Sunteți pe pagina 1din 5

Perioada Junimii Seminar Emanuel Ulubeanu

BIBLIOGRAFIE (PERIOADA MARILOR CLASICI)

Viziune general

Clinescu, G., Istoria literaturii romne de la origini pn n prezent , Editura Minerva, Bucure ti, !"#$, %%. &"' ( )*&. Manolescu, +icolae, Istoria critic a literaturii romne. 5 secole de literatur , Editura Paralela *), Pite ti, $,,#, %%. &)' ( *)$. -ianu, .udor, Arta prozatorilor romni, Editura Minerva, Bucure ti, !"#!, %%. #, !$!.

Romanti mul

+emoianu, -ir/il, mblnzirea romantismului. literatura european i epoca Biedermeier , edi0ia a $(a, trad. de 1lina 2lorea i Sanda 1ronescu, Editura Curtea -ec3e, Bucure ti, $,,*. 4u ti, 5oina, Dicionar de teme i simboluri din literatura romn, Editura Polirom, 6a i, $,,". .acciu, Elena Mitologie romantic, Editura Cartea 4om7neasc, Bucure ti, !"'&.

!unimea

+e/ru88i, 6acob, Amintiri de la unimea, Editura 9umanitas, Bucure ti, $,!$. Panu, G3eor/3e, Amintiri de la ! unimea" din Iai, Editura Minerva, Bucure ti, !""#.

Perioada Junimii Seminar Emanuel Ulubeanu

"itu Maiore #u

:ovinescu, E., #itu Maiorescu, Editura Minerva, Bucure ti, !"'$. Manolescu, +icolae, $ontradicia lui Maiorescu, Editura 9umanitas, Bucure ti, $,,,.

Mi$ai Emine #u

B3ose, 1mita %minescu i India, Editura Cununi de stele, Bucure ti, $,,". Clinescu, G., &pera lui Mi'ai %minescu, vol. 6. i 66, Editura Pentru :iteratur, Bucure ti, !";". Clinescu, G., (iaa lui Mi'ai %minescu, Editura Semne, Bucure ti, $,,*. Costac3e, 6ulian, %minescu. )egocierea unei imagini. $onstrucia unui canon. %mergena unui mit, Editura Cartea 4om7neasc, Bucure ti, $,,#. 5el Conte, 4osa %minescu sau despre absolut, Editura 5acia, Clu<(+a%oca, !"",. Eliade, Mircea Insula lui %ut'anasius, Editura 9umanitas, Bucure ti, $,,*. Gan, Geor/e, Melancolia lui %minescu, Editura 2unda0iei Culturale 4om7ne, Bucure ti, $,,$. Gre/ori, 6lina, *tim noi cine a +ost %minescu, -apte. enigme. ipoteze, Editura 1rt, Bucure ti, $,,#. Gu0ia, 6oan /entimentul timpului n poezia lui %minescu, 2unda0ia 6nter/ra=ic 6talian, 4oma, !")'. +e/oi0escu, 6on, 0oezia lui %minescu, Editura Eminescu, Bucure ti, !""*. +oica, Constantin, Introducere la miracolul eminescian, Editura 9umanitas, Bucure ti, $,,&.

Perioada Junimii Seminar Emanuel Ulubeanu

Petrescu, 6oana Em., %minescu. Modele cosmologice i 1iziune poetic , Editura Paralela *), Pite ti, $,,$. Petrescu, 6oana Em. /tudii eminesciene, Edi0ie >n/ri<it, note i biblio/ra=ie de 6oana Bot i 1drian .udurac3i, Editura Casa Cr0ii de ?tiin0, Clu<(+a%oca, $,,". .acciu, Elena %minescu. 0oezia elementelor. %seu asupra imaginaiei materiale n postumele de tineree, Editura Cartea 4om7neasc, Bucure ti, !"'".

I% L% Caragiale

Ca8imir, ?te=an, $aragiale. 2ni1ersul comic, Editura %entru :iteratur, Bucure ti, !";'. Ca8imir, ?te=an, $aragiale +a cu 3itsc'ul, Editura 9umanitas, Bucure ti, $,!$. Clinescu, 1l., $aragiale sau 1rsta modern a literaturii , Editura 6nstitutul Euro%ean, 6a i, Bucure ti, $,,,. 6or/ulescu, Mircea, Marea trncneal. %seu despre lumea lui $aragiale , Editura Com%ania, Bucure ti, $,,$. Manolescu, 2lorin, $aragiale i $aragiale. 4om7neasc, Bucure ti, !"#&. Stein3ardt, +icolae, $artea mprtirii, Editura Biblioteca 1%ostro=, Clu< +a%oca, !""). Ion Creang ocuri cu mai multe strategii , Editura Cartea

:ovinescu, -asile, $reang i creanga de aur, Editura Cartea 4om7neasc, Bucure ti, !"#". .ma , Mircea 1., Misterele lui 4arap Alb. Des1rirea iniiatic i n1ierea lumii, Editura Mirton @ 4ose(Cross BooAs, .imi oara, $,,*.

Perioada Junimii Seminar Emanuel Ulubeanu

Ioan Sla&i#i

Un/ureanu, Cornel, Ioan /la1ici 5monogra+ie6, Editura 1ula, $,,$.

Poezie

9eide//er, Martin, UnterBe/s 8ur S%rac3e, Editura -ittorio Clostermann, 2ranA=urt am Main, !"#). Manolescu, +icolae Despre poezie, Editura Cartea 4om7neasc, Bucure ti, !"#'.

Ba m

Ban83a=, 9a<o, #arot i cltoria eroului spre Marile Arcane, Editura Saeculum 6.D., Bucure ti, $,,&. Clinescu, G., %stetica basmului, Editura Pentru :iteratur6, Bucure ti, !";). Jun/, Carl Gustav, &pere complete, vol. !*, %artea $, Mzsterium $on7unctionis8 $ercetri asupra separrii i unirii contrastelor su+leteti n alc'imie, Editura .rei, Bucure ti, $,,&. :ovinescu, -asile, Interpretarea ezoteric a unor basme i balade populare romneti, Editura Cartea 4om7neasc, Bucure ti, !""&. Pro%%, -ladimir 6aAovlevici, Mor+ologia basmului, Editura Univers, Bucure ti, !"',. Pro%%, -ladimir 6aAovlevici, 9dcinile istorice ale basmului +antastic, Editura Univers, Bucure ti, !"'&.

Perioada Junimii Seminar Emanuel Ulubeanu

4o ianu, +icolae, /tereotipia basmului, Editura Univers. Bucure ti, !"'&. .ma , Mircea 1., /imbolismul ciclurilor cosmice i s+ritul lumii, Editura 1ion, Dradea, $,,#.