Sunteți pe pagina 1din 10

Msuri i aciuni pentru Strategia de turism durabil a Carpailor

Versiune n lucru, varianta pentru consultare septembrie 2013


Documentul prezent este o versiune de lucru pentru faza de consultare public n vederea elaborrii Strategiei de turism durabil pentru Carpai din cadrul Conveniei Carpatice. El a fost elaborat de ctre un grup de lucru format din reprezentani ai Ministerului Mediului i Schimbrilor Climatice (punctul Focal al Conveniei Carpatice ! "utoritii #aionale pentru $urism! Secretariatului %eneral al %uvernului i "sociaiei de Ecoturism din &om'nia. Documentul prezent este elaborat pe baza urmtoarelor documente e(istente) *. +rotocolul privind $urismul Durabil din cadrul Conven,ia Cadru privind +rote-area .i Dezvoltarea Durabil a Carpa,ilor! /ratislava! mai 01**2 0. 3rientrile Strategice #aionale pentru Dezvoltarea Durabil a Carpa,ilor (01*4 5 0101 ! realizate de Secretariatul %eneral al %uvernului n parteneriat cu %rupul 6nterministerial format din Ministerul Culturii! Ministerul Mediului i Schimbrilor Climatice! Ministerul Dezvoltrii &egionale i "dministraiei +ublice! "utoritatea #aional n $urism i Ministerul "griculturii i Dezvoltrii &egionale (august 01*7 2 7. Strategia na,ional de dezvoltare a ecoturismului n &om'nia! realizat de 6nstitutul #aional de Cercetare i Dezvoltare n $urism pentru Ministerul $urismului (septembrie 0118 . 4. Strategia de Dezvoltare a $urismului /alnear! realizata de firma Detente Consultants pentru Ministerul Dezvoltrii &egionale i $urismului (01*1 . De menionat c sunt amintite cele trei obiective ma-ore ale Strategie de $urism Durabil! propuse n cadrul nt'lnirii %rupului de lucru pe turism durabil! Slovacia! *79*4 iulie 01*7. : rugm s aducei comentarii pe document.

3/6EC$6:;< * Dezvoltarea unor condiii avorabile pentru produsele i serviciile de turism durabil, incluz!nd i promovarea Carpa ilor ca o destina ie unic" (Establishing of supportive conditions for sustainable tourism products and services, including development of marketing scheme for the promotion of the

Carpathians as unique destination). 3/6EC$6:;< 0 Dezvoltarea unui management turistic inovativ la toate nivelurile, integr!nd nevoile comunit ilor locale i meninerea capitalului natural i cultural (Developing an innovative tourism management at all levels, fully integrating the needs of local populations and the preservation of natural and cultural heritage) 3/6EC$6:;< 7 Dezvoltarea unui proces continuu de contientizare, cretere a capacitii instituionale, educare i ormare pentru turism durabil la toate nivelurile" (Establishing of a continuous process of awareness raising, capacity building, education and training on sustainable tourism development and management throughout vertical and hori ontal levels)

Msuri din #rotocolul pe turism *. +romovarea Carpa,ilor ca destina,ie pentru turism durabil

$ciuni propuse *. &evizuirea actelor normative care afecteaza negativ activitatile turistice i serviciile adiacente din zonele montane din perspectiva dezvoltrii durabile locale! n special pentru turismul rural i ecoturism n zonele vulnerabile i limitate la dezvoltare economic. 0. Sus,inerea destinatiilor! produselor .i serviciilor turistice care implementeaz un model de bune practici n domeniul dezvoltarii turismul durabil. 7. 6mplementarea unor organisme de managment al destinaiilor (3MD ce vor coordona pe principii de dezvoltare durabil turismul la nivelul fiecrei destinaii i vor face legatura ntre autorit,ile de la toate nivelurile i factorii interesa,i din sectorul privat! asociaii locale! administratori de arii prote-ate etc. i vor coordona implementarea unor politici de bune practici pentru dezvoltarea .i gestionarea turismului durabil! inclusiv planificare! standarde! legi .i aplicarea lor! precum .i implementarea unor politici de mar=eting la nivelul destinaiei. 4. "ctualizarea>realizarea planurilor de urbanism la nivelul localit,ilor din cadrul destina,iilor cu poten,ial turistic i considerarea principiilor de dezvoltare durabil i a zonrii ariilor prote-ate ca parte integrant a acestor planuri.

0. Dezvoltarea! ncura-area .i promovarea produselor! serviciilor .i a pachetelor rela,ionate cu turismul durabil din Carpa,i

$ipuri destinaii cu produse specifice regionale ) Statiuni montane cu activitati specifice zonei montane (schi! drumetie! conferinte 2 Statiuni balneoclimatice (spa and ?ellness 2 Destinatii de ecoturism2 Destinatii de turism rural si cultural2 Destinaii culturale urbane (cit@9brea=2 +roduse turistice transcarpatice (:iaCarpatica! drumetie! ciclism . *. Crearea cadrului de cooperare inter9institu,ional pentru cre.terea numrului de parteneriate la nivel local! regional .i na,ional a nfiin,area .i spri-inirea unor asociatii de dezvoltare care sa asigure valorificarea inovativa a resurselor turistice pe toate filiere cu potential (ecoturism! balnear! cultural etc. i care s coopereze cu 3MD9urile fiecrei destinaii2 b nfiin,area unei re,ele ecoturistice integrate alctuit din asocia,iile de dezvoltare a ecoturismului specifice fiecrei destinaii! ce vor susine la nivel naional i internaional dezvoltarea i promovarea acestor zone2 c dezvoltarea i spri-inirea unor clustere de destinaii i produse la nivel naional care s asigure dezvoltarea armonioas a fiecrei reele de destinaii prezenta la nivel teritorial ) ecoturism! balnear! rural! cultural etc. . 0. Dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice specifice la nivelul ariilor prote-ate ma-ore care s permit lrgirea gamei de servicii oferite fr un impact negativ asupra mediului a valorificarea unor puncte de interes turistic la nivelul destina,iilor cu poten,ial turistic cu infrastructur aferent! cu impact minim de mediu (e(. poteci tematice! trasee de drumeie! mountainbi=e! clrie etc. b dezvoltarea de centre de vizitare i interpretare n cadrul destina,iilor ecoturistice c crearea centrelor .i punctelor de informare i operaionalizarea celor e(istente la nivelul destina,iilor turistice n baza unui plan de dezvoltare a turismului n zona respectiv armonizat cu un plan na ional! astfel nc't acestea s fie amplasate strategic! s integreze n informaiile furnizateconceptul de dezvoltare i promovare al destinaiei i s fie n numr suficient! dar n str'ns corelare cu nevoia de acoperire a zonei. 7. 6ntensificarea activit,ii de cercetare de pia, n scopul realizrii unei baze de date disponibil tuturor organiza,iilor implicate n turism! c't i pentru identificarea avanta-elor competitive specifice fiecrui cluster de destinaii i produse pentru dezvoltarea turismului durabil n raport cu alte regiuni montane europene! care vor fi folosite pentru oferta unic de v'nzare a produselor! serviciilor .i pachetelor de turism durabil din Carpa,i! pe pie,ele turistice

europene. 4. +romovarea destinaiilor i produselor specifice turismului durabil la nivel na,ional .i interna,ional prin implementarea unor mrci turistice comune i strategii comune de mar=eting n ceea ce prive.te produsele! serviciile .i pachetele de turism durabil.

7. "sigurarea standardelor comune de nalt calitate privind turismul durabil din mun,ii Carpa,i

*. &ealizarea i implementarea standardelor pentru turismul durabil specific diferitelor tipuri de destinaii i produse turistice ( balnear! ecoturism! staiuni montane etc i realizarea unor sisteme de recunoatere oficial a calit ii acestor destinaii i produse pe baza de criterii i sistem de certificare! lu'nd n considerare standardele interna,ionale .i naionale. 0. "testarea destina,ior de turism durabil conform criteriilor stabilite. 7. Dezvoltarea unui sistem de cercetare permanent .i sistematic cu privire la calitatea destinaiilor! produselor .i serviciilor turistice pe baza standardelor i criteriilor de turism durabil specifice fiecrui sector i monitorizarea gradului de satisfac,ie al turi.tilor .i e(perien,a avut n destina,iile turistice! inclusiv cre.terea con.tientizrii legate de durabilitate .i respectul pentru natura .i cultura local.

4. Cre.terea contribu,iei turismului la dezvoltarea durabil a economiei locale n Carpa,i

*. Spri-inirea 6MM9urilor i a celorlalte forme de mici ntreprinztori (ntreprinderi familiale! ntreprinderi individuale! persoane fizice autorizate n vederea diversificrii activitilor cu specific turistic! creterii competitivit ii economice i sporirii locurilor de munc n localit,ile montane pun'ndu9se accent pe utilizarea resurselor regenerabile sau secundare cu impact pozitiv asupra turismului. 0. Spri-inirea 6MM9urilor>a persoanelor ce deruleaz activiti specifice menite s spri-ine turismul) d meteuguri> produse locale de artizanat e activiti agricole si non9agricole! f activiti de mar=eting! g piee de desfacere pentru produse i servicii locale! h certificarea produselor specifice regionale> a produselor din zonele montane. 7. 3rganizarea de cursuri pentru antreprenori! n vederea diversificrii activitii i creterii valorii adugate a produselor! adaptate cerinelor pieei.

4. Spri-inirea proiectelor i iniiativelor care) i promoveaz inovarea .i diversitatea n turism .i aduc valoare adugat ofertei actuale turistice locale a unei anumite destina,ii turistice! inclusiv prin crearea a noi produse locale2 - contribuie la diversificarea ofertelor turistice n scopul de a reduce efectele adverse ale turismului sezonier! gener'nd o cerere pentru servicii turistice .i locuri de munc la nivel local .i n e(trasezon2 = contribuie la diversificarea activit,ilor economice locale din afara turismului cu scopul de a reduce dependen,a economiei locale de turism. A. Dezvoltarea ofertei de produse ecoturistice realizate de comunit,ile locale! prin) l asigurarea cadrului necesar men,inerii .i perpeturii obiceiurilor tradi,ionale specifice destina,iilor cu poten,ial ecoturistic2 m sus,inerea nfiin,rii unor spa,ii destinate valorificrii produselor de artizanat .i a altor produse specifice realizate n cadrul comunit,ii locale2 n ncura-area dezvoltrii de servicii de agrement cu impact minim asupra cadrului natural2 o ncura-area dezvoltrii unor structuri de primire turistic cu func,iuni de cazare. A. %estionarea traficului de turi.ti n Carpa,i n interesul mediului .i dezvoltrii durabile economice locale *. &ealizarea unui control mai strict asupra activit,ilor .i circula,iei turistice pentru conservarea naturii i e (tinderea formelor de protec,ie! paz! patrulare la nivelul ariilor prote-ate p realizarea de multiple parteneriate ntre institu,iile Ministerului "dministra,iei .i 6nternelor! %arda #a,ional de Mediu! serviciile publice de Salvamont .i administra,ia parcului B cre.terea dotrilor tehnice pentru supraveghere .i control2 r informarea popula,iei locale .i a turi.tilor asupra strii generale a biodiversit,ii .i a sanc,iunilor aplicate. 0. Monitorizarea traficului ctre destinaii i a flu(ului de vizitatori la nivelul destinaiei i luarea de msuri pentru a diminua efectele negative de mediu i sociale aduse de trafic i aglomerri. C. Cre.terea contribu,iei turismului la conservarea .i utilizarea durabil a diversit,ii biologice .i peisagistice din Carpa,i *. "ccelerarea elaborrii .i aprobrii planurilor de management ale parcurilor na,ionale .i naturale cu msurile aferente de mangement al vizitatorilor. 0. 6mplicarea administra,iilor ariilor prote-ate n elaborarea planurilor de urbanism .i dezvoltare a turismului la nivel local. 7. Sus,inerea unor activit,i de investi,ii n infrastructur pentru uz public orientat spre protec,ia .i gestionarea mediului n ariile naturale prote-ate. 4. 6mplementarea unor standarde de calitate pentru Centre de vizitare ale ariilor naturale prote-ate.

A. 6dentificarea .i aplicarea unor msuri de tip scheme voluntare de pli de mediu pentru finan,area activit,iilor de conservare a naturii i dezvoltare durabil n i n afara ariile naturale prote-ate. C. Dmbuntirea infrastructurii de vizitare specifice ariilor naturale prote-ate din interiorul i vecintatea lor! precum .i a serviciilor asociate prin crearea de facilit,i de informare i interpretare! c't .i infrastructur de vizitare pentru micorarea impactului negativ asupra mediului 5 parcri! toalete! modernizri de peteri! acces belvedere! amena-area izvoarelor! piste de ciclism montan. E. 6mplementarea programelor de educaie ecologic la nivelul populaiei locale din interiorul destinaiilor turistice dar i la nivelul vizitatorilor. F. 6mplementarea unui management durabil al de.eurilor n zona montan prin investi,ii directe n colectarea! sortarea .i procesarea de.eurilor! dar .i o sporire a gradului de contientizare a comunit,ilor .i a factorilor interesa,i n acest domeniu. E. Cre.terea contribu,iei turismului la agricultura durabil i la gestionarea durabil a pdurilor n Carpa,i *. Dnfiin,area .i spri-inirea unor grupuri de mici productori locali care s distribuie produsele lor pe plan local direct ctre furnizorii de servicii turistice! ctre turiti din interiorul destinaiei i s comercializeze produsele cu marca destinaiei pentru promovarea lor n afara destinaiei 0. Furnizarea de stimulente economice eficiente pentru men,inerea gestionrii terenului agricol cultivat tradi,ional ntr9o manier durabil .i pentru producerea! etichetarea .i certificarea bunurilor locale provenite din produse locale agricole! rase locale de animale domestice .i variet,i de plante cultivate. 7. 6ntegrarea activitilor i necesitilor de recreere specifice ecoturismului n cadrul amena-ementelor silvice i elaborarea de msuri pentru a susine prin practicile silvice o bun calitate a e(perienei turistice n zona forestier (e(. evitarea distrugerii potecilor turistice i a marca-elor n timpul e(ploatrilor forestiere! deblocarea accesului turistic pe poteci sau drumuri forestiere n timpul e(ploatrilor pentru drumeie! cicloturism sau turism ecvestru! curarea zonelor de e(ploatare de deeuri! evitarea de e(ploatri n zonele de interest ecoturistic de tip observatoare de uri! trasee turistice! zone vizibile i limitrofe unor spaii de campare sau cazare etc. . 4. 6mplementarea restricionrii transportului motorizat turistic de tip off9road! pe drumuri forestiere i poteci n interiorul zonei silvice.

F. +lanificarea dezvoltrii durabile a transportului turistic .i a infrastructurii n Carpa,i

*. Dezvoltarea i promovarea accesului turitilor la informaii i infrastructura i mi-loacele publice de transport ctre destinaiile de turism i produsele specific destinaiilor. 0. Elaborarea de msuri pentru adaptarea mi-loacelor de transport n comun ctre destinaii care s rspund necesitilor turitilor (confort! loc pentru baga-e! transport biciclete! schiuri etc. i realizarea unor programme de training pentru personalul din transport care s poat asigura un minim de informa ii turistice i s abordeze un comportament adecvat pentru turiti. 7. &ealizarea unei politici de transport intermodal la nivelul destinaiilor prin posibilitatea de a schimba transportul privat cu transport public n interiorul destinaiei i ctre destinaie i prin favorizarea transportului nemotorizat sau motorizat uor (cu grad de poluare minim n special n interiorul destinaiilor. 4. &ealizarea unor campanii de promovare a transportului public ctre destinaiile de turism i n interiorul destinaiilor. A. +lanificarea transportului turistic la nivel de destina,ie prin) a realizarea unor regulamente de transport la nivel de destina,ie i oferirea de solu,ii alternative de trasee off9 road n afara ariilor prote-ate b oferirea unor variante de transport n comun la nivelul destina,iei .i ncura-area folosirii acestora. c informarea .i ncura-area folosirii mi-loacelor de transport n comun.

8. Cre.terea contribu,iei turismului pentru conservarea .i promovarea mo.tenirii culturale .i a tradi,iei comunit,ilor locale din mun,ii Carpa,i

*. +rote-area .i men,inerea arhitecturii tradi,ionale .i limitarea procesului de urbanizare la nivelul destina,iilor cu poten,ial turistic ( destinatii ecoturistice! statiuni balneare! statiuni montane! etc a elaborarea unor ghiduri de arhitectur specific destina,iilor2 b realizarea unui ghid de bune practici n privin,a infrastructurii turistice. 0. &eabilitatea si restaurarea patrimoniului cultural local prin proiecte i iniiative care vizeaza introducerea acestora in circuitul turistic! cu prote-area caracterului si specificului acestora prin) a b c d e f stimularea antreprenorialului socio9cultural n vederea pstrrii i transmiterii meteugurilor i tradi,iilor populare dezvoltarea i spri-inirea serviciilor culturale din zona destinaiilor ncura-area crerii formelor asociative pentru prote-area cunotinelor tradiionale (mrci colective i comercializarea produselor artizanale dezvoltarea pieei de art popular i a re,elelor de distribu,ie organizarea de t'rguri>festivaluri>eztori cu specific local n destinaii spri-inirea iniiativelor! campaniilor de informare i a activitilor de instruire pentru valorificarea .i

g h i = l *1. Cre.terea contribu,iei turistice la educa,ia public .i a con.tientizrii asupra chestiunilor de durabilitate

conservarea patrimoniului imaterial i susinerea creaiei contemporane spri-inirea prote-rii! restaurrii i punerii n valoare a monumentelor istorice (monument! ansamblu! sit i a zonelor prote-ate mbunt,irea accesibilit,ii la> i a infrastructurii destinate turismului pentru siturile arheologice i alte monumente istorice cu poten,ial ridicat conservarea .i restaurarea cldirilor cu valoare cultural semnificativ i pstrarea integritii istorice a acestora finan,area ini,iativelor private sau comunitare privind crearea de eco9muzee> muzee ale satelor > regiunilor la nivel spri-in pentru o mai bun reprezentare a resurselor culturale i pstrarea arhitecturii tradi ionale n cadrul master planurilor! strategiilor integrate de dezvoltare durabil precum .i a planurilor de amena-are a teritoriului spri-in pentru campanii de informare .i promovare a patrimoniului cultural na,ional.

*. Con.tientizarea .i educarea comunit,ilor locale (reziden,i! autorit,i .i administra,ii locale! ntreprinztori>operatori locali de turism asupra importan,ei conservrii biodiversit,ii .i sus,inerii turismului durabil. 0. 6mplicarea institu,iilor de nv,m'nt n activit,i de educare .i con.tientizare a comunit,ilor locale cu privire la valorile naturale! culturale i comportamentului adecvat pentru protecia mediului. 7. Con.tientizarea .i educarea vizitatorilor asupra comportamentului adecvat ntr9o destinaie turistic! asupra principiilor i de protec,iei a mediului i conservare a naturii i asupra valorilor natural i cultural ale destinaiei. 4. Con.tientizarea .i educarea altor pr,i implicate (nivel administrativ n sus,inerea .i gestionarea activit,ilor de turism durabil.

**. Schimbul de informa,ii .i de e(perien,! ntrirea capacit,ii pentru dezvoltarea .i gestionarea turismului durabil n Carpa,i

*. +regtirea ghizilor de turism pentru a oferi servicii specifice de calitate vizitatorilor din cadrul destina,iilor. 0. +regtirea profesional a personalului implicat n administrarea ariilor prote-ate pentru derularea de activit,i specifice ecoturismului. 7. Dmbunt,irea nivelului de pregtire profesional! n activit,ile specifice turismului durabil a crearea unor pachete educa,ionale! informa,ionale .i de pregtire inovative pentru ntreprinztorii din ecoturism si pentru personalul aferent de specialitate2 b organizarea unor sesiuni de training > cursuri de pregtire in domeniul informarii si interpretarii turistice (in special pentru personalul de-a e(istent in statiuni turistice! balneare! etc. .

4. Formarea de speciali.ti n managementul destinaiilor de turism durabil. A. &ealizarea de schimburi de e(perien pe domeniile de pregtire i formare de specialiti la nivelul Carpailor. *0. +romovarea cooperrii transfrontaliere pentru dezvoltarea turismului durabil n Carpa,i *. &ealizarea de parteneriate transfrontaliere pentru a coordona planificarea managementului asociat cu dezvoltarea turismului durabil i a ecoturismului n zona de frontier. 0. Dezvoltarea planurilor de management comune ariile prote-ate transfrontaliere sau ariile prote-ate de frontier .i alte situri de interes turistic. 7. &ealizarea de parteneriate pentru implementarea produselor turistice trans9Carpatice) :ia Carpatica! Euroveloroutes si crearea cadrului legislativ care sa permita articularea armonioasa cu infrastructura rutiera a &omaniei . *7. %estionarea impactului turismului asupra diversit,ii biologice .i peisagistice! a impactului de mediu i a impactului socio9economic i social din Carpa,i *. +articiparea activ a operatorilor economici din cadrul destina,iilor cu poten,ial ecoturistic la conservarea biodiversit,ii! prin) a atragerea voluntar a operatorilor economici locali pentru a participa la ac,iunile de conservare! reecologizare n cadrul parcurilor naturale .i na,ionale2 b realizarea unor programe comune de ecologizare .i conservare a naturii la nivelul destina,iilor cu poten,ial ecoturistic. 0. &ealizarea unei metodologii comune la nivel naional de monitorizarea a impactului adus de dezvoltarea turistic e(istent .i planificat asupra diversit,ii biologice .i peisagistice c't i a impactului social! economic i cultural. 7. 6mplementarea msuri de monitorizare a impactului de mediu! social! economic i cultural pe baza metodologiei agreate. 1. Definirea i aplicarea unui ansamblu de indicatori stabilii n comun cu privire la efectele politicilor i strategiilor implementate n vederea dezvoltrii turismului durabil n Carpai, n special lund n considerare, evalund i msurnd: a contribu,ia politicilor .i strategiilor de dezvoltare a turismului durabil n Carpa,i la conservarea .i utilizarea durabil a diversit,ii biologice .i peisagistice din Carpa,i! n conformitate cu "rticolul 4 din Conven,ia Carpatic .i cu +rotocolul pentru /iodiversitate2 b contribu,ia politicilor .i strategiilor de dezvoltare a turismului durabil n Carpa,i la protec,ia .i utilizarea resurselor de ap a Carpa,ilor! n conformitate cu "rticolul C din Conven,ia Carpatic2 c contribu,ia politicilor .i strategiilor de dezvoltare a turismului durabil n Carpa,i la dezvoltarea agriculturii durabile! n special prin men,inerea modului durabil de gestiune a terenului agricol cultivat tradi,ional n Carpa,i! n conformitate cu "rticolul E din Conven,ia Carpatic2 d contribu,ia politicilor .i strategiilor de dezvoltare a turismului durabil n Carpa,i la managementul durabil al

*4. Monitorizarea eficacit,ii politicilor .i strategiilor pentru dezvoltarea turismului durabil n Carpa,i

e f g h i =

pdurilor din Carpa,i! n conformitate cu "rticolul E din Conven,ia Carpatic2 contribu,ia politicilor .i strategiilor de dezvoltare a turismului durabil n Carpa,i la dezvoltarea transportului durabil .i a infrastructurii! n conformitate cu "rticolul F din Conven,ia Carpa,ilor2 contribu,ia politicilor .i strategiilor de dezvoltare a turismului durabil n Carpa,i la pstrarea .i promovarea mo.tenirii culturale .i a tradi,iilor comunit,ilor locale din Carpa,i! n conformitate cu "rticolul ** din Conven,ia Carpatic2 eficacitatea politicilor .i strategiilor de dezvoltare a turismului durabil n Carpa,i pentru mbunt,irea gestiunii impactului asupra mediului din Carpa,i2 eficacitatea politicilor .i strategiilor de dezvoltare a turismului durabil n Carpa,i pentru mbunt,irea gestiunii impactului social .i cultural din Carpa,i2 eficacitatea politicilor .i strategiilor de dezvoltare a turismului durabil n Carpa,i pentru mbunt,irea standardelor de calitate n sectorul turistic din Carpa,i2 eficacitatea politicilor .i strategiilor de dezvoltare a turismului durabil n Carpa,i pentru generarea de venituri .i ocuparea for,ei de munc n turism! pe termen scurt sau lung! n Carpa,i2 propor,ia veniturilor din turism re,inute de comunit,ile locale .i contribu,ia total a turismului pentru dezvoltarea durabil a economiei locale .i pentru bunstarea popula,iilor locale din Carpa,i.