Sunteți pe pagina 1din 3

Intrebari si raspunsuri corecte-Grile EPI-in ordine alfabetica a intrebarilor

A:
-reprez o tehnica calitativa fol pt a studia vanzarile de prop comparabile. d. analiza clasamentului Atunci cnd nu sunt disponibile informatii despre eventuale vnzari de terenuri, evaluatorul poate estima valoarea terenului folosind metoda reziduala pentru: a. teren

C:
Canalizarea, incalzirea,ascensoarele, si alte compon ale cladirii nu costa necesar proport mai mult sa fie incluse intr-o cladire mai mare decat intr-una mai mica, aceasta este reflect in d.metoda comparatiei unitare Caracteristicile naturale sau artificiale ce sunt continute intr-o, sau afecteaza o zona si locatia geografica a acesteia sunt influente:d.Ale mediului inconjurator Care din urm obiecte sunt discutate in sectiunea descrierii ext din descrierea unei cladiri? C. suprastructura Care din urmatoarele nu reprezinta o rata a cstigului? c. rata capitalizarii capitalului propriu Care din urmatoarele prevederi de contract este avantajos proprietarului? d. clauze de escaladare Care din urmatoarele nu reprezinta o consideratie importanta in analiza unei zone de apartamente? C. intinderea suprafetei comerciale Care din urm nu poate fi consid o caracteristica sociala importanta in analiza zonei? A. Caracteristicile fizice Care din urm reprez un factor guvernamental important in analiza zonei? A. Normativele de construire Care din urmat nu este rata venitului folosita n capitalizarea directa? a. rata interna de rentabilitate Care din urmatoarele nu reprezinta un element important in analiza zonelor comerciale? B. Serviciile sociale asigurate de comunitate Care din urm nu este un cost indirect? a. manopera Care din urmatoarele nu este o componenta a deprecierii cumulate? A. Pierderea promotorului imobiliar Care din urmatoarele elemente fac parte din suprastructura? B. Reazem interior Care din urmatoarele nu reprezinta elemente structurale? C. finisaje Care din urmat prop. nu descrie corectiile pt caracteristici economice?c. Pot fi atribuite diferentelor in drepturile de proprietate transferate Care metoda de estimare a deprecierii este mai putin precisa: a. Defalcarii Care metoda de estimare a costului este mai putin complicata, mai practica si mai raspandita d. comparatia unitara Care metoda pt estimarea deprecierii ia in considerare efectele obiectelor recuperabile dar nu ia in consider duratele de viata ramase diferite ale elementelor cladirii d. metoda duratei modificate de viata economica Care tip de contract stipuleaza ca proprietarul plateste toate cheltuielile de exploatare ale imobilului? d. contract cu chirie bruta Cand cea mai buna utiliz a unei prop este pe cale de a se schimba, utiliz existenta se num utiliz b. interimara Cand un teren este imbunatatit a.i este gata pentru utiliz cu un anumit scop, acesta se num: b. amplasament Cand vanzari de amplasamente libere sunt rare, a.i. datele despre vanzari sunt insuficente ,valoarea terenului se estimeaza prin c. repartizare-alocare Ce fel de constructii au separat functiile de suport si inchidere , care erau inseparabile in cladirile cu mai multe etaje facute din zidarie grea? D. Peretele cortina Ce procedura de estimare a uzurii fizice nerecuperabile este recomandata in metoda segregarii: b. Durata de viata economica Ce tip de neadecvare functionala recuperabila este masurat ca fiind costul de instalare al unui elemet nou minus valoarea ramasa a elementului existent: c. deficienta care are nevoie de inlocuire Cea mai buna utilizare a terenului liber ajuta la form unei baze pt: c. o estimare a cheltuielilor de exploatare Cea mai completa si precisa metoda de estimare a costului este cea a: b. Devizelor

Chiria depasita (aditionala) este

b. chiria procentuala peste chiria minima garantata

Chiriile mici , de pe o piata cu oferta excedentara de spati de inchiriat, pot fi cauza unei: a. deprecierii economica (din cauze externe) Cladirile cu utilizare mixta sunt proprietati producatoare de venit ce cuprind cel putin trei utilizari importante, incluzand toate din urmatoarele mai putin: c . depozitare Complementul ratei de cheltuieli de exploatare este a. rata venitului net Conceptul de cea mai buna utilizare a ternului liber se bazeaza pe presupunerea ca: a. Orice cladire existenta poate fi demolata Constanta ipotecara nu este functie de: a. Rata totala Constructiile care nu au nici o contributie la valoarea proprietatii constituie o.. echivalenta cu costul demolarii lor c. penalizare a valorii Corectiile pt .. pot fi combinate cu corectiile ptr conditiile de finantare in functie de cum sunt extrase de pe piata: c. conditiile de vanzare Corectiile sunt in general facuteale unei prop de comparatie: a. Datelor tranzactionale Costurile directe si indirecte trebuie calculate si incluse in: a. Toate metodele de estimare a costului Costul si valoarea de piata sunt cel mai apropiate cand proprietatile sunt: a. noi Cresterea in valoare ce rezulta cand doua sau mai multe amplasamente sunt unite sau create pentru a produce o unitate mai mare se numeste:b. comasare

D:
Daca valoarea si venitul unei proprietati nu se asteapta sa se schimbe pe perioada detinerii, rata de capitalizare este:a. egala cu rata de actualizare Daca cladirea evaluata este mai mare decat cladirea etalon descrisa in manualul de cost, atunci costul unitar al cladirii in cauza este probabil b. mai mic Deoarece mai putine servicii sunt puse la dispozitie chiriasilor,...ar avea probabil o rata mai mica de cheltuieli la venitul brut:b. Un magazin comercial Depinzand de practicile pietei, profilul promotorului imobiliar poate fi estimat prin toate modurile urm mai putin:d. ca procentaj al venitului net din exploatare Deprecierea economica (din cauze externe) nu este: a. Recuperabila de catre proprietar sau chirias Diferenta dintre costul total de dezv al unei prop si val ei de piata reprez: c. profitul promotorului imobiliar Diferenta dintre pretul de vanzare sau valoarea de piata a unei prop si suma costurilor directe ,indirecte si a valorii curente a terenului reprez: d)profitul promotorului imobiliar Din cauza proiectarii speciale a interiorului unei cladiri exista probabilitatea ca metri patrati sa nu reprez o unitate adecvata de masura pt: b. Depozite de materiale Distanta de la peretele coridorului pana la peretele exterior se numeste: a. Deschiderea traveei

Dupa estimarea costului de reproductie sau de inlocuire a unei cladiri existente, evaluatorul estimeaza si deduce: c. deprecierea

F:
Faptul ca unele chirii tind sa fie fixate de chiriile pentru spatii asemanatoare, este o reflectie a principiului: b. substitutiei

I:
Institutiile ce acorda credite imobiliare examineaza raportul de acoperire a datoriilor deoarece a)indica siguranta mprumutului

:
n analiza fluxurilor de numerar actualizate, revnzarea este considerata: a. flux de numerar separat n capitalizarea beneficiilor, rata capitalizarii pentru o proprietate care creste n valoare este: d. rata de actualizare minus o ajustare pentru cresterea asteptata n capitalizarea venitului, presupunerile investitorului sunt: c. simulate n estimarea deprecieri, utilizarea tehnicilor de comparatie a vazarilor nu depinde de: d. precizia costului de inlocuire sau de reproductie n evaluarea propriet ce produc venit se folosesc toate, mai putin: b.dobnda si conditiile mprumutului n evaluarea proprietatilor producatoare de venit, dreptul de proprietate evaluat reprezinta de obicei c. 100% a dreptului de proprietate ntr-un imobil nchiriat n legatura cu amplasamentul construit, surplusul de teren ce nu este necesar pentru sustinerea unei imbunatatiri existente se numeste: c. teres in exces n metoda comparatiei vanzarilor,multiplicatorii venitului si chirii nu sunt de obicei folositi in evaluarea: d. caselor pentru o singura familie n metoda costului amplasamentul este evaluat ca si cum ar fi : b. Construit si potrivit pt utilizarea sau dezvoltarea menita n metoda costului,costurile de reproductie sau inlocuire includ toate din urm mai putin: d. cheltuielile fixe si variabile n metoda reziduala, rata capitalizarii pentru cladire este aplicata n cazul unei valori cunoscute a cladirii pentru a obtine d. venitul net datorat cladirii ntr-un sistem de incalzire cu apa: a. Apa incalzita de boiler este pompata in calorifere

L: Lungimea masurata a amplasamentului unde se termina la strada se numeste: c. fatada M: Majoritatea fundatiilor construite in ziua de azi sunt din: d. beton
Metoda combinarii investitiilor n care componentele creditului si capitalului propriu sunt folosite pentru a obtine rata capitalizarii generale este foarte buna atunci cnd investitorii de piata sunt interesati n principal de d. ratele capitalizarii pentru capitalul propriu Metoda este cel mai des folosita ptr evaluarea caselor unifamiliale: c. compararii vanzarilor Metoda comparatiei vanzarilor este des folosita pt a evalua proprietatile rezidentiale si.. b. comerciale si industriale mici ocupate de proprietari Metodele de estimare a costurilor nu includ b. metoda defalcarii Multiplicatorii venitului brut sunt folositi mai ales n c. metoda comparatiei vnzarilor

N:
Neadecvarea functional nerecuperabila nu poate fi masurata prin: b. Impartirea pierderilor venitului net prin rata de capitalizare a cladirii Normele acceptate ce sunt reflectate in stilurile arhitecturale tipice sau tradit sunt num: b. Standarde de piata

O:
O alocatie pt pierderea din neocupare si neplata chiriei este estimata ca procentaj din : d. venitul brut potential O cladire ce este in armonie cu utilizarea ei si cu mediul inconjurator se spune ca este: b. compatibila

O cladire construita recent care reprez cea mai buna utilizare a amplasamentului sau poate sa valoreze mai putin decat costul sau din cauza:
d. deprecierii economice ???? O corectie pt conditiile de piata ar fi facuta pt a reflecta: c. finantarea sub piata O perioada in care o zona obtine atractivitate publica este una de: a. crestere O situatie de exploatare ar trebui sa includa c. comision de management

P:
Pt a aplica metoda reziduala pt c-tii , un evaluator nu are nevoie sa cunoasca n prezent b. valoarea cladirii Pt a testa criteriul de fezabilitate financiara pt fiecare utilizare evaluatorul estimeaza: c. venitul net din exploatare Perioada estimata in care constructiile vor continua sa contrbuie pozitiv la valoarea prop se numeste: a)durata de viata economica ramasa Primul pas n determinarea venitului si cheltuielilor este a. analiza chiriei Principiul sustine ca evaluarea unei proprietati tinde sa fie egala cu costul de achizitie al unui substitut de aceeasi calitate b. substitutiei Principiul spune ca un cumparator nu va plati mai mult pt un amplasament decat pt altul similar a)substitutiei Principiul .. spune ca valoarea este sustinuta cand diverse elemete dintr-o combinatie economica sau a mediului inconjurator sunt in echilibru: d. echilibrului Procedura folosita pentru a transforma beneficiile viitoare n valoare prezenta la o anumita rata de actualizare, se numeste b. actualizare Rata cstigului obtinuta sau asteptata pentru o anumita investitie pe perioada de detinere se numeste c. rata interna de rentabilitate Rata totala a capitalizarii poate fi obt din rata cheltuielilor mpreuna cu c. multiplicat venitului brut efectiv Relatiile dist-timp dintre o proprietate sau o zona si toate destinatiile si originile posibile se numeste d. legaturi Substructura se refera la: d. Structura fundatiei Suma totala pe care un investitor o primeste la sfrsitul unei investitii se numeste d. valoare reziduala Sursele pt datele de estimari de costuri includ toate din urm mai putin: b. Incheierile de sedinta Terenul care este pastrat in principal pt o viitoare vanzare poate fi privit ca teren b. Speculativ Testul ultim al utilitatii functionale il reprezinta: a. Partitionarea Toate cladirile industriale sunt masurate in termeni de: b. Arie desfasurata construita Toate din urmatoarele materiale sunt folosite pentru conducte mai putin: d. Aluminiu Un imobil somptuos constr intr-o zona de case mici cu 2dormitoare repr un ex de: d. neadecvare functionala Utilizarea unui cost de reproductie sau de inlocuire depinde de: a. Estimarea valorii finale Venitul net anticipat ce ramne dupa scaderea tuturor cheltuielilor de exploatare, dar naintea scaderii serviciului datoriei, se numeste

b. venit net din exploatare Venitul total anticipat din toate exploatarile proprietatii dupa ce sunt scazute pierderile din neocupare si neplata chiriei este c. venitul brut efectiv Venitul din nchirierea garajului ntr-o cladire de apartam este : b. inclusa ca alt venit n venitul brut potential