Sunteți pe pagina 1din 1

Orator: Generalul Charles de Gaulle Discurs politic Data: 18 iunie 1940 Tribuna: Radio BBC Londra

e ii care de !ul"i ani s#nt #n runtea ar!atelor rance$e au or!at un %u&ern' (cest %u&ern) prete*t#nd #n r#n%erea ar!atelor noastre) a intrat #n le%+tur+ cu du,!anul pentru a #nceta lupta' - ade&+rat) a! ost) s#nte! cople,i"i de or"a !ecanic+) terestr+ ,i aerian+ a du,!anului'Tancurile) a&ioanele) tactica %er!anilor) !ult !ai !ult dec#t nu!+rul lor) ne.au +cut s+ ne retra%e!' Tancurile) a&ioanele) tactica %er!anilor i.au surprins pe ,e i) aduc#ndu.i #n situa"ia #n care s#nte! a$i' Dar ulti!ul cu&#nt a ost spus/ 0peran"a trebuie s+ dispar+/ 1n r#n%erea este de initi&+/ 2u' Crede"i.!+) &orbesc #n cuno,tin"+ de cau$+ ,i &+ spun c+ ni!ic nu e pierdut pentru 3ran"a' (celea,i !i4loace care ne.au #n&ins pot s+ aduc+ #ntr.o $i &ictoria' 5entru c+ 3ran"a nu e sin%ur+6 2u e sin%ur+6 2u e sin%ur+6 -a are un &ast 7!periu #n spatele ei' -a poate ace corp co!un cu 7!periul britanic) care de"ine supre!a"ia pe !are ,i continu+ lupta' -a poate) la el ca (n%lia) s+ utili$e$e neli!itat i!ensa industrie a 0tatelor 8nite' (cest r+$boi nu se li!itea$+ la teritoriul "+rii noastre' (cest r+$boi nu e tran,at prin b+t+lia 3ran"ei' (cest r+$boi e un r+$boi !ondial' Toate erorile) toate #nt#r$ierile) toate su erin"ele nu #!piedic+ apari"ia #n uni&ers a !i4loacelor necesare pentru a $drobi #ntr.o bun+ $i du,!anii' Cople,i"i ast+$i de or"a !ecanic+) &o! putea #n&in%e #n &iitor) printr.o or"+ !ecanic+ superioar+' Destinul lu!ii e #n 4oc acu!' -u) %eneralul de Gaulle) actual!ente la Londra) in&it o i"erii rance$i care se a l+ pe teritoriul britanic sau care s.ar a la) cu sau +r+ ar!e) s+ intre #n le%+tur+ cu !ine) #i in&it pe in%inerii ,i !uncitorii speciali$a"i din industriile de ar!a!ent) care se a l+ pe teritoriul britanic sau care s.ar putea a la) s+ intre #n le%+tur+ cu !ine' Orice s.ar #nt#!pla) lac+ra re$isten"ei rance$e nu trebuie s+ se stin%+ ,i nu se &a stin%e' 9#ine) ca ,i ast+$i) &oi &orbi la radio Londra'