Sunteți pe pagina 1din 1

Audit al regularitii atestare a situaiei financiare a entitilor auditate, care include examinarea i evaluarea rapoartelor financiare i exprimarea opiniilor

r referitor la aceste rapoarte financiare; atestarea situaiilor financiare ale administrrii publice n ansamblu; auditul sistemelor i tranzaciilor financiare, inclusiv evaluarea conformitii cu statutul i regulamentele aplicabile; auditul situaiei privind controlul intern i funciile auditului intern.
Componentele de baza a programului de audit:1.tema auditului; .temeiul in conformitate cu care

se efectuiaza misiunea de audit:!otarirea "",articolul din lege ori solicitarea unui deputat parlamentar;#.scopul auditului;$.% supuse auditului si perioada auditata;&.obiectivele auditului;'.metodologia de audit si domeniul de aplicare a auditului;(.perioada de executie a misiunii de audit;).componenta e*ipei de audit;+.se indica responsabilii de revizuire a proiectului ,aport al -uditului ,egularitatii:.irecto de department,/ef de directie;10.termenul de prezentare ale ,aportului de -udit spre examinare in sedinta "". 1biective de audit:1.-precierea corectitudinii si plenitudinii acumularii veniturilor si *eltuielilor la bugetul % publice; .2erificarea inregistrarilor effectuate in evidenta analitica si sintetica a 234 si 53l;#.2erificarea si contrapunerea informatiilor reflectate in deciziile conducerii cu informatiile si actele de verificare intocmite de departamentele responsabile de acumularea 2en. 6a bugetul % publice;$.-precierea veridicitatii evidentei contabile si a rapoartelor financiare;&.7erfectarea ,aportului de -udit si informatiilor generalizatoare privind veniturile accumulate si c!eltuielilor effectuate;'.3valuarea necesitatilor de imbunatatire ori corectie a sistemului financiar8contabil conform principiilor si politicilor contabile regulamentare. /ursele de informatii pe care le putem utiliza pt cunoasterea :1.9nformatii manageriale din care identificam detaliat obiectivele si sarcinile %; .,egulamentele interne privind serviciile prestate de %;#.1rganigrama;$.,apoartele anuale si indicatorii de performanta;&.7lanurile de dezvoltare a te!nologiilor informationale;'.:ugetul%;(.,apoartele ale organelor de control,al "",al companiilor de audit;).7lanurile operationale si strategice;+.7rocesele verbale ale sedintelor interne,ale organelor de conducere ;legislatia in vigoare. /isteme pt auditare:1./istemul corporativ<management=; ./istemul financiar<evidenta contabila=;#./istemul de support<resurse umane,secretariatul=;$./istemul operational. ,iscurile care pot fi identificate la % publice:1.9mposibilitatea de a realiza obiectivele si scopurile stabilite in planurile si strategiile de activitate; .4eindeplinirea atributiilor si obligatiilor operationale;#..ecizii gresite luate in baza unor informatii manageriale care pot fi incorecte,inopportune,incomplete,nesigure;$.3videnta contabila insuficienta si incorecta ,rap fin eronate si inexacte,pierderi fin;&.>raude,coruptie,utilizarea activelor contrar destinatiei,utilizarea irationala si pierderea activelor;'.4esatisfactia cetatenilor;(.7ublicitatea negative si deteriorarea reputatie %.).?estionarea inadecvata a personalului,imposibilitatea de a prote@a personalul si clientii in mod adecvat;+.-c!izitionarea si utilizarea resurselorin mod neeconomic,inefficient si inobiectiv.