Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect de mobilitate pentru elevii si personalul VET pag 47-53

Poate cuprinde urmatoarele activitati: Mobilitatea elevilor Un stagiu de formare VET peste hotare de pana la 12 luni. Aceasta activitate este deschisa atat ucenicilor cat si elevilor din scolile VET. Acestia efectueaza un plasament de pregatire intr-o alta tara. Ei sunt gazduiti fie la un loc de munca ( o intreprindere sau alta organizatie relevanta) sau intro scoala VET (cu perioade de invatare la locul de munca sau alte organizatii relevante). Fiecare mobilitate este fixata intr-un cadru de calitate agreat anterior de catre organizatiile de trimitere si de primire pentru a asigura un inalt nivel calitativ, inclusiv printr-un Acord de invatare. Rezultatele invatarii sunt recunoscute formal si validate la nivel institutional, continuturile cursului sunt adaptate la necesitati pentru a se asigura ca perioada de mobilitate peste hotare se potriveste cu cursul la care elevul este inscris. Pentru a creste sansele de angajare a tinerilor si pentru a facilita tranzitia lor spre piata muncii, pot participa la aceasta activitate si proaspat absolveni ai scolilor VET sau al altor companii care ofera pregatire VET pentru ucenici. Mobilitatea prsonalului Sarcini de predare \formare: permite personalului din scolile VET sa predea la o scoala VET partenera din strainatate. Permite de asemenea pesonalului din intreprinderi sa ofere pregatire la o organizatie VET din strainatate. Formarea personalului: activitatea sustine dezvoltarea profesionala a personalului VET sub forma unui plasament de lucru sau unei perioade de observare (job shadowing) intr-o intreprindere sau alta organizatie VET ERASMUS +sustine mobilitatea de invatare pentru personal care: Este incadrata intr-o abordare strategica a organizatiilor participante (tintind catre modernizarea si internationalizarea misiunii lor) Raspunde unor nevoi clar identificate ale personalului si este insotita de o masuri corespunzatoare de selectie, pregatire si continuare. Asigura recunoasterea corespunzatoare a rezultatelor invatarii persoanelor participante si asigura diseminarea si folosirea acestora la scara larga in cadrul organizatiei. Organizatiile participante isi asuma urmatoarele roluri si sarcini: Organizatia care aplica: responsabila de aplicarea pt proiectul de mobilitate, semnarea, coordonarea, acordului de grant si raportarea. Aplicantul poate fi un coordinator de consortiu conducand o mobilitate a organizatiilor partenere din aceeasi tara cu scopul de atrimite elevi si personal VET in activitati peste hotare. Coordonatorul consortiului poate, dat nu neaparat, sa fie si organizatie de trimitere. Organizatia de trimitere: este responsabila de selectia elevilor /personalului VET si trimiterea lor in strainatate. Organizatia de primire: este responsabila de primirea elevilor/personalului VET si oferirea unui program de activitati, sau este beneficiara unei activitati de formare oferite de personalul VET Organizatia intermediara: este o org. activa pe piata muncii sau in domeniul educatiei, formarii sau tineretului. Este partener intr-un consortiu national de mobilitate, dar nu este org de trimitere. rolul sau este de a imparti si facilita procedurile administrative ale organizatiilor VET de trimitere, si de a potrivi profilul ucenicilor /elevilor cu nevoile intreprinderii in cazul unei perioade de formare si de a pregati in comun participantii. Organizatiile de trimitere si de primire, impreuna cu elevul trebuie sa fi fost de accord cu activitatile care urmeaza sa se desfasoare printr-un Accord de invatare iar personalul printr-un Acord de mobilitate, inainte de inceputul perioadei de mobilitate. Aceste acordri defines rezultatele tinta ale invatarii pentru perioada de

invatare in strainatate, specifica precizarile de recunoastere formala si stabilesc drepturile si responsabilitatile fiecarei parti. Elevii VET cre parcurg o mobilitate de o luna sau mai mult sunt eligibili pentru support lingvistic. De-a lungul Programului va fi implementat support lingvistic on line. Va fi pus la dispozitie de catre Comisia europeana pentru ca partenerii eligibili sa isi evalueze competentele de limba straina sis a ofere , daca este necesar, cea mai potrivita modalitate de invatare inainte si /sau in timpul mobilitatii (anexa I) Criterii de evaluare Criterii generale de eligibilitate Organizatii participante eligibile org partipanta poate fi:orice org publica sau private activa in domeniul educatiei si formarii vocationale (org VET) sau orice org publica sau private activa pe piata muncii sau in domeniul educatiei, formarii si tineretului. De ex scoala/ institut/ centru de educatie vocationala o intreprindere publica sau private, mica medie sau mare (inclusive intreprindere sociala) un partenre social sau alt reprezentant al muncii, inclusive camera de comert, asociatii profesionale sau de mestesugari si sindicate. Un corp public de nivel local, reginal sau national Un institute de cercetare O fundatie Un centru de educatie, institu , scoala (la orice nivel, de la prescolar pana la liceu, inclusive educatia adultilor) O org non profit, asociatie, ONG Un corp ce ofera consiliere de cariera , consiliere profesionala si servicii de informare Un corp responsabil de politici in domeniul educatiei si formarii vocationale. Cine poate candida O org VET carre trimite elevi si personal in strainatate ( ca org VET individuala) Coordonatorul unui consortiu national VET Persoanele individuale nu pot aplica direct pt un grant. Activitati eligibile Un proiect de moblitate eligibil poate contine una sau mai multe din urmatoarele activitati: O pregatire VET O sarcina de predare / formare Formarea personalului Nr de organizatii participante O activitate de mobilitate este transnationala si implica min 2 parteneri (cel putin una de trimitere si una de primire) din tari diferite In cazul proiectelor unui Consortiu national, toti membrii consortiului trebuie sa fie din aceeasi tara a Programului si trebuie infiintat la momentul aplicarii pentru un grant. Un consortiu trebuie sa cuprinda cel putin 3 org VET. Durata proiectului 1 sau 2 ani. Aplicantul trebuie sa aleaga durata la momentul aplicarii pe baza obiectivelor propuse si a tipului de activitati planificate Unde se aplica La Ag Nat a tarii unde este stabilita organizatia aplicanta Cand se aplica

Pana pe 17 martie, ora 12 ora Bruxelles pentru proiecte care incep la 1 iulie acelasi an Cum se aplica Partea C din Ghid Alte criteria O org VET sau un consortiu national poate aplica o singura data pe runda de selectie . Totusi o org VET poate fi parte sau coordinator al altor consortii care aplica in acelasi timp. Criterii aditionale de eligibilitate pentru mobilitatea elevilor Durata activitatilor: de la 2 sapt la 12 luni Locul activitatilor: o alta tara a Programului Participant eligibili: ucenici sau elevi VET (ale caror studii include invatare la locul de munca) din tara org de trimitere. Persoanele insotitoare ale elevilor cu nevoi special, minori, sau din medii dezavantajate. Proaspat absolventii scolilor VET sau ai companiilor (fosti ucenici) pot participa de asemenea la activitate. Proaspat absolventii trebuie sa efectueze plasamentul de pregatire in strainatate in termen de un an de la absolvire. Criterii aditionale de eligibilitate pentru mobilitatea personalului Durata activitatilor: de la 2 zile la 2 luni, exclusive zilele de calatorie. Locul activitatilor: in strainatate, in alta tara a Programului Participant eligibili: Orice persoana care lucreaza intr-o org activa in domeniul VET sau responsabila de VET (de ex profesori, formatori, ofiteri de mobilitate internationala, personal administrative sau de consiliere, etc). in plus , in cazul sarcinilor de predare / formare, Actiunea este deschisa si personalului din intreprinderi, sectorul public si/sau org sociale civile. Criterii de acordare Relevanta proiectului (max 30 p) Relevanta in legatura cu: Obiectivele si prioritatile Actiunii (sectiunea Care sunt obiectivele actiunii) Nevoile si obiectivele org participante si indivizilor participanti Masura in care propunerea este potrivita pentru: Producerea de rezultate ale invatarii de inalta calitate pt participanti Accentuarea capacitatilor si scopului international al organizatiilor participante Calitatea realizarii proiectului si implementarii (max 40 p) Claritatea, integralitatea si calitatea fazelor propunerii de proiect (pregatire, implementarea activitatilor de mobilitate si continuare) Concordanta dintre obiectivele proiectului si activitatile propuse Calitatea aranjamentelor practice, managementului si modalitatilor de support Calitatea pregatirii oferite participantilor Calitatea aranjamentelor pentru recunoasterea si validarea rezultatelor invatarii participantilor, dar si folosirea constanta a instrumentelor europene de transparenta si recunoastere Alegerea de masuri potrivite de selectare si/sau implicare a participantilor in activitatile de mobilitate Daca este cazul, calitatea cooperarii si comunicarii dintre organizatiile participante , dar si cu alti factori de decizie relevanti

Impactul si diseminarea(max 30 p) Calitatea masurilor pentru evaluarea rezultatelor pproiectului: Impactul potential al proiectului : Asupra participantilor si organizatiilor partcipante In afara org, si asupra indivizilor participant direct in proiect, la nivel local, regional, national si/sau European Alegerea de masuri potrivite si calitatea acestora pentru diseminarea rezultatelor proiectului in cadrul si in afara organizatiilor participante Pentru a fi considerate pentru finantare , propunerile trebuie sa obtina cel putin 60 de puncte. Mai mult, trebuie sa obtina cel putin jumatate din punctajul maxim pentru fiecare categorie de criteria mentionate anterior 9de ex. 15 p pt relevanta si impact si 20 p pentru calitatea realizarii si implementare. Acordarea grantului Grantul final va depinde de urmatoarele elemente: Nr si durata perioadelor de mobilitate pentru care se aplica Experienta anterioara a aplicantului in ceea ce priveste nr de mobilitati , calitatea implementarii activitatilor si management financiar solid, in cazul in care aplicantul a mai primit un astfel de grant in anii anteriori Bugetul total national alocat Actiunii de mobilitate

Ce altceva mai trebuie stiut despre aceasta actiune Alte criteria obligatorii si informatii folositoare aditionale in legatura cu acesta actiune se gasesc in Anexa I a ghidului. Organizatiile interesante sunt invitate sa citeasca atent sectiunile relevante din Anexa inainte sa aplice pentru ajutor financiar. Care sunt regulile de finantare Bugetul proiectului de mobilitate trebuie schitat in functie de urmatoarele reguli de finantare (in euro) A Reguli de finantare care se aplica tuturor activitilor de mobilitate Costuri eligibile Transport Contributie pentru costurile de calatorie ale participantilor, inclusive ale persoanelor insotitoare, din locul de origine pana la locul activitatii si inapoi Mechanism financiar Costuri unitare suma Intre 100-499 km 180 E pe participant Intre 500-1999 km 275 E pe participant Intre 2000-2999 km 360 E pe participant Intre 3000-3999 km 530 E pe participant Intre 4000-7999 km 820 E pe participant Pentru 8000 kmsi peste 1100 E pe participant Regula de alocare Bazat pe distantele de calatoriepe participant Distantele se calculeaza folosind calculatorul oferit de \CE

Support Orice cost direct al organizational implementarii activitatilor de mobilitate (exclusive subzistenta

Costuri unitare

Pana la 100 participanti 350 E pe participant Peste 100 participanti200E pe participant aditional

Bazat pe nr de participanti

Suport pentru nevoi speciale

pentru participant) inclusive pregatirea (pedagogica, interculturala, lingvistica), monitorizarea si sustinerea participantilor in timpul mobilitatii, validarea rezultatelor Costuri aditionale directe pt participantii cu dizabilitati

Parte a costurilor eligibile

Pana la 100% din costurile eligibile

Conditie: cererea pentru supert financiar pentru acoperirea de nevoi special trebuie motivate in formularul de aplicare

B FINANTAREAaditionala pentru mobilitatea elevilor VET Costuri eligibile Suport individual Costuri directe pt subzistenta participantilor in timpul activitatilor Mechanism financiar Costuri unitare suma Pana la 14 zile A2.1 pe zi pe participant Intre 15-60 zile 70% din A2.1 pe zi pe participant Intre 61zile-12 luni: 50% din A2.1 pe zi pe participant Regula de alocare Bazat pe durata sederii participantilor

Support lingvistic

Costuri legate de suportul oferit participantilorinainte de plecare sau in timpul activitatilor-pentru a imbunatati cunostintele lor in limba pe care o vor folosi pentru a studia sau a primi pregatire in timpul activitatii Costuri Costuri pentru sustinerea exceptionale participarii elevilor cu oportunitati reduse

Costuri unitare

Doar pentru activitati care dureaza intre 1 si 12 luni 150 E pe participant care are nevoie de support lingvistic

Parte a costurilor eligibile

100% din costurile eligibile

Conditie: aplicantul trebuie sa solicite suportul pe baza nevoilor participantilor pentru limbi care nu sunt oferite de catre serviciul central online Conditie: cererea pentru suport financiar pentru acoperirea costuri exceptionale trebuie motivate in formularul de aplicare

C FINANTARE ADITIONALA CARE SE APLICA MOBILITATII PERSONALULUI VET Costuri eligibile Mechanism de suma finantare Support individual Costuri directe pentru Costuri unitare Pana la 14 zile A2.2 subzistenta PE ZI PE PARTICIPANT participantilor, INTRE 15 -60 zile 70% inclusive a din A2.2 pe zip e persoanelor participant insotitoare in mobilitatea elevilor VET, in timpul activitatii

Regula de alocare Bazat pe durata sederii pe participant

Tabelul 1 Suport individual (sume in euro pe zi) Sumele depend de tara in care are loc activitatea . fiecare AG nat isi va define , in functie de obiective si criterii transparente , sumele care se aplica proiectelor depuse in tara lor. Aceste sume vor fi fixate intre min si max oferit in table. Sumele exacte vor fi publicate pe site-ul fiecarei Agentii Natioanle.