Sunteți pe pagina 1din 183

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI-

CUPRINS 1.MANAGEMENTUL GENERAL SI MANAGEMENTUL FINANCIAR -principalele instrumente financiar contabile ale mangementului financiar: Balanta Bilantul contabil ;analiza pe baza de bilant Contul de profit si pierdere Cash flow Bugetul de venituri si cheltuieli 2.OBLIGATIVITATEA ORGANIZARII SI CONDUCERII CONTABILITATII Documentele ju t!"!c#t!$e ! %e&! t%e 'e cont#(!l!t#te ).AS*ECTE FISCALE IMP !I" P# $I" "%&% P' (%) %#'% %*%+,%"% -%)%#II -I C ."#IB+"II %$'#'."' "'#M'.' *' I." CMI#' *'C)%#%"II -I *' '$'C"+%#' (I#%M'."' +.TRATAMENTE CONTABILE con"o%m OMF 1,2-.2//) P#'('*'#I #'$'#I" %#' )% BI)%./; P#'('*'#I #'$'#I" %#' )% C ."+) #'!+)"%"+)+I '&'#CI/I+)+I P )I"ICI C ."%BI)' 0I . "' '&P)IC%"I(' )% -I"+%/II)' $I.%.CI%#' %.+%)' 0.*LANUL DE CONTURI

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI1.MONOGRAFIE *RIVIND INREGISTRAREA IN CONTABILITATE A *RINCI*ALELOR O*ERATIUNI CONFORM OMF 1,2-.2//)

MANAGEMENTUL GENERAL SI MANAGEMENTUL FINANCIAR M#n#&ementul &ene%#l stabileste obiectivele si strategia generala de dezvoltare a organizatiei2 avand in vedere toate componentele activitatii3 %cesta este un act de decizie prin care responsabilii organizatiilor analizeaza si stiu sa valorifice pe piata un set de de cauze sociale2culturale2educationale2adica promoveaza si aplica programele si proiectele lor sau ale altora2 in directia obtinerii unei dezvoltari sustenabile si in acest domeniu al vietii economico-sociale3 .,urile sunt interesate de calitatea serviciilor pe care le ofera3 Managementul general stabileste politicile interne cu a4utorul specialistilor pe domenii de activitate2 cum ar fi:politica de finantare2politica de amortizare2politica de resurse umane etc3 M#n#&ementul "!n#nc!#% este domeniul prin care se dezvolta un sistem de comunicare intre specialistii din domeniul economico-financiar si managerii nefinantisti2prin intermediul unui sistem propriu de raportari financiare intocmite in

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIbaza contabilitatii financiare si a altor informatii 2adaptate la cerintele interne de management ale organizatiei cum ar fi: - rapoarte de diagnostic financiar: analiza veniturilor si cheltuielilor2 incasarilor si platilor2 identificarea punctelor tari si a punctelor slabe cu a4utorul indicatorilor economici de rentabilitate2 de lichiditate2 de gestiune; -estimari financiare pe termen mediu si lung ce se refera mai ales la investitii si surse de finantare. 2elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli si a rapoartelor de control bugetar prin care se stabilesc si se urmaresc obiectivele anuale si pe proiecte ale organizatiei3 Beneficiile implementarii managementului financiar se vor resimti in dezvoltarea controlabila si cresterea performantelor activitatii organizatiei3 (om studia pe rand principalele instrumente financiar contabile3 Balanta 'ste un tablou2 intocmit lunar2 al tuturor conturilor in care este prezentata pe coloane situatia acestora2 separat pentru luna in curs2 separat pentru perioada de la inceputul e6ercitiului si pana in prezent 7cumulativ82 prin totalizarea tuturor sumelor din debitul si creditul lor3 *e asemenea2 distinctiv2 este prezentat si soldul conturilor3Proprietatea unei balante consta in egalitatea dintre totalul debitelor si

totalul creditelor conturilor2 adica totalul miscarilor debitelor cu totalul miscarilor creditelor2 miscari numite rula4e3 *e asemenea2 balanta trebuie sa evidentieze si egalitatea dintre totalul soldurilor debitoare si totalul soldurilor creditoare3 In concluzie : Active = Pasive

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIRolul (#l#nte! fera posibilitatea verificarii corectitudinii inregistrarilor contabile a documentelor primare cum ar fi : - facturi de la furnizori - facturi emise clientilor - documente 4ustificative ale registrului de casa - documente 4ustificative ale e6traselor de cont etc3 ofera posibilitatea cunoasterii situatiei financiare la un moment dat al organizatiii este documentul ce sta la baza intocmirii : -Bilantului contabil prin preluarea soldurilor tuturor conturilor si -Contului de profit si pierdere prin preluarea rula4elor conturilor de venituri si cheltuieli3 Act!$e "!3e 4!mo(!l!5#%! co%6o%#le7 -unt bunurile materiale de sine statatoare detinute de o organizatie care nu imbraca o forma baneasca imediat 7nu sunt vandute imediat8 sau care nu se :consuma; in activitatea economica2 doar se depreciaza sau ies din functiune intr-o perioada mai mare de un an de zile si au o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare de guvern- limita stabiliata in prezent la 13<== lei3 Act!$e c!%cul#nte -unt bunurile materiale detinute de o organizatie care pot imbraca o forma baneasca imediat 7sunt destinate vanzarii82 bunurile materiale destinate consumului in timpul procesului economic2 creantele precum si banii detinuti de aceasta fie in numerar2 fie in contul bancar2 fie in valori3

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

>

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIC%e#ntele Constituie totalitatea sumelor de bani datorate de terti organizatiei : clienti debitori2 imprumuturi acordate2 viramente in plus etc3 Amo%t!5#%e# 'ste o cheltuiala dedusa din venituri2 prin care se recupereaza valoarea pierduta prin utilizarea si ? sau uzura fizica si morala a activelor fi6e in decursul desfasurarii activitatii economice3 %mortizarea recupereaza valoarea de investitie de4a efectuata 3 C8eltu!el! '!%ecte %cele cheltuieli care sunt generate direct de producerea de bunuri si prestarea de servicii3 C8eltu!el! !n'!%ecte 9 c8eltu!el! 'e %e&!e %cele cheltuieli care nu sunt legate direct de producerea de bunuri si de e6ecutarea de servicii3 Bilantul contabil 'ste un tablou contabil2 intocmit de regula la sfarsitul e6ercitiului financiar2 al activului si pasivului unei organizatii3 +n bilant contabil reflecta situatia patrimoniala : tot ce se afla in proprietatea organizatiei2 concomitent cu tot ceea ce datoreaza tertilor2 ca urmare a tranzactiilor intreprinse3 Bilantul ca document centralizator este considerat o situatie a pozitiei2 deoarece indica pozitia financiara3 rdinea activelor in bilant fiind2 de regula2 inversa lichiditatilor activelor2 de la cele mai putin lichide pana la disponibilitate banesti2 iar ordinea pasivelor fiind cea inversa e6igibilitatii lor2 incepand de la capitalul propriu2 continuand cu datoriile pe termen lung si terminand cu cele pe termen scurt3 L!c8!'!t#te# #ct!$elo% presupune transformarea acestora in bani2 iar e3!&!(!l!t#te# 6# !$elo% inseamna e6ecutia acestora la termenul cerut de creditori3

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI*# !$e cu%ente sunt acele obligatii pe care organizatia trebuie sa le achite in mai putin de un an3

Act!$e c!%cul#nte nete sunt acele active circulante din care s-au scazut pasivele curente3 Ac. Nete = Ac Pc *# !$e 6e te%men lun& sunt acele obligatii care au termen de e6igibilitate mai mare de un an3 C#6!t#lu%!le 6%o6%!! sunt formate din aporturi la care se adauga rezervele si rezultatul e6ercitiilor3 Prin bilantul in format vertical se urmareste a se evidentia valoarea neta de inregistrare a organizatiei2 avand la baza urmatoarea ecuatie de principiu : Active Datorii = Valoarea neta C#6!t#lul 6%o'uct!$ 'ste diferenta dintre activele circulante si pasivele curente2 deci este rezultatul flu6ului financiar la un moment dat al organizatiei si este ilustrat in urmatoarea diagrama :

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI%chizitie pe credit (anzari pe credit

-tocuri

Creditori

Incasare numerar

%chizitii numerar

*ebitori

Plati

Incasari

Bani

Capitalul productiv este o componenta vitala a activitatii manageriale3 +n manager trebuie sa cunoasca permanent : (aloarea disponibilitatilor banesti (aloarea stocurilor e6primata in bani (aloarea debitorilor si a creditorilor sai in functie de termenele de e6igibilitate ale fiecaruia analiza a capitalului productiv se impune2 deoarece de administrarea lui depinde continuarea activitatii fara sa se inregistreze disfunctionalitati3

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIConvertirea stocurilor si a debitelor in lichiditati2 precum si onorarea datoriilor fata de creditori fac obiectul studiului ratelor de lichiditate 7curenta si rapida82 precum si a ratelor de rula4 a debitelor2 stocurilor si creditelor3 R#t# cu%ent# 9 Act!$e c!%cul#nte . *# !$e cu%ente #ata curenta sau rata de lichiditate caracterizeaza capitalul productiv si arata daca e6ista sau nu e6ces de active circulante fata de pasivele curente si anume daca e6ista posibilitatea ca2 prin vanzarea stocurilor2 prin incasarea debitorilor si cu numerarul e6istent2 sa se efectueze platile scadente catre creditori3 %ceasta rata nu trebuie sa fie nici prea ridicata caci ar insemna : Prea multe stocuri care micsoreaza disponibilitatile banesti *ebitori la o valoare ridicata care pot deveni insolvabili -i nici prea scazuta deoarece ar reflecta : )ipsa de resurse pentru continuarea activitatii dupa achitarea datoriilor curente R#t# %#6!'# 9 Act!$e c!%cul#nte l!c8!'e . *# !$e cu%ente Pentru a avea certitudinea ca se poate continua activitatea la un moment dat2 dupa achitarea platilor scadente2 se are in vedere aceasta rata rapida2 care nu ia in calcul valoarea stocurilor ci numai pe cea a numerarului disponibil si a debitorilor3 Pentru o evaluare cat mai corecta a situatiei capitalului productiv trebuie sa se tina cont de specificul fiecarei organizatii in parte 3 R#t# 'e %ul#j # 'e(!telo% 9 V#n5#%! 6e c%e'!t . De(!te l# "!nele #nulu! R#t# 'e %ul#j # c%e'!telo% 9 Ac8!5!t!! 6e c%e'!t . C%e'!to%! l# "!nele #nulu! R#t# 'e %ul#j # tocu%!lo% 9 Co tul tocu%!lo% $#n'ute . Stocu%!le l# "!nele #nulu! Solvabilitatea reprezinta capacitatea organizatiei de a face fata scadentelor pe termen scurt3'a rezulta din echilibrul intre flu6ul incasarilor si cel al cheltuielilor3

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

<

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI,radul de solvabilitate se masoara prin rate care tin cont de gradul de lichiditate a activelor sale si de e6igibilitate a datoriilor sale3 Sol$#(!l!t#te 6#t%!mon!#l#9 C#6!t#l 6%o6%!u.tot#l 6# !$ Sol$#(!l!t#te &ene%#l#9Act!$ tot#l.D#to%!! tot#le Contul de profit si pierdere %cesta este instrumentul financiar prezentat de regula la sfarsitul e6ercitiului financiar2 sub forma unei situatii cantralizatoare a tuturor veniturilor si cheltuielilor aferente acestora2 realizate de organizatie2 din care rezulta in final e6cedentul sau deficitul din activitati nonprofit si profitul sau pierderea din activitati economice3 Cas ! flo" Cash-flow-ul este un tablou valoric ce prezinta2 esalonat in timp2 situatia incasarilor 7intrari de numerar8 si a platilor efectuate 7iesiri de numerar82 rezultand disponibilitatile banesti la un moment dat3 Cu alte cuvinte e6prima circulatia flu6ului de numerar planificata si realizata in activitate de catre organizatie3 Cash-flow-ul ofera o imagine : % situatiei resurselor de finantare2 de unde provin2 valoarea lor2 pe ce s-au consumat si cat ne-a mai ramas din ele 7pe fiecare proiect in parte daca este cazul83 % eficientei in utilizarea resurselor3 -ursele de finantare sunt : -urse proprii din : - e6cedentul e6ercitiului sau profitul net din activitatea economica - rezerve surse e6terne din : - aportul membrilor fondatori - credite bancare - diversi creditori - sponsorizari2 donatii - subventii guvernamentale sau alte fonduri nerambursabile +tilizarea surselor de finantare: procurarea de resurse zilnice

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI efectuarea unor plati periodice 7salarii2rechizite2deplasari2etc8 procurarea de resurse pe termen lung : imobilizari corporale 7mi4loace fi6e82 imobilizari necorporale plati catre bugetul statului si alte bugete locale

diverse donatii si sponsorizari imprumuturi acordate altor organizatii Bu#etul de $enituri si c eltuieli 'ste un plan e6primat in termeni banesti2 pregatit si aprobat inaitea unei perioade bine definita in timp2 care reflecta venitul prevazut a fi generat si ? sau costurile ocazionate in timpul respectivei perioade2 precum si capitalul anga4at necesar pentru a realiza obiectivul stabilit3 'ste un plan pentru viitor2 o situatie a resurselor2 o agenda practica de lucru pe fiecare proiect in parte daca se impune acest lucru3 'ste rezultatul iteractiv al tuturor informatiilor financiar contabile3%laturi de informatiile din situatiile financiare sta la baza intocmirii rapoartelor financiare catre diferite organisme3 Nece !t#te# e3! tente! unu! (u&et a indeplini obiectivele; realiza obiectivele; lung3 -tabileste clar obiectivele care trebuie urmate; *efineste activitatile care trebuie efectuate pentru -tabileste care sunt resursele necesare pentru a Coreleaza activitatile cu obiectivele pe termen

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1=

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIAlc#tu!%e# unu! (u&et -e iau in considerare urmatorii factori: -copul organizatiei; biectivele specifice fiecarui departament din cadrul organizatiei; piniile altor manageri din cadrul organizatiei; Interactiunea si interdependenta dintre departamentele; %ctivitatea trecuta si viitoare; $inantarea si resursele disponibile3 Ge t!on#%e# unu! (u&et "rebuie sa se tina seama de :

previziunile; cand este necesar3 Ut!l!5#%!le (u&etulu!

.evoia de actualizare periodica; Probabilitatea ca realitatea sa nu fie conforma cu Posibilitatea de a intreprinde actiuni corective2 Planificare; Previziune; %locarea resurselor; Masurarea performantelor Contabilizare; Control si raportare3

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

11

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI*l#n!"!c#%e# (u&etulu! -e porneste de la scopurile si obiectivele pe care societatea doreste sa le realizeze intr-un anumit interval de timp; -e identifica factorii restrictivi esentiali C!clul (u&et#% 'tapa de pregatire Implica necesitatea ca toti titularii de buget sa-si estimeze resursele necesare 'tapa de asamblare %ctivitatea de corelare si verificare3 'tapa de autorizare %ctivitatea de negociere atat prin abordarea de sus in 4os cat si prin abordarea de 4os in sus intre managerii de la nivelurile superioare si titularii de bugete3 'tapa de implementare %ctivitatea de monitorizare a activitatilor in care se compara previziunile cu realitatea3%ceasta are osemnificatie deosebita pentru activitatea de management financiar deoarece in urma comparatiei se pot lua decizii importante pentru activitatea organizatiei in viitor3 El#(o%#%e# (u&etulu! $actorul timp Perioada aleasa depinde de : natura obiectivului activitatii 2 durata ciclului operational2 fezabilitatea si corectitudinea prognozelor3 *urata cea mai uzuala este de un an3 Perioada de buget este de obicei defalcata2 in vederea e6ercitarii controlului2 in perioade mai mici3

A$#nt#jele #ct!$!t#t!! (u&et#%e

$urnizeaza un cadru de planificare;

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

15

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI Ii face pe manageri sa gandeasca in viitor2 sa identifice obiective si sa stabileasca nivelurile si tipurile de resurse necesare pentru atingerea acelor obiective3 Impune stabilirea unui cadru financiar : intocmirea situatiilor previzionale de cash-flow2 profit2 a situatiilor operationale si a bilanturilor contabile; 'ste un indicator al performantelor inregistrate la un moment dat Posibilitatea de a se obtine la timp si regulat conorganizatierea faptului ca totul merge conform planului -timuleaza asumarea responsabilitatii de catre manageri a propriilor lor actiuni; -poreste gradul de motivare al managerilor in realizarea convergentei obiectivelor3 Bu&et cont!nuu D un buget permanent actualizat2 la care se adauga perioadele de timp pe masura ce trec3 'ste util acolo unde costurile sau operatiunile viitoare nu se pot anticipa in mod sigur3 Bu&et "le3!(!l D buget conceput a se adapta variatiilor volumului de venituri care implica si variatii ale costurilor2 in special ale celor variabile3 Co tu%! "!3e D acele costuri care nu variaza odata cu volumul activitatii3 Co tu%! $#%!#(!le D acele costuri care variaza direct proportional cu volumul activitatii C!"%# 'e #"#ce%! D valoarea tuturor veniturilor realizate de o organizatie indiferent daca acestea sunt incasate sau nu3 ELABORAREA BUGETELOR Bu&etul2 poate fi definit ca e6presia cantitativa a obiectivelor pe care o organizatie si-a propus sa le atinga intr-o perioada de timp determinata2 de regula 1 an sau pe perioada unui proiect3 Bu&etul 'e $en!tu%! ! c8eltu!el! este cel mai simplu plan financiar al unei organizatii3

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

19

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI%ceasta situatie financiara are rolul de a arata nivelul de profitabilitate la care se poate astepta o organizatie sa a4unga3

%cest tip de buget2 numit si :Contul rezultatului e6ercitiului;2 contine toate veniturile si cheltuielile din activitati fara scop patrimonial si din activitati economice3 -e pot utiliza diferite tehnici pentru a realiza un buget de venituri si cheltuieli2 precum: bugetul realizat pe baza performantelor anterioare si?sau bugetul propus pe baza proiectelor aprobate si a analizei in viitor3 '6emplificare -e previzioneaza urmatoarea situatie pentru viitoarele A luni: Venituri )una 1 )una 5 )una 9 )una > )una @ <@= 135== 13@== 13<== 53=== Incasare venituri: C=E luna curenta ; 1=E luna urmatoare Cheltuieli: Materiale )una 1 )una 5 >== @== Frecventa platilor: )una 9 )una > )una @ @== 131== 139== B=E luna curenta 9=E luna urmatoare )una A 139== )una A 53===

Salarii directe (contract de an"a#ator$ )una 1 )una 5 )una 9 1@= 5== 5==

unca cu ti p partial inclusiv contri!utii )una > 55= )una @ 5<= )una A 5<=

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1>

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIFrecventa platilor: lunar %le ent cheltuieli: Chirii -alarii personal administrativ +tilitati Intretinere si reparatii %mortizare Valoare <==?an <= ?luna @=?luna 1= ?luna @= ?luna Frecventa plati: "rimestrial )unar )unar )unar )unar

Alte cheltuieli (deplasari&protocol&alte prestari servicii&ta'e&etc$ )una 1 )una 5 )una 9 )una > )una @ )una A 1< 1@29 112B C A29 52B Frecventa platilor: lunar In decursul primei luni2 va fi luat un imprumut bancar de 9== lei2 pentru a putea asigura derularea activitatii3 *urata creditului: A luni *obanda: <E pe an #ambursarea ratelor si a dobanzii: lunar Bugetul de venituri si cheltuieli va arata astfel: (u"etul de Venituri si Cheltuieli : )una * )una + )una , )una )una . )una / 010A )

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1@

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI(enituri curente %lte venituri 0otal venituri Materiale Cheltuieli salarii directe Chirie +tilitati %mortizare Cheltuieli salarii indirecte Intretinere reparatii %lte cheltuieli *obanda 0otal cheltuieli %'cedent <@= = 2.3 >== 1@= = @= @= <= 1= 1< 5 2+5 +, 135== = *.+33 @== 5== = @= @= <= 1= 1@29 12B 45++/ 13@== = *..33 @== 5== 5== @= @= <= 1= 112B 129 453 .,3 13<== = *.233 131== 55= = @= @= <= 1= C 1 *..25 +*, 53=== = +.333 139== 5<= = @= @= <= 1= A29 =2B *.2-*./ 53=== = +.333 139== 5<= 5== @= @= <= 1= 52B =39 *.2-3 */3 C39@= = 4.,.3 @31== 1399= >== 9== 9== ><= A= A9 B 2.3-+ *.,32

%ctivitatea unei organizatii reclama e6istenta disponibilului banesc3 %ctivele trebuie finantate2 facturile2 salariile2trebuie platite2 utilizand bani3 *isponibilul banesc inseamna fonduri detinute2 care pot fi cheltuite3%cesta se determina in functie de incasarile efective din venituri si din credite din care se scad platile efective ale cheltuielilor reflectate mai sus si rambursarile de credite3 %BLIGATI&ITATEA %RGANI'ARII SI C%N(UCERII C%NTABILITATII

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1A

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENICont#(!l!t#te# "!n#nc!#%# generala asigura inregistrarea operatiunilor zilnice2tinerea registrelor2intocmirea balantelor2a situatiilor financiar-contabile si a declaratiilor fiscale2astfel incat organizatia sa respecte toate normele legale in vigoare3Informatiile financiare sunt publice2 se adreseaza mediului e6tern si sunt sintetizate anual sub forma de rapoarte standardizate2reglementate legal3 Cont#(!l!t#te# m#n#&e%!#l#7de gestiune8 analizeaza veniturile si cheltuielile2 incasarile si platile astfel incat sa poata oferi informatii despre rezultatul activitatii si disponibilitatile banesti3#olul contabilitatii manageriale consta in detalierea2analiza si interpretatrea informatiilor oferite de contabilitatea generala3Informatiile sunt confidentiale2 se adreseaza mediului intern al organizatiii si sunt prezentate sub forma unor rapoarte periodice nestandardizate2adaptate la nevoile interne de management3 Conform legii <5?1CC1 actualizata art 3718 instituFiile publice2 asociaFiile Gi celelalte persoane 4uridice cu Gi fHrH scop patrimonial2 precum Gi persoanele fizice care desfHGoarH activitHFi producHtoare de venituri au2 de asemenea2 obligaFia sa organizeze Gi sa conducH contabilitatea proprie2 respectiv contabilitatea financiarH Gi2 dupH caz2 contabilitatea de gestiune3 Conform art3758aliniatul718Contabilitatea2 ca activitate specializatH In mHsurarea2 evaluarea2 cunoaGterea2 gestiunea Gi controlul activelor2 datoriilor Gi capitalurilor proprii2 precum Gi a rezultatelor obFinute din activitatea persoanelor 4uridice Gi fizice prevHzute la art3 1 trebuie sa asigure Inregistrarea cronologicH Gi sistematica2 prelucrarea2 publicarea Gi pHstrarea informaFiilor cu privire la poziFia financiarH2 performanta financiarH Gi flu6urile de trezorerie2 atJt pentru cerinFele interne ale acestora2 cat Gi In relaFiile cu investitorii prezenFi Gi potenFiali2 creditorii financiari Gi comerciali2 clienFii2 instituFiile publice Gi alFi utilizatori3

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1B

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIContabilitatea se tine In limba romana Gi In moneda nationala3 Contabilitatea operaFiunilor efectuate In valuta se tine atJt In moneda nationala2 cat Gi In valuta2 potrivit reglementHrilor elaborate In acest sens3 Pentru necesitHFile proprii de informare2 persoanele prevHzute la art3 1 pot opta pentru Intocmirea situaFiilor financiare Gi Intr-o alta moneda3 Ministerul $inanFelor Publice elaboreazH Gi emite norme Gi reglementHri In domeniul contabilitHFii2 planul de conturi general2 modelele situaFiilor financiare2 registrelor Gi formularelor comune privind activitatea financiarH Gi contabila2 normele metodologice privind Intocmirea Gi utilizarea acestora33 Persoanele prevHzute la art3 1 din legea <5?1CC1 au obligaFia sa conducH contabilitatea In partida dubla Gi sa IntocmeascH situaFii financiare anuale3Categoriile de persoane care pot tine contabilitatea In partida simpla se stabilesc prin ordin al ministrului finanFelor publice3 Pentru organizaFii patronale Gi sindicale2 precum Gi pentru alte categorii de organizaFii fHrH scop patrimonial2 care nu desfHGoarH activitHFieconomice2Ministerul $inanFelor Publice aproba un sistem simplificat de raportare financiarH2 avJnd In vedere Gi cerinFele organismelor europene de profil3 In M$ 595C?5==1 se specifica categoriile de persoane 4uridice fHrH scop lucrativ care pot organiza Gi conduce contabilitatea In partida simpla2 potrivit rdinului ministrului finanFelor nr3 13@C1?1CC< privind aprobarea Planului de conturi pentru persoanele 4uridice fHrH scop lucrativ Gi a normelor metodologice de utilizare a acestuia2 ca fiind urmHtoarele: a8 unitHFile de cult; b8 asociaFiile de proprietari; c8 asociaFiile Gi fundaFiile cHrora li se aplica regimul 4uridic prevHzut de rdonanta ,uvernului nr3 5A?5=== modificata cu privire la asociaFii Gi fundaFii2 sau alte organizaFii de acest fel2 cu e6cepFia celor care2 potrivit legii2 sunt recunoscute ca fiind de utilitate publica3 Persoanele 4uridice fHrH scop lucrativ prevHzute la lit3 c8 pot organiza Gi conduce contabilitatea In partida simpla numai cu avizul direcFiilor generale ale finanFelor publice 4udeFene sau al administraFiilor finanFelor publice ale sectoarelor municipiului BucureGti2

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1<

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIdupH caz2 dacH In cursul unui e6erciFiu financiar veniturile din orice sursa se IncadreazH sub plafonul de 9=3=== euro3 Kn situaFia In care aceste persoane 4uridice fHrH scop lucrativ realizeazH venituri din orice sursa peste acest plafon2 ele sunt obligate ca IncepJnd cu

e6erciFiul financiar urmHtor sa treacH la organizarea Gi conducerea contabilitHFii In partida dubla pe toatH perioada de funcFionare a acestora3 %u obligaFia de a organiza Gi de a conduce contabilitatea In partida simpla persoanele 4uridice fHrH scop lucrativ In al cHror act de InfiinFare e6ista prevederi e6prese In acest sens3 rice operaFiune economico-financiarH efectuatH se consemneazH In momentul efectuHrii ei Intr-un document care sta la baza InregistrHrilor In contabilitate2 dobJndind astfel calitatea de document 4ustificativ3 Documentele ju t!"!c#t!$e care stau la baza InregistrHrilor In contabilitate anga4eazH rHspunderea persoanelor care le-au Intocmit2 vizat Gi aprobat2 precum Gi a celor care le-au Inregistrat In contabilitate2 dupH caz3 Persoanele prevHzute la art3 1 din legea <5?1CC1 au obligaFia sa efectueze !n$ent#%!e%e# generalH a elementelor de activ Gi de pasiv deFinute la Inceputul activitHFii2 cel puFin o data pe an pe parcursul functionarii lor2 In cazul fuziunii sau IncetHrii activitHFii2 precum Gi In alte situaFii prevHzute de lege3 #ezultatul inventarierii se InregistreazH In contabilitate potrivit reglementHrilor contabile aplicabile2respectiv rdinului Ministrului $inanFelor nr31B@9?5==> cu privire la inventarierea patrimoniului3

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1C

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI'valuarea elementelor deFinute cu ocazia inventarierii Gi prezentarea acestora In situaFiile financiare anuale se fac potrivit normelor Gi reglementHrilor contabile3 #eevaluarea activelor imobilizate se face2 cu e6cepFiile prevHzute de reglementHrile legale2 la valoarea 4usta a acestora3 (aloarea 4usta se determina pe baza unor evaluHri efectuate2 de regula2 de evaluatori autorizaFi3 *ocumentele oficiale de prezentare a situaFiei economico-financiare sunt !tu#:!!le "!n#nc!#%e #nu#le2 stabilite potrivit legii2 care trebuie sa ofere o imagine fidela a poziFiei financiare2 performantei financiare Gi a celorlalte informaFii referitoare la activitatea desfasurata3 Cu incepere de la 1 ianuarie 5==>2 persoanele 4uridice fara scop patrimonial 7asociatii2fundatii2organizatii sindicale?patronale2culte religioase2partide politice2precum si

alte persoane 4uridice fara scop patrimonial infiintate in baza unor legi speciale in scopul desfasurarii de activitati fara scop patrimonial8 organizeaza si conduc contabilitatea in partida dubla in conformitate cu 6e"le entarile conta!ile pentru persoanele #uridice 7ara scop patri onial2aprobate prin rdinul ministerului finantelor publice nr)*+,-.,//0) .ecesitatea actualizarii reglementarilor contabile privind mediul asociativ a derivat din modificarile si completarile aduse legislatiei contabile in scopul armonizarii acesteia cu directivele europene in domeniu3 --a tinut seama si de prevederile cu implicatii financiar-contabile din legislatia speciala2nou aparuta2privind persoanele 4uridice fara scop patrimonial si anume )egea <5?1CC1 actualizata:

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

5=

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI- rdonanta ,uvernului nr3 5A?5=== cu privire la asociatii si fundatii2aprobata prin )egea 5>A?5==@; - )egea sindicatelor nr3 @>?5==9; - )egea patronatelor nr3 9@A?5==1; - )egea partidelor politice nr3 1>?5==9; - )egea nr3 >9?5==9 privind finantarea activitatii partidelor si a campaniilor electorale; - )egea nr3 @>=?5==5 privind casele de a4utor reciproc ale pensionarilor; - rdonanta de urgenta a ,uvernului nr3 B>?5==9 pentru modificarea si completarea )egii nr3 155?1CCA privind regimul 4uridic al caselor de a4utor reciproc ale salariatilor si al uniunii acestora3 Prin aceste reglementari s-a asigurat evidentierea in conturi distincte a veniturilor si cheltuielilor privind activitatile fara scop patrimonial2inclusiv a activitatilor cu destinatie speciala2potrivit legii2precum si activitatile economice din structura acestor persoane 4uridice3"otodata2au fost prevazute conturi distincte pentru evidentierea veniturilor care nu se supun impozitarii2precum si a cheltuielilor efectuate pe feluri de activitati3 Pentru reflectarea in contabilitate a reevaluarii si amortizarii imobilizarilor corporale si necorporale au fost prevazute conturi corespunzatoare2distinct pentru activitatile fara scop patrimonial si pentru activitatile economice3

%ceste reglementari asigura informatiile necesare pentru aplicarea corecta a legislatiei contabile si fiscale in vigoare2precum si pentru intocmirea corespunzatoare a situatiilor financiare anuale de catre persoanele 4uridice fara scop patrimonial3

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

51

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIPersoanele 4uridice fara scop patrimonial care organizeaza si conduc contabilitatea in partida simpla2potrivit legii2aplica .ormele metodologice privind organizarea si conducerea contabila in partida simpla de catre persoanele 4uridice fara scop lucrativ2aprobate prin rdinul ministerului finantelor publice nr3 595C din 5< decembrie 5==12publicat in Monitorul ficial al romaniei Partea I2nr3 5= din 1@ ianuarie 5==53 Prevederile reglementarilor contabile pentru persoanele 4uridice fara scop patrimonial nu constituie temei legal pentru efectuarea unor operatiuni economico-financiare2ele servind numai la inregistrarea in contabilitate a acestor operatii3 peratiunile economicofinanciare supuse inregistrarii in contabilitate trebuie efectuate in concordanta cu prevederile actelor normative care le reglementeaza3 Ace te %e&lement#%! t#(!le c 6%!nc!6!!le ! %e&ul!le cont#(!le 'e (#5#;"o%m# ! cont!nutul !tu#t!!lo% "!n#nc!#%e #nu#le 6ent%u 6e% o#nele ju%!'!ce "#%# co6 6#t%!mon!#l< 6%!$e c o%&#n!5#%e# ! con'uce%e# cont#(!l!t#t!!;6%ecum ! !ntocm!%e#;6%e5ent#%e#;#6%o(#%e# ! 6u(l!c#%e# !tu#t!!lo% "!n#nc!#%e #nu#le #le 6e% o#nelo% ju%!'!ce "#%# co6 6#t%!mon!#l prevazute la art3 1 alin3 758 din )egea contabilitatii nr3 <5?1CC1 republicata in Monitorul ficial al #omaniei2Partea I2nr3 A5C din 5A august 5==53 Conform prevederilor art3 11 alin3 718 din )egea contabilitatii nr3 <5?1CC1 republicata2raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii revine administratorului sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective3 Persoanele 4uridice fara scop patrimonial organizeaza si conduc contabilitatea 2de regula 2in compartimente distincte2 conduse de catre directorul economic2 contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie3%ceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare si raspund impreuna cu personalul din subordine de organizarea si conducerea contabilitatii2in conditiile legii3 Contabilitatea poate fi organizata si condusa pe baza de contracte de prestari servicii si de persoane 4uridice autorizate sau de persoane fizice care au calitatea de e6pert contabil2respectiv contabil autorizat2care raspund potrivit legii3

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

55

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI-

*ent%u 6e% o#nele ju%!'!ce "#%# co6 6#t%!mon!#l l# c#%e cont#(!l!t#te# nu e te o%&#n!5#t# !n com6#%t!mente '! t!ncte ! c#%e nu #u 6e% on#l c#l!"!c#t !nc#'%#t;6ot%!$!t le&!!; #u cont%#cte 'e 6%e t#%! 'e e%$!c!! !n 'omen!ul cont#(!l!t#t!! !nc8e!#te cu 6e% o#ne "!5!ce #u ju%!'!ce #uto%!5#te;%# 6un'e%e# # u6%# %e 6ect#%!! no%melo% cont#(!le %e$!ne #'m!n! t%#to%ulu!;%e 6ect!$ 6e% o#ne! c#%e #%e o(l!&#t!# &e t!on#%!! un!t#t!! %e 6ect!$e. In acest scop2persoanele care raspund de organizarea si conducerea contabilitatii trebuie sa asigure2potrivit legii2conditiile necesare pentru intocmirea documentelor 4ustificative privind operatiunile economico-financiare2organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilitatii2organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv2precum si valorificarea rezultatelor acesteia;respectarea regulilor de intocmire a situatiilor financiare anuale2depunerea la termen a acestora la organele in drept si publicarea lor;pastrarea documentelor 4ustificative2a registrelor si situatiilor financiare anuale2organizarea contabilitatii de gestiune adaptate la specificul persoanei 4uridice fara scop patrimonial3 Potrivit reglementarilor in vigoare2persoanele 4uridice2persoanele 4uridice fara scop patrimonial au obligatia organizarii si conducerii contabilitatii financiare3Contabilitatea financiara are la baza norme unitare de organizare si conducere2furnizand informatii atat pentru necesitatile proprii2cat si in relatiile acestora cu membrii lor2clientii2furnizorii2bancile2organele fiscale si alti utilizatori3 In conformitate cu reglementarile fiscale in vigoare2persoanele 4uridice fara scop patrimonial2care desfasoara2potrivit legii2activitati economice2au obligatie organizarii si conducerii contabilitatii2analitic distinct2pentru activitatile fara scop patrimonial2inclusiv activitatile cu destinatie speciala2potrivit legii2si activitatile economice din structura lor3

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

59

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIContabilitatea de gestiune se organizeaza de catre fiecare persoana 4uridica fara scop patrimonial2in functie de specificul activitatii si necesitatile proprii2avand ca obiective principale urmatoarele : stabilirea cheltuielilor2veniturilor2rezultatelor si a rentabilitatii produselor2lucrarilor e6ecutate si serviciilor prestate;intocmirea bugetelor de veniturisi cheltuieli pe feluri de activitati2urmarirea si controlul e6ecutarii acestora in scopul cunoasterii rezultatelor si furnizarii datelor necesare fundamentarii deciziilor privind gestiunea si altele3

(ocu1entele 2ustificati$e si re#istre de contabilitate Potrivit prevederilor art3 A alin718 din )egea contabilitatii nr3 <5?1CC1 republicata2precum si celorlalte prevederi legale privind intocmirea utilizarea formularelor comune- M$ 1<@=?5==> si a celor cu regim special utilizate in activitatea financiara si contabila2orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate2dobandind astfel calitatea de document 4ustificativ3 *ocumentele 4ustificative sunt documentele primare care probeaza legal o operatiune3 *ocumentele 4ustificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate anga4eaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit2vizat si aprobat2precum si a celor care le-au inregistrat in contabilitate2dupa caz3 *ocumentele 4ustificative cuprind cel putin2urmatoarele elemente principale: a8 denumirea documentului b8 denumire si sediul persoanei 4uridice care intocmeste documentul; c8 numarul documentului si data intocmirii acestuia;

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

5>

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENId8 mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii economice7cand este cazul8; e8 continutul operatiunii economice si2daca este cazul2temeiul legal al efectuarii acesteia; f8 datele cantitative si valorice aferente operatiunii efectuate; g8 numele si prenumele2precum si si semnaturile persoanelor care le-au intocmit2vizat si aprobat b8 alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiunilor efectuate3 Re&! t%ele 'e cont#(!l!t#te o(l!&#to%!! sunt: #egistru-4urnal2#egistru-inventar si Cartea mare3 %cestea se utilizeazH In stricta concordanta cu destinaFia lor Gi se prezintH In mod ordonat Gi astfel completate IncJt sa permitH2 In orice moment2 identificarea Gi controlul operaFiunilor contabile efectuate3 Potrivit prevederilor art3 5> din )egea contabilitHFii nr3 <5?1CC1 republicatH2 registrele de contabilitate2 precum Gi documentele 4ustificative care stau la baza InregistrHrilor In contabilitate2 se pHstreazH timp de 1= ani In arhiva persoanelor 4uridice fHrH scop patrimonial2 cu Incepere de la data Incheierii e6erciFiului financiar In cursul cHruia au fost Intocmite2 cu e6cepFia statelor de salarii care se pHstreazH timp de @= de ani3

#egistrele de contabilitate2 precum Gi documentele 4ustificative se pHstreazH In arhiva2 de regula2 In forma lor originala2 grupate In funcFie de natura operaFiunilor Gi In ordine cronologicH2 In cadrul e6erciFiului financiar la care acestea se referH3 %rhivarea documentelor contabile trebuie sa asigure pHstrarea Gi consultarea acestora In termenele prevHzute de lege3 Potrivit prevederilor art3 5@ din )egea contabilitHFii nr3 <5?1CC1 republicatH2 In caz de pierdere2 sustragere sau distrugere a unor documente contabile2 se vor lua mHsuri de reconstituire a acestora In termen de ma6imum 9= de zile de la constatare3

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

5@

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI*ocumentele contabile reconstituite vor purta menFiunea L#econstituitL3 '6erciFiul financiar Incepe la 1 ianuarie Gi se Incheie la 91 decembrie2 cu e6cepFia primului an de activitate2 cJnd acesta Incepe la data infiintarii persoanelor 4uridice fHrH scop patrimonial2 potrivit legii3 Situatiile financiare anuale Persoanele 4uridice fHrH scop patrimonial care aplica reglementHrile prezentate au obligaFia sa IntocmeascH situaFii financiare anuale2 inclusiv In situaFia fuziunii2 divizHrii sau IncetHrii activitHFii acestora2 In condiFiile legii3 -ituaFiile financiare anuale trebuie sa ofere o imagine fidela a poziFiei financiare Gi performantei persoanei 4uridice fHrH scop patrimonial2 pentru respectivul e6erciFiu financiar3 %tunci cJnd aplicarea prezentelor reglementHri nu este suficienta pentru a oferi o imagine fidela2 tratamentele contabile aplicate trebuie sa fie InsoFite de prezentarea2 In notele e6plicative2 a unor informaFii suplimentare care sa fie relevante Gi credibile pentru nevoile utilizatorilor In luarea deciziilor3 -ituaFiile financiare anuale se semneazH de persoana responsabilH cu Intocmirea acestora3 -ituaFiile financiare anuale se insusesc de organul de administrare2 semnate de conducHtorul acestuia Gi aprobate de adunarea generalH3 rganul de administrare elaboreazH pentru fiecare e6erciFiu financiar un raport care conFine2 In principal2 urmHtoarele: a8 o analiza fidela a evoluFiei activitHFii pe durata e6erciFiului financiar Gi a situaFiei unitHFii la Incheierea acestuia;

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

5A

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIb8 informaFii privind evenimente importante survenite dupH Incheierea e6erciFiului financiar2 care au afectat activitatea unitHFii; c8 informaFii asupra evoluFiei probabile a activitHFii persoanei 4uridice fHrH scop patrimonial; d8 informaFii referitoare la filialele persoanei 4uridice fHrH scop patrimonial3

#aportul administratorilor se aproba de organul de administrare Gi se semneazH de conducHtorul acestuia3 -ituaFiile financiare anuale2 InsoFite de raportul administratorilor pentru e6erciFiul financiar respectiv2 sunt supuse spre aprobare adunHrii generale3 -ituaFiile financiare anuale ale persoanelor 4uridice fHrH scop patrimonial sunt supuse2 potrivit legii2 verificHrii Gi certificHrii de cHtre cenzori sau de cHtre auditori financiari2 dupH caz3 +n e6emplar al situaFiilor financiare anuale2 InsoFit de raportul administratorilor2 raportul cenzorilor sau auditorilor financiari2 dupH caz2 Gi de procesul-verbal al adunHrii generale2 este trimis2 In termenul prevHzut de lege2 unitHFilor teritoriale ale Ministerului $inanFelor Publice unde persoana 4uridicH fHrH scop patrimonial este InregistratH3 rganul de administrare se va asigura ca2 dupH aprobare 7depunere82 situaFiile financiare anuale sunt publicate In condiFiile prevHzute de reglementHrile legale3 STRUCTURA SITUA=IILOR FINANCIARE ANUALE -ituaFiile financiare anuale cuprind: 4#7 (!l#n:> 4(7 contul %e5ult#tulu! e3e%c!:!ulu!> 4c7 note e36l!c#t!$e.

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

5B

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI-

BilanFul este documentul contabil de sinteza prin care se prezintH elementele de activ2 datorii Gi capital propriu ale persoanei 4uridice fHrH scop patrimonial la Incheierea e6erciFiului financiar2 precum Gi In celelalte situaFii prevHzute de lege3 BilanFul cuprinde toate elementele de activ2 datorii Gi capital propriu grupate dupH natura Gi lichiditate2 respectiv natura Gi e6igibilitate3 -tructura bilanFului Gi a contului rezultatului e6erciFiului nu poate fi modificatH de la un e6erciFiu financiar la altul3 Pentru fiecare post2 respectiv element2 prezentat In bilanF sau In contul rezultatului e6erciFiului2 valoarea corespunzHtoare pentru e6erciFiul financiar precedent se prezintH Intr-o coloana separatH3 Kn situaFia In care valorile corespunzHtoare e6erciFiului financiar curent Gi precedent Inscrise In bilanF Gi In contul rezultatului e6erciFiului nu sunt comparabile2 cele aferente e6erciFiului precedent pot fi recalculate Gi prezentate corespunzHtor In notele e6plicative3 Kn acest scop2 trebuie prezentate rezultatele recalcularii2 motivele pentru care a fost facuta Gi modalitatea de efectuare a acesteia3 Kn situaFia In care acest lucru nu este posibil2 se va prezenta acest fapt3 .u se vor menFine In bilanF Gi In contul rezultatului e6erciFiului acele elemente pentru care nu e6ista valori atJt In e6erciFiul financiar curent2 cat Gi In cel precedent3 'ste obligatorie respectarea numHrului de rJnd Inscris In formatul prezentat3

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

5<

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIContul rezultatului e6erciFiului cuprinde veniturile Gi cheltuielile e6erciFiului financiar2 grupate dupH natura lor pe feluri de activitHFi2 precum Gi rezultatul e6erciFiului financiar 7e6cedent?profit sau deficit?pierdere2 dupH caz83 -tructura bilanFului este urmHtoarea: %3 %ctive imobilizate I3 Imobilizari necorporale II3 Imobilizari corporale III3 Imobilizari financiare B3 %ctive circulante I3 -tocuri II3 CreanFe

III3

InvestiFii financiare pe termen scurt I(3 Casa Gi conturi la bHnci C3 Cheltuieli In avans *3 *atorii ce trebuie plHtite Intr-o perioada de pana la un an '3 %ctive circulante nete2 respectiv datorii curente nete $3 "otal active minus datorii curente ,3 *atorii ce trebuie plHtite Intr-o perioada mai mare de un an M3 Provizioane pentru riscuri Gi cheltuieli I3 (enituri In avans N3 Capitaluri proprii I3 %porturi II3 #ezerve din reevaluare III3 #ezerve I(3 #ezultatul reportat

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

5C

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI(3 #ezultatul e6erciFiului financiar -tructura contului rezultatului e6erciFiului este urmHtoarea: Contul rezultatului e6erciFiului I3 (enituri din activitHFile fHrH scop patrimonial II3 Cheltuieli privind activitHFile fHrH scop patrimonial III3 #ezultatul activitHFilor fHrH scop patrimonial I(3 (enituri din activitHFile cu destinaFie specialH (3 Cheltuieli privind activitHFile cu destinaFie specialH (I3 #ezultatul activitHFilor cu destinaFie specialH (II3 (enituri din activitHFile economice (III3 Cheltuieli privind activitHFile economice I&3 #ezultatul activitHFilor economice &3 (enituri totale &I3 Cheltuieli totale &II3 #ezultatul e6erciFiului financiar

*RINCI*II CONTABILE 'valuarea posturilor cuprinse In situaFiile financiare anuale ale unei persoane 4uridice fHrH scop patrimonial se efectueazH In conformitate cu principiile urmtoare:

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

9=

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI*%!nc!6!ul cont!nu!t?:!! #ct!$!t?:!!. %cesta presupune ca persoana 4uridicH fHrH scop patrimonial IGi continua In mod normal funcFionarea Intr-un viitor previzibil2 fHrH a intra In stare de lichidare sau reducere semnificativH a activitHFii3 *acH administratorii persoanei 4uridice fHrH scop patrimonial au luat cunostinta de unele elemente de nesiguranta legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-Gi continua activitatea2 aceste elemente trebuie prezentate In notele e6plicative3 Kn cazul In care situaFiile financiare anuale nu sunt Intocmite pe baza principiului continuitHFii2 aceasta informaFie trebuie prezentatH ImpreunH cu e6plicaFii privind modul de Intocmire a acestora Gi motivele care au stat la baza deciziei conform cHreia persoana 4uridicH fHrH scop patrimonial nu IGi mai poate continua activitatea3 *%!nc!6!ul 6e%m#nente! meto'elo%. %cesta presupune continuitatea aplicHrii aceloraGi reguli Gi norme privind evaluarea2 Inregistrarea In contabilitate Gi prezentarea elementelor de activ Gi de pasiv Gi a rezultatelor2 asigurJnd comparabilitatea In timp a informaFiilor contabile3 *%!nc!6!ul 6%u'ente!. (aloarea oricHrui element trebuie sa fie determinata pe baza principiului prudentei3 Kn mod special2 se vor avea In vedere urmHtoarele aspecte: a8 se vor lua In considerare numai e6cedentele?profiturile recunoscute pana la data Incheierii e6erciFiului financiar; b8 se va tine seama de toate obligaFiile previzibile Gi deficitele?pierderile potenFiale care au luat naGtere In cursul e6erciFiului financiar Incheiat sau pe parcursul unui e6erciFiu anterior2 chiar dacH asemenea obligaFii sau deficite?pierderi apar Intre data Incheierii e6erciFiului Gi data Intocmirii bilanFului; c8 se va tine seama de toate a4ustarile de valoare datorate deprecierilor2 indiferent dacH rezultatul e6erciFiului financiar este e6cedent?profit sau deficit?pierdere3 *%!nc!6!ul !n'e6en'ente! e3e%c!:!ulu!. -e vor lua In considerare toate veniturile Gi cheltuielile corespunzHtoare e6erciFiului financiar pentru care se face raportarea2 fHrH a se tine seama de data IncasHrii sumelor sau a efectuHrii plHFilor3

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

91

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI-

*%!nc!6!ul e$#lu?%!! e6#%#te # elementelo% 'e #ct!$ @! 'e 6# !$. Kn vederea stabilirii valorii totale corespunzHtoare unei poziFii din bilanF2 se va determina separat valoarea aferentH fiecHrui element individual de activ sau de pasiv3 *%!nc!6!ul !nt#n&!(!l!t#t!!. BilanFul de deschidere al unui e6erciFiu financiar trebuie sa corespundH cu bilanFul de Inchidere al e6erciFiului financiar precedent3 *%!nc!6!ul necom6en #%!!3 (alorile elementelor ce reprezintH active nu pot fi compensate cu valorile elementelor ce reprezintH pasive2 respectiv veniturile cu cheltuielile2 cu e6cepFia compensHrilor Intre active Gi pasive2 permise de reglementHrile legale3 ASPECTE FISCALE IM*OZIT *ROFIT *in punct de vedere al cupinderii in sfera impozitului pe profit veniturile obtinute de organizatiile nonprofit pot fi venituri neimpozabile 7din activitati fara scop lucrativ8 si venituri eonomice7 din activitati cu scop lucrativ8 &eniturile nei1po3abile trebuie sa cuprinda toate categoriile de venituri prevazute de legea @B1?5==9 actualizata2care sunt urmatoarele : a$ Coti8atiile si ta'ele de inscriere ale e !rilor inregistrate pe baza urmatoarelor documente : - statutul de organizare si funstionare2din care se pot constata conditiile de inscriere2nivelul si modul de plata a ta6elor aferente inscrierii si cuantumul cotizatiilor; - cererile de adeziune pentru a convinge de numarul membrilorsi data cand au aderat la entitatea respectiva;

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

95

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIdocumentele din care rezulta plata cotizatiilor reflectate in evidenta contabila la venituri3Cu acest prile4 se va efectua confruntarea listelor cu membrii inscrisi si cu cei platitori de cotizatii3In situatia in care numarul platitorilor este mai mic decat numarul total2se va e6tinde cercetarea asupra cauzelor care au determinat neplata cotizatiilor si asupra masurilor intreprinse asupra lor3 !$ Contri!utii !anesti ori in natura ale e !rilor si si pati8antilor. #ezultate din :

documente din care reies volumul si datele cand au fost achitate toate categoriile de contributii banesti; - cercetarea felurilor2volumul fizic si valoric al contributiilor in natura; - verificarea detaliata a modului cum au fost evaluate la intrarea in patrimoniu: daca valoarea de inregistrare corespunde cu cea din documentele de insotire;daca e6ista cazuri in care valoarea a fost stabilita de e6perti autorizati;situatia modului de inregistrare a bunurilor primite ca donatii 7fara valoare8-mobilier2aparate electronice2tehnica de calcul si chiar autoturisme3 c$ 0a'e de inre"istrare& achitate inainte de inregistrare potrivit prevederilor legale; d$ Venituri o!tinute din vi8e&ta'e si penalitati sportive ori din participarea la co petitii si de onstratii sportive rezultate din urmatoarele activitati si documente: - actele din care rezulta categoriile de vize intermediate2numarul acestora si tarifele percepute de la solicitanti; - felul activitatilor sportive intermediate si organinizate2in care au fost pretinse si incasate penalitati de la acei participanti care nu si-au indeplinit obligatiile asumate initial; - evidenta biletelor vandute si a ta6elor de participare incasate in urma competitiilor si demonstratiilor sportive organizate direct7in nume propriu8 sau in colaborarea cu asociatiile7cluburile8e6istente pe plan local ori autoritatile locale3

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

99

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIe$ Valori o!tinute prin donatii&sponsori8are si !unuri pri ite su! 7or a de ecenat2rezultate din urmatoare documente si activitati: - contractele de sponsorizare si mecenat2primite de la sponsori2din care se constata sumele primite2destinatia si data primirii; - e6trase de cont de la banca si registrul de casa2din care rezulta data primirii efective a sumelor; - documentele din care reies categoria si caracteristicile bunurilor primite sub forma de mecenat7avize de insotire2fise tehnice2prospecte2buletine de analiza8; - documentele de primire in patrimoniu ca: procese verbale de receptie2protocoale2note de intrare etc; - e6aminarea la fata locului a starii bunurilor din categoria activelor corporale 2a celor de natura obiectelor de inventar si a celor ce fac parte din stocuri7daca este cazul82pentru a se convinge de starea lor si gradul de utilitate3 7$ Dividende&do!an8i o!tinute din plasarea disponi!ilitatilor re8ultate din venituri scutite de i po8it ce vizeaza urmatoarele: - e6trase de cont de la banca in care sunt reflectate sumele reprezentand dobanzi ori alte venituri incasate3

"$ Venituri pentru care se datorea8a i po8it pe spectacole 2care rezulta din urmatoarelor documente si activitati: - gestionarea biletelor2 constatandu-se numarul biletelor primite si al celor utilizate; - documentele din care rezulta nivelul ta6elor si al chiriilor ocazionate de inchirierea salilor de spectacole2teraselor2teatrelor din aer liber ori stadioanelor; - procesele verbale intocmite dupa fiecare actiune organizata2insotite de documente 4ustificative2din care trebuie sa rezulte categoriile si nivelul cheltuielilor ocazionate si veniturilor incasate; - ordine de plata din care reiese achitarea impozitelor datorate catre bugetul de stat3

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

9>

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIh$ Venituri o!tinute din 7onduri pu!lice sau din 7inantari nera !urasa!ile constatate din urmatoarele activitati si documente : - documente din care rezulta cuantumul si data incasarii veniturilor din fonduri publice si din finantari nerambursabile; - cercetarea e6istentei mentiunilor privind destinatia utilizarii fondurilor; - documente 4ustificative ce privesc utilizarea fondurilor publice si a celor nerambursabile; - motivatiile prezentate de factorii responsabili in situatiile in care nu au fost respectate destinatiile fondurilor primite3 In situatiile in care fondurile publice nerambursabile sunt destinate spri4inirii realizarii obiectivelor de interes public general2regional sau local7acordate potrivit prevederilor )egii nr3 9@=?=131535==@ privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati de interes general82se urmaresc urmatoarelor obiective: respectarea conditiilor de participare la procedura pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila2cunoscandu-se faptul ca asemenea finantari nu se acorda pentru activitati generatoare de profit si nici pentru dezvoltarea infrastructurii proprii a solicitantilor; respectarea principiilor care au stat la baza atribuirii contractelor de finantare nerambursabila : a8 libera concurenta2ceeea ce presupune asigurarea conditiilor ca fiecare solicitantde a4utoare sa poata deveni beneficiar de fonduri; b8 eficacitatea utilizarii fondurilor publice2impune ca potrivit sistemului concurential sa poata permite evaluarea propunerilor prin luarea in considerare a caracteristicilor tehnice si financiare ale proiectelor;

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

9@

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIc8 transparenta prevede ca toti cei interesati sa poata beneficia de informatiile referitoare la aplicarea procedurii de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila; d8 tratamentul egal2inseamna ca au fost aplicate in mod nediscriminatoriu criteriile de selectie si cele de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila2astfel incat toti participantii solicitanti sa aibe sanse egale de a beneficia de finantarile solicitate; e8 e6cluderea cumulului2presupune ca un proiect nu poate beneficia de mai multe contracte de finantare nerambursabila; f8 neretroactivitatea2e6plica ca finantarile nu pot fi acordate proiectelor2demarate ori finalizate la data perfectarii contractelor de finantare; g8 cofinantarea2obliga asigurarea conditiilor ca proiectele sa fie finantate in proportie de minim 1=E din fondurile proprii ale beneficiarilor3 i8 Venituri reali8ate din actiuni oca8ionale2cum sunt: strangerea de fonduri cu ta6a de participare2 serbari2 tombole2 conferinte2 utilizate in scop social sau profesional2 potrivit statutelor de functionare;se inregistreaza in baza urmatoarelor activitati si documente: - deciziile prin care s-a stabilit organizarea fiecarei activitati din care sa se poata constata data si locul de organizare;factorii responsabili ce se vor ocupa de organizare2de la declansare pana la finalizare;nivelul ta6elor de participare; - categoriile de obiecte oferite la tombola si sursele de procurare;daca acestea se vor achizitiona contra cost se vor cerceta documentele 4ustificative de plata; - numarul total de bilete oferite la tombola si al celor castigatoare 7in situatia cand tombola a fost organizata in aceasta forma8; - documentele de plata a chiriilor pentru locurile in care au fost organizate; - categoriile de actiuni cu scop social sau profesional organizate din fondurile obtinute:daca acestea au fost stabilite de la inceput;sumele alocate pentru fiecare actiune in parte;data si locurile de desfasurare;documentele 4ustificative privind cheltuielile efective aferente fiecareia3 48Veniturilor e'ceptionale obtinute din cedarea activelor corporale aflate in proprietatea lor2altele decat cele care sunt ori au fost utilizate in activitati economice3#ezulta din urmatoarele documente:

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

9A

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIliste cu inventarul activelor corporale declarate disponibile2pentru a se constata: e6istenta reala a acestora2gradul de uzura2dispunerea in teritoriu 7locatia in care se afla8;

documentele de cedare 7inchiriere2concesionare82din care reiese numele agentilor care le preiau2cuantumul chiriilor 7veniturilor82durata2modul de plata; - rula4ul creditor al contului Ct3 B=A :(enituri din redevente2locatii de gestiune si chirii;2din care se poate constata volumul veniturilor obtinute pentru fiecare activ in parte; O8 Venituri o!tinute din actiunile de recla a si pu!licitate reali8ate de catre or"ani8atiile nonpro7it de utilizare publica2potrivit legilor de organizare si functionare2 din domeniile culturii2 cercetarii stiintifice2 invatamantul2 sportul2 sanatatii2 precum si de camerele de comert si industrie si de organizatiile sindicale si patronale2care rezulta din: - contracte perfectate cu agentii economici2pentru a se constata categoriile mi4loacelor de reclama preconizate a se realiza2locurile de amplasare ori realizare2tarifele aplicate pentru fiecare actiune2respectiv campanie de publicitate organizata; - rula4ul creditor al Ct3 BA<;%lte venituri financiare;2unde sunt reflectate veniturile realizate in mod distinct pe seama fiecarei actiuni de reclama organizate3 rganizaFiile nonprofit2 organizaFiile sindicale Gi organizaFiile patronale pentru $en!tu%!le '!n #ct!$!t?:! econom!ce %e#l!5#te 6#n# l# n!$elul ec8!$#lentulu! An le! # 10./// eu%o; Ant%2un #n "! c#l; '#% nu m#! mult 'e 1/B '!n $en!tu%!le tot#le unt cut!te 'e l# 6l#t# !m6o5!tulu! 6e 6%o"!t. rganizaFiile prevHzute In prezentul alineat datoreazH impozit pe profit pentru partea

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

9B

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIdin profitul impozabil ce corespunde veniturilor2 altele decJt cele prevHzute mai sus sau In prezentul alineat2 impozit calculat prin aplicarea cotei de 1AE3 rganizaFiile nonprofit au obligaFia de a declara 7declaratia 1=1 privind calculul impozitului pe profit8 Gi plati impozitul pe profit #nu#l2 pana la data de 5@ februarie inclusiv a anului urmHtor celui pentru care se calculeazH impozitul3 rganizaFiile nonprofit care obFin venituri2 altele decJt cele menFionate la art3 1@ alin3 758 din Codul fiscal ca neimpozabile2 Gi depHGesc limita prevHzutH la alin3 798 plHtesc impozit pentru profitul corespunzHtor acestora3 *eterminarea profitului impozabil se face In conformitate cu prevederile de la cap3 II2 titlul II din Codul fiscal3 Kn acest sens se vor avea In vedere urmHtoarele: a8 stabilirea veniturilor neimpozabile prevHzute la art3 1@ alin3 758 din Codul fiscal;

b8 determinarea veniturilor neimpozabile prevHzute la art3 1@ alin3 798 din Codul fiscal2 prin parcurgerea urmHtorilor pasi: - calculul echivalentului In lei a 1@3=== euro prin utilizarea cursului mediu de schimb valutar '+#?# ) comunicat de Banca .ationala a #omJniei pentru anul fiscal respectiv; - calculul valorii procentului de 1=E din veniturile prevHzute la lit3 a8; - stabilirea veniturilor neimpozabile prevHzute la art3 1@ alin3 798 din Codul fiscal ca fiind valoarea cea mai mica dintre sumele stabilite conform precizHrilor anterioare; c8 stabilirea veniturilor neimpozabile prin adunarea sumelor de la lit3 a8 Gi b8; d8 determinarea veniturilor impozabile prin scHderea din totalul veniturilor a celor de la lit3 c8; e8 calculul profitului impozabil corespunzHtor veniturilor impozabile de la lit3 d82 avJnduse In vedere urmHtoarele:

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

9<

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI7i8 stabilirea cheltuielilor efectuate In scopul realizHrii veniturilor impozabile de la lit3 d83 'ste necesarH utilizarea de cHtre contribuabil a unor chei corespunzHtoare de repartizare a cheltuielilor comune; 7ii8 stabilirea valorii deductibile a cheltuielilor determinate conform regulilor de la pct3 7i82 luJndu-se In considerare prevederile art3 51 din Codul fiscal; 7iii8 stabilirea profitului impozabil ca diferenFa Intre veniturile impozabile de la lit3 d8 Gi cheltuielile deductibile stabilite la pct3 7ii8; f8 calculul impozitului pe profit prin aplicarea cotei prevHzute la art3 1B alin3 718 sau la art3 1< din Codul fiscal2 dupH caz2 asupra profitului impozabil stabilit la lit3 e83 <P13 (eniturile realizate de organizaFiile nonprofit din transferul sportivilor sunt venituri impozabile la determinarea profitului impozabil3 --------------<P53 Prevederile alin3 758 Gi alin3 798 ale art3 1@ din )egea nr3 @B1?5==9 privind Codul fiscal2 cu modificHrile Gi completHrile ulterioare2 sunt aplicabile Gi persoanelor 4uridice care sunt constituite Gi funcFioneazH potrivit )egii nr3 1?5=== pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole Gi celor forestiere2 cu modificHrile Gi completHrile ulterioare3 %nul fiscal este anul calendaristic3 CJnd un contribuabil se InfiinFeazH sau InceteazH sa mai e6iste In cursul unui an fiscal2 perioada impozabilH este perioada din anul calendaristic pentru care contribuabilul a e6istat3

TACA *E VALOAREA ADAUGATA

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

9C

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI+rmatoarele operatiuni de interes general sunt scutite da ta6a conform articolului 1>1 din Codul fiscal si a normelor de aplicare aprobate prin M,3>>?5==>: i8 prestHrile de servicii Gi?sau livrHrile de bunuri strJns legate de asistenta Gi?sau protecFia socialH2 efectuate de instituFiile publice sau de alte entitHFi recunoscute ca avJnd caracter social; .orme metodologice: 5A3 Kn sensul art3 1>1 alin3 718 lit3 i8 din Codul fiscal2 entitatile recunoscute ca avJnd caracter social sunt entitHFi precum: cHminele de bHtrJni Gi de pensionari2 centrele de integrare prin terapie ocupationala2 centrele de plasament autorizate sa desfHGoare activitHFi de asistenta socialH3 Codul fiscal: 48 prestHrile de servicii Gi?sau livrHrile de bunuri strJns legate de protecFia copiilor Gi a tinerilor2 efectuate de instituFiile publice sau de alte entitHFi recunoscute ca avJnd caracter social; .orme metodologice: 5B3 -cutirea prevHzutH la art3 1>1 alin3 718 lit3 48 din Codul fiscal2 se aplica centrelor-pilot pentru tineri cu handicap2 caselor de copii2 centrelor de recuperare Gi reabilitare pentru minori cu handicap Gi altor organisme care au ca obiect de activitate asigurarea supravegherii2 IntreFinerii sau educHrii tinerilor3 Codul fiscal: O8 prestHrile de servicii Gi?sau livrHrile de bunuri furnizate membrilor In interesul lor colectiv2 In schimbul unei cotizatii fi6ate conform statutului2 de organizaFii fHrH scop patrimonial care au obiective de natura politica2 sindicala2 religioasH2 patriotica2 filozofica2 filantropica2 patronala2 profesionalH sau civicH2 precum Gi obiective de reprezentare a intereselor membrilor lor2 In condiFiile In care aceasta scutire nu provoacH distorsiuni de concurenta; .orme metodologice: 5<3 Kn sensul art3 1>1 alin3 718 lit3 O8 din Codul fiscal:

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

>=

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIa8 Cuantumul cotizaFiilor este stabilit de organul de conducere abilitat2 conform statutului propriu al organizaFiilor fHrH scop patrimonial; b8 activitHFile desfHGurate In favoarea membrilor In contul cotizaFiilor Incasate In baza art3 A din *ecretul-lege nr3 19C?1CC= privind camerele de comerF Gi industrie din #omJnia2 cu modificHrile Gi completHrile ulterioare2 de cHtre Camera de ComerF Gi Industrie a #omJniei Gi a Municipiului BucureGti Gi camerele de comerF Gi industrie teritoriale2 sunt scutite de ta6a3 Codul fiscal: l8 prestHrile de servicii strJns legate de practicarea sportului sau a educaFiei fizice2 efectuate de organizaFii fHrH scop patrimonial pentru persoanele care practica sportul sau educaFia fizica; .orme metodologice: 5C3 -cutirea prevHzutH la art3 1>1 alin3 718 lit3 l8 din Codul fiscal se aplica pentru prestHrile de servicii ce au strJnsH legatura cu practicarea sportului sau a educaFiei fizice2 efectuate In beneficiul persoanelor care practica sportul sau educaFia fizica2 In situaFia In care aceste servicii sunt prestate de cHtre organizaFii fHrH scop patrimonial2 cum sunt organizaFiile Gi ligile sportive2 cluburile sportive2 bazele sportive de antrenament2 hotelurile Gi cantinele pentru uzul e6clusiv al sportivilor3 .u se aplica scutirea de ta6a pentru IncasHrile din publicitate2 IncasHrile din cedarea drepturilor de transmitere la radio Gi la televiziune a manifestHrilor sportive Gi IncasHrile din acordarea dreptului de a intra la orice manifestHri sportive3 Codul fiscal: m8 prestHrile de servicii culturale Gi?sau livrHrile de bunuri strJns legate de acestea2 efectuate de instituFiile publice sau de alte organisme culturale fHrH scop patrimonial2 recunoscute ca atare de cHtre Ministerul Culturii Gi Cultelor; .orme metodologice: 9=3 PrestHrile de servicii culturale prevHzute de art3 1>1 alin3 718 lit3 m8 din Codul fiscal efectuate de instituFiile publice sau de organizaFii culturale nonprofit cuprind activitHFi precum: reprezentatiile de teatru2 opera2 opereta2 organizarea de e6poziFii2 festivaluri Gi alte evenimente culturale similare3 )ivrHrile de bunuri strJns legate de aceste servicii cuprind

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

>1

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI-

livrHri precum: vJnzarea de broGuri2 pliante Gi alte materiale care popularizeaza un eveniment cultural3 Codul fiscal: n8 prestHrile de servicii Gi?sau livrHrile de bunuri efectuate de persoane ale cHror operaFiuni sunt scutite2 potrivit lit3 a82 f8 Gi i8-m82 cu ocazia manifestHrilor destinate sa le aducH spri4in financiar Gi organizate In profitul lor e6clusiv2 cu condiFia ca aceste scutiri sa nu producH distorsiuni concurentiale; .orme metodologice: 913 Potrivit art3 1>1 alin3 718 lit3 n8 din Codul fiscal2 sunt scutite de ta6a pe valoarea adHugatH activitHFi cum sunt: reprezentaFii teatrale2 coregrafice sau cinematografice2 e6poziFii2 concerte2 conferinFe2 simpozioane2 cu condiFia ca veniturile obFinute din aceste activitHFi sa serveascH numai la acoperirea cheltuielilor persoanelor care le-au organizat3

Codul fiscal: o8 activitHFile specifice posturilor publice de radio Gi televiziune2 altele decJt activitHFile de natura comercialH; *aca o organizatie non profit obtine si venituri economice se poate inregistra platitoare in scop de "(% optional in orice moment sau obligatoriu la depasirea plafonului de 9@3=== euro 7cifra de afaceri anuala8 conform art31@5 alin1 din codul fiscal3In aceste conditii pentru veniturile economice se aplica cota normala de "(% de 5>E 2se vireaza si se intocmeste

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

>5

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI*econtul de "(% 7declaratia 9==8 lunar sau trimestrial in functie de cifra de afaceri anuala inregistrata din venituri economice3 Modificarile aduse Codului fiscal la 1 ianuarie 5==B au vizat 2printre altele2 si alinierea politicii ta6ei de valoare adaugata cu reglementarile +'2 motiv pentru care au fost eliminate mecanismele de recuperare "(% pentru achizitiile si prestarile de servicii din cadrul proiectelor de finantare nerambursabila desfasurate de organizatiile neguvernamentale3"otusi modificarile aduse rdonantei nr3A9?1CC9 dau posibilitatea tuturor organizatiilor neguvernamentale de a deconta din $ondul .ational de Preaderare "(%-ul aferent serviciilor sau bunurilor achizitionate e6clusiv in cadrul proiectelor finantate prin instrumente de

preaderare7 PM%#'2 I-P% si -%P%#* 82 mecanism care nu acopera si recuperarea "(% pentru proiectele finantate de alti donatori straini 3 Circuitul financiar dintre $ondul .ational de Preaderare2 %utoritatile de Implementare si Beneficiarii finantarilor este reglementat in rdinul Ministrului $inantelor nr3 >@> publicat in Monitorul ficial nr3 5@5?1A3=>35==B privind recuperarea "(%3 In momentul in care %utoritatile de Implementare vor primi banii aferenti platilor catre beneficiari2 $ondul .ational de Preaderare va vira si contravaloarea "(% aferenta acestor transe3In acest fel beneficiarii vor raporta facturile cu "(% urmand a primi de la %utoritatile de Implementare contravaloarea acestora3 %utoritatile de implementare vor trebui ca in perioada urmatoare sa modifice contractele cu beneficiarii pentru a face referire la eligibilitatea "(%3(or intra sub incidenta acestor prevederi toate organizatiile neguvernamentale2 indiferent daca sunt sau nu inregistrate ca platitoare de "(%3

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

>9

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENISALARII SI CONTRIBUTII AFERENTE Pentru calculul salariilor trebuie intocmite si actualizate urmatoare situatii : -organigrama de personal ce reflecta structura organizatorica-nomenclatoare de functii2compartimente2etc; -regulamentul intern de organizare si functionare al organizatiei -contractele individuale de munca cu timp partial sau cu norma intreaga ce prevad clauze privind: 3sistemul de salarizare in lei sau tinind cont de fluctuatia cursului valutar 3perioada contractului care poate fi determinata sau nedeterminata 3sporuri acordate temporare sau cu caracter permanent 7vechime2ore suplimentare2etc8daca este cazul; 3retineri 3posibilitate acordare salarii-avans si rest de plata prin caserie sau card 3concedii de odihna2 medicale 3cheltuieli de deplasare 3clauze referitoare la protectia muncii -liste prezenta7ponta4e8

-declaratii personale privind persoanele aflate in intretinere2alte venituri pentru acordarea deducerilor la functia de baza; -registrul salariatilor transmis incepand cu =13=135==B in forma electronica la Inspectoratele teritoriale de munca;

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

>>

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIIn baza informatiilor rezultate din documentele enumerate se intocmesc lunar statele de plata pentru fiecare slariat in parte pornind de la salariul brut din care se scad retinerile obigatorii si alte popriri ale salariatului si se obtine salariul net3 Contributii obligatorii : S#l#%!#t 3C%- anga4at 1=3@=E 3Cota de sanatate anga4at @3@=E 3Cota de soma4 anga4at =3@=E 3Impozit pe veniturile din salarii 1AE Un!t#te .C%- anga4ator 5=3<=E 3Cota de sanatate anga4ator @35=E 3Cota de soma4 anga4ator =3@=E7)egea ><B?5B31535==A8 3$ond garantare creante salariale =25@E7)egea 5==?553=@35==A8 3$ondul national de risc si accidente: =2>-92AE7)egea ><B?5B31535==A8 3Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii =2<@E aplicata la fondul de salarii7 + C1?5531135==A8 3Procent fond handicapati platit de anga4atorii cu mai mult de @= de salariati7legea >><?=A31535==A8 -alariul minim brut <>= lei-pentru cei cu studii liceale un program complet de 1A< de ore in medie pe luna2numar mediu de zile lucratoare pe luna-5125>7M, 1<5@?5131535==A8 si conform Contactului colectiv de munca la nivel national B== lei pentru muncitori necalificati3 Incepand cu =13=135==B conform art3B< din codul fiscal -venituri din alte surse- se pot intocmi contracte civile incheiate potrivit Codului civil2altele decat cele impozitate la

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

>@

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI-

venituri din activitati independente2salarii si asimilate salariilor si conform optiunii e6ercitate de contribuabil *'C)%#%"II $I-C%)' -fise fiscale anuale anga4ati?colaboratori -contributia de asigurari sociale7nominala %ne6a 131 si %ne6a 1358 si fond de risc -asigurari sanatate -contributii pentru concedii si indemnizatii anga4ator -fond garantare creante salariale -a4utor de soma4 -Inspectoratul teritorial de munca pentru comision carti munca -declaratia 1== privind obligatiile de plata la bugetul de stat -declaratia =1= 7vector fiscal8 la luarea in evidenta sau la aparitia unor modificari TERMENE DE INTOCMIRE DECLARATII SI DE EFECTUARE VIRAMENTE Conform , nr39@?5==A art31=C prin derogare de la dispoziFiile legale In vigoare privind termenele de plata2 impozitele Gi contribuFiile aferente veniturilor din salarii se plHtesc astfel: a8 trimestrial2 pana la data de 5@ inclusiv a lunii urmHtoare trimestrului2 de cHtre contribuabilii persoane 4uridice care au statut de microintreprindere2 In condiFiile )egii nr3 9>A?5==> privind stimularea infiintarii Gi dezvoltHrii Intreprinderilor mici Gi mi4locii2 cu modificHrile Gi completHrile ulterioare2 precum Gi de cHtre persoanele fizice care desfHGoarH activitHFi independente; b8 #nu#l2 pana la data de 5@ inclusiv a lunii ianuarie a anului urmHtor2 de cHtre asociaFii2 fundaFii sau alte entitHFi fHrH scop patrimonial2 cu e6cepFia instituFiilor publice3

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

>A

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIContribuabilii prevHzuFi mai sus au obligatia sa declare impozitele Gi contribuFiile aferente veniturilor din salarii pana la termenul de plata3L Ce%t!"!c#tul 'e #te t#%e "! c#l? em! 'e #uto%!t?:!le #'m!n! t%#:!e! 6u(l!ce loc#le Certificatul de atestare fiscalH se emite de organul fiscal competent al autoritHFii administraFiei publice locale2 la solicitarea contribuabilului3

Certificatul de atestare fiscalH se elibereazH pe baza datelor cuprinse In evidenta pe plHtitor a organului fiscal competent Gi cuprinde creanFele fiscale e6igibile2 e6istente In sold In prima zi a lunii urmHtoare depunerii cererii2 denumita luna de referinta3 Kn certificatul de atestare fiscalH se menFioneazH creanFele fiscale e6igibile2 cu termene de plata e6pirate pana la data de IntJi a lunii urmHtoare emiterii acestuia3 Certificatul de atestare fiscalH se emite In termen de cel mult doua zile lucrHtoare de la data depunerii cererii de cHtre contribuabil Gi poate fi utilizat de contribuabil pe toatH perioada lunii In care se emite3 Certificatul de atestare fiscalH emis In intervalul 5@ a lunii - finele lunii este valabil pe toatH perioada lunii urmHtoare emiterii3 Pe perioada de utilizare2 certificatul poate fi prezentat de contribuabil2 In original sau In copie legalizatH2 oricHrui solicitant3 TRATAMENTE C%NTABILE confor1 %MF *+,-.,//0 Kn conformitate cu prevederile art3 B Gi art3 C din )egea contabilitHFii nr3 <5?1CC12 republicatH2 pentru evaluarea elementelor din bilanF2 se stabilesc urmHtoarele reguli: a8 la data intrHrii In unitate2 bunurile se evalueaza Gi se InregistreazH In contabilitate la valoarea de intrare2 denumita valoare contabila2 care se stabileGte astfel:

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

>B

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI- bunurile reprezentJnd aport la patrimoniul social2 la valoarea de aport2 stabilitH In urma evaluHrii; - bunurile obFinute cu titlu gratuit2 la valoarea 4usta3 Kn conte6tul prezentelor reglementHri2 prin valoare 4usta se InFelege suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bunHvoie Intre doua pHrFi aflate In cunostinta de cauza2 In cadrul unei tranzacFii2 cu preFul determinat obiectiv3 Kn aceste cazuri2 valoarea de aport Gi2 respectiv2 valoarea 4usta2 se substituie costului de achiziFie; - bunurile procurate cu titlu oneros2 la cost de achiziFie; - bunurile produse In unitate2 la cost de producFie3 Costul de achiziFie al unui bun este egal cu preFul de cumpHrare2 ta6ele nerecuperabile2 cheltuielile de transport-aprovizionare Gi alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea In stare de utilizare sau intrarea In gestiune a bunului respectiv3

#educerile comerciale Gi alte elemente similare acordate de furnizor nu fac parte din costul de achiziFie3 Costul de producFie al unui bun cuprinde: costul de achiziFie al materiilor prime Gi consumabilelor2 celelalte cheltuieli directe de producFie2 precum Gi cota cheltuielilor indirecte de producFie alocate In mod raFional ca fiind legate de fabricatia acestuia3 Pierderile de materiale2 manopera sau alte costuri de producFie Inregistrate peste limitele normal admise2 cheltuielile de depozitare2 cu e6cepFia cazurilor In care aceste costuri sunt necesare In procesul de producFie2 anterior trecerii Intr-o noua faza de fabricaFie2 regiile

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

><

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI7cheltuielile8 generale de administraFie care nu participa la aducerea stocurilor In forma Gi locul final2 precum Gi costurile de desfacere2 reprezintH e6emple de costuri care nu trebuie incluse In costul stocurilor2 ci sunt recunoscute drept cheltuieli ale perioadei In care au survenit3 Kn costul unui activ cu ciclu lung de fabricaFie pot fi incluse Gi dobJnzile plHtite la creditele bancare contractate pentru achiziFia2 construcFia sau producFia acestuia2 direct atribuibile activului2 pana la finalizarea sa2 aferente aceleiaGi perioade3 Kn sensul prezentelor reglementHri2 prin activ cu ciclu lung de fabricaFie se InFelege un activ care solicita In mod necesar o perioada substantiala de timp pentru a fi gata In vederea utilizHrii sau pentru vJnzare3 Kn cazul In care In primul e6erciFiu financiar de aplicare a acestor reglementHri2 costul de achiziFie sau costul de producFie al unui activ nu este cunoscut Gi nu e6ista informaFii privind preFurile sau cheltuielile necesare pentru determinarea lor sau In cazul In care astfel de informaFii nu pot fi obFinute fHrH cheltuieli sau IntJrzieri ne4ustificate2 costul de achiziFie sau costul de producFie va fi reprezentat de valoarea 4usta atribuitH activului3 %ceasta situaFie trebuie menFionatH In notele e6plicative; b8 evaluarea elementelor de activ Gi de pasiv cu ocazia inventarierii se face la valoarea actuala a fiecHrui element2 denumita valoare de inventar2 stabilitH In funcFie de utilitatea bunului2 starea acestuia Gi preFul pieFei3 Kn cazul creanFelor Gi datoriilor2 aceasta valoare se stabileGte In funcFie de valoarea lor probabila de Incasat2 respectiv de plata;

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

>C

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIc8 la Incheierea e6erciFiului financiar2 elementele de activ Gi de pasiv de natura datoriilor se evalueaza Gi se reflecta In situaFiile financiare anuale la valoarea de intrare2 respectiv valoarea contabila2 pusH de acord cu rezultatele inventarierii3 Kn acest scop2 valoarea de intrare sau contabila se compara cu valoarea stabilitH pe baza inventarierii2 astfel: - pentru elementele de activ2 diferenFele constatate In plus Intre valoarea de inventar Gi valoarea de intrare nu se InregistreazH In contabilitate2 aceste elemente mentinandu-se la valoarea lor de intrare3 *iferenFele constatate In minus Intre valoarea de inventar stabilitH la inventariere Gi valoarea contabila neta a elementelor de activ se InregistreazH In contabilitate pe seama unei amortizari suplimentare2 In cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea este ireversibila sau se constituie un provizion pentru depreciere2 atunci cJnd deprecierea este reversibila2 aceste elemente mentinandu-se2 de asemenea2 la valoarea lor de intrare3 Prin valoare contabila neta se InFelege valoarea de intrare2 mai puFin amortizarea Gi provizioanele pentru depreciere2 cumulate; - pentru elementele de pasiv de natura datoriilor2 diferenFele constatate In minus Intre valoarea de inventar Gi valoarea de intrare nu se InregistreazH In contabilitate2 aceste elemente mentinandu-se la valoarea lor de intrare3 *iferenFele constatate In plus Intre valoarea stabilitH la inventariere Gi valoarea de intrare a elementelor de pasiv de natura datoriilor se InregistreazH In contabilitate prin constituirea unui provizion2 aceste elemente mentinandu-se2 de asemenea2 la valoarea lor de intrare3 )a fiecare data a bilanFului: - elementele monetare e6primate In valuta 7disponibilitati Gi alte elemente asimilate2 cum sunt acreditivele Gi depozitele bancare2 creanFe Gi datorii In valuta8 trebuie raportate utilizJnd cursul de schimb de la data Incheierii e6erciFiului financiar3 *iferenFele de curs valutar2 favorabile sau nefavorabile2 Intre cursul de la data InregistrHrii creanFelor sau datoriilor In valuta sau fata de cursul la care au fost raportate In situaFiile financiare anterioare Gi cursul de schimb de la data Incheierii e6erciFiului financiar2 se InregistreazH la venituri sau cheltuieli2 dupH caz;

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

@=

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI- elementele nemonetare achiziFionate cu plata In valuta Gi Inregistrate la cost istoric 7imobilizari2 stocuri8 trebuie raportate utilizJnd cursul de schimb de la data efectuHrii tranzacFiei; Gi

- elementele nemonetare achiziFionate cu plata In valuta Gi Inregistrate la valoarea 4usta 7imobilizari2 stocuri8 trebuie raportate utilizJnd cursul de schimb e6istent In momentul determinHrii valorilor respective3 Kn conte6tul prezentelor reglementHri2 prin elemente monetare se InFelege disponibilitHFile bHneGti2 precum Gi activele?datoriile de primit?de plHtit In sume fi6e sau determinabile3 'venimentele care apar dupH data bilanFului pot furniza informaFii suplimentare fata de cele cunoscute la data bilanFului3 *acH situaFiile financiare anuale nu au fost aprobate2 acestea vor fi modificate pentru a reflecta Gi informaFiile suplimentare; d8 la data iesirii din unitate sau la darea In consum2 bunurile se evalueaza Gi se scad din gestiune la valoarea lor de intrare3 *REVEDERI REFERITOARE LA BILAN= %C"I(' IM BI)I!%"' %ctivele imobilizate reprezintH bunurile Gi valorile destinate sa serveascH o perioada IndelungatH In activitatea persoanei 4uridice fHrH scop patrimonial2 care nu se consuma la prima utilizare3 Contabilizarea imobilizarilor se tine pe urmHtoarele categorii: imobilizari necorporale2 imobilizari corporale Gi imobilizari financiare3

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

@1

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI#',+)I ,'.'#%)' *' '(%)+%#' - (aloarea ce urmeazH a fi InscrisH In bilanF pentru fiecare imobilizare este reprezentatH de costul de achiziFie sau costul de producFie2 cu e6cepFia cazurilor In care s-a Inregistrat un provizion pentru depreciere2 respectiv un amortisment3 - Kn cazul imobilizarilor cu durata de viata limitatH2 costul de achiziFie sau costul de producFie se va diminua In mod sistematic2 pe perioada duratei de funcFionare a activului2 prin calcularea amortismentelor corespunzHtoare3 - 'ste obligatorie constituirea2 pe seama cheltuielilor2 de provizioane pentru deprecierea activelor imobilizate a cHror valoare s-a diminuat2 indiferent dacH durata de utilizare a acestora este limitatH sau nu3 (aloarea care trebuie InscrisH In bilanF va fi diminuata corespunzHtor2 iar provizioanele astfel constituite se vor prezenta2 separat2 In notele e6plicative3

- *acH motivele ce au dus la constituirea provizionului pentru depreciere au Incetat sa mai e6iste2 total sau Intr-o anumitH mHsura2 atunci acel provizion se va relua corespunzHtor la venituri3 %ceste reluari se vor prezenta separat In notele e6plicative3 Kn situaFia In care deprecierea este superioarH provizionului Inregistrat2 se constituie un provizion suplimentar3

IM BI)I!%#I .'C #P #%)' #ecunoaGterea imobilizarilor necorporale - +n activ necorporal este un activ identificabil nemonetar2 fHrH suport material Gi deFinut pentru utilizare In procesul de producFie sau furnizare de bunuri sau servicii2 pentru a fi Inchiriat terFilor sau pentru scopuri administrative3

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

@5

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI- +n activ necorporal trebuie recunoscut In bilanF dacH se estimeaza ca va genera beneficii pentru persoana 4uridicH fHrH scop patrimonial Gi costul activului poate fi evaluat In mod credibil3 Beneficiile viitoare reprezintH potenFialul de a contribui2 direct sau indirect2 la flu6ul de numerar sau de echivalente de numerar cHtre persoana 4uridicH fHrH scop patrimonial3 PotenFialul poate fi unul productiv2 fiind parte a activitHFilor de e6ploatare ale persoanei 4uridice fHrH scop patrimonial3 - Kn cadrul imobilizarilor necorporale se cuprind: - cheltuielile de constituire; - cheltuielile de dezvoltare; - concesiunile2 brevetele2 licentele2 mHrcile comerciale Gi alte drepturi Gi valori similare; - fondul comercial; - alte imobilizari necorporale; Gi - imobilizarile necorporale In curs3 Cu e6cepFia fondului comercial2 toate categoriile de imobilizari necorporale se evidenFiazH In contabilitate2 distinct pentru activitHFile fHrH scop patrimonial Gi activitHFile economice3 Cheltuielile de constituire - Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de InfiinFarea sau dezvoltarea persoanei 4uridice fHrH scop patrimonial 7ta6e Gi alte cheltuieli de Inscriere2 cheltuieli privind emisiunea Gi vJnzarea de obligaFiuni2 cheltuieli de prospectare a pieFei2 de publicitate Gi alte

cheltuieli de aceasta natura2 legate de InfiinFarea Gi e6tinderea activitHFii persoanei 4uridice fHrH scop patrimonial83 - persoana 4uridicH fHrH scop patrimonial poate imobiliza cheltuielile de constituire3 Kn aceasta situaFie2 suma reflectatH In contul de imobilizari necorporale trebuie amortizata

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

@9

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIpotrivit legii2 iar elementele de natura cheltuielilor de constituire se prezintH detaliat In notele e6plicative3 Cheltuielile de dezvoltare - *ezvoltarea este aplicarea rezultatelor cercetHrii sau a altor cunoGtinFe2 In scopul realizHrii de produse sau servicii noi sau imbunatatite substanFial2 Inaintea stabilirii producFiei de serie sau utilizHrii3 '6emple de activitHFi de dezvoltare sunt: a8 proiectarea2 construcFia Gi testarea producFiei intermediare sau folosirea intermediara a prototipurilor Gi modelelor; b8 proiectarea uneltelor Gi matritelor care implica tehnologie noua; c8 proiectarea2 construcFia Gi operarea unei uzine pilot care nu este fezabila din punct de vedere economic pentru producFia pe scara larga; Gi d8 proiectarea2 construcFia Gi testarea unei alternative alese pentru aparatele2 produsele2 procesele2 sistemele sau serviciile noi sau imbunatatite3 - %mortizarea cheltuielilor de dezvoltare se efectueazH conform legislaFiei In vigoare3 - Kn mHsura In care cheltuielile de constituire Gi de dezvoltare nu au fost amortizate complet2 este interzisH orice distribuire a e6cedentelor?profiturilor2 dacH suma rezervelor disponibile pentru distribuire Gi a e6cedentelor?profiturilor reportate nu este cel puFin egala cu suma cheltuielilor neamortizate2 cu e6cepFia situaFiei In care legislaFia nu prevede altfel3 - Concesiunile2 brevetele2 licentele2 mHrcile comerciale Gi alte drepturi Gi valori similare2 aportate2 achiziFionate sau dobJndite pe alte cai2 se InregistreazH In conturile de imobilizari necorporale la valoarea de aport 74usta82 costul de achiziFie sau costul de producFie2 dupH caz3 %mortizarea concesiunilor2 brevetelor2 licenFelor2 marcilor comerciale Gi altor drepturi Gi valori similare se efectueazH conform legislaFiei In vigoare3 - $ondul comercial apare de regula la consolidare Gi reprezintH diferenFa dintre costul de achiziFie Gi valoarea 4usta2 la data tranzacFiei2 a partii din activele nete achiziFionate de cHtre o persoana 4uridicH fHrH scop patrimonial3 3 - Kn cazul In care fondul comercial este tratat ca un activ - ca urmare a achiziFiei acFiunilor unei societHFi2 se au In vedere urmHtoarele prevederi: a8 valoarea fondului comercial achiziFionat trebuie amortizata sistematic; Gi

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

@>

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI-

b8 perioada de amortizare nu trebuie sa depHGeascH durata de viata utila3 - Kn cadrul altor imobilizari necorporale se InregistreazH programele informatice create de unitate sau achiziFionate de la terFi2 pentru necesitHFile proprii de utilizare2 precum Gi alte imobilizari necorporale3 (aloarea programelor informatice se amortizeaza conform legislaFiei In vigoare3 - Imobilizarile necorporale In curs reprezintH imobilizarile necorporale neterminate pana la sfJrGitul perioadei2 evaluate la costul de producFie2 respectiv costul de achiziFie3 'valuarea iniFialH a imobilizarilor necorporale - +n activ necorporal se InregistreazH iniFial la costul de achiziFie sau de producFie2 asa cum sunt definite la pct3 9313 din prezentul capitol3 - +n element necorporal raportat drept cheltuiala nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unui activ necorporal3 Cheltuieli ulterioare - Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ necorporal dupH cumpHrarea sau finalizarea sa se InregistreazH In conturile de cheltuieli atunci cJnd sunt efectuate3 Cheltuielile ulterioare vor ma4orH costul activului necorporal atunci cJnd este probabil ca aceste cheltuieli vor permite activului sa genereze beneficii viitoare peste performanta prevHzutH iniFial Gi pot fi evaluate credibil3 'valuarea la data bilanFului - +n activ necorporal trebuie prezentat In bilanF la cost2 mai puFin amortizarea cumulatH aferentH Gi provizioanele cumulate din depreciere3 %mortizarea - (aloarea amortizabila a unui activ necorporal trebuie sa fie alocata sistematic de-a lungul duratei sale de viata utila3 Cedarea Gi casarea

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

@@

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI- +n activ necorporal trebuie scos din evidenta la cedare sau casare2 atunci cJnd nici un beneficiu viitor nu mai este asteptat din utilizarea sa ulterioara3 - CJGtigurile2 respectiv pierderile2 care apar o data cu Incetarea utilizHrii sau ieGirea unui activ necorporal se determina ca diferenFa Intre veniturile generate de ieGirea activului Gi valoarea sa neamortizata2 inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea acestuia2 Gi trebuie recunoscute ca venit2 respectiv cheltuiala2 In contul rezultatului e6erciFiului3

IM BI)I!%#I C #P #%)' #ecunoaGterea imobilizarilor corporale +n activ corporal trebuie recunoscut In bilanF dacH se estimeaza ca va genera beneficii pentru persoana 4uridicH fHrH scop patrimonial Gi costul activului poate fi evaluat In mod credibil3 Imobilizarile corporale sunt active care: a8 sunt deFinute de o persoana 4uridicH fHrH scop patrimonial pentru a fi utilizate In producFia proprie de bunuri sau prestarea de servicii2 pentru a fi Inchiriate terFilor sau pentru a fi folosite In scopuri administrative; b8 sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an; Gi c8 au valoarea mai mare decJt limita prevHzutH de reglementHrile legale In vigoare3 - Kn cadrul imobilizarilor corporale se cuprind: - terenuri Gi amena4Hri de terenuri; - construcFii; - instalaFii tehnice2 mi4loace de transport2 animale Gi plantaFii; - mobilier2 aparatura birotica2 echipamente de protecFie a valorilor umane Gi materiale Gi alte active corporale; - imobilizari corporale In curs3

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

@A

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI"oate categoriile de imobilizari corporale se evidenFiazH In contabilitate2 distinct pentru activitHFile fHrH scop patrimonial Gi activitHFile economice3 Contabilitatea sinteticH a imobilizarilor corporale se tine pe categorii2 iar contabilitatea analitica se tine pe fiecare obiect de evidenta prin care se InFelege obiectul singular sau comple6ul de obiecte cu toate dispozitivele Gi accesoriile acestuia2 destinat sa IndeplineascH In mod independent2 In totalitate2 o funcFie distinctH3 Imobilizarile corporale deFinute In baza unui contract de leasing se evidenFiazH In contabilitate In funcFie de natura contractului de leasing3 Contabilitatea terenurilor se tine distinct pe doua categorii: terenuri Gi amena4Hri de terenuri3 Kn contabilitatea analitica2 terenurile pot fi evidentiate pe urmHtoarele grupe: terenuri agricole2 silvice2 terenuri fHrH construcFii2 terenuri cu zHcHminte2 terenuri cu construcFii Gi altele3 Kn cadrul imobilizarilor corporale sunt evidentiate In mod distinct imobilizarile corporale In curs3

'valuarea iniFialH a imobilizarilor corporale imobilizare corporalH recunoscuta ca activ trebuie evaluatH iniFial la costul sau determinat potrivit regulilor de evaluare din prezentele reglementHri2 In funcFie de modalitatea de intrare In unitate3 Cheltuieli ulterioare Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizari corporale trebuie recunoscute2 de regula2 drept cheltuieli In perioada In care au fost efectuate3 Costul reparaFiilor efectuate la imobilizarile corporale2 In scopul asigurHrii utilizHrii continue a acestora2 trebuie recunoscut ca o cheltuiala In perioada In care este efectuatH3 Kn situaFia

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

@B

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIunei modernizHri care conduce la obFinerea de beneficii suplimentare2 aceasta se recunoaGte ca o componenta a activului3 Imobilizarile corporale In curs reprezintH investiFiile neterminate efectuate In regie proprie sau In antrepriza3 %cestea se evalueaza la costul de producFie2 respectiv de achiziFie3 Imobilizarile corporale In curs se trec In categoria imobilizarilor finalizate dupH recepFia2 darea In folosinta sau punerea In funcFiune a acestora2 dupH caz3 'valuarea la data bilanFului imobilizare corporalH trebuie prezentatH In bilanF la cost2 mai puFin amortizarea cumulatH aferentH Gi provizioanele cumulate din depreciere3 %mortizarea (aloarea amortizabila a unei imobilizari corporale este egala cu valoarea sa contabila Gi trebuie InregistratH In mod sistematic pe parcursul duratei de viata utila a activului3 %mortizarea se stabileGte prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizarilor corporale3 %mortizarea imobilizarilor corporale se calculeazH pe baza unui plan de amortizare2 de la data punerii acestora In funcFiune Gi pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare2 conform duratelor de viata utila Gi condiFiilor de utilizare a acestora3 %mortizarea imobilizarilor corporale concesionate2 Inchiriate sau In locatie de gestiune se calculeazH Gi se InregistreazH In contabilitate de cHtre persoana 4uridicH ce le are In proprietate3

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

@<

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIPersoanele 4uridice fHrH scop patrimonial amortizeaza imobilizarile corporale2 potrivit legii utilizJnd2 dupH caz2 unul din urmHtoarele regimuri de amortizare: 7a8 amortizarea lineara2 care consta In repartizarea uniforma a valorii de intrare a imobilizarilor corporale pe toatH durata de viata utila stabilitH a acestora; 7b8 amortizarea degresiva2 care presupune multiplicarea cotelor de amortizare lineara cu coeficienFii prevHzuFi de lege; 7c8 amortizarea accelerata2 constJnd In calcularea2 In e6erciFiul financiar In care imobilizarile corporale intra In activul persoanei 4uridice fHrH scop patrimonial2 a unei amortizari In limita prevHzutH de lege din valoarea de intrare a acestora3 Kn e6erciFiile urmHtoare2 amortizarea se calculeazH dupH regimul amortizarii lineare3 %mortizarea aferentH imobilizarilor corporale se InregistreazH In contabilitate ca o cheltuiala3 "erenurile nu se amortizeaza3 *uratele normale de funcFionare2 e6primate in ani2 sunt fi6ate in ; Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mi4loacelor fi6e; aprobat prin Dot?%E%e# Gu$e%nulu! n%.21)-.2//+ 6%!$!n' #6%o(#%e# cl# !"!c#:!e! ! 'u%#telo% no%m#le 'e "unc:!on#%e # !mo(!l!5?%!lo% co%6o%#le; cu delimitarea pe cele trei grupe principale de imobilizHri corporale amortizabile si in cadrul acestora pe subgrupe2 clase si subclase2 inclusiv familii2 atunci cJnd este cazul2 elemente care au stabilite coduri distincte3 In acest catalog pentru fiecare mi4loc fi6 nou achizitionat se utilizeaza sistemul unor pla4e de ani cuprinse intre o valoare minima si una ma6ima2 e6istand astfel posibilitatea alegerii duratei normale de functionare cuprinsa intre aceste limite3In cazul mi4loacelor fi6e achizitionate cu durata normala de utilizare neconsumata2 pentru care se cunosc datele de identificare7data punerii in functiune2durata normala de utilizare ramasa 82 recuperarea valorii de intrare se face pe durata normala de functionare ramasa3 In caz contrar2 durata normala de functionare se stabileste de catre o comisie tehnica sau e6pert tehnic independent3 Cedarea Gi casarea imobilizare corporalH trebuie scoasa din evidenta la cedare sau casare2 atunci cJnd nici un beneficiu viitor nu mai este asteptat din utilizarea sa ulterioara3 CJGtigurile2 respectiv pierderile obFinute In urma casHrii sau cedarii unei imobilizari corporale trebuie determinate ca diferenFa Intre veniturile generate de cedare Gi valoarea sa

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

@C

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIneamortizata2 inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea acesteia Gi trebuie recunoscute ca venit2 respectiv cheltuiala2 In contul rezultatului e6erciFiului3

Kn cazul distrugerii totale sau parFiale a unor imobilizari corporale2 creanFele sau sumele compensatorii Incasate de la terFi2 legate de acestea2 precum Gi achiziFionarea sau construcFia ulterioara de active noi sunt operaFiuni economice distincte Gi trebuie Inregistrate ca atare pe baza documentelor 4ustificative3 %stfel2 deprecierea activelor se evidenFiazH la momentul constatHrii acesteia2 iar dreptul de a incasa compensaFiile se evidenFiazH conform contabilitHFii de anga4amente3 '6emple de asemenea compensaFii pot fi Inregistrate In urmHtoarele situaFii: -sume plHtite de societHFile de asigurare pentru deprecierea sau pierderea unor imobilizari corporale2 cauzatH de e6emplu2 de dezastre naturale sau furt; - indemnizaFii acordate2 de guvern2 In schimbul unor imobilizari corporale2 de e6emplu terenuri care au fost e6propriate3 Imobilizarile corporale pot fi supuse reevaluarii care se efectueazH potrivit reglementHrilor legale2 caz In care sunt prezentate In bilanF la valoarea reevaluata Gi nu la costul lor istoric3 #eevaluarea acestora se face2 cu e6cepFiile prevHzute de reglementHrile legale2 la valoarea 4usta3 (aloarea 4usta se determina pe baza unor evaluHri efectuate2 de regula2 de evaluatori autorizaFi3 Kn cazul In care2 ulterior recunoaGterii iniFiale ca activ2 valoarea unui activ imobilizat este determinata pe baza reevaluarii activului respectiv2 valoarea rezultatH din reevaluare va fi atribuitH activului2 In locul costului de achiziFie?costului de producFie sau al oricHrei alte valori atribuite Inainte acelui activ3 Kn astfel de cazuri2 regulile privind amortizarea se vor aplica activului avJnd In vedere valoarea acestuia2 determinata In urma reevaluarii3

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

A=

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI'lementele dintr-o clasa de imobilizari corporale sunt reevaluate simultan pentru a se evita reevaluarea selectiva Gi raportarea In situaFiile financiare anuale a unor valori care sunt o combinatie de costuri Gi valori calculate la date diferite3 *acH un activ imobilizat este reevaluat2 toate celelalte active din clasa din care face parte trebuie reevaluate2 cu e6cepFia situaFiei cJnd nu e6ista nici o piata activa pentru acel activ3 clasa de imobilizari corporale este o grupare de active de aceeaGi natura Gi utilizHri similare2 aflate In e6ploatarea unei persoane 4uridice3 '6emple de astfel de clase sunt urmHtoarele: terenuri; clHdiri; maGini Gi echipamente; nave; aeronave etc3

*acH un activ dintr-o clasa de active reevaluate nu poate fi reevaluat din cauza ca nu e6ista piata activa pentru acel activ2 activul trebuie prezentat In bilanF la cost2 mai puFin amortizarea cumulatH Gi pierderile din depreciere cumulate3 piata activa este o piata unde sunt Indeplinite cumulativ urmHtoarele condiFii: a8 elementele comercializate sunt omogene; b8 pot fi gasiti In permanenta cumpHrHtori Gi vJnzHtori interesaFi; Gi c8 preFurile sunt cunoscute de cHtre public3 *acH valoarea 4usta a unei imobilizari corporale reevaluate nu mai poate fi determinata prin referinta la o piata activa2 valoarea activului prezentatH In bilanF trebuie sa fie valoarea sa reevaluata la data ultimei reevaluari2 din care se scad amortizarea Gi provizioanele pentru depreciere cumulate3 *acH rezultatul reevaluarii este o creGtere fata de valoarea contabila neta2 atunci aceasta se trateazH ca o creGtere a rezervei din reevaluare din cadrul capitalurilor proprii2 dacH nu a

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

A1

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIe6istat o descrestere anterioarH recunoscuta ca o cheltuiala aferentH acelui activ sau ca un venit care sa compenseze cheltuiala cu descresterea recunoscuta anterior la acel activ3 *acH rezultatul reevaluarii este o descrestere a valorii contabile nete2 atunci aceasta se trateazH ca o cheltuiala cu intreaga valoare a deprecierii2 dacH In rezerva din reevaluare nu este InregistratH o suma referitoare la acel activ 7surplus din reevaluare8 sau ca o scHdere a rezervei din reevaluare din cadrul capitalurilor proprii2 cu minimul dintre valoarea acelei rezerve Gi valoarea descresterii2 iar eventuala diferenFa rHmasH neacoperita se InregistreazH ca o cheltuiala3 IM BI)I!%#I $I.%.CI%#' Kn cadrul imobilizarilor financiare se cuprind: - titlurile de participare; - interesele de participare deFinute; - alte titluri imobilizate; - creanFele imobilizate3 "itlurile de participare reprezintH drepturile sub forma de acFiuni Gi alte titluri cu venit variabil deFinute In capitalul unor unitHFi patrimoniale2 a cHror deFinere pe o perioada IndelungatH este consideratH utila acesteia3

Interesele de participare reprezintH drepturi deFinute In capitalul unei societHFi comerciale3 Contabilitatea creanFelor imobilizate se tine pe urmHtoarele categorii: creanFe legate de participatii2 respectiv titlurile de participare Gi interesele de participare2 Imprumuturi acordate pe termen lung Gi alte creanFe imobilizate3

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

A5

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENICreanFele legate de participatii reprezintH acele creanFe ale persoanei 4uridice rezultate din acordarea de Imprumuturi societHFilor la care deFine titluri de participare?interese de participare3 Kn conturile de Imprumuturi pe termen lung se InregistreazH sumele acordate terFilor In baza unor contracte pentru care unitatea percepe dobJnzi2 potrivit legii3 )a alte creanFe imobilizate se cuprind garanFiile2 depozitele Gi cautiunile depuse de unitate la terFi3 'valuarea iniFialH Imobilizarile financiare recunoscute ca activ se evalueaza la costul de achiziFie sau valoarea determinata prin contractul de achiziFie a acestora3 Cheltuielile accesorii privind achiziFionarea imobilizarilor financiare se InregistreazH direct In cheltuielile de e6ploatare ale e6erciFiului3 'valuarea la data bilanFului imobilizare financiarH trebuie prezentatH In bilanF la valoarea contabila2 mai puFin provizioanele pentru depreciere cumulate3 Pentru deprecierea imobilizarilor financiare se constituie provizioane pentru depreciere2 ca diferenFa Intre valoarea de intrare a acestora Gi valoarea 4usta stabilitH cu ocazia inventarierii3 %C"I(' CI#C+)%."' #ecunoaGterea activelor circulante +n activ se clasifica ca activ circulant atunci cJnd: - este achiziFionat sau produs pentru consum propriu sau In scopul comercializHrii Gi se asteapta a fi realizat In termen de 15 luni de la data bilanFului; - este reprezentat de creanFe aferente ciclului de e6ploatare; - este reprezentat de numerar sau echivalente de numerar a cHror utilizare nu este restrictionata3

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

A9

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI-

Ciclul de e6ploatare al unei persoane 4uridice reprezintH perioada de timp dintre achiziFionarea materiilor prime care intra Intr-un proces de transformare Gi finalizarea acestora In numerar sau sub forma unui echivalent de numerar3 Prin echivalente de numerar se InFelege investiFiile financiare pe termen scurt2 uGor convertibile In numerar Gi al cHror risc de schimbare a valorii este nesemnificativ3 Kn cadrul activelor circulante se cuprind: - stocuri2 inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost IntocmitH factura; - creanFe; - investiFii financiare pe termen scurt; - casa Gi conturi la bHnci3 'valuarea activelor circulante %ctivele circulante se InregistreazH In contabilitate la costul de achiziFie sau costul de producFie2 dupH caz3 Pentru deprecierea activelor circulante2 la sfJrGitul e6erciFiului financiar2 se constituie provizioane pe seama cheltuielilor3 Kn situaFia In care provizionul constituit pentru un activ circulant devine total sau parFial fHrH obiect2 IntrucJt motivele care au dus la constituirea acestuia au Incetat sa mai e6iste Intr-o anumitH mHsura2 atunci acel provizion trebuie reluat corespunzHtor la venituri3 -tocuri -tocurile sunt active circulante: a8 deFinute pentru a fi vJndute pe parcursul desfHGurHrii normale a activitHFii; b8 In curs de producFie In vederea vJnzHrii In aceleaGi condiFii ca mai sus; sau c8 sub forma de materii prime2 materiale Gi alte consumabile ce urmeazH a fi folosite In procesul de producFie sau pentru prestarea de servicii3

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

A>

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIKn cadrul stocurilor se cuprind: - materiile prime2 care participa direct la fabricarea produselor Gi se regHsesc In produsul finit integral sau parFial2 fie In starea lor iniFialH2 fie transformata; - materialele consumabile 7materiale au6iliare2 combustibili2 materiale pentru ambalat2 piese de schimb2 seminFe Gi materiale de plantat2 fura4e Gi alte materiale consumabile82 care participa sau a4uta la procesul de fabricaFie sau de e6ploatare fHrH a se regasi2 de regula2 In produsul finit;

- materialele de natura obiectelor de inventar; - produsele2 respectiv: Q semifabricatele2 prin care se InFelege produsele al cHror proces tehnologic a fost terminat Intr-o secFie 7faza de fabricaFie8 Gi care trec In continuare In procesul tehnologic al altei secFii 7faze de fabricaFie8 sau se livreaza terFilor; Q produsele finite2 adicH produsele care au parcurs In Intregime fazele procesului de fabricaFie Gi nu mai au nevoie de prelucrari ulterioare In cadrul unitHFii2 putJnd fi depozitate In vederea livrHrii sau e6pediate direct clienFilor; Q produsele reziduale reprezentJnd rebuturile2 materialele recuperabile sau deGeurile; - animalele Gi pasarile2 respectiv animalele nHscute Gi cele Finere de orice fel 7viFei2 miei2 purcei2 man4i Gi altele8 In vederea creGterii Gi folosirii lor pentru producFie 7lana2 lapte Gi blana etc382 reproducFie2 munca2 reprezentatie 7spectacole82 e6punere 7In parcuri Gi grHdini zoologice82 animalele Gi pasarile la ingrasat pentru a fi valorificate2 precum Gi coloniile de albine; - mHrfurile2 respectiv bunurile pe care unitatea le cumpara In vederea revJnzHrii sau produsele predate spre vJnzare magazinelor proprii; - ambala4ele2 care includ ambala4ele refolosibile2 achiziFionate sau fabricate2 destinate produselor vJndute Gi care In mod temporar pot fi pHstrate de terFi2 cu obligaFia restituirii In condiFiile prevHzute In contracte;

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

A@

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI- producFia In curs de e6ecuFie2 care reprezintH producFia care nu a trecut prin toate fazele 7stadiile8 de prelucrare2 prevHzute In procesul tehnologic2 precum Gi produsele nesupuse probelor Gi recepFiei tehnice sau necompletate In Intregime3 Kn cadrul producFiei In curs de e6ecuFie se cuprind2 de asemenea2 lucrHrile Gi serviciile2 precum Gi studiile In curs de e6ecuFie sau neterminate3 Kn cadrul stocurilor se includ Gi bunurile aflate In custodie2 pentru prelucrare sau In consignaFie la terFi2 care se InregistreazH distinct In contabilitate pe categorii de stocuri3 Contabilitatea analitica a stocurilor se tine distinct pentru activitHFile fHrH scop patrimonial Gi activitHFile economice3 Potrivit art3 15 din )egea contabilitHFii nr3 <5?1CC12 republicatH2 deFinerea2 cu orice titlu2 de bunuri materiale2 titluri de valoare2 numerar Gi alte drepturi Gi obligaFii2 precum Gi efectuarea de operaFiuni economice2 fHrH sa fie Inregistrate In contabilitate2 sunt interzise3 Kn aplicarea acestor prevederi este necesar sa se asigure:

a8 receptionarea tuturor bunurilor materiale intrate In unitate Gi Inregistrarea lor la locurile de depozitare3 Bunurile materiale primite pentru prelucrare2 In custodie sau In consignaFie se receptioneaza Gi InregistreazH distinct ca intrari In gestiune3 Kn contabilitate2 valoarea acestor bunuri se InregistreazH In conturi In afarH bilanFului; b8 In situaFia unor decala4e Intre aprovizionarea Gi recepFia bunurilor care se dovedesc a fi In mod cert In proprietatea unitHFii2 se procedeazH astfel: - bunurile sosite fHrH factura se InregistreazH ca intrari In gestiune atJt la locul de depozitare cat Gi In contabilitate2 pe baza recepFiei Gi a documentelor insotitoare; - bunurile sosite Gi nereceptionate se InregistreazH distinct In contabilitate ca intrare In gestiune;

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

AA

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIc8 In cazul unor decala4e Intre vJnzarea Gi livrarea bunurilor2 acestea se InregistreazH ca iesiri din unitate2 nemaifiind considerate proprietatea acesteia2 astfel: - bunurile vJndute Gi nelivrate se InregistreazH distinct In gestiune2 iar In contabilitate In conturi In afarH bilanFului; - bunurile livrate2 dar nefacturate2 se InregistreazH ca iesiri din gestiune atJt la locurile de depozitare2 cat Gi In contabilitate2 pe baza documentelor care conorganizatie ieGirea din gestiune potrivit legii; d8 bunurile aprovizionate sau vJndute cu clauze privind dreptul de proprietate se InregistreazH la intrari Gi2 respectiv2 la iesiri2 atJt In gestiune2 cat Gi In contabilitate2 potrivit contractelor Incheiate3 Costul stocurilor Costul stocurilor trebuie sa cuprindH toate costurile aferente achiziFiei Gi prelucrHrii2 precum Gi alte costuri suportate pentru a aduce stocurile In forma Gi In locul In care se gHsesc2 conform pct3 9313 din prezentul capitol3 Materiile prime Gi materialele consumabile care sunt reInnoite In mod constant Gi a cHror valoare globalH este de importanta secundarH pentru persoana 4uridicH2 pot fi trecute In activ la o cantitate Gi o valoare nemodificate2 atunci cJnd acestea nu se modifica semnificativ3 Costul stocurilor care nu sunt de obicei fungibile Gi al acelor bunuri sau servicii produse Gi destinate unor comenzi distincte trebuie determinat prin identificarea specifica a costurilor individuale3 Bunurile fungibile sunt bunuri de orice natura care nu se pot distinge In mod substanFial unele de altele3 Identificarea specifica a costului presupune atribuirea costurilor specifice elementelor identificabile ale stocurilor3 %cest tratament contabil este adecvat pentru acele elemente care fac obiectul unei comenzi distincte2 indiferent dacH au fost cumpHrate sau

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

AB

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIproduse3 Identificarea specifica nu poate fi folositH In cazurile In care stocurile cuprind un numHr mare de elemente2 care sunt de regula fungibile3 Kn funcFie de specificul activitHFii2 pentru determinarea costului pot fi folosite2 de asemenea2 metoda costului standard2 In activitatea de producFie sau metoda preFului cu amHnuntul2 In comerFul cu amHnuntul3 Costul standard ia In considerare nivelurile normale ale materialelor Gi consumabilelor2 manoperei2 eficientei Gi capacitHFii de producFie3 %ceste niveluri trebuie revizuite periodic Gi a4ustate2 dacH este necesar2 In funcFie de condiFiile e6istente la un moment dat3 *iferenFele de preF fata de costul de achiziFie sau de producFie trebuie evidentiate distinct In contabilitate2 fiind recunoscute In costul activului3 #epartizarea diferenFelor de preF asupra valorii bunurilor ieGite Gi asupra stocurilor se efectueazH cu a4utorul unui coeficient care se calculeazH astfel: -oldul iniFial al *iferenFe de preF aferente diferenFelor de R intrHrilor In cursul preF perioadei2 cumulat de la Inceputul anului Coeficient de D ---------------------------------------------------- 6 1== repartizare -oldul iniFial al (aloarea intrHrilor In stocurilor la preF R cursul perioadei la preF de Inregistrare de Inregistrare2 cumulat de la Inceputul anului %cest coeficient se InmulFeGte cu valoarea bunurilor ieGite din gestiune la preF de Inregistrare2 iar suma rezultatH se InregistreazH In conturile corespunzHtoare In care au fost Inregistrate bunurile ieGite3 CoeficienFii de repartizare a diferenFelor de preF pot fi calculati la nivelul conturilor sintetice de gradul I Gi II2 prevHzute In planul de conturi2 pe grupe sau categorii de stocuri3

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

A<

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI)a sfJrGitul perioadei2 soldurile conturilor de diferenFe se cumuleazH cu soldurile conturilor de stocuri2 la preF de Inregistrare2 astfel IncJt aceste conturi sa reflecte valoarea stocurilor la costul de achiziFie2 respectiv de producFie2 dupH caz3

*iferenFele de preF astfel stabilite la recepFia bunurilor respective se InregistreazH proporFional atJt asupra valorii bunurilor ieGite2 cat Gi asupra stocurilor3 Metoda preFului cu amHnuntul este folositH In comerFul cu amHnuntul pentru a determina costul stocurilor de articole numeroase Gi cu miGcare rapida2 care au mar4e similare Gi pentru care nu este practic sa se foloseascH alta metoda3 Costul bunurilor vJndute este calculat prin deducerea valorii mar4ei brute din preFul de vJnzare al stocurilor3 rice modificare a preFului de vJnzare presupune recalcularea mar4ei brute3 )a ieGirea din gestiune a stocurilor Gi altor active fungibile2 acestea se evalueaza Gi InregistreazH In contabilitate prin aplicarea uneia din metodele menFionate mai 4os: a8 metoda primul intrat - primul ieGit - $I$ ; b8 metoda costului mediu ponderat - CMP; c8 metoda ultimul intrat - primul ieGit - )I$ 3 Potrivit metodei Lprimul intrat - primul ieGitL 7$I$ 82 bunurile ieGite din gestiune se evalueaza la costul de achiziFie 7sau de producFie8 al primei intrari 7lot83 Pe mHsura epuizarii lotului2 bunurile ieGite din gestiune se evalueaza la costul de achiziFie 7sau de producFie8 al lotului urmHtor2 In ordine cronologicH3 Metoda Lcostului mediu ponderatL 7CMP8 presupune calcularea costului fiecHrui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate In stoc la Inceputul perioadei

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

AC

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIGi a costului elementelor similare produse sau cumpHrate In timpul perioadei3 Media poate fi calculatH periodic sau dupH fiecare recepFie3 Potrivit metodei Lultimul intrat - primul ieGitL 7)I$ 82 bunurile ieGite din gestiune se evalueaza la costul de achiziFie 7sau de producFie8 al ultimei intrari 7lot83 Pe mHsura epuizarii lotului2 bunurile ieGite din gestiune se evalueaza la costul de achiziFie 7sau de producFie8 al lotului anterior2 In ordine cronologicH3 Metoda aleasH trebuie aplicatH cu consecventa pentru elemente similare de natura stocurilor Gi a activelor fungibile de la un e6erciFiu financiar la altul3 *acH2 In situaFii e6cepFionale2 administratorii decid sa schimbe metoda pentru un anumit element de stocuri sau alte active fungibile2 In notele e6plicative trebuie sa se prezinte urmHtoarele informaFii: - motivul schimbHrii metodei; Gi - efectele sale asupra rezultatului3

persoana 4uridicH trebuie sa utilizeze aceleaGi metode de determinare a costului pentru toate stocurile care au natura Gi utilizare similare3 Pentru stocurile cu natura sau utilizare diferita2 folosirea unor metode diferite de calcul al costului poate fi 4ustificatH3 ProducFia In curs de e6ecuFie se determina prin inventarierea producFiei neterminate la sfJrGitul perioadei2 prin metode tehnice de constatare a gradului de finalizare sau a stadiului de efectuare a operaFiilor tehnologice Gi evaluarea acesteia la costurile de producFie3 Potrivit art3 19 alin3 758 din )egea contabilitHFii nr3 <5?1CC12 republicatH2 contabilitatea stocurilor se tine cantitativ Gi valoric sau numai valoric2 prin folosirea inventarului permanent sau a inventarului intermitent3

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

B=

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIKn condiFiile folosirii inventarului permanent2 In contabilitate se InregistreazH toate operaFiunile de intrare Gi ieGire2 ceea ce permite stabilirea Gi cunoaGterea In orice moment a stocurilor2 atJt cantitativ2 cat Gi valoric3 Inventarul intermitent consta In stabilirea iesirilor Gi Inregistrarea lor In contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la sfJrGitul perioadei3 Kn acest caz2 ieGirile se determina ca diferenFa Intre valoarea stocului iniFial plus valoarea intrHrilor Gi valoarea stocului final2 determinat pe baza inventarierii3 %ctivele de natura stocurilor nu trebuie reflectate In bilanF la o valoare mai mare decJt valoarea ce se poate obFine prin utilizarea sau vJnzarea lor3 Kn acest scop2 valoarea stocurilor se diminueazH pana la valoarea realizabila neta2 prin constituirea unui provizion pentru depreciere3 "erFi Contabilitatea terFilor asigura evidenta datoriilor Gi creanFelor unitHFii In relaFiile cu furnizorii2 clienFii2 personalul2 asigurHrile sociale2 bugetul statului Gi bugetele locale2 unitHFile din cadrul grupului2 debitorii Gi creditorii diversi3 Kn contabilitatea furnizorilor Gi clienFilor se InregistreazH operaFiunile privind cumpHrHrile2 respectiv livrHrile de mHrfuri Gi produse2 lucrHrile e6ecutate Gi serviciile prestate2 precum Gi alte operaFiuni efectuate3 %vansurile acordate furnizorilor2 precum Gi cele primite de la clienFi se InregistreazH In contabilitate In conturi distincte3

peraFiunile privind vJnzHrile?cumpHrHrile de bunuri2 e6ecutHrile de lucrHri Gi prestHrile de servicii efectuate pe baza efectelor comerciale se InregistreazH In contabilitate In conturile corespunzHtoare de efecte de plHtit sau de primit2 dupH caz3

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

B1

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI'fectele comerciale scontate nea4unse la scadenta se InregistreazH Intr-un cont In afarH bilanFului Gi se menFioneazH In notele e6plicative3 'fectele comerciale trebuie sa IndeplineascH condiFiile de forma Gi fond prevHzute de reglementHrile In vigoare2 fHrH de care validitatea lor poate fi contestatH sau anulatH3 Potrivit art3 B alin3 5 din )egea contabilitHFii nr3 <5?1CC12 republicatH2 creanFele Gi datoriile persoanei 4uridice fHrH scop patrimonial se InregistreazH In contabilitate la valoarea lor nominalH3 CreanFele Gi datoriile In devize se InregistreazH In contabilitate atJt In lei2 la cursul de schimb In vigoare la data efectuHrii operaFiunilor2 cat Gi In devize3 peraFiunile In valuta trebuie Inregistrate In momentul recunoaGterii iniFiale In moneda de raportare2 aplicJndu-se sumei In valuta cursul de schimb dintre moneda de raportare Gi moneda strHinH2 la data efectuHrii tranzacFiei3 Potrivit art3 1@ din )egea contabilitHFii nr3 <5?1CC12 republicatH2 contabilitatea furnizorilor Gi clienFilor2 a celorlalte datorii Gi creanFe2 se tine pe categorii2 precum Gi pe fiecare persoana fizica sau 4uridicH3 Kn acest sens2 In contabilitatea analitica2 furnizorii Gi clienFii se grupeazH astfel: interni Gi e6terni2 iar In cadrul acestora2 pe termene de plata2 respectiv de Incasare3 Kn cadrul conturilor de furnizori Gi clienFi2 se grupeazH distinct datoriile Gi creanFele rezultate din tranzacFiile cu clauze de rezerva de proprietate3 *e asemenea2 In contabilitatea analitica se grupeazH distinct clienFii Gi furnizorii la care persoana 4uridicH deFine participatii3 CreanFele incerte se InregistreazH distinct In contabilitate3 Contabilitatea decontHrilor cu personalul cuprinde drepturile salariale2 sporurile2 adaosurile2 premiile din fondul de salarii2 indemnizaFiile pentru concediile de odihna2 precum Gi cele pentru incapacitate temporarH de munca2 plHtite din fondul de salarii Gi alte drepturi In bani

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

B5

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI-

Gi?sau In natura datorate de unitate personalului pentru munca prestatH Gi care se suporta2 potrivit reglementHrilor In vigoare2 din fondul de salarii3 Kn contabilitate se InregistreazH distinct alte drepturi Gi avanta4e care2 potrivit reglementHrilor In vigoare2 nu se suporta din fondul de salarii 7masa calda2 alimente antidot etc382 rapartizarea din profitul net realizat2 aprobatH de adunarea generalH2 pentru participarea salariaFilor la rezultatul activitHFilor economice2 precum Gi avansurile acordate potrivit legii3 #epartizarile efectuate din profit nu trebuie recunoscute ca datorie la data bilanFului3 Kn acest sens2 sumele reprezentJnd participarea salariaFilor la rezultatul activitHFilor economice sunt evidentiate In rezultatul reportat2 urmJnd ca2 dupH aprobarea de cHtre adunarea generalH a acestei destinaFii2 sa fie reflectate In contul corespunzHtor de datorii3 *repturile de personal neridicate In termenul legal se InregistreazH Intr-un cont distinct2 pe persoane3 #etinerile din salariile personalului pentru cumpHrHri cu plata In rate2 chirii sau pentru alte obligaFii ale salariaFilor2 datorate terFilor 7popriri2 pensii alimentare Gi altele82 se efectueazH numai In baza unor titluri e6ecutorii sau ca urmare a unor relaFii contractuale3 -umele datorate Gi neachitate personalului 7concediile de odihna Gi alte drepturi de personal82 respectiv eventualele sume ce urmeazH a fi Incasate de la acesta2 aferente e6erciFiului financiar In curs2 se InregistreazH ca alte datorii Gi creanFe In legatura cu personalul3 Contabilitatea decontHrilor privind asigurHrile sociale cuprinde obligaFiile pentru contribuFia la asigurHri sociale Gi la constituirea fondului pentru a4utorul de Goma43 'ventualele sume datorate sau care urmeazH a se incasa In perioadele urmHtoare2 aferente e6erciFiului financiar In curs2 se InregistreazH ca alte datorii Gi creanFe sociale3

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

B9

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIKn cadrul decontHrilor cu bugetul statului Gi fondurile speciale se cuprind: impozitul pe profit2 ta6a pe valoarea adHugatH2 impozitul pe venit2 subvenFiile de primit Gi alte impozite2 ta6e Gi vHrsHminte asimilate3 Impozitul pe profit se stabileGte de cHtre persoanele 4uridice fHrH scop patrimonial care desfHGoarH activitHFi economice2 potrivit reglementHrilor In vigoare3 Impozitul pe profit de plata trebuie recunoscut ca datorie In limita sumei neplHtite3 *acH suma plHtitH depHGeGte suma datoratH2 surplusul trebuie recunoscut drept creanta3

"a6a pe valoarea adHugatH datoratH bugetului de stat se stabileGte lunar2 pe baza de decont2 ca diferenFa Intre valoarea ta6ei e6igibile aferente bunurilor livrate sau serviciilor prestate 7"(% colectata8 Gi a ta6ei deductibile pentru cumpHrHrile de bunuri Gi servicii 7"(% deductibilH83 Kn situaFia In care e6ista decala4e Intre faptul generator de "(% Gi e6igibilitatea acesteia2 totalul "(% se InregistreazH Intr-un cont distinct2 denumit "(% nee6igibila care2 pe mHsura ce devine e6igibilH2 se trece la "(% colectata2 respectiv la "(% deductibilH3 *e asemenea2 In contul de "(% nee6igibila se InregistreazH Gi "(% deductibilH sau colectata2 pentru livrHri de bunuri Gi prestHri de servicii pentru care nu au sosit sau nu s-au Intocmit facturile3 *iferenFa de ta6a2 In plus sau In minus2 Intre "(% colectata Gi "(% deductibilH se InregistreazH In conturi distincte 7"(% de plata2 respectiv "(% de recuperat8 Gi se regularizeazH In condiFiile legii3 Impozitul pe venituri de natura salariilor2 ce se InregistreazH In contabilitate2 cuprinde totalul impozitelor individuale2 calculate asupra veniturilor impozabile lunare ale personalului

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

B>

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIunitHFii2 precum Gi impozitul reFinut din drepturile bHneGti acordate colaboratorilor de orice fel2 potrivit legii3 )a alte impozite2 ta6e Gi vHrsHminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale se cuprind: accizele2 impozitul pe clHdiri2 impozitul pe terenuri2 ta6a asupra mi4loacelor de transport2 ta6e pentru folosirea terenurilor proprietate de stat Gi alte impozite Gi ta6e3 %cestea se defalca In contabilitatea analitica pe feluri de impozite2 ta6e Gi vHrsHminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale3 -ubvenFiile primite sau de primit de cHtre persoana 4uridicH se InregistreazH In contabilitate Intr-un cont distinct3 Contabilitatea decontHrilor In cazul unitHFilor de grup cuprinde operaFiile care se InregistreazH reciproc Gi In aceeaGi perioada de gestiune2 atJt In contabilitatea unitHFii debitoare2 cat Gi a celei creditoare2 aparFinJnd aceluiaGi grup2 Gi2 de asemenea2 conturile coparticipantilor referitoare la operaFiunile efectuate In comun2 In cazul asocierilor In participaFie3 *ebitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate2 din distribuiri de uniforme Gi echipamente de lucru2 precum Gi debitele provenite din pagube materiale2 amenzile Gi

penalitHFile stabilite In baza unor hotHrJri ale instanFelor 4udecHtoreGti2 Gi alte creanFe fata de personalul unitHFii se InregistreazH ca alte creanFe In legatura cu personalul3 CreanFele fata de alte persoane fizice sau 4uridice se InregistreazH In conturile de debitori diversi3 -umele datorate de unitate unor terFe persoane 4uridice sau fizice2 altele decJt personalul propriu2 furnizorii Gi clienFii-creditori2 se InregistreazH In contul de creditori diversi3

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

B@

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIperaFiunile care nu pot fi Inregistrate direct In conturile corespunzHtoare2 pentru care sunt necesare clarificHri ulterioare2 se InregistreazH2 provizoriu2 Intr-un cont distinct3 -umele Inregistrate In acest cont trebuie clarificate de cHtre persoana 4uridicH Intr-un termen de cel mult trei luni de la data constatHrii3

*iferenFele de curs valutar ce apar cu ocazia decontHrii creanFelor Gi datoriilor In valuta la cursuri diferite fata de cele la care au fost Inregistrate iniFial pe parcursul perioadei sau fata de cele la care au fost raportate In situaFiile financiare anuale anterioare trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli In perioada In care apar3 diferenFa de curs valutar apare cJnd e6ista o modificare a cursului de schimb Intre data efectuHrii tranzacFiei Gi data decontHrii oricHror elemente monetare ce rezulta dintr-o tranzacFie In valuta3 %tunci cJnd tranzacFia este decontatH In decursul aceluiaGi e6erciFiu financiar In care a Gi survenit2 intreaga diferenFa de curs valutar este recunoscuta In acel e6erciFiu financiar3 %tunci cJnd tranzacFia este decontatH Intr-un e6erciFiu financiar ulterior2 diferenFa de curs valutar recunoscuta In fiecare e6erciFiu financiar2 ce intervine pana In e6erciFiul decontHrii2 este determinata FinJnd seama de modificarea cursurilor de schimb2 survenitH In cursul fiecHrui asemenea e6erciFiu financiar3 Cheltuielile efectuate Gi veniturile realizate In perioada curenta2 dar care privesc perioadele sau e6erciFiile financiare urmHtoare2 se InregistreazH distinct In contabilitate2 la cheltuieli In avans2 respectiv venituri In avans3

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

BA

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIKn aceste conturi se InregistreazH2 In principal2 urmHtoarele cheltuieli Gi venituri: chiriile2 abonamentele Gi alte cheltuieli efectuate anticipat2 respectiv veniturile din chirii2 abonamente Gi alte venituri aferente perioadelor sau e6erciFiilor financiare urmHtoare3 *eoarece rezultatul se stabileGte lunar2 delimitarea acestor venituri Gi cheltuieli se efectueazH lunar3 Pentru deprecierea creanFelor din conturile de clienFi2 decontHri In cadrul grupului Gi debitori2 cu ocazia inventarierii la sfJrGitul e6erciFiului financiar2 se constituie provizioane pe seama cheltuielilor3 InvestiFii financiare pe termen scurt2 casa Gi conturi la bHnci Contabilitatea trezoreriei asigura evidenta e6istenFei Gi miscarii titlurilor de plasament2 disponibilitHFilor In conturi la bHnci?casierie2 creditelor bancare pe termen scurt Gi altor valori de trezorerie3 "itlurile de plasament reprezintH acFiunile achiziFionate2 obligaFiunile emise Gi rHscumpHrate2 obligaFiunile achiziFionate Gi alte titluri de plasament achiziFionate In vederea realizHrii unui cJGtig Intr-un termen scurt3 )a intrarea In unitate2 titlurile de plasament se evalueaza la costul de achiziFie2 prin care se InFelege preFul de cumpHrare2 sau la valoarea stabilitH potrivit contractelor3 Cheltuielile accesorii de cumpHrare a titlurilor de plasament2 cum sunt comisioanele Gi alte cheltuieli similare2 se InregistreazH direct In cheltuielile e6erciFiului3 Conturile la bHnci cuprind: valorile de Incasat2 cum sunt cecurile Gi efectele comerciale depuse la bHnci2 disponibilitHFile In lei Gi valuta2 cecurile unitHFii2 creditele bancare pe termen scurt2 precum Gi dobJnzile aferente disponibilitHFilor Gi creditelor acordate de bHnci In conturile curente3

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

BB

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI-umele virate sau depuse la bHnci ori prin mandat poGtal2 pe baza de documente prezentate persoanei 4uridice Gi neaparute IncH In e6trasele de cont2 se InregistreazH Intr-un cont distinct3 Conturile curente la bHnci se dezvolta In analitic pe fiecare banca3

*obJnzile de Incasat2 aferente disponibilitHFilor aflate In conturi la bHnci2 se InregistreazH distinct In contabilitate2 fata de cele de plHtit2 aferente creditelor acordate de bHnci In conturile curente2 precum Gi cele aferente creditelor bancare pe termen scurt3 *obJnzile de plHtit Gi cele de Incasat2 aferente e6erciFiului financiar In curs2 se InregistreazH la cheltuieli financiare2 respectiv venituri financiare3 Contabilitatea disponibilitHFilor aflate In bHnci?casierie2 precum Gi a miscarii acestora2 ca urmare a IncasHrilor Gi plHFilor efectuate2 se tine distinct In lei Gi In valuta3 Contabilitatea disponibilitHFilor In valuta aflate In conturi la bHnci2 In casierie2 precum Gi a acreditivelor In valuta2 se tine distinct pentru activitHFile fHrH scop patrimonial Gi activitHFile economice3 peraFiunile privind IncasHrile Gi plHFile In valuta se InregistreazH In contabilitate la cursul zilei2 comunicat de Banca .ationala a #omJniei3 )a Incheierea e6erciFiului financiar2 diferenFele de curs valutar rezultate din evaluarea disponibilitHFilor In valuta Gi altor valori de trezorerie2 cum sunt titlurile de stat In valuta2 acreditivele Gi depozitele pe termen scurt In valuta la cursul de schimb de la aceasta data Gi cursul de schimb de la data InregistrHrii In contabilitate2 se InregistreazH In conturile de

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

B<

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIvenituri sau cheltuieli din diferenFe de curs valutar2 dupH caz2 distinct pentru activitHFile fHrH scop patrimonial Gi activitHFile economice3 Kn vederea achitHrii unor obligaFii fata de furnizori2 persoanele 4uridice pot solicita deschiderea de acreditive la bHnci2 In lei sau In valuta2 In favoarea acestora3 -umele depuse la bHnci2 precum Gi sumele In numerar2 puse la dispoziFia personalului sau a terFilor2 In vederea efectuHrii unor plati In favoarea persoanei 4uridice2 se InregistreazH In contabilitate In conturi distincte3 Kn contul de viramente interne se InregistreazH transferurile de disponibilitati bHneGti Intre conturile la bHnci2 precum Gi Intre conturile la bHnci Gi casieria persoanei 4uridice3 Knregistrarea In contabilitate a operaFiunilor financiare In lei sau In valuta se efectueazH cu respectarea regulamentului operaFiunilor de casa2 a regulamentelor emise de Banca .ationala a #omJniei Gi a altor reglementHri emise In acest scop3

Pentru deprecierea titlurilor de plasament2 la sfJrGitul e6erciFiului financiar2 cu ocazia inventarierii se constituie provizioane pe seama cheltuielilor3Kn perioadele urmHtoare2 la sfJrGitul fiecHrui e6erciFiu financiar sau la ieGirea din unitate a titlurilor de plasament2 provizioanele constituite se suplimenteaza2 diminueazH sau anuleazH2 dupH caz3 Contabilitatea anga4amentelor Gi altor elemente e6trabilantiere *repturile Gi obligaFiile2 precum Gi unele bunuri care nu pot fi integrate In activul Gi pasivul unitHFii se InregistreazH In contabilitate In conturi In afarH bilanFului2 denumite Gi conturi de ordine Gi evidenta3

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

BC

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIKn aceasta categorie se cuprind anga4amente 7giruri2 cauFiuni2 garanFii8 acordate sau primite In relaFiile cu terFii2 imobilizari corporale luate cu chirie2 valori materiale primite spre prelucrare sau reparare2 In pHstrare sau custodie2 debitori scoGi din activ2 urmHriFi In continuare2 redevenFe2 locatii de gestiune2 chirii Gi alte datorii asimilate2 efecte scontate nea4unse la scadenta2 precum Gi alte valori3 *%" #II P' "'#M'. -C+#": -ume ce trebuie plHtite Intr-o perioada de pana la un an datorie trebuie clasificata ca datorie curenta atunci cJnd: 7a8 se asteapta sa fie decontatH In cursul normal al ciclului de e6ploatare al persoanei 4uridice; sau 7b8 este e6igibilH In termen de 15 luni de la data bilanFului3 "oate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung3 *%" #II P' "'#M'. )+., -ume ce trebuie plHtite Intr-o perioada mai mare de un an Contabilitatea Imprumuturilor Gi datoriilor asimilate acestora se tine pe urmHtoarele categorii: Imprumuturi din emisiuni de obligaFiuni Gi prime de rambursare a acestora2 credite bancare pe termen lung2 datorii legate de participatii Gi alte Imprumuturi Gi datorii asimilate2 precum Gi dobJnzile aferente acestora3 Kmprumuturile din emisiunile de obligaFiuni reprezintH contravaloarea obligaFiunilor emise prin subscripFie publica2 potrivit legii3

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

<=

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI*atoriile privind concesiunile Gi alte datorii similare se referH la bunurile preluate cu acest titlu de cHtre unitatea primitoare2 potrivit contractelor Incheiate3 *atorii pe termen lung purtHtoare de dobanda Persoanele 4uridice trebuie sa menFinH clasificarea datoriilor pe termen lung purtHtoare de dobanda In aceasta categorie2 chiar Gi atunci cJnd acestea sunt e6igibile In 15 luni de la data bilanFului2 dacH: 7a8 termenul iniFial a fost pentru o perioada mai mare de 15 luni; Gi 7b8 e6ista un acord de refinantare sau de reesalonare a plHFilor2 care este Incheiat Inainte ca situaFiile financiare anuale sa fie autorizate pentru depunere3 Capitalizarea plHFilor viitoare de dobanda %tunci cJnd suma de rambursat pentru datorii este mai mare decJt suma primitH2 diferenFa se InregistreazH Intr-un cont de activ3 %ceasta se prezintH In bilanF ca o corectie a Imprumutului din emisiunea de obligaFiuni2 iar In notele e6plicative va fi prezentatH distinct3 %ceasta diferenFa trebuie amortizata In mod rezonabil2 cel mai tJrziu pana In momentul rambursarii datoriei3 P# (I!I %.' P'."#+ #I-C+#I 0I CM')"+I')I Provizionul pentru riscuri Gi cheltuieli reprezintH un pasiv cu e6igibilitate sau valoare incerta3 Provizioanele pentru riscuri Gi cheltuieli se constituie pentru elemente cum sunt: a8 litigiile2 amenzile Gi penalitHFile2 despHgubirile2 daunele Gi alte datorii incerte; b8 cheltuielile legate de activitatea de service In perioada de garanFie Gi alte cheltuieli privind garanFia acordatH clienFilor; c8 alte provizioane3 Contabilitatea provizioanelor pentru riscuri Gi cheltuieli se tine pe feluri2 In funcFie de natura Gi scopul sau obiectul pentru care au fost constituite3 +n provizion pentru riscuri Gi cheltuieli va fi Inregistrat In contabilitate dacH sunt Indeplinite cumulativ urmHtoarele condiFii: 7a8 e6ista o obligaFie curenta generata de un eveniment anterior; 7b8 este probabila efectuarea unor plati pentru onorarea obligaFiei respective; Gi

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

<1

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI7c8 suma poate fi estimatH3 Provizioanele pentru riscuri Gi cheltuieli trebuie sa fie strict corelate cu riscurile Gi cheltuielile estimate3

Provizioanele pentru riscuri Gi cheltuieli nu pot avea drept scop corectarea valorii activelor3 Pentru stabilirea e6istenFei unei obligaFii curente la data bilanFului2 se vor lua In considerare toate informaFiile disponibile3 (aloarea recunoscuta ca provizion trebuie sa constituie cea mai buna estimare la data bilanFului a costurilor necesare stingerii obligaFiei curente3 *acH se estimeaza ca o parte sau toate cheltuielile legate de un provizion vor fi rambursate de cHtre o terta parte2 rambursarea trebuie recunoscuta numai In momentul In care este sigur ca va fi primitH3 #ambursarea trebuie consideratH ca un activ separat3 Provizioanele vor fi revizuite la data fiecHrui bilanF Gi a4ustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta3 Kn cazul In care pentru stingerea unei obligaFii nu mai este probabila o ieGire de resurse2 provizionul trebuie anulat3 .u vor fi recunoscute provizioane pentru pierderile viitoare din e6ploatare3 CJGtigurile rezultate din cedarea preconizata a activelor nu trebuie luate In considerare In evaluarea unui provizion3 -+B('./II Kn categoria subvenFiilor se cuprind subvenFiile aferente activelor Gi subvenFiile aferente veniturilor3 %cestea pot fi primite de la: guvernul propriu-zis2 agenFii guvernamentale Gi alte instituFii similare naFionale Gi internaFionale3 -ubvenFiile aferente activelor reprezintH subvenFii pentru acordarea cHrora principala condiFie este ca persoana 4uridicH beneficiara sa cumpere2 construiascH sau achizitioneze active cu ciclu lung de fabricaFie3

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

<5

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI-ubvenFiile aferente veniturilor cuprind toate subvenFiile2 altele decJt cele pentru active3 -ubvenFiile se recunosc2 pe o baza sistematica2 drept venit pe perioadele corespunzHtoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenFii urmeazH a le compensa3 %ceste subvenFii nu trebuie creditate direct In conturile de capital Gi rezerve3 -ubvenFiile pentru active2 inclusiv subvenFiile nemonetare la valoarea 4usta2 se InregistreazH In contabilitate ca subvenFii pentru investiFii Gi se recunosc In bilanF ca venit amJnat3 #estituirea unei subvenFii se efectueazH fie prin reducerea veniturilor amJnate dacH e6ista2 fie2 In lipsa acestora2 pe seama cheltuielilor3 Kn mHsura In care suma rambursata depHGeGte

venitul amJnat sau dacH nu e6ista un asemenea venit2 surplusul2 respectiv2 valoarea integrala restituitH se recunoaGte imediat ca o cheltuiala3 #estituirea unei subvenFii referitoare la un activ se InregistreazH prin reducerea soldului venitului amJnat cu suma rambursabila3 C%PI"%)+#I P# P#II Capitalurile proprii reprezintH totalitatea surselor de finanFare stabile2 aflate la dispoziFia persoanelor 4uridice fHrH scop patrimonial2 dupH deducerea tuturor datoriilor3 Capitalurile proprii cuprind: aporturile2 rezervele2 rezultatul reportat2 rezultatul e6erciFiului3 %porturi %porturile reprezintH contribuFiile In natura Gi?sau In numerar ale membrilor pentru constituirea patrimoniului social al persoanei 4uridice fHrH scop patrimonial Gi se InregistreazH In cont distinct pe baza actelor de constituire ale acesteia2 potrivit legii3

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

<9

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIperaFiunile ce se InregistreazH In contabilitate cu privire la ma4orarea sau micGorarea aporturilor la patrimoniul social sunt cele prevHzute de lege sau actele de constituire a unitHFii3 #ezerve din reevaluare Plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizarilor corporale2 In conformitate cu prevederile prezentelor reglementHri2 trebuie reflectate In debitul sau creditul contului L#ezerve din reevaluareL2 dupH caz2 distinct pentru activitHFile fHrH scop patrimonial Gi activitHFile economice2 cu respectarea prevederilor pct3 >3>> din prezenta secFiune3 #ezerva din reevaluare trebuie prezentatH In bilanF la un subpost separat In cadrul postului de capitaluri proprii3 #ezervele din reevaluare pot fi utilizate numai In condiFiile prevHzute de reglementHrile In vigoare3 #ezerve Contabilitatea rezervelor se tine pe categorii de rezerve: rezerve legale2 rezerve statutare sau contractuale Gi alte rezerve3

#ezervele legale se constituie anual din e6cedentul?profitul obFinut de persoana 4uridicH fHrH scop patrimonial2 In cotele Gi limitele prevHzute de lege2 Gi din alte surse prevHzute de lege3 #ezervele legale pot fi utilizate numai In condiFiile prevHzute de lege3 #ezervele statutare sau contractuale se constituie anual din rezultatul net al e6erciFiului conform prevederilor din statut3

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

<>

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI%lte rezerve2 neprevHzute de lege sau de statut2 pot fi constituite facultativ pe seama rezultatului net al e6erciFiului pentru: acoperirea pierderilor contabile sau pentru alte scopuri2 potrivit hotHrJrii adunHrii generale2 cu respectarea prevederilor legale3 Cu e6cepFia rezervelor constituite In baza unor prevederi din acte normative2 evidentierea In contabilitate a constituirii rezervelor se face pe seama rezultatului reportat3 .u se constituie rezerve din e6cedentele activitHFilor cu destinaFie specialH2 e6cedentele respective se reporteazH In anul urmHtor3 #ezultatul reportat2 rezultatul e6erciFiului Contabilitatea rezultatului reportat2 rezultatului e6erciFiului Gi a repartizHrii rezultatului e6erciFiului se tine distinct pentru activitHFile fHrH scop patrimonial2 activitHFile cu destinaFie specialH Gi activitHFile economice2 dupH caz3 *REVEDERI REFERITOARE LA CONTUL REZULTATULUI ECERCI=IULUI Contul rezultatului e6erciFiului cuprinde veniturile Gi cheltuielile e6erciFiului financiar2 grupate pe feluri de activitHFi2 dupH natura lor2 precum Gi rezultatul e6erciFiului 7e6cedent?profit sau deficit?pierdere2 dupH caz83 ('.I"+#I Kn categoria veniturilor se includ atJt sumele sau valorile Incasate sau de Incasat In nume propriu din activitHFi curente2 cat Gi cJGtigurile din orice alte surse3 CJGtigurile reprezintH cresteri ale beneficiilor economice care pot aparea sau nu ca rezultat din activitatea curenta2 dar nu diferH ca natura de veniturile din aceasta activitate3 %ctivitHFile curente sunt orice activitHFi desfHGurate de o persoana 4uridicH fHrH scop patrimonial2 ca parte integrantH a obiectului sau de activitate2 precum Gi activitHFile cone6e acestora3

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

<@

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI-

'lementele e6traordinare sunt veniturile sau cheltuielile rezultate din evenimente sau tranzacFii ce sunt clar diferite de activitHFile curente Gi care2 prin urmare2 nu se asteapta sa se repete Intr-un mod frecvent sau regulat2 de e6emplu e6proprieri sau dezastre naturale3 Contabilitatea veniturilor persoanei 4uridice fHrH scop patrimonial se tine distinct pe feluri de activitHFi2 respectiv activitHFi fHrH scop patrimonial2 activitHFi cu destinaFie specialH2 activitHFi economice2 iar In cadrul acestora pe categorii de venituri2 dupH natura lor2 care se grupeazH astfel: 18 venituri din activitHFile fHrH scop patrimonial2 care cuprind: venituri din cotizaFiile membrilor Gi contribuFiile bHneGti sau In natura ale membrilor Gi simpatizantilor2 venituri din ta6ele de Inregistrare stabilite potrivit legislaFiei In vigoare2 donaFii2 sponsorizHri2 dobJnzile Gi dividendele obFinute din plasarea disponibilitHFilor rezultate din activitatea fHrH scop patrimonial2 venituri pentru care se datoreazH impozit pe spectacole2 resurse obFinute de la buget2 venituri din acFiuni intamplatoare realizate de organizaFii sindicale?patronale2 utilizate In scop social sau profesional2 potrivit statutului de organizare Gi funcFionare2 venituri e6cepFionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate In proprietatea persoanelor 4uridice fHrH scop patrimonial2 altele decJt cele care sunt sau au fost folosite In activitatea economicH2 alte venituri din activitHFile fHrH scop patrimonial3 58 venituri cu destinaFie specialH2 potrivit legii 98 venituri din activitHFile economice a8 venituri din e6ploatare2 care cuprind: - venituri din vJnzarea produselor2 mHrfurilor2 lucrHrilor e6ecutate Gi serviciilor prestate; - venituri din variatia stocurilor2 reprezentJnd variatia In plus 7creGtere8 sau In minus 7reducere8 dintre valoarea la cost de producFie efectiv a stocurilor de produse Gi producFie In curs de la sfJrGitul perioadei Gi valoarea stocurilor iniFiale ale produselor Gi producFiei In curs2 neluand In calcul provizioanele pentru depreciere constituite3 (ariatia stocurilor de produse finite Gi In curs de e6ecuFie pe parcursul perioadei reprezintH o corectie a cheltuielilor de producFie pentru a reflecta faptul ca fie producFia a mHrit nivelul stocurilor2 fie vJnzHrile suplimentare au redus nivelul stocurilor3

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

<A

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI(eniturile din producFia stocata se Inscriu2 alHturi de celelalte venituri2 In contul rezultatului e6erciFiului2 cu semnul plus 7sold creditor8 sau minus 7sold debitor8: - veniturile din producFia de imobilizari2 reprezentJnd costul lucrHrilor Gi cheltuielilor efectuate de unitate pentru ea InsHGi2 care se InregistreazH ca active imobilizate corporale Gi necorporale;

- venituri din subvenFii de e6ploatare2 reprezentJnd subvenFiile pentru acoperirea diferenFelor de preF Gi pentru acoperirea pierderilor2 precum Gi alte subvenFii 7finanFarea activitHFii de cercetare Gi alte finantari8 de care beneficiazH unitatea; - alte venituri din e6ploatarea curenta2 cuprinzJnd veniturile din creanFe recuperate Gi alte venituri din e6ploatare; b8 venituri financiare2 care cuprind: - venituri din imobilizari financiare; - venituri din investiFii financiare pe termen scurt; - venituri din creanFe imobilizate; - venituri din investiFii financiare cedate; - venituri din diferenFe de curs valutar; - venituri din dobJnzi; - venituri din sconturi obFinute; Gi - alte venituri financiare3 -umele colectate de persoana 4uridicH In numele unor terFe pHrFi2 inclusiv In cazul contractelor de mandat sau comision2 nu reprezintH venit din activitatea curenta3 Kn aceasta situaFie2 veniturile din activitatea curenta sunt reprezentate de comisioanele cuvenite3

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

<B

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI-uma veniturilor rezultate dintr-o tranzacFie este determinata2 de obicei2 printr-un acord Intre vJnzHtorul Gi cumpHrHtorul?utilizatorul activului2 FinJnd cont de suma oricHror reduceri comerciale3 c8 venituri e6traordinare 7de e6emplu2 daunele pretinse de deFinHtorii de poliFe In urma producerii unor calamitati83

(enituri din vJnzHri de bunuri Kn contabilitate2 veniturile din vJnzHri de bunuri se InregistreazH In momentul predHrii bunurilor cHtre cumpHrHtori2 al livrHrii lor pe baza facturii sau In alte condiFii prevHzute In contract2 care atesta transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective2 cHtre clienFi3

(eniturile din vJnzarea bunurilor se recunosc In momentul In care sunt Indeplinite urmHtoarele condiFii: - persoana 4uridicH a transferat cumpHrHtorului riscurile Gi avanta4ele semnificative ce decurg din proprietatea asupra bunurilor; - persoana 4uridicH nu mai gestioneazH bunurile vJndute la nivelul la care ar fi fHcut-o2 In mod normal2 In cazul deFinerii In proprietate a acestora Gi nici nu mai deFine controlul efectiv asupra lor; Gi - veniturile Gi2 respectiv2 cheltuielile ocazionate de tranzacFie pot fi cuantificate3 (enituri din prestarea de servicii

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

<<

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI(eniturile din prestarea de servicii se InregistreazH In contabilitate pe mHsura efectuHrii acestora3 (enituri din dobJnzi Gi redevenFe (eniturile din dobJnzi Gi redevenFe se recunosc astfel: - dobJnzile se recunosc periodic2 In mod proporFional2 pe mHsura generarii venitului respectiv2 pe baza contabilitHFii de anga4amente; - redevenFele se recunosc pe baza contabilitHFii de anga4amente2 conform contractului3 (eniturile din reluarea provizioanelor se evidenFiazH distinct In funcFie de natura acestora3 *iminuarea sau anularea provizioanelor constituite se efectueazH prin Inregistrarea la venituri In cazul In care nu se mai 4ustifica menFinerea provizioanelor constituite2 respectiv are loc realizarea riscului sau cheltuiala devine e6igibilH3 Cifra de afaceri neta cuprinde sumele provenind din vJnzarea de bunuri Gi prestarea de servicii ce intra In categoria activitHFilor curente ale persoanei 4uridice2 dupH scHderea reducerilor comerciale2 a ta6ei pe valoarea adHugatH Gi a altor impozite Gi ta6e aferente3 Cifra de afaceri2 In sensul prezentelor reglementHri2 se calculeazH prin Insumarea veniturilor rezultate din livrHrile de bunuri2 e6ecutarea de lucrHri Gi prestarea de servicii Gi alte venituri din e6ploatare2 mai puFin rabaturile2 remizele Gi alte reduceri acordate clienFilor3 CM')"+I')I Cheltuielile unitHFii reprezintH valorile plHtite sau de plHtit2 aferente activitHFilor fHrH scop patrimonial2 activitHFilor cu destinaFie specialH2 potrivit legii Gi activitHFilor economice2 pentru: - consumuri de stocuri2 lucrHri e6ecutate Gi servicii prestate de care beneficiazH unitatea;

- cheltuieli cu personalul;

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

<C

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI- e6ecutarea unor obligaFii legale sau contractuale etc3 Kn cadrul cheltuielilor e6erciFiului financiar se cuprind2 de asemenea2 amortizarile Gi provizioanele constituite3 Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli2 dupH natura lor2 astfel: a8 cheltuieli de e6ploatare2 care cuprind: - cheltuieli cu materiile prime Gi materialele consumabile; costul de achiziFie al materialelor de natura obiectelor de inventar consumate; costul de achiziFie al materialelor nestocate2 trecute direct asupra cheltuielilor; contravaloarea energiei Gi apei consumate; valoarea animalelor Gi pasarilor; costul mHrfurilor vJndute Gi al ambala4elor; - cheltuieli cu lucrHrile Gi serviciile e6ecutate de terFi; redevenFe2 locatii de gestiune Gi chirii; prime de asigurare; studii Gi cercetHri; cheltuieli cu alte servicii e6ecutate de terFi 7colaboratori8; comisioane Gi onorarii; cheltuieli de protocol2 reclama Gi publicitate; transportul de bunuri Gi personal; deplasHri2 detaGHri Gi transferHri; cheltuieli poGtale Gi ta6e de telecomunicaFii2 servicii bancare Gi altele; - cheltuieli cu personalul 7salariile2 asigurHrile Gi protecFia socialH Gi alte cheltuieli cu personalul2 suportate de persoana 4uridicH8; - alte cheltuieli de e6ploatare 7pierderi din creanFe Gi debitori diversi; despHgubiri2 amenzi Gi penalitHFi; donaFii Gi alte cheltuieli similare; cheltuieli privind activele cedate Gi alte operaFii de capital etc38; b8 cheltuieli financiare2 care cuprind: pierderi din creanFe legate de participatii; cheltuieli privind investiFiile financiare cedate; diferenFele nefavorabile de curs valutar; dobJnzile privind e6erciFiul financiar In curs; sconturile acordate clienFilor; pierderi din creanFe de natura financiarH Gi altele; c8 cheltuieli e6traordinare 7calamitati Gi alte evenimente e6traordinare83 Cheltuielile cu amortizarile Gi provizioanele2 precum Gi cheltuielile cu impozitul pe profit Gi alte impozite2 calculate potrivit legii2 se evidenFiazH distinct2 In funcFie de natura lor3 Kn cadrul categoriilor de cheltuieli dupH natura lor2 conturile de cheltuieli respective se dezvolta obligatoriu In analitice distincte pe feluri de activitHFi2 respectiv activitHFi fHrH scop patrimonial2 activitHFi cu destinaFie specialH2 potrivit legii2 Gi activitHFi economice2 iar In

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

C=

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIcontinuare se pot dezvolta In analitic In funcFie de anumite reglementHri sau potrivit nevoilor proprii3

Cheltuielile Gi veniturile determinate de operaFiunile asocierilor In participaFie se contabilizeaza distinct de cHtre unul din asociaFi2 conform prevederilor contractului de asociere3 )a sfJrGitul perioadei de raportare2 cheltuielile Gi veniturile Inregistrate pe naturi se transmit pe baza de decont fiecHrui asociat In vederea InregistrHrii acestora In contabilitatea proprie3 Potrivit prezentelor norme2 In contabilitate e6cedentul?profitul sau deficitul?pierderea se stabilesc lunar2 pe feluri de activitHFi2 cumulat de la Inceputul anului3 Kn acest sens2 conturile de cheltuieli Gi conturile de venituri In care se InregistreazH2 In funcFie de natura lor2 veniturile2 respectiv2 cheltuielile se inchid2 provizoriu2 prin rezultatul e6erciFiului3 #ezultatul definitiv al e6erciFiului se stabileGte anual Gi reprezintH soldul final al contului de rezultate3 #epartizarea e6cedentului?profitului se InregistreazH In contabilitate pe destinatiile prevHzute de reglementHrile legale In vigoare2 cu aprobarea adunHrii generale3 '6cedentul privind activitHFile cu destinaFie specialH nu se repartizeazH3

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

C1

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI#ezultatul e6erciFiului2 respectiv e6cedentul?profitul sau deficitul?pierderea2 se determina ca diferenFa Intre veniturile Gi cheltuielile e6erciFiului financiar2 indiferent de data IncasHrii sau plHFii lor3 *OLITICI CONTABILE FI NOTE EC*LICATIVE LA SITUA=IILE FINANCIARE ANUALE P )I"ICI C ."%BI)' %plicarea prezentelor reglementHri contabile presupune stabilirea unui set de proceduri de cHtre conducerea fiecHrei persoane 4uridice fHrH scop patrimonial pentru toate operaFiunile derulate2 pornind de la Intocmirea documentelor 4ustificative pana la Intocmirea situaFiilor financiare anuale3

%ceste proceduri trebuie elaborate avJnd In vedere specificul activitHFii2 de cHtre specialiGti In domeniul economic Gi tehnic2 cunoscHtori ai activitHFii desfHGurate Gi ai strategiei adoptate de persoana 4uridicH fHrH scop patrimonial3 )a elaborarea politicilor contabile trebuie respectate conceptele de baza ale contabilitHFii2 Gi anume: contabilitatea de anga4amente2 principiul continuitHFii activitHFii2 precum Gi celelalte principii Inscrise la secFiunea 5 din prezentul capitol3 Politicile contabile trebuie elaborate astfel IncJt sa se asigure furnizarea2 prin situaFiile financiare anuale2 a unor informaFii care trebuie sa fie: a8 relevante pentru nevoile utilizatorilor In luarea deciziilor; Gi b8 credibile2 In sensul ca: - reprezintH fidel rezultatele Gi poziFia financiarH a persoanei 4uridice fHrH scop patrimonial;

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

C5

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI- sunt neutre; - sunt prudente; - sunt complete sub toate aspectele semnificative3 ModificHrile politicii contabile sunt permise doar dacH sunt cerute de lege sau au ca rezultat informaFii mai relevante sau mai credibile referitoare la operaFiunile persoanei 4uridice fHrH scop patrimonial3 'ste foarte importanta menFionarea In notele e6plicative a oricHror modificHri ale politicilor contabile2 pentru ca utilizatorii sa poatH aprecia dacH noua politica contabila a fost aleasH In mod adecvat2 efectul modificHrii asupra rezultatelor raportate ale perioadei Gi tendinta realH a rezultatelor activitHFii persoanei 4uridice fHrH scop patrimonial3 .u sunt considerate modificHri ale politicilor contabile: a8 adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzacFii care diferH ca fond de evenimentele sau tranzacFiile produse anterior; b8 adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzacFii ce nu au avut loc anterior sau care au fost nesemnificative3 . "' '&P)IC%"I(' .otele e6plicative la situaFiile financiare anuale conFin informaFii referitoare la metodele de evaluare a activelor2 precum Gi orice informaFii suplimentare care sunt relevante pentru necesitHFile utilizatorilor In ceea ce priveGte poziFia financiarH Gi rezultatele obFinute3

.otele e6plicative se prezintH sistematic3 Pentru fiecare element semnificativ din bilanF Gi contul rezultatului e6erciFiului trebuie sa e6iste informaFii aferente In notele e6plicative3 .otele e6plicative la situaFiile financiare anuale trebuie sa includH cel puFin informaFiile cerute de aceasta secFiune2 precum Gi alte informaFii cerute de prezentele reglementHri3

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

C9

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI-e va mentiona2 totodatH2 dacH situaFiile financiare anuale au fost Intocmite In conformitate cu )egea contabilitHFii nr3 <5?1CC12 republicatH2 Gi cu prevederile cuprinse In prezentele reglementHri3 .otele e6plicative nu sunt limitative3 Pentru elementele prezentate In notele e6plicative2 se va prezenta2 de regula2 suma corespunzHtoare anului curent Gi celui precedent3 Kn situaFia In care suma corespunzHtoare anului precedent nu este comparabila2 aceasta poate fi a4ustata2 prezentJndu-se rezultatul a4ustarii2 modul de efectuare Gi motivele pentru care aceasta a fost efectuatH3 Kn situaFia In care acest lucru nu este posibil2 se prezintH acest fapt3 %ceste prevederi nu se aplica sumelor reprezentJnd: a8 modificHri ale valorii contabile a activelor imobilizate; b8 modificHri ale amortizarii Gi provizioanelor pentru deprecierea activelor imobilizate; c8 modificHri ale provizioanelor pentru riscuri Gi cheltuieli3 +rmHtoarele informaFii trebuie prezentate cu claritate Gi repetate ori de cat ori este necesar2 pentru buna lor InFelegere: a8 numele persoanei 4uridice care face raportarea; b8 faptul ca situaFiile financiare anuale sunt proprii acesteia; c8 data la care s-au Incheiat sau perioada la care se referH situaFiile financiare anuale; d8 moneda In care sunt Intocmite situaFiile financiare anuale; e8 e6primarea cifrelor incluse In raportare 7mii lei83 Persoana 4uridicH va prezenta urmHtoarele date2 In cazul In care ele nu au fost prezentate In situaFiile financiare anuale: a8 principalul loc unde IGi desfHGoarH activitatea2 dacH este diferit de sediul oficial; b8 o descriere a naturii activitHFii desfHGurate de unitate Gi principalele domenii de activitate; c8 orice alta informaFie care2 In opinia directorilor Gi administratorilor2 a4uta la prezentarea unei imagini fidele asupra persoanei 4uridice3

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

C>

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI-

Corectarea erorilor contabile 'rorile contabile pot sa apara ca urmare a unui calcul greGit2 a aplicHrii gresite a metodelor contabile2 a interpretHrii gresite a evenimentelor2 a fraudelor sau omisiunilor3 Corectarea unei asemenea erori aferente perioadelor anterioare poate fi efectuatH pe seama rezultatului perioadei curente3 %tunci cJnd este afectatH credibilitatea situaFiilor financiare prezentate2 corectarea erorii se efectueazH pe seama rezultatului reportat3 'venimente ulterioare datei bilanFului 'venimentele ulterioare datei bilanFului sunt acele evenimente2 atJt favorabile2 cat Gi nefavorabile2 care au loc Intre data bilanFului Gi data la care situaFiile financiare anuale sunt aprobate In vederea depunerii3 Pot fi identificate doua situaFii: a8 persoanele 4uridice pot obFine informaFii suplimentare fata de cele e6istente la data bilanFului2 pentru evenimente care avuseserH de4a loc la data bilanFului3 *acH informaFiile suplimentare conduc la necesitatea InregistrHrii In contabilitate a unor venituri sau cheltuieli2 pentru prezentarea unei imagini fidele se vor efectua aceste InregistrHri; b8 persoanele 4uridice pot obFine informaFii pentru evenimente petrecute ulterior datei situaFiilor financiare2 dar a cHror prezentare este necesarH pentru utilizatorii de informaFii3 Kn aceasta situaFie2 informaFiile respective se prezintH In notele e6plicative2 fHrH efectuarea unor InregistrHri In contabilitate3 '6emple de evenimente ulterioare datei bilanFului2 care trebuie reflectate In situaFiile financiare anuale: - rezoluFia unui litigiu ulterior datei bilanFului impune a4ustarea unui provizion de4a recunoscut sau recunoaGterea unui nou provizion;

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

C@

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI- falimentul unui client2 Inregistrat ulterior datei bilanFului2 conorganizatie ca la data bilanFului e6ista o pierdere aferentH unei creanFe comerciale Gi ca persoana 4uridicH trebuie sa a4usteze valoarea contabila a creanFei comerciale3 +n e6emplu de eveniment ulterior datei bilanFului pentru care nu se fac a4ustari ale situaFiilor financiare anuale este diminuarea valorii de piata a investiFiilor financiare2 In intervalul de timp dintre data bilanFului Gi data la care situaFiile financiare anuale se aproba In vederea depunerii3

%tunci cJnd evenimentele au o asemenea importanta IncJt neprezentarea lor ar afecta capacitatea utilizatorilor situaFiilor financiare de a face evaluHri Gi de a lua decizii corecte2 o persoana 4uridicH trebuie sa prezinte urmHtoarele informaFii pentru fiecare categorie semnificativH de astfel de evenimente: 7a8 natura evenimentului; Gi 7b8 o estimare a efectului financiar sau o prezentare conform cHreia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta3 Kn cazul In care un element de activ sau o datorie este In relatie cu cel puFin doua elemente bilantiere2 relaFia sa cu aceste elemente trebuie prezentatH In notele e6plicative2 dacH prezentarea este necesarH pentru InFelegerea situaFiilor financiare anuale3 InformaFii suplimentare ce trebuie sa fie furnizate In cazul abaterii de la regulile costului istoric3 'lementele supuse reevaluarii2 precum Gi modul de efectuare a acesteia trebuie prezentate In notele e6plicative2 pentru fiecare element3

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

CA

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIP)%.+) *' C ."+#I -imbol cont SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ,rupa -intetic %nalitic SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS *enumirea contului gr3 I gr3 II gr3 I SSSSTSSSSTSSSSSTSSSSSSSTSSSSSSSTSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 1 C ."+#I *' C%PI"%)+#I 1= 1=5 1=@ %P #"+#I 0I #'!'#(' %porturi #ezerve din reevaluare

1=@=

#ezerve din reevaluarea terenurilor 1=@=3=1 #ezerve din reevaluarea terenurilor pentru activitHFile fHrH scop patrimonial 1=@=3=5 #ezerve din reevaluarea terenurilor pentru activitHFile economice 1=@1 #ezerve din reevaluarea amena4Hrilor de terenuri 1=@13=1 #ezerve din reevaluarea amena4Hrilor de terenuri pentru activitHFile fHrH scop patrimonial 1=@13=5 #ezerve din reevaluarea amena4 arilor de

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

CB

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIterenuri pentru activitHFile economice 1=@5 #ezerve din reevaluarea construcFiilor 1=@53=1 #ezerve din reevaluarea construcFiilor pentru activitHFile fHrH scop patrimonial 1=@53=5 #ezerve din reevaluarea construcFiilor pentru activitHFile economice 1=@9 #ezerve din reevaluarea echipamentelor tehnologice 7maGini2 utila4e Gi instalaFii de lucru8 1=@93=1 #ezerve din reevaluarea echipamentelor tehnologice 7maGini2 utila4e Gi instalaFii de lucru8 pentru activitHFile fHrH scop patrimonial 1=@93=5 #ezerve din reevaluarea echipamentelor tehnologice 7maGini2 utila4e Gi instalaFii de lucru8 pentru activitHFile economice 1=@> #ezerve din reevaluarea aparatelor Gi instalaFiilor de mHsurare2 control Gi reglare 1=@>3=1 #ezerve din reevaluarea aparatelor Gi instalaFiilor de mHsurare2 control Gi reglare pentru activitHFile fHrH scop patrimonial 1=@>3=5 #ezerve din reevaluarea aparatelor Gi instalaFiilor de mHsurare2 control Gi reglare pentru activitHFile economice 1=@@ #ezerve din reevaluarea mi4loacelor de transport

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

C<

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI1=@@3=1 #ezerve din reevaluarea mi4loacelor de transpaort pentru activitHFile fHrH scop patrimonial 1=@@3=5 #ezerve din reevaluarea mi4loacelor de transport pentru activitHFile economice 1=@A #ezerve din reevaluarea animalelor Gi plantaFiilor 1=@A3=1 #ezerve din reevaluarea animalelor Gi plantaFiilor pentru activitHFile fHrH scop patrimonial 1=@A3=5 #ezerve din reevaluarea animalelor Gi plantaFiilor pentru activitHFile economice 1=@B #ezerve din reevaluarea mobilierului2 aparaturii birotice2 echipamentelor de protecFie a valorilor umane Gi materiale Gi altor active corporale 1=@B3=1 #ezerve din reevaluarea mobilierului2 aparaturii birotice2 echipamentelor de protecFie a valorilor umane Gi materiale Gi altor active corporale pentru activitHFile fHrH scop patrimonial 1=@B3=5 #ezerve din reevaluarea mobilierului2 aparaturii birotice2 echipamentelor de protecFie a valorilor umane Gi materiale Gi altor active corporale pentru activitHFile economice 1=A #ezerve 1=A1 #ezerve legale 1=A9 #ezerve statutare sau contractuale 1=A< %lte rezerve 11 119 $ .*+#I P#I(I.* %C"I(I"U/I)' $U#U -C P P%"#IM .I%) 0I #'!+)"%"+) #'P #"%" $ondul social al membrilor Caselor de %4utor

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

CC

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI11B #eciproc 7C3%3#38 #ezultatul reportat

11B1

#ezultatul reportat al activitHFilor fHrH scop patrimonial 11B13=1 #ezultatul reportat al activitHFilor fHrH scop patrimonial 11B13=5 #ezultatul reportat al activitHFilor cu destinaFie specialH 11B5 #ezultatul reportat al activitHFilor economice #'!+)"%"+) '&'#CI/I+)+I #ezultatul e6erciFiului 15=1 #ezultatul activitHFilor fHrH scop patrimonial 15=13=1 #ezultatul activitHFilor fHrH scop patrimonial 15=13=5 #ezultatul activitHFilor cu destinaFie specialH 15=5 #ezultatul activitHFilor economice 15C #epartizarea rezultatului e6erciFiului 15C1 #epartizarea rezultatului activitHFilor fHrH scop patrimonial 15C13=1 #epartizarea rezultatului activitHFilor fHrH scop patrimonial 15C5 #epartizarea rezultatului activitHFilor economice 15= 191 -+B('./II P'."#+ I.('-"I/II -ubvenFii pentru investiFii

15

19

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1=

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI1@ 1@1 1@11 1@15 1@1< 1A 1A1 1A5 1A51 P# (I!I %.' P'."#+ #I-C+#I 0I CM')"+I')I Provizioane pentru riscuri Gi cheltuieli Provizioane pentru litigii Provizioane pentru garanFii acordate clienFilor %lte provizioane pentru riscuri Gi cheltuieli KMP#+M+"+#I 0I *%" #II %-IMI)%"' Kmprumuturi din emisiuni de obligaFiuni Credite bancare pe termen lung Credite bancare pe termen lung

1A55

Credite bancare pe termen lung2 nerambursate la scadenta 1A59 Credite e6terne guvernamentale 1A5> Credite bancare e6terne garantate de stat 1A5@ Credite bancare e6terne garantate de bHnci 1A5A Credite de la trezoreria statului 1A5B Credite bancare interne garantate de stat 1AA *atorii ce privesc imobilizarile financiare 1AA1 *atorii cHtre societHFile din cadrul grupului 1AA5 *atorii cHtre societHFile care deFin interese de participare 1AB %lte Imprumuturi Gi datorii asimilate 1A< *obJnzi aferente Imprumuturilor Gi datoriilor asimilate 1A<1 *obJnzi aferente Imprumuturilor din emisiunea

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1=

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI1A<5 1A<@ 1A<A 1A<B 1AC 5 5= 5=1 5=11 5=15 5=9 de obligaFiuni *obJnzi aferente creditelor bancare pe termen lung *obJnzi aferente datoriilor cHtre societHFile din cadrul grupului *obJnzi aferente datoriilor cHtre societHFile care deFin interese de participare *obJnzi aferente altor Imprumuturi Gi datorii asimilate Prime privind rambursarea obligaFiunilor C ."+#I *' IM BI)I!%#I IM BI)I!%#I .'C #P #%)' Cheltuieli de constituire Cheltuieli de constituire privind activitHFile fHrH scop patrimonial Cheltuieli de constituire privind activitHFile economice Cheltuieli de dezvoltare

5=91

Cheltuieli de dezvoltare privind activitHFile fHrH scop patrimonial 5=95 Cheltuieli de dezvoltare privind activitHFile economice 5=@ Concesiuni2 brevete2 licenFe2 mHrci comerciale Gi alte drepturi Gi valori similare

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1=

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI5=@1 5=@5 5=B 5=< 5=<1 5=<5 51 Concesiuni2 brevete2 licenFe2 mHrci comerciale Gi alte drepturi Gi valori similare privind activitHFile fHrH scop patrimonial Concesiuni2 brevete2 licenFe2 mHrci comerciale Gi alte drepturi Gi valori similare privind activitHFile economice $ond comercial %lte imobilizari necorporale %lte imobilizari necorporale privind activitHFile fHrH scop patrimonial %lte imobilizari necorporale privind activitHFile economice

IM BI)I!%#I C #P #%)' 511 "erenuri Gi amena4Hri de terenuri 5111 "erenuri 51113=1 "erenuri pentru activitHFile fHrH scop patrimonial 51113=5 "erenuri pentru activitHFile economice 5115 %mena4Hri de terenuri 51153=1 %mena4Hri de terenuri pentru activitHFile fHrH scop patrimonial 51153=5 %mena4Hri de terenuri pentru activitHFile economice 515 ConstrucFii 5151 ConstrucFii 51513=1 ConstrucFii pentru activitHFile fHrH scop patrimonial 51513=5 ConstrucFii pentru activitHFile economice

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1=

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI-

519

InstalaFii tehnice2 mi4loace de transport2 animale Gi plantaFii 5191 'chipamente tehnologice 7maGini2 utila4e Gi instalaFii de lucru8 51913=1 'chipamente tehnologice 7maGini2 utila4e Gi instalaFii de lucru8 pentru activitHFile fHrH scop patrimonial 51913=5 'chipamente tehnologice 7maGini2 utila4e Gi instalaFii de lucru8 pentru activitHFile economice 5195 %parate Gi instalaFii de mHsurare2 control Gi reglare 51953=1 %parate Gi instalaFii de mHsurare2 control Gi reglare pentru activitHFile fHrH scop patrimonial 51953=5 %parate Gi instalaFii de mHsurare2 control Gi reglare pentru activitHFile economice 5199 Mi4loace de transport 51993=1 Mi4loace de transport pentru activitHFile fHrH scop patrimonial 51993=5 Mi4loace de transport pentru activitHFile economice 519> %nimale Gi plantaFii 519>3=1 %nimale Gi plantaFii pentru activitHFile fHrH scop patrimonial 519>3=5 %nimale Gi plantaFii pentru activitHFile economice 51> Mobilier2 aparatura birotica2 echipamente de protecFie a valorilor umane Gi materiale Gi alte active corporale

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1=

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI51>1 Mobilier2 aparatura birotica2 echipamente de protecFie a valorilor umane Gi materiale Gi alte active corporale

51>13=1 Mobilier2 aparatura birotica2 echipamente de protecFie a valorilor umane Gi materiale Gi alte active corporale pentru activitHFile fHrH scop patrimonial 51>13=5 Mobilier2 aparatura birotica2 echipamente de protecFie a valorilor umane Gi materiale Gi alte active corporale pentru activitHFile economice 59 IM BI)I!%#I K. C+#591 Imobilizari corporale In curs 5911 Imobilizari corporale In curs privind activitHFile fHrH scop patrimonial 5915 Imobilizari corporale In curs privind activitHFile economice 595 %vansuri acordate pentru imobilizari corporale 599 Imobilizari necorporale In curs 5991 Imobilizari necorporale In curs privind activitHFile fHrH scop patrimonial 5995 Imobilizari necorporale In curs privind activitHFile economice 59> %vansuri acordate pentru imobilizari necorporale

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1=

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI5A 5A1 5A5 5A9 5A@ 5AB 5AB1 5AB5 5AB9 5AB> IM BI)I!%#I $I.%.CI%#' "itluri de participare deFinute la filiale din cadrul grupului "itluri de participare deFinute la societHFi din afarH grupului Imobilizari financiare sub forma de interese de participare %lte titluri imobilizate CreanFe imobilizate -ume datorate de filiale *obanda aferentH sumelor datorate de filiale Kmprumuturi acordate pe termen lung *obanda aferentH Imprumuturilor acordate pe termen lung

5AB@

CreanFe legate de interesele de participare 5ABA *obanda aferentH creanFelor legate de interesele de participare 5AB< %lte creanFe imobilizate 5ABC *obJnzi aferente altor creanFe imobilizate 5AC (HrsHminte de efectuat pentru imobilizari financiare 5<= %M #"I!%#I P#I(I.* IM BI)I!%#I)' %mortizari privind imobilizarile necorporale 5<=1 %mortizarea cheltuielilor de constituire 5<=13=1 %mortizarea cheltuielilor de constituire privind

5<

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1=

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIactivitHFile fHrH scop patrimonial 5<=13=5 %mortizarea cheltuielilor de constituire privind activitHFile economice 5<=9 %mortizarea cheltuielilor de dezvoltare 5<=93=1 %mortizarea cheltuielilor de dezvoltare privind activitHFile fHrH scop patrimonial 5<=93=5 %mortizarea cheltuielilor de dezvoltare privind activitHFile economice 5<=@ %mortizarea concesiunilor2 brevetelor2 licenFelor2 marcilor comerciale Gi altor drepturi Gi valori similare 5<=@3=1 %mortizarea concesiunilor2 brevetelor2 licenFelor2 marcilor comerciale Gi altor drepturi Gi valori similare privind activitHFile fHrH scop patrimonial 5<=@3=5 %mortizarea concesiunilor2 brevetelor2 licenFelor2 marcilor comerciale Gi altor drepturi Gi valori similare privind activitHFile economice 5<=B %mortizarea fondului comercial 5<=B3=5 %mortizarea fondului comercial privind activitHFile economice 5<=< %mortizarea altor imobilizari necorporale

5<=<3=1 %mortizarea altor imobilizari necorporale privind activitHFile fHrH scop patrimonial 5<=<3=5 %mortizarea altor imobilizari necorporale

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1=

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIprivind activitHFile economice 5<1 %mortizari privind imobilizarile corporale 5<11 %mortizarea amena4Hrilor de terenuri 5<113=1 %mortizarea amena4Hrilor de terenuri privind activitHFile fHrH scop patrimonial 5<113=5 %mortizarea amena4Hrilor de terenuri privind activitHFile economice 5<15 %mortizarea construcFiilor 5<153=1 %mortizarea construcFiilor privind activitHFile fHrH scop patrimonial 5<153=5 %mortizarea construcFiilor privind activitHFile economice 5<19 %mortizarea echipamentelor tehnologice 7maGini2 utila4e Gi instalaFii de lucru8 5<193=1 %mortizarea echipamentelor tehnologice 7maGini2 utila4e Gi instalaFii de lucru8 privind activitHFile fHrH scop patrimonial 5<193=5 %mortizarea echipamentelor tehnologice 7maGini2 utila4e Gi instalaFii de lucru8 privind activitHFile economice 5<1> %mortizarea aparatelor Gi instalaFiilor de mHsurare2 control Gi reglare 5<1>3=1 %mortizarea aparatelor Gi instalaFiilor de mHsurare2 control Gi reglare privind activitHFile fHrH scop patrimonial 5<1>3=5 %mortizarea aparatelor Gi instalaFiilor de mHsurare2 control Gi reglare privind activitHFile economice 5<1@ %mortizarea mi4loacelor de transport 5<1@3=1 %mortizarea mi4loacelor de transport privind activitHFile fHrH scop patrimonial 5<1@3=5 %mortizarea mi4loacelor de transport privind activitHFile economice

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1=

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI-

5<1A

%mortizarea animalelor Gi plantaFiilor 5<1A3=1 %mortizarea animalelor Gi plantaFiilor privind activitHFile fHrH scop patrimonial 5<1A3=5 %mortizarea animalelor Gi plantaFiilor privind activitHFile economice 5<1B %mortizarea mobilierului2 aparaturii birotice2 echipamentelor de protecFie a valorilor umane Gi materiale Gi altor active corporale 5<1B3=1 %mortizarea mobilierului2 aparaturii birotice2 echipamentelor de protecFie a valorilor umane Gi materiale Gi altor active corporale privind activitHFile fHrH scop patrimonial 5<1B3=5 %mortizarea mobilierului2 aparaturii birotice2 echipamentelor de protecFie a valorilor umane Gi materiale Gi altor active corporale privind activitHFile economice 5C= 5C1 5C9 5CA P# (I!I %.' P'."#+ *'P#'CI'#'% IM BI)I!%#I) # Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor In curs Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare

5C

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1=

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI9 9= 9=1 9=5 9=51 9=55 9=59 C ."+#I *' -" C+#I 0I P# *+C/I' K. C+#- *' '&'C+/I' -" C+#I *' M%"'#II P#IM' 0I M%"'#I%)' Materii prime Materiale consumabile Materiale au6iliare Combustibili Materiale pentru ambalat

9=5>

Piese de schimb 9=5@ -eminFe Gi materiale de plantat 9=5A $ura4e 9=5< %lte materiale consumabile 9=9 Materiale de natura obiectelor de inventar 9=< *iferenFe de preF la materii prime Gi materiale 991 995 P# *+C/I% K. C+#- *' '&'C+/I' Produse In curs de e6ecuFie )ucrHri Gi servicii In curs de e6ecuFie P# *+-' -emifabricate Produse finite Produse reziduale *iferenFe de preF la produse -" C+#I %$)%"' )% "'#/I

99

9> 9>1 9>@ 9>A 9>< 9@

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

11

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI9@1 9@> 9@A 9@B 9@< 9A 9A1 9A< 9B 9B1 9B< 9< 9<1 9<< Materii Gi materiale aflate la terFi Produse aflate la terFi %nimale aflate la terFi MHrfuri aflate la terFi %mbala4e aflate la terFi %.IM%)' %nimale Gi pHsHri *iferenFe de preF la animale Gi pHsHri MU#$+#I MHrfuri *iferenFe de preF la mHrfuri %MB%)%N' %mbala4e *iferenFe de preF la ambala4e

9C

P# (I!I %.' P'."#+ *'P#'CI'#'% -" C+#I) # 0I P# *+C/I'I K. C+#- *' '&'C+/I' 9C1 Provizioane pentru deprecierea materiilor prime 9C5 Provizioane pentru deprecierea materialelor 9C51 Provizioane pentru deprecierea materialelor consumabile 9C55 Provizioane pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar 9C9 Provizioane pentru deprecierea producFiei

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

11

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI9C> 9C@ 9CA 9CB 9C< > >= >=1 >=9 >=> >=@ >=< >=C >=C1 >=C5 >1 >11 >111 >11< >19 >1< In curs de e6ecuFie Provizioane pentru deprecierea produselor Provizioane pentru deprecierea stocurilor aflate la terFi Provizioane pentru deprecierea animalelor Provizioane pentru deprecierea mHrfurilor Provizioane pentru deprecierea ambala4elor C ."+#I *' "'#/I $+#.I! #I 0I C ."+#I %-IMI)%"' $urnizori 'fecte de plHtit $urnizori de imobilizari 'fecte de plHtit pentru imobilizari $urnizori - facturi nesosite $urnizori - debitori $urnizori-debitori pentru cumpHrHri de bunuri de natura stocurilor $urnizori-debitori pentru prestHri de servicii Gi e6ecutHri de lucrHri C)I'./I 0I C ."+#I %-IMI)%"' ClienFi ClienFi ClienFi incerti sau In litigiu 'fecte de primit de la clienFi ClienFi - facturi de Intocmit

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

11

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI>1C >5 >51 >59 >5> >5@ >5A >5B >5< >5<1 >5<5 >9 >91 >911 >915 >919 >91> >9B >9B1 >9B5 >9< >9<1 >9<5 >> ClienFi - creditori P'#- .%) 0I C ."+#I %-IMI)%"' Personal - salarii datorate Personal - a4utoare materiale datorate Participarea personalului la rezultatul activitHFilor economice %vansuri acordate personalului *repturi de personal neridicate #eFineri din salarii datorate terFilor %lte datorii Gi creanFe In legatura cu personalul %lte datorii In legatura cu personalul %lte creanFe In legatura cu personalul %-I,+#U#I - CI%)'2 P# "'C/I% - CI%)U 0I C ."+#I %-IMI)%"' %sigurHri sociale ContribuFia unitHFii la asigurHrile sociale ContribuFia personalului la asigurHrile sociale ContribuFia anga4atorului pentru asigurHrile sociale de sHnHtate ContribuFia anga4aFilor pentru asigurHrile sociale de sHnHtate %4utor de Goma4 ContribuFia unitHFii la fondul de Goma4 ContribuFia personalului la fondul de Goma4 %lte datorii Gi creanFe sociale %lte datorii sociale %lte creanFe sociale B+,'"+) -"%"+)+I2 $ .*+#I -P'CI%)' 0I

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

11

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI>>1 >>5 C ."+#I %-IMI)%"' Impozitul pe profit "a6a pe valoarea adHugatH

>>59

"a6a pe valoarea adHugatH de plata >>5> "a6a pe valoarea adHugatH de recuperat >>5A "a6a pe valoarea adHugatH deductibilH >>5B "a6a pe valoarea adHugatH colectata >>5< "a6a pe valoarea adHugatH nee6igibila >>> Impozitul pe venituri de natura salariilor >>@ -ubvenFii >>A %lte impozite2 ta6e Gi vHrsHminte asimilate >>B $onduri speciale - ta6e Gi vHrsHminte asimilate >>< %lte datorii Gi creanFe cu bugetul statului >><1 %lte datorii fata de bugetul statului >><5 %lte creanFe privind bugetul statului >@1 >@11 >@1< >@5 >@51 >@5< >@< >@<1 >@<5 ,#+P 0I %- CI%/I *econtHri In cadrul grupului *econtHri In cadrul grupului *obJnzi aferente decontHrilor In cadrul grupului *econtHri privind interesele de participare *econtHri privind interesele de participare *obJnzi aferente decontHrilor privind interesele de participare *econtHri din operaFii In participaFie *econtHri din operaFii In participaFie - pasiv *econtHri din operaFii In participaFie - activ

>@

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

11

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI>A >A1 >A5 >B >B1 >B5 >B9 >< ><1 *'BI" #I 0I C#'*I" #I *I('#-I *ebitori diversi Creditori diversi C ."+#I *' #',+)%#I!%#' 0I %-IMI)%"' Cheltuieli Inregistrate In avans (enituri Inregistrate In avans *econtHri din operaFii In curs de clarificare *'C ."U#I K. C%*#+) +.I"U/II *econtHri Intre unitate Gi subunitati

><5 ><C >C >C1 >C@ >CA @ @=

*econtHri Intre subunitati *econtHri Intre activitHFile fHrH scop patrimonial Gi activitHFile economice P# (I!I %.' P'."#+ *'P#'CI'#'% C#'%./') # Provizioane pentru deprecierea creanFelor clienFi Provizioane pentru deprecierea creanFelor decon tari In cadrul grupului sau unitHFii Provizioane pentru deprecierea creanFelor debitori diversi C ."+#I *' "#'! #'#I' I.('-"I/II $I.%.CI%#' P' "'#M'. -C+#"

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

11

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI@=1 @=9 @=@ @=A @=< @=<1 @=<< @=C @1 @11 @115 @119 @11> @15 @151 @15> InvestiFii financiare pe termen scurt la societHFi din cadrul grupului %cFiuni bligaFiuni emise Gi rHscumpHrate bligaFiuni %lte investiFii financiare pe termen scurt Gi creanFe asimilate %lte titluri de plasament *obJnzi la obligaFiuni Gi titluri de plasament (HrsHminte de efectuat pentru investiFii financiare pe termen scurt C ."+#I )% BU.CI (alori de Incasat Cecuri de Incasat 'fecte de Incasat 'fecte remise spre scontare Conturi curente la bHnci Conturi la bHnci In lei Conturi la bHnci In valuta

@15>3=1 *isponibil In valuta privind activitHFile fHrH scop patrimonial @15>3=5 *isponibil In valuta privind activitHFile economice @15@ -ume In curs de decontare @15A Carnete de cecuri cu limita de suma

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

11

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI@19 *isponibil cu destinaFie specialH @191 *isponibil cu destinaFie specialH din aplicarea timbrului literar2 cinematografic2 teatral2 muzical2 folcloric2 al artelor plastice2 al arhitecturii Gi de divertisment @1913=1 *isponibil cu destinaFie specialH din aplicarea timbrului literar @1913=5 *isponibil cu destinaFie specialH din aplicarea timbrului cinematografic @1913=9 *isponibil cu destinaFie specialH din aplicarea timbrului teatral @1913=> *isponibil cu destinaFie specialH din aplicarea timbrului muzical @1913=@ *isponibil cu destinaFie specialH din aplicarea timbrului folcloric @1913=A *isponibil cu destinaFie specialH din aplicarea timbrului artelor plastice @1913=B *isponibil cu destinaFie specialH din aplicarea timbrului arhitecturii @1913=< *isponibil cu destinaFie specialH din aplicarea timbrului de divertisment @19C *isponibil cu destinaFie specialH din alte venituri cu destinaFie specialH @19C3=1 *isponibil cu destinaFie specialH din alte venituri cu destinaFie specialH Incasate In lei @19C3=> *isponibil cu destinaFie specialH din alte venituri cu destinaFie specialH Incasate In valuta @1< *obJnzi @1<A *obJnzi de plHtit

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

11

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI-

@1<B

*obJnzi de Incasat @1C Credite bancare pe termen scurt @1C1 Credite bancare pe termen scurt @1C5 Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta @1C9 Credite e6terne guvernamentale @1C> Credite e6terne garantate de stat @1C@ Credite e6terne garantate de bHnci @1CA Credite de la trezoreria statului @1CB Credite interne garantate de stat @1C< *obJnzi aferente creditelor bancare pe termen scurt C%-% @91 Casa @911 Casa In lei @91> Casa In valuta @91>3=1 Casa In valuta privind activitHFile fHrH scop patrimonial @91>3=5 Casa In valuta privind activitHFile economice @95 %lte valori @951 "imbre fiscale Gi poGtale @955 Bilete de tratament Gi odihna @959 "ichete Gi bilete de cHlHtorie @95< %lte valori @>1 @>11 @>15 %C#'*I"I(' %creditive %creditive In lei %creditive In valuta

@9

@>

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

11

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI@>153=1 %creditive In valuta privind activitHFile fHrH scop patrimonial @>153=5 %creditive In valuta privind activitHFile economice %vansuri de trezorerie

@>5

@< @<1 @C @C1 @C9 @C@ @CA @C< A A= A=1 A=5 A=51 A=55 A=59

(I#%M'."' I."'#.' (iramente interne P# (I!I %.' P'."#+ *'P#'CI'#'% C ."+#I) # *' "#'! #'#I' Provizioane pentru deprecierea investiFiilor financiare la societHFi din cadrul grupului Provizioane pentru deprecierea acFiunilor Provizioane pentru deprecierea obligaFiunilor emise Gi rHscumpHrate Provizioane pentru deprecierea obligaFiunilor Provizioane pentru deprecierea altor investiFii financiare Gi creanFe asimilate C ."+#I *' CM')"+I')IV8 CM')"+I')I P#I(I.* -" C+#I)' Cheltuieli cu materiile prime Cheltuieli cu materialele consumabile Cheltuieli cu materialele au6iliare Cheltuieli privind combustibilul Cheltuieli privind materialele pentru ambalat

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

11

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIA=5> A=5@ A=5A A=5< A=9 A=> A=@ A=A A=B A=< A1 Cheltuielile privind piesele de schimb Cheltuieli privind seminFele Gi materialele de plantat Cheltuieli privind fura4ele Cheltuieli privind alte materiale consumabile Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar Cheltuieli privind materialele nestocate Cheltuieli privind energia Gi apa Cheltuieli privind animalele Gi pasarile Cheltuieli privind mHrfurile Cheltuieli privind ambala4ele CM')"+I')I C+ )+C#U#I)' 0I -'#(ICII)' '&'C+"%"' *' "'#/I

A11 A15 A19 A1> A5 A51 A55 A59 A5>

Cheltuieli cu IntreFinerea Gi reparaFiile Cheltuieli cu redevenFele2 locatiile de gestiune Gi chiriile Cheltuieli cu primele de asigurare Cheltuieli cu studiile Gi cercetHrile CM')"+I')I C+ %)"' -'#(ICII '&'C+"%"' *' "'#/I Cheltuieli cu colaboratorii Cheltuieli privind comisioanele Gi onorariile Cheltuieli de protocol2 reclama Gi publicitate Cheltuieli cu transportul de bunuri Gi personal

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

15

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIA5@ A5A A5B A5< A9 A9@ A> A>1 A>@ A>@1 A>@5 A>@9 A>@< A@ A@> Cheltuieli cu deplasHri2 detaGHri Gi transferHri Cheltuieli poGtale Gi ta6e de telecomunicaFii Cheltuieli cu serviciile bancare Gi asimilate %lte cheltuieli cu serviciile e6ecutate de terFi CM')"+I')I C+ %)"' IMP !I"'2 "%&' 0I (U#-UMI."' %-IMI)%"' Cheltuieli cu alte impozite2 ta6e Gi vHrsHminte asimilate CM')"+I')I C+ P'#- .%)+) Cheltuieli cu salariile personalului Cheltuieli privind asigurHrile Gi protecFia socialH ContribuFia unitHFii la asigurHrile sociale ContribuFia unitHFii pentru a4utorul de Goma4 ContribuFia anga4atorului pentru asigurHrile sociale de sHnHtate %lte cheltuieli privind asigurHrile Gi protecFia socialH %)"' CM')"+I')I *' '&P) %"%#' Pierderi din creanFe Gi debitori diversi

A@@

Cotizatii Gi contribuFii datorate de persoana 4uridicH fHrH scop patrimonial A@@1 Cotizatii Gi contribuFii la organisme din Fara

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

15

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIA@@5 A@A A@B A@B1 A@B5 A@< A@<1 A@<5 A@<9 A@<< AA AA9 AA> AA>1 AA>5 AA@ AAA AAB AA< Cotizatii Gi contribuFii la organisme internaFionale Cheltuieli privind cote-pHrFi datorate potrivit statutului %4utoare Gi Imprumuturi nerambursabile transferate altor persoane 4uridice fHrH scop patrimonial %4utoare Gi Imprumuturi nerambursabile din Fara transferate altor persoane 4uridice fHrH scop patrimonial %4utoare Gi Imprumuturi nerambursabile din strHinHtate transferate altor persoane 4uridice fHrH scop patrimonial %lte cheltuieli de e6ploatare *espHgubiri2 amenzi Gi penalitHFi *onaFii Gi subvenFii acordate Cheltuieli privind activele cedate Gi alte operaFii de capital %lte cheltuieli de e6ploatare CM')"+I')I $I.%.CI%#' Pierderi din creanFe legate de participatii Cheltuieli privind investiFiile financiare cedate Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate Pierderi privind investiFiile financiare pe termen scurt cedate Cheltuieli din diferenFe de curs valutar Cheltuieli privind dobJnzile Cheltuieli privind sconturile acordate %lte cheltuieli financiare

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

15

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI-

AB AB1 A< A<1 A<11 A<15 A<19 A<1> A<A A<A9 A<A> A<A< AC AC1

CM')"+I')I '&"#% #*I.%#' Cheltuieli privind calamitatile Gi alte evenimente e6traordinare CM')"+I')I C+ %M #"I!%#I)' 0I P# (I!I %.')' Cheltuieli de e6ploatare privind amortizarile Gi provizioanele Cheltuieli de e6ploatare privind amortizarea imobilizarilor Cheltuieli de e6ploatare privind provizioanele pentru riscuri Gi cheltuieli Cheltuieli de e6ploatare privind provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor Cheltuieli de e6ploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante Cheltuieli financiare privind amortizarile Gi provizioanele Cheltuieli financiare privind provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor financiare Cheltuieli financiare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaFiunilor CM')"+I')I C+ IMP !I"+) P' P# $I" Cheltuieli cu impozitul pe profit

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

15

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIB B= CI$#% *' %$%C'#I B=1 B=5 B=9 B=> (enituri din vJnzarea produselor finite (enituri din vJnzarea semifabricatelor (enituri din vJnzarea produselor reziduale (enituri din lucrHri e6ecutate Gi servicii prestate C ."+#I *' ('.I"+#I

B=@ B=A B=B B=< B1 B11 B5 B51 B55 B9 B91

(enituri din studii Gi cercetHri (enituri din redevenFe2 locatii de gestiune Gi chirii (enituri din vJnzarea mHrfurilor (enituri din activitHFi diverse (%#I%"I% -" C+#I) # (ariatia stocurilor ('.I"+#I *I. P# *+C/I% *' IM BI)I!%#I (enituri din producFia de imobilizari necorporale (enituri din producFia de imobilizari corporale ('.I"+#I *I. %C"I(I"U/I)' $U#U -C P P%"#IM .I%) (enituri din cotizaFiile membrilor Gi contribuFiile bHneGti sau In natura ale membrilor Gi simpatizantilor

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

15

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIB911 B915 B95 B99 B991 B995 B9> B9>1 (enituri din cotizaFiile membrilor (enituri din contribuFiile bHneGti sau In natura ale membrilor Gi simpatizantilor (enituri din ta6ele de Inregistrare stabilite potrivit legislaFiei In vigoare (enituri din donaFii Gi sume sau bunuri primite prin sponsorizare (enituri din donaFii (enituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare (enituri din dobJnzile Gi dividendele obFinute din plasarea disponibilitHFilor rezultate din activitHFile fHrH scop patrimonial (enituri din dobJnzile obFinute din plasarea disponibilitHFilor rezultate din activitHFile fHrH scop patrimonial

B9>5

(enituri din dividendele obFinute din plasarea disponibilitHFilor rezultate din activitHFile fHrH scop patrimonial B9@ (enituri pentru care se datoreazH impozit pe spectacole B9A #esurse obFinute de la bugetul de stat Gi?sau de la bugetele locale B9B (enituri din acFiuni intamplatoare realizate de organizaFii sindicale?patronale2 utilizate

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

15

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIB9< In scop social sau profesional2 potrivit statutului de organizare Gi funcFionare (enituri e6cepFionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate In proprietatea persoanelor 4uridice fHrH scop patrimonial2 altele decJt cele care sunt sau au fost folosite In activitatea economicH %lte venituri din activitHFile fHrH scop patrimonial (enituri din cote-pHrFi primite potrivit statutului %4utoare Gi Imprumuturi nerambursabile din strHinHtate (enituri din despHgubiri de asigurare - pagube (enituri din diferenFe de curs valutar rezultate din activitHFile fHrH scop patrimonial %lte venituri din activitHFile fHrH scop patrimonial ('.I"+#I *I. -+B('./II *' '&P) %"%#' (enituri din subvenFii de e6ploatare (enituri din subvenFii de e6ploatare aferente cifrei de afaceri (enituri din subvenFii de e6ploatare aferente altor venituri

B9C B9C1 B9C5 B9C9 B9C> B9CC B> B>1 B>11 B>1B

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

15

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIB@ B@> B@< B@<1 B@<5 B@<9 B@<> B@<< BA BA1 BA11 BA15 BA19 BA1> BA1@ BA1A BA5 BA9 BA> BA>1 BA>5 BA@ %)"' ('.I"+#I *I. '&P) %"%#' (enituri din creanFe reactivate Gi debitori diversi %lte venituri din e6ploatare (enituri din despHgubiri2 amenzi Gi penalitHFi (enituri din donaFii Gi subvenFii primite (enituri din vJnzarea activelor Gi alte operaFii de capital (enituri din subvenFii pentru investiFii %lte venituri din e6ploatare ('.I"+#I $I.%.CI%#' (enituri din imobilizari financiare (enituri din titluri de participare deFinute la filialele din cadrul grupului (enituri din titluri de participare deFinute la societHFi din afarH grupului (enituri din titluri de participare deFinute In Intreprinderi asociate din cadrul grupului (enituri din titluri de participare deFinute In Intreprinderi asociate din afarH grupului (enituri din titluri de participare strategice In cadrul grupului (enituri din titluri de participare strategice In afarH grupului (enituri din investiFii financiare pe termen scurt (enituri din creanFe imobilizate (enituri din investiFii financiare cedate (enituri din imobilizari financiare cedate CJGtiguri din investiFii financiare pe termen scurt cedate (enituri din diferenFe de curs valutar

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

15

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIBAA BAB BA< (enituri din dobJnzi (enituri din sconturi obFinute %lte venituri financiare

BB BB1 B< B<1 B<15 B<19 B<1> B<A B<A9 B<A> BC BC1 BC11

('.I"+#I '&"#% #*I.%#' (enituri din subvenFii pentru evenimente e6traordinare Gi altele similare ('.I"+#I *I. P# (I!I %.' (enituri din provizioane privind activitatea de e6ploatare (enituri din provizioane pentru riscuri Gi cheltuieli (enituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor (enituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante (enituri financiare din provizioane (enituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare (enituri din provizioane pentru deprecieriea activelor circulante ('.I"+#I C+ *'-"I.%/I' -P'CI%)U (enituri cu destinaFie specialH (enituri cu destinaFie specialH din aplicarea timbrului literar2 cinematografic2 teatral2 muzical2 folcloric2 al artelor plastice2 al

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

15

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIarhitecturii Gi de divertisment BC113=1 (enituri cu destinaFie specialH din aplicarea timbrului literar BC113=5 (enituri cu destinaFie specialH din aplicarea timbrului cinematografic BC113=9 (enituri cu destinaFie specialH din aplicarea timbrului teatral BC113=> (enituri cu destinaFie specialH din aplicarea timbrului muzical BC113=@ (enituri cu destinaFie specialH din aplicarea timbrului folcloric

BC113=A (enituri cu destinaFie specialH din aplicarea timbrului artelor plastice BC113=B (enituri cu destinaFie specialH din aplicarea timbrului arhitecturii BC113=< (enituri cu destinaFie specialH din aplicarea timbrului de divertisment BC1C %lte venituri cu destinaFie specialH < <= <=1 <=11 <=1< <=5 C ."+#I -P'CI%)' C ."+#I K. %$%#U BI)%./+)+I %nga4amente acordate ,iruri Gi garanFii acordate %lte anga4amente acordate %nga4amente primite

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

15

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI<=51 <=5< <=9 <=91 <=95 <=99 <=9> <=9A <=9B <=9< <=9C <=C <C <C1 <C5 ,iruri Gi garanFii primite %lte anga4amente primite %lte conturi In afarH bilanFului Imobilizari corporale luate cu chirie (alori materiale primite spre prelucrare sau reparare (alori materiale primite In pHstrare sau custodie *ebitori scoGi din activ2 urmHriFi In continuare #edevenFe2 locatii de gestiune2 chirii Gi alte datorii asimilate 'fecte scontate nea4unse la scadenta -tocuri de natura obiectelor de inventar %lte valori In afarH bilanFului Contrapartida BI)%./ BilanF de deschidere BilanF de Inchidere

Cheltuielile activitHFilor fHrH scop patrimonial2 cheltuielile cu destinaFie specialH Gi cheltuielile activitHFilor economice se evidenFiazH din punct de vedere contabil distinct 7analitice distincte In cadrul conturilor din clasa A83 MONOGRAFIE *RIVIND INREGISTRAREA IN CONTABILITATE A *RINCI*ALELOR O*ERATIUNI CONFORM OMF 1,2-.2//)

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

19

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI13 %porturi - %portul In natura Gi In numerar la constituirea patrimoniului social

------------------- ------------------E D 1=5 5=@2 5=<2 5112 515 5192 51>2 5912 5A12 5A52 5A92 5A@2 9=12 9=52 9=92 9A12 9B12 9<12 @=92 @=A2 @=<2 @152 @91 ------------------- -------------------

- Ma4orarea patrimoniului social din rezerve 7e6clusiv activitHFile cu destinaFie specialH8

------------------- ------------------1=A D 1=5 ------------------- -------------------

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

19

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI-

- #educerea patrimoniului social cu deficitele din e6erciFiile financiare precedente 7e6clusiv activitHFile cu destinaFie specialH8

------------------- ------------------1=5 D 11B ------------------- -------------------

53 #ezerve - #ezerve constituite din e6cedentele Inregistrate la Inchiderea e6erciFiului financiar 7e6clusiv activitHFile cu destinaFie specialH8 ------------------- ------------------15C D 1=A ------------------- ------------------- #ezerve constituFie din e6cedentele reportate din e6erciFiile financiare precedente 7e6clusiv activitHFile cu destinaFie specialH8

------------------- ------------------11B D 1=A ------------------- -------------------

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

19

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI-

- #ezerve utilizate pentru acoperirea deficitelor din e6erciFiile financiare precedente 7e6clusiv activitHFile cu destinaFie specialH8

------------------- ------------------1=A D 11B ------------------- -------------------

93 -ubvenFii pentru investiFii - -ubvenFii pentru investiFii2 de primit ------------------- ------------------>>@ D 191 ------------------- ------------------- -ubvenFii pentru investiFii primite ------------------- -------------------

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

19

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI@15 D 191 ------------------- ------------------- *onaFii sau plusuri de inventar constatate la imobilizarile necorporale sau corporale privind activitHFile economice ------------------- ------------------5=92 5=@2 5=<2 511 D 191 5152 5192 51> ------------------- -------------------

- Cota-parte a subvenFiilor pentru investiFii trecutH la venituri2 corespunzHtoare amortizarii incluse In costuri ------------------- ------------------privind activitHFile 191 D B@< economice ------------------- ------------------- Knregistrarea subventiei de restituit sau restituitH ------------------- ------------------191 D >A52 @15 ------------------- -------------------

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

19

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI>3 Kmprumuturi Gi datorii asimilate - Kmprumuturi din emisiuni de obligaFiuni ------------------- ------------------>A1 D 1A1 ------------------- ------------------- *obJnzi datorate aferente Imprumuturilor din emisiunea de obligaFiuni ------------------- ------------------AAA D 1A< ------------------- -------------------

- #HscumpHrarea obligaFiunilor emise ------------------- ------------------@=@ D @152 @91 ------------------- -------------------

- %nularea obligaFiunilor rHscumpHrate

------------------- ------------------1A1 D @=@

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

19

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI------------------- ------------------- Plata dobJnzilor ------------------- ------------------1A< D @15 ------------------- -------------------

- Knregistrarea primei de rambursare aferentH Imprumuturilor din emisiuni de obligaFiuni cu prima de rambursare ------------------- ------------------1AC D 1A1 ------------------- ------------------- "recerea pe cheltuieli a primelor de rambursare ------------------- ------------------A<A D 1AC ------------------- ------------------- Credite bancare pe termen lung primite ------------------- ------------------@15 D 1A5 ------------------- ------------------- *obJnzi datorate aferente creditelor bancare pe termen lung ------------------- ------------------AAA D 1A< ------------------- ------------------- #ambursarea creditelor bancare pe termen lung ------------------- ------------------1A5 D @15

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

19

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI-

- Plata dobJnzilor

------------------- ------------------1A< D @15 ------------------- -------------------

@3 )easing financiar 7locatar8 - Primirea bunurilor In leasing ------------------- ------------------5152 519 D 1AB ------------------- ------------------- *obanda aferentH ------------------- ------------------>B1 D 1A< ------------------- -------------------

- Knregistrarea facturii pentru rata scadenta

------------------- ------------------E D >=> - rata scadenta 1AB - dobanda aferentH 1A< ------------------- ------------------------------------- ------------------- cheltuiala cu dobanda AAA D >B1 ------------------- -------------------

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

19

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI-

II3 %C"I(' IM BI)I!%"' 13 Intrarea imobilizarilor - Imobilizari necorporale Gi corporale achiziFionate de la terFi pentru activitHFile fHrH scop lucrativ ------------------- ------------------E D >=> 5=12 5=92 5=@2 5=<2 5112 5152 5192 51> ------------------- ------------------- Imobilizari necorporale Gi corporale achiziFionate de la terFi pentru activitHFile

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

19

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIeconomice ------------------- ------------------E D >=> 5=12 5=92 5=@2 5=B2 5=<2 5112 5152 519 51>2 5912 >>5A ------------------- ------------------- Imobilizari necorporale In curs realizate pe cont propriu pentru activitHFile economice ------------------- ------------------599 D B51 ------------------- -------------------

- Imobilizari necorporale In curs recepFionate pentru activitHFile economice ------------------- ------------------E D 5992 B51 5=92 5=@2 5=< ------------------- ------------------- Imobilizari corporale In curs realizate pe cont

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

19

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIpropriu pentru activitHFile economice ------------------- ------------------591 D B55 ------------------- ------------------- Imobilizari corporale In curs recepFionate pentru activitHFile economice ------------------- ------------------E D 5912 B55 5112 5152 5192 51> ------------------- ------------------- Imobilizari financiare achiziFionate ------------------- ------------------E D 5AC 5A1 la 5A@ ------------------- ------------------- PlHFile efectuate pentru imobilizarile financiare achiziFionate ------------------- ------------------5AC D E @152 @91 ------------------- -------------------

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1>

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI- "itluri primite ca urmare a participHrii In natura la capitalul social al unei societHFi comerciale ------------------- ------------------E D 5112 5152 5192 51> 5A1 la 5A@ 5<1 ------------------- ------------------- *iferenFe dintre valoarea titlurilor primite Gi valoarea neamortizata a imobilizarilor corporale ------------------- ------------------E D 1=A 5A1 la 5A@ ------------------- ------------------- "itluri primite ca urmare a reinvestirii dividendelor ------------------- ------------------E D BA1 5A1 la 5A@ ------------------- ------------------53 %mortizarea imobilizarilor - %mortizarea imobilizarilor necorporale Gi corporale ------------------- ------------------A<1 D E 5<=2 5<1 ------------------- -------------------

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1>

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI-

93 CreanFe imobilizate - Kmprumuturi pe termen lung Gi dobJnzi aferente acordate societHFilor comerciale la care se deFin participatii ------------------- ------------------5AB D E @152 @912 BA9 ------------------- ------------------- Kncasarea creanFelor Gi dobJnzilor aferente legate de participatii ------------------- ------------------E D 5AB @152 @91 ------------------- ------------------- ,aranFii depuse Gi alte creanFe imobilizate la dispoziFia terFilor ------------------- ------------------5AB D E

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1>

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI@152 @91 ------------------- ------------------- #estituirea garanFiilor depuse Gi a altor creanFe imobilizate ------------------- ------------------E D 5AB @152 @91 ------------------- -------------------

>3 )easing financiar 7locator8 - Predarea bunurilor In regim de leasing financiar ------------------- ------------------5AB D E 5152 519 ------------------- ------------------- *obanda aferentH ------------------- ------------------5AB D >B5 ------------------- ------------------- $acturarea ratelor Gi dobJnzilor scadente

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1>

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI------------------- ------------------>11 D E B=A2 5AB ------------------- ------------------- Knregistrarea la venituri a dobJnzii facturate ------------------- ------------------>B5 D BAA ------------------- ------------------- *iminuarea creanFei cu cota-parte din veniturile facturate ------------------- ------------------A@< D 5AB ------------------- -------------------

@3 IeGirea imobilizarilor - (Jnzarea imobilizarilor necorporale privind activitHFile economice ------------------- -------------------

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1>

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI>A1 D B@< ------------------- ------------------- (aloarea amortizata a imobilizarilor necorporale privind activitHFile economice2 scoase din evidenta ------------------- ------------------5<= D E 5=92 5=@2 5=< ------------------- ------------------- (aloarea neamortizata a imobilizarilor necorporale privind activitHFile economice2 scoase din evidenta ------------------- ------------------A@< D E 5=92 5=@2 5=< ------------------- ------------------- (Jnzarea imobilizarilor corporale privind activitHFile fHrH scop patrimonial Gi activitHFile economice ------------------- ------------------>A1 D E B9<2 B@< ------------------- -------------------

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1>

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI-

- (Jnzarea imobilizarilor corporale cu plata In rate ------------------- ------------------>A1 D E B9<2 B@<2 >B5 ------------------- ------------------- (aloarea amortizata a imobilizarilor corporale privind activitHFile fHrH scop patrimonial Gi activitHFile economice2 scoase din evidenta ------------------- ------------------5<1 D E 5112 5152 5192 51> ------------------- -------------------

- (aloarea neamortizata a imobilizarilor corporale privind activitHFile fHrH scop patrimonial Gi activitHFile economice2 scoase din evidenta ------------------- ------------------A@< D E 5112 5152 5192 51> ------------------- -------------------

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1>

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI- (Jnzarea imobilizarilor financiare ------------------- ------------------>A1 D BA> ------------------- -------------------

- -coaterea din evidenta a imobilizarilor financiare ------------------- ------------------E D 5A1 la 5A@ - cu diferenFa dintre valoarea titlurilor cedate Gi valoarea neamortizata a imobilizarilor corporale aportate 1=A - cu diferenFa dintre valoarea de Inregistrare a titlurilor Gi valoarea InregistratH In contul 1=A< AA> ------------------- ------------------III3 -" C+#I - %chiziFionarea de stocuri pentru activitHFile fHrH scop patrimonial

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1>

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI------------------- ------------------E D >=1 9=12 9=52 9=9 9A12 9<1 ------------------- ------------------- -tocuri primite cu titlu gratuit pentru activitHFile fHrH scop patrimonial ------------------- ------------------E D B912B99 9=12 9=52 9=92 9A12 9<1 ------------------- -------------------

- -tocuri rezultate din dezmembrarea imobilizarilor privind activitHFile fHrH scop patrimonial ------------------- ------------------E D B9C 9=12 9=52 9=9 ------------------- ------------------- Plusuri de natura stocurilor pentru activitHFile fHrH scop patrimonial2 constatate

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1>

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIla inventariere: - materii prime ------------------9=1 D ------------------- materiale consumabile ------------------9=5 D ------------------- materiale de natura obiectelor de inventar ------------------9=9 D ------------------- animale Gi pHsHri ------------------9A1 D ------------------- ambala4e ------------------9<1 D ------------------------------------A=1 ------------------------------------A=5 ------------------------------------A=9 ------------------------------------B9C ------------------------------------A=< -------------------

- %chiziFionarea de stocuri pentru activitHFile economice

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1>

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI------------------- ------------------E D >=1 9=12 9=52 9=9 9A12 9B1 9<12 >>5A ------------------- ------------------- ProducFia2 lucrHrile2 serviciile In curs de e6ecuFie Gi produsele obFinute din producFia proprie la finele perioadei ------------------- ------------------E D B11 9912 9952 9>12 9>@ 9>A2 9><2 9A12 9A< ------------------- ------------------- #eluarea producFiei2 lucrHrilor Gi serviciilor In curs de e6ecuFie2 la Inceputul perioadei ------------------- ------------------B11 D E 9912 995 ------------------- -------------------

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1@

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI-

- #eFinerea din producFie proprie a produselor finite ca materii prime2 materiale2 mHrfuri sau ambala4e ------------------E D 9=12 9=52 9=92 9B12 9<1 ------------------- -tocuri primite cu titlu gratuit pentru activitHFile economice ------------------E D 9=12 9=52 9=92 9A12 9B12 9<1 -------------------

------------------9>@ -------------------

------------------B@< -------------------

- Plusuri de natura stocurilor pentru activitHFile economice2 constatate la inventariere: - materii prime ------------------- ------------------9=1 D A=1 ------------------- ------------------- materiale consumabile

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1@

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI------------------- ------------------9=5 D A=5 ------------------- ------------------- materiale de natura obiectelor de inventar ------------------- ------------------9=9 D A=9 ------------------- -------------------

- produse ------------------- ------------------E D B11 9>12 9>@2 9>A2 9>< ------------------- ------------------- animale Gi pHsHri ------------------- ------------------E D B11 9A12 9A< ------------------- ------------------- mHrfuri ------------------- ------------------9B1 D A=B ------------------- ------------------- ambala4e ------------------- ------------------9<1 D A=<

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1@

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI------------------- ------------------- Consum de materii prime Gi minusurile de inventar ------------------A=1 D ------------------- Consum de materiale consumabile Gi minusurile de inventar ------------------A=5 D -------------------

------------------9=1 -------------------

------------------9=5 -------------------

- Consum de materiale de natura obiectelor de inventar Gi minusurile de inventar ------------------- ------------------A=9 D 9=9 ------------------- ------------------- Minusuri de inventar la animale Gi pHsHri:

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1@

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI- achiziFionate ------------------- ------------------A=A D E 9A12 9A< ------------------- ------------------- din producFie proprie ------------------- ------------------B11 D E 9A12 9A< ------------------- ------------------- -cHderea din evidenta a mHrfurilor vJndute2 minusurile de inventar Gi evidentierea adaosului comercial Gi a ta6ei pe valoarea adHugatH nee6igibila aferentH ------------------E D A=B2 9B<2 >>5< ------------------- Minusuri de inventar la ambala4e ------------------A=< D -------------------

------------------9B1 ------------------------------------9<12 9<< -------------------

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1@

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI- Minusuri de inventar la produse ------------------- ------------------B11 D E 9>12 9>@2 9>A2 9>< ------------------- ------------------- Imputarea lipsurilor persoanelor vinovate ------------------- ------------------E D B@< >5<2 >A1 ------------------- ------------------- (Jnzarea cHtre terFi a stocurilor ------------------- ------------------>11 D B=1 la B=< ------------------- ------------------- Concomitent scoaterea din evidenta a stocurilor vJndute - produse finite2 semifabricate2 produse reziduale ------------------- ------------------B11 D E 9>12 9>@2 9>A ------------------- ------------------- mHrfuri ------------------- ------------------A=B D 9B1 ------------------- ------------------- ambala4e ------------------- ------------------A=< D 9<1

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1@

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI------------------- -------------------

I(3 *'C ."U#I C+ "'#/II 13 *econtHri cu furnizorii Gi clienFii - *econtarea pe baza de efecte comerciale a datoriilor fata de furnizori ------------------>=1 D ------------------- *econtarea pe baza de efecte comerciale a datoriilor fata de furnizorii de imobilizari ------------------>=> D -------------------

------------------>=9 -------------------

------------------>=@ -------------------

- %chitarea furnizorilor ------------------- ------------------>=12 >=> D E @152 @192 @912 @>12

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1@

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI@>5 ------------------- ------------------- %vansuri acordate furnizorilor ------------------- ------------------>=C D E @152 @192 @91 ------------------- ------------------- *econtarea avansurilor acordate furnizorilor ------------------- ------------------>=1 D >=C

sau ------------------- ------------------>=> D E 5952 59> ------------------- ------------------- *iferenFe favorabile de curs valutar rezultate In urma lichidHrii datoriilor In valuta: - activitHFi fHrH scop patrimonial ------------------- ------------------>=1 D B9C ------------------- ------------------- activitHFi economice

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1@

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI------------------- ------------------>=1 D BA@ ------------------- ------------------- (Jnzarea produselor: a8 In cazul In care s-au Intocmit facturi ------------------- ------------------>11 D E B=12 B=52 B=92 B=>2 B=@2 B=B2 B=<2 >>5B ------------------- ------------------b8 In cazul In care nu s-au Intocmit facturi ------------------- ------------------>1< D E B=12 B=52 B=92 B=>2 B=@2 B=B2 B=<2 >>5<

- 'miterea facturilor pentru operaFiunile evidentiate anterior In contul >1< LClienFi - facturi de IntocmitL3

------------------ ---------------->11 D >1< ------------------- -----------------

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1@

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIConcomitent2 se InregistreazH ta6a pe valoarea adHugatH colectata ------------------- ------------------>>5< D >>5B ------------------- ------------------- *iferenFe nefavorabile de curs valutar rezultate In urma lichidHrii creanFelor In valuta ------------------- ------------------E D >11 @152 AA@ ------------------- ------------------- *iferenFe favorabile de curs valutar rezultate In urma lichidHrii creanFelor In valuta ------------------- ------------------@15 D E >112 BA@ ------------------- ------------------- %vansuri primite de la clienFi ------------------- ------------------E D >1C @152 @91 ------------------- -------------------

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1@

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI-

- *econtarea avansurilor primite ------------------- ------------------>1C D >11 ------------------- ------------------- Kncasarea sumelor datorate de clienFi ------------------E D @152 @91 ------------------- %cceptarea efectelor comerciale de Incasat ------------------>19 D -------------------

------------------>11 ------------------------------------>11 -------------------

- Primirea efectelor comerciale ------------------- ------------------@11 D >19 ------------------- ------------------- Kncasarea efectelor comerciale ------------------- ------------------@15 D @11 ------------------- ------------------- -coaterea din evidenta a clienFilor incerti ------------------- ------------------A@> D >11

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1A

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI------------------- ------------------- #eactivarea clienFilor scoGi din evidenta ------------------- ------------------>11 D B@> ------------------- -------------------

53 *econtHri cu personalul2 asigurHrile Gi protecFia socialH - -alarii datorate personalului ------------------- ------------------A>1 D >51 ------------------- ------------------- #eFineri din salarii ------------------- ------------------>51 D E >5@2 >5B2 >5<2 >912 >9B2 >>> ------------------- ------------------- (irarea reFinerilor cHtre terFi ------------------- ------------------>5B D E @152 @192 @91 ------------------- -------------------

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1A

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI- Plata avansurilor cuvenite ------------------- ------------------>5@ D E @152 @91 ------------------- ------------------- %chitarea salariilor nete datorate personalului ------------------- ------------------>51 D E @152 @91 ------------------- -------------------

- 'videntierea salariilor Gi altor drepturi de personal neridicate ------------------- ------------------E D >5A >512 >592 >5> ------------------- ------------------- %chitarea drepturilor de personal neridicate ------------------- ------------------>5A D E

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1A

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI@152 @91 ------------------- ------------------- 'videntierea a4utoarelor materiale ------------------- ------------------>91 D >59 ------------------- ------------------- #eFineri din a4utoare materiale ------------------- ------------------>59 D E >5@2 >5B2 >5<2 >>> ------------------- ------------------- %chitarea sumelor nete reprezentJnd a4utoare materiale ------------------- ------------------>59 D E @152 @91 ------------------- -------------------

- *repturile de participare a salariaFilor la profit ------------------- -------------------

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1A

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI11B D >5> ------------------- ------------------- Impozitul aferent participHrii salariaFilor la profit ------------------- ------------------>5> D >>> ------------------- ------------------- Plata drepturilor cuvenite din participarea salariaFilor la profit ------------------- ------------------>5> D E @152 @91 ------------------- ------------------- Prescrierea drepturilor de personal neridicate ------------------- ------------------>5A D E B9C2 B@< ------------------- ------------------- ContribuFia unitHFii la asigurHrile sociale Gi la bugetul asigurHrilor pentru Goma4 ------------------- ------------------A>@ D E >912 >9B ------------------- -------------------

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1A

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI-

- (irarea sumelor datorate bugetului asigurHrilor sociale Gi bugetului asigurHrilor pentru Goma4 ------------------- ------------------E D @15 >912 >9B ------------------- ------------------93 *econtHri cu bugetul Gi alte fonduri speciale - 'videntierea impozitului pe profit datorat ------------------AC1 D ------------------- (irarea la bugetul statului a impozitului datorat ------------------>>1 D ------------------- *educerea lunarH a ta6ei pe valoarea adHugatH deductibilH din ta6a pe valoarea adHugatH colectata: ------------------>>1 ------------------------------------@15 -------------------

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1A

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI- cJnd ta6a pe valoarea adHugatH deductibilH este mai mica decJt ta6a pe valoarea adHugatH colectata ------------------- ------------------>>5B D E >>5A2 >>59 ------------------- -------------------

- cJnd ta6a pe valoarea adHugatH deductibilH este mai mare decJt ta6a pe valoarea adHugatH colectata ------------------E D >>5B2 >>5> ------------------- (irarea lunarH a ta6ei pe valoarea adHugatH de plata ------------------>>59 D ------------------- Kncasarea sau compensarea ta6ei pe valoarea adHugatH de recuperat -------------------

------------------>>5A ------------------------------------@15 -------------------

-------------------

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1A

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIE D >>5> @152 >>59 ------------------- ------------------- 'videntierea ta6ei pe valoarea adHugatH deductibilH: - achiziFii interne ------------------- ------------------>>5A D E >=12 >=> ------------------- ------------------- achiziFii din import ------------------- ------------------>>5A D @15 ------------------- -------------------

- "a6a pe valoarea adHugatH aferentH cumpHrHrilor2 devenitH e6igibilH ------------------- ------------------>>5A D >>5< ------------------- ------------------- 'videntierea ta6ei pe valoarea adHugatH colectata aferentH vJnzHrilor

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1A

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI------------------E D >112 @91 ------------------- "a6a pe valoarea adHugatH aferentH vJnzHrilor2 devenitH e6igibilH ------------------>>5< D ------------------- -uportarea pe cheltuieli a ta6ei pe valoarea adHugatH deductibilH conform prevederilor legale 7e63 suma determinata prin prorata8 ------------------A9@ D ------------------------------------>>5B -------------------

------------------>>5B -------------------

------------------>>5A -------------------

- %chitarea impozitelor Gi ta6elor ------------------- ------------------>>592 >>>2 >>A D E >>B2 >>< @152 @19 dupH caz ------------------- -------------------

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1A

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI- 'videntierea altor impozite Gi ta6e datorate 7e63 impozitul pe clHdiri2 impozitul pe terenuri2 ta6e de timbru etc38 ------------------- ------------------A9@ D >>A ------------------- ------------------- 'videntierea datoriilor cHtre alte organisme publice ------------------- ------------------A9@ D >>B ------------------- ------------------- %lte datorii fata de bugetul statului 7amenzi2 ma4orHri2 penalitHFi etc38 ------------------- ------------------A@< D >>< ------------------- ------------------- -umele datorate de bugetul statului unitHFii ------------------- ------------------>>< D E B9C2 B@<2 BC1 ------------------- ------------------- Kncasarea de la bugetul statului a sumelor cuvenite ------------------- ------------------@15 D >>< ------------------- ------------------- Plata cHtre bugetul statului a sumelor

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1A

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIdatorate ------------------- ------------------>>< D @15 ------------------- -------------------

>3 *econtHri In cadrul grupului2 unitHFii2 debitori Gi creditori diversi - (irari de sume cHtre unitHFi din cadrul grupului: - virarea sumelor ------------------>@1 D ------------------- Incasarea sumelor ------------------@15 D ------------------- *obJnzi de Incasat aferente Imprumuturilor acordate unitHFilor din cadrul grupului ------------------>@1 D

------------------@15 ------------------------------------>@1 -------------------

------------------E B9>2 BAA ------------------- ------------------- *obJnzi datorate unitHFilor din cadrul grupului

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1B

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI------------------AAA D ------------------- ContribuFii Gi cotizatii datorate2 potrivit statutului ------------------A@@ D ------------------- 'videntierea veniturilor transferate coparticipantilor din operaFiuni In participaFie2 precum Gi ------------------>@1 ------------------------------------>@12 >A5 -------------------

primirea de la coparticipanti a cheltuielilor rezultate din operaFiuni In participaFie2 privind activitHFile economice ------------------E D B=1 la B<A A=1 la A<A ------------------- Kncasarea sumelor de la coparticipanti ------------------E D @152 @91 -------------------

------------------>@< ------------------------------------>@< -------------------

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1B

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI- 'videntierea cheltuielilor transferate coparticipantilor Gi a veniturilor primite prin transfer de la aceGtia pentru operaFiuni In participaFie2 privind activitHFile economice ------------------- ------------------>@< D E A=1 la A<A B=1 la B<A ------------------- ------------------- Plata sumelor cuvenite coparticipantilor ------------------- ------------------>@< D E @152 @91 ------------------- -------------------

- Cote-pHrFi datorate potrivit statutului ------------------- ------------------A@A D ><1 ------------------- -------------------

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1B

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI- Plata sumelor cHtre subunitati sau unitate ------------------- ------------------><1 D E @152 @192 @91 ------------------- ------------------- Kncasarea sumelor de la subunitati sau unitate ------------------- ------------------E D ><1 @152 @192 @91 ------------------- ------------------- (aloarea debitelor reactivate ------------------- ------------------>A1 D B@> ------------------- ------------------- )ipsuri de valori imputate terFilor ------------------- ------------------>A1 D B@< ------------------- ------------------- )ichidarea debitelor prin Incasare sau scHzute din evidenta ca insolvabile ------------------- ------------------E D >A1 @152 @192 @912 A@< ------------------- -------------------

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1B

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI-

- 'videntierea dividendelor de Incasat din plasarea disponibilitHFilor rezultate din activitHFile fHrH scop patrimonial ------------------>A1 D ------------------- *isponibilitati intrate In cont2 neidentificate ------------------E D @152 @19 ------------------- -ume restituite de unitate In urma clarificarii ------------------>B9 D

------------------B9> ------------------------------------>B9 -------------------

------------------E @152 @19 ------------------- ------------------- *iferenFe de curs valutar rezultate cu ocazia evaluHrii debitorilor diversi In valuta la Inchiderea e6erciFiului financiar sau la decontare: - nefavorabile ------------------- ------------------AA@ D >A1 ------------------- -------------------

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1B

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI- favorabile ------------------- ------------------>A1 D BA@ ------------------- -------------------

- -ume Incasate de la creditori diversi Gi necuvenite ------------------- ------------------E D >A5 @152 @192 @91 ------------------- ------------------- )ichidarea datoriilor fata de creditorii diversi ------------------- ------------------>A5 D E @152 @192 @91 ------------------- ------------------- *iferenFe de curs valutar rezultate cu ocazia evaluHrii creditorilor diversi In valuta la Inchiderea e6erciFiului financiar sau la decontare: - nefavorabile ------------------- -------------------

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1B

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIAA@ D >A5 ------------------- ------------------- favorabile ------------------- ------------------>A5 D BA@ ------------------- -------------------

(3 P'#%/I+.I P#I(I.* C ."+#I)' *' "#'! #'#I' - #idicari de numerar de la banca ------------------- ------------------@<1 D E @152 @19 ------------------- ------------------------------------- ------------------@91 D @<1 ------------------- ------------------- *epuneri de numerar la banca

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1B

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI------------------@<1 D ------------------------------------E D @152 @19 ------------------- %cordarea avansurilor de trezorerie ------------------@>5 D ------------------- *econtarea avansurilor de trezorerie ------------------E D 9=1 la 9<<2 >=1 >=>2 @912 A=1 la A5<2 >>5A ------------------- 'videntierea dobJnzilor de plHtit aferente e6erciFiului ------------------AAA D ------------------@91 ------------------------------------@<1 ------------------------------------@91 ------------------------------------@>5

------------------------------------@1<

- %chitarea dobJnzilor datorate ------------------- ------------------@1< D @15

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1B

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI------------------- ------------------- 'videntierea dobJnzilor de Incasat aferente disponibilitHFilor aflate In conturi la bHnci ------------------- ------------------@1< D E B9>2 BAA ------------------- ------------------- Kncasarea dobJnzilor aferente disponibilitHFilor In conturi la bHnci ------------------- ------------------@15 D E @1<2 B9>2 BAA ------------------- ------------------- CumpHrarea de timbre poGtale2 tichete Gi bilete de cHlHtorie Gi alte valori ------------------- ------------------@95 D >=1 ------------------- ------------------- *eschiderea acreditivelor In favoarea terFilor ------------------- ------------------@<1 D @15 ------------------- ------------------------------------- ------------------@>1 D @<1 ------------------- ------------------- +tilizarea acreditivelor ------------------- ------------------E D @>1

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1B

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI>=12 >=> ------------------- ------------------- %chiziFionarea investiFiilor financiare pe termen scurt ------------------- ------------------E D @=C2 @152 @91 @=92 @=@2 @=A2 @=< ------------------- ------------------- %nularea obligaFiunilor emise Gi rHscumpHrate ------------------- ------------------1A1 D @=@ ------------------- ------------------- (Jnzarea investiFiilor financiare pe termen scurt: - In situaFia obFinerii unui cJGtig financiar ------------------- ------------------>A1 D E @=92 @=A2 @=<2 BA> ------------------- ------------------- In situaFia InregistrHrii unei pierderi financiare ------------------- ------------------E >A1 D @=92 @=A2 @=< AA> ------------------- ------------------- -ume Incasate reprezentJnd credite bancare pe termen scurt ------------------- ------------------@15 D @1C

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1B

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI- *obJnzi datorate aferente creditelor bancare pe termen scurt ------------------AAA D ------------------- #estituirea creditelor bancare pe termen scurt Gi a dobJnzilor aferente ------------------@1C D -------------------

------------------@1C -------------------

------------------@15 -------------------

(I3 K.CMI*'#'% C ."+#I) # *' ('.I"+#I 0I CM')"+I')I 0I -"%BI)I#'% #'!+)"%"') # - Knregistrarea la sfJrGitul perioadei a soldurilor debitoare ale conturilor de cheltuieli: - activitHFi fHrH scop patrimonial ------------------- ------------------15=1 D E Conturile din clasa A - activitHFi economice ------------------- ------------------15=5 D E Conturile din clasa A

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1<

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENI- Knregistrarea la sfJrGitul perioadei a soldurilor creditoare ale conturilor de venituri: - activitHFi fHrH scop patrimonial ------------------E D Conturile din clasa B ------------------- activitHFi economice ------------------E D Conturile din clasa B ------------------- *eficitul realizat In e6erciFiul financiar precedent ------------------11B D ------------------- '6cedentul realizat In e6erciFiul financiar precedent2 nerepartizat ------------------15= D ------------------- *eficitul realizat In e6erciFiile financiare precedente2 acoperit din

------------------15=1 ------------------------------------15=5 -------------------

------------------15= -------------------

------------------11B -------------------

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1<

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIe6cedentul e6erciFiului financiar curent 7e6clusiv activitHFile cu destinaFie specialH8 ------------------15C D ------------------- '6cedentul realizat In e6erciFiul financiar precedent2 repartizat pe destinatiile legale 7e6clusiv activitHFile cu destinaFie specialH8 ------------------15= D -------------------

------------------11B -------------------

------------------15C -------------------

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1<

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Proiect cofinanat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaional Sectorial pentru Dez oltarea Re!ur!elor Umane "##$ % "#&'

IN(ES)E*)E +N OA,ENIBIB)I ,#%$I' 6e"le entarile conta!ile pentru persoanele #uridice 7ara scop patri onial 2aprobate prin rdinul ministerului finantelor publice nr)*+,-.,//0) )egea contabilitatii nr3 <5?1CC1 republicata in Monitorul ficial al #omaniei2Partea I2nr3 A5C din 5A august 5==53 M$ 1<@=?5==> privind registrele si formularele financiar-contabile M$ 1B@9?5==> pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv )egea nr3 @B1?5==9 privind Codul fiscal2 cu modificHrile Gi completHrile ulterioare .ormele de aplicare ale codului fiscal aprobate prin M,3>>?5==> actualizata: M$ nr3>@> publicat in monitorul 5@5?1A3=>35==B privind recuperarea "(% M$ 595C?5==1 privind categoriile de persoane 4uridice fHrH scop lucrativ care pot organiza Gi conduce contabilitatea In partida simpla2 potrivit rdinului ministrului finanFelor nr3 13@C1?1CC< privind aprobarea Planului de conturi pentru persoanele 4uridice fHrH scop lucrativ Gi a normelor metodologice de utilizare a acestuia rdonanta ,uvernului nr3 5A?5=== cu privire la asociatii si fundatii2aprobata prin )egea 5>A?5==@; Publicatii de specialitate

FII ).N/R AN)REPRENOR PEN)RU (II)OR)itlul proiectului0 1Dez oltarea ino aiei2 creati it3ii2 re!pon!a4ilit3ii 5i !u!tena4ilit3ii antepenoriatului !trategic rom6ne!c7 Numrul de identificare al proiectului: POSDRU/92/3.1/S/632 ! "#a prioritar 3$ D%& 3.1

1<