Sunteți pe pagina 1din 7

Cursul 9.

MARCAREA, AMBALAREA I ETICHETAREA PRODUSELOR


Cuprinsul cursului: 9.1. Marca i identitatea mrcii 9.2. Politica de marc a firmei 9.3. Elementele mrci 9.4. Marcarea 9.5. Ambalarea mrfurilor 9.6. Etichetarea produselor 9.1. Marca i identitatea !rcii

Marca este semnul distincti folosit de firm pentru a!"i indi iduali#a "i identifica produsele "i ser iciile de cele identice sau similare ale altor firme. Parte component a produsului tan$ibil% marca este definit de American Mar&etin$ Association drept un nume% un lo$o% un simbol% un desi$n sau o combina'ie a acestora creat cu scopul identificrii bunurilor "i ser iciilor unui (n#tor sau $rup de (n#tori "i al diferen'ierii lor de bunurile "i ser iciile concuren'ilor. )emnifica'ia mrcii poate s aib sau nu le$atur cu caracteristicile fi#ice sau func'ionale pe care le repre#int. *onform defini'iei date +n le$ea ,4-199,% pri ind mrcile "i indica'iile $eo$rafice% marca este un semn susceptibil de repre#entare $rafic ser ind la deosebirea produselor sau ser iciilor unei persoane .fi#ice sau /uridice0 de cele apar'in(nd altor persoane1 marca nu repre#int produsul ca atare% inclu#(nd +n sfera lar$ a produselor "i ser iciile% ci semnul asociat produsului% astfel c% atunci c(nd e2ist mai multe produse identice sau similare% pe ba#a semnului asociat% cumprtorul s!l poat ale$e pe cel care corespunde cel mai bine cerin'elor sale "i s!l cumpere. 3e#ult din cele artate c% pornind chiar de la defini'ie% una din func'iile de ba# ale mrcii o repre#int func'ia de identificare% marca ser ind cumprtorului +n recunoa"terea unui produs-ser iciu sau a unor produse-ser icii anume dintr!o mul'ime de alte produse-ser icii identice sau similare. 4e e2emplu% sub mrcile 5674A879E: "i 573A9;E: sunt oferite de ctre doi furni#ori de ser icii% acti it'i similare% dar de"i ser iciile sunt similare% pe ba#a celor dou denumiri% consumatorul le recunoa"te "i poate s +"i alea$ .prin marc0 ser iciile care i se par 5cele mai potri ite: "i% implicit furni#orul acestora. )unt +ns ! "i nu pu'ine ca#uri ! +n care numele comercial .+mpreun cu sau fr si$la asociat0 este +nre$istrat ca marc1 +n acest ca#% +n afar de func'ia de identificare% marca +ndepline"te "i func'ia de indicare a sursei de pro enien'% pe ba#a mrcii cumprtorul "tiind care este productorul care a pus pe pia' produsul respecti 1 5<3A*<73=>: "i 58?A<:% de e2emplu% sunt "i mrci dar sunt "i nume comerciale% pe ba#a acestor nume consumatorul "tiind% +n mod direct% "i cine este productorul-furni#orul produselor-ser iciilor sub marc. )unt "i ca#uri +n care diferi'i comercian'i +"i +nre$istrea# una sau mai multe mrci "i (nd sub aceste mrci produse reali#ate de diferi'i productori1 +n acest ca# comerciantul de ine $arantul satisfacerii e2i$en'elor cumprtorului% de aceast dat func'ia de indicare a sursei a (nd ca subiect comerciantul "i nu productorul. 3e#ult c% +ntr!un sens mai lar$% func'ia de indicare a sursei de pro enien'% +ndeplinit de marc% are ca subiect .arat cumprtorului cine0 persoana .fi#ic sau /uridic0 ce "i!a asumat responsabilitatea satisfacerii anumitor e2i$en'e ale consumatorului. A (nd +n edere c cele dou func'ii ale mrcilor se manifest numai +n acti itatea de comer' putem orbi de func'ia comercial a acestora% cele dou func'ii@ de identificare .sau de diferen'iere a produselor identice sau similare0 "i de indicare a sursei de pro enien' repre#ent(nd cele dou ci de manifestare a func'iei comerciale. Anali#(nd diferitele func'ii ale mrcii% +ntr!un studiu al A?PP? .Asocia'ia ?nterna'ional pentru Protec'ia Propriet'ii ?ndustriale0 se arta c marca are +n primul r(nd o func'ie de identificare "i abia apoi o func'ie de indicare a sursei de pro enien'. Marca posed +n plus func'ii economice care aria# +n func'ie de utili#area specific "i de tipul de marc% printre func'iile economice put(nd fi amintite@ A func'ia de calitate% A func'ia de publicitate% A func'ia de concuren'. *onstatm din cele artate c func'ia de calitate are dou componente@ func'ia de comunicare .prin marc cumprtorul prime"te informa'ii despre calitatea produsului0 "i func'ia de reputa'ie@ marca% asociat produselor a cror calitate se conser sau se +mbunt'e"te +n timp% de ine lar$ cunoscut se$mentului de public i#at pentru produsele crora marca respecti li se aplic% sau% cu alte cu inte de ine notorie1 sunt +ns "i

mrci care +"i capt 5notorietatea: +n sens ne$ati % pentru lipsa de calitate a produselor crora marca le este asociat. =neori% +n cucerirea pie'ei% poate mai important dec(t produsul +n sine% este ambala/ul acestuia ."i am artat c ambala/ele pot fi prote/ate ca mrci tridimensionale0 dar "i marca . erbal% fi$urati % combinat0 prin mesa/ul pe care i!l transmite cumprtorului. At(ta timp c(t o marc este atracti iar ulterior% dup ce a +nceput s aib o anumit reputa'ie% este u"or de re'inut "i de recunoscut% ea +ns"i de ine un suport de reclam pentru produsul care o poart. Pe de alt parte% utili#(nd marca se poate face o publicitate sus'inut produselor care poart aceast marc% facilit(nd cumprtorului contactul cu produsul "i scurt(nd timpul +n care marca capt o anumit reputa'ie. 3e#ult din cele artate c% o alt func'ie important a mrcii o repre#int func'ia de publicitate1 "i aceast func'ie se ba#ea# pe func'ia de comunicare a mrcii@ marca transmite cumprtorului informa'ii succine asupra calit'ii produsului. 8unc'ia de publicitate nu se poate substitui func'iei de calitate% ea a (nd doar rolul de a scurta timpul +n care +ncepe s se manifeste func'ia de calitate "i% pe ba#a acesteia% marca s dob(ndeasc o anumit reputa'ie. Bn sf(r"it% o alt func'ie economic important a mrcii o repre#int func'ia de concuren'@ in estind +n calitate .men'inerea +n timp a anumitor caracteristici tehnice ale produselor% readucerea rapid +n stare de func'ionare "i la parametri a produselor-ser iciilor care% accidental% s!au defectat0 "i publicitate productorii "i distribuitorii impun pe pia' anumite mrci. *a urmare% +n condi'iile unor caracteristici tehnice similare% cumprtorul a prefera produsele purt(nd o marc cunoscut sau familiar .obi"nuit cu ea +n urma unei publicit'i chiar a$resi e01 cum produsele sunt identice sau similare% re#ult c +n acest ca# concuren'a se reali#ea# prin marc% func'iile de calitate "i de publicitate sus'in(nd func'ia de concuren'. *hiar dac% pentru ca marca s!"i +ndeplineasc func'iile de calitate "i de publicitate% sunt necesare cheltuieli% prin cre"terea cantit'ii de produse (ndute "i a pre'ului de (n#are .cumprtorul plte"te nu numai pentru func'iile produsului ! respecti pentru aloarea de +ntrebuin'are a acestora% dar "i pentru +ncrederea c performan'ele produsului nu sunt fluctuante de la e2emplar la e2emplar "i c sunt stabile +n timp0 cre"terea "i consolidarea renumelui unei mrci are ca efect cre"terea profiturilor ob'inute de ctre utili#atorul mrcii. *ota unei mrci se refer la capacitatea latent a acesteia de a influen'a comportamentul consumatorului e oc(ndu!i acestuia un ansamblu specific de $(nduri% triri% sen#a'ii "i asocieri. Marca are capacitatea de a influen'a continuu "i re$ulat comportamentul celor cu care intr +n contact% aduc(nd la rutin deci#ia lor de cumprare "i stabilind astfel cererea pentru un anumit produs e2istent sau produc(nd e2tinderea instinctului de cumprare pentru a crea cererea de noi produse. 9.". P#litica de arc! a $ir ei

Politica de marc constituie unul dintre elementele centrale ale politicii de produs% contribuind decisi la (n#area produselor unei firme. =n articol de marc repre#int promisiunea unei oferte de ser icii orientate spre beneficiul clien'ilor% standardi#at la o calitate constant. 7 politic de marc optim construit aduce a anta/e at(t consumatorului c(t "i productorului prin faptul c@ ! a/ut la identificarea produselor "i +nlesne"te luarea deci#iei de cumprare1 ! asi$ur calitatea produselor "i ser iciilor cumprate% fiind o modalitate pentru productor de a!"i asuma responsabilitatea pentru produsele oferite1 ! ofer si$uran' "i reduce riscurile achi#i'iei pentru consumatori care au mai mult +ncredere +ntr!o marc familiar "i pentru care e2ist o atitudine fa orabil1 ! u"urea# acceptarea de ctre cumprtor a unor incon eniente ine itabile ale produselor1 ! cre"te presti$iul produselor "i reduce re#isten'a la pre' a consumatorilor1 ! a/ut la se$mentarea pie'ei "i la construirea unei ima$ini distincte pentru produsele firmei1 ! asi$ur loialitatea consumatorilor pentru toat $ama de produse oferite de o firm1 ! cre"te $radul de acceptare al noilor produse care se bucur astfel de presti$iul produselor mature oferite sub aceea"i marc1 ! este un bun al or$ani#a'iei care poate fi (ndut% licen'iat sau concesionat "i% mai mult chiar% o marc puternic cre"te aloarea financiar a firmei. Mrcile ofer o ba# de consumatori fideli care +"i demonstrea# loialitatea prin repetarea cumprrii "i prin disponibilitatea de a +ncerca produse noi oferite sub aceea"i marc. Bn le$tur cu marca o firm trebuie s ia urmtoarele deci#ii@ ! stabilirea simbolului or$ani#a'iei care a/ut la formarea unei ima$ini de ansamblu a firmei oferindu!i acesteia identitate1

! ale$erea politicii de marc definit prin marca productorului% marca comerciantului% mrci $enerice% marca indi idual sau mrci colecti e1 ! selectarea numelui de marc care presupune e2tinderea mrcii e2istente "i pentru noul produs1 utili#area unui nume nou sau utili#area unei mrci prin licen'1 ! prote/area mrcii. Mana$ementul mrcii presupune atribuirea unor alori produsului cu a/utorul crora@ ! se crea# identitatea "i ima$inea dorit1 ! cre"te aloarea perceput a produsului de ctre cumprtor1 ! crea# percep'ia de unicitate1 ! comunic cu cumprtorii "i stabilesc rela'ii cu ace"tia +n cadrul procesului de cumprare. 6aloarea unei mrci const +n acele calit'i care ma2imi#ea# olumul (n#rilor. Mrcile de aloare se bucur +ntotdeauna de loialitatea consumatorilor% determin pre'uri mai mari "i re#ist mai bine competi'iei e2istente pe pia'. Pentru a fi competiti % o marc trebuie s +ndeplineasc mai multe cerin e cum ar fi@ s fie u"or de pronun'at% s fie u"or de re'inut% s fie u"or de repre#entat% s fie atracti +n ceea ce pri e"te aspectul "i pronun'ia% s su$ere#e cumprtorului caracteristicile "i calitatea bunurilor pe care urmea# s le cumpere ."i care au asociat aceast marc0% s difere de mrcile produselor similare .pentru a nu crea confu#ie +n r(ndul consumatorilor0% s poat fi fi2at cu u"urin' pe produsele pe care urmea# a se utili#a% s +ndeplineasc condi'iile le$ale pentru a putea fi +nre$istrat "i prote/at. 9.%. Ele entele !rcii

;rafica unei mrci este estenial +n constituirea acesteia datorit asocierilor pe care le face cumprtorul +ntre marc i produsul respecti . Elementele mrcii sunt urmtoarele@ a&. 'u ele !rcii Acesta poate fi repre#entat de@ numele unor persoane sau pseudonime% nume istorice% denumiri $eo$rafice1 pot aprea i ca semnturi .de e2emplu@ *hanel% ;ilette% *hristian 4ior% 8ord% Atlantic% et.0 sau de denumiri din ocabularul curent sau in entate . de e2emplu@ <rident% Cunica% Poiana% Ariel% *ocolino% 7mo% etc.0 Acestea trebuie s fie pline de fante#ie% s aib re#onan plcut pentru a fi u or de recep ionat i de memorat. Mrcile care su$erea# calitatea produsului% anumite caracteristici de calitate sau destina ia acestuia se impun mai uor publicului% sunt uor de reinut i au perspecti comercial. E2emple@ A mrcile de autoturisme@ Da$uar% Pantera su$erea# rapiditate% silen io#itate% confort A mrcile E2celent% Elite% >u2 su$erea# calitatea superioar1 A marca Miss )portE su$erea# tineree% sporti itate% mi care. (&. Ci$rele i literele Acestea se folosesc alturi de numele de marc i semnific arianta modelului% anul apari iei sau o anumit caracteristic de calitate. E2emple@ CMF G45% CMF G49 Mercedes *>55% Mercedes E35H Porsche 911 Audi A6% Audi A, Peu$eout 2HG c&. Si)la 3epre#int o prescurtare cu a/utorul ini ialelor% a unor nume% a unor firme sau a unor denumiri% facilit(nd citirea% pronunarea i memorarea acestora. E2emple@ *I .*al in Ilein0% J>.Ja ier >aurent01 CMF .CaEerische Motoren Fer&e0 ?CM .?nternational Cussines Machine01 MEJ .Mobe2pert0.

d&. Re*re+ent!ri )ra$ice 3epre#entarea $rafic a numelui de marc poate fi sub urmtoarele forme@ ! embleme ! sunt semne cu aloare simbolic prin care productorul poate su$era obiectul su de acti itate% calitatea produsului% pe care o promo ea#. )e folosesc +n acest sens fi$uri $eometrice% repre#entri din lumea animal sau e$etala% obiecte% persona/e% etc. De e2emplu@ Puma% >acoste% etc. ! i$nete ! sunt combinaii de linii drepte% curbe% +ncadrri. 4e e2emplu@ Adidas% Mercedes% 3eboo&% etc. ! peisa/e ! desene ! si$ilii. e&. Cul#area !rcii , aceasta poate fi asociat numelui de marc. 4e e2emplu@ $alben ! culoarea mrcii Ioda&% rou K culoarea mrcii 6odafone% iolet K culoarea mrcii Mil&a% etc. $&. -#r a *r#dusului sau a a (ala.ului /desi)n0ul& Aceasta este mai rar utili#at ca marc. E2emple@ forma ambala/ului buturilor rcoritoare Pri$at% ciocolata <oblerone )&. Marca s#n#r! Este folosit% de obicei% pentru ser icii. 4e e2emplu@ semnalele posturilor de radio sau ale celor de tele i#iune% etc. 9.1. Marcarea Marcarea este un mi/loc de identificare a produselor si de onformare a consumatorilor. 4e aceea% presupune o serie de elemente de identificare a produsului si de informare a consumatorului. Elementele de identificare a produsului care sunt asociate mrcii sunt@ denumirea produsului1 denumirea fabricii productoare% marca de fabric1 calitatea produsului1 numrul standardului sau al normei tehnice1 data fabricaiei% termenul de alabilitate1 cantitatea ambalat. E2ist% de asemenea% o serie de elemente le$ate de informare a consumatorului. Acestea sunt@ compo#iia chimica a produsului1 condiii de pstrare1 indicaii de utili#are1 condiii de +ntreinere% etc. Pre#entarea elementelor menionate se face prin urmtoarele forme de marcare@ etichetarea% inclusi etichete lito$rafiate1 imprimare pe banderole lito$rafiate1 imprimare pe ambala/e de h(rtie% carton% materiale plastice% materiale comple2e1 lito$rafiere pe ambala/e de h(rtie superioar1 tanare pe ambala/e metalice% din sticl% mase plastice1 tanare i piro$ra are pe lemn. 9.2. A (alarea Ambala/ul este unul dintre cele mai importante elemente ale produsului K un produs ambalat corespun#tor repre#int o $aran'ie a asi$urrii si$uran'ei% securit'ii "i snt'ii consumatorilor. Bn acela"i timp% ambala/ul trebuie s!"i pstre#e func'iile sale clasice@ cea de protec'ie% de informare "i de facilitare a transportului. 4e asemenea% ambala/ele atracti e ale produselor sunt ade ra'i repre#entan'i comerciali ai acestora% introducerea sistemului de comerciali#are prin autoser ire +ntrind acest rol al ambala/ului. <rebuie men'ionat faptul c ma/oritatea sectoarelor economice utili#ea# sistemul de ambalare. 4ar% ponderea o de'ine sectorul industrial +n care@ industria alimentar absoarbe aproape /umtate din totalul ambala/elor% produsele industriale manufacturate 2HL% industria produselor farmaceutice "i cosmetice 15L% iar restul procentelor este repre#entat de ambala/ele produselor de +ntre'inere% /ucrii% instrumente de preci#ie% etc. Pentru produsele alimentare ambala/ul repre#int un apana/ al si$uran'ei alimentare% deoarece acesta reali#ea# contactul direct cu alimentul. Materialele de ambalat care intr +n contact direct cu produsul ambalat

pot fi clasificate +n dou cate$orii% clasificare care are la ba# criteriul istoric. 4in aceast perspecti se utili#ea# urmtoarele tipuri de materiale de ambalat@ ! materiale clasice K h(rtia% cartonul% lemnul% sticla% metalele "i ceramica1 ! materiale noi K masele plastice "i elastomerii. Hrtia i cartonul pot fi $rupate +n aceea"i sub$rup% fiind cele mai echi ambala/e. Ele nu pre#int nici un risc de to2icitate prin ele +nsele. Lemnul este un tip de ambala/ care nu intr +n contact direct cu alimentul dec(t +n ca#uri mai restr(nse . in% 'uic% br(n# sau ca"% etc.0% +n ma/oritatea ca#urilor el este folosit ca suport pentru alte tipuri de ambala/e% fiind utili#at sub form de pale'i@ Sticla este considerat un material barier datorit faptului c interac'ionea# foarte slab cu alimentul pe care +l ambalea#. Metalele care stau la ba#a ambalrii pot fi@ fier% o'el ino2idabil% staniu% plumb% crom "i aluminiu. )in$ura condi'ie care trebuie urmrit este respectarea condi'iilor standardi#ate pri ind con'inutul de metale care le stau la ba#. 4intre metale predominant este utili#at aluminiul. Aluminiul este utili#at% datorit $reut'ii lui reduse% +n ambalarea produselor alimentare sub form de do#e% cutii de conser e% folii% etc. Ceramica are caracteristici similare cu cele ale sticlei% dar o utili#are mult mai restr(ns. Materialele plastice i elastomerii sunt materiale care nu reali#ea# o interferen' cu alimentul ambalat% dar +nainte de ambalare% trebuie erificat compo#i'ia lor "i eliminate din materialele de contact clorura de inil "i formolul% substan'e care sunt to2ice. Materialele plastice% la r(ndul lor pot fi clasificate dup cum urmea#@ ! polietilena care se re$se"te +n dou ariante@ polietilena cu densitate ridicat "i polietilena cu densitate redus1 ! PE<!ul1 ! policlorura de inil1 ! polipropilena1 ! polistirenul. *onform statisticilor reali#ate la ni elul 'rilor Europei 7ccidentale o persoan arunc anual 25 &$. de materiale plastice. 4in acestea doar 1L sunt reciclabile% diferen'a de 99L cre(nd mari probleme cu $estionarea transportului "i depo#itrii lor. Pentru a identifica compo#i'ia unui ambala/ "i pentru a facilita reciclarea lui s!a introdus un mod de codificare% care permite recunoa"terea acestora. Astfel% +n America func'ionea# codul )P? codin$ elaborat de )ocietatea pentru ?ndustria Materialelor Plastice% sistem care "i!a e2tins aplicarea +n multe din 'rile lumii% de enind un cod aproape uni ersal aplicat. Acesta este repre#entat $rafic prin trei s$e'i dispuse sub form de triun$hi% +n centrul cruia este marcat o cifr de la 1 la G. )emnifica'ia cifrei respecti e se refer la materialul din care este reali#at ambala/ul respecti . Astfel@ ! 1 ! este codificarea polietilenei K PE<1 ! 2 K polietilen cu densitate mare .M4PE01 ! 3 K policlorur de inil .601 ! 4 K polietilen de densitate redus .>4PE01 ! 5 K polipropilena .PP01 ! 6 K polistirenul .P)01 ! G K alt tip de plastic .7<ME30. Bn cate$oria ambala/elor de mase plastice o utili#are lar$ o au ambala/ele de unic folosin'. Pentru produsele alimentare% ambala/ele de unic folosin' au a anta/ul c sunt aseptice% dar au "i un mare de#a anta/ K acela de a nu putea fi reutili#ate "i ca urmare% duc la cre"terea olumului de de"euri care trebuie $estionat. Bn ca#ul ambala/elor reutili#abile marele de#a anta/ se reflect prin riscul ca acestea s nu asi$ure toate condi'iile de i$ien. 4ar acest incon enient nu poate s +mpiedice e2ercitarea func'iilor de protec'ie a produsului% de informare "i de transport. 9.3. Etic4etarea *r#dusel#r Eticheta repre#int un mi/loc de identificare a produselor% de informare simpl "i rapid a consumatorilor% de educare a acestora% de +nlesnire a opera'iilor comerciale% dar "i de promo are a produselor pe pia'. )e consider c eticheta% ca mi/loc de informare a consumatorilor + i are ori$inea +n practica farmaceutic i +n ne oia alchimitilor de a!i diferenia produsele chimice. Etichetarea produselor alimentare este re$lementata pe plan international% deoarece are un rol essential in prote/area consumatorilor. *omitetul pentru etichetarea bunurilor alimentare din cadrul *omisiei *ode2

Alimentarius% care!i desfasoara acti itatea sub e$ida 8A7-7M)-P=94 a elaborat o serie de re$lementri%cu caracter de recomandare. Bn ba#a recomandrilor 8A7-7M)-P=94 se cunosc drepturile consumatorilor@ A dreptul la satisfacerea ne oilor fundamentale1 A dreptul la protecie prin sisteme le$islati es i de securitate +mpotri a produselor i ser iciilor care pun +n pericol sntatea sau iaa1 A dreptul la informarea corect i complet asupra caracteristicilor calitati e i condi iilor de folosire a produselor alimentare i ser iicilor1 A dreptul la desp$ubire pentru pre/udiciile aduse de alimente i ser icii necorespun#toare1 A dreptul la instruire i educaie. 7rice produs alimentar ambalat trebuie s fie etichetat. Etic4etele se aplic pe suprafata ambala/ului i trebuie s +ndeplineasc urmtoarele condi ii pri itoare la informarea cumprtorului@ 0 ara +n care a fost fabricat i ambalat produsul1 0 denu irea produsului1 0 nu ele $ir ei productoare1 0 n#r e de calitate specifice1 0 in)rediente coninute1 0 aditi5i sau alte substane adu$ate1 0 ter enul de 5ala(ilitate6 ! c#ndiiile s*eci$ice de *!strare. 4enumirea comercial a produsului alimentar trebuie s fie@ A +n concordan cu natura produsului. 4e e2emplu@ ! NlactoN ! indic pre#ena laptelui1 ! NfructoN ! indic pre#ena fructelor1 A si$la nu trebuie s fie +n de#acord cu coninutul produsului. 4e e2emplu@ ! nu se admite desenul unei o ine pe un produs din lapte de ac1 ! nu se admite desenul unei albine pe mierea artificial. Pe ambala/ele produselor alimentare destinate persoanelor carora le sunt necesare diete speciale pentru (rst% boli sau alte moti e se or meniona% +n plus% indica iile i precau iile de folosire a acestora. Bn ceea ce pri e"te etichetarea produselor te2tile% M.;. nr. 332-2HH1 pri ind etichetarea produselor te2tile destinate popula'iei define"te eticheta astfel@ O7rice te2t scris% imprimat% lito$rafiat% $ra at sau ilustrat% care con'ine elemente de identificare a produsului "i% dup ca#% instruc'iuni de utili#are% splare sau clcare "i care +nso'e"te produsul pre#entat consumatorilor pentru (n#are sau este aderent la ambala/ul acestuia1 eticheta poate a ea +nscrise sau ata"ate suplimentar si$le sau alte +nsemne ecolo$ice% precum "i elemente de publicitate% cu respectarea pre ederilor le$ale:. Bn ca#ul etichetrii produselor te2tile este foarte important s se indice modul de +ntre'inere al acestora% conform unor simboluri interna'ionale. Bn ceea ce pri e"te produsele cosmetice% 4irec'ia *onsiliului =niunii Europene G6-G6, din 19G6% referitoare la produsele cosmetice% pre ede ca eticheta acestora s cuprind +n mod obli$atoriu@ ! numele "i adresa fabricantului% comerciantului% e2portatorului1 ! 'ara de ori$ine1 ! masa net1 ! termenul de alabilitate e2primat astfel@ Oa se utili#a de preferin' +nainte de ..:1 ! modul de utili#are1 ! elemente de identificare a lotului1 ! lista in$redientelor +n ordine descresctoare a cantit'ilor. Etichetarea +ncl'mintei se face indi idual% pe unitate de produs% "i presupune +nscrierea obli$atorie a mrfurilor pentru pr'ile componente@ partea superioar e2terioar.fa'0% pr'ile interioare "i talpa. Este re$lementat de M.;. nr. 26-199,. Pe l(n$ elementele de marcare pe etichet sau pe ambala/ul produsului este inscrip'ionat "i codul de bare. *odul cu bare simboli#ea# caracterele numerice sau alfanumerice prin alternarea unor bare de culoare +nchis cu spa'ii albe. ?nforma'iile cuprinse +n coduri se refer la@ ! elementele de identificare ale produsului@ denumirea produsului% denumirea fabricii productoare sau marca de fabric% cantitatea ambalat1 ! pre'1 ! caracteristici de calitate ale produsului.

4atele codificate +n sistemul Ocod cu bare: sunt citite prin metoda lecturii optice cu a/utorul unui echipament informatic numit Oscanner:. Acesta presupune e2isten'a unor case de marcat electronice% pre #ute cu dispo#iti e de citire optic% conectate la calculator. ?nterpretarea informa'iilor codificate este imposibil pentru consumatori. 4e aceea informa'iile referitoare la termenul de alabilitate% foarte importante pentru consumatori% sunt repre#entate clar pe etichete sau imprimate pe ambala/. 4e asemenea% "i alte elemente de identificare a produsului "i de informare a consumatorului sunt pre#entate clar pe etichete sau +n documentele care +nso'esc produsele.

Studii de caz 1. Enumerai c(te a mrci a cror nume su$ere#@ ! personalitate1 ! ite#1 ! putere1 ! prospeime. 2. E2emplificai utili#area la o serie de mrci alese de d! oastr culorile care au fost folosite +n alctuirea lor. 3. Enumerai c(te a tipuri de ambala/e folosite de unele firme pentru particulari#area produselor proprii. Moti ai.

S-ar putea să vă placă și