Sunteți pe pagina 1din 49

NIVELUL INFERIOR DE PRELUCRARE A FISIERELOR: -------------------------------------------Exista doua nivele de prelucrare a fisierelor: - nivelul inferior: fisierele sunt desemnate prin

descriptori (numere naturale), iar functiile ce lucreaza cu ele ("open", "close", "read", "write", etc.) sunt apeluri sistem; ele sunt intim legate de structura sistemului de operare, iar programele ce lucreaza cu ele sunt eficiente dar neportabile (de exemplu fisierele header ce trebuie incluse difera de la un sistem la altul); - nivelul superior: fisierele sunt desemnate prin (pointeri la) structuri "FILE" (ce contin printre altele un buffer si un descriptor), iar functiile ce lucreaza cu ele ("fopen", "fclose", "fread", "fwrite", "fscanf", "fprintf", etc.) sunt in biblioteca standard C (iar in corpul lor folosesc la un moment dat apelurile "open", "close", "read", "write", etc.); aceste functii nu mai sunt intim legate de sistemul de operare ci de standardul limbajului C, iar programele ce lucreaza cu ele sunt portabile (de exemplu fisierul header ce trebuie inclus este "stdio.h", indiferent daca lucram pe un sistem UNIX, Linux, DOS, etc.); de asemenea, functiile de nivel superior ofera si posibilitatea citirii si scrierii cu format. Fiecare proces are o tabela de descriptori (TD); ea este un vector de structuri, indexat de la 0 la cel mai mare descriptor posibil. Daca procesul a asociat unui fisier un descriptor i (numar natural), intrarea i din aceasta tabela e completata cu informatii specifice, printre care un pointer la o intrare in tabela deschiderilor de fisiere a sistemului (vezi mai jos). De regula primii trei descriptori sunt asignati automat dupa cum urmeaza: 0 = intrarea standard; 1 = iesirea standard; 2 = iesirea standard pentru erori; ei pot fi desemnati si prin urmatoarele constante simbolice, definite in "unistd.h": STDIN_FILENO (=0), STDOUT_FILENO (=1), STDERR_FILENO (=2). Sistemul are o tabela a deschiderilor de fisiere (TDF); o intrare corespunde unei "deschideri" a unui fisier de catre un proces si contine printre altele: - numarul total de descriptori asociati acestei intrari de diverse procese (vezi mai sus); - modul de deschidere (citire, scriere, citire si scriere); - pozitia curenta in fisier; - un pointer la o intrare din tabela de i-noduri accesate a sistemului (vezi mai jos). Sistemul are de asemenea o tabela a i-nodurilor accesate la un moment dat de diverse procese (TIA); fiecare intrare in aceasta tabela contine printre altele numarul intrarilor din TDF care pointeaza spre ea. Mai multi descriptori (din acelasi proces sau din procese diferite) pot fi asociati unei aceeasi intrari in TDF, mai multe intrari din TDF pot pointa o aceeasi intrare in TIA. Exemplu: TD pt. PS1 TDF TIA ----------------------------0 | | 0 | | 0 | | . | | . | | . | | . | | . | | . | | . --. | | . | | i | a | . | | . | | PS1 --. | | ---------j | b | . | | x | 2 | | . ----------------------------. | | a | 2 | r | 100 | x | . | | . | | -----------------. | | | | b | 1 | rw | 12 | x | ----------

--. . . . . | | | | |

-----------------| | | | |

TD pt. PS2 --0 | | . | | . | | -----------------. --c | 1 | w | 55 | y | k | a | -----------------PS2 --d | 2 | r | 0 | z | l | d | -------------------. | | m | d | . | | --. | | n | c | -----------------. --. | | --Observatie: daca un proces asociaza doi descriptori i si j la aceeasi intrare in TDF, operatiile facute asupra fisierului prin intermediul lor vor folosi acelasi indicator de pozitie curenta (indicatorul fiind continut in intrarea din TDF) - deci o citire via i urmata de o citire via j vor furniza informatii succesive din fisier. Citirile/scrierile din fisiere se pot realiza in doua moduri: - in mod bloc, cand sunt mediate de niste buffere ale sistemului; sistemul isi scrie automat, periodic, informatiile din buffere pe disc (operatia de sincronizare); - in mod caracter, cand au loc direct pe disc, ocolind aceste buffere. In cele ce urmeaza toate operatiile se fac in mod bloc (eventualele exceptii vor fi semnalate). In cazul folosirii functiilor de nivel inferior, operatiile in mod bloc sunt mediate doar de bufferele sistemului; in cazul folosirii functiilor de nivel superior (care manipuleaza fisierele cu ajutorul unor structuri "FILE"), operatiile sunt mediate de doua buffere succesive: cel din structura "FILE", apoi cel al sistemului. Cateva functii pentru prelucrarea fisierelor la nivelul inferior (apeluri sistem): #include<sys/types.h> (man -S 2 open) #include<sys/stat.h> #include<fcntl.h> int open(const char *spec, int mod [, mode_t drepturi]); => efectueaza o deschidere a unui fisier pentru operatii; spec = specificatorul fisierului; mod = precizeaza tipul operatiilor pentru care se face deschiderea (citire, scriere, etc.) si anumite actiuni facute cu ocazia deschiderii; se poate construi ca o disjunctie pe biti de urmatoarele constante simbolice (pentru ele putem include "fcntl.h"): - exact una din: O_RDONLY => deschidere doar pentru citire O_WRONLY => deschidere doar pentru scriere O_RDWR => deschidere pentru citire si scriere (informatia precizata de ele va fi scrisa in intrarea creata in TDF); - 0 sau mai multe din: O_TRUNC => daca fisierul exista, vechiul continut se sterge in prealabil; O_CREAT => daca fisierul nu exista, se va crea (ca fisier vid); in acest caz trebuie sa fie prezent si parametrul "drepturi"; O_EXCL => daca am folosit O_CREAT si fisierul exista, functia se termina cu eroare (returneaza -1); O_APPEND => inainte de fiecare scriere in fisier indicatorul pozitiei curente se va muta automat la sfarsit (dupa scriere insa

y | 1 | | ---------. | | . | | . | | ---------z | 1 | | ---------. | | . | | . | | ----------

nu va reveni la pozitia anterioara); O_NONBLOCK => apelul lui "open" este neblocant (in cazul cand ar trebui sa produca adormirea procesului (vezi mai jos) n-o face ci se termina cu eroare); O_SYNC => orice scriere in fisier va bloca procesul pana cand informatia ajunge efectiv din bufferul sistemului pe disc; drepturi (parametru optional, dar obligatoriu daca se creaza un fisier nou, vezi O_CREAT) = precizeaza drepturile de acces asupra fisierului creat si se poate construi ca disjunctie pe biti ("|") de urmatoarele constante simbolice (definite in "sys/stat.h"): S_IRWXU (= 700 octal), S_IRUSR (= 400 octal), S_IWUSR (= 200 octal), S_IXUSR (= 100 octal), S_IRWXG (= 070 octal), S_IRGRP (= 040 octal), S_IWGRP (= 020 octal), S_IXGRP (= 010 octal), S_IRWXO (= 007 octal), S_IROTH (= 004 octal), S_IWOTH (= 002 octal), S_IXOTH (= 001 octal); drepturile cu care va fi creat fisierul in realitate se vor obtine ca conjunctie pe biti ("&") intre valoarea lui "drepturi" si negatia pe biti ("~") a unei masti de drepturi implicita a procesului, pe care acesta o mosteneste de la shell (ea este o caracteristica setabila pentru fiecare utilizator in parte); de obicei masca implicita este: S_IWGRP|S_IWOTH (adica 022 octal) deci negatia ei pe biti este: S_IRWXU|S_IRGRP|S_IXGRP|S_IROTH|S_IXOTH (adica 755 octal) ceea ce va face ca eventualele drepturi de scriere pentru "grup" si "altii" precizate de parametrul "drepturi" sa nu fie luate in considerare; pentru a remedia acest neajuns, putem efectua inaintea lui "open" un apel "umask" (a se vedea mai jos), sub forma: "umask(0);" - atunci masca de drepturi implicita a procesului se schimba in 0, deci negatia ei pe biti va fi: S_IRWXU|S_IRWXG|S_IRWXO (adica 777 octal) un asemenea apel "umask" este necesar doar atunci cand vrem ca fisierul creat se poata fi deschis in scriere si de alti utilizatori decat proprietarul (pentru ca negatia mastii uzuale S_IWGRP|S_IWOTH contine S_IRWXU, deci nu anuleaza nici unul din drepturile specificate de parametrul "drepturi" pentru proprietar). Efect: daca fisierul nu exista si cerem crearea lui (O_CREAT), se va crea (apare un i-nod nou); daca i-nodul fisierului nu e incarcat in TIA, se incarca; se creaza o noua intrare in TDF, ce pointeaza spre intrarea in TIA corespunzatoare i-nodului fisierului (chiar daca mai exista o intrarea in TDF ce pointa spre acea intrare in TIA); se gaseste un descriptor liber in TD si se aloca intrarea respectiva - ea va pointa intrarea creata in TDF. Returneaza: descriptorul alocat, sau -1 pentru eroare (caz in care seteaza errno). Exemplu: int d1, d2; d1=open("nae.txt",O_RDONLY); d2=open("nae.txt",O_RDWR); TD a procesului TDF TIA ----------------------------0 | | 0 | | 0 | | . --. -----------------. | | d1 --> | a | a | 1 | r | 0 | x | . | | . --. -----------------. ---------. | | . | | x | 2 | | "nae.txt" --. -----------------. ---------d2 --> | b | b | 1 | rw | 0 | x | . | | ----------------------------(o citire via "d1" urmata de o citire via "d2" vor furniza insa aceeasi informatie, deoarece se folosesc indicatori de pozitie independenti). Apelul "open" poate fi blocant daca nu folosim O_NONBLOCK - de exemplu se incearca deschiderea unui tub cu nume pentru citire si nu exista procese care scriu in el, sau pentru scriere si nu exista procese care citesc din

el (a se vedea mai incolo). Legat de drepturile de acces asupra fisierelor nou create, am spus mai sus ca pentru fiecare utilizator exista o masca implicita setabila "umask". De obicei ea este S_IWGRP|S_IWOTH (adica 022 octal). Aceasta masca se mosteneste de la un proces la altul (in particular de la shell la procesele lansate ca rezultat al unor comenzi shell). In general, daca din shell sau dintr-un alt proces se incearca crearea unui fisier "f" si precizam drepturile de acces pe care vrem sa le aibe printr-un numar "d" (care poate fi construit ca o disjunctie pe biti de constantele simbolice S_I... dinainte), drepturile cu care va fi creat fisierul in realitate vor fi de fapt "d & ~umask". Din shell putem afla/modifica masca de drepturi implicita a acestuia cu comanda "umask" (pentru detalii: "man bash"); ea poate fi data sub forma: umask drepturi umask -S drepturi umask umask -S daca "drepturi" este prezent, el defineste modificarile ce vor fi facute in masca, altfel comanda doar afisaza masca utilizata actual; daca "-S" este prezent, drepturile setate sau afisate se vor scrie simbolic, ca la comanda "chmod", altfel se scriu numeric in octal; atentie: cand lucram numeric (fara "-S") atat la setare cat si la afisare se ia in considerare chiar masca "umask", iar cand lucram simbolic (cu "-S") se seteaza/afisaza ceea ce contine negatia pe biti a mastii "umask"; exemple (am scris ce apare pe ecran, "bash$" e prompterul): bash$ umask 022 bash$ umask -S u=rwx,g=rx,o=rx (deci prima comanda "umask" a afisat chiar masca "umask", a doua comanda a afisat de fapt negatia pe biti a acesteia) bash$ umask 0777 (masca "umask" devine 777 octal, adica S_IRWXU|S_IRWXG|S_IRWXO) bash$ umask -S u=,g=,o= (se afisaza negatia pe biti a lui S_IRWXU|S_IRWXG|S_IRWXO, adica 0) bash$ umask -S uo=rw u=rw,g=,o=rw (in negatia pe biti a mastii, adica "~umask", se seteaza ca drepturile asociate proprietarului si "celorlalti" sa fie "citire"+"scriere"; acum negatia pe biti a mastii devine S_IRUSR|S_IWUSR|S_IROTH|S_IWOTH, deci masca nenegata "umask" devine S_IXUSR|S_IRWXG|S_IXOTH; observam ca in prezenta lui "-S", indiferent daca am specificat sau nu modificari in drepturi, comanda face si afisarea) bash$ umask -S u=rw,g=,o=rw (se afisaza acelasi lucru ca mai sus) bash$ umask -S u=x u=x,g=,o=rw (in negatia pe biti a mastii, adica "~umask", se seteaza ca drepturile asociate proprietarului sa fie doar "executie" (anuland deci acel "citire"+"scriere" de mai inainte); acum negatia pe biti a mastii devine S_IXUSR|S_IROTH|S_IWOTH, deci masca nenegata "umask" devine S_IRUSR|S_IWUSR|S_IRWXG|S_IXOTH) bash$ umask -S ug+w u=wx,g=w,o=rw (in negatia pe biti a mastii, adica "~umask", se adauga la "proprietar" si "grup" dreptul "scriere"; acum negatia pe biti a mastii devine S_IWUSR|S_IXUSR|S_IWGRP|S_IROTH|S_IWOTH, deci masca nenegata "umask" devine

S_IRUSR|S_IRGRP|S_IXGRP|S_IXOTH) besh$ umask -S u-x u=w,g=w,o=rw (in negatia pe biti a mastii se elimina de la proprietar dreptul "executie") bash$ umask -S u-r u=w,g=w,o=rw (nu se schimba nimic, deoarece in negatia pe biti a mastii proprietarul nu avea dreptul "citire") bash$ umask -S uo= u=,g=w,o= (in negatia pe biti a mastii se seteaza ca drepturile asociate proprietarului si "celorlalti" sa fie eliminate; acum negatia pe biti "~umask" este S_IWGRP, deci masca nenegata este S_IRWXU|S_IRGRP|S_IXGRP|S_IRWXO) bash$ umask 0 bash$ umask -S u=rwx,g=rwx,o=rwx Dintr-un program C putem modifica masca implicita de drepturi a procesului folosind functia: #include<sys/types.h> (man -S 2 umask) #include<sys/stat.h> mode_t umask(mode_t drimplicite); => masca implicita de drepturi a procesului curent devine "drimplicite"; acest parametru se poate construi ca disjunctie pe biti ("|") de aceleasi constante simbolice ca parametrul "drepturi" de la functia "open"; returneaza vechea masca implicita folosita de proces (apelul nu esueaza niciodata); astfel, daca in continuare procesul respectiv creaza un fisier cu "open", drepturile cu care va fi creat fisierul in realitate vor fi cele descrise de "drepturi & ~drimplicite" (unde "drepturi" este al treilea parametru dat la "open"); deci, pentru a nu afecta drepturile precizate de "open", inainte de acesta putem apela "umask(0)"; subliniem ca prin functia "umask" se modifica doar masca implicita de drepturi a procesului curent; ea va fi mostenita de procesele-fiu, dar nu va afecta masca procesului tata (de exemplu a shell-ului). #include<unistd.h> (man close) int close(int desc); => inchide descriptorul "desc" (intrarea sa din TD redevine libera); ca efect, in intrarea pointata in TDF numarul descriptorilor asociati scade cu 1; daca devine 0, ea este eliminata din TDF iar in intrarea din TIA pointata de ea numarul deschiderilor (numarul intrarilor din TDF care o pointeaza) scade cu 1; daca devine 0, i-nodul respectiv este scos din TIA, iar daca numarul legaturilor fizice la el este 0, el si fisierul respectiv sunt sterse de pe disc (unele fisiere, ca tuburile fara nume, nu au legaturi fizice si exista in sistem doar cat timp exista procese care le acceseaza). returneaza: 0=succes, -1=esec (si seteaza errno); Exemplu: TD a procesului TDF TIA ----------------------------0 | | 0 | | 0 | | . --. -----------------. ---------d1 --> | a | a | 3 | | x | x | 2 | | . --. -----------------. ---------d2 --> | b | b | 1 | | y | y | 2 | | . --. -----------------. ---------d2 --> | c | c | 1 | | z | z | 1 | | . --. -----------------. ---------|| close(d1); close(d2); close(d3);

--0 . d1 --> . d2 --> . d2 --> | --| --| --| | | | 0 . a . |

\/ -----------------| -----------------| 2 | | x | -----------------0 . x . y . |

---------| ---------| 2 | | ---------| 1 | | ----------

| --#include<unistd.h> (man -S 2 read) ssize_t read(int desc, void *buf, size_t nr); => incearca citirea a "nr" octeti din fisierul indicat de "desc" in zona pointata de "buf"; daca de la pozitia curenta pana la sfarsitul fisierului sunt mai putini octeti, se citesc citi sunt; in intrarea corespunzatoare din TDF trebuie sa figureze permisiunea "r" sau "rw"; indicatorul de pozitie din aceasta intrare avanseaza pana dupa ultimul octet citit; returneaza: numarul de octeti cititi = succes, -1 = esec (si seteaza errno); (pentru tipul "ssize_t" putem include "unistd.h" si in principiu e "int"; pentru tipul "size_t" putem include tot "unistd.h" si in principiu e "unsigned"). Exemplu: TD a procesului TDF TIA ----------------------------0 | | 0 | | 0 | | . --. -----------------. ---------d --> | a | a | 3 | r | 20 | x | x | | . --. -----------------. ---------. | | . | | . | | ----------------------------|| char v[100]; || read(d, v, 50); \/ ----------------------------0 | | 0 | | 0 | | . --. -----------------. ---------d --> | a | a | 3 | r | 70 | x | x | | . --. -----------------. ---------. | | . | | . | | ----------------------------#include<unistd.h> (man -S 2 write) ssize_t write(int desc, void *buf, size_t nr); => incearca scrierea a "nr" octeti din zona pointata de "buf" in fisierul indicat de "desc"; in intrarea corespunzatoare din TDF trebuie sa figureze permisiunea "w" sau "rw"; indicatorul de pozitie din aceasta intrare avanseaza pana dupa ultimul octet scris; returneaza: numarul de octeti scris = succes, -1 = esec (si seteaza errno); #include<sys/types.h> (man lseek) #include<unistd.h> off_t lseek(int desc, off_t offset, int origine); => pozitioneaza indicatorul de pozitie din intrarea in TDF asociata descriptorului "desc" la distanta "offset" de "origine"; "origine" poate fi: SEEK_SET (=0) = inceputul fisierului SEEK_CUR (=1) = pozitia curenta SEEK_END (=2) = sfarsitul fisierului (constantele simbolice sunt definite in "unistd.h"); pentru tipul "off_t" putem include "sys/types.h" si in principiu este

"long"; returneaza: pozitia curenta fata de inceputul fisierului = succes, (off_t)-1 = esec (si seteaza errno). Exemple: lseek(d, (off_t)0, SEEK_SET); => pozitionare la inceputul fisierului (returneaza (off_t)0); lseek(d, (off_t)0, SEEK_CUR); => pozitia curenta nu se schimba (si este returnata - astfel o putem determina); lseek(d, (off_t)0, SEEK_END); => pozitionare la sfarsitul fisierului (returneaza dimensiunea fisierului); Urmatorul program ilustreaza modul de functionare a fisierelor deschise cu O_APPEND: p1.c: #include<sys/types.h> #include<sys/stat.h> #include<fcntl.h> #include<unistd.h> #include<stdio.h> int main(){ int d; char x; d=open("f",O_RDWR|O_APPEND); printf("%ld ",lseek(d,0l,SEEK_CUR)); write(d,"x",1); printf("%ld ",lseek(d,0l,SEEK_CUR)); lseek(d,0l,SEEK_SET); read(d,&x,1); printf("%ld ",lseek(d,0l,SEEK_CUR)); write(d,"y",1); printf("%ld ",lseek(d,0l,SEEK_CUR)); read(d,&x,1); printf("%ld\n",lseek(d,0l,SEEK_CUR)); return 0; } Utilizare: daca fisierul "f" exista deja si contine 6 caractere, cand lansam programul acesta va afisa: 0 7 1 8 8. Concluzie: initial indicatorul de pozitie curenta din TDF este pozitionat la inceputul fisierului; inainte de fiecare scriere indicatorul sare automat la sfarsit (pentru a scrie numai la sfarsit, in continuare), chiar daca intre timp il mutam fortat in alta parte; inainte de citiri indicatorul nu sare automat la sfarsit sau in alta parte; la ultimul "read" din program nu se citeste nimic ("read" returneaza 0). #include<unistd.h> (man dup) int dup(int desc); => aloca un nou descriptor in TD pentru aceeasi intrare din TDF ca "desc"; noul descriptor este CEL MAI MIC descriptor liber; returneaza: noul descriptor = succes, -1 = esec (si seteaza errno). Exemplu: TD a procesului TDF TIA ----------------------------0 | | 0 | | 0 | | . --. -----------------. ---------d1 --> | a | a | | x | x | | . --. -----------------. ---------. | | . | | . | | ----------------------------|| d2=dup(d1); \/ ----------------------------0 | | 0 | | 0 | | . --. -----------------. ----------

d1 --> | a | a | | x | x | | . --. -----------------. ---------d2 --> | a | . | | . | | ----------------------------#include<unistd.h> (man dup2) int dup2(int desc1, int desc2); => aloca fortat descriptorul "desc2" pentru aceeasi intrare in TDF ca "desc1"; daca "desc2" nu era liber, sistemul il inchide in prealabil ("close(desc2)"); returneaza: noul descriptor (adica "desc2") = succes, -1 = esec (si seteaza errno). Folosirea lui "dup", "dup2" este utila pentru a redirecta intrarea sau iesirea standard sau iesirea standard de erori spre fisiere: Exemplu: int d; d=open("f1",O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC,S_IRWXU); close(1); /* inchid iesirea standard; cel mai mic descriptor liber devine 1 */ dup(d); close(d); /* descriptorul 1 va viza fisierului "f1"; descriptorul "d" se poate elibera */ write(1,"ABC",3); /* "ABC" se va scrie in fisierul "f1" */ printf("abc"); /* "abc" se va scrie in fisierul "f1" */ Observatii: - in loc de "1" putem folosi peste tot "STDOUT_FILENO"; - "printf" foloseste variabila "stdout", care pointeaza o structura "FILE" ce contine descriptorul 1; - "write(1,"ABC",3);" va scrie sirul "ABC" intr-un buffer al sistemului, de unde acesta va ajunge pe disc (in fisierul "f1") la prima operatie de sincronizare efectuata de sistem; - "printf("abc");" va scrie sirul "abc" in bufferul lui "*stdout"; acest buffer se va goli mai departe in bufferul sistemului in momentul cand vom executa "fflush(stdout)" (in cazul cand scrierea se face pe ecran, bufferul se goleste si prin scrierea unui "\n", de exemplu "printf("\n")"); din bufferul sistemului va ajunge apoi de disc la prima sincronizare; - de regula, in cazul unei terminari normale a procesului (printr-un "return" din "main" sau ca urmare a executarii unui apel "exit"), bufferele structurilor "FILE" care nu au fost golite se golesc automat in bufferele sistem asociate. Asa cum am mai spus, cand mai multi descriptori vizeaza aceeasi intrare din TDF, ei folosesc acelasi indicator de pozitie curenta in fisier (deci accesarea fisierului prin intermediul unuia modifica pozitia curenta vizibila prin intermediul altuia). Exemplu: int d1,d2,d3; char buf[10]; d1=open("f1",O_RDONLY); d2=open("f1",O_RDONLY); d3=dup(d2); read(d1,buf,2); buf[3]='\0'; printf("%s\n",buf); read(d2,buf,2); buf[3]='\0'; printf("%s\n",buf); read(d3,buf,2); buf[3]='\0'; printf("%s\n",buf); Daca fisierul "f1" continea "abcdef", pe ecran se va afisa: "ab", "ab", "cd" (deoarece "d1" si "d2" folosesc indicatori de pozitie independenti, in timp ce "d3" foloseste acelasi indicator de pozitie ca "d2"). Am spus mai inainte ca la nivelui superior de prelucrare a fiserelor, acestea sunt manipulate prin intermediul unor (pointeri la) structuri "FILE"; un apel "fopen" apeleaza functia "open" care furnizeaza un descriptor, aloca o structura "FILE" in care stocheaza printre altele si acel descriptor si returneaza adresa acesteia; un apel de forma "fscanf(f, ...)" apeleaza "read(d, ...)", unde "d" este descriptorul stocat in structura "*f": o structura TD a procesului TDF TIA FILE -----------------------------

-0 | | 0 | | 0 | | | i . --. -----------------. ---------f ->| i | a | a | | x | x | | | . --. -----------------. ---------| . | | . | | . | | -----------------------------Prezentam doua functii de la nivelul superior de prelucrare a fisierelor care fac legatura cu nivelul inferior - ele stabilesc legaturi intre descriptori si structuri "FILE": #include<stdio.h> (man fileno) int fileno(FILE *pf); => returneaza descriptorul utilizat de structura "FILE" "*pf"; "man" afirma ca aceasta functie nu ar trebui sa esueze sau sa seteze errno niciodata. #include<stdio.h> (man fdopen) FILE *fdopen(int desc, const char *mod); => aloca o structura "FILE" pe care o asociaza descriptorului "desc" (in continuare fisierul respectiv poate fi gestionat cu ajutorul acestei structuri si functiilor de nivel superior in aceeasi masura in care poate fi gestionat cu ajutorul descriptorului "desc" si functiilor de nivel inferior); descriptorul "desc" trebuie sa fie deja asociat unei intrari in TDF (sa fi fost "deschis" in prealabil cu "open"); parametrul "mod" (care indica tipul operatiilor pentru care se face deschiderea) poate lua acelesi valori ca parametrul al doilea de la "fopen" ("r", "r+", "w", "w+", "a", "a+", etc.) si trebuie sa fie compatibil cu modul in care a fost "deschis" descriptorul (vezi parametrul "mod" de la "open"); de exemplu, daca descriptorul a fost deschis cu O_RDWR, putem pune la "mod" "r"; de notat insa ca folosirea lui "w" sau "w+" nu vor provoca stergerea continutului actual al fisierului, ca in cazul lui "fopen"; returneaza adresa structurii "FILE" alocate sau NULL in caz de eroare (si atunci seteaza errno). Observatie: daca aplicam "fclose(f)", unde "*f" este o structura "FILE" obtinuta in urma unui apel "fdopen(d, ...)", se inchide si descriptorul "d" (un apel ulterior de forma "read(d, ...)" sau "write(d, ...)" va esua). Cele doua functii de mai sus nu sunt inverse una alteia; de exemplu daca aplicam "fdopen" unui descriptor utilizat deja de o structura "FILE", nu vom obtine adresa acelei structuri "FILE" ci se va aloca o structura noua care foloseste acelasi descriptor (si in consecinta aceeasi intrare in TDF). Cele doua structuri "FILE" nu vor putea fi insa folosite la fel de bine pentru a manevra intrarea (unica) pointata in TDF. Exemplu: int d; FILE *f1,*f2; char x='x',y='y'; f1=fopen("f","rb"); /* se aloca un descriptor i si se deschide pentru citire (apare totodata o intrare noua in TDF), se aloca o structura "FILE" care se initializeaza cu i si se returneaza adresa sa */ d=fileno(f1); /* "d" primeste valoarea i */ f2=fdopen(d,"rb"); /* se aloca o structura "FILE" noua, care se initializeaza tot cu i si se returneaza adresa sa */ printf("%d\n",f1==f2); /* se afisaza 0, deoarece structurile "*f1" si "*f2" sunt diferite */ fscanf(f1,"%c",&x); fscanf(f2,"%c",&y); printf("%c%c\n",x,y); /* "*f1" si "*f2" folosesc aceeasi intrare din TDF, deci acelasi indicator de pozitie curenta in bufferul sistemului asociat fisierului, si astfel cele doua "fscanf" ar trebui sa citesaca informatii succesive; totusi, daca fisierul "f" contine "abc", pe ecran se afisaza "ay" - cu alte cuvinte primul "fscanf" blocheaza accesul celui de-al doilea, care astfel va esua; acelasi fenomen apare si daca citim intai cu "f2" si apoi cu "f1" (prima citire blocheaza pe a doua) */ fscanf(f1,"%c",&x); printf("%c\n",x); /* se afisaza "b", deoarece al

doilea "fscanf" esuind, nu a mutat indicatorul pozitiei curente din TDF; observam ca prin intermediul lui "*f1" (cel prin care am citit prima data) putem citi in continuare */ situatia din sistem arata astfel: o structura FILE -| i f1 ->| TD a procesului TDF TIA | ----------------------------| 0 | | 0 | | 0 | | -. --. -----------------. ---------alta structura i | a | a | 1 | r| | x | x | | FILE . --. -----------------. ----------. | | . | | . | | | i ----------------------------f2 ->| | | -Legat de bufferele sistemului in raport cu bufferele structurilor "FILE", in practica se pot observa urmatoarele: - bufferele sistemului urmeaza dupa intrarea in TIA corespunzatoare fisierului accesat; ne putem imagina ca fiecare intrare in TIA are asociat un buffer al sistemului (el va fi folosit de functiile "read" si "write", si prin intermediul lor si de "fscanf" si "fprintf"); intrucat un i-nod se incarca o singura data in TIA (chiar daca este solicitat de mai multe operatii de deschidere "open" sau "fopen" succesive), toate operatiile de citire/scriere referitoare la fisierul respectiv vor folosi acelasi buffer de sistem; de aceea, o informatie scrisa in buffer de un "write" va fi imediat accesibila oricarei citiri cu "read", chiar daca ea n-a ajuns inca efectiv pe disc (in cadrul unei operatii de sincronizare a sistemului); practic, daca lucram numai cu functii de nivel inferior (ele folosesc doar bufferele sistemului), putem ignora ca exista aceste buffere - nu sunt necesare operatii de golire explicita, gen "fflush" (singurul pericol posibil ar fi de exemplu ca, in cazul unei pene de curent, sistemul sa cada fara a apuca sa-si salveze bufferele pe disc in cadrul unei operatii de sincronizare); binenteles, daca mai multe intrari in TDF pointeaza o aceeasi intrare in TIA (deci folosesc acelasi buffer sistem), fiecare are un indicator de pozitie curenta independent in bufferul asociat (am vazut ca indicatorul de pozitie curenta se afla in intrarea in TDF, nu in cea din TIA). Exemplu: int d1, d2; char b[10]; d1=open("f",O_WRONLY); d2=open("f",O_RDONLY); write(d1,"abc",3); /* sirul "abc" ajunge in bufferul sistem asociat i-nodului fisierului "f", care este unic pentru toate caile prin care accesam fisierul */ read(d2,&b,3); /* intrucat bufferul sistem asociat i-nodului lui "f" este unic, sirul "abc" este accesibil citirii prin "d2", fara sa fi fost nevoie ca la "write" sa facem o operatie de tip "fflush" */ b[3]='\0'; printf("%s\n",b); /* pe ecran apare "abc" */ TD a procesului TDF TIA ----------------------------0 | | 0 | | 0 | | . --- . ------------------ . | | buffer al d1-> | a | a | 1 | w | | x | . | | sistemului . --- . ------------------ . ---------------fisierul . | | . | | x | 2 | | -> | abc | -> "f" de pe --- . ------------------ . ---------------disc

d2-> | b | b | 1 | r | | x | . | | ----------------------------- in cazul structurilor "FILE", fiecare asemenea structura are un buffer propriu, care se interpune inaintea bufferului sistem (care este asociat i-nodului accesat) - deci nu exista un unic buffer folosit de toate structurile "FILE", chiar daca ele gestioneaza un acelasi fisier (i-nod); de aceea, o informatie scrisa intr-un fisier prin intermediul unei structuri "FILE" (cu "fprintf") poate sa ramana in bufferul ei (daca nu facem "fflush") si sa nu fie accesibila citirii pe alte cai decat aceasta structura; daca insa dupa scriere facem "fflush", informatia ajunge din bufferul acelei structuri "FILE" in bufferul sistem asociat i-nodului (care este unic pentru orice cale de acces la i-nodul respectiv) si poate fi citita ulterior prin intermediul altui descriptor (cu "read") sau altei structuri "FILE" (cu "fscanf"); de notat ca fiecare structura "FILE" are un indicator de pozitie curenta propriu (deci pe langa indicatorul din TDF mai avem unul), care tine cont si de continutul bufferului structurii; pozitia indicata de el (si care se poate afla cu "ftell") poate fi diferita de pozitia data de indicatorul din TDF (care se poate afla cu "lseek(..., (off_t)0, SEEK_CUR)"); uneori insa, cu ocazia unui apel "ftell", "fseek" sau "fflush" cei doi indicatori se pot sincroniza (indicatorul din TDF va lua valoarea celui din structura "FILE"); uneori aceste apeluri produc si sincronizarea dintre continutul bufferului structurii "FILE" si bufferul sistem (de exemplu "fflush" aplicat unui "FILE" deschis pentru scriere goleste continutul bufferului sau in bufferul sistem); de aceea, daca operam asupra unei intrari in TDF si printr-un descriptor (cu functii de nivel inferior) si printr-o structura "FILE" (cu functii de nivel superior) e bine sa inseram intre citiri/scrieri succesive apeluri "ftell", "fseek" sau "fflush" ("man" recomanda "ftell" si "fseek"), altfel informatiile nu sunt coerente. Exemplu ilustrand diverse fenomene care se pot produce: int d,df1,df2,n; FILE *f1,*f2; char x='Z'; f1=fopen("f","w+b"); /* creaza fisierul "f" ca fisier vid si-l deschide pentru citire si scriere (apare o intrare noua in TDF) */ df1=fileno(f1); f2=fopen("f","rb"); /* deschide fisierul "f", care acum exista, pentru citire (apare o noua intrare in TDF) */ df2=fileno(f2); d=open("f",O_RDONLY);/* deschide fisierul "f" pentru citire (apare o noua intrare in TDF) */ fprintf(f1,"abc");printf("%ld\n",lseek(df1,(off_t)0,SEEK_CUR)); /* sirul "abc" ajunge in bufferul structurii "FILE" "*f1" si nu poate fi citita decat tot prin intermediul lui "*f1"; intrucat nu se scrie in bufferul sistemului, indicatorul pozitiei curente din TDF nu se deplaseaza; "printf" va afisa: 0 (indicatorul din structura "FILE" "*f1" are insa valoarea 3) */ n=fscanf(f2,"%c",&x); printf("%d %c\n",n,x); /* din perspectiva lui "*f2" fisierul e vid; deci nu se citeste nimic, "x" contine in continuare "Z", iar "fscanf" returneaza -1; "printf" va afisa: -1 Z */ n=read(d,&x,1); printf("%d %c\n",n,x); /* si din perspectiva lui "d" fisierul e vid; nu se citeste nimic, "x" contine in continuare "Z", iar "read" returneaza 0; "printf" va afisa: 0 Z */ situatia din sistem arata astfel (intr-o structura "FILE" am evidentiat de sus in jos: descriptorul folosit, indicatorul de pozitie propriu, bufferul): TD a procesului TDF TIA ---------------0 | | 0 | | 0 | | | i . --. -------. | | buffer al f1->| 3 i | a | a |1|rw|0|x| . | | sistemului |abc . --. -------. ----------fisierul --. | | . | | x |3| | -> | | -> "f" de

--| j f2->| 0 | ---

--. -------. ----------pe disc | b | b |1| r|0|x| . | | --. -----------| | . | | --. -------| c | c |1| r|0|x| ---------in continuare executam: printf("%ld\n",ftell(f1)); /* "printf" va afisa: 3; in urma apelului lui "ftell" insa si indicatorul din TDF devine 3, iar continutul bufferului sistemului se sincronizeaza cu cel al lui "*f1"; astfel, sirul "abc" ajunge in bufferul sistem (nu neaparat si pe disc) si devine accesibil prin intermediul lui "*f2" si "d" */ printf("%ld\n",lseek(df1,(off_t)0,SEEK_CUR)); /* "printf" va afisa: 3 */ n=fscanf(f2,"%c",&x); printf("%d %c\n",n,x); printf("%ld\n",lseek(df2,(off_t)0,SEEK_CUR)); /* initial bufferul lui "*f2" era gol; pentru a se face citirea, se incarca mai intai acest buffer cu cat mai multe caractere (in cazul nostru se va incarca tot sirul "abc"), apoi in "x" se citeste "a"; din acest motiv, indicatorul din TDF asociat lui "*f2" va deveni 3 (pentru ca din bufferul sistem s-au citit 3 caractere), dar indicatorul din structura "FILE" "*f2" va deveni 1 (pentru ca din punctul de vedere al lui "*f2" s-a citit doar un caracter, cel care s-a pus in variabila "x"); de aceea, primul "printf" va afisa: 1 a, iar al doilea "printf" va afisa: 3 */ n=read(d,&x,1); /* in "x" se citeste tot "a", deoarece "d" foloseste o alta intrare in TDF, unde indicatorul de pozitie era la 0; acest indicator devine 1, iar "read" returneaza tot 1 */ printf("%d %c %ld\n",n,x,lseek(d,(off_t)0,SEEK_CUR)); /* se afisaza: 1 a 1 */ fclose(f1); /* structura "FILE" "*f1" se inchide (se elibereaza), si la fel descriptorul i continut in "df1"; intrucat intrarea corespunztoare din TDF era pointata de un singur descriptor, ea se scoate din TDF */ printf("%d\n",write(df1,"xyz",3)); /* scrierea cu "write" esueaza, deoarece descriptorul folosit este inchis; "printf" va afisa: -1 (valoarea returnata de "write") */ in acest moment situatia din sistem arata astfel: TD a procesului TDF TIA -------------0 | | 0 | | 0 | | . --. | | . | | buffer al i | | . | | . | | sistemului . --. | | . ----------fisierul . | | . | | x |2| | -> | abc | -> "f" de ----. -------. ----------pe disc | j j | b | b |1| r|3|x| . | | f2->| 1 . --. -----------|abc . | | . | | --. --. -------d -> | c | c |1| r|1|x| ---------============================================================================ j . . . d -> DUPLICAREA PROCESELOR: ---------------------#include<unistd.h> (man fork) pid_t fork(); => procesul se duplica; noul proces este fiu al primului; fiul va executa acelasi program ca tatal, punctul de plecare fiind iesirea din apelul

"fork"; fiul mosteneste o copie a datelor tatalui (cu valorile din momentul bifurcarii) si environmentul acestuia; de asemenea mosteneste proprietarul real si cel efectiv, directorul curent, prioritatea, descriptorii de fisiere (vezi mai jos), sesiunea, grupul, terminalul de control; returneaza: in tata: PID-ul fiului in fiu: 0 in caz de esec, procesul initial nu se duplica iar "fork" returneaza (in el) -1 si seteaza errno (o cauza: prea multe procese in sistem pentru utilizatorul respectiv); pentru tipul "pid_t" putem include "unistd.h" si in principiu este "int". Exemple care arata fenomene aparute la duplicarea proceselor: p2.c: #include<sys/types.h> #include<sys/stat.h> #include<fcntl.h> #include<unistd.h> int main(){int d,i; d=open("f",O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC,S_IRUSR|S_IWUSR); write(d,"I",1); if(fork())for(i=0;i<5;++i){write(d,"T",1); sleep(1);} else for(i=0;i<5;++i){write(d,"F",1); sleep(1);} return 0; } Utilizare si comentarii: lansam (rularea dureaza 5 secunde); daca fisierul "f" nu exista, programul il creaza (O_CREAT) cu drepturile "-rw-------" (S_IRUSR|S_IWUSR); daca exista, ii sterge vechiul continut (O_TRUNC); il deschide pentru scriere (O_WRONLY); apoi scrie in el "I"; apoi se bifurca in doua procese ("fork"), care executa acelasi program (executia fiului incepe de la iesirea din "fork"); ambele au un "i" si un "d", cu aceleasi valori, ambele au descriptorul "d" legat la aceeasi intrare in TDF (legat mai departe la i-nodul fisierului "f"); dupa iesirea din"fork": - tatal scrie in "f" cinci de "T" la interval de o secunda, apoi se termina ("return 0;") - pentru ca doar in el "fork" returneaza o val !=0 (anume PID-ul fiului); - fiul scrie in "f" cinci de "F" la interval de 1 secunda, apoi se termina ("return 0";) - pentru ca doar in el "fork" returneaza 0; fiul si tatal se desfasoara in paralel, independent, iar in "f"se obtine ceva de tipul: "ITFTFTFTFTF". p3.c: #include<unistd.h> #include<stdio.h> int main(){int i; FILE *f; f=fopen("f","wb"); fprintf(f,"I"); fflush(f); if(fork())for(i=0;i<5;++i){fprintf(f,"T"); fflush(f); sleep(1);} else for(i=0;i<5;++i){fprintf(f,"F"); fflush(f); sleep(1);} return 0; } Utilizare si comentarii: este varianta programului anterior, dar cu functii de prelucrare a fisierelor la nivel superior; in fisierul "f" se obtine tot ceva gen: "ITFTFTFTFTF"; "fflush(f)"este necesar deoarece structura "*f" de tip "FILE" se duplica intre cele 2 procese (ca orice variabila) si fiecare copie va contine cate un buffer care va fi utilizat independent de procesul respectiv; in absenta lui "fflush(f)" in fisierul se obtine ceva gen: "ITTTTTIFFFFF" (deci si "I" se repeta), deoarece: "I" e scris in bufferul lui"*f" inainte de bifurcare (iar bufferul nu e golit in fisier), dupa bifurcare bufferul se duplica cu tot cu continut intre cele 2 procese (fiecare primind o copie), in continuare fiecare proces umple bufferul sau cu "T" respectiv

"F", apoi care se termina primul scrie tot bufferul sau in fisier. p4.c: #include<unistd.h> #include<stdio.h> int main(){int i; FILE *f; f=fopen("f","wb"); fprintf(f,"I"); fflush(f); if(fork())for(i=0;i<5;++i){fprintf(f,"T"); fflush(f); sleep(1);} else {sleep(6); for(i=0;i<5;++i){fprintf(f,"F"); fflush(f); sleep(1);}} return 0; } Utilizare si comentarii: lansam; in fisierul "f" se obtine: "ITTTTTFFFFF"; aici, desi tatal si fiul merg in paralel, fiul doarme mai intai 6 secunde (timp in care tatal termina de scris cei 5 de "T") si apoi scrie 5 de "F"; Atentie: prompterul apare dupa 5 secunde, cand se termina tatal; fiul mai dureaza inca 6 secunde, dar de desfasoara in background (vezi comentariile de la "p5"); daca citim fisierul "f" inainte de 11 secunde, vom gasi in el mai putin de cinci "F" ! p5.c: | #include<unistd.h> | #include<stdio.h> | int main(){int i; | sleep(1); | printf("I"); fflush(stdout); | if(fork())for(i=0;i<5;++i){printf("T"); fflush(stdout); sleep(1);} | else {sleep(6); | for(i=0;i<5;++i){printf("F"); fflush(stdout); sleep(1);}} | return 0; | } Utilizare si comentarii: este varianta programului anterior care insa scrie pe ecran, nu in fisier; daca terminalul e "tostop" si lansam in foreground, obtinem: "ITTTTTbash$" ("bash$" e prompterul); daca terminalul e "-tostop" si lansam in foreground, obtinem: "ITTTTTbash$ FFFFF"; daca terminalul e "-tostop" si lansam in background, obtinem: "bash$ ITTTTTFFFFF" (iar daca nu pun "sleep(1)" la inceput, "I"-ul apare inaintea prompterului); explicatie: cand lansam un proces in foreground, se creaza un grup nou, al carui lider este procesul, iar acest grup devine grupul din foreground la terminalul respectiv; cand acesta se termina, grupul shell-ului redevine grupul aflat in foreground, iar eventualii fii ai procesului terminat se muta in background; in cazul nostru: - cand lansam procesul "p5" in foreground, atat el cat si fiul lui sunt initial in foreground; tatal insa dureaza mai putin ca fiul si dupa ce el se termina shell-ul ajunge in foreground (de aceea afisaza "bash$") iar fiul se muta in background (si nu poate scrie pe ecran decat daca terminalul este "-tostop"); - cand lansam procesul "p5" in background, si el si fiul lui sunt in background si nu pot scrie pe ecran decat terminalul este "-tostop"; in acest caz prompterul apare pe ecran imediat dupa lansare (shell-ul ramane in foreground), dar daca nu punem "sleep(1)" la inceput "I"-ul apare si mai repede. alta observatie: chiar daca avem "tostop", daca lansam "p5 > f", in "f" obtinem "ITTTTTFFFFF" (dar atentie: prompterul apare dupa 5 secunde, cand se termina tatal); aceasta arata ca fii obtinuti cu "fork" mostenesc redirectarile din linia de comanda. p6.c: #include<unistd.h>

#include<signal.h> #include<stdlib.h> #include<stdio.h> void h(int n){ printf("%d: terminare prin primirea lui SIGALARM.\n",getpid()); fflush(stdout); sleep(3); exit(0);} int main(){ signal(SIGALRM,h); printf("Procesul initial: %d.\n",getpid()); fflush(stdout); alarm(1); fork(); sleep(2); printf("%d: terminare normala.\n",getpid()); fflush(stdout); return 0; } Utilizare si comentarii: lansam; inainte de bifurcare procesul armeaza ceasul pentru o secunda; dupa "fork" ambele procese aparute lucreaza la fel (deoarece mersul executiei nu a fost conditionat de valoarea returnata de "fork"), deci ambele dorm doua secunde, apoi, daca nu s-au terminat prin primirea unui semnal mortal, vor scrie pe ecran "Terminare normala"; pe ecran va apare insa: Procesul initial: 21609. 21609: terminare prin primirea lui SIGALARM. 21610: terminare normala. deci doar tatal primeste SIGALARM-ul ("sleep(3)" din handler este pentru ca tatal sa se termine dupa fiu, a.i. fiul sa ramana in foreground si sa poata scrie pe ecran pana la capat). p7.c: #include<unistd.h> #include<signal.h> #include<stdlib.h> #include<stdio.h> void h(int n){ printf("%d: terminare prin primirea lui SIGALARM.\n",getpid()); fflush(stdout); sleep(3); exit(0);} int main(){ signal(SIGALRM,h); printf("Procesul initial: %d.\n",getpid()); fflush(stdout); fork(); alarm(1); sleep(2); printf("%d: terminare normala.\n",getpid()); fflush(stdout); return 0; } Utilizare si comentarii: lansam; pe ecran apare: Procesul initial: 21635. 21635: terminare prin primirea lui SIGALARM. 21636: terminare prin primirea lui SIGALARM. deci acum ambele procese primesc SIGALARM (pentru ca fiecare armeaza un ceas propriu); "sleep(3)" din handler foloseste doar ca sa se termine ambele scrieri inainte de a se termina vreun proces (altfel, daca primul se termina tatal, fiul ajunge in background si nu mai poate scrie pe ecran decat daca terminalul este "-tostop"); pot pune acolo mai putin de 3, dar CEL PUTIN 1. p8a.c: #include<sys/types.h>

#include<sys/stat.h> #include<fcntl.h> #include<unistd.h> #include<stdio.h> int main(){int d1, d2; char s[3]; d1=open("f",O_RDONLY); d2=open("f",O_RDONLY); s[2]='\0'; read(d1,&s,2); printf("%s\n",s); read(d2,&s,2); printf("%s\n",s); return 0; } p8b.c: #include<sys/types.h> #include<sys/stat.h> #include<fcntl.h> #include<unistd.h> #include<stdio.h> int main(){int d; char s[3]; d=open("f",O_RDONLY); s[2]='\0'; if(fork()){read(d,&s[0],1); sleep(2); read(d,&s[1],1); printf("Tata: %s\n",s); sleep(2);} else {sleep(1); read(d,&s[0],1); sleep(2); read(d,&s[1],1); printf("Fiu: %s\n",s);} return 0; } Utilizare si comentarii (p8a, p8b): lansam; daca fisierul "f" contine "abcd", atunci: - "p8a" scrie pe ecran: ab ab - "p8b" scrie pe ecran: Tata: ac Fiu: bd Explicatii: - in cazul lui "p8a": fisierul "f" este deschis de doua ori cu "open"; de fiecare data se creaza o noua intrare in TDF, fiecare avand indicatorul sau de pozitie curenta in fisier (ambii indicatori fiind pozitionati la inceputul fisierului); astfel, citirile via descriptorii "d1" si "d2" folosesc indicatori de pozitie independenti si deci furnizeaza aceeasi informatie: TD a procesului "p8a" TDF TIA ----------------------------0 | | 0 | | 0 | | . --. -----------------. | | d1 --> | a | a | 1 | r | 0 | x | . | | . --. -----------------. ---------. | | . | | x | | "f" --. -----------------. ---------d2 --> | b | b | 1 | r | 0 | x | . | | ----------------------------- in cazul lui "p8b": fisierul "f" este deschis o data de procesul initial inainte de bifurcare, creindu-se o singura intrare in TDF si alocandu-se un descriptor; dupa bifurcare fiul mosteneste TD-ul tatalui, deci ACELASI descriptor din fiu pointeaza ACEEASI intrare in TDF (asociata fisierului "f"); deci cei doi descriptori "d" (din tata si fiu) folosesc ACELASI indicator de pozitie in fisier, deci o citire intr-un proces via "d" urmata de o citire din celalalt proces via "d" furnizeaza informatii succesive: TD pentru "p8b" tata

--| --| a | TDF TIA ----------------------------| | 0 | | 0 | | --. -----------------. | | TD pentru "p8b" fiu a | 2 | r | 0 | x | . | | --. -----------------. ---------0 | | . | | x | | "f" . -------------------. ---------d --> | a | . | | . -----------. | | --Alte comentarii: - ultimul "sleep(2)" de la tata este pentru ca fiul sa se termine primul (altfel ajunge in background si nu poate scrie pe ecran decat daca avem "-tostop"); - daca in loc de "read" citim cu "scanf", primul proces care citeste din fisierul "f" blocheaza accesul celuilalt proces (acesta nu mai poate citi din fisier), ca in cazul exemplului prezentat mai inainte dupa functia "fdopen"; astfel, procesul care reuseste sa citeasca din fisier va citi pe rand "ab", pentru ca celalalt proces nu poate muta indicatorul pozitiei curente din TDF. Pentru urmatorul program avem nevoie de urmatoarele functii de lucru cu numere aleatoare: #include<stdlib.h> (man rand) int rand(); => furnizeaza un numar pseudoaleator intre 0 si o valoare maxima, desemnata de constanta simbolica RAND_MAX (definita in "stdlib.h", in principiu egala cu 2147483647); numerele sunt generate pe baza unui algoritm care porneste de la o valoare initiala (germene) setabila; implicit germenele este 1; odata germenele fixat, sirul numerelor produse de apeluri succesive ale lui "rand" este bine determinat; Observatii: 1) fie programul: #include<stdlib.h> #include<stdio.h> void main(){printf("%d ",rand()); printf("%d ", rand());} daca rulam programul de mai sus de doua ori vom obtine aceeasi secventa de doua numere: 1804289383 846930886 (primele doua elemente din secventa data de germenele implicit, 1). 2) daca vrem un numar aleator intre 1 si 10, in "man rand" se recomanda sa folosim: j=1+(int) (10.0*rand()/(RAND_MAX+1.0)); si nu ceva gen: j=1+((int) (1000000.0*rand()) % 10); 3) daca vrem o functie "prob" care sa primeasca un parametru real 0<=p<=1 si sa returneze 1 cu probabilitatea p si 0 cu probabilitatea 1-p, putem scrie: int prob(double p){ return rand()/(RAND_MAX+1.) < p; } #include<stdlib.h> (man srand) void srand(unsigned int germene); => seteaza germenele sirului produs cu "rand" la valoarea "germene"; apelurile ulterioare ale lui "rand" vor genera numere din sirul corespunzator noului germene. Observatie: daca la inceputul unui program apelam "srand" cu o valoare fixa, 0 . d --> . . |

la executii diferite ale programului vom obtine acelasi sir de numere; de aceea se recomanda apelarea lui "srand" cu un parametru care sa difere de la o executie la alta a programului, cum ar fi timpul sistemului sau PID-ul procesului: #include<stdlib.h> #include<stdlib.h> #include<time.h> #include<unistd.h> ... ... srand(time(NULL)); srand(getpid()); p9a.c: un proc.se bifurca; tatal trimite fiului un nr. oarecare intre 20000 si | 50000 de SIGUSR1, apoi scrie cate a trimis, apoi trimite fiului un | SIGINT; fiul numara semnalele SIGUSR1 primite, iar la primirea lui | SIGINT scrie cate a primit si se termina; nu se cauta evitarea | pierderii unor semnale: | #include<sys/types.h> | #include<unistd.h> | #include<signal.h> | #include<stdlib.h> | #include<stdio.h> | int nr; | void h1(int n){} | void h2(int n){printf("Fiul a primit %d semnale.\n",nr); exit(0);} | int main(){ | pid_t pf; | if(pf=fork()){int i; | sleep(1); | srand(getpid()); | nr=20000+rand()%30001; | for(i=0; i<nr; ++i)kill(pf, SIGUSR1); | printf("Tatal a trimis %d semnale.\n",nr); | kill(pf, SIGINT); | sleep(1); | return 0; | } | else{struct sigaction a; sigset_t ms; | sigemptyset(&ms); a.sa_mask=ms; | a.sa_handler=h1; sigaction(SIGUSR1,&a,NULL); | a.sa_handler=h2; sigaction(SIGINT,&a,NULL); | nr=0; | while(1){pause(); ++nr;} | } | } Utilizare si comentarii: lansam; pe ecran apare ceva gen: Tatal a trimis 43537 semnale. Fiul a primit 23249 semnale. Variabila "nr" va fi duplicata intre cele 2 procese, dar fiecare o va folosi in mod diferit. Variabilele "a" si "ms", fiind locale unei instructiuni compuse, vor exista doar in fiu (doar fiul executa ramura "else"). Primul "sleep(1);" de la tata ne asigura ca acesta nu va incepe sa emita semnale SIGUSR1 pana cand fiul nu a ajuns la "pause". Tatal trebuie sa trimita SIGINT (sau alt semnal diferit de SIGUSR1, cu efect mortal) fiului, altfel acesta nu s-ar termina niciodata. Ultimul "sleep(1);" de la tata este pentru ca tatal sa nu se termine inaintea fiului. Fiul trebuie sa asocieze lui SIGUSR1 un handler de ignorare, dar acesta nu poate fi SIG_IGN, deoarece SIG_IGN nu intrerupe pe "pause". Daca la "printf("Tatal ...")" nu pun "\n", mesajul fiului este afisat primul; aceasta deoarece bufferul lui "*stdout", in care scrie "printf"-ul tatalui, nu se goleste pe ecran decat la sfarsitul executiei, iar tatal se termina dupa fiu; deci scrierea unui "\n" in bufferul lui "*stdout"

provoaca golirea acestuia pe ecran, ca un "fflush(stdout)"; reamintim insa ca atunci cand se scrie in fisiere (nu pe ecran) bufferul trebuie golit cu "fflush". p9b.c: varianta a lui "p9a", in care fiul trimite semnale tatalui (aflat cu | "getppid()"), iar acesta isi reprogrameaza handlerul pentru SIGCHLD | a.i. sa scrie cate a primit si sa termine procesul: | #include<sys/types.h> | #include<unistd.h> | #include<signal.h> | #include<stdlib.h> | #include<stdio.h> | int nr; | void h1(){} | void h2(int n){printf("Tatal a primit %d semnale.\n",nr); exit(0);} | int main(){ | pid_t pt; | if(fork()){struct sigaction a; sigset_t ms; | sigemptyset(&ms); a.sa_mask=ms; | a.sa_handler=h1; sigaction(SIGUSR1,&a,NULL); | a.sa_handler=h2; sigaction(SIGCHLD,&a,NULL); | nr=0; | while(1){pause(); ++nr;} | } | else{int i; | sleep(1); | pt=getppid(); srand(pt); nr=20000+rand()%30001; | for(i=0; i<nr; ++i)kill(pt, SIGUSR1); | printf("Fiul a trimis %d semnale.\n",nr); | return 0; | } | } Utilizare si comentarii: lansam; pe ecran apare ceva gen: Fiul a trimis 35872 semnale. Tatal a primit 22372 semnale. Observam ca nu mai e nevoie ca fiul sa trimita un semnal de terminare (SIGINT) si de asemenea nu mai e nevoie ca tatal sa astepte artificial ("sleep") terminarea fiului; in fine, intrucat fiul se termina inaintea "printf"-ului tatalui, indiferent la care "printf" pun sau nu pun "\n", intai se va afisa mesajul fiului, apoi cel al tatalui. p10.c: cautarea tuturor aparitiilor unui fisier dat intr-o arborescenta cu | procese paralele: | #include<unistd.h> | #include<sys/types.h> | #include<dirent.h> | #include<string.h> | #include<sys/stat.h> | #include<stdio.h> | #include<stdlib.h> | | void cauta(const char *nf, const char *specd){ | DIR *pd; struct dirent *pde; struct stat s; | char cale[256], specificator[256]; | if((pd=opendir(specd))==NULL)return; | strcpy(cale,specd); strcat(cale,"/"); | for(pde=readdir(pd); pde; pde=readdir(pd)){ | strcpy(specificator,cale); strcat(specificator, pde->d_name); | if(stat(specificator,&s)==-1)continue; | if(S_ISDIR(s.st_mode)) | if(strcmp(pde->d_name,".") && strcmp(pde->d_name,"..")) | if(!fork()){cauta(nf,specificator); exit(0);}

| } | rewinddir(pd); | for(pde=readdir(pd); pde; pde=readdir(pd)){ | strcpy(specificator,cale); strcat(specificator, pde->d_name); | if(stat(specificator,&s)==-1)continue; | if(S_ISREG(s.st_mode)) | if(!strcmp(nf,pde->d_name))printf("%s\n",specificator); | } | closedir(pd); | } | | int main(int na, char *a[]){struct stat s; | if(na!=3)return 1; | if(stat(a[2],&s)==-1){perror(a[2]); return 1;} | if(!S_ISDIR(s.st_mode)){printf("%s nu e director.\n",a[2]); return 1;} | cauta(a[1],a[2]); | return 0; | } Utilizare si comentarii: setam terminatul cu "stty -tostop"; lansam programul in background, dand fisierul de cautat si directorul origine al arborescentei ca argumente in linia de comanda, de exemplu: p10 p10.c .. & Fisierul va fi cautat recursiv in arborescenta si de fiecare data cand este gasit unul cu acelsi nume va fi scris cu cale cu tot. Functia "cauta" cauta fisierul respectiv (el apare mereu ca prim parametru) intr-un director: - mai intai este parcurs directorul detectandu-se subdirectoarele si pentru fiecare dintre ele se initiaza o cautare a fisierului in acel director; noua cautare va fi facuta insa de catre un alt proces (obtinut cu "fork"), care se executa in paralel cu primul (care continua cautarea in vechiul director); in noul proces, dupa revenirea din apelul "cauta(nf,specificator)" nu mai trebuie continuata cautarea in directorul vechi, deoarece aceasta este facuta de procesul tata (de aceea fiul face "exit(0)"); de asemenea, cand se parcurge un director trebuie evitate primele doua intrari, deoarece acestea sunt "." si ".." si ar produce ramificari de procese la infinit ! - apoi este reparcurs directorul pentru a se cauta fisierul respectiv in el insusi. Functia "cauta" putea face totul dintr-o singura parcurgere, dar procedand ca mai sus procesele fiu sunt lansate mai devreme si astfel cautarea este mai rapida. Intrucat nu se asigura ca procesul tata sa se termine dupa toti descendentii, este posibil ca unii dintre ei sa ramana in background; de aceea, pentru uniformizarea afisarii, procesul se lanseaza de la inceput in background (altfel prompterul care apare dupa terminarea procesului initial din foreground se intercaleaza intre specificatorii de fisier afisati). ============================================================================ ASTEPTAREA TERMINARII UNUI PROCES FIU: -------------------------------------Cand un proces se termina, el intra in starea zombi (defunct); in aceasta stare el nu se mai executa dar sistemul inca il mai pastreaza in evidenta, blocul sau de control continand doar codul sau de retur (valoarea returnata de "main" sau data ca parametru lui "exit"), detalii privind modul cum s-a terminat (terminare normala, terminare datorata primirii unui semnal mortal, etc.), timpul cat a durat executia (in kernel mode si user mode), PID-ul sau si PID-ul tatalui sau. In acest timp tatal sau primeste semnalul SIGCHLD (al carui handler implicit

este de ignorare). Tatal poate afla codul de retur al unui fiu al sau aflat in starea zombi si modul in care acesta s-a terminat folosind functiile "wait" sau "waitpid". Dupa furnizarea acestei informatii aceste functii provoaca eliminarea efectiva a fiului respectiv din sistem; in particular, rezulta ca codul de retur al unui fiu zombi poate fi aflat o singura data (un singur apel al lui "wait" sau "waitpid"). Daca tatal unui proces se termina inainte acestuia, procesul devine fiul al procesului cu numele "init" (avand PID-ul 1). Urmatoarea functie permite asteptarea terminarii unui fiu oarecare: #include<sys/types.h> (man -S 2 wait) #include<sys/wait.h> pid_t wait(int *ps); => daca procesul n-are fii, returneaza -1 si seteaza errno la valoarea ECHILD; daca procesul are cel putin un fiu zombi, este ales unul dintre fiii sai zombi, in "*ps" (daca "ps" nu e NULL) se pun informatiile referitoare la terminarea lui (codul de retur, detaliile privind modul de terminare) si se returneaza PID-ul sau; fiul respectiv este eliminat efectiv din sistem; daca procesul are fii dar nici unul nu e zombi, procesul adoarme pana se intampla unul din urmatoarele evenimente: - unul din fii devine zombi - atunci comportarea e ca mai sus; - procesul primeste un semnal neignorat si nemortal; comportamentul observat in practica este: se executa handlerul semnalului, apoi uneori "wait" se termina imediat si returneaza -1, alteori (de exemplu la SIGALRM cu handler definit de utilizator) procesul ramane adormit in continuare in "wait" (asteptand un eveniment capabil sa produca trezirea); Urmatoarea functie permite asteptarea terminarii unui fiu anume: #include<sys/types.h> (man waitpid) #include<sys/wait.h> pid_t waitpid(pid_t pid, int *ps, int opt); => testeaza terminarea unui fiu / unor fii, in mod blocant sau nu; daca apelul este neblocant, functia se termina imediat intotdeauna (procesul nu adoarme niciodata); pid = PID-ul fiului testat; daca este -1, este vorba de un fiu oarecare, ca in cazul functiei "wait"; ps = daca este diferit de NULL, la aceasta adresa se vor pune informatiile referitoare la terminarea fiului; opt = poate fi 0, sau poate fi o combinatie de optiuni (constante simbolice pentru care este suficienta includerea lui "sys/wait.h") legate prin "|"; cateva optiuni si semnificatia lor: WNOHANG = apelul este neblocant; WUNTRACED = daca fiul testat este suspendat, in "*ps" se vor pune informatii referitoare la aceasta suspendare; comportamentul observat in practica: daca s-a produs o eroare sau daca procesul n-are fii, functia se termina imediat (indiferent de parametrul "opt") si returneaza -1, iar errno este setata corespunzator (in cazul absentei fiilor, errno devine ECHILD); daca fiul testat e zombi, functia se termina imediat (indiferent de parametrul "opt"), in "*ps" se pun informatiile referitoare la terminarea lui si se returneaza PID-ul sau; fiul este eliminat efectiv din sistem; daca parametrul "pid" a fost -1, atunci acest comentariu este valabil in cazul cand exista cel putin un fiu zombi, caz in care se alege unul dintre fii zombi si i se aplica lui cele mentionate; daca fiul testat e activ (sau, in cazul cand parametrul "pid" a fost -1, daca exista fii dar toti sunt activi), atunci: - daca am folosit WNOHANG, functia se termina imediat si returneaza 0,

iar in "*ps" nu se pune nimic; - daca nu am folosit WNOHANG, procesul apelant adoarme pana se intra intr-una din situatiile celelalte; daca fiul respectiv este suspendat (in cazul cand parametrul "pid" a fost -1, comentariul e valabil atunci cand exista fii suspendati si toti ceilalti fii sunt activi, alegandu-se un fiu suspendat), atunci: - daca am folosit WUNTRACED (indiferent daca am folosit sau nu si WNOHANG), functia se termina imediat, returneaza PID-ul fiului respectiv, iar in "*ps" se pun informatii referitoare la suspendarea acestuia (ele se pot analiza ulterior cu macro-urile WIFSTOPPED(.) si WSTOPSIG(.) - a se vedea mai incolo); - daca n-am folosit WUNTRACED dar am folosit WNOHANG, functia se termina imediat, returneaza 0, iar in "*ps" nu se pune nimic; - daca n-am folosit nici WUNTRACED nici WNOHANG (deci "opt" a fost 0), procesul adoarme pana se intra intr-una din situatiile celelalte; daca in timp ce procesul este adormit intr-un "waitpid" primeste un semnal neignorat si nemortal, comportamentul este ca la "wait"; In continuare, pentru analizarea informatiei recuperate in "*ps" de functiile "wait" sau "waitpid" se pot folosi urmatoarele macro-uri (definite in "sys/wait.h"): WIFEXITED(.) => fiul s-a terminat normal ? WEXITSTATUS(.) => furnizeaza codul de retur al fiului (are semnificatie doar daca acesta s-a terminat normal); WIFSIGNALED(.) => fiul s-a terminat ca urmare a primirii unui semnal ? WTERMSIG(.) => furnizeaza semnalul care a provocat terminarea fiului (are semnificatie doar daca fiul s-a terminat ca urmare a primirii unui semnal); WIFSTOPPED(.) => fiul a fost suspendat ? (aceasta informatie este pusa de "waitpid" in "*ps" doar daca s-a apelat cu WUNTRACED); WSTOPSIG(.) => semnalul care a provocat suspendarea fiului (are sens doar daca fiul a fost suspendat, iar aceste informatii sunt puse de "waitpid" in "*ps" doar daca s-a apelat cu WUNTRACED). In general procesele raman in stare zombi putina vreme si de aceea este putin probabil ca la o comanda "ps" sa vedem un asemenea proces. Urmatorul program provoaca o asemena situatie (un proces care sa ramana in stare zombi mai multa vreme, astfel incat sa poata fi detectat cu "ps"): p11.c: | #include<unistd.h> | int main(){ | if(fork())while(1); | return 0; | } Utilizare si comentarii: lansam in background: "p11 &" (ca sa primim imediat prompterul); imediat procesul se bifurca cu "fork"; tatal intra intr-un ciclu infinit (deci nu se va termina decat la primirea unui semnal mortal); fiul se termina imediat (si returneaza 0); la terminarea fiului, el devine zombi iar tatal primeste semnalul SIGCHLD (care va fi ignorat, conform handlerului implicit); tatal insa nu incearca sa afle codul de retur al fiului (cu "wait" sau "waitpid") si astfel fiul ramane in sistem (in stare zombi) pana se va termina tatal; deci daca in continuare dam comanda "ps", pe ecran se va afisa ceva gen: PID TTY TIME CMD 7517 pts/7 00:00:00 bash 7550 pts/7 00:00:05 p11 7551 pts/7 00:00:00 p11 <defunct> 7552 pts/7 00:00:00 ps (procesul "p11" cu PID-ul 7550 este tatal aflat in ciclu infinit, iar procesul "p11" cu pidul 7551 este fiul sau zombi); in continuare, pentru a termina tatal, vom da comanda "kill -KILL 7550"; dupa terminarea tatalui (care va fi eliminat din sistem de tatal sau, shell-ul "bash"), fiul va

deveni fiul al procesului "init" (cu PID-ul 1), care, constatand ca e zombi, il va elimina din sistem; daca initial programul "p11" nu era lansat in background ci in foreground, atat tatal cat si fiul ar fi fost in foreground si intrucat tatal nu se termina singur (intra in ciclu infinit), nu am fi primit niciodata prompterul ca sa putem da mai apoi comenzile "ps" si "kill". p12.c: functie pentru analizarea codului de retur al unui proces si program | ce ilustreaza folosirea ei: | #include<sys/types.h> | #include<sys/wait.h> | #include<unistd.h> | #include<signal.h> | #include<stdio.h> | | void test(pid_t pid, int status, int untraced){ | int cod; | if(pid==-1){printf("Eroare sau nu sunt fii.\n"); return;} | if(pid==0)if(untraced){printf("Fiu activ.\n"); return;} | else {printf("Fiu activ sau suspendat.\n"); return;} | if(WIFEXITED(status)){ | printf("Proc. %d s-a term. cu codul de retur %d\n", | pid,WEXITSTATUS(status)); | return;} | if(WIFSIGNALED(status)){ | printf("Proc. %d s-a term. primind semnalul %d\n", | pid,WTERMSIG(status)); | return;} | if(WIFSTOPPED(status)) | printf("Proc. %d a fost susp. primind semnalul %d\n", | pid,WSTOPSIG(status)); | } | | int main(){ | pid_t p,q; int s; | q=waitpid(-1, &s, WNOHANG); test(q, s, 0); | if(!(p=fork())){sleep(10); return 1;} | sleep(1); q=waitpid(p, &s, WNOHANG); test(q, s, 0); | q=waitpid(p, &s, WNOHANG|WUNTRACED); test(q, s, 1); | if(!(p=fork())){raise(SIGSTOP); return 2;} | sleep(1); q=waitpid(p, &s, WNOHANG|WUNTRACED); test(q, s, 1); | kill(p, SIGKILL); | sleep(1); q=waitpid(p, &s, WNOHANG|WUNTRACED); test(q, s, 1); | q=wait(&s); test(q, s, 0); | return 0; | } Utilizare: lansam; pe ecran apare ceva gen: Eroare sau nu sunt fii. Fiu activ sau suspendat. Fiu activ. Proc. 3150 a fost susp. primind semnalul 19 Proc. 3150 s-a term. primind semnalul 9 Proc. 3149 s-a term. cu codul de retur 1 Comentarii: la "waitpid" am folosit NOHANG pentru ca tatal sa nu adoarma in asteptarea fiului testat; la primul "test" s-a raportat eroare pentru ca in acel moment procesul apelant nu avea fii ("waitpid" a returnat -1); la al 2-lea "test" s-a raportat "Fiu activ sau suspendat", deoarece exista un fiu activ, "waitpid" a returnat 0, dar nu am folosit la el WUNTRACED, deci el nu a stiut sa distinga intre cele doua cazuri (in ambele cazuri el

returneaza 0); la al 3-lea "test" s-a raportat "Fiu activ", deoarece "waitpid" a returnat tot 0, dar acum am folosit la el WUNTRACED (deci el nu returneaza 0 decat in cazul fiului activ); la al 4-lea "test" s-a testat fiul generat la al 2-lea "fork", care s-a autosuspendat cu "raise(SIGSTOP);"; intrucat la "waitpid" am folosit WUNTRACED, acesta a detectat suspendarea, returnand PID-ul fiului (altfel ar fi returnat 0 ca in cazul unui fiu activ); in acest caz WNOHANG nu s-a dovedit util; la al 5-lea "test" s-a testat acelasi fiu (care a fost in prealabil ucis cu "kill" si a devenit zombi); acesta fiind zombi, "waitpid" a returnat PID-ul sau si a pus in "s" informatii legate de terminarea acestuia; din aceste informatii, functia "test" a aflat ca fiul a fost ucis de un semnal si anume de care; in continuare se ajunge la "wait"; in acest moment procesul mai are un singur fiu (cel generat la primul "fork"); procesul adoarme pana se termina acesta; apoi "wait" returneaza PID-ul sau si pune in "s" informatii legate de terminarea acestuia; din aceste informatii functia "test" a aflat ca fiul s-a terminat cu codul de retur 1. Alte comentarii: La ultimul "if" din functia "test" se ajunge doar in cazul WUNTRACED, asa ca nu mai trebuie intrebat "if(untraced)"; "slepp(1)"-rile din "main" sunt necesare deoarece altfel exista riscul ca tatal sa faca testul inainte ca fiul ial 2-lea sa faca "raise" sau sa primeasca SIGKILL. p13.c: varianta a lui "p9b" in care nu mai trebuie reprogramat SIGCHLD | pentru a termina tatal: | #include<sys/types.h> | #include<sys/wait.h> | #include<unistd.h> | #include<signal.h> | #include<stdlib.h> | #include<stdio.h> | int nr; | void h1(){++nr;} | int main(){ | pid_t pt; | if(fork()){struct sigaction a; sigset_t ms; | sigemptyset(&ms); a.sa_mask=ms; | a.sa_handler=h1; sigaction(SIGUSR1,&a,NULL); | nr=0; | while(wait(NULL)==-1); | printf("Tatal a primit %d semnale.\n",nr); | return 0; | } | else{int i; | sleep(1); | pt=getppid(); srand(pt); nr=20000+rand()%30001; | for(i=0; i<nr; ++i)kill(pt, SIGUSR1); | printf("Fiul a trimis %d semnale.\n",nr); | return 0; | } | } p14.c: rescrierea lui "p10" a.i. sa nu mai fie nevoie lansarea in background: | textul este identic, dar se include in plus: | #include<sys/wait.h> | iar in "main" se inlocuieste: | cauta(a[1],a[2]); | return 0; | cu:

| cauta(a[1],a[2]); | while(waitpid(-1,NULL,WNOHANG)>-1); | return 0; | Utilizare si comentarii: se lanseaza ca si "p10", dar in foreground, de exemplu: p14 p14.c .. Acum nici un proces nu se va termina inaintea fiilor lui (iar acestia nu se vor termina inaintea fiilor lor, etc.); astfel, putem lansa totul in foreground (nici un descendent nu va ajunge in background, unde ar putea fi impiedicat sa scrie pe ecran). Desi fiecare proces va astepta terminarea fiilor lui pentru a se termina si el, cautarea nu va fi incetinita, deoarece fiecare proces isi va termina cautarea ininte de a-si astepta fii - practic procesele cauta la fel de repede ca inainte, apoi se asteapta intre ele pentru a se termina cam in acelasi timp. ============================================================================ EXECUTAREA UNEI COMENZI SHELL DINTR-UN PROGRAM C: ------------------------------------------------#include<stdlib.h> (man system) int system(const char *ldc); => "ldc" trebuie sa fie adresa unui string continand o linie de comanda shell; efect: se lanseaza un proces fiu care executa linia de comanda shell "ldc"; initial, in procesul fiu, SIGCHLD va fi blocat, iar SIGINT si SIGQUIT vor fi ignorate (procesul fiu insa poate asigna alte handlere pentru ele). p15.c: #include<stdlib.h> void main(){system("ps -l");} Utilizare si comentarii: lansam; pe ecran vom vedea efectul executiei unei comenzi shell "ps -l"; in esenta vom vedea: login-shell-ul ("bash"), procesul "p15" si procesul "ps"; de exemplu am obtinut: F S UID PID PPID C PRI NI ADDR SZ WCHAN TTY TIME CMD 000 S 520 18691 18689 0 70 0 - 523 wait4 pts/6 00:00:00 bash 000 S 520 19231 18691 0 75 0 - 254 wait4 pts/6 00:00:00 p15 000 R 520 19232 19231 0 77 0 - 603 pts/6 00:00:00 ps p16a.c: #include<sys/types.h> #include<sys/stat.h> #include<fcntl.h> #include<unistd.h> #include<stdlib.h> int main(){ int d; d=open("f",O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC,S_IRUSR|S_IWUSR); if(d==5)return; dup2(d,5); close(d); write(5,"A",1); system("./p16b"); return 0; } p16b.c: #include<unistd.h> int main(){ write(5,"B",1); return 0; } Utilizare: lansez: "p16a"; in "f" apare: "AB".

Concluzie: fii obtinuti cu "system" mostenesc tabela de descriptori, ca la fii obtinuti cu "fork". p17a.c: #include<stdio.h> #include<stdlib.h> int main(){printf("A"); fflush(stdout); system("./p17b"); return 0;} p17b.c: #include<stdio.h> int main(){printf("B"); fflush(stdout); return 0;} Utilizare si comentarii: lansam "p17a > f", iar "f" va contine "AB"; deci fii obtinuti cu cu "system" mostenesc redirectarile din linia de comanda. Observatie: daca in "p17a", "p17b" pun "printf("...\n")" si nu pun "fflush", atunci: - daca lansez "p17a", pe ecran apare "AB"; - daca lansez "p17a > f", in "f" apare "BA" (fiecare proces isi goleste bufferul in fisier cand se termina, iar fiul se termina inaintea tatalui) - deci in acest caz bufferul lui "*stdout" nu se mai goleste doar cu "\n" ci trebuie neaparat "fflush". In general fii cu "system" nu mostenesc handlerele tatalui (este si normal, deoarece acestia executa in general un alt program). Atentie: cand scriem programe care folosesc "system" putem avea surpriza ca fisierele executabile solicitate de acesta sa nu fie gasite (ca atunci cand vrem sa lansam din linia de comanda shell un program "p" aflat in directorul curent si acesta nu este gasit decat daca dam "./p"); o cauza este setarea necorespunzatoare a variabilei de environment "PATH" a shell-ului. De aceea se recomanda sa indicam aceste fisiere cu cale absoluta (ceva gen: "/a/b/p", daca fisierul "p" se afla in directorul "b", fiul lui "a", fiul radacinii), sau cu cale care pleaca din directorul "home", indicat prin "~" (ceva gen: "~/a/b/p", daca fisierul "p" se afla in directorul "b", fiul lui "a", fiul directorului "home" al utilizatorului respectiv), sau cu o cale care incepe cu "." sau ".." (ceva gen "./p", daca fisierul "p" se afla in directorul curent). ============================================================================ ENVIRONMENT: -----------Fiecare proces are un environment, format din niste variabile cu diverse nume, asignate la diverse valori string (valoarea poate fi si stringul vid). Ele nu sunt variabile declarate in program, ci sunt asociate si gestionate de sistem in legatura cu procesul. In general environmentul se mosteneste, dar un proces isi poate schimba valorile diverselor variabile de environment, isi poate adauga variabile de environment noi, asignate la diverse valori, sau isi poate elimina din variabilele de environment existente. Shell-ul, fiind tot un proces, are si el un environment; cand dam o comanda, se lanseaza un proces fiu care mosteneste o parte din acest environment. Prin comenzi shell putem accesa/modifica environmentul shell-ului si putem preciza care variabile de environment se vor transmite proceselor generate de comenzi (acele variabile de environment care sunt "exportabile"). Initial tot environmentul shell-ului este exportabil. Exemple de comenzi: "var=val" => variabila de environment "var" se (re)asigneaza la valoarea "val" (daca "var" nu exista, ea se creaza in prealabil); "var" este un identificator, "val" este un sir; exemplu: "TERM=vt100" "unset var" => se elimina variabila respectiva din environment; "export var" => variabila de environment "var" devine exportabila (procesele fiu generate de comenzi o vor mosteni); "export var=val" => variabila de environment "var" se asigneaza la valoarea

"val" (daca "var" nu exista, ea se creaza in prealabil) si devine exportabila; "set" => se afisaza vaiabilele de environment si valorile lor (ca siruri "var=val"). Un proces isi poate accesa environmentul folosind un al 3-lea parametru al lui "main", care trebuie sa fie de tip vector de stringuri (sau "char **") (numele lui nu conteaza); Exemplu: int main(int na, char *a[], char *e[100]){.....} int main(int na, char *a[], char *e[]){.....} int main(int na, char *a[], char **e){.....} (in toate cele trei cazuri "e" se aloca la fel, anume de tip "char **"). La inceputul executiei, componentele "e" se initializeaza automat cu adresele unor stringuri de forma "var=val", unde "var" este numele unei variabile de environment a procesului iar "val" valoarea sa, care este un sir (chiar daca valoare este "123", este vorba de sirul "123", nu de intregul "123"); ultima componenta a lui "e" se initializeaza cu NULL (astfel putem determina cate componente sunt folosite efectiv). p18a.c: #include<stdio.h> void main(int na, char *a[], char *e[]){ char **pe; for(pe=e; *pe; ++pe)printf("%s\n",*pe); } p18b.c: #include<stdio.h> void main(int na, char *a[], char *e[]){ for(;*e;++e)printf("%s\n",*e); } p18c.c: #include<stdio.h> void main(int na, char *a[], char *e[]){ while(*e)printf("%s\n",*e++); } p18d.c: | #include<stdio.h> | void main(int na, char *a[], char *e[]){int i; | for(i=0;e[i];++i)printf("%s\n",e[i]); } Utilizare si comentarii: in toate cazurile lansam si se va afisa environmentul procesului lansat, sub forma unor siruri de forma "var=val" (cate unul pe linie); in programele "p18b" si "p18c" insa "e" pierde valoarea initiala si astfel prin metoda respectiva environmentul nu poate fi parcurs decat o singura data la fiecare rulare. Un proces isi poate accesa environmentul si prin intermediul variabilei predefinite "environ" - ea pointeaza inceputul matricii de stringuri care contine acest environment; practic insa se observa ca valoarea initiala a lui "environ" coincide cu cea a lui "e", dar ulterior "environ" poate pointa o alta zona, ca si cand ar exista 2 copii ale zonei cu environmentul iar "e" si "environ" pointeaza fiecare cate una (vezi programul "p21"); pentru a putea folosi variabila "environ" in program, nu este necesar sa scriem al 3-lea parametru la "main" si nu trebuie sa includem vreun fisier header special, dar trebuie sa scriem in program declaratia: extern char **environ; p19a.c: #include<stdio.h> extern char **environ; void main(){ char **pe; for(pe=environ; *pe; ++pe)printf("%s\n",*pe); } p19b.c: #include<stdio.h> extern char **environ; void main(){ for(;*environ;++environ)printf("%s\n",*environ); } p19c.c: #include<stdio.h>

extern char **environ; void main(){ while(*environ)printf("%s\n",*environ++); } p19d.c: | #include<stdio.h> | extern char **environ; | void main(){int i; | for(i=0;environ[i];++i)printf("%s\n",environ[i]); } Utilizare si comentarii: lansarea si efectul sunt ca la "p18..."; observam ca in "p19b" si "p19c" valoarea lui "environ" se pierde, deci prin aceasta metoda environmentul poate fi parcurs o singura data la fiecare rulare. Daca dam comenzile shell "aaa=1", "export bbb=2", apoi rulam oricare din programele "p18...", "p19...", in lista rezultata vom regasi "bbb=2", dar nu si "aaa=1". Cu functiile "getenv", "putenv" si "unsetenv" un proces isi poate afla / modifica environmentul (pentru a le folosi intr-un program nu e nevoie sa am parametrii la "main"): #include<stdlib.h> (man getenv) char *getenv(const char *var); => "var" este numele unei variabile de environment; returneaza adresa la care este stocata valoarea acelei variabile (ca string); daca variabila respectiva nu exista, returneaza NULL. p20.c: #include<stdlib.h> void main(){ printf("%s\n",getenv("xx2")); } Utilizare: dam comanda shell: "export xx2=20"; lansez "p20"; se afisaza: "20" #include<stdlib.h> (man putenv) int putenv(const char *sir); => "sir" este un string de forma "var=val"; daca exista variabila de environment "var", valoarea ei este schimbata la "val"; daca nu exista o variabila de environment "var", se creaza una si se asigneaza la valoarea "val"; returneaza: 0=succes, -1=esec (caz in care seteaza errno; de exemplu, daca nu a avut loc in memorie pentru o noua variabila de environment, errno devine ENOMEM). #include<stdlib.h> (man unsetenv) void unsetenv(const char *var); => elimina variabila "var" din environment; daca variabila "var" nu exista, nu se face nimic. Observatie: in practica se constata ca modificarile asupra environmentului efectuate cu functiile "putenv" si "unsetenv" sunt sesizate integral doar daca accesam environmentul cu variabila "environ" (vezi programele "p19..."); daca il accesam cu al 3-lea parametru al lui "main" (vezi programele "p18...") nu vom vedea decat o parte din aceste modificari (de exemplu daca scoatem o variabila cu "unsetenv", nu o vom mai vedea in primul caz, dar uneori in cazul al 2-lea o vom vedea, ca si cand nu ar fi fost scoasa). De aceea, in general este mai bine sa lucram cu variabila "environ" decat cu al 3-lea parametru al lui "main". p21.c: #include<stdio.h> extern char **environ; void main(int na, char *a[], char *e[]){int i; for(i=0; e[i]; ++i)printf("%s\n",e[i]); for(i=0; environ[i]; ++i)printf("%s\n",environ[i]); printf("%p %p %d\n", e, environ, e==environ); unsetenv("PATH"); printf("%p %p %d\n", e, environ, e==environ); putenv("XXXXXXXX=123"); printf("%p %p %d\n", e, environ, e==environ);

putenv("yyyyyyyy=abc"); printf("%p %p %d\n", e, environ, e==environ); unsetenv("XXXXXXXX"); printf("%p %p %d\n", e, environ, e==environ); unsetenv("TERM"); printf("%p %p %d\n", e, environ, e==environ); for(i=0; e[i]; ++i)printf("%s\n",e[i]); for(i=0; environ[i]; ++i)printf("%s\n",environ[i]); } Utilizare si comentarii: lansam; pe ecran apare ceva gen: <o afisare a environmentului mostenit de la shell (partea exportabila a environmentului shell-ului)> <o alta afisare a environmentului, identica cu prima> 0xbffffc2c 0xbffffc2c 1 0xbffffc2c 0xbffffc2c 1 0xbffffc2c 0x80498d8 0 0xbffffc2c 0x80498d8 0 0xbffffc2c 0x80498d8 0 0xbffffc2c 0x80498d8 0 <o afisare a environmentului, in care nu apar "yyyyyyyy" si "PATH", dar apare "TERM"> <o afisare a environmentului in care apare "yyyyyyyy" si nu apar "PARH" si "TERM"> Deci modificarile facute per total (adaugarea lui "yyyyyyyy" si eliminarea lui "PATH" si "TERM", care erau mostenite de la shell) nu au fost evidentiate in totalitate decat prin intermediul lui "environ". Observam cum dupa primul "putenv" variabila "environ" si-a schimbat zona pointata (iar in continuare a pointat aceasta zona, indiferent ce alte apeluri am facut), iar noua zona a continut aceeasi informatie cu prima, mai putin modificarile facute cu "putenv" si "unsetenv". In fine, remarcam ca desi ne-a interesat doar parametrul "e" al lui "main", a trebuit sa-i punem si pe "na" si "a", altfel "e" n-ar fi fost al 3-lea (si ar fi avut alta semnificatie) ! p22.c: #include<stdlib.h> extern char **environ; void main(){ int i,j; char buf[100]; for(i=0; environ[i]; ){ printf("%s\n",environ[i]); for(j=0; environ[i][j]!='='; ++j)buf[j]=environ[i][j]; buf[j]='\0'; unsetenv(buf); } } Utilizare si comentarii: lansam; pe ecran apare environmentul mostenit de proces de la shell (partea exportabila a environmentului shell-ului); "for(j..." are rolul de a recupera in "buf" numele variabilei care apare in stringul de forma "var=val" pe care il pointeaza "environ[i]"; remarcam ca daca eliminam variabila de environment la care se refera "environ[i]", "environ[i]" se va referi la variabila de environment urmatoare ("for(i..." nu e nevoie sa miste "i"-ul, toate inregistrarile venind singure pe pozitia 0); instructiunile din "main" puteau fi inlocuite cu: while(*environ){ printf("%s\n",*environ); for(j=0; (*environ)[j]!='='; ++j)buf[j]=(*environ)[j]; buf[j]='\0'; unsetenv(buf); } sau, daca includeam si "string.h", puteam inlocui aceste instructiuni cu: for(i=0; environ[i]; ){ printf("%s\n",environ[i]); j=strchr(environ[i],'=')-environ[i];

strncpy(buf,environ[i],j); buf[j]='\0'; unsetenv(buf); } sau cu: while(*environ){ j=strchr(*environ,'=')-*environ; strncpy(buf,*environ,j); buf[j]='\0'; unsetenv(buf); } (functia "strchr" returneaza adresa primei aparitii a lui '=' in stringul de forma "var=val" pe care il pointeaza "environ[i]", respectiv "*environ"; diferenta "j" dintre aceasta adresa si "environ[i]", respectiv "*environ", este exact lungimea numelui variabilei de environment care apare in stringul respectiv; "strncpy" copiaza acest nume de "j" caractere in "buf" dar nu pune si '\0'; acest '\0' este pus explicit la urma; pentru detalii asupra celor doua functii: "man strchr" si "man strncpy"); la terminarea lui "for(i...", respectiv "while(*environ)...", environmentul procesului e vid. p23.c #include<stdlib.h> #include<unistd.h> extern char **environ; void afisenv(){int i; for(i=0; environ[i]; ++i)printf(" %s\n",environ[i]); } int main(int na, char *a[]){ int i,j; char buf[100]; if(na==2){printf("Fiul cu system are ca env.:\n"); afisenv(); exit(0);} for(i=0; environ[i]; ){ for(j=0; environ[i][j]!='='; ++j)buf[j]=environ[i][j]; buf[j]='\0'; unsetenv(buf); } printf("Env. initial:\n"); afisenv(); putenv("x1=10");printf("Am ad.x1=10; env. rezultat este:\n"); afisenv(); putenv("x1=20");printf("Am modif.x1=20; env. rezultat este:\n");afisenv(); putenv("x2=50");printf("Am ad.x2=50; env. rezultat este:\n"); afisenv(); unsetenv("x1");printf("Am elim.x1; env. rezultat este:\n"); afisenv(); if(!fork()){printf("Fiul cu fork are ca env.:\n"); afisenv(); exit(0);} wait(NULL); system("./p23 1"); return 0; } Utilizare si comentarii: lansam "p23"; pe ecran apare ceva gen: Env. initial: Am ad.x1=10; env. rezultat este: x1=10 Am modif.x1=20; env. rezultat este: x1=20 Am ad.x2=50; env. rezultat este: x1=20 x2=50 Am elim.x1; env. rezultat este: x2=50 Fiul cu fork are ca env.: x2=50 Fiul cu system are ca env.: x2=50 PWD=/home/funinf/dra/work HOSTNAME=moisil.cs.unibuc.ro MACHTYPE=i586-mandrake-linux-gnu

SHLVL=1 SHELL=/bin/bash HOSTTYPE=i586 OSTYPE=linux-gnu TERM=dumb PATH=/usr/local/bin:/bin:/usr/bin _=./p23 Programul de mai sus pe de-o parte ofera o noua ilustrare a modului de lucru cu "putenv" si "unsetenv", pe de alta parte arata cum se mosteneste environmentul prelucrat astfel la fii cu "fork" si "system". El fiind lansat fara argumente in linia de comanda, sare peste primul "if" si executa "for", care videaza environmentul; apoi se adauga/modifica/scot niste variabile de environment, afisandu-se de fiecare data environmentul obtinut - environmentul va avea doar variabile noi, cele mostenite de la shell fiind eliminate; inainte de "fork", procesul are in environment doar "x2=50"; apoi se genereaza un fiu cu "fork" si se asteapta terminarea lui ("wait"), apoi se genereaza un fiu cu "system". Fiul cu "fork" isi scrie environmentul si se termina; fiul cu "system" executa tot "p23" dar cu un argument in linia de comanda (valoarea lui nu conteaza) - astfel fiul va executa doar primul "if", unde isi va scrie environmentul, apoi se va termina. Observam ca ambii fii mostenesc "x2=50" - deci variabilele de environment pe care un proces si le adauga cu "putenv" sunt automat exportabile catre fii cu "fork" sau "system"; fiul cu "fork" are ca environment doar "x2=50" (deci environmentul tatalui de dinaintea bifurcarii), in timp ce fiul cu "system" are un environment mai bogat, datorat shell-ului care a executat linia de comanda "./p23 1". ============================================================================ INLOCUIREA UNUI PROCES CU ALTUL: -------------------------------#include<unistd.h> (man execv) int execv(const char *spec, char *const a[]); => se incarca in memorie fisierul executabil cu specificatorul "spec" si se lanseaza in executie cu argumentele din linia de comanda specificate de "a"; "a" trebuie initializat in acelasi stil in care se initializeaza automat parametrul al doilea al lui "main" (in particular "a[0]" trebuie sa pointeze un string identic cu cel pointat de "spec" iar ultima componenta a lui "a" trebuie sa contina "NULL"); noul proces ia locul celui curent (deci va avea ca PID PID-ul acestuia si ca tata tatal acestuia); in caz de succes nu exista retur din aceasta functie (pentru ca procesul initial nu mai exista); in caz de esec functia returneaza -1 (si seteaza errno) iar procesul initial continua. #include<unistd.h> (man execve) int execve(const char *spec, char *const a[], char *const e[]); => similar ca la "execv", dar noul proces va avea environmentul specificat de "e"; "e" trebuie initializat in acelasi stil in care se initializeaza automat parametrul al treilea al lui main (deci componentele lui "e" trebuie sa pointeze stringuri de forma "var=val" iar ultima componenta a sa trebuie sa contina NULL); in cazul lui "execv" environmentul noului proces este cel preluat de la vechiul proces. Observatii: 1) In cazul ambelor functii, suma lungimilor tuturor stringurilor date ca parametrii prin intermediul lui "a" si "e" nu trebuie sa depaseasca o valoare maxima specificata de constanta simbolica ARG_MAX, pentru care putem include "limits.h" (in principiu este 131072). 2) Noul proces obtinut cu una din functiile de mai sus preia aproape toate caracteristicile procesului initial, cu cateva exceptii, printre care: - proprietarul efectiv si grupul efectiv sunt cei ai fisierului

indicat de "spec", nu cei reali (cei reali sunt la fel ca la procesul initial), daca acest fisier are setati bitii "set_uid", respectiv "set_gid"; - handlerele nu sunt preluate (asemanator cu "system"); - in cazul lui "execve" environmentul va fi cel specificat de "e", nu cel al procesului initial. 3) In general variabilele de environment pe care un proces si le adauga cu "putenv" sunt si ele preluate in procesul obtinut cu "execv"; 4) In general procesul obtinut cu una din functiile de mai sus preia tabela de descriptori a procesului initial. 5) Este bine ca specificatorii folositi pentru a initializa parametrul "spec" si componenta "a[0]" sa respecte aceleasi masuri de precautie pe care le-am prezentat la "system" (in particular, daca vrem sa specificam un fisier "p" aflat in directorul curent, vom scrie "./p"). p24.c: #include<unistd.h> int main(){ char *argumente[]={"/bin/ls", "-l", NULL}; execv("/bin/ls", argumente); /* in caz de succes al lui "exec", aici nu se mai ajunge */ return 0; } Utilizare: lansam; pe ecran apare efectul executiei unei comenzi shell "ls -l" ("/bin/ls" este specificatorul executabilului din sistem care face comanda "ls"). p25a.c: #include<stdio.h> #include<unistd.h> int main(int na, char *a[], char *e[]){ int i; char *arg[]={"./p25b","a","b",NULL}, *env[]={"x=1",NULL}; printf("Proces PID=%d, PPID=%d\n",getpid(),getppid()); printf("Argumente:\n"); for(i=0; i<na; ++i)printf(" %s\n",a[i]); printf("Environment:\n"); for(i=0; e[i]; ++i)printf(" %s\n",e[i]); execve("./p25b", arg, env); return 0; } p25b.c: #include<stdio.h> #include<unistd.h> int main(int na, char *a[], char *e[]){ int i; printf("Proces PID=%d, PPID=%d\n",getpid(),getppid()); printf("Argumente:\n"); for(i=0; i<na; ++i)printf(" %s\n",a[i]); printf("Environment:\n"); for(i=0; e[i]; ++i)printf(" %s\n",e[i]); } Utilizare si comentarii: lansam "p25a"; pe ecran apare ceva gen: Proces PID=19677, PPID=19280 Argumente: p25a Environment: <un environment mare, mostenit de la shell> Proces PID=19677, PPID=19280 Argumente: ./p25b a b Environment: x=1 Observam ca noul proces a avut acelasi PID si PPID ca cel initial.

p26.c: Numarul aparitiilor unui fisier dat intr-o arborescenta data: | #include<unistd.h> | #include<sys/types.h> | #include<dirent.h> | #include<string.h> | #include<sys/stat.h> | #include<stdio.h> | #include<stdlib.h> | #include<sys/wait.h> | int main(int na, char *a[]){ | DIR *pd; struct dirent *pde; struct stat s; | char cale[256], specificator[256]; | char *arg[]={a[0],a[1],specificator,NULL}, *env[]={"numaratoare=0",NULL}; | int suma,status; | if(na!=3){printf("Nr. gresit de argumente.\n"); return -1;} | if(stat(a[2],&s)==-1) | {printf("%s nu poate fi accesat.\n",a[2]); return -1;} | if(!S_ISDIR(s.st_mode)){printf("%s nu e director.\n",a[2]); return -1;} | if((pd=opendir(a[2]))==NULL)return 0; | strcpy(cale,a[2]); strcat(cale,"/"); | for(pde=readdir(pd); pde; pde=readdir(pd)){ | strcpy(specificator,cale); strcat(specificator, pde->d_name); | if(stat(specificator,&s)==-1)continue; | if(S_ISDIR(s.st_mode)) | if(strcmp(pde->d_name,".") && strcmp(pde->d_name,"..")) | if(!fork())execve(a[0],arg,env); | } | rewinddir(pd); | suma=0; | for(pde=readdir(pd); pde; pde=readdir(pd)){ | strcpy(specificator,cale); strcat(specificator, pde->d_name); | if(stat(specificator,&s)==-1)continue; | if(S_ISREG(s.st_mode))if(!strcmp(a[1],pde->d_name)){suma=1; break;} | } | closedir(pd); | while(wait(&status)>-1){suma+=WEXITSTATUS(status);} | if(!getenv("numaratoare"))printf("Sunt %d aparitii.\n",suma); | return suma; | } Utilizare si comentarii: lansam in foreground, dand ca argumente in linia de comanda fisierul cautat si directorul origine al arborescentei in care se cauta (ca la"p14"); de exemplu: p26 p26.c .. Modul de functionare este asemanator programelor "p10" si "p14", cu urmatoarele mentiuni: - aici cautarea este efectuata de "main" insusi, nu se mai folosim o functie; fisierul cautat si directorul origine al arborescentei, care erau dati ca parametrii functiei, aici sunt luati direct din parametrii lui "main"; apelul recursiv (la intalnirea unui director fiu) este inlocuit cu o alta executie a acestui program (avand ca argumente in linia de comanda acelasi fisier cautat si specificatorul directorului fiu), care va inlocui un fiu obtinut cu "fork"; noul proces, inlocuind un fiu cu "fork" al procesului anterior, devine fiu al lui (deci ii va furniza lui codul de retur); - in primele trei "if"-uri ale programului doar in procesul initial conditia poate fi adevarata (in cazul cand operatorul a dat un numar necorespunzator de argumente in linia de comanda, sau entitatea a doua nu poate fi accesata sau nu este director), deci doar procesul initial poate sa scrie pe ecran acele mesaje de eroare; procesele fiu sunt lansate intotdeauna cu numar corect de argumente in linia de comanda si numai dupa

ce verificarile necesare au fost deja facute de procesul tata; - fiecare executie a programului returneaza prin codul de retur (valoarea returnata de "main") numarul aparitiilor fisierului cautat in arborescenta in care s-a cautat la acea executie; acest numar este suma dintre numarul aparitiilor fisierului in directorul respectiv (care poate fi 0 sau 1) si numarul aparitiilor fisierului in subarborescentele -fiu, aceste numere fiind returnate de procesele fiu; pentru a recupera toate aceste numere, o executie nu se termina pana cand toti fii sai s-au terminat ("while(wait...)"); - doar procesul initial (din care s-au generat toate) va scrie numarul calculat pe ecran; in acest scop se utilizeaza o variabila de environment "numaratoare", care se presupune ca nu exista in shell (deci inainte de a lansa programul pentru prima data trebuie sa ne asiguram ca in shell nu exista o asemenea variabila de environment): procesul initial nu o are (deci in el "getenv" returneaza NULL) dar descendentii lui (obtinuti cu "fork" si "execve") o au (prin intermediul vectorului "env" dat ca parametru la "execve"). Subliniem ca atunci cand un proces face "execv", "execve", noul proces nu este fiu al primului ci ii ia locul (si are acelasi PID, PPID), dar in programul nostru fiecare proces face mai intai "fork", generand un fiu, apoi FIUL face "excve", inlocuindu-se cu un alt proces - astfel noul proces devine fiu al procesului care a facut "fork" (avand acelasi PPID ca fiul cel autentic, pe care l-a inlocuit). p27a.c: ilustrarea faptului ca procesele obtinute cu "execv" preiau de la procesul initial tabela de descriptori: #include<sys/types.h> #include<sys/stat.h> #include<fcntl.h> #include<stdio.h> #include<unistd.h> int main(){ int d; d=open("f",O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC,S_IRUSR|S_IWUSR); if(d==5)return; dup2(d,5); close(d); write(5,"A",1); execv("./p27b",NULL); return 0; } p27b.c: program auxiliar: #include<unistd.h> int main(){ write(5,"B",1); return 0; } Utilizare si comentarii: lansam "p27a"; daca in fisierul "f" se scrie ceva (deci daca in "p27a" "open" a returnat ceva !=5), atunci se scrie "AB"; observam ca "p27a" a deschis fisierul "f" si l-a asociat descriptorul 5, dar "p27b" nu a facut nici o operatie de deschidere ci a scris prin 5 direct; concluzia: procesul "p27b" a preluat tabela de descriptori asa cum a completat-o "p27a". p28a.c: ilustrarea faptului ca procesele obtinute cu "execv", "execve" preiau redirectarile din linia de comanda ale procesului initial: #include<unistd.h> #include<stdio.h> int main(){printf("A"); fflush(stdout); execv("./p28b",NULL); return 0;} p28b.c: program auxiliar: #include<stdio.h> int main(){printf("B"); fflush(stdout); return 0;} Utilizare si comentarii: lansam "p28a > f"; atunci "f" va contine "AB";

concluzie: procesul "p28b" a preluat redirectarea "> f" si a scris tot in "f". Observatie: daca in "p28a", "p28b" pun "printf("...\n")" si nu pun "fflush", atunci: - daca lansez fara redirectare: "p28a", pe ecran apare "AB"; - daca lansez cu redirectare "p28a > f", in fisierul "f" apare "B"; acestea arata doua lucruri: - in cazul unui proces cu iesirea standard redirectata din linia de comanda catre un fisier, bufferul lui "*stdout" nu se mai goleste la scrierea lui "\n" ci trebuie neaparat "fflush"; - la inlocuirea lui "p28a" cu "p28b" bufferul lui "*stdout" nu s-a golit automat ca la orice terminare normala a unui proces ci a fost pierdut (in exterior a ajuns doar ce a scris "p28b"); deci la inlocuirea unui proces cu altul prin "execv", "execve", nu se mai efectueaza toate operatiile de inchidere intocmai ca la o terminare normala. p29a.c: minishell care permite lansarea unor procese cu environment | setabil: | #include<stdio.h> | #include<string.h> | #include<stdlib.h> | #include<unistd.h> | #include<sys/types.h> | #include<sys/wait.h> | #define MAXNRARG 10 | #define MAXNRENV 10 | int acvar(char *s1, char *s2){ | while(*s1 && *s2 && *s1==*s2 && *s1!='=' && *s2!='='){++s1; ++s2;} | if((*s1=='=' && *s2=='=') || | (*s1=='=' && !*s2) || | (*s2=='=' && !*s1) || | (!*s1 && !*s2) | )return 1; | else return 0; | } | char buf[256], *a[MAXNRARG], *e[MAXNRENV]; int na, ne, i, j, k, s; | int main(){ | ne=0; e[0]=NULL; | do{ | printf(">"); gets(buf); s=0; na=0; | for(i=0;buf[i];++i) | if(buf[i]==' ' && s==1){buf[i]='\0'; s=0;} | else if(buf[i]!=' ' && s==0){a[na]=buf+i; ++na; s=1;} | a[na]=NULL; | if(a[0]==NULL)continue; | else if(a[0][0]!='#') | {if(!fork()){execve(a[0],a,e); return 1;} wait(NULL);} | else if(!strcmp(a[0],"#set")) | for(i=1;i<na;++i){ | for(j=0;j<ne;++j)if(acvar(a[i],e[j])) | {e[j]=realloc(e[j],strlen(a[i])); strcpy(e[j],a[i]); break;} | if(j==ne && ne<MAXNRENV-1) | {e[ne]=(char *)malloc(strlen(a[i])); | strcpy(e[j],a[i]); ++ne; e[ne]=NULL;} | } | else if(!strcmp(a[0],"#unset")) | for(i=1;i<na;++i)for(j=0; j<ne; ++j){if(acvar(a[i],e[j])) | {free(e[j]); for(k=j;k<ne;++k)e[k]=e[k+1]; --ne; break;}} | else if(!strcmp(a[0],"#show")) | for(i=0;i<ne;++i)printf("%s\n",e[i]);

| else if(!strcmp(a[0],"#exit"))break; | else printf("Nu cunosc comanda: %s\n",a[0]); | }while(1); | return 0; | } p29b.c: program auxiliar: | #include<stdio.h> | int main(int na, char *a[], char *e[]){ | int i; | printf("Program p29b:\n"); | printf("\nArgumente:\n"); for(i=0; i<na; ++i)printf("%s\n",a[i]); | printf("\nEnvironment:\n"); for(i=0; e[i]; ++i)printf("%s\n",e[i]); | } Utilizare: lansam; apare un prompter ">"; in continuare putem da comenzi specifice mini-shell-ului, anume: #set var1=val1 ... varn=valn => in environmentul construit local se adauga/modifica variabilele "var1", ... "varn" cu valorile "val1", ... respectiv "valn"; #unset var1 ... varn => se elimina din environmentul construit local variabilele "var1", ..., "varn"; #show => se afis environmentul local din momentul respectiv; #exit => parasirea mini-shell-ului (se revine la shell-ul adevarat); p a1 ... an => se lanseaza programul "p" ("p" este un specificator) de pe disc, cu argumentele din linia de comanda "a1", ..., "an", procesul avand ca environment environmentul local (construit cu comenzile de mai sus); initial environmentul local este vid. Exemplu de executie (am scris ce se vede pe ecran): >#show >#set a=1 >#set bb=2 c=3 >#show a=1 bb=2 c=3 >#set bb=3 >#show a=1 bb=3 c=3 >p29b 1 2 Program p29b: Argumente: p29b 1 2 Environment: a=1 bb=3 c=3 >#unset bb c >#show a=1 >p29b x yyy Program p29b:

Argumente: p29b x yyy Environment: a=1 >#xx Nu cunosc comanda: #xx >#exit bash$ Comentarii: functia "acvar" primeste doua siruri de forma "var=val" sau "var" si testeaza daca variabila care apare in ele (partea "var") coincide; ea se putea inlocui cu: int acvar(char *s1, char *s2){ char *p1, *p2; int n1, n2; p1=strchr(s1,'='); if(p1==NULL)n1=strlen(s1); else n1=p1-s1; p2=strchr(s2,'='); if(p2==NULL)n2=strlen(s2); else n2=p2-s2; if(n1!=n2)return 0; else return !strncmp(s1,s2.n1); } (despre functia "strchr" am mai vorbit, iar functia "strncmp" are acelasi efect ca "strcmp", insa compara lexicografic numai prefixele de lungime "n1" din "s1" si "s2"; pentru detalii asupra aceastei functia: "man strncmp"); in "e" este construit environmentul local, care se va transmite proceselor rezultate din comenzi (initial e vid); in "buf" se citeste o linie de comanda a mini-shell-ului, care contine fie o comanda interna (cu "#"), fie o comanda externa (un specificator de fisier executabil de pe disc), apoi niste argumente - componentele vectorului "a" vor pointa aceste entitati (deci numele comenzii interne / specificatorul executabilului si argumentele) direct in "buf"; cand se lanseaza un proces cu "execve", "a" contine exact ce trebuie dat ca al doilea parametru (specificatorul executabilului si argumentele sale); remarcam ca procesele lansate ca rezultat al unor comenzi sunt fii ai mini-shell-ului (cu acelasi argument ca la "p26": ele inlocuiesc niste fii autentici obtinuti cu "fork") iar environmentul dat lor nu este environmentul mini-shell-ului (ca proces), ci un environment fabricat local; in fine, acel "return 1;" din randul "{if(!fork()){execve(a[0],a,e); return 1;} wait(NULL);}" este necesar pentru cazul cand "execve" esueaza (de exemplu programul solicitat de pe disc nu exista), deci se revine in fiul obtinut cu "fork" (acesta trebuie oricum terminat, altfel va incurca mini-shell-ul initial), iar "wait" din aceeasi linie este ca sa nu continui mini-shell-ul initial si sa primesc prompterul ">" decat dupa ce s-a terminat fiul. ============================================================================ FISIERE TUB (PIPE): ------------------Sunt fisiere speciale cu o organizare de tip coada: prima informatie citita este prima informatie scrisa; citirea dintr-un tub este distructiva, deci o informatie poate fi citita de acolo o singura data. In general, tuburile au o capacitate maxima limitata. tub ---------------------------------scriere --------> --------> citire ---------------------------------Un tub poate avea un nume (o legatura fizica intr-un director) sau poate fi anonim (sa nu figureze in nici un director). Un tub anonim exista doar atat timp cat exista procese care il acceseaza (cat timp i-nodul sau este in TIA); in momentul cand nu mai exista nici un proces care il acceseaza

(deci i-nodul sau este scos din TIA), el este sters de pe disc. Un tub cu nume poate exista chiar daca nu exista procese care sa il acceseze (deci i-nodul sau sa nu fie in TIA), atata timp cat are legeturi fizice (la fel ca in cazul fisierelor obisnuite); daca un tub cu nume pierde toate legaturile sale fizice, el devine automat un tub fara nume (si va continua sa existe doar atat timp cat exista procese care il acceseaza). TUBURI ANONIME: --------------#include<unistd.h> (man -S 2 pipe) int pipe(int p[2]); => creaza un tub anonim si il deschide de doua ori (ii aloca doua intrari in TDF): o data pentru citire si o data pentru scriere; in cadrul procesului i se aloca doi descriptori: unul asociat deschiderii pentru citire si care va fi stocat in "p[0]", altul asociat deschiderii pentru scriere si care va fi stocat in "p[1]"; parametrul "p" este implementat de fapt ca fiind "int *p"; returneaza: 0=succes, -1=esec (caz in care seteaza errno). TD a procesului --TDF TIA 0 | | --------------------------. --0 | | 0 | | p[0] --> | a | . -----------------. | | . --a | 1 | r | | x | . | | . | | . -----------------. ---------- i-nod . --. | | x | 2 | | asociat p[1] --> | b | . -----------------. ---------- tubului . --b | 1 | w | | x | . | | . | | ----------------------------Deci un tub deschis ca mai sus are deodata un cititor si un scriitor (ambii fiind procesul insusi); ulterior, prin diverse manevre, numarul proceselor cititor sau scriitor in tubul respectiv se poate modifica (in plus sau minus). De exemplu daca procesul care a facut "pipe" isi inchide unul din descriptorii continuti in "p[0]" si "p[1]", tubul pierde un cititor, respectiv un scriitor; daca insa acest proces face "fork", fiii mostenesc TD-ul sau, deci devin cititori si/sau scriitori in acel tub. Citirea/scrierea intr-un tub deschis ca mai sus se poate efectua cu functiile obisnuite care opereaza cu fisierele prin intermediul descriptorilor ("read", "write", etc.). Prezentam cateva aspecte importante legate de citirea si scrierea in tuburi in general (anonime sau cu nume): 1 - in cazul citirii dintr-un tub nevid care contine n caractere folosind apelul "read(p[0], buf, m)", se citesc min(n, m) caractere in zona pointata de "buf"; deci, daca m > n, procesul nu adoarme pana cand tubul va contine m caractere; 2 - in cazul incercarii de a citi dintr-un tub vid care nu are scriitori, se considera ca s-a intalnit sfarsitul de fisier si nu se citeste nimic ("read" returneaza 0); iarasi, procesul nu adoarme asteptand ca tubul sa devina nevid sau sa capete scriitori; 3 - in cazul incercarii de a citi dintr-un tub vid care are scriitori, procesul adoarme pana cand tubul nu mai e vid sau pana cand nu mai are scriitori; daca primul eveniment care se intampla este ca tubul devine nevid (cineva a scris in el), in continuare se intampla ca la punctul 1 (fiind deci posibil ca in continuare se nu se citeasca atatea caractere cate se doreste, daca prima scriere nu a pus acolo suficiente caractere); daca primul eveniment care se intampla este disparitia tututor scriitorilor, in continuare se intampla ca la punctul 2; de notat ca putem modifica proprietatile unui tub a.i. nici in cazul 3

citirea sa nu fie blocanta. 4 - exista un numar maxim de caractere care se pot scrie atomic intr-un tub (adica respectivele caractere vor aparea in tub consecutive sau nu vor aparea deloc), desemnat de constanta simbolica PIPE_BUF, pentru care putem include "limits.h" (in principiu este 4096); 5 - in cazul incercarii de a scrie intr-un tub fara cititori, procesul primeste semnalul SIG_PIPE (=13), efectul implicit fiind terminarea (in cazul proceselor lansate ca rezultat al unor comenzi shell se afisaza si mesajul "Broken pipe"); 6 - in cazul incercarii de a scrie n caractere intr-un tub cu cititori: a) daca n > diferenta dintre capacitatea maxima a tubului si numarul de caractere care deja exista in tub, procesul poate sa adoarma pana cand cititorii consuma suficiente caractere din tub a.i. sa poata fi scrise toate cele n caractere; iarasi, putem modifia proprietatile tubului a.i. scrierea sa nu fie blocanta; b) in cazul ca se face scrierea (respectand deci ce am zis la punctul a)), daca n <= PIPE_BUF atunci scrierea este atomica, altfel nu este neaparat atomica (deci caracterele ajung in tub in mai multe transe si daca si alte procese scriu in tub in acest timp, caracterele respective nu vor aparea consecutive, intre transe putand aparea intercalate alte caractere); observatii: practic am observat ca PIPE_BUF = capacitatea maxima a unui tub = 4096; de asemenea, la a), nu se scriu deja o parte din cele n caractere pe masura ce se elibereaza spatiul, ci se asteapta pana cand e posibila o scriere atomica de lungime maxima - deci daca n<4096, se asteapta pana cand in tub exista n pozitii libere si atunci se scriu toate cele n caractere deodata; daca n>=4096, se asteapta pana se goleste tot tubul, apoi se scriu 4096 caractere, apoi daca n-4096>=4096, iar se asteapta pana se goleste tot tubul, etc. Cand lucram cu tuburi pot aparea frecvent situatii de autoblocaj al unui proces sau de interblocaj intre mai multe procese: Exemplul 1 (autoblocaj): int p[2]; char buf[10]; pipe(p); read(p[0], buf, 1); -> autoblocaj; tubul e vid si nu are ... alt scriitor decat procesul insusi write(p[1], buf, 1); (iar acesta doarme in "read", nemaiajungand la "write" unde ar fi scris ceva in tub); Exemplul 2 (interblocaj): int p1[2], p2[2]; char buf[10]; pipe(p1); pipe(p2); if(fork()){read(p1[0],buf,1); ... write(p2[1],buf,1);} else{read(p2[0],buf,1); ... write(p1[1],buf,1);} -> aici am modelat o situatie cand doua procese vor sa comunice prin doua tuburi, fiecare tub corespunzand unui sens de circulatie a informatiei: tub1 ---------------------------------p1[0] <-------<-------- p1[1] ---------------------------------PS1 (tata) PS2 (fiu) tub2 ---------------------------------p2[1] --------> --------> p2[0] ---------------------------------procesul initial deschide (de fapt creaza) ambele tuburi, alocand patru descriptori; dupa "fork" procesul fiu mosteneste cei patru descriptori, asa ca fiecare tub are acum doi cititori si doi scriitori (desi fiecare

proces foloseste efectiv doar doi descriptori, prezentati in desenul de mai sus); in continuare, ambele procese ajung la "read" inainte de a apuca sa scrie ceva in tubul "celalalt" si adorm pe o perioada indefinita fiecare asteapta ca celalalt sa scrie in tubul din care el trebuie sa citeasca (tuburile sunt in acest moment vide, dar au scriitori, fiecare proces are descriptori in scriere pe ambele tuburi). O sugestie pentru a evita asemenea blocaje/interblocaje este ca tot timpul se pastram deschisi doar descriptorii pe care-i folosim efectiv si sa-i inchidem pe ceilalti - astfel, unele adormiri in "read" se pot sfarsi prin faptul ca tubul respectiv, desi este vid, nu mai are scriitori. Cu urmatoarele programe vom studia anumite aspecte legate de citirea si scrierea intr-un tub: Pentru primul program avem nevoie de urmatoarele functii: #include<unistd.h> (man -S 3 usleep) void usleep(unsigned long microsec); => procesul apelant adoarme pentru "microsec" microsecunde; acest timp este usor influentat de intensitatea activitatii din sistem; daca intre timp procesul primeste un semnal neignorat, se trezeste; #include<unistd.h> (man -S 2 nice) int nice(int increment); => numarul ce caracterizeaza prioritetea procesului creste cu "increment"; incrementul poate fi intre -20 si 19; numai root poate folosi incrementi negativi; cu cat numarul ce caracterizeaza prioritatea este mai mare, prioritatea este mai mica (procesul se executa mai lent); p30.c: | #include<unistd.h> | int d[2]; char buf[1000]; | int main(){int i; | pipe(d); | if(fork()) |{close(d[1]); nice(19); buf[read(d[0],buf,1000)]='\0'; printf("%s\n",buf);} | else |{close(d[0]); sleep(1); for(i=0;i<1000;++i){write(d[1],"a",1); usleep(1);}} | return 0; | } Utilizare: lansam de mai multe ori; de fiecare data dupa o secunda pe ecran va apare un sir de "a"; numarul de "a" afisati nu va fi insa mereu acelasi; de exemplu la trei rulari succesive am obtinut: aaaaa aaaa aaaaaaa Explicatii: procesul fiu asteapta o secunda ca tatal sa ajunga la "read" si sa adoarma (in acest moment tubul fiind vid dar cu scriitori), apoi executa 1000 de scrieri ale cate unui "a" in tub - scrierea atomica se face deci cu cate un "a", nu cu cate 1000 de "a"; dupa ce tatal a adormit, sistemul testeaza periodic (prin functia sa de "scheduling") daca sunt indeplinite conditiile pentru a se trezi (adica daca tubul a devenit nevid); prima data cand constata ca da, il trezeste, acesta citeste toate "a"-urile din tub (pentru ca oricum nu vor fi mai multe de 1000), scrie pe ecran ce a citit si se termina; intrucat tatal are prioritate mica (datorita lui "nice(19)"), testele efectuate de sistem au loc mai rar, iar variatiile in incarcarea cu sarcini a acestuia se resimt mai bine in timpul scurs intre doua testari; pe de alta parte, faptul ca fiul face "usleep(1)" intre doua scrieri va face ca de cele mai multe ori intre doua testari ale tatalui se fie scris in tub cel putin un "a", dar nu toti 1000 de "a"; mai mult, intrucat acest timp de 1 microsecunda este usor influientat de activitatea din sistem, numarul de "a" scris de fiu intre doua testari ale tatalui va avea si din acest motiv variatii; per total, la rulari diferite, intre doua testari succesive ale tatalui, fiul va scrie in tub un numar diferit de "a". Remarcam

cu ocazia asta ca atunci cand sistemul constata pentru prima data ca tubul e nevid, el trezeste tatal, care citeste tot ce este acolo si trece de "read", chiar daca nu a gasit la momentul respectiv 1000 de "a", cati ar fi dorit (urmatorii "a" scrisi in tub de fiu vor ramane necititi). p31.c: | #include<unistd.h> | #include<sys/types.h> | #include<sys/wait.h> | #include<stdio.h> | int d[2]; char a[10000],b[10000],c[10000]; | int main(){int i; | for(i=0;i<10000;++i)a[i]='A'; | for(i=0;i<10000;++i)b[i]='B'; | for(i=0;i<10000;++i)c[i]='\0'; | pipe(d); | if(fork()){write(d[1],a,4090); write(d[1],b,1000); wait(NULL);} | else {sleep(1); i=read(d[0],c,5000); printf("%s %d\n",c,i);} | return 0; | } Utilizare: lansam; dupa 1 secunda se scriu pe ecran 4090 de "A", apoi numarul 4090. Comentarii: programul a fost facut stiind ca capacitatea maxima a unui tub = PIPE_MAX = 4096; dupa "fork" fiul doarme 1 secunda, timp in care tatal scrie in tub 4090 de "A" (in mod atomic), apoi incercand sa scrie 1000 de "B" adoarme (in tub mai sunt libere doar 6 pozitii iar el are nevoie de 1000, deoarece 1000 < 4096, deci cea mai lunga scriere atomica posibila ar fi de 1000 de caractere); dupa consumarea secundei, fiul se trezeste si incearca sa citeasca 5000 de caractere din tub, dar cum in acest moment nu sunt acolo decat 4090 de "A", le citeste doar pe acestea si trece mai departe - deci "c" va contine un sir de 4090 de "A" iar "read" returneaza 4090 (aceste date sunt scrise pe ecran de "printf"); dupa ce fiul a terminat "read"-ul, tubul este vid iar tatal se trezeste si scrie in el cei 1000 de "B" - acestia insa nu vor mai fi cititi de nimeni; in final tatal asteapta terminarea fiului ("wait(NULL)") si apoi se termina (daca tatal nu asteapta, exista riscul ca el sa se termine inainte ca fiul sa faca "printf" si atunci acesta, ajungand in background, nu va reusi sa scrie tot ce trebuie pe ecran decat daca avem "-tostop"). O ultima remarca: "c" a fost initializat inainte cu "\0" pe toate componentele ca sa nu mai fie nevoie sa punem ulterior un "\0" dupa ultimul "A" citit in el (fara acest "\0" functia "printf" nu stie pana unde sa afiseze stringul). Cand operam cu tuburi folosind structuri FILE, este posibil ca informatiile scrise sa ramana in bufferele acestor structuri si sa nu ajunga imediat in tub; acest fenomen poate fi si sursa unor blocaje: p32.c: #include<unistd.h> #include<stdio.h> int d[2]; char c; FILE *f,*g; int main(){ pipe(d); f=fdopen(d[0],"rb"); g=fdopen(d[1],"wb"); write(d[1],"a",1); fscanf(f,"%c",&c); printf("%c\n",c); /* pe ecran apare "a" */ fprintf(g,"a"); /* "a" ajunge in buff. lui "*g", nu in tub */ fscanf(f,"%c",&c); /* blocaj: citire din tub vid, dar cu scriitori */ printf("%c\n",c); return 0; } Comentarii: la scrierea cu "write", "a" ajunge imediat in tub si este citit cu succes la primul "fscanf" (deci la primul "printf" pe ecran apare "a"); la scrierea cu "fprintf", "a" ajunge in bufferul lui "*g", nu in tub;

astfel, in momentul executarii celui de-al doilea "fscanf" tubul e vid dar are scriitori (procesul insusi e si cititor si scriitor) - de aceea, aici procesul se autoblocheaza (nu ajunge niciodata la al doilea "printf"). Daca dupa "fprintf(g,"a")" puneam "fflush(g)", atunci "a" ajungea in tub, "fscanf" citea acest "a" (procesul nu se autobloca), iar la al doilea "printf" "a"-ul ar fi fost scris pe ecran. Aplicatie: program care sa primeasca ca argumente in linia de comanda doi specificatori de programe "p1" si "p2" si sa lanseze comanda "p1 | p2": p33a.c: programul principal: | #include<unistd.h> | int d[2]; char *anou[2]; | int main(int na, char *a[]){ | if(na!=3){printf("Nr. gresit de argumente.\n"); return 1;} | if(pipe(d)==-1){perror("pipe"); return 1;} | switch(fork()){ | case -1: perror("fork"); return 1; | case 0: close(1); dup(d[1]); /* 1 <=> d[1] */ | close(d[0]); close(d[1]); | anou[0]=a[1]; anou[1]=NULL; | execv(a[1],anou); | perror("execv"); return 1; | default:close(0); dup(d[0]); /* 0 <=> d[0] */ | close(d[0]); close(d[1]); | anou[0]=a[2]; anou[1]=NULL; | execv(a[2],anou); | perror("execv"); return 1; | } | return 0; | } p33b.c: primul program auxiliar: | #include<stdio.h> | int main(){while(1)printf("A"); fflush(stdout); return 0;} p33c.c: al doilea program auxiliar: | #include<stdio.h> | #include<unistd.h> | int main(){char c; | while(1){scanf("%c",&c); printf("%c\n",c); sleep(1);} | return 0; | } Utilizare si comentarii: se lanseaza: p33a p33b p33c programul "p33b" scrie "A"-uri foarte repede la iesirea standard; programul "p33c" citeste de la intrarea standard caractere si le scrie la iesirea standard cate o data pe secunda; programul "p33a" realizeaza inlantuirea "p33b | p33c", avand ca rezultat scrierea pe ecran a cate unui "A" pe secunda; pentru a realiza aceasta inlantuire, "p33a" creaza si deschide un tub pentru citire si scriere, apoi face "fork"; ambele procese rezultate mostenesc descriptorii legati la tub; in continuare procesul fiu leaga iesirea standard 1 la tub si se inlocuieste ("execv") cu un proces ce executa primul program dat ca argument (aici "p33b") - acest proces va pastra noua legare si astfel se va executa cu iesirea standard legata la tub; in acelasi timp, procesul tata leaga intrarea standard 0 la tub si se inlocuieste cu un proces care executa al doilea program dat ca argument (aici "p33c") - acest proces va pastra noua legare si astfel se va executa cu intrarea standard legata la tub; pentru a termina totul, tastam ^c - in felul acesta este emis semnalul SIGINT catre toate procesele aflate in foreground la terminalul curent, adica "p33b" si "p33c" ("p33a" a fost inlocuit cu "p33c"), si intrucat aceste procese nu si-au asignat alte handlere pentru acest semnal, se vor termina.

TUBURI CU NUME: --------------Din shell se pot crea cu comanda mkfifo specificator_tub mkfifo --mode=drepturi specificator_tub (pentru detalii: "man mkfifo"). In al doile caz, prin "drepturi" putem specifica ce drepturi de acces sa aiba tubul; acest parametru se construieste ca la "chmod" (atentie: la "--mode" sunt doua "-"). De exemplu: mkfifo f1 => creaza tubul "f1" cu drepturile "rw-r--r--" (drepturile implicite) mkfifo --mode=u=r f2 => creaza tubul "f2" cu drepturile "r--r--r--" (in drepturile implicite s-au inlocuit cele pentru proprietar cu "citire") mkfifo --mode=g+w f3 => creaza tubul "f3" cu drepturile "rw-rw-r--" (in drepturile implicite s-a adaugat la "grup" dreptul "scriere") Dintr-un program C se pot crea cu functia: #include<sys/types.h> (man -S 3 mkfifo) #include<sys/stat.h> int mkfifo(const char *spec, mode_t drepturi); => creaza un tub cu specificatorul "spec" si drepturile de acces date de "drepturi" (acestea se pot preciza prin combinatii de constante simbolice la fel ca in cazul parametrului "drepturi" al lui "open" si sunt afectate de masca implicita de drepturi a procesului "umask" la fel ca la "open"); returneaza: 0=succes, -1=esec (caz in care seteaza errno). La comanda "ls -l" linia afisata pentru un tub cu nume va incepe cu "p", de exemplu "prw-r--r-- ...". Tuburile cu nume se pot deschide pentru citire sau scriere cu aceleasi functii ca fisierele obisnuite ("open", "fopen", etc.). Un apel de deschidere in citire a unui tub cu nume fara scriitori va adormi insa procesul apelant pana cand un alt proces va incerca sa-l deschida pentru scriere; de asemenea, un apel de deschidere in scriere al unui tub cu nume fara cititori va adormi procesul apelant pana cand un alt proces va incerca sa-l deschida pentru citire; in momentul cand ambele cereri vor exista, atat cei care solicita deschiderea pentru citire cat si cei care solicita deschiderea pentru scriere se vor trezi si isi vor termina deschiderea. Astfel, prima deschidere a unui tub cu nume poate fi un punct de sincronizare (rendez-vous) in care doua procese sa se astepte unul pe altul, iar in momentul cand ambele vor ajunge acolo sa realizeze simultan deschiderea si sa treaca mai departe. Mentionam ca deschiderea in citire a unui tub cu nume care are deja scriitori sau deschiderea in scriere a un tub cu nume care are deja cititori se pot realiza imediat (nu sunt blocante). Exemplu: PS1: PS2: int dr,dw; int dr,dw; ... ... (1) dw=open("tub1", O_WRONLY); (1') dr=open("tub1", O_RDONLY); ... ... (2) dr=open("tub2", O_RDONLY); (2') dw=open("tub2", O_WRONLY); Primul dintre procesele PS1 si PS2 care ajunge la (1), respectiv (1'), il asteapta pe celalalt; cand ambele ajung acolo, realizeaza apelul "open" simultan apoi merg mai departe independent; in punctul (2), respectiv (2'), ele nu se mai asteapta, deoarele in acel moment fiecare tub are deja o deschidere pentru operatia duala. Am vazut la inceput ca un tub anonim este eliminat de pe disc atunci cand nu il mai acceseaza nici un proces (i-nodul sau nu mai este in TIA), iar un

tun cu nume este eliminat de pe disc atunci cand nici nu il mai acceseaza vreun proces, nici nu mai figureaza in vreun director (nu mai are legaturi fizice); de asemenea, am vazut ca un tub cu nume care si-a pierdut toate legaturile fizice (numele), devine un tub anonim. Atat in cazul tuburilor anonime cat si in cel al tuburilor cu nume, daca atunci cand sunt indeplinite conditiile pentru eliminarea de pe disc tubul nu e vid, caracterele continute in el se pierd. Aplicatia 1: comunicarea intre doua terminale sau doua ferestre X-Windows : |Cream un tub cu nume, folosind comanda shell "mkfifo t" (unde "t" este un | specificator). |Ne conectam la doua terminale, sau cream doua ferestre X-Windows pe un | acelasi terminal - deci avem doua shell-uri, la doua terminale diferite, | fizice sau virtuale; e bine (dar nu e obligatoriu) ca cele doua shell-uri | sa aibe acelasi utilizator proprietar si acelasi director curent (altfel va | trebui sa dam drepturi suplimentare asupra tubului, de exemplu sa-l cream | cu "mkfifo --mode=ugo=rw t" si sa acordam drepturi suplimentare de executie | pe directoarele care apar in calea catre el). |La unul din terminale dam comanda shell "cat > t" (creind astfel un proces | "cat" care citeste de la tastatura si scrie in "t"), iar la celalalt dam | comanda shell "cat < t" (creind astfel un proces "cat" care citeste din | "t" si scrie pe ecran). |In continuare introducem la primul terminal diverse linii de text | (terminate cu ENTER), iar ele vor fi afisate imediat la celalalt terminal. |Cand dorim sa semnalam terminarea introducerii textului la primul terminal, | tastam ^d (astfel introducem de la tastatura "sfarsitul de fisier"). | Aceasta va produce si terminarea celor doua procese "cat": primul se va | termina pentru ca citirea sa a intalnit sfarsitul de fisier (cel generat de | la tastatura cu ^d); al doilea se va termina pentru ca va ajunge sa citeasca | dintr-un tub vid fara scriitori, deci si in el citirea va semnala sfarsitul | de fisier (al doilea "cat" incearca sa citeasca pana la sfarsitul fisierului | si cat timp tubul avea scriitor, chiar daca devenea din cand in cand vid, | aceasta citire nu semnala sfarsitul de fisier ci adormea procesul asteptand | ca tubul sa devina nevid sau sa piarda scriitorii) - a se vedea in acest | sens comentariile 1 - 6 de mai inainte, referitoare la citirea si scrierea | in tuburi, |Dupa terminarea celor doua procese "cat", tubul creat ramane insa pe disc, | deoarece al are o legatura fizica (acel "t"); pentru a-l sterge, putem da | (la unul din cele doua terminale) comanda "rm t". | | Terminal 1 Terminal 2 | --------------------------| | $mkfifo t | | $cat < t | | | $cat > t | | abcd | | | abcd | | ad | | | ad | | a123g | | | a123g | | $ | | | ^d | | | | | $ | | | | | | | | | --------------------------Observatie: daca in loc de tub foloseam un fisier obisnuit, atunci "cat < t" facea o singura citire (citea ce se afla in fisierul "t" la momentul respectiv) si se termina (nu mai astepta sa introducem si alte caractere in fisier, de la celalalt terminal). Aplicatia 2: rescrierea aplicatiei de la tuburi anonime (unde se realiza un program care sa primeasca ca argumente in linia de comanda doi specificatori de programe "p1" si "p2" si sa lanseze comanda "p1 | p2"), folosind tuburi cu nume si "system" (in loc de "execv"): p34.c: | #include<sys/types.h>

| #include<sys/stat.h> | #include<unistd.h> | #include<string.h> | #include<stdio.h> | FILE *f; char buf[256]; | int main(int na, char *a[]){ | if(na!=3){printf("Argumente incorecte.\n"); return 1;} | mkfifo("tub",S_IRWXU); | switch(fork()){ | case -1: perror("fork"); return 1; | case 0: strcpy(buf,a[1]);strcat(buf," > tub"); | system(buf); | break; | default:strcpy(buf,a[2]);strcat(buf," < tub"); | system(buf); | break; | } | unlink("tub"); | return 0; | } Utilizare: se lanseaza tot cu "p33b" si "p33c": p34 p33b p33c iar efectul si terminarea sunt la fel ca la "p33a". Observam ca realizarea este foarte apropiata de o comanda shell autentica de forma "p1 | p2". Aplicatia 3: programe de talk intre mai multi utilizatori, bazate pe tuburi: p35.c: talk folosind tuburi cu nume, gestionate cu functii de la nivelul | inferior de prelucrare al fisierelor: | #include<sys/types.h> | #include<sys/stat.h> | #include<fcntl.h> | #include<unistd.h> | #include<stdio.h> | #include<signal.h> | #include<stdlib.h> | #include<string.h> | char tubp[11], tuba[10][101], buf[256]; | int dp, da[10], na; | void h(int n){close(dp); unlink(tubp); exit(0);} | int main(){int i; sigset_t ms; | umask(0); | sigemptyset(&ms); sigaddset(&ms,SIGPIPE); | sigprocmask(SIG_SETMASK,&ms,NULL); | signal(SIGINT,h); | printf("Dati numele tubului propriu (max.10 car.): ");scanf("%s",tubp); | mkfifo(tubp,S_IRUSR|S_IWUSR|S_IWGRP|S_IWOTH); | if(fork()){dp=open(tubp,O_RDONLY);} | else{dp=open(tubp,O_WRONLY); close(dp); return 1;} | printf("Specif. tubului propriu este: %s/%s\n",getcwd(buf,255),tubp); | printf("Dati numarul tuburilor adverse: "); scanf("%d",&na); | printf("Dati specif.tuburilor adverse (max.10), cate unul pe linie:\n"); | for(i=0; i<na; ++i){scanf("%s",tuba[i]); da[i]=open(tuba[i],O_WRONLY);} | if(fork()){int offbuf,n; | strcpy(buf,tubp); strcat(buf,": "); offbuf=strlen(buf); | while(1){scanf("%s",buf+offbuf); | n=strlen(buf); buf[n]='\n'; ++n; | for(i=0; i<na; ++i) write(da[i],buf,n); | } | } | else{while(1){for(i=0; i<254; ++i){

| while(read(dp,buf+i,1)==0); | if(buf[i]=='\n')break;} | buf[i]='\0'; printf("\n%s\n",buf); | } | } | } Utilizare: se lanseaza in paralel de la mai multe terminale diferite (nu neaparat de catre acelasi utilizator) - obtinem astfel mai multe procese diferite; dam fiecaruia un nume de tub diferit (e bine ca el sa fie sugestiv, de exemplu numele persoanei care opereaza: Ion, Ana, etc.); fiecare proces va crea un tub cu numele respectiv in directorul sau curent, si va afisa specificatorul sau cu cale absoluta (de exemplu: /home/ion/Ion); astfel, fiecare proces poate fi identificat cu tubul pe care l-a creat; apoi dam fiecarui proces numarul tuburilor (proceselor) cu care vrem sa comunice si specificatorii acestora (nu trebuie neaparat sa fie toate tuburile create ci doar o parte din ele); in continuare are loc talk-ul propriuzis: la fiecare proces operatorul introduce linii de text (terminate prin ENTER), iar acestea vor fi afisate imediat de toate procesele cu care acesta comunica (operatiile fiind efectuate in mod independent); fiecare linie afisata de un proces va fi prefixata de numele tubului procesului care a trimis-o - de exemplu daca la procesul cu tubul "Ion" operatorul a introdus linia: Ce mai faci ? toate celelalte procese vor afisa linia: Ion: Ce mai faci ? in final fiecare proces va fi terminat cu ^c (la terminare el va sterge legatura fizica (la un tub) pe care a creat-o); de notat ca daca doar o parte dintre procese s-au terminat, celelalte pot continua talk-ul nestingherite. Comentarii: Fiecare proces creaza un tub propriu, din care va citi ce i-au trimis celelalte procese; deci, el citeste din acest tub, iar celelalte procese scriu in acest tub; deschiderea pentru citire a tubului propriu se face in paralel cu o deschidere la scriere efectuata de catre un fiu obtinut cu "fork", altfel procesul ar adormi in "open" pana cand un alt proces ar incerca deschiderea tubului la scriere si s-ar obtine un interblocaj fiecare proces mai intai deschide la citire tubul propriu si apoi deschide la scriere tuburile adverse, dar acolo nu va ajunge niciodata(!); dupa deschidere insa fiul inchide tubul si se termina; astfel, tubul este deschis la citire si la scriere de catre utilizatorul care l-a creat (prin intermediul procesului tata si procesului fiu) si va fi deschis la scriere de catre utilizatorii care au lansat celelalte procese - de aceea drepturile specificate la crearea tubului au fost: "S_IRUSR|S_IWUSR|S_IWGRP|S_IWOTH" apelul "umask(0)" de la inceput a fost necesar pentru a putea acorda efectiv drepturile de scriere pentru "grup" si "ceilalti" asupra tubului creat (a se vedea comentariile de la inceputul lectiei); pentru a asigura accesul corespunzator al fiecarui proces la tuburile celorlelte mai trebuie insa setate drepturi adecvate de executie pe directoarele care apar in caile catre aceste tuburi - aceste setari trebuie facute de fiecare utilizator care participa la "talk", cu comanda "chmod", inainte de a lansa acest program. Apoi fiecare proces va deschide in scriere tuburile proceselor cu care comunica (deschiderile insa nu vor adormi procesul, deoarece tuburile respective au fost deja deschise la citire de catre acele procese); specificatorii acestor tuburi trebuie introdusi de la tastatura cu cale absoluta, deoarece procesele nu au neaparat acelasi director curent. In continuare fiecare proces se bifurca cu "fork": - tatal citeste in cadrul unui ciclu infinit cate o linie de text de la tastatura, o completeaza cu numele tubului propriu la inceput si cu un

"\n" la sfarsit si o scrie in toate tuburile proceselor adverse; daca intre timp un proces advers si-a inchis tubul (pentru ca apoi sa-i stearga legatura fizica si sa se termine), cand procesul i va trimite linia, va primi SIGPIPE dar nu i se va intampla nimic, deoarece acest semnal a fost blocat; intrucat numele fiecarui tub are <= 10 caractere, daca admitem ca fiecare operator introduce de la tastatura linii de <= 80 caractere, va rezulta ca unitatea de informatie scrisa de catre orice proces in orice tub este un sir de < 256 caractere terminat cu un "\n" (fara "\0"); intrucat lungimea acestei informatii este <= 4096, ea este scrisa atomic; - fiul citeste in cadrul unui ciclu infinit din tubul propriu siruri de caractere terminate cu "\n"; intrucat aceste siruri sunt scrise in mod atomic in tub, nu exista riscul ca vreo asemenea informatie sa fie citita incomplet; citirea se face caracter cu caracter, testandu-se de fiecare data daca s-a citit "\n" (nu putem citi tot sirul odata, deoarece lui "read" ii putem cere sa citeasca un anumit numar de caractere, nu pana la intalnirea unui anumit caracter); dupa citirea unui sir, "\n"-ul este inlocuit cu "\0" (pentru ca "printf"-ul care urmeaza sa-i poata detecta sfarsitul ca string) si este scris pe ecran; citirea propriuzisa din tubul propriu este pusa intr-un "while" ("while(read(dp,buf+1,1)==0);"), deoarece la inceput este posibil ca alte procese sa nu fi apucat inca sa deschida tubul in scriere - fara acel "while", pana cand un alt proces nu va deschide acest tub in scriere, procesul fiu nu va adormi in "read" (este citire din tub vid fara scriitori) si va efectua foarte multe ciclari ale lui "while(1)" in care va afisa cu "printf" siruri absurde; deci, la prima citire, acel "while(read..." va cicla pana cand tubul propriu dobandeste un scriitor; la urmatoarele citiri "while(read..." nu va cicla, deoarece daca tubul va fi vid, el va avea totusi scriitori si deci procesul va dormi in "read" pana cand in tub va fi ceva (apoi "read" va citi, va returna o valoare > 0 si se va iesi din "while(read..."). In final operatorul tasteaza ^c; ca rezultat, va fi emis semnalul SIGINT catre toate procesele aflate in foreground la terminalul respectiv, deci si procesului propriu si fiului lui; fiecare va inchide tubul propriu si ii va sterge legatura fizica (prin "unlink"), apoi se va termina - evident, doar unul va reusi sa stearga legatura fizica a tubului, celalalt nu va mai avea ce sterge; conform proprietatilor lui "unlink" si ale tuburilor cu nume despre care am vorbit mai inainte, tubul nu va disparea insa de pe disc decat in momentul cand nici celelalte procese nu-l vor mai accesa (el va fi pana atunci un tub anonim). Daca numai unii dintre operatori au dat ^c, celelalte procese vor continua talk-ul nestingherite, deoarece tuburile lor nu au disparut, iar atunci cand vor incerca sa scrie mesaje in tuburile proceselor terminate si vor primi SIGPIPE, nu vor pati nimic (la fiecare proces SIGPIPE e blocat). Alte remarci: datorita mecanismelor prin care se face citirea si scrierea in tuburi, nu a fost nevoie sa implementam metode prin care procesele sa se sincronizeze intre ele prin semnale (a se vedea pentru comparatie programul de talk "p6" din lectia dedicata semnalelor); comunicarea intre procese nu se poate face la fel de simplu si prin intermediul unor fisiere obisnuite (in loc de tuburi), deoarece citirea dintr-un fisier obisnuit nu e distructiva si astfel dimensiunile fisierelor folosite tinde sa creasca la infinit; de asemenea, in cazul programului de mai sus, posibilitatea unui proces de a face talk cu celelalte tine doar de drepturile de acces si scriere asupra tuburilor lor si astfel aceste procese nu trebuie neaparat sa aibe acelasi proprietar (in cazul programului "p6" mentionat inainte, procesele trebuiau sa aibe acelasi proprietar pentru a-si putea trimite semnale cu functia "kill"). p36.c: varianta lui "p35", in care tuburile sunt gestionate cu functii de la | nivelul superior de prelucrare a fisierelor: | #include<sys/types.h>

| #include<sys/stat.h> | #include<unistd.h> | #include<stdio.h> | #include<signal.h> | #include<stdlib.h> | #include<string.h> | char tubp[11], tuba[10][101], buf[256], c; | FILE *fp, *fa[10]; int na; | void h(int n){fclose(fp); unlink(tubp); exit(0);} | int main(){int i; sigset_t ms; | umask(0); | sigemptyset(&ms); sigaddset(&ms,SIGPIPE); | sigprocmask(SIG_SETMASK,&ms,NULL); | signal(SIGINT,h); | printf("Dati numele tubului propriu (max.10 car.): ");scanf("%s",tubp); | mkfifo(tubp,S_IRUSR|S_IWUSR|S_IWGRP|S_IWOTH); | if(fork()){fp=fopen(tubp,"rb");} | else{fp=fopen(tubp,"wb"); fclose(fp); return 1;} | printf("Specif. tubului propriu este: %s/%s\n",getcwd(buf,255),tubp); | printf("Dati numarul tuburilor adverse: "); scanf("%d",&na); | printf("Dati specif.tuburilor adverse (max.10), cate unul pe linie:\n"); | for(i=0; i<na; ++i){scanf("%s",tuba[i]); fa[i]=fopen(tuba[i],"wb");} | if(fork()){int offbuf; | strcpy(buf,tubp); strcat(buf,": "); offbuf=strlen(buf); | while(1){scanf("%s",buf+offbuf); strcat(buf,"\n"); | for(i=0; i<na; ++i){fprintf(fa[i],"%s",buf); | fflush(fa[i]);} | } | } | else{while(1){while(!fgets(buf,255,fp)); | printf("\n%s",buf); | } | } | } Utilizare si comentarii: lansarea si utilizarea sunt la fel ca la "p35"; aici, deschiderea bufferelor adverse cu "wb" provoaca stergerea continutului actual al acestora si astfel, daca ceilalti au inceput deja talk-ul (deci daca exista un decalaj intre momentul cand procesul curent introduce specificatorii tuburilor adverse si momentele cand celelalte procese au facut-o), cateva mesaje se pierd; talk-ul adevarat insa incepe abia dupa ce toti au trecut de etapa initializarilor; putem evita totusi acest neajuns deschizand tuburile adverse cu "r+b"; observam apoi ca dupa al doilea "fork" tatal adauga la "buf" pe "\n" cu "strcat" si astfel dupa "\n" va fi adaugat si un "\0" - el este necesar pentru ca "fprintf"-urile care urmeaza sa-i poata detecta sfarsitul ca string; "fprintf"-urile nu vor pune insa si "\0" in tuburi, astfel ca sirurile scrise sunt la fel ca la "p35" (siruri terminate cu "\n"); observam ca dupa fiecare "fprintf" este necesar un "fflush", altfel exista riscul ca sirul scris sa ramana in bufferul structurilor FILE "*fa[i]"; fiul citeste sirurile din tubul propriu cu "fgets", deoarece daca ar citi cu "fscanf" fiecare sir s-ar citi doar pana la primul blank (cel de dupa ":") - cu "fgets" se citesc pana la "\n" inclusiv; conform proprietatilor lui "fgets", "\n"-ul de la sfarsitul fiecarui sir este pus si el in sirul citit (dupa care se pune "\0"), asa ca la "printf"-ul care il scrie pe ecran nu mai e nevoie sa punem "\n%s\n" ci este suficient "\n%s"; de asemenea, dupa acest "printf" nu mai este nevoie de "fflush(stdout)", deoarece sirul scris contine un "\n" la sfarsit si am vazut mai inainte ca in cazul scrierii pe ecran scrierea unui "\n" provoaca golirea bufferului lui "*stdout" (ceea ce nu e valabil in cazul scrierii in fisiere, vezi "fprintf(fa[i],...)" dinainte); observam oricum ca fiul este scris mult mai natural decat la "p35" (nu mai citeste liniile de mesaj

caracter cu caracter, punand apoi la sfarsit "\0"). Comentarii finale: programele "p35" si "p36" nu puteau fi realizate cu tuburi anonime, deoarece procesele sunt lansate independent (nu sunt generate unele de altele prin "fork", "execv",etc.) si astfel n-ar avea cum sa achizitioneze descriptori pe intrarile din TDF corespunzatoare tuburilor create de celelalte, deci n-ar avea cum sa-si comunice unul altuia care sunt tuburile folosite pentru comunicare - in cazul folosirii mai sus a tuburilor cu nume am folosit specificatorii acestor tuburi.

DRAGULICI DANIEL

S-ar putea să vă placă și