Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere de numire ntr-un post clerical

-model-

Preafericite Printe Patriarh,

Subsemnatul
.......................................,
domiciliat
n
localitatea ........................., sector ......, str. ...................., nr. .........,
ap. ......., fiu duhovnicesc al Arhiepiscopiei Bucure tilor,
absolvent al Facult ii de Teologie Ortodox ......................,V
rog s binevoi i a-mi aproba numirea n postul vacant de preot
de la parohia ............................................................ .
- n continuare, candidatul va prezenta motivele ntemeiate
pentru care solicit numirea n postul vizat -

Al Preafericirii Voastre, supus fiu duhovnicesc,

Data:

Semntura: