Sunteți pe pagina 1din 3

#vanzare facturare #Analiza bazei de date #Se creeaza cumparator, #se creeaza #se creeaza p partener tabela factura:

cod factura,data factura,cod produs, cantitate, cod cod vanzator, cod partener tabela produs: cod produs, denumire produs, unitate masura, pret tabela partener: cod partener, denumire, cif, nr telefon, adresa, ti

#Se creeaza utilizatorul cu drepturi limitate: create user mihai1 identified by mihai1; grant connect, resource to mihai1; #se creeaza tabelele: drop table factura; drop table produs; drop table partener; create table factura(cod_factura number,data_factura number, cod_produs number, cantitate number, cod_cumparator number, cod_vanzator number, cod_partener numbe r); create table produs(cod_produs number,denumire_produs varchar2(20), unitate_masu ra varchar2(20), pret number); create table partener(cod_partener number, denumire varchar2(20), cif number, nr _telefon number, adresa varchar2(20), tip_partener varchar2(20)); #Se populeaza cu date tabelul factura: insert into factura(cod_factura, data_factura, cod_produs, cantitate, cod_cumpar ator, cod_vanzator, cod_partener) values(123, 22-10-13, 100111, 100, 1011, 10111 , 1100); insert into factura(cod_factura, data_factura, cod_produs, cantitate, cod_cumpar ator, cod_vanzator, cod_partener) values(124, 23-10-13, 100111, 100, 1011, 10111 , 1100); insert into factura(cod_factura, data_factura, cod_produs, cantitate, cod_cumpar ator, cod_vanzator, cod_partener) values(125, 24-10-13, 100111, 100, 1011, 10111 , 1100); insert into factura(cod_factura, data_factura, cod_produs, cantitate, cod_cumpar ator, cod_vanzator, cod_partener) values(126, 25-10-13, 100111, 100, 1011, 10111 , 1100); insert into factura(cod_factura, data_factura, cod_produs, cantitate, cod_cumpar ator, cod_vanzator, cod_partener) values(127, 26-10-13, 100111, 100, 1011, 10111 , 1100); insert into factura(cod_factura, data_factura, cod_produs, cantitate, cod_cumpar ator, cod_vanzator, cod_partener) values(128, 27-10-13, 100111, 100, 1011, 10111 , 1100); insert into factura(cod_factura, data_factura, cod_produs, cantitate, cod_cumpar ator, cod_vanzator, cod_partener) values(129, 28-10-13, 100111, 100, 1011, 10111 , 1100); insert into factura(cod_factura, data_factura, cod_produs, cantitate, cod_cumpar ator, cod_vanzator, cod_partener) values(130, 29-10-13, 100111, 100, 1011, 10111 , 1100); insert into factura(cod_factura, data_factura, cod_produs, cantitate, cod_cumpar ator, cod_vanzator, cod_partener) values(131, 30-10-13, 100111, 100, 1011, 10111 , 1100); insert into factura(cod_factura, data_factura, cod_produs, cantitate, cod_cumpar ator, cod_vanzator, cod_partener) values(132, 31-10-13, 100111, 100, 1011, 10111 , 1100);

#Se populeaza cu date tabelul produs: insert into produs(cod_produs, , 'ciment1', 'sac', 180); insert into produs(cod_produs, , 'ciment2', 'sac', 180); insert into produs(cod_produs, , 'ciment3', 'sac', 180); insert into produs(cod_produs, , 'ciment4', 'sac', 180); insert into produs(cod_produs, , 'ciment5', 'sac', 180); insert into produs(cod_produs, , 'ciment6', 'sac', 180); insert into produs(cod_produs, , 'ciment7', 'sac', 180); insert into produs(cod_produs, , 'ciment8', 'sac', 180); insert into produs(cod_produs, , 'ciment9', 'sac', 180); insert into produs(cod_produs, , 'ciment10', 'sac', 180); denumire_produs, unitate_masura, pret) values(123 denumire_produs, unitate_masura, pret) values(124 denumire_produs, unitate_masura, pret) values(125 denumire_produs, unitate_masura, pret) values(126 denumire_produs, unitate_masura, pret) values(127 denumire_produs, unitate_masura, pret) values(128 denumire_produs, unitate_masura, pret) values(129 denumire_produs, unitate_masura, pret) values(130 denumire_produs, unitate_masura, pret) values(131 denumire_produs, unitate_masura, pret) values(132

#Se populeaza cu date tabelul partener: insert into partener(cod_partener, denumire, cif, nr_telefon, adresa, er) values(1100, 'Andrei', 897890, 0749295679, 'Craiova', 'a'); insert into partener(cod_partener, denumire, cif, nr_telefon, adresa, er) values(1101, 'Adi', 897898, 0749290678, 'Bucuresti', 'b'); insert into partener(cod_partener, denumire, cif, nr_telefon, adresa, er) values(1102, 'Cristi', 895890, 0749291679, 'Iasi', 'c'); insert into partener(cod_partener, denumire, cif, nr_telefon, adresa, er) values(1103, 'Dan', 897390, 0749290672, 'Constanta', 'd'); insert into partener(cod_partener, denumire, cif, nr_telefon, adresa, er) values(1104, 'Mihai', 827890, 0749290379, 'Timisoara', 'e'); insert into partener(cod_partener, denumire, cif, nr_telefon, adresa, er) values(1105, 'Cosmin', 197890, 0749294679, 'Buzau', 'f'); insert into partener(cod_partener, denumire, cif, nr_telefon, adresa, er) values(1106, 'Ion', 897690, 0749290677, 'Vaslui', 'g'); insert into partener(cod_partener, denumire, cif, nr_telefon, adresa, er) values(1107, 'Marian', 297890, 0749296679, 'Brasov', 'h'); insert into partener(cod_partener, denumire, cif, nr_telefon, adresa, er) values(1108, 'Pavel', 807890, 0749290579, 'Caracal', 'i'); insert into partener(cod_partener, denumire, cif, nr_telefon, adresa, er) values(1109, 'Vali', 894890, 0749290649, 'Deva', 'j'); tip_parten tip_parten tip_parten tip_parten tip_parten tip_parten tip_parten tip_parten tip_parten tip_parten

select * from produs; select cod_produs,unitate_masura from produs; select cod_produs|| unitate_masura from produs; select distinct unitate_masura from produs; select * from produs order by cod_produs; select denumire_produs, (cod_produs+cod_produs)/3 from produs; select * from produs where cod_produs >125; desc produs; create table produs1 as select * from produs; select * from produs1; select * from produs where cod_produs between 123 and 128; select * from produs where denumire_produs like 'im%' and cod_produs=124; select * from produs,partener where produs.cod_produs between 125 and 132 and pa

rtener.cod_partener>1105 select * from produs,partener where produs.cod_produs=132 and partener.cod_parte ner=1109 delete from produs where cod_produs=125 select count(*) from produs where cod_produs>125 select produs.cod_produs,partener.cod_partener from produs,partener where produs .cod_produs between 125 and 132 and partener.cod_partener>1105