Sunteți pe pagina 1din 1

Denumire instituie public local Denumire compartiment de audit intern Anexa nr.

1 Situaia privind organizarea i exercitarea activitii de audit intern la entitile subordonate, aflate n coodonarea sau sub autoritatea 1 ..............

r. crt.

Denumire entitate public local1!

"ategorii de ordonatori #!

Stadiul organizrii$! &"' &&(S &

%orma de organizare4) D) D S *

Stadiul exercitrii 5! " +"' +&(S +

umr posturi prevzute "onducere +xecuie

umr posturi ocupate "onducere +xecuie

(.

((.

(((.

+ntiti subordonate ......... +ntiti aflate n coordonare ...... +ntiti aflate sub autoritate

(,.

-otal entiti publice locale .(/((/(((! 1) Se vor meniona toate entitile subordonate, aflate n coordonarea sau sub autoritatea instituiei publice locale, indiferent dac acestea au comunicat sau nu raportul de activitate la entitatea ierarhic superioar 2) Se va meniona statutul conductorului entitii publice locale, prin evidenierea (cu acronim) a rubricii OSC - ordonator secundar de credite, OTC ordonator teriar de credite !) Se va meniona stadiul or"ani#rii activit ii de audit intern specific entit ii, prin evidenierea (cu cifre) a rubricii corespun#toare OCP-organizat prin compartiment propriu, OOIS-organizat de ctre organul ierarhic superior sau NO-neorganizat 4) Se va meniona forma de or"ani#are specific compartimentului de audit intern, prin eviden ierea DG-direcie general, D-direcie, S-ser iciu, !-"irou sau C-compartiment 5) Se va meniona stadiul e$ercitrii activitii de audit intern specific entitii, prin evidenierea (cu cifre) a rubricii corespun#toare #CP-e$ercitat prin compartiment propriu, #OIS-e$ercitat de ctre organul ierarhic superior sau N#-nee$ercitat

Se va meniona denumirea entitii publice locale