s amintim c ideea unific rii tuturor religiilor s-a conturat mai cu putere nc de la Chicago (1893) &i Paris (1900). Masoneria a propus s se fac un Congres al tuturor religiilor, pentru a promova o religie universal , acceptat de popoare de toate culturile $i tradi#iile, a&a cum Loja Marelui Orient a declarat nc de la mijlocul sec. al XIX-lea. La 27 octombrie 1986, papa Ioan Paul al II-lea a adus la realitate acest proiect al masoneriei. El a primit n bazilica Sfntului Francisc din Assisi, pe reprezentan#ii marilor religii ale lumii pentru a se ruga mpreun . Locul rezervat lui Dalai Lama era chiar altarul central, unde acesta a instalat o statuie a lui
72 73

Idem. Idem. 74 Idem.

110

Budha. Episcopii catolici au v zut statuia &i nu au spus nimic Un an mai trziu evenimentul s-a repetat la Biserica Santa Maria din Trastavere din Roma, spre satisfac#ia masonilor, care &i-au publicat victoria n ziarul Hiram scos de Loja Marelui Orient. Masonul F.M. Marsaudon scria: Catolici, ortodoc$i, protestan#i, evrei, musulmani, hindu$i, budi$ti, liber-cuget tori, pentru noi nu sunt dect porecle; francmasoneria este numele ntregii familii.75 Rela#iile catolicilor cu francmasoneria au f cut multe valuri &i sunt binecunoscute n occident. Astfel, Mary Ball Martinez a descris n cartea ei cum n acest secol mul#i papi au ajuns masoni.76 Jurnalista Mary Ball Martinez a fost 15 ani reporter al Vaticanului pentru o seam de reviste faimoase (The Wonderer) sau la alte reviste ca The National Review. Mary Ball afirm c papa Ioan al XXIII-lea era ini#iat n francmasonerie &i c a participat la ntrunirile Lojei Marelui Orient de la Paris din 1940. Carlos Vasquez, mare Comandor al Francmasoneriei Mexicane, a declarat c papa Ioan XXIII &i de asemenea Paul al VI-lea erau masoni; episcopul Sergio Mendez din Cuernabaca (care a introdus la Conciliul Vatican II ini#iativa de a anula interdic#ia credincio&ilor catolici de a putea fi &i masoni), a fost n aceea&i loj cu Carlos Vasquez, dup cum declar chiar acesta din urm . n CDL Report din mai 1995, g sim urm toarea men#iune: Pe nou str zi ale Vaticanului sunt patru loje masonice. Unii din cei mai nal#i reprezentan#i ai staff-ului Vaticanului sunt membri ai masoneriei $i apar#in Ritului Sco#ian. Concluzii Toate faptele prezentate mai sus pot fi explicate cu u&urin# dac lu m n considerare mai nainte de toate c
75 76

Idem. Mary Ball Martinez, Subminarea Bisericii Catolice

111

romano-catolicii nu au refuzat niciodat s fac compromisuri cu puterea politic lumeasc pentru a-&i men#ine &i extinde suprema#ia. Confesiunea romano-catolic , bazat pe un sistem doctrinar complet str in de nv # tura apostolic , a luptat s supravie#uiasc prin filozofia sa umanist &i antropocentric . Astfel, nici harul &i nici ajutorul dumnezeiesc nu pot fi mp rt &ite credincio&ilor prin tainele acestei confesiuni. O teologie deconectat de orice leg tur cu Dumnezeu Cel sl vit n Sfnta Treime (prin refuzul lor de a accepta energiile necreate), explic rolul major acordat omului (papei) pentru a sus#ine &i justifica credin#a lor falimentar &i nemntuitoare. Refuzul sistematic de a accepta dogmele Ortodoxiei, prozelitismul, uniatismul &i celelalte metode folosite pentru a&i c&tiga ct mai mul#i credincio&i, ne fac ast zi s privim cu mult circumspec#ie la declara#iile de iubire &i respect pe care ace&tia le fac cu insisten# fa# de cre&tinismul Ortodox r s ritean.

112

VATICAN I ) I CARDINALUL STROSSMAYER * C#lug#rul Vasile radi#ia canonic este a&ezat , referindu-ne la organizarea general a Bisericii, pe principiul bunei n#elegeri &i al armoniei, pe unitatea de credin# &i de comuniune a tuturor Bisericilor locale. Timp de mai multe secole, Apusul &i R s ritul &tiau c ideea unui episcop universal era n mod radical str in Tradi#iei Bisericii. Dar atunci, cum a ajuns Biserica romano-catolic n 1870, dup Conciliul I Vatican, s defineasc n mod solemn dogma infailibilit #ii pontificale? Aceasta ar cere un alt studiu despre evolu#ia teologiei Bisericii romano-catolice care a dus la promulgarea infailibilit #ii papale, a Imaculatei concep#ii, a Purgatoriului... La fiecare inova#ie a Bisericii romano-catolice s-au ridicat oameni pentru a i se opune, ns Roma fie i-a izgonit, fie i-a supus. n leg tur cu dogma infailibilit #ii, Cardinalul Strossmayer a fost un opozant puternic nainte de a i se supune, n ciuda luptei grele la care s-a angajat. A&adar, vom da interven#ia sa n Conciliul I Vatican, care exprim admirabil adev rul istoric &i dogma Bisericii Ortodoxe. Cine era Cardinalul Joseph-Georg Strossmayer? A decedat n ora&ul Osseka la 26 martie 1905. A fost arhiepiscop romano-catolic de Bosnia, Diakovo &i Strensky. Via#a acestui om deosebit a fost
Text preluat din Primatul papal i mitul suveranit$#ii infailibile, C!lug!rul Vasile, Sfnta M-re Brsana, 1999.
*

113

marcat de o mare activitate n folosul lumii slave &i mai ales al patriei sale, Regatul Unit al Croa#iei, Sloveniei &i Dalma#iei, unde a ocupat scaunul arhiepiscopal timp de 55 de ani &i unde s-a bucurat de o popularitate f r egal. Cardinalul Strossmayer era foarte apreciat de c tre papi care admirau darurile sale excep#ionale, inteligen#a sa luminoas , bogata &i binevoitoarea sa activitate: Pius al IX-lea l-a numit apostolul slavilor. ns monseniorul Strossmayer ntre#inea cu Vaticanul rela#ii libere &i independente, neezitnd, n anumite cazuri, a-i denun#a abuzurile. n 1870, Cardinalul Strossmayer a luat parte la Conciliul I Vatican, care reunea mai mult de 700 de prela#i veni#i din toate # rile lumii. La acest Conciliu, Papa Pius al IX-lea va decide proclamarea n mod solemn a dogmei infailibilit #ii. Monseniorul Strossmayer a refuzat recunoa&terea noii dogme. Ce definea noua dogm ? Cnd vorbe$te ex cathedra, adic atunci cnd mplinindu-$i oficiul de p stor $i nv # tor al tuturor cre$tinilor n virtutea autorit #ii sale apostolice supreme, cnd define$te o doctrin , n materie de credin# sau moravuri, ca obligatorie pentru Biserica universal , Pontiful Roman se bucur , n virtutea asisten#ei divine ce i-a fost f g duit fericitului Petru, de ns $i infailibilitatea pe care Mntuitorul a vrut s o dea Bisericii Lui n definirea doctrinelor privitoare la credin# $i moravuri; urmeaz de aici c defini#iile de acest gen f cute de Pontiful Roman sunt ireformabile prin ele nsele $i nu prin consim# mntul Bisericii (Conciliul I Vatican, sesiunea a patra). Dup ndelungi dezbateri, Constitu#ia Pastor Aeternus proclama principiul infailibilit #ii Suveranului Pontif, recunoscndu-i papei o deplin $i suprem putere de jurisdic#ie asupra ntregii Biserici, nu numai n problemele ce privesc credin#a $i obiceiurile, dar $i n cele ce apar#in de disciplina $i guvernarea Bisericii universale (Conciliul I Vatican, sec#iunea a patra, Pastor Aeternus, cap. 3).
114

n#elegem, parcurgnd aceste texte, reac#ia Cardinalului Strossmayer. El a pronun#at n acest scop un discurs n care denun#a f r nconjur, cu o logic de necomb tut, netemeinicia acestor teze. Iat ce spunea Cardinalul, adresndu-se papei &i tuturor episcopilor, naintea votului referitor la infailibilitatea papal . Interven&ia Cardinalului Strossmayer la Conciliul I Vatican De la nceputul acestui conciliu, primind imediat dreptul de a asista la sesiunile lui solemne, am urm rit cu mare aten#ie toate discursurile pronun#ate n aceast adunare, n speran#a ca o raz cereasc s vin s p trund n n#elegerea mea &i s mi lumineze ra#iunea, pentru a putea adera cu o convingere sincer la deciziile acestui sfnt conciliu. Con&tient de responsabilitatea mea fa# de Dumnezeu ntr-o problem att de grav , m-am pus s studiez cu asiduitate Sfintele Scripturi: Vechiul &i Noul Testament. Am c utat n aceast nepre#uit culegere de adev ruri sfinte r spunsul la urm toarea problem : este adev rat c sfntul primat, pre&edintele acestei adun ri este realmente succesorul Sfntului Petru &i vicarul (loc#iitorul - n.n.) lui Christos? De la nceputul c ut rii unui r spuns de net g duit la aceast problem , a trebuit s m transpun n spiritul epocii n care nu exista nici galicanism, nici ultramontanism, ci n care adev rurile Bisericii erau propov duite de Discipolii lui Christos: Sfntul Pavel, Sfntul Petru, Sfntul Ioan &i Sfntul Iacob, a c ror autoritate nu poate fi contestat de nimeni. Am deschis sfintele pagini ale scrierilor apostolice &i ceam g sit? S ndr znesc s spun? A& putea s m exprim? Nu am putut descoperi nici un indiciu, nici o aluzie ca papa s fie succesorul Sfntului Petru &i vicarul (loc#iitorul - n.n.) lui Christos. Nici un capitol, nici un verset nu face men#iunea faptului c Christos a conferit Sfntului Petru primatul asupra
115

celorlal#i Apostoli. Dac Sfntul Petru ar fi fost nvestit cu nalta misiune de a-l reprezenta pe Christos, cum dup credin#a noastr l reprezint n zilele noastre Sanctitatea Sa Pius al IX-lea, ar fi fost posibil ca Christos s fi pronun#at cuvintele consacr rii n aceast demnitate: Cnd M voi ntoarce la Tat l Meu, de tine vor trebui apostolii s asculte, cum ei ascult de Mine, $i tu vei fi vicarul meu pe p mnt!. El nu a spus ceva asem n tor. Christos a promis ns tuturor Apostolilor dreptul de a judeca toate triburile lui Israel, f r a da prioritate Sfntului Petru. Ce concluzie putem trage din t cerea lui Christos despre drepturile exclusive ale Sfntului Petru? Nu exist dect o singur solu#ie valabil : aceea c Christos nu a vrut s fac din Sfntul Petru conduc torul Apostolilor. Cnd Christos &i-a trimis Apostolii s propov duiasc Evanghelia, le-a dat tuturor puterea de a lega &i dezlega. Tuturor Apostolilor le-a dat f g duin#a Sfntului Duh. Or, dac ar fi dorit s fac din Sfntul Petru Vicarul S u, lui i-ar fi putut ncredin#a comandamentele puterilor sale spirituale. Evangheliile ne nva# c Christos a interzis lui Petru, ca &i celorlal#i Apostoli, de a dori puterea &i autoritatea asupra credincio&ilor, n felul regilor p gni (Luca 12). Christos ar fi putut pronun#a aceste cuvinte, dac l-ar fi destinat pe Petru a fi pap ? Or, dup tradi#iile noastre, papa #ine n minile sale dou spade, simboluri ale puterii spirituale &i temporale. nc un fapt care m-a obligat s reflectez: dac Petru poseda puterea unui pap , ar fi putut fi trimis cu Sfntul Ioan, cu ceilal#i Apostoli, s propov duiasc Evanghelia n Samaria? Ce gndi#i, venerabilii mei confra#i, dac ne-ar fi ng duit s trimitem n acest moment pe Sanctitatea Sa Pius al IX-lea cu Monseniorul Plantier la Constantinopol, cu misiunea de a-l convinge pe patriarh de a pune cap t schismei? Dar exist un fapt nc mai important.
116

Iat c la Ierusalim se reune&te un conciliu pentru a rezolva o problem care dezbin credincio&ii. Dac Petru ar fi fost pap , nu lui i-ar fi revenit convocarea sinodului &i proclamarea deciziilor sale? Sfntul Petru a participat la sinod, printre ceilal#i apostoli, ns Sfntul Iacob este cel care a convocat sinodul, ale c rui hot rri au fost proclamate n numele tuturor apostolilor, dup dreptul priorit #ii de vrst . Astfel proced m noi n Biserica noastr ? Pe ct studiez Sfintele Scripturi, pe att devin convins c n timpurile apostolice, Sfntul Petru nu a fost considerat niciodat ca ntiul ntre apostoli. Noi nv # m c Biserica a fost ntemeiat pe Sfntul Petru, n timp ce Sfntul Pavel, a c rui autoritate este incontestabil , afirm c ea a fost ntemeiat pe credin#a apostolilor &i a profe#ilor &i c piatra unghiular este Christos nsu&i. Acela&i Apostol Pavel credea att de pu#in n suprema#ia lui Petru, nct i dezaproba n mod deschis pe to#i cei care aveau obiceiul de a spune: noi suntem ai lui Apollo, iar noi ai lui Pavel, dup cum al#ii spuneau: noi suntem ai lui Petru. Ar fi putut el adresa asemenea repro&uri adep#ilor Vicarului lui Christos? Acela&i Apostol Pavel, enumernd marile voca#ii ale Bisericii, vorbe&te de apostoli, de profe#i, de evangheli&ti, de p rin#i ai Bisericii; putem noi presupune, onora#ii mei fra#i, ca Sfntul Pavel, marele apostol al neamurilor, s uite cu totul s men#ioneze cea mai important dintre voca#ii papalitatea dac ar fi fost convins de originea ei divin ? Dimpotriv , dup toat probabilitatea, ar fi consacrat o lung epistol unei probleme de o asemenea importan# . Nu am g sit nici o aluzie, nici o urm de autoritate papal n epistolele Sfntului Pavel, ale Sfntului Ioan, sau a Sfntului Iacob. T cerea acestor sfin#i, a c ror competen# este
117

nendoielnic , mi s-a p rut ntotdeauna uimitoare &i chiar inexplicabil dac Sfntul Petru era n mod pap nzestrat cu prerogative supreme. ns ce m-a surprins mai mult, este t cerea Sfntului Petru nsu&i. Dac era cu adev rat vicarul lui Christos, pentru ce motiv nu se manifesta ca atare? Nu a avuto dup Pogorrea Sfntului Duh, cnd a pronun#at primele sale cuvnt ri. Nu s-a manifestat ca pap nici n primele sale epistole, amndou adresate Bisericii. Afirm deci c ideea papalit #ii nu a existat n timpurile apostolilor. Dac ne nc p #n m a dovedi contrariul, trebuie s arunc m la foc toate Sfintele Scripturi ori s le ignor m n ntregime. ns aud din toate p r#ile strig tele: Sfntul Petru nu a fost la Roma? Nu a fost el r stignit cu capul n jos? Nu n acest ora$ etern se afl str vechiul scaun de pe care nv #a adev rurile evanghelice, $i altarele pe care, celebra Sfnta Liturghie? Onorabilii mei fra#i, prezen#a Sfntului Petru la Roma nu se sprijin dect pe tradi#ie &i nu pe un fapt istoric. Dar chiar dac admitem c el a fost episcop la Roma, putem trage concluzia ca episcopatul roman s -i confere ntietate asupra tuturor celorlalte Biserici? Neg sind nici o urm a papalit #ii n timpurile apostolilor, mi-am spus: voi g si ceea ce caut n cronicile Bisericii. L-am c utat pe pap n primele secole ale erei cre&tine, dar n zadar. Nu l-am g sit. Sper c nimeni dintre voi nu se ndoie&te de autoritatea marelui episcop al Hipponei, fericitul Augustin. Acest P rinte al Bisericii a fost secretar la conciliul din Mileve. Printre deciziile acelei venerabile adun ri g sim aceste cuvinte remarcabile: Acela care dore&te s fac apel la cei care se g sesc peste mare nu va putea fi primit n nici o comunitate din Africa. Episcopii din Africa aveau att de pu#in considera#ie pentru episcopul Romei, c excomunicau pe to#i cei care i
118

adresau plngeri. Aceia&i episcopi, la sinodul din Cartagina, l-au avertizat pe Celestin, episcopul Romei, c nu trebuie s primeasc nici apeluri, nici reclama#ii de la nici un episcop, preot ori cleric african, &i c nu trebuie s introduc n Biseric orgoliul uman. Or, este un fapt bine stabilit c din primele veacuri ale Cre&tin t #ii, pontiful Romei a ncercat a reuni toate puterile, ns tot att de sigur este c nu poseda atunci nici o suprema#ie, care i este atribuit n prezent de ultramontani&ti. n caz contrar, episcopii Africii, inclusiv Sfntul Augustin, &i-ar fi ap rat ei dreptul de a face apel la tribunalul lor suprem? Sunt ntru totul de acord n a recunoa&te c Patriarhul Romei ocupa primul loc printre demnitarii Bisericii. Decern m primul loc printre episcopi Papei de la Roma $i al doilea - Prea Sfntului Arhiepiscop de Constantinopol-Noua Rom . nclin -te, a$adar, naintea suprema#iei papei - mi spune#i. Nu fi#i prea gr bi#i n concluziile voastre. Legea lui Justinian nu a fost f cut pentru a v justifica doctrina. Prioritatea este un lucru &i puterea jurisdic#ional altul. Importan#a episcopilor romani depindea de importan#a ora&ului unde se afla scaunul lor. Vin s spun c din primele secole ale erei noastre, patriarhii Romei au emis preten#ia de a fi conduc tori supremi n Biseric . A lipsit pu#in ca ei s nu-&i ating scopul, ns , din fericire, mp ratul Teodosie trebuia s aib aceea&i putere ca cel de la Roma. P rin#ii sinodului de la Calcedon au recunoscut, de asemenea, acelea&i drepturi &i aceea&i putere episcopilor celor dou Rome, Vechea &i Noua (can. 28). Ct despre titlul de episcop ecumenic care s-a dat ulterior papilor, sfntul Pap Grigore I, n speran#a c succesorii s i nu vor ndr zni niciodat s se mpodobeasc cu el, a scris: Nici unul dintre succesorii mei s nu comit aceast impietate; c ci
119

cre$tinii nu cedau tenta#iei de a-$i atribui un titlu care inspira nencredere confra#ilor lor. Aceste m rturii incontestabile (&i v pot prezenta sute) nu dovedesc cu o claritate orbitoare c primii episcopi ai Romei nu au fost niciodat considera#i ca ecumenici, nici ca fiind &efi ai Bisericii? Pe de alt parte, este cunoscut de c tre to#i c ntre anul 325, cnd s-a reunit primul sinod de la Niceea, &i 380, anul cnd s-a #inut al doilea sinod ecumenic de la Constantinopol, printre cei 1.109 episcopi care au participat la &ase sinoade ecumenice nu putem num ra dect 19 episcopi din Apus. Este, de asemenea, cunoscut c sinoadele ecumenice au fost convocate f r avizul &i adesea contra dorin#ei papilor. Ajung acum la argumentul major pe care v baza#i doctrina. Afirma#i c Sfnta Biseric a fost fondat pe piatr super petram - &i c aceast piatr a fost Petru-Petrum. Dac acesta ar fi adev rul, toate discu#iile ar fi inutile. ns str mo&ii no&tri, &i acestora cu siguran# nu le lipsea competen#a, gndeau cu totul altfel. Sfntul Chiril (n a patra sa carte despre Sfnta Treime) scria: Cred c sub cuvntul PETRAM trebuie s n#elegem credin#a de neclintit a apostolilor. Sfntul Ilarie, episcop de Poitiers, n a doua sa carte despre Sfnta Treime, spune: Petra este numai piatra binecuvntat a credin#ei m rturisite prin gura Sfntului Petru. Pe aceast piatr a credin#ei, voi n l#a Biserica Mea! . Dup Sfntul Ieronim, Dumnezeu a ntemeiat Biserica Sa pe piatra credin#ei &i de atunci Simon a primit numele de Petru (a &asea carte despre Evanghelia dup Sfntul Matei). Sfntul Ioan Gur# de Aur explic n a cincizeci &i patra omilie la Evanghelia dup Matei: Pe aceast piatr voi zidi Biserica Mea, adic pe m rturisirea credin#ei!. Sfntul Ambrozie al Milanului &i Sfntul Vasile al Seleuciei dau aceea&i interpretare cuvintelor lui Hristos.
120

Printre P rin#ii Bisericii din antichitatea cre&tin , se distingea prin sfin#enia &i erudi#ia sa Sfntul Augustin. Asculta#i cu aten#ie ceea ce spune n al doilea s u tratat despre ntia epistol a Sfntului Ioan: Ce semnific cuvintele: Voi zidi Biserica Mea pe aceast piatr ? Ele nseamn : pe aceast credin# , pe aceste cuvinte Tu e$ti Christosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu. n al dou zeci &i patrulea s u colocviu despre Sfntul Ioan, citim aceast explica#ie semnificativ : Pe aceast piatr a m rturisirii tale de credin# voi zidi Biserica Mea. A&adar, piatra este Christos nsu&i. Marele episcop era att de departe de ideea c Biserica poate fi ntemeiat pe persoana lui Petru nct, nc o dat , pronun# n al treisprezecelea s u colocviu adresat enoria&ilor s i urm toarele cuvinte: Tu e$ti Petru $i pe aceast piatr - super petram - a m rturisirii tale de credin# , pe aceast piatr - super petram - a cuvintelor tale: Tu e$ti Christosul, Fiul lui Dumnezeu Celui Viu, voi zidi Biserica Mea!. Convingerea Sfntului Augustin n leg tur cu celebrul verset era aceea a ntregii cre&tin t #i din timpul s u. Redau n mod concis urm toarele concluzii: 1 ) Iisus Christos a acordat tuturor apostolilor aceea&i putere ca lui Petru. 2) Apostolii niciodat nu l-au considerat pe Petru ca vicar (loc#iitor - n.n.) al lui Christos, nici ca nv # tor infailibil al Bisericii. 3) Sfntul Petru niciodat nu a pretins a fi pap &i niciodat nu a ac#ionat ca atare. 4) Sinoadele primelor patru secole, toate recunoscnd nalta demnitate a episcopilor Romei, nu le atribuiau dect ntietatea de onoare &i nu aceea de putere, nici de jurisdic#ie. 5) Sfin#ii P rin#i ai Bisericii interpretau versetul evanghelic citat anterior n sensul urm tor: Voi zidi Biserica Mea super petram (pe piatra) m rturisirii tale de credin# &i non super Petrum, care era apostolul supranumit Petru.
121

Bazndu-m pe toate datele ra#iunii, logicii, bunului sim# &i con&tiin#ei cre&tine, declar n mod solemn: Iisus Christos nu a dat lui Petru nici o suprema#ie peste apostoli, &i dac episcopii romani au devenit Capi ai Bisericii, este pentru c au reu&it s minimalizeze &i s n bu&e n mod treptat drepturile episcopatului. Dac recunoa&tem infailibilitatea lui Pius al IX-lea, suntem obliga#i a o recunoa&te n mod egal &i pe aceea a tuturor predecesorilor s i. ns atunci, onora#ii mei fra#i, istoria-&i ridic vocea sa adev rat &i m rturise&te c unii papi p c tuiau &i se n&elau. Papa Victor (192) a nceput prin a ncuviin#a erezia celui de-al doilea secol, montanismul, pentru a-l condamna apoi. Papa Marcelin (296-304) era p gn: intra n templul Vestei &i sacrifica zei#ei. mi ve#i spune c el nu a f cut dovada dect de sl biciune omeneasc . V r spund: Vicarul lui Christos trebuie mai curnd a muri dect a deveni apostat. Papa Liberiu (352-366) a consim#it la condamnarea Sfntului Atanasie, &i pentru a reveni din exil s-a convertit la arianism. Papa Honoriu 1 (625-638) era monofizit, ceea ce a fost n mod definitiv dovedit de c tre p rintele Gratry. Sfntul Pap Grigore numea antichrist pe cel care ndr znea s se mpodobeasc cu titlul de episcop ecumenic, &i cu toate acestea, Bonifaciu al III-lea (607) ob#inu de la ngmfatul mp rat Foca atribuirea acestui titlu. Pascal al II-lea (1099-1118) &i Eugen al II-lea (1145-1153) aprobau duelurile &i Pius al IV-lea (1559-1565) le-a ap rat. Eugen al IV-lea a recunoscut mp rt &irea sub cele dou forme n Biserica Boemiei, Pius al II-lea a suprimat acest privilegiu. Sixtus al V-lea (1585-1590) a editat Biblia aprobnd lectura printr-o bul binecunoscut . Pius al VII-lea condamna
122

pe to#i cei care citeau Biblia. Clement al XIV-lea ( 1769-1774) a suprimat ordinul iezui#ilor recunoscut de c tre Paul al II-lea (1534-1549); Pius al VII-lea ( 1816) l-a restituit. Dar la ce bun a recurge la exemple ndep rtate? Sfntul nostru P rinte, aici prezent, ntr-o bul privind regulile acestui conciliu, nu a ordonat el distrugerea, n cazul mor#ii sale n timpul &edin#elor, a tot ce ar fi fost contrar hot rrilor sale? Nu voi nceta niciodat a vorbi dac ar trebui s prezint aten#iei voastre toate contradic#iile papilor &i a doctrinelor lor. Dac proclama#i infailibilitatea actualului pap , trebuie s declara#i c dup descoperirea Sfntului Duh, de la care sunte#i inspira#i, infailibilitatea papal nu intr n vigoare dect ncepnd cu anul 1870. ndr zni#i s o face#i? Este adev rat c poporul simplu se intereseaz pu#in de lucrurile religiei &i c este predispus a trata n mod u&uratic problemele teologice pe care nu le n#elege ctu&i de pu#in; ns acela&i popor n fa#a faptelor concrete, poate s se comporte cu totul altfel. Nu v face#i iluzii. Dac admite#i dogma infailibilit #ii papale, du&manii no&tri, protestan#ii, o vor combate cu ndr zneal , cu att mai mult cu ct sunt pentru ei m rturii ale istoriei. Ori, noi nu avem a le opune dect opiniile noastre personale. Ce le-am putea r spunde dac pun n eviden# lipsa de demnitate, mr& via anumitor episcopi romani predecesori ai lui Pius al IX-lea? Papa Virgiliu (537-555) a cump rat tiara de la Belizarie, general n armata lui Justinian, &i nc tr dndu-&i cuvntul, nefiind achitat plata. Este ng duit, dup hot rrile apostolice, de a cump ra tiara? Al doilea sinod de la Calcedon a interzis categoric. ntr-una din deciziile sale citim: Episcopul care $i-a cump rat demnitatea trebuie s fie destituit $i excomunicat. +i cu toate acestea, Papa Eugen al III-lea (11451153) a urmat exemplul Papei Virgiliu. Cine ar putea crede ca un pap care instaleaz comer#ul
123

la por#ile edificiului de cult s fie inspirat de Sfntul Duh? i putem recunoa&te dreptul de a nv #a &i de a conduce Biserica n mod infailibil? Nu am nimic a ad uga la istoria Papei Formosus (891896). O cunoa&te#i cu to#ii foarte bine. Succesorul s u, Papa +tefan al VI-lea, a ordonat dezgroparea cadavrului s u, dezbr carea de somptuoasele ve&minte sacerdotale, &i de a i se t ia degetele cu care binecuvnta poporul; dup care le arunc n Tibru proclamndu-l tr d tor &i nelegiuit. Pentru aceste fapte, Papa +tefan al VI-lea a fost mai trziu aruncat ntr-o nchisoare unde fu otr vit &i sugrumat. Papa Roman, succesorul lui +tefan al VI-lea, &i apoi Papa Ioan al IX-lea au reabilitat memoria lui Formosus. Toate sl biciuni, mi ve#i spune. Ei bine, Monseniorilor, ntlni#i-v la biblioteca Vaticanului &i citi#i-l pe Plotin, cronicarul papalit #ii, precum &i cronicile lui Baronius (897). Ve#i g si fapte pe care a& dori mai bine, pentru onoarea Sfntului Scaun s nu le divulg; ns aici fiind vorba de o dogm capabil s provoace printre noi o mare schism &i avnd n vedere devotamentul nostru pentru Sfnta Biseric Catolic , Apostolic &i Roman , ne este permis a p stra t cerea? A& vrea deci s continuu, &i v rog s m asculta#i cu aten#ie: vorbind despre curtea papal , Cardinalul Baronius ne spune cum, n acele zile nefaste, Biserica roman era dec zut &i dezonorat , n minile curtenilor care vindeau, cump rau &i schimbau demnit #ile episcopale. Ei voiau chiar a instala pe tronul papal pe josnicii lor favori#i, fal&i papi. ns de vreme ce sunt fal$i papi, nu este vorba deloc de papi, mi ve#i obiecta. Dar n acest caz, cum putem afirma c succesiunea episcopilor a fost p strat , Sfntul Scaun fiind ocupat timp de cincizeci de ani de fal&i papi? +i Biserica cum ar fi putut exista n mod normal dac era privat timp de cincizeci de ani de puterea conduc toare? Nota#i bine, pe to#i ace&ti papi i ve#i g si n arborele genealogic al papalit #ii.
124

Putem s ne imagin m cum celebrul Baronius trebuia s ro&easc transmi#nd posterit #ii uneltirile episcopilor romani. Vorbind de Ioan al XI-lea (931-935), fiul nelegitim al papei Sergiu al III-lea (904-91 1 ) &i al Maroziei, el scrie n cronicile sale: Biserica roman a fost c lcat n picioare de acest monstru. Ioan al XI-lea, pap la 18 ani prin bun voin#a curtenilor, nu a fost mai r u dect predecesorul s u. Sunt jenat de murd rirea urechilor voastre, dragilor ei confra#i, prin toate aceste mr& vii. Trec sub t cere pe Papa Alexandru al VI-lea, tat l &i amantul Lucre#iei; l ocolesc cu indignare pe Ioan al XII-lea (955-963) care nega nemurirea sufletului &i care a fost destituit de c tre Conciliul de la Constan#a. Nu insist asupra schismelor &i tulbur rilor care, n acele zile nefaste, au aruncat atta discreditare pe Biseric . Este suficient a spune c Sfntul Scaun era ocupat de doi &i uneori trei rivali. Care era adev ratul pap ? Repet nc o dat : dac ve#i recunoa&te infailibilitatea actualului pap va trebui inevitabil s o recunoa&te#i f r nici o excludere pe aceea a tuturor predecesorilor s i. Ve#i putea afirma c i considera#i pe papii lacomi, incestuo&i, asasini, simoniaci ca loc#iitori ai lui Christos? Monseniorilor, ochii tuturor credincio&ilor sunt fixa#i asupra voastr . Ei a&teapt de la noi remediile care ar vindeca bolile nenum rate care dezonoreaz Biserica. Ct de mare va fi responsabilitatea noastr naintea lui Dumnezeu dac vom l sa s treac ocazia solemn pe care ne-a trimis-o Dumnezeu pentru a purifica Biserica. S profit m de aceast ocazie, fra#ii mei! S ne narm m cu sfntul curaj, s facem acest mare, acest nobil efort. S revenim la nealterata doctrin apostolic f r de care am fi fost n tenebre, obseda#i de false legende. S ne folosim ra#iunea &i for#ele noastre intelectuale &i s recunoa&tem ca singuri ndrum tori infailibili, n ceea ce prive&te mntuirea
125

noastr , apostolii &i profe#ii. Inspira#i de Sfintele Scripturi, tari &i de neclintit pe piatra credin#ei noastre, s ne prezent m naintea lumii, &i ca apostolul Pavel n fa#a necredincio&ilor s recunoa&tem ca unic conduc tor al nostru pe IISUS-CHRISTOS, +I PE ACESTA R-STIGNIT (I Cor. 2,2). Vom nvinge predicnd NEBUNIA CRUCII dup cum apostolul Pavel a nvins savan#ii Greciei &i ai Romei. +i acesta va fi anul Bisericii Romane!. * Acesta a fost discursul cardinalului Strossmayer rostit in cadrul lucr rilor Conciliului I Vatican. n ncercarea de a-l convinge pe pap , cardinalul s-a aruncat chiar la picioarele papei, implorndu-l s nu proclame dogma infailibilit #ii, care desfigureaz fiin#a adev rat a Bisericii. Desigur nu a fost singura interven#ie remarcabil n ap rarea Adev rului. Curajosul patriarh greco-catolic al Antiohiei, Grigore al II-lea Youssef, a afirmat cu ocazia Conciliului I Vatican c Biserica nu este o monarhie absolut , spunnd personal Papei Pius al IX-lea c defini#iile preg tite nu sunt n conformitate cu Tradi#ia. El a provocat celebra replic a papei: La traditione sono io (Eu sunt tradi#ia), iar la interven#ia episcopului de Bologna, Guidi, replica Io sono la Chiesa (Eu sunt Biserica). +i pentru c patriarhul greco-catolic al Antiohiei, lundu&i r mas bun la ncheierea Conciliului, se prosternase (dup rnduiala ce exista) pentru a mbr #i&a papucul papei, acesta ia pus cu asprime piciorul pe ceaf strignd cu insisten# : Cap tare! Cap tare!. Prin noua dogm proclamat prin enciclica Pastor Aeternus din 18 iulie 1870, s-a acordat papei, nu numai puterea
126

suprem n Biserica romano-catolic , ci &i infailibilitatea ex cathedra, adic puterea spiritual suprem de a proclama n mod infailibil adev rul n materie de credin# &i moral , iar aceasta ex sese, non autem ex consensu Eclesiae, adic de la sine, nu prin aprobarea Bisericii. Declararea infailibilit #ii papale (18 iulie 1870, n timp ce afar se dezl n#uise o furtun n praznic - fulgere, tunete &i tr snete) avea s produc noi sf&ieri n snul Bisericii romano-catolice, mai ales n rndul intelectualilor &i al profesorilor universitari, care s-au constituit n biserica autointitulat veterocatolic . Aceast infailibilitate cu care se mndre&te Vaticanul, constituie, n ecleziologie &i spiritualitate, o dezarticulare a structurii ei treimice, o nenorocire pentru Biseric . Ortodoxia nu poate accepta dogma infailibilit #ii Romei f r a se nega pe ea ns &i. Nu poate s-o accepte &i s n-o tr iasc (toate dogmele au fost ncorporate n cultul Bisericii, au modelat &i pecetluit via#a ei). Biserica occidental a confec#ionat aceast dogm n modul ei propriu. A formulat-o n modul ei propriu. +i o tr ie&te n modul ei propriu. Infailibilitatea este o calitate divino-uman natural &i o func#ie divino-uman natural a Bisericii, ca Trup divino-uman al lui Hristos, al c rui Cap ve&nic este Adev rul, Domnul Iisus Hristos.

127

ASCETICA ) I MISTICA NTRE R ' S ' RIT ) I APUS Monahul Alexie Ksutasvili Pov &uie#te-m , Doamne, n calea Ta, #i voi merge ntru adev rul T u (Psalm 85, 11) na din cele mai periculoase ispite care amenin# n zilele noastre Biserica ortodox este puternica propagand romano-catolic , desf &urat n # rile ortodoxe din estul Europei. Toat politica Vaticanului, n a doua jum tate a secolului XX, este reprezentat de ncercarea de a plasa printre ortodoc&i ideea de identitate ntre cele dou confesiuni cre&tine, iar micile diferen#e care totu&i nu pot fi contestate ar fi doar produsul diferen#elor cultural-na#ionale n care s-au dezvoltat popoare din diferite p r#i geografice &i nu pun n pericol mntuirea credincio&ilor de nici o confesiune. Strategia catolicilor de cucerire a Orientului ortodox este foarte clar exprimat n cuvintele conduc torului grecocatolicilor din Rusia, Exarhul Leonid Feodorov: Prozelitismul $i convertirea unor persoane nu trebuie s fie scopul misiunii noastre, pentru c aceasta cu pu#in va ajuta unia#ia. Ci scopul principal al nostru este r spndirea $i popularizarea a ns $i ideii de uniatism, r spndirea ideilor pozitive despre catolicism $i apropierea cu ierarhii $i clericii ortodoc$i. Cu prozelitismul putem dobndi mii de suflete,
128

dar aceste mii vor fi un nou obstacol ntre noi $i acele zeci de milioane de oameni pe care trebuie s -i aducem ntr-o singur turm . 'i de aceea, cnd suntem n fa#a situa#iei de a alege ntre succesul efemer n dobndirea unor suflete $i scopul principal al misiunii noastre, noi, f r ndoial , renun# m la primul, n folosul celui de al doilea scop. O mare reu&it a catolicilor pentru atingerea acestui scop este cunoscutul document de la Balamand (Liban), elaborat &i semnat de c tre o comisie teologic mixt , alc tuit din ortodoc&i &i romano-catolici, n 1993, pe 23 iunie. Prin acest document, un grup de arhierei &i teologi ortodoc&i au recunoscut romano-catolicismul, ca fiind Biserica adev rat a lui Hristos, biserica-sor , de#in toare a harului sfin#itor &i mntuitor n mod egal cu Biserica Ortodox . F r s adncim toate subtilit #ile disputelor teologice, s ne arunc m privirile la asce#ii &i misticii ortodoc&i &i romanocatolici, pentru c ei sunt cei care n modul cel mai deplin &i acut aplic n via#a personal nv # tura fiec rei confesiuni. Este de subliniat c nv # tura dogmatic nu este o &tiin# abstract care n-are nimic de-a face cu via#a de zi cu zi a fiec rui credincios, ci ea reprezint tocmai acea busol care arat &i marcheaz drumul n mp r #ia Cerurilor. Dar dac aceast busol de credin# este defect atunci orice c l torie de la nceput este predestinat e&ecului. Asceza n nici un caz nu trebuie s fie privit separat de nv # tura de credin# , pentru c to#i Sfin#ii P rin#i ai Bisericii Ortodoxe ne nva# c f r con&tiin# dogmatic nici o nevoin# nu poate avea succes. Mistica ortodox , c l uzindune n lucrarea duhovniceasc , nva# c este foarte important ca omul s se priceap s fac diferen#a ntre lucrarea Sfntului Duh asupra sufletului omenesc &i lucrarea diavoleasc , cnd emo#iile &i sentimentele trupe&ti sunt considerate ca dobndirea harului divin. Unul dintre cele mai importante sfaturi este ca omul s nu-&i provoace sie&i st ri de exaltare, s
129

nu caute vedenii sau chiar minuni, s fug de orice imagina#ie sau nchipuiri n timpul rug ciunii, cum ar fi viziuni, nf #i& ri mentale despre Dumnezeu, ngeri sau sfin#i. n contradic#ie cu aceste nv # turi, mistica apusean ne sugereaz c , nchipuindu-ne diferite scene biblice, trebuie s medit m la ele. Igna#iu de Loyola, ntemeietorul ordinului iezuit, socotit la romano-catolici ca sfnt, n celebra lui oper Exerci#ii spirituale, scris n anul 1522, ne ofer un sistem ntreg de diferite medita#ii. Una din ele sun astfel: S ne nchipuim uria$e limbi de foc $i sufletele oamenilor care se chinuiesc acolo. S auzim plnsete $i strig te ale p c to$ilor, care n acela$i timp hulesc pe Iisus Hristos $i pe sfin#ii Lui. S sim#im miros de fum, pucioas $i putregai. S ne nchipuim c noi n$ine sim#im arderea focului. S ne amintim de suflete care se chinuiesc n iad $i s mul#umim Domnului c nu ne-a l sat s ne s vr$im via#a aici. Acest exerci#iu este recomandat cu o or naintea mesei de sear . Aceast metod de ,,rug ciune exagerat de emo#ional de regul face ca n via#a religioas a omului s p trund &i cugetele trupe&ti, iar consecin#ele pot fi dintre cele mai nefaste. S d m cteva exemple: Angela (anul mor#ii 1309), la romanocatolici considerat ca fericit , prin metodele ei de rug ciune a ajuns s vad pe Hristos cam prea sim#itor. De exemplu, interlocutorul mistic al ei i spunea: Am fost eu cu apostolii $i mau v zut ei cu ochii lor trupe$ti, dar nu m-au sim#it a$a cum m sim#i tu. Angela considera c att de tare p time&te &i chiar tr ie&te personal patimile lui Hristos, nct credea ea c nici Prea Sfnta N sc toare de Dumnezeu Maria, care a stat lng crucea Mntuitorului, n-ar fi putut s le descrie att de clar ca ea. Despre astfel de metode de medita#ie ne l mure&te un mare mistic ortodox, Sfntul Simeon Noul Teolog, care le descrie a&a: El (cel care mediteaz n.n.) ridic spre cer minile, ochii $i gndurile $i-$i nchipuie n mintea sa sfaturi dumnezeie$ti, harul ceresc, cetele ngerilor $i ale sfin#ilor, ntr-un cuvnt, adun n
130

minte tot ce auzise din Sfnta Scriptur , prive$te la toate acestea n timpul rug ciunii $i astfel $i agit sufletul spre dorin#a de cele divine, spre dragoste, uneori chiar vars lacrimi $i plnge. 'i astfel, ncetul cu ncetul, inima lui ncepe s se mndreasc , el crede c tot ceea ce face este rodul harului Sfntului Duh care se pogoar spre mngierea lui $i se roag lui Dumnezeu ca tot timpul vie#ii lui s -l nvredniceasc s lucreze astfel. Acesta este semnul n$el rii diavole$ti. Unele st ri spirituale la sfin#i romano-catolici sunt att de sensibile, c ne fac s ne ndoim serios de cur #ia lor. Iat un exemplu foarte caracteristic pentru Tereza de Avilla: adeseori Hristos mi spune - De acum Eu sunt al t u $i tu a Mea. Aceste mngieri ale Dumnezeului meu m fac s m ru$inez nespus. n ele simt $i durere $i desf tare, mpreun . Aceasta este o ran prea dulce(). Eu am v zut un nger care #inea n mn o suli# lung de aur cu vrf de fier pe care ardea o mic limb de foc. Acest nger, din cnd n cnd, mi nfigea suli#a n inim $i n alte organe ale trupului meu. Iar cnd o tr gea napoi, atunci mi se p rea c mi se scoate afar tot l untrul meu. Durerea din cauza acestor r ni a fost att de puternic nct eu gemeam, dar $i desf tarea a fost att de mare nct nu puteam s -mi doresc s nceteze vreodat aceast stare. Cu ct de adnc mi intra n mine suli#a, cu att mai mult cre$tea durerea, dar $i desf tarea devenea mai puternic , mai dulce. Un teolog rus, D.Merejkovski, comenteaz astfel aceste st ri spirituale ale Terezei: Dac o femeie stricat cu o mare experien# n via# trupeasc n acel moment ar fi v zut-o pe Tereza, ea foarte bine ar fi n#eles-o ce simte, doar c s-ar fi mirat nev znd pe lng Tereza nici un b rbat. Nici nu este de mirat c Tereza tot timpul avea probleme cu duhovnicii ei - Pentru duhovnici nu e cu putin# s n#eleag toate acestea - spunea adeseori ea. Aici ar merita s men#ion m c Papa Paul VI a ridicat pe Tereza la unul din cele mai nalte ranguri de sfin#enie cu titlul Doctori#a Bisericii.

131

n metodele de ascez &i rug ciune sus amintite se vede cel mai clar toat minciuna catolicismului. Rug ciunea ortodox totdeauna este a&ezat n partea de sus a inimii, n nici un caz mai jos. Prin multa experien# s-a dovedit c dac rug ciunea se a&eaz undeva n alt loc, aceasta de fiecare data este rezultat al n&el rii duhovnice&ti. Erotomania catolic se pare c este rezultatul a&ez rii rug ciunii n partea de jos a inimii care din cauza apropierii de pntece provoac st ri de nc lzire &i ardere trupeasc . S mai cit m cteva pasaje din m rturisirile Angelei ca s ne d m seama mai bine de misticismul romano-catolic: Cnd m apropii de ostie ea mi d un sentiment de mare mngiere. Dar tot corpul meu ncepe s se cutremure foarte tare a$a c cu mare greutate reu$esc s m mp rt $esc.() 'i strigam eu f r nici-o ru$ine: Dragostea mea, eu nc nu Te-am cunoscut! De ce a$a m la$i pe mine? 'i nu puteam s mai zic altceva c #ip tul m mpiedica s rostesc altceva. S-a ntmplat pe cnd intram n biserica sfntului Francisc $i cnd am sim#it c Dumnezeu s-a dep rtat de mine; stnd a$ezat jos, strigam n prezen#a tuturor oamenilor nct cunoscu#ii mei care veniser cu mine, ru$inndu-se, s-au dep rtat de mine. Dar eu, din cauza dulce#ii Lui, $i din faptul c m-a p r sit pe mine, #ipam a$a $i vroiam s mor. Toate leg turile trupului meu se desprindeau atunci. ,,Fericita Angela &i-a dorit s -L vad pe Mntuitorul trupe&te, &i - Am v zut pe Hristos aplecndu-$i capul n minile mele. 'i atunci El mi-a descoperit gtul $i minile Sale, iar gtul Lui avea o frumuse#e de nespus. Este de men#ionat aici c Angela vedea n Sfnta Cruce patul de nunt (!). nsu&i Hristos i face m rturisiri: Eu nu n glum m-am ndr gostit de tine. Un teolog rus, Lev Karsavin, care toat via#a sa a studiat teologia apusean din Evul Mediu, n lucr rile sale nu poate s ocoleasc manifest rile trupe&ti care se petrec n timpul a&a zisei iubiri mistice a catolicilor fa# de Dumnezeu; el arat c aceast iubire mistic de regul este
132

nso#it de exacerbarea sim#irilor trupe&ti. El trage concluzia c : catolicismul este o religie carnal , chiar foarte carnal &i de aceea mistica apusean introduce n rela#iile cu Dumnezeu un sim# mnt cu totul trupesc, o n&elare spiritual profund . Ni se atrage aten#ia &i asupra faptului c , dup vedeniile sale, &i Mathilda &i Gertruda &i Angela sunt att de convinse de mntuirea lor, c nici nu mai consider necesar spovedania nainte de moarte. Noi, ortodoc&ii, adeseori vorbim despre un teribil duh de mndrie care a contribuit la proclamarea dogmei infailibilit #ii papale. Dar acest exemplu nu este de loc singular cnd mndria domne&te n teologia &i mistica apusean . Noi putem vedea c tocmai asce#ii romano-catolici ncep deodat s se simt ca dumnezei ntrupa#i. Francisc de Assisi - un sfnt celebru al romano-catolicilor, n timpul captivit #ii sale la Perugia, cnd prima dat a nceput s mediteze la via#a de s r cie pentru Dumnezeu, spunea tovar &ilor s i de arme: S $ti#i ns c acela care ca $i voi este nc tu$at n fiare, va fi ntr-o zi omul cel mai sl vit de lume. Omul nc nici n-a nceput via#a de ascez &i deja se vede pe sine ca cel mai sl vit de lume, fiind a&adar prea ncredin#at de sine. +i atunci devine explicabil vedenia lui Francisc cnd ajunge, cum crede el, la un nivel nalt de spiritualitate: n timpul rug ciunii mele, n fa#a mea au ap rut doi stlpi de lumin - ntrunul din ei am recunoscut pe Creatorul tuturor, dar n cel lalt pe mine nsumi - ne relateaz nsu&i Francisc. A deveni omul cel mai sl vit de lume nu este att de greu de realizat, dar s ajungi la adncul smereniei, ntr-adev r, cere mult nevoin# duhovniceasc . Este u&or de observat c nv # tura romanocatolic despre meritele supra-prisositoare face cu neputin# existen#a adev ratei smerenii &i iubirii de aproapele. Toma de Aquino - un alt sfnt romano-catolic, explicnd politica bisericii sale, spunea: Erezia este p cat, pentru care vinovatul trebuie nu numai s fie excomunicat din biseric , dar $i s
133

fie scos din rndul celor vii. Dac ereticul st ruie n r t cirea lui, atunci biserica, pierznd orice n dejde pentru mntuirea lui, trebuie s aib grij de mntuirea celorlal#i oameni, izgonindu-l pe acest eretic prin excomunicare. Dar dup aceea, biserica l pred puterii laice ca prin moarte s -l scoat din lumea aceasta. nv # tura romano-catolic despre mntuire - ca fiind exclusiv un fapt juridic - a pus adnci amprente &i asupra ascezei. Asce#ii catolici, spre deosebire de ortodoc&i, nu caut ca prin poc in# &i rug ciune nencetat s transfigureze firea omului, ca prin participarea la energiile necreate ale lui Dumnezeu s ajung la desp timire &i ndumnezeire. Teologia dogmatic apusean prezint mntuirea subiectiv a omului ca fiind o culegere a unor merite exclusiv prin fapte bune. Astfel, monahismul romano-catolic a ajuns s asume exclusiv ori activitatea de asisten#a social ori, n cazul a&a ziselor m n stiri contemplative, se m rgine&te la mplinirea strict a regulilor ordinului, ceea ce este v zut ca o garan#ie pentru mntuire. Acest fel de activitate ascetic face ca un novice s nceap s cread c &i dobnde&te ni&te merite deosebite, c este vrednic pentru mntuire, c a ajuns deja sfnt, ceea ce i stopeaz orice sporire duhovniceasc n smerenie &i poc in# &i l arunc n pr pastia mndriei ascunse &i a p rerii de sine. Foarte gr itor n aceast privin# este cazul sfintei romano-catolice din Polonia, monahia Faustina Kovalska. n cartea Bolie miloserdie v moei du$e monahia Faustina ne prezint un grafic unde n coloana vertical sunt scrise p cate &i virtu#i, iar n cea orizontal , s pt mni. Faustina, cu mare acurate#e nscrie cifre: n prima s pt mn a lunii mai, patima lenii am biruit-o de attea ori, am cedat de attea ori. P catul invidiei a fost biruit de attea ori, am cedat att. +i a&a, s pt mn cu s pt mn , lun cu lun , se ridic monahia Faustina pe scara sporirii duhovnice&ti &i a sfin#eniei, cifrele devenind mai statornice, mai bune, nregistrnd fiecare virtute sau fapt
134

bun . Mai ales impresioneaz graficul care arat sporire n smerenie &i biruin#ele asupra p catului mndriei. Despre acest fel de ascez ne l mure&te Sfntul Ignatie Briancianinov n cartea Despre n$elare: Semnul de ob$te al st rilor duhovnice$ti este adnca smerenie $i smerita cugetare, unit cu gndul omului c este mai prejos dect to#i() iar p rerea st n socotin#a c nsu$irile bune, d ruite de Dumnezeu, le are omul de la sine, $i n n scocirea pentru sine a unor nsu$iri bune care nu sunt de fapt.() Cei #inu#i de p rere sunt deda#i n cea mai mare parte patimii dulce#ii, chiar dac se f lesc cu cele mai nalte st ri duhovnice$ti, nemaipomenite n adev rata nevoin# ortodox ; unii dintre ei se nfrneaz de la nrobirea grosolan fa# de patima dulce#ii, dar asta numai pentru c n ei precump ne$te p catul p catelor - trufia. .P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului, n cartea sa Tradi#ie $i libertate n spiritualitatea ortodox , ne d informa#ii pre#ioase despre monahismul apusean: C l torind prin Occident, n anii mei de studii, am avut prilejul s cunosc multe din aceste ordine (monahale catolice n.n.). Cel mai mult m-a impresionat ntlnirea cu a$a-zisele ordine contemplative, n care vie#uitorii sunt claustra#i pe via# , fie b rba#i, fie femei. Am vorbit maicilor vizitandine din Chartres (Fran#a), maicilor carmelite din Assisi (Italia), c lug ri#elor din Valsainte (Elve#ia) $i multor altora fie prin grile masive de fier, dublate $i de perdele, e adev rat u$or transparente, fie prin u$ile nchise, $i am luat parte la slujbe n biserici n care nu c lcase niciodat picior de mirean. Izolare total , potrivit Regulei respective. n Belgia am vizitat o m n stire trapist , Rochefort, n care, n afar de stare#, am vorbit cu ceilal#i prin semne. A$a $i vorbeau $i ei, desigur cu mai mult ndemnare dect mine. Regula interzice cuvintele rostite. () Nu m pot totu$i re#ine s nu spun c ntlnirea cu aceste stiluri de via# m-a $ocat pu#in. Mi s-au p rut oarecum artificiale, ntr-o anumit m sur chiar inumane, n sensul cel mai simplu al cuvntului.() Regula devenise scop n sine. Ajunsese la o gimnastic a formelor care, cu ct erau socotite
135

mai bine executate, ca n atletism, cu att erau mai mntuitoare, cnd n realitate erau forme goale. Mntuirea sufletelor ajunsese a fi condi#ionat doar de respectarea formal $i exterioar a rnduielilor cu privire la somn, la slujbe, la mncare, la mbr c minte, la num rul genuflexiunilor, la ascultare. Dincolo de acestea, se p rea c fuseser uitate procesele interioare, transformarea inimii, arderea ei n c utarea luminii $i a sensurilor. De acestea - s-a zis atunci - nu se mai ocupa nimeni. Con#inutul nu mai interesa. Interesa doar Regula. Doar respectarea exact a capitolelor $i articolelor Regulei asigura mntuire. Cei implica#i ntr-o astfel de via# $i-au dat subit seama c , n fapt, Regula nu asigura nimic. Deforma personalitatea $i atta tot. O golea de con#inut $i de omenie $i de Dumnezeu. Toate cele spuse pn acum ne clarific foarte bine c este cu neputin# s existe vreo identitate bisericeasc acolo unde nu este identitate ntru sfin#enie &i adev r. F r dreapt credin# nimeni nu poate s pretind c este p rta& harului Sfntului Duh cobort la Cincizecime. Mitropolitul Antonie Blum al Surajului (Patriarhia rus ), n scrisoarea adresat Sanctit #ii Sale, Patriarhul Alexie II, spune urm toarele: A sosit timpul cnd trebuie s con$tientiz m c Roma dore$te exclusiv s nimiceasc Ortodoxia. Toate ntlnirile teologice interconfesionale $i apropierile reciproce semnate doar pe hrtii nu ne duc nic ieri. Pentru c dincolo de ele st dorin#a ferm a Vaticanului s nghit Biserica Ortodox . n loc de ncheiere a acestui articol s cit m cuvintele Sfintei Scripturi: Copii, este ceasul de pe urm , #i precum a&i auzit c vine antihrist, iar acum mul&i antihri#ti s-au ar tat; de aici cunoa#tem noi c este ceasul de pe urm . Dintre noi au ie#it, dar nu erau de-ai no#tri, c ci de-ar fi fost de-ai no#tri, ar fi r mas cu noi; ci ca s se arate c nu sunt to&i de-ai no#tri, de aceea au ie#it. (I Ioan 2, 18-19)

136

O EPISTOL ' ATHONIT ' Sinaxa Extins# a Sfntului Munte Athos

n ochii p rin#ilor din Sfntul Munte Athos, respectul total pentru adev r este una din primele ndatoriri pe care le impune iubirea pentru aproapele. Ei nu au nici o pozi#ie doctrinar aparte, ci m rturisesc pur &i simplu credin#a Bisericii Ortodoxe: Biserica este una. Aceast Biseric una $i adev rat , care p streaz continuitatea vie#ii ecleziale, adic unitatea Tradi#iei este Ortodoxia. A admite c aceast Biseric una $i adev rat nu exist pe p mnt n stare pur ci c ar fi par#ial con#inut n diferite ramuri, nseamn ... a nu avea credin# n Biseric si n Capul acesteia. F r ostenta#ie, c lug rii athoni#i #in ca aceast convingere s se nscrie n fapte. Nu pot aproba manifest ri sau vorbe care ar implica o recunoa&tere practic a teoriei ramurilor. Unitatea cre&tinilor, care le e la fel de pre#ioas ca oric rui alt cre&tin, nu poate fi mplinit dect prin al turarea neortodoc&ilor la ntregul &i plin tatea credin#ei apostolice. Ea n-ar putea fi rodul unor compromisuri &i eforturi n scute dintr-o aspira#ie omeneasc &i fireasc la unitate a unor oameni care nu dau dou parale pe nv # tura ncredin#at Bisericii. n materie de ecumenism, ca &i n via#a duhovniceasc , atitudinea Athosului este alc tuit din luciditate &i

137

discern mnt. Tradi#ia spiritual a Muntelui Athos este n esen#a ei identic cu cea n care tr iau P rin#ii &i, n particular, to#i vechii c lug ri din Apus, ntr-o perioad n care schismele &i diviz rile nu distruseser nc unitatea spiritual a Europei. Drept pentru care, red m n cele ce urmeaz textul scrisorii P rin#ilor athoni#i referitoare la Documentul de la Balamand, ca pe un r spuns patristic la o problem contemporan de o mare importan# : Sanctit#&ii Sale, Patriarhul ecumenic, P#rintele i St#pnul nostru, Bartolomeu Prea Sfin#ite P rinte $i St pne, Unirea Bisericilor sau pentru a vorbi mai precis, revenirea heterodoc&ilor la Biserica noastr , sfnt , soborniceasc , apostoleasc &i ortodox este o dorin# fireasc a noastr , ca s se mplineasc rug ciunea Domnului: To#i s fie una (Ioan 17,21), rug ciune pe care o primim &i o mp rt &im total n sensul ei ortodox. Dup cum scrie profesorul J. Romanides: Hristos se roag aici pentru ca ucenicii Lui $i ucenicii ucenicilor Lui s fie una n perspectiva slavei Sale nc din aceast via# , ca m dulare ale Trupului S u, adic ale Bisericii.... Iat de ce, de fiecare dat cnd cre&tinii heterodoc&i ne viziteaz , de&i i primim cu dragoste n Hristos &i le oferim ospitalitate, con&tientiz m totu&i cu durere desp r#irea noastr n credin# &i imposibilitatea de a lega rela#ii ecleziale cu ei. Schisma dintre ortodoc&i &i anticalcedonieni &i apoi cea dintre ortodoc&i &i occidentali constituie o adev rat tragedie, cu care nu trebuie s ne obi&nuim &i s-o accept m lini&ti#i &i resemna#i. A&adar, n#elegem eforturile care vizeaz unirea numai atunci cnd sunt f cute cu frica lui Dumnezeu &i n acord cu tradi#ia ortodox , cnd ele nu rezult n nici un caz din
138

mic&orarea sau anularea dogmelor ortodoxe &i nici din indiferen#a tolerant fat de m rturisirile strmbe ale, heterodoc&ilor - pentru c o astfel de unire nu va fi o unire ntru Adev r, &i ca atare nu va fi niciodat acceptat cu adev rat de Biseric , nici binecuvntat de Dumnezeu. A&a cum spun Sfin#ii P rin#i: Binele nu e bine dect cnd e bine f cut. Dimpotriv , o astfel de fals unire ar provoca noi schisme, noi dureri &i diviziuni n trupul ast zi unit al Ortodoxiei. n aceast privin# am spune c , n fa#a marilor schimb ri care s-au produs n # rile de tradi#ie ortodox &i n fa#a violentului curent care se manifest sub diferite forme la scar mondial , Biserica Ortodox , care este una, sfnt , soborniceasc &i apostoleasc , ar trebui, pe de-o parte, s consolideze coeziunea Bisericilor locale, avnd grij de membrii ei r ni#i &i restabilindu-i spiritual, &i, pe de alt parte, con&tient de ea ns &i, s predice puternic &i limpede, umanit #ii dec zute, puterea mntuitoare, harul unic care-i apar#ine. n acest duh urm rim, att ct ne permite angajamentul monahal, manifest rile &i dialogurile mi&c rii numit ecumenic &i constat m cnd divizarea cuvntului adev rului, cnd compromisurile &i concesiile n chestiuni fundamentale de credin# . A&adar, actele &i declara#iile reprezentan#ilor Bisericilor ortodoxe ne-au pricinuit o adnc mhnire, pentru c sunt lucruri nemaiauzite &i total contrare credin#ei noastre. Men#ion m mai nti cazul Prea Fericitului Patriarh al Alexandriei, care a declarat cel pu#in de dou ori c noi, cre&tinii, ar trebui s -l recunoa&tem pe Mahomed ca profet! - &i nimeni pn ast zi nu l-a criticat pe acest Patriarh a&a de grav r t cit, care a continuat s conduc destinele Bisericii sale ca &i cum nimic nu s-ar fi ntmplat. P r sim, deci, limitele sincretismului pancre&tin &i intr m n sincretismul tuturor
139

religiilor! n al doilea rnd, v aducem la cuno&tin# cazul Patriarhului Antiohiei care, f r consim# mntul unanim ortodox, a intrat n comuniune liturgic cu anticalcedonienii Antiohiei, f r s se fi g sit cea mai mic solu#ie la foarte gravele probleme ale accept rii lor de c tre Sinoadele ecumenice posterioare Sinodului III &i, mai ales, Sinodului de la Calcedon, care constituie o temelie de nezdruncinat a Ortodoxiei. Din nefericire, nici n acest caz n-am v zut proteste din partea vreunei Biserici ortodoxe. Dar motivul cel mai serios de nelini&te este brusca &i inadmisibila schimbare de atitudine a ortodoc&ilor, a&a cum reiese din con#inutul declara#iei comune de la Balamand din iunie 1993 a Comisiei mixte pentru dialog ntre ortodoc&i &i romano-catolici, care adopt teze antiortodoxe &i asupra c reia #inem n mod special s atragem aten#ia Sanctit #ii Voastre. Pentru a ncepe, se cuvine s recunoa&tem c declara#iile pe care Sanctitatea Voastr le-a dat din cnd n cnd n privin#a uniatismului, considerat un obstacol de neocolit n calea dialogului dintre ortodoc&i &i romano-catolici - ne-au lini&tit. Textul n cauz d , cu toate acestea, impresia c declara#iile Voastre au fost ocolite, c uniatismul beneficiaz de amnistie &i se vede chiar invitat la masa Dialogului Teologic, n ciuda respingerii categorice din partea Conferin#ei panortodoxe din Rodos: Iat de ce am hot rt s pretindem, ca o condi#ie prealabil pentru reluarea dialogului, ca to#i agen#ii $i propagandi$tii uniatismului de la Vatican s fie ndep rta#i definitiv din # rile ortodoxe, $i ca toate Bisericile numite unite s fie supuse $i ncorporate Bisericii Romei, deoarece uniatismul $i dialogul sunt absolut incompatibile. Pentru a ne justifica nelini&tea, vom aduce ca dovad , ntre altele, articolul nalt Prea Sfin#itului mitropolit Demetriados K. Hristodulos, ap rut n Biserica
140

Pireului, din care vom cita cteva fragmente. Dar tezele ecleziastice ale acestui document provoac nc un &i mai mare scandal, Sanctitate. Vom men#iona r t cirile cele mai strig toare la cer. Citim n articolul 10: Ca reac#ie la Biserica Catolic ce, pretinzndu-se unica depozitar a mntuirii, $i exersa eforturile misionare n detrimentul ortodoc$ilor - Biserica Ortodox , la rndul ei, a adoptat aceea$i concep#ie, potrivit c reia numai la ea se g se$te mntuirea. Pentru a asigura mntuirea fra#ilor r t ci#ii, ajungea chiar s -i reboteze pe cre$tini, uitnd exigen#ele libert #ii religioase a persoanelor $i a actelor de credin# , exigen#e la care epoca respectiv era pu#in sensibil . Noi, ortodoc&ii, nu vom putea admite niciodat un astfel de punct de vedere, dat fiind faptul c Sfnta noastr Biseric Ortodox nu a nceput s se cread singura depozitar a mntuirii ca reac#ie la uniatism, ci cu mult nainte de el, nc din epoca n care, din motive dogmatice, s-a produs schisma. Biserica Ortodox nu i-a a&teptat pe unia#i pentru a n#elege c ea este continuatoarea autentic a Bisericii una, sfnt , soborniceasc &i apostoleasc a lui Hristos, pentru c ea a avut ntotdeauna con&tiin#a c papismul e o erezie. Dac n-a folosit prea des acest termen de erezie, a f cut-o dintr-un motiv explicat de Sfntul Marcu al Efesului: Latinii nu sunt numai schismatici, ci eretici, iar dac Biserica n-a proclamat acest lucru foarte clar a fost pentru c na#iunea lor era mult mai numeroas $i mai puternic dect a noastr ... nainta$ii no$tri n-au vrut s -i zdrobeasc pe latini ridiculizndu-i $i stigmatizndu-i cu numele de eretici pentru c de$i i a$teptau s se ntoarc , f ceau toate eforturile s le menajeze prietenia. Atunci cnd unia#ii &i misionarii Romei au n v lit n Anatolia noastr pentru a-i converti, mai ales prin mijloace dubioase, pe ortodoc&ii sl bi#i de grele ncerc ri - tactic mult folosit &i ast zi de ei, Ortodoxia a trebuit s predice adev rul nu pentru a face prozelitism de tip roman, ci pentru a-&i
141

proteja turma. Astfel, Sfntul Fotie a denun#at de mai multe ori Filioque ca o erezie &i pe adep#ii ei ca r u-m rturisitori (kakodoc&i). Sfntul Grigorie Palama spune despre occidentalul Varlaam c , venit la Ortodoxie, n-a ar tat ca s spunem a$a nici un semn de sfin#ire primit de la Biserica noastr , care ar fi putut $terge p catele cu care a venit. Este clar c Sfntul Grigorie l consider pe Varlaam un eretic care are nevoie de harul sfin#itor pentru a intra n Biserica Ortodox . Formula utilizat n articolul 10 arunc pe nedrept vina asupra Bisericii Ortodoxe, pentru a o atenua pe cea a sus#in torilor papismului. Cnd i-au rebotezat ortodoc&ii pe romano-catolici &i pe unia#i independent de voin#a lor, c lcndu-le n picioare libertatea religioas ? +i dac exist excep#ii, ortodoc&ii care au semnat acest text n-ar fi trebuit s uite c cei care au fost reboteza#i independent de voin#a lor erau urma&ii ortodoc&ilor care fuseser uni#i cu for#a, cum a fost cazul n Polonia, Ucraina &i Transilvania! (vezi articolul 11). Citim n articolul 13: De fapt, mai ales dup conferin#ele panortodoxe $i al doilea Conciliu al Vaticanului, redescoperirea $i punerea n valoare, att de c tre ortodoc$i ct $i de c tre catolici, a Bisericii drept comuniune au schimbat radical perspectivele $i deci $i atitudinile fundamentale. Ambele p r#i au recunoscut c ceea ce Hristos a ncredin#at Bisericii Sale - profesia de credin# apostolic , mp rt $irea cu acelea$i taine, mai ales preo#ia unic celebrnd jertfa unic a lui Hristos, succesiunea apostolic a episcopilor - nu poate fi considerat proprietatea exclusiv a uneia singure dintre Bisericile noastre. n acest sens este evident c orice rebotezare este exclus . Redescoperirea Bisericii drept comuniune are desigur sens pentru romano-catolici care, n fa#a impasului n care se g seau din cauza eclesiologiei lor absolutiste, au fost constrn&i s se ntoarc , printr-un joc dialectic, spre caracterul
142

comunitar al Bisericii. A&adar, al turi de o extrem , aceea a puterii absolute, ei pun alt extrem , aceea a puterii colegiale, a&ezndu-se ntotdeauna, n acest du-te vino, pe aceea&i baz antropocentric . Biserica Ortodox , dimpotriv , a avut ntotdeauna &i conserv con&tiin#a de a fi nu o simpl comuniune, ci o comunitate teandric sau, cum spune Sfntul Grigorie Palama n Tratatul despre purcederea Sfntului Duh (2,78), o comuniune de ndumnezeire. Or, comuniunea de ndumnezeire nu este numai necunoscut , dar ea este teologic incompatibil cu teologia romano-catolic , care refuz s accepte energiile create ale lui Dumnezeu, singurele prin care aceast comuniune poate exista. Acestea fiind zise, constat m cu cea mai mare triste#e c , n articolul cu pricina, sfnta noastr Biseric Ortodox este pus la egalitate cu Biserica Romano-Catolic r um rturisitoare. Sunt trecute cu vederea gravele diferen#e teologice Filioque, primatul papal, infailibilitatea, harul creat etc. - &i este fabricat o unire artificial f r cel mai mic acord asupra dogmelor. A&adar se dovedesc adev rate previziunile care anun#au unirea planificat de Vatican &i n care, de voie, de nevoie, se vor g si angaja#i ortodoc&ii - cum spunea Sfntul Marcu al Efesului. Ace&tia din urm se g sesc, de fapt, &i ast zi n situa#ii politice &i na#ionale extrem de dificile, fiind supu&i uneori unor state cu alt religie. Unirea va fi deci accelerat &i realizat f r acordul asupra diferen#elor dogmatice. Planul n cauz const n a pecetlui unirea f r a se #ine cont de divergen#e, printr-o recunoa&tere reciproc a Tainelor &i a succesiunii apostolice a fiec rei Biserici, &i realizarea intercomuniunii, la nceput limitat , apoi l rgit . Dup care va r mne s fie pus problema diferen#elor dogmatice, considerate teologumene. Or, dac unirea s-a f cut, ce sens va mai avea discutarea
143

divergen#elor teologice? Roma &tie foarte bine c ortodoc&ii nu vor accepta niciodat nv # tura ei heterodox . Experien#a ncerc rilor de unire f cute pn acum a demonstrat-o. n consecin# , ea pune pe picioare o unire pe deasupra diferen#elor, spernd c elementul dominant (omene&te vorbind; &i aici, ca ntotdeauna, punctul de vedere romano-catolic este pur uman &i antropocentric) va absorbi cu timpul pe cel mai slab, adic Ortodoxia. Profesorul Jean Romanides a prev zut aceast metod ntr-un articol ap rut n februarie 1966 n The Orthodox Witness sub titlul: Mi&carea de unificare &i ecumenismul popular. Am vrea s -i ntreb m pe semnatarii ortodoc&i de la Balamand: Filioque, primatul, infailibilitatea, purgatoriul, imaculata concep#iune, harul creat, apar#in m rturisirii de credin# a Apostolilor? E posibil ca noi, ortodoc&ii, s le recunoa&tem romano-catolicilor o credin# &i o m rturisire apostolic , n ciuda tuturor acestor lucruri? Aceste grave devieri teologice ale Romei sunt sau nu erezii? Dac da, dup cum au judecat Sinoadele &i Sfin#ii P rin#i, nu nseamn c Tainele &i succesiunea apostolic a unor astfel de heterodoc&i sunt absolut invalide? Poate exista plin tatea harului acolo unde nu exist plin tatea Adev rului? l putem separa pe Hristos de Adev rul S u din Taine &i din succesiunea apostolic ? Succesiunea apostolic a fost invocat la nceput de Biseric doar ca o confirmare suplimentar &i istoric a p str rii &i salv rii Adev rului de-a lungul timpului. Cu toate acestea, atunci cnd chiar adev rul este alterat, ce sens mai poate avea p strarea unei succesiuni apostolice pur formale &i exterioare? Marii ereziarhi n-aveau, cei mai mul#i, o astfel de succesiune? Dar cum putem s credem m car pentru o clip c aveau har?
144

+i cum putem s consider m dou Biserici ca Biserici surori nu datorit originii lor comune dinainte de schism , ci datorit pretinsei lor m rturisiri comune, harului sfin#itor &i preo#iei nentrerupte, trecnd cu vederea pr pastia dogmatic dintre ele? Ce ortodox ar putea accepta infailibilitatea, primatul, puterea jurisdic#ional a Papei care se ntinde asupra ntregii Biserici &i pe &eful politico-religios al statului Vatican ca succesor autentic al Apostolilor? Nu ar fi aceasta o negare a credin#ei &i a tradi#iei Apostolilor? Sau, poate, semnatarii acestui text ignor c mul#i romano-catolici de ast zi gem sub talpa Papei &i a sistemului s u eclezial scolastic &i antropocentric &i c doresc s se reapropie de Ortodoxie? +i cum s-ar putea ca aceste suflete fr mntate spiritual, care doresc sfntul botez, s nu fie primite n Ortodoxie, sub falsul pretext c acela&i har s-ar g si n ambele p r#i? Nu se cuvine s le fie respectat libertatea religioas , cum pretinde n alte locuri declara#ia n chestiune, &i s li se ofere botezul ortodox? Cum ne vom ap ra n fa#a Domnului pentru faptul de a fi refuzat plin tatea harului unor suflete care, dup lungi ani de lupt &i de c ut ri personale, au ajuns s doreasc sfntul botez al Bisericii noastre ortodoxe, una, sfnt , soborniceasc &i apostoleasc ? Declara#ia citeaz la articolul 14 cuvintele Papei Ioan Paul al II-lea: Efortul ecumenic al Bisericilor surori din Orient $i Occident, fondat pe dialog $i rug ciune, caut o comuniune perfect $i total care s nu fie nici absorb#ie, nici fuziune, ci ntlnire n adev r $i dragoste (cf. Slavorum Apostoli, n.27). Cum poate avea loc unirea ntru adev r ct vreme diferen#ele dogmatice sunt ocolite &i cele dou Biserici sunt calificate Biserici surori n ciuda acestor diferen#e? Adev rul Bisericii nu poate fi mp r#it, pentru c el este
145

nsu&i Hristos. Acolo unde exist divergen#e de dogm nu poate exista unitate n Hristos. Istoria Bisericii ne nva# c numai Bisericile ortodoxe au fost ntotdeauna surori ntre ele, dar niciodat Biserica Ortodox n-a fost sor cu Bisericile heterodoxe, oricare ar fi fost gradul lor de r t cire n credin# (kakodoxie). Suntem ndrept #i#i s ne ntreb m dac sincretismul religios &i minimalismul dogmatic, produse ale seculariz rii umanocentrice, n-au influen#at gndirea celor care au semnat un astfel de text. Este evident c acest document, poate pentru prima oar din partea ortodoc&ilor, adopt teza c cele dou Biserici, Ortodox &i Romano-Catolic , constituie Biserica una &i sfnt sau c sunt dou expresii legitime ale ei. Este din p cate tot prima oar cnd ortodoc&ii recunosc oficial o form a tezei ramurilor. S ne fie permis exprimarea profundei noastre mhniri n fa#a acestui fapt, mai ales n m sura n care aceast teorie intr n conflict categoric cu tradi#ia Ortodoxiei &i con&tiin#a de sine pe care ntotdeauna a avut-o pn n zilele noastre. Ca m rturie a acestei con&tiin#e de sine ortodoxe, potrivit c reia Biserica noastr este Biserica una &i sfnt , avem multe autorit #i recunoscute de ntreaga ortodoxie. Astfel Sinoadele de la: I. Constantinopol din 1341 II. Constantinopol din 1583 III. Constantinopol din 1722 IV. Constantinopol din 1727 V. Constantinopol din 1838 VI. Enciclica celor patru patriarhi ai Orientului i respectiv, a Sinoadelor lor din 1848 VII. Constantinopol din 1895 au m rturisit c numai Sfnta noastr Biseric Ortodox constituie Biserica Una &i Sfnt .
146

Sinodul din 1895 de la Constantinopol rezum toate sinoadele anterioare: A$adar, Biserica Ortodox a Orientului se mndre$te pe drept n Hristos c este Biserica celor $apte Sinoade Ecumenice $i a primelor nou veacuri ale cre$tinismului $i n consecin# , Biserica una sfnt , soborniceasc $i apostoleasc a lui Hristos, stlpul $i temelia adev rului. Biserica Roman este biserica inova#iilor, a falsific rii scrierilor P rin#ilor Bisericii; este Biserica falsei interpret ri a Sfintei Scripturi $i a hot rrilor Sfintelor Sinoade. Iat de ce este total ndrept #it respingerea ei, atta timp ct va persista n r t cire. Pentru c , a$a cum spune dumnezeiescul Grigorie de Nazians: Mai bine un r zboi demn de laud dect o pace care ne separ de Dumnezeu. Tot o astfel de doctrin predicau reprezentan#ii Bisericilor Ortodoxe la Consiliul Ecumenic al Bisericilor unde participau eminen#i teologi ortodoc&i, ca p rintele G. Florovsky. Astfel, la Conferin#a de la Londra (1952), el a declarat: Am venit aici nu pentru a critica alta Biserici, ci pentru a le ajuta s vad adev rul, pentru a le lumina cugetarea ntr-un mod fr #esc, informndu-le despre nv # tura Bisericii una, sfnt , soborniceasc $i apostoleasc , care este Biserica greco-ortodox , neschimbat din epoca apostolic . +i la Evanston n 1954, delega#ii ortodoc&i proclamar : n concluzie, trebuie s ne declar m convingerea profund c numai sfnta Biseric Ortodox a p strat credin#a transmis o dat pentru totdeauna sfin#ilor n toat plin tatea $i puritatea ei; $i asta nu datorit meritului nostru omenesc, ci pentru c i-a pl cut lui Dumnezeu s p streze aceast comoar n vase p mnte$ti, pentru ca rev rsarea darului s vin de la Dumnezeu. La New Delhi, n 1961, acela&i ecou: Unitatea a fost rupt $i trebuie recucerit . De fapt, Biserica Ortodox nu este o confesiune ntre altele, nici una dintr-o multitudine. Pentru ortodoc$i, Biserica Ortodox este, n sine, Biserica. Biserica Ortodox este profund cre$tin c temelia ei l untric $i nv # tura ei coincid cu mesajul apostolic $i cu tradi#ia Bisericii primare, nemp r#ite. Biserica
147

Ortodox se afl n continuitatea nentrerupt $i niciodat distrus a preo#iei harice, a vie#ii $i credin#ei n Taine. Succesiunea apostolic a demnit #ii episcopale $i a preo#iei sacramentale este, pentru ortodoc$i, cu adev rat esen#ial $i de aceea reprezint un criteriu indispensabil al existen#ei Bisericii n general. Potrivit convingerii sale intime $i avnd con$tiin#a propriei sale ntemeieri, Biserica Ortodox consider c ocup un loc aparte $i excep#ional n snul cre$tin t #ii dezbinate; ea este purt toarea $i martora tradi#iei Bisericii primare nemp r#ite, din care provin prin reducere sau separare toate confesiunile cre$tine existente. Am putea s mai prezent m aici m rturii ale teologilor ortodoc&i cei mai distin&i &i mai recunoscu#i. Ne vom mul#umi cu unul dintre ace&tia, P rintele Dumitru St niloae, teolog cunoscut nu numai pentru &tiin#a sa, ci &i pentru l rgimea sa de vederi &i perspectiva unui ecumenism n#eles n sens ortodox. n mai multe locuri din remarcabila carte Pentru un ecumenism ortodox (Le Pire, 1976), P rintele Dumitru face aluzii la temele abordate de Declara#ia Comun , pe care le trateaz ns potrivit m rturisirii ortodoxe. Citatele vor eviden#ia discordan#a dintre tezele Declara#iei &i credin#a noastr ortodox . F r unitatea credin#ei $i f r comuniunea cu acela$i Trup $i Snge ale Cuvntului ntrupat, nu va exista Biseric n adev ratul sens al termenului. () Cu alte cuvinte, iconomia permite validarea unei taine s vr$ite n afara Bisericii pentru acela care intr n comuniune deplin de credin# cu membrii Bisericii Ortodoxe $i devine un membru al ei. () n concep#ia romano-catolic , Biserica nu este att un organism spiritual al c rui cap este Hristos, ci mai degrab o organiza#ie juridic care nu tr ie$te n dimensiunea divin , ci n planul supranaturalului $i al gra#iei create. () Unitatea de credin# joac un rol indispensabil n p strarea acestei unit #i, pentru c ea leag absolut to#i membrii Bisericii cu Hristos &i ntre ei.()
148

To#i cei care nu-l m rturisesc pe Hristos n ntregime, ci doar par#ial, nu pot realiza comuniunea total nici cu Biserica, nici ntre ei. () Cum ar putea catolicii s se uneasc ntr-o euharistie comun cu ortodoc$ii din moment ce ei cred c sunt uni#i mai mult prin Papa dect prin dumnezeiasca mp rt $anie? Ar putea dragostea s se reverse dinspre Pap spre lume? Acea dragoste care se revars din Hristos aflat n Sfnta mp rt $anie?() E suficient s recunoa$tem faptul c Ortodoxia, ca trup deplin al lui Hristos, vrea s primeasc n snul s u p r#ile care s-au desp r#it de ea... N-ar putea exista, se n#elege, dou trupuri depline ale lui Hristos! Suntem pe deplin stupefia#i Sanctitate, s vedem c ortodoc&ii fac aceste concesii tocmai n momentul n care romano-catolicii nu numai c -&i men#in ecleziologia papocentric , dar chiar o nt resc &i mai mult. Conciliul II Vatican, se &tie, departe de a diminua primatul &i infailibilitatea, dimpotriv le-a m rit. Profesorul Ioan Kamiris scria: Bine cunoscutele preten#ii latine la monarhia absolut a Papei nu numai c nu $i-au pierdut nimic din for# atunci cnd au fost ascunse la Conciliul II de la Vatican, sub masca colegialit #ii episcopilor; dimpotriv , chiar prin asta ele s-au nt rit, $i actualul pap nu ezit ca, din cnd n cnd, s le pun n eviden# cu mult emfaz . Or, textul enciclicei papale din 28 mai 1992 C tre Episcopii Bisericii Catolice recunoa&te ca singur Biseric catolic (universal ) pe cea de la Roma &i pe Papa ca singurul episcop catolic, universal. Biserica Romei &i episcopul s u constituie esen#a ntregii Biserici. Toate celelalte Biserici locale &i episcopii lor reprezint doar expresii ale prezen#ei &i puterii imediate ale Episcopului Romei &i a Bisericii sale, care determin din interior caracterul de eclezialitate al tuturor Bisericilor locale. Bisericile ortodoxe, dup acest text al Papei, datorit faptului c nu i sunt supuse, nu au nici un fel de caracter
149

eclezial. +i nu trebuie considerate dect biserici par#iale (Verdienen den Titel Teikirchenu - Merit numele de Biserici par#iale). Directorul pentru aplicarea principiilor $i normelor ecumenismului reia explicit aceea&i ecleziologie. Acest Director al Bisericii Romano-Catolice a fost prezentat de Cardinalul Casssidy la reuniunea episcopilor romano-catolici (10-15 mai 1993) n prezen#a necatolicilor &i ortodoc&ilor. Se subliniaz n acest document c romano-catolicii p streaz convingerea ferm c unica Biseric a lui Hristos este Biserica Catolic , guvernat de succesorul lui Petru &i de episcopii care sunt n comuniune cu el (Lumen Gentium, 8; 17), n m sura n care colegiul episcopilor are drept cap pe Episcopul Romei, ca succesor al lui Petru ( 14). G sim n acela&i text multe cuvinte frumoase despre necesitatea de a dezvolta dialogurile ecumenice, educa#ia ecumenic - evident pentru a tulbura apele &i a-i prinde pe ortodoc&ii naivi n cursa metodei unioniste planificate de Vatican &i urmate cu succes - adic subordonarea fa# de Roma. Aceast metod este descris astfel de textul despre care vorbim: Au fost admise drept criterii ale lucr rii ecumenice n comun: pe de o parte, recunoa$terea reciproc a botezului $i introducerea de simboluri comune ale credin#ei n experien#a liturgic ; pe de alt parte, colaborarea pentru educa#ia ecumenic , rug ciunea comun $i lucrarea pastoral comun , astfel nct s trecem de la conflict la coexisten# , de la coexisten# la cooperare, de la cooperare la participare $i de la participare la comuniune. Cel mai grav este c astfel de texte pline de ipocrizie sunt apreciate, n general, de ortodoc&i ca pozitive. Suntem ndurera#i s constat m c pe logica romanocatolic a acestui text se bazeaz &i declara#ia comun de la Balamand. Ne ntreb m, deci, dac aceste ultime evolu#ii nu-i
150

justific de fapt pe cei care propov duiau c , n astfel de condi#ii, dialogurile sub diferite forme se desf &oar , n instan# , n detrimentul Ortodoxiei. nalt Prea Sfin&ite P#rinte i St#pne, Din punct de vedere omenesc, romano-catolicii au ob#inut prin acest text, recunoa&terea, din partea anumitor ortodoc&i, a Bisericii lor drept continuatoarea legitim a Bisericii UNA SANCTA, avnd plin tatea Adev rului, a Harului, a Preo#iei, a Tainelor, a Succesiunii Apostolice. Cu toate acestea succesul se ntoarce mpotriva lor, pentru c le ia orice posibilitate de a se poc i, de a recunoa&te &i a dep &i grava lor sl biciune ecleziologic &i dogmatic . Iat de ce concesiile f cute de ortodoc&i nu mai sunt, n esen# &i n realitate, rodul dragostei. Ele nu fac bine nici catolicilor, nici ortodoc&ilor. Ele fac s treac n dejdea Evangheliei (Coloseni 1,23) de la Hristos Dumnezeul-Om, la idolul om-dumnezeu, adic Papa umanismului occidental. Suntem obliga#i, spre binele romano-catolicilor, ca &i al ntregii lumi, pentru care neprih nita ortodoxie este ultima n dejde, s nu accept m niciodat unirea, nici recunoa&terea Bisericii Romano-Catolice ca biseric sor sau a Papei ca episcop canonic al Romei, sau a Bisericii Romei ca posesoare a unei succesiuni apostolice canonice, a Preo#iei &i a Tainelor, f r ca ea s resping explicit Filioque, infailibilitatea, primatul, harul creat &i celelalte m rturisiri strmbe (kakodoxii) pe care nu le vom privi niciodat ca pe ni&te diferen#e nesemnificative sau teologumene, pentru c ele altereaz iremediabil caracterul teandric al Bisericii &i sunt blasfemii. Caracteristice sunt &i aceste afirma#ii de la Vatican II:

151

- Pontiful roman, ca succesor al lui Petru, este principiul perpetuu $i vizibil, fundamentul unit #ii att al episcopilor, ct $i al masei credincio$ilor. - Aceast supunere religioas a voin#ei $i inteligen#ei trebuie s se manifeste ntr-un fel special n ceea ce prive$te magisteriul, autoritatea autentic de nv # tor a Pontifului Roman, chiar $i atunci cnd nu predic ex cathedra. - Pontiful roman, $eful colegiului episcopilor, posed aceast infailibilitate n virtutea investirii sale, atunci cnd, n calitatea sa de p stor $i de nv # tor suprem al tuturor credincio$ilor, care i nt re$te n credin# pe fra#ii s i (cf. Luca 22,32), proclam $i hot r $te nv # tura de credin# sau de moral . Iat de ce hot rrile sale sunt numite pe drept cuvnt definitive prin ele nsele $i nu prin consim# mntul Bisericii; ele sunt de fapt rostite cu asisten#a Sfntului Duh, care i-a fost promis personal preafericitului Petru, nu au nevoie de nici o alt aprobare $i nu admit nici un apel la o alt instan# . Pontiful roman se pronun# deci nu n nume personal, ci el expune sau ap r credin#a catolic n calitate de nv #at suprem al Bisericii universale, n care afl harisma infailibilit #ii Bisericii nse$i. - Pontiful roman, n virtutea func#iei sale de Vicar al lui Hristos $i de P stor al ntregii Biserici, are asupra acesteia o putere deplin , suprem $i universal , pe care o poate exersa oricnd n deplin libertate... Este nul Sinodul ecumenic care nu a fost confirmat sau cel pu#in acceptat ca atare de succesorul lui Petru $i este o prerogativ a pontifului roman convocarea, prezidarea $i confirmarea acestor Sinoade. Sanctitate, toate aceste cuvinte nu sun n urechile ortodoc&ilor ca ni&te hule mpotriva Sfntului Duh &i mpotriva dumnezeiescului ntemeietor al Bisericii, Domnul nostru Iisus Hristos, singurul Cap ve&nic &i infailibil al Bisericii, singurul care asigur unitatea Bisericii? Nu r stoarn n ntregime ecleziologia evanghelic , divino-uman &i duhovniceasc a Ortodoxiei? Nu-l supun omului pe Dumnezeul-om?
152

Cum s n#elegem &i s tr im mpreun n acest duh f r a ne pierde credin#a &i mntuirea? Iat de ce, r mnnd credincio&i tradi#iilor primite de la Sfin#ii P rin#i, nu vom recunoa&te niciodat Biserica roman , cel pu#in n forma n care exist ea ast zi, ca ntruchipnd mpreun cu a noastr - Biserica una, sfnt , soborniceasc &i apostoleasc a lui Hristos. Pe de alt parte consider m necesar ca, printre diferen#ele teologice, s fie subliniat deopotriv problema distinc#iei dintre fiin#a &i energiile lui Dumnezeu &i caracterul necreat al energiilor dumnezeie&ti, pentru c dac harul e creat, a&a cum propov duiesc romano-catolicii, mntuirea noastr e z d rnicit , &i tot astfel ndumnezeirea omului, iar Biserica nceteaz de a mai fi o comuniune de ndumnezeire, cobornd la nivelul unei organiza#ii legalo-canonice. Pentru toate aceste lucruri, ne c ut m ad post cu sufletul ndurerat la Voi, p rintele nostru spiritual, &i v rug m insistent, cu profund venera#ie s v lua#i r spunderea acestei probleme, cu pruden#a &i sensibilitatea pastoral care v caracterizeaz s nu accepta#i textul de la Balamand &i, n general, s face#i tot ce v st n putin# pentru a preveni consecin#ele nepl cute pe care le va avea pentru unitatea panortodox eventuala adoptare a acestui text, fie &i de numai cteva Biserici.

Cerem totodat sfintele voastre rug ciuni c tre Dumnezeu, pentru ca &i noi n&ine, smeri#i c lug ri &i siha&tri ai Sfntului Munte - n aceast epoc de confuzie spiritual , de compromisuri cu lumea &i de sl bire a n#elesurilor ortodoxe &i dogmatice - s putem r mne supu&i pn la moarte dreptarului nv # turii (Romani 6,17) pe care am primit-o de la Sfin#ii P rin#i, orict ne-ar costa acest lucru. V s rut m dreapta cu cea mai adnc venera#ie. To&i reprezentan&ii n Sfnta Sinax# i stare&ii celor dou#zeci de m#n#stiri de la Sfntul Munte Athos Kareya, 8 decembrie 1993
153

SFNTUL IOAN DE KRON ) TADT ) I PAPISMUL ROMANO CATOLIC Arhiepiscopul Averchie Jordanvilski

n vremurile pe care le tr im, cnd apar attea discursuri am gitoare despre a&a-zisa unire a bisericilor, cnd mi$carea ecumenic se extinde &i se consolideaz , trezind entuziasmul multora din cei ce se adun periodic la sesiunile Conciliului universal al Vaticanului, ar fi timpul ca to#i drep#ii cre&tini ortodoc&i s -&i aminteasc ce p rere avea despre papismul romano-catolic marele nostru cuvios &i f c tor de minuni, Sfntul Ioan din Kron&tadt. Iat ce scrie el n lucrarea sa Gnduri despre Biseric : Nici una din confesiunile Credin#ei cre$tine, n afar de cea Ortodox , nu-l poate conduce pe un cre$tin la deplin tatea vie#ii cre$tine$ti sau a sfin#eniei $i la cur #irea des vr$it de p cate $i la neputreziciune, deoarece celelalte confesiuni ne-ortodoxe #in nedreptatea drept adev r (Romani 1, 18), au amestecat de$arta n#elepciune $i minciuna cu adev rul $i nu sunt nzestrate cu acele mijloace de purificare, rena$tere, primenire, d ruite de Dumnezeu Bisericii Ortodoxe. Practica de secole transmis prin istoria Bisericii Ortodoxe $i altor culte a demonstrat $i demonstreaz aceasta cu o

Arhiepiscopul Averchie Jordanvilski, Marea apostazie, M-rea Sl!tioara, 1996, p.36.

154

uimitoare claritate. Gndi#i-v la mul#imea sfin#ilor Bisericii noastre, de mai nainte $i din timpurile prezente $i absen#a lor n cultele catolic $i protestant, dup separarea respectiv ndep rtarea lor de Biserica Ortodox . Iat extraordinarele cuvinte ale Sfntului Ioan, ndreptate parc anume mpotriva ultimei rezolu#ii ecumenice a Conciliului de la Vatican: Exist numeroase confesiuni separate ale cre$tinismului, cu diverse structuri externe $i interne, cu diverse opinii $i teorii, adesea contrare adev rului dumnezeiesc al Evangheliei, predaniei Sinoadelor locale $i universale $i ale Sfin#ilor P rin#i. Ele nu pot fi considerate ca adev rate $i salvatoare din cauza indiferen#ei fa# de credin# sau considerarea fiec rei credin#e drept egal de mntuitoare, ceea ce duce la necredin# $i apostazie, la neglijen# n ndeplinirea pravilelor $i canoanelor Sfintei Tradi#ii, la r ceala cre$tinilor unul fa# de altul. Simone, Simone, iat satana v-a cerut s v cearn ca pe gru (Luca 22, 31). El, satana, a f cut &i face acestea, adic a generat schisma &i ereziile. Urma#i cu stricte#e Unica, Dreapta Credin# &i Sfnt Biseric : Este un Domn, o credin# , un botez, un Dumnezeu &i Tat l tuturor (Efes. 4, 5). n ce const superioritatea nem rginit a Bisericii noastre Ortodoxe? Biserica Ortodox ntrece toate bisericile ne-ortodoxe, n primul rnd prin adev rul s u, prin ortodoxismul s u p strat &i cucerit cu sngele Apostolilor, Ierarhilor, Mucenicilor, Cuvio&ilor &i al tuturor Sfin#ilor. n al doilea rnd, prin aceea c n modul cel mai sigur conduce spre mntuire pe cea mai neted cale; c n mod sigur cur #e&te &i sfin#e&te, primene&te prin mijlocirea ierarhiei, a sfintelor slujbe &i a posturilor; n al doilea rnd, n modul cel mai reu&it nva# cum s fim pe placul lui Dumnezeu &i s ne mntuim sufletele; ne ndrum spre poc in# , ndreptare, rug ciune, pream rire, prosl vire. Unde mai g si#i astfel de rug ciuni, imnuri de
155

slav , de recuno&tin# &i implorare, o slujb bisericeasc att de minunat , ca n Biserica Ortodox ? Nic ieri. Ct de viguros &i expresiv vorbe&te Sfntul Ioan despre totala absurditate a quintesen#ei sistemului dogmatic papist dogma gre&it despre primatul papei de la Roma, n calitate de loc#iitor infailibil a lui Hristos. Iat cuvintele sale: Iat , Eu cu voi sunt n toate zilele, pn la sfr$itul veacului. nsu$i Domnul este ve$nic prezent n Biserica Sa - pentru ce ne trebuie un loc#iitor-pap ? Poate fi oare omul p c tos un loc#iitor al Domnului? - Nu poate. Loc#iitor al )arului, loc#iitor al Patriarhului poate c exist , ns loc#iitor, nlocuitor al Domnului, al mp ratului f r de nceput $i Crmuitorul Bisericii, nu poate fi nimeni. Cu adev rat, catolicii se n$eal . Doamne, f -i s n#eleag ct de ridicoli sunt cei ce afirm acest lucru, fiind mpresura#i de mndrie ca de o salb . Din aceast dogm gre&it &i p gubitoare, dup opinia Sfntului Ioan, &i trage obr&ia, ca dintr-o r d cin , tot r ul n papism. Cel mai d un tor lucru n cre$tinism, spune el, n aceast religie cereasc revelat de Dumnezeu, e primatul omului n Biseric , de pild , al papei $i falsei sale infailibilit #i. Tocmai n aceast dogm a infailibilit #ii $i const cea mai mare gre$eal , pentru c papa e un om p c tos, $i vai $i amar, dac el $i va nchipui c ar fi nesupus gre$elii. Cte grave erori, fatale sufletelor omene$ti a n scocit biserica papal , catolic n dogme, n ritualuri, n rela#iile ostile, anchilozate dintre catolici $i ortodoc$i, n hulele $i clevetirile fa# de Biserica Ortodox , n injuriile adresate Bisericii Ortodoxe $i cre$tinilor ortodoc$i. 'i de toate acestea se face vinovat infailibilul, chipurile, pap , cu doctrina sa $i politica iezui#ilor, cu al lor duh al n$el ciunii, duplicit #ii $i diverselor procedee incorecte ad majorem Dei gloriam. Trebuie s facem parte din Biserica lui Hristos, al c rei St pn este Atotputernicul mp rat, Biruitorul iadului, Iisus Hristos. mp r #ia Sa este Biserica, care lupt cu ncep toriile,
156

st pniile &i st pnitorii ntunericului acestui veac, cu duhurile r ut #ii, care sunt n v zduhuri, &i care alc tuiesc un imperiu organizat cu iscusin# &i lupt extrem de perfid, subtil, dibaci &i eficace cu to#i oamenii, cunoscnd la perfec#ie toate patimile &i nclina#iile lor. Omul singur nu se poate lupta cu ei; chiar &i o societate prosper , dar ne-ortodox adic f r Crmuitorul Hristos, nu poate face nimic cu astfel de du&mani vicleni, ingenio&i, treji tot timpul, care &i-au nsu&it la perfec#ie &tiin#a r zboiului lor. Cre&tinul ortodox are nevoie de sprijinul puternic de sus, de la Dumnezeu &i de la sfin#ii osta&i ai lui Hristos, biruitori ai vr jma&ilor mntuirii prin puterea harului lui Hristos, &i de la Biserica Ortodox p mnteasc , de la p stori &i dasc li, apoi de rug ciunile comune &i de taine. O astfel de ajut toare a omului cre&tin n lupta cu vr jma&ii v zu#i &i nev zu#i este anume Biserica lui Hristos, din care, prin mila lui Dumnezeu, facem parte &i noi. Catolicii au inventat un nou cap, njosind Unicul &i Adev ratul Cap al Bisericii - pe Hristos; luteranii au c zut &i au r mas f r cap iar anglicanii - la fel; ei Biseric nu au, leg tura cu Capul e ntrerupt , atotputernicul ajutor lipse&te, iar Veliar lupt din r sputeri cu toat viclenia &i pe to#i i #ine n r t cirea &i pierzania sa. Mare este num rul celor ce pier n necredin# &i destr b lare!. Deci, iat care este cauza primar a r ului n papismul romano-catolic, dup cum observ just Sfntul Ioan: Cauza tuturor falsurilor din Biserica romano-catolic este mndria $i recunoa$terea papei efectiv ca $ef al Bisericii, $i nc infailibil. De aici provine toat opresiunea Bisericii apusene. Asuprirea gndirii $i credin#ei, suprimarea adev ratei libert #i n credin# $i n via# , peste toate papa $i-a pus mna sa grea; de aici dogmele eronate, de aici diversele canoane $i reguli gre$ite privitoare la spovada p catelor; de aici indulgen#ele; de aici denaturarea dogmelor; de aici fabricarea unor sfin#i ai bisericii apusene $i a unor moa$te inexistente, neprosl vite de Dumnezeu; de aici trufia, care se ridic mpotriva
157

cunoa$terii lui Dumnezeu (II Cor. 10, 5) sub aparen#a evlaviei $i rvnei unei mai mari glorific ri a lui Dumnezeu. Papa &i papismul pn -ntr-att s-au trufit &i s-au pream rit pe sine, nct s-au ncumetat s -L critice pe nsu&i Hristos, Ipostasul n#elepciunii dumnezeie&ti &i au extins (sub pretextul dezvolt rii dogmelor) trufia lor pn acolo, nct au denaturat unele din slovele, poruncile &i legile Sale, care nu trebuiau schimbate pn la sfr&itul veacurilor, ca de pild cuvintele Apostolului Pavel: c ci de cte ori ve#i mnca aceast pine $i ve#i bea acest pahar, moartea Domnului vesti#i pn cnd va veni (I Cor. 2, 26); n locul pinii dospite folosesc la liturghie azimile. Aceast trufie a reprezentat sursa nem suratului fanatism &i a urii mortale fa# de to#i cei ce gndesc n alt fel, prin care papismul romano-catolic a devenit renumit pe parcursul istoriei: Ura fa# de Ortodoxie, fanatismul $i prigoana ortodoc$ilor, crimele - trec ca un fir ro$u prin toate secolele istoriei catolicismului. Dup roadele lor i ve#i cunoa$te. Oare acesta este duhul l sat nou de Hristos? Dac putem spune cuiva - atunci catolicilor, luteranilor $i reforma#ilor le putem spune oricnd: Nu v $tiu de unde sunte#i (Luca 13, 25). Iat unde i-a dus pe romano-catolici nlocuirea Capului Bisericii - pe Hristos cu papa! La catolici capul Bisericii, n fond, nu e Hristos ci papa, iar catolicii l rvnesc pe pap , nu pe Hristos; pentru pap lupt , nu pentru Hristos, &i rvna lor n credin# trece mereu ntr-un fanatism p tima&, mizantropic, nver&unat, fanatism al sngelui &i spadei (rugurile), intoleran# , intransigen# , duplicitate, falsitate, viclenie. n Biserica noastr Ortodox , dup p rerea Sfntului Ioan, chiar ns &i slujba bisericeasc ne aminte&te tot timpul de unitatea noastr duhovniceasc sub binecuvntarea lui Hristos, unitate ntrerupt definitiv &i la romano-catolici &i la protestan#ii, care au denaturat ns &i idea de Biseric .
158

n timpul fiec rei slujbe biserice$ti, observa Sfntul Ioan: casnic , particular sau ob$teasc - vederii duhovnice$ti a cre$tinului ortodox i se nf #i$eaz gndul, no#iunea despre unicul trup duhovnicesc, care este trupul lui Hristos, stlpul $i temelia adev rului, al c rui Cap este nsu$i Hristos Dumnezeu: aceast Biseric a lui Hristos, sau Trupul duhovnicesc al lui Hristos este alc tuit din trei genera#ii - cereasc , p mntean $i subp mntean , deoarece Sfnta Biseric p mntean (sau genera#ia lupt toare ce intervine zilnic naintea Capului s u pentru iertarea p catelor celor r posa#i n credin# $i fac poc in# pentru s l $luirea lor n mp r #ia Cereasc , iar ca mijlocitori n demersurile lor cheam pe membrii Bisericii Cere$ti $i pe ns $i St pna n#elepciunii cuget toare biserice$ti - pe Maica Domnului, ca Domnul prin rugile lor s acopere p catele lor $i s nu-i lipseasc de mp r #ia Cereasc . Nou , celor tr itori pe p mnt, m dulare ale Bisericii lui Hristos, ne este foarte mbucur tor $i mngietor s credem totdeauna, s $tim $i s n d jduim c Maica noastr duhovniceasc , Sfnta Biseric necontenit, zi $i noapte, se roag tainic $i pentru noi, c ne afl m ntotdeauna sub acoper mntul haric al Domnului nsu$i, a N sc toarei de Dumnezeu, a Sfin#ilor ngeri, a naintemerg torului $i a tuturor Sfin#ilor. La catolici, capul bisericii este papa, om supus gre$elii (n mod eronat a fost declarat infailibil) $i, ca atare, a comis numeroase zguduiri asupra Bisericii lui Hristos, prin fapte v dindu-se astfel, $i denaturnd ns $i no#iunea de Biseric a lui Dumnezeu, $i nc tu$nd libertatea $i con$tiin#a spiritual a cre$tinilor catolici, supunnd n acela$i timp Biserica Ortodox unei nedrepte huliri $i antipatii din partea catolicilor. La protestan#i - germani $i englezi, no#iunea despre Biseric este cu totul deformat , ntruct ei nu posed harisma preo#iei legitime; nu au Taine, deci nu au Botez $i nici cea mai important : mp rt $irea cu Trupul $i Sngele lui Hristos Dumnezeu - Prea Sfntul Cap, unicul Cap al Bisericii lui Dumnezeu pe p mnt! Slav lui Dumnezeu Celui n Treime, c n-am c zut n hula mpotriva lui Dumnezeu, n-am recunoscut $i nu recunoa$tem n veci drept cap al Bisericii sfinte pe omul p c tos!
159

Dar iat cum i considera Sfntul Ioan pe to#i cei ce nu apar#in sfintei noastre Biserici Ortodoxe: Mul#umesc lui Dumnezeu, care a ascultat $i ascult rug ciunile mele naintea atotmntuitoarei $i nfrico$ toarei Jertfe (a Trupului $i Sngelui lui Hristos) pentru marile comunit #i r t cite de la credin# , cu numele de cre$tine, dar n esen# apostate: cea catolic , luteran , anglican $i altele. Ce demonstreaz ritualul convertirii de la diferitele credin#e $i confesiuni $i alipirea la Biserica Ortodox ? Necesitatea abandon rii falselor credin#e $i confesiuni, t g duirea r t cirilor, practicarea Dreptei Credin#e prin poc in# $i m rturisirea tuturor p catelor anterioare, $i f g duin#a dat lui Dumnezeu de a p stra $i a mp rt $i cu t rie credin#a curat , a se p zi de p cate $i a tr i n virtute. Iat condamnarea clar &i categoric de c tre Sfntul Ioan a ecumenismului actualmente la mod , care a cuprins deja toate Bisericile Ortodoxe locale, iat r spunsul hot rt &i ferm dat ecumeni&tilor, sub pretextul falsei iubiri cre&tine&ti, propagnd valoarea echivalent &i egalitatea n drepturi a tuturor credin#elor &i confesiunilor! n ncheiere se cuvine s men#ion m, n calitate de exemplu gr itor &i concret la cuvintele Prea Cuviosului nostru P rintele Ioan din Kron&tadt despre duhul minciunii din papismul romano-catolic, modul n care paterii romanocatolici r spndeau n partea apusean a # rii calomnii la adresa Prea Cuviosului Ioan, precum c el ar fi trecut la catolicism &i numai datorit acestui fapt a devenit att de renumit prin minunile sale &i prin darul clarviziunii. Iat cum r spunde acestor n scociri fanteziste nsu&i P rintele Ioan n Cuvntul s u rostit la 7 aprilie 1906, n biserica Sfin#ilor Apostoli Petru &i Pavel de la Vitebsk: Mult am dorit eu, iubi#i p rin#i, fra#i &i surori, s stau de vorb cu voi n acest ora& &i n aceast biseric , ntru slava lui Dumnezeu &i a sfintei &i curatei noastre credin#e &i Biserici, ct &i ntru nt rirea voastr pe calea mntuirii. Tr ind &i slujind la
160

Kron&tadt ca preot de peste 50 de ani, am primit n ultimul timp numeroase scrisori din #inuturile poloneze apusene, ndeosebi din gubernia Grodno &i Vilno - scrise, cum s-ar spune, cu lacrimi de snge, con#innd plngeri amare asupra paterilor catolici &i a unor catolici-mireni, acoli#ii acestora, care i prigonesc pe cre&tinii ortodoc&i, for#ndu-i prin diverse metode necuvenite s treac la catolicism, ba chiar afirmnd c &i )arul ar fi devenit, chipurile, catolic &i la to#i le porunce&te s treac la catolicism. n acest fel, clevetind f r scrupule asupra mea &i a )arului, catolicii i-au silit pe mul#i # rani dreptcredincio&i s treac la catolicism, impunndu-le o credin# str in . Acesta este, oare, duhul lui Hristos? Nu demonstreaz , oare, paterii n acest fel c credin#a catolic nu are n sine for#a vital care s cucereasc mintea, inima &i voin#a omului, spre a o urma de bun voie, &i c adep#ii ei i atrag pe oamenii cu dreapt cugetare doar prin minciun &i constrngere?! Iubi#i p rin#i &i fra#i! Cunoa&te#i slujirea mea neab tut n Biserica Ortodox n decursul a 50 de ani, &ti#i, poate, &i rvna mea statornic n dreapta credin# , a#i auzit de numeroasele mele scrieri ntru slava lui Dumnezeu &i a Bisericii Ortodoxe &i despre attea semne ale puterii lui Dumnezeu, ar tate nu numai cre&tinilor pravoslavnici, ci &i catolicilor, &i luteranilor &i chiar evreilor &i mahomedanilor, atunci cnd ei se ndreptau cu credin# c tre mijlocirea rug ciunilor mele. Despre toate acestea au adus &i aduc dovezi cronicile gazet re&ti ct &i m rturiile adev rate &i nemincinoase ale martorilor oculari. M rturisesc &i eu acum n fa#a voastr , a tuturor, &i naintea lui Dumnezeu Cel Atoatev z tor, c pn n prezent minunile vindec rilor n-au secat. nseamn oare aceasta c Credin#a Ortodox este o credin# moart , cum clevetesc catolicii? Nu m rturise&te ea necontenit, prin via#a &i puterea ei mntuitoare, de faptul c este pl cut lui Dumnezeu?
161

Nu doresc s chem ca martor a neadev rului catolic istoria milenar impar#ial : ea este suficient de cunoscut ntregii lumi cultivate. Este nc vie n memorie unia#ia de trist amintire din secolul al XVII-lea, la noi n Rusia - acea ur fanatic cu care catolicii distrugeau bisericile ortodoxe n #inuturile apusene. Sunt nc vii n memorie toate ponegririle &i insultele, cu care era mpro&cat credin#a pravoslavnic , Biserica Pravoslavnic &i s rmanii cre&tini pravoslavnici. Acum iar &i au renceput timpurile unia#ilor. +i asta cnd? Atunci cnd catolicilor li s-a dat libertatea deplin , libertate, desigur, nu pentru a prigoni Ortodoxia &i pe ortodoc&i, ci pentru conlocuirea fr #easc , pa&nic , mutual cu cet #enii de credin# ortodox . Am citat la nceput cuvintele Sfntul Apostol Pavel despre Biseric , ca Trup al lui Iisus Hristos, &i despre Hristos, Capul Bisericii, Care este plinirea Celui ce pline$te toate ntru to#i (Efes. 1, 23). Credem cu t rie n acest unic Cap al Bisericii &i alt c petenie vizibil &i infailibil nu putem s recunoa&tem, fiindc nu putem sluji la doi st pni. Nou ne este de-ajuns unicul Cap, atotdrept, atot&tiutor, atotputernic, atotplinitor (plinirea Celui ce pline&te toate ntru to#i). Acest Cap ne c l uze&te, ne ap r &i ne nt re&te n credin# prin Duhul Sfnt, sluje&te, lumineaz , mntuie&te, aduce la des vr&ire. Iar dac voi#i s vede#i sl vitele &i pl cutele lui Dumnezeu roade ale credin#ei noastre, privi#i acea mul#ime de vulturi cere&ti care au zburat de pe p mntul nostru la cer, c tre nsu&i Soarele Drept #ii - pe to#i Sfin#ii no&tri din vechime, &i pe cei noi, prosl vi#i prin via#a ngereasc , prin moa&tele neputrezite &i minunile nenum rate. n ncheiere voi spune c adev rul credin#ei noastre const n ea ns &i, n ns &i fiin#a ei, n ea ns &i este Amin!. Pentru to#i cei care-l cinstesc cu sfin#enie pe marele Cuvios al Domnului, Sfntul &i dreptul P rintele nostru Ioan
162

din Kron&tadt, m rturiile sus-citate sunt mai mult dect suficiente, mai ales c dreptatea &i temeinicia lor este confirmat de via#a ns &i &i de istoria nep rtinitoare. Ce fel de ncredere mai putem avea dup aceasta n papismul romano-catolic, bazat pe neadev r &i p truns n ntregime de falsitate, pn cnd nu se va dezice cu hot rre &i n fa#a ntregii lumi de minciuna sa p gubitoare &i de r t cirile pierz toare de suflete omene&ti, generate de ea. Nu pot exista nici un fel de compromisuri &i nici un fel de rela#ii cu papismul, c ci ce nso#ire are dreptatea cu f r delegea? sau ce mp rt $ire are lumina cu ntunericul? (Cor. 6, 14). Singura cale sigur n vremurile noastre viclene, pline de tot felul de am giri &i n&el ciuni, este calea ar tat de acela&i mare lumin tor: Lupt -te cu orice r u, stinge-l nentrziat, lupt mpotriva lui cu armele Sfintei Credin#e, n#elepciunii $i adev rului dumnezeiesc, a rug ciunii, evlaviei, crucii, b rb #iei, devotamentului $i drept #ii, date #ie de la Dumnezeu! (Din Cuvntul rostit la 30 august, 1906).

163

SCRISOARE PATRIA RHULUI APUS Arhimandrit Epifanie Theodoropulos

nalt Prea Fericirea Voastr , De c#iva ani ncoace, trupul Bisericii - trupul cuget tor al cre&tinilor - st ntr-o tulbur toare a&teptare privind salturile primejdioase ale credin#ei Primului Arhiereu al Ortodoxiei. Pe scurt, pentru a evita lungirea cuvntului, purtarea PF Voastre &i a ctorva delega#i ai Papei arunc adev ra#ii fii ai Bisericii nu numai ntr-o de nedescris mhnire, ci &i ntr-o grozav ncercare duhovniceasc . PF Voastr coresponda#i cu Papa n orice problem bisericeasc ca &i cum am tr i n secolul cinci dup Hristos. V expune#i la obositoare &i lungi c l torii pentru a-l ntlni. Schimba#i cu el prietene&ti mbr #i& ri &i fr #e&ti s rut ri77. l numi#i Primul Episcop al Cre$tin t #ii &i pe PF Voastr cel de-al doilea. A#i proclamat Urbi et orbi c nici o diferen# nu separ
Dup! traducerea ieom. Visarion din periodicul Trei Ierarhi, nr.1228, dec. 1965, Grecia. Epistola este adresat! IPS Athenagoras al Constantinopolului, ierah mason care a pus bazele $i a preluat friele ecumenismului ortodox pentru a s!vr$i unirea Bisericii cu toate celelalte credin e eretice $i p!gne. Aceast! grozav! tr!dare ecumenist! r!mas! neterminat! este n prezent condus! de IPS Bartolomeu al Constantinopolului... 77 Vezi Pilde 26, 27: Va b ga cineva foc n sn $i hainele lui nu le va arde? Sau va c lca cineva peste c rbuni de foc $i picioarele lui nu le va arde?

164

cele dou biserici. V ruga#i mpreun cu trimi&ii latini &i v purta#i cu cardinalii ca &i cum ar fi episcopi ortodoc&i. A#i ridicat anatemele secolului XI care, chiar dac au fost aruncate sub presiunea momentelor f r precedent ce erau atunci, veneau ca o reac#ie la blasfemiile (ce se r spndiser n ntreaga cre&tin tate) min#ilor catolice asupra de-Dumnezeupurt toare Ortodoxii. Dinspre partea latinilor totul a mers dup un plan, ntr-adev r mult ntrziat care c uta tr darea rnduitelor Canoane ale Bisericii, Legi Sfinte ce impun alungarea din dumnezeiescul staul a oilor de net m duit $i bolnave de moarte care sunt ereticii, schismaticii &i tr d torii credin#ei. nalt Prea Fericite P rinte, Care dintre acestea s-au petrecut? S-a f cut Papa ortodox sau PF Voastr catolic? Dac e prima, declara#i-o oficial ca s ne bucur m &i s ne veselim to#i laolalt . Dac e cea de-a doua, spune#i-o direct &i sincer, ca s fim siguri c s-au mplinit proorociile ce zic c Noua Rom [cetatea Constantinopolului, n.n] va fi distrus &i c zut n erezie. Dac nici una dintre acestea nu s-au ntmplat, ci amndoi nti-st t torii r mne#i fiecare ntru limitele trasate, atunci cum se explic astfel de fapte? Cum e posibil ca un pap eretic s fie primul episcop al cre&tin t #ii &i PF Voastr cel de-al doilea? De cnd Biserica noastr ortodox &i pomene&te episcopii al turi de ereticii cardinali? Folosi#i un limbaj strict dogmatic sau metaforic, ndrept #i#i acrivia canonic sau ipocrizia diplomatic ? Sunte#i un episcop sau un diplomat? +i mai departe, cum e posibil ca peniten#ele canonice ale Bisericii Ortodoxe s fie ridicate cnd p catul anatemizat de ele (erezia) continu s r mn &i s se l #easc &i s se m reasc pe sine? Chiar dac nu ar fi fost anatemele mpotriva catolicismului &i a papilor, pentru nes buitele schimb ri n credin# , acestea ar trebui s fie
165

pronun#ate chiar ast zi, cu consim# mntul tuturor Bisericilor Ortodoxe &i conform regulilor clare &i consfin#ite ale Sfintelor Canoane. Cum &i de ce, de vreme ce eresul exist , anatemele au fost ridicate? nalt Prea Fericirea Voastr , Este trist c v purta#i a&a cum o face#i, pentru a v mprieteni cu puterea lumeasc a Vaticanului, pe care crede#i c o pute#i opune presiunilor turce&ti din zon , de a opri violen#a ce amenin# Patriarhia Ecumenic &i de a zgl#i domnia p gn a ora&ului Constantinopol. Dac e adev rat, atunci amndoi sunte#i n n&elare &i v munci#i degeaba. Avem noi alian#a cu Dumnezeul cel adev rat, cu Atot#iitorul &i Preasfntul, da sau nu? Dac da, atunci c deavor dinspre latura ta o mie $i zece mii de-a dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia78. Chiar dac furtunile se vor strni prin mnia s lbatec a agarenilor, acestea trebuie s fie pentru noi ca o nimicnicie $i de$ert ciune79. Atunci dreptul ca finicul va nflori $i ca cedrul din Liban se va nmul#i80, atunci va s ri $chiopul ca cerbul $i limpede va fi limba gngavilor, c izvoare de ap vor curge n pustiu $i praie n p mnt nsetat81, atunci neamurile vor n#elege $i se vor pleca, c ci cu noi este Dumnezeu.82 Dac nu, atunci de ce s ne propunem s credem n mp ra#i, n fii oamenilor n care nu este mntuire83. Atunci, Sanctitate, cuvintele profetului ne sunt adresate: Vai de cei ce se pogoar n Egipt dup ajutor $i se bizuie pe caii lor $i $i pun n dejdea n mul#imea carelor $i n puterea c l re#ilor, dar nu-$i a#intesc privirea c tre Sfntul lui Israel $i nu caut pe Domnul. Dar
78 79

Psalmul 90, 7. Isaia 40, 17: Toate neamurile sunt ca o nimica naintea Lui, nu sunt dect nimicnicie $i de$ert ciune. 80 Psalmul 91, 12. 81 Isaia 35,6. 82 nc! $i zice: De frica voastr nu ne vom teme nici ne vom tulbura, c ci cu noi este Dumnezeu, din slujba Pavecerni ei mari. 83 Psalmul 146, 3.

166

El este n#elept, El va face s vin nenorocirea $i nu $i va lua napoi cuvintele. El se ridic mpotriva casei celor f r de lege $i mpotriva ajutorului celor care s vr$esc nedreptatea. Egipteanul este om, nu Dumnezeu, caii lui sunt carne $i nu duh. Cnd Domnul $i va ntinde mna Lui, ocrotitorul se va mpiedica $i ocrotitul va c dea, iar amndoi vor pieri.84 nalt Prea Fericite St pne, Este de trei mii de ori mai bine pentru tronul istoric al Constantinopolului s fie smuls &i repus ntr-o insul pustie din mare, ori chiar a fi pr bu&it n adncurile Bosforului, dect a devia ctu&i de pu#in de la calea dumnezeiasc a Sfin#ilor P rin#i care cu un singur glas strig : Nu e loc de compromis n materie de Credin# Ortodox Cele &apte candelabre ale Apocalipsei au fost stinse cu mult timp n urm din pricina p catelor noastre. +apte Biserici Apostolice, biserici privilegiate ce au avut onoarea de a primi, fiecare n parte, scrisori din cer prin de Dumnezeu insuflatul Prooroc al Patmosului, prin care erau n&tiin#ate c vor dispare de pe fa#a p mntului.85 +i acolo unde odat erau s vr&ite cu fric &i cu cutremur Sfintele Taine &i se n l#au doxologii Sfintei Treimi, ast zi doar bufni#ele vuiesc ori dracii joac hora. Oricum ar fi, Mireasa lui Hristos nu a murit. Biserica lui Hristos nu a disp rut. Ea &i continu drumul prin secole, r nit &i nsngerat ca &i F c torul ei, dar neadormit &i nenfrnt , str lucitoare, ad postire cald &i de via# d t toare &i mntuitoare de suflete. Ea, Biserica Ortodox , nu va muri niciodat , nici chiar dac tronul ecumenic va fi mutat sau distrus. Doamne fere&te! Nici un gnd ortodox pentru mutarea sau distrugerea tronului ecumenic. Dar din nou, nim nui,
84 85

Isaia 31, 1-3. Acestea sunt Bisericile Apostolice ale Efesului, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia $i Laodicea, care au fost complet distruse n r!zboiul din Asia Mic! n 1924, cnd cre$tinii au fost deporta i sau masacra i.

167

nic ieri &i niciodat nu i se va ng dui a sacrifica pentru binele s u cea mai mic p rticic din Credin#a Ortodox . Lupta#i pentru ea cu toat puterea! Sunte#i chemat &i uns pentru a o face. Sacrifica#i de dragul lui orice, orict: bani, averi, onoruri, glorie, comori, diaconi, preo#i, episcopi, &i chiar pe Patriarhul Athenagoras! P stra#i doar singurul lucru de trebuin# , un singur p zitor, unul singur s nu-l sacrifica#i: Credin&a Ortodox ! Tronul are valoare &i e de folos att timp ct r spnde&te n ntreaga lume negr ita &i dulcea lumin lin a Ortodoxiei. Farurile sunt folositoare ct timp lumineaz drumul celor ce c l toresc pe mare pentru a evita stncile. Cnd lumina lor e stins , se fac nu numai nefolositoare, ci v t m toare pentru cei ce s-ar ncumeta s se apropie. nalt Prea Fericite P rinte &i St pne, Deja a#i mers prea departe, a#i pus pasul dincolo de Rubicon. R bdarea miilor de suflete dreptcredincioase, a clerului &i a laicilor, a ajuns la limita exasper rii. Pentru dragostea lui Dumnezeu, ntorce#i-v napoi! Nu introduce#i schisme &i dezbin ri n Biseric . ncerca#i s uni#i ce e desp r#it, dar singurul lucru care-l ve#i reu&i e s distruge#i unitatea &i s face#i fisuri adnci n temelia Bisericii. Veni#i-v n fire &i trezi#i-v ! Dar, din p cate, a#i mers prea departe. Deja e aproape sear &i ziua a trecut. Cnd oare ve#i vedea cum se casc abisurile pe drumul pe care singur v c l uzi#i? Fie ca toat puterea Celui ce odat a f cut soarele s stea deasupra Ghibeonului &i luna naintea v ii Aialon86, va repeta minunea &i va lungi din nou ziua ce va str luci cu mai mult lumin &i v va deschide ochii pentru a vedea, n#elege &i rentoarce.

Iosua 10, 12-13: Atunci a strigat Iosua c tre Domnul $i a zis naintea Israeli#ilor: Stai soare, deasupra Ghibeonului, $i tu lun , opre$te-te deasupra v ii Aialon! 'i s-a oprit soarele $i luna a stat pn ce Domnul a f cut izbnd asupra vr jma$ilor lor.

86

168

CUPRINS

ndemn la discern#mnt ..................................................... 7 Asupra catolicilor, Sfntul Simeon al Tesalonicului ........... Criza bisericii catolice, Mihai Urzic ......... 13 22

Omul i Dumnezeu-omul, Sfntul Iustin Popovici ........... 36 R#spuns sus&in#torilor bisericii latine Sfntul Ambrozie de la Optina ............................................................................. 55 Papa Ioan Paul al II-lea accept# ... Evolu&ia!, P rintele Gheorghe Calciu ...................................................................... 65 Pecetluirea Sfntului Sinod de la anul 1583, Ieromonahul Visarion Moldoveanu ........................................ 76 Romano-catolicii n spatele propriilor declara&ii, Ekklesia .................................................................................... 98 Vatican I i cardinalul Strossmayer, C lug rul Vasile .... 114 Ascetica i mistica ntre r#s#rit i apus, Monahul Alexie Ksutasvili ................................................................................ 129 O epistol# athonit#, Sinaxa Extins a Sfntului Munte Athos ........................................................................................ 138 Marea apostazie, Arhiepiscopul Averchie Jordanvilski ....... 155 Scrisoare Patriarhului apus, Arhimandritul Epifanie Theodoropulos .......................................................................... 165

169

S-ar putea să vă placă și