Sunteți pe pagina 1din 10

Econometrie, anul II, 2013-2014 Facultatea de Marketing, ASE

Probleme testari ipoteze statistice; Analiza dispersionala (ANOVA)


1. O firm dore te ! !e a"ro#i$ione$e cu un ti" de com"onente electronice de la un "roductor care afirm c ace!tea au o durat de #ia% de 100 de ore& Managerul firmei crede, 'n!, c 'n realitate durata de #ia% e!te mai mic i, "entru a #erifica acea!t i"ote$ !e organi$ea$ o cercetare "e un e antion !electat aleator, de 3( de com"onente "entru care !e 'nregi!trea$ durata de #ia%& )n urma "relucrrii datelor reie!e c 'n medie, o a!tfel de com"onent func%ionea$ *( de ore, cu o de#ia%ie !tandard de + ore& ,ac !e tie c durata de #ia% e!te o #aria-il normal di!tri-uit, e.i!t !uficiente do#e$i "entru a afirma c managerul firmei are dre"tate/ 0ni#elul de !emnifica%ie e!te de 112& 2. 3n anali!t financiar "re!u"une c #aloarea medie a facturilor emi!e de firma la care lucrea$ e!te de "e!te 10 milioane lei4factur& 5entru a #erifica acea!t i"ote$, el !electea$ aleator 4+ de facturi emi!e 'n ultima lun i 'nregi!trea$ #alorile ace!tora& )n urma "relucrrii datelor, !e o-%ine6 xi = 4*0 7 xi2 = 81(8 , unde xi e!te #aloarea facturii i& Are anali!tul dre"tate/ 0ni#elul de 'ncredere e!te de **12& 3. 3n con!ilier local "retinde c "om"ierii a9ung la locul unui incendiu 'ntr-un tim" mediu de 12 minute, 'n! un re"orter !u!"ectea$ c 'n realitate tim"ul de r!"un! al "om"ierilor ar fi mai mare& 5entru e.aminarea ace!tei i"ote$e, e!te a"licat un te!t "e un e antion de (4 de !itua%ii de urgen%, ce reclamau inter#en%ia "om"ierilor, 'nregi!tr:ndu!e tim"ii de r!"un! 0de reac%ie2& ;a ce conclu$ie !e a9unge dac, "e -a$a datelor din e antion, a reie it c tim"ul mediu de r!"un! al "om"ierilor e!te de 13,1 minute, cu o di!"er!ie de 3(/ 0ni#el de !emnifica%ie de 212& 6. 3n re"re$entant al <amerei de <omer% locale "retinde c ni#elul mediu al "re%urilor de #:n$are al ca!elor din acea $on e!te de *0&000 =& 5entru a #erifica acea!t afirma%ie, un agent imo-iliar 'nregi!trea$ "re%ul de #:n$are "racticat 'n ca$ul a o"t tran$ac%ii imo-iliare recent efectuate6 >8000=7 102000 =7 +0000 =7 +8000 =7 >*000 =7 *8000 =7 *+000 =7 (2000 =& E.i!t do#e$i 'n !"ri9inul acce"trii afirma%iei re"re$entantului <amerei de <omer% "entru un ni#el de !emnifica%ie de 81/ ,ar "entru un ni#el de !emnifica%ie de 101/ 7. )n urma tratamentelor cla!ice a"licate "acien%ilor o"era%i c?irurgical 'n #ederea recu"errii lor, !e tie c ace tia "etrec 'n medie 2 ore 'n !alonul de recu"erare& 3n medic !u!%ine, 'n!, c a"licarea unui nou tratament #a conduce la mic orarea tim"ului de recu"erare& 5entru a #erifica acea!t i"ote$, e!te efectuat un !tudiu "e 1> "acien%i o"era%i c?irurgical, "entru care !e m!oar tim"ul "etrecut 'n !alonul de recu"erare, 'n urma a"licrii noului tratament "o!to"erator 0.i2& S-au o-%inut urmtoarele re$ultate6

= 38,> 7 xi x = 0,0*( & E.i!t !uficiente do#e$i "entru a !u!%ine afirma%ia medicului, la un ni#el de 'ncredere de *01/
i

8& 3n articol dintr-o re#i!t !u!%ine c adole!cen%ii !e uit 'n medie 2 ore "e $i la tele#i$or& 3n !ociolog crede 'n! c cifra real e!te mai mare i inter#ie#ea$ 1+ adol!cen%i, 'nregi!tr:nd r!"un!ul la 'ntre-area6 @<:te ore "ri#i%i 'n medie "e $i la tele#i$or/A S-au o-%inut re$ultatele6 xi = 80,4 7 xi2 = 1(3,+ & <ine are dre"tate, la un ni#el de !emnifica%ie de 11/ . O com"anie "roductoare de a#ioane tre-uie ! !e a"ro#i$ione$e cu foi 0folii2 de aluminiu de 0,08 inc? gro!ime& Foliile mai !u-%iri nu au duritatea nece!ar, iar cele mai groa!e de 0,08 inc? au o greutate "rea mare& O firm "roductoare de folii de aluminiu !u!%ine c foliile fa-ricate de el 'ntrune!c condi%ia de gro!ime cerut& 5entru a #erifica acea!t i"ote$, com"ania de a#ioane face un !tudiu "e 100 de folii de aluminiu !electate aleator i g!e te o gro!ime medie de 0,04+ inc?, cu o de#ia%ie !tandard a gro!imii de 0,01 inc?& Ar tre-ui com"ania de a#ioane ! !e a"ro#i$ione$e cu folii de aluminiu de la acel "roductor/ 0ni#el de !emnifica%ie de 812& 1!. 3n "roductor !u!%ine c un nou ti" de a"arat de aer condi%ionat con!um doar (,8 BC "e $i& De"re$entantul unei agen%ii de con!um crede c #aloarea real a con!umului $ilnic e!te mai mare i efectuea$ un !tudiu "e un e antion de 80 de a"arate& ,ac "e -a$a datelor din e antion a reie it c un a"arat de aer condi%ionat con!um 'n medie > BC "e $i, cu o de#ia%ie !tandard de 1,4 BC, e.i!t !uficiente do#e$i c ar tre-ui ! re!"ingem afirma%ia "roductorului "entru un ni#el de !emnifica%ie de 81/ ,ar de 11/ 11. O com"anie farmaceutic !u!%ine c un medicament #a "roduce efectul dorit du" un tim" mediu de 8+,4 minute& 3n cercettor efectuea$ un te!t de #erificare a ace!tei i"ote$e, "e un e antion de 280 de "acien%i crora li !-a admini!trat medicamentul re!"ecti# i 'nregi!trea$ tim"ul du" care el i-a fcut efectul& Se cuno!c re$ultatele "reliminare6 xi = 14+>8 7 xi x = 1>188 & E.i!t !uficiente do#e$i "entru re!"ingerea i"ote$ei com"aniei farmaceutice "entru un ni#el de !emnifica%ie de 101/ ,ar de 21/ 12. 5atronul unei firme de "re!tri !er#icii dore te ! fluidi$e$e !er#irea clien%ilor i, ":n 'n "re$ent, el "re!u"unea c tim"ul de !er#ire a clien%ilor e!te normal di!tri-uit, de medie 130 de minute i a-atere medie "tratic 18 minute& El e!te de acord cu a-aterea medie "tratic, dar !e 'ndoie te de fa"tul c durata medie de !er#ire a unui client e!te 130 minute& 5entru a !tudia acea!t "ro-lem, 'nregi!trea$ tim"ii de !er#ire "entru 100 de clien%i& Eim"ul mediu o-%inut 'n e antion e!te 120 minute& 5oate "atronul ! conclu$ione$e, la o "ro-a-ilitate de **1, c tim"ul mediu e!te diferit de 130 minute& 13. )ntr-o cercetare "rin !onda9 aleator "ri#itoare la tran!"ortul 'n comun, au fo!t !electate 100 de "er!oane "entru care !-a calculat #aloarea medie a -iletelor cum"rate 'ntr-o lun "entru tran!"ort 'n comun ur-an de 110 u&m, cu o a-atere medie "tratic de (0 u&m& a2 Ee!ta%i i"ote$a nul, aceea conform creia #aloarea medie a -iletelor cum"rate 'ntr-o lun, 'n colecti#itatea general, e!te = 0 = 100 u&m, cu i"ote$a alternati# > 0 = 100 u&m, utili$:nd un ni#el de 'ncredere 1- F 0,*8 0"ro-a-ilitatea 01-2100 F *812& -2 Ee!ta%i i"ote$a nul = 0 = 100 u&m, cu i"ote$a alternati# 0 = 100 u&m, cu aceea i "ro-a-ilitate& Inter"reta%i re$ultatele& 2

1". 3n anali!t financiar "re!u"une c #aloarea facturilor emi!e de firma la care lucrea$ e!te, 'n medie, mai mare 10 mii lei4factur& 5entru a !u!%ine acea!t i"ote$, el !electea$ aleator 8+ de facturi emi!e 'n ultima lun, "entru care 'nregi!trea$ #alorile 0mii lei2, "relucrea$ datele !i o-tine6 Mean Standard Error Median Mode Standard ,e#iation Sam"le Gariance Burto!i! SkeHne!! Dange Minimum Ma.imum Sum <ount <onfidence ;e#el0*8,012 11,1881> 0,3+4+32 10 * 2,*30>*1 +,8+*834 -0,3*881 0,+03284 11 > 1+ (4> 8+ 0,>>0(12

S !e te!te$e i"ote$a anali!tului "entru o "ro-a-ilitate de garantare a re$ultatelor de **1& 1#. 3n "roductor de im"rimante "entru calculatoare "er!onale dore te ! e!time$e media numrului de caractere ti"rite ":n c:nd !e con!um cerneala& <o!tul cre!cut al unei a!tfel de anc?ete im"une utili$area unui e antion de #olum redu!& 5re!u"unem c au fo!t te!tate n F 18 im"rimante i !-au calculat6 x = 1,13 milioane caractere, !. F 0,2> milioane caractere& )n i"ote$a di!tri-u%iei normale a numrului de caractere 'n colecti#itatea general6 a2 S !e determine, "entru o "ro-a-ilitate de *01, inter#alul de 'ncredere "entru numrul mediu de caractere& -2 S !e te!te$e i"ote$a nul = 1,00 milioane, cu i"ote$a alternati# > 1,00 milioane caractere, utili$:nd o "ro-a-ilitate de *01& 16. Galoarea medie a unei locuin%e aflate 'n imediata a"ro"iere a unui colegiu e!te de 8+*80 unitati monetare& Se "re!u"une ca #aloarea locuin%elor cre te cu c:t ele !unt !ituate mai a"roa"e de ace!t colegiu& 5entru a te!ta acea!t i"ote$, au fo!t !electate aleatoriu 12 locuin%e din $ona colegiului7 'n urma e#alurii ace!tora, a re$ultat o #aloare medie de (2 4(0 unit%i monetare, cu o a-atere medie "atratic de 8200 unit%i monetare& Ee!ta%i acea!t i"ote$, "entru un ni#el de !emnifica%ie de 81, !tiind ca "retul locuintelor urmea$a o di!tri-utie normala& 17. Iradul de "oluare a aerului !e "oate determina "rin m!urarea mai multor elemente, "rintre care i ni#elul mono.idului de car-on e.i!tent 'n atmo!fer& 3n ecologi!t #rea ! arate c ora ul J are un grad ridicat de "oluare a aerului, ilu!trat "rintr-un ni#el mediu al mono.idului de car-on mai mare de 3,2& 5entru a #erifica acea!t afirma%ie, au fo!t 'nregi!trate ni#elurile mono.idului de car-on din 12 $ile con!ecuti#e, #alorile g!ite fiind urmtoarele6

Kiua 1 2 3 4 8 ( > + * 10 11 12 <O 3,8 3,* 2,+ 3,1 3,1 3,4 4,+ 3,2 2,8 3,8 4,4 3,1 a2 calcula%i media i a-aterea medie "tratic a ni#elului de <O din aer, "entru cele 12 $ile7 -2 e.i!t !uficiente do#e$i "entru a re!"inge i"ote$a ecologi!tului/

18. Managerul unei firme ce ofer !er#icii de curierat ra"id !u!%ine c tim"ul !u mediu de e."ediere, 'ntr-un anumit "erimetru, e!te mai mic de ( ore& 5entru #erificarea ace!tei afirma%ii, a fo!t con!iderat un e antion aleator de 10 e."edieri ale unor "ac?ete, "entru care !-au 'nregi!trat tim"ii nece!ari "entru e."edierea ace!tora la de!tinatie 0ore26 >7 37 47 (7 107 87 (7 47 37 +& E.i!ta !uficiente do#e$i "entru a !u!%ine afirma%ia managerului, "entru un ni#el de !emnifica%ie de 81 0tcriticF 1,+332/ 1 . 5entru > maga$ine !ituate 'n cartierul A al unui ora !i 8 maga$ine !ituate in cartierul L al aceluia!i ora!, !e cuno!c #alorile #:n$rilor 0mil& lei2& In urma a"licarii metodei de anali$a di!"er!ionala AMOGA !i a "relucrarii datelor cu E.cel, !-au o-tinut urmatoarele re$ultate6
ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups ot!" SS . . .. df 1 . MS . 7,891429 F 17,96283 P-value 0,001721 F crit 4,964603

Se cere ! !e determine datele li"!a !i !a !e inter"rete$e re$ultatele "relucrarii& Influentea$a cartierul in care !unt am"la!ate maga$inele #ariatia #an$arilor in mod !emnificati#/

2!. 3n cercettor face un !tudiu a!u"ra unor firme, "ri#ind an!ele "e care ace!tea le ofer tinerilor anga9a%i de a "romo#a re"ede i de a a#an!a 'n carier& 5entru acea!ta el a cu"rin! 'n !tudiu un numr de 20 de com"anii "roductoare de te?nologie de #:rf i a 'nregi!trat tim"ul !cur! de la anga9area ini%ial a unui !alariat 'n firm ":n la "rima "romo#are a ace!tuia& Firmele au fo!t gru"ate du" mrime 0mici, medii !i mari2, iar in urma a"licarii te!tului F de anali$ di!"er!ional re$ultatele !unt6
ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups ot!" SS 384,3 .......... 737,8 df ........ ......... .......... MS .............. ............. F ........... P-value 0,001922 F crit 3,#91#31

<om"letati !"atiile li-ere !i te!tati i"ote$a conform careia #aria%ia tim"ului !cur! ":n la "rima "romo#are e!te influen%at !emnificati# de mrimea firmei 0"ro-a-ilitate de *812/

21. )n #ederea fundamentrii deci$iei de 'nlocuire a unor utila9e din dotarea unei fa-rici, managerul ace!teia !olicit o anali$ a #ec?imii utila9elor i a co!tului de 'ntre%inere anual al ace!tora& A!tfel, "entru cele 20 utila9e din dotarea fa-ricii N care !unt gru"ate du" #ec?ime 0ani2 in 3 gru"e6 #ec?ime mica 0O8 ani2, #ec?ime medie 08-10 ani2 !i #ec?ime mare 0P10 ani2& N !-a inregi!trat co!tul de intretinere al ace!tora 0u&m&2& In urma a"licarii metodei AMOGA de anali$a di!"er!ionala, !i a "relucrarii datelor cu E.cel, !-au o-tinut urmatoarele re$ultate6
4

ANOVA Source of Variation SS df MS F 13# ..... .. Between Groups .. 6,6#8824 Within Groups ot!" 248,2 ..........

P-value 0,001264

F crit 3,#91#31

Se cere ! !e determine datele li"!a !i !a !e inter"rete$e re$ultatele "relucrarii&

22. Managerul unui lan% de !u"ermarketuri dore te ! de!c?id un nou maga$in 'n unul din cele 4 cartiere "rinci"ale ale unui ora!& 3nul din factorii im"ortanti luati in con!iderare in luarea deci$iei de am"la!are e!te #enitul mediu lunar al re$identilor fiecarui cartier& Se !electea$ a!tfel un e antion de +0 go!"odarii i !e 'nregi!trea$ #eniturile 0mii lei2& )n urma "relucrrii datelor in E.cel !-au o-%inut re$ultatele6
Groups $!rtieru" A $!rtieru" B $!rtieru" $ $!rtieru" % Count 19 24 16 21 Sum 44,2 78,3 33,6 #7,3 Average 2,33 3,26 2,10 2,73 Variance 0,24 0,33 0,17 0,46

Ee!ta%i, folo!ind te!tul Fi!?er, "entru o "ro-a-ilitate de *81 0Fcritic = 2,732 dac e.i!t diferen%e !emnificati#e 'ntre #eniturile go!"odariilor, diferen%e generate de cartierul de re$iden%&

23. 3n cercetator dore!te !a determine daca un nou "rodu! !oftHare a9uta !tudentii !a 'n#ete la matematica& 5entru acea!ta el formea$a 3 gru"e de !tudiu6 !tudentii din Iru"ul 1 nu -eneficia$a de "regatire !u"limentara la matematica 'n afara orelor din "rograma uni#er!itara, !tudentii din Iru"ul 2 -eneficia$a de "regatire !u"limentara 'n cadrul con!ultatiilor, iar !tudentii din Iru"ul 3 !e "regate!c "e -a$a "rogramului tutorial "e calculator& ,u"a o luna de $ile de "regatire la matematica, !tudentii "rime!c un te!t, "uncta9ele o-tinute la te!t fiind "re$entate in ta-elul urmator6
Grupu" 1 & '!r! pre(!tire sup"i)ent!r! 23 22 22 23 17 18 1# Grupu" 2 & $onsu"t!tii 30 27 22 23 19 19 21 Grupu" 3 * +ro(r!) tutori!" 32 30 24 22 21 20 19

Sa !e !ta-ilea!ca daca modul de "regatire la matematica a influentat re$ultatele o-tinute la te!t de catre !tudenti 0ni#el de !emnificatie 812& De$ol#ati "ro-lema cu "rogramul E.cel !i inter"retati toate re$ultatele afi!ate&

2". O fa-rica de "rodu!e de "ati!erie "roduce un ti" de fur!ecuri "e care 'l comerciali$ea$a 'ntr-un !u"ermarket& )n #ederea !timularii #:n$arilor, managerul !u"ermarketului ?otara!te !a !c?im-e locatia de am"la!are a "rodu!ului tim" de 18 !a"tam:ni& A!tfel, "rodu!ul e!te mutat !a"tam:nal 'n 3 locatii6 la raionul de "ati!erie, la raionul de lactate !i l:nga ca!a de marcat, 'nregi!tr:ndu-!e #:n$arile !a"tam:nale o-tinute& )n urma "relucrarii datelor !-au o-tinut urmatoarele re$ultate "reliminare6

,-..A/0 Group /!ionu" 3e "!2t!te $!s! 3e )!r2!t /!ionu" 3e p!tiserie

$ount # # #

A1er!(e 3#,0 49,0 23,4

V!ri!n2e 63,# 140,# 31,8

E.i!ta !uficiente do#e$i "entru a afirma ca locatia de e."unere a "rodu!ului a influentat #ariatia #an$arilor/ 0ni#el de !emnificatie 812 <om"letati !i inter"retati ta-elul AMOGA6
ANOVA Source of variation Between Groups Within Groups ot!" SS ............. ............ .................. df .................. ................. ................. MS .................. .................... F ................. P-value 0,0023#2 F crit

2#. Managerul unui lant de !u"ermarketuri dore!te !a de!c?ida un nou maga$in 'n una din cele 4 $one diferite ale unui ora! mare& 3nul din factorii im"ortanti 'n luarea ace!tei deci$ii 'l con!tituie #enitul mediu anual al go!"odariilor re$identilor din fiecare $ona& )ntr-un !tudiu "reliminar, diferiti re$identi ai celor 4 $one !unt 'ntre-ati care e!te #enitul mediu anual al go!"odariilor din care fac "arte 0Q2& In urma "relucrarii datelor !-au o-tinut urmatoarele re$ultate6 yi yi2 4on! 567 Nu)!r (ospo3!rii
i

A B $ %

6 9 7 #

1#9 294 182 138

434# 10464 ###0 4134

E.i!ta !uficiente do#e$i care !a "ermita managerului !a conclu$ione$e ca e.i!ta diferente !emnificati#e ale #enitului mediu anual al go!"odariilor din cele 4 $one/ 0ni#el de !emnificatie 112& <om"letati !i inter"retati ta-elele6
,-..A/0 Groups Count Sum Average Variance

ANOVA Source of variation Between Groups Within Groups ot!"

SS ............. ............ ..................

df .................. ................. .................

MS .................. ....................

F .................

F crit

27. O agentie de ocu"are a fortei de munca e!te intere!ata !a !tudie$e care din cele 3 ti"uri de anunt "u-licitar, "u-licat la ru-rica de R<ereri !i oferte de anga9areR dintr-un $iar local e!te cel mai eficient& <ele 3 ti"uri de anunturi 0cel ti"arit cu caractere mari, cel ti"arit cu caractere o-i!nuite !i cele ti"arit cu caractere -old2 !unt alternate aleator tim" de 1+ !a"tam:ni !i e!te inregi!trat numarul "er!oanelor care au ra!"un! la anunt in fiecare !a"tam:na& De$ultatele "reliminare ale "relucrarii datelor !unt6

Groups $!r!2tere )!ri $!r!2tere o8isnuite $!r!2tere 8o"3

$ount 7 # 6

A1er!(e 33,43 23,60 34,00

Stiind ca numarul re!"ondentilor inregi!trea$a - "e total e!antion - un coeficient de #ariatie de 2>,21, aratati daca informatiile "re$entate ofera !uficiente do#e$i in !"ri9inul ideii ca ti"ul de anunt influentea$a eficacitatea ace!tuia 0ma!urata "rin numarul mediu de re!"ondenti2, "entru un ni#el de !emnificatie de 11/ <om"letati !i inter"retati ta-elul AMOGA&

28. )n marketingul "rodu!elor de!tinate co"iilor e!te deo!e-it de im"ortanta reali$area unor !"oturi "u-licitare tele#i$ate, care !a ca"te$e atentia co"iilor& )n tim"ul #i$ionarii lor, o firma de cercetari in marketing #rea !a !ta-ilea!ca in ce mod reclamele la diferite "rodu!e generea$a diferente in ceea ce "ri#e!te durata atentiei co"iilor& 5entru acea!ta 20 de co"ii cu #:r!te !u- 10 ani !unt rugati !a #i$ione$e c:te un cli" "u-licitar de (0 de !ecunde, la unul din cele 3 ti"uri de "rodu!e 09ocuri, dulciuri !i articole de im-racaminte2, a"oi !e ma!oara tim"ul in care fiecare dintre ei urmare!te atent reclama 0in !ecunde2& ,in cei 20 de co"ii, > co"ii urmare!c o reclama la 9ocuri, 8 - la dulciuri !i re!tul la im-racaminte& De$ultatele "relucrarii datelor in E.cel !unt6
ANOVA Source of variation Between Groups Within Groups ot!" SS ............. ............ 1#88,9# df .................. ................. ................. MS 694,12# .................... F ................. P value 0,00023 F crit

<om"letati ta-elul !i aratati daca e.i!ta !uficiente do#e$i "entru a conclu$iona ca ti"ul "rodu!ului la care !e refera !"oturile "u-licitare determina diferente !emnificati#e in duratele atentiei cu care co"iii urmare!c ace!te reclame 0ni#el de !emnificatie 812&

2 . 5entru com"ararea "uterii de fr:nare a 4 ti"uri de an#elo"e auto a fo!t inregi!trata di!tanta de fr:nare a unui #e?icol "e caro!a-il umed& E!te te!tata c:te o an#elo"a din fiecare ti" "e acela!i auto#e?icol& Se dau urmatoarele re$ultate "reliminare6
Groups ip A ip B ip $ ip % $ount 6 # 4 7 V!ri!n2e 4,00 4,00 4,67 1,67

Stiind ca di!"er!ia di!tantei de fr:nare, la ni#elul e!antionului e!te de 3,(3( e.i!ta !uficiente do#e$i "entru a afirma ca e.i!ta diferente !emnificati#e intre di!tantele medii de fr:nare "entru cele 4 ti"uri de an#elo"e, la un ni#el de incredere de *81/

>

$abel c% c%antilele s%perioare ale repartitiei &t%dent

'%antilele s%perioare ale repartitiei (is)er c% (l1* l2) +rade de libertate* pentr% ni,elele de semni-icatie .!*!# si .!*!1

10