Sunteți pe pagina 1din 6

CONTRACT DE SERVICII nr. 34 data 07.11.

2013

1. Partile Contractante n temeiul Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de ac i!itie public" a contractelor de conce#iune de lucrri publice $i a contractelor de conce#iune de #ervicii" cu modi%icrile $i completrile ulterioare #&a 'nc eiat pre!entul contract de pre#tri #ervicii" ntre 1.1 SC Axcinconstruct S.R.L.cu #ediul 'n (ucure#t" tele%on) 0749.012.118 , 0733.078.883" cod %i#cal J4 !11"#!$ # " av*nd cont de#c i# la (anca +omerciala ,omana RO4%RNC& 1 %" '4(4($11 1 &" repre!entata prin domnul Axinte )*eor+*e" av*nd %uncia de -irector General 'n calitate de ac*i,itor" pe de o parte" -i 1.2 S.C. )ALANT SEC.RIT/ S.R.L." cu #ediul in .ope#ti&/eordeni" 0udetul 1l%ov2 tel2 numr de ordine 'n ,egi#trul +omertului 024/2673/20132 cod unic de inregi#trare ,0 26117072 2 av*nd cont de#c i# la (anca ,omana de -e!voltare & ,O24(,-31604506606601760 2 repre!entata prin domnul G eorg e 7i ai" av*nd %uncia de 7anager" in calitate de 0restator" pe de alta parte. $. De1ini2ii 2.1 & n pre!entul contract urmtorii termeni vor %i interpretai a#t%el) contract & pre!entul contract $i toate ane8ele #ale2 ac*i,itor -i 0restator & prile contractante" a$a cum #unt ace#tea numite 'n pre!entul contract2 0re2ul contractului 3 preul pltibil pre#tatorului de ctre ac i!itor" 'n ba!a contractului" pentru 'ndeplinirea integral $i core#pun!toare a tuturor obligaiilor a#umate prin contract2 ser4icii - activiti a cror pre#tare %ace obiectul contractului2 ,i & !i calendari#tic2 an & 366 de !ile act a5i2ional6 document ce modi%ica termenii $i condiiile contractului de pre#ri #ervicii. 5es07+u8ire +eneral7 6 #uma" neprev!ut e8pre# 'n contractul de #ervicii" care e#te acordat de ctre in#tana de 9udecat #au e#te convenit de ctre pri ca $i de#pgubire pltibil prii pre9udiciate 'n urma 'nclcrii contractului de pre#tri #ervicii de ctre cealalt parte. Plan 5e Pa,a 3 Anexa nr. 1 la pre!entul contract 3 an#amblul caracteri#ticilor obiectivului la care #e de#%a#oara activitatea de pa!a a pre#tatorului9 caracteri#ticile !onei" numarul de po#turi #i ampla#area ace#tora" nece#arul de per#onal de pa!a" amena9arile" in#talatiile #i mi9loacele te nice de pa!a #i alarmare" con#emnul po#turilor" legatura #i cooperarea cu alte organe cu atributii de pa!a a obiectivelor" bunurilor" valorilor #i per#oanelor #i modul de actiune in di%erite #ituatii. Asi+urare 3 +ontractul de :#igurare inc eiat de pre#tator cu o #ocietate de a#igurare" din bene%iciul careia #e poate inde#tula ac i!itorul9 in eventualitatea producerii unui eveniment cau!ator de pre9udicii ac i!itorului. asi+urator 3 4ocietatea de :#igurare ; ,ea#igurare. o8iecti4 3 ampla#amentul #i perimetrul in interiorul caruia urmea!a #a #e a#igure de catre pre#tator #erviciul de pa!a a bunurilor #i per#oanelor #i de a#igurare a bunei de#%a#urari a activitatii derulate de catre ac i!itor" in con%ormitate cu di#po!itiile pre!entului contract". a+entul 5e 0a,a 3 anga9atul pre#tatorului #i elementul individual din di#po!itivul ce a#igura pa!a la obiectivul mentionat in pre!entul contract. 1oaie colecti4a 5e 0re,enta : documentul in ba!a caruia #e reali!ea!a calculul e8act al valorii pre#tatiilor lunare e%ectuate de pre#tator9 intr&o luna calendari#tica.
1

e4eni;ent & %apta/in%ractiunea ce a avut ca re!ultat direct cau!area unor pre9udicii patrimoniului ac i!itorului. (. Inter0retare 3.1 & n pre!entul contract" cu e8cepia unei prevederi contrare" cuvintele la %orma #ingular vor include %orma de plural $i vice ver#a" iar cuvintele de genul ma#culin vor %i interpretate ca inclu!*nd $i genul %eminin $i vicever#a acolo unde ace#t lucru e#te permi# de conte8t. 3.2 & <ermenul =!i>#au =!ile> #au orice re%erire la !ile repre!int !ile calendari#tice dac nu #e #peci%ic 'n mod di%erit. 3.3 ; +lau!ele $i e8pre#iile vor %i interpretate prin raportare la 'ntregul contract . CLA.<E )ENERALE 4. O8iectul contractului 4.1. .re#tatorul #e oblig # pre#te!e servicii de paza la #ediul SC Axcinconstruct S.R.L #ituata in (ucure#ti. :ctivitatea pre#tatorului #e de#%a#oara in con%ormitate cu prevederile /egii nr.333/2003" privind pa!a obiectivelor bunurilor #i valorilor. .re#tatorul di#pune pentru derularea ace#tui contract de mi9oacele #i ec ipamentele nece#are #i de per#onal cali%icat" di#ponibil 24 ore/!i". 4.2 & :c i!itorul #e oblig # pltea#c preul convenit 'n pre!entul contract pentru #erviciile pre#tate. '. Pre2ul contractului 6.1. .retul convenit pentru indeplinirea contractului" platibil pre#tatorului de catre ac i!itor" e#te de = %$ . lei9 %r <5:" la care #e adauga 1%4$ .= lei9 repre!ent*nd <5: . 6.2. <ari%ul #tabilit pentru #erviciile care %ac obiectul pre!entului contract e#te de 11.$ lei!ora9 %ara <5:. #. Durata contractului 6.1 & -urata pre!entului contract e#te de 12 luni" 'ncep*nd de la data de 02.11.2013. 6.2 - .re!entul contract 'ncetea! # produc e%ecte la data de 01.6.2014. cu po#ibilitatea de prelungire prin act aditional" con%orm legi#latiei in vigoare" cu obligativitatea meninerii preului din contract. ". Executarea contractului 38ecutarea contractului 'ncepe la data de 02.11.2013. =. Docu;entele contractului ?.1. -ocumentele contractului #unt) & ane8a nr.1 la contract& privind valoarea #erviciilor2 & ane8a nr. 2 & .lanul de pa!a" aprobat2 & o%erta pre#tatorului. %. O8li+a2iile 0restatorului @.1& .re#tatorul #e oblig # pre#te!e #erviciile la #tandardele $i/#au per%ormanele pre!entate 'n o%erta" ane8 la contract. @.2 & A1B .re#tatorul are obligaia de a e8ecuta #erviciile prev!ute 'n contract cu pro%e#ionali#mul $i promptitudinea cuvenite anga9amentului a#umat $i 'n con%ormitate cu propunerea #a te nic. A2B .re#tatorul #e oblig # #upraveg e!e pre#tarea #erviciilor" # a#igure re#ur#ele umane" materialele" ec ipamentele $i orice alte a#emenea" %ie de natur provi!orie" %ie de%initiv" cerute de $i pentru contract" 'n m#ura 'n care nece#itatea a#igurrii ace#tora e#te preva!ut 'n pre!entul contract #au #e poate deduce 'n mod re!onabil din contract. @.3. .re#tatorul va e8ecuta #erviciile de pa!a cu e%ectivul de agenti #tabilit de comun acord cu achizitorul- 1 post permanent9 con%orm prevederilor din Planul de Paza. @.4. :gentii care de#erve#c ace#t obiectiv vor trebui avi!ati de 4,1" deoarece in incinta ace#tei cladiri" la eta9ul 1" #e #a%la Compartimentul Documente Clasificate zona de securitate clasa a !!-a.

/a inceperea programului" agentii de pa!a veri%ica #tarea #igiliilor de la u#a +ompartimentului -ocumente +la#i%icate. 1n ca!ul in care #e con#tata violarea #igiliilor va %i anuntat o%iterul de #erviciu #i %unctionarul de #ecuritate. @.6. :gentii de pa!a vor e8ecuta ma#urile ce decurg din con#emnul po#tului pentru prevenirea producerii de incendii" e8plo!ii" di#trugeri #au degradari de bunuri2 iar in ca!ul producerii ace#tora #a ia ma#uri de #alvare a per#oanelor #i bunurilor" de con#ervare a urmelor" de retinere a eventualilor %aptuitori #i identi%icarea martorilor oculari2 @.6. :gentii de pa!a vor retine bunurile #coa#e din obiectiv %ara documente legale" vor intocmi proce# verbal #i le vor preda bene%iciarului tot in ba!a unui proce#&verbal de predare primire2 @.7. 5a recurge la mi9loacele din dotare" in con%ormitate cu prevederile legale in vederea retinerii acelor per#oane ce intentionea!a #a comita %apte ilegale2 @.?. 5a in%orma ac i!itorul cu privire la a#pectele re!ultate in urma e8ecutarii mi#iunilor" printr&un raport #cri#" propunand ma#uri de e%icienti!are a activitatii de pa!a2 @.@. .re#tatorul va a#igura interventia si monitorizarea in caz de ur"enta" la #olicitarea agentului de pa!a" cu ma8im de promptitudine" intr&un timp cat mai #curt po#ibil Ain mod gratuitB2 @.10. .re#tatorul va a#igura pregatirea de #pecialitate a agentilor implicati in #erviciile pre#tate" dotarea ace#tora cu uni%orma #i mi9loace de pa!a" con%orm legi#latiei in vigoare2 @.11. .re#tatorul va garanta pa#trarea #ecretului pro%e#ional cu privire la datele legate de activitatea ac i!itorului #i a obiectivelor in #ine. @.12. 5a ra#punde material" in ca!ul #u#tragerii de bunuri #au valori apartinand ac i!itorului" daca e8i#tenta #i intinderea pre9udiciului cau!at ac i!itorului" precum #i dubla legatura de cau!alitate dintre pre9udiciu #i in%ractiunea reclamata" pe de&o parte #i dintre ace#tea #i modul de indeplinire a obligatiilor de pa!a ce revin pre#tatorului #au per#onalului de pa!a con%orm .lanului de .a!a. .e de alta parte" au %o#t con#tatate printr&o otarare 9udecatorea#ca de%initiva #i irevocabila. 1n ace#t ca!" ac i!itorul #e va putea inde#tula" iar de#pagubirea #e va putea ac ita" numai din bene%iciul .olitei de :#igurare inc eiata de pre#tator A:ne8a nr. 3B" in#a numai dupa noti%icarea #i avi!area/acceptarea prealabila a :#iguratorului. @.13. .re#tatorul va con#idera toate documentele $i in%ormaiile care 'i #unt pu#e la di#po!iie re%eritoare la pre!entul contract drept private $i con%ideniale dup ca!" nu va publica #au divulga niciun element al pre!entului contract %r acordul #cri#" prealabil" al ac i!itorului. -ac e8i#t divergene cu privire la nece#itatea publicrii #au divulgrii 'n #copul e8ecutrii pre!entului contract" deci!ia %inal va aparine ac i!itorului. @.14. .re#tatorul #e oblig # re#pecte reglementrile re%eritoare la condiiile de munc $i protecia muncii $i dup ca!" #tandardele internaionale agreate cu privire la %ora de munc" @.16. .re#tatorul va re#pecta $i #e va #upune tuturor legilor $i reglementrilor 'n vigoare in ,omania $i #e va a#igura c #i per#onalul #u" #alariat #au contractat de ace#ta" va re#pecta $i #e va #upune de a#emenea acelora$i legi $i reglementri @.16. .re#tatorul va aciona 'ntotdeauna loial $i imparial $i ca un con#ilier de 'ncredere pentru :c i!itor con%orm regulilor $i/#au codului de conduit al pro%e#iei #ale" precum $i cu di#creia nece#ar. 4e va abine # %ac a%irmaii publice 'n legtur cu #erviciile pre#tate %r # aib aprobarea prealabil a ac i!itorului2 @.17. .re#tatorul #e oblig #a in#tale!e cabina de pa!a Adin termopanB" la intrarea in unitate din #trada 38ercitiu" in locul unde #e de#%a#oara activitatea permanenta a agentilor de pa!a0?.00&17.00. 1 . O8li+a2iile ac*i,itorului 10.1 & :c i!itorul #e oblig # recepione!e #erviciile pre#tate con%orm prevederilor pre!entului contract2 10.2 & :c i!itorul #e oblig # pltea#c preul ctre pre#tator 'n termen de 20 !ile de la emiterea %acturii de ctre ace#ta.:ce#ta poate #a platea#ca contravaloarea #erviciului in 3 rate la %iecare 2 luni ale anului calendari#tic. 10.3 & -ac ac i!itorul nu onorea! %acturile 'n termen de 30 de !ile de la e8pirarea perioadei prev!ute convenite" pre#tatorul are dreptul de a #i#ta pre#tarea #erviciilor. 1mediat ce ac i!itorul onorea! %actura" pre#tatorul va relua pre#tarea #erviciilor 'n 3 !ile . 10.4 & :c i!itorul #e oblig # pun la di#po!iia pre#tatorului orice %aciliti $i/#au in%ormaii pe care ace#ta le&a cerut 'n propunerea te nic $i pe care le con#ider nece#are 'ndeplinirii contractului.
3

10.6. & 4a intocmea#ca Planul de Paza al #$iectivului Aane8a 2B% aratat in pre!entul contract #i #a obtina avi!ul de #pecialitate al organelor de politie" in con%ormitate cu di#po!itiile art. & din Le"ea nr. '''()**'" inainte de punerea in e8ecutare a pre!entului contract. 1n #ituatia in care ac i!itorul nu di#pune de un .lan de .a!a valabil #i avi!at" poate #olicita pre#tatorului #a ii acorde con#ultanta in vederea intocmirii ace#tuia" obligandu&#e #a puna la di#po!itia ace#tuia toate in%ormatiile #i documentele nece#are. 10.6.& 4a pre!inte pre#tatorului caile de acce# in perimetrul pa!it2 10.7. & 4a in#tale!e #i #a mentina in #tare de %unctionare #i#temul de iluminat in perimetrul pa!it2 10.?.& 4a a#igure conditii optime pentru de#%a#urarea activitatii #peci%ice de pa!a a agentilor" in cabinele de pa!a #au in locurile unde #e de#%a#oara activitatea permanenta a agentilor de pa!a" prin a#igurarea urmatoarelor %acilitati/utilitati" dar %ara a #e limita la ace#tea) iluminat electric" agent termic" #ur#a de apa potabila" grup #anitar" tele%on" ve#tiar. 10.@.& 4a comunice" in timp util" pre#tatorului orice modi%icare adu#a #tructurii obiectivului aratat in pre!entul contract #i/#au amena9arilor interioare a%late in incinta ace#tuia #i/#au #tructurii #erviciului de pa!a. 10.10.& 4a comunice pre#tatorului daca in incinta obiectivului #e a%la bunuri de valoare deo#ebita" documente #ecrete" produ#e to8ice ori alte materiale #au produ#e periculoa#e A#ub#tante radioactive #au p#i otrope" e8plo!ibili" arme" munitie etc.B. 10.11.& 4a comunice pre#tatorului orice nereguli con#tatate" re%eritoare la modul de derulare a pre!entului contract #au in legatura cu de%icientele mani%e#tate in e8ercitarea atributiilor pro%e#ionale #i comportamentul agentilor de pa!a. ,eclamatiile vor %i %ormulate in #cri#" in termen de ma8im 4? de ore de la producerea evenimentului. 11. Sanc2iuni 0entru nen5e0linirea cul0a8il7 a o8li+a2iilor 11.1. 1n ca!ul 'n care" din vina #a e8clu#iv" pre#tatorul nu reu$e$te #a&$i e8ecute obligaiile a#umate prin contract" atunci ac i!itorul are dreptul de a deduce din preul contractului" ca penalitati" o #um ec ivalent cu o cot procentual de 0"1C/!i. 11.2. n ca!ul 'n care nu onorea! %acturile 'n termenul convenit" %urni!orului are dreptul de a #i#ta pre#tarea #erviciilor $i de a bene%icia penaliti de 'nt*r!iere 'n cuantun de 0"1C/!i de 'nt*r!iere. 1mediat ce ac i!itorul onorea! %actura" pre#tatorul va relua pre#tarea #erviciilor 'n cel mai #curt timp po#ibil. 11.3. Dere#pectarea obligaiilor a#umate prin pre!entul contract de ctre una dintre pari" rma# neremediat 'n termen de 6 !ile de la data noti%icrii #cri#e" d dreptul prii le!ate de a con#idera contractul de drept re!iliat" %r 'nt*r!iere $i %r intervenia vreunei in#tane $i de a pretinde plata de daune&intere#e. CLA.<E SPECI>ICE 1$. ?o5i1icarea Contractului 5e Ser4icii 1. 7odi%icrile #ub#taniale ale +ontractului de 4ervicii" inclu#iv modi%icrile valorii contractului" #e vor %ace prin :ct adiional" cu re#pectarea prevederilor legale 'n vigoare la data 'nc eierii ace#tuia. -ac #olicitarea de modi%icare provine de la .re#tator" ace#ta trebuie # 'nregi#tre!e #olicitarea la :c i!itor cu cel puin 10 !ile 'nainte de data preconi!at pentru intrarea 'n vigoare a :ctului adiional. 2. n ca!ul prev!ut la pct.1" actul adiional poate implica prelungirea duratei totale a +ontractului de 4ervicii. 1(. Rece02ie -i 4eri1ic7ri 13.1.&:c i!itorul are dreptul de a veri%ica modul de pre#tare a #erviciilor pentru a #tabili con%ormitatea lor cu prevederile din propunerea te nic $i din caietul de #arcini. 13.2.& Operaiunile recepiei implic) &con#tatarea eventualelor neconcordane a pre#taiilor %a de propunerea te nic2 &veri%icarea re#pectrii condiiilor de pre#tare con%orm #peci%icaiilor din caietul de #arcini2 &con#tatarea eventualelor de%iciene2 13.3.& .re#tatorul are obligaia de a remedia de%icienele #emnalate" 'n termen de 3 !ile de la data lurii la
4

cuno$tin2 14. A@ustarea 0re2ului contractului 14.1.& .entru #erviciile pre#tate" plile datorate de ac i!itor pre#tatorului #unt tari%ele declarate 'n propunerea %inanciar" ane8 la pre!entul contract. 14.2.&.reul contractului e#te %erm $i nu #e a9u#tea!. 1'. A;en5a;ente 16.1.&.artile contractante au dreptul" pe durata indeplinirii contractului" de a conveni modi%icarea clau!elor contractului" prin act aditional" numai 'n ca!ul aparitiei unor circum#tante care le!ea!a intere#ele comerciale legitime ale ace#tora #i care nu au putut %i preva!ute la data inc eierii contractului. 16.2.&.rile contractante au dreptul" pe durata 'ndeplinirii contractului" de a conveni" prin act adiional" adaptarea acelor clau!e a%ectate de modi%icri ale legii. 1#. Su8contractare 16.1.A1B .re#tatorul are obligatia" in ca!ul in care parti din contract le #ubcontractea!a" de a inc eia contracte cu #ubcontractantii de#emnati" in acelea#i conditii in care el a #emnat contractul cu ac i!itorul. A2B 4ubcontractantul e#te pe deplin ra#pun!ator %ata de pre#tator de modul in care i#i indepline#te partea #a din contract. A3B .re#tatorul are dreptul de a pretinde daune&intere#e #ubcontractantilor daca ace#tia nu i#i indepline#c partea lor din contract. 1". Cesiunea 17.1. .re#tatorul are obligatia de a nu tran#%era total #au partial obligatiile #ale a#umate prin contract" %ara #a obtina" in prealabil" acordul #cri# al ac i!itorului. 17.2. +e#iunea nu va e8onera pre#tatorul de nici o re#pon#abilitate privind garantia #au orice alte obligatii a#umate prin contract. 1=. Ancetarea contractului 1?.1. .re!entul contract 'ncetea!a de plin drept" %r punere 'n 'nt*r!iere" %ara a mai %i nece#ara interventia unui in#tante 9udecatore#ti" 'n ca!ul in care una dintre parti) & nu i#i e8ecuta una dintre obligatiile enumerate la art. 3 & Obiectul principal al contractului" din pre!entul contract2 1?.2. .artea care invoca o cau!a de incetare a prevedrilor pre!entului contract o va noti%ica celeilalte parti" cu cel putin 6 !ile inainte de data la care incetarea urmea!a #a&#i produca e%ectele. 1?.3. ,e!ilierea pre!entului contract nu va avea nici un e%ect a#upra obligatiilor de9a #cadente intre partile contractante. 1%. >or2a ;a@or7 1@.1. Eorta ma9ora e#te con#tatata de o autoritate competenta. 1@.2. Eorta ma9ora e8onerea!a partile contractante de indeplinirea obligatiilor a#umate prin pre!entul contract" pe toata perioada in care acea#ta actionea!a. 1@.3. 1ndeplinirea contractului va %i #u#pendata in perioada de actiune a %ortei ma9ore" dar %ara a pre9udicia drepturile ce li #e cuveneau partilor pana la aparitia ace#teia. 1@.4. .artea contractanta care invoca %orta ma9ora are obligatia de a noti%ica celeilalte parti" imediat #i in mod complet" producerea ace#teia #i #a ia orice ma#uri care ii #tau la di#po!itie in vederea limitarii con#ecintelor. $ . Solu2ionarea liti+iilor 20.1. :c i!itorul #i pre#tatorul vor %ace toate e%orturile pentru a re!olva pe cale amiabila" prin tratative directe" orice neintelegere #au di#puta care #e poate ivi intre ei in cadrul #au in legatura cu indeplinirea contractului. 20.2. -aca" dupa 6 de !ile de la inceperea ace#tor tratative neo%iciale" ac i!itorul #i pre#tatorul nu reu#e#c #a re!olve in mod amiabil o divergenta contractuala" %iecare poate #olicita ca di#puta #a #e #olutione!e" de ctre in#tanele 9udectore$ti competente core#pun!toare #ediului ac i!itorului. $1. Li;8a care +u4ernea,7 contractul
6

/imba care guvernea!a contractul e#te limba romana. $$. Co;unic7ri 22.1. A1B Orice comunicare intre parti" re%eritoare la indeplinirea pre!entului contract" trebuie #a %ie tran#mi#a in #cri#. A2B Orice document #cri# trebuie inregi#trat atat in momentul tran#miterii cat #i in momentul primirii. 22.2. +omunicarile intre parti #e pot %ace #i prin tele%on" %a8 #au e&mail cu conditia con%irmarii in #cri# a primirii comunicarii. $(. Le+ea a0lica8il7 contractului +ontractul va %i interpretat con%orm legilor din ,omania. .rile au 'nele# # 'nc eie a!i 04.04.2011" la #ediul ac i!itorului" pre!entul contract 'n dou e8emplare" c*te unul pentru %iecare parte.

ACBI<ITOR9 SC Axcinconstruct S.R.L &.C.RESTI DIRECTOR )ENERAL9 Axinte )*eor+*e

PRESTATOR9 S.C. )ALANT SEC.RIT/ S.R.L &.C.RESTI ?ANA)ER9 )*eor+*e ?i*ai

5i!at pentru legalitatea clau!elelor +on#ilier 0uridic +amelia 7a!ilu ,edactat" 9r.1on <uca